Lokal undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål og mål... Side Formål og mål for grundforløbet service...side Formål og mål for hovedforløbet frisør...side 8 4. Uddannelsens varighed og struktur... Side Grundforløbets uddannelser og familier...side Grundforløbets opbygning...side Hovedforløbet frisør opbygning...side Grundforløbet... Side Fælles områdefag...side Arbejdsmiljø...Side Materialeforståelse...Side Produktudvikling, produktion og service...side Familierelaterede områdefag i familie 1...Side Produktion, service og kvalitet...side Stil, form, farve og design, begynder...side Tegning og konstruktion...side Grundfag...Side Førstehjælp og brand...side Informationsteknologi...Side Psykologi...Side Samfundsfag, niveau F...Side Uddannelsesrettede fag frisør...side Frisør 5,0 uger...side Uddannelsesrettede fag kosmetiker...side Kosmetiker 5,0 uger...side Fagenes placering og lektionsantal...side 21 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

3 5.7 Delmål for undervisning fordelt på læringsaktiviteter...side Person og brancheprofil frisør...side Person og brancheprofil kosmetiker...side Total look...side Modens udvikling...side Kreativ frisør...side Trend spot...side Frisørstudie...Side Kosmetiker studie 1...Side Kosmetiker studie fotomappe...side Redesign...Side Sundhed og hygiejne...side Stil, form, farve og design...side Informationsteknologi...Side Psykologi...Side Samfundsfag...Side Førstehjælp og brand...side URO-frisør...Side URO-kosmetiker...Side Valgfrit projekt...side Undervisningstid...Side Hovedforløbet frisør...side Grundfag...Side Dansk F niveau...side Engelsk F niveau...side Salg og service F niveau...side Økonomi 2,0 uger...side Områdefag...Side Dame klippeteknik 3,8 uger...side Dame frisuredesign 2,7 uger...side Herre klippeteknik 2,4 uger...side Herre frisuredesign 1,8 uger...side Jernondulation 0,4 uge...side Kemisk behandling/farvning 0,6 uge...side Kemisk behandling/permanent 0,6 uge...side Teori 1,0 uge...side Bundne specialefag...side Langthårsfrisering 1,0 uge...side Coloration 1,0 uge...side Strukturbehandlinger 1,0 uge...side 57 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

4 6.4 Valgfrie specialefag...side Brudefrisure/aftenfrisure...Side Ekstensions/afrohår...Side EU-frisøruddannelsen...Side Fremstilling af forskellige mondurer...side Fremstilling af paryk 1...Side Fremstilling af paryk 2...Side Frisering og påsætning af mondurer...side Langt hår...side Make-up art...side Make-up film/tv...side Make-up teater...side Manicure...Side Manicure med negleteknologi...side Sminkør/maskør...Side Stilhistorie...Side Stylist 1...Side Stylist 2...Side Tilklipning af paryk og toupé...side Trend damemode...side Trend herremode...side Trend herre/damemode...side Typebestemt make-up aften...side Typebestemt make-up konkurrencefrisering...side Fagenes placering og lektionstal...side Delmål for specifikke fag på de enkelte skoleperioder...side Frisør 1...Side Frisør 2...Side Frisør 3...Side Frisør 4...Side Frisør 5...Side Frisør 6...Side Frisør 7...Side Frisør 8...Side Pædagogiske overvejelser...side Lærerteam...Side Kontaktlærerordningen...Side Uddannelsesplan og -bog...side Personlig uddannelsesplan...side Personlig uddannelsesbog...side Projektundervisning...Side 105 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

5 7.5 Åbent værksted (multiværksted)...side Anvendelsen af de syv intelligenser i undervisning og vejledning...side Synliggørelse af mål og hvorledes de evalueres...side Elevernes medindflydelse på undervisningen...side Skolemiljø...Side Videreuddannelsesmuligheder...Side Lærerkvalifikationer ressourcer og udstyr...side Meritbestemmelser...Side Samarbejde mellem skolen, elever og virksomheder...side Skolesamarbejde...Side Bedømmelsesplan...Side Grundlag for bedømmelsen...side Bedømmelsesmetode og tidspunkt...side Grundforløbets bedømmelsesplan...side Bedømmelsesplan for 4. modul fagrettet...side Bedømmelsesplan for hovedforløbet frisør...side Standpunktskarakterer...Side Bedømmelsesplan for frisørfagets svendeprøve...side Betaling af prøven...side Afvikling af prøverne...side Disciplinerne...Side Regler for udstedelses af skolevejledning...side Samarbejde med fagligt udvalg...side 141 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

6 1. Indledning Randers Tekniske Skoles Service afdeling har udarbejdet denne undervisningsplan på baggrund af lov Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om erhvervsskoler og lov om de erhvervs gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen (L90) Denne undervisningsplan vil bl.a. være tilgængelig på skolens hjemmeside. Ligeledes vil mange af informationer i denne undervisningsplan være at finde på Undervisningsplanen består af en overordnet beskrivelse af uddannelsens formål og indhold og derefter en beskrivelse af uddannelsens opbygning, varighed og struktur. Dernæst findes der en grundig gennemgang af henholdsvis grundforløbet og hovedforløbets konkrete mål og delmål. I undervisningsplanen beskrives også afdelingens overvejelser omkring kvalitet, samt begge lærerteams procedurer for evaluering af elever. Endeligt beskrives der i undervisningsplanen centrale pædagogiske overvejelser. Undervisningsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem serviceafdelingens to lærerteams, grundforløbsteamet og hovedforløbsteamet og afdelingens uddannelsesleder. Afdelingen følger nøje behovet for fornyelse af denne undervisningsplan, og vil revidere denne undervisningsplan, såfremt lovændringer eller pædagogiske ændringer skaber et behov for dette. Alle interessenter har dog altid mulighed for at stille forslag til revidering af undervisningsplanen. 2. Kvalitet Randers Tekniske Skole arbejder systematisk med kvalitetssikring. Dette betyder at skolen sætter brugerne i centrum og arbejder med løbende evalueringer og forbedringer. Undervisning er skolens vigtigste opgave og alle interessenters deltagelse i kvalitetsforbedringer af skolens produkter anses for vigtig. Den lokale undervisningsplan er skolens dokumentation for undervisningens kvalitet. Undervisningsplanen skal således afsætte de pædagogiske principper, skolen og afdelingen og det lokale undervisningsudvalg ønsker skal ligge til grund for skolens arbejde med og holdning til elevernes medbestemmelse, demokratiske rettigheder og arbejde i demokratiske organer - f.eks. elevråd. Den lokale undervisningsplan viser ligeledes skolens arbejde med tværgående temaer som f.eks. miljø, informationsteknologi, iværksætteri og internationalisering. I afdelingen arbejdes der løbende med at udvikle kvaliteten af undervisningen. Begge lærerteam evaluerer kvaliteten gennem redskabet MARS. Med udgangspunkt/afsæt heri justerer og udvikler vi løbende undervisningen, reviderer handlingsplaner og iværksætter medarbejderuddannelse, og initiativer til forbedring af skolemiljøet m.v. På elevsiden anvender afdelingen flere forskellige former for evaluering af undervisningen. Alle grundforløbselever og hovedforløbselever får ved slutningen af et skoleophold gennem skolens evalueringssystem (Netsurvey) mulighed for at evaluere både undervisningen og de fysiske rammer. Derudover evaluerer lærer og elever, ved alm. spørgeskemaer, samtaler og diskussion løbende undervisningen. På skoleplan bliver der årligt lavet elev tilfredsheds-undersøgelser på alle uddannelser, som skal danne baggrund for overordnede initiativer til forbedring af kvaliteten af uddannelserne. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

7 3. Uddannelsens formål og mål I det følgende afsnit beskrives de overordnede formål og mål for henholdsvis grundforløbet indgang 6 service og for hovedforløbet frisør. 3.1 Formål og mål for grundforløbet service Formål Formålet med Grundforløbet Service er at give eleverne en grundlæggende orientering om, indføring i og kvalificering til de erhvervsuddannelserne, der præsenteres i indgangen. Eleverne skal ved afprøvning af evner og interesser få et godt grundlag for at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Formålet for den enkelte elev fastlægges i elevens personlige uddannelsesplan, der skal sikre at: Eleven, der er afklaret, kan vælge moduler som tilgodeser såvel faglige som personlige og studiemæssige kompetencer i forhold til et konkret uddannelses ønske - og mål. Eleven, der er uafklaret og søgende, får mulighed for at orientere sig, udvikle sig og udbygge sine kompetencer, inden han/hun vælger erhvervsuddannelse Eleven, der har behov for at forbedre de almene og faglige kundskaber, får tid til at arbejde med det, der er nødvendigt for at kunne fuldføre en erhvervsuddannelse. Eleven, der på sigt ønsker at videreuddanne sig, skal parallelt med sin erhvervskompetence kunne opnå studiekompetence i en række fag. Mål I undervisningsforløbet arbejdes der frem mod at afklare og udbygge: 1. Uddannelsesafklaring og uddannelsesvalg 2. Faglig kvalificering 3. Personlig udvikling 4. Studiemæssige kvalifikationer Ad 1. Uddannelsesafklaring og uddannelsesvalg Eleven får mulighed for at styrke sin kompetence til at afklare og foretage sit uddannelsesvalg gennem introduktion til uddannelser og jobindhold og gennem løbende vejledning. Dette sikres ved udarbejdelse af en personlig uddannelsesplan, som drøftes løbende mellem eleven og kontaktlæreren. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

8 Ad 2. Faglig kvalificering Eleven undervises i de håndværksmæssige, tekniske, og teoretiske kundskaber og færdigheder, der er direkte forbundet med udførelsen af arbejdsopgaver inden for de repræsenterede fag og uddannelsesretninger tilhørende Grundforløbet indgang 6 service. Ad. 3 Personlig udvikling I undervisningsforløbet arbejdes der især med: Motivationskvalifikationer som holdninger, værdier og engagement i arbejdet og uddannelsen, herunder viljen til at kunne fungere, bære ansvar og engagere sig. Samarbejdskvalifikationer, som er væsentlige for det arbejde, der udføres i en proces, hvor resultatet skyldes flere menneskers og gruppers virksomhed. Man skal kunne påtage sig forskellige roller, og man skal kunne indpasse sin funktion til andres indsats og til helheden samt kunne omgås forskellige mennesker. Projektkvalifikationer, hvor der arbejdes med fremstilling af produkter i en proces, der tager udgangspunkt i problemformulering og problemløsning, med vægt på deltageraktivitet og deltagerstyring. Valgkvalifikationer, hvor eleven trænes i at sætte personlige og faglige mål, evaluere disse og handle på baggrund heraf. Ad. 4 Studiemæssige kvalifikationer Med udgangspunkt i elevens behov og ønsker tilbydes eleven: at opbygge studiekompetence gennem opnåelse af delkvalifikationer inden for de almene skolefag svarende til startniveauet på en erhvervsuddannelse. Her tænkes især på elever med svage uddannelsesmæssige forudsætninger, eller at gennemføre en kompetencegivende eksamen i et eller flere fag, der kan have betydning for elevens mulighed for videre uddannelse. 3.2 Formål og mål for hovedforløbet frisør Formålet Formålet med hovedforløbet til frisør er at eleven gennem vekselvirkende undervisning på skolen og i den enkelte praktikvirksomhed opnår kompetence som frisør. Kompetencen som frisør omfatter dels de aktuelle, konkrete og praktiske kompetencer i form af færdigheder og paratviden, dels udvikling af evner for mere generelle forudsætninger, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videre uddannelse. Udviklingen af de både fagligt erhvervsrettede og de almene personlige kvalifikationer skal bidrage til at gøre frisøruddannelsen til en grundlæggende erhvervs- og ungdomsuddannelse. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

9 Mål I løbet af uddannelsen skal der arbejdes hen imod følgende mål: Den uddannede frisør skal selvstændigt og rutinemæssigt kunne udføre alle former for klipning, frisering, permanent og hårfarvning og skal kunne fremstille skitser, der viser almindeligt forekommende klippe- og friseringsteknikker på både damer og herrer. Ved afslutningen af uddannelsen skal eleven have opnået niveau B i Developing Guidelines for the European Hairdressing Social Dialogue Programme, som svarer til den europæiske standard for grundlæggende færdigheder inden for frisørfaget. Den uddannede frisør skal gives forudsætninger for ved efter- og videreuddannelse at udbygge sine kvalifikationer. Der gives eleven forudsætninger for personlig udvikling i henhold til målene for de personlige kvalifikationer, således at eleven både selvstændigt og i samarbejde med andre kan løse forskellige problemstillinger. (kilde: Bekendtgørelse om uddannelsen til frisør BEK nr af 14/12/2000) Fokusområder i løbet af uddannelsen Fokusområder er betegnelsen på de elementer i uddannelsen, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder, uddannelsen kan opdeles i. Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer. Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en vurdering af den kompetence, uddannelsen skal føre til. Fagene er vægtet og periodiseret i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden. Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlaget for skolens tilrettelæggelse af denne undervisningsplan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

10 Kompetencemæssige fokusområder i løbet af uddannelsestiden. Kompetencer 1. og 2 uddannelsesår 3. uddannelsesår 4. uddannelsesår Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer/ kompetencer. Vælge og anvende metodikker og redskaber i forhold til en simpel og overskuelig opgave Analysere informationer, anvende indsamlede data i forhold til en given opgave/et givet problem. Helt eller delvist selvstændigt kunne udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med arbejdet i en frisørsalon. Almene personlige kvalifikationer/ kompetencer. Kunne vælge redskaber og metoder under hensyn til miljøog sikkerhedsmæssige forhold Kunne modtage og anvende vejledning Kunne løse problemer i forhold til almindelige faglige problemstillinger. Udvikle lyst til at lære nyt - lære at lære og at tage ansvar. Kunne planlægge opgaver og anvende ressourcer i forhold til tid, produkter og kvalitetsmål, jf. uddannelsens mål. Kunne betjene og servicere kunder med forskellig social og kulturel baggrund. Kunne bidrage til problemløsninger i forhold til helheden i en arbejdsproces. Være kreativ og have lyst og evne til kontinuerligt at udvikle problemløsningsmetoder og at lære nyt. Kunne lære nyt - have lært at lære og tage ansvar. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

11 4. Uddannelsens varighed og struktur 4.1 Grundforløbets uddannelser og familier Grundforløbet Indgang 6 Service er inddelt i to familie, som begge er repræsenteret på Randers Tekniske Skole. Nedenstående illustration præsenterer de uddannelser som findes i de to familier. Serviceafdelingen som har udarbejdet denne undervisningsplan repræsenterer uddannelserne i Familie 1. For mere indgående information om uddannelserne i Familie 2 henviser vi til Optikerafdelingen på Randers Tekniske Skole. Familie 1 Familie 2 Beklædningshåndværker Ortopædisk skomager Frisør Kosmetiker Grundfag Informationsteknologi Samfundsfag Førstehjælp Psykologi Tandklinik assistent uddannelsen Tandtekniker Hospitalsteknisk assistentuddannelse Optikerfaget Urmager Serviceassistenter Vagt og sikkerhedsservice 2,0 uge 1,5 uge 0,5 uge 1,0 uge Fælles områdefag Arbejdsmiljø Materialeforståelse Produktionsudvikling, produktion, og service 1,0 uge 1,0 uge 1,0 uge Familie relaterede områdefag i familie 1 Produktion, service og kvalitet. Stil, form og farve og design Tegning og konstruktion 3,0 uge 2,0 uge 1,0 uge Fagspecifikke områdefag Frisør Frisør 1 Faglig teori 1 4,5 uge 0,5 uge Fagspecifikke områdefag Kosmetiker Anatomi/fysiologi Hud og skønhedspleje Mikrobiologi Apparatlære Faglig teori 1 1,4 uge 2,2 uge 0,2 uge 0,6 uge 0,6 uge Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

12 4.2 Grundforløbets opbygning Uddannelsessamtale 1. modul Projekt med brede områdefag + kursustimer med grundfag Frisørprojekt Kosmetikerprojekt Beklædningsprojekt Tværfagligt projekt 2. modul Projekt med brede områdefag + kursustimer med grundfag Frisørprojekt Kosmetikerprojekt Beklædningsprojekt Tværfagligt projekt 3. modul Projekt med brede områdefag + kursustimer med grundfag Frisørprojekt Kosmetikerprojekt Beklædningsprojekt 4. modul Kusustimer med uddannelsesrettede områdefag (URO) URO - Frisør URO - Kosmetiker Valgfrit projekt Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

13 Grundforløbet på Randers Tekniske Skoles, indgang 6, service er opdelt i 4 moduler, hvor hver enkelt modul varer 5 uger. Et grundforløb kan vare fra 20 til 60 uger afhængig af hvornår den enkelte elev opnår de i grundforløbet beskrevne mål. I de tre første moduler vælger eleverne sig ind på forskellige projekter. Projekterne består af brede områdefag og kan kombineres uafhængigt af hinanden. Projekttemaerne knytter sig enten til en branche (frisør, kosmetiker og beklædning) eller de kan være tværfaglige. I de tre første moduler modtager eleverne samtidig kursustimer i de obligatoriske grundfag, psykologi, samfundsfag, informationsteknologi og førstehjælp og brand. Derudover tilbydes visse dele af områdefagene som kursustimer. Dette gør sig p.t. gældende for "sundhed og hygiejne" og "stil, form, farve og design". I fjerde modul (Udannelses Rettede Områdefag) begynder den mere fagspecifikke undervisning, eksempelvis er det her frisøreleverne modtager den første undervisning i klippeteknik. For elever som ønsker at blive frisør gælder det, at de skal have en underskrevet uddannelsesaftale (en lærerplads) for at kunne blive optaget på URO-frisør på fjerde modul. For elever der ønsker at blive beklædningshåndværkere gælder det ligledes at de skal have en underskrevet uddannelsesaftale for at kunne begynde på URO-beklædning. Der findes dog nogle få kvotepladser på landsplan som eleverne kan søge, såfremt de ikke har fået en uddannelsesaftale. Dette URO forløb tilbydes ikke på Randers Tekniske Skole, men tilbydes bl.a. på Teko Center Herning. Elever der ønsker at blive kosmetikere skal IKKE have en underskrevet uddannelsesaftaler for at kunne begynde på URO-kosmetiker. Her visiterer grundforløbsteamet selv eleverne. Efter endt grundforløb overføres kosmetikerelever med en uddannelsesaftale p.t. enten til København eller Sønderborg, hvor hovedforløbet tilbydes. For de elever der ønsker en plads på URO-frisør eller URO-beklædning, men som ikke bliver optaget tilbyder skolen et valgfrit projekt i fjerde modul, hvor eleverne får mulighed for yderligere at dygtiggøre sig indenfor deres interesseområder. Samtidig modtager denne gruppe elever vejledning omkring deres videre uddannelsesmuligheder. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

14 4.3 Hovedforløbet frisør - opbygning Adgang til hovedforløbet Gennemført grundforløb (min. 20 uger) + Uddannelsesaftale Praktik (min. 13 uger) Praktik Frisør 1 5 ugers skoleophold Frisør 5 4 ugers skoleophold Praktik Praktik Frisør 2 5 ugers skoleophold Frisør 6 4 ugers skoleophold Praktik Praktik Frisør 3 5 ugers skoleophold Frisør 7 3 ugers skoleophold Praktik Praktik 7 ugers valgfri speciale skoleophold Frisør 4 5 ugers skoleophold Frisør 8 2 ugers skoleophold Svendeprøve Et hovedforløb fungerer som en kontinuerlig vekselvirkning mellem praktik i virksomheden og skoleophold. På frisøruddannelsen er der i alt 8 skoleophold med mellemliggende ophold i frisørsalonen hos den mester elven har en uddannelsesaftale med. Udover de otte skoleophold skal eleven vælge valgfri specialefag, svarende til syv ugers undervisning. Elev og mester sammensætter selv de valgfri specialefag efter ønsker og behov. Eleven bliver derefter indkaldt på skole når de specialefag eleven har valgt tilbydes. Når hele dette forløb er gennemført kan eleven indstilles til svendeprøve. Den samlede uddannelsestid, inklusiv grundforløbet er på 4 år. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

15 5. Grundforløbet I dette afsnit beskrives grundforløbets (service, familie 1) faglige mål fordelt på fag. De enkelte beskrivelser består af de ministerielle mål og afdelingens egne delmål. Derefter findes der mere indgående beskrivelser med tilhørende kompetencekort over de læringsaktiviteter, som tilsammen opfylder de ministerielle krav. 5.1 Fælles områdefag Arbejdsmiljø 1) Eleven opnår forståelse for og kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø. Afdelingens delmål Der arbejdes med elevens forståelse for betydningen af orden, overholdelse af grundlæggende sikkerhedsregler, hensynstagen, gensidig respekt, omgangstone, opførsel i forhold til at skabe et både fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø. 2) Eleven bliver i stand til at forebygge arbejdsbetingede og belastningslidelser og ulykker, herunder at vælge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Afdelingens delmål Eleven opnår en indsigt i de fagspecifikke ergonomiske vilkår Eleven opnår en viden om arbejdsbetingede lidelser og hvorledes disse forebygges 3) Eleven opnår viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø. Afdelingens delmål Eleven oplæres i korrekt omgang med kemiske produkter og materialer, samt regler for disse materialers korrekte bortskaffelse. Eleven opnår viden om samspillet mellem det enkelte individ og miljøet omkring sig. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

16 5.1.2 Materialeforståelse 1) Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. Afdelingens delmål Eleven oplæres i anvendelsen af produktgruppeblade/brugsanvisninger. Gennemgang af grundlæggende elementer og principper samt praktiske opgaver i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af specifikke værktøjer og materialer. 2) Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge Afdelingens delmål Gennem lærerens anvendelse af korrekt fagspecifik terminologi øves eleven i anvendelsen af denne. 3) Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljømæssige og økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier Produktudvikling, produktion og service 1) Eleven kan arbejde kreativt og systematisk samt anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser indenfor den relevante branche. Afdelingens delmål Anvendelse af fagspecifikke metoder. Eleven får også kendskab til produktanalyse, brain storm, og mindmapping. (alle elever udfører i forbindelse med miljø-projekt i samfundsfag en brainstorm eller mindmap). Eleven får mulighed for at arbejde med nye kombinationer af kendte elementer Eleven får kendskab til processen Fra ide til produkt og får mulighed for at anvende denne proces til at fremkomme med nye og originale produkter og ideer. 2) Eleven kan redegøre for behov og faktorer, der ud fra virksomheds-, markeds-, miljø- og samfundsmæssige hensyn nødvendiggør produktudvikling. Afdelingens delmål 2.1 Eleven opnår kendskab til forskellige produkters oprindelse og anvendelse. 2.2 Eleven opnår viden om hvorledes samfundsudviklingen, konkurrencevilkår, mode/trend, skaber nye/ændrede behov og krav, hvilket nødvendiggør produktudvikling. 2.3 Eleven har kendskab til fremstilling og bortskaffelse af de anvendte produkter set i en miljømæssig sammenhæng. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

17 3) Eleven kan redegøre for den teknologiske udvikling af et eller flere produkter Afdelingens delmål 3.1 Eleven opnår viden om produktudvikling 4) Eleven kan selvstændigt planlægge og gennemføre fremstillingen af et eller flere produkter. 5.2 Familierelaterede områdefag i familie Produktion, service og kvalitet 1) Eleven har kendskab til kvalitetskontrol, værksteds- og styringsteknik. 2) Eleven kan vælge, anvende og vedligeholde relevante værktøjer og maskiner i forbindelse med fremstilling af produkter og serviceydelser. 3) Eleven kan give den rette kundebetjening, eventuelt efter søgning og bearbejdning af informationer til brug ved planlægning af produktet/serviceydelsen. 4) Eleven følger de for uddannelserne gældende regler om personlig og arbejdsmæssig hygiejne. 5) Eleven kan planlægge og gennemføre fremstillingen af et produkt eller en serviceydelse under hensyntagen til de miljømæssige faktorer ved uddannelsernes metoder og teknikker. 6) Eleven kan dokumentere planlægning af eget arbejde og vurdere kvalitet i forhold til arbejdsresultat, metoder og teknikker Stil, form, farve og design, (begynder) 1) Eleven kan gøre rede for væsentlige stilarter og kultur- og samfundshistoriske forhold af betydning for forståelsen af stilarter og deres udvikling 2) Eleven kender til opbygningen af farveskalaen 3) Eleven kan give en kritisk vurdering af visuelle indtryk og i at give udtryk for sin personlige holdning til kvalitet 4) Eleven kan beskrive, analysere og vurdere design med henblik på form og funktion 5) Eleven har kendskab til stilhistorie, herunder tegning, farvelære, konstruktion, personlig stil, collage og komposition. 6) Eleven har kendskab til forskellige livsformer, livsstil, funktion og form, redskaber, miljøforhold og teknologi indenfor brancherelevante områder. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

18 5.2.3 Tegning og konstruktion 1) Eleven kan udføre opgaver, herunder grundkonstruktioner ud fra forskellige arbejdstegninger, samt anvende de i uddannelserne forekommende beregnings- og målemetoder. 2) Eleven kan udføre arbejds/modeltegninger efter de fagrelevante grundprincipper og anvende den for uddannelserne rette terminologi. 5.3 Grundfag Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 1) Eleven tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at de vil være i stand til at yde Førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme 2) Eleven opnår bevis for grundkursus i førstehjælp 2) Eleven tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at de ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan de ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre brandudbredelse 4) Eleven opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse Informationsteknologi, niveau F 1) Eleven opnår begyndende rutine gennem praktisk arbejde med informationsteknologiske værktøjer 2) Eleven kan løse opgaver med elektronisk informationssøgning af intern og ekstern art og med brug af intern og ekstern elektronisk post 3) Eleven får indsigt i de registreringsmuligheder, som udbyder har i forbindelse med brugerne af et netværk/opkobling 4) Eleven får indsigt i registerlovgivningen samt regler om ophavsret 5) Eleven kan gemme og hente data fra minimum to forskellige oplagringsmedier 6) Eleven får en generel viden om en computers opbygning og afprøvet en installation af en eller flere komponenter, printer, scanner, modem eller lign. 7) Eleven kan fremdrage væsentlige karakteristika ved den informationsteknologiske udvikling generelt og indenfor den relevante branche Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

19 5.3.3 Psykologi 1,0 uge 1) Eleven opnår kendskab til psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i 2) Eleven opnår færdigheder i at vurdere og tage stilling til konkrete psykologiske problemstillinger 3) Eleven opnår forståelse af kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning Samfundsfag, niveau F 1) Eleven kan gøre rede for, hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling 2) Eleven kan gøre rede for samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder miljømæssige aspekter 3) Eleven opnår indsigt i forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretlige system 4) Eleven opnår kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre nationalt, regionalt og internationalt 5) Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning 5) Eleven motiveres til at interessere sig for samfundsanliggender i bred forstand og at beskæftige sig med disse, herunder opnår øvelse i og erfaring med samarbejdsprocesser. 5.4 Uddannelsesrettede fag frisør Frisør 5,0 uger 1. Eleven har kendskab til forekommende værktøjer og teknikker 2. Eleven kan håndtere de relevante sakse, kamme og børstetyper i de mest almindeligt forekommende teknikker samt håndtere en føntørrer, udføre indlægning af dagfrisure, udføre brushing, samt fønbølgning 3. Eleven kan den teoretiske klippeterminologi. 4. Eleven behersker den personlige og arbejdsmæssige hygiejne samt kundemodtagelse, herunder at placere en kunde korrekt i behandlingsstolen Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

20 5.5 Uddannelsesrettede fag kosmetiker Kosmetiker 5,0 uger 1) Eleven har kendskab til begreber og terminologi vedrørende menneskets anatomi og fysiologi. 2) Eleven har kendskab til de anatomiske enheders opbygning, funktion, placering og udvikling herunder stofskifte og det endokrine system. 3) Eleven kan anvende kroppens anatomi og fysiologi i forbindelse med egne arbejdsstillinger- i forhold til behandling/servicering af kunder. 4) Eleven kan foretage hudanalyse, massage og ekstraktion med kendskab til mikrobiologi 5) Eleven kan anvende relevante produkter i kundebehandling 6) Eleven kan udføre kosmetisk manicure og fodbehandling med massage 7) Eleven har grundlæggende kendskab til apparatbehandling 8) Eleven har grundlæggende viden om mikroorganismer og kan anvende denne viden i behandlingssammenhænge 9) Eleven har kendskab til den grundlæggende faglige teori i kosmetikerfaget Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere