Skimmelsvampens vækstbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skimmelsvampens vækstbetingelser"

Transkript

1 TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige over beskeden siger Lotte Pia Uttrup, indehaver af firmaet Lotte Pia Uttrup Rådgivende Ingeniør ApS. 2 Lotte Pia Uttrups virksomhed har specialiseret sig i indeklima, bl.a. skimmelsvampevækst og fugt- og vandskader, og hun forklarer, at folks reaktion på ordet skimmelsvamp ofte et ligeså voldsom, som folks reaktion var på ordet asbest i 80 erne og 90 erne. Jeg oplever at der er en udtalt uvidenhed om skimmelsvamp, og at folk ofte bliver positivt overraskede, når vi fortæller, at deres bolig ikke skal rives ned. Skimmelsvamp kan fjernes, også selvom væksten er massiv, siger hun. De tre grupper skimmelsvampe Når Lotte Pia Uttrup fortæller om sit arbejde, vælger hun at tale om vækst af skimmelsvamp, og ikke som det oftest omtales angreb af skimmelsvamp. Skimmelsvampe er normalt ikke sundhedsfarlige, og findes overalt hvor vi færdes, både i naturen og i bygninger. Skimmelsvampe er et meget vigtigt led i naturens eget genbrugssystem. De kan ofte grupperes i tre kategorier: I den første kategori er de nyttige skimmelsvampe, der kan findes i en lang række produkter fra fødevare- og medicinalindustrien. Her er de ofte uerstattelige, fx findes de i roquefortost og i penicillin. En anden kategori, er de svampe der nedbryder vores fødevare, og dermed er en del af naturens effektive genbrugssystem. Desværre er det også den gruppe af skimmelsvampe, der oftest er skyld i at folk udvikler skimmelsvampeallergi. I den sidste kategori er de skimmelsvampe der kan findes i vores bygninger, hvor de ofte på grund af manglende ventilation og for meget fugt, trives fint. De ødelægger ikke bygningerne, men er ofte meget giftige, og kan give alvorlige helbredsproblemer. Skimmelsvampens vækstbetingelser Lotte Pia Uttrup fortæller at vækst af skimmelsvamp kræver, at tre betingelser er opfyldt. Der skal være en høj relativ fugtighed i materialet, gerne over 75 %, der skal være næring i form af organisk materiale, og endelig må der ikke være for koldt, under 5 C, eller for varmt, C. Skimmelsvampene findes ofte på mørke, fugtige og uventilerede steder, hvor de har optimale vækstbetingelser. Når luften og omgivelserne fyldes med usynlige svampesporer og afgasningsstoffer, er der risiko for at personer får vejrtrækningsproblemer, bronkitis og allergisk astma. Andre gener kan være træthed og ledsmerter. Typisk vil fugtproblemer i bygningen vise sig som mørke skjolder på fx ydervægge. På disse områder vil skimmelvæksten have gode vækstbetingelser. De mørke skjolder er et advarselssignal, som de fleste reagerer på, og dermed få løst problemet, forklarer Lotte Pia Uttrup, og fortsætter: Men skimmelvækst i opholdsrum behøver ikke altid være synlig, og kan eksempelvis trives fint på bagsiden af tapet der er opsat på en fugtig ydervæg, uden at der er synlige skjolder på væggen. Projektgranskning og kvalitetssikring Det kan være forbundet med mange ubehagelige oplevelser, hvis ens virksomhed involveres i sager om skimmelvækst. Uanset om man er professionel bygherre, ejendomsadministrator eller entreprenør, kan de økonomiske udgifter i forbindelse med genhusning, retssager Fortsættes næste side

2 Forebyggelse af fugt og skimmelvækst I planlægnings-, anlægs- og byggefasen kan flere tiltag forebygge vækst af skimmelsvamp i det færdige byggeri: 22 tag højde for det fugtige klima 22 afdæk byggeriet omhyggeligt, fx totalinddækning 22 hold byggematerialerne tørre og rene også under transporten 22 hold orden og ryd op på pladsen hver dag 22 følg nøje leverandørens anvisninger 22 beregn god tid i tidsplanen til affugtningen 22 lav løbende fugtmålinger og dokumenter disse 22 dokumenter fugtniveauet i betondækket 22 brug selvudtørrende beton 22 støvsug grundigt inden gulve bliver lagt og køkkener monteret Skimmelsvamp på godt og ondt fortsat og dårlig medieomtale være uoverskuelige, siger Lotte Pia Uttrup og fortsætter: Derfor er det vigtigt, at man allerede i projekteringsfasen har fokus på risikoen for skimmelvækst. Vand skal ledes væk fra bygningen, konstruktioner skal ventileres tilstrækkeligt, og kuldebroer skal undgås. Både rådgivere og udførende skal udføre kvalitetssikring, og projektgranskning, med henblik på at minimere risikoen for fugt i byggefasen, og i det færdige byggeri. Et andet fokusområde Lotte Pia Uttrup peger på, er modtagekontrol, proceskontrol og materialehåndtering: Selv gennemtænkte projekter kan få problemer med skimmelvækst, hvis de materialer der indbygges er for fugtige, eller hvis konstruktionerne står uafdækkede gennem byggeforløbet. Hun fremhæver derfor modtagekontrol og afdækning som vigtige elementer i byggeriet. Og oplag af materialer skal helst undgås. Er det uundgåeligt, skal materialerne opbevares forsvarligt, så de ikke opfugtes efter leveringen. Foto: Herlev Stilladser Afdækning af bygningen udføres bedst som totalinddækning, men kan også, efter grundig planlægning, udføres som partielinddækning. Afdækning med presenning er sjældent en optimal løsning, fordi vand kan trænge ind ved samlinger og langs presenningens kanter. Planlægning reducerer risikoen for skimmelvækst Lotte Pia Uttrup peger på, at mange problemer kan løses ved at udarbejde og følge en tidsplan, hvor der tages højde for hvornår de enkelte materialer leveres, og at de kan holdes tørre under og efter indbygningen. Det er entreprenørens ansvar at beskytte sit arbejde, indtil arbejdet er afleveret. Endelig mener hun at det værd at bemærke sig, at der det nye bygningsreglement stilles strenge krav til, at bygningsdele og konstruktioner skal udformes så de ikke medfører risiko for skimmelvækst, ligesom materialer ikke må indbygges med for høj restfugt. Der er derfor ingen undskyldning for ikke at øge opmærksomheden omkring fugt i byggefasen. Med god planlægning af byggeriet, og en effektiv kvalitetssikring, kan man undgå mange fugtproblemer, og dermed også slippe for en ofte uoverskuelig økonomisk byrde, der kan være konsekvensen for et firma der trækkes gennem retssager, og efterfølgende mangel- og fejludbedring. Endelig vil mange fremtidige brugere undgå den psykisk opslidende periode med helbredsproblemer, og utryghed i familiens boligsituation. Kvalitetssikring, modtagekontrol og proceskontrol Ved nybyggeri benyttes der ofte materialer der tilfører bygningen fugt. Terrændæk og fundamenter støbes på pladsen, der opstilles bagmurselementer der står uafdækkede i en periode, og der spartles og males. Ifølge Lotte Pia Uttrup er det ofte manglende kontrol af luftfugtighed og restfugt i byggematerialer der skaber skimmelvækstproblemer. Hun fortæller at byggefugt kan give anledning til skjult skimmelvækst, typisk bag køkkenelementer, bag gipsplader og under trægulve. Træbaserede plader som krydsfiner og OSB-plader er følsomme overfor skimmelvækst, og udsættes de for høj byggefugt, kan der ske en kondensering på overfladen af pladerne, der kan skabe grobund for skimmelvækst. En kontrolleret affugtning af bygningen, og en effektiv kontrol af restfugten i de indbyggede materialer, kan minimere risikoen for fugtproblemer. Derfor understreger Lotte Pia Uttrup, at det er vigtigt at entreprenøren gør det til en god arbejdsvane blandt sine medarbejdere, at udfører en effektiv modtagekontrol og kvalitetssikring. Derved har entreprenøren også en større sikkerhed for, at de arbejder han afleverer, lever op til kravene der stilles i Bygningsreglementet. Renovering og energiforbedringer af eksisterende bygninger Efterisolering af ældre bygninger kræver, at den rådgivende og den udførende er opmærksom på de fugtproblemer der kan opstå i bygningen forbindelse med energiforbedringerne. Derfor skal energiforbedringer udføres med omtanke. Fx kan udskiftning af vinduer ændre radikalt på indeklimaet i boligen, fordi nye vinduer er mere tætte end gamle. Dette kan medføre at det naturlige luftskifte nedsættes, og luftfugtigheden i bygningen øges, og dermed også risikoen for skimmelvækst. 2

3 Helbredsproblemer ved skimmelvækst Luftvejsinfektioner - især lungebetændelse og astmatisk bronkitis 22 Irriterede slimhinder øjne, næse og hals 22 Astma- og allergisymptomer 22 Nedsat korttidshukommelse 22 Diarré, kvalme og opkastninger 22 Gigtlignende smerter i led og influenzalignende symptomer 22 Børn, allergikere og astmatikere er de første til at reagerer på skimmelvækst. Tag symptomerne alvorligt. OBS! 22 Modtagekontrol 22 Udfør kvalitetssikring 22 Lav løbende fugtmålinger - dokumentér målingerne 22 Støvsug betondækket inden gulvet lægges 22 Udtag kontrol af skimmel Nye gulve i eksisterende huse 2 Udskiftning af gulve i ældre bygninger, er ofte forbundet med mange overvejelser. Mange af disse gulve er typisk udført som strøgulve, ofte med en ubetydelig eller ingen isolering under terrændækket. Ofte er der ikke et kapillarbrydende lag under terrændækket, og der er ikke udført afbrydelse af kuldebroen mellem terrændæk og fundament. Før det nye gulv etableres, bør der derfor foretages grundige undersøgelser af den eksisterende konstruktion. Energiforbedrende konstruktioner kan på ganske få uger, give fugtproblemer, og vil danne grobund for skimmelvækst under det nye gulv. Fugten kan bevæge sig ud i de tilstødende vægge, og kan give skimmelvækst bag fodpaneler og mellem tapet og ydervæg. Kapillarbrydende lag Manglende, eller dårligt virkende, kapillarbrydende lag under terrændækket, stiller meget høje krav til den nye gulvkonstruktion. Det kan, på grund af den opstigende grundfugt, være forbundet med store fugttekniske risici at udføre konstruktioner med fugtfølsomme materialer, hvorfor det anbefales af udlægge mindre fugtfølsomme gulve, fx klinker, eller at udføre en ny terrændækskonstruktion. I tilfælde hvor der alligevel udføres fugtfølsomme gulvkonstruktioner over sådanne terrændæk uden kapillarbrydende lag, skal der udlægges en effektiv fugtspærre over terrændækket. Før udlægning af fugtspærre skal det nøje undersøges, om fugtspærren kan give fugtproblemer andre steder i konstruktionen. Isoleringslaget over dampspærren bør ikke være mere end 50 mm, og alle rør der føres under gulvet skal isoleres. Isolering Er der ikke udlagt et isoleringslag under terrændækket, bør der ikke udlægges mere end 50 mm isolering over fugtspærren. Hvis der er udlagt et lag isolering under terrændækket, kan isoleringslaget over fugtspærren øges, dog under hensyntagen til, at fugtspærren skal placeres i den øverste tredjedel af konstruktionens samlede isoleringstykkelse. Rør i strøkonstruktion eller i betonlaget I ældre ejendomme er der ofte trukket uisolerede vandførende rør i strøgulvskonstruktionen. Disse rør kan angribes af rust på grund af fugt fra den underliggende konstruktion, og kondensering på rørene Foto: BYG-ERFA når kulde og varme mødes. De kan derfor gennemtære, og der kan opstå meget store fugtskader. Vandskadede gulve, skal udtørres under løbende kontrol, og der må først lægges nyt trægulv, når der er sikkerhed for, at terrændækket har en RF på højst 65 %, og konstruktionerne er afrenset for eventuel skimmelvækst. Nye vandførende rør der trækkes under et strøgulv skal altid isoleres, og bør placeres over et eventuelt isoleringslag. Der må ikke udføres skjulte samlinger i rørene. Trækkes der rør i en strøgulvkonstruktion, skal der altid udlægges en effektiv fugtspærre. Fugtspærre Under nye trægulvskonstruktioner udført over ældre terrændæk, skal der altid udlægges en egnet fugtspærre. Fugtspærren skal være robust, og udføres i materialer der tåler den persontrafik der er der er under udførelsen af det nye gulv. Normalt vil en 0,2 mm plastfolie være tilstrækkelig. For at undgå kondens på oversiden af fugtspærren, skal denne placeres i den øverste tredjedel af det samlede isoleringslag. Gennemføringer i fugtspærren bør undgås, og er de uundgåelige, skal de udføres tætte, og materialerne der anvendes til tætningen, skal være robuste og ældningsbestandige. 2

4 Hvis du vil vide mere 22 BYG ERFA har over 35 blade om skimmel Bygningsreglementet BR SBI-anvisning 216 til bygningsreglementet fugttekniske krav til nye gulve. Se under gulvfakta og valg af gulv 22 håndbogen TRÆ41 - Grundbog om lægning og reparation af trægulve fra TræInformation 22 Når du støder på skimmelsvampe faktablad, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Krybekældre 2 Efterisolering af krybekældre bør ofte ske ved, at fjerne det eksisterende bjælkelag, og etablere et nyt terrændæk. Det er forbundet med stor risiko, at efterisolerer eksisterende krybekældre, fordi det ofte er umuligt at sikre en tilstrækkelig ventilation, og derved opnå et rimeligt fugtniveau. 2 Gulve i nyere huse 2 I nye huse hvor der udlægges trægulve, er risikoen for skimmelvækst normalt størst, hvis der ikke sker en kontrolleret udtørring af det støbte terrændæk. Uanset om gulvet udføres i nye eller eksisterende huse, skal der altid udføres en kontrol af restfugten i betonlaget. Nye terrændæk udføres med et effektivt isolerings- og kapillarbrydende lag under det støbte terrændæk, hvorfor det normalt vil være uproblematisk at lægge trægulve når den relative fugtighed (RF) i betonlaget er på højst 65 %. Det anbefales at terrændæk i nye huse, der har stået uafdækkede, og dermed har været fugtpåvirkede over lang tid, kontrolleres for eventuel skimmelvækst, inden der udlægges gulve. Kuldebroer der opstår i forbindelse med gennemføringer i terrændækket, eller ved støbte skillevægsfundamenter kan skabe kondensproblemer og med tiden skimmelvækst. Det er derfor vigtigt at være ekstra opmærksom på disse problemer. 2 Foto: Ulrik Samsøe Figen Mycometer-testen 2 Mycometer-testen er en hurtig, effektiv og anerkendt metode til at afgøre og dokumentere, hvorvidt der er tale om skimmelvækst eller ej. Fordelen er, at Mycometer-testen kan udtages af entreprenøren eller byggelederen, og så der er hurtig tilbagemelding fra laboratoriet. Testen analyseres af certificerede personer. Se mere på 2

5 Totalinddækning Vinterkonsulenterne har udarbejdet en model der kan anvendes til at få en vurdering af, hvor vidt det kan betale sig at anvende en totalinddækning i kortere eller længere tid på projektet. Modellen kan ses på Rådgivere med speciale i skimmelvækst i bygninger 22 Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS Bygge og Miljøteknik a/s 22 Hussvamp Laboratoriet ApS 22 Dansk Bygnings Analyse 22 Bøgh & Helstrup 22 Østergaard Bygge og Miljøteknik a/s 22 Goritas 22 Teknologisk Institut Skimmelsvamp i tagrum Foto: BYG-ERFA 2 Fugtproblemer i tagrum, opdages ofte først, når skaden er meget alvorlig. Mange tagkonstruktioner som flade tage og paralleltage, har mange skjulte konstruktioner der er utilgængelige, hvorfor skimmelsvampen kan vokse ugeneret i lang tid. Det samme kan gælde for tage hvor der er adgang til loftrummet, fordi det kun er sjældent man besigtiger loftrummet. Derfor er det vigtigt at konstruktioner i taget holdes tørre under og efter arbejdet er afsluttet. De to vigtigste forudsætninger for at bevare tagkonstruktionen tør, er korrekt dimensioneret ventilation og en tæt dampspærre. Ved nye tagkonstruktioner, er det ydermere vigtigt, at de materialer der benyttes er tørre ved indbygningen. Projekt- og procesgranskning Før arbejdet gennemføres, bør der gennemføres en grundig projektgranskning af de foreslåede konstruktioner. Konstruktioner der kan skabe fugt, der ikke kan ventileres væk, skal ændres så de ikke genererer fugt. Konstruktionsløsninger der kan forventes at skabe kondens, skal udformes med effektiv ventilering, så kondensvandet ikke ophobes. Foto: BYG-ERFA Alle konstruktioner udføres så regnvand fra undertag, skotrender, gennemføringer, tagrender og tagebeklædninger ledes effektivt væk fra bygningen. Afdækning Uanset om tagarbejdet foregår på et nyt eller gammelt tag, er en af de vigtigste forebyggende foranstaltninger mod opfugtning i byggeperioden, en effektiv afdækning af taget, indtil den endelig tagbeklædning er udlagt. De endelige udgifter ved totalinddækninger kan vise sig at være minimale, og i nogle tilfælde er det en rigtig god forretning. Der kan arbejdes kontinuerligt på taget uden hensyntagen til vejret, og presningerne skal ikke tages af hver morgen, og ligges på igen hver aften. Ofte vil der være behov for langt mindre mekanisk affugtning af de underliggende konstruktioner, og indbyggede materialer holdes konstant tørre, også i dagstimerne, hvor de uden afdækning normalt står frit eksponeret for vejrliget. Ventilation Alle tagkonstruktioner skal ventileres, også selvom at der er opsat en effektiv dampspærre. Det er ofte fugtig varm rumluft der Foto: Herlev Stilladser trænger op i tagrummet fra de underliggende konstruktioner, der giver vækst af skimmel på konstruktionerne i tagrummet. Den fugtige rumluft kan kondensere på undertag, tagmateriale, spær og eventuel gangbro. Er der ikke en effektiv ventilation, kan fugten ophobes, og i løbet af kort tid, vil der være risiko for skimmelvækst, og efter længere tids opfugtning, kan der komme vækst af trænedbrydende svampe. Dampspærre Energiforbedringer i tagrum i ældre bygninger, kræver at der er etableret en effektiv dampspærre mod de opvarmede rum. I bygninger med pudsede lofter, kan dampspærren undværes, hvis den er uden revner og sprækker, eller på anden måde er skadet. Er der den mindste tvivl om pudslagets tilstand, bør der udføres et nyt loft, fx med gipsplader, hvor der mellem puds og gipsplader monteres en dampspærre. Ved større renoveringer af tagkonstruktioner, vil der ofte være så store påvirkninger af det eksisterende pudslag, at dette ikke mere kan betragtes som effektiv dampbremse. I sådanne tilfælde skal der opsættes nyt loft, med en effektiv dampspærre. 2

6 Når skaden er sket 2 Lotte Pia Uttrup er ikke i tvivl om, at tiden spiller en stor faktor i bekæmpelsen af skimmelsvamp. Skadesomfanget kan øges betragteligt, jo længere tid der går før skaden udbedres. Hun påpeger at det er vigtigt at få lokaliseret og repereret årsagen til fugtophobningen, fx vandskade, og derefter at få affugtet konstruktionerne omkring skadesområdet. Vi registrerer omfanget af skimmelsvampe med en Mycometer test. Og laver løbende nye test under hele udbedringsforløbet, ligesom vi konstant udfører fugtmålinger af de omkringliggende konstruktioner siger hun. Vi anbefaler normalt at når skadesomfanget er under 3 m2, så kan afrensningen foretages af alle, men er skaden større, bør udbedringer og afrensning foretages af professionelle. Alle beklædninger af træ og gips bør udskiftes, ligesom overflader som fx tapet. Bærende konstruktioner som vægge, bjælkelag og spær afrenses, og inden der monteres nye beklædninger, foretager vi en sidste mycometer test, for at sikrer, at vi har fjernet al vækst, slutter Lotte Pia Uttrup. 2 BYG ERFA balde om fugt og skimmel Undersøgelser, måleudstyr og -metoder, ventilation, materialer, udtørring BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (99) BYG-ERFA erfaringsblad (19) BYG-ERFA erfaringsblad (27) BYG-ERFA erfaringsblad (29) Terrændæk, kældre, krybekældre, fundamenter, gulve BYG-ERFA erfaringsblad (12) BYG-ERFA erfaringsblad (13) BYG-ERFA erfaringsblad (13) BYG-ERFA erfaringsblad (13) BYG-ERFA erfaringsblad (13) BYG-ERFA erfaringsblad (13) BYG-ERFA erfaringsblad (19) BYG-ERFA erfaringsblad (19) BYG-ERFA erfaringsblad (19) BYG-ERFA erfaringsblad (43) Ydervægge, lette vægge, facadefuger, efterisolering, vådrum BYG-ERFA erfaringsblad (21) BYG-ERFA erfaringsblad (19) BYG-ERFA erfaringsblad (21) BYG-ERFA erfaringsblad (31) BYG-ERFA erfaringsblad (41) BYG-ERFA erfaringsblad (41) BYG-ERFA erfaringsblad (41) BYG-ERFA erfaringsblad (41) BYG-ERFA erfaringsblad (42) BYG-ERFA erfaringsblad (42) Se den fulde liste med titel på TEMA er udgivet af Dansk Byggeris Træsektion, februar 2009 Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon Redaktion: Søren Meyer. Tryk: Elbo Grafisk A/S. Papir: 200g multiart, mat

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas Konsekvens ved fugt i bygninger Dennis Rugtved Thomsen Goritas Goritas 15 medarbejdere Administrative Ingeniører Konstruktører Laboranter Biologer 2 afdelinger Ballerup Kolding (laboratorium) Goritas -

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION N I E L S - J Ø R G E N A A G A A R D F O R S K N I N G S C H E F, B YGGERI OG SUNDHED B Y G G E - / A N L Æ G S K O N F E R E N C E V E J E N T I L D E

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Efterisolering af fladt tag

Efterisolering af fladt tag Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af fladt tag Flade tage med tagpap er typiske for etagebyggeri opført fra 1960 til 2000, især for betonelementbyggeri. Tagene er udført

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 2012.11.20 v/ Peter F. Collet Hvis vi når det kommer der også lidt om forsknings- og udviklingsprægede produkter

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr RANDERS KOMMUNE HOBROVEJENS SKOLE UNDERSØGELSE AF KÆLDER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Besigtigelse

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224, 2.udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2013 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Format E-bog Udgave 2. udgave

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Skadeårsager ved fugt og vandskader. Gert Rasmussen Polygon A/S

Skadeårsager ved fugt og vandskader. Gert Rasmussen Polygon A/S Skadeårsager ved fugt og vandskader Gert Rasmussen Polygon A/S Udstyr Testo datalogger Udstyr Udstyr Udstyr Konstruktioner Konstruktioner er mangfoldige og ofte udført ifølge tidens love, regler og ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1

Efterisolering af mansardtag - indefra. Eksisterende isoleringstykkelse. Figur 1 Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af mansardtag - indefra For at spare på energien bør mansardvægge og gulve i skunkrummet bag dem efterisoleres, hvis de er isoleret

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere