Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Baggrund og beslutning Side 4 Succeskriterier og oprindelige mål Side 5 Organisatorisk opbygning Side 5 Budget og regnskab Side 6 Sponsorer Side 7 Markedsføring og presse Side 10 Pressemeddelelser og møder Besøgsprogrammer for canadiske journalister Tryk af brochurer, plakater etc. Presseomtale Åbning af SUPERDANISH den 28. september 2004 Side 12 HKH Prins Joachim i Toronto Folketingets Kulturudvalg i Toronto De enkelte kunstfaglige områder Side 13 Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk Litteratur Musik Scenekunst Public Weekend Evalueringer fra Danmark Side 21 Kunststyrelsen Dansk Arkitektur Center Danish Crafts Det Danske Filminstitut 2

3 Evalueringer fra Canada Side 25 Harbourfront Centres Media Wrap Release Den Danske Ambassade i Canada Canadian Opera Company Opfyldelse af succeskriterier og oprindelige mål Side 27 Opfølgning og fremtidige planer Side 27 Den Danske Ambassade i Canada Arkitektur Billedkunst Film Litteratur Kunsthåndværk Musik Scenekunst Konklusion Side 31 Anbefalinger Side 32 Kolofon: Kunststyrelsen, april 2005 Tryk: Vester Kopi, 300 ex. Redaktion: Projektleder Lone Ravn Projektassistent Annemette Krabbe Rapporten kan bestilles hos: Kunststyrelsen International Koordination Kongens Nytorv København K. Tlf.: Hvis der citeres fra rapporten, skal kilden angives. 3

4 Indledning Fra den 28. september til den 23. december 2004 fandt kulturfestivalen SUPERDANISH: Newfangled Danish Culture sted i Toronto, Canada. I festivalen indgik i alt 143 begivenheder med over 200 deltagende kunstnere, 21 institutioner og 85 uddannelsesprogrammer. Alle var markeringer af ny dansk kunst og kultur. Kulturfestivalen omfattede områderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk, litteratur, musik samt teater og dans. Denne evalueringsrapport er udarbejdet af den danske arbejdsgruppe og grundlaget samt vinklen for rapporten er projektets oprindelige mål, - både de kortsigtede og de langsigtede. Evalueringsrapporten forholder sig således eksklusivt til SUPERDANISH inden for sine egne rammer. Rapporten rummer først en kort beskrivelse af baggrunden for markeringen i Toronto. Dernæst er et afsnit, som beskriver projektets organisatoriske opbygning, budget samt festivalens åbning. Herefter en kort beskrivelse af de enkelte arrangementer, inddelt efter kunstfagligt område. Så følger et afsnit, som sammenfatter de deltagende danske kunstneres vurderinger samt evalueringer fra danske og canadiske samarbejdspartnere. Til slut er en vurdering af opfyldelse af succeskriterierne, konklusion samt anbefalinger. Arbejdsgruppen har bestået af: Dansk Arkitektur Center: Direktør Kent Martinussen og projektchef Malene Mærsk Lippmann Danish Crafts: Centerleder Birgitte Jahn og Project & Communication Manager Kristian Kastoft Det Danske Filminstitut: Områdedirektør Anders Geertsen Børne- og Ungdomsfilm: Afdelingsleder Charlotte Giese og projektkoordinator Barbara Rovsing Olsen Kunststyrelsen: Projektleder Lone Ravn Billedkunstcentret: Kunstfaglig medarbejder Catherine Lefebvre Litteraturcentret: Centerchef Marianne Kruckow Musikcentret: Projektkoordinator Bodil Høgh Teatercentret: Konsulent Ane Alsløv 4

5 Baggrund og beslutning Toronto er med sine 4,5 mio. indbyggere Canadas kulturelle hovedstad og samtidig en af de førende nordamerikanske byer på den kulturelle scene. Toronto har verdens største forfatterfestival (IFOA, som finder sted på Harbourfront Centre), en af verdens vigtigste filmfestivaler finder sted i byen, den er den næststørste teaterby i Nordamerika, og desuden en meget aktiv by med hensyn til gallerier for billedkunst. Byen regnes sammen med London for at være en af verdens mest betydningsfulde scener for elektronisk musik. Også inden for arkitektur, kunsthåndværk og design er Toronto en interessant og levende kulturby. Kulturinstitutionen Harbourfront Centre blev etableret i 1973 i et nedlagt fabriksområde ved havnen. Centret strækker sig over et areal på 10 hektar og har årligt over 3 mio. besøgende til et alsidigt kulturelt program. Alle kunstgenrer er repræsenteret på Harbourfront Centre, som dermed henvender sig til et meget bredt publikum. Harbourfront Centre nyder stor bevågenhed i medierne, og er - som det ofte er tilfældet i Nordamerika i høj grad afhængig af private sponsorer. Harbourfront Centre har tidligere arrangeret store festivaler med fokus på et enkelt land; Sverige, Holland, Tyskland og Japan. Disse festivaler har hver gang været en stor succes og har som resultat medført øget kulturel udveksling mellem Canada og det respektive land. I 2002 indgik det daværende Internationalt Kultursekretariat en aftale med Harbourfront Centre om at afholde en dansk kulturfestival i efteråret Beslutningen indgik i Den internationale Handlingsplan efter forudgående drøftelser i Internationalt Kulturråd, der godkendte planen. Når Harbourfront Centre gik ind i dette samarbejde skyldtes det hovedsagligt den store kunstfaglige interesse, som de respektive kunstneriske ledere på Harbourfront Centre viste projektet. Den danske festival så ud til at kunne blive den største nationale festival i Toronto nogensinde, og det var Harbourfront Centres overbevisning, at den ville akkumulere betydelig opmærksomhed i offentligheden. Det var endvidere Harbourfront Centres klare overbevisning, at denne festival ville skabe resonans mange år fremover med betydelig kunstnerisk udveksling mellem Danmark og Canada. 5

6 Succeskriterier og oprindelige mål SUPERDANISH havde fra dansk side en række formulerede mål: Kortsigtede mål At respondere på en konkret efterspørgsel fra flere af de kunstfaglige miljøer i Toronto At etablere en bred kontakt til den kulturelle scene i Toronto og dermed Canada og Nordamerika At etablere forbindelse med toneangivende kulturelle personligheder i Canada Langsigtede mål At skabe udveksling og dialog mellem danske og canadiske kunstnere At skabe opmærksomhed og viden om Danmark og danske kunstnere og dermed sikre en platform for dansk kunst i Nordamerika At sikre danske kunstnere en plads i et internationalt netværk Der er her tale om nogle overordnede generelle mål, som gælder for alle de deltagende kunstarter samlet. De mere specifikke mål, som knytter sig til de enkelte kunstområder, vil være at læse under de enkelte beskrivelser. Organisatorisk opbygning Kunststyrelsen og Harbourfront Centre var SUPERDANISHs primære samarbejdspartnere. Kunststyrelsen havde den overordnede projektledelse i Danmark, mens Harbourfront Centre varetog den overordnede projektledelse i Toronto. For at sikre en stabil og kontinuerlig informationsudveksling, samt kompetence til at træffe beslutninger på overordnet plan, oprettede man i efteråret 2003 en styregruppe, som bestod af de to projektledere fra Kunststyrelsen og Harbourfront Centre samt Presse- og Kulturråd fra Den Danske Ambassade i Ottawa. I Danmark blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor der sad 1-2 repræsentanter fra hver kunstfaglig institution/center. Arbejdsgruppen afholdt månedlige møder og den danske projektleder holdt løbende og tæt kontakt med hver enkelt projektdeltager. Ligeledes havde de enkelte projektdeltagere tæt kontakt med deres respektive faglige samarbejdspartnere i Toronto. For fyldestgørende liste over samtlige deltagende institutioner henvises til: 6

7 Budget og regnskab I efteråret 2003 var det samlede budget på 20 mio. kr. på plads. Det danske bidrag udgjorde ca. 9 mio. kr., heraf var 6,7 mio. kr. offentlige midler, mens det resterende beløb på 2,3 mio. kr. kom fra sponsorer. Fra canadisk side bidrog Harbourfront Centre med et samlet budget på 11,5 mio. kr., der primært kom fra fonde og sponsorer. Fordeling af danske midler: Bevillinger fra det tidligere IKS, 200 Markedsføringsbevilling til Harbourfront Centre Bevilling til Canadian Opera Company Bevilling til ambassaden Research, rejser og journalistbesøg I alt Bevilling fra det tidligere Teaterråd Bevillinger fra Internationale midle 2004 Bevilling til Danish Crafts Bevilling til børneprogram I alt Bevillinger fra Kunstrådets fagudva 2004 Fagudvalg for teater Fagudvalg for litteratur Fagudvalg for musik Udvalget for dansk billedkunst i udlande I alt Andre institutioner Dansk Arkitektur Center Danish Crafts Det Danske Filminstitut Århus Kommune I alt Totalt, danske offentlige midler

8 Sponsorer Mærsk Danske firmaer i Canada Republic of Fritz Hansen Mindre danske firmaer Sponsorer til Dansk Arkitektur Centers stilling I alt Noter til budgettet I tallet for bevilling til litteratur indgår den oversættelsesstøtte, der blev givet til canadiske forlag. Musikaktiviteterne har været støttet af både operatørmidlerne til internationalt arbejde i Kunststyrelsens Musikcenter, Kunstrådets Fagudvalg for musik og genreinstitutionerne for folkemusik og verdensmusik. Regnskab Det samlede regnskab for SUPERDANISH er afsluttet, og der er ingen overskridelser på budgettet. Sponsorer Der var enighed fra både canadisk og dansk side om at prioritere arbejdet med at tiltrække private sponsorer. Man aftalte derfor i efteråret 2003, at Den danske Ambassade i Ottawa skulle søge støtte hos danske firmaer i Canada, Harbourfront Centre hos canadiske firmaer i Canada og Kunststyrelsen hos danske firmaer i Danmark. Det lykkedes SUPERDANISH at få stor opbakning og økonomisk støtte fra flere store firmaer, både canadiske og danske. I denne forbindelse vil vi i særlig grad fremhæve samarbejdet med Mærsk, som ikke kun var generøse i sponsoratet af den samlede fragt, men også bidrog med økonomisk tilskud, da en forsinkelse af fragten krævede ekstra mandskab. Endvidere vil vi også gerne nævne Republic of Fritz Hansen, der sponserede en række møbler til dele af festivalen, og efter festivalens afslutning donerede de dele af dette sponsorat til International Festival og Authors. Sponsorer, der støttede festivalen generelt: Mærsk Sealand Creekside Estate Winery 8

9 The Westin Harbour Castle Georg Jensen Silkeborg Oakville Labatt Blue Pilsner LEGO The Globe and Mail Now Magazine Cinematheque Ontario The Royal Conservatory of Music Soundstreams Canada Arla Foods Inc. Danfoss Inc. The Danish Chamber of Commerce Novo Nordisk Canada Inc. Vestas-Canadian Wind Tec., Ltd. Bang & Olufsen North America Diemaco Ecco Shoes Canada Inc. Group 4 Falck (Canada) Ltd. Hartman Canada IC Companys Fashions Inc. Net Electric Limited Wasteels Rejser Sponsorer, der specifikt støttede arkitekturprogrammet: Nykredit Realdania Carl Bro Intelligent Solutions Arkitema NCC Monatana DJOB VisionLAB Sponsorer, der specifikt støttede billedkunstprogrammet: Goodwater Gallery Zsa Zsa gallery Gallery 1313 Christopher Cutts Gallery Lonsdale Gallery YYZ Artists Outlet Mercer Union for Contemporary Art Premiere Dance theatre Pikto Gallery Sponsorer, der specifikt støttede musikprogrammet: Revival The Royal Conservatory of Music Canadian Opera Company Det Kongelige Teater 9

10 Soundstreams Canada 94,1 CBC Radio Two Århus Kommune Klubberne i Toronto Sponsorer, der specifikt støttede litteraturprogrammet: Republic of Fritz Hansen IFOAs sponsorer (Se Sponsorer, der specifikt støttede teater- og danseprogrammet: Canada Council for the Arts Danceworks Sponsorer, der specifikt støttede Public Weekend/Kulturhavn: Panduro Hobby Republic of Fritz Hansen ARISTO AGF Brøndby IF Kelsen Bisca LEGO Christiania Cykler Etikstudio Børnehuset, Louisiana Ontario Arts Council Canada Council for the Arts 10

11 Markedsføring og presse Der var fra begyndelsen af projektplanlægningen bred enighed om, at markedsføringen af SUPERDANISH var yderst vigtig, og man besluttede hurtigt en strategi, der bestod af følgende punkter: Pressemeddelelser ud i tre omgange; 1. gang i starten af januar, 2. gang i april og 3. gang i september 2004 Pressemøder både i Toronto og København Besøgsprogram for canadiske journalister i løbet af foråret/sommeren 2004 Tryk af brochurer, plakater etc. Massiv annoncering også i fagligt relevante miljøer Pressemeddelelser og -møder Den første pressemeddelelse blev sendt ud den 7. januar 2004 i både Canada og Danmark. I Toronto afholdte Harbourfront Centre en stor pressekonference den 28. april 2004 med deltagelse af de danske faglige centre samt enkelte danske kunstnere. Formålet var at skabe forhåndsinteresse og opmærksomhed. Herefter udsendte Harbourfront Centre løbende pressemeddelelser, især op til åbningen og i løbet af oktober og november, hver gang en ny udstilling åbnede etc. Der henvises til: for komplet liste over udsendte pressemeddelelser. I Danmark valgte arbejdsgruppen at udsende den anden pressemeddelelse den 6. juli, hvor de danske deltageres navne var på plads. Tredje pressemeddelelse blev sendt ud i forbindelse med afholdelse af pressemøde den 16. september Chief Executive Officer William J. S. Boyle fra Harbourfront Centre deltog ved dette pressemøde, der blev afholdt på Kunststyrelsens adresse. Arbejdsgruppen valgte i øvrigt at fokusere markedsføringen af SUPERDANISH på netbaseret PR dvs. løbende opdateringer på Kunststyrelsens og de øvrige centres hjemmesider, henvisninger til Harbourfront Centres hjemmeside samt orienteringer i Kunstrådets nyhedsbrev. Endvidere havde enkelte af udstillingerne deres egne danske hjemmesider (f.eks. Besøgsprogrammer for canadiske journalister Det primære fokus for SUPERDANISH var, at der skulle akkumuleres presse i Canada. Canadiske journalister blev derfor inviteret på besøgsprogrammer i Danmark i foråret og sommeren Enkelte af dem kom på individuelle programmer og en gruppe på syv kom samlet i juni Harbourfront Centre valgte, hvilke medier der skulle inviteres og journalisterne blev valgt ud fra faglige kriterier, og samtidig blev det prioriteret, at alle kunstgenrer blev dækket. Besøgsprogrammerne blev tilrettelagt af projektlederen i samarbejde med de kunstfaglige centre. Tryk af brochurer, plakater etc. Harbourfront Centre entrerede med det canadiske firma Bruce Mau Design, som fik til opgave at designe festivalens grafiske design og navn. Bruce Mau Design var på besøg i Danmark for at mødes med og få input af de danske samarbejdspartnere, og præsenterede arbejdsgruppen for det endelige design og navn: SUPERDANISH: Newfangled Danish Culture i midten af marts

12 Der blev udarbejdet en 28 sider lang brochure for den samlede festival, som bl.a. blev bragt som indstik i Globe and Mail. Endvidere blev der trykt plakater, postkort etc. Indenfor de enkelte kunstarter blev der udarbejdet særskilte kataloger, plakater, postkort etc. Presseomtale Der blev i alt skrevet 59 artikler, kronikker, anmeldelser etc. i dansk dagspresse direkte relateret til SUPERDANISH i løbet af Derudover blev der sendt adskillige timers radio på DR/P1 og DR/P2, ligesom der var flere indslag på både DR1 og TV2 i forbindelse med åbningen af festivalen. Udover artikler og indslag direkte relateret til SUPERDANISH, fik arkitekturudstillingen Too Perfect Seven New Denmarks megen særskilt presse, også i fagblade som Arkitekten, Byggeri, Design Matters og andre. Omfanget af pressedækningen i Danmark var meget tilfredsstillende. SUPERDA- NISH havde pressens bevågenhed, og der var et godt fremmøde til det afholdte pressemøde. Pressedækningen var ganske bred og ikke kun relateret til festivalens største arrangementer. I Canada blev der i alt bragt 151 artikler, kronikker, interviews og anmeldelser og akkumuleret 52 artikler og indslag i elektroniske medier (herunder radio og tv) i løbet af Konklusionen fra canadisk side var, at medieinteressen og dækningen var aldeles overvældende, og de deltagende sponsorer var yderst tilfredse med eksponeringen. I Harbourfront Centres medierapport lyder konklusionen således: Overall, SUPERDANISH garnered an extremely high volume of media coverage and awareness for Denmark, Harbourfront Centre and SUPERDANISH partners and sponsors. [Harbourfront Centres understregning] Bruce Hutchinson, leder af marketing- og presseafdelingen på Harbourfront Centre, bemærkede om pressedækningen: It is certainly the largest [media report] we have ever created, a testament to all the coverage SUPERDANISH engendered. Både danske og canadiske presseklip kan lånes til gennemsyn ved henvendelse til Kunststyrelsen. 12

13 Åbningen af SUPERDANISH den 28. september 2004 SUPERDANISH havde officiel åbning den 28. september Fra Danmark deltog HKH Prins Joachim, Kirkeminister Tove Fergo (stedfortrædende Kulturminister), Kunstrådets formand Lars Liebst, samt Kunststyrelsens direktør Poul Bache. Desuden deltog medlemmer af Folketingets Kulturudvalg, de deltagende danske kunstnere, som var i Toronto, repræsentanter fra de faglige centre samt fra Den danske Ambassade i Ottawa. Fra Canada deltog HE Adrienne Clarkson (Governor General of Canada), CEO William S. Boyle, Harbourfront Centres bestyrelse og medarbejdere samt repræsentanter fra de canadiske samarbejdspartnere. Program for åbningen af SUPERDANISH: 15:35 Åbning af kunsthåndværkudstillingen Stuff 16:00 Åbning af arkitekturudstillingen Too Perfect: Seven New Denmarks Åbning af Superflex soloudstilling Åbning af Lars Mikkelsens værk Center Bar Åbning af Pointed Danish Photography 17:00-19:00 Officiel åbning med taler af: CEO William J. S. Boyle HE Adrienne Clarkson Kirkeminister Tove Fergo HKH Prins Joachim Der var ca gæster til den officielle åbning, og senere på dagen var der i alt ca besøgende til receptionerne på de enkelte udstillinger. Flere danske nyhedsmedier dækkede åbningen: TV2, Politiken, Ekstra Bladet, Børsen samt Indius Pedersen (freelance journalist for ugebladspressen). HKH Prins Joachim i Toronto, den september 2004 HKH Prins Joachim var officielt inviteret til at åbne SUPERDANISH, og han deltog i hele åbningsarrangementet. Herudover besøgte Prinsen et antal udstillinger, overværede The Handmaid s Tale på Canadian Opera Company og havde en række møder med erhvervslivet. Prinsen mødtes med den danske presse og gav desuden et par interviews til canadisk presse. Prinsens deltagelse og synlige interesse vurderes til at have være en stor gevinst for SUPERDANISH. Folketingets Kulturudvalg i Toronto, den 27. september 1. oktober 2004 Folketingets Kulturudvalg deltog i åbningen af SUPERDANISH. Herudover besøgte udvalget en række gallerier og institutioner, som indgik i festivalen, og mødtes også med flere af de deltagende danske kunstnere. Udvalget overværede operaen The Handmaid s Tale og mødte komponisten Poul Ruders. Udvalget udtrykte stor tilfredshed med besøget. Udvalgets rapport kan læses på 13

14 De enkelte kunstfaglige områder Arkitektur Dansk Arkitektur Center ønsker at bidrage til udviklingen af arkitektbranchen gennem udstillingstrilogien DAC RE-THINK. Trilogien søger samlet at undersøge og udvikle det fremtidige potentiale i dansk byggeri og design i forhold til den globale økonomi, som dansk kultur- og erhvervsliv er en del af. Trilogiens første udstilling Too Perfect - Seven New Denmarks blev præsenteret i Toronto under SUPERDANISH som DAC s bud på udviklingen af syv nye designøkonomier med fokus på den nationale formgivningstradition i forhold til de globale udfordringer. Udstillingen blev vist samtidig i København og var desuden samtidig udstillet i den danske pavillon på biennalen i Venedig. Too Perfect Seven New Denmarks blev udviklet af den canadiske corporate designer Bruce Mau i samarbejde med DAC og de danske tegnestuer PLOT, Arkitema, Nord, SRL Arkitekter og Kontrapunkt. Samarbejdet begyndte med et tankeeksperiment: Hvis Danmark var verdens største virksomhed, hvad skulle denne virksomhed så tilbyde verden? Først udvikledes en bruttoliste på 100 muligheder, derefter udvalgtes 7 områder, hvor danske arkitekter kan gøre en markant forskel. Sammen skabte de et fremtidigt univers bestående af 7 pragmatiske utopier eller fremtidsvisioner, der kan blive til virkelighed inden for få år. Udstillingen er første del af udstillingstrilogien DAC RE-THINK, hvor DAC ønsker at bidrage til udviklingen af arkitektbranchen. Trilogien søger samlet at undersøge og udvikle det fremtidige potentiale i dansk byggeri og design i forhold til den globale økonomi, som dansk kultur- og erhvervsliv er en naturlig del af. Billedkunst De deltagende danske billedkunstnere på SUPERDANISH festivalen repræsenterede en bred vifte af generationer og genrer. Foruden installationer på Harbourfront Centre af John Kørner og Lars T. Mikkelsen viste kunstnergruppen Superflex et nyt værk på Power Plant. Ti andre kunstnere udstillede værker på lokale gallerier i Toronto. Udover udstillingerne deltog en del af de danske kunstnere med præsentationer af deres praksisser på Kunstakademiet i Toronto. Der blev ligeledes samarbejdet mellem Louisianas Børnehus og Harbourfront Centres afdeling School by the Water om formidling af samtidskunst til børn. Præsentationen af dansk samtidskunst i Toronto var delt op i flere grupper: Udstillingsstedet Power Plant havde valgt at fokusere på en stor soloudstilling med kunstnergruppen Superflex. På Harbourfront Centre vistes John Kørner og Lars T. Mikkelsen, der bidrog med henholdsvis en udendørs installation Factory og med installationen Center Bar. Under titlen Danish Directory blev følgende 9 billedkunstnere præsenteret på 7 for- på Zsa Zsa Gallery, Lilibeth Cuenca Rasmussen på Gallery 1313, Nicolai Recke på Gallery 1313, Claus Carstensen på Christopher Cutts Gallery, Kirstine Roepstorff skellige Toronto-gallerier: Jens Haaning på Goodwater Gallery, Mette Winckelmann på 14

15 Lonsdale Gallery, Jesper Just på YYZ Artists Outlet og Goll & Nielsen på Mercer Union Centre for Contemporary Art. På Harbourfront Centres York Quay Gallery viste vinduesinstallationer vej til deres udstillinger ude i byen. På den måde blev der knyttet synlige bånd til udstillingerne og gjort opmærksom på disse. Herudover havde Harbourfront Centre valgt at præsentere en række billedkunstnere og fotografer under overskriften Pointed Danish Photography: Krass Clement på The Photo Passage, Henrik Saxgren på Pikto Gallery og The Photo Passage samt Jacob Aue Sobol på Premiere Dance Theatre. Billedkunstcentret i Kunststyrelsen havde fra starten besluttet at følge sin praksis med at invitere de implicerede canadiske kuratorer på besøgsprogram i Danmark for at give dem mulighed for at stifte dybdegående bekendtskab med den danske billedkunstscene og for at få mulighed for at vælge relevante kunstnere ud til sparring og dialog med kunstscenen i Toronto. De canadiske kuratorer valgte hvilke danske kunstnere, de ville udstille og Udvalget for dansk billedkunst i Udlandet behandlede ansøgningerne om støtte til kunstnernes deltagelse i festivalen. Det må konkluderes, at den klare strategi for udvælgelsen af kunstnere foretaget af lokale kuratorer gjorde, at de mange udstillinger bar tydeligt præg af en stærk lokal forankring. Et indgående kendskab til det enkelte galleri og dets publikum samt en faglig indsigt i de danske kunstnere gjorde, at udstillingerne i høj grad og på vellykket vis var tilpasset den lokale scene. Rent praktisk betød dette også, at de enkelte udstillingers åbninger fandt sted på forskellige tidspunkter, alt efter det enkelte galleris program og praksis. Film Spillefilm Det Danske Filminstitut arbejdede sammen med Cinematheque Ontario omkring visning af nyere danske film. I alt blev 12 film vist i cinematekets sal, i perioden fra den 22. oktober til den 4. november Titlen på programmet, som var sammensat af den canadiske filmkurator Steve Gravestock, var Danish for beginners: Recent Danish Cinema. I samarbejde med Cinematheque Ontario havde Det Danske Filminstitut inviteret to danske filmfolk til Toronto: Jørgen Leth og hans producer Marianne Christensen. Fra Filminstituttet deltog Anders Geertsen. Jørgen Leth, Marianne Christensen og Anders Geertsen var til stede ved en række af visningerne, og der blev arrangeret velbesøgte Q & A -sessioner ved alle visningerne af Leths film. Steve Gravestock var personlig til stede ved alle visningerne, hvor han introducerede de danske film for publikum. Hele planlægningsfasen, det forberedende arbejde og udlån af film fra Det Danske Filminstitut til Cinematheque Ontario i Toronto forløb helt problemfrit. Det var af afgørende betydning for arrangementet at Det Danske Filminstitut kunne arbejde 15

16 sammen med Cinematheque Ontario. Institutionerne kender hinanden godt, og der foregår en løbende udveksling af film, ligesom begge parter jævnligt viser film fra hinandens lande. Steve Gravestock, som kuraterede programmet, er en anerkendt ekspert inden for dansk og nordisk film. Det Danske Filminstitut møder ham jævnligt i internationale festivalsammenhænge, og naturligvis altid i forbindelse med den årlige Toronto International Film Festival (TIFF) i september måned. Da Steve Gravestock er en kender af dansk film var det helt naturligt at lade ham kuratere. Cinematheque Ontario har i lighed med Cinemateket i København en stor kreds af medlemmer, som modtager månedens program, og som er flittige brugere af cinematekets visninger. Cinemateket har med andre ord et stort og klart defineret publikum, det er et kendt og anerkendt sted for visning af kvalitetsfilm, og cinemateket har de professionelle markedsføringsværktøjer - og budgetter - der kræves for at annoncere og tiltrække publikum til sine arrangementer. I forbindelse med festivalen havde Det Danske Filminstitut produceret en folder, hvor de 12 danske film var nærmere beskrevet. Børnefilm I forbindelse med Harbourfront Centres research i Danmark i foråret 2004 blev det klart for arrangørerne, at Danmark har noget helt særligt at byde på, hvad angår børne- og ungdomsfilm samt filmformidling for børn og unge. Arrangørerne opfordrede Det Danske Filminstitut / Center for Børne- & Ungdomsfilm til at bidrage med filmvisninger for den brede offentlighed, et seminar for professionelle og workshops (hands-on filmproduktion) for skoler. Det Danske Filminstitut bidrog økonomisk til festivalen med kulturudvekslingsmidler. Afdelingsleder Charlotte Giese og projektkoordinator Barbara Rovsing Olsen fra Center for Børne- og Ungdomsfilm stod for festivalens program og gennemførelse med bistand fra Filminstituttets to festivalafdelinger. Det Danske Filminstitut / Center for Børne- & Ungdomsfilm deltog i Harbourfront Centres biografsal med to kortfilmprogrammer (i alt ni titler) for de yngste børn, to spillefilm for de større børn og to spillefilm for et teenagepublikum. Programmerne var sammensat af nogle af de bedste danske børne- og ungdomsfilm produceret indenfor de seneste år. Den nyeste film var Terkel i knibe (2004) af Stefan Fjeldmark, Thorbjørn Christoffersen og Kresten Vestbjerg Andersen. I perioden 3. oktober 11. oktober blev de seks forskellige programmer vist to gange, i alt 12 forestillinger. Terkel i knibe blev introduceret af Kresten Vestbjerg Andersen og Thorbjørn Christoffersen, og alle andre visninger blev introduceret af Charlotte Giese og Barbara Rovsing Olsen. Det Danske Filminstitut / Center for Børne- & Ungdomsfilm deltog også med seminaret What s so special about Danish kids films?, hvor Charlotte Giese præsenterede den danske model med dels den historiske udvikling, dels et vue over situationen i dag. Seminarets anden halvdel blev præsenteret af to af instruktørerne bag Terkel i knibe, Kresten Vestbjerg Andersen og Thorbjørn Christoffersen. De berettede om filmens tilblivelsesproces, filmens look og tone, lav-budgettet og de nye animationsteknikker. 16

17 Kunsthåndværk Under SUPERDANISH i Toronto efteråret 2004 samarbejdede Danish Crafts med de kunsthåndværkfaglige parter på Harbourfront Centre om etablering af udstillingen STUFF Ingenuity & Critique, et seminar Critical writing and Curatorial Practice og workshops på fagspecifikke områder. STUFF Ingenuity & Critique var en omfattende udstilling i York Quay Gallery med noget af det mest udfordrende nutidige danske kunsthåndværk fra af de mest toneangivende danske kunsthåndværkere. Udstillingen blev co-curateret af Melanie Egan fra canadisk side og Louise Campbell fra dansk side. Harbourfront Centre stod for opsætning af udstillingen. Danish Crafts stod for udarbejdelsen af et udstillings-magasin, der gav alle deltagende kunstnere en individuel synlighed og som diskuterede fagligt relaterede emner. Danish Crafts producerede endvidere et særskilt website rettet mod den internationale presse. Seminaret Critical writing and Curatorial Practice var et internationalt seminar med centrale fagpersoner på området, der havde til formål at udveksle erfaringer, etablere netværk og diskutere en professionel standard i curatering af kunsthåndværk. Kunsthåndværkområdet har siden Harbourfront Centres start været et centralt fagligt område på centret. Derfor har Danish Crafts oplevet en meget stor interesse hos Harbourfront Centre for at dansk kunsthåndværk skulle være en del af festivalen. Det har været væsentlig for projektet, set fra kunsthåndværkets synsvinkel, at der var udført grundig research forud for beslutningen om deltagelse i projektet, så man på kort sigt sikrede de mest optimale omstændigheder og på lang sigt sikrer forankring og opfølgning. Litteratur Den litterære del af SUPERDANISH blev afviklet i tæt samarbejde med International Festival of Authors (IFOA) på Harbourfront Centre i perioden den oktober IFOA havde et dansk fokus med syv danske forfattere: Suzanne Brøgger, Jakob Ejersbo, Ulrikka S. Gernes, Katrine Marie Guldager, Benn Q. Holm, Niels Lyngsø og Per Helge Sørensen. Hver forfatter gennemførte to oplæsninger og rundbordssamtaler med stor succes. De danske forfattere optrådte i selskab med internationale forfattere og således altid foran et stort publikum, der kunne orientere sig om de danske forfattere i litteraturmagasinet The Review s danske temanummer. De danske forfattere havde i forbindelse med festivalen en bred berøringsflade med det litterære miljø i Toronto. Eksempelvis i form af gode kontakter til The Review og bogredaktøren på avisen The Globe and Mail samt canadiske udgivelser af henholdsvis Jakob Ejersbos Nordkraft og udvalgte digte af Niels Lyngsø. 17

18 Litteraturens kortsigtede mål var - udover at respondere på et konkret ønske fra IFOA om et dansk fokus - at etablere en bred kontakt til den litterære scene i Toronto og Canada. På længere sigt skal IFOA fungere som katalysator for udvikling og etablering af netværk mellem danske forfattere og udenlandske forfattere, forlag og festivaler. Dette skal konkret udmønte sig i, at danske forfattere fremover inviteres til både IFOA og andre store internationale festivaler samt at forlag inden for det engelske sprogområde i højere grad udgiver dansk litteratur. Den litterære del af SUPERDANISH kan overordnet betragtes som vellykket. De danske forfatteres oplæsninger og rundbordssamtaler var velbesøgte, og forfatterne formåede at skabe god kontakt til det litterære miljø. Dette skyldtes ikke mindst den faglige forankring i den anerkendte forfatterfestival IFOA, som skabte rammerne for det internationale litterære netværk. Musik Mere end 50 danske musikere, komponister og DJ s deltog i SUPERDANISH. For alle dele af musikprogrammet var det afgørende at komme ind i musikmiljøerne i Toronto. Opera Poul Ruders opera The Handmaid s Tale (Tjenerindens Fortælling), over den canadiske forfatter Margaret Atwoods roman af samme navn, blev opført seks gange på Canadian Opera Company, COC i Toronto og overværet af mere end mennesker. COC anvendte opsætningen af operaen fra København i 2000 med lån af scenografi og kostumer fra Det Kgl. Teater, men med canadiske sangere, bl.a. mezzosopranen Stephanie Marshall i hovedrollen og COCs egen chef Richard Bradshaw på dirigentpodiet. Opsætningen fik en særdeles positiv modtagelse af både publikum og anmeldere. Poul Ruders selv var i Toronto i ti dage omkring premieren, hvor COC og koncertorganisationen Soundstreams havde tilrettelagt et omfattende program med workshops, koncerter, præsentationer m.v. Electronica Kunststyrelsen engagerede den danske DJ Katrine Ring til at organisere et dansk DJ-program med deltagelse fra København og Århus: DJ Static og MC Nat Ill, Morten Trøst, Tony M og Katrine Ring selv spillede i løbet af festivalen på klubben Revival sammen med lokale canadiske DJ s og bands. Aftenerne var pænt besøgte, og for alle de danske DJ s er der enten skabt nye kontakter i Torontos DJ-miljø eller bygget videre på allerede eksisterende kontakter. Folk/world Harbourfront Centre har de seneste to år ikke haft en programansvarlig for musik, men ville alligevel gerne præsentere musik i SUPERDANISH-festivalen. Derfor blev der skabt et samarbejde med Torontos musikkonservatorium, Royal Conservatory of Music, der efter en research-rejse til Danmark sammen med Harbourfront Centre udvalgte en stribe danske navne inden for folkemusik og verdensmusik: Haugaard & Høirup, Phønix, Instinkt, Aida Nadeem, Lelo Nika og Kasper Søeborg-Ohlsen, fra dansk side støttet og organiseret af Folkemusikkens Fælles Sekretariat og Forenin- 18

19 gen for Verdensmusik i Danmark. Alle disse kunstnere optrådte under festivalen med både koncerter i Harbourfront Centre og workshops på konservatoriet. Der blev hermed skabt både fagligt netværk til konservatoriet og kontakt til canadisk publikum. For ensemblerne/grupperne var det dog utilfredsstillende, at en del af disse arrangementer var ret dårligt besøgt. Jazz Dansk jazz blev repræsenteret af Klüvers Big Band, dels med meget velbesøgte koncerter i Harbourfront Centre og på en af byens vigtigste jazzklubber The Rex, dels med skolekoncerter i den særlige pædagogiske form, som orkestret har udviklet siden Her får skolebørn efter et spil-sammen-forløb chancen for at synge sammen med orkestret. Det unikke ved projektformen er, at hele skoleklasser deltager og ikke blot børn med særlig interesse for musik og sang. I Toronto sang mere end 500 canadiske skolebørn sammen med orkestret ved den afsluttende koncert. Scenekunst Teater og dans blev præsenteret på SUPERDANISH med seks danske teatre og dansekompagnier, der tilsammen præsenterede 35 opførelser af otte forskellige forestillinger over tre uger. For at sikre en lokal faglig forankring var det grundlæggende princip for udvælgelsen af danske danse- og teaterforestillinger baseret på, at canadiske kuratorer gennem en længere periode besøgte Danmark og overværede en række forskellige forestillinger med henblik på at udvælge forestillinger. Det fungerede godt, at de canadiske kuratorer var i Danmark for at udpege, hvad der havde relevans at vise i Canada. Princippet sikrede endvidere, at den canadiske samarbejdspartner tog ansvar for sammensætningen af programmet, og samtidig har de respektive kuratorers besøg i Danmark været med til at opbygge et godt bredt kendskab til scenen i Danmark, og derved lagt grunden for et fremtidigt samarbejde. Kuratorerne fra Harbourfront Centre havde tidligere udvist interesse for dansk scenekunst, især på danse- og børneteaterområdet. Derfor var en del af det opsøgende arbejde allerede i gang inden den konkrete planlægning af SUPERDANISH begyndte. Kuratorerne har ligeledes gennem hele forløbet lagt vægt på at ville præsentere et udpluk af det bedste inden for hver genre samt forestillinger, der var innovative og nyskabende og ikke mindst på et højt kunstnerisk niveau. Processen førte til udvælgelsen af fire danske børneteatre samt to dansekompagnier. De respektive forestillinger repræsenterede forskelligartede typer af værker fra det fysiske og non-verbale teater til det mere tekstprægede. På dansefronten blev der vist ensemble- såvel som soloarbejde. Børneteater Fire danske børneteatre udgjorde teaterdelen af festivalen. Teatret Møllen med forestillingen Lennie & George, Det Lille Turnéteater med forestillingen Hamlet, Teatret v. Hans Rønne med forestillingen Ditto og Teater Rio Rose med forestillin- 19

20 gerne Se Mig! og Ta Ti Ting. Teatrene spillede tilsammen 25 forestillinger fordelt på 13 spilledage. 12 toneangivende præsentører, festivalledere og andre nøglepersoner inden for teater for børn og unge i Nordamerika, kom, efter invitation fra Fagudvalg for Teater og Teatercentret, til Toronto for at overvære de danske forestillinger samt deltage i en rundbordsdiskussion, der omhandlede kunstneriske principper med repræsentanter fra de danske teatre. Rhea Leman, formand for Fagudvalg for Teater, var moderator under diskussionen. Formålet med besøget var at skabe en platform, hvorfra dansk børneteater kunne skabe netværk og få indgang til det nordamerikanske marked og dets nøglepersoner. Harbourfront Centre afholder årligt en international børneteaterfestival i maj måned, hvor centret har et stort trofast publikum. Det var derfor en særlig satsning for Harbourfront Centre at præsentere børneteater i efteråret, og således en særlig udfordring at få skabt tilfredsstillende opmærksomhed og publikum. Dette lykkedes ikke altid tilfredsstillende, idet en del af forestillingerne blev afviklet uden udsolgte sale, og en enkelt forestilling måtte aflyses grundet svigtende billetsalg. Dans Nyt Dansk Danseteater præsenterede dobbeltværket Grafitti/Shadowland på Harbourfront Centres eget danseteater The Premiere Dance Theatre. Herudover opførtes X-Act Kitt Johnsons soloværk Stigma samt værket The Lemonkeepers, som er koreograferet af Kitt Johnson selv. Der blev præsenteret ni opførelser af de to dobbeltprogrammer over en periode på ti dage. Danseforestillingerne var dels en del af SUPERDANISH, men indgik også som en del af Harbourfront Centres egen kontinuerlige dansesæson. Det betød, at det blandt andre var det faste publikum, der mødte frem. Der var stort set udsolgte huse til samtlige forestillinger. Forestillingerne blev særdeles positivt modtaget hos publikum såvel som blandt Torontos anmeldere. Herudover var der et godt fremmøde til de ekstra aktiviteter, der blev arrangeret, bl.a. aftertalks og workshops med Kitt Johnson. De danske teatre og dansekompagnier blev generelt godt og positivt modtaget i Torontos miljø. Public Weekend Det var Harbourfront Centres store ønske under SUPERDANISH at have en public weekend, en weekend for familier med et bredt børne- og familievenligt program, der bl.a. skulle vise dansk levevis og dagligdag. Arbejdsgruppen fungerede som rådgiver i forhold til indhold, men det var Harbourfront Centre, der kuraterede og havde ansvaret for afviklingen af weekenden. Weekenden forløb fra den oktober og bød på et alsidigt program med visning af film og teater, musik, litteraturoplæsninger, eventyrfortælling, hygge - lounge indrettet med Arne Jacobsens møbler, legeområder, aktiviteter som julehjertefletning, æbleskivebagning, workshops og udstillinger. En særlig begivenhed var desuden Louisianas Børnehus, der stod for en række 20

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Koreografer i Danmark 2000

Koreografer i Danmark 2000 Koreografer i Danmark 2000 Baggrund, aktiviteter, formidling, økonomi m.v. Spørgeskema Læs venligst hele skemaet igennem, før du udfylder. Ikke alle spørgsmål vil være relevante for alle koreografer. Hvis

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Indtægter Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000 Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

Københavns Digitale Teater

Københavns Digitale Teater Skal København blive den første by i verden, som slutter sig til et lands nationale digitale teater? Sammenfattet ansøgning om årligt tilskud pålydende kr. 300.000,- årligt i perioden 2013-17 til opstart,

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

citrus case Forsvaret

citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret Med ca. 24.000 medarbejdere er Forsvaret i dag en moderne virksomhed i konstant udvikling, og der er derfor et stort rekrutteringsbehov til Forsvarets uddannelser,

Læs mere

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand I 2014 slog messen alle rekorder med 1000 udstillere fra både Finland og udlandet. Messen havde 16.893 professionelle

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Festival 2012 - teater for børn & unge

Festival 2012 - teater for børn & unge Festival 2012 i tal 1) Tal og fakta de helt basale 2) PR-arbejde, kontakt til pressen og synlighed 3) Tryksager og andet forproduceret materiale 4) Planlægning hvordan vi gjorde det i år? 5) Afvikling

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

Seminar om det internationale kultursamarbejde 3.-4. September 2007, Evaluering samlet baseret på 42 besvarelser

Seminar om det internationale kultursamarbejde 3.-4. September 2007, Evaluering samlet baseret på 42 besvarelser Seminar om det internationale kultursamarbejde 3.-4. September 2007, Evaluering samlet baseret på 42 besvarelser 1. Overordnet seminarvurdering: I hvilken grad levede seminaret op til formålene? I meget

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou.

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou. 26. marts 2009 Referat Begivenhed Møde i Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg 9. -10. marts 2009. Referat af møde i Kunstrådets internationale billedkunstudvalg 9. -10 marts 2009. Godkendt af CBA

Læs mere

DUBCNN Magazine er et nyt, gratis, dansksproget hiphop magasin, som udkommer første gang i december, 2008.

DUBCNN Magazine er et nyt, gratis, dansksproget hiphop magasin, som udkommer første gang i december, 2008. Side 1 DUBCNN Magazine er et nyt, gratis, dansksproget hiphop magasin, som udkommer første gang i december, 2008. DUBCNN Magazine går fra starten efter at være Danmarks største trykte hiphop medie med

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere