Referat. DSB Salg. Referat af landsdækkende pendlertræf d maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. DSB Salg. Referat af landsdækkende pendlertræf d. 11-12- maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved. Deltagere:"

Transkript

1 Referat Referat af landsdækkende pendlertræf d maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved DSB Salg Deltagere: Anne Marie Rasch, Øresund Bent Gade, Viby Sj. - København Dorthe Hennecke, Roskilde København Helge Poulsen, Kolding København/ Kolding Padborg Henrik Hvidesten, Ringsted - København Henrik Thorsen, København Trekroner Jacob Bang Jensen, Svendborgbanen Janne Smed Rasmussen, Nykøbing F København Kim Carrock Olsen, Lundby - København Klavs Kofod, Kystbanen Mogens Poulsen, Holbæk København Monica Rixen, Lille Syd Nis J. Vind Larsen, Kalundborg - København Ole Christiansen, Århus Skanderborg Silkeborg Steen Dilling, Viby Sj. uddannelsessteder i Roskilde Svend Hjorth, Frederikshavn - Aalborg Søren Skøtt, Nyborg - Odense Thomas W. Breddam, Trekroner - København Torben Dahl, Vejle Århus 27. juni 2007 DSB Salg Markedsanalyse og Samarbejde Udvikling og Samarbejde Sølvgade 40 DK-1349 København K Lokal Direkte Mobil Afsender Tina Frich Fra Banedanmark Erling Weber Jensen Fra DSB: Bjørn Wahlsten Anne-Lise Bach Sørensen Knud Erik Bendixen Sven Pihl Olsen Torben Nielsen Jørgen D. Rasmussen Susanne Hejlesen Jesper Mølgård Jannik Preisler (DSB i Dag) Tina Frich (referent) tf0710, :26:00 F:\Markedsanalyse_Og_Billetsamarbejde\Dive rse samarbejder\pendlerkontakt\pendlertræf 2007\ _tf_Referat 2007.doc

2 Susanne Hejlesen (SHe) bød velkommen til årets pendlertræf, herunder en særlig velkomst til de nye deltagere, som ikke har været med før. Samtidig informerede hun om, at 4 pendlerrepræsentanter har sagt farvel i det forgangne år: Steffen Dresler, Jens Fauerholm, Henrik Herskind og Per Johansen. Side 2/16 Henrik Thorsen pointerede indledningsvist, at det der er vigtigt for pendlerrep. lige nu er forsinkelser. Samtidig beklagede han, at køreplansarbejdet er ikke længere en del af pendlerrep. arbejdsområde. Herefter blev ordet givet til Bjørn Wahlsten (BW): Arriva har meldt ud, at de gerne vil køre Århus - København H for 150 kr. Dette opfattes i DSB som et forsøg på at skabe presseomtale her forud for afleveringen af tilbud på Kystbanen og i Sydsverige. BW orienterede kort om DSB's nye organisation, som vil blive en fordel for kunderne, da et hovedformål er, at der skal være fokus på kunderne. Hovedtemaet i BW's oplæg var rejsetidsgarantien. Grundlaget tager udgangspunkt i DSB's kontrakt med Transport- og Energiministeriet, samt den kanalregularitet som skal leveres af Banedanmark. På forespørgsel af Torben Dahl forklarede BW, at kanalregularitet måles som det antal af dog, der kan køres uden fejl forårsaget af DSB eller udefrakommende fejl (snestorm, udenlandske forsinkede tog m.v.) DSB mener, at rejsetidsgarantien er en ærlig varedeklaration, idet den bygger på 3 grundforudsætninger: Vi strækningsopdeler - i stedet for at tage hele nettet Vi beregner på månedsbasis, baseret på kortets gyldighedsperiode - i stedet for kvartalsvis Vi beregner på hele driftsdøgnet som i kontrakten - i stedet for kun myldretiden Der har været kritik af, at der måles på hele døgnet og at der kun burde måles i myldretiden, men regulariteten er uens i øst og vest. I øst er regulariteten en smule bedre i myldretiden i fh.t. øvrig tid, mens myldretidsregulariteten i vest er noget bedre end øvrig tid. Derfor finder vi det mest rimeligt, at der måles på hele døgnet. i weekenden er regulariteten klart bedst. BW tilbød, at hvis pendlerrep. finder det bedre kun at måle myldretid, så vil vi gerne gøre det fra næste år, men det vil betyde, at målet bliver ændret, da udgangspunktet er trafikkontrakten. Klaus Kofod mente, at det er psykologisk rigtigt at måle. Den psykologiske effekt er ofte, at godt er lig med 100 % og alt andet er dårligt! BW: Vi vil skrive rundt m.h.p. beslutning samt kommende mål for 2008 omkring september - oktober. Det er en varedeklaration for hele året. Nis Vind Larsen savner noget hurtigere information på hjemmesiden. SHe svarede, at en måneds opgørelse skal ligge inde på nettet inden for en uge i efterfølgende måned.

3 Annemarie Rasch spurgte om tilmelding til rejsetidsgarantien kræver det danske adresse? BW oplyste, at vi er ved at finde en særlig løsning på Øresund, hvor vi laver en harmonisering med svenskerne. Side 3/16 Henrik Hvidesten sagde, at der har været rigtigt mange problemer med at få udbetalt pengene. BW svarede, at der især har været problemer med abonnementskort, men at vi er ved at rette op. Der er mange, der har udfyldt skemaet forkert, så der går nok 3-4 måneder før vi er helt færdige. Dorthe Hennecke fortalte, at det også et problem, at der er ændret zonestruktur i hovedstadsområdet. Det har krævet flere stamkortskifter. BW forklarede, det har været meget besværligt at ændre systemet, og vi måske skulle have haft længere forberedelsestid. bl.a. grundet de mange stamkortskifter. Henrik Thorsen spurgte hvor henvender man sig, hvis man har spørgsmål eller oplever fejl i fh.t. rejsetidsgarantien. Anne-Lise Bach Sørensen (ALBS) svarede, at skriftlig henvendelse bedst. Man kan ringe, men man får ikke fat i de folk, der skal rette evt. fejl op. Hun anbefaler, at man går ind på og klik på rejsetidsgaranti - og følg proceduren. Vedr. pendlerrejsetidsgarantien er der hurtig ekspedition på mailadressen: Klaus Kofod spurgte, hvorfor det er nem-kontoen, der bruges, mange mennesker er ømme vedr. deres personnr. BW svarede, at det er for at få det så korrekt som muligt, vi oplever ofte flere fejl med andre konti. Vi har kun fået én enkelt kundeklage ang. personnr. Kim Olsen spurgte hvordan man tilmelder sig, når man kører på forskellige strækninger? BW svarede, at hvis man kører på flere strækninger, så skal man tilmelde sig på den ene, men refusionen sker på hele kortets pris. Men vi vil gerne se på, om der skal registreres på flere strækninger. De faktiske udbetalinger kan veksle i fh.t. kalendermånedsangivelserne på nettet, da man får opgjort refusionen i fh.t. den faktiske gyldighedsperiode på kortet. Henrik Hvidesten oplyste, at der er problemer med stationspersonalet viden om ordningen. BW foreslår, at sagerne tages meget konkret med ALBS senere. Forbrugerrådet har gennemført en undersøgelse af tilfredsheden med rejsetidsgarantien. DSB mente, at ordningen skulle have kørt i længere tid, før man kunne lave en god måling. Undersøgelsen resulterede i 15 forslag til forbedringer: 1. Gør rejsetidsgarantierne attraktiv for passagererne. 2. Behov for en mere gennemsigtig ordning. 3. Automatisk tilmelding. 4. Muligt at være tilmeldt til flere strækninger. 5. Forsinkelser i røret bør tælle med. 6. Højere kompensationsbeløb

4 7. Mål rettidigheden i myldretiden 8. Rejsetidsgarantierne skal gælde alle der kører med tog i Danmark og til Malmø 9. Gør det nemmere at ansøge om kompensation 10. Kompensation, når man ikke når sit fly 11. Udvid ordningen til at omfatte kompensation til handicappede 12. Information om rejsetidsgarantierne, dér hvor passagererne befinder sig 13. Oplysninger om rettigheder og alternative transportmidler ved forsinkelser 14. Øg kendskabet til garantierne hos personalet i tog og på stationer 15. Mere personale på perronerne og i tog Side 4/16 DSB er enig i en række punkter. f.eks. bedre synlighed for ordningen bl.a. med Ud & S, information hos togpersonale og i brochurer. Vi laver ingen automatisk tilmelding p.g.a. oplysninger om personnr. Vi undersøger, om vi teknisk kan lave tilmelding til flere strækninger. Vedr. højere kompensationsbeløb så har vi ca. fordoblet det, vi har aftalt med forbrugerrådet og ministeriet. Vi vil ikke dække følgeomkostninger. Tendensen går mod mindre uddannet personale på stationerne Helge Poulsen fandt det er meget beklageligt, at man ikke længere kan få kvalificeret information af "slikforhandlerne på stationerne". Torben Nielsen var ikke enig, da alle vore målinger viser, at kunderne er meget tilfredse. Men han vil gerne have feedback, hvis der er problemer i konkrete butikker. BW oplyste, at Forbrugerrådet gerne vil have pendlerrep. knyttet til sig, så der kan forventes en henvendelse fra rådet. DSB har taget initiativ til oprettelse af et uafhængigt ankenævn vedr. alle klager - ikke kun vedr. rejsetidsgaranti - og foreslået det placeret i Bus & Tog sekretariatet. Formanden bør være en dommer. Der er oprettet et pendlernyhedsbrev "Ud og hjem" til dem, der er tilmeldt pendlerrejsetidsgarantien. BW gjorde status på det nye billetteringskoncept med stikprøvevist billetkontrol. Kim Olsen havde hørt, at togpersonalet skulle køre på acord. Det blev afkræftet Torben Dahl spurgte til, hvor mange der klager over uretfærdig behandling, da han føler, at man kriminaliseres over f.eks. et glemt pendlerkort. BW svarede, at ikke mange klager, hvilket muligvist hænger sammen med, at togpersonalet altid skal foretage en konkret vurdering i de lange tog. I S-tog gives bøde til alle. Jakob Bang Jensen fortalte om fortsatte problemer med lysindfald i automaterne. SHe forklarede, at det er en vanskelig sag, da der ingen tekniske løsninger er i automaten, afskærmning er forsøgt uden held, men vi vil nu forsøge at dreje de værste automater - gerne i fb.m. gravearbejde ved rejsekort. Dorthe Hennecke spurgte, hvorfor er der forskel på antal zoner ud og hjem? SHe forklarede, at det handler om, at der betales for den fjerneste zone man gennemrejser. Men det forsvinder med rejsekortet.

5 BW orienterede om, at DSB nu er ved at tage højde for konsekvensen af en varm sommer. Det er når skinnetemperaturen når over 40 grader. 300 km. skinner vil få hastighedsnedsættelser til 80 km. Det betyder, at vi på de fleste strækninger går på reduceret køreplan fra kl , med forlængede rejsetider. Der kommer særkøreplan for hele landet for juli og august. Den plan vil vi køre uanset vejret, så vi har klar viden til kunder og medarbejdere. Vi vil ikke gentage sidste års situation. Side 5/16 Knud Erik Bendixen vil ikke gentage sidste års kørsel efter 3-dages vejrplaner i Vendsyssel. Da vi fast gik over til reduceret køreplan, var det bedre. NisVind Larsen konstaterede, at pendlerne så ikke får det produkt, vi betaler for. BW svarede, at tilmeldte til pendlergarantien up front får 5 % i juli og august for at kompensere for dette. Den normale plan køres indtil kl derefter reduceret plan, for det er først når skinnerne er varme. Janne Smed Rasmussen spurgte hvornår meldes det ud? BW svarede i slutningen af maj, da det er en kæmpe logistik at lave særkøreplan. Forventer pressemøde slut maj. Nis Vind Larsen spurgte, om DSB måtte dette i fh.t trafikkontrakten? BW oplyste, at Ministeren er orienteret og at det kommer i Trafikudvalget ultimo maj. Politikerne er også interesseret i at undgå kaos. Herefter gik ordet over til Erling Weber Jensen (EWJ) fra Banedanmark. EWJ startede med en status over sporets tilstand. Der mangler skærver mange steder og Banedanmark prioriterer strækningen København - Fredericia. Det er en ny udfordring, at Trafikstyrelsen har meldt ny norm ud, der siger, at ved en skinnetemperatur på 40 grader, så skal hastighed sættes ned til 80 km/t. Slibning og justering af spor og skifter udføres for at sikre bedre komfort, der er i 2006 justeret mere end nogen sinde tidligere. Banedanmark har kørt meget med slibetog. Banedanmark har i 2006 gennemført ekstraordinært mange vedligeholdelsesarbejder, men der er alligevel stor sandsynlighed for solkurver i år pga. manglende ballast og dårlige sveller. Det understreges dog, at der ikke er sikkerhedsrisiko, da man netop nedsætter hastigheden. Janne Smed Rasmussen spurgte, hvad skal man ned på, når der er så mange små strækninger med hastighedsnedsættelser? EWJ svarede, at bl.a. Ringsted - Næstved får nedsat hastighed til 120 km indtil sporet er ombygget. Er i gang med at sætte nye mellemjern, selv om det er en lappeløsning indtil den total sporombygning. Hvis der både er dårlige sveller og manglende skærver skal hastigheden helt ned til 40 km/t, derfor laver vi lappeløsninger. Det væsentlige budskab er: VI VIL IKKE GÅ PÅ KOMPRIMIS MED SIKKERHEDEN, derfor hellere en nedsættelse for meget. Derfor indgås også aftale med DSB om, hvordan sagerne skal prioriteres. Svend Hjorth mente, at den generelle situation er ringe, og at det pludseligt er blevet meget værre. Kan det skyldes, at man nu registrerer meget mere? Det er egentlig ikke så meget værre end det altid har været. EWJ svarede, at det væsentlige er nye normer

6 for tolerance for indgriben, og derfor skal der gribes meget hurtigere ind. Der er en stor sikkerhedsmargin. EWJ orienterede videre om Fornyelsesplan I følge trafikaftalen er jernbanen tilført 4 mia. frem til Herudover skal alt hvad der hedder signal og sikkerhedsanlæg udskiftes over en kort periode. Der bliver 2-3 store centraler til erstatning for nuværende 33 driftssteder. De store ombygninger i de kommende år kommer til at kræve en række sporspærringer - men synes at der er et godt samarbejde med DSB om at varsle ændringer. Side 6/16 Janne Smed Rasmussen mener, at der er stor forståelse hos pendlerne, hvis man får nogle ordentlige forklaringer. Hun oplever at perronerne er meget beskidte og spørger hvor ofte gøres der rent? EWJ er enig i, at det er et problem. Det er også blevet værre efter indførelse af rygeforbud, og der skal findes en løsning. Der har også været problemer i Århus. Henrik Hvidesten spurgte, om der er afsat penge til gangbro fra parkeringsplads til perroner? BW svarede, at det er der ikke, men der er dialog med Trafikstyrelsen omkring terminalforhold. Problemet er, at de penge, der er bevilget til banen er meget specifikt dedikere til 600 projekter. EWJ oplyste, at Banedanmark vedligeholder det eksisterende, så snart der er tale om nyprojekteringer er det Trafikstyrelsen, der bestemmer. Kim Olsen foreslår, at der som led i handicapservice på Kystbanen også indsættes lavgulvstog i Nivå-togene. BW oplyser, at det kan ikke lade sig gøre, da ØR tog kører til Sverige. Nis Vind Larsen oplyste, at infoskærmene på Nordvestbanen har haft fejl meget længe. EWJ følger op. EWJ orienterede om kommende større projekter: Større sporprojekter : 2007: Kystbanen sporombygning Hellerup/Hillerød sidste arbejder fra 2006 Køgebugtbanen - sporombygning 2008: Højrespor Fredericia/Vejle + venstrespor Vejle/Hedensted - sporombygning Begge spor Skanderborg/Århus sporombygning Svanemøllen/Farum sporombygning Nordvestbanen - sporskifter og mindre sporombygning KH - sikringsteknisk projekt Langå - udveksling af sporskifter Vamdrup/Vojens - ballastrensning Lunderskov/Bramming - mindre sporombygning Ombygning af hele Vejen station Ulfborg sporskiftearbejder 2009: Roskilde - sporskifteudveksling

7 Banedanmarks bevilling er en ramme, som der kan disponeres indenfor. Det sker i samarbejde med DSB. BW oplyste, at vi har som overordnet prioritering at ramme pendlerne mindst muligt - og at projekterne spredes geografisk. Side 7/16 EWJ rejste problematikken om, hvor hurtigt skal projekterne gennemføres: Jo flere projekter der gennemføres på en gang, jo flere togaflysninger m.v. kræves - så det er en balancegang. BW sagde, at de krav, Banedanmark stilles over for i dag, ligger på et fundamentalt andet niveau som følge af Tommerup ulykken - og det er derfor, der tales om et meget langt efterslæb. Svend Hjorth mente, at holdningen hos mange er, at det er ok at spærre spor for at få gennemført projektet hurtigst muligt. EWJ oplyste, at man har konsulentfirmaet McKinsey til at hjælpe med at lave en organisation i Banedanmark, som kan håndtere alle de kommende aktiviteter. Kundebarometeret viser, at kunderne er mere tilfredse på alle de punkter, der måler Banedanmark. EWJ gik over til at fortælle om Driftscenter Danmark med fælles ledelse mellem DSB og Banedanmark. Det har bl.a. betydet ændring af den gamle disponeringsregel: Et rettidigt tog har ret til at forblive rettidigt. Den regel er først blevet lavet om pr med driftscentret, hvor Banedanmark er overdommer over disponeringen hos de enkelte operatører, der alle sidder i centret. Det har især givet positive resultater, når der skulle disponeres og informeres i fb.m. store hændelser f.eks. køreledningsnedfald. Alle medarbejdere er igennem efteruddannelse i det nye engelske system. Thomas Breddam er spændt på, hvordan det giver sig udslag i information til kunderne. Han oplever tit at hænge fast i røret - og ville gerne have information om, at S-tog f.eks. skulle vælges. EWJ oplyste, at Banedanmark har fået adgang til at tale over højtalerne i toget - så han håber, at det betyder forbedringer. Jakob Bang Jensen sagde, at han oplever manglende information i Svendborgtogene - og er egentligt glad for sms-tjenesten. Han har også oplevet, at der er informationer på Banedanmark's hjemmeside og ikke på DSB's. EWJ oplyste, at Banedanmark kan ikke kalde ud i Svendborgtogene. Derfor skal der ske opkald til den enkelte lokofører. Der burde være de samme trafikinformationer på hjemmesiderne. EWJ gjorde status på arbejdet med trafikinformation. Fokus har været på hurtig information i togene og på perronen, når der opstår problemer. Der er tildelt 240 mio. kr. til området i fb.m. trafikaftalen, og der er ansat flere dedikerede info medarbejdere. Fremadrettet vil man arbejde på en række punkter, bl.a. udskiftning af infoskærme på en række stationer, nye højtalere på Hovedbanegården, tilpasset informationskoncept og efteruddannelse af alle medarbejdere i det nye koncept. Svend Hjorth oplever ofte, at medarbejdere i toget ved mindre end kunderne, der har hørt radio eller udkald på stationerne. Knud Erik Bendixen svarede, at det kan

8 være et problem, men togpersonalet er ved at få udskiftet telefoner, der skulle sikre bedre information. Kim Olsen spurgte hvorfor pendlerrep. ikke har en kontakt i Banedanmark? SHe svarede, at vi vil tage op med Banedanmark efter træffet. Side 8/16 Der var lidt debat om kontakten skal gå via DSB eller der skal være direkte kontakt til Banedanmark. Svend Pihl Olsen sagde, at regionscheferne meget gerne stiller op til lokale møder - og tager også gerne repræsentanter fra Banedanmark med. EWJ rundede dagen af med at sige, at Banedanmark gerne vil stille en kontaktperson til rådighed, men kun for pendlerrepræsentanterne og at de også gerne stiller op til lokale møde. Banedanmark vil meget gerne have feedback fra pendlerrep. - især vedr. trafikinformation - og håber på et godt samarbejde fremover. Referat pendlertræf dag 2 SHe indledte dagens møde med en lille programændring: Pendlerrep. har ønsket om at drøfte egne emner, derfor kortes de næste indlæg ned, sådan at der skabes tid. Hun præsenterede derefter resultaterne af den seneste kundetilfredshedsundersøgelse, Kundebarometeret. Undersøgelsen viser, at kundernes overordnede tilfredshed med rejsen er stigende igen, efter et lavpunkt i efteråret. Den generelle opfattelse er altid lavere end tilfredsheden med den aktuelle rejse. Pendlerne er lidt mindre tilfredse end kunderne generelt I undersøgelsen defineres pendlerne ud fra hvilken rejsehjemmel, man har. Pendlerne kommer til og fra stationen primært via cykel, gang eller bus. Knapt halvdelen har ikke bil til rådighed i husstanden og aldersfordelingen er år (inkl. sukort). Pendlere har en mere kritisk mening om DSB end erhvervs- og fritidsrejsende. Øst er mindre tilfredse end vest og øst-vest. Kundernes oplevelse af forsinkelse måles. Det er ikke det samme som konkret måling af togenes forsinkelse. Mange oplever forsinkelse, og derfor vil DSB arbejde med at afstemme forventninger samt bedre trafikinformation. BW fortalte om nye infotavler på Kysten, for at give kunderne en viden om, hvor toget er, det har stor psykologisk effekt. Vedr. information på stationen kan det konstateres, at pendlerne hører til kritikkerne, mens der måles stor tilfredshed på Øresund i fh.t. tidligere. Vi er glade for, at tilfredsheden med information alle rejser viser en pæn stigning siden efteråret, da vi føler at have gjort en række tiltag. Der er dog stadig lav tilfredshed med kvaliteten af højtalerinformationen.

9 Pendlerne er blevet mere tilfredse med mulighed for en siddeplads - og tilfredsheden med togets generelle standard er steget. Øresundstoget er det mest populære, MR er omvendt mindst populære. Side 9/16

10 Tilfredshed med denne rejse fordelt på strækninger - pendlere på Sjælland og Fyn: 4,5 Side 10/16 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 København - Malmö Kystbanen København-Roskilde Roskilde - Korsør Sydbanen Lille Syd Nordvestbanen Svendborgbanen Odense - Middelfart Nyborg - Middelfart Høje Tåstrup-Århus (Lyn) Tilfredshed med denne mar-06 rejse - pendlere i Jylland: sep-06 mar-07 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Esbjerg - Fredericia Lunderskov - Tinglev Vejle - Århus Vejle - Herning Herning - Holstebro Grenå banen Århus-Langå-Struer Thybanen Århus - Ålborg mar-06 sep-06 mar-07 Aalborg-Frederikshavn Måling af tilfredsheden med at rygning er blevet forbudt i togene viser meget stor tilfredshed. BW mente, at DSB har mistet 1% af kunderne pg.a. rygning, men mener

11 også at vi har fået en kundetilgang. Vi har særlig fokus på tilfredsheden med rengøringsstandarden i togene. Janne Smed Rasmussen syntes, at IC3 stadig lugter. BW forklarede, at det kræver en stor renovering, hvor paneler m.v. skal fjernes før røglugten forsvinder helt. Side 11/16 Torben Dahl mente, at der stadig ryges i IC Hamborg. BW svarede, at efter januar burde alle rygervogne være pillet ud. Herefter blev pendlernes egne emner drøftet: Svend Hjorth ville gerne høre, hvad man gør for at holde kontakt med dem, man repræsenterer. Han har selv lavet hjemmeside for et par år siden, hvor man kan melde sig som medlem og hvor der er et forum, hvor man skrive sammen. Adressen er Han udsendte en pressemeddelelse med hjemmesiden. KEB har oplevet, at Svend har ændret debatten til at være konstruktiv og i dialog. Janne Smed Rasmussen har også pendlerhjemmeside, hvor hun skriver om nyheder m.v. Hun lægger informationer ud, når der er noget. Har endvidere kontaktpersoner der er afbilledet på siden, der kan bruges som "talerør" til Janne. Der holdes pendlermøder efter behov, hun vil gerne debattere tingene, men går ikke på kompromis med egne holdninger. Hun bliver jævnligt kontaktet af journalister - og er altid villig til en udtalelse for at få informationer ud den vej. Spørger til mulighed for opslag på stationerne? KEB mente, at det kunne hænge på "DSB informerer" Tomas Breddam har en blog på Ekstrabladets hjemmeside. Der er en lille trafikgruppe i Trekroner-rådet. Dorthe Hennecke har en fokusgruppe, der har 2-3 møder om året. Herudover bruges mail og lokale aviser. Hun har ingen ambition om at repræsenterer alle. Mogens Poulsen fortalte, at da han startede, indgik han en aftale med Holbæk station, der vedlagde et indstik om kontaktinformation, når pendlerkort solgtes Nis Vind Larsen mener, at det virker at være på DSB's hjemmeside. Han har en mailliste og udsender nyhedsbreve. Desuden bruges de lokale aviser, der har ikke været holdt møder i flere år. BW sagde, at pendlerklubberne er opstået som protest mod DSB - men har udviklet sig til konstruktiv dialog. Han mener, at det er vigtigt, at klubberne tager afsæt i det forskellige udtryk i repræsentanternes engagement. Vi vil gerne hænge information op på tavle 7, hvis der er plads. Torben Dahl fandt, at de almindelige kommunikationskanaler til DSB er regionerne og pendlertræffet. I regionerne tages de lokale ting som køreplan m.v. mens visse emner egner sig bedre til pendlertræffet, f.eks. IC3 indretning, billetter m.v. Han foreslog oprettelse af pendlerpaneler til forskellige projekter f.eks. togindretning og billetsystemer. Han vil gerne tænke lidt nærmere over, hvordan det kan arrangeres. Helge Poulsen mangler et kontaktled mellem repræsentanter og DSB generelt.

12 SHe forklarede, at kontakten er to-delt: 1) paneler/følgegrupper 2) generel kontakt til DSB: det regionale net samt Bjørn, Tina og Susanne selv. Side 12/16 BW oplyste vedr. rejsekortet, at vi ruller det ud mens periodekort bibeholdes. Derfor er erstatningen af pendlerkortet udskudt ca. 1 år, men det kunne være relevant med samling f.eks. til efteråret. Vi er i gang med en større rejsemønsterundersøgelse, der skal danne udgangspunkt for en drøftelse af overgangen fra pendlerkort til rejsekort. Pendlerrep. inviteres med i denne drøftelse. Torben Dahl vil gerne med sin lange erfaring pendler bidrage til hertil. Janne Smed Rasmussen mente, at DSB skal prioritere at give god tid til, at kunderne kan vende sig til nye ting - skab enkel kommunikation. Herefter holdt Torben Nielsen (TN) oplæg om nye tiltag i regionerne: Ideen med den nye tavle 7: Information til kunderne - tavle 7 har været at give den lokale information et ensartet udtryk ude på stationerne. Torben Dahl kunne ikke forstå informationen fra driftscentralen. TN sagde, at i flere regioner omskrives informationen, sådan at den skulle blive forståelig for kunderne. Janne Smed Rasmussen fandt, at højtalerinformationen meget ringe - især den på fremmedsprog. BW svarede, at vi tager den med hjem. Vi er ved at ændre hele systemet med automatiske højtalerinformation, sådan at den bliver mere dynamisk. TN fortalte videre om informationsstanden på KH, der har været en stor succes fra starten. Det undersøges pt., om der er muligheder for noget lignende på Nørreport. I Kastruphar der været informationsguider siden Der har været ros fra både kunder, politi, lufthavnen og svenskerne og er derfor en stor succes. Kastrup er speciel, da der kommer mange kunder, der ikke er vant til det danske togsystem. I fb.m. sporarbejder på Kysten indsættes servicemedarbejdere. Janne Smed Rasmussen forslog, at der blev informeret om de forskellige personale kategorier, så kunderne ved, "hvilken kasket man taler med". BW syntes det var en god ide som f.eks. kunne komme i Ud & Se. Kim Olsen fandt, at det virker mærkeligt, når loko-fører og togfører taler sammen over højtaleranlægget. BW forklarede, at lokoføreren må ikke tale i mobiltelefon under kørslen, derfor må kommunikationen ske over højtaleranlæg. De nye infotavler på Kysten er DSB stolte af. De viser reelt hvor toget er - det er gpsstyret, så toget er rent faktisk der, hvor det vises - hvilket ikke er tilfældet på Banedanmark's flådestatus. Hvis det virker godt vil vi overveje at brede det ud over landet. Også en fordel for medarbejderne hvis der f.eks. skal laves OPIC ( i forbindelse med store uregelmæssigheder i togdriften). En finansiering skal dog drøftes med Banedanmark.

13 Torben Dahl påpegede problemet med at varslede forsinkelser nogle gange kan indhentes. KEB forklarede, at det hænger sammen med Banedanmarks automatisk opdaterede tavler, hvor en forventet forsinkelse i ankomst videreføres til en afgangsforsinkelse, men sådan er virkeligheden ikke nødvendigvis. Side 13/16 Andre nyheder fra regionerne: Staben i region Syg og Vestsjælland er flyttet til Roskilde station Åbnet Roskilde Kort & Godt Andre nye Kort & Godt butikker Svendborg og Sønderborg åbnet Humlebæk (billetkiosk) Kolding (21. juni) Odense kioskmarked (september måned) Der arbejdes videre med projekt dedikeret parkering. Der har været problemer med p- billetterne, så der skal udvikles en bedre løsning. Samtidig arbejdes på en renovering af p-pladserne ved flere i Jylland og på Kysten. Janne Smed Rasmussen undrer sig over, hvorfor skal DSB-ansatte også have p-billet, det virker absurd? Hun påpeger samtidig problem med glasdørene i Kort & Godt på Nordhavn. TN svarede, at vi tager begge problemer med hjem. Svend Hjorth spurgte til aflåste cykelparkering? KEB svarede, at vi ikke kan sælge pladserne. Kim Olsen: påpegede, at der er meget stort cykeltyveri på Skodsborg station. BW svarede, at vi måske skal arbejde videre med videoovervågning, men vi har nogle udfordringer med datatilsynet. Vi må ikke umiddelbart filme uden for stationens område. Så blev det Jesper Mølgårds (JMØ) tur til at fortælle om den kommende køreplan Gode Tog til Alle-planen (GTA) har været rammen for de årlige køreplanskifter siden 2001, med senere korrektioner bl.a. grundet trafikkontrakten. GTA forventes at være fuldt gennemført, når vi har fået leveret 83 IC4-togsæt og 23 IC2-togsæt. Den kommende køreplan K08 bliver et lille køreplanskifte, da vi mangler IC4. Udgangspunktet er, at IC og Lyn har samme køreplan, vi vil helst ikke pille de tidstillæg ud af køreplanen, der er lagt ind, da det er en robust køreplan. Lyntoget får stop i Nyborg, det er en del af GTA. Torben Dahl påpegede problemet med huller i lyntogsplanen. JMØ svarede, at der ikke er planer om at presse flere tog igennem. Janne Smed Rasmussen syntes, at det er dårlig service, at lyntoget ikke standser i Ringsted, da det giver dårlige forbindelser mod vest, for passagerer fra Sydbanen. JMØ svarede, at det er en balance, da vi gerne vil give de største rejsestrømme hurtige tog - og de mindre stationer en rimelig frekvens. Korrespondancer i Ringsted bliver til tog,

14 der også standser ved stationerne på Vestsjælland. Man kan benytte IC fra Ringsted med kun 10 min. længere rejsetid til Århus. Der er om søgt kanaler til flere tog til Malmø, men vi ved ikke, om vi får lov. Vi ønsker en forlængelse af Nivå-togene 4 afgange om morgenen. Disse vendes i Svågatorp. Den endelige beslutning kommer også til at afhænge resultat af Øresundsudbuddet. TN konstaterede, at vi har "for stor" succes på Øresund. Side 14/16 Kanalansøgningen indeholder endvidere følgende elementer: o Uden for myldretiderne: Næstvedtogene forlænges til Nykøbing, og giver standsninger ved små stationer o EC slås sammen med Nykøbingtoget, der så ikke standser ved små stationer mellem Næstved og Nykøbing. Kim Olsen var bange for, at det bliver togene med standsninger ved de små stationer, der aflyses. Spørger om det er muligt at få hurtigtoget til at standse, hvis der er aflysninger? BW svarede, at vi generelt arbejder med at have faste Plan B, hvis der aflyses tog. Det kunne f.eks. være at få hurtigtogene til at give flere standsninger. JMØ forklarede, at vi arbejder med principplaner/ skuffeplaner, og det er ofte mere naturligt at lade hurtigtoget falde ud. Han tager punktet med hjem, at der skal kigges på standsningsmønster. Henrik Hvidesten fortalte, at man ofte glemmer at informere om ændret standsningsmønster f.eks. på Ringsted station, så kunderne får ikke at vide, at de kan bruge det konkrete tog. Bent Gade spurgte til muligheden for ekstra standsninger på Viby og Borup. BW svarede, at vi ikke bare må lave ekstrastandsninger ud over det i kontrakten aftalte. Det kræver tillægskontrakt - vi har en minimum og maksimum kontrakt - da ekstra standsninger kan opfattes som konkurrenceforvridning. JMØ slog fast, at der ikke bliver ændringer i myldretiderne til Ringsted og på Sydbanen. Henrik Thorsen spurgte hvorfor pendlerrep. ikke længere bliver inddraget i køreplanlægningen - som de gjorde tidligere? Han finder ikke, at der har været en fair behandling af pendlerrep. Janne Smed Rasmussen mente også, at det ville være oplagt at inddrage pendlerrep. tidligere - det er meget svært at få indflydelse, når beslutningerne allerede er taget. Hvis man har været inddraget kan det lettere forklares til de medrejsende. Klavs Kofod oplyste, at Erik Christensen har lovet, at pendlerne skal inddrages. SPO: tilkendegav, at det helt klart skal tages op i regionerne, og Syd- og Vestsjælland er blevet styrket på området med Jens Mortensen. Foreslog, at vi finder et tidspunkt for gå-hjemmøde inden sommerferien. Forslag til køreplanen skal frem inden sommerferien. Svend Hjorth var enig i, at man som pendlerrep. har et behov for at føle sig medinddraget - men han har også følt, at involveringen sker alt for sent. Kim Olsen spurgte til mulighederne for nattog på Sjælland? BW svarede, at det kunne måske være en mulighed fredag - lørdag, vi vil følge op.

15 Nis Vind Larsen påpegede, at der er stor overbelægning i Re 4571, det bør opformeres. Han havde forslag om flere justeringer i standsningsmønster på Nordvestbanen. JMØ tog det med hjem. Side 15/16 JMØ fortsatte med at orientere om planerne for kommende materielindsættelser. Der indsættes tyske ICE-TD mellem Danmark og Hamborg. IC4 indsættes løbende, begyndende med lyntogene, og de frigivne IC3 indsættes i regionaltrafikken på Sjælland. Dobbeltdækker-togene fortsætter til udgangen af Janne Smed Rasmussen spurgte om hastighedstests med IC4 er færdige? BW svarede, at der mangler nogle. JMØ fortalte at DSB skal indsende ansøgning om indsættelse af IC4 i blandet trafik med passagerer til Trafikstyrelsen. Klaus Kofod fortalte, at folk kan ikke finde ud af at klappe bordene ned i IC3 og IR4. Han foreslog, at der sættes pil på betjeningsknappen. Thomas Breddam oplevede til, at togene holder og venter i røret. Han foreslog, at det overvejes at lade færre tog køre igennem røret eller give flere tog standsning på KH. Han savner i toget information om, at toget kører videre og hvornår. Så blev ordet givet til Anne-Lise Bach Sørensen (ALBS), der præsenterede DSB Kundecenter. DSB Kundecenter blev etableret 1. jan Det varetager alle funktioner for DSB og DSB S-tog, hvor vi ikke møder kunden ansigt til ansigt. Kundecenteret kan kontaktes på telefon, med eller brev. Der er døgnbetjent telefon, med hovedvægt på tidsrummet Kundecenteret svarer på mange spørgsmål om: o o o o o o o Information om rejser Billetbestillinger på ind- og udlandsrejser, via bookingnr. Servicering af Rejsetidsgaranti. (stadig under udvikling) Abonnementsservice, erhvervskortaftaler, Wildcard, Handicapservice og Uddannelseskort og andre specialservices. Kontrolafgifter. Kundehenvendelser ris og ros. ALBS applerede til pendlerrep. om at videreformidle information om muligheden for at indgå erhvervskortaftaler til deres HR-afdelinger. Monica Rixen oplevede, at det er meget sjældent at personale kommer igennem toget. Nis Vind Larsen foreslog, at DSB registrerer anmeldelser af tyveri af en vis værdi, når det sker i DSB's tog. Han har oplevet at få stjålet em PC. ALBS noterede sig ønsket - men tyveri skal altid anmeldes til politiet.

16 Kundecenteret er etableret ved en sammenlægning af Telefonsalg, Kundehenvendelser DSB og S-tog. Formålet med etableringen er først og fremmest for at forbedre vores kundeservice og gøre det lige til for vores kunder at komme i kontakt med os samt at optimere vores processer og strømline centeret. Side 16/16 Kundecenteret er meget moderne indrettet. Der arbejdes meget med kvalitetssikring. Rejsekortet betyder, at kundecentret skal være meget mere servicemindede og ikke så salgsmindede. Torben Dahl opfordrede til, at kundecenteret skulle markedsføre sig noget bedre. Susanne Hejlesen sluttede af med at takke for denne gang. Vi arbejder med varmekøreplanen, der forventes offentliggjort i slutningen af maj. Vi vil give mulighed for, at pendlerne kan fortryde deres pendlerkort. Rejsetidsgarantien vil gælde juli - august - uanset vejr og infrastrukturarbejder. Vi vil formentligt give 5% refusion forlods for tilmeldte - som kompensation for gener p.g.a. ombygning. Opfordring til at pendlerrepræsentanterne reklamerer/opfordrer pendlere til at tilmelde sig rejsetidsgarantien. Vi melder rejsetidstal for 2008 ud i oktober.

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0163 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti-beregning Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Referat. Kommerciel. Pendlertræf 2013. Ad. 2 - DSB overordnet

Referat. Kommerciel. Pendlertræf 2013. Ad. 2 - DSB overordnet Referat Deltagere: Henrik Larsen Elsa Munk Rasmussen Monica Rixen Bodil Bach Søren Blok Madsen Jesper Røpke Lars Kjær Hansen Bent Gade Helge Poulsen John Ole Rasmussen Ole Christiansen Michael Randropp

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen g Oplæg til Banekonferencen Rettidighedsenheden Emner jeg vil fortælle om i dag 1. Baggrund 2. Organisering 3. Hvordan går det? o Generelt o Kystbanen o Holdetidssanalyse o Løvfald

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Nye tider DSB s køreplan 2016

Nye tider DSB s køreplan 2016 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 12.12.2010-10.12.2011 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Aarhus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Landsdækkende Pendlertræf 2012

Landsdækkende Pendlertræf 2012 Landsdækkende Pendlertræf 2012 Deltagerliste, Pendlertræf 2012 Anne Kjellerup, Korsør København Bror Arnfast, Skive Aarhus Danny W. Pedersen, Roskilde København Elsa Munk Rasmussen, Holbæk København Helge

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.12.2011-08.12.2012 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Rettidigheds-ledelse 14 October 2010 Præsenteret for TØF af Jacob Dorner Baggrund På opfordring af den danske transportminister blev der oprettet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0170 Klageren: XX 5874 Hesselager Indklagede: DSB Klagen vedrører: Taxaregning på 3.082 kr. Skybrud i Københavnsområdet. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0239 Klageren: XX Spanien Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Erstatningskrav på i alt ca. 4.000

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kapacitet udbud og efterspørgsel

Kapacitet udbud og efterspørgsel Kapacitet udbud og efterspørgsel Banebranchen Maj 2011 Agenda Kapacitet til et marked i vækst Særlige udfordringer d for passagertog Særlige udfordringer for godstog Særlige udfordringer for infrastrukturarbejde

Læs mere

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0195 Klageren: Indklagede: XX 7000 Fredericia DSB Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog.

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Handicapservice. Gyldig fra 1. oktober 2012. Tog og busser er for alle. Rejser i Danmark. Indhold. Rejser i Danmark. Togoperatørenes ledsagerordning

Handicapservice. Gyldig fra 1. oktober 2012. Tog og busser er for alle. Rejser i Danmark. Indhold. Rejser i Danmark. Togoperatørenes ledsagerordning Handicapservice Gyldig fra 1. oktober 2012 Indhold Rejser i Danmark Togoperatørenes ledsagerordning Få et legitimationskort Få mere at vide og bestil din rejse hos Rejser til udlandet Faciliteter i togene

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4.

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. Bilag 5 Liste over typer af kundehenvendelser De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. nr. Hovedpunkt nr. Underpunkt Søgeord 1 Køreplanlægning

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren ikke fik en siddeplads som bestilt. Krav 691 kr. for billetterne + 90 kr. for pladsreservationen.

Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren ikke fik en siddeplads som bestilt. Krav 691 kr. for billetterne + 90 kr. for pladsreservationen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0089 Klageren: XX 7000 Frederica Indklagede: DSB CVR nr.: 25050053 Klagen vedrører: Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1

Kundetilfredshedsundersøgelse. Uge 40-2012. Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1 Kundetilfredshedsundersøgelse Uge 40-2012 Regionstog Kundeundersøgelse, uge 40-2012, side 1 Kundetilfredshedsundersøgelsen 2012 Regionstog A/S har siden januar 2009 været operatør på lokalbanestrækningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog

Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog Servicekvalitetsstandarder hos Regionstog Oplysninger og billetter Generelt om information til kunder. Regionstog benytter sig af Intelligent Trafikinformations System, ITS. ITS-systemet er med til at

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via mobil-applikation. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0159 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

TØF oktober 2010 Indhold Indledende forløb workshops Task force Projektorganisation Resultater Erstatningskørsel Kommunikation Kundens oplevelse før Kundens oplevelse under Kundens oplevelse efter Opfølgning

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Spørgsmål om rette indklagede samt om henvisning til denne. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Spørgsmål om rette indklagede samt om henvisning til denne. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0032 Klageren: XX 1110 København K. Indklagede: DSB Øresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Spørgsmål om rette indklagede samt om

Læs mere