Vi blander os ikke i overenskomstforhandlingerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi blander os ikke i overenskomstforhandlingerne"

Transkript

1

2 AF LARS FRIIS, JOURNALIST DE 5 SKARPE Vi blander os ikke i overenskomstforhandlingerne Politiske modstandere som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er enige om, at de offentligt ansatte skal have et ekstra lønløft. Vi bad Socialdemokraternes ordfører om en kommentar kort før jul, da forhandlingerne om spørgsmålet var på sit højeste. Man har ikke tidligere set politikere blande sig på denne måde i overenskomstforhandlinger. Hvad er meningen? - Vi blander os heller ikke. Vi kan bare konstatere, at man har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere i den offentlige sektor, og derfor vil vi gerne bidrage til, at man kan få en lønreform, så det bliver mere spændende, at være offentligt ansat. Kan man ikke kalde det at blande sig, når I direkte nævner bestemte lønmodtager-grupper i forbindelse med jeres oplæg? - Vi har ikke peget på bestemte grupper. På jeres hjemmeside bliver sosu er, sygeplejersker og pædagoger nævnt af din politiske ordfører, Henrik Sass Larsen. Er det ikke en meget detaljeret indblanding? Nå, det har jeg ikke set. Men jeg kan love, at vi ikke vil sætte etiket på, hvilke grupper der skal have en lønstigning. Det er op til forhandlingerne mellem parterne. Vi vil bare sørge for, at der er penge til forbedringer af både løn- og arbejdsvilkår. Sammen med Dansk Folkeparti er I ved at skabe et flertal uden om regeringen, og DF har nævnt bestemte faggrupper. Kan det så ikke være vanskeligt at undgå i en aftale? - Det er op til forhandlingerne. Det kan jeg ikke kommentere på nuværende tidspunkt. Kan man forestille sig, at det forud for fremtidige overenskomstfornyelser bliver et mønster, at politikerne lover ekstra penge til lønforhøjelser? - Det, vi har foreslået, er jo ikke bare lønstigninger her og nu, men en egentlig lønreform, som med en tidsbank, personalegoder og på flere andre områder gør det mere attraktivt at være offentligt ansat. Så vores forslag skal ses i et mere langsigtet perspektiv. Men jeg synes heller ikke, at der er noget odiøst i, at vi vil have ekstra midler ud over den ramme, som regeringen har sagt, at der er plads til. Det ville have været odiøst, hvis vi på forhånd havde sagt, hvem der skulle have lønstigninger. Socialrådgiveren (ISSN ) udgives af Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19A Postbox 69, 1003 Kbh. K Telefon Fax Ansvarshavende Bettina Post, Redaktør Mette Ellegaard, Journalist Susan Paulsen, Journalist Birgitte Rørdam, Kommunikationsmedarbejder Birgit Barfoed, Grafisk Design en:60 Forside Foto: Tina Juul Rasmussen Tryk Datagraf Auning AS Annoncer DG Media a/s Studiestræde Kbh. K Telefon Fax Årsabonnement 600,- kr. (incl. moms) Løssalg 30,- kr. pr. nummer, plus forsendelse Socialrådgiveren udkommer 21 gange om året Thomas Adelskov, arbejdsmarkedsordfører (S) Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis udtryk for organisationens holdning. Kontrolleret oplag: Trykt oplag:

3 Indhold Afstanden mellem rig og fattig er blevet AKTUELT CITAT større, og man skal passe morderligt på, at uligheden i samfundet ikke bliver for stor. Når den sociale forskel er lille, er samfundet mere velfungerende og borgerne mere tilfredse. Velfærdsminister Karen Jespersen (V) i Ekstrabladet 16. december Psykisk syge hjemløse Manglen på sengepladser i psykiatrien betyder, at hver tredje seng på boformer for hjemløse er optaget af en psykisk syge hjemløs. Men personalet er ikke gearet til at håndtere de dårligste. 18 Privat bistand Charterturisterne tager socialhjælpen i egen hånd, når de oplever fattigdommen i Gambia. De sponsorerer skolebørn og sender containere fulde af udstyr til det lille land. Men er det den bedste måde at hjælpe på? 10 Unge ud af fængslerne Omkring 200 unge under 18 år får hvert år en dom, men har ikke godt af fængslernes hårde miljø. Derfor har Kriminalforsorgen lavet DETTE NUMMER et projekt, der sikrer nogle af de unge 2 Fem skarpe kriminelle afsoning i trygge omgivelser 4 Kort Nyt langt væk fra fængslerne. 6 6 Unge kriminelle 8 Arbejdsliv og Mit nye job 10 Charterturister hjælper Gambia 14 DS i pressen 15 Debat 16 Socialrådgivere vil aflive meningsløst bureaukrati 18 Flere psykisk syge hjemløse på forsorgshjem 20 DS:NU 22 DS:Region 26 Stillingsannoncer 55 DS:Kontakt Væk med regler Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgiverne, hvor de oplever unødigt bureaukrati. Det har givet mange svar, blandt andet at den sociale lovgivning kan være meget omstændelig, kontrollerende og præget af mistillid i forhold til borgerne. Læs nogle af svarene. 16 SOCIALRÅDGIVEREN 01 I

4 KORT NYT Redigeret af Birgitte Rørdam, FOTO: SCANPIX Integration HØJSKOLEOPHOLD TIL INDVANDRERE En ren gavebod. Sådan beskriver både højskoler og kommunale medarbejdere den ordning, som kan sende unge med indvandrerbaggrund på højskoleophold, betalt af staten. Kommunerne burde stå i kø for at benytte sig af tilbudet, men sådan er det ikke. Kommunepuljen, der er finansieret af Integrationsministeriet, skal være med til at overbevise kommuner og andre instanser om, at et højskoleophold er en god og fornuftig investering. Midlerne skal støtte unge med anden etnisk baggrund, der er faldet fra en ungdomsuddannelse eller er på vej ind i en uddannelse, men har brug for at få et skub i den rigtige retning. - Hvert halve år sender vi breve til kommunerne, men de er ikke særlig gode til at benytte sig af tilbuddet. Det eksisterer kun frem til 2009, så det er vigtigt, at vi får kommunerne på banen nu, siger projektleder Khuram Sehzad fra Folkehøjskolernes Forening i Danmark. NYE BØGER Velfærdsreform VELFÆRD MED KVALITET OG MENNESKET I FOKUS I kølvandet på regeringens udspil til en kvalitetsreform har Den Alternative Velfærdskommission (DAV) udgivet sit bud på en alternativ tilgang til en reform. Ifølge DAV skal en kvalitetsreform stå på tre ben: - Der skal skabes grundlag for en rekruttering til det offentlige, der både sikrer ansatte nok og en faglig professionsudvikling, der lever op til det moderne samfund. - Den offentlige service skal rumme kvalitet, både i tilbud og ydelser og om i omsorg og nærvær. En modernisering af velfærden skal have mennesket i centrum. - Fagligheden hos de enkelte professionelle grupper skal styrkes. Kompetenceløftet skal i fokus i hverdagens teamarbejde, i det kollegiale samarbejde og i supervisionen. Den enkelte skal sikres kompetenceløft af egen faglighed. Velfærd med kvalitet og mennesket i fokus, Den Alternative Velfærdskommission. Rapporten kan bestilles hos Socialpolitisk Forening: Pris kr. 70,- + forsendelse. Frivillighed EN POSTMODERNE HELGEN Mange bekymrer sig om, at fællesskaber og solidaritet ikke længere findes, samtidig med at det viser sig, at masser af mennesker yder en frivillig indsats, så foreningslivet blomstrer som aldrig før. Blandt andet på baggrund af en stor spørgeskemaundersøgelse analyserer Ulla Habermann frivilligt arbejde hvorfor og hvordan bruger mennesker deres tid og engagement på det? De seneste data er fra Bogen giver også et historisk rids af det frivillige arbejde og slutter med overvejelser om, i hvilken form og sammenhæng frivilligheden vil udfolde sig i fremtiden: Hvordan vil en postmoderne helgen se ud? En postmoderne helgen? om motiver til frivillighed af Ulla Habermann, Museum Tusculanums Forlag, 298 sider, 275 kr. Sociologi MAGTENS FORMER Her sættes fokus på magten i statens møde med borgeren både den eksplicitte og den mere implicitte. Udgangspunktet er, at staten ikke udøver sin magt fra et centralt punkt, men at den moderne velfærdsstat har udviklet en lang række systemer og institutioner præget af hver deres faglige logikker og forestillinger om, hvem den kompetente og myndige borger er. Bogen rummer case-studier af mødet med hospitalspatienter, sociale klienter, overvægtige, hjemløse, kriminelle unge og brugere, der klager over sociale afgørelser. Magtens former sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren af Nanna Mik-Meyer og Kaspar Villadsen, Hans Reitzels Forlag, 189 sider, 250 kr. 4 SOCIALRÅDGIVEREN 01 I 2008

5 KORT NYT FOTO: SCANPIX Det grå guld LØNTILSKUD TIL ÆLDRE LEDIGE Personer over 55 år, som har været ledige i over et år, får fra 1. januar ret til et løntilskud på 92 kroner i timen. Desuden får alle på samme alder, som har været ledige i mere end fire år og står for at falde ud af dagpengesystemet, ret til seniorjob hos kommunerne, som dermed forpligtes til at skaffe job til denne gruppe ledige. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) siger til Morgenavisen Jyllands- Posten, at der fra årsskiftet ikke vil være nogen undskyldninger for arbejdsgiverne i forhold til at ansætte folk over 55 år. Psykisk syge HOVEDSTADEN NEDLÆGGER SENGE I en periode, hvor medierne flyder over med historier om overbelægning på de psykiatriske afdelinger, lukker Region Hovedstaden næste år sengepladser til psykisk syge. Det skriver magasinet Danske Kommuner og oplyser, at regionen vil lukke 36 sengepladser på de psykiatriske centre næste år for at få balance i økonomien. Til gengæld håber regionspolitikerne, at nye opsøgende behandlingstilbud vil mindske behovet for indlæggelser. Handicap FLERE ER KOMMET I ARBEJDE Omtrent flere handicappede er i perioden fra 2005 til nu kommet i arbejde. Det viser en undersøgelse fra SFI, skriver Berlingske Tidende. De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) påpeger dog, at der stadig er mange handicappede uden for arbejdsmarkedet, og det skal der gøres noget ved. Mette Ravn, arbejdsmarkedspolitisk konsulent i DSI mener, at næste fokus kunne blive jobcentrenes indsats over for handicappede. Hun efterlyser dokumentation for, hvad deres konkrete mål er, og hvordan de vil opnå dem. Region Nordjylland har størst succes med at integrere handicappede på arbejdsmarkedet, og undersøgelsen antyder, at regionen har haft en god, lokalkoordineret indsats. Lu Lu Lu Ok 08 OK 08 KRAV I STATEN UDVEKSLET Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg udvekslede 12. december krav til overenskomstforhandlingerne 2008 for ansatte i staten. Parterne indledte de generelle forhandlinger for ansatte i staten på et møde den 17. december i Finansministeriet. SOCIALRÅDGIVEREN 01 I

6 Unge kriminelle ud af fængslerne

7

8 ARBEJDSLIV Redigeret af Tina Juul Rasmussen, mit NYE job DEPRESSION SKAL KLARES PÅ JOBBET Depression skal opdages og behandles på arbejdspladsen. Op mod danskere er så depressive, at de er i fare for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Men hvis de får behandling, kan mange af dem bevare tilknytningen. Det viser en ny undersøgelse, som Psykiatrisk Privatklinik og Depressions-Foreningen har lavet for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Læs mere på under punktet psykiske sygdomme FOTO: SCANPIX I Esbjerg Kommune følte jeg mig som en administrativ medarbejder. I dag føler jeg mig som en socialrådgiver STYR DIT MØDE Forretningsfolk bruger broderparten af deres arbejdsdag på møder, og spørger man dem, var de helst fri for møderne. Hvorfor gør de det så? En situation, mange offentligt ansatte måske også kender til. Og møder kan ikke undgås. Men ifølge forfatteren til bogen Mødestyring, kan du lære at undgå dårlige møder og i stedet afvikle inspirerende og effektive møder. Nick Morgan, Børsens Forlag, 80 sider, 199 kr. Læs mere på AF BIRGITTE RØRDAM CAMILLA RAK WILHARDT, 38 ÅR NYT JOB: 1.11 fra jobcenter Esbjerg, team misbrug, til Lærlingehuset i Bramminge, en døgninstitution for unge med misbrugs- og kriminalitetsproblemer. KARRIEREFORLØB: Uddannet fra DSH Esbjerg i Socialrådgiver i Ribe Kommune på integrationsområdet frem til Herefter to år i Grinsted Kommune, også som socialrådgiver på integrationsområdet. Fra 2004 til 30. oktober i år ansat i Esbjerg Kommune med misbrugssager. Dit nye job Har du skiftet arbejde for nylig, og har du noget, du gerne vil fortælle i den anledning måske bare fordi du er glad for det, så send en mail til: Hvad fik dig til at søge jobbet i Lærlingehuset? Jeg blev ringet op af lederen, som spurgte, om jeg var interesseret. Og det var jeg ikke i tvivl om. Jeg havde været i forvaltninger, siden jeg blev uddannet og havde længe haft lyst til nye udfordringer, så det var fedt at komme ud af det kommunale regi og ind på et behandlingshjem.??? Hvordan ser virkeligheden ud i dit nye job? Den første måned er gået med at lære huset, forretningsgangene, kollegaerne og eleverne at kende, og det har været rigtig spændende. Jeg har jo hele tiden arbejdet med udsatte grupper, men nu kan jeg gå i dybden og arbejde mere helhedsorienteret med de unge, fordi her er langt bedre tid. Og det er opløftende, for jeg kan mærke, jeg gør en forskel for de unge på stedet. Man kan sige, at i Esbjerg følte jeg mig som en administrativ medarbejder. I dag føler jeg mig som en socialrådgiver. Hvad er et godt job for dig? Det er at arbejde med andre mennesker og mærke, at jeg gør en forskel. At jeg kan sætte præg på min egen hverdag. Og at jeg har mulighed for at udvikle mig med jobbet og mulighed for at blive videreuddannet. Hvad laver du om 5 år? Jeg er forhåbentlig stadig ansat her i Lærlingehuset, for udfordringer er her nok af. Jeg kunne dog godt tænke mig at få noget terapeutisk efteruddannelse bygget på, for eksempel kognitiv terapi, og så vil jeg også gerne have en større viden om unge og misbrug. 8 SOCIALRÅDGIVEREN 01 I 2008

9 ARBEJDSLIV DEN JYSKE CHEF Hvordan finder man jyden i et københavnsk firma? Man spørger bare efter chefen! Der er nok forskel på, hvor meget der bliver grinet af den i henholdsvis København og Jylland. Men egentlig er der ikke de store forskelle på måden at lede en virksomhed i Øst- eller Vestdanmark. Og dog, i hvert fald i det små: MANCHETKNAPPER Jyske chefer går ikke med manchetknapper. Det er alt for besværligt, og det er kun bankfolk og advokater af den gamle skole, som skal bruge smykker for at holde sammen på skjorteærmerne. I København sniger manchetknapperne sig ind over det hele selv hos studerende ved Copenhagen Business School. FOTO: SCANPIX RESPEKT, MAND! Socialt Udviklingscenter (SUS) har de senere år arbejde med voldsforebyggelse i projektet Vold som udtryksform. Et af de nyeste resultater er disse ti bud på, hvordan man kan skabe gensidig respekt i relationen mellem den professionelle og borgeren: DE 10 BUD PÅ EN LILLE SMULE RESPEKT! 1. Vis respekt og få respekt 2. Brug respektfingeren ikke fuck-fingeren 3. Før du går i affekt vis respekt 4. Din respekt andres tryghed 5. Du er noget særligt det er andre også 6. Tal til andre, som du gerne vil tales til 7. Sæt en ære i at vise respekt 8. Respekt for andre er god stil 9. Tal ikke om respekt, men med respekt 10. Gør respekt til dit projekt. Læs mere om voldsforebyggelse på HÅND OM KONFLIKTEN For mig er det overordentlig beroligende at vide, at hvis man kan få hold på, hvilken type konflikt man er på vej ind i, kan man bedre gribe den og ændre dens retning væk fra afgrundens rand, væk fra hårdknuden. Sådan skriver Abelone Glahn i forordet til bogen Hånd om konflikten. Alle møder før eller siden konflikter i deres arbejdsliv, og det er ikke nødvendigvis dårligt. Konflikter giver indsigt og skal ikke fjernes, men håndteres. I håndbogen giver forfatteren Nethe Plenge derfor forslag til, hvordan man kan agere, når man er kommet over det først slag i en konflikt, og man beslutter sig for at handle med sin fornuft. Børsen Mikro, 132 sider, 199 kr. Læs mere på ERFARING Erfaring er i lidt højere kurs i Jylland. Der er flere gråhårede topchefer hjemme i hovedlandet. I København og nærmeste omegn bliver der satset lidt mere på ungdom og vildskab. HASTIGHED Københavnere taler hurtigt. Lige så hurtigt som de tænker. Til gengæld har den jyske boss fart på vejene. Der var en politikker, som engang sagde Hvad skal jyderne dog med alle de motorveje? De kører alligevel, som om de har dem overalt. SYGDOM Desto tættere man kommer på hovedstaden, desto mere syg bliver man. De mest syge i Danmark bor i Københavnsområdet. Det er der ikke noget nyt i. Storbyerne har altid en magnetvirkning på svage eksistenser, og storbyliv er næsten automatisk lidt hårdere end landlivet, hvor luften er frisk, og fristelserne består af en fransk hotdog fra Shell-tanken på hovedgaden. Læs mere om forskelle og ligheder mellem København og Jylland på (under menupunktet Dig selv ) SOCIALRÅDGIVEREN 01 I

10 Social hjælp på private hænder

11

12 Blev givet bort til de hvide

13 Små projekter spiller også en rolle

14 DS I PRESSEN Redigeret af Annemette Waagensen, Socialrådgiveren samler op på presseomtale af Dansk Socialrådgiverforening. Ud over at bringe citater fra de politisk valgte i DS, får også citater og debatindlæg fra andre medlemmer af DS omtale i disse spalter i det omfang vi opsnapper dem. Hvis du har bidraget med et indlæg, må du derfor gerne maile eller sende en kopi af det. Denne gang har vi klippet i perioden 4. december 2007 til 18. december Så er der ikke langt til genindførelse af almisser og oprettelse af fattiggårde. Bettina Post Øremærkede lønkroner Dansk Folkeparti går i brechen for at øremærke en pose penge til bestemte faggrupper. At øremærke flere milliarder lønkroner til udvalgte grupper vil lægge gift ud for de igangværende overenskomstforhandlinger. Formand Henning Breinholt i fælles debatindlæg med HK Kommunal, Socialpædagogernes Landsforbund og Teknisk Landsforbund i Berlingske Tidende 7. december. Det er rigtig vigtigt, at det er beskrevet, hvem der gør hvad, at ledelsen påtager sig ansvaret for at passe på medarbejderne, og at kollegerne påtager sig ansvaret for at passe på hinanden og sig selv. Næstformand Bettina Post i TV2 Lorrys program Brunch 12. december om, hvad man kan gøre for at forebygge trusler om vold på arbejdspladsen. Programmet var en markering af månedsdagen for drabet på en vagt på et af SKATs kontorer. Jeg synes, det er fint med en større pulje at fordele til det offentlige. Men fordelingen skal aftales i forbindelse med overenskomsten. Næstformand Bettina Post i Nyhedsavisen 15. december. Øvrige citater Der er tale om et socialt eksperiment i særklasse. Hvis der havde været tale om et medicinsk produkt, hvor langt størstedelen af brugerne oplevede store bivirkninger, så havde man aldrig sat det i produktion. Det var droppet længe før, man kunne nå at sige Patientklagenævn. Næstformand Bettina Post i bladet Amnesty 4/07 om starthjælpen. Når man sammenholder de oplysninger, er jeg slet ikke i tvivl om, at det er på grund af starthjælp eller andre nedsættelser i kontanthjælp, at flygtninge og indvandrere bliver smidt på gaden. Næstformand Bettina Post i Avisen.dk 14. december om, at flygtninge og indvandrere er overrepræsenteret i det stigende antal udsættelser. Så er der ikke langt til genindførelse af almisser og oprettelse af fattiggårde, og det ville da også blive konsekvensen, hvis Ågerup havde magt, som han har agt. Næstformand Bettina Post i debatindlæg i Jyllands- Posten 16. december om Cepos-direktør Martin Ågerups bog om Den retfærdige ulighed. 14 SOCIALRÅDGIVEREN 01 I 2008 Det har katastrofale konsekvenser for borgerne og kollegerne, der bliver tilbage. Formand Henning Breinholt i TV2/Nyhederne Online og Ritzau 4. december om konsekvenserne af, at hver femte kommunalt ansat medarbejder bliver skiftet ud om året. Regeringens tanke med starthjælpen var, at den skulle få flere i arbejde, men det har vist sig, at kun 14 procent af starthjælpsmodtagerne er kommet i arbejde. Så lille en effekt er en fiasko. Regionsformand i Nord Søren Andersen i debatindlæg 5. december i Århus Stiftstidende, Holstebro Dagblad, Viborg Stifts Folkeblad, Nordjyske Stiftstidende og Randers Amtsavis. Det er problematisk med så stor fejlprocent, når vi taler kontanthjælp, for det er det nederste sikkerhedsnet, og derfor er retssikkerheden særlig vigtig. Næstformand Bettina Post 18. december i Jyllands- Posten, Fyens Stiftstidende, Skive Folkeblad, Frederiksborg Amts Avis, Nordjyske.dk, Ditcentrum.dk, Berlingske.dk, Fredericiadagblad.dk, Stiften.dk, Amtsavisen.dk, ViborgFolkeblad.dk, jv.dk, Vejleamtsfolkeblad.dk, Herningsfolkeblad.dk, og Horsens-Folkeblad.dk om, at kommunerne i Region Hovedstaden laver fejl i 35 procent af de sager, hvor der kræves tilbagebetaling af kontanthjælp.

15 Redigeret af redaktionen DEBAT LÆSERBREVE Skriv kort: Læserbreve må kun fylde enheder. For lange indlæg bliver returneret eller forkortet af redaktionen. Husk navn, afsenderadresse og evt. telefonnummer. Send gerne foto med. Du kan maile på følgende adresse: Eller sende med post til: Socialrådgiveren, Toldbodgade 19A, postboks 69, 1003 København K. Deadline for læserbreve til nr. 2 er mandag d. 14. januar klokken Tribunal om Israel og Folkeretten Den januar 2008 afholdes et tribunal i København, som skal belyse forholdene for palæstinensiske kvinder og børn i israelske fængsler. Human Rights March har taget initiativet til tribunalet, og FN-forbundet og Mandela Center har tilsluttet sig som arrangører. Human Rights March består af en gruppe kvinder, som fandt sammen i forbindelse med plan-lægning og gennemførelse af International Human Rights March i december januar 2004 og efterfølgende rejse i Israel og Palæstina. Siden hjemkomsten har gruppen arbejdet sammen med palæstinensiske og israelske organisationer, som går ind for dialog, menneskerettigheder og ikke-voldelige løsninger. Blandt andet har vi ført diverse kampagner for palæstinensiske kvinder og en enkelt israelsk, som er politiske fanger i israelske fængsler. For tiden er der ca. 120 kvinder og 360 børn under 18 år i israelske fængsler. Nogle af dem er administrativt tilbageholdt på ubestemt tid, og hvis der er fastsat en periode, bliver den ofte vilkårligt forlænget. De, som bliver dømt, bliver ikke dømt efter nogen demokratisk vedtaget straffelov, men efter Militære Forordninger, som udstedes som dekreter af den israelske militære kommandant i området. Vi har igennem vort arbejde erfaret, at forholdene i fængsler og detentionscentre er under al kritik. Tortur efter arrestation er helt almindeligt, og pladsforhold, ernæring osv. er yderst ringe. Vi beskæftiger os ikke med, om fangerne er skyldige i de anklager, der rettes imod dem eller ej, men med de forhold, de bydes under arrestation og afsoning. Ligeledes beskæftiger vi os ikke med de mandlige fanger, hvad der ellers kunne være god grund til. Ca. 40 procent af den voksne mandlige palæstinensiske befolkning har været i israelsk fængsel. P.t. befinder ca palæstinensere sig i israelske fængsler. Yderligere oplysninger på Tilmelding: eller FN-forbundet St. Kongensgade 36, 4.th København K. På arrangørernes vegne Dagmar Dinesen KONFERENCE 1. februar 2008 i København Hvordan samarbejder lærere og socialrådgivere om udsatte børn? Sted: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, København N Pris: 300 kr. inklusiv frokost Tilmelding: Se PROGRAM Velkomst v. Henning Breinholt og Anders Bondo Christensen Udsatte børn og unge et fælles ansvar Velfærdsminister Karen Jespersen Hvem er de udsatte børn og unge? Hvordan giver vi dem en ærlig chance? Professor Per Schultz Jørgensen Temaer i samarbejdet om udsatte børn og unge erfaringer fra karavanekommunerne Line Lerche Mørk, lektor, DPU Interaktivt teater: Samarbejde på spil Teatergruppen Absolut Forum spiller op til debat og erfaringsudveksling Workshops: Samarbejdet som de fem karavanekommuner og forældre ser det Første runde: Rebild: Fælles sprog og fælles platform Århus: Netværksmøde og inddragelse af forældre og børn Fredericia: Fra skakspil til Red Alert Faxe: Opbygning af distriktsteam Herlev: Lang erfaring med sundhedsteams og socialrådgivere på skolerne FBU ForældreLANDSforeningen: Hvad oplever forældrene? Workshops: Samarbejdet som karavanekommunerne og forældre ser det Anden runde Afslutning SOCIALRÅDGIVEREN 18 I

16 DOKUMENTATION Socialrådgivere vil aflive meningsløst bureaukrati I forbindelse med regeringens udspil om at luge ud i reglerne på det sociale område, har Dansk Socialrådgiverforening (DS) spurgt socialrådgiverne, hvor de oplever unødigt bureaukrati. Flere peger på, at den sociale lovgivning kan være meget omstændelig og kontrollerende i forhold til borgerne og bureauktratiet og arbejdsmængden bliver derefter. DS samler socialrådgivernes bidrag i et katalog, som vil indgå i den politiske proces med at forenkle reglerne. Flere af eksemplerne er allerede sendt til de socialpolitiske ordførere i Folketinget. Du kan læse med her: REDIGERET AF SUSAN PAULSEN Svært at spotte de udsatte børn Praksis bliver mere og mere administrativ og regelbundet, og det gør, at jeg ikke har så meget tid med familierne. Men det er svært specifikt at pege på nogle regler. Det er i højere grad tendenser. Det er mere en bevægelse mod massivt administrativt arbejde og mindre arbejde med borgerne. Nu skal der for eksempel laves handleplaner i alle foranstaltninger. Vi skal også se på forældreansvarsloven og være ekstra obs på forældremyndighed Vi skal skrive mere. Der er mindre rum til at arbejde kreativt og fleksibelt. Man skal sidde mere foran skærmen, man skal dokumentere og begrunde i større og større omfang. 50- undersøgelserne skal være store og uddybende, det giver mindre tid til det andet arbejde, som går fra kontakten med familierne den tætte kontakt. Det giver en risiko for, at vi rammer ved siden af med den valgte foranstaltning og med at kunne spotte de børn, som har brug hjælp, jf. Tøndersagen. Socialrådgiver på børneområdet FOTO: SCANPIX Anbringelsessager skal igennem mange hænder Her i kommunen er der især i anbringelsessager rigtigt mange hænder, en sag skal igennem, før den kan godkendes af rådmanden. Sagsbehandler: Indstilling til anbringelse, videre til funktionsleder: godkendelse, videre til socialfaglig konsulent, videre til børn og familiechef: godkendelse, og endelig til rådmanden. 5 led for, at en anbringelse endeligt kan godkendes, alt for mange B 16 SOCIALRÅDGIVEREN 01 I 2008

17 B FAKTA OM AFBUREAUKRATISERING Socialministeriet har taget initiativ til at finde ud af, om der er behov for afbureaukratisering på det sociale område. Det er et led i regeringens kvalitetsreform. Overskriften er Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område med fokus på udsatte børn, handicap- og ældreområdet. Syv kommuner er blevet interviewet af Deloitte for Socialministeriet. Det drejer sig om Århus, Næstved, København, Høje Taastrup, Jammerbugten, Herning og Faaborg-Midtfyn kommuner. Kommunernes svar skal sammen med input fra DS og andre organisationer tilsammen danne et bruttokatalog med forslag til forenkling af reglerne. Bruttokataloget vil udgøre grundlaget for tre parallelle konferencer, som KL og Socialministeriet holder først i det nye år. B Desuden er der kontakt til visitation/konsulent-teamet, som skal finde et sted til barnet (det må vi ikke længere gøre selv). Så er der forbesøg af socialrådgiver og konsulenten. Så skal barn og familie med på besøg. Derefter er der indskrivningsmøde på det valgte sted. Og som det sidste skal barnet anbringes, igen en hel masse led, der sagtens kunne forenkles og samles i nogle af de besøg. Socialrådgiver på børneområdet Ingen spørger til børnene Min erfaring er, at hvis jeg har talt med en familie i en time, går resten af dagen med administration - nogle gange mere. Der stilles flere og flere administrative krav, indføres flere og flere it-systemer. Det bliver serveret som skal-opgaver. Til gengæld tales der sjældent om, hvordan børnene trives. Bureaukratiet bliver et mål i sig selv. Ledelsen er interesseret i, om jeg har udfyldt dette eller hint skema. De spørger heller ikke om, hvordan børnene trives Socialrådgiver på børneområdet Højst 40 sager Det er tankevækkende, at en stor del af den kontrol, vi udsættes for, er kontrol af de administrative rutiner, mens der sjældent bliver spurgt til, om det har været en god foranstaltning for barnet/familien. Hvis der skal kunne laves et ordentligt arbejde ift. truede børn, skønner jeg, at man kun kan have verserende sager af gangen. Socialrådgiver på børneområdet Lov om sagstal efterlyses Man bør lovgive om, hvor mange børnesager en sagsbehandler bør have eller lovgive om, hvor mange timer pr. sag pr. foranstaltning. Det vil vise, at mange kommuner ikke har ressourcer nok til at lave arbejdet ordentligt. Hvis man i Folketinget kan lovgive omkring så mange andre forhold, så kan der vel også lovgives omkring dette forhold? Socialrådgiver på børneområdet Fire forskellige rådgivere det er vigtigt at gøre opmærksom på det uhensigtsmæssige i specialiseringens effekt på handicapområdet. Vore patienter har ingen chance for at finde rundt i det kommunale regi, og de kan som andre borgere have op til fire forskellige rådgivere at skulle henvende sig til. Samarbejdet om en helhedsorienteret indsats overfor patienterne vanskeliggøres dermed også, idet det næsten er umuligt at indkalde så mange samarbejdspartnere til et fælles møde... Socialrådgiver på psykiatriområdet Lang ventetid aktuelt sidder jeg med en klient, som i løbet af et år ikke er lykkedes med at komme til første samtale angående ressourceprofil. Der har været bestilt tider hos fire til fem skiftende sagsbehandlere, og hans (psykiske) problem forstørres af ventetid, så han i perioder ikke selv er i stand til at overholde aftaler. Systemet reagerer med at trække hans kontanthjælp man tager ikke stilling til effekten af sanktionen og forøger dermed hans problem og foretager sig intet aktivt for at løse sagen. Jeg er ansat af hans familie til at guide ham igennem og selv det nytter ikke. Jeg har haft mange lignende sager dog med heldigere udfald. Selvstændig socialrådgiver, psykiatriområdet Uoverskueligt for borgerne Jeg arbejder i voksenpsykiatrien og har tæt samarbejde med især en kommune, som har indført bum-modellen. Det giver et betydeligt bureaukrati. Én borger kan have mange forskellige sagsbehandlere. For eksempel: 1) udbetaling af kontanthjælp, 2) opfølgning, 3)børnefamilie-afdelingen, hvis der er behov for hjælp og støtte til børn, 4) vedrørende eventuelt bevilling af ophold i bofællesskab eller lignende. Det gør det uoverskueligt og er meget forvirrende for borgeren. Og de forskellige sagsbehandlere udveksler ikke nødvendigvis oplysninger, så hvis der for eksempel er indhentet en speciallægeerklæring i forbindelse med placering i botilbud, så er det ikke sikkert, at den sagsbehandler, der behandler ansøgning om førtidspension, er klar over, at kommunen har modtaget en speciallægeerklæring. Selvstændig socialrådgiver, psykiatriområdet Hvem gør hvad? Det sociale system er efterhånden skruet sådan sammen, at det ikke længere fungerer eller arbejder sammen om fælles mål for den samme person/familie. Set med vore øjne er børnefamilier værst ramt. De kan risikere at have rigtig mange sagsbehandlere vi har oplevet op til syv. Dertil kommer så eventuelle ansatte støttepersoner, pædagoger, PPR-ansatte, to sprogkonsulenter, lærere m.v. Det er almindeligt, at deltagerne i det professionelle netværk omkring en børnefamilie ikke ved, hvad hinanden gør. Socialrådgiver, integrationsområdet SOCIALRÅDGIVEREN 01 I

18 Flere psykisk syge hjemløse på forsorgshjem

19

20 DS:NU Redigeret af Birgit Barfoed, GENERALFORSAMLING Sygehussocialrådgiverne Faggruppen af sygehussocialrådgivere indkalder til generalforsamling fredag d. 29. februar 2008 kl på Hotel Storebælt i Nyborg. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal senest 15. februar 2008 sendes til Anne-Lis Mark, Amtssygehuset i Gentofte, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup eller Stil op til bestyrelsen! Overvej allerede nu om det kunne være noget for dig, vi mangler bestyrelsesmedlemmer. GENERALFORSAMLING Socialrådgivere i Region Hovedstaden Klubben for socialrådgivere i Region Hovedstaden indkalder til generalforsamling 31. januar kl. 17 i Kulturhuset, Islands Brygge 18, København S. Mød Region Østs formand Maj-Britt Berlau og dine kolleger i regionen. Dagsorden ifølge lovene. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen de sendes til Laura Lauritsen på mail Tilmelding til spisning senest 25. januar på samme mailadresse. GENERALFORSAMLING Psykiatrifaggruppen Psykiatrifaggruppen holder generalforsamling torsdag den 6 marts på Coop s kursuscenter Severin i Middelfart. Eventuelle forslag til dagsorden skal være formanden Elisabeth Brix på mail i hænde senest den 21 februar Mød op og kom i dialog med DS-formand Henning Breinholt og din fagbestyrelse og få indflydelse på faggruppens fremtid. LANDSMØDE 2008 SOSU-skolerne Landsklubben af socialrådgivere ansat SOSU-skolerne indkalder til landsmøde og generalforsamling marts 2008 på Hotel Storebælt i Nyborg På programmet er bl.a.: Hvordan vi underviser grundforløbselever v. Henrik Guldbøg, socialpædagog, Lise Lotte, pædagog og Mark Arpe, fysioterapeut. Udviklingen centralt for v. John Hyrup Jensen, EPOS Den autentiske lærer v. Per Fibek Læs mere på vores hjemmeside på Pris: 1100 kr., tilmelding senest 15. februar 2008 til Kirsten Nielsen, med oplysning om medlemsnummer, navn, telefon, adresse, arbejde og evt. EAN nummer. Skriv SOSU-skolerne marts i emnelinjen. FAGGRUPPESEMINAR Sygehussocialrådgiverne Sygehusfaggruppen holder seminar 29. februar - 1. marts 2008 på Hotel Storebælt i Nyborg På programmet er: Hvordan kan vi bruge VISO? Oplæg fra faglig leder Marianne Engbo Hvordan bevarer vi sygehusene som arbejdsområde i fremtiden? Hvordan sikrer vi, at de der træffer beslutningerne om fremtidens sygehuse ved, hvad en sygehussocialrådgiver laver? Kræftpatienter lever livet. Oplæg ved sygeplejerske Dorte Malig Rasmussen om kræftoverleveres erfaring med og håndtering af hverdagen. Kursusafgift 600 kr.(efter tilskud fra DS) Maks. 40 deltagere med overnatning på enkeltværelse. Evt. forespørgsler: Anne-Lis Mark, Tilmelding senest 1. februar på faggruppens hjemmeside på Her kan du også læse det detaljerede program. FAGGRUPPEKURSUS Døgninstitutioner og opholdssteder Kursus for faggruppens medlemmer april 2008 på Fuglsangcentret, Fredericia. Cand.jur. Bente Adolphsen, ansat i Århus Kommune, om aktuelt lovstof og praksis. Der er mulighed for at fremsende spørgsmål. Lars Mogensen, konfliktcoach, forfatter og foredragsholder. Kommunikation og konflikthåndtering med udgangspunkt i socialrådgiverens rolle på døgninstitution. Henrik Egelund Nielsen, koordinator, DS-sekretariatet, om aktuelle socialpolitiske fokuspunkter og, sammen med journalist fra DS, inspiration til skriftlighed og synlighed. i medierne. Aften med afstressende og helsebringende underholdning. Pris: 3550 kr. Tilmelding senest 15. februar på mail til Søs Ammentorp med oplysning om navn, arbejdsplads og arbejdspladsens EAN-nummer. Skriv Døgninstituioner og opholdssteder april i emnelinjen. 20 SOCIALRÅDGIVEREN 18 I 2007

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Socialrådgivere bruger 14 procent af deres tid på kontakt til børn og forældre og 86 procent på øvrige opgaver Marts 2008 Som et led i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014

Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Dialogmøde med oplæg om 8 brancher og stress 06.11.2014 Vivi Imer Hansen, forhenværende projektleder Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet Formål med projekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig,

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere