Lokal undervisningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål og mål... Side Formål og mål for grundforløbet service...side Formål og mål for hovedforløbet frisør...side 8 4. Uddannelsens varighed og struktur... Side Grundforløbets uddannelser og familier...side Grundforløbets opbygning...side Hovedforløbet frisør opbygning...side Grundforløbet... Side Fælles områdefag...side Arbejdsmiljø...Side Materialeforståelse...Side Produktudvikling, produktion og service...side Familierelaterede områdefag i familie 1...Side Produktion, service og kvalitet...side Stil, form, farve og design, begynder...side Tegning og konstruktion...side Grundfag...Side Førstehjælp og brand...side Informationsteknologi...Side Psykologi...Side Samfundsfag, niveau F...Side Uddannelsesrettede fag frisør...side Frisør 5,0 uger...side Uddannelsesrettede fag kosmetiker...side Kosmetiker 5,0 uger...side Fagenes placering og lektionsantal...side 21 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

3 5.7 Delmål for undervisning fordelt på læringsaktiviteter...side Person og brancheprofil frisør...side Person og brancheprofil kosmetiker...side Total look...side Modens udvikling...side Kreativ frisør...side Trend spot...side Frisørstudie...Side Kosmetiker studie 1...Side Kosmetiker studie fotomappe...side Redesign...Side Sundhed og hygiejne...side Stil, form, farve og design...side Informationsteknologi...Side Psykologi...Side Samfundsfag...Side Førstehjælp og brand...side URO-frisør...Side URO-kosmetiker...Side Valgfrit projekt...side Undervisningstid...Side Hovedforløbet frisør...side Grundfag...Side Dansk F niveau...side Engelsk F niveau...side Salg og service F niveau...side Økonomi 2,0 uger...side Områdefag...Side Dame klippeteknik 3,8 uger...side Dame frisuredesign 2,7 uger...side Herre klippeteknik 2,4 uger...side Herre frisuredesign 1,8 uger...side Jernondulation 0,4 uge...side Kemisk behandling/farvning 0,6 uge...side Kemisk behandling/permanent 0,6 uge...side Teori 1,0 uge...side Bundne specialefag...side Langthårsfrisering 1,0 uge...side Coloration 1,0 uge...side Strukturbehandlinger 1,0 uge...side 57 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

4 6.4 Valgfrie specialefag...side Brudefrisure/aftenfrisure...Side Ekstensions/afrohår...Side EU-frisøruddannelsen...Side Fremstilling af forskellige mondurer...side Fremstilling af paryk 1...Side Fremstilling af paryk 2...Side Frisering og påsætning af mondurer...side Langt hår...side Make-up art...side Make-up film/tv...side Make-up teater...side Manicure...Side Manicure med negleteknologi...side Sminkør/maskør...Side Stilhistorie...Side Stylist 1...Side Stylist 2...Side Tilklipning af paryk og toupé...side Trend damemode...side Trend herremode...side Trend herre/damemode...side Typebestemt make-up aften...side Typebestemt make-up konkurrencefrisering...side Fagenes placering og lektionstal...side Delmål for specifikke fag på de enkelte skoleperioder...side Frisør 1...Side Frisør 2...Side Frisør 3...Side Frisør 4...Side Frisør 5...Side Frisør 6...Side Frisør 7...Side Frisør 8...Side Pædagogiske overvejelser...side Lærerteam...Side Kontaktlærerordningen...Side Uddannelsesplan og -bog...side Personlig uddannelsesplan...side Personlig uddannelsesbog...side Projektundervisning...Side 105 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

5 7.5 Åbent værksted (multiværksted)...side Anvendelsen af de syv intelligenser i undervisning og vejledning...side Synliggørelse af mål og hvorledes de evalueres...side Elevernes medindflydelse på undervisningen...side Skolemiljø...Side Videreuddannelsesmuligheder...Side Lærerkvalifikationer ressourcer og udstyr...side Meritbestemmelser...Side Samarbejde mellem skolen, elever og virksomheder...side Skolesamarbejde...Side Bedømmelsesplan...Side Grundlag for bedømmelsen...side Bedømmelsesmetode og tidspunkt...side Grundforløbets bedømmelsesplan...side Bedømmelsesplan for 4. modul fagrettet...side Bedømmelsesplan for hovedforløbet frisør...side Standpunktskarakterer...Side Bedømmelsesplan for frisørfagets svendeprøve...side Betaling af prøven...side Afvikling af prøverne...side Disciplinerne...Side Regler for udstedelses af skolevejledning...side Samarbejde med fagligt udvalg...side 141 Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

6 1. Indledning Randers Tekniske Skoles Service afdeling har udarbejdet denne undervisningsplan på baggrund af lov Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om erhvervsskoler og lov om de erhvervs gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen (L90) Denne undervisningsplan vil bl.a. være tilgængelig på skolens hjemmeside. Ligeledes vil mange af informationer i denne undervisningsplan være at finde på Undervisningsplanen består af en overordnet beskrivelse af uddannelsens formål og indhold og derefter en beskrivelse af uddannelsens opbygning, varighed og struktur. Dernæst findes der en grundig gennemgang af henholdsvis grundforløbet og hovedforløbets konkrete mål og delmål. I undervisningsplanen beskrives også afdelingens overvejelser omkring kvalitet, samt begge lærerteams procedurer for evaluering af elever. Endeligt beskrives der i undervisningsplanen centrale pædagogiske overvejelser. Undervisningsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem serviceafdelingens to lærerteams, grundforløbsteamet og hovedforløbsteamet og afdelingens uddannelsesleder. Afdelingen følger nøje behovet for fornyelse af denne undervisningsplan, og vil revidere denne undervisningsplan, såfremt lovændringer eller pædagogiske ændringer skaber et behov for dette. Alle interessenter har dog altid mulighed for at stille forslag til revidering af undervisningsplanen. 2. Kvalitet Randers Tekniske Skole arbejder systematisk med kvalitetssikring. Dette betyder at skolen sætter brugerne i centrum og arbejder med løbende evalueringer og forbedringer. Undervisning er skolens vigtigste opgave og alle interessenters deltagelse i kvalitetsforbedringer af skolens produkter anses for vigtig. Den lokale undervisningsplan er skolens dokumentation for undervisningens kvalitet. Undervisningsplanen skal således afsætte de pædagogiske principper, skolen og afdelingen og det lokale undervisningsudvalg ønsker skal ligge til grund for skolens arbejde med og holdning til elevernes medbestemmelse, demokratiske rettigheder og arbejde i demokratiske organer - f.eks. elevråd. Den lokale undervisningsplan viser ligeledes skolens arbejde med tværgående temaer som f.eks. miljø, informationsteknologi, iværksætteri og internationalisering. I afdelingen arbejdes der løbende med at udvikle kvaliteten af undervisningen. Begge lærerteam evaluerer kvaliteten gennem redskabet MARS. Med udgangspunkt/afsæt heri justerer og udvikler vi løbende undervisningen, reviderer handlingsplaner og iværksætter medarbejderuddannelse, og initiativer til forbedring af skolemiljøet m.v. På elevsiden anvender afdelingen flere forskellige former for evaluering af undervisningen. Alle grundforløbselever og hovedforløbselever får ved slutningen af et skoleophold gennem skolens evalueringssystem (Netsurvey) mulighed for at evaluere både undervisningen og de fysiske rammer. Derudover evaluerer lærer og elever, ved alm. spørgeskemaer, samtaler og diskussion løbende undervisningen. På skoleplan bliver der årligt lavet elev tilfredsheds-undersøgelser på alle uddannelser, som skal danne baggrund for overordnede initiativer til forbedring af kvaliteten af uddannelserne. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

7 3. Uddannelsens formål og mål I det følgende afsnit beskrives de overordnede formål og mål for henholdsvis grundforløbet indgang 6 service og for hovedforløbet frisør. 3.1 Formål og mål for grundforløbet service Formål Formålet med Grundforløbet Service er at give eleverne en grundlæggende orientering om, indføring i og kvalificering til de erhvervsuddannelserne, der præsenteres i indgangen. Eleverne skal ved afprøvning af evner og interesser få et godt grundlag for at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Formålet for den enkelte elev fastlægges i elevens personlige uddannelsesplan, der skal sikre at: Eleven, der er afklaret, kan vælge moduler som tilgodeser såvel faglige som personlige og studiemæssige kompetencer i forhold til et konkret uddannelses ønske - og mål. Eleven, der er uafklaret og søgende, får mulighed for at orientere sig, udvikle sig og udbygge sine kompetencer, inden han/hun vælger erhvervsuddannelse Eleven, der har behov for at forbedre de almene og faglige kundskaber, får tid til at arbejde med det, der er nødvendigt for at kunne fuldføre en erhvervsuddannelse. Eleven, der på sigt ønsker at videreuddanne sig, skal parallelt med sin erhvervskompetence kunne opnå studiekompetence i en række fag. Mål I undervisningsforløbet arbejdes der frem mod at afklare og udbygge: 1. Uddannelsesafklaring og uddannelsesvalg 2. Faglig kvalificering 3. Personlig udvikling 4. Studiemæssige kvalifikationer Ad 1. Uddannelsesafklaring og uddannelsesvalg Eleven får mulighed for at styrke sin kompetence til at afklare og foretage sit uddannelsesvalg gennem introduktion til uddannelser og jobindhold og gennem løbende vejledning. Dette sikres ved udarbejdelse af en personlig uddannelsesplan, som drøftes løbende mellem eleven og kontaktlæreren. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

8 Ad 2. Faglig kvalificering Eleven undervises i de håndværksmæssige, tekniske, og teoretiske kundskaber og færdigheder, der er direkte forbundet med udførelsen af arbejdsopgaver inden for de repræsenterede fag og uddannelsesretninger tilhørende Grundforløbet indgang 6 service. Ad. 3 Personlig udvikling I undervisningsforløbet arbejdes der især med: Motivationskvalifikationer som holdninger, værdier og engagement i arbejdet og uddannelsen, herunder viljen til at kunne fungere, bære ansvar og engagere sig. Samarbejdskvalifikationer, som er væsentlige for det arbejde, der udføres i en proces, hvor resultatet skyldes flere menneskers og gruppers virksomhed. Man skal kunne påtage sig forskellige roller, og man skal kunne indpasse sin funktion til andres indsats og til helheden samt kunne omgås forskellige mennesker. Projektkvalifikationer, hvor der arbejdes med fremstilling af produkter i en proces, der tager udgangspunkt i problemformulering og problemløsning, med vægt på deltageraktivitet og deltagerstyring. Valgkvalifikationer, hvor eleven trænes i at sætte personlige og faglige mål, evaluere disse og handle på baggrund heraf. Ad. 4 Studiemæssige kvalifikationer Med udgangspunkt i elevens behov og ønsker tilbydes eleven: at opbygge studiekompetence gennem opnåelse af delkvalifikationer inden for de almene skolefag svarende til startniveauet på en erhvervsuddannelse. Her tænkes især på elever med svage uddannelsesmæssige forudsætninger, eller at gennemføre en kompetencegivende eksamen i et eller flere fag, der kan have betydning for elevens mulighed for videre uddannelse. 3.2 Formål og mål for hovedforløbet frisør Formålet Formålet med hovedforløbet til frisør er at eleven gennem vekselvirkende undervisning på skolen og i den enkelte praktikvirksomhed opnår kompetence som frisør. Kompetencen som frisør omfatter dels de aktuelle, konkrete og praktiske kompetencer i form af færdigheder og paratviden, dels udvikling af evner for mere generelle forudsætninger, herunder evnen til at tilegne sig ny viden gennem beskæftigelse og videre uddannelse. Udviklingen af de både fagligt erhvervsrettede og de almene personlige kvalifikationer skal bidrage til at gøre frisøruddannelsen til en grundlæggende erhvervs- og ungdomsuddannelse. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

9 Mål I løbet af uddannelsen skal der arbejdes hen imod følgende mål: Den uddannede frisør skal selvstændigt og rutinemæssigt kunne udføre alle former for klipning, frisering, permanent og hårfarvning og skal kunne fremstille skitser, der viser almindeligt forekommende klippe- og friseringsteknikker på både damer og herrer. Ved afslutningen af uddannelsen skal eleven have opnået niveau B i Developing Guidelines for the European Hairdressing Social Dialogue Programme, som svarer til den europæiske standard for grundlæggende færdigheder inden for frisørfaget. Den uddannede frisør skal gives forudsætninger for ved efter- og videreuddannelse at udbygge sine kvalifikationer. Der gives eleven forudsætninger for personlig udvikling i henhold til målene for de personlige kvalifikationer, således at eleven både selvstændigt og i samarbejde med andre kan løse forskellige problemstillinger. (kilde: Bekendtgørelse om uddannelsen til frisør BEK nr af 14/12/2000) Fokusområder i løbet af uddannelsen Fokusområder er betegnelsen på de elementer i uddannelsen, der lægges særlig vægt på i de forskellige perioder, uddannelsen kan opdeles i. Undervisningen skal omfatte både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleven de fornødne generelle og specifikke kompetencer. Valget af grundfag, områdefag og specialefag er fra det faglige udvalgs side begrundet i en vurdering af den kompetence, uddannelsen skal føre til. Fagene er vægtet og periodiseret i forhold til fokusområderne. Oversigten over fokusområderne omfatter grundforløb og hovedforløb set i forhold til uddannelsestiden. Fokusområderne danner grundlag for det faglige udvalgs målformuleringer og dermed grundlaget for skolens tilrettelæggelse af denne undervisningsplan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

10 Kompetencemæssige fokusområder i løbet af uddannelsestiden. Kompetencer 1. og 2 uddannelsesår 3. uddannelsesår 4. uddannelsesår Fagligt erhvervsrettede kvalifikationer/ kompetencer. Vælge og anvende metodikker og redskaber i forhold til en simpel og overskuelig opgave Analysere informationer, anvende indsamlede data i forhold til en given opgave/et givet problem. Helt eller delvist selvstændigt kunne udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med arbejdet i en frisørsalon. Almene personlige kvalifikationer/ kompetencer. Kunne vælge redskaber og metoder under hensyn til miljøog sikkerhedsmæssige forhold Kunne modtage og anvende vejledning Kunne løse problemer i forhold til almindelige faglige problemstillinger. Udvikle lyst til at lære nyt - lære at lære og at tage ansvar. Kunne planlægge opgaver og anvende ressourcer i forhold til tid, produkter og kvalitetsmål, jf. uddannelsens mål. Kunne betjene og servicere kunder med forskellig social og kulturel baggrund. Kunne bidrage til problemløsninger i forhold til helheden i en arbejdsproces. Være kreativ og have lyst og evne til kontinuerligt at udvikle problemløsningsmetoder og at lære nyt. Kunne lære nyt - have lært at lære og tage ansvar. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

11 4. Uddannelsens varighed og struktur 4.1 Grundforløbets uddannelser og familier Grundforløbet Indgang 6 Service er inddelt i to familie, som begge er repræsenteret på Randers Tekniske Skole. Nedenstående illustration præsenterer de uddannelser som findes i de to familier. Serviceafdelingen som har udarbejdet denne undervisningsplan repræsenterer uddannelserne i Familie 1. For mere indgående information om uddannelserne i Familie 2 henviser vi til Optikerafdelingen på Randers Tekniske Skole. Familie 1 Familie 2 Beklædningshåndværker Ortopædisk skomager Frisør Kosmetiker Grundfag Informationsteknologi Samfundsfag Førstehjælp Psykologi Tandklinik assistent uddannelsen Tandtekniker Hospitalsteknisk assistentuddannelse Optikerfaget Urmager Serviceassistenter Vagt og sikkerhedsservice 2,0 uge 1,5 uge 0,5 uge 1,0 uge Fælles områdefag Arbejdsmiljø Materialeforståelse Produktionsudvikling, produktion, og service 1,0 uge 1,0 uge 1,0 uge Familie relaterede områdefag i familie 1 Produktion, service og kvalitet. Stil, form og farve og design Tegning og konstruktion 3,0 uge 2,0 uge 1,0 uge Fagspecifikke områdefag Frisør Frisør 1 Faglig teori 1 4,5 uge 0,5 uge Fagspecifikke områdefag Kosmetiker Anatomi/fysiologi Hud og skønhedspleje Mikrobiologi Apparatlære Faglig teori 1 1,4 uge 2,2 uge 0,2 uge 0,6 uge 0,6 uge Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

12 4.2 Grundforløbets opbygning Uddannelsessamtale 1. modul Projekt med brede områdefag + kursustimer med grundfag Frisørprojekt Kosmetikerprojekt Beklædningsprojekt Tværfagligt projekt 2. modul Projekt med brede områdefag + kursustimer med grundfag Frisørprojekt Kosmetikerprojekt Beklædningsprojekt Tværfagligt projekt 3. modul Projekt med brede områdefag + kursustimer med grundfag Frisørprojekt Kosmetikerprojekt Beklædningsprojekt 4. modul Kusustimer med uddannelsesrettede områdefag (URO) URO - Frisør URO - Kosmetiker Valgfrit projekt Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

13 Grundforløbet på Randers Tekniske Skoles, indgang 6, service er opdelt i 4 moduler, hvor hver enkelt modul varer 5 uger. Et grundforløb kan vare fra 20 til 60 uger afhængig af hvornår den enkelte elev opnår de i grundforløbet beskrevne mål. I de tre første moduler vælger eleverne sig ind på forskellige projekter. Projekterne består af brede områdefag og kan kombineres uafhængigt af hinanden. Projekttemaerne knytter sig enten til en branche (frisør, kosmetiker og beklædning) eller de kan være tværfaglige. I de tre første moduler modtager eleverne samtidig kursustimer i de obligatoriske grundfag, psykologi, samfundsfag, informationsteknologi og førstehjælp og brand. Derudover tilbydes visse dele af områdefagene som kursustimer. Dette gør sig p.t. gældende for "sundhed og hygiejne" og "stil, form, farve og design". I fjerde modul (Udannelses Rettede Områdefag) begynder den mere fagspecifikke undervisning, eksempelvis er det her frisøreleverne modtager den første undervisning i klippeteknik. For elever som ønsker at blive frisør gælder det, at de skal have en underskrevet uddannelsesaftale (en lærerplads) for at kunne blive optaget på URO-frisør på fjerde modul. For elever der ønsker at blive beklædningshåndværkere gælder det ligledes at de skal have en underskrevet uddannelsesaftale for at kunne begynde på URO-beklædning. Der findes dog nogle få kvotepladser på landsplan som eleverne kan søge, såfremt de ikke har fået en uddannelsesaftale. Dette URO forløb tilbydes ikke på Randers Tekniske Skole, men tilbydes bl.a. på Teko Center Herning. Elever der ønsker at blive kosmetikere skal IKKE have en underskrevet uddannelsesaftaler for at kunne begynde på URO-kosmetiker. Her visiterer grundforløbsteamet selv eleverne. Efter endt grundforløb overføres kosmetikerelever med en uddannelsesaftale p.t. enten til København eller Sønderborg, hvor hovedforløbet tilbydes. For de elever der ønsker en plads på URO-frisør eller URO-beklædning, men som ikke bliver optaget tilbyder skolen et valgfrit projekt i fjerde modul, hvor eleverne får mulighed for yderligere at dygtiggøre sig indenfor deres interesseområder. Samtidig modtager denne gruppe elever vejledning omkring deres videre uddannelsesmuligheder. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

14 4.3 Hovedforløbet frisør - opbygning Adgang til hovedforløbet Gennemført grundforløb (min. 20 uger) + Uddannelsesaftale Praktik (min. 13 uger) Praktik Frisør 1 5 ugers skoleophold Frisør 5 4 ugers skoleophold Praktik Praktik Frisør 2 5 ugers skoleophold Frisør 6 4 ugers skoleophold Praktik Praktik Frisør 3 5 ugers skoleophold Frisør 7 3 ugers skoleophold Praktik Praktik 7 ugers valgfri speciale skoleophold Frisør 4 5 ugers skoleophold Frisør 8 2 ugers skoleophold Svendeprøve Et hovedforløb fungerer som en kontinuerlig vekselvirkning mellem praktik i virksomheden og skoleophold. På frisøruddannelsen er der i alt 8 skoleophold med mellemliggende ophold i frisørsalonen hos den mester elven har en uddannelsesaftale med. Udover de otte skoleophold skal eleven vælge valgfri specialefag, svarende til syv ugers undervisning. Elev og mester sammensætter selv de valgfri specialefag efter ønsker og behov. Eleven bliver derefter indkaldt på skole når de specialefag eleven har valgt tilbydes. Når hele dette forløb er gennemført kan eleven indstilles til svendeprøve. Den samlede uddannelsestid, inklusiv grundforløbet er på 4 år. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

15 5. Grundforløbet I dette afsnit beskrives grundforløbets (service, familie 1) faglige mål fordelt på fag. De enkelte beskrivelser består af de ministerielle mål og afdelingens egne delmål. Derefter findes der mere indgående beskrivelser med tilhørende kompetencekort over de læringsaktiviteter, som tilsammen opfylder de ministerielle krav. 5.1 Fælles områdefag Arbejdsmiljø 1) Eleven opnår forståelse for og kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø. Afdelingens delmål Der arbejdes med elevens forståelse for betydningen af orden, overholdelse af grundlæggende sikkerhedsregler, hensynstagen, gensidig respekt, omgangstone, opførsel i forhold til at skabe et både fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø. 2) Eleven bliver i stand til at forebygge arbejdsbetingede og belastningslidelser og ulykker, herunder at vælge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser. Afdelingens delmål Eleven opnår en indsigt i de fagspecifikke ergonomiske vilkår Eleven opnår en viden om arbejdsbetingede lidelser og hvorledes disse forebygges 3) Eleven opnår viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø. Afdelingens delmål Eleven oplæres i korrekt omgang med kemiske produkter og materialer, samt regler for disse materialers korrekte bortskaffelse. Eleven opnår viden om samspillet mellem det enkelte individ og miljøet omkring sig. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

16 5.1.2 Materialeforståelse 1) Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. Afdelingens delmål Eleven oplæres i anvendelsen af produktgruppeblade/brugsanvisninger. Gennemgang af grundlæggende elementer og principper samt praktiske opgaver i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af specifikke værktøjer og materialer. 2) Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge Afdelingens delmål Gennem lærerens anvendelse af korrekt fagspecifik terminologi øves eleven i anvendelsen af denne. 3) Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljømæssige og økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier Produktudvikling, produktion og service 1) Eleven kan arbejde kreativt og systematisk samt anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser indenfor den relevante branche. Afdelingens delmål Anvendelse af fagspecifikke metoder. Eleven får også kendskab til produktanalyse, brain storm, og mindmapping. (alle elever udfører i forbindelse med miljø-projekt i samfundsfag en brainstorm eller mindmap). Eleven får mulighed for at arbejde med nye kombinationer af kendte elementer Eleven får kendskab til processen Fra ide til produkt og får mulighed for at anvende denne proces til at fremkomme med nye og originale produkter og ideer. 2) Eleven kan redegøre for behov og faktorer, der ud fra virksomheds-, markeds-, miljø- og samfundsmæssige hensyn nødvendiggør produktudvikling. Afdelingens delmål 2.1 Eleven opnår kendskab til forskellige produkters oprindelse og anvendelse. 2.2 Eleven opnår viden om hvorledes samfundsudviklingen, konkurrencevilkår, mode/trend, skaber nye/ændrede behov og krav, hvilket nødvendiggør produktudvikling. 2.3 Eleven har kendskab til fremstilling og bortskaffelse af de anvendte produkter set i en miljømæssig sammenhæng. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

17 3) Eleven kan redegøre for den teknologiske udvikling af et eller flere produkter Afdelingens delmål 3.1 Eleven opnår viden om produktudvikling 4) Eleven kan selvstændigt planlægge og gennemføre fremstillingen af et eller flere produkter. 5.2 Familierelaterede områdefag i familie Produktion, service og kvalitet 1) Eleven har kendskab til kvalitetskontrol, værksteds- og styringsteknik. 2) Eleven kan vælge, anvende og vedligeholde relevante værktøjer og maskiner i forbindelse med fremstilling af produkter og serviceydelser. 3) Eleven kan give den rette kundebetjening, eventuelt efter søgning og bearbejdning af informationer til brug ved planlægning af produktet/serviceydelsen. 4) Eleven følger de for uddannelserne gældende regler om personlig og arbejdsmæssig hygiejne. 5) Eleven kan planlægge og gennemføre fremstillingen af et produkt eller en serviceydelse under hensyntagen til de miljømæssige faktorer ved uddannelsernes metoder og teknikker. 6) Eleven kan dokumentere planlægning af eget arbejde og vurdere kvalitet i forhold til arbejdsresultat, metoder og teknikker Stil, form, farve og design, (begynder) 1) Eleven kan gøre rede for væsentlige stilarter og kultur- og samfundshistoriske forhold af betydning for forståelsen af stilarter og deres udvikling 2) Eleven kender til opbygningen af farveskalaen 3) Eleven kan give en kritisk vurdering af visuelle indtryk og i at give udtryk for sin personlige holdning til kvalitet 4) Eleven kan beskrive, analysere og vurdere design med henblik på form og funktion 5) Eleven har kendskab til stilhistorie, herunder tegning, farvelære, konstruktion, personlig stil, collage og komposition. 6) Eleven har kendskab til forskellige livsformer, livsstil, funktion og form, redskaber, miljøforhold og teknologi indenfor brancherelevante områder. Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

18 5.2.3 Tegning og konstruktion 1) Eleven kan udføre opgaver, herunder grundkonstruktioner ud fra forskellige arbejdstegninger, samt anvende de i uddannelserne forekommende beregnings- og målemetoder. 2) Eleven kan udføre arbejds/modeltegninger efter de fagrelevante grundprincipper og anvende den for uddannelserne rette terminologi. 5.3 Grundfag Grundkursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 1) Eleven tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at de vil være i stand til at yde Førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme 2) Eleven opnår bevis for grundkursus i førstehjælp 2) Eleven tilegner sig sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at de ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan de ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre brandudbredelse 4) Eleven opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse Informationsteknologi, niveau F 1) Eleven opnår begyndende rutine gennem praktisk arbejde med informationsteknologiske værktøjer 2) Eleven kan løse opgaver med elektronisk informationssøgning af intern og ekstern art og med brug af intern og ekstern elektronisk post 3) Eleven får indsigt i de registreringsmuligheder, som udbyder har i forbindelse med brugerne af et netværk/opkobling 4) Eleven får indsigt i registerlovgivningen samt regler om ophavsret 5) Eleven kan gemme og hente data fra minimum to forskellige oplagringsmedier 6) Eleven får en generel viden om en computers opbygning og afprøvet en installation af en eller flere komponenter, printer, scanner, modem eller lign. 7) Eleven kan fremdrage væsentlige karakteristika ved den informationsteknologiske udvikling generelt og indenfor den relevante branche Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

19 5.3.3 Psykologi 1,0 uge 1) Eleven opnår kendskab til psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i 2) Eleven opnår færdigheder i at vurdere og tage stilling til konkrete psykologiske problemstillinger 3) Eleven opnår forståelse af kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning Samfundsfag, niveau F 1) Eleven kan gøre rede for, hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling 2) Eleven kan gøre rede for samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder miljømæssige aspekter 3) Eleven opnår indsigt i forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretlige system 4) Eleven opnår kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre nationalt, regionalt og internationalt 5) Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning 5) Eleven motiveres til at interessere sig for samfundsanliggender i bred forstand og at beskæftige sig med disse, herunder opnår øvelse i og erfaring med samarbejdsprocesser. 5.4 Uddannelsesrettede fag frisør Frisør 5,0 uger 1. Eleven har kendskab til forekommende værktøjer og teknikker 2. Eleven kan håndtere de relevante sakse, kamme og børstetyper i de mest almindeligt forekommende teknikker samt håndtere en føntørrer, udføre indlægning af dagfrisure, udføre brushing, samt fønbølgning 3. Eleven kan den teoretiske klippeterminologi. 4. Eleven behersker den personlige og arbejdsmæssige hygiejne samt kundemodtagelse, herunder at placere en kunde korrekt i behandlingsstolen Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

20 5.5 Uddannelsesrettede fag kosmetiker Kosmetiker 5,0 uger 1) Eleven har kendskab til begreber og terminologi vedrørende menneskets anatomi og fysiologi. 2) Eleven har kendskab til de anatomiske enheders opbygning, funktion, placering og udvikling herunder stofskifte og det endokrine system. 3) Eleven kan anvende kroppens anatomi og fysiologi i forbindelse med egne arbejdsstillinger- i forhold til behandling/servicering af kunder. 4) Eleven kan foretage hudanalyse, massage og ekstraktion med kendskab til mikrobiologi 5) Eleven kan anvende relevante produkter i kundebehandling 6) Eleven kan udføre kosmetisk manicure og fodbehandling med massage 7) Eleven har grundlæggende kendskab til apparatbehandling 8) Eleven har grundlæggende viden om mikroorganismer og kan anvende denne viden i behandlingssammenhænge 9) Eleven har kendskab til den grundlæggende faglige teori i kosmetikerfaget Randers Tekniske Skole Serviceafdelingen Lokal undervisningsplan - juni

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven skal kunne arbejde individuelt med klippe- og friseringsteknikker samt kemiske behandlinger på model/øvelseshoved. En valgt model beskrives og præsenteres

Læs mere

Frisør: 3. Kundetyper: 5 uger

Frisør: 3. Kundetyper: 5 uger Frisør: 3 Kundetyper: 5 uger Formål: Eleven skal opnå begyndende rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal kunne arbejde selvstændigt med klippe- og friserings teknikker på modeller. Miljø og ergonomi

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Formål: Eleven bliver i stand til selvstændigt at kunne udføre en kemisk behandling Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. I faget

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Valgfri specialefag Niveau 5 uger

Valgfri specialefag Niveau 5 uger Valgfri specialefag Frisør version 7_ 2012 Valgfri specialefag Niveau 5 uger EU-frisøruddannelse Rutine 1 uge Langthår Avanceret 1 uge Stylist Rutine 4 uger Trend damemode Avanceret 1 uge Trend, herremode/skæg

Læs mere

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på forskellige friseringsteknikker,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev Ansættelse af en nye frisørelev. Når du som læremester ansætter en ny elev i din virksomhed, er det vigtigt, i forbindelse med oplæringen, at have et overblik over, hvad elevens arbejdsopgaver i det daglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Grundforløb: Kosmetiker

Grundforløb: Kosmetiker Grundforløb: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

KOS 1 : Kosmetikerassistent

KOS 1 : Kosmetikerassistent KOS 1 : Kosmetikerassistent På denne skoleperiode får du kendskab til almene kropsbehandlinger/massager og diverse kosmetiske behandlinger og du får den nødvendige teori for at kunne udføre behandlingerne.

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker KOSMETIKER EN FAGLÆRT UDDANNELSE MED MASSER AF MULIGHEDER Denne kosmetikerbrochure henvender sig til virksomheder, der kan bruge en dygtig

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning: Frisør

Uddannelsesordning: Frisør Side 1 af 28 Fag fælles for hovedforløb 8115 Psykologi F Grundfag -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Grundforløb 2: Kosmetiker

Grundforløb 2: Kosmetiker Grundforløb 2: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Uddannelse Indgang Service Familie 2/Sundhed og teknik

Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Uddannelse Indgang Service Familie 2/Sundhed og teknik B. Beskrivelse af konkrete fag og forløb Hovedpunkter Underpunkter Udfyldelsesfelter (med stikord beregnet på at blive overskrevet) Skole Ots Afdeling S&K Uddannelse Indgang Service Familie Familie 2/Sundhed

Læs mere

KOS 2 : Kosmetiker med speciale

KOS 2 : Kosmetiker med speciale KOS 2 : Kosmetiker med speciale På denne skoleperiode får du udvidet dit kendskab til diverse kosmetiske behandlinger og den tilhørende teori. Desuden får du uddybende viden om salgsteknikker, kosmetiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger

Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på at kunne anvende forskellige

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning Frisør. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg

Uddannelsesordning Frisør. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg Side 1 af 91 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 10821 Psykologi F Grundfag Afsluttende prøve 7783 Afsl.prv: Frisør, Frisør Afsluttende prøve 413 Farvebehandling 414 Permanent

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Klip og brushing: Opgave 4 Klipning og brushing 75 min Kundebehandling i salonen: 1 dag Opgave 5 Klipning 45 min Strukturbehandling 85 min Styling med makeup 50 min Arbejdsrutine, kundebetjening,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Frisørfagets Svendeprøvekommission

Frisørfagets Svendeprøvekommission Damearbejde: Kundebehandling i salonen: Opgave 1 Klipning. 1 dag Farvning og/eller permanent. Styling. Arbejdsrutine, kundebetjening, analyse, mundtlig fremlæggelse. Langthårsfrisering: Opgave 5 Langthårsfrisering

Læs mere