Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos"

Transkript

1 Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Dansk værktøjsindustris mission holder også i fremtiden posten Nr. Danske forskere: Prisen er ikke det afgørende parameter Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? I øjeblikket skyller der en bølge af outsourcing igennem dansk industri. Hvad kommer det til at betyde for den danske værktøjsindustri? Det spørgsmål bliver tema i denne og kommende udgaver af U-Posten. Kim Nielsen, Per Lynnerup og Flemming Søgaard var enige om, at dansk værktøjsindustri også i fremtiden har en vigtig rolle at spille for industrien, og at der er basis for vækst på eksportmarkederne. Men kun hvis danske værktøjer kan give kunderne større udbytte end prisbillige værktøjer. Og det kræver fortsat udvikling på en række konkrete områder. Hvordan er udsigterne for værktøjsindustrien i Danmark? Hvor mange værktøjer køber danske virksomheder i Kina? Skaber danske eller kinesiske værktøjer størst værdi for køberen? Hvad er vigtigst for produktionsindustrien: Værktøjets pris eller emnets pris? Hvilken betydning har danske værktøjsmageres nærhed, opfølgning og service? Hvad gør dansk værktøjsindustri for at udvikle sig? Læs debatten mellem Flemming Søgaard, Uddeholm, Kim Nielsen, Bjarne Nielsen Værktøjsfabrik A/S og Per Lynnerup, Teccluster A/S i denne udgave af U-Posten. Forts. side 4-5

2 Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Uddeholms Bjarne Andersen (tv) og seniorkonstruktør Erik Madsen fra Grundfos følger regelmæssigt op på Grundfos materialevalg til bl.a. snit-, stanse- og trækværktøjer. Det er en kendt sag, at udvikling har en meget høj prioritet hos Grundfos. Sådan har det vist altid været, men det er i dag mere klart end nogensinde. Teknologi Centeret (TC) og Business Development Center (BDC) knejser på bakken i Bjerringbro over det store areal med produktionshaller og udsender klare signaler til medarbejdere og omverdenen. Det samme gør det nye Grundfos brand BE > THINK > INNOVATE - et stærkt budskab med tydelig appel. Totaløkonomi i fokus På Teknologi Centeret er en stor del af ressourcerne rettet mod udvikling af værktøjer til Grundfos produktion. Det afspejler klart, at værktøjsløsninger i høj grad betragtes som kimen til rationel og rentabel produktion af emner og dele til Grundfos produkter. Et godt værktøj minimerer vedligehold. Et godt værktøj holder til det planlagte antal emner. Et godt værktøj producerer ens emner uden fejl. Et godt værktøj sikrer flere emner per produktionstime. Og et godt værktøj sikrer frem for alt, at produktionen kører uden uplanlagte stop. Den enorme viden og erfaring, der er samlet, anvendes både til at udvikle værktøjsløsninger til nye produkter og til at udvikle løsninger til optimering af den løbende produktion. Der er overalt fokus på totaløkonomi, det vil sige på at optimere pris og kvalitet af det færdige Grundfos produkt. - Det betyder, at vi ikke kun har fokus på at udvikle det teknisk set bedst mulige værktøj, fortæller Erik Madsen, seniorkonstruktør på Teknologi Centeret. - Værktøjets pris er bestemt også et parameter. Somme tider kan der opnås så store gevinster på det endelige produkt ved at kæle for materialer og konstruktion, at værktøjsprisen næsten intet betyder. Men i andre tilfælde - ved f.eks. små seriestørrelser - kan værktøjsprisen have relativ stor betydning. Arne og M2 grundstammen i 70 erne Indsatsen for optimering og det nuancerede syn herpå er noget, der har udviklet sig over nogen tid. Indtil 1989, hvor Teknologi Centeret blev etableret, lå ansvaret for udvikling af værktøjsløsninger hos de enkelte fabriksafsnit sammen med reparation og vedligehold. Det betød at teknologiudvikling i forbindelse med værktøjer og processer ikke nød samme opmærksomhed overalt, og at ressourcerne hertil var mindre. Også fordi der ikke tilnærmelsesvist blev udviklet og lanceret så mange nye værktøjsmaterialer som i dag. I 70 erne og 80 erne var materialevalget derfor ret statisk. Værktøjsstålet Arne og highspeed stålet M2 udgjorde grundstammen og blev ofte rutinemæssigt valgt til nye opgaver. Teknologi Centeret gav dynamik Med etableringen af Teknologi Centeret i 1989 kom betydningen af værktøjsløsningerne rigtigt i fokus, og samling af ressourcerne betød, at der kunne arbejdes meget mere målrettet og intensivt med teknologiudvikling. Viden om metallurgi, tribologi, topografi og værktøjskonstruktion etc. blev styrket betydeligt både i bredden og i dybden, og et stort spekter af nye muligheder indenfor f.eks. værktøjsmaterialer og belægninger kom i betragtning og blev anvendt. Erik Madsen fortæller, at det var en fantastisk nyttig udvikling, som gav ny dynamik, men det var ikke effektivt på lang sigt, fordi det medførte en stor spredning i konstruktioner og i det materiale, der blev anvendt. Effektivisering gennem standardisering efter best practice - Vi ville videre med optimeringen, og vi så i den forbindelse behovet for at anvende alle de erfaringer, som de mange nye initiativer havde givet, til at finde best practice og standardisere værktøjsløsningerne - og hermed bl.a. konstruktion og materialevalg, fortsætter Erik Madsen. Det er den fase, som Grundfos nu befinder sig i, og som man er meget langt med. På konstruktionssiden har det resulteret i, at en lang række værktøjer er blevet standardiseret, så de er rationelle at konstruere, fremstille og servicere, fordi mange komponenter er de samme eller ensartet fra værktøj til værktøj. Med hensyn til materialevalg er der også sket en standardisering. Erik Madsen: - Tag nu f.eks. værktøjsmaterialer til vores kolde applikationer. Vi har valgt en hovedleverandør, som er Uddeholm. Det har vi gjort udfra kriterier som produktkvalitet, program, rådgivning, kommercielle betingelser og leverings- 2

3 service. Og så har Uddeholms bagland haft stor betydning. Jeg har kontakter i Uddeholms udviklingsafdeling, som jeg udveksler viden og synspunkter med om metallurgi og produktudvikling. Det betyder, at vi har mulighed for at påvirke udviklingen, og at vi ofte får lejlighed til at teste nye materialer i udviklingsfasen. Udvikling og standardisering af materialevalg sammen med Uddeholm I samarbejde med Uddeholm er der udvalgt et begrænset antal stålkvaliteter fra Uddeholms program, som danner rygraden i Grundfos værktøjer til snit, stans, dybtræk, koldflydning og andre kolde applikationer. Sleipner er f.eks. valgt som et universalstål til flere forskellige applikationer, fordi dette materiales brede egenskabsprofil passer rigtigt godt til Grundfos specifikke behov, hvor det er adhesivt slid som kan udvikle sig til abrasivt slid, der skader værktøjerne. Derfor har W.nr f.eks. aldrig været nogen stor stålkvalitet for Grundfos. - På tilsvarende vis har vi valgt Vanadis 6 SuperClean som primært pulvermetallurgisk materiale til applikationer, hvor der stilles specielt høje krav til materialet på grund af f.eks. seriestørrelser og ekstreme mekaniske påvirkninger. Vi har været med på hele udviklingen med forbedring af de pulvermetallurgiske stål, og vi ved, at pulverets kvalitet, finhed og renhed er afgørende for materialets egenskaber. Vanadis SuperClean serien er fremstillet af såkaldt tredjegenerations pulver, og det kan ses på egenskaber og vore resultater, lyder det fra Erik Madsen. Stor interesse og sund skepsis overfor nye materialer Grundfos er fortsat meget åbne overfor nye materialer. De modtages med stor interesse, især materialer som Sleipner og Vanadis 6 Super- Clean, som begge har en vis universel profil, og som derfor kan medvirke til yderligere at nedbringe antallet af stålkvaliteter, som Grundfos anvender. Men nye materialer frigives ikke uden videre til brug i virksomheden. Alle aspekter ved et nyt materiale skal undersøges grundig. Der skal gennemføres tests, og der skal være Udvikling af materialevalg gribes særdeles seriøst an hos Grundfos. Her ses et værktøj, hvor matricen i første træk er reference ved endelig bedømmelse af nyt materialevalg. Værktøjet producerer ca. 8 mio. emner per år. klare tekniske og økonomiske fordele ved at bruge materialet, før det overvejes at bruge det. - Det er uhyre spændende at tage nye materialer op til vurdering, men vi udviser også en sund skepsis, som Erik Madsen udtrykker det. Det skal kunne betale sig... - Det er klart, at der skal være potentielle fordele af en vis størrelse for os ved et nyt materiale, før vi overhovedet vil overveje at anvende det. Men det er ligeså vigtigt, at der ikke kommer overraskelser undervejs, og at vi har gjort os klart, hvilke konsekvenser et nyt materiale måtte have for konstruktion, dokumentation, bearbejdning, varmebehandling, leveringstider og så videre. Det er bestemt ikke gratis at skifte materiale, og man skal kende hele prisen, før man kan se, om det betaler sig at tage beslutningen. Og hvis det ikke er tilfældet, lader vi os ikke friste, slutter Erik Madsen. Grundfos brand BE >THINK >IN- NOVATE maner til udvikling og kreativitet, men altså ikke for enhver pris. Selvom sloganet er formuleret på engelsk, kan Uddeholm tilføje, at det efterleves med en jysk undertone: Det skal kunne betale sig! Uddeholms Sleipnerkvalitet blev bl.a. testet til de aktive dele i dette lokke-/klippeværktøj inden Sleipner blev valgt til andre applikationer. 3

4 Dansk værktøjsindustris miss i fremtiden Kim Nielsen mener, at dansk værktøjsindustri fortsat skal udvikle sin evne til at bygge kvaliteter ind i værktøjerne, så de giver kunderne en bedre indtjening. Men samtidig skal branchen også udvikle samarbejde om eksportfremstød og om at klare store værktøjsprojekter på stadig kortere tid. Hvordan er udsigterne for værktøjsindustrien i Danmark? Dette og mange andre spørgsmål blev debatteret livligt da U-Posten satte Flemming Søgaard, Uddeholm, Kim Nielsen, Bjarne Nielsen Værktøjsfabrik A/S og Per Lynnerup, Teccluster A/S stævne. Flemming Søgaard: Danske værktøjsmagere har et rigtig godt omdømme. De har ry for at være teknisk meget dygtige og kreative. De har også god forståelse for danske produktionsvirksomheders processer, problemer og behov. Og så går de med stor entusiasme ind i en dialog med deres kunder om optimering. Dansk værktøjsindustri har i meget høj grad indført moderne bearbejdningsteknologi og software til støtte for konstruktion og produktion. Mange steder er der desuden investeret meget i automatisering og rationalisering. Men samtidig har dansk værktøjsindustri naturligvis et vesteuropæisk omkostningsniveau, som betyder, at timelønnen i f.eks. Østeuropa og Fjernøsten ligger på et væsentligt lavere niveau. I en tid med øget globalisering, let tilgang til informationer og med lynhurtige og effektive kommu- Flemming Søgaard: Er samarbejde og partnerskaber også svaret på kundernes stadig stigende krav om at få leveret nye værktøjer hurtigere og hurtigere? Kim Nielsen: Det mener jeg bestemt, og det er helt nødvendigt at styrke os her. Vi må simpelthen ikke tabe ordrer i dansk værktøjsindustri, fordi vi ikke kan leve op til kundernes krav om korte leveringstider. Og også på dette område ser jeg udnyttelse af kapacitet hos andre i branchen som en væsentlig del af løsningen. Hvordan sådanne aftaler skal skrues sammen, har jeg ikke nogen patentnikationsmidler er konkurrence ikke begrænset af nationale eller kontinentale grænser. Danske værktøjsmagere er derfor i dag i konkurrence med f.eks. kinesiske værktøjsmagere om danske industrikunder. Hvordan mærker I den øgede internationale konkurrence? Kim Nielsen: Det er svært at få hold på, hvor stor konkurrencen fra lavprislande egentlig er. Emnet fylder meget i debatten og i medierne, men en del af debatten har karakter af, at f.eks. outsourcing og timelønninger i Kina er patentløsninger, der med et snuptag klarer alle problemer. Men selvom heller ikke alt, der glimter i denne forbindelse, er guld, må alle grene af dansk industri - ikke mindst værktøjsindustrien - forholde sig til de muligheder og trusler, som f.eks. den kinesiske industri udgør. Vi diskuterer det i vore virksomheder, blandt kolleger og med kunder. Og vi er meget bevidste om, at vores tilbud til kunderne konstant skal udvikles for at klare konkurrencen. Der skal investeres i effektivisering Flemming Søgaard: Hvordan vil dansk værktøjsindustri efter jeres opfattelse klare sig på den globale markedsplads i bl.a. konkurrencen fra Kina? Kim Nielsen: Kineserne har meget lave lønninger. Det kan vi ikke tage fra dem, og vi kan ikke reducere vores høje niveau. Men vi kan mindske deres fordele på timelønningerne ved at være mere effektive end dem, det vil sige have bedre produktivitet. Jeg tror, at vi allerede i dag er mere effektive, men vi skal blive ved med at udvikle os på dette område, f.eks. ved at indføre mere automatisering, standardisere og udvikle processer og opnå mere ubemandet drift. Kinesernes timelønninger og sociale omkostninger vil ganske givet accelerere, og hvis vi samtidig forstår at udvikle vores effektivitet konstant, reduceres kinesernes fordel på lønområdet. Gå efter partnerskaber og samarbejde om kapacitetsudnyttelse Flemming Søgaard: Effektivitet er vel også at have den rette mængde ressourcer til rådighed. Nok til altid at kunne klare de opgaver, man får. Men ikke så mange, at man i perioder ikke kan beskæftige dem, man har på lønningslisten? Kim Nielsen: Det er rigtigt, og det kræver fleksibilitet. Det er vanskeligt i vores branche, hvor vi ikke blot kan lukke højt kvalificerede medarbejdere ind og ud efter behov. Men jeg tror meget på, at vi kan opnå den nødvendige fleksibilitet gennem partnerskaber og samarbejde mellem virksomheder i branchen, hvoraf nogle måske har forskellige specialer. Min egen virksomhed og Per Lynnerups Teccluster har f.eks. sammen indgået aftale med 4-5 andre, hvor vi efter behov trækker på hinandens kapacitet som underleverandører. Det sætter os i stand til at tilfredsstille vore kunders behov for korte leveringstider i situationer, hvor vi selv arbejder for fuldt tryk. Og vi kan i andre situationer få et dækningsbidrag, hvor vi ellers selv måtte have problemer med at udnytte vore ressourcer. Gennemløbstider skal ned 4

5 ion holder også opskrift på. Jeg mener blot, at det er vigtigt at aftale spilleregler parterne imellem på forhånd. Kunden må imidlertid aldrig blive involveret i denne outsourcing. Når f.eks. Bjarne Nielsen Værktøjsfabrik har påtaget sig en opgave for en kunde, er det vores ansvar, at kunden får den funktion, kvalitet, service og leveringstid, som vi har lovet ham. Vel at mærke uden at han får nogen som helst ulejlighed med, at noget af arbejdet laves udenfor vores eget hus. Et værktøjs værdi afgøres ikke af prisen men af løsningen Flemming Søgaard: Kim har nævnt nogle konkrete initiativer og forhold, som betyder, at kinesernes fordel på timelønninger kan blive reduceret, men det betyder vel næppe, at dansk værktøjsindustri dermed er konkurrencedygtig med Kina på lønbærende arbejde? Per Lynnerup: Nej. Danskerne kommer sikkert ikke i min tid til at konkurrere kineserne af banen på lønomkostninger. Selvom lønninger har en tendens til at stige hurtigt i lavtlønslande, der er i vækst, vil der i mange år være et stort gab til kinesernes lave løn. Og derfor er det altafgørende for dansk værktøjsindustri, at det meget sjældent er timeprisen, der er udslagsgivende for, hvor god en investering et værktøj er for en kunde. Når kunden har fokus på et værktøjs værdiskabelse i stedet for på et værktøjs pris, klarer danske værktøjsmagere sig rigtig godt. Et billigt værktøj kan sagtens være en dårlig investering og det dyrere værktøj det bedste køb, fordi det kan løse kundens behov for emner til den billigste pris. Og det sker ofte. Produktion i Danmark og Europa er blevet mere og mere højteknologisk. Emnepriserne er under pres. Kravene til f.eks. emnernes overflader, tolerancer og kvalitet er øget, og samtidig har værktøjsbrugerne i Europa jo også høje lønomkostninger, så de er under et meget stort pres for rationel produktion. Alt dette stiller ekstra krav til værktøjsløsningerne, så derfor er det ofte det mere avancerede - men dyrere - værktøj, der er den bedste investering for værktøjsbrugerne. Og det er netop her, dansk værktøjsindustri er stærk. Optimering og værdiskabelse er hjerteblod for danske værktøjsmagere Flemming Søgaard: Hvad er det konkret, der gør dansk værktøjsindustri så stærk til at udvikle værktøjsløsninger, der giver kunderne en mere lønsom produktion? Dansk værktøjsindustri skal satse endnu mere på medarbejderudvikling og effektivisering for at reducere lavtlønslandenes fordel på timelønnen. Kim Nielsen: Vi har et meget stort kendskab til kundernes virksomheder, processer og produkter, og der er opsamlet en kæmpe viden og erfaring i danske værktøjsfabrikker. Værdiskabelsen kommer ved, at vi anvender vores kendskab, viden og erfaring til at vurdere kundens forespørgsel, stille spørgsmål, gå i dialog, komme med forslag, udvikle nye løsninger o.s.v. Vi hjælper kunden til at se på helheden, som både værktøjsprisen og produktionens effektivitet er en del af. Gør man ikke det, kan kunden gå glip af store værdier. Det er i en effektiv og fejlfri produktion, de store penge ligger. Udvikling og optimering ligger så at sige i blodet hos dansk værktøjsindustri, og alt det giver vi til vore kunder. Sammenligning af priser skal foregå på lige fod Flemming Søgaard: Mener I, at værktøjsprisen aldrig bør spille nogen afgørende rolle for værktøjskøberen? Kim Nielsen: Naturligvis kan værktøjsprisen godt være afgørende. Når et billigt kinesisk værktøj kan tilføre samme værdi som et dyrere dansk værktøj, så taber vi ordren. Sådan er forretning, og det er helt i orden. Men kunden må så have alle omkostninger med i sin kalkulation. Det kan være rejseomkostninger, fragt, lokal tilretning, indkøring og service. Og det kan være skjulte omkostninger som f.eks. større tidsforbrug til kommunikation på grund af problemer med forståelse, tidsforskelle o.s.v. Kunderne har store fordele på mange områder ved at handle med en dansk leverandør. Det kan faktisk godt blive til mange penge. I mange tilfælde kan vi give kunden fordele som bedre cyklustider, flere emner per skud, færre kassationer, mindre materiale- eller energiforbrug, lavere omkostninger til vedligeholdelse, mindre produktionsstilstand eller andet. Det opvejer oftest mere end rigeligt den højere værktøjspris, og gør det til en god forretning for kunden at købe dansk. Og så er det bittert, hvis ordren alligevel går til Kina. 5

6 Manglende indsigt kan betyde, at den økonomisk bedste løsning fravælges Flemming Søgaard: Men hvorfor tror I da, at den økonomisk bedste løsning ikke altid vælges? Per Lynnerup: Det tør jeg godt komme med et bud på. Der er somme tider så stor fokus på værktøjsprisen, at det overskygger værktøjets udbytte, d.v.s. rationaliteten og økonomien for det emne, som værktøjet skal producere. Det kræver ekspertise, indsigt og overblik at bedømme en værktøjsløsnings værdi, og det kræver vilje til dialog at optimere en løsning. Somme tider står f.eks. manglende teknisk indsigt, kompetenceproblemer og holdninger i vejen for det totaløkonomiske sigte. Og så kan det billigste værktøj komme til at vinde, selvom det er en dårlig forretning for kunden. Det er Per Lynnerups erfaring, at dansk værktøjsindustri klarer sig rigtig godt, når kunden har større fokus på et værktøjs værdiskabelse - dvs. på emnet, dets pris og kvalitet - end på værktøjets pris alene. Vi kender alle til nogle eksempler, hvor billige, importerede værktøjer ikke har kunnet producere det forudsatte antal emner per skud, og har måttet tilrettes lokalt eller direkte kasseres. I disse tilfælde kan kunden meget vel have haft så stor opmærksomhed rettet mod prisen på værktøjet, at han ikke har fået valgt den rigtige løsning. Det økonomiske udbytte af et bedre værktøj skal synliggøres Kim Nielsen: Som værktøjsmagere er vi måske heller ikke altid dygtige nok til at synliggøre udbyttet af en løsning, som ellers så rigeligt gør den pengene værd. Det er måske vores allerstørste udfordring at få sat fokus på kundens værditilvækst og totaløkonomi i stedet for værktøjets pris, når kunden skal træffe sit valg. Og at bistå kunden med at vurdere eller beregne det kontante udbytte. Her må vi blive bedre som branche og som enkelte virksomheder. Vi skal f.eks. tænke i hjælpemidler og metoder, der kan omsætte tekniske fordele til kontant økonomisk udbytte. Dansk værktøjsindustri har en mission i Danmark Flemming Søgaard: Kan I kort sammenfatte, hvordan dansk værktøjsindustri skal slå konkurrenterne på den internationale markedsplads for værktøjer? Kim Nielsen: Vi skal bruge vores store kendskab til danske industriers processer, vores viden og erfaring og vores kreativitet til at give vore værktøjer en større værdi for kunderne, end andre er i stand til. Vi skal bygge kvaliteter ind i værktøjerne, der vil give kunderne en bedre indtjening, og vi skal mere konkret påvise det kontante udbytte. Det skal vi blive meget bedre til. Og så skal vi være bedst til at klare kundernes krav til korte leveringstider. Vi skal simpelthen kunne klare kundernes stadig skrappere krav til levering bedre end andre. Og her skal vi udnytte mulighederne for at trække på ressourcer hos samarbejdspartnere. Vi har en mission i Danmark, og den vil vi fastholde. Vi skal også hele tiden have opmærksomheden rettet mod alle muligheder for effektivisering. Vi kan ikke konkurrere på timelønninger med f.eks. Kina, men vi reducerer deres fordel, hver gang vi giver effektiviteten et nøk. Der er behov og interesse for dansk værktøjsindustris idéer og løsninger i udlandet Per Lynnerup: Danske værktøjsmagere skal vel også mere ud at markedsføre deres virksomheder overfor kunderne, og måske frem for alt ud at søge nye kunder. De nye kunder skal nok især findes udenfor landets grænser, hvor der jo lige udenfor døren er et kæmpe marked i Tyskland. Kim Nielsen: Ja, det er rigtigt. Salg og markedsføring har generelt ikke været vores stærke side, men det må der laves om på. Vi har et godt tilbud til kunderne, og det må vi naturligvis fortælle dem. Som jeg ser det, er en stærk dansk værktøjsindustri en meget stor styrke for dansk industri og for Danmark i den globale konkurrence. Men vi skal i værktøjsindustrien også udnytte mulighederne for at få kunder i udlandet. Per Lynnerup: Ja, for der vil jo ske en flytning af emneproduktionen fra Danmark til udlandet, i de tilfælde hvor det totaløkonomisk vil være en fordel. Det vil i et vist omfang trække en del af den tilhørende værktøjsfremstilling med sig. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at dansk værktøjsindustri løfter blikket og også ser forretningsmuligheder i udlandet. Man kan godt kalde det et omvendt Dalgasmotto: Hvad indad tabes, skal udad vindes. Og her ser det tyske marked da uhyre attraktivt ud på grund af den nære beliggenhed og størrelsen. Kim Nielsen: Flere af Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanters medlemmer har allerede kontakter og kunder i Tyskland. Når de kommer i dialog med kunder i Tyskland og får chancen for at præsentere deres ideer og løsninger, skabes der virkelig interesse, og flere gør ret store forretninger der. Dansk værktøjsindustris tilbud er så stærkt, at vi vil se en stigning i eksport af danske værktøjer i de kommende år. Det vil være nødvendigt for at bevare og styrke dansk værktøjsindustri til gavn og glæde for danske værktøjsbrugere. 6

7 Danske forskere: Prisen er ikke det afgørende parameter Udflagning af produktion til lavtlønslande er ofte både snæversynet og dyr. Vi bør få øjnene op for dansk industris potentiale og store betydning for samfundsøkonomien. Som dansk produktionsvirksomhed har man ikke en kinamands chance for at banke kineserne af banen, hvis man udelukkende fokuserer på volumenproduktion og pris. Men i realiteten er prisen ofte slet ikke nogen afgørende parameter. Det var én af flere udtalelser fra de to forskere fra Center for anvendt Ledelsesforskning i Herning, professor Laurids Hedaa og cand. polyt. Ph.d. Chris Ellegaard i en artikel i Erhvervsbladet for et par måneder siden. U-Posten har kontaktet Chris Ellegaard og fået uddybet disse synspunkter i relation til værktøjsfremskaffelse. Han har et godt kendskab til værktøjer fra sin tid i dansk produktionsindustri og mener, at artiklens synspunkter og konklusioner passer godt på værktøjsmarkedet. Outsourcing som mantra Chris Ellegaard og Laurids Hedaa er af den opfattelse, at outsourcing af dansk produktion nærmest er blevet en slags mantra for vore industriledere. Hvis naboen flager ud, er man nødt til også selv at gøre det. Men ofte sker det på et spinkelt grundlag. Man ser ukritisk på de lave timepriser og bedømmer sjældent helheden. Og det resulterer i en strøm af problemer, som faktisk gør komponenterne dyrere. Chris Ellegaard fremhæver, at outsourcing er nyttig og nødvendig, hvis det giver virksomheden større værditilvækst og konkurrencemæssige fordele på længere sigt. Men at der samtidig er god grund til at antage, at netop outsourcing af værktøjsproduktion er problematisk. Flere forhold betyder ganske enkelt, at nærhed til leverandøren er særdeles afgørende for resultatet: Kompleksiteten af produktet, behovet for fælles produktudvikling, produktets one-of-a-kind karakter, fraværet af gevinster ved skalaproduktion og et løbende servicebehov er eksempler fra den række af punkter, som stiller krav om tætte leverandørrelationer. Krav som kun kan imødekommes af teknologisk kompetente partnere, der har forståelse for og indsigt i kundens situation og produktion. Og netop det er dansk industris styrke i konkurrencen imod Kina. Det afgørende er gensidig udvikling De to forskere fastslår som en kendsgerning, at det er fælles for virksomheder med succes, at de har en velfungerende relation til deres underleverandører. I praksis betyder det, at kunde og underleverandør deltager positivt i hinandens udvikling, og at kompetencer og viden flyder frit og naturligt mellem parterne. Og netop denne deling og udvikling af kompetence skal speedes op og gøres synlig. Ellers risikerer vi, at Danmark taber det forspring, vi har på gode relationer mellem kunder og leverandører. Danmarks fremtid ligger ikke i at konkurrere isoleret på prisen, men på at levere kvalitet og være innovative. Derfor er gensidig udvikling afgørende for, at Danmark også i fremtiden har et producerende erhvervsliv, der giver arbejdspladser og tjener penge. Ifølge professor Laurids Hedaa er værdien af den viden og de komponenter, der i dag ligger i samspillet mellem danske virksomheder og deres underleverandører, enorm, og den kan ikke uden videre flyttes med ud til Fjernøsten i forbindelse med outsourcing. Viden kan ikke uden videre flyttes til Fjernøsten Værdien af den viden og de kompetencer, der ligger i samspillet med underleverandørerne, er enorm. Og den kan ikke uden videre flyttes med til Fjernøsten. Derfor mener Hedaa og Ellegaard, at det er meget vigtigt for både kunde og leverandør, at det lykkes at synliggøre den værdi, parterne tilfører hinanden i det daglige. Hovedparten af værdien er nemlig usynlig. Den gode og rigtige relation mellem kunde og underleverandør indebærer også samarbejde om produktudvikling. Samtidig betyder et samarbejde baseret på tillid, at underleverandøren også har mod på at investere i et stedse mere effektivt produktionsapparat. Hvis kunden derimod konstant presser underleverandøren på prisen, vil leverandøren sjældent have det mentale eller økonomiske overskud til at tænke frem. Det forringer relationen og indebærer, at den livsvigtige videns- og kompetencedeling tørrer ind til ugunst for begge parter. 7

8 U-Posten udgives af Uddeholm A/S Kokmose 8 Bramdrupdam 6000 Kolding Tlf Redaktion: Dir. Flemming Søgaard Produktion: Thy & Wissing A/S Returneres ved varig adresseændring B Danske forskere: Prisen er ikke det afgørende parameter Forts. fra side 7 Adjunkt Chris Ellegaard mener, at outsourcing er nyttig og nødvendig, hvis det giver virksomheden konkurrencemæssige fordele på længere sigt. Men han har samtidig den antagelse, at outsourcing af værktøjsproduktion er problematisk, bl.a. fordi forståelse og indsigt i kundens situation og produktion er så afgørende for resultatet. Forkert og farligt at betragte industrien som lavteknologisk De to forskere understreger endvidere, at der ligger falske forestillinger til grund for troen på, at Danmark i stedet for produktion bør satse massivt på forskning og udvikling indenfor IT, bioteknologi og nanoteknologi. Og at tilbøjeligheden til at fremstille den traditionelle industri som værende lavteknologisk ikke alene er forkert men også farlig. Farlig fordi den traditionelle industri og dens mange hundredetusinde jobs risikerer at forsvinde, hvis vi ikke ofrer den tilstrækkelig opmærksomhed. Afsætningen af industriens traditionelle produkter er nemlig langt, langt større end de såkaldt højteknologiske produkter, der ofte kan betragtes som en hjælpeteknologi. Og forkert af den årsag at der er bundet en stor mængde viden i fremstillingsindustriens produkter og produktionsprocesser. Endvidere er anvendelsen af et avanceret produktionsapparat alt andet end lavteknologisk fastslår de to eksperter, som savner en helhedsopfattelse af erhvervslivet fra politikernes side. Innovation og idérigdom skal udvikles og bevares Såvel Laurids Hedaa som Chris Ellegaard vurderer, at det generelt står Uddeholm har på baggrund af forskernes synspunkter formuleret fire specifikke budskaber til danske politikere, den danske producerende industri og værktøjsindustrien: Det er både forkert og farligt at betragte produktionsindustri som lavteknologisk og dermed ikke værd at satse på. En stor del af den produktion, der foregår i Danmark, kræver omfattende specialviden og foregår på et avanceret produktionsapparat. Produktionsindustrien er med andre ord alt andet end lavteknologisk. Outsourcing er en fordel for dansk industri og for Danmark. Men det kræver, at helheden er taget i betragtning, hvis der skal skabes værditilvækst på lang godt til med relationerne kunder og underleverandører imellem herhjemme, og at det intense fokus på prisparameteren er overdrevet. Men de er samtidig af den opfattelse, at det haster med at få mere viden på området. De understreger, at hvis det forspring, vi har, skal holdes, så må vi nødvendigvis arbejde intenst med, hvordan underleverandører og kunder i fremtiden kan udvikle hinandens kompetencer, så vi bevarer og udvikler dansk industris innovationsevne og idérigdom. sigt. Hvis outsourcing er baseret alene på en lav timepris uden tanke for den samlede effekt på det endelige produkt, kan prisen blive høj. At nå frem til det helt rigtige værktøj stiller krav om fælles produktudvikling og tætte relationer til teknologisk kompetente partnere, der har indsigt i kundens forhold og situation. Her vil en lokal leverandør ofte give værktøjsbrugeren det bedste resultat. Underleverandører og kunder må i fællesskab fokusere på at udvikle hinandens kompetencer for at bevare den innovation og idérigdom, der er en afgørende forudsætning for den danske produktionsindustris fortsatte konkurrenceevne. 8

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave

Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave Hvis det er muligt, vender vi gerne maskinen på hovedet for at løse en opgave NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Parathed og fleksibilitet Viden Høj kvalitet Konkurrenceevne Lidt om os Vores virksomhed Hvis det

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

posten Uddeholm flytter igen grænserne for pulvermetallurgiske ståls egenskaber

posten Uddeholm flytter igen grænserne for pulvermetallurgiske ståls egenskaber Varmebehandling er nøglen til at få de rigtige egenskaber frem i blødglødende stål Uddeholm anviser alternative egenskabsprofiler for samme stål posten Nr. 1 5 Uddeholm flytter igen grænserne for pulvermetallurgiske

Læs mere

Sleipner - høj ydelse til prisen. Sleipner - en succes for C&K Johansen. Sleipner og Vanadis 6 Super- Clean TM har fået et gennembrud i Danmark

Sleipner - høj ydelse til prisen. Sleipner - en succes for C&K Johansen. Sleipner og Vanadis 6 Super- Clean TM har fået et gennembrud i Danmark Sleipner - en succes for C&K Johansen Sleipner og Vanadis 6 Super- Clean TM har fået et gennembrud i Danmark posten Nr. Vanadis 6 SuperClean TM på hårdt arbejde hos Stansomatic 1 2004 Sleipner - høj ydelse

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Nakskov Maskinindustri

Nakskov Maskinindustri Nakskov Maskinindustri NAKSKOV MASKININDUSTRI ApS Lidt om os Velkommen til Nakskov Maskinindustri. Vi er en moderne virksomhed, der er præget af stabilitet og god udvikling. Vi har traditioner og værdier,

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Behov for store korrosionsbestandige. Uddeholm - Danmarks førende specialist i værktøjsmaterialer til alle applikationer

Behov for store korrosionsbestandige. Uddeholm - Danmarks førende specialist i værktøjsmaterialer til alle applikationer Uddeholm - Danmarks førende specialist i værktøjsmaterialer til alle applikationer posten Nr. Uddeholm stålkvaliteter reducerer risiko for spændingsrevner Bruno Hausgaard flytter til teknisk service 1

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Creating powderful shapes

Creating powderful shapes Creating powderful shapes DANSK SINTERMETAL A/S En ny dimension i fremstillingsprocessen Sammen skaber vi succes! Siden grundlæggelsen i 1959 har Dansk Sintermetal A/S udviklet ideer og innovative løsninger

Læs mere

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner 2006 2001 Ingemann Maskinfabrik fik i 2007 tildelt DS Håndværk & Industris Erhvervspris 2007 - og blev i årene 2001 og 2006 udråbt som Gazelle virksomhed af dagbladet

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Analysens baggrund og ambition

Analysens baggrund og ambition FREMTIDENS INDUSTRI Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende outsourcing i de senere år. Manglende

Læs mere

BULK/TUNG/SVÆR INDUSTRI GARANTI FOR OPTIMERET MATERIALEFLOW ØGET PRODUKTIVITET MÆRKBARE BESPARELSER INDIVIDUELLE LØSNINGER SPECIALISERET VIDEN

BULK/TUNG/SVÆR INDUSTRI GARANTI FOR OPTIMERET MATERIALEFLOW ØGET PRODUKTIVITET MÆRKBARE BESPARELSER INDIVIDUELLE LØSNINGER SPECIALISERET VIDEN GARANTI FOR OPTIMERET MATERIALEFLOW ØGET PRODUKTIVITET MÆRKBARE BESPARELSER INDIVIDUELLE LØSNINGER SPECIALISERET VIDEN LANDSDÆKKENDE DØGNSERVICE BULK/TUNG/SVÆR INDUSTRI SERVICE VI ER EKSPERTER I MATERIALEFLOW

Læs mere

Metalbranchen i Bevægelse. Finn Visgaard Formand for MbiB

Metalbranchen i Bevægelse. Finn Visgaard Formand for MbiB Metalbranchen i Bevægelse Finn Visgaard Formand for MbiB Stålcentrum, Vejle, April 2011 Metalbranchen taber højde og forsikringen dækker ikke ved havari. Hvad gør vi...? - nogle tanker om hvad vi kan gøre

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Værktøjer fra Danmark. af Michael Døssing

Værktøjer fra Danmark. af Michael Døssing Værktøjer fra Danmark af Michael Døssing ToolPartners A/S ToolPartners A/S er et salgs- og teknologicenter for 4 danske værktøjsfabrikker. Kerneydelsen er emne udvikling og modning samt projektstyring

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt.

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Velkommen til Sats & Tegn Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Med mere end 20 års erfaring, engagement og god service står vi klar til

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere