Lokal undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål og mål... Side Formål og mål for grundforløbet service...side Formål og mål for hovedforløbet frisør...side 8 4. Uddannelsens varighed og struktur... Side Grundforløbets uddannelser og familier...side Grundforløbets opbygning...side Hovedforløbet frisør opbygning...side Grundforløbet... Side Fælles områdefag...side Arbejdsmiljø...Side Materialeforståelse...Side Produktudvikling, produktion og service...side Familierelaterede områdefag i familie 1...Side Produktion, service og kvalitet...side Stil, form, farve og design, begynder...side Tegning og konstruktion...side Grundfag...Side Førstehjælp og brand...side Informationsteknologi...Side Psykologi...Side Samfundsfag, niveau F...Side Uddannelsesrettede fag frisør...side Frisør 5,0 uger...side Uddannelsesrettede fag kosmetiker...side Kosmetiker 5,0 uger...side Fagenes placering og lektionsantal...side 21 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

3 5.7 Delmål for undervisning fordelt på læringsaktiviteter...side Person og brancheprofil frisør...side Person og brancheprofil kosmetiker...side Total look...side Modens udvikling...side Kreativ frisør...side Trend spot...side Frisørstudie...Side Kosmetiker studie 1...Side Kosmetiker studie fotomappe...side Redesign...Side Sundhed og hygiejne...side Stil, form, farve og design...side Informationsteknologi...Side Psykologi...Side Samfundsfag...Side Førstehjælp og brand...side URO-frisør...Side URO-kosmetiker...Side Valgfrit projekt...side Undervisningstid...Side Hovedforløbet frisør...side Grundfag...Side Dansk F niveau...side Engelsk F niveau...side Salg og service F niveau...side Økonomi 2,0 uger...side Områdefag...Side Dame klippeteknik 3,8 uger...side Dame frisuredesign 2,7 uger...side Herre klippeteknik 2,4 uger...side Herre frisuredesign 1,8 uger...side Jernondulation 0,4 uge...side Kemisk behandling/farvning 0,6 uge...side Kemisk behandling/permanent 0,6 uge...side Teori 1,0 uge...side Bundne specialefag...side Langthårsfrisering 1,0 uge...side Coloration 1,0 uge...side Strukturbehandlinger 1,0 uge...side 57 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

4 6.4 Valgfrie specialefag...side Brudefrisure/aftenfrisure...Side Ekstensions/afrohår...Side EU-frisøruddannelsen...Side Fremstilling af forskellige mondurer...side Fremstilling af paryk 1...Side Fremstilling af paryk 2...Side Frisering og påsætning af mondurer...side Langt hår...side Make-up art...side Make-up film/tv...side Make-up teater...side Manicure...Side Manicure med negleteknologi...side Sminkør/maskør...Side Stilhistorie...Side Stylist 1...Side Stylist 2...Side Tilklipning af paryk og toupé...side Trend damemode...side Trend herremode...side Trend herre/damemode...side Typebestemt make-up aften...side Typebestemt make-up konkurrencefrisering...side Fagenes placering og lektionstal...side Delmål for specifikke fag på de enkelte skoleperioder...side Frisør 1...Side Frisør 2...Side Frisør 3...Side Frisør 4...Side Frisør 5...Side Frisør 6...Side Frisør 7...Side Frisør 8...Side Pædagogiske overvejelser...side Lærerteam...Side Kontaktlærerordningen...Side Uddannelsesplan og -bog...side Personlig uddannelsesplan...side Personlig uddannelsesbog...side Projektundervisning...Side 105 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

5 7.5 Åbent værksted (multiværksted)...side Anvendelsen af de syv intelligenser i undervisning og vejledning...side Synliggørelse af mål og hvorledes de evalueres...side Elevernes medindflydelse på undervisningen...side Skolemiljø...Side Videreuddannelsesmuligheder...Side Lærerkvalifikationer ressourcer og udstyr...side Meritbestemmelser...Side Samarbejde mellem skolen, elever og virksomheder...side Skolesamarbejde...Side Bedømmelsesplan...Side Grundlag for bedømmelsen...side Bedømmelsesmetode og tidspunkt...side Grundforløbets bedømmelsesplan...side Bedømmelsesplan for 4. modul fagrettet...side Bedømmelsesplan for hovedforløbet frisør...side Standpunktskarakterer...Side Bedømmelsesplan for frisørfagets svendeprøve...side Betaling af prøven...side Afvikling af prøverne...side Disciplinerne...Side Regler for udstedelses af skolevejledning...side Samarbejde med fagligt udvalg...side 141 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

6 1. Indledning Randers Tekniske Skoles Service afdeling har udarbejdet denne undervisningsplan på baggrund af lov Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om erhvervsskoler og lov om de erhvervs gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen (L90) Denne undervisningsplan vil bl.a. være tilgængelig på skolens hjemmeside. Ligeledes vil mange af informationer i denne undervisningsplan være at finde på Undervisningsplanen består af en overordnet beskrivelse af uddannelsens formål og indhold og derefter en beskrivelse af uddannelsens opbygning, varighed og struktur. Dernæst findes der en grundig gennemgang af henholdsvis grundforløbet og hovedforløbets konkrete mål og delmål. I undervisningsplanen beskrives også afdelingens overvejelser omkring kvalitet, samt begge lærerteams procedurer for evaluering af elever. Endeligt beskrives der i undervisningsplanen centrale pædagogiske overvejelser. Undervisningsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem serviceafdelingens to lærerteams, grundforløbsteamet og hovedforløbsteamet og afdelingens uddannelsesleder. Afdelingen følger nøje behovet for fornyelse af denne undervisningsplan, og vil revidere denne undervisningsplan, såfremt lovændringer eller pædagogiske ændringer skaber et behov for dette. Alle interessenter har dog altid mulighed for at stille forslag til revidering af undervisningsplanen. 2. Kvalitet Randers Tekniske Skole arbejder systematisk med kvalitetssikring. Dette betyder at skolen sætter brugerne i centrum og arbejder med løbende evalueringer og forbedringer. Undervisning er skolens vigtigste opgave og alle interessenters deltagelse i kvalitetsforbedringer af skolens produkter anses for vigtig. Den lokale undervisningsplan er skolens dokumentation for undervisningens kvalitet. Undervisningsplanen skal således afsætte de pædagogiske principper, skolen og afdelingen og det lokale undervisningsudvalg ønsker skal ligge til grund for skolens arbejde med og holdning til elevernes medbestemmelse, demokratiske rettigheder og arbejde i demokratiske organer - f.eks. elevråd. Den lokale undervisningsplan viser ligeledes skolens arbejde med tværgående temaer som f.eks. miljø, informationsteknologi, iværksætteri og internationalisering. I afdelingen arbejdes der løbende med at udvikle kvaliteten af undervisningen. Begge lærerteam evaluerer kvaliteten gennem redskabet MARS. Med udgangspunkt/afsæt heri justerer og udvikler vi løbende undervisningen, reviderer handlingsplaner og iværksætter medarbejderuddannelse, og initiativer til forbedring af skolemiljøet m.v. På elevsiden anvender afdelingen flere forskellige former for evaluering af undervisningen. Alle grundforløbselever og hovedforløbselever får ved slutningen af et skoleophold gennem skolens evalueringssystem (Netsurvey) mulighed for at evaluere både undervisningen og de fysiske rammer. Derudover evaluerer lærer og elever, ved alm. spørgeskemaer, samtaler og diskussion løbende undervisningen. På skoleplan bliver der årligt lavet elev tilfredsheds-undersøgelser på alle uddannelser, som skal danne baggrund for overordnede initiativer til forbedring af kvaliteten af uddannelserne. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

7 3. Uddannelsens formål og mål I det følgende afsnit beskrives de overordnede formål og mål for henholdsvis grundforløbet indgang 6 service og for hovedforløbet frisør. 3.1 Formål og mål for grundforløbet service Formål Formålet med Grundforløbet Service er at give eleverne en grundlæggende orientering om, indføring i og kvalificering til de erhvervsuddannelserne, der præsenteres i indgangen. Eleverne skal ved afprøvning af evner og interesser få et godt grundlag for at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Formålet for den enkelte elev fastlægges i elevens personlige uddannelsesplan, der skal sikre at: Eleven, der er afklaret, kan vælge moduler som tilgodeser såvel faglige som personlige og studiemæssige kompetencer i forhold til et konkret uddannelses ønske - og mål. Eleven, der er uafklaret og søgende, får mulighed for at orientere sig, udvikle sig og udbygge sine kompetencer, inden han/hun vælger erhvervsuddannelse Eleven, der har behov for at forbedre de almene og faglige kundskaber, får tid til at arbejde med det, der er nødvendigt for at kunne fuldføre en erhvervsuddannelse. Eleven, der på sigt ønsker at videreuddanne sig, skal parallelt med sin erhvervskompetence kunne opnå studiekompetence i en række fag. Mål I undervisningsforløbet arbejdes der frem mod at afklare og udbygge: 1. Uddannelsesafklaring og uddannelsesvalg 2. Faglig kvalificering 3. Personlig udvikling 4. Studiemæssige kvalifikationer Ad 1. Uddannelsesafklaring og uddannelsesvalg Eleven får mulighed for at styrke sin kompetence til at afklare og foretage sit uddannelsesvalg gennem introduktion til uddannelser og jobindhold og gennem løbende vejledning. Dette sikres ved udarbejdelse af en personlig uddannelsesplan, som drøftes løbende mellem eleven og kontaktlæreren. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

8 Ad 2. Faglig kvalificering Eleven undervises i de håndværksmæssige, tekniske, og teoretiske kundskaber og færdigheder, der er direkte forbundet med udførelsen af arbejdsopgaver inden for de repræsenterede fag og uddannelsesretninger tilhørende Grundforløbet indgang 6 service. Ad. 3 Personlig udvikling I undervisningsforløbet arbejdes der især med: Motivationskvalifikationer som holdninger, værdier og engagement i arbejdet og uddannelsen, herunder viljen til at kunne fungere, bære ansvar og engagere sig. Samarbejdskvalifikationer, som er væsentlige for det arbejde, der udføres i en proces, hvor resultatet skyldes flere menneskers og gruppers virksomhed. Man skal kunne påtage sig forskellige roller, og man skal kunne indpasse sin funktion til andres indsats og til helheden samt kunne omgås forskellige mennesker. Projektkvalifikationer, hvor der arbejdes med fremstilling af produkter i en proces, der tager udgangspunkt i problemformulering og problemløsning, med vægt på deltageraktivitet og deltagerstyring. Valgkvalifikationer, hvor eleven trænes i at sætte personlige og faglige mål, evaluere disse og handle på baggrund heraf. Ad. 4 Studiemæssige kvalifikationer Med udgangspunkt i elevens behov og ønsker tilbydes eleven: at opbygge studiekompetence gennem opnåelse af delkvalifikationer inden for de almene skolefag svarende til startniveauet på en erhvervsuddannelse. Her tænkes især på elever med svage uddannelsesmæssige forudsætninger, eller at gennemføre en kompetencegivende eksamen i et eller flere fag, der kan have betydning for elevens mulighed for videre uddannelse. 3.2 Formål og mål for hovedforløbet frisør Formålet Formålet med hovedforløbet til frisør er at eleven gennem vekselvirkende undervisning på skolen og i den enkelte praktikvirksomhed opnår kompetence som frisør. Kompetencen som frisør omfatter dels de aktuelle, konkrete og praktiske kompetencer i form af færdigheder og paratviden, dels udvikling af evner for mere generelle forudsætninger, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videre uddannelse. Udviklingen af de både fagligt erhvervsrettede og de almene personlige kvalifikationer skal bidrage til at gøre frisøruddannelsen til en grundlæggende erhvervs- og ungdomsuddannelse. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

9 Mål I løbet af uddannelsen skal der arbejdes hen imod følgende mål: Den uddannede frisør skal selvstændigt og rutinemæssigt kunne udføre alle former for klipning, frisering, permanent og hårfarvning og skal kunne fremstille skitser, der viser almindeligt forekommende klippe- og friseringsteknikker på både damer og herrer. Ved afslutningen af uddannelsen skal eleven have opnået niveau B i Developing Guidelines for the European Hairdressing Social Dialogue Programme, som svarer til den europæiske standard for grundlæggende færdigheder inden for frisørfaget. Den uddannede frisør skal gives forudsætninger for ved efter- og videreuddannelse at udbygge sine kvalifikationer. Der gives eleven forudsætninger for personlig udvikling i henhold til målene for de personlige kvalifikationer, således at eleven både selvstændigt og i samarbejde med andre kan løse forskellige problemstillinger. (kilde: Bekendtgørelse om uddannelsen til frisør BEK nr af 14/12/2000) Fokusområder i løbet af uddannelsen Fokusområder er betegnelsen på de elementer i uddannelsen, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder, uddannelsen kan opdeles i. Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer. Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en vurdering af den kompetence, uddannelsen skal føre til. Fagene er vægtet og periodiseret i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden. Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlaget for skolens tilrettelæggelse af denne undervisningsplan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

10 Kompetencemæssige fokusområder i løbet af uddannelsestiden. Kompetencer 1. og 2 uddannelsesår 3. uddannelsesår 4. uddannelsesår Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer/ kompetencer. Vælge og anvende metodikker og redskaber i forhold til en simpel og overskuelig opgave Analysere informationer, anvende indsamlede data i forhold til en given opgave/et givet problem. Helt eller delvist selvstændigt kunne udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med arbejdet i en frisørsalon. Almene personlige kvalifikationer/ kompetencer. Kunne vælge redskaber og metoder under hensyn til miljøog sikkerhedsmæssige forhold Kunne modtage og anvende vejledning Kunne løse problemer i forhold til almindelige faglige problemstillinger. Udvikle lyst til at lære nyt - lære at lære og at tage ansvar. Kunne planlægge opgaver og anvende ressourcer i forhold til tid, produkter og kvalitetsmål, jf. uddannelsens mål. Kunne betjene og servicere kunder med forskellig social og kulturel baggrund. Kunne bidrage til problemløsninger i forhold til helheden i en arbejdsproces. Være kreativ og have lyst og evne til kontinuerligt at udvikle problemløsningsmetoder og at lære nyt. Kunne lære nyt - have lært at lære og tage ansvar. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

11 4. Uddannelsens varighed og struktur 4.1 Grundforløbets uddannelser og familier Grundforløbet Indgang 6 Service er inddelt i to familie, som begge er repræsenteret på Randers Tekniske Skole. Nedenstående illustration præsenterer de uddannelser som findes i de to familier. Serviceafdelingen som har udarbejdet denne undervisningsplan repræsenterer uddannelserne i Familie 1. For mere indgående information om uddannelserne i Familie 2 henviser vi til Optikerafdelingen på Randers Tekniske Skole. Familie 1 Familie 2 Beklædningshåndværker Ortopædisk skomager Frisør Kosmetiker Grundfag Informationsteknologi Samfundsfag Førstehjælp Psykologi Tandklinik assistent uddannelsen Tandtekniker Hospitalsteknisk assistentuddannelse Optikerfaget Urmager Serviceassistenter Vagt og sikkerhedsservice 2,0 uge 1,5 uge 0,5 uge 1,0 uge Fælles områdefag Arbejdsmiljø Materialeforståelse Produktionsudvikling, produktion, og service 1,0 uge 1,0 uge 1,0 uge Familie relaterede områdefag i familie 1 Produktion, service og kvalitet. Stil, form og farve og design Tegning og konstruktion 3,0 uge 2,0 uge 1,0 uge Fagspecifikke områdefag Frisør Frisør 1 Faglig teori 1 4,5 uge 0,5 uge Fagspecifikke områdefag Kosmetiker Anatomi/fysiologi Hud og skønhedspleje Mikrobiologi Apparatlære Faglig teori 1 1,4 uge 2,2 uge 0,2 uge 0,6 uge 0,6 uge Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

12 4.2 Grundforløbets opbygning Uddannelsessamtale 1. modul Projekt med brede områdefag + kursustimer med grundfag Frisørprojekt Kosmetikerprojekt Beklædningsprojekt Tværfagligt projekt 2. modul Projekt med brede områdefag + kursustimer med grundfag Frisørprojekt Kosmetikerprojekt Beklædningsprojekt Tværfagligt projekt 3. modul Projekt med brede områdefag + kursustimer med grundfag Frisørprojekt Kosmetikerprojekt Beklædningsprojekt 4. modul Kusustimer med uddannelsesrettede områdefag (URO) URO - Frisør URO - Kosmetiker Valgfrit projekt Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

13 Grundforløbet på Randers Tekniske Skoles, indgang 6, service er opdelt i 4 moduler, hvor hver enkelt modul varer 5 uger. Et grundforløb kan vare fra 20 til 60 uger afhængig af hvornår den enkelte elev opnår de i grundforløbet beskrevne mål. I de tre første moduler vælger eleverne sig ind på forskellige projekter. Projekterne består af brede områdefag og kan kombineres uafhængigt af hinanden. Projekttemaerne knytter sig enten til en branche (frisør, kosmetiker og beklædning) eller de kan være tværfaglige. I de tre første moduler modtager eleverne samtidig kursustimer i de obligatoriske grundfag, psykologi, samfundsfag, informationsteknologi og førstehjælp og brand. Derudover tilbydes visse dele af områdefagene som kursustimer. Dette gør sig p.t. gældende for "sundhed og hygiejne" og "stil, form, farve og design". I fjerde modul (Udannelses Rettede Områdefag) begynder den mere fagspecifikke undervisning, eksempelvis er det her frisøreleverne modtager den første undervisning i klippeteknik. For elever som ønsker at blive frisør gælder det, at de skal have en underskrevet uddannelsesaftale (en lærerplads) for at kunne blive optaget på URO-frisør på fjerde modul. For elever der ønsker at blive beklædningshåndværkere gælder det ligledes at de skal have en underskrevet uddannelsesaftale for at kunne begynde på URO-beklædning. Der findes dog nogle få kvotepladser på landsplan som eleverne kan søge, såfremt de ikke har fået en uddannelsesaftale. Dette URO forløb tilbydes ikke på Randers Tekniske Skole, men tilbydes bl.a. på Teko Center Herning. Elever der ønsker at blive kosmetikere skal IKKE have en underskrevet uddannelsesaftaler for at kunne begynde på URO-kosmetiker. Her visiterer grundforløbsteamet selv eleverne. Efter endt grundforløb overføres kosmetikerelever med en uddannelsesaftale p.t. enten til København eller Sønderborg, hvor hovedforløbet tilbydes. For de elever der ønsker en plads på URO-frisør eller URO-beklædning, men som ikke bliver optaget tilbyder skolen et valgfrit projekt i fjerde modul, hvor eleverne får mulighed for yderligere at dygtiggøre sig indenfor deres interesseområder. Samtidig modtager denne gruppe elever vejledning omkring deres videre uddannelsesmuligheder. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

14 4.3 Hovedforløbet frisør - opbygning Adgang til hovedforløbet Gennemført grundforløb (min. 20 uger) + Uddannelsesaftale Praktik (min. 13 uger) Praktik Frisør 1 5 ugers skoleophold Frisør 5 4 ugers skoleophold Praktik Praktik Frisør 2 5 ugers skoleophold Frisør 6 4 ugers skoleophold Praktik Praktik Frisør 3 5 ugers skoleophold Frisør 7 3 ugers skoleophold Praktik Praktik 7 ugers valgfri speciale skoleophold Frisør 4 5 ugers skoleophold Frisør 8 2 ugers skoleophold Svendeprøve Et hovedforløb fungerer som en kontinuerlig vekselvirkning mellem praktik i virksomheden og skoleophold. På frisøruddannelsen er der i alt 8 skoleophold med mellemliggende ophold i frisørsalonen hos den mester elven har en uddannelsesaftale med. Udover de otte skoleophold skal eleven vælge valgfri specialefag, svarende til syv ugers undervisning. Elev og mester sammensætter selv de valgfri specialefag efter ønsker og behov. Eleven bliver derefter indkaldt på skole når de specialefag eleven har valgt tilbydes. Når hele dette forløb er gennemført kan eleven indstilles til svendeprøve. Den samlede uddannelsestid, inklusiv grundforløbet er på 4 år. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

15 5. Grundforløbet I dette afsnit beskrives grundforløbets (service, familie 1) faglige mål fordelt på fag. De enkelte beskrivelser består af de ministerielle mål og afdelingens egne delmål. Derefter findes der mere indgående beskrivelser med tilhørende kompetencekort over de læringsaktiviteter, som tilsammen opfylder de ministerielle krav. 5.1 Fælles områdefag Arbejdsmiljø 1) Eleven opnår forståelse for og kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø. Afdelingens delmål Der arbejdes med elevens forståelse for betydningen af orden, overholdelse af grundlæggende sikkerhedsregler, hensynstagen, gensidig respekt, omgangstone, opførsel i forhold til at skabe et både fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø. 2) Eleven bliver i stand til at forebygge arbejdsbetingede og belastningslidelser og ulykker, herunder at vælge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Afdelingens delmål Eleven opnår en indsigt i de fagspecifikke ergonomiske vilkår Eleven opnår en viden om arbejdsbetingede lidelser og hvorledes disse forebygges 3) Eleven opnår viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø. Afdelingens delmål Eleven oplæres i korrekt omgang med kemiske produkter og materialer, samt regler for disse materialers korrekte bortskaffelse. Eleven opnår viden om samspillet mellem det enkelte individ og miljøet omkring sig. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

16 5.1.2 Materialeforståelse 1) Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. Afdelingens delmål Eleven oplæres i anvendelsen af produktgruppeblade/brugsanvisninger. Gennemgang af grundlæggende elementer og principper samt praktiske opgaver i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af specifikke værktøjer og materialer. 2) Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge Afdelingens delmål Gennem lærerens anvendelse af korrekt fagspecifik terminologi øves eleven i anvendelsen af denne. 3) Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljømæssige og økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier Produktudvikling, produktion og service 1) Eleven kan arbejde kreativt og systematisk samt anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser indenfor den relevante branche. Afdelingens delmål Anvendelse af fagspecifikke metoder. Eleven får også kendskab til produktanalyse, brain storm, og mindmapping. (alle elever udfører i forbindelse med miljø-projekt i samfundsfag en brainstorm eller mindmap). Eleven får mulighed for at arbejde med nye kombinationer af kendte elementer Eleven får kendskab til processen Fra ide til produkt og får mulighed for at anvende denne proces til at fremkomme med nye og originale produkter og ideer. 2) Eleven kan redegøre for behov og faktorer, der ud fra virksomheds-, markeds-, miljø- og samfundsmæssige hensyn nødvendiggør produktudvikling. Afdelingens delmål 2.1 Eleven opnår kendskab til forskellige produkters oprindelse og anvendelse. 2.2 Eleven opnår viden om hvorledes samfundsudviklingen, konkurrencevilkår, mode/trend, skaber nye/ændrede behov og krav, hvilket nødvendiggør produktudvikling. 2.3 Eleven har kendskab til fremstilling og bortskaffelse af de anvendte produkter set i en miljømæssig sammenhæng. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

17 3) Eleven kan redegøre for den teknologiske udvikling af et eller flere produkter Afdelingens delmål 3.1 Eleven opnår viden om produktudvikling 4) Eleven kan selvstændigt planlægge og gennemføre fremstillingen af et eller flere produkter. 5.2 Familierelaterede områdefag i familie Produktion, service og kvalitet 1) Eleven har kendskab til kvalitetskontrol, værksteds- og styringsteknik. 2) Eleven kan vælge, anvende og vedligeholde relevante værktøjer og maskiner i forbindelse med fremstilling af produkter og serviceydelser. 3) Eleven kan give den rette kundebetjening, eventuelt efter søgning og bearbejdning af informationer til brug ved planlægning af produktet/serviceydelsen. 4) Eleven følger de for uddannelserne gældende regler om personlig og arbejdsmæssig hygiejne. 5) Eleven kan planlægge og gennemføre fremstillingen af et produkt eller en serviceydelse under hensyntagen til de miljømæssige faktorer ved uddannelsernes metoder og teknikker. 6) Eleven kan dokumentere planlægning af eget arbejde og vurdere kvalitet i forhold til arbejdsresultat, metoder og teknikker Stil, form, farve og design, (begynder) 1) Eleven kan gøre rede for væsentlige stilarter og kultur- og samfundshistoriske forhold af betydning for forståelsen af stilarter og deres udvikling 2) Eleven kender til opbygningen af farveskalaen 3) Eleven kan give en kritisk vurdering af visuelle indtryk og i at give udtryk for sin personlige holdning til kvalitet 4) Eleven kan beskrive, analysere og vurdere design med henblik på form og funktion 5) Eleven har kendskab til stilhistorie, herunder tegning, farvelære, konstruktion, personlig stil, collage og komposition. 6) Eleven har kendskab til forskellige livsformer, livsstil, funktion og form, redskaber, miljøforhold og teknologi indenfor brancherelevante områder. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

18 5.2.3 Tegning og konstruktion 1) Eleven kan udføre opgaver, herunder grundkonstruktioner ud fra forskellige arbejdstegninger, samt anvende de i uddannelserne forekommende beregnings- og målemetoder. 2) Eleven kan udføre arbejds/modeltegninger efter de fagrelevante grundprincipper og anvende den for uddannelserne rette terminologi. 5.3 Grundfag Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 1) Eleven tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at de vil være i stand til at yde Førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme 2) Eleven opnår bevis for grundkursus i førstehjælp 2) Eleven tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at de ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan de ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre brandudbredelse 4) Eleven opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse Informationsteknologi, niveau F 1) Eleven opnår begyndende rutine gennem praktisk arbejde med informationsteknologiske værktøjer 2) Eleven kan løse opgaver med elektronisk informationssøgning af intern og ekstern art og med brug af intern og ekstern elektronisk post 3) Eleven får indsigt i de registreringsmuligheder, som udbyder har i forbindelse med brugerne af et netværk/opkobling 4) Eleven får indsigt i registerlovgivningen samt regler om ophavsret 5) Eleven kan gemme og hente data fra minimum to forskellige oplagringsmedier 6) Eleven får en generel viden om en computers opbygning og afprøvet en installation af en eller flere komponenter, printer, scanner, modem eller lign. 7) Eleven kan fremdrage væsentlige karakteristika ved den informationsteknologiske udvikling generelt og indenfor den relevante branche Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

19 5.3.3 Psykologi 1,0 uge 1) Eleven opnår kendskab til psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i 2) Eleven opnår færdigheder i at vurdere og tage stilling til konkrete psykologiske problemstillinger 3) Eleven opnår forståelse af kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning Samfundsfag, niveau F 1) Eleven kan gøre rede for, hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling 2) Eleven kan gøre rede for samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder miljømæssige aspekter 3) Eleven opnår indsigt i forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretlige system 4) Eleven opnår kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre nationalt, regionalt og internationalt 5) Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning 5) Eleven motiveres til at interessere sig for samfundsanliggender i bred forstand og at beskæftige sig med disse, herunder opnår øvelse i og erfaring med samarbejdsprocesser. 5.4 Uddannelsesrettede fag frisør Frisør 5,0 uger 1. Eleven har kendskab til forekommende værktøjer og teknikker 2. Eleven kan håndtere de relevante sakse, kamme og børstetyper i de mest almindeligt forekommende teknikker samt håndtere en føntørrer, udføre indlægning af dagfrisure, udføre brushing, samt fønbølgning 3. Eleven kan den teoretiske klippeterminologi. 4. Eleven behersker den personlige og arbejdsmæssige hygiejne samt kundemodtagelse, herunder at placere en kunde korrekt i behandlingsstolen Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

20 5.5 Uddannelsesrettede fag kosmetiker Kosmetiker 5,0 uger 1) Eleven har kendskab til begreber og terminologi vedrørende menneskets anatomi og fysiologi. 2) Eleven har kendskab til de anatomiske enheders opbygning, funktion, placering og udvikling herunder stofskifte og det endokrine system. 3) Eleven kan anvende kroppens anatomi og fysiologi i forbindelse med egne arbejdsstillinger- i forhold til behandling/servicering af kunder. 4) Eleven kan foretage hudanalyse, massage og ekstraktion med kendskab til mikrobiologi 5) Eleven kan anvende relevante produkter i kundebehandling 6) Eleven kan udføre kosmetisk manicure og fodbehandling med massage 7) Eleven har grundlæggende kendskab til apparatbehandling 8) Eleven har grundlæggende viden om mikroorganismer og kan anvende denne viden i behandlingssammenhænge 9) Eleven har kendskab til den grundlæggende faglige teori i kosmetikerfaget Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder

Læs mere

Grundforløb: Kosmetiker

Grundforløb: Kosmetiker Grundforløb: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på forskellige friseringsteknikker,

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker KOSMETIKER EN FAGLÆRT UDDANNELSE MED MASSER AF MULIGHEDER Denne kosmetikerbrochure henvender sig til virksomheder, der kan bruge en dygtig

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Klip og brushing: Opgave 4 Klipning og brushing 75 min Kundebehandling i salonen: 1 dag Opgave 5 Klipning 45 min Strukturbehandling 85 min Styling med makeup 50 min Arbejdsrutine, kundebetjening,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Kundebehandling i salonen: Opgave 1 Klipning. 1 dag Farvning og/eller permanent. Styling. Arbejdsrutine, kundebetjening, analyse, mundtlig fremlæggelse. Langthårsfrisering: Opgave 5 Langthårsfrisering

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

GRUNDFORLØBET Træfamilien Randers Tekniske Skole

GRUNDFORLØBET Træfamilien Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET Træfamilien Randers Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Efterår 2004 Seneste revision juni 2006 Inholdsfortegnelse. Indledning 3 Kvalitet 3 Mål og rammer i grundforløbet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Målet med praktikperioderne er at eleven opnår træning og udbygger sine færdigheder i de discipliner, som er indøvet i skoleperioderne.

Målet med praktikperioderne er at eleven opnår træning og udbygger sine færdigheder i de discipliner, som er indøvet i skoleperioderne. PRAKTIKPERIODERNE. Målet med praktikperioderne er at eleven opnår træning og udbygger sine færdigheder i de discipliner, som er indøvet i skoleperioderne. Eleven skal indgå aktiv i klinikkens faglige rutine,

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Frisør Uddannelse: Frisør Side: 2 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...5 Skoleperiodernes placering i uddannelsesforløbet...5

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET HÅNDVÆRK OG TEKNIK. Kølemontør. Plastmager

Den jydske Haandværkerskole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET HÅNDVÆRK OG TEKNIK. Kølemontør. Plastmager Den jydske Haandværkerskole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET HÅNDVÆRK OG TEKNIK Kølemontør Plastmager sep. 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...4 2. KVALITET...5 DEL 1...6

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Brobygning 10. kl. Krop og Stil. Frisør. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Krop og Stil. Frisør. Navn: Skole: Brobygning 10. kl Krop og Stil Frisør Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Make up kursus til Frisører

Make up kursus til Frisører Make up kursus til Frisører Weekend kursus 15 timers intensiv undervisning DAG MAKE-UP Oplæring i opbygning af dag makeup til dagslys. Fint tonede nuancer med en flot og strålende teint, som giver en naturlig

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere