SmartDox film om Middelalderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SmartDox film om Middelalderen"

Transkript

1 SmartDox film om Middelalderen v. Kasper Bøg Undervisningsforløb for klasse Odense Bys Museer, 2012

2 Indhold Introduktion... 2 Forløb... 3 Research og inspiration... 4 Lidt om Dokumentarfilm... 4 Hvorfor mobiltelefonen?... 6 Præproduktion... 7 Temaer til middelalder-dokumentarer... 8 Dolken i klosteret... 8 Portræt af Knud den Hellige... 8 Tro og religion i middelalderen og nu... 9 Da Dronningen flyttede til byen Claus Bergs altertavle Respons Produktionen Publicering Introduktion SmartDox film om Middelalderen er et undervisningsforløb, der har omdrejningspunkt i anvendelsen af mobiltelefoner til produktion af korte dokumentarfilm om Middelalderen. Forløbet tager afsæt i Odense Bys Museers digitale læremiddel Tro, mord & kærlighed, der tjener som inspirationskilde til elevernes arbejde med at producere korte dokumentarfilm om middelalderbyen Odense. Eleverne tilegner sig således både viden om Odenses historie og middelalderen generelt, indsigt i dokumentarfilmen som genre og filmsprogets virkemidler, samt erfaringer med at planlægge og realisere et produktionsforløb. De færdige film kan publiceres på Odense Bys Museers dertil udviklede digitale platform SmartDox & Storytelling. Undervisningsforløbet adresserer fagmål i fagene dansk, historie og kristendom, og retter sig mod elever i klasse. Projektet er blevet til for midler tildelt af Kulturstyrelsen, og er afviklet som

3 et samarbejde mellem Odense Bys Museer, Knowledge Lab (Syddansk Universitet), Lommefilm, samt elever og lærere fra Camp 10, Korsløkke Ungdomsskole i Odense. Forløb Undervisningsforløbet er opdelt i fire overordnede faser: 1. Research & inspiration 2. Præproduktion, bl.a. kamera og redigeringsøvelser 3. Produktion 4. Publicering Elevernes arbejde indledes med en research og inspirationsfase, hvor de tilegner sig viden om og indsigt i middelalderen og de livsformer der kendetegnede den. Dette kan fx gøres gennem arbejde med det digitale læremiddel Tro, mord og kærlighed ( relevant litteratur (fx folkeviser eller romaner og/eller noveller der udspiller sig i middelalderen) og film og tv, der beskriver livet i middelalderen med øje for temaer og problemstillinger eleverne kan genkende fra deres egen virkelighed. Ligeledes omfatter research- og inspirationsfasen en introduktion til dokumentarfilmen, således at eleverne bliver bekendte med genrens særlige kendetegn og virkemidler. Præproduktionsfasens hovedfokus er at gøre eleverne fortrolige med de planlægningsmæssige aspekter ved filmproduktion, samt at eleverne får planlagt deres egen produktion, dvs. skriver manuskript, indgår aftaler med medvirkende, finder locations til filmen osv. Når fasen afsluttes skulle eleverne gerne have en ide til en film og en plan for hvordan den skal realiseres. Ide og plan præsenterer de for klassens øvrige elever og lærere og modtager efterfølgende respons på deres oplæg. Herefter gennemarbejdes ideen på baggrund af den givne respons. Produktionsfasen indledes med at eleverne arbejder med en række mindre øvelser, der har til formål at give dem praktisk erfaring med de håndværksmæssige aspekter ved at lave film, herunder fundamentale filmiske virkemidler, anvendelse af lydeffekter og musik, samt de særlige udfordringer der knytter sig til at filme med mobiltelefoner. Efter at have afsluttes øvelserne går eleverne i gang med at filme og redigere deres dokumentarfilm. Når eleverne er færdige med deres film afholdes et premiere-event, hvor filmene fremvises i deres færdige form, ligesom de også kan publiceres på Odense Bys Museers dertil udviklede digitale platform SmartDox & Storytelling.

4 Research og inspiration Skal eleverne lave dokumentarfilm, der omhandler middelalderen er det naturligvis både nødvendigt, at de tilegner sig et grundlæggende kendskab til dokumentarfilmen som genre og til Middelalderens livsformer og karakteristika. Odense Bys Museers digitale læremiddel Tro, mord og kærlighed og udstillingen Byens liv kan med fordel udgøre afsættet for elevernes research omkring sidstnævnte, idet der på begge formidlingsplatforme tilbydes en bred introduktion til livet i middelalderen, der favner såvel hverdagens rutiner som store historiske begivenheder. Tro, mord og kærlighed finder du her: mens Byens liv kan opleves på Møntergården i Odense. Ligeledes synes det oplagt at arbejde med relevant litteratur i den forberedende fase. Lidt om Dokumentarfilm Betegnelsen dokumentarfilm dækker over en bred vifte af ikke-fiktive film, der dokumenterer et eller andet centralt aspekt ved virkeligheden fra en personlig synsvinkel. Det kan fx være noget politisk, historisk, kulturelt, socialt eller kunstnerisk. Selvom dokumentarfilm kan have vidt forskellige former og udtryk, har de altså det til fælles at de beskæftiger sig med virkelige mennesker og virkelige historier. De tager med andre ord udgangspunkt i fakta. Dog styres dokumentarfilmens beskrivelse af virkeligheden af filmskaberens holdning til det der skildres. Fortælleformen vælges ud fra den historie der skal fortælles, og hvilken oplevelse man ønsker at give publikum. Det kan fx være den dybdeborende eller klassiske dokumentarfilm, hvor der fokuseres på at informere og oplyse, den dramatiserende dokumentar, hvor man rekonstruerer virkelige begivenheder i en fiktiv form, eller den poetiske dokumentarfilm, hvor der fokuseres på de sanselige sider af virkeligheden 1. Der findes flere forskellige former indenfor dokumentargenren, men de tre valgte eksempler er umiddelbart de mest relevante i forhold til produktionen af korte dokumentarer om middelalderen. De tre formers særlige kendetegn fremgår af nedenstående skema 2 : Formål: Den dybdeborende dokumentar At undersøge et emne eller en problemstilling Der fremsættes en påstand og der argumenteres for den Den dramatiserende dokumentar At sætte virkeligheden til debat Virkelige begivenheder genskabes i dramatisk form Den dokumentar poetiske At præsentere de poetiske og æstetiske sider af virkeligheden Fokus på at skabe stemninger 1 Kjærland, Synnøve & Torben Blankholm: Fat om dokumentarfilm, Det Danske Filminstitut,

5 Indhold: Fokus på at afdække en problemstilling Vi skal afsløre noget! Fokus på at afdække svært forklarlige sager Vi viser noget så vi kan diskutere det! Fokus på at vise det vi normalt ikke bemærker i hverdagen Vi går på opdagelse! Dramaturgi: Lineært forløb Der startes ved begyndelsen, hvorefter man arbejder sig frem til en konklusion / afslutning Spændingsopbygning Ved hjælp af dramatiske optrin illustreres relevante problemstillinger, der efterfølgende diskuteres Associative/sanselige forløb Der er sanserne der styrer forløbet. Det handler om at opleve og fordybe sig i sanseindtryk Filmiske virkemidler Voice over Nærbilleder Mange klip Montageklipning: meget synlig klippestil, der knytter forskellige billeder sammen for at publikum skal tænke over sammenhængen mellem billederne Brug af scenografi, kulisser og skuespillere Stemningsmusik Spændingsskabende klipning Subjektivt kamera: kamerastil der foregiver at noget ses gennem en andens øjne. Kameraet tager altså et menneskes plads og handlingen opleves fra hendes synsvinkel Glidende kamerabevægelser Stemningsmusik Montageklipning: meget synlig klippestil, der knytter forskellige billeder sammen for at publikum skal tænke over sammenhængen mellem billederne Arkivbilleder, animationer Udover fortælleformen spiller filmens virkemidler også en central rolle i forhold til publikums oplevelse. Derfor bør man som filmskaber gøre sig grundige overvejelser over, hvordan man

6 præsenterer indholdet i sin film. I det følgende introduceres en række eksempler på forskellige virkemidler der kan indgå i elevernes overvejelser: - Kameravinkler/bevægelser: Skal kameraarbejdet være roligt eller skal det være uroligt og rystet? Hvad betyder valget heraf for filmens udtryk? Fra hvilke vinkler vælger man at skildre filmens aktører (mennesker / bygninger / genstande), og hvilken betydning har det? - Klipperytme: Skal der være en rolig rytme med forholdsvis få klip eller skal det klippes ofte og hurtigt? Skal der krydsklippes mellem forskellige indholdselementer, fx en person der interviewes og det hun interviewes om? - Voice Over: Skal der anvendes en fortællestemme? Skal det være filmskaberen selv der kommenterer på indholdet eller skal der være en af de personer, der medvirker i filmen? - Musik: Skal der bruges musik i filmen? Hvordan påvirker musikken filmens udtryk? Hvordan påvirker forskellige typer musik filmens billedside? - Interviews: Skal der anvendes interviews i filmen og i så fald hvem skal interviewes og hvordan skal interviewene bruges? - Skal filmskaberen selv medvirke i filmen, og i så fald hvilken funktion har hun i filmen? Det er selvsagt en god ide at vise eleverne eksempler på forskellige typer dokumentarfilm, og arbejde med deres brug af virkemidler, således at de får lejlighed til at forholde sig til konkrete eksempler på de nævnte dokumentarformer. I den forbindelse kan der med fordel tages afsæt i Det Danske Filminstituts undervisningsmateriale Fat om dokumentarfilm : Hvorfor mobiltelefonen? Mobiltelefonen er et oplagt værktøjsvalg, når der skal laves korte filmproduktioner i undervisningssammenhænge. Dette skyldes dels at det er en teknologi der er nem at betjene, dels at eleverne i forvejen er fortrolige med den og dels at det er en teknologi der er let tilgængelig. Der skal således ikke bruges lang tid på at introducere eleverne for et videokameras funktionaliteter, ligesom man i kraft af at stort set alle elever ejer en mobiltelefon kan arbejde i mindre enheder og have mange produktioner i gang på samme tid. Denne del af forløbet omfatter altså følgende elementer: - Research omkring Middelalderen - Arbejde med webbaseret digitalt læremiddel - Arbejde med dokumentarfilmen som genre

7 Præproduktion I præproduktionen er der to centrale fokusområder for eleverne. Dels skal de planlægge deres egen film, herunder lave manuskript, indgå interviewaftaler og finde locations, og dels skal de præsentere deres filmideer for hinanden med henblik på at give og modtage respons. I forhold til planlægningen af filmen er det helt centralt at eleverne går struktureret til værks og får forberedt sig grundigt inden de påbegynder produktionsfasen. Det kan derfor være en fordel at lade dem tage afsæt i følgende forberedelsesstruktur: 1. Fastlæg filmens formål og indhold. Beslut jer for hvad filmen skal handle om. Hvad vil I gerne fortælle? 2. Fastlæg filmens form. Hvilken type dokumentarfilm vil I lave? Overvej om formen passer til filmens tema. Hvad betyder valget af form for jeres produktion? Vælger I den dybdeborende dokumentar skal I fx finde relevante personer i kan interviewe, vælger I den dramatiserende skal I fx finde passende kulisser, dragter og skuespillere, og vælger I den poetiske skal I fx på grundig opdagelse i byen for at finde spændende indhold til jeres films billedside. 3. Skriv et detaljeret manuskript, så I ved hvad der skal ske i filmen, hvornår det skal ske og hvem der skal medvirke. 4. Find gode locations til jeres film. Besøg dem inden I skal filme der, så I ved hvordan der ser ud. tag fotos af dem, så I kan huske det. Nogle steder skal man måske spørge om lov inden man filmer der. 5. Overvej kameravinkler og klipperytme og -stil, så I har en ide om hvordan jeres billeder skal se ud. Tegn eksempler på filmens billeder for at huske jeres valg. 6. Lav aftaler med personer der skal medvirke i god tid. 7. Forbered jer grundigt på interviews. Skriv spørgsmålene ned og øv jer på hinanden, så I har styr på dem inden I laver det rigtige interview. Tilstræb at lave spørgsmål der kræver uddybende svar. Undgå spørgsmål der kan besvares med ja eller nej. 8. Fordel hovedansvaret for arbejdsopgaverne mellem jer, så I hver især bliver specialister på jeres egne områder. Vælg fx kamera-mænd/kvinder, interviewer, fortæller, klipper osv. Undgå så vidt muligt at en af jer har ansvaret for et område alene. 9. Lav prøveoptagelser inden de rigtige optagelser, så I er sikre på at alting fungerer som det skal.

8 10. Planlæg at have god tid til at redigere filmen. Det er tit her tingene driller. 11. Sæt jer i publikums sted. Tror I de synes jeres film er interessant? Hvis I vurderer at filmen primært er spændende/sjov at se for jer selv har I ikke gjort jeres arbejde godt nok. Lav det om. 12. Tag jer selv alvorligt! Pjat og sjov er skægt mens det står på, men det fungerer dårligt på film. I opnår et meget bedre resultat, hvis I tør tage opgaven og jer selv alvorligt. Temaer til middelalder-dokumentarer Det kan godt være en udfordring at finde på en god ide til en film om middelalderen. Nedenstående oplæg er tænkt som en hjælp til at finde vej til den gode ide: Dolken i klosteret Da arkæologer udgravede resterne af Sortebrødre Kloster fandt de til deres overraskelse en såkaldt nyredolk. Dolken er i dag en del af udstillingen Byens Liv på Møntergården. Undersøg mysteriet om nyredolken på klosteret. - Hvorfor havde munkene et våben på klosteret? - Hvad kendetegner en nyredolk? - Hvor fandt arkæologerne den? Aftal et interview med en historiker eller arkæolog og få ham / hende til at fortælle om dolken. Giv jeres eget bud på hvad dolken er blevet brugt til. Portræt af Knud den Hellige Kong Knud den IV har haft så stor betydning for Odense, at han i dag optræder i Odense Kommunes officielle logo. Han blev myrdet i Odense i 1086 og blev siden hen kendt som Knud den Hellige, fordi han blev gjort til helgen, men hvad var han egentlig for et menneske? Gå Knud den hellige efter i sømmene og tegn et portræt af ham. - Hvorfor har han betydet så meget for Odense? - Hvordan var han som konge? - Hvem myrdede ham og hvorfor blev han myrdet? Aftal et interview med en museumsmedarbejder eller en af domkirkens præster og få ham / hende til at fortælle om Knud den Hellige. Giv jeres vurdering af Knud den hellig som konge og som vartegn for Odense.

9 Tro og religion i middelalderen og nu Religion var en utrolig vigtig del af folks liv i middelalderen. Middelalderens mennesker anså himmel og helvede for at være nøjagtigt lige så virkelige størrelser som den verden de bevægede sig rundt i til daglig. Diskuter forskellen på børn og unges tro nu og dengang. - Lav en kort dramatisering over to børns samtale om tro og religion i middelalderen - Lav et interview med nogle konfirmander om deres forhold til tro og religion - Diskuter fordele og ulemper ved fortidens og nutidens forhold til religion og tro

10 Da Dronningen flyttede til byen Dronning Christine boede i Odense fra 1504 til 1521 og havde stor betydning for byen. Hun var bl.a. dybt engageret i byens religiøse liv, og spillede en afgørende rolle i tilblivelsen af Claus Bergs fantastiske altertavle. Lav et portræt af dronning Christine, hvor I skifter mellem dramatiserede interview-sekvenser med dronningen og interviews med en nutidig historiker. Lad evt. jeres Dronning Christine kommentere historikerens udtalelser. - Hvordan var Dronnings Christines forhold til hendes mand, kong Hans? - Hvorfor flyttede hun til byen? - Hvordan var hendes forhold til en anden af Odenses magtfulde borgere Jens Andersen Beldenak?

11 Claus Bergs altertavle I Skt. Knuds Kirke hænger et af Danmarks fornemste kunstværker fra middelalderen, nemlig Claus Bergs altertavle. Claus Berg var en tysk billedskærer og maler, der blev inviteret til Odense af Dronning Christine, hvor han blev leder af et af Nordeuropas vigtigste billedskærer, billedhugger og malerværksteder. Altertavlen er hans hovedværk og kendetegnes ved en umådelig detaljerigdom. Lad kameraet gå på opdagelse i tavlens detaljer og skønhed. Krydsklip evt. med billeder, der kommenterer og/eller uddyber tavlens temaer og indhold. Understreg stemningen i filmen med noget velvalgt underlægningsmusik.

12 Respons Mod præproduktionens afslutning præsenterer eleverne deres filmideer for hinanden og for deres lærere, og modtager deres respons på arbejdet, hvorefter de arbejder videre med deres ideer. Når der arbejdes med respons er det vigtigt at holde sig følgende for øje: - Fremhæv først de ting ved filmideen der er gode og fungerer. Udpeg dernæst de ting der kan forbedres. - Forklar hvorfor du synes noget er godt, og hvorfor du synes noget kan forbedres. Kom med forslag til hvordan det kan forbedres. Formuler evt. kritikken som spørgsmål. - Responsen skal være konkret. Brug konkrete eksempler fra elevernes oplæg når du giver respons. - Der skal være balance i responsen. Sørg for at udpege ca. lige så mange gode ting ved filmideen som du udpeger ting der kan forbedres. - Hvis der er særlige elementer ved filmen I gerne vil have hjælp til er det en god ide at udpege dem inden respons-sessionen starter. Så kan de der giver responsen koncentrere sig om at hjælpe jer. hvor I har mest brug for det.

13 - Som responsmodtager tier I stille og lytter når I får respons. Det er ikke et angreb på jeres film, men forsøg på at hjælpe jer til at gøre den bedre, så det er ikke nødvendigt at forsvare den. - Som responsmodtagere kan I bruge ros, kritik og ideer som det passer dig. Det er jeres film! Denne del af forløbet omfatter altså følgende elementer: - Planlægning og strukturering af et produktionsforløb - Koncept og ideudvikling på gruppeplan - Udarbejdelse af indhold til e dokumentarfilm - Etablering af kontakt til og indgåelse af aftaler med relevante interviewpersoner - Forberedelse af interviews - Mundtlig præsentation af et koncept eller en ide - Arbejde med respons på gruppeniveau Produktionen I produktionsfasen introduceres de håndværksmæssige aspekter ved at lave film, herunder fundamentale filmiske virkemidler, anvendelse af lydeffekter og musik, samt de særlige udfordringer der knytter sig til at filme med mobiltelefoner, for eleverne gennem en række mindre øvelser inden de går i gang med at filme og redigere deres dokumentarfilm. Det er vigtigt at påpege at øvelserne ikke skal tage for lang tid og at det ikke er produktet men processen der er i fokus her. Målet er altså i højere grad at eleverne lærer noget om at lave film end at de laver små perfekte øvelsesfilm. Et produktionsforløb kan hurtigt blive en uoverskuelig affære. Det kan derfor være en fordel at lade eleverne tage afsæt i følgende tips og rammer: - Indled filmen med et establishing shot. Et establishing shot er et billede, der viser hvor og somme tider hvornår filmen foregår - Introducer filmens centrale tema eller problemstilling tidligt, således at publikum ved hvad filmen handler om - Gå tæt på når du filmer med mobilen. Undgå at bruge zoom-funktionen. - Hold mobilen stille når I filmer. Det er et lille kamera og selv ganske små bevægelser kan se voldsomme ud på filmen. - Vær opmærksom på lyden. Mobilens mikrofon er følsom og opfanger let støj fra omgivelserne.

14 - Film jeres scener flere gange og fra flere forskellige vinkler, og tænk over hvordan kameravinklerne påvirker publikums oplevelse af filmens indhold. - Undgå overflødige scener. Samtlige scener i filmen skal have en funktion og bidrage til filmens samlede udtryk. Spørg jer selv hvad I vil fortælle med hver enkelt scene. - Show don t tell! Hvis det er muligt, så kommuniker via billeder. Øvelse 1: Lav en kort film, der viser en elevs rejse mellem to steder på skolen, fx fra skoleindgang til klasseværelse - Start med et establishing shot. - Klipningen skal være lineær - Der skal være mindst en ting, der får eleven til at stoppe og undre sig - Varighed: max 1 minut Øvelse 2: Lav en kort film, der viser en elevs rejse mellem to steder på skolen - Start med et establishing shot - Brug montageklipning til at understrege elevens forhold til sin skole - Varighed: max 1 minut Øvelse 3: Lav to forskellige versioner af en af jeres to øvelsesfilm. Gør versionerne forskellige gennem brug af musik og lydeffekter Efter øvelserne går eleverne i gang med at producere deres dokumentarfilm. Filmen skal tage afsæt i eller omhandle middelalderen på en eller anden måde, og have en varighed på 2-4 minutter. Denne del af forløbet omfatter altså følgende elementer: - Praktisk arbejde med filmiske virkemidler og filmproduktion - Afvikling af interviews - Gruppebaseret samarbejde omkring afviklingen af et produktionsforløb

15 Publicering Forløbet afsluttes med at eleverne viser deres film til en premiereforestilling, hvor eleverne præsenterer deres film og reflekterer over deres proces inden forevisningen, og/eller publicerer dem på den digitale platform SmartDox & Storytelling. Vil man gøre lidt ekstra ud af afslutningen på forløbet kan man med fordel lade publikummet der overværer fremlæggelsen af fortællingerne omfatte personer, der ikke har været en del af forløbet, og gerne personer der ikke har deres daglige gang på skolen. Eksempelvis kan man jo indgå samarbejde med det lokale museum og invitere museumspersonale til at indgå i et lille ekspertpanel, der kommenterer filmene i forbindelse med premieren. Denne del af forløbet omfatter altså: - Kommunikation af egenproducerede film på webbaserede digitale platforme - Mundtlig præsentation af film og produktionsforløb

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret)

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret) Lærevejledning til forberedelse før besøg på Middelaldercentret. - Daglejren, Byens borgere og Middelalderen på egen hånd Før I kommer til daglejeren og til en dag i middelalderen, er det en god ide at

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

Fabians feltdagbog. Opgaver. Danskagenten

Fabians feltdagbog. Opgaver. Danskagenten Fabians feltdagbog Opgaver Danskagenten Til læreren Tillykke med dit valgt af Fabians feltdagbog af Charlo;e Blay det er en rig>g god bog. Den kan give anledning >l mange samtaler, der kan spejle elevernes

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Dendagmi nt eks t f i kens t emme AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 3. 4. k l as s e Undervisningsforløb 3.-4. klasse Den dag min tekst fik en stemme Et undervisningsforløb med drama som fortolkningsmetode

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Dokumentarfilm- læring gennem produktion Af Peder Møgelvang

Dokumentarfilm- læring gennem produktion Af Peder Møgelvang Dokumentarfilm- læring gennem produktion Af Peder Møgelvang Dansk, Mediekundskab, Filmkundskab 7-10 klasse Indledning Dokumentarfilmen har i de seneste år fået en renæssance, både i Danmark og i udlandet

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

FILM-X ANIMATION. - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn

FILM-X ANIMATION. - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn FILM-X ANIMATION - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn FILM-X animation består af: Et produktionsværktøj, hvor man optager billeder, lyd og klipper filmen færdig Film om animationsteknikker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Nulmanus. Beskrivelse af undervisningsforløb

Nulmanus. Beskrivelse af undervisningsforløb Nulmanus Beskrivelse af undervisningsforløb Ønsker man et kortere filmproduktionsforløb på Filmlinjen.dk, anbefaler vi at følge undervisningsforløbet Nulmanus. For at holde produktionstiden nede springes

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER INFORMATION NYHEDS- ARTIKLEN behandler sagen objektivt ud fra den vinkel, som journalisten beslutter består af referat og citater fra kilder følger nyhedstrekanten

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Kristendomskundskab (1.-3. klasse) Færdighedsmål: Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra

Læs mere

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Samfundsfag: Færdighedsmål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater udarbejdet af Susanne Hansson 2013 Forforståelse Spot på ord Grupper Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle væsentlige

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Kristendomskundskab (1.-3. klasse) Færdighedsmål: Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Værnær AfAnniThus hol t Mål gr uppe: 7. 9. k l as s e Vær nær! Tekster i arbejdet: Ispigen fra Ispigen og andre fortællinger af Bent Haller. Det er ikke nemt fra De andre af Anna Grue Målgruppe 7.-9. klasse

Læs mere

Inspiration til film, billede og lyd. PMC d. 6/10 2011

Inspiration til film, billede og lyd. PMC d. 6/10 2011 Inspiration til film, billede og lyd PMC d. 6/10 2011 Før du går i gang Hvor lang tid afsættes til forløbet Reserver udstyr Afprøv udstyr og programmer Lyd Audacity Vejledning evt. Lær IT Eksempler: Speak,

Læs mere

Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten

Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten Fagområder: Historie, dansk og kristendomskundskab Kort beskrivelse: Kampen om magten er tre individuelle undervisningsforløb uden museumsunderviser med dertilhørende

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Lærervejledning. Baggrund

Lærervejledning. Baggrund Lærervejledning Formidlingsmaskinen er en hjemmeside, hvor Kulturhistorisk Museum stiller middelalderudstillingen Middelalderens mennesker til rådighed blandt andet for skoleklasser. Her kan eleverne ved

Læs mere

I blev gamle sammen, men det var fint, for I havde stadig hinanden. Så blev hun syg. Du passede hende, indtil hun døde. Og så var du pludselig alene.

I blev gamle sammen, men det var fint, for I havde stadig hinanden. Så blev hun syg. Du passede hende, indtil hun døde. Og så var du pludselig alene. Den Gamle Mand 1 Du blev født. Du voksede op. Du fik en uddannelse som lærer. Du fik en god stilling. Du blev gift. Du fik børn. Du holdt af dit arbejde. Du elskede rollen som ægtefælle og som far. Børnene

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Fremtidens førstehjælpere

Fremtidens førstehjælpere Fremtidens førstehjælpere Undervisningsmateriale til brug i udskolingen, 1. kvartal 2015 Dine elever er fremtidens førstehjælpere Handling følger holdning At redde liv er ikke kun et spørgsmål om at kunne

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

MØDER MED H.C. ANDERSEN

MØDER MED H.C. ANDERSEN MØDER MED H.C. ANDERSEN DE FØRSTE JÆGERE I DANMARK Et besøg i Krikkebjerghuse, Sagnlandet Lejres husmandssted fra midten af 1800-tallet, stofliggør den ældre litteratur. Flere kanon-forfattere er samtidige

Læs mere

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN

Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN Et undervisningsmateriale til forestillingen UNDERSKOVEN 1 KLASSETRIN: 3. -7. klasse VELEGNET TIL FAGENE: Dansk, Idræt, Musik og Drama. MEDVIRKENDE // PERFORMERE: Lars Gregersen Camila Sarrazin Filippa

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Årsplan. Grindsted Privatskole 2014/15

Årsplan. Grindsted Privatskole 2014/15 Årsplan Grindsted Privatskole 2014/15 Kære elever i 9. klasse Velkommen til endnu et skoleår - og ligeledes en ny skolereform. Årsplan engelsk 9. klasse Trine Persson Skoleåret 9. klasse kommer i høj grad

Læs mere

DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE

DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE PERKER NIVEAU: 9.-10.klasse, gymnasiet og HF GENRE: novellefilm LÆNGDE: 28 minutter, Danmark 2002 INSTRUKTØR: Dennis Petersen Dette undervisningsmateriale er en bearbejdet

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Guide til danske råvarer

Guide til danske råvarer VIDEN vækst balance Guide til danske råvarer lærervejledning Landbrug & Fødevarer guide til danske råvarer Guide til danske råvarer lærervejledning Formål Guide til danske råvarer er udarbejdet for alle,

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder 2 3 1. Hvad kommer du til at tænke på, når du ser bygningerne? 2. Er det bygninger, som du har lyst til at komme

Læs mere

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis

Læreres Læring. Aktionsforskning i praksis Læreres Læring Aktionsforskning i praksis 1 Læreres Læring - aktionsforskning i praksis Martin Bayer Mette Buchardt Jette Bøndergaard Per Fibæk Laursen Lise Tingleff Nielsen Helle Plauborg 1. version,

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin

Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Stoledesign et undervisningsforløb i håndværk og design 5. klassetrin Det følgende er en skematisk fremstilling af et undervisningsforløb afviklet på Absalons Skole i efteråret 2014. Forløbet blev til

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole ipads og mundtlighed i tysk og engelsk Skovbyskolen Mål Vi ønsker at undersøge, om vi ved at arbejde systematisk og målrettet med lyd og billeder

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, ipads og andre tablets Projektet sætter fokus på læring i autentiske

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Demokrati og digital dannelse

Demokrati og digital dannelse Demokrati og digital dannelse Hvorfor dog det? Aktuelle emner der fylder i den offentlige debat lige nu og er vedkommende for unge. Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med den lokale skole. Det fulde

Læs mere

forventningsko og oplevelseskort

forventningsko og oplevelseskort Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k og oplevelseskort (FØR OPLEVELSEN Oversigt over ) forventningsko ti l el ev rt R V ko ENTN Op le ve lsf Oes I N G S KO R T FOR FØR OG EFTER DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse

Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE. En lærerguide 0. - 10. klasse Hvordan den kunsthistoriske arv spiller ind på samtidskunsten LAKE OF FIRE En lærerguide 0. - 10. klasse INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 21. maj til 27. juni kan du og din klasse opleve udstillingen

Læs mere

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk Udeskole og fælles mål Udeskole og fælles mål Mål for dagen At I har færdigheder i at omsætte Fælles Mål til læringsmål med udgangspunkt i udeskole At I har viden om EMU.dk temaside om udeskole Rasmus

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Analyse af og undervisning i og med filmen

Analyse af og undervisning i og med filmen Analyse af og undervisning i og med filmen 1. Arbejde i teams omkring analyse af filmen CL-strukturen ekspert-puslespil 2. Genren ungdomsfilm definition i forhold til Supervoksen 3. Teamdrøftelse af undervisningsmaterialet

Læs mere

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre I samarbejde med Steen Koerner Studio & Tasso Hvis du ønsker intelligente børn læs eventyr for dem Hvis du ønsker mere intelligente børn læs flere eventyr

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Lærervejledning. En anderledes dreng - et undervisningsmateriale. Indhold: Klassetrin: 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Lærervejledning. En anderledes dreng - et undervisningsmateriale. Indhold: Klassetrin: 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse En anderledes dreng - et undervisningsmateriale Lærervejledning Klassetrin: 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse Grundskolefag: Dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning, understøttende undervisning

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm FILMUGE Berettermodellen MUST DO - TRICKS - OG ANDET DANSK FAGLIGT 1 2 Anslag: stemningssætter - en lille appetitvækker Præsentation af personer, tid og sted. Uddybning: Lære personerne at kende - kan

Læs mere

2. Opgaver. Uge Sex 2016 - Kommunikation og kontakt - 7.-10. klasse

2. Opgaver. Uge Sex 2016 - Kommunikation og kontakt - 7.-10. klasse 2. Opgaver introduktion D e sociale medier fylder meget næsten alt i vores hverdag. Man kan med mobiler hele tiden følge med i de nye opslag, som venner, familie og offentlige personer lægger ud på Facebook,

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

Den 4. november MERVÆRDI LAB

Den 4. november MERVÆRDI LAB Den 4. november MERVÆRDI LAB 1 Program Før frokost: Rammesætning Fokusering og merværdi Efter frokost: Test og merværdi Ekspertpanel 2 Vores formål med i dag Udfordre os selv og jer: hvordan kan merværdien

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Fag: Dansk Hold: 7 Lærer: CK Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32 33-38 Målet er at eleverne via analyse, fortolkning og litteraturhistorisk

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere