REGIONSHUSET PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSHUSET PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN"

Transkript

1 MELLEM BRIKKER OG BOLD: JESPER HAR TO FULDTIDSJOB NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. REGIONSHUSET PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Nr. 1 April årgang

2 INDSIGT & UDSYN APRIL 2013 Leder 3 KENDER DU CLAUS KOFOED Han er født i Nakskov og bor i Beder men han kommer fra Thisted! Mød regionens nye it-chef. 4 Kender du Claus Kofoed? 4 Notitser 5 MINDFULNESS Fra fyldt sind til sindsfuld. I 2012 blev der fokuseret ekstra skarpt på trivsel ved Region Nordjylland blandt andet gennem kurser i mindfulness. 6-7 Fra fyldt sind til sindsfuld 6-7 X-Factor på nordjysk 8-9 X-FACTOR PÅ NORDJYSK Konkurrencer er blevet et populært værktøj for Regionen til at forvandle fagstof til noget, som både borgere og presse kan engagere sig i. 8-9 TÆT PÅ: Jesper Sudergaard har oplevet bump på vejen i sit arbejdsliv, men arbejder i dag både fuldtid i Regionen og i fritiden for AaB Opslagstavlen Tæt på: Lageret gav mig det løft, jeg havde brug for Rundt i regionen: Nye chefer på tværs af det hele Korte kommandoveje og samme kaffebord 16 Aktive patienter kommer hurtigt hjem 17 Nyt for de fleste Bagsideklummen: Lad os alle rejse os 20

3 LEDER MINDFULNESS, FLID OG DYGTIGHED SKAL GÅ HÅND I HÅND Nærvær, mindfulness, stresshåndtering kært barn har mange navne. Det er et faktum, at de mindfulness-kurser, regionen har udbudt, har været en meget stor succes både med hensyn til deltagerantal og med hensyn til deltagernes udbytte af kurserne. Det kan du bl.a. læse nærmere om i bladet. Man kan næsten filosofisk påstå, at det afdækker et behov for at lære, hvordan vi forholder os til tidsånden. Vi lever i et samfund med økonomisk krise, globalisering, konkurrence, hastig forandring og teknologiske kvantespring. Alt sammen ting der uafbrudt påvirker vores hverdag og udløser et behov for, at vi løbende indgår i en forandringsproces såvel i vores privatliv som i vores arbejdsliv. Det er imidlertid ikke kun en individuel opgave at håndtere hverdagen selvom stress formentlig både udløses af faktorer i arbejdsliv og privatliv. Derfor er det arbejde, der udføres af vores LEANorganisation, værd at nævne i denne sammenhæng. Det, man arbejder med her, er jo netop at gøre det klart i den enkelte funktion, hvad succeskriterierne er, og derefter at stille nogle redskaber til rådighed, der kan hjælpe med at få opfyldt kriterierne. En anden ting, vi meget aktivt arbejder med fra ledelsessiden, er porteføljestyring. Målet er her at skabe balance mellem de ressourcer, der anvendes til henholdsvis drift og udvikling, og inden for udviklingsdelen at sikre, at det er de rigtige ting, vi har i gang, og at der er de ressourcer, der skal til, for at de kan lykkes. Vi har nok været for tilbøjelige til at sætte ting i gang og først bagefter fundet ud af, at ressourcerne ikke helt har været til stede. Det er et livsvilkår i dag, at en organisation ikke kan overleve uden fornyelse og innovation. Selv nogle af verdens mest innovative virksomheder har måttet sande dette. Livscyklus for produkter, strategier og organisationer bliver kortere og kortere, derfor er det vigtigt, at vi til stadighed lærer at være i orkanens øje. Vi har brug for redskaber som mindfulness-kurserne, men kurserne gør det ikke alene. Vi må huske på, at uden flid og dygtighed klarer vi det ikke. Per Christiansen Foto: Louise Aamann, Foto/AV INDSIGT & UDSYN Magasin for Regionshuset Redaktion: Trine Østergaard Thomsen (redaktørvikar) og Koncern Kommunikation. Ansvarshavende: Regionsdirektør Per Christiansen Grafisk design: SHRPA Production Layout: PRinfo Aalborg Tryk: Vester Kopi Oplag: 850 Forsidebillede: Line Bloch Klostergaard, Foto/AV Bladet findes elektronisk på Regionens intranet, og på Regionens hjemmeside, Ris, ros eller idéer til bladet lægges i postkassen ved receptionen eller mailes til redaktør Svanemærket tryksag

4 4 INDSIGT & UDSYN Portræt KENDER DU CLAUS KOFOED? Han er født i Nakskov og bor i Beder men han kommer fra Thisted! Mød regionens nye it-chef. Af Sofie Dybro Christensen, Koncern Kommunikation Foto: Line Bloch Klostergaard, Foto/AV Claus Wegener Kofoed krydser regionsgrænsen hver dag, når han kører på arbejde i sin nyindkøbte Hyundai i30 stationcar. Diesel, selvfølgelig. Hvor fornuftig kan man lige være, bemærker Claus. Men selvom Claus bor i Midtjylland og er født på Lolland, er det ikke fremmed for ham at slå sine folder i Nordjylland. Claus har nemlig tilbragt teenageårene i Thisted og er student fra byens gymnasium, og dermed var tilknytningen til det nordjyske grundlagt: - Når jeg tænker på, hvor jeg kommer fra, så er det Thisted, konstaterer Claus, som senere flyttede til Aarhus for at studere. Forbindelsen til Nordjylland har han dog holdt ved lige, ikke mindst gennem sin kone Karen, som kommer fra Bindslev. Hjertet ligger i Tversted Claus og Karen har et sommerhus i Tversted, som har været i familien i snart 30 FRA EKSPERTSPROG TIL KLINIKSPROG - Min ambition er at gøre it-forståelsen mindre indspist. Det betyder, at når Koncern IT kommunikerer udadtil, skal vi tale kliniksprog frem for ekspertsprog. Det nytter ikke, at vi taler om journalføring del 2. I stedet skal vi fortælle, at lægerne får mulighed for at føre journal og danne epi-kriser direkte i EPJ. Vi skal kommunikere nytteværdien. Nørderiet lader vi blive i IT-Huset. år. Familien holder meget af huset, som er børnenes andet hjem. På spørgsmålet om han har en særlig last, svarer Claus da også prompte: - Sommerhuset! Sommerhuset og naturen. Når jeg ikke oplever det jævnligt, savner jeg det. Claus, Karen og deres tre store børn tilbringer meget tid sammen i Tversted. De nyder skoven, stranden, vidderne og cykler lange ture til Skagen og Hirtshals. - Vi prøver på at være aktive, og så holder vi vægten ved lige henne ved det blå ishus bagefter, smiler Claus med slet skjult hentydning til, at livsnyderi og aktivitet går hånd i hånd. Det nære Når Claus kører fra IT-Huset mod hjemmet i Beder, bruger han køreturen på at lade arbejdsdagen falde på plads. Så når han er hjemme, er han rigtig hjemme. Så har han tid til være i det nære og nyde huset, haven og børnene. Nok har Claus stor interesse for historie, men det er interessen for det nære, han dyrker, og det har høj prioritet at være taxachauffør for sønnen Peter, når han skal til basketball eller ud og spille med sit band. CLAUS WEGENER KOFOED EN MAND I P1-ALDEREN IT-chef i Region Nordjylland 55 år Dyrker bjergvandring i Østrig og langrend i Norge Har været på ungdomslandsholdet i volleyball Skal suge viden til sig på Åbent Universitet, når han engang går på pension Claus specialeafhandling i historie blev udgivet som bog. Nu, godt 25 år senere, er Bomber over Danmark blevet genudgivet i en revideret udgave.

5 INDSIGT & UDSYN Notitser 5 HVILKE OPGAVER ER DER SÆRLIGT FOKUS PÅ I AFDELINGERNE LIGE NU? Regional Udvikling har fokus på et samarbejde med Transportministeriet om samtænkning af jernbanedriften. Målet er at kunne indgå en aftale inden for de nærmeste måneder, som overflytter finansiering og planlægningskompetence til det nordjyske, så vi i højere grad selv kan udbygge og koordinere den kørsel, der levers af Nordjyske Jernbaner, med den kørsel der leveres af DSB. Koncern HR er involveret i at implementere den nye ledelsesstruktur. Aflønningen af de nye klinikledelser er på plads, og der arbejdes med netværk for de nye ledelser. Herunder arbejdes der med seminarer vedrørende opstart af de nye klinikker og forhandlinger om ny MED-aftale, der skal passe til den nye struktur og kultur. Koncern Kommunikation har i den seneste tid været travlt optaget af webprojekt, en række pressesager, navngivning af nye klinikker samt støtte til vigtige projekter så som akutmodtagelser og ny ledelsesmæssig organisering. Koncern IT forbereder ny funktion i patientjournalen, så sygeplejersker og læger selv kan journalføre. Desuden arbejdes der på at rulle NemSms ud til de borgere, som ønsker en reminder på aftalen med sygehuset. Den nye telefoniplatform rulles fortsat ud, så vi kan sikre sammenhæng mellem sygehuse og administration. Projektafdelingen, Nyt Aalborg Universitetshospital er i fuld gang med at definere regionens ønsker og krav til det nye byggeri, og de første møder i arbejdsgrupperne med medarbejdere og ledere fra Aalborg Universitetshospital er afholdt. Sundhed og Sammenhæng sender spørgeskema ud til borgere i forbindelse med undersøgelsen Hvordan har du det? med fokus på trivsel, sundhed og sygdom. Desuden arbejdes med ny regional sundhedskoordinatorfunktion jævnfør reformen af fleksjob/førtidspension. Primær Sundhed har fokus på overenskomstforhandlingerne for almen praksis, rekruttering af læger samt på byggeriet af de fire lægehuse i Hurup, Jammerbugt, Brønderslev og Sæby. Derudover bliver der arbejdet på det nye sygesikringssystem samt med controlling på praksisområdet. Sundhed Plan og Kvalitet forbereder udredningsretten i en regional task force, og der arbejdes med forberedelserne til version 2 af Den Danske Kvalitetsmodel. Derudover opstartes arbejdet med en regional kræfthandlingsplan. SPK er desuden med til at forberede premieren på de tre fælles akutmodtagelser. Koncern Økonomi lægger i øjeblikket de sidste hænder på regnskabet. Endvidere er der fokus på budgetlægningsprocessen for 2014, ligesom en ny henteordning af blodprøver hos de praktiserende læger er ved at blive igangsat. Endelig er en ny indkøbs- og udbudspolitik godkendt og godt i gang med at blive implementeret. Regionssekretariatet arbejder på oplæg om den politiske organisering i regionsrådet efter nyvalget i efteråret. Der skal tages stilling til, om der skal være stående udvalg i stedet for de nuværende rådgivende udvalg med større beslutningskompetence. Første drøftelse finder sted på regionsrådets temadag den 24. april. FEEEEEST! Har du husket at sætte kryds i kalenderen den 17. maj? Ellers så gør det nu! For der fester personalet fra Regionshuset og IThuset - og det går man ikke glip af!

6 6 INDSIGT & UDSYN Mindfulness Mindfulness-kurset har bl.a. hjulpet deltagerne til at blive mere bevidste om deres vejrtrækning. Forrest: Martin Korsbakke Troelsen. I midten: Karen Melchior og Jacob Lind. Bagerst: Irene Gjerløv og Iben Rosbak. FORMÅL MED MINDFULNESS Travlhed er kommet for at blive, men du lærer at trives bedre i det med mindfulness. Primært fordi du bliver bedre til at lukke af for ting, der ikke er relevante i nuet. Du bliver bedre til at løse dine opgaver, og du laver færre fejl, fordi du går fokuseret til værks. Der er ikke så meget tankeflimmer på skærmen. Du bliver bedre til at planlægge og afvikle dine opgaver, så du ikke løber rundt og slukker ildebrande dagen lang. Du lærer at værdiafklare dine tanker og handlinger. Relationerne til andre styrkes, fordi du bliver mere bevidst om, hvad der henholdsvis er deres, vores og mine følelser og ansvar. Du får redskaber til at sætte en pause ind mellem impuls og reaktion. På den måde stopper du også dig selv i at sprede dårlig energi og negative fortællinger rundt om dig. Kilde: Kursusholdere Merete Lindholmer og Anne Mølholm DAGLIG DOSIS MINDFULNESS Lav en rutine ud af at trække vejret meget bevidst, mens din computer åbner. Mærk dit eget åndedræt gennem kroppen. Brug SOAS-modellen, der står for: Stop op, Observer tanken/følelsen, Accepter, den er der, Svar bevidst eller giv slip på tanken. Hvis du eksempelvis bliver vred over en mail, så accepter følelsen, men vent med at svare, til du er i stand til at agere konstruktivt. Tøm hovedet og mærk kun dine fodsåler, mens du går hen til printeren. Fokuser 100 procent på dråberne, der falder på din krop, under morgenbadet. Visualiser, du sidder i et akvarium. Alle dine tanker er fiskene, der svømmer roligt forbi. Du konstaterer, de er der, men du forholder dig ikke til dem. Kilde: Kursusholdere Merete Lindholmer og Anne Mølholm

7 INDSIGT & UDSYN Mindfulness 7 FRA FYLDT SIND TIL SINDSFULD I 2012 blev der fokuseret ekstra skarpt på trivsel i Region Nordjylland. blandt andet gennem kurser i mindfulness. Foto og tekst: Mette Goddiksen, freelancejournalist - Det er den bedste rosin, jeg nogensinde har smagt! Ordene er Irene Gjerløvs, og der er tale om en ganske almindelig, mørkebrun rosin. I efteråret var hun sammen med 17 andre medarbejdere fra Koncern IT på kurset Trivsel i travlheden træn mindfulness. De seks kursusgange handlede i store træk om at blive bedre til at prioritere og styre sine tanker og dermed nemmere etablere fokuseret handlekraft i travle situationer. Fem af deltagerne er samlet for at fortælle, hvad de fik ud af det. Og nogle af opgaverne på kurset mindes med brede smil. Eksempelvis den med at sanse en rosin meget fokuseret. Ikke bare rutinemæssigt putte den på morgen-grynene og så ellers skynde sig at spise, mens man tænker på dagens arbejdsopgaver, om børnene har fået pakket gymnastiktasker, og hvad man i øvrigt skal have til aftensmad. Nej, rosinen skulle nærstuderes, nulres og til sidst spises. - Det var lidt grænseoverskridende at spise sådan en rosin, der var helt blød, varm og fyldt med fingerfims, fortæller Iben Rosbak, der lige som de andre skulle vænne sig til den nye måde at være i verden på. IT-supporter Martin Korsbakke Troelsen mødte også op med sund skepsis. - Det var ikke det, jeg først forventede Måske syntes jeg, at det var sådan lidt hippieagtigt og halvpædagogisk Træstamme i strømpesokker Kursisterne griner lidt forlegent ved tanken om første gang, de blev præsenteret for Tai Chi, som er en form for kropsliggørelse af mindfulness. I starten var de meget selvbevidste og generte over at skulle stå sammen og lave forskellige øvelser i strømpesokker. For eksempel stod de med bøjede knæ og flad fod, mens de omfavnede et fiktivt træ og forestillede sig, de slog rødder. - I starten syntes jeg, det var noget humanistpladder. Men da jeg først kom ud over blufærdigheden, så blev det rigtig godt. Og så kunne hvem som helst stå uden for vinduet og kigge ind, fortæller Jacob Lind. Kursisterne lærte at blive bevidste om deres vejrtrækning bruge den til at sætte en pause ind mellem impuls og reaktion. Det bruger de alle fem ofte i dagligdagen, når de trænger til at stoppe op og genoprette den indre balance midt i travlheden. I starten lærte de at trække vejret dybt, akkompagneret af store armbevægelser. Nu er øvelsen så integreret, at den kan laves mere diskret for eksempel i køen i Netto eller danne en form for helle i løbet af en arbejdsdag. - Så virker man heller ikke så mærkelig, griner Iben Rosbak. Hun er blevet rigtig god til at stoppe op, når hun er stresset og irriteret og lige ja trække vejret. Stor gevinst Alle fem IT-medarbejdere melder, at de har haft gevinst ud af at deltage på kurset, hvor der også undervises i at gøre relationer til kolleger bedre. - Jeg er blevet bedre til at anerkende, at jeg ikke altid kan lave om på tingenes til- stand, men kun på, hvordan jeg selv reagerer. Jeg er blevet bedre til at fokusere og blive hos mig selv i stedet for at løbe med på de andres følelser, fortæller Irene Gjerløv, og Jacob Lind supplerer: - Jeg er blevet bedre til at sætte mig i de andres sted og se, at hvad, der er super vigtigt for mig, ikke nødvendigvis er det for de andre. Jeg kigger på perspektivet i stedet for bare at få det sådan grrr kan de da ikke bare få opgaven af sted! Karen Melchior nikker og fortæller: - Det er noget med at blive bevidst om sine valg og være til stede og nærværende, hvor man er. Jeg kan stadig godt finde på at tjekke min mail derhjemme, men jeg planlægger det i højere grad. Er bevidst om, at det er dét, jeg gør. - Og så er det noget med at acceptere, at ting tager tid og det altså ikke går hurtigere, fordi man føler sig stresset. Så er det også vigtigt ikke at bekymre sig over de andres opgaver og lære at give slip. Så er man også mere nærværende, når man kommer hjem til familien, fortæller Martin Korsbakke Troelsen. Hvis du har spørgsmål til indholdet af kurserne, kontakt Anne Mølholm, udviklingskonsulent i Koncern HR -Ledelse og kompetenceudvikling, tlf: / Hvis du har spørgsmål til tilmelding, kontakt Mia Nørby, tlf: /

8 8 INDSIGT & UDSYN Regionale konkurrencer X FACTOR PÅ NORDJYSK Konkurrencer er blevet et populært værktøj for regionen til at forvandle fagstof til noget, som både borgere og presse kan engagere sig i. Af Charlotte Damborg, Regional Udvikling Foto: Anne Marie Heide Hviid, Charlotte Damborg, Lars Horn (Baghuset) og KRUSEENGELUND Foto: Lars Horn, Baghuset Foto: KRUSEENGELUND De rå betonsøjler er lyst op af neon-lilla lys. Konfettien hænger klar til at kaste glans over vinderen, mens publikum bliver instrueret i at klappe før det store liveshow. Liveshow, finale, seerstemmer, dommere. Det lugter af X Factor, men produceren er Region Nordjylland, stedet er Nordkraft, og deltagerne er 160 erhvervsledere, borgmestre og regionsrådspolitikere. - Vi ved godt, at innovation er hundesvært, men det behøver ikke at være så støvet, forklarer regionsrådsformand Ulla Astman til tv-kameraerne. Denne aften skal der hverken danses, synges eller bages, men den mest innovative nordjyske virksomhed skal kåres - mest for sjov, men også for alvor. Her udløser det klapsalver, at der er skabt 120 arbejdspladser i Frederikshavn. Men på ægte nordjysk maner er det også en lille smule underspillet; sloganet for vindervirksomheden er: Ka du stav det, ka vi lav det, og direktøren har fejret nomineringen med pølser og øl til medarbejderne. Spalteplads og selvtillid Stort anlagte konkurrencer er blevet et populært værktøj til at fange opmærksomheden lige fra folkeskoleelev til erhvervsleder og medier. Innovationskampagnen Tag Fat har kørt over 12 torsdage i TV2/Nord med nomineringer af virksomheder i alle kommuner og kulminerer denne aften i et liveshow i Nordkraft. - Vi kunne have lavet en traditionel kampagne, men konkurrenceformen er en god måde at få budskabet bredt ud for færre penge, og hvad er mere motiverende end en konkurrence, fortæller udviklingskonsulent Tommy Henriksen fra Kontoret for Erhverv, Kompetence og Teknologi. Selv om medarbejderne bag kampagnen har ladet sig inspirere lidt af programmer som DR s Væxtfaktor, så er der også klare forskelle. - Vi hænger ikke nogen ud som dårlige. Vindere, dommere og følelser er vigtige for medierne, så det er med. Men vi vil gerne sige: Du er god. Du er også god. Det skal være motiverende for alle, der er med, siger Tommy Henriksen. Den holdning deler BrainsBusiness, der organiserer det nordjyske it-erhverv, og som netop for tredje gang har kåret årets nordjyske it-virksomhed eller person. - Vi vil gerne vise, at vi har et stærkt it-miljø heroppe, og vi promoverer alle seks nominerede, fortæller udviklingskonsulent Thomas Kampmann, som repræsenterer Region Nordjylland i BrainsBusiness samarbejdet, og fortsætter: - Det virker rent kommunikationsmæssigt at lave en award. Vi får omtale til en værdi, der langt overgår investeringen. Men den største overraskelse er nok, hvor meget det betyder for vores selvforståelse at samle 300 mennesker for at fejre, hvad vi kan heroppe. Præmien betyder ikke alverden, men det gør selve æren, og den bliver også brugt som løftestang i vindernes markedsføring.

9 INDSIGT & UDSYN Regionale konkurrencer 9 Professionalisme og fokus Det er ikke kun erhvervslivet, der skal være gode til at være opfindsomme. Også i forhold til fremtidens medarbejdere har Region Nordjylland haft held med at bruge konkurrenceformen til at få budskabet igennem. Kontoret for Uddannelse, Kultur og Oplevelser kører for anden gang innovationskonkurrencen Nordjyske Nyskabere, hvor 200 elever fra de nordjyske ungdomsuddannelser arbejder kreativt og innovativt med at udvikle den bedste idé: - Konkurrence er et lidt mere gakket redskab end almindelig undervisning, og formen motiverer se-mig -generationen. De høje krav og de eksterne dommere får de unge til at arbejde ekstremt seriøst med deres idé, fortæller uddannelseskonsulent Louise Wagner. Erfaringen er, at deltagerne kan lide at fortælle deres venner og familie om konkurrencen, men de unges engagement kommer ikke af sig selv. Indholdet og rammerne skal være i orden, og det kræver mange mandetimer til planlægning og kommunikation. - Konkurrencen skal afholdes professionelt, så Foto: Anne Marie Heide Hviid de unge føler sig taget alvorligt. Det må aldrig blive konkurrence for konkurrencens skyld, forklarer Louise Wagner. Og det er en generel erfaring blandt dem, som bruger konkurrence som redskab til at nå faglige mål; resultaterne kommer ikke af sig selv, hverken i forhold til deltagerne eller medierne. - Det er et kæmpestort arbejde, uanset hvordan man gør det. Man skal have gjort sit hjemmearbejde, og man skal hele tiden holde sig sit mål for øje budskabet må ikke drukne i konkurrenceformen, siger Tommy Henriksen. Foto: Charlotte Damborg KONKURRENCER PÅ NORDJYSK Nordjyske Nyskabere 200 elever fra de nordjyske ungdomsuddannelser konkurrerer om at opfinde nye produkter eller services (2012 og 2013) Tag Fat virksomheder i alle nordjyske kommuner kappes om at blive den mest innovative nordjyske virksomhed (2012) BrainsBusiness Award det nordjyske it-erhverv kårer årets itvirksomhed eller person (2010-) Den Nordjyske Madkasse Nordjyske folkeskoleklasser dyster om at lave den mest sunde og lækre madpakke med brug af nordjyske råvarer (2011 og 2012) Foto: KRUSEENGELUND Nordjylland på Spil 800 nordjyske elever fra de gymnasiale uddannelser konkurrerer om de bedste ideer til Nordjyllands udvikling (2011)

10 OPSLAGSTAVLEN Aktiviteter med æg: Påsken er præget af æg, og vi har samlet idéer til sjove aktiviteter. Påsketraditioner: Gækkebreve blev i 1600-tallet kaldt bindebreve, og var ligesom i dag fyldt med uløselige gåder. I slutningen af 1700-tallet opstod gækkebreve med rim og remser, som vi kender dem i dag. Påskeæg blev populære efter 2. Verdenskrig, og i dag gives de chokoladeholdige og sukkersøde æg til børn, barnlige sjæle og i forbindelse med gækkebreve. Påskeharen kom til Danmark i 1900-tallet, og oprindeligt kom den med æg til artige børn. I dag gemmer haren æg, som børnene skal finde. Påskebryggen blev første gang produceret i Danmark i 1890 erne, men allerede inden bryggede man stærke øl til højtiderne. Mange bryggerier har i dag en påskebryg. Puste æg: Æggene sprittes for at undgå salmonella. Derefter prikkes et lille hul i begge ender, og nu kan blommen og hviden pustes ud. Æggene kan herefter dekoreres med farver. Trille med æg: De hårdkogte æg trilles efter tur ned ad en bakke eller skråning, og det kan enten gælde om at komme længst med sit æg eller ramme de andres æg Væddeløb: Deltagerne tilbagelægger en strækning med et hårdkogt æg på en ske uden at tabe ægget. Legen kan udvides ved at gå baglæns, hoppe eller dreje rundt. Rammer uden kunst I april vil forhallen i Regionshuset være præget af tomme rammer. En måned uden kunst er kunstforeningens måde at vise, hvordan forhallen ville se ud, uden den. Læs mere om kunstforeningen på PersonaleNet. Normalt er eksempelvis kunstmalerier i ramme, men i april vil der i stedet være rammer uden kunst. Foto: Klaus Anton Lundgaard Konkurrence Har du tjek på påsken i Danmark? Gæt med og deltag i konkurrencen om fire biografbilletter og tilhørende guf. Aflevér dit bud i postkassen ved Regionshusets reception eller send det til senest torsdag den 18. april Vinderen offentliggøres på PersonaleNet fredag den 19. april Hvor stort er madspildet i Danmark over påsken? a. 1,2 mia b. 1,4 mia c. 1,6 mia 2. Hvor mange danskere (ca.) rejste i 2011 over Storebælt i påskedagene? a b c Hvor langt triller et Anthon Bergs Fuglepåskeæg på produktionsbåndet? a. 200 m b. 2 km c. 20 km

11 Rengøring af møbler: Vittighed Hvorfor er det farligt at gå en tur om foråret? Fordi træerne skyder, solen stikker, blomsterne er vilde og lærken slår. Så er det tid til at gøre haveog strandmøbler klar til forår og sommer. Åbent værksted Døjer du med smerter i muskler og led, så er det måske noget for dig at deltage i det åbne værksted med Krop og Job. Her kan du få tips til konkrete øvelser og meget andet. Der afholdes åbent værksted i Regionshuset: Torsdag den 21. marts kl Torsdag den 25. april kl Torsdag den 30. maj kl Torsdag den 27. juni kl De fleste danskere husker sommertiden, fordi det er tid til at finde havemøblerne frem. Her giver rengøringsekspert Louise Grønhøj fra Basic Clean dig et par tips til, hvordan du gør møblerne forårsklare. - Plastik-, laminat- og aluminiumhavemøbler er nemme at rengøre. Anvend blot en opløsning af universalrengøringsmiddel og en blød børste, som ikke ridser. - Træ-havemøbler skal rengøres jævnligt, da materialet tager skade af snavs, vind og vejr. Rengør i en opløsning af universalrengøringsmiddel og vand med en blød børste. Bliver træet mørkt i farven, er det typisk tegn på svampeangreb og mug. I så fald bør du anvende et rengøringsmiddel med desinficerende effekt og følge produktanvisningen og virketiden nøje. - Teaktræs-havemøbler indeholder naturlige olier og kan derfor med lidt vedligeholdelse holde sig flot længe uden at tage skade af vejret. Bliver træet beskidt, kan det rengøres med universalrengøringsmiddel. En ekstra gang olie vil pifte farven i møblet op. Et par generelle råd husk at omhu er besværet værd! - Anvend en blød børste, der ikke ridser - Skyl altid sæberester af havemøblerne efter rengøringen - Aftør altid de rengjorte havemøbler med en tør og ren klud Få flere rengøringstip på Tip Hvorfor ikke tage en tur i Aalborg Zoo nu hvor foråret er ved at være over Danmark? Personaleforeningen sponsorerer aga-tudsen og agutien (en gnaver) og som et led i dette sælger de billetter til 105 kr. stykket.

12 12 INDSIGT & UDSYN Tæt på LAGERET GAV MIG DET LØFT, JEG HAVDE BRUG FOR Jesper Sudergaard har oplevet bump på vejen i sit arbejdsliv, men arbejder i dag både fuldtid i Regionen og i fritiden for AaB. Af Thomas Chemnitz, Koncern Kommunikation Jesper Sudergaard, 37 år, er depotassistent og lægger varer på plads på Sygehus Nord. Selvom vejen dertil har været lettere bumpet, mærkes det ikke på ham. Han arbejder fuld tid i regionen, og i fritiden er der også plads til, hvad der svarer til et fuldtidsarbejde. - Jeg opfatter mig som håndværker i regionen, og jeg kommer ud og skal udføre det, der er bestilt. Det er en service, og når de betaler for en service, så skal det være i orden. Sådan gælder det for hele lageret, siger Jesper Sudergaard. Der er stolthed i stemmen, og det dækker ikke kun over Jesper Sudergaards egen indsats. Det peger ind i hele den tilgang, som Centrallageret har, mener han. - Vi pakker og leverer til alle sygehusene og praktiserende læger og har varenumre og et par tusinde skaffevarer, for tæller Jesper Sudergaard. Centrallageret håndterer alle varer undtagen medicin - lige fra rengøringsmaterialer, toiletartikler, kitler og operationsudstyr såsom skalpeller, sprøjter og kanyler. - Vi var en del af konflikten i 2008 og blev pludselig meget synlige og fik en endnu større betydning. Vi blev kimet ned, for folk ville have toiletpapir og kaffe, selv om intet af det var livsnødvendigt. Centrallageret er en del af Indkøbskontoret, som hører til Koncern Økonomi. Centrallageret ligger på Fåborgvej og har 42 ansatte, hvoraf 10 arbejder med at levere varer til Sygehus Syd og to til Sygehus Nord. Jesper Sudergaard arbejder mest på Nord. Mors fødselsdag eller AaB Balancen mellem arbejdsliv og fritidsliv er ikke så skarpt skåret hos Jesper Sudergaard. Han arbejder også hos AaB Fodbold som træner og holdleder. Som træner, tager han sig af U13 drenge, og desuden er han assisterende holdleder for AaBs superligahold. - Det er mere en livsstil, selvom jeg får honorar for det. Jeg har altid været glad for fodbold og stresser af ved at være der. Jesper Sudergaard tager hver dag direkte fra arbejde og ud til AaB, og han kommer først hjem midt på aftenen. - Jeg tænker ikke over, at jeg lægger så mange timer i det. Det er dejligt, at jeg kan være med til at flytte de unge mennesker i den rigtige retning, siger Jesper Sudergaard. Hans familie har hans prioritering af fodbold, selvom der ind i mellem må træffes nogle svære valg: - Det sværeste er, hvis man skuffer ved ikke at møde op til familiefester. Min mor fyldte 60 år, og festen blev holdt i Malaga, men jeg deltog ikke, selvom AaBs træningslejr var næsten i samme område. Sådan er det, konstaterer Jesper Sudergaard. Bump på vejen Jesper Sudergaard er ufaglært, og med 10. klasse i rygsækken begyndte han på et lager i Grønlandshavnen. Siden arbejdede han med bil-klargøring, hvilket betød polering og hårdt fysisk arbejde. - Jeg fik dårlig ryg af arbejdet og blev sygemeldt. Jeg var syg i to år og kunne undervejs ikke se lyset for enden af tunnelen. Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne holde til og ikke holde til. Jeg følte mig på den ene side syg og så alligevel ikke. Det satte nogle begrænsninger. - Derfor vidste jeg heller ikke, om nogen ville ansætte mig, og det var en hård periode, for det var svært at se det positive. Lyset for enden af tunnelen kom på flere fronter. AaB og Region Nordjylland blev løsningen. Først jobtræning i AaB, og siden ferieafløser på Centrallageret. - Jeg kunne langt om længe se en ende på det helvede, det var at være sygemeldt. På lageret gjorde jeg et fint indtryk og fik lejlighed til at blive fastansat. Det gav mig det løft, jeg havde brug for. Kompetencer og kærlighed Næste step er, at Jesper Sudergaard gerne vil have en lager- og logistikuddannelse. - Der er skåret ned på kurserne i øjeblikket på grund af økonomien. Men jeg håber, at jeg på et tidspunkt får lov at tage et kursus i lager og logistik. Jeg kan mærke på mine kollegaer, der har taget kurset, at det giver mere kendskab til opbygning af varelager, og hvordan man håndterer fx sterilvarer, siger han. Ud over en uddannelse er der plads til en kvinde i Jesper Sudergaards liv: - Det ville være dejligt og så ville det være fint, hvis hun også havde nogle store interesser, som fyldte i hendes liv. Men, finder man den rette, så giver man måske også afkald på noget af det, man går og laver, siger han med klar henvisning til sin interesse for fodbold. OM JESPER SUDERGAARD 37 ÅR Født og opvokset i Blendstrup og flyttede til Storvorde med sin mor som 11-årig Single og ingen børn Ansat på Centrallageret siden 2005 Træner og holdleder for AaB Fodbold

13 INDSIGT & UDSYN Tæt på 13 Som et ekstra fuldtidsjob er depotassistent Jesper Sudergaard træner og holdleder i Aab Fodbold for både unge og professionelle.

14 14 IndsIgt & Udsyn Rundt i regionen Nye chefer på tværs 21 nye forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. det handler om at få de nordjyske patienter så let gennem systemet som muligt. Af Hanne Mølby Henriksen Foto: Nicky Bonne De er hyret til at binde Region Nordjyllands nye klinikker sammen på tværs. De skal glemme alt om vaner, plejer og tidligere tiders søjleopdelte sygehusvæsen og i stedet tage udgangspunkt i patienterne. Og kun patienterne. Elisabeth Birnbaum fra Klinik Hjerte- Lunge ved Aalborg Universitetshospital og Pia Hæstrup fra Klinik Medicin på Sygehus Vendsyssel har ligesom 19 andre fået titel af forløbsansvarlig viceklinikchef en ny stilling i det nordjyske sundhedssystem, der er oprettet for at få patienterne så hurtigt og effektivt igennem systemet som muligt. Vi har mødt de to og spurgt dem, hvad de selv tænker om den opgave, de står over for. Pia Hæstrup: Jeg tænker, at det er en udfordrende stilling, som vi selv skal være med til at bygge op. Regionen sender et klart signal om, at det enkelte patientforløb skal opkvalificeres, men de nærmere forventninger til os fra organisationens side er ikke skitseret på forhånd. På den måde må vi acceptere, at vi asfalterer vejen, mens vi kører. Elisabeth Birnbaum: Jeg tænker ikke, at jeg skal gå ind i et konkret patientforløb og gøre noget, men fange de generelle tendenser, hvor der er noget, vi kan gøre bedre for vores patienter. Det kan være internt i klinikken eller på tværs i sygehuset eller mellem sygehusene. Det kan også være i samarbejde med primærsektoren. Både vi og vores omgivelser er undersøgende i forhold til vores terræn lige nu. Vi skal selv ud og forme stillingen som forløbschef. Hvordan kommer patienterne til at mærke, at I findes? Pia Hæstrup: Patienterne skulle gerne kunne mærke en øget kvalitet. De skulle gerne få oplevelsen af et helt forløb. Fra de bliver visiteret til indlæggelse, og til de er hjemme igen, kan der være en del overgange, og der skulle de gerne kunne mærke, at personalet hele vejen rundt ved, hvem de er, hvorfor de kommer, og hvad der skal ske. Elisabeth Birnbaum: Man kan godt komme af med stafetten i et stafetløb, men der skal også gribes og tages godt imod, så patienten ikke oplever at skulle starte på ny. Der skal være lagt en plan, og patienten skal kende planen. Vi håber også på at effektivisere nogle arbejdsgange og minimere nogle ventetider. Det lyder sådan lidt fabriksagtigt, men det handler om at gøre systemet mere enkelt og smidigt. Det virker ret oplagt. Gjorde man ikke den slags før? Elisabeth Birnbaum: I nogen grad, jo. Vi har alle været med til at arbejde i teams, men det her giver jo anledning til at tænke ud over det hierarkiske, søjleopdelte sygehusvæsen. Kan man ikke sige det sådan? Pia Hæstrup: Jo. Det er vigtigt, at vi netop ikke indkapsler os i egen klinik. Det er ikke meningen. Som forløbsansvarlige skal vi skabe samarbejder på tværs det er netop det, der skal højne kvaliteten. Vi er nødt til at inddrage de kompetencer, der ligger uden for egen klinik, fordi patienterne kan være så komplekse. Hvad ser I som de største udfordringer forude? Pia Hæstrup: Lige nu tænker jeg meget på at få team-samarbejdet kørt ind på alle niveauer og snitflader i organisationen. Vi skal også passe på ikke kun at italesætte vigtigheden af et tværgående samarbejde. Der skal handling bag. Medarbejderne har brug for at se, at der sker noget, at det gør en forskel, og at de spiller en aktiv rolle i forandringerne. Det er

15 af det hele dem, der skal på banen og have ejerskab til den her proces. Ser I nogle lavthængende frugter i den nye struktur, man hurtigt kan plukke? Elisabeth Birnbaum: Dem kigger jeg i hvert fald efter. Jeg vil jo gerne i løbet af kort tid skabe nogle små succeser. Sammen med klinikerne og specialerne prøver jeg at definere, hvor vi kan gøre en forandring ret hurtigt. Det, man kan rykke hurtigst på, er måske noget inden for egen klinik. Hvis man skal ud og have fat i samarbejdspartnere i huset, i en kommune eller på et andet sygehus, skal der jo et længere og sejere træk til, end hvis man ændrer på et forløb inden for egne rammer. Hvordan er I blevet taget imod som forløbschefer? Pia Hæstrup: Jeg er blevet taget rigtig godt imod, men går ydmygt til opgaven, forstået på den måde, at jeg ser min primære rolle som ambassadør og relationel koordinator. Den, der kan tillade sig at stille de nysgerrige spørgsmål og udfordre den traditionelle måde at tænke patientforløb på. Jeg tror, at de fleste i organisationen synes, det giver god mening med en forløbsansvarlig viceklinikchef. Elisabeth Birnbaum: Det handler også om at huske, hvilken opgave vi kommer for at løse. Vi kommer jo med fokus på rammerne, logistik og koordinering af patientforløb, ikke for at levere svarene på det faglige eller overtage det faglige ansvar for patienterne. Det har vi dygtige folk til. Pia Hæstrup: - Vi skal asfaltere vejen, mens vi kører på den. Det vigtige er, at vi ikke indkapsler os i egen klinik. Elisabeth Birnbaum: - Man kan godt komme af med stafetten i et stafetløb, men der skal også gribes og tages godt imod, så patienten ikke oplever at skulle starte på ny.

16 16 IndsIgt & Udsyn Rundt i regionen viljen til hele tiden at udfordre og forbedre patientbehandlingen er blevet ikke bare kultur, men selve drivkraften to forskellige steder i farsø. vi kigger indenfor og spørger, hvorfor det er så vigtigt hele tiden at udvikle og hvor enkelt man i virkeligheden kan gøre det. Af Hanne Mølby Henriksen Foto: Nicky Bonne KoRte KommaNdoveje og samme KaffeboRd direkte snak på tværs af fag og specialer er med til at give effektive patientforløb på Medicinsk Afdeling på sygehus Himmerland. nærheden giver en smidig hverdag. Afstanden mellem sengeafsnit og ambulatorium er ikke noget at snakke om på Medicinsk Afdeling på Sygehus Himmerland. Det samme gælder afstanden mellem læger, sygeplejersker og det øvrige personale. - Stedet er ikke større, end at kaffebordet er det samme, fortæller overlæge Gunnar Lauge Nielsen. - Det gør, at mange ting går lidt smidigere. Lægerne trækker ikke hen og sidder for sig selv med sygeplejerskerne et andet sted, konferencen mellem forskellige specialer går nemmere, og det virker i det hele taget logisk at have korte kommandoveje og direkte snak i stedet for at sende en henvisning, som skal kigges på et andet sted i systemet. Måden at arbejde på minder om det, som man ønsker at indføre på regionens øvrige sygehuse via nye tværgående klinikker og ændret ledelsesstruktur. I Farsø er det hverken nyt eller besværligt, men en naturlig del af hverdagen at tænke på tværs af afdelinger og faggrupper. Medicinsk Afdeling har blandt andet netop koblet sig på et relationelt koordine- ringsprojekt, der skal sikre ensartede tilbud for patienter med KOL i hele regionen. Erfaringerne fra Lungemedicinsk i Aalborg og Dronninglund vil blive overført til Farsø, og afdelingerne har udvekslet sygeplejersker som led i planen om at flytte nogle opgaver fra læge til sygeplejerske en væsentlig fordel i et område, hvor det ikke just vrimler med lungemedicinere. På samme måde har afdelingen gjort en del for at få nogle af sine indlæggelser konverteret til ambulante forløb, fortæller Gunnar Lauge Nielsen. - Folk, der eksempelvis bliver mistænkt for at have en blodprop i benet, har vi traditionelt indlagt. Nu får de en sprøjte med blodfortyndende medicin og bliver sendt hjem, siger han. Dagen efter bliver patienterne ultralydsscannet og udstyret med flere sprøjter, hvis mistanken viser sig at være rigtig. Og så bliver de sendt hjem igen. - Når folk er mobile og kan køre frem og tilbage, er der ingen grund til, at de skal ligge og snorke på en firesengsstue. Der er ingen risiko ved at sende dem hjem, ingen forskel i behandlingen, siger Gunnar Lauge Nielsen og fortæller, at nogle stikker sig selv derhjemme, mens andre kører ind til sygeplejerskerne på ambulatoriet og får deres daglige indsprøjtning, indtil de blodfortyndende piller virker. Uanset hvad sparer ordningen sengepladser på sygehuset. - Det er politisk opportunt og oven i købet fornuftigt, konstaterer Gunnar Lauge Nielsen. Gunnar Laugesen mener, at den tætte tværfaglighed på Medicinsk Afdeling har været med til at skabe smidighed i patientbehandlingen.

17 aktive patienter KommeR hurtigt hjem Ortopædkirurgien i Farsø har i årevis tænkt tværfagligt og gjort patienterne aktive i deres eget forløb. det sparer tusindvis af liggedage alene blandt knæ- og hoftepatienterne. At tænke tværfagligt og skabe sammenhængende patientforløb er det nye sort i Region Nordjylland, men på sygehuset i Farsø hører det for længst hverdagen til. - Vi har snakket relationel koordinering i mange år, siger Dorte Ebdrup. Hun er tidligere oversygeplejerske og har nu titel af funktionsansvarlig afsnitsleder i ortopædkirurgien i Farsø ved Aalborg Universitetshospital. - Det har længe været lige meget, hvilken søjle man kommer fra vi samles tværfagligt og har alle respekt for, at den eneste grund til, at vi er her, er det gode patientforløb. For syv år siden kom knæ- og hoftepatienterne under lup på det lille sygehus. De var i gennemsnit indlagt i 11,2 dage i forbindelse med en operation i Farsø en smule længere end landsgennemsnittet. Hver en sten i forløbet blev vendt, lige fra indkaldelsesbrevet til hvordan man fulgte op på patienterne efter udskrivelsen. Alene ved at få fokus på disse patienter faldt antallet af liggedage til omkring 7 henover foråret 2006, i dag er det nede omkring 2,8. Og patienterne er glade og tilfredse med at blive gjort aktive i eget forløb, forsikrer Dorte Ebdrup. De bliver inddelt i hold på tværs af køn og alder, de kommer til informationsmøde, og de instrueres på forhånd i brug af hjælpemidler og betydningen af kost og motion, så de kan være aktive allerede i ventetiden, og personalet kan klare mest muligt inden operationen. Og så får patienterne på forhånd at vide, hvad de har i vente, fortæller Gitte Zytphen-Adeler, der er souschef på ortopædkirurgiens sengeafsnit i Farsø og tovholder på knæ- og hoftepatienterne. - Når vi siger, at vi forventer, at de kan tage hjem dagen efter operationen, så er folk indstillede på det. Og så skal der faktisk rigtig meget til, før de ikke også kommer hjem, siger hun. Med en målrettet indsats har ortopædkirurgien i Farsø kunnet spare over 6000 sengepladser om året til knæ- og hoftepatienter, og ifølge Dorte Ebdrup er udviklingen alene drevet af medarbejderne og deres ideer. - Hver gang der kommer en medarbejder med en ide til, hvordan vi kan gøre det bedre, så bliver der lyttet. Der er ikke langt fra ide til handling herude, siger hun. Gitte Zytphen-Adeler supplerer: - Lægerne siger somme tider, at man skal passe på, hvad man siger i Farsø. For det er gennemført i morgen. sparer tid uden at slække på KvaliteteN Patienterne inddeles i tremandshold på tværs af køn og alder. De deler informationsmøde, operationsdag, stue og genoptræning. Farsøs ortopædkirurger opererer normalt et hold knæpatienter og et hold hoftepatienter om dagen. Patienterne møder fastende ind på selve operationsdagen i stedet for dagen før. Patienterne er aktive under indlæggelsen. De er ude af sengen allerede på operationsdagen, de administrerer egen smertemedicin og opfordres til at tage aktiv del i dokumentationen af smertescore. Alle patienter svarer på et evalueringsskema både før deres udskrivelse og ved kontrol seks uger efter, ligesom der jævnligt holdes feedbackmøder med grupper af patienter. Alle kan ringe til en hotline, når de er blevet udskrevet. Ved problemer kan de tilses samme dag i ambulatoriet. Dorte Ebdrup og Gitte Zytphen-Adeler er hele tiden på udkig efter det næste udviklingsprojekt, der kan give bedre patientforløb.

18 18 IndsIgt INDSIGT & Udsyn UDSYN Rundt i regionen Nyt for de fleste Nye regler for at overføre ferie Ferieaftalen er ændret i relation til overførsel af ferie. Før skulle du senest lave aftale om at overføre ferie den 30. april den dato er nu ændret til 30. september. Aftale om overførsel af ferie kan være uafviklede ferietimer ud over fire uger pr. år. Medarbejdere, der holder ferie med løn, har både ret og pligt til at afholde alle ferietimer (fem uger) inden 1. maj. Der er ikke ændrede regler i relation til den 6. ferieuge. Ikke afholdte timer pr. 30. april overføres automatisk til næste ferieår. Ønske om udbetaling af den 6. ferieuge for indeværende ferieår, skulle være meddelt Løn og Personale inden 1. oktober Ferie der ikke er afholdt, udbetalt eller aftalt overført til efterfølgende ferieår pr. 30. september, afregnes til feriefonden senest den 15. november. personalepolitikker itop Den 1. juni 2013 sker der noget nyt: Hovedudvalget har revideret personalepolitikkerne, der skal udgøre fundamentet for vores arbejdsliv i Region Nordjylland. De nye fælles værdier er: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed, Professionalisme. Hovedudvalget vil skabe et klart og gennemskueligt personalepolitisk grundlag med færre retningslinjer og plads til lokal dialog. Fremover vil der være otte personalepolitikker, der generelt er mere kortfattede og præcise end tidligere. På nogle områder vil det blive endnu tydeligere, at vilkårene er ens, uanset hvor i Region Nordjylland man er ansat; for eksempel vil 1. juni 2013 være dagen, hvor samtlige arbejdspladser og matrikler bliver røgfrie for ansatte. Nu skal i betale mindre for jeres it-udstyr Region Nordjylland er gået sammen med Region Hovedstaden og Region Sjælland om fælles indkøb af pc er og tilbehør. Det betyder, at afdelingerne fremover kan få det samme udstyr som hidtil, men til billigere penge. Allerede i første kvartal af 2013 har regionen samlet sparet små 2 mio. kroner på aftalen og gevinsten lander hos jer, der bestiller udstyret. Læs mere om udvalget af pc er og udstyr på PersonaleNet under Hjælp til IT og derefter Indkøb. Hold øje med PersonaleNet, hvor du i løbet af foråret vil kunne læse meget mere om de nye personalepolitikker.

19 ærket v t e n N a e l r e så på plads net- Giv gangene et pift I gode hænder Vores fælles fortælling om, hvordan vi gerne vil have, at patienter, pårørende, samarbejdspartnere og brugere oplever deres møde med den nordjyske region og det nordjyske sundhedsvæsen, er blevet til en serie af kunstmotiver. Målet med kunstserien er, at motiverne ud over at være dekorative også får beskueren til at tænke over, hvad det betyder at være i gode hænder hos Region Nordjylland. For en billig penge er det nu muligt at udsmykke gange, mødelokaler eller personalestuer med disse motiver. Der åbnes for bestilling fra alle dele af regionen. Ved bestilling inden 1. maj betaler Koncern Kommunikation halvdelen af prisen, så prisen bliver 300 kroner for et lærred på 80x80 cm og 500 kroner for et lærred på 1x1 meter uafhængigt af motiv. Ud over disse standardstørrelser kan du også bestille andre størrelser eller hele tapetserede vægge. Her er udgangspunktet, at bestilleren selv betaler, men der kan aftales støtte afhængig af den konkrete sag. Hvis du er blevet inspireret og gerne vil have noget I gode hænder -kunst på din arbejdsplads, så kontakt Katrine Mørk fra Koncernkommunikation på / Se alle billederne på med at danne er godt i gang På LE ANLE AN-enheden i Regionshuset. og ne se hu ge em der repræværk på sy et kan du se, hv en al on rs Pe jælp til ). siden på deling (under H af n di s ci æ pr senterer 5-dages LE AN rne har fået en ne so er sp rk te æ Alle netv stand til at star r sætter dem i uddannelse, de s afdeling. processer i dere elem LE AN-enh lige møder mel år te ot og es n ld Der af ho er deler vi vide spersonerne. H som har behov den og netværk er er sygehuse, D r. je tø rk væ -enheden er i udvikler soner, og LE AN er sp rk æ tv ne være, og hvor for flere dan rollen skal or hv g, r. in kr dialog om s har behov fo t enkelte sygehu de er on rs pe mange byggeprogram for det nye universitetshospital på vej Mange ledere og medarbejdere på Aalborg Universitetshospital har givet deres input til byg geprogr ammet for det nye universitetshospital sammen med rådgivere fra Indigo og folk fra projektafdelingen. Nogle har arbejdet med logistikken de afsluttede dere s arbejde i februar. Herudover er der nedsat en række grupper i forhold til de kliniske funk tioner eksempelvis fæll es akutmodtagelse, operationsområdet, senge mv. Arb ejdet i disse grupper forventes afsluttet inden sommer ferie n, hvorefter byg geprogrammet skal sammenskrives og kvalitetssikres, inden det afleveres i september. Læs mere på under fanen: Inddragelse af brugere.

20 LAD OS ALLE REJSE OS Af: Jane Kempf Bertelsen, Koncern IT Foto: Line Bloch Klostergaard, Foto A/V Pas på ellers bliver den flad. Advarslen kom fra en nær kollega i slutningen af 1980 erne. Hun havde på det tidspunkt siddet på en kontorstol i 25 år, og kunne fremvise en ret flad kontorrøv. Det sker aldrig for mig, tænkte jeg så jeg blev roligt siddende på min magelige kontorstol. Det var dumt. Forleden læste jeg i en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, at stillesiddende arbejde øger risikoen for at få diabetes, hjerte-karsygdomme og visse former for kræft. Og fysisk aktivitet i 30 til 60 minutter om dagen slet ikke er nok. Hold da helt op, så fik dødsangsten en til på kassen. Heldigvis følger der et godt råd med undersøgelsen, for det gør der altid. Minimer den tid du sidder ned. Så lever du måske lige så længe som dine kolleger, der bevæger sig på jobbet. Mere bevægelse, det har jeg forstået. Og her opstår den første udfordring. Evolutionært er vi skabt til at bevæge os så lidt som muligt for at spare på kalorierne. Det er derfor naturligt at sidde ned, når vi arbejder, til møder og når vi spiser frokost. Min unge kollega bruger endda kontorstolen som rullestol, når hun vil bruge papirkurven. I fritiden sidder vi ned til møder i forældreråd, bestyrelser, teater, biografer, til middag med vennerne og foran TV. Vi sidder ned i rigtig mange timer. Forleden læste jeg, at min favorit-klummeskriver Lucy Kellaway fra Financial Times også interesserer sig for undersøgelsen. Hun er nu ikke bange for at blive fed og dø. Hun frygter at i stedet at miste sin kreativitet. For»hvis man vil tænke mindre firkantet, er man nødt til at komme væk fra kontorets fire vægge«, Hun anbefaler stå og gå møder, så hjernen og viljen styrkes. Hun påstår endda, at de store fremskridt inden for magelige kontormøbler er en af hovedårsagerne til, at arbejdsintensiteten resolut nægter at stige. Når alle sidder så mageligt, får man aldrig travlt med at lave noget. Se det var måske argumentet. Når vi øger kreativiteten øger vi produktiviteten. Kan det virkelig passe? Hvis det var mig, som var chef, ville jeg rejse mig og skabe en op at stå bevægelse. Ikke med forbud og regler, men som en ny trend. Vi kan måske låne et mantra fra de hellige haller LAD OS ALLE REJSE OS - De fleste af os har jo allerede hæve-sænkeborde, men bruger dem bare ikke. I mødelokalerne kan vi fjerne borde og stole eller holde et gående møde. Især politikere vil have godt af at rejse sig op, for tro mig - i politik sidder man rigtigt meget. Lad os vende det på hovedet, så den, som taler, sætter sig ned og resten bliver stående, ligesom når vi holder fest og midtpunktet bliver siddende, når vi råber hurra... Nå, jeg har i hvert fald rejst mig. Og jeg synes allerede, jeg kan mærke en forskel. Den flade kontorrøv har fået et spark. Og så hjælper det måske også lidt på dødsangsten. Har du lyst til at skrive? Medarbejder med mening skrives på skift af et fast panel af medarbejdere, der med afsæt i vores fælles hverdag lufter deres personlige synspunkter, holdninger og opfordringer. Hvis du har lyst til at blive klummeskribent, kan du henvende dig til Tina Dessau på

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén

Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT. Fortalt og tegnet af Lea Letén Kræften & kræfterne EN LILLE BOG OM LUNGEKRÆFT Fortalt og tegnet af Lea Letén FORORD Dette er en bog om lungekræft for de mindre børn i alderen 3-6 år. Med sin ligefremme og dagligdags indfaldsvinkel giver

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Kære dagplejere i Aalborg kommune

Kære dagplejere i Aalborg kommune Kære dagplejere i Aalborg kommune En lille sommerhilsen efter jeg har besøgt mange af jer ude i legestuerne og på legepladser, jeg har været ude og se hvad i laver af lege og aktiviteter og sat mine lege

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. SPECIALSEKTOREN

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

I SOMMERHUS Final draft

I SOMMERHUS Final draft I SOMMERHUS Final draft SCENE 1 - SKOLE (DAG, EXT.) står og læner sig op ad en bil foran en skole. Han har en smøg i den ene hånd og en iphone i den anden. Han er kunstertype, har pjusket hår og slidte

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere