TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT"

Transkript

1 BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube (BBL MGIT indikatorrør til detektion af mycobakterievækst) er tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement og BBL MGIT PANTA antibiotic mixture og er beregnet til detektion og opsamling af mycobakterier vha. BACTEC MGIT 960 System. Aacceptable prøver er afkogte og dekontaminerede kliniske prøver (bortset fra urin) og sterile kropsvæsker (bortset fra blod). RESUMÉ OG FORKLARING Fra 1985 til 1992 steg antallet af rapporterede tilfælde af infektion med Mycobacterium tuberculosis (MTB) med 18 %. Det anslås, at tuberkulose på verdensplan stadig dræber 3 millioner mennesker årligt, hvilket gør den til den mest udbredte, dødelige infektionssygdom. 1 Mellem 1981 og 1987 viste undersøgelser af AIDS-tilfælde, at 5,5 % af AIDS-patienterne havde disseminerede, ikke-tuberkuløse, mycobakterieinfektioner som f.eks. MAC. I 1990 havde de øgede tilfælde af disseminerede, ikke-tuberkuløse, mycobakterieinfektioner resulteret i en kumulativ forekomst på 7,6 %. 2 Ud over genopblomstringen af MTB er multiresistent MTB (MDR-TB) blevet et stigende problem. Forsinkelse af dyrkningen, identifikationen og rapporteringen af disse MDR-TB-tilfælde på laboratoriet bidrog delvist til spredningen af sygdommen. 3 De U.S. Centers for Disease Control and Prevention (amerikanske centre for sygdomskontrol og forebyggelse) (CDC) har anbefalet, at der skal gøres alt for, at laboratorierne kan benytte de hurtigste metoder til at diagnosticere mycobakterier. Disse anbefalinger inkluderer brugen af både flydende og faste medier til dyrkning af mycobakterier. 3,4 MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube indeholder 7 ml modificeret Middlebrook 7H9 Broth (Middlebrook 7H9-bouillon). 5,6 Det komplette medium med OADC-berigelse og PANTA antibiotic mixture er et af de mest anvendte flydende medier til dyrkning af mycobakterier. Alle slags kliniske prøver, fra luftvejene såvel som uden for luftvejene (bortset fra blod og urin), kan behandles til primær isolering i MGIT rør vha. konventionelle metoder. 4 Den behandlede prøve inokuleres i et MGIT tube og placeres i BACTEC MGIT 960 System til kontinuerlig overvågning, indtil den detekteres som positiv, eller indtil undersøgelsen er overstået. PROCEDURENS PRINCIPPER En fluorescerende forbindelse er fastgjort i silikone i bunden af 16 x 100 mm rør med rund bund. Den fluorescerende forbindelse er følsom over for den ilt, der er opløst i bouillonen. Til at begynde med kvæler den store mængde opløst ilt lysudsendelsen fra forbindelsen, og der kan derfor kun detekteres lidt fluorescens. Senere vil mikroorganismer med et aktivt stofskifte forbruge ilten og lade mere fluorescens blive detekteret. Rør, der er indsat i BACTEC MGIT 960 System, inkuberes kontinuerligt ved 37 C og overvåges én gang i hvert 60 min for at se, om fluorescensen skulle være blevet forøget. En analyse af flourescensen bruges til at bestemme, om røret er instrumentpositivt, dvs. om prøven indeholder levedygtige organismer. Et instrumentpositivt rør indeholder ca til 10 6 kolonidannende enheder pr. milliliter (CFU/mL). Dyrkningsglas, der forbliver negative i mindst 42 dage (op til 56 dage), og som ikke viser synlige tegn på at være positive, skal fjernes fra instrumentet som værende negative og steriliseres, inden de kasseres. BACTEC MGIT Growth Supplement (BACTEC MGIT vækstsupplement) tilsættes hvert MGIT tube for at tilføre stoffer, der er afgørende for hurtig vækst af mycobakterier. Oleinsyre bruges af tuberkulosebakterier og spiller en vigtig rolle i mycobakteriers stofskifte. Albumin fungerer som en beskyttende forbindelse, der binder frie fedtsyrer, der kan være giftige for Mycobacterium-arter, hvorved opsamlingen af dem bliver forbedret. Dextrose er en energikilde. Catalase nedbryder de giftige peroxider, der kan være til stede i mediet. Når man tilsætter BACTEC MGIT Growth Supplement/BBL MGIT PANTA antibiotic mixture til BBL MGIT broth inden inokulering med en klinisk prøve, reduceres risikoen for kontaminering. REAGENSER BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube indeholder: 110 µl fluorescent indikator og 7 ml bouillon. Indikatoren indeholder Tris 4, 7-diphenyl-1,10-phenanthrolin-rutheniumklorid-pentahydrat på en base af silikonegummi. Rørene skylles med 10 % CO 2 og lukkes med polypropylenhætter. Ca. formel* pr. L renset vand: Modificeret Middlebrook 7H9 Broth base...5,9 g Kaseinpepton...1,25 g BACTEC MGIT Growth Supplement indeholder 15 ml Middlebrook OADC enrichment (Middlebrook OADC-berigelse). Ca. formel* pr. L renset vand: Oksealbumin... 50,0 g Catalase... 0,03 g Dextrose... 20,0 g Oleinsyre... 0,1 g Polyoxyethylenstearat (POES)... 1,1 g BBL MGIT PANTA glas indeholder en frysetørret blanding af antimikrobielle stoffer. Ca. formel* pr. glas frysetørret PANTA: Polymyxin B enheder Trimethoprim µg Amphotericin B µg Azlocillin µg Nalidixinsyre µg *Justeret og/eller suppleret som påkrævet for at opfylde funktionskriterier. Opbevaring af reagenser: BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tubes, ved modtagelsen skal de opbevares ved 2 25 C. MÅ IKKE FRYSES. Minimér eksponering for lys. Bouillonen skal være klar og farveløs. Må ikke bruges, hvis den er uklar. MGIT tubes, der har været opbevaret i henhold til anvisningerne på etiketten, kan inokuleres frem til udløbsdatoen og inkuberes i op til otte uger. BACTEC MGIT Growth Supplement ved modtagelsen skal de opbevares mørkt ved 2 8 C. Undgå nedfrysning eller overopvarmning. Må ikke åbnes, før de skal bruges. Minimér eksponering for lys. BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture ved modtagelsen skal de frysetørrede glas opbevares ved 2 8 C. Når den er genopløst, skal PANTA blanding opbevares ved 2 8 C og bruges inden for 5 dage. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER: Til in vitro diagnostik. Dette produkt indeholder tørt naturgummi. Patogene mikroorganismer, herunder hepatitisvira og humant immundefekt virus, kan forekomme i kliniske prøver. Standardforholdsregler 7-10 og institutionelle retningslinier skal overholdes ved håndtering af alle emner, der er kontamineret med blod og andre legemsvæsker. Arbejde med Mycobacterium tuberculosis dyrket som kultur kræver procedurer, opbevaringsudstyr og faciliteter på biosikkerhedsniveau. 4

2 Hvert MGIT tube skal inden brug kontrolleres for tegn på beskadigelse eller kontaminering. Bortskaf rør, hvis de ser ud til at være uegnede. Tabte rør skal undersøges omhyggeligt. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal røret bortskaffes. I tilfælde af brud på røret: 1) Luk instrumentskufferne, 2) Sluk for instrumentet, 3) Evakuér området øjeblikkeligt og 4) Følg CDCretningslinierne eller de almindelige retningslinier på stedet. Et lækkende eller itugået glas, der er blevet inokuleret, kan udsende en aerosol af mycobakterier. Træf passende foranstaltninger. Autoklavér alle inokulerede MGIT tubes, inden de bortskaffes. PRØVEINDSAMLING OG -HÅNDTERING Alle prøver skal indsamles og transporteres som anbefalet af CDC, Clinical Microbiology Procedures Handbook (håndbogen om kliniske mikrobiologiprocedurer) eller din laboratoriemanual. 11 AFKOGNING, DEKONTAMINERING OG KONCENTRERING Prøver fra forskellige steder på kroppen skal behandles inden inokulering af MGIT tubes og behandles som følger: SPYT: Prøver skal behandles vha. NALC-NaOH-metoden som anbefalet af CDCs Public Health Mycobacteriology (mycobakteriologi i det offentlige sundhedsvæsen): En Guide for the Level III Laboratory (vejledning til niveau III-laboratorier). 4 Man kan også bruge BBL MycoPrep kit til behandling af mycobakterieprøver (se Tilgængelighed ). MAVEPRØVER: Prøverne skal dekontamineres som spyt. Hvis prøvens volumen er over 10 ml, skal den koncentreres ved centrifugering. Resuspendér sedimentet i ca. 5 ml sterilt vand, og dekontaminér. Tilføj en lille mængde NALC powder (NALC pulver) (50 til 100 mg), hvis prøven er tyk eller slimet. Efter dekontamineringen skal man igen koncentrere prøven, inden den inokuleres i MGIT tube. KROPVÆSKER: (Cerebrospinalvæske, ledvæske, pleuralvæske, etc.): Prøver, der er indsamlet aseptisk og som forventes ikke at indeholde andre bakterier, kan inokuleres uden forudgående dekontaminering. Hvis prøvevolumenet er over 10 ml, skal det koncentreres ved centrifugering ved x g i 15 min. Hæld supernatanten af. Inokulér MGIT tube med sediment. Prøver, der forventes at indeholde andre bakterier, skal dekontamineres. VÆV: Vævsprøver skal behandles som anbefalet af CDCs Public Health Mycobacteriology: A Guide for the Level III Laboratory. 4 Rutinemæssig inokulering af fast medium er specielt vigtig for optimal opsamling af mycobakterier fra vævsprøver, da disse prøver er specielt modtagelige over for sporadisk opsamling af mikroorganismer. AFFØRING: Suspendér 1 g fæces i 5 ml Middlebrook Broth. Bland opløsningen på en vortexmixer i 5 sek. Fortsæt med NALC-NaOHproceduren som anbefalet af CDCs Public Health Mycobacteriology. A Guide for the Level III Laboratory. 4 BEMÆRK: Til alle prøvebehandlingsmetoder skal man bruge så megen fosfatbuffer (ph 6,8), at dekontamineringsblandingen bliver på 50 ml inden centrifugering. Resuspension af pelleten skal også gøres med en frisk opløsning af fosfatbuffer (ph 6,8). PROCEDURE Vedlagte materialer: BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tubes og BACTEC MGIT 960 Supplement Kit, der indeholder BACTEC MGIT Growth Supplement og BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (se Tilgængelighed ). Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Falcon brand 50 ml centrifuge tubes (Falcon 50 ml centrifugerør), 4 % natriumhydroxid, 2,9 % natriumcitratopløsing, N-acetyl-L-cysteinpulver, fosfatbuffer ph 6,8, vortexmixer, 37 C inkubator, 1 ml sterile pipetter, sterile overføringspipetter, BBL Middlebrook og Cohn 7H10 Agar, BBL MycoPrep Specimen Digestion / Decontamination Kit (BBL MycoPrep prøveafkognings/dekontamineringskit), BBL Middlebrook 7H9 Broth (se Tilgængelighed ) eller andre mycobakterie-agarer eller æggebaserede medier. Vævshomogenisator eller steril podepind, BBL Normal Saline (BBL normalt saltvand) (se Tilgængelighed ), ATCC stammer #27294, 12478, 6841, mikroskop og materialer til præparatfarvning, justérbare 1000 µl pipetter, tilsvarende sterile pipettespidser, 5 % agarplader med fåreblod og tuberkeldræbende desinfektionsmiddel. INOKULERING AF MGIT TUBES: BBL MGIT 7 ml Tubes skal bruges sammen med et BACTEC MGIT 960 instrument. 1. Rekonstituér et glas frysetørret BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture med 15 ml BACTEC MGIT Growth Supplement. 2. Mærk MGIT tube med prøvens nummer. 3. Skru hætten af, og tilsæt aseptisk 0,8 ml Growth Supplement/MGIT PANTA Antibiotic Mixture. For at få de bedste resultater skal man tilsætte Growth Supplement/MGIT PANTA Antibiotic Mixture umiddelbart inden inokuleringen med prøven. 4. Tilsæt 0,5 ml af den koncentrerede prøvesuspension, der blev tilberedt som beskrevet herover. Tilsæt også en dråbe (0,1 ml) prøve til en 7H10 agarplade eller anden fast agar til mycobakterier eller et æggebaseret medium. 5. Sæt hætten godt fast på røret, og bland indholdet godt. 6. Dyrkningsglas, der er sat i instrumentet, testes automatisk, så længe testen varer (42 dage anbefales). I forbindelse med prøver, hvor der er mistanke om mycobakterier med andre inkuberingsbetingelser, kan man opstille et ekstra, identisk MGIT tube og inkubere det ved en passende temperatur, f.eks. 30 eller 42 C. Inokulér og inkubér ved den påkrævede temperatur. Disse rør skal aflæses manuelt (se BACTEC MGIT 960 User s Manual) (BACTEC MGIT 960 brugsanvisning). I forbindelse med prøver, der er under mistanke for at indeholde Mycobacterium haemophilum, skal der under inokuleringen tilføres røret en hæminkilde, og røret skal inkuberes ved 30 C. Placér aseptisk en strimmel BBL Taxo X factor strip (BBL Taxo X faktorstrimmel) sterilt i hvert af de MGIT tube, der kræver tilsætning af hæmin, inden inokulering med prøven (se Tilgængelighed ). Disse rør skal aflæses manuelt (se BACTEC MGIT 960 User s Manual.) 7. Rør, som BACTEC MGIT 960 instrument har identificeret som positive, skal videredyrkes, og et syrefast udstrygningspræparat laves (se Resultater ). Al kvalitetskontroltestning, genbehandling, klargøring af udstrygning, videredyrkning af formodede positive rør skal foretages ved brug af procedurer og opbevaringsfaciliteter i overensstemmelse med biosikkerhedsniveau (BSL) III. Behandling af et positivt MGIT Tube: BEMÆRK Alle trin skal udføres i et biologisk sikkerhedsskab. 1. Fjern MGIT tube fra instrumentet og transportér det til et område, der anvender procedurer og opbevaringsfaciliteter i overensstemmelse med biosikkerhedsniveau III. 2 Brug en steril overføringspipette til at udtage en prøve fra bunden af røret (ca. 0,1 ml) til brug til farvninger (syrefaste- og Gramfarvninger). 3. Inspicér udstrygning og præparater. Rapportér først de præliminære resultater efter evaluering af det syrefaste udstrygningspræparat. Efter seks ugers inkubering skal man udføre en visuel kontrol af alle instrumentnegative rør. Hvis rørene forekommer positive (dvs. er uhomogent uklare eller har små korn eller klumper) skal de videredyrkes, farves for syrefasthed og behandles som formodet positive, forudsat at de viser sig som positive i undersøgelsen for syrefasthed. Hvis røret ikke viser tegn på positivitet, skal det steriliseres inden bortskaffelse. Genbehandling af kontaminerede MGIT tubes: Kontaminerede MGIT tubes kan gen-dekontamineres og gen-koncentreres vha. den procedure, der er beskrevet i appendiks E - supplerende procedurer til BACTEC MGIT 960 User s Manual. Brugerkvalitetskontrol: Ved modtagelsen af en ny forsendelse eller et nyt lot-nummer med MGIT tubes, anbefales det, at der tilberedes suspensioner i Middlebrook 7H9 Broth af de ATCC control organisms (ATCC kontrolorganismer), der er vist i tabel Klargør en suspension i Middlebrook 7H9 Broth fra kulturer på fast medium, der er under 15 dage gamle. 2. Lad suspensionen sidde i 20 min. 3. Overfør supernatanten til et tomt, sterilt rør, og lad den hvile i yderligere 15 min. 2

3 4. Overfør supernatanten til endnu et tomt, sterilt, rør. 5. Justér suspensionen til en klarhed, der svarer til en McFarland Nr. 0,5 standard. 6. Fortynd suspensionerne med kontrolorganismer ifølge den fortyndingstabel, der er vist i tabel Inokulér MGIT tubes ifølge Inokulering af MGIT Tubes -proceduren. MGIT tubes skal detekteres som instrumentpositive inden for den tidsramme, der er vist i tabel 1. Hvis MGIT kvalitetskontrolrør ikke giver de forventede resultater, skal de øvrige rør ikke anvendes, før den lokale Becton Dickinson repræsentant er blevet kontaktet. Tabel 1 Art ATCC nummer Fortynding af 0,5 Dage indtil McFarland-suspension instrumentpositivitet i saltvand M. tuberculosis : M. kansasii : M. fortuitum : Krav til kvalitetskontrol skal udføres i overensstemmelse med gældende lokale og/eller nationale regulativer eller akkrediteringskrav samt laboratoriets standard kvalitetskontrolprocedurer. Det anbefales at læse de relevante NCCLS retningslinjer og CLIA regulativer mht. passende kvalitetskontrolprocedurer. RESULTATER En instrumentpositiv prøve identificeres af BACTEC MGIT 960 System og bekræftes ved et syrefast udstrygningspræparat. RAPPORTERING AF RESULTATER Et instrumentpositivt rør skal bekræftes af et syrefast udstrygningspræparat. Et positivt syrefast udstrygningspræparat angiver tilstedeværelsen af mycobakterier. Hvis bakterierne er syrefaste, skal de videredyrkes på fast medium og rapporteres som: Instrument-positive, syrefast-positive, afventer identifikation. Hvis der er andre mikroorganismer end syrefaste bakterier til stede, skal disse rapporteres som: Instrument-positive, syrefast-negative. Kontaminerede. Hvis der ikke er mikroorganismer til stede: Sæt røret tilbage i instrumentet som et igangværende negativt rør inden for 5 t efter fjernelsen. Lad røret gennemføre testforløbet. Intet resultat, der kan registreres. Foretag videredyrkning fra BBL MGIT tube for identifikation og undersøgelse for lægemiddelfølsomhed. PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Opsamling af mycobakteriearter i MGIT tube afhænger af antallet af organismer i prøven, de anvendte metoder til indsamling af prøverne og patientfaktorer såsom tilstedeværelse af symptomer, tidligere behandling og behandlingsmetoder. Det anbefales at dekontaminere med N-acetyl-L-cystein-natriumhydroxid (NALC-NaOH)-metoden. Andre dekontamineringsmetoder er ikke blivet undersøgt sammen med the BBL MGIT medie. Afkognings-/dekontaminantopløsninger kan have skadelige virkninger på mycobakterier. Kolonimorfologi og pigmentering kan kun bestemmes på faste medier. Mykobakteriers syrefasthed kan variere alt afhængig af stammen, kulturens alder og andre variabler. Der er ikke eftervist konsistent, mikroskopisk morfologi i BBL MGIT medie. Et syrefast-positivt MGIT tube kan videredyrkes på både selektive og ikke-selektive mycobakteriemedier til isolering for identifikation og følsomhedsundersøgelse. MGIT tubes, der er instrumentpositive, kan indeholde andre ikke-mycobakteriearter. Arter, der ikke er mycobakterier, kan udkonkurrere de tilstedeværende mycobakterier. Sådanne MGIT tubes gendekontamineres og gendyrkes (se BACTEC MGIT 960 User s Manual). Genbehandling anbefales stærkt, hvis den oprindelige kilde til prøven ikke er let at få fat i (f.eks. vævsprøver). MGIT tubes, der er instrumentpositive, kan indeholde én eller flere mycobakteriearter. Hurtigtvoksende mycobakteriearter kan detekteres tidligere end langsomtvoksende. Derfor er det vigtigt at videredyrke positive MGIT tubes for at sikre korrekt identifikation af alle mycobakterier i prøven. Pga. MGIT broths næringsrigdom og MGIT indikator ikke-selektive natur er det vigtigt at følge den angivne afkognings- /dekontamineringsprocedure for at reducere risikoen for kontaminering. Overholdelse af procedurerne, der indbefatter angivelse af det anbefalede inokuleringsvolumen (0,5 ml), er essentiel for optimal opsamling af mycobakterier. Selv om det er nødvendigt at bruge PANTA antibiotic mixture til alle ikke-sterile prøver, kan det have en hæmmende effekt på visse mycobakterier. Udsåede kulturundersøgelser blev udført på fireogtyve mycobakteriearter (ATCC og vilde stammer) på inokulumniveauer, der svingede fra 10 1 til 10 2 CFU/mL. Følgende arter blev detekteret positive af BACTEC MGIT 960 System: M. avium* M. gordonae* M. nonchromogenicum M. terrae M. abscessus M. haemophilum M. phlei M. trivale M. bovis M. intracellulare M. simiae* M. tuberculosis* M. celatum M. kansasii* M. scrofulaceum M. xenopi* M. fortuitum* M. malmoense M. smegmatis M. gastri M. marinum M. szulgai* *Arter, der blev opsamlet under klinisk evaluering af BACTEC MGIT 960 System. Endvidere blev M. mucogenicum opsamlet på et af de kliniske steder. M. haemophilum blev opsamlet ved at tilsætte en hæminkilde til MGIT tube inden inokulering. Kliniske undersøgelser har vist opsamling af mycobakterier fra lungeprøver, maveprøver, væv, fæces og sterile kropvæsker bortset fra blod. Opsamling af mycobakterier fra andre kropsvæsker er ikke fastslået for dette produkt. 3

4 FORVENTEDE VÆRDIER Figure 1 - Hyppigheden af opsamlingstider for prøver i kliniske forsøg, som er positive BACTEC MGIT 960 System Antal opsamlet Dage til detektion FUNKTIONSDATA BACTEC MGIT 960 System blev afprøvet på seks kliniske lokaliteter heraf én uden for USA - der repræsenterede offentlige sundhedslaboratorier såvel som store akutsygehuse i forskellige geografiske områder. Blandt de undersøgte var HIV-patienter, immunsvækkede patienter og transplantationspatienter. BACTEC MGIT 960 System blev sammenlignet med BACTEC 460TB radiometrisystem og konventionelle, faste vækstmedier til detektion og opsamling af mycobakterier fra kliniske prøver bortset fra blod. Der blev undersøgt i alt prøver i løbet af undersøgelsen. Et samlet antal på 353 prøver var positive, hvilket repræsenterede 362 isolater opsamlet i løbet af undersøgelsen. Fordelingen af positiver ifølge prøvetype er: Luftveje (90 %), væv (7 %), kropsvæsker (1 %), fæces (0,85 %) og knoglemarv (0,65 %). Af de 362 isolater blev 289 (80 %) opsamlet med BACTEC MGIT 960 System, 271 (75 %) blev opsamlet med BACTEC 460TB System og 250 (69 %) blev opsamlet med konventionelle faste medier. Af de prøver, der blev testet i den kliniske undersøgelse, blev 27 (0,8 %) MGIT 960 tubes bestemt at være falsk positive (instrumentpositive, udstrygnings- og/eller videredyrkningsnegative). Af de 313 MGIT 960 instrument positive tubes (MGIT 960 instrumentpositive rør) var 27 (8,6 %) falsk positive. Forekomsten af falsk negative (instrumentnegative, udstrygnings- og/eller videredyrkningspositive) var 0,5 % baseret på terminale videredyrkede kulturer af ca. 15 % af de instrumentnegative glas. Den gennemsnitlige forekomst af gennembrudskontaminering for BACTEC MGIT 960 System er 8,1 % med en fordeling på 1,8-14,6 %. Tabel 2: Detektion af positive isolater af mycobakterier i kliniske undersøgelser Isolater Isolater Samlet Kun Samlet BACTEC Kun SamLet Kun i alt MGIT 960 MGIT 460TB BACTEC 460TB KONV KONV MTB MAC M. asiaticum M. fortuitum/chelonae M. genavense M. kansasii M. malmoense M. marinum M. mucogenicum M. simiae M. szulgai M. xenopi MOTT Mycobacteria spp M. gordonae M. nonchromogenicum Alle MYCO TILGÆNGELIGHED Kat. nr. Beskrivelse BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tubes, 7 ml, karton med 100 rør BACTEC MGIT 960 Supplement Kit, 6 glas, 15 ml, BACTEC MGIT Growth Supplement og 6 glas, frysetørret, BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture. Hvert vækstsupplement/panta glas tilstrækkeligt til MGIT rør BBL Lowenstein-Jensen Medium Slants (skråstivnede medier), pakke med 10 (20 x 148 mm rør med hætte) BBL Lowenstein-Jensen Medium Slants, karton med 100 (20 x 148 mm rør med hætte) BBL MycoPrep Specimen Digestion/Decontamination Kit, ti 75 ml flasker med NALC-NaOH opløsning og 5 pakker med fosfatbuffer BBL MycoPrep Specimen Digestion/Decontamination Kit, ti 150 ml flasker med NALC-NaOH opløsning og 10 pakker med fosfatbuffer BBL Middlebrook and Cohn 7H10 Agar, pakke med BBL Middlebrook 7H9 Broth, 8 ml, pakke med 10 rør BBL Normal Saline, 5 ml, pakke med BBL Normal Saline, 5 ml, karton med BBL Taxo X Factor Strips, 1 glas, 50 strimler. LITTERATUR 1. Bloom, B.R., and C.J.L. Murray Tuberculosis: commentary on a reemergent killer. Science 257: Horsburg, C.R., Jr., Mycobacterium avium complex infection in the acquired immunodefieciency syndrome. N. Engl. J..Med. 324: Tenover, F.C., et al, The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready? J. Clin. Microbiol. 31:

5 4. Kent, P.T., and G.P. Kubica Public health mycobacteriology: a guide for the level III laboratory. USDHHS, Centers for Disease Control, Atlanta. 5. Cohn, M.L., R.F. Waggoner and J.K. McClatchy The 7H11 medium for the cultivation of mycobacteria. Am. Rev. Respir. Dis. 98: Youmans, G.P Cultivation of mycobacteria, the morphology and metabolism of mycobacteria, p Tuberculosis. W.B. Saunders Co., Philadelphia. 7. National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved Guideline M29-A2. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed. NCCLS, Wayne, Pa. 8. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 10. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Offical Journal L262, 17/10/2000, p Isenberg, Henry D. (ed.) Clinical microbiology procedures handbook. vol. 1. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 5

6 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. BD, BD Logo, BACTEC, BBL, Falcon, MGIT, MycoPrep, PANTA and Taxo are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube, OADC berigelse, PANTA Antibiotic Mixture Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U 8809501JAA 2005/11 Dansk US Patent 5,567,598 Australian Pat 647609

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PP119JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC NAP TB-differentieringstest er en test til at differentiere Mycobacterium tuberculosis komplekset fra andre mycobacteria.

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt Til in-vitro-diagnostisk brug: MycXtra Tilsigtet anvendelse MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt REF 080-005 MycXtra Fungal DNA ekstraktionssættet er beregnet til isolering rensning af fungal DNA tilstedeværende

Læs mere

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 PP116JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG Det kvalitative BACTEC 12B Mycobacteria Medium (mykobakteriemedie) anbefales til dyrkning og opsamling af mykobakterier

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Aflæser Brugervejledning TILSIGTET BRUG BD Veritor System Reader (BD Veritor system ) skal bruges sammen med BD Veritor system test kitapparater. L010108(03) 2013-09 Dansk RESUMÉ

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier 2003/07 Becton, Dickinson and Company Dokument Nr.: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse E Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Formål: På renseanlægget renses spildevandet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes mikroorganismer

Læs mere

Mycobacteria Growth Indicator Tube, OADC berigelse, PANTA Antibiotic Mixture

Mycobacteria Growth Indicator Tube, OADC berigelse, PANTA Antibiotic Mixture BBL Mycobacteria Growth Indicator Tube, OADC berigelse, PANTA Antibiotic Mixture 8809501JAA(02) 2015-05 Dansk TILSIGTET BRUG BBL Mycobacteria Growth Indicator Tube (BBL indikatorrør til detektion af mycobakterievækst)

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit Katalog nummer 166-0003-EDU pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2004 Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis rekonstitueret

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

Brug og pleje af PICC-line

Brug og pleje af PICC-line Patientinformation Brug og pleje af PICC-line En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt polyurethan kateter der sidder i en vene i overarmen. Katetret lægges vha. ultralyd og bruges til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC DESI EXTRA Desinfektionsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel 11. januar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Vilocare, premix til foderlægemiddel 0. D.SP.NR. 29440 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vilocare 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

BD PosiFlush (NaCl 0,9%)

BD PosiFlush (NaCl 0,9%) BD PosiFlush (NaCl 0,9%) Den forbedrede forfyldte sprøjte med unikt design for optimal og sikker gennemskylning af IV katetre. Designet til at eliminere sprøjte-induceret tilbageløb* Hvad er sprøjte-induceret

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: P3-hypochloran SP PR. nr. 1229510 Desinfektionsmiddel til

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Kontrol og service af autoklave

Kontrol og service af autoklave KONTROL OG SERVICE AF AUTOKLAVE Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 21.06.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 21.06.05 Kontrol og service af autoklave Biologiske indikatorer generelt

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays TILSIGTET BRUG 3300754JAA(01) 2013-11 U 0344 Dansk BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) and Neisseria gonorrhoeae

Læs mere

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI IOTOX LUMINESCENCE INTRODUKTION IOTOX LUMINESCENSETEST SERET PÅ MÅLING F LYSUDSENDELSE FR DEN MRINE KTERIE VIRIO FISCHERI f K. Ole Kusk IOTOX-LUMINESCENCE testen er identisk med den såkaldte Microtoxtest

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-oxonia active S PR-nr. 841193 Anvendelse: Desinfektionsmiddel til

Læs mere

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay TILSIGTET BRUG BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) amplificeret DNA-analyse anvender, når det testes med BD ProbeTec ET systemet, Strand Displacement

Læs mere

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit BACTEC S.I.R.E. Drug Kit PP118JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC S.I.R.E. Drug Kit indeholder antimikrobielle midler til brug med BACTEC 12B medium ved testning af Mycobacterium tuberculosis. Primære

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

(19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT

(19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT (19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT (11) DK 175065 B1 Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.CI 7.: A 61 K 39/02 (21) Patentansøgning nr: PA 1988 05200 (22) Indleveringsdag: 1988-09-16 (24) Løbedag: 1988-09-16

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

Hjælper hunde med at tilpasse sig til vanskelige situationer (fyrværkeri, jul, baby i huset, at være alene hjemme etc.)

Hjælper hunde med at tilpasse sig til vanskelige situationer (fyrværkeri, jul, baby i huset, at være alene hjemme etc.) Beroligende feromoner udskilles naturligt af alle diegivende pattedyr for at berolige og lave tryghed omkring deres afkom. Hos hunde påvirker de beroligende feromoner ikke kun hvalpene, de har også en

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget bruges bakterier og mikroorganismer til at

Læs mere

Brug og pleje af Port a Cath

Brug og pleje af Port a Cath Patientinformation Brug og pleje af Port a Cath Kvalitet døgnet rundt Onkologisk Ambulatorium Noter 2 Port a Cath En port a cath (port) er en lille beholder med gummimenbran, der opereres ind under huden

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere