To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune."

Transkript

1 To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne i vores Børne- og familierådgivning samtidig med, at vi er i gang med spændende udviklingstiltag. Vi opnormerer således med yderligere en leder. Da vor nuværende kompetente faglige leder samtidig har valgt at gå på pension, søger vi to ledere på fuld tid med tiltrædelse den 1. december 2014 eller snarest derefter. Børne- og Familierådgivningen. Børne- og familierådgivningen varetager servicelovens opgaver vedrørende myndighed, rådgivning og vejledning, støtte til børn og unge med særlige behov og/eller funktionsnedsættelser. Der er ligeledes konsulentfunktioner i forhold til skoler og daginstitutioner samt tværfagligt samarbejde internt som eksternt. Børne- og Familierådgivningen består af et sekretariat, en visitation, et børne- og ungeafsnit, et specialafsnit og et anbringelsesteam bestående af to familieplejekonsulenter i alt 30 medarbejdere samt fremadrettet to faglige ledere med reference til en afdelingsleder. Afdelingen har til huse i Fjerritslev med en satellitenhed i Pandrup. Vores væsentlige værdier. Respekt og anerkendelse. Faglighed og overblik. Åbenhed og dialog. Værdierne er bærende og understøttende for vores principper i arbejdet med børn og familier. Den ene stilling er leder i Børn- og ungeafsnittet. Denne stilling indeholder udover personaleansvar overfor 13 myndighedsrådgivere det faglige ansvar vedrørende arbejdet med socialt udsatte børn og unge. Tjenestestedet er som udgangspunkt i Pandrup, men der vil være fastlagte ugentlige arbejdsdage i Fjerritslev. Der kan efter konkret aftale stilles hjemmearbejdsplads til rådighed Den anden stilling er leder i Visitationen og Specialafsnittet. Denne stilling indeholder udover personaleansvar overfor 9 myndighedsrådgivere det faglige ansvar vedrørende arbejdet med socialt udsatte børn og unge i vor Visitation og børn/unge med funktionsnedsættelser i vor Specialafsnit. Tjenestestedet er som udgangspunkt i Fjerritslev. Der kan efter konkret aftale lejlighedsvis stilles faciliteter til rådighed i Pandrup eller som hjemmearbejdsplads. Der kan fremadrettet komme organisatoriske ændringer i dels den fysiske placering og dels funktionsopdelingen i Børne- og Familierådgivningen.

2 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats. Børne- og Familierådgivningen hører organisatorisk til i Børne- og Familieforvaltningen. Rådgivningen er en del af fagafdelingen Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats ledet af en forebyggelseschef og som består af: Sundhedsplejen Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) Familiecenter (familiebehandling mv.) Tandplejen Børne - og Familierådgivningen SSP Skole- socialforvaltning og politisamarbejde Denne fagorganisering har baggrund i en målsætning om tæt tværfagligt samarbejde, så vi kan yde en tidlig, helhedsorienteret og forebyggende indsats. Grundlagsforståelsen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune er der en faglig og menneskelig forståelse for, at de nære voksne er de centrale aktører i opgaveløsningen. De nære voksne er forældrene og de professionelle eks. lærere og pædagoger som barnet møder i det lokalmiljø, hvor det lever sit liv. Hvor forældrene ikke i tilstrækkeligt omfang kan påtage sig ansvaret i forhold til barnet, kan det være netværk familie m.m. omkring barnet, der kan udgøre en vigtig ressource og forudsætning for opgaveløsningen. Vi ser derfor forældre som en væsentlig ressource og de nære professionelle som betydningsfulde i relationen til børn, unge og familier med behov for særlig støtte og hensyntagen. Rådgiverne er sekundære i forhold til denne opgaveforståelse, men betydningsfulde i relation til at understøtte de nære professionelle i deres løsning af opgaven og i forhold til forældrenes og netværkets aktive medvirken. Denne Grundlagsforståelse er derfor det pejlemærke, som medarbejdere i Jammerbugt kommune har som sigtepunkt for såvel den faglige som personlige udvikling i den praksis, hvor vi udøver vores virke. 2

3 Ny og spændende Udviklingsstrategi. I forbindelse med den påbegyndte budgetproces 2015 har vi udarbejdet en udviklingsstrategi, der omhandler 3 nye tiltag: Socialrådgivere på skoler og i dagtilbud, En Sverigesmodel og en ansøgning om satspuljemidler til at blive partnerskabskommune. Kommunalbestyrelsen vedtager i oktober 2014 budgettet for 2015, og såfremt udviklingsstrategien eller dele heraf bliver politisk prioriteret, vil vore to nye faglige ledere sammen med den øvrige ledelse være centrale aktører i den konkrete udformnings- og handleplan, implementering samt rekruttering af flere medarbejdere. En spændende opgave for dig som ønsker at være med i spidsen for faglige, udfordrende udviklingstiltag indenfor ledelse og socialt arbejde i den kommunale kontekst. Og hvem er du så? Af faglige kvalifikationer regner vi med, at du: har leder- og socialfaglig uddannelse. tænker ledelse som dit fag og har solid erfaring med ledelse. er fagligt velfunderet indenfor Servicelovens bestemmelser på børne- og ungeområdet - henholdsvis de socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelser. har et godt greb om teori og metode samt kendskab til eller erfaring med ICS. har erfaring med personaleledelse, mødeledelse, faglig sparring og med at stå i marken. kan tilslutte dig vores væsentligste værdier, Børnepolitikken samt Grundlagsforståelsen og vil omsætte ordene til handling og praksis. mener, at forebyggelse og tidlig indsats er den rigtige vej frem. tager ansvar for at styrke den faglige udvikling i afdelingen. er økonomisk bevidst og ansvarlig i forhold til det politisk besluttede serviceniveau og den økonomiske ramme. i det tværfaglige samarbejde formår at sætte positivt fokus på den socialfaglige indsats. Af personlige kvalifikationer forventer vi, at du: 3

4 er troværdig, reel og sikker på dig selv. har engagement og fleksibilitet og ind i mellem is i maven med begge ben solidt på jorden. har selvstændighed og evner at planlægge og koordinere din opgavevaretagelse. forstår og formår at samarbejde både med borgere, kolleger samt ledelse - og ikke mindst tværfagligt. har empati, et godt humør og vil aktivt bidrage til, at arbejdspladsen er et rart og godt sted at være for medarbejdere og ledelse. Og vi forventer, at du i løbet af de første 100 dage kan indfri succeskriterierne: Gensidigt godt og tillidsfuldt samarbejde med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere internt og eksternt Grundigt kendskab til organisationen og dens kultur Godt overblik over arbejdsgange og funktioner, kvalitetssikring, sager og sagsmængde Godt kendskab til retningslinjer og relationer i det tværfaglige samarbejde Og vi forventer, at du efter det første år kan indfri succeskriterierne: Bidraget aktivt til opbygningen af et velfungerende ledelsesteam Bidraget til et og/eller flere udviklingsinitiativer, herunder implementering af udviklingsstrategien. Udvikling af rådgivernes faglighed og kompetence Styrket Børne- og familierådgivningens myndighed, sparring og konsultative funktioner i det tværfaglige samarbejde med bl.a. skoler, dagtilbud, Familiecenter og øvrige. Så tilbyder vi dig til gengæld: En arbejdsplads i en god og spændende udvikling med frihed under ansvar, og hvor vi siden 2012 har været i gang med implementering af både ICS og DUBU. Ledelsens opbakning til din opgavevaretagelse og til medindragelse. En arbejdsplads med medarbejdere og kolleger med masser af engagement og kompetencer. En arbejdsplads, hvor tværfaglighed, tidlig indsats og arbejdet med helheden i børnenes og deres familiers liv har meget høj prioritet. En ret og en pligt til ekstern supervision. Mulighed for efter- og videreuddannelse. Medlem af det lokale MEDudvalg. En løn, der modsvarer dine kvalifikationer og kompetencer, og som forhandles med den forhandlingsberettigede organisation. Er du interesseret og nysgerrig? 4

5 Vi rekrutterer i samarbejde med konsulentfirmaet H.C. Vestergaard aps. Hvis du vil vide mere om stillingernes indhold, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Hans Christian Vestergaard på tlf / eller leder af Børne- og familierådgivningen Helle Drue Laursen på tlf Du har ligeledes mulighed for at rekvirere vores Sammenhængende Børnepolitik, Udviklingsstrategi april 2014 samt vores Retningslinjer for tværfagligt samarbejde og visitation marts 2014 ved henvendelse til Allis Rank Jensen tlf , mail Ansøgning vedlagt relevante dokumenter sendes på mail til og skal være os i hænde senest fredag den 17. oktober kl Du bedes i din ansøgning oplyse og begrunde, om du foretrækker den ene stilling frem for den anden, relevant reference samt din mailadresse. Ansættelsessamtalerne finder sted torsdag den 23. oktober 2014 Vi glæder os til at høre fra dig 5

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for PPR leder

Job- og kompetenceprofil for PPR leder Job- og kompetenceprofil for PPR leder Børn og Skole Aabenraa Kommune November 2014 1. Om stillingen PPR rådgiver kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler samt familieafdelingen og sundhedsplejen.

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

DE 5 SKARPE : TOBIAS BØRNER STAX

DE 5 SKARPE : TOBIAS BØRNER STAX DE 5 SKARPE : TOBIAS BØRNER STAX KORT NYT SKAL HJÆLPES I FORM NYE BØGER PÅ EGNE VINGER ETIK I VEJLEDNINGEN ØKONOMI FOR KVINDER KORT NYT BØRNS MISTRIVSEL SKAL HURTIGERE FREM WWW UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG

Læs mere

DE 5 SKARPE : LARS HØJ

DE 5 SKARPE : LARS HØJ DE 5 SKARPE : LARS HØJ Spinkel dokumentation fra minister KORT NYT KØBENHAVN KIKSER NYE BØGER INDBLIK I CENTRALE DISKURSER INTERKULTURELT SAMARBEJDE NORDEN RUNDT KORT NYT FOREBYGGELSE ER EN GOD IDÉ DS

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

DS støtter lægeordineret heroin

DS støtter lægeordineret heroin DS støtter lægeordineret heroin DRIVER SPORLØS FRA RÆKKEHUS NYE BØGER AV MIN BARNDOM ANVENDELIG FORSKNING DISKUTÉR DIG TIL HØJERE FAGLIGHED *F*U* C*K* D*I*G* DROP ANSVAR I STUDIEJOBS RASLER NED I VÆRDI

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

DE 5 SKARPE : PALLE ØRBÆK

DE 5 SKARPE : PALLE ØRBÆK DE 5 SKARPE : PALLE ØRBÆK Ny viden om unge-indsatsen KORT NYT 2000 PÅ HERBERG I 2007 NYE BØGER GRUNDBOG I SOCIALRÅDGIVNING VIDENS- ELLER EVIDENSBASERET? BØRN I TERAPI KORT NYT FÅR HJÆLP AF FANGE-CD BEDRE

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

DE 5 SKARPE : LARS OLSEN

DE 5 SKARPE : LARS OLSEN DE 5 SKARPE : LARS OLSEN Hjemløse budt indenfor KORT NYT HAR RINGERE FRITIDSLIV NYE BØGER INDRE STYRKE OG MODSTANDSKRAFT DEN ANTROPOLOGISKE VINKEL HØR HVAD DER BLIVER SAGT KORT NYT 1 2 3 41 2 3 4 SLUT

Læs mere

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB.

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Da vores institutionsleder for CAB har valgt at gå på efterløn, opslås der en ledig stilling til besættelse til den 1. august 2013 eller snarest derefter.

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

DE 5 SKARPE : LARS ANDERSEN

DE 5 SKARPE : LARS ANDERSEN DE 5 SKARPE : LARS ANDERSEN Alvorligt syge skal alligevel aktiveres KORT NYT ET TILBUD I AFTEN OG NATTETIMERNE NYE BØGER HÅNDBOG OM FUNKTIONS- EVNEMETODEN KONFLIKTHÅNDTERING FANTASI OG VIRKELIGHED KORT

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere