Det fremtidige partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det fremtidige partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen i"

Transkript

1 i Prinsens Allé Viborg Viborg Byråd Prinsens Allé Viborg Det fremtidige partssamarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Forliget mellem regeringen og et flertal i Folketinget om en ny beskæftigelsesreform betyder, at partssamarbejdet på det politiske niveau fra 1. januar 2015 føres til et nyt Regionalt Arbejdsmarkedsråd (RAR), og dermed i praksis nedlægges på lokalt, kommunalt plan. Dato: 11. november 2014 Sagsnr.: 14/49185 Sagsbehandler: vpsn6 Direkte tlf.: Rådet finder, at netop det tætte lokale samarbejde har været en stor fordel for, idet på mange fronter har bidraget til udviklingen af beskæftigelsesindsatsen i kommunen efter strukturreformen i har først og fremmest haft dialogen med det politiske niveau gennem deltagelse af medlemmer fra Beskæftigelsesudvalget og senere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i. Men også gennem årlige møder med udvalget med på beskæftigelsesstrategi og beskæftigelsesplanerne. Herudover har deltaget både lokalt og regionalt i mange af de aktiviteter, hvor parternes bidrag har været væsentlige input til udvikling af både politikken og indsatsen. Det har været aktiviteter arrangeret dels i fællesskab med (f.eks. visionsseminar, ungeseminarer osv.), dels af andre interessenter (Det Regionale Beskæftigelsesråd, ViborgEgnens Erhvervsråd, erhvervsskolerne m.fl.) Ikke mindst har rådet via den udviklingspulje, som staten har haft stillet til rådighed for rådet, bidraget konkret til næsten 100 initiativer gennem de forløbne 8 år - aktiviteter, som for langt de flestes vedkommende ikke ville være gennemført uden s medvirken. En samlet liste over aktiviteterne er vedlagt som bilag. Reformen af beskæftigelsesindsatsen ændrer på den formelle organisering af det politiske samarbejde mellem parterne og kommunerne, således at denne fremover sker i de nye RAR og for de kommunale repræsentanters vedkommende gennem Kommunekontaktrådene (KKR). Der er dog efter rådets opfattelse intet, der forhindrer, at den enkelte kommune fortsat vælger at have et tæt lokalt samarbejde med s parter, og

2 vil derfor opfordre Byrådet til, at man drøfter med s parter lokalt, hvorledes dette samarbejde i fremtiden organiseres og hvilket indhold, det vil være ønskeligt at lægge i et sådant lokalt partssamarbejde. Rådet vil også opfordre til, at stiller en økonomisk ramme til rådighed for et eventuelt partssamarbejde, således at dette får mulighed for selvstændigt at iværksætte initiativer til supplering af jobcenterets indsats. Afslutningsvist vil fremhæve, at der ud over partssamarbejdet på det politiske niveau også gennem årene har været et velfungerende samarbejde mellem jobcenteret og lokale a-kasser om de fælles snitflader i indsatsen. Dette samarbejde forudsætter rådet selvfølgelig vil fortsætte, uanset initiativerne i beskæftigelsesreformen. Med venlig hilsen Ryan Poulsen Næstformand Repræsentant for LO Mogens Lindhard Næstformand Repræsentant for DA

3 År Ansøger Projekttitel Indhold Beløb 2007 Tidlig og fleksibel ergoterapeutisk ekspertise i fastholdelsesindsatsen Projektledelse, ansættelse af ergoterapeut ,00 Koordinering og forankring af forebyggelsesindsatsen Projektledelse ,00 Visionsseminar - beskæftigelsesstrategi Offentligt seminar med input til næste års beskæftigelsesplan ,00 Jobmesse ,00 Opstart "" Beskirivelse og s ansøgning til deltagelse i KL's ""-netværk ,00 Kompetenceudvikling - KMD Opera Uddannelse af jobcentermedarbejdere i nyt fagsystem ,00 Projektledelse, projektudvikling mm ,00 Mentor Coaching Virkosmhedsrettet mentornetværk Uddannelse og etablering af mentorer på virksomheder (udløber af "Bro til ") ,00, Socialt jobnet () Etablering af virksomhedsnetværk - socialt ansvar ,00 VUC Viborg/Skive Udtale og FVU forløb for tosprogede Særligt uddannelsesforløb for to-sprogede ,00 Pjecen "I gang igen efter længerevarende Pjece om tilbagevenden til efter længerevarende 6.750,00 sygdom" sygdom Tilbud til traumatiserede flygtninge Særligt forløb for flygtninge med krigs- og torturtraumer ,00 Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken Udvikling af tiltag til indslusning af svage ledige til, samt fastholdelse af langvarigt sygemeldte på (udløber af "Bro til ") ,00 ViborgEgnens Erhvervsråd Seniormesse Jobmesse for seniorer ,00 Fritidsjobmesse Jobmesse for unge ,00 Pjecen Graviditet og arbejdsmiljø Pjece om særlige forhold på for gravide 5.000,00 Projekt Hurtig start - Nye veje Intensiv jobsøgning for nyledige HK, 3F og KRIFA-medlemmer ,00 Markmann Udviklingsprojekt - Passive kontant- og starthjælpsmodtagere Populærudgave af Beskæftigelsesplanen Virksomhedspanel Bedre Samarbejde - Hurtig Indsats Udvikling, trykning og distribution af en "pixi"-udgave af beskæftigelsesplanen Etablering af et lokalt virksomhedspanel ("Tænketanken") til rådgivning af jobcenteret i forhold til indslusning af svage ledige (udløber af "Bro til ") Udvikling af dialogværktøjer og samarbejde mellem virksomheder, praktiserende læger, jobcenter/kommune og sundhedssystemet , , , , Viborg Internationale Klub Ved Fælles Hjælp Styrket tilknytning til for indvandrerkvinder ,00, Udvikling af samarbejdet med virksomhederne om forebyggelse og nedbringelse af sygefravær Populærudgave af Beskæftigelsesplanen Projektledelse og udvikling af s deltagelse i KLnetværket Fortsat udvikling af (udløber af "Socialt Forberedelse og udvikling af ansøgning til Forebyggelsesfonden vedrørende Servicecenter for Sygefravær og Arbejdsfastholdelse Udvikling, trykning og distribution af en "pixi"-udgave af beskæftigelsesplanen , , , ,00 Visionsseminar - beskæftigelsesstrategi Offentligt seminar med input til næste års beskæftigelsesplan , , Fortsat udvikling af (udløber af "Socialt ,00 Udvikling af indsatsen for arbejdsfastholdelse i forhold til kræftramte Projektledelse og etablering af særlige forløbskoordinatorer for kræftramte ledige og sygemeldte beskæftigede ,00 Visionsseminar - beskæftigelsesstrategi Offentligt seminar med input til næste års beskæftigelsesplan ,00 Viborg Internationale Klub Ved Fælles Hjælp Styrket tilknytning til for indvandrere ,00 Udvikling af Servicecenteret for Sygefravær og Arbejdsfastholdelse Projektledelse og udvikling af s deltagelse i KLnetværket Dækning af s egenfinansiering af Forebyggelsesfondsprojektet Servicecenter for Sygefravær og Arbejdsfastholdelse , ,00

4 Voksenuddannelses- og jobmesser , ,00 Merkantilt overgangsforløb Frafaldsforebyggelse på erhvervsuddannelserne , ,00 Integrationsrådet, Viborg Kommune m.fl. Markedsundersøgelse: Nydanskeres Undersøgelse af potentialet for nydanskeres iværksætteri særligt potentielle iværksættermuligheder indenfor med henblik på evt. etablering af bazaar-område i stil med Bazaar detailhandelsområdet i Viborg Vest i Århus ,00 m.fl. Temadag for voksenvejledere ,00 Temadag for vejledere med på unge forsikrede ledige ,00 Fortsættelse af lokalt virksomhedspanel ("Tænketanken") til Temamøde i Jobcenter Viborgs rådgivning af jobcenteret i forhold til indslusning af svage ledige virksomhedspanel ("Tænketanken") (udløber af "Bro til ") ,00 Særlig informationskampagne for oprettelse Delvis finansiering af særlige tiltag for etablering af elev- og af ekstra praktikpladser indenfor praktikpladser under finanskrisen erhvervsuddannelserne ,00 Pjecen "I gang igen efter længerevarende Pjece om tilbagevenden til efter længerevarende sygdom" sygdom , Viborg Stifts Folkeblad, m.fl. og LO Viborg, LO m.fl. Viborg Internationale Forening Kompetencecenter MIDT, m.fl., Gymnastikhøjskolen Job til førtidspensionister Mentors mentor - gensidig supervision gennem mentornetværk LO/Jobcenter-konference Voksenvejledernetværk Projektledelse - forsøg med etablering af anderledes job til førtidspensionister Etablering og uddannelse af mentornetværk til støtte for indsatsen for svage ledige Etablering af netværk for voksenvejledere i a-kasser, jobcentre, erhvervsskoler m.m , , , , , ,00 Ved Fælles Hjælp Styrket tilknytning til for indvandrere ,00 Seminardag for virksomhedsopsøgende konsulenter ,00 Mestring - en vej til øget fastholdelse Frafaldsforebyggelse på erhvervsuddannelserne ,00 Vejen til førtidspension en snirklet rute med oversete stikveje? Delfinansiering af projekt, der afdækker sagsbehandlingens indflydelse på sagers udvikling fra ledighed/sygemelding til førtidspension ,00 Netværksgrupper for sindslidende Etablering af netværksforløb for sindslidende i job ,00, Fortsat udvikling af (udløber af "Socialt ,00 Merkantilt overgangsforløb , Udvikling af indsatsen for arbejdsfastholdelse i forhold til kræftramte Projektledelse og etablering af særlige forløbskoordinatorer for kræftramte ledige og sygemeldte beskæftigede Projektledelse og udvikling af s deltagelse i KLnetværket , , , ,00 Netværksgrupper for sindslidende Etablering af netværksforløb for sindslidende i job ,00, Fortsat udvikling af (udløber af "Socialt ,00 Merkantilt overgangsforløb Frafaldsforebyggelse på erhvervsuddannelserne ,00 Fremtidige kompetencer, jobrotation som VEU-center MIDT/ØST Projektledelse og koordinering af jobrotationsindsatsen ,00 virkemiddel

5 og LO Viborg Havredal gl. Skole Forebyggelse af sygefravær blandt folkeskolelærere som følge af stres og udbrændthed LO/Jobcenter-konference Afdækning af og udvikling af mulighederne for at skabe sociale virksomheder i Viborg Kommune Projektledelse og undervisning ,00 Afdækning af potentialet for socialøkonomiske virksomheder i , ,00 ViborgEgnens Erhvervsråd Praktiknet Viborg Forprojekt - afdækning af behov , Netværksgrupper for sindslidende Etablering af netværksforløb for sindslidende i job ,00 VEU-center MIDT/ØST Fremtidige kompetencer, jobrotation som virkemiddel Projektledelse og koordinering af jobrotationsindsatsen , ,00 Dialogmøde mellem erhvervsliv og uddannelsesområdet ,00 Frafaldsforebyggelse på erhvervsuddannelserne ,00, Oxford Ordet er elevernes - Hvordan kommer Afdækning af skoleelevers valgkompetencer samt Research Viborg i front på 95 % målsætningen vejledningsbehov i forbindelse med valg af uddannelse ,00 Skills Stafet for 9. klasser ,00, LO LO-FTF/Jobcenter-konference Viborg, FTF ,00 Projekt udfaldstruede Projektledelse, særlig indsats for udfaldstruede ved indfasning af dagpengereform ,00 Virtuelt Virksomhedspanel Udvikling af elektronisk virksomhedspanel til støtte for jobcenterets vidensindsamlig , ,00 Frafaldsforebyggelse på erhvervsuddannelserne ,00 Skills Stafet for 9. klasser ,00 Projekt udfaldstruede Projektledelse, særlig indsats for udfaldstruede ved indfasning af dagpengereform ,00 Skolen på job Delvis finansiering af samarbejdsprojekt mellem skole, ungdomsuddannelser, UU og virksomhederne ,00 udvikling af samtaleredskab Konsulentassistance i forhold til nyt samtalekoncept i frikommuneforsøget ,00 Senior Erhverv Øget aktivering og rekruttering Etablering af lokalt Senior Erhverv afdelingskontor ,00 Jobrotation 2.0 Projektledelse og koordinering af jobrotationsindsatsen , Frafaldsforebyggelse på erhvervsuddannelserne ,00 Jobrotation 2.0 Projektledelse og koordinering af jobrotationsindsatsen ,00 Skolen på job Delvis finansiering af samarbejdsprojekt mellem skole, ungdomsuddannelser, UU og virksomhederne ,00 Vores Købmand Skelhøje Tilskud til socialøkonomisk virksomhed Faciliteter for medarbejdere med særlige behov ,00, LO LO-FTF/Jobcenter-konference Viborg, FTF ,00 Industriens uddannelser - fremtidens DS Håndværk og Industri uddannelser Fletflader mellem lønnede og frivillige SIND's Pårørenderådgivning mentorer for psykisk sårbare, der skal tilbage til arbejde eller uddannelse Markedsføring af håndværksuddannelserne i industrien ,00 Projektledelse m.m. - etablering af frivilligt mentornetværk for sindslidende ,00

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere