BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BACTEC MGIT 960 SIRE Kits"

Transkript

1 BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis /03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til at undersøge, hvor følsom Mycobacterium tuberculosis, i kultur, er over for streptomycin (STR), isoniazid (INH), rifampin (RIF) og ethambutol (EMB). BACTEC MGIT 960 STR 4.0 Kit og BACTEC MGIT 960 INH 0.4 Kit er til undersøgelse ved højere medikamentkoncentrationer. BACTEC MGIT 960 følsomhedsundersøgelseskit anvendes sammen med BACTEC MGIT 960 System. RESUMÉ OG FORKLARING Antimycobakterielle følsomhedsundersøgelser er nyttige for at sikre den korrekte behandling af tuberkulosepatienter. Tuberkulose behandles sædvanligvis vha. en række stoffer, der indbefatter de antimycobakterielle medikamenter streptomycin, isoniazid, rifampin og ethambutol. Det er vigtigt, at de ordinerede antimycobakterielle medikamenter er effektive over for Mycobacterium tuberculosis, dvs. at isolatet er følsomt over for medikamentet. Multi-medikamentresistent Mycobacterium tuberculosis (MDR-TB) er på det seneste blevet et alvorligt problem for folkesundheden. 1 Resistens over for nogen af de primære medikamenter, streptomycin (STR), isoniazid (INH), rifampin (RIF) og ethambutol (EMB), gør sygdommen sværere og dyrere at behandle. Hurtig detektion af disse resistente isolater er kritisk for effektiv patientbehandling. Der er to metoder, der har været meget brugt til antimycobakterielle følsomhedsundersøgelser. Den første metode, der er kendt som proportionsmetoden, 2 anvender Middlebrook og Cohn 7H10 Agar. Det sammenligner kun kolonitællinger på medier med og uden medikament. Bakterierne er resistente over for medikamentet, når 1 % eller flere af bakterierne er resistente over for den koncentration af medikamentet, der undersøges. Resultaterne foreligger sædvanligvis 21 dage efter inkubationen. Den anden metode, der er kendt som BACTEC 460TB radiometrifølsomhedsmetode, 3 tager almindeligvis fra 4 til 12 dage. Den er baseret på de voksende mycobakteriers produktion af radioaktivt 14 C-mærket kuldioxid, der manifesterer sig som en stigning i vækstindekset i systemet. Historisk set har proportionsmetoden (MOP) inkluderet en følsomhedsundersøgelse af M. tuberculosis vha. to koncentrationer af antimikrobielle stoffer. The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, førhen NCCLS) anbefaler fortsat, at MOPundersøgelsesproceduren inkluderer to koncentrationer af de primære medikamenter bortset fra rifampin. De anbefalede lave koncentrationer for MOP-proceduren er de kritiske koncentrationer for disse medikamenter. De kritiske koncentrationer er defineret som den medikamentkoncentration, der muliggør fortolkning af et reusltat som enten reistent eller følsomt. Et isolat anses for at være resistent, hvis 1 % eller mere af undersøgelsespopulationen vokser i tilstedeværelsen af den kritiske koncentration af medikamentet. Den høje medikamentkoncentration bruges til at profilere graden af resistens inden for populationen. Dette resultat giver lægen information, som er nyttig ved be af om, det er nødvendigt at ændre behandlingen. BACTEC MGIT 960 SIRE undersøgelsen giver resultatet for følsomhedsundersøgelsen inden for ca. den samme tidsramme som BACTEC 460TB systemet. Ydermere er denne metode ikke-radiometrisk og gør, at passende følsomhedsresultater i de fleste tilfælde vil blive rapporteret tidligere end med MOP-proceduren. BACTEC MGIT 960 SIRE undersøgelsen blev udviklet med kritiske koncentrationer for streptomycin, isoniazid, rifampin og ethambutol, som er en smule lavere end de kritiske koncentrationer anvendt i MOP for at undgå falsk følsomhed. Dette er mest åbenlyst for streptomycin, hvor mange isolater er nær den anbefalede kritiske koncentration, som foretaget af MOP. Af denne grund blev en anden, højere medikamentkoncentration udviklet for streptomycin og isoniazid. Et følsomhedsresultat ved den kritiske koncentration kan rapporteres, og det er ikke nødvendigt at foretage anden undersøgelse. Isolater, som er resistente ved den kritiske koncentration for streptomycin, isoniazid og/eller ethambutol, bør undersøges ved en højere medikamentkoncentration enten i BACTEC MGIT 960 eller ved brug af en alternativ metode. I dette tilfælde kan et endeligt resultat for resistens ved den kritiske koncentration rapporteres med den bemærkning, at en ekstra undersøgelse ved en højere koncentration foretages. Undersøgelse af resistente isolater ved en højere koncentration er vigtigt for at identificere dem, som viser et lavt resistensniveau, dvs. resistens ved den kritiske

2 koncentration og følsomhed ved den høje koncentration. De høje koncentrationer i BACTEC MGIT 960 blev udviklet til at være lavere end koncentrationerne anvendt i MOP. Dette design af BACTEC MGIT 960 systemet er således, at et resistent resultat, især for streptomycin, ikke altid vil korrelere med et resistent resultat ved den høje koncentration i MOP. Hvis et resultat for streptomycin indsamles, som er resistent ved den høje koncentration, bør en alternativ metode til undersøgelse ved denne koncentration foretages. PROCEDURENS PRINCIPPER BBL MGIT 7 ml Mycobacteria Growth Indicator Tube (BBL MGIT 7 ml indikatorrør til detektion af mycobakterievækst) er et rør, der indeholder modificeret Middlebrook 7H9 Broth (Middlebrook 7H9-bouillon), som fremmer væksten og detektionen af mycobakterier (se indlægssedlen til BBL MGIT 7 ml). MGIT rører indeholder en fluorescerende forbindelse, der er nedfældet i silicone i bunden af et 16 x 100 mm rør med rund bund. Den fluorescerende forbindelse er følsom over for den ilt, der er opløst i bouillonen. Begyndelseskoncentrationen af opløst ilt bremser lysudsendelsen fra forbindelsen, og der kan derfor kun detekteres ringe fluorescens. Senere vil mikroorganismer med et aktivt stofskifte forbruge ilten, som får forbindelsen til at fluorescere. BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en 4 13 dages kvalitativ undersøgelse. Undersøgelsen er baseret på væksten af M. tuberculosis isolatet i et rør med medikament sammenlignet med et rør uden medikament (vækstkontrol). BACTEC MGIT 960 instrumentet overvåger kontinuerligt rørene for forøget fluorescens. Instrumentet bruger en sammenlignende analyse af fluorescensen i røret med medikament og røret uden medikament til at bestemme følsomhedsresulaterne. BACTEC MGIT 960 instrumentet fortolker automatisk disse resultater og rapporterer et følsomheds- eller resistensresultat. REAGENSER BACTEC MGIT 960 SIRE Kit indeholder frysetørrelde dyrkningsglas med hhv. streptomycin, isoniazid, rifampin og ethambutol samt otte glas med SIRE Supplement. Ca. formel* pr. glas frysetørret medikament: Streptomycin µg Ca. formel* pr. glas frysetørret medikament: Isoniazid...33,2 µg Ca. formel* pr. glas frysetørret medikament: Rifampin µg Ca. formel* pr. glas frysetørret medikament: Ethambutol µg BACTEC MGIT 960 IR Kit indeholder frysetørrelde glas hhv. Med isoniazid og rifampin samt fire glas med SIRE Supplement. Ca. formel* pr. glas frysetørret medikament: Isoniazid...33,2 µg Ca. formel* pr. glas frysetørret medikament: Rifampin µg BACTEC MGIT STR 4.0 Kit indeholder ét glas med frysetørret streptomycin og to glas med SIRE Supplement. Ca. formel* pr. glas frysetørret medikament: Streptomycin µg BACTEC MGIT INH 0.4 Kit indeholder ét glas med frysetørret isoniazid og to glas med SIRE Supplement. Ca. formel* pr. glas frysetørret medikament: Isoniazid...66,4 µg BACTEC MGIT 960 SIRE Supplement indeholder 20 ml Middlebrook OADC berigelse Ca. formel* pr. liter renset vand Oksealbumin...50,0 g Catalase...0,03 g Dextrose...20,0 g Oleinsyre...0,6 g *Justeret og/eller suppleret som påkrævet for at opfylde funktionskriterier. Opbevaring og rekonstituering af reagenser: BACTEC MGIT 960 SIRE medikamentglas Ved modtagelsen skal de frysetørrede glas opbevares ved 2 8 C. Når de er blevet rekonstitueret, kan antibiotikaopløsningerne fryses og opbevares ved -20 C eller koldere i op til 6 måneder inden den oprindelige udløbsdato. Skal bruges umiddelbart efter optøning. Bortskaf ubrugte portioner. BACTEC MGIT SIRE Supplement Ved modtagelsen skal de opbevares mørkt ved 2 8 C. Undgå nedfrysning eller overopvarmning. Skal åbnes og bruges inden udløbsdatoen. Minimér eksponering for lys. Brugsanvisning: Rekonstituér hvert BACTEC MGIT 960 SIRE Kit glas med frysetørret streptomycin med 4 ml sterilt, destilleret/deioniseret vand for at lave en stamopløsning på 83 µg/ml. Rekonstituér hvert BACTEC MGIT 960 SIRE Kit glas med frysetørret isoniazid med 4 ml sterilt, destilleret/deioniseret vand for at lave en stamopløsning på 8,3 µg/ml. 2

3 Rekonstituér hvert BACTEC MGIT 960 SIRE Kit glas med frysetørret rifampin med 4 ml sterilt, destilleret/deioniseret vand for at lave en stamopløsning på 83 µg/ml. Rekonstituér hvert BACTEC MGIT 960 SIRE Kit glas med frysetørret ethambutol med 4 ml sterilt, destilleret/deioniseret vand for at lave en stamopløsning på 415 µg/ml. BEMÆRK: Følgende rekonstitueres i en andet volumen. Manglende brug af passende volumen at sterilt, destilleret vand til rekonstituering af højere medikamentkoncentrationer vil gøre undersøgelsesresultaterne ubrugelige. Rekonstituér hvert BACTEC MGIT 960 STR 4.0 Kit glas med frysetørret streptomycin, med 2 ml sterilt, destilleret/deioniseret vand for at lave en stamopløsning på 332 µg/ml. Rekonstituér hvert BACTEC MGIT 960 INH 0.4 Kit glas med frysetørret isoniazid med 2 ml sterilt, destilleret/deioniseret vand for at lave en stamopløsning på 33,2 µg/ml. Advarsler og forholdsregler: Til in vitro diagnostik. POTENTIELT SMITSOMME UNDERSØGELSESPRØVER: Patogene mikroorganismer, herunder hepatitisvira og humant immundefekt virus, kan forekomme i kliniske prøver. Standardforholdsregler 4-7 og institutionelle retningslinier skal overholdes ved håndtering af alle emner, der er kontamineret med blod og andre legemsvæsker. Arbejde med Mycobacterium tuberculosis dyrket som kultur kræver procedurer, opbevaringsudstyr og faciliteter på biosikkerhedsniveau 3. Læs og følg de instruktioner, der findes i de forskellige indlægssedler, inkl. indlægssedlen til BBL MGIT 7 ml Mycobacteria Growth Indicator Tube. Inden brug skal brugeren kontrollere alle rør og glas for tegn på beskadigelse eller kontaminering. Bortskaf rør, hvis de ser ud til at være uegnede. Tabte rør skal undersøges omhyggeligt. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal røret bortskaffes. I tilfælde af brud på røret: 1) Luk instrumentskufferne, 2) Sluk for instrumentet, 3) Evakuér området øjeblikkeligt og 4) Følg CDC-retningslinierne eller de almindelige retningslinier på stedet. Et inokuleret lækkende eller itugået rør kan udsende en aerosol af mycobakterier. Træf passende foranstaltninger. Autoklavér alle inokulerede MGIT rør, inden de bortskaffes. KLARGØRING AF TEST-INOKULUM Alle nedenstående præparater skal være rene kulturer af M. tuberculosis. Laboratoriet bør bekræfte ved brug af egnede identifikationsteknikker, at isolatet, som skal undersøges, er en ren kultur af M. tuberculosis. Test-inokulum kan fremstilles af faste medier eller af et 7 ml positivt BACTEC MGIT-rør. Endvidere kan kulturer, der er dyrket i væske og på faste medier, anvendes til at fremstille et MGIT-udsåningsrør, som dernæst kan anvendes til at klargøre inokulum. Hver af disse muligheder er beskrevet nedenfor. Klargøring af test-inokulum fra faste medier: BEMÆRK: Det er vigtigt af præparere inokulum i henhold til følgende instruktioner for at anskaffe den passende organismekoncentration for følsomhedsundersøgelsen. 1. Tilsæt 4 ml BBL Middlebrook 7H9 Broth (eller BBL MGIT broth) til et 16,5 x 128 mm sterilt rør med hætte, som indeholder 8 10 glasperler. 2. Brug en steril podenål til at skrabe så mange kolonier som muligt af en dyrkning, der ikke er over 14 dage gammel, og undgå at tage fast medium med i købet. Overfør kolonierne til Middlebrook 7H9 Broth. 3. Brug en Vortexmixer til at blande suspensionen i 2 3 min. for at bryde større klumper op. Suspensionen skal være mere uklar end en 1,0 McFarland standard. 4. Lad suspensionen stå uforstyrret hen i 20 min. 5. Overfør supernatanten til et andet sterilt rør på 16,5 x 128 mm med hætte (undgå at overføre noget af sedimentet), og lad det stå i endnu 15 min. 6. Overfør supernatantvæsken, som skal være fri for klumper, til et tredje sterilt rør på 16,5 x 128 mm. BEMÆRK: Organismesuspensionen skal være mere end en 0,5 McFarland standard ved dette trin. 7. Justér suspensionen til en 0,5 McFarland standard ved at se på den og sammenligne den med en 0,5 McFarland standard for uklarhed. Justér ikke under en 0,5 McFarland standard. 8. Fortynd 1 ml af den justerede opløsning i 4 ml sterilt saltvand (1:5 fortynding). Gå videre til "lnokuleringsprocedure for følsomhedsundersøgelser". Klargøring af test-inokulum fra et 7 ml positivt BACTEC MGIT-rør: BEMÆRK: Det er vigtigt af præparere inokulum ved brug af følgende tidsreferencer for at anskaffe den passende organismekoncentration for følsomhedsundersøgelsen. 3

4 1. Den første dag med et instrumentpositivt MGIT rør anses for at være Dag Til præraration af undersøgelsesinokulum skal der bruges et positivt 7 ml MGIT rør dagen efter, at det først blev identificeret som positivt på BACTEC MGIT 960 instrumentet (Dag 1), op til og inkl. den femte dag (Dag 5) efter instrumentet har identificeret det som positivt. Et rør, der har været positivt i mere end fem dage, skal videredyrkes i et friskt 7 ml MGIT rør med BACTEC MGIT 960 vækstsupplement og undersøges på BACTEC MGIT 960 instrumentet, indtil det er positivt, og bruges 1-5 dage efter det er identificeret som positivt. Se "Klargøring af et MGITudsåningsrør fra flydende medier." 3. Hvis røret er en Dag 1- eller Dag 2-positiv, skal MGIT bouillonsuspensionen anvendes til inokuleringsprocedurerne. Bland grundigt. Gå videre til lnokuleringsprocedure for følsomhedsundersøgelse. 4. Hvis røret er en Dag 3-, Dag 4- eller Dag 5-positiv, bland omhyggeligt og fortynd derefter 1 ml af den positive bouillon i 4 ml sterilt saltvand (1:5 fortynding). Bland røret grundigt. Brug den fortyndede suspension til inokuleringsprocedurerne. Gå videre til lnokuleringsprocedure for følsomhedsundersøgelse. Klargøring af et MGIT-udsåningsrør fra flydende medier 1. Bland røret ved at vende det om, eller bland det i vortex-mixer. 2. Lav en forynding i forholdet 1:100 ved at tilsætte 0,1 ml kultur til 10 ml BBL Middlebrook 7H9-bouillon eller BBL MGIT-bouillon Blandes grundigt. 3. Fyld 0,5 ml af denne suspension i et 7 ml MGIT-rør tilsat 0,8 ml BACTEC MGIT 960- vækstsupplement. 4. Sæt hætten forsvarligt på, og bland forsigtigt ved at vende røret om 2 3 gange. 5. Sæt røret ind i BACTEC MGIT 960-instrumentet, og test indtil positivt. BEMÆRK! Tidsrummet indtil positivitet skal være 4 dage for at kunne anvende det som et AST-inokulum. Hvis røret bliver positivt på < 4 dage, vendes der tilbage til trin 1, og der klargøres et nyt udsåningsrør. 6. Dette rør kan nu anvendes fra en til fem dage efter positivitet. Fortsæt med "Klargøring af inokulum fra et 7 ml positivt BACTEC MGIT-rør" ovenfor: Klargøring af et MGIT-udsåningsrør fra faste medier 1. Vha. en steril loop skrabes dyrkningen fra det skråstivnede substrat, og den fyldes i et 7 ml MGIT-rør tilsat 0,8 ml BACTEC MGIT 960- vækstsupplement. 2. Sæt hætten forsvarligt på, og bland forsigtigt ved at vende røret om 2 3 gange. 3. Sæt røret ind i BACTEC MGIT 960-instrumentet, og test indtil det er positivt. BEMÆRK! Tidsrummet indtil positivitet skal være 4 dage for at kunne anvende det som et AST-inokulum. Hvis røret bliver positivt på < 4 dage, vendes der tilbage til trin 1, og der klargøres et nyt udsåningsrør. 4. Dette rør kan nu anvendes fra en til fem dage efter positivitet. Fortsæt med "Klargøring af inokulum fra et 7 ml positivt BACTEC MGIT-rør" ovenfor: PROCEDURE Vedlagte materialer: BACTEC MGIT 960 SIRE Kit med ét glas af hvert af de frysetørrede medikamenter og otte glas SIRE Supplement (ca. 40 undersøgelser pr. medikament pr. kit). BACTEC MGIT 960 STR 4.0 Kit indeholdende ét glas af hvert af frysetørret medikament og to glas SIRE Supplement (cirka 20 undersøgelser pr. kit) og BACTEC MGIT 960 INH 0.4 Kit indeholdende ét glas af hvert af frysetørret medikament og to glas SIRE Supplement (cirka 20 undersøgelser pr. kit). Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: BBL MGIT 7 ml Mycobacteria Growth Indicator Tubes, hjælpemedium, reagenser, kvalitetskontrolorganismer og laboratorieudstyr, der kræves til denne procedure. Inokuleringsprocedure for følsomhedsundersøgelse med BACTEC MGIT 960 SIRE Kit: 1. Mærk fem 7 ml MGIT rør for hvert undersøgelsesisolat. Mærk ét med GC (vækstkontrol), ét med STR, ét med INH, ét med RIF og ét med EMB. Sæt rørene i den rigtige rækkefølge i en AST sætholder (se brugsanvisningen til BACTEC MGIT 960, AST instruktioner). 2. Tilsæt aseptisk 0,8 ml BACTEC MGIT SIRE Supplement til hvert rør. BEMÆRK: Det er vigtigt at bruge supplementet, som kom sammen med kittet. 3. Brug en mikropipette til asseptisk at tilsætte 100 µl af en 83 µg/ml MGIT STR opløsning til det korrekt mærkede MGIT rør. Pipettér aseptisk 100 µl af en 8,3 µg/ml MGIT INH opløsning til det korrekt mærkede MGIT rør. Pipettér aseptisk 100 µl af en 83 µg/ml MGIT RIF opløsning til det korrekt mærkede MGIT rør. Pipettér aseptisk 100 µl af en 415 µg/ml MGIT EMB opløsning til det korrekt mærkede MGIT rør. Det 4

5 er vigtigt at tilsætte det korrekte medikament til det tilsvarende rør. Der skal ikke tilsættes antibiotika til MGIT GC røret. Koncentration af Volumen tilsat Slutkoncentration Medikament medikament efter MGIT rør til i MGIT rør rekonstitution* undersøgelse MGIT STR 83 µg/ml 100 µl 1,0 µg/ml MGIT INH 8,3 µg/ml 100 µl 0,1 µg/ml MGIT RIF 83 µg/ml 100 µl 1,0 µg/ml MGIT EMB 415 µg/ml 100 µl 5,0 µg/ml * Disse medikamenter skal rekonstitueres vha. 4 ml sterilt/deioniseret vand for at opnå de angivne koncentrationer. 4. Klargøring og inokulering af vækstkontrolrør: Pipettér aseptisk 0,1 ml af organismesuspensionen (se Klargøring af test-inokulum ) over i 10 ml sterilt saltvand for at præparere en 1:100-vækstkontrolsuspension. Bland vækstkontrolsuspensionen grundigt. Inokulér 0,5 ml af 1:100- vækstkontrolsuspensionen i MGIT røret mærket GC. 5. Inokulering af rør med medikament: Pipettér aseptisk 0,5 ml af organismesuspensionen (se Klargøring af test-inokulum ) i hvert af de resterende FIRE medikamentrør (STR, INH, RIF, EMB). 6. Sæt hætten godt fast på glasset. Bland rør omhyggeligt ved forsigtig invertering tre til fire gange. 7. Sæt AST sættet i BACTEC MGIT 960 vha. AST sættets isætningsfunktion (se brugsanvisningen til BACTEC MGIT 960, AST instruktioner). Kontrollér, at rørenes rækkefølge i AST sætholderen svarer til sætholder-definitionerne, som blev valgt under udførelsen af AST sættets isætningsfunktion. 8. Udstryg 0,1 ml af organismesuspensionen på en Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (Trypticase sojaagar med 5 % fåreblod) (TSA II)-plade. Luk den inde i en plasticpose. Inkubér ved C. 9. Kontrollér blodagarpladen efter 48 timer for bakteriekontaminering. Hvis blodagarpladen ikke viser vækst, skal AST undersøgelse få lov til at fortsætte. Hvis blodagarpladen viser vækst, skal AST sættet kasseres (se brugsanvisningen til BACTEC MGIT 960, AST instruktioner) og undersøgelse gentages med ren kultur. Inokuleringsprocedure for følsomhedsundersøgelse med BACTEC MGIT STR 4.0 og INH 0.4 Kits: Hvis der forekommer resistens ved den kritiske koncentration, anbefales det at en følsomhedsprofilundersøgelse foretages, som mindst undersøger den høje koncentration af medikamentet over for hvilket isolatet oprindeligt var resistent. Isolatkilde: Det isolat, der bruges til denne undersøgelse, skal være præpareret som beskrevet i Klargøring af test-inokulum. Et udsåningsrør kan klargøres fra det medikamentfrie vækstkontrolrør fra isolatets tidligere undersøgte AST sæt ved at inokulere 0,5 ml i et friskt MGIT 7 ml rør indeholdende BACTEC MGIT 960 vækstsupplement. Når udsåningsrøret er instrumentpositivt, fortsæt som beskrevet i Klargøring af test-inokulum: Klargøring fra et positivt MGIT rør: 1. Mærk tilstrækkeligt med MGIT 7 ml rør, så undersøgelsesisolatet har et MGIT GC (vækstkontrol) rør og et MGIT medikamentrør til hver af de undersøgte antimikrober. Sæt rørene i den rigtige rækkefølge i en AST sætholder (se brugsanvisningen til BACTEC MGIT 960, AST instruktioner). 2. Tilsæt aseptisk 0,8 ml BACTEC MGIT SIRE Supplement til hvert rør. BEMÆRK: Det er vigtigt at bruge supplementet, som kom sammen med kittet. 3. Brug en mikropitette til aseptisk at tilsætte 100 µl af medikamentopløsningen til det korrekt mærkede MGIT rør. Det er vigtigt at tilsætte det korrekte medikament til det tilsvarende rør. Der skal ikke tilsættes antibiotika til MGIT GC røret. Koncentration af Volumen tilsat Slutkoncentration Medikament medikament efter MGIT rør til i MGIT rør rekonstitution* undersøgelse MGIT STR µg/ml 100 µl 4,0 µg/ml MGIT INH ,2 µg/ml 100 µl 0,4 µg/ml * Disse medikamenter skal rekonstitueres vha. 2 ml sterilt/deioniseret vand for at opnå de angivne koncentrationer. 4. Klargøring og inokulering af vækstkontrolrør: Pipettér aseptisk 0,1 ml af organismesuspensionen (se Klargøring af test-inokulum ) over i 10 ml sterilt saltvand for at præparere en 1:100-vækstkontrolsuspension. Bland 5

6 vækstkontrolsuspensionen grundigt. Inokulér 0,5 ml af 1:100- vækstkontrolsuspensionen i MGIT røret mærket GC. 5. Inokulering af rør med medikament: Pipettér aseptisk 0,5 ml af organismesuspensionen (se Klargøring af test-inokulum ) i hvert medikamentrør. 6. Sæt hætten godt fast på glasset. Bland rør omhyggeligt ved forsigtig invertering tre til fire gange. 7. Sæt AST sættet i BACTEC MGIT 960 instrumentet vha. AST sættets isætningsfunktion (se brugsanvisningen til BACTEC MGIT 960, AST instruktioner). Kontrollér, at rørenes rækkefølge i AST sætholderen svarer til sætholderdefinitionerne, som blev valgt under udførelsen af AST sættets isætningsfunktion. 8. Udstryg 0,1 ml af organismesuspensionen på en Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSAII)-plade. Luk den inde i en plasticpose. Inkubér ved C. 9. Kontrollér blodagarpladen efter 48 timer for bakteriekontaminering. Hvis blodagarpladen ikke viser vækst, skal AST undersøgelse få lov til at fortsætte. Hvis blodagarpladen viser vækst, skal AST sættet kasseres (se brugsanvisningen til BACTEC MGIT 960, AST instruktioner) og undersøgelse gentages med ren kultur. BEMÆRK: Følsomhedsundersøgelsen kan konfigureres i en række formater. F.eks. kan et holdersæt med fem rør, som kun indeholder de kritiske koncentrationer, konfigureres i systemet. En række andre sæt med holdere kan konfigureres alt efter de valgfrie profilundersøgelser, der køres (se brugsanvisningen til BACTEC MGIT 960, AST instruktioner). Brugerkvalitetskontrol: Ved modtagelse af en ny forsendelse eller et nyt lot-nummer med BACTEC MGIT 960 SIRE Kit glas anbefales det, at undersøge nedenstående kontrolorganisme. Kontrolorganismen bør være en ren kultur, og kulturen bør præpareres i henhold til instruktionerne under KLARGØRING AF TEST-INOKULUM. Kvalitetskontrol (QC) AST sættet bør præpareres iflg. instruktionerne Inokuleringsprocedure for følsomhedsundersøgelse for de medikamentkit, der undersøges. Vigtige overvejelser ved klargøring af QC AST sættet er korrekt rekonstituering af de frysetørrede medikamenter og korrekt fortynding af kvalitetskontrolorganismen for vækstkontrol og medikamentrør. Det er vigtigt at tilsætte det korrekte medikament til det tilsvarende mærkede rør. Brug af den skålfølsomme kvalitetskontrolorganisme vil ikke detektere pipettering af forkert medikament over i AST sættets rør. Observation af de passende resultater, som vist herunder, inden for 4 13 dage er tegn på, at BACTEC MGIT 960 SIRE Kits er klare til at undersøge patientisolater. Hvis de passende resultater ikke ses, skal undersøgelsen gentages. Hvis de ønskede resultater fortsat ikke fås, efter at have gentaget undersøgelsen, må produktet ikke anvendes, før vores tekniske serviceafdeling er blevet kontaktet på (800) (kun i USA). Stamme GC MGIT STR MGIT INH MGIT RIF MGIT EMB M. tuberculosis ATCC Positiv Følsom Følsom Følsom Følsom Stamme GC MGIT STR 4.0 MGIT INH 0.4 M. tuberculosis ATCC Positiv Følsom Følsom Den samme kontrolorganisme skal køres som batch QC (kvalitetskontrol) en gang om ugen, når der udføres følsomhedsundersøgelser. Hvis batch QC en svigter, skal patientresultaterne ikke rapporteres for de(t) medikament(er), der svigtede i denne undersøgelsesperiode. Gentag QC en for de(t) medikament(er) og patientisolater, der påvirkedes af det første QC-svigt. Hvis den nye QC ikke opfører sig som forventet, skal patientresultaterne ikke rapporteres. Brug ikke produktet, før du har kontaktet vores tekniske serviceafdeling på (800) (kun i USA). Under den eksterne evaluering af BACTEC MGIT 960 SIRE Kits var de mest almindelige årsager til QC-svigt kontaminerede QC-kulturer, over-/underinokulerede AST sæt, manglende tilsættelse af medikament til de passende rør og instrumentfejltilstande. RESULTATER BACTEC MGIT 960 instrument vil overvåge AST sæt, indtil en følsomheds- eller resistensbe er fastslået. Når sætundersøgelsen er tilendebragt, rapporterer BACTEC MGIT 960 instrumentet resultaterne (se brugsanvisningen til BACTEC MGIT 960, AST instruktioner). BACTEC MGIT 960 instrument vil rapportere et resultat for et AST sæt som en Fejl (X), ingen følsomhedsfortolkning, når visse forhold forekommer, som kan påvirke undersøgelsesresultaterne. Forhold, som kan resultere i et resultat som en Fejl (X) beskrives under AST instruktioner, Sektion 7 Fejlfinding i brugsanvisningen til BACTEC MGIT

7 Når resultater rapporteres, er det vigtigt at inkludere undersøgelsesmetoden, medikamentnavnet og koncentrationen, uanset om resultatet anskaffes med BACTEC MGIT 960 eller en alternativ metode. Specialisten i lunge- og/eller smitsomme sygdomme i TB-kontrollen bør konsulteres mht. egnet behandling og dosering. I tilfælde af uventede resistensresultater, bekræft identifikation af isolat undersøgt som M. tuberculosis. Sørg for at kun en ren kultur blev anvendt (udeluk tilstedeværelsen af blandede mycobakterier, osv.). Mono-resistens over for ethumbutol er ualmindelig og bør bekræftes 2,8. Rapportering af kritiske koncentrationsresultater med BACTEC MGIT 960 SIRE Medikament MGIT 960 Anbefalet rapport Handling (koncentration) resultat Isolat undersøgt med Ingen handling STR (1,0 µg/ml) Følsom BACTEC MGIT 960 (SIRE) [medikament/koncentration] og resultat er følsomt. Isolat undersøgt med Anbefalet INH (0,1 µg/ml) BACTEC MGIT 960 undersøgelse ved Resistent [medikament/koncentration] højere koncentration (SIR) og resultat er resistent. (STR og/eller INH). Resultater for undersøgelse RIF (1,0 µg/ml) [medikament] ved en højere koncentration skal følge (hvis undersøgt). EMB (5,0 µg/ml) Resistent Hvis resistent over for mere Anbefaler (E) end ethambutol (EMB). Isolat undersøgelse af undersøgt med BACTEC MGIT EMB ved højere 960 [Ethambutol 5,0 µg/ml] og koncentration resultat er resistent. Henvis til ved brug af laboratorium for undersøgelse alternativ metode. af EMB ved en højere koncentration. Hvis mono-resistent over for Anbefaler ethambutol (EMB). Isolat undersøgelse af undersøgt med BACTEC MGIT EMB ved både 960 [Ethambutol 5,0 µg/ml] og kritisk resultat er resistent. koncentration og Mono-resistent over for højere ethambutol er ualmindeligt. koncentration med Henvis til laboratorium for en alternativ bekræftelse. metode. Fejl (X) Ingen rapport. Gentag undersøgelse. 7

8 BACTEC MGIT 960 STR 4.0 og INH 0.4 resultatrapportering Medikament MGIT 960 Anbefalet rapport Handling (koncentration) resultat STR (4,0 µg/ml) Følsom Isolat undersøgt med BACTEC Ingen handling MGIT 960 streptomycin 4,0 µg/ml og resultat er følsomt. Dette isolat, med et resistent resultat på 1.0 µg/ml og et følsomt resultat på 4.0 µg/ml, angiver et lavt resistensniveau over for streptomycin. Resistent Isolat undersøgt med BACTEC Isolatet bør MGIT 960 streptomycin 4,0 µg/ml undersøges ved og resultat er resistent. Henvis til brug af en laboratorium for bekræftelse. alternativ metode for at bekræfte resultat. Fejl (X) Ingen rapport. Gentag undersøgelse. INH (0,4 µg/ml) Følsom Isolat undersøgt med BACTEC Ingen handling MGIT 960 isoniazid 0,4 µg/ml og resultat er følsomt. Dette isolat, med et resistent resultat på 0,1 µg/ml og et følsomt resultat på 0,4 µg/ml, angiver et lavt resistensniveau over for isoniazid. Resistent Isolat undersøgt med BACTEC Ingen handling MGIT 960 isoniazid 0,4 µg/ml og resultat er resistent Fejl (X) Ingen rapport. Gentag undersøgelse. PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BACTEC MGIT 960 PZA følsomhedsundersøgelse fortolker ikke graden af følsomhed for isolatet, som undersøges. Resultater rapporteres enten som F, følsom, eller R, resistent, for medikamentet og koncentrationen, som undersøges. BACTEC MGIT 960 SIRE undersøgelsen blev udviklet med kritiske koncentrationer for streptomycin, isoniazid, rifampin og ethambutol, som er en smule lavere end de kritiske koncentrationer anvendt i MOP for at undgå falsk følsomhed. Undersøgelse af højere koncentrationer, som anbefalet, vil forbedre evnen til at detektere isolater med et lavt resistensniveau. BACTEC MGIT 960 følsomhedsundersøgelsen kan kun foretages ved brug af BACTEC MGIT 960 instrumentet. AST sættet kan ikke læses manuelt. Brug kun rene kulturer af M. tuberculosis. Kulturer, der er kontaminerede, eller som kan indeholde flere mycobakteriearter, kan give forkerte resultater og bør ikke undersøges. Direkte undersøgelse fra kliniske prøver anbefales ikke. Suspensioner, der er lavet på faste medier, skal henstå i det angivne tidsrum inden standardisering. Inokulumpræparater tilberedt fra fast medie bør sammenlignes visuelt med en 0,5 McFarland uklarhedsstandard. Hvis ikke dette gøres kan det give unøjagtige resultater eller forårsage et fejlagtigt AST sæt. Hvis ikke 1:5 fortyndingen af organismesuspensionen anvendes, når angivet, til inokulering af rørene med medikament, kan det give unøjagtige resultater. Hvis ikke 1:100 fortyndingen af organismesuspensionen anvendes til inokulering af vækstkontrolrøret, kan det give unøjagtige resultater eller forårsage et fejlagtigt AST sæt. Hvis ikke medikamenterne blev rekonstitueret med den passende volumen sterilt, destilleret/deioniseret vand, kan resultaterne være unøjagtige. Omhyggelig blanding af inokulerede rør er vigtigt. Hvis ikke rør blandes tilstrækkligt, kan det føre til falske resistensresultater. Hvis rørene ikke blev isat AST sættet i AST sætholderen i den rigtige rækkefølge, kan resultaterne være unøjagtige. Hvis ikke den passende medikamentdefinition vælges for sætholderen, kan det resultere i ugyldige eller unøjagtige resultater. Hvis ikke AST sættet sættes rigtigt i instrumentet, vil det resultere i en anonym tilstand, som skal løses i løbet af otte timer. Hvis ikke tilstanden løses i løbet af otte timer, skal AST sættet kasseres og opstilles igen. 8

9 Hvis SIRE Supplement ikke anvendes i AST sættet, kan resultaterne være unøjagtige. Tilsæt ikke BACTEC MGIT 960 vækstsupplement til AST sættet. FORVENTEDE VÆRDIER Ialt 106 kliniske isolater af M. tuberculosis blev undersøgt med BACTEC MGIT 960 SIRE følsomhedsundersøgelse ved fire geografisk-forskellige steder. Denne undersøgelse inkluderede både friske kliniske og stammeisolater fra både flydende og faste kulturkilder. Ialt 200 følsomhedsundersøgelser (flydende og faste) blev foretaget ved de kritiske koncentrationer for streptomycin (STR), isoniazid (INH) og rifampin (RIF), og ialt 223 følsomhedsundersøgelser (flydende og faste) blev foretaget ved den kritiske koncentration for ethambutol (EMB) under en separat undersøgelse. Den samlede, gennemsnitlige tid, som det tager at indsamle resultater, for BACTEC MGIT 960 SIRE følsomhedsundersøgelse er syv til otte dage med en fordeling på fire til fjorten dage. Dataene vises i Figur 1 (se side 13). FUNKTIONSDATA Analytiske undersøgelser AST inokuleringsområder for flydende og fast medie: Flydende medie Den anbefalede procedure for præparering af et AST sæt fra et positivt MGIT 7 ml rør anvender en direkte inokumul på Dag 1 og Dag 2 efter be af positiv, og en fotyndet (1:5) inokulum på Dag 3 til Dag 5 efter be af positiv. Interne undersøgelser viser, at inokulumer præpareret fra et Dag 1 til Dag 5 positivt MGIT 7 ml rør svinger mellem 0,8 x 10 5 til 3,2 x 10 5 CFU/mL. Fast medie Den anbefalede procedure for præparering af et AST sæt fra vækst på fast medie (op til 14 dage) anvender en 1:5 fortynding af en organismesuspension ækvivalent med en 0,5 McFarland Standard. Interne undersøgelser viser, at inokukumer præpareret fra fast mediekultur svinger mellem 1,4 x 10 5 til 2,4 x 10 6 CFU/mL. Lot-reproducérbarhed: Lot-reproducérbarhed blev evalueret ved brug af femogtyve M. tuberculosis isolater (til at inkludere fem ATCC stammer). Hver BACTEC MGIT 960 SIRE undersøgelse ved den kritiske medikamentkoncentration blev foretaget i tre eksemplarer for ialt femoghalvfjerds resultater pr. medikament. Hvert eksemplar repræsenterede en separat undersøgelsestilstand, som differentierede efter lot af SIRE medikament og SIRE supplement (tre lot hver). De isolater, som blev bestemt at være resistente over for streptomycin, isoniazid eller ethambutol under den indledningsvise undersøgelse, blev derefter undersøgt med den høje medikamentkoncentration, med undtagelse af ATCC stammerne. Udover de undersøgte resistente isolater, blev to isolater, som er følsomme over for STR (kritisk koncentration), to isolater, som er følsomme over for INH (kritisk koncentration) og to isolater, som er følsomme over for EMB (kritisk koncentration), inkluderet i følsomhedsprofilundersøgelsen. Observerede resultater blev sammenlignet med de forventede resultater. Den samlede reproducerbarhed for hvert medikament ved den kritiske koncentration er 96 % for STR, 100 % for INH, 100 % for RIF og 100 % for EMB. Den samlede reproducerbarhed for hvert medikament ved den høje koncentration er 96 % for STR 4.0 og 100 % for INH 0.4. Undersøgelse med CDC udfordringspanel: Ydelsen af BACTEC MGIT 960 SIRE følsomhedsundersøgelsen blev evalueret ved brug af et panel med anfægtede isolater anskaffet hos Centers for Disease Control and Prevention (De amerikanske centre for sygdomskontrol og forebyggelse) (CDC), GA, USA. Panelet bestod af tredive isolater af M. tuberculosis med kendte følsomhedsmønstre (ved brug af MOP). Panelet blev undersøgt to gange med BACTEC MGIT 960 SIRE følsomhedsundersøgelsen, og begge resultater stemte overens. Resultater for BACTEC MGIT 960 SIRE blev sammenlignet med CDC forventede resultater. Den samlede overens med CDC forventede resultater for hvert medikament ved den kritiske koncentration er 93 % for STR, 100 % for INH, 100 % for RIF og 100 % for EMB. Den samlede overens med CDC forventede resultater for hvert medikament ved den høje koncentration er 100 % for STR 4.0 og 100 % for INH 0.4. Klinisk evaluering BACTEC MGIT 960 SIRE følsomhedsundersøgelsen blev evalueret på fire geografiskforskellige kliniske steder, som inkluderede regionale referencecentre og hospitalslaboratorier på universiteter, inklusive ét sted uden for USA. BACTEC MGIT 960 SIRE følsomhedsundersøgelsen blev sammenlignet med proportionsmetode (MOP) 2 - følsomhedsundersøgelsesmetoden. Den indledningsvise evaluering inkluderede medikamenterne streptomycin, isoniazid og rifampin. En separat evaluering blev foretaget for medikamentet ethambutol. 9

10 Undersøgelse af reproducérbarhed: Reproducerbarheden af BACTEC MGIT 960 SIRE undersøgelsen blev evalueret på kliniske steder ved brug af et panel med ti kvalificerede isolater, inklusive flere isolater, som er resistente over for hvert af medikamenterne. Resultater for BACTEC MGIT 960 SIRE undersøgelsen blev sammenlignet med de forventede resultater. Den samlede reproducerbarhed for hvert medikament ved den kritiske koncentration er 98,9 % for STR, 99,7 % for INH, 99,2 % for RIF og 97,5 % for EMB. Reproducerbarhed for de individuelle site varierede fra 89,9 % til 100 % for de kombinerede medikamentresultater for kritisk koncentration. Den samlede reproducerbarhed for hvert medikament ved den høje koncentration er 99,7 % for STR 4.0 og 95,6 % for INH 0.4. Reproducerbarhed for de individuelle site varierede fra 92,2 % til 100 % for de kombinerede medikamentresultater for høj koncentration. Undersøgelse med CDC udfordringspanel: Ydelsen af BACTEC MGIT 960 SIRE følsomhedsundersøgelsen blev evalueret ved brug af et panel med anfægtede isolater anskaffet hos Centers for Disease Control and Prevention (De amerikanske centre for sygdomskontrol og forebyggelse) (CDC), GA, USA. Panelet bestod af tredive isolater af M. tuberculosis med kendte følsomhedsmønstre (ved brug af MOP) undersøgt af hvert af de kliniske steder. Tabel 1 viser overensn for BACTEC MGIT 960 SIRE følsomhedsundersøgelsen for hvert medikament sammenlignet med CDC forventede resultater. Tabel 1: CDC udfordringspanel BACTEC MGIT 960 undersøgelse på kliniske steder MGIT 960 Antel undersøgt Antal korrekte % korrekt STR ,5 INH ,2 RIF EMB ,3 STR * INH * 82 94,3 * Kun isolater, som er resistente ved kritiske koncentrationer, blev undersøgt ved STR 4.0 og INH 0.4. Klinisk isolatundersøgelse: Ialt 106 kliniske isolater af M. tuberculosis blev undersøgt med BACTEC MGIT 960 SIRE følsomhedsundersøgelsen og MOP følsomhedsundersøgelsen. Dette inkluderede undersøgelse af både friske kliniske og stammeisolater fra både flydende og faste kulturkilder. Dette producerede ialt 195 undersøgelsesresultater for den indledningsvise følsomhedsundersøgelse foretaget for streptomycin, isoniazid og rifampin (kritisk koncentration). En separat evaluering af ethambutol blev foretaget fra frosne afmålinger af de originale kliniske og stammeisolater, samt prospektive kliniske isolater fra både flydende og faste kulturkilder. Dette producerede ialt 223 undersøgelsesresultater for ethambutol-undersøgelsen ved den kritiske koncentration. Tabel 2 viser resultaterne fra klinisk isolatundersøgelse for hvert medikament (kritisk koncentration) fra flydende kildekulturer. Tabel 3 viser resultaterne fra klinisk isolatundersøgelse for hvert medikament (kritisk koncentration) fra faste kildekulturer. Tabel 2: Kliniske isolatresultater BACTEC MGIT 960 AST sammenlignet med proportionsmetoden fra flydende kildekulturer Proportionsmetode MGIT 960 AST system MEDI Koncent Koncen Følsomme Resistent KAMENT ration F R tration resultater resultat (95 % CI) (95 % CI) STR 2,0 µg/ml ,0 µg/ml (80 96) (81 100) INH 0,2 µg/ml ,1 µg/ml (88 100) (86 100) RIF 1,0 µg/ml ,0 µg/ml (93 100) (95 100) EMB 5,0 µg/ml ,0 µg/ml (91 99) (62 97) Alle isolater med afvigende MGIT resultater blev undersøgt med MOP på to uafhængige steder. Af de syv afvigende STR-resistente (R-960, F-MOP) isolater, havde tre resistente resultater fra begge steder, og ét havde følsomme resultater fra begge 10

11 steder. De resterende tre havde resistente resultater fra ét sted og følsomme resultater fra det andet sted. Det afvigende STR-følsomme (F-960, R-MOP) isolat havde følsomme resultater fra begge steder. De to afvigende INH-resistente (R-960, F-MOP) isolater havde følsomme resultater fra begge steder. Det afvigende INH-følsomme (F-960, R- MOP) isolat havde følsomme resultater fra begge steder. Det afvigende RIF-resistente (R-960, F-MOP) isolat havde resistente resultater fra begge steder. De tre afvigende EMB-resistente (R-960, F-MOP) isolater havde følsomme resultater fra begge steder. Af de tre afvigende EMB-følsomme (F-960, R-MOP) isolater havde to følsomme resultater fra begge steder, og ét havde et resistent resultat fra ét sted og et følsomt resultat fra det andet sted. Tabel 3: Kliniske isolatresultater BACTEC MGIT 960 AST sammenlignet med proportionsmetoden fra faste kildekulturer Proportionsmetode MGIT 960 AST system MEDI Koncent Koncen Følsomme Resistent KAMENT ration F R tration resultater resultat (95 % CI) (95 % CI) STR 2,0 µg/ml ,0 µg/ml (84 98) (82 100) INH 0,2 µg/ml ,1 µg/ml (92 100) (86 100) RIF 1,0 µg/ml ,0 µg/ml (95 100) (73 98) EMB 5,0 µg/ml ,0 µg/ml (94 100) (59 93) Alle isolater med afvigende MGIT resultater blev undersøgt med MOP på to uafhængige steder. Af de fem afvigende STR-resistente (R-960, F-MOP) isolater, havde to resistente resultater fra begge steder, og ét havde følsomme resultater fra begge steder. De resterende to havde resistente resultater fra ét sted og følsomme resultater fra det andet sted. Det afvigende STR-følsomme (F-960, R-MOP) isolat havde resistente resultater fra begge steder. Det afvigende INH-resistente (R-960, F-MOP) isolat havde følsomme resultater fra begge steder. Det afvigende INH-følsomme (F-960, R-MOP) isolat havde resistente resultater fra begge steder. De tre afvigende RIF-følsomme (F-960, R-MOP) isolater havde følsomme resultater fra begge steder. Det enkelte afvigende EMB-resistente (R-960, F-MOP) isolat havde resistente resultater fra begge steder. Af de fem afvigende EMB-følsomme (F-960, R-MOP) isolater havde fire følsomme resultater fra begge steder. Det resterende isolat havde et resistent resultat fra ét sted og et følsomt resultat fra det andet sted. Tabel 4 viser resultaterne fra klinisk isolatundersøgelse for streptomycin og isoniazid (høj koncentration) fra flydende kildekulturer. Tabel 5 viser resultaterne fra klinisk isolatundersøgelse for streptomycin og isoniazid (høj koncentration) fra faste kildekulturer. Tabel 4: Kliniske isolatresultater BACTEC MGIT 960 AST sammenlignet med proportionsmetoden fra flydende kildekulturer Proportionsmetode MGIT 960 AST system MEDI Koncent Koncen Følsomme Resistent KAMENT ration F R tration resultater resultat (95 % CI) (95 % CI) STR 10,0 µg/ml ,0 µg/ml 73* (87 99) (67 99) INH 1,0 µg/ml ,4 µg/ml 65* (95 100) (79 99) * Antager MGIT højt medikament F resultat for alle isolater med MGIT lavt medikament F resultat. Alle isolater med afvigende MGIT resultater blev undersøgt med MOP på to uafhængige steder. De fire afvigende STR-resistente (R-960, F-MOP) isolater havde følsomme resultater fra begge steder. Af de to afvigende STR-følsomme (F-960, R-MOP) isolater, havde ét følsomme resultater fra begge steder, og ét havde resistente resultater fra begge steder. Af de to afvigende INH-følsomme (F-960, R-MOP) isolater, 11

12 havde ét følsomme resultater fra begge steder, og ét havde resistente resultater fra begge steder. Tabel 5: Kliniske isolatresultater BACTEC MGIT 960 AST sammenlignet med proportionsmetoden fra faste kildekulturer Proportionsmetode MGIT 960 AST system MEDI Koncent Koncen Følsomme Resistent KAMENT ration F R tration resultater resultat (95 % CI) (95 % CI) STR 10,0 µg/ml ,0 µg/ml 73* (86 98) (58 95) INH 1,0 µg/ml ,4 µg/ml 68* (95 100) (83 100) * Antager MGIT højt medikament F resultat for alle isolater med MGIT lavt medikament F resultat. Alle isolater med afvigende MGIT resultater blev undersøgt med MOP på to uafhængige steder. De fem afvigende STR-resistente (R-960, F-MOP) isolater havde følsomme resultater fra begge steder. Af de fire afvigende STR-følsomme (F-960, R-MOP) isolater, havde tre følsomme resultater fra begge steder, og ét havde resistente resultater fra begge steder. Det afvigende INH-følsomme (F-960, R-MOP) isolat havde resistente resultater fra begge steder. BESTILLING Kat. nr. Beskrivelse BACTEC MGIT 960 SIRE Kit, karton med 4 frysetørrede medikamentglas og 8 SIRE Supplements BACTEC MGIT 960 STR 4.0 Kit, karton med 1 frysetørret medikamentglas og 2 SIRE Supplements BACTEC MGIT 960 IR Kit, karton med 2 frysetørrede medikamentglas og 4 SIRE Supplements BACTEC MGIT 960 INH 0.4 Kit, karton med 1 frysetørret medikamentglas og 2 SIRE Supplements. LITTERATUR 1. Barenfanger, J Making your lab safe against multi-drug resistant Mycobacterium tuberculosis. Clin. Microbiol. Newsl. 15: Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Standard M24-A. Susceptibility testing of mycobacteria, nocardiae, and other aerobic actinomycetes. CLSI, Wayne, Pa. 3. BD Diagnostic Systems. BACTEC 460TB System Product and Procedure Manual. 4. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 5. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC) 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 7. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Ridderhof, J Multicenter evaluation of 3.75 µg/ml ethambutol (EMB) in BACTEC vials for susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. Abstract C- 244, American Society for Microbiology Abstracts

13 Figur 1: Fordeling af BACTEC MGIT 960 AST tid i protokol Frequency Distribution of Time in Protocol (TIP) Number Interpreted by TIP < >13 Number of SIR AST Sets Interpreted by TIP Number of EMB AST Sets Interpreted by TIP Cumulative SIR % Interpreted 0,0 3,0 11,5 31,5 54,5 75,5 87,0 92,0 95,0 99,5 100,0 100,0 Cumulative EMB % Interpreted 0,0 4,9 22,0 48,3 76,1 90,2 97,1 99,0 99,5 100,0 100,0 100,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Cummulative % Interpreted by TIP Number of SIR AST Sets Interpreted by TIP Cumulative SIR % Interpreted Number of EMB AST Sets Interpreted by TIP Cumulative EMB % Interpreted Frequency Distribution of Time in Protocol (TIP) / Hyppighedsfordeling af tid i protokol (TIP) Number Interpreted by TIP / Antal fortolket af TIP Cumulative % Interpreted by TIP / Kumulativ % fortolket af TIP Number of SIR AST Sets Interpreted by TIP / Antal SIR AST sæt fortolket af TIP Number of EMB AST Sets Interpreted by TIP / Antal EMB AST sæt fortolket af TIP Cumulative SIR % Interpreted / Kumulativ SIR % fortolket Cumulative EMB % Interpreted / Kumulativ EMB % fortolket 13

14 14

15 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland U.S.A BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. BD, BD Logo, BACTEC, BBL, MGIT, and Trypticase are trademarks of Becton, Dickinson and Company 2007 BD.

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Aflæser Brugervejledning TILSIGTET BRUG BD Veritor System Reader (BD Veritor system ) skal bruges sammen med BD Veritor system test kitapparater. L010108(03) 2013-09 Dansk RESUMÉ

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit

BACTEC S.I.R.E. Drug Kit BACTEC S.I.R.E. Drug Kit PP118JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC S.I.R.E. Drug Kit indeholder antimikrobielle midler til brug med BACTEC 12B medium ved testning af Mycobacterium tuberculosis. Primære

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kit

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kit B BACTEC MGIT 960 SIRE Kit Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 88-2041-1JAA(03) 2016-07 Dansk TILSIGTET BRUG MGIT 960 SIRE Kit ( MGIT 960 SIRE kit) bruges som en

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier 2003/07 Becton, Dickinson and Company Dokument Nr.: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited

Læs mere

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PP119JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC NAP TB-differentieringstest er en test til at differentiere Mycobacterium tuberculosis komplekset fra andre mycobacteria.

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube, OADC berigelse, PANTA Antibiotic Mixture Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U 8809501JAA 2005/11 Dansk US Patent 5,567,598 Australian Pat 647609

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis rekonstitueret

Læs mere

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI IOTOX LUMINESCENCE INTRODUKTION IOTOX LUMINESCENSETEST SERET PÅ MÅLING F LYSUDSENDELSE FR DEN MRINE KTERIE VIRIO FISCHERI f K. Ole Kusk IOTOX-LUMINESCENCE testen er identisk med den såkaldte Microtoxtest

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

B BBL MGIT AST SIRE System

B BBL MGIT AST SIRE System B BBL MGIT AST SIRE System Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 1 TILSIGTET BRUG BD BBL MGIT AST SIRE systemet er en hurtig, kvalitativ, manuel procedure til at undersøge,

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt Til in-vitro-diagnostisk brug: MycXtra Tilsigtet anvendelse MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt REF 080-005 MycXtra Fungal DNA ekstraktionssættet er beregnet til isolering rensning af fungal DNA tilstedeværende

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Innovax-ILT, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension, til kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis (0,2 ml) rekonstitueret

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel 11. januar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Vilocare, premix til foderlægemiddel 0. D.SP.NR. 29440 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vilocare 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HESKA PERIOceutic Gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver enkelt dosisenhed indeholder: 2.1 Aktivt stof Doxycyclinhyclat Ph.Eur. 51 mg (svarende

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 Senest opdateret: Januar 2009 Siden 1990 har der eksisteret handelsnormer for fjerkrækød, der omsættes indenfor EU. Handelsnormerne er et sæt spilleregler for, hvordan

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

HandySwing. Brugsanvisning

HandySwing. Brugsanvisning HandySwing Brugsanvisning IMM1063_IFU_DK Version 5 2015 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 7 Illustration 8 Illustration 6 2 Indhold

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning

BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning 2006/10 Becton, Dickinson and Company Dokumentnummer: 8018634 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Telefon: 800.638.8663 BENEX Limited Bay K 1a/d

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Hjælper hunde med at tilpasse sig til vanskelige situationer (fyrværkeri, jul, baby i huset, at være alene hjemme etc.)

Hjælper hunde med at tilpasse sig til vanskelige situationer (fyrværkeri, jul, baby i huset, at være alene hjemme etc.) Beroligende feromoner udskilles naturligt af alle diegivende pattedyr for at berolige og lave tryghed omkring deres afkom. Hos hunde påvirker de beroligende feromoner ikke kun hvalpene, de har også en

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/21 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh FeLV. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1 ml) indeholder: Frysetørret pille: Svækket felin rhinotracheitis

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

Rapport over laboratorieforsøg med svampen Metarhizium anisopliae testet mod gåsebillelarver (Phyllopertha horticola)

Rapport over laboratorieforsøg med svampen Metarhizium anisopliae testet mod gåsebillelarver (Phyllopertha horticola) Rapport over laboratorieforsøg med svampen Metarhizium anisopliae testet mod gåsebillelarver (Phyllopertha horticola) Formål: Formålet var, at teste relevante isolater af den insektpatogene svamp Metarhizium

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit Katalog nummer 166-0003-EDU pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2004 Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

BD GeneOhm Cdiff analyse

BD GeneOhm Cdiff analyse BD GeneOhm Cdiff analyse REF 441400 REF 441401 48 test 200 test P0047(02)_DA Dato: 2014-09 INDHOLDSFORTEGNELSE TILSIGTET BRUG... 3 OPSUMMERING OG REDEGØRELSE FOR TESTEN... 3 PROCEDUREPRINCIP... 3 REAGENSER...

Læs mere

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning Brugsanvisning 1 2 Fastgørelse af skinnen 1. Forberedelse Justér længden på alle skinnens stropper til maksimum længde. Stropperne behøver ikke være trukket ud af deres huller. Slip de forreste stropper

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

4. september 2003. π B = Lungefunktions data fra tirsdags Gennemsnit l/min

4. september 2003. π B = Lungefunktions data fra tirsdags Gennemsnit l/min Epidemiologi og biostatistik Uge, torsdag 28. august 2003 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. og hoste estimation sikkerhedsintervaller antagelr Normalfordelingen Prædiktion Statistisk test (udfra

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

"Hvor kommer bruset i brusetabletter fra?"

Hvor kommer bruset i brusetabletter fra? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabs Undervisning for scientific

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK Fysiske målinger på mælk - Hvordan måler man, om koen er syg? 1 Introduktion til forsøget Yverbetændelse, også kaldet mastitis, er en ofte forekommende produktionssygdom hos malkekøer

Læs mere