Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter"

Transkript

1 Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel Odense Tel Kuben Management A/S Aalborg Tel Valby Tel Kolding Tel November 2014

2 Indhold 4. Motivering Juridiske aspekter Idéforslag Aflastningsboliger Tilretning af øvrige fællesarealer: Økonomisk overslag Økonomisk skitse aflastningsboliger Økonomisk skitse om- og tilbygning eksist. servicearealer Kommunaløkonomiske konsekvenser Tidsplan

3 4. Motivering Fredericia Kommune ønsker i forbindelse med strukturændringer, at flytte dagscentret på Stævnhøj Plejecenter. Der frigøres således et kommunalt serviceareal, hvor der ønskes etableret 6 stk. aflastningsboliger. Dagscentret indeholder aktivitetsrum, fysioterapi, toiletter, baderum, kontor, depotrum samt sovehvilerum og ligger i umiddelbar tilknytning til hovedindgangen. De fremtidige aflastningsboliger vil have en fin og naturlig placering i forhold til det øvrige plejecenter. Det er ønsket, at boligerne skal have en sådan størrelse, at der kan være to plejepersonaler til at hjælpe de ældre, - det gælder både stue/soveværelse og bad/toilet. Aflastningsboligerne skal være med en aptering, indretning og størrelse så de også kan anvendes som almindelige plejeboliger, såfremt behovet opstår. Dagscenterdelen udgør et areal på ca. 350 m². De eksisterende fællesarealer er tydeligt opdelt mellem plejecenter og dagscenter. I forbindelse med flytningen af dagscentret ønskes denne opdeling fjernet således, at arealerne fremstår åbne og overskuelige for både beboere, pårørende og personale. Det er oplyst, at Fredericia Kommune har afsat et beløb svarende til kr. 6 mio. til projektet. 5. Juridiske aspekter Plejeboliger på et plejecenter opføres og finansieres som udgangspunkt efter lov om almene boliger af enten en boligorganisation, kommune eller selvejende institution. Etablering af servicearealerne, herunder kontorforhold, personalefaciliteter, dagscentre m.m. er et kommunalt anliggende. Jf. almenboliglovens 56 kan kommunalbestyrelsen opføre aflastningsboliger som almene ældreboliger som kommunen herefter kan disponere over. Det betyder, at kommunen betaler lejen for de boliger som anvendes som aflastningsbolig. Det er oplyst, at servicearealer og boliger på Stævnhøj Plejecenter er ejet af Fredericia Kommune. Værdien af det nuværende dagscenter kan indgå i projektets samlede anskaffelsessum for de 6 aflastningsboliger Finansieringen af ældreboliger består af et beboerindskud på 2 % og den resterende del med et kreditforenings lån og et kommunalt grundkapitalindskud. Politisk er det pt. fastsat, at det kommunale grundkapitalindskud er 10 % af anlægssummen. Kreditforeningslånet udgør således 88 % af anlægsudgiften. Salg til almene boligformål må ikke være højere end den offentlige vurdering. I den konkrete sag vil salgsværdien være under den offentlige vurdering, idet salgsprisen skal kunne afholdes inden for maksimumbeløbet for etablering af almene ældreboliger i Fredericia Kommune. Ved etablering af boliger i det eksisterende serviceareal vil der ikke være krav om matrikulær udstykning eller ejerlejlighedsopdeling, idet Fredericia Kommune er ejer af såvel bolig som serviceareal og lån planlægges optaget i KommuneKredit som ikke kræver ejerpantebrev i ejendommen. 3

4 6. Idéforslag 3.1. Aflastningsboliger Udformningen og indretningen af det eksisterende dagscenter med en størrelse på ca. 350 m² muliggør ikke en indretning til 6 aflastningsboliger for plejekrævende brugere inden for de eksisterende rammer. 4

5 Med en mindre udvidelse på ca. 50 m² udgør boligarealet 400 m² inkl. andel af fællesareal, svarende til 6 stk. aflastningsboliger á 67 m². Det forudsættes, at der beregningsmæssigt ikke tillægges boligerne andel af fællesareal fra det øvrige plejecenter. Derved vurderes det, at aflastningsboligerne bliver i en optimal størrelse og at den nye boligfløj vil være overskuelig og veldefineret og i en størrelse der også muliggør anvendelse til almindelige plejeboliger. Det eksisterende vindfang foreslås flyttet ca. 5 m, således at aflastningsboligerne får direkte adgang til plejehjemmet og opfattes som del heraf. En mindre havestue på ca. 20 m² må nødvendigvis nedrives, således at der opnås dagslys i ny aflastningsbolig. Det vurderes, at bygningens eksisterende bygningsudtryk kan bevares og indtænkes i de nye udvidelser. Den korridorlignende indgangssituation kan formildes ved aptering og indretning som eksempelvis i de øvrige gårdhaver. 5

6 3.2. Tilretning af øvrige fællesarealer: Da det ikke længere er nødvendigt med en opdeling af fællesarealerne, er der fra plejecentret et ønske om, at fjerne den centralplacerede kerne med toiletter, vagtstue og depot. En del af kernen bærer tagkonstruktionen og en fjernelse vil medføre store konstruktionsændringer med nye søjler og fundamenter. Samtidig er der i samme kerne placeret en del teknik, herunder ABAanlæg og X-felt. Det er vores vurdering at en fjernelse af hele kernen vil være forbundet med meget store omkostninger. Toiletforhold vil i givet fald skulle tilvejebringes andet steds i bygningen. Vi foreslår derfor, at kun den lette konstruktion med vagtstue samt adskillende vægge og døre fjernes. Åbningen mellem fællesarealerne og rumfornemmelsen vil kunne opnås. Foran installationsvæg opsættes låsbare skabe. Mod café/fællesrum foreslås flere større åbninger. - Idéforslaget er på dette stade ikke byggeteknisk behandlet, herunder brand og redningsforhold m.m. Idéforslag er fremvist og principgodkendt af centerleder Tove Jørgensen. 6

7 4. Økonomisk overslag M² - forudsætninger Aflastningsboliger: Eksisterende dagscenter ca. 350 m² Udvidelse nybyggeri ca. 50 m² 400 m² Om-og tilbygning af eksisterende fællesarealer: Nyt vindfang ca. 35 m² Tilretning ved eksisterende vindfang ca. 7 m² Åbning af fællesarealer ca. 40 m² 82 m² Nedrivning af havestue ca. 20 m² 20 m² Samlet m²-omfang 502 m² 4.1 Økonomisk skitse aflastningsboliger *Andel af grund- og bygningsværdi (Grundkøb) **Tilslutningsbidrag (skøn) Diverse ekstraordinære udgifter (jordbund, miljø og lign.) Håndværkerudgift inkl. byggeplads- og vinterforanstaltninger, 5 % uforudsete udgifter Bygherreleverancer (Personlifte, kaldeanlæg mv.) kr kr kr kr kr. Omkostninger, dvs. udgifter til landinspektør, teknikere, Advokat, stempel, kurtage, stiftelsesprovision, byggelånsrenter mv kr. Gebyrer til offentlige myndigheder Samlet anskaffelsessum kr kr. Maksimumbeløb: Gældende maksimumbeløb for Fredericia Kommune inkl. energitillæg kr./m² Finansiering: *Kommunens grundkapitalindskud pt. 10 % ***Beboerindskud 2 % Kreditforeningslån (KommuneKredit) pt. 88 % Samlet finansiering kr kr kr kr. Husleje: Ydelser og administrationsbidrag på kreditforeningslån Driftsudgifter afsat kr. 250 m²/år. Samlet årlige udgift ekskl. forbrug kr kr kr. 7

8 Gennemsnitslig leje pr. m²/år ekskl. forbrug Mdl. husleje for en 67 m² ældrebolig ekskl. forbrug Indskud 934 kr./år kr kr. Lån optages i KommuneKredit. Lån i KommuneKredit ydes mod udstedelse af håndpant i kommunens samlede ejendomsportefølje. Der skal således ikke stilles garanti for lånet. Alle beløb vedr. ældreboligerne er inkl. moms, idet der på almene boligprojekter ikke kan afløftes moms uanset ejerforhold. *Kommunens grundkapitalindskud udlignes ved grundsalg. **Der forudsættes tilslutningsafgifter i mindre omfang, idet betaling for de eksisterende modregnes. ***Såfremt boligerne anvendes til aflastningsboliger skal kommunen stille indskudslån til rådighed svarende til 2 % af anskaffelsessummen, idet boligerne ikke udlejes på normal lejekontrakt til beboerne. 4.2 Økonomisk skitse om- og tilbygning eksist. servicearealer Håndværkerudgift kr. 5 % uforudsete udgifter kr. 25 % til omkostninger, dvs. til teknikere, gebyrer mv kr. Samlet anskaffelsessum inkl. moms kr. Kommunen kan på udgifter til servicearealer afløfte moms. 4.3 Kommunaløkonomiske konsekvenser Udgifter: 10 % grundkapital kr. 2% Udgifter til beboerindskud / indskudslånlån kr. Ombygning af servicearealer kr. Samlede udgifter kr. Indtægter: Indregnet salg af andel af grund- og bygningsværdi Servicearealtilskud på 6 nye ældreboliger á kr Samlede indtægter Fredericia Kommunes samlede anlægsinvestering Samlet årlig huslejeudgift ekskl. forbrug (såfremt anvendelse til aflastningsboliger) kr kr kr kr kr. 8

9 5. Tidsplan En foreløbig tidsplan kunne forløbe sig som følger: Ultimo 2014 Jan-maj 2015 Maj-juni 2015 Politisk godkendelse Valg af tekniske rådgivere Skitsering Økonomiske beregninger Skema A- behandling Projektering Entreprenørudbud Medio august 2015 Licitation September 2015 November 2015 Juni 2016 Skema B-behandling Fysisk igangsætning Afleveringsforretning 9

10 Aarhus Tel Odense Tel Kuben Management A/S Aalborg Tel Valby Tel Kolding 10 Tel November 2014

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr.

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr. 14-5-28 Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium Økonomi og projekt Projektet Den ekstraordinære renovering omfatter ombygning af stueetagen/parterreetagen, ombygning

Læs mere

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet vejledning for udlejere og lejere 1 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet 5 Ta en snak 7 Sådan får du plads 9 Fem klassiske eksempler 10

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl.

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Fonden for Billige Boliger i København Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Januar 2006 INDHOLD Forord 1. Resume 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere