Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Baggrund og beslutning Side 4 Succeskriterier og oprindelige mål Side 5 Organisatorisk opbygning Side 5 Budget og regnskab Side 6 Sponsorer Side 7 Markedsføring og presse Side 10 Pressemeddelelser og møder Besøgsprogrammer for canadiske journalister Tryk af brochurer, plakater etc. Presseomtale Åbning af SUPERDANISH den 28. september 2004 Side 12 HKH Prins Joachim i Toronto Folketingets Kulturudvalg i Toronto De enkelte kunstfaglige områder Side 13 Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk Litteratur Musik Scenekunst Public Weekend Evalueringer fra Danmark Side 21 Kunststyrelsen Dansk Arkitektur Center Danish Crafts Det Danske Filminstitut 2

3 Evalueringer fra Canada Side 25 Harbourfront Centres Media Wrap Release Den Danske Ambassade i Canada Canadian Opera Company Opfyldelse af succeskriterier og oprindelige mål Side 27 Opfølgning og fremtidige planer Side 27 Den Danske Ambassade i Canada Arkitektur Billedkunst Film Litteratur Kunsthåndværk Musik Scenekunst Konklusion Side 31 Anbefalinger Side 32 Kolofon: Kunststyrelsen, april 2005 Tryk: Vester Kopi, 300 ex. Redaktion: Projektleder Lone Ravn Projektassistent Annemette Krabbe Rapporten kan bestilles hos: Kunststyrelsen International Koordination Kongens Nytorv København K. Tlf.: Hvis der citeres fra rapporten, skal kilden angives. 3

4 Indledning Fra den 28. september til den 23. december 2004 fandt kulturfestivalen SUPERDANISH: Newfangled Danish Culture sted i Toronto, Canada. I festivalen indgik i alt 143 begivenheder med over 200 deltagende kunstnere, 21 institutioner og 85 uddannelsesprogrammer. Alle var markeringer af ny dansk kunst og kultur. Kulturfestivalen omfattede områderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk, litteratur, musik samt teater og dans. Denne evalueringsrapport er udarbejdet af den danske arbejdsgruppe og grundlaget samt vinklen for rapporten er projektets oprindelige mål, - både de kortsigtede og de langsigtede. Evalueringsrapporten forholder sig således eksklusivt til SUPERDANISH inden for sine egne rammer. Rapporten rummer først en kort beskrivelse af baggrunden for markeringen i Toronto. Dernæst er et afsnit, som beskriver projektets organisatoriske opbygning, budget samt festivalens åbning. Herefter en kort beskrivelse af de enkelte arrangementer, inddelt efter kunstfagligt område. Så følger et afsnit, som sammenfatter de deltagende danske kunstneres vurderinger samt evalueringer fra danske og canadiske samarbejdspartnere. Til slut er en vurdering af opfyldelse af succeskriterierne, konklusion samt anbefalinger. Arbejdsgruppen har bestået af: Dansk Arkitektur Center: Direktør Kent Martinussen og projektchef Malene Mærsk Lippmann Danish Crafts: Centerleder Birgitte Jahn og Project & Communication Manager Kristian Kastoft Det Danske Filminstitut: Områdedirektør Anders Geertsen Børne- og Ungdomsfilm: Afdelingsleder Charlotte Giese og projektkoordinator Barbara Rovsing Olsen Kunststyrelsen: Projektleder Lone Ravn Billedkunstcentret: Kunstfaglig medarbejder Catherine Lefebvre Litteraturcentret: Centerchef Marianne Kruckow Musikcentret: Projektkoordinator Bodil Høgh Teatercentret: Konsulent Ane Alsløv 4

5 Baggrund og beslutning Toronto er med sine 4,5 mio. indbyggere Canadas kulturelle hovedstad og samtidig en af de førende nordamerikanske byer på den kulturelle scene. Toronto har verdens største forfatterfestival (IFOA, som finder sted på Harbourfront Centre), en af verdens vigtigste filmfestivaler finder sted i byen, den er den næststørste teaterby i Nordamerika, og desuden en meget aktiv by med hensyn til gallerier for billedkunst. Byen regnes sammen med London for at være en af verdens mest betydningsfulde scener for elektronisk musik. Også inden for arkitektur, kunsthåndværk og design er Toronto en interessant og levende kulturby. Kulturinstitutionen Harbourfront Centre blev etableret i 1973 i et nedlagt fabriksområde ved havnen. Centret strækker sig over et areal på 10 hektar og har årligt over 3 mio. besøgende til et alsidigt kulturelt program. Alle kunstgenrer er repræsenteret på Harbourfront Centre, som dermed henvender sig til et meget bredt publikum. Harbourfront Centre nyder stor bevågenhed i medierne, og er - som det ofte er tilfældet i Nordamerika i høj grad afhængig af private sponsorer. Harbourfront Centre har tidligere arrangeret store festivaler med fokus på et enkelt land; Sverige, Holland, Tyskland og Japan. Disse festivaler har hver gang været en stor succes og har som resultat medført øget kulturel udveksling mellem Canada og det respektive land. I 2002 indgik det daværende Internationalt Kultursekretariat en aftale med Harbourfront Centre om at afholde en dansk kulturfestival i efteråret Beslutningen indgik i Den internationale Handlingsplan efter forudgående drøftelser i Internationalt Kulturråd, der godkendte planen. Når Harbourfront Centre gik ind i dette samarbejde skyldtes det hovedsagligt den store kunstfaglige interesse, som de respektive kunstneriske ledere på Harbourfront Centre viste projektet. Den danske festival så ud til at kunne blive den største nationale festival i Toronto nogensinde, og det var Harbourfront Centres overbevisning, at den ville akkumulere betydelig opmærksomhed i offentligheden. Det var endvidere Harbourfront Centres klare overbevisning, at denne festival ville skabe resonans mange år fremover med betydelig kunstnerisk udveksling mellem Danmark og Canada. 5

6 Succeskriterier og oprindelige mål SUPERDANISH havde fra dansk side en række formulerede mål: Kortsigtede mål At respondere på en konkret efterspørgsel fra flere af de kunstfaglige miljøer i Toronto At etablere en bred kontakt til den kulturelle scene i Toronto og dermed Canada og Nordamerika At etablere forbindelse med toneangivende kulturelle personligheder i Canada Langsigtede mål At skabe udveksling og dialog mellem danske og canadiske kunstnere At skabe opmærksomhed og viden om Danmark og danske kunstnere og dermed sikre en platform for dansk kunst i Nordamerika At sikre danske kunstnere en plads i et internationalt netværk Der er her tale om nogle overordnede generelle mål, som gælder for alle de deltagende kunstarter samlet. De mere specifikke mål, som knytter sig til de enkelte kunstområder, vil være at læse under de enkelte beskrivelser. Organisatorisk opbygning Kunststyrelsen og Harbourfront Centre var SUPERDANISHs primære samarbejdspartnere. Kunststyrelsen havde den overordnede projektledelse i Danmark, mens Harbourfront Centre varetog den overordnede projektledelse i Toronto. For at sikre en stabil og kontinuerlig informationsudveksling, samt kompetence til at træffe beslutninger på overordnet plan, oprettede man i efteråret 2003 en styregruppe, som bestod af de to projektledere fra Kunststyrelsen og Harbourfront Centre samt Presse- og Kulturråd fra Den Danske Ambassade i Ottawa. I Danmark blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor der sad 1-2 repræsentanter fra hver kunstfaglig institution/center. Arbejdsgruppen afholdt månedlige møder og den danske projektleder holdt løbende og tæt kontakt med hver enkelt projektdeltager. Ligeledes havde de enkelte projektdeltagere tæt kontakt med deres respektive faglige samarbejdspartnere i Toronto. For fyldestgørende liste over samtlige deltagende institutioner henvises til: 6

7 Budget og regnskab I efteråret 2003 var det samlede budget på 20 mio. kr. på plads. Det danske bidrag udgjorde ca. 9 mio. kr., heraf var 6,7 mio. kr. offentlige midler, mens det resterende beløb på 2,3 mio. kr. kom fra sponsorer. Fra canadisk side bidrog Harbourfront Centre med et samlet budget på 11,5 mio. kr., der primært kom fra fonde og sponsorer. Fordeling af danske midler: Bevillinger fra det tidligere IKS, 200 Markedsføringsbevilling til Harbourfront Centre Bevilling til Canadian Opera Company Bevilling til ambassaden Research, rejser og journalistbesøg I alt Bevilling fra det tidligere Teaterråd Bevillinger fra Internationale midle 2004 Bevilling til Danish Crafts Bevilling til børneprogram I alt Bevillinger fra Kunstrådets fagudva 2004 Fagudvalg for teater Fagudvalg for litteratur Fagudvalg for musik Udvalget for dansk billedkunst i udlande I alt Andre institutioner Dansk Arkitektur Center Danish Crafts Det Danske Filminstitut Århus Kommune I alt Totalt, danske offentlige midler

8 Sponsorer Mærsk Danske firmaer i Canada Republic of Fritz Hansen Mindre danske firmaer Sponsorer til Dansk Arkitektur Centers stilling I alt Noter til budgettet I tallet for bevilling til litteratur indgår den oversættelsesstøtte, der blev givet til canadiske forlag. Musikaktiviteterne har været støttet af både operatørmidlerne til internationalt arbejde i Kunststyrelsens Musikcenter, Kunstrådets Fagudvalg for musik og genreinstitutionerne for folkemusik og verdensmusik. Regnskab Det samlede regnskab for SUPERDANISH er afsluttet, og der er ingen overskridelser på budgettet. Sponsorer Der var enighed fra både canadisk og dansk side om at prioritere arbejdet med at tiltrække private sponsorer. Man aftalte derfor i efteråret 2003, at Den danske Ambassade i Ottawa skulle søge støtte hos danske firmaer i Canada, Harbourfront Centre hos canadiske firmaer i Canada og Kunststyrelsen hos danske firmaer i Danmark. Det lykkedes SUPERDANISH at få stor opbakning og økonomisk støtte fra flere store firmaer, både canadiske og danske. I denne forbindelse vil vi i særlig grad fremhæve samarbejdet med Mærsk, som ikke kun var generøse i sponsoratet af den samlede fragt, men også bidrog med økonomisk tilskud, da en forsinkelse af fragten krævede ekstra mandskab. Endvidere vil vi også gerne nævne Republic of Fritz Hansen, der sponserede en række møbler til dele af festivalen, og efter festivalens afslutning donerede de dele af dette sponsorat til International Festival og Authors. Sponsorer, der støttede festivalen generelt: Mærsk Sealand Creekside Estate Winery 8

9 The Westin Harbour Castle Georg Jensen Silkeborg Oakville Labatt Blue Pilsner LEGO The Globe and Mail Now Magazine Cinematheque Ontario The Royal Conservatory of Music Soundstreams Canada Arla Foods Inc. Danfoss Inc. The Danish Chamber of Commerce Novo Nordisk Canada Inc. Vestas-Canadian Wind Tec., Ltd. Bang & Olufsen North America Diemaco Ecco Shoes Canada Inc. Group 4 Falck (Canada) Ltd. Hartman Canada IC Companys Fashions Inc. Net Electric Limited Wasteels Rejser Sponsorer, der specifikt støttede arkitekturprogrammet: Nykredit Realdania Carl Bro Intelligent Solutions Arkitema NCC Monatana DJOB VisionLAB Sponsorer, der specifikt støttede billedkunstprogrammet: Goodwater Gallery Zsa Zsa gallery Gallery 1313 Christopher Cutts Gallery Lonsdale Gallery YYZ Artists Outlet Mercer Union for Contemporary Art Premiere Dance theatre Pikto Gallery Sponsorer, der specifikt støttede musikprogrammet: Revival The Royal Conservatory of Music Canadian Opera Company Det Kongelige Teater 9

10 Soundstreams Canada 94,1 CBC Radio Two Århus Kommune Klubberne i Toronto Sponsorer, der specifikt støttede litteraturprogrammet: Republic of Fritz Hansen IFOAs sponsorer (Se Sponsorer, der specifikt støttede teater- og danseprogrammet: Canada Council for the Arts Danceworks Sponsorer, der specifikt støttede Public Weekend/Kulturhavn: Panduro Hobby Republic of Fritz Hansen ARISTO AGF Brøndby IF Kelsen Bisca LEGO Christiania Cykler Etikstudio Børnehuset, Louisiana Ontario Arts Council Canada Council for the Arts 10

11 Markedsføring og presse Der var fra begyndelsen af projektplanlægningen bred enighed om, at markedsføringen af SUPERDANISH var yderst vigtig, og man besluttede hurtigt en strategi, der bestod af følgende punkter: Pressemeddelelser ud i tre omgange; 1. gang i starten af januar, 2. gang i april og 3. gang i september 2004 Pressemøder både i Toronto og København Besøgsprogram for canadiske journalister i løbet af foråret/sommeren 2004 Tryk af brochurer, plakater etc. Massiv annoncering også i fagligt relevante miljøer Pressemeddelelser og -møder Den første pressemeddelelse blev sendt ud den 7. januar 2004 i både Canada og Danmark. I Toronto afholdte Harbourfront Centre en stor pressekonference den 28. april 2004 med deltagelse af de danske faglige centre samt enkelte danske kunstnere. Formålet var at skabe forhåndsinteresse og opmærksomhed. Herefter udsendte Harbourfront Centre løbende pressemeddelelser, især op til åbningen og i løbet af oktober og november, hver gang en ny udstilling åbnede etc. Der henvises til: for komplet liste over udsendte pressemeddelelser. I Danmark valgte arbejdsgruppen at udsende den anden pressemeddelelse den 6. juli, hvor de danske deltageres navne var på plads. Tredje pressemeddelelse blev sendt ud i forbindelse med afholdelse af pressemøde den 16. september Chief Executive Officer William J. S. Boyle fra Harbourfront Centre deltog ved dette pressemøde, der blev afholdt på Kunststyrelsens adresse. Arbejdsgruppen valgte i øvrigt at fokusere markedsføringen af SUPERDANISH på netbaseret PR dvs. løbende opdateringer på Kunststyrelsens og de øvrige centres hjemmesider, henvisninger til Harbourfront Centres hjemmeside samt orienteringer i Kunstrådets nyhedsbrev. Endvidere havde enkelte af udstillingerne deres egne danske hjemmesider (f.eks. Besøgsprogrammer for canadiske journalister Det primære fokus for SUPERDANISH var, at der skulle akkumuleres presse i Canada. Canadiske journalister blev derfor inviteret på besøgsprogrammer i Danmark i foråret og sommeren Enkelte af dem kom på individuelle programmer og en gruppe på syv kom samlet i juni Harbourfront Centre valgte, hvilke medier der skulle inviteres og journalisterne blev valgt ud fra faglige kriterier, og samtidig blev det prioriteret, at alle kunstgenrer blev dækket. Besøgsprogrammerne blev tilrettelagt af projektlederen i samarbejde med de kunstfaglige centre. Tryk af brochurer, plakater etc. Harbourfront Centre entrerede med det canadiske firma Bruce Mau Design, som fik til opgave at designe festivalens grafiske design og navn. Bruce Mau Design var på besøg i Danmark for at mødes med og få input af de danske samarbejdspartnere, og præsenterede arbejdsgruppen for det endelige design og navn: SUPERDANISH: Newfangled Danish Culture i midten af marts

12 Der blev udarbejdet en 28 sider lang brochure for den samlede festival, som bl.a. blev bragt som indstik i Globe and Mail. Endvidere blev der trykt plakater, postkort etc. Indenfor de enkelte kunstarter blev der udarbejdet særskilte kataloger, plakater, postkort etc. Presseomtale Der blev i alt skrevet 59 artikler, kronikker, anmeldelser etc. i dansk dagspresse direkte relateret til SUPERDANISH i løbet af Derudover blev der sendt adskillige timers radio på DR/P1 og DR/P2, ligesom der var flere indslag på både DR1 og TV2 i forbindelse med åbningen af festivalen. Udover artikler og indslag direkte relateret til SUPERDANISH, fik arkitekturudstillingen Too Perfect Seven New Denmarks megen særskilt presse, også i fagblade som Arkitekten, Byggeri, Design Matters og andre. Omfanget af pressedækningen i Danmark var meget tilfredsstillende. SUPERDA- NISH havde pressens bevågenhed, og der var et godt fremmøde til det afholdte pressemøde. Pressedækningen var ganske bred og ikke kun relateret til festivalens største arrangementer. I Canada blev der i alt bragt 151 artikler, kronikker, interviews og anmeldelser og akkumuleret 52 artikler og indslag i elektroniske medier (herunder radio og tv) i løbet af Konklusionen fra canadisk side var, at medieinteressen og dækningen var aldeles overvældende, og de deltagende sponsorer var yderst tilfredse med eksponeringen. I Harbourfront Centres medierapport lyder konklusionen således: Overall, SUPERDANISH garnered an extremely high volume of media coverage and awareness for Denmark, Harbourfront Centre and SUPERDANISH partners and sponsors. [Harbourfront Centres understregning] Bruce Hutchinson, leder af marketing- og presseafdelingen på Harbourfront Centre, bemærkede om pressedækningen: It is certainly the largest [media report] we have ever created, a testament to all the coverage SUPERDANISH engendered. Både danske og canadiske presseklip kan lånes til gennemsyn ved henvendelse til Kunststyrelsen. 12

13 Åbningen af SUPERDANISH den 28. september 2004 SUPERDANISH havde officiel åbning den 28. september Fra Danmark deltog HKH Prins Joachim, Kirkeminister Tove Fergo (stedfortrædende Kulturminister), Kunstrådets formand Lars Liebst, samt Kunststyrelsens direktør Poul Bache. Desuden deltog medlemmer af Folketingets Kulturudvalg, de deltagende danske kunstnere, som var i Toronto, repræsentanter fra de faglige centre samt fra Den danske Ambassade i Ottawa. Fra Canada deltog HE Adrienne Clarkson (Governor General of Canada), CEO William S. Boyle, Harbourfront Centres bestyrelse og medarbejdere samt repræsentanter fra de canadiske samarbejdspartnere. Program for åbningen af SUPERDANISH: 15:35 Åbning af kunsthåndværkudstillingen Stuff 16:00 Åbning af arkitekturudstillingen Too Perfect: Seven New Denmarks Åbning af Superflex soloudstilling Åbning af Lars Mikkelsens værk Center Bar Åbning af Pointed Danish Photography 17:00-19:00 Officiel åbning med taler af: CEO William J. S. Boyle HE Adrienne Clarkson Kirkeminister Tove Fergo HKH Prins Joachim Der var ca gæster til den officielle åbning, og senere på dagen var der i alt ca besøgende til receptionerne på de enkelte udstillinger. Flere danske nyhedsmedier dækkede åbningen: TV2, Politiken, Ekstra Bladet, Børsen samt Indius Pedersen (freelance journalist for ugebladspressen). HKH Prins Joachim i Toronto, den september 2004 HKH Prins Joachim var officielt inviteret til at åbne SUPERDANISH, og han deltog i hele åbningsarrangementet. Herudover besøgte Prinsen et antal udstillinger, overværede The Handmaid s Tale på Canadian Opera Company og havde en række møder med erhvervslivet. Prinsen mødtes med den danske presse og gav desuden et par interviews til canadisk presse. Prinsens deltagelse og synlige interesse vurderes til at have være en stor gevinst for SUPERDANISH. Folketingets Kulturudvalg i Toronto, den 27. september 1. oktober 2004 Folketingets Kulturudvalg deltog i åbningen af SUPERDANISH. Herudover besøgte udvalget en række gallerier og institutioner, som indgik i festivalen, og mødtes også med flere af de deltagende danske kunstnere. Udvalget overværede operaen The Handmaid s Tale og mødte komponisten Poul Ruders. Udvalget udtrykte stor tilfredshed med besøget. Udvalgets rapport kan læses på 13

14 De enkelte kunstfaglige områder Arkitektur Dansk Arkitektur Center ønsker at bidrage til udviklingen af arkitektbranchen gennem udstillingstrilogien DAC RE-THINK. Trilogien søger samlet at undersøge og udvikle det fremtidige potentiale i dansk byggeri og design i forhold til den globale økonomi, som dansk kultur- og erhvervsliv er en del af. Trilogiens første udstilling Too Perfect - Seven New Denmarks blev præsenteret i Toronto under SUPERDANISH som DAC s bud på udviklingen af syv nye designøkonomier med fokus på den nationale formgivningstradition i forhold til de globale udfordringer. Udstillingen blev vist samtidig i København og var desuden samtidig udstillet i den danske pavillon på biennalen i Venedig. Too Perfect Seven New Denmarks blev udviklet af den canadiske corporate designer Bruce Mau i samarbejde med DAC og de danske tegnestuer PLOT, Arkitema, Nord, SRL Arkitekter og Kontrapunkt. Samarbejdet begyndte med et tankeeksperiment: Hvis Danmark var verdens største virksomhed, hvad skulle denne virksomhed så tilbyde verden? Først udvikledes en bruttoliste på 100 muligheder, derefter udvalgtes 7 områder, hvor danske arkitekter kan gøre en markant forskel. Sammen skabte de et fremtidigt univers bestående af 7 pragmatiske utopier eller fremtidsvisioner, der kan blive til virkelighed inden for få år. Udstillingen er første del af udstillingstrilogien DAC RE-THINK, hvor DAC ønsker at bidrage til udviklingen af arkitektbranchen. Trilogien søger samlet at undersøge og udvikle det fremtidige potentiale i dansk byggeri og design i forhold til den globale økonomi, som dansk kultur- og erhvervsliv er en naturlig del af. Billedkunst De deltagende danske billedkunstnere på SUPERDANISH festivalen repræsenterede en bred vifte af generationer og genrer. Foruden installationer på Harbourfront Centre af John Kørner og Lars T. Mikkelsen viste kunstnergruppen Superflex et nyt værk på Power Plant. Ti andre kunstnere udstillede værker på lokale gallerier i Toronto. Udover udstillingerne deltog en del af de danske kunstnere med præsentationer af deres praksisser på Kunstakademiet i Toronto. Der blev ligeledes samarbejdet mellem Louisianas Børnehus og Harbourfront Centres afdeling School by the Water om formidling af samtidskunst til børn. Præsentationen af dansk samtidskunst i Toronto var delt op i flere grupper: Udstillingsstedet Power Plant havde valgt at fokusere på en stor soloudstilling med kunstnergruppen Superflex. På Harbourfront Centre vistes John Kørner og Lars T. Mikkelsen, der bidrog med henholdsvis en udendørs installation Factory og med installationen Center Bar. Under titlen Danish Directory blev følgende 9 billedkunstnere præsenteret på 7 for- på Zsa Zsa Gallery, Lilibeth Cuenca Rasmussen på Gallery 1313, Nicolai Recke på Gallery 1313, Claus Carstensen på Christopher Cutts Gallery, Kirstine Roepstorff skellige Toronto-gallerier: Jens Haaning på Goodwater Gallery, Mette Winckelmann på 14

15 Lonsdale Gallery, Jesper Just på YYZ Artists Outlet og Goll & Nielsen på Mercer Union Centre for Contemporary Art. På Harbourfront Centres York Quay Gallery viste vinduesinstallationer vej til deres udstillinger ude i byen. På den måde blev der knyttet synlige bånd til udstillingerne og gjort opmærksom på disse. Herudover havde Harbourfront Centre valgt at præsentere en række billedkunstnere og fotografer under overskriften Pointed Danish Photography: Krass Clement på The Photo Passage, Henrik Saxgren på Pikto Gallery og The Photo Passage samt Jacob Aue Sobol på Premiere Dance Theatre. Billedkunstcentret i Kunststyrelsen havde fra starten besluttet at følge sin praksis med at invitere de implicerede canadiske kuratorer på besøgsprogram i Danmark for at give dem mulighed for at stifte dybdegående bekendtskab med den danske billedkunstscene og for at få mulighed for at vælge relevante kunstnere ud til sparring og dialog med kunstscenen i Toronto. De canadiske kuratorer valgte hvilke danske kunstnere, de ville udstille og Udvalget for dansk billedkunst i Udlandet behandlede ansøgningerne om støtte til kunstnernes deltagelse i festivalen. Det må konkluderes, at den klare strategi for udvælgelsen af kunstnere foretaget af lokale kuratorer gjorde, at de mange udstillinger bar tydeligt præg af en stærk lokal forankring. Et indgående kendskab til det enkelte galleri og dets publikum samt en faglig indsigt i de danske kunstnere gjorde, at udstillingerne i høj grad og på vellykket vis var tilpasset den lokale scene. Rent praktisk betød dette også, at de enkelte udstillingers åbninger fandt sted på forskellige tidspunkter, alt efter det enkelte galleris program og praksis. Film Spillefilm Det Danske Filminstitut arbejdede sammen med Cinematheque Ontario omkring visning af nyere danske film. I alt blev 12 film vist i cinematekets sal, i perioden fra den 22. oktober til den 4. november Titlen på programmet, som var sammensat af den canadiske filmkurator Steve Gravestock, var Danish for beginners: Recent Danish Cinema. I samarbejde med Cinematheque Ontario havde Det Danske Filminstitut inviteret to danske filmfolk til Toronto: Jørgen Leth og hans producer Marianne Christensen. Fra Filminstituttet deltog Anders Geertsen. Jørgen Leth, Marianne Christensen og Anders Geertsen var til stede ved en række af visningerne, og der blev arrangeret velbesøgte Q & A -sessioner ved alle visningerne af Leths film. Steve Gravestock var personlig til stede ved alle visningerne, hvor han introducerede de danske film for publikum. Hele planlægningsfasen, det forberedende arbejde og udlån af film fra Det Danske Filminstitut til Cinematheque Ontario i Toronto forløb helt problemfrit. Det var af afgørende betydning for arrangementet at Det Danske Filminstitut kunne arbejde 15

16 sammen med Cinematheque Ontario. Institutionerne kender hinanden godt, og der foregår en løbende udveksling af film, ligesom begge parter jævnligt viser film fra hinandens lande. Steve Gravestock, som kuraterede programmet, er en anerkendt ekspert inden for dansk og nordisk film. Det Danske Filminstitut møder ham jævnligt i internationale festivalsammenhænge, og naturligvis altid i forbindelse med den årlige Toronto International Film Festival (TIFF) i september måned. Da Steve Gravestock er en kender af dansk film var det helt naturligt at lade ham kuratere. Cinematheque Ontario har i lighed med Cinemateket i København en stor kreds af medlemmer, som modtager månedens program, og som er flittige brugere af cinematekets visninger. Cinemateket har med andre ord et stort og klart defineret publikum, det er et kendt og anerkendt sted for visning af kvalitetsfilm, og cinemateket har de professionelle markedsføringsværktøjer - og budgetter - der kræves for at annoncere og tiltrække publikum til sine arrangementer. I forbindelse med festivalen havde Det Danske Filminstitut produceret en folder, hvor de 12 danske film var nærmere beskrevet. Børnefilm I forbindelse med Harbourfront Centres research i Danmark i foråret 2004 blev det klart for arrangørerne, at Danmark har noget helt særligt at byde på, hvad angår børne- og ungdomsfilm samt filmformidling for børn og unge. Arrangørerne opfordrede Det Danske Filminstitut / Center for Børne- & Ungdomsfilm til at bidrage med filmvisninger for den brede offentlighed, et seminar for professionelle og workshops (hands-on filmproduktion) for skoler. Det Danske Filminstitut bidrog økonomisk til festivalen med kulturudvekslingsmidler. Afdelingsleder Charlotte Giese og projektkoordinator Barbara Rovsing Olsen fra Center for Børne- og Ungdomsfilm stod for festivalens program og gennemførelse med bistand fra Filminstituttets to festivalafdelinger. Det Danske Filminstitut / Center for Børne- & Ungdomsfilm deltog i Harbourfront Centres biografsal med to kortfilmprogrammer (i alt ni titler) for de yngste børn, to spillefilm for de større børn og to spillefilm for et teenagepublikum. Programmerne var sammensat af nogle af de bedste danske børne- og ungdomsfilm produceret indenfor de seneste år. Den nyeste film var Terkel i knibe (2004) af Stefan Fjeldmark, Thorbjørn Christoffersen og Kresten Vestbjerg Andersen. I perioden 3. oktober 11. oktober blev de seks forskellige programmer vist to gange, i alt 12 forestillinger. Terkel i knibe blev introduceret af Kresten Vestbjerg Andersen og Thorbjørn Christoffersen, og alle andre visninger blev introduceret af Charlotte Giese og Barbara Rovsing Olsen. Det Danske Filminstitut / Center for Børne- & Ungdomsfilm deltog også med seminaret What s so special about Danish kids films?, hvor Charlotte Giese præsenterede den danske model med dels den historiske udvikling, dels et vue over situationen i dag. Seminarets anden halvdel blev præsenteret af to af instruktørerne bag Terkel i knibe, Kresten Vestbjerg Andersen og Thorbjørn Christoffersen. De berettede om filmens tilblivelsesproces, filmens look og tone, lav-budgettet og de nye animationsteknikker. 16

17 Kunsthåndværk Under SUPERDANISH i Toronto efteråret 2004 samarbejdede Danish Crafts med de kunsthåndværkfaglige parter på Harbourfront Centre om etablering af udstillingen STUFF Ingenuity & Critique, et seminar Critical writing and Curatorial Practice og workshops på fagspecifikke områder. STUFF Ingenuity & Critique var en omfattende udstilling i York Quay Gallery med noget af det mest udfordrende nutidige danske kunsthåndværk fra af de mest toneangivende danske kunsthåndværkere. Udstillingen blev co-curateret af Melanie Egan fra canadisk side og Louise Campbell fra dansk side. Harbourfront Centre stod for opsætning af udstillingen. Danish Crafts stod for udarbejdelsen af et udstillings-magasin, der gav alle deltagende kunstnere en individuel synlighed og som diskuterede fagligt relaterede emner. Danish Crafts producerede endvidere et særskilt website rettet mod den internationale presse. Seminaret Critical writing and Curatorial Practice var et internationalt seminar med centrale fagpersoner på området, der havde til formål at udveksle erfaringer, etablere netværk og diskutere en professionel standard i curatering af kunsthåndværk. Kunsthåndværkområdet har siden Harbourfront Centres start været et centralt fagligt område på centret. Derfor har Danish Crafts oplevet en meget stor interesse hos Harbourfront Centre for at dansk kunsthåndværk skulle være en del af festivalen. Det har været væsentlig for projektet, set fra kunsthåndværkets synsvinkel, at der var udført grundig research forud for beslutningen om deltagelse i projektet, så man på kort sigt sikrede de mest optimale omstændigheder og på lang sigt sikrer forankring og opfølgning. Litteratur Den litterære del af SUPERDANISH blev afviklet i tæt samarbejde med International Festival of Authors (IFOA) på Harbourfront Centre i perioden den oktober IFOA havde et dansk fokus med syv danske forfattere: Suzanne Brøgger, Jakob Ejersbo, Ulrikka S. Gernes, Katrine Marie Guldager, Benn Q. Holm, Niels Lyngsø og Per Helge Sørensen. Hver forfatter gennemførte to oplæsninger og rundbordssamtaler med stor succes. De danske forfattere optrådte i selskab med internationale forfattere og således altid foran et stort publikum, der kunne orientere sig om de danske forfattere i litteraturmagasinet The Review s danske temanummer. De danske forfattere havde i forbindelse med festivalen en bred berøringsflade med det litterære miljø i Toronto. Eksempelvis i form af gode kontakter til The Review og bogredaktøren på avisen The Globe and Mail samt canadiske udgivelser af henholdsvis Jakob Ejersbos Nordkraft og udvalgte digte af Niels Lyngsø. 17

EVALUERING SPANIEN 2008

EVALUERING SPANIEN 2008 Juni 2009 Jour.nr.: EVALUERING SPANIEN 2008 Godkendt af Kunstrådets Litteraturudvalg den 18. maj 2009 CVR-nr: 11 87 69 27 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Metode... 3 3. Konklusion... 3 4.

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt Folkeuniversitetet præsenterer festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker erotik og hjernens kemi evalueringsrapport Rapport 2013 Rapporten for festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker, erotik og hjernens kemi 2013

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN NY KULTURMINISTER Uffe Elbæk beskrives som idérig og entreprenant. Som kulturminister står han allerede nu over for svære opgaver i en krisetid. AVENY-T IGEN Navnet på teatret er det samme som tidligere,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab

DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014. Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2014 Kultur, bæredygtighed og velfærd Børn og unge Uddannelse og videnskab Uppercut Danseteater viste En kort, en lang i Kina ifm kultursatsningen i Kina 2014-15.

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Med byen som mulighedsrum for læsning og litteratur

Med byen som mulighedsrum for læsning og litteratur Danmarks Biblioteksskole Hans Elbeshausen Med byen som mulighedsrum for læsning og litteratur En fremadrettet evaluering af netværksprojektet København læser Udarbejdet for Københavns Biblioteker Danmarks

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

LAVBUDGETBØLGE I DANSK FILM

LAVBUDGETBØLGE I DANSK FILM HJÆLP TIL UNGE DANSERE Med et særligt kompagni for unge nyuddannede dansere vil Marie Brolin-Tani give det unge dansemiljø en håndsrækning. DANSEMILJØ TIL CARLSBERG Dansens Hus, Dansescenen og Dansk Danseteater

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere