BBL CHROMagar MRSAII*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBL CHROMagar MRSAII*"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) fra kliniske præparater. Testen kan udføres på prøver fra luftvejene (f.eks. nares, hals og ekspektorat), nedre del af tarmen (f.eks. rektum/afføring), huden (f.eks. lyske/axil og perinæum/perianal) og sårpræparater samt positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive cocci. RESUMÉ OG FORKLARING MRSA er en førende årsag til nosokomielle og livstruende infektioner. MRSA-infektioner er blevet forbundet med signifikant højere morbiditet, mortalitet og omkostninger end methicillinfølsomme S. aureus (MSSA). 1 Tilstedeværelse af disse organismer har været mest udbredt inden for sundhedssektoren, men MRSA ses nu også i større udstrækning i samfundet generelt. 2 Med henblik på at kontrollere overførslen af MRSA har Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) anbefalet retningslinjer, som inkluderer et aktivt opsynsprogram til identifikation af potentielle reservoirer og et rigoristisk infektionskontrolprogram til kontrol af spredningen af MRSA. 1 BBL CHROMagar MRSAII er et selektivt og differentielt medium, som indeholder cefoxitin til påvisning af MRSA fra luftveje (f.eks. nares, hals og ekspektorat), nedre del af tarm (f.eks. rektum/afføring), hud (f.eks. lyske/axil og perinæum/perianal) og sårpræparater samt positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive cocci. BBL CHROMagar MRSAII er en modificeret udgave af den eksisterende CMRSA-formel, udviklet af A. Rambach og BD og sælges af BD under en licensaftale med CHROMagar i Paris (Frankrig). PROCEDURENS PRINCIPPER Mikrobiologisk metode BBL CHROMagar MRSAII-mediet muliggør direkte påvisning og identifikation af MRSA via inkorporering af specifikke kromogene substrater og cefoxitin. MRSA-stammer vil vokse ved tilstedeværelsen af cefoxitin 3 og producere grålilla kolonier som et resultat af hydrolyse af det kromogene substrat. Yderligere selektive stoffer tilføres til undertrykkelse af gramnegative organismer, gær og visse grampositive kokker. Andre bakterier end MRSA kan anvende andre kromogene substrater i mediet, hvilket resulterer i blå til blå/grønne kolonier, eller hvis ingen kromogene substrater anvendes, forekommer kolonierne hvide eller farveløse. *Patenter anmeldt i Europa, USA og Canada PA Side 1 af 9

2 REAGENSER BBL CHROMagar MRSAII Omtrentlig formel* pr. liter renset vand Chromopepton 35,0 g Chromogen blanding 0,5 g Natriumklorid 17,5 g Hæmmende stoffer 7,52 g Cefoxitin 5,2 mg Agar 14,0 g ph: 6,9 +/- 0,2 ved 25 o C *Justeret og/eller suppleret som påkrævet for at opfylde funktionskriterier. Advarsler og forholdsregler Kun til professionel brug. Patogene mikroorganismer, herunder hepatitisvira og humant immundefekt virus, kan forekomme i kliniske præparater. Standard forholdsregler 4-7 og institutionelle retningslinjer skal følges ved håndteringen af alle materialer, der er kontamineret med blod og andre legemsvæsker. Efter brug skal præparerede plader, præparatbeholdere og andre kontaminerede materialer steriliseres ved autoklavering, inden de kasseres. 8 Opbevaringsinstruktioner: Efter modtagelse opbevares pladerne i den oprindelige indpakning og æske ved 2 8 C indtil inokuleringen. Begræns eksponeringen (< 4 timer) af BBL CHROMagar MRSAII over for lys både før og under inkuberingen, da langvarig eksponering kan resultere i reduceret påvisning og/eller farvning af isolater. Undgå frysning og overophedning. Pladerne kan inokuleres op til udløbsdatoen (se aftrykket på pladen eller etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationsperioder. Plader fra åbnede stabler med 10 plader kan bruges i en uge, når de opbevares i et rent område ved 2 8 C i mørke. Produktforringelse: Pladerne må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, brud eller andre tegn på forringelse. PRØVEINDSAMLING OG -HÅNDTERING Brug af transportanordninger, som er godkendt til indsamling af mikrobiologiske kliniske prøver, anbefales. Følg de anbefalede procedurer fra fabrikanten af transportanordningen. Brugeren kan ligeledes henvise til passende litteratur for 9, 10 detaljer om præparatindsamling og -håndteringsmetoder. PROCEDURE Vedlagte materialer: BBL CHROMagar MRSAII (90 mm Stacker plader) mikrobiologisk kontrolleret. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Konfirmatoriske test såsom koagulase eller Staphylococcus latex-agglutination (f.eks. Staphyloslide) testreagenser, kvalitetskontrolorganismer, hjælpedyrkningsmedium og andet laboratorieudstyr som nødvendigt. Præparattyper: Mediet kan bruges til præparater fra luftveje (f.eks. nares, hals og ekspektorat), nedre del af tarm (f.eks. rektum/afføring), hud (f.eks. lyske/axil og perinæum/perianal) og sårpræparater samt positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker. Testprocedure: Overhold aseptisk teknik. Agaroverfladen skal være glat og fugtig, men uden overdreven fugt. Lad mediet opnå stuetemperatur inden inokulering. PA Side 2 af 9

3 Præparater fra luftveje, nedre del af tarmen og fra sår: Inokulér en BBL CHROMagar MRSAII-plade snarest muligt efter modtagelse på laboratoriet, og udstryg for isolering. Inkubér plader aerobisk ved C i h i omvendt position. Hvis der ikke påvises grålilla kolonier, geninkuberes i h i alt. Positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker: Så snart bloddyrkningsflasken betegnes som værende positiv, og gramfarvningen bekræfter tilstedeværelse af grampositive kokker, fjernes en afmålt mængde; inokulér en BBL CHROMagar MRSAII-plade, og udstryg for isolering. Inkubér plader aerobisk ved C i h i omvendt position. Inkubation ud over h er ikke nødvendigt. Undgå inkubation i omgivelser suppleret med kuldioxid. Undgå eksponering for lys under inkubation, da lyset kan ødelægge kromogenerne. Eksponering for lys er acceptabelt efter udvikling af kolonifarve. Brugerkvalitetskontrol Undersøg pladerne for tegn på nedbrydning, som beskrevet i afsnittet Produktnedbrydning. Kontrollér ydeevnen ved at inokulere en repræsentativ prøve af plader med rene dyrkninger af kontrolorganismer, som producerer kendte, ønskede reaktioner. S. aureus ATCC kan testes direkte eller testes ved en koncentration på CFU/plade for at bekræfte tilstedeværelse af cefoxitin. 11 S. aureus ATCC kan testes direkte eller testes ved en koncentration på CFU/plade for at bestemme vækstkapaciteten af mediet og ydeevnen af den kromogene reaktion. 11 Teststamme Staphylococcus aureus ATCC (MRSA) Staphylococcus aureus ATCC (MSSA) Forventede resultater Vækst af grålilla kolonier Ingen vækst Krav til kvalitetskontrol skal udføres i overensstemmelse med gældende lokale eller nationale regulativer, akkrediteringskrav og/eller laboratoriets standardkvalitetskontrolprocedurer. Brugeren henvises til CLSI-retningslinjer vedrørende relevant kvalitetskontrolpraksis. RESULTATER Læs pladerne mod en hvid baggrund. MRSA-kolonier vil se grålilla ud på BBL CHROMagar MRSAII-mediet. Andre organismer (ikke-mrsa) vil være hæmmede eller danne blå til blå/grønne, hvide eller farveløse kolonier. Der henvises til tabel 1 og 2 for tolkninger af resultaterne. Tabel 1 Tolkning af resultater for præparater fra luftveje, nedre del af tarm, hud og sår h inkubation Tolkning/anbefalet handling Grålilla kolonier, der morfologisk ligner stafylokokker* MRSA påvist Ingen grålilla kolonier Inkubér igen i h ialt h inkubation Anbefalet handling Tolkning Grålilla kolonier* Udfør en direkte konfirmatorisk test (f.eks. Hvis koagulase eller Staphylococcus latexagglutination positiv MRSA påvist koagulasetest eller Hvis koagulase eller Staphylococcus latexagglutination negativ MRSA ikke påvist Staphylococcus latexagglutination) Ingen grålilla kolonier Ikke relevant MRSA ikke påvist *Stafylokokker producerer typisk jævne grålilla kolonier af moderat størrelse på BBL CHROMagar MRSAII-medium. Grålilla kolonier, som er meget små til nålespidsstørrelse, er oftest grampositive stave, normalt korynebakterier. En konfirmatorisk test, såsom koagulase eller Staphylococcus latex-agglutination, bør foretages efter h og kan foregå direkte fra BBL CHROMagar MRSAII-pladen. PA Side 3 af 9

4 Tabel 2 Tolkning af resultater for positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker h inkubation Tolkning/anbefalet handling Grålilla kolonier, der morfologisk ligner MRSA påvist stafylokokker* Ingen grålilla kolonier MRSA ikke påvist *Stafylokokker producerer typisk jævne grålilla kolonier af moderat størrelse på BBL CHROMagar MRSAII-medium. Grålilla kolonier, som er meget små til nålespidsstørrelse, er oftest grampositive stave, normalt korynebakterier. Hvis inkuberet ud over h bør der udføres en konfirmatorisk test, såsom koagulase eller Staphylococcus latexagglutination. Testen kan udføres direkte fra BBL CHROMagar MRSAII-pladen. PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Begræns eksponeringen af BBL CHROMagar MRSAII over for lys (< 4 h) både før og under inkuberingen, da langvarig eksponering kan resultere i reduceret påvisning og/eller farvning af isolater. Opbevar plader inden i den originale hylsterindpakning og æske i hele opbevaringsperioden. Ydeevnen af BBL CHROMagar MRSAII er blevet optimeret for inkubation ved C i h. Lavere inkuberingstemperaturer (< 35 C) og/eller kortere inkuberingsperioder (< 18 h) kan reducere følsomheden af BBL CHROMagar MRSAII. Inkubationsperioder over h anbefales ikke. Ved timers inkubation kan tilfældige stammer af Chryseobacterium meningosepticum, koagulase-negative Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterococcus spp., Lactobacillus spp., methicillin-følsomme Staphylococcus aureus, Morganella morganii, Proteus spp., Rhodococcus equi, Serratia marcescens og gær danne grålilla kolonier, som kræver en koagulasetest eller stafylokok latex-agglutination, inden MRSA kan bekræftes. Det samme kan være tilfældet i langt mindre omfang efter h. meca-negative S. aureus kan vokse, hvis oxacillin- eller cefoxitin-mic'er ligger på eller nær resistensgrænsen. Inkubation i CO 2 anbefales ikke og kan resultere i falskt negative dyrkninger. Sjældne stammer af MRSA har vist følsomhed over for BBL CHROMagar MRSAII-basen. Denne sensitivitet er ikke forbundet med methicillin-resistens, men er forårsaget af en bestanddel i basen. Som resultat kan disse stammer forekomme at være falskt følsomme over for methicillin. Et højt bakterieniveau og/eller visse præparatkomponenter kan resultere i uspecifik farvning af mediets primære kvadrant. Dette kan resultere i, at mediet udviser grålilla, lilla, grøn eller blå farve eller et let sløret udseende på toppen af mediet men uden tydelige kolonier. Dette fænomen bør ikke tolkes som positivt. Inden BBL CHROMagar MRSAII bruges for første gang, anbefales det, at brugeren øver sig i observation af den typiske kolonis udseende af MRSA med definerede stammer, f.eks. de stammer, der er nævnt i afsnittet Brugerkvalitetskontrol. FORVENTEDE VÆRDIER Prævalensen af MRSA-infektion er steget dramatisk på medicinske institutioner, og bærefrekvensen for MRSA stiger i samfundet. Ifølge nyere publikationer er S. aureus-relaterede hospitalsindlæggelser steget med 62 %, og det estimerede antal methicillin-resistente S. aureusindlæggelser blev mere end fordoblet mellem 1999 og Data fra NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance System) viser, at proportionen af MRSA blandt S. aureusinfektioner er steget til 59,5 64,4 % for patienter i det intensive plejemiljø. Der fandtes dramatiske stigninger i incidensen af infektioner i bløddele og hud, hvilket antyder en udbredelse 12, 13 af samfundsrelateret MRSA på hospitaler. YDELSESKARAKTERISTIKA BBL CHROMagar MRSAII bruges til kvalitativ, direkte påvisning af methicillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) i præparater fra luftveje (f.eks. nares, hals og ekspektorat), nedre del af tarm (f.eks. rektum/afføring), hud (f.eks. lyske/axil og perinæum/perianal) og sår samt positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker. PA Side 4 af 9

5 Ekstern evaluering af ydeevne BBL CHROMagar MRSAII blev evalueret på fire forskellige kliniske laboratorier med resterende, prospektive præparater fra luftveje (f.eks. nares, hals og ekspektorat), nedre del af tarm (f.eks. rektum/afføring), hud (f.eks. lyske/axil og perinæum/perianal) og sårpræparater samt positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker. Præparater blev evalueret ved at sammenligne påvisningen af MRSA på traditionelle dyrkningsmedier (f.eks. Tryptic Soy Agar med 5 % fåreblod, Columbia Agar med 5 % fåreblod eller CNA (colistin nalidixic acid agar), afhængigt af præparattypen) med BBL CHROMagar MRSAII-plader. S. aureus påvist på traditionelle dyrkningsmedier blev testet vha. cefoxitin-diskdiffusionsmetoden. Resultaterne af cefoxitin-diskdiffusionstesten fulgte CLSI-tolkningskriterier for bestemmelse af methicillinresistens (R) og methicillinfølsomhed (S), (R 21 mm og S 22 mm). 3, 14 BBL CHROMagar MRSAII blev tolket som positiv for MRSA efter h baseret på påvisning af grålilla kolonier eller efter h baseret på påvisning af grålilla kolonier bekræftet som værende S. aureus. Den samlede prævalens af MRSA fra BBL CHROMagar MRSAII var 15 % (778/5051), eller ca. 65,6 % (778/1186) af alle S. aureus. For den traditionelle dyrkningsplade (f.eks. Tryptic Soy Agar med 5 % fåreblod, Columbia Agar med 5 % fåreblod og CNA) var MRSA-påvisningsraten 89,8 % (621/778), mens - for BBL CHROMagar MRSAII - MRSA-påvisningsraten var 95,6 % (744/778). Tabel 3 MRSA-påvisning: BBL CHROMagar MRSAII kontra traditionel dyrkning MRSA-påvisning Præparatkategori Respiratorisk Nedre del af tarmen Hud Sår Aflæsningst id 1 Traditionel dyrkning CMRSAII 79,8 % (182/228) 85,5 % (195/228) 76,8 % (182/237) 92,4 % (219/237) 86,9 % (93/107) 87,9 % (94/107) 77,5 % (93/120) 98,3 % (118/120) 68,6 % (118/172) 88,4 % (152/172) 66,3 % (118/178) 96,1 % (171/178) 90,6 % (115/127) 92,1 % (117/127) 88,5 % (115/130) 94,6 % (123/130) Bloddyrkning % (113/113) 100 % (113/113) 83,1 % (621/747) 89,8 % (671/747) Kombineret 3 79,8 % (621/778) 95,6 % (744/778) 1 udgør et aflæsningsområde på h uden påkrævet konfirmatorisk test, og aflæsningsområdet er h med konfirmatorisk test. 2 Positiv bloddyrkning indeholdende grampositive kokker 3 Inkluderer alle præparattyper (luftveje, nedre tarm, hud, sår og bloddyrkning) PA Side 5 af 9

6 Tabel 4: BBL CHROMagar MRSAII Ydeevne kontra traditionel dyrkning og cefoxitindisktest efter præparattype Præparatkategori Aflæsningstid 1 Følsomhed Respiratorisk Nedre del af tarm Hud Sår Bloddyrkning 2 Kombineret 3 (95 % CI) 85,5 % (195/228) (80,3 %, 89,8 %) 92,4 % (219/237) (88,3 %, 95,4 %) 87,9 % (94/107) (80,1 %, 93,4 %) 98,3 % (118/120) (94,1 %, 99,8 %) 88,4 % (152/172) (82,6 %, 92,8 %) 96,1 % (171/178) (92,1 %, 98,4 %) 92,1 % (117/127) (86 %, 96,2 %) 94,6 % (123/130) (89,2 %, 97,8 %) 100 % (113/113) (96,8 %,100 %) 89,8 % (671/747) (87,4 %, 91,9 %) 95,6 % (744/778) (93,9 %, 97 %) Cefoxitindisk Specificitet (95 % CI) 99,8 % (1216/1218) 99,8 % (1207/1209) 100 % (587/587) 100 % (574/574) 100 % (1103/1103) (99,7 %, 100 %) 100 % (1097/1097) (99,7 %, 100 %) 100 % (821/821) (99,6 %, 100 %) 100 % (818/818) (99,6 %, 100 %) 100 % (575/575) 100 % (4302/4304) (99,8 %, 100 %) 100 % (4271/4273) (99,8 %, 100 %) 1 udgør et aflæsningsområde på h uden påkrævet konfirmatorisk test, og aflæsningsområdet er h med konfirmatorisk test. 2 Positiv bloddyrkning indeholdende grampositive kokker 3 Inkluderer alle præparattyper (luftveje, nedre tarm, hud, sår og bloddyrkning) Præparater fra luftveje: I alt 1446 luftvejspræparater blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSAII-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSAII var højere med 92,4 % (219/237) sammenlignet med en påvisningsprocent på 76,8 % (182/237) på traditionelle dyrkningsplader efter. Ved aflæsningen efter h blev der observeret to falsk positive resultater på BBL CHROMagar MRSAII for en specificitet på 99,8 % (1216/1218). Ved brug af koloniers farve ved aflæsningen efter h for BBL CHROMagar MRSAII og med bekræftelse af alle grålilla kolonier med en konfirmatorisk test ved aflæsningen efter h var den samlede overensstemmelse af BBL CHROMagar MRSAII ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten for luftvejspræparater 98,6 % (1426/1446). Præparater fra nedre del af tarmen: I alt 694 tarmpræparater blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSAII-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSAII var højere med 98,3 % (118/120) sammenlignet med en påvisning på 77,5 % (93/120) på traditionelle dyrkningsplader efter. Der blev ikke observeret falsk positive præparater på BBL CHROMagar MRSAII. Ved brug af koloniers farve ved aflæsningen PA Side 6 af 9

7 efter h for BBL CHROMagar MRSAII og med bekræftelse af alle grålilla kolonier vha. en konfirmatorisk test ved aflæsningen efter h var den samlede overensstemmelse af BBL CHROMagar MRSAII ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten for tarmpræparater 99,7 % (692/694). Hudpræparater: I alt 1275 hudpræparater blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSAII-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSAII var højere med 96,1 % (171/178) sammenlignet med en påvisning på 66,3 % (118/178) på traditionelle dyrkningsplader efter. Der blev ikke observeret falsk positive præparater på BBL CHROMagar MRSAII. Ved brug af koloniers farve til aflæsningen efter h for BBL CHROMagar MRSAII og med bekræftelse af alle grålilla kolonier med en konfirmatorisk test til aflæsningen efter h var den samlede overensstemmelse af BBL CHROMagar MRSAII ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten for hudpræparater 99,5 % (1268/1275). Sårpræparater: I alt 948 sårpræparater blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSAII-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSAII var højere med 94,6 % (123/130) sammenlignet med en påvisning på 88,5 % (115/130) på traditionelle dyrkningsplader efter. Der blev ikke observeret falsk positive resultater på BBL CHROMagar MRSAII. Ved brug af koloniers farve til aflæsningen efter h for BBL CHROMagar MRSAII og med bekræftelse af alle grålilla kolonier med en konfirmatorisk test til aflæsningen efter h var den samlede overensstemmelse af BBL CHROMagar MRSAII ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten for sårpræparater 99,3 % (941/948). Positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker: I alt 688 positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker blev evalueret ved sammenligning af MRSA-påvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSAII-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSAII- og traditionelle dyrkningsplader stemte overens med 100 % (113/113) efter h. Der blev ikke observeret falsk positive resultater på BBL CHROMagar MRSAII. Ved brug af koloniers farve til aflæsning efter h for BBL CHROMagar MRSAII var den samlede overensstemmelse af BBL CHROMagar MRSAII sammenlignet med cefoxitindiskdiffusionstesten for positive bloddyrkningsflasker 100 % (688/688). Kombinerede præparattyper: Et kombineret samlet antal på 5051 præparater blev evalueret ved sammenligning af MRSApåvisning på traditionelle dyrkningsplader med BBL CHROMagar MRSAII-plader. Samlet påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSAII var højere med 95,6 % (744/778) sammenlignet med en påvisningsprocent på 79,8 % (621/778) på traditionelle dyrkningsplader for alle præparattyper kombineret (luftveje, nedre del af tarm, hud, sår og positive bloddyrkningsflasker indeholdende grampositive kokker). Ved aflæsning efter h blev der observeret 2 falsk positive grålilla kolonier på BBL CHROMagar MRSAII, for en specificitet på 99,9 % (4271/4273). Ved brug af koloniers farve til aflæsningen efter h for BBL CHROMagar MRSAII og med bekræftelse af alle grålilla kolonier med en konfirmatorisk test til aflæsningen efter h var den samlede overensstemmelse af BBL CHROMagar MRSAII ved sammenligning med cefoxitindiskdiffusionstesten for alle præparattyper 99,3 % (5015/5051). Udfordringstestning Testning af tyve (20) udfordringsstammer af S. aureus blev foretaget på tre forskellige klinikker. Panelet indeholdt 14 MRSA og 6 MSSA. Overensstemmelsen for individuelle klinikker og kombinerede klinikker var 100 %. PA Side 7 af 9

8 Intern evaluering af ydeevne Påvisningsgrænser (Limits of Detection, LOD) BBL CHROMagar MRSAII blev evalueret for at bestemme detektionsgrænsen (Limit of Detection, LOD) for påvisning af methicillin-resistent S. aureus. Fire teststammer, der hver for sig udgjorde to heterogene og to homogene typer MRSA, blev evalueret med henblik på påvisning på BBL CHROMagar MRSAII 15. Plader med non-selektiv Columbia Agar med 5 % fåreblod blev brugt til at bestemme organismekoncentrationen udtrykt i kolonidannende enheder (Colony Forming Units, CFU) for hver fortynding. LOD for CMRSAII varierede mellem CFU efter og 4 24 CFU efter 16. Interferensundersøgelse I alt 30 stoffer herunder almindeligt anvendte medicinske stoffer, transportanordninger, berigelsesbouillon og bloddyrkningsmedier blev evalueret for potentiel interferens og hæmning af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II. Visse typer mundskyl, halstabletter, acetylsalicylsyre, smøremidler og ibuprofen kan reducere påvisningen af MRSA. Ved en koncentration på 10 % udviste en næsespray, som indeholdt phenylefrin-hydroklorid, antibakteriel aktivitet. Ingen andre stoffer, anordninger eller medier, der blev testet, interfererede med påvisning af MRSA på BBL CHROMagar MRSA II. 16 BESTILLING Kat. nr. Beskrivelse REF BBL CHROMagar MRSAII brugsklare plademedier, cpu 20 REF BBL CHROMagar MRSAII brugsklare plademedier, cpu 120 LITTERATUR 1. Muto, C. A., J. A. Jernigan, B. E. Ostrowosky, H. M. Richet, W. R. Jarvis, J. M. Boyce, and B. M. Farr SHEA guideline for preventing nosocomial transmission of multidrug-resistant strains of Staphylococcus aureus and Enterococcus. Infect. Control and Hospital Epidemiol. May Bannerman, T. L, and S. J. Peacock Staphylococcus, Micrococcus, and other catalase-positive cocci. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M. L. Landry and M.A. Pfaller (eds.), Manual of clinical microbiology, 9 th ed. ASM, Washington DC. 3. Clinical and Laboratory Standards Institute Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Eighteenth Informational Supplement, M100-S18. CLSI, Wayne, PA. 4. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3 rd ed., CLSI, Wayne, PA. 5. The Public Health Services, US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings CDC website, 6. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health Biosafety in microbiological and biomedical laboratories (BMBL) 5 th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, DC. CDC website, 7. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p BD Europæisk GENEREL BRUGSANVISNING 9. Linscott, A.J Specimen collection and transport. In L.S. Gracia, and H.D.Isenberg, (eds.), Clinical microbiology procedures handbook, 2 nd ed. ASM, Washington DC. 10.Miller, J.M., K. Krisher, and H.T. Holmes General principles of specimen collection and handling. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.L. Landry and M.A. Pfaller (eds.), Manual of clinical microbiology. 9 th ed., ASM, Washington DC. PA Side 8 af 9

9 11. Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Standard M22-A3. Quality control for commercially prepared microbiological culture media, 3 rd ed., CLSI, Wayne, PA. 12. Klevens R. M., M. A. Morrison, and J. Nadle et al. Invasive methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in the US. JAMA, 298 (15) (summary on MRSA Methicillin Resistant Staphylococcus aureus: Fact Sheet. CDC website, Klein E., D. A. Smith, and R. Lazminarayan Hospitalizations and deaths caused by methicillinresistant Staphylococcus aureus, United States, Emerging Infectious Diseases, (12) CDC website, Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Standard M2-A9. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests, 9 th ed., CLSI, Wayne, PA. 15. Tomasz A., S. Nachman, and H. Leah Stable classes of phenotypic expression in methicillin resistant clinical isolates of staphylococci. Antimicro. Agents Chemother, 35: Data i arkiv, BD Diagnostics. YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt den lokale BD repræsentant angående yderligere oplysninger. Becton Dickinson GmbH BD Diagnostic Systems Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: , Fax: Made in Germany BD Diagnostic Systems Europe Becton Dickinson France SA 11 rue Aristide Bergès Le Pont de Claix/France Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach. BD, BD Logo, BBL, Staphyloslide, and Stacker are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD PA Side 9 af 9

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257434.03 Rev.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.03 Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Aflæser Brugervejledning TILSIGTET BRUG BD Veritor System Reader (BD Veritor system ) skal bruges sammen med BD Veritor system test kitapparater. L010108(03) 2013-09 Dansk RESUMÉ

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA 29-05-2013 Forfatter: Sabrina L. L. Christensen (122027) Klinisk vejleder: Bioanalytikeruderviser Erica Bracher Jørgensen Intern

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Staphylococcus aureus (MRSA) i

Staphylococcus aureus (MRSA) i Effektiv og økonomisk rentabel påvisning af methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i svinebesætninger Summary To identify a cost-effective and practical method for detection of methicillin

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17

Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3. Kommentar... 20. Kommentar... 15. Kommentar... 16. Fejlkilder... 17 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Problembaggrund... 2 Problemformulering... 2 Teori... 3 Hudflora... 3 Cellevæggen... 3 Grampositiv... 3 Gramnegativ... 3 Staphylococcus... 4 S. aureus... 4 Behandling...

Læs mere

SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA

SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk Tre spor på konferencen The Basics of

Læs mere

Mikrobiologisk overvågning og beredskab

Mikrobiologisk overvågning og beredskab 30. september 2010 Proj. nr.: 1378570-02 SUM/LHAN Værktøjsområde Mikrobiologisk overvågning og beredskab Årsrapport 2010 Susanne Mansdal Hovedansvarlig for værktøjsområdet Flemming Hansen Medansvarlig

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Effektivitet Sundhed Renlighed Hygiejne Beskyttelse Sikkerhed

det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Effektivitet Sundhed Renlighed Hygiejne Beskyttelse Sikkerhed d det perfekte valg Antibakteriel Højtrykslaminat Vedligeholdelse Forebyggelse Hygiejne Sundhed Renlighed Effektivitet Beskyttelse Sikkerhed Antibakteriel hvorfor? Igennem de seneste årtier har der været

Læs mere

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER S. aureus

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

Sporicide Sengeforhæng

Sporicide Sengeforhæng Sporicide Sengeforhæng 42% af traditionelle hospitalssengeforhæng er kontamineret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal Nov. 20081 Højere mængder af MRSA fundet på forhæng på isolationsstuer

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

cobas PCR Female Swab Sample Kit

cobas PCR Female Swab Sample Kit cobas PCR Female Swab Sample Kit TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas PCR Female Swab Sample Kit 100 Packets P/N: 05170516190 TILSIGTET BRUG cobas -kit til PCR-podeprøver fra kvinder bruges til at indsamle og

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge

Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitals Indhold Bilag 1: Den direkte effekt på bakterier af coatning.... 2 Bilag 2: Sengecoating incidensregistrering... 12 Bilag 3: Spørgeskema til rengøringsassistenter...

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus I Danmark er ca 1% af stafylokokkerne MRSA MRSA internationalt

Læs mere

Resistente stafylokokker blandt kvægfolk

Resistente stafylokokker blandt kvægfolk KvægInfo nr.: 1750 Dato: 26-06-2007 Forfatter: Luca Guardabassi, Arshnee Moodley, Søren Saxmose Nielsen Arshnee Moodley 1, Søren Saxmose Nielsen 2, Luca Guardabassi 1 1 Institut for Veterinær Patobiologi,

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014 MRSA i Danmark Årsrapport 2014 Udgiver: RAS Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for positiv udtalelse fremsat af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for positiv udtalelse fremsat af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for positiv udtalelse fremsat af Det Europæiske Lægemiddelagentur 6 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Yvidually

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere