Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008

2 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan i Norddjurs Kommune. Ifølge Norddjurs Kommunes befolkningsprognose vil der i perioden være en stigning i antallet af borgere i aldersgruppen år på 28,1 pct. og for borgere på 80 år og derover på 17,4 pct. En tilsvarende prognose udarbejdet af Danmarks Statistik viser, at der i løbet af perioden vil være en stigningen på 55,5 pct. for borgere i aldersgruppen år og på 109,4 pct. for gruppen på 80 år og derover. De kommende års betydelige stigning i antallet af ældre borgere i Norddjurs Kommune forventes at medføre et behov for et større antal plejeboliger. Samtidig forventes en stigende efterspørgsel efter velindrettede boliger til handicappede borgere. På nuværende tidspunkt er det imidlertid usikkert, hvor stor efterspørgslen efter boliger vil blive, og som følge heraf er ældrebolighandlingsplanen blevet inddelt i 2 etaper. I 1. etape fokuseres der primært på at erstatte Norddjurs Kommunes nuværende utidssvarende plejehjems- og institutionspladser med moderne 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Der er derfor kun indarbejdet en mindre tilvækst i antallet af boliger. I løbet af 2008 vil et forslag til ældrebolighandlingsplanens 2. etape blive udarbejdet. Her vil der blive sat særlig fokus på, hvordan en fremtidig stigning i boligbehovet på handicap- og psykiatriområdet kan dækkes. 2

3 Antal boliger til ældre og handicappede borgere På nuværende tidspunkt har plejeområdet anvisningsretten til følgende 462 boliger i Norddjurs Kommune: Sted Plejeboliger* Pl.hj.pladser Ældreboliger* Øv. boliger Farsøhthus, 53 Bakkely, 24 Gjesing Rougsøvej 155, 12 Holbæk Rougsøvej / Dr. 10 Frandsens Vej, Ørsted Østervangsvej, 8 Vivild Stadionparken, Møllehjemmet, 18 Auning Potetevej, 32 Auning Vestervang, Ørum Dystrupvej 2, 5 Ørum Dystrupvej 6, 8 Ørum Nørrevang, 25 8 Rimsø Lyngbygård, 32 Lyngby Fuglsanggården, 40 Posthaven, 12 Hedebo-Centret, 46 Violskrænten, 50 Grønnegården, 21 I alt * Boliger opført efter Ældreboligloven. 3

4 Handicap- og psykiatriområdet har anvisningsretten til følgende 174 boliger i Norddjurs Kommune: Sted Institutionspladser Plejehjemspladser Bofællesskab Stadionparken, 9 Broagervej, 5 Sygehusvej, 14 Ørsted Kærvej, 18 Ørsted Centervej 18, 12 Auning Centervej 20, 10 Auning Elme Allé 2, 6 Auning Kornvænget, 6 Ørum Åparken 6, 7 Ørum Valmuevej, 10 Glesborg Gl. Rimsøvej, 6 Glesborg Voldby Pl.hjem, 15 Voldby Dolmer Have, 12 Dolmer Trekanten, 29 Ålunden, 10 Mellemgården, 5 I alt

5 Planlægningsmæssige forudsætninger for ældrebolighandlingsplanen Ved udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 1. etape er der taget udgangspunkt i følgende planlægningsmæssige forudsætninger: Der opføres moderne 2-rums plejeboliger, hvis størrelse vil variere fra m2. I gennemsnit regnes med en boligstørrelse på 70 m2. Boligarealet fordeles med ca. 50 m2 til beboelse og ca. 20 m2 til fællesarealer. Plejeboligerne samles som udgangspunkt i boenheder med hver 12 boliger. Der opereres med plejecentre med minimum 48 plejeboliger af hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af plejepersonalets vagter og arbejdsgange. I tilknytning til hvert af plejecentrene opføres et kommunalt ejet serviceareal til personalefaciliteter, kontorer mv. på m2. Der opføres ét nyt aktivitetscenter på 450 m2 i tilknytning til et af de nye plejecentre. I tilknytning til de øvrige plejecentre søges der opført mindre kommunalt ejede servicearealer, der i sammenhæng med fællesarealer kan anvendes til aktiviteter for beboere og udefra kommende gæster. Byggeriet af boligerne vil finde sted i perioden fra september 2009 til primo Økonomiske forudsætninger for ældrebolighandlingsplanen Ved udarbejdelsen af ældrebolighandlingsplanen er der taget udgangspunkt i følgende økonomiske forudsætninger: Plejeboligerne opføres så vidt mulig på kommunalt ejede byggegrunde. Det kommunale rammebeløb for boligerne er i 2008 på max kr. pr. m2. (inkl. moms og udgifter til grund og tilslutningsudgifter). Der regnes med et rammebeløb på kr. for en bolig på 70 m2 Den kommunale grundkapital ved opførelse af plejeboliger (dvs. ældreboliger hvortil der er knyttet et serviceareal) er på 7 pct. af rammebeløbet (svarende til kr. for en bolig på 70 m2), hvis Kommunalbestyrelsen giver tilsagn om støtte til byggeriet i 2008 (dvs. godkendelse af skema A i 2008). 5

6 Den kommunale grundkapital ved opførelse af plejeboliger er på 14 pct. af rammebeløbet (svarende til kr. for en bolig på 70 m2), hvis støttetilsagnet gives efter Den kommunale grundkapital ved opførelsen af ældreboliger er på 14 pct. af rammebeløbet. Der regnes med en udgift på kr. pr. m2 (ekskl. moms) ved opførelse af servicearealer (inkl. udgifter til grund og tilslutningsafgifter). Der regnes med et tilskud til etablering af servicearealer på kr. pr. plejebolig. Der regnes med en udgift til køb af byggegrund på kr. pr. bebygget m2 (svarende til kr. for en bolig på 70 m2). Udgiften til ombygning/istandsættelse af eksisterende bolig- og servicearealer baseres på et prisoverslag, der er udarbejdet efter en bygningsgennemgang foretaget af et rådgivende ingeniørfirma. Beboerindskuddet i plejeboliger er på 2 pct. af rammebeløbet, svarende til kr. for en bolig på 70 m2. Ved genhusning af plejehjems- og institutionsbeboere betales beboerindskuddet af Norddjurs Kommune. Der regnes med en samlet kommunal udgift til genhusning af ca. 200 plejehjemsbeboere på kr. (brutto) / kr. (netto). Der regnes med en kommunal udgift til indskud i forbindelse med leje af 24 genoptræningsog aflastningsboliger på kr. (brutto) / kr. (netto). Der afsættes et puljebeløb på kr. til inventaranskaffelser i nye servicearealer. Der afsættes et puljebeløb på kr. til dækning af eventuelle merudgifter vedr. indeksregulering mv. De samlede driftsudgifter til Norddjurs Kommunes plejecentre og handicapinstitutioner må ikke ændres i forbindelse med en overgang til plejeboliger, der er opført efter ældreboligloven. Boligudgiften (netto) for en plejehjemsbeboer uden anden indkomst end folkepension må ikke stige i forbindelse med indflytning i en plejebolig. Det tilstræbes, at huslejen (netto) for beboere uden anden indkomst end folkepension max. må stige med 100 kr. pr. måned i forbindelse med, at kommunalt ejede boliger moderniseres og ombygges til ældreboliger. 6

7 Placering af nye plejeboliger I samarbejde med Udviklingsafdelingen og Teknisk Forvaltning har Socialforvaltningen udpeget følgende kommunalt ejede arealer, der vil være velegnede til opførelse af nye plejeboliger: Plejehjemmet Violskrænten og Grønnegårdens nuværende grundarealer på ca m2 (inkl. vejareal mellem de to byggerier) Et grundareal vest for Hedebo-Centret. Arealet er på ca m2 Et grundareal nord for administrationsbygningen i Glesborg. Arealet er på ca m2 En række luftfotos over de nævnte arealer er vedlagt som bilag til ældrebolighandlingsplanen. Forslag til ældrebolighandlingsplanens gennemførelse På baggrund af de planlægningsmæssige og økonomiske forudsætninger er der opstillet følgende forslag til, hvordan 1. etape af ældrebolighandlingsplanen kan gennemføres: Der opføres 84 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal på 250 m2 på de grundarealer, hvor Plejehjemmet Violskrænten og Grønnegården er beliggende. Der opføres et nyt aktivitetscenter på 450 m2 i tilknytning til de 84 nye plejeboliger ved Violskrænten. Plejehjemmet Violskrænten med 50 pladser og Grønnegården med 21 boliger nedrives. Der opføres 84 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal på 375 m2 på det kommunalt ejede grundareal vest for Hedebo-Centret. Der opføres 60 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal på 375 m2 på det kommunalt ejede grundareal nord for administrationsbygningen i Glesborg. Det kommunalt ejede serviceareal i tilknytning til de nuværende bofællesskaber i Glesborg søges integreret i det nye plejecenter. Der opføres 10 nye plejeboliger i tilknytning til Fuglsanggården. I og Ørsted istandsættes og ombygges 18 kommunalt ejede lejligheder til moderne ældreboliger. Genoptræningsafdelingen på Hedebo-Centret flyttes til Posthaven, hvor de nuværende 12 1-rums boliger omdannes til træningsboliger. Demensafdelingen i Posthaven flyttes til et af de nyopførte plejecentre. 7

8 Hedebo-Centret nedlægges som plejehjem og ombygges til 39 boliger for handicappede. Handicapinstitutionen Trekanten flyttes til de ombyggede boliger på Hedebo-Centret. Den fremtidige anvendelse af institutionsbyggeriet på Trekanten indarbejdes i ældrebolighandlingsplanens 2. etape. 20 plejehjemspladser på Vestervang nedlægges. Den fremtidige anvendelse af bygningsarealerne på Vestervang indarbejdes i ældrebolighandlingsplanens 2. etape. Plejehjemmene Lyngbygård og Nørrevang nedlægges. Økonomi anlæg På baggrund af de opstillede økonomiske forudsætninger er der foretaget en beregning af den kommunale anlægsudgift (netto) i forbindelse med en gennemførelse af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 1. etape. Udgift ved opførelse af 84 plejeboliger og 700 m2 serviceareal (aktivitetscenter og personalefaciliteter mv.) på Violskrænten Udgift ved opførelse af 84 plejeboliger og 375 m2 serviceareal på grundareal vest for Hedebo-Centret Udgift ved opførelse af 60 plejeboliger på grundareal nord for administrationsbygningen Glesborg Udgift ved opførelse af 10 plejeboliger i tilknytning til Fuglsanggården. Ombygning af 8 kommunalt ejede boliger i Ombygning af 10 kommunalt ejede boliger i Ørsted Ombygning af Hedebo-Centret til 39 boliger til handicappede. Udgift til genhusning af plejehjemsbeboere (beboerindskud) Udgift til indskud i genoptræning- og aflastningsboliger kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 8

9 Udgift til inventar i servicearealer Usikkerhed vedr. indeksregulering mv. Indtægt ved salg af Lyngbygård og Nørrevang I alt kr kr kr kr. Til dækning af den kommunale nettoudgift på kr. er der i budgettet for 2008 afsat en anlægsramme på kr. Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget en egentlig vurdering/beregning af indtægten ved salg af Lyngbygård og Nørrevang. Den samlede brutto-budgetramme ved gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen vil være på ca. 426,1 mio. kr. Økonomi drift I ældrebolighandlingsplanen er det forudsat, at de samlede driftsudgifter til Norddjurs Kommunes plejecentre og handicapinstitutioner ikke ændres i forbindelse med en overgang til plejeboliger, der er opført efter ældreboliglovgivningen. Ældrebolighandlingsplanen forventes at medføre en ændring af driftsbudgettet på følgende hovedområder: Der vil opstå en kommunal merudgift til boligydelse. Den gennemsnitlige udgift pr. plejebolig vil blive på ca kr. (brutto) / kr. (netto). Der vil opstå en kommunal udgift til leje af genoptræningsboliger i Posthaven på kr. pr. bolig. Der vil opstå en kommunal udgift til leje af nye aflastningsboliger på max kr. pr. bolig. Der vil opstå en mindreudgift på min. 50 pct. af den samlede kommunale udgift til drift af den del af de nuværende plejehjems arealer, der anvendes til beboelse (dvs. excl. arealer til aktiviteter, personale, administration, køkken, depoter mv.). De resterende ca. 50 pct. af driftsudgifterne dækkes i dag via beboernes egenbetaling. Den samlede egenbetaling forventes i 2007 at blive på min kr. 9

10 I ældrebolighandlingsplanen er der indregnet et samlet serviceareal i tilknytning til plejecentrene på max m2. Dette er ca. 1/3 af de nuværende bygningsarealer, der anvendes til aktiviteter, personale, administration mv. Det vurderes, at arealreduktionen vil medføre en kommunal mindreudgift til pedel, rengøring, el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse mv. på ca kr. Kommunernes Revision har på baggrund af oplysninger fra Velfærdsministeriet foretaget en beregning af hvilke konsekvenser en forøgelse af antallet af boliger opført efter ældreboliglovgivningen vil få for Norddjurs Kommunes bloktilskud (udligningsbeløb). Det fremgår af ministeriets beregningsmodel, at den årlige bloktilskudsforøgelse vil være på kr. pr. bolig. En tilsvarende reduktion i antallet af plejehjemspladser påvirker ikke kommunens bloktilskud. Med udgangspunkt i forslaget til ældrebolighandlingsplanen er der i den følgende tabel foretaget en beregning af de samlede budgetændringer: Merudgifter Boligydelse 247 boliger á kr. (netto) Husleje 12 boliger á kr. (genoptræning) Husleje 12 boliger á kr. (aflastning) Mindreudgifter / merindtægter Udgiftsreduktion drift af areal til beboelse Udgiftsreduktion drift af servicearealer Forøgelse af bloktilskud 295 boliger á kr. I alt kr kr kr kr kr kr kr. Boligudgift for borgerne Plejehjemsbeboere I ældrebolighandlingsplanen er det forudsat, at boligudgiften (netto) for en plejehjemsbeboer uden anden indkomst end folkepension ikke må stige i forbindelse med indflytning i en plejebolig. I det følgende er der foretaget en beregning af plejehjemsbeboernes nuværende husleje samt den fremtidige udgift til husleje i en plejebolig på henholdsvis 65 m2, 70 m2 og 75 m2. I beregningerne er der taget udgangspunkt i tre beboere på plejehjemmet Violskrænten en beboer uden anden månedlig indkomst end folkepension, en beboer med folkepension og anden månedlig nettoindkomst (dvs. efter skat) på kr. samt en beboer med folkepension og anden månedlig nettoindkomst på kr. Huslejeberegningen er uden udgift til el og varme. 10

11 I de følgende tabeller er et positivt tal i rækken Ændring i husleje udtryk for et fald i huslejen, mens et negativt tal er udtryk for en huslejestigning. Nedenstående tabel viser den nuværende og fremtidige husleje for en plejehjemsbeboer uden anden indkomst end folkepension. Beboer uden bevægelseshandicap Beboer med bevægelseshandicap Areal 65m2 70m2 75m2 65m2 70m2 75m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring i husleje Opgørelse over den nuværende og fremtidige husleje for plejehjemsbeboer med folkepension og anden månedlig nettoindkomst på kr. Beboer uden bevægelseshandicap Beboer med bevægelseshandicap Areal 65m2 70m2 75m2 65m2 70m2 75m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring i husleje Opgørelse over den nuværende og fremtidige husleje for plejehjemsbeboere med folkepension samt anden månedlig nettoindkomst på kr. Beboer uden bevægelseshandicap Beboer med bevægelseshandicap Areal 65m2 70m2 75m2 65m2 70m2 75m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring husleje Beboere i boliger på Dr. Frandsens Vej og Rougsøvej i Ørsted samt Stadionparken i I ældrebolighandlingsplanen er det forudsat, at der foretages en ombygning og istandsættelse af 10 boliger på Dr. Frandsens Vej og Rougsøvej i Ørsted samt 8 boliger i Stadionparken i. Der er derfor foretaget en beregning af den nuværende og fremtidig husleje for tre beboere med forskellig månedlig indkomst. 11

12 Opgørelse over den nuværende og fremtidige husleje for en beboer uden anden månedlig indkomst end folkepension. Ørsted Areal 68 m2 68 m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring i husleje Opgørelse over den nuværende og fremtidige husleje for en beboer med folkepension samt anden månedlig nettoindkomst på kr. Ørsted Areal 68 m2 68 m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring i husleje Opgørelse over den nuværende og fremtidige husleje for en beboer med folkepension samt anden månedlig nettoindkomst på kr. Ørsted Areal 68 m2 68 m2 Nuværende husleje Fremtidig husleje Ændring i husleje Beboere i boliger på Grønnegården I ældrebolighandlingsplanen er det forudsat, at Grønnegården nedrives. Beboerne i Grønnegården genhuses enten i plejeboliger eller alm. bolig. Der er foretaget en beregning på den nuværende og fremtidige husleje ved flytning fra Grønnegården til en plejebolig for tre udvalgte beboere på Grønnegården: Beboer uden anden indkomst end folkepension og en nuværende husleje (efter boligstøtte) på 696 kr. for 63 m2. Beboer med folkepension og anden månedlig nettoindkomst på kr. med en nuværende husleje på 881 kr. for 66 m2. Beboer med folkepension og anden månedlig nettoindkomst på kr. med en nuværende husleje på kr. for 54 m2. 12

13 Nedenstående tabel viser forskellen mellem den nuværende og fremtidige husleje for de tre udvalgte beboere. Et positivt tal er udtryk for en nedgang i huslejen, et negativt tal er udtryk for en stigning i huslejen. Beboer uden anden indtægt end folkepension Beboer med folkepension og kr. pr. måned Beboer med folkepension og kr. pr. måned 65 m2 70 m2 75 m2 159 kr kr kr. 79 kr kr kr kr kr kr. Det skal bemærkes, at lejlighederne i Grønnegården varierer i størrelse. De mindste lejligheder er 44 m2, mens den største lejlighed er 94 m2. En beboer i en lejlighed på 44 m2 uden anden indtægt end folkepension har pt. en husleje på 816 kr. Ved indflytning i moderne plejebolig på 65 m2 vil huslejen for denne beboer falde med 279 kr. mens huslejen ved indflytning i en plejebolig på 70 m2 vil stige med 115 kr. Tidsplan for gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen Ved beregningen af Norddjurs Kommunes anlægsudgift til ældrebolighandlingsplanens 1. etape er det forudsat, at den kommunale grundkapital er på 7 pct. Dette medfører, at der vil være følgende tidsplan for det videre arbejde: Tidsplan - 1. etape 4. februar 2008 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til forslaget til ældrebolighandlingsplan 26. februar 2008 Økonomiudvalget tager stilling til forslaget til ældrebolighandlingsplan 4. marts 2008 Kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget til ældrebolighandlingsplan 5. februar 4. marts 2008 Forvaltningen udarbejder EU-udbudsbekendtgørelser om prækvalifikation af totalrådgivningsopgaven (arkitekt og ingeniør) på hvert enkelt byggeri 5. marts 2008 Indrykning af EU-udbudsbekendtgørelser om prækvalifikation af totalrådgivningsopgaven på de enkelte byggerier 5. marts 23. april 2008 Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale til totalrådgivningsudbud for hvert enkelt byggeri 13

14 april 2008 Forvaltningen udarbejder indstilling om prækvalificering af totalrådgivere på de enkelte byggerier 28. april 2008 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til prækvalificering af totalrådgivere på de enkelte byggerier og til udbudsmaterialet til totalrådgivningsudbud for de enkelte byggerier 29. april 2008 Udsendelse af udbudsmaterialet til totalrådgivningsudbud for de enkelte byggerier 9. juni 2008 Modtagelse af tilbud på totalrådgivningsopgaven for hvert enkelt byggeri 9. juni 18. juni 2008 Forvaltningen udarbejder indstilling om valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri 23. juni 2008 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri 24. juni 2008 Økonomiudvalget tager stilling til valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri 1. juli 2008 Kommunalbestyrelsen tager stilling til valg af totalrådgiver på hvert enkelt byggeri juli 2008 Indgåelse af kontrakt med de valgte totalrådgivere 8. juli 3. november oktober 3. november 2008 Forvaltningen og totalrådgivere udarbejder skitseforslag for hvert enkelt byggeri Forvaltningen og rådgivere udarbejder indstilling om kvotetilsagn, tilsagn om betaling af grundkapital og ansøgning om tilskud til servicearealer (skema A til Bygge- og Boligstyrelsen) 10. november 2008 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til skitseforslag for hvert enkelt byggeri og træffer beslutning, om byggerierne skal sendes i udbud (godkendelse af skema A) 25. november 2008 Økonomiudvalget tager stilling til skitseforslag for hvert enkelt byggeri og træffer beslutning, om byggerierne skal sendes i udbud (godkendelse af skema A) 2. december 2008 Kommunalbestyrelsen tager stilling til skitseforslag for hvert enkelt byggeri og træffer beslutning, om byggerierne skal sendes i udbud (godkendelse af skema A) 3. december 2008 primo august 2009 Færdigprojektering af hvert enkelt byggeri, udbudsperiode, afholdelse af licitationer og udarbejdelse af indstillinger om valg af tilbudsgivere 14

15 Senest medio august 2009 Senest ultimo august 2009 Senest 2. september 2009 Primo 2013 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til igangsætning af hvert enkelt byggeri (godkendelse af skema B) Økonomiudvalget tager stilling til igangsætning af hvert enkelt byggeri (godkendelse af skema B) Kommunalbestyrelsen tager stilling til igangsætning af hvert enkelt byggeri (godkendelse af skema B) Færdiggørelse af sidste byggeri i 1. etape af ældrebolighandlingsplanen Det forventes, at der vil være følgende tidsplan for det videre arbejde i 2008 med ældrebolighandlingsplanens 2. etape: Tidsplan 2. etape Primo januar ultimo juni 2008 Primo januar ultimo juni 2008 Afdækning af det nuværende og fremtidige behov for boliger på handicapog psykiatriområdet Afdækning af det fremtidige behov for plejeboliger som følge af en vækst i antallet af ældre borgere i de kommende år 11. august 2008 Voksen- og Plejeudvalget drøfter forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen 12. august 1. september 2008 Forslaget til ældrebolighandlingsplanens 2. etape sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og område MED-udvalg. 10. september 2008 Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen 30. september 2008 Økonomiudvalget tager stilling til forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen 7. oktober 2008 Kommunalbestyrelsen tager stilling til forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen 15

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2014 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter Bøgeskovhus

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet Områdeudvalget Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Hedebo Centret - Grenaa Dato : 23. januar 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.45 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere)

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde.

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. For begge steder gælder det, at beboere der ikke kan give et informeret samtykke alene kan flyttes efter reglerne om magtanvendelse. Dette betyder,

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Bilag Serviceharmonisering plejeboliger

Bilag Serviceharmonisering plejeboliger Bilag Serviceharmonisering plejeboliger Norddjurs kommunalbestyrelse Torvet 3 8500 Grenaa Ældrerådet Dato: 31. maj 2007 Reference: Claus Espeholt Direkte telefon: 89 59 10 43 E-mail: ce@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Maj 2012 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Analyse af mulighederne for etablering af rehabiliteringscenter med midlertidige pladser i Glostrup Kommune

Analyse af mulighederne for etablering af rehabiliteringscenter med midlertidige pladser i Glostrup Kommune Analyse af mulighederne for etablering af rehabiliteringscenter med midlertidige pladser i Glostrup Kommune Appendiks Gennemførelsesgrundlag og finansieringsmodel Indledning Formålet med denne del af analysen

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger NOTAT 26. januar 2006 PC/gm Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger Notatet indeholder: A. Moderniseringsplanens indhold B. Økonomisk ramme for moderniseringsplanen C. Demografikorrektionen D.

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Bilag 4 Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Fremtidig husleje for beboerne på Sundbygård og Sundbyvang Moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård vil medføre en reduktion

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Helhedsplan for ældre-, pleje- og aflastningsboliger. 16. juli 2008. Bygherrerådgivere Bascon A/S www.bascon.dk

Helhedsplan for ældre-, pleje- og aflastningsboliger. 16. juli 2008. Bygherrerådgivere Bascon A/S www.bascon.dk Helhedsplan for ældre-, pleje- og aflastningsboliger Bygherrerådgivere Bascon A/S www.bascon.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Kommissorium...1 1.2 Om udarbejdelsen af helhedsplanen...2 2 Sammenfatning...3

Læs mere

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Godkendelse: Byggeprogram for 50 nye plejeboliger.

Godkendelse: Byggeprogram for 50 nye plejeboliger. Punkt 3. Godkendelse: Byggeprogram for 50 nye plejeboliger. 2014-39438. AAK-Bygninger indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at overordnet program godkendes som grundlag for udarbejdelse af

Læs mere

Indstilling. Byggeri af 48 plejeboliger med serviceareal på Sandkåsvej ved Lokalcenter Toftegården. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Byggeri af 48 plejeboliger med serviceareal på Sandkåsvej ved Lokalcenter Toftegården. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Bygningsafdelingen Magistratens 3. Afdeling Byggeri af 48 plejeboliger med serviceareal på Sandkåsvej

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 12.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 12. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 12. september 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.30 Bemærkninger Vi mødes på Plejecenter

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse

Læs mere

Socialområdet forslag til ny organisationsstruktur

Socialområdet forslag til ny organisationsstruktur Norddjurs Kommune Socialområdet 27.10.2011 Hanne Nielsen Socialområdet forslag til ny organisationsstruktur Socialområdet består af en bred vifte af tilbud, der retter sig mod både børn og unge samt voksne

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering vedr. Handicapcenter Nordøstfyn Erstatningsbyggeri for Påfuglen i Nyborg Senest ajourført den 13. december 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 8. februar 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. januar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6640 Jour. nr.: 2001/00947 Ref.: Henning

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Forslag vedr. aftaler om boligadministration for plejecentre i Tønder Kommune

Forslag vedr. aftaler om boligadministration for plejecentre i Tønder Kommune Forslag vedr. aftaler om boligadministration for plejecentre i Delnotatet skaber et overblik over de nuværende administrationsaftaler for plejecentrene og fremlægger tre mulige aftalemodeller. Desuden

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune 17. august 2012 ANC Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Torsdag den 26. januar, kl. 14.00-18.00 Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til høringssvar til Region

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2003 via Magistraten Tlf. nr.:8940 6662 Jour. nr.: 82.06.00P00 2002/00211

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Januar 2009 Margit Tang Møller Acadre dok. 13399-10 Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune GENERELT I forhold til taksternes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas Åben sag Resumé I forbindelse med budgetforlig 16. september 2010 er et af opmærksomhedspunkter B2011 om en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger

Læs mere

Plejebolig og plejehjem

Plejebolig og plejehjem Plejebolig og plejehjem Hvornår kan jeg få en plejebolig eller plejehjemsplads? Du kan komme i betragtning til en plejebolig eller plejehjemsplads, hvis du har behov for pleje, omsorg og tilsyn hele døgnet.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling:

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling: Notat Bilag til sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør Tlf. 3040 isc46@helsingor.dk

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere