Indhold. Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1. Indbrudskurven skal knækkes 2. Hæleren er lige så slem som stjæleren 5. Et tryggere samfund 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1. Indbrudskurven skal knækkes 2. Hæleren er lige så slem som stjæleren 5. Et tryggere samfund 6"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Indhold Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1 Indbrudskurven skal knækkes 2 Hæleren er lige så slem som stjæleren 5 Et tryggere samfund 6 Tv-overvågning og trygge beboere 8 Ungdomskriminalitet 10 Kærestevold 11 Børn med flygningebaggrund 12 Den Kriminalpræventive Pris 13 Det støtter vi 14 Sekretariatet, forretningsudvalg, plenarforsamling og udvalg Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, Glostrup Ansvarshavende red: sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Fotos: Michael Daugaard s. 1, 3, 8 Ulla Skov, s. 2, 11, 13, 16, 18 Mogens Flindt, Scanpix, s. 6 Michael Varming, s. 8 Colorbox, s. 12 Ricky Molloy, s. 13 Vores Unge, s. 14 Man-Kind CPH, s. 15 Jean-Marc Monnier, s. 22 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag : DKR.nr: ISBN: Marts 2011 Kopiering tilladt med angivelse af kilde.

3 Tidlig indsats vigtigere end nogensinde På trods af omfattende protester fra organisationer og myndigheder blev den kriminelle lavalder i 2010 sat ned til 14 år. Det er da heller ikke nogen hemmelighed, at DKR frarådede lovændringen, fordi vi mener, at den i værste fald kan være med til at fastholde de unge i en kriminel løbebane. Vi kan ikke få øje på de kriminalpræventive fordele ved at retsforfølge helt unge og fjerne maksimumstraffen for de unge. Nu er loven trådt i kraft, og vi vil derfor arbejde på, at den forebyggende indsats over for udsatte børn og unge starter endnu tidligere. Det er helt afgørende, at vi alle reagerer meget hurtigt på selv små tegn på mistrivsel hos børn og at de unge kender konsekvenserne ved at begå en kriminel handling, så de i tide fravælger denne vej. Indbrudstyvene skal stoppes Et mål for DKR i 2010 var at knække den stærkt stigende indbrudskurve. Indbrud i private hjem toppede i 2009 med tilfælde - en stigning på 50 % siden Vi har igennem året haft fokus på, hvordan folk kan blive bedre til at sikre deres bolig med gode låse og et udvidet naboansvar. Vi ved, at nabohjælp rent faktisk virker, og at låse, døre og vinduer af en god standard gør det sværere for en tyv at bryde ind. Denne viden har vi forsøgt at udbrede gennem et styrket samarbejde med vores medlemsorganisationer og myndigheder. Kurven for indbrud i private hjem blev faktisk knækket med udgangen af Et fald på 8 % på landsplan må siges at være en succes, og vi tilskriver den de mange initiativer, der er sat i gang hos DKR og med regeringens indbrudspakke, hvor mange parter er inddraget. Bl.a. har politiet haft forebyggelse og efterforskning af indbrud som en prioriteret indsats, og det har uden tvivl også haft en positiv betydning. DKR vil dog ikke stoppe indbrudsforebyggelsen endnu indbrud i 2010 er stadig et meget højt tal, og det har store konsekvenser for de mange mennesker, det rammer. Vi holder fast i indsatsen i 2011 og håber, at vi også ved dette års udgang kan registrere et fald i indbrudstallet. Hvad kan vi gøre bedre? For nogle år siden fastlagde DKR en strategi for vores indsats og nogle mål for arbejdet, og 2010 var så året, hvor vi gjorde status over, hvor langt vi er nået. Vi gennemførte en undersøgelse af borgernes, brugernes og medlemmernes kendskab, brug og tilfredshed med DKR, og de tre undersøgelser viser, at kendskabet til DKR kan blive bedre. En positiv melding er dog, at de, som kender os og bruger vores rådgivning, er meget tilfredse med kvaliteten. Det kan vi kun være tilfredse med, men vi vil sætte ekstra ind på at blive mere synlige, så flere kan få glæde af vores viden og rådgivning. Arbejdet for at øge kendskabet til DKR skal gøres sammen med vores medlemsorganisationer, og jeg vil her gerne takke for den store og engagerede indsats vores medlemmer lægger i det kriminalitetsforebyggende arbejde. Sammen med jer kan vi nå ud til endnu flere. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke for et godt og tæt samarbejde med Rigspolitiet og Justitsministeriet, og jeg ser frem til en tæt dialog bl.a. om hæleri her i Eva Smith Formand, Det Kriminalpræventive Råd Foto: Michael Daugaard 1

4 Knap private hjem oplevede at få ubudne gæster i 2009, og det er en stigning på omkring 50 % sammenlignet med DKR satte som mål at knække kurven med en række indsatser, som angriber problematikken fra flere sider. Samtidig blev der sat ekstra fokus på at løse problemet, da regeringen lancerede deres indbrudspakke i foråret Her indtager DKR en stor rolle som samarbejdspartner i flere af indsatserne. Indbrud kurven skal knækkes Sikringsniveauet i danske hjem er forholdsvis lavt set i forhold til andre europæiske lande. Det påpegede DKR på sit årsmøde, hvor den hollandske forsker Jan van Dijk præsenterede Hollands løsning på indbrudsproblemet. Når nybyggede huse bliver udstyret med indbrudssikre døre og vinduer, falder antallet af indbrud med 50 % uden at indbruddene bliver flyttet til andre områder. Det samlede antal indbrud i Holland er faldet med 4 %. I Holland kigger man også på boligområdernes indretning, stisystemer, belysning og beplantning. Ved at tage udgangspunkt i kriminalpræventive anbefalinger, når boligområderne anlægges eller renoveres, kan man reducere kriminaliteten betragteligt. DKR mener, at vi kan lære meget af den hollandske model, bl.a. ved at stille krav om, at boliger udstyres med indbrudssikre døre og vinduer ved nybyggeri og ved ombygning. Det bør også være et krav, at boligområder planlægges ud fra kriminalpræventive principper med god belysning, gode oversigtsforhold og fællesarealer, beboerne har lyst til at bruge. I Danmark skal vi hver især blive langt bedre til at beskytte vores hjem med sikre låse og solide døre og vinduer. Vi skal også blive bedre til at holde øje og gøre det svært for tyven at slippe væk, uden at blive opdaget. Eva Smith, Formand for Det Kriminalpræventive Råd Start med din egen bolig Det er ikke kun boligområder og myndigheder, der skal gøre en indsats for at nedbringe indbrudstallet. Borgerne kan gøre meget for at sikre deres egne boliger. I starten af året udgav DKR folderen Beskyt dig mod indbrud. Den giver nogle enkle anvisninger på at sikre døre og vinduer i hjemmet, og inddrage naboerne og grundejerforeningen i en mere systematisk indsats mod indbrud i hele området. Justitsminister Lars Barfoed og den hollandske forsker Jan van Dijk gav deres bud på indbrudsforebyggelse på Rådets årsmøde. 2

5 En høj hæk foran huset giver meget privatliv - men tyven får også arbejdsro. 3

6 Indbrudspakken I regeringens indbrudspakke er der samlet en række indsatser, som tilsammen kan reducere indbrudstallet væsentligt, fordi de tager udgangspunkt i et helhedsorienteret perspektiv, hvor både borgere og myndigheder bidrager til forebyggelsen. DKR indgår i en række af pakkens centrale indsatser: En vejledning om tekniske og bygningsmæssige tiltag til bygherrer, arkitekter, håndværkere m.fl. At videreudvikle den klassiske nabohjælp, så konceptet om naboansvar indarbejdes i grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, beboerforeninger m.fl. Eksempelprojekt i en række kommuner, hvor man indarbejder kriminalpræventive hensyn i lokalplanlægningen Uddannelse af byplanlæggere i kriminalpræventiv miljøplanlægning Fokus på hæleri, som er med til at holde indbrudstallet oppe. Indbrudspakken nævner også DKR s rådgivningsmateriale og stopindbrud.dk som materiale, der skal være tilgængelige på relevante hjemmesider, og som kan bruges af politiet og forsikringsselskaberne i deres oplysningsarbejde. Europæisk samarbejde Stigende indbrudstal er ikke blot et problem i Danmark. I Europa som helhed er der over årtier sket en mangedobling af indbrudstallet, og det er baggrunden for, at EU har igangsat et fælleseuropæisk projekt, der kan hjælpe medlemsstaterne til en samlet forebyggelse af problemet. DKR har i 2010 deltaget i den europæiske arbejdsgruppe. Gruppen har udarbejdet materiale, der kan: inspirere beslutningstagere til at lave politikker for indbrudsforebyggelse give eksperter og praktikere indsigt i problematikken i europæisk sammenhæng, så der skabes partnerskaber på tværs af grænser inspirere eksperter og praktikere til konkrete forebyggelsesinitiativer. Der er udarbejdet en online manual med metoder til indbrudsforebyggelse og en virtuel applikation, der udpeger risikoområder og forebyggelsesmuligheder i private hjem. Europakommissionen har støttet arbejdet økonomisk. DKR har samarbejdet med flere medlemsorganisationer om at udbrede anbefalingerne i pjecen Beskyt dig mod indbrud. Det har resulteret i temaartikler om indbrudssikring i flere medlems- og fagblade. Indbrudssikring har desuden været et højt prioriteret emne for landsdækkende og lokale medier, og det har betydet en øget interesse for DKR s rådgivning. Pjecen blev trykt i eksemplarer, og allerede i slutningen af året var langt hovedparten udsendt til interesserede borgere og medlemsorganisationer. Pjecen er lavet af DKR s repræsentanter fra Forsikring & Pension, SikkerhedsBranchen, Dansk Låsesmede Forening, Rigspolitiet og politiet. 4

7 I slutningen af året blev indbrudspakkens indsats mod hæleri lanceret. Det er en kampagne, som med sloganet Tænk over prisen skal få folk til at være mere opmærksomme, når de køber brugte varer. Kampagnen er blevet til i et samarbejde med Justitsministeriet, Forsikring & Pension og Rigspolitiet. Hæleren er lige så slem som stjæleren Sloganet Tænk over Prisen rummer tre budskaber: Prisen kan være for god til at være sand, og så skal man tænke over den pris, andre har måttet betale, for at man køber stjålne varer. Endelig kan man selv komme til at betale en høj pris, hvis hæleriet bliver opdaget: Varen bliver konfiskeret, og man får en straf. Kampagnens hovedelement er hjemmesiden taenkoverprisen.dk, hvor man kan finde oplysninger om indbrud, hæleri, konsekvenser og lovgivning. Der er også et lille spil, hvor man kan teste, hvor god man er til at undgå hælervarer, små film, radiospots, en mulighed på Facebook for at komme med sine egne syge forklaringer på, hvor man har fået en vare fra. Hæleri er et fokusområde for DKR i 2011, så kampagnens elementer vil blive brugt i samarbejdet med medlemsorganisationerne til at udbrede budskabet til borgerne. DKR s medlemsorganisationer kan med et støttebanner på deres egne hjemmesider tilkendegive, at de er en del af kampagnen. Vælg en figur og prøv om du kan undgå at købe hælervarer i hælerspillet på taenkoverprisen.dk 5

8 DKR s mission er ikke blot at forebygge kriminalitet. Vi ønsker også at skabe et tryggere samfund. Ligesom indbrud er vold et af de kriminalitetsområder, der skaber utryghed i befolkningen, og DKR valgte derfor at prioritere arbejdet med den utryghedsskabende vold højt i Et tryggere samfund Bandekriminalitet har været på den samfundsmæssige dagsorden i et par år, og DKR har arbejdet med problematikken omkring bander på flere måder i Sammen med politi og kommuner har vi afdækket, hvilke erfaringer, der findes både nationalt og internationalt med indsatser, der både kan stoppe rekrutteringen til bander og hjælpe bandemedlemmer, der ønsker en ny start. Kommunernes indsats DKR har undersøgt de kommunale indsatser mod rekruttering til bander, og indsatserne er beskrevet i en rapport, der udkommer i marts Den viser bl.a., at kommunernes arbejde med bander tit er tænkt ind i de eksisterende kriminalitetsforebyggende initiativer over for kriminalitetstruede unge. Rapporten kommer med bud på, hvordan kommunerne kan arbejde mere strategisk og koordineret med bandeproblematikken. En central udfordring for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er at skabe en fælles forståelse for feltet. Alene brugen af begrebet bander anvendes meget forskelligt, og det kan give misforståelser både i de faglige miljøer og i offentligheden. En fælles forståelse kan være med til at målrette indsatsen bedre. DKR anbefaler også, at bande- og lokalråd indtager en mere tydelig rolle i det strategiske og koordinerende arbejde med at forebygge at unge tiltrækkes af kriminelle miljøer. Politiets indsats DKR deltager i politiets nationale følgestab mod bander, som er en platform for faglige drøftelser og erfaringsudveksling om myndighedernes samarbejde og den efterforskende og forebyggende indsats overfor bandemiljøet. I 2009 og 2010 blev der afsat 2,5 mio. pr. år på Finansloven til vidensopsamling og uddannelse i bekæmpelse af bandekriminalitet inspireret af blandt andet udenlandske erfaringer. DKR har deltaget i forsknings- og uddannelsesprojektet indenfor politiet ved at Mogens Flindt, Scanpix. 6

9 bidrage til en beskrivelse af international forskning om forebyggelse af bandekriminalitet. Den indsamlede viden indgår i politiets fremadrettede arbejde med at forebygge og bekæmpe kriminalitet begået af bander og andre kriminelle grupperinger. Samlet set har de forskellige undersøgelser og samarbejdsrelationer givet DKR et bredt grundlag for arbejdet med at forebygge bandekriminalitet. DKR vil bruge den indsamlede viden til at kvalificere vores rådgivning om, hvordan myndigheder og kommuner kan arbejde med helhedsorienterede indsatser, der både dækker det opbyggende, forebyggende og kriminalitetsforebyggende niveau. Nye tal for vold 1,4 % af danskerne var udsat for vold i Det viser nye tal, som blev offentliggjort i Voldstallet i 2009 er det laveste siden målingerne begyndte i Undersøgelsen bekræfter endnu en gang, at risikoen for at blive udsat for vold i Danmark er ganske lille. Det samlede billede af voldsudsatheden har ligget omkring 2 % siden midten af halvfemserne, men altså med et foreløbigt lavpunkt i 2009 på 1,4 %. 11% af befolkningen blev i 2009 udsat for tyveri. Dette tal har været stabilt de senere år. I alt stjal tyvene værdier for ca. 6,5 milliarder kroner i 2009 Befolkningens angst for at blive udsat for kriminalitet befinder sig tilsvarende på et stabilt niveau. 88 % bekymrede sig i 2009 kun af og til eller sjældnere om at blive udsat for kriminalitet. Undersøgelsen er lavet af Flemming Balvig, Københavns Universitet og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningskontor. Undersøgelsen er finansieret af DKR, Rigspolitiet og Justitsministeriet. Hjemmerøverier Hjemmerøverier har ikke blot store konsekvenser for de mennesker, der udsættes for det. De kan også påvirke tryghedsfølelsen i hele lokalsamfundet. Forskningsprojektet Hjemmerøverier og utryghed i lokalsamfundet viser, hvilken betydning et hjemmerøveri har for beboernes tryghed i tre udvalgte lokalsamfund. Gørlev, Ganløse og Herfølge har haft oplevelsen på tæt hold, og beboerne i de tre lokalsamfund har deltaget i projektets undersøgelse. De er blevet spurgt om, hvilken indflydelse hjemmerøveriet har haft på deres adfærd og tryghed, og om de før og efter hjemmerøveriet har gjort noget særligt for at forebygge kriminaliteten. Undersøgelsens resultater offentliggøres i starten af Hjemmerøverier kan opdeles i tre hovedkategorier 1) Egentligt hjemmerøveri, hvor gerningsmanden og offeret ikke kender hinanden, men gerningsmanden trænger ind i boligen, fordi han har en formodning om, at der er værdier at hente. 2) Røveri i privat hjem på grund af en konflikt mellem offer og gerningsmand, et motiv om hævn eller gældsinddrivelse, fx fra narkohandel. 3) Indbrud i et privat hjem, som udvikler sig til et røveri. (Rigsadvokatens analyse, 2009) Forskningsprojektet er udført af Annalise Kongstad og Peter Kruize fra Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet og er økonomisk støttet af Justitsministeriets forskningspulje og DKR. Undersøgelsen viser også danskernes udsathed for andre former for kriminalitet. 16 % af befolkningen i var udsat for tyveri, hærværk eller vold. Det ligger under niveauet for , hvor omkring 25 % var udsat for kriminalitet. Andre konklusioner fra undersøgelsen: Udsatheden for kriminalitet er faldet med omtrent en tredjedel siden 2001 Hvor mange hjemmerøverier? Politianmeldte hjemmerøverier steg fra 215 i 2006 til 359 i Det er en stigning på 67 %. 10 % af de anmeldte hjemmerøverier er begyndt som indbrud, men udviklede sig til røveri. I 44 % af de anmeldte hjemmerøverier er der anvendt fysisk vold. I 4 % af de anmeldte sager blev ofret eller ofrene bundet fast. 7

10 Tv-overvågning og trygge beboere Mange mener, at tv-overvågning er løsningen i boligområder, der er plaget af kriminalitet. I sommeren 2010 blev det med en lovændring muligt for boligområder og idrætsanlæg at tv-overvåge områder med offentlig adgang. DKR mener, at tv-overvågning skal bruges med omtanke, der hvor det virker. I andre tilfælde er der en række nemmere og billigere løsninger, man kan afprøve. Nye rådgivningsmaterialer På et fællesudvalgsmøde i DKR diskuterede medlemmerne spørgsmålet om tv-overvågning. Der er områder, hvor tv-overvågning kan have en positiv effekt, og områder, hvor DKR anbefaler andre løsninger. Vi ønsker at udbrede en større viden om, hvornår tv-overvågning er et effektivt redskab, og det var baggrunden for, at DKR i efteråret udsendte pjecen Et vågent øje om tv-overvågning og andre forebyggende metoder. Pjecen blev desuden aktualiseret af lovændringen. Som opfølgning på tryghedsspørgsmålet udgav DKR i slutningen af året en pjece om tryghedsvandringer, som er en metode, man kan bruge i arbejdet med at forebygge kriminalitet og skabe mere tryghed. Et vågent øje og Tryghedsvandringer supplerer hinanden og kan bruges af boligforeninger, kommuner og politi til at arbejde med forebyggende og tryghedsskabende initiativer i boligområderne. Boligområder, som er åbne og indbydende er mere trygge at færdes i. Øverst er det tillukket med mange gemmesteder, nederst er der gode oversigtsforhold. 8

11 Det mener DKR Forud for lovforslaget om en ændring i loven om tv-overvågning, afgav DKR et høringssvar. Uddrag af høringssvaret: Forskningen viser en kriminalpræventiv effekt af tvovervågning i forhold til fx tyveri og hærværk ved overvågning af parkeringskældre og -huse, altså af afgrænsede rum, hvor folks motiv og mål for at bevæge sig i området relativt nemt kan bestemmes. Der findes derimod ingen påvist sammenhæng mellem tv-overvågning og reduktion af mere spontant opstået kriminalitet, som fx vold. En reduktion af kriminalitet i boligområderne kan fx skabes ved en kriminalpræventiv planlægning af boligområdernes indretning ved nybygning og renovering. En udvikling på det område kunne med fordel støttes gennem en ændring af planloven og bygningsreglementet. Det Kriminalpræventive Råd definerer tryghed som en subjektiv oplevelse af omverdenen, der opstår, når man føler sig fri for farer og bekymringer, og på den anden side har en følelse af tillid, hvor man kan stole på nogen eller noget, og hvor man har mulighed for at udvikle sig. Opstilling af tvovervågningsudstyr kan skabe en forventning om, at andre tager sig af tingene. Det vil kunne give en form for tryghed for beboerne og andre personer i området. Tv-overvågning erstatter dog ikke den menneskelige kontrol, som fx folk der færdes i et område. Ikke alle tv-kameraer er bemandede, og der vil derfor ikke automatisk komme hjælp til, når der bliver begået en kriminel handling. Europas tryghedsprojekter EU s kriminalpræventive netværk, EUCPN, hvor DKR deltager på Danmarks vegne, havde også fokus på borgernes tryghed i Det udmøntede sig bl.a. i en konference om de bedste projekter under overskriften Et sikkert hjem i et sikkert samfund. I forbindelse med konferencen blev den europæiske pris, ECPA, uddelt. Formålet med prisen er at belønne initiativer, der har vist en positiv effekt og som er udtryk for god praksis på området. 17 europæiske lande konkurrerede om ECPA. Projekt Safe Senior sikrede Polen sejren. Det polske projekt har fokus på ældre menneskers tryghed og sikkerhed. Polen har et stigende problem med en særlig form for bedrageri, som kaldes barnebarns-bedragerier. Denne kriminalitetsform udfolder sig ved, at bedrageren ringer til den ældre og udgiver sig for at være et familiemedlem, fx barnebarn, som behøver et lån, som en ven vil komme og hente. Den ældre kan blive narret på flere måder. Først ved at give penge direkte eller indirekte til det falske familiemedlem og senere ved indbrud. Et af projektets mål er at øge sikkerheden for ældre og få dem til at føle sig mere trygge samt at aktivere nabofællesskabet. Indsatsen har bestået i at afholde informationsmøder, workshops samt udlevering af alarmer, der er koblet til politiet. Bornholm Danmarks bidrag til ECPA var projektet En Tryg Ø fra Bornholm. Projektet introducerer en helt ny model til at arbejde med tryghed på i forhold til borgerne og lokalsamfundet. Projektet har inddragelsen af borgerne i fokus, og den enkeltes tryghed er i højsædet. For at Sandvig Allinge Gudhjem En Hasle Tryg Ø Svaneke Rønne Åkirkeby Nexø forbedre den forebyggende indsats er projektets formål at finde borgernes definition af, hvad der skaber tryghed i hverdagen måle graden af tryghed i samfundet udvikle initiativer, der kan øge trygheden i lokalsamfundet udvikle en kvantitativt og kvalitativt funderet model, der kan kopieres til andre områder nationalt og måske internationalt. Med andre ord er det de forhold i dagligdagen, der betyder tryghed for den enkelte borger, der danner grundlag for projektets resultater. Disse forhold kan variere alt efter, hvilket samfund borgeren bor i. Derfor har borgerinddragelsen været et af projektets vigtigste elementer. Der blev med baggrund i forstudie og hovedundersøgelse udviklet en statistisk funderet model, som kan anvendes andre steder i samfundet - i en kommune, en mindre by eller en bydel. Det er enestående, at modellen tager udgangspunkt i borgernes motivationsfaktorer, og derfor kan belyse forskellige indgange til det at skabe tryghed. Projektet har vist, at der er behov for en bred tværfaglig indsats med borgerens tryghedsbehov i fokus, og i mindre grad de offentlige myndigheders traditionelle syn på (u-)tryghed. 9

12 I 2010 blev den kriminelle lavalder sat ned til 14 år. Det betyder, at det er endnu vigtigere at starte en tidlig forebyggende indsats, så de unge hjælpes til at træffe de rigtige valg for at undgå kriminalitet. Ungdomskriminalitet Den generelle indsats over for den store gruppe unge har haft en særlig plads i DKR s arbejde. Vi har haft fokus på at gøre de unge mere bevidste om, at kriminalitet har konsekvenser og at tilbyde viden og information om kriminalitet, forebyggelse og straf. Informationer til elever DKR s skolesider er et initiativ, som skal gøre de unge klogere på området. På en ny del af dkr.dk, som blev offentliggjort i 2010, kan de unge finde informationer om alt fra graffiti, drab, it-kriminalitet og konfliktråd. På siden findes fakta og statistikker, podcasts, tests og definitioner på de vigtigste begreber. Siden er egnet til elever, som skal skrive projektopgave i de ældste klasser. Her er der hjælp til at forstå statistik og komme i gang med en problemformulering. Siden kan også bruges af lærere og pædagoger i undervisningen. SSP Samrådet og politiets SSPmedarbejdere er inddraget i arbejdet med at udbrede skolesiden til skoler og elever. Ca brugere besøgte skolesiden i månederne efter lanceringen. 10

13 Kærestevold Et aspekt af ungdomskriminalitet er den vold, der foregår i det skjulte. Hjemmesiden ditforhold.dk er stadig DKR s vigtigste kanal i arbejdet med at forebygge vold i kæresteforhold. Det er et område, som er ekstremt tabubelagt, fordi ofrene føler stor skam og derfor sjældent betror sig til nogen om volden. På hjemmesiden er der information til de unge, der har brug for hjælp, og til andre, som ønsker at hjælpe en ung, de tror bliver udsat for vold fra kæresten. Unge, der har været i et voldeligt forhold, kan skrive deres historie på siden, og den mulighed er der stadig mange, der benytter. Konkurrence I 2010 afholdt DKR en skolekonkurrence for klasser om kærestevold, og vi modtog 141 bidrag. Mange skoler havde arbejdet i længere forløb med deres projekter, og formålet med konkurrencen var netop at få eleverne til at diskutere det tabubelagte emne med en voksen. Hovedpræmien på kr. blev vundet af 9.B fra Torslev Skole for deres film KæresteVold. Filmen Konkurrencen var et samarbejde mellem Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier og Ligestillingsafdelingen. Daværende ligestillingsminister Inger Støjberg overrakte præmierne til vinderne på Kunstindustrimuseet i januar Her ses vinderne fra Det 10. Element fra Albertslund. har en god beskrivelse af kærestevold og måden, volden nedbryder den voldsramte på. Filmen viser også et håb og en udvej, hvis andre er parate til at bryde tavsheden og hjælpe. Det 10. Element fra Albertslund vandt kr. for deres rap-nummer Drop kærestevold. Der var også en præmie på kr. til elever fra 9.C på Bramdrup Skole, som havde indsendt et maleri. Eleverne havde formået at få budskabet til at spille sammen med den kunstneriske udførelse af deres flotte billede. Vinderfilmen og sangen findes på ditforhold.dk. Stadig fokus på ungdomskriminalitet DKR udvikler hele tiden rådgivningen om kærestevold, og i 2011 vil ditforhold.dk blive opdateret med nye materialer og funktionaliteter. Derudover vil vi i 2011 på en ny del af vores hjemmeside, dkr.dk, fortælle om, hvordan det lokale samarbejde kan arbejde forebyggende med forskellige typer ungdomskriminalitet. 11

14 Børn med flygtningebaggrund Børn og unge i traumatiserede flygtningefamilier hjælpes mange gange alt for sent. Det viser en undersøgelse af integrationen af børn og unge med flygtningebaggrund som blev gennemført i Undersøgelsen giver en række anbefalinger til, hvordan børn og unge med flygtningebaggrund kan hjælpes til en bedre integration. Børn med flygtningebaggrund er en overset gruppe på trods af, at de ofte har et særligt behov for støtte. Hjælpen kommer mange gange sent, fordi lovgivningen udelukkende fokuserer på at integrere forældrene via arbejdsmarkedet. Men hvis forældrene er så traumatiserede, at de har svært ved at lære dansk og fungere i et normalt job, vil børnene tit have brug for en særlig socialfaglig indsats. Integrations- og aktivlovens krav om beskæftigelse til de voksne kan altså støde sammen med servicelovens varetagelse af børnenes behov. DKR har bevilget midler til at gennemføre undersøgelsens forsøgsforløb med reflektionsteams mellem forskerne og professionelle. Her var praktikerne i direkte dialog med forskerne i undersøgelsens afsluttende fase. Det skete ud fra et ønske om dels at kvalificere og målrette undersøgelsens afsluttede analyser, dels at give de professionelle mulighed for at reflektere over mulige forbedringer af det konkrete samarbejde i praksisfeltet. Erfaringerne herfra viser, at reflektionsteams også fremover vil kunne fungere som et sted, hvor forskning og praksis gensidigt vil kunne berige hinanden. Undersøgelsen er udført af Teoriog Metodecentret, Professionshøjskolen UCC, og finansieret af Integrationsministeriet, Helsefonden og Teori- og Metodecentrets grundbevilling. Undersøgelsesrapporten kan downloades på dkr.dk. DKR har støttet forskningsprojektet med kr. 12

15 Kulturhuset Brønden i Brøndby Kommune fik årets kriminalpræventive pris på kr. Præmien blev overrakt af justitsminister Lars Barfoed på årsmødet i marts. Den Kriminalpræventive Pris Justitsministeren begrundede valget med, at Kulturhuset er et naturligt samlingspunkt for alle beboere i Brøndby kommune, uanset deres behov, alder, etnisk baggrund mv. Huset kan på den måde være med til at nedbryde fordomme mellem unge og ældre. I Kulturhuset er der bibliotek, café, møderum, ældreværested, kampsport og andre aktivitetsrum. Da huset efter åbningen blev udsat for hærværk og tyveri løste man det ved at ansætte kulturmedarbejdere, der lavede aktiviteter for at inkludere ballademagerne. I stedet for at bortvise de unge, der skabte ballade, valgte man altså at række ud efter dem for at skabe et kulturhus, der kunne rumme alle. Tankegangen med at inkludere alle i et samlet fællesskab både unge, ældre, ballademagere og veltilpassede var grunden til, at justitsministeren valgte at påskønne Kulturhuset med prisen. - Jeg ved, at det ikke har været let. Og der har været modgang undervejs, men metoden har været virksom i Brøndby, og den kan let udbredes til andre kulturhuse, biblioteker mv. rundt om i landet. Det er også noget særligt, at kulturhuset er for alle borgere i området, sagde justitsminister Lars Barfoed ved overrækkelsen af prisen. 13

16 Hvert år giver DKR økonomisk støtte til omkring lokale projekter. Vi støtter projekter, der skal forebygge kriminalitet eller skabe større tryghed lokalt. I 2010 uddelte vi i alt mere end kr. til lokale projekter. Det støtter vi Vores unge Den frivillige forening Vores Unge på Frederiksberg holdt i løbet af sommeren 2010 en række aktiviteter for kvarterets unge. Aktiviteterne skulle forhindre den ballade og hærværk, som tit foregår i sommerferien, når de unge har for meget fritid og for lidt at lave. Læs mere om foreningen på DKR har støttet med kr., som er brugt til at afholde de forskellige aktiviteter og arrangementer. Foreningen havde kontakt med en gruppe årige. Udover at arrangere sommerferieaktiviteter fungerede foreningens medarbejdere som mentorer, som kunne vejlede de unge om uddannelse og jobmuligheder. De unge har igennem sommeren bl.a. deltaget i aktiviteter som: Grillfest, koncert, kanalrundfart i København, stand Up, go card, paintball. Forholdet mellem de unge og mentorerne er styrket og arrangementerne har skabt ro og god stemning i kvarteret igennem sommeren. 14

17 Man-kind Youth Festival 2010 Blågårds Plads på Nørrebro i København var rammen om en multievent med musik, mad, sport, sundhed og opvisning den 18. september Den frivillige forening Man-kind Youth stod bag arrangementet, der ville skabe et alternativ til vold, kriminalitet og banderelaterede aktiviteter ved at vise de unge, at de kan bruge deres kreative sider på en mere konstruktiv måde. Formålet med festivalen var bl.a. at vise, at Nørrebro ikke vil finde sig i mere vold og kriminalitet i bydelen. Festivalens mange aktiviteter afspejlede det multikulturelle miljø på Nørrebro, og der var bla. en række boder med mad fra forskellige lande. Projektet samarbejdede med mange lokale kræfter for at få arrangementet til at lykkes, bl.a.: Politiet Moving Line Kulturhuset Blågårds Plads Ressourcecenter Ydre Nørrebro SangerFraBroen Rabarberlandet KMB bokseklub På dagen var der bl.a. mulighed for at deltage i parkour, thaiboksning, motionsboksning, BMX og zumba. Der blev desuden afholdt en talentkonkurrence Nørrebros stjerner med audition op til arrangementet og show på dagen. Nørrebros stjerner satte fokus på, at der også er talent på Nørrebro, og hele arrangementet fik aktiveret Blågårds Plads og vist de unge, at der er gode alternative fritidsaktiviteter DKR har støttet projektet med kr. Blokbeats Hærværk, afbrænding af affaldscontainere, omfattende cykel- og knallerttyverier og andre uroskabende aktiviteter fik folk i boligområderne Albertslund Nord og Blokland til at prøve at vende bøtten ved at trække en gruppe unge uromagere ind i et musikprojekt. Her skulle de unge bruge deres kreativitet og energi på at arbejde med musik og skrive deres egne sange, hvor de reflekterede over deres liv og de idealer, de dyrker. I stedet for at dyrke en outsiderstatus og påtage sig en gangsterattitude, fik de unge mulighed for at dyrke hiphop-kulturen og udvikle deres evner og talenter i en mere perspektivrig retning. To professionelle hip-hop-kunstnere satte de unge i gang, og projektets resultat er en cd med de un- ges egen musik. Formålet var at få de unge ind i en god udvikling og skabe ro i kvarteret. Projektet sluttede med en koncert i Blokland, hvor projektet blev præsenteret. Tanken med arrangementet var, at det kunne være med til at forbedre relationen mellem de unge og beboerne. De 12 unge, som deltog i workshoppen, har fået masser af selvtillid, udfordringer, gode oplevelser og nye relationer. Projektet har også givet anledning til en lokal stolthed og en anden oplevelse af boligområdet. Albertslund Kommune, boligområderne Albertslund Nord og Blokland samt Albertslund Boligsociale Center står bag projektet. DKR har støttet projektet med kr. 15

18 16

19 Sekretariat Medarbejdere pr. 1. februar 2011 Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Kommunikationsteam Kommunikationschef Søren Skovbo Nielsen Cand.mag. Laila Stein Andersen Master of Computer-mediated Communication Line Lüchow Grafisk medarbejder Ulla Skov Sociolog Maria Bislev Overassistent Pia Elkjær Rasmussen Kontorassistent Jette Jørgensen Stud.scient.bibl. Mads Kofoed Servicemedarbejder Anne Speedtsberg Schiff Forebyggelsesteam Forebyggelseschef Marjun á Lad Projektleder Gitte Lildholdt Projektleder Line Buchholt Projektleder Hans Peter de Place Hansen Cand.scient. og kriminolog Merete Djurhuus Cand.psych.soc Tine Søberg Cand.psych Jonas Mannov Specialkonsulent Karsten Nielsen Cand.scient.soc. Charlotte Vincent Konsulent Lars Rand Jensen Forretningsudvalg Medlemmer pr. 1. januar 2011 Professor, dr.jur. Eva Smith (formand) Underdirektør Hans Reyman-Carlsen (næstformand) Faste medlemmer Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg Politidirektøren i København Johan Reimann Politidirektørerne Politidirektør P. Bjørnholdt Løhde Kommunernes Landsforening Byrådsmedlem Frode Sørensen Socialchefforeningen i Danmark Formand Ole Pass Valgte medlemmer Lektor Annika Snare Københavns Universitet Procesdirektør Lars Alexander Borke Dansk Erhverv Formand Jørgen Pedersen SSP Samrådet 17

20 18

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Møde i Udvalget for Børn og Unge

Møde i Udvalget for Børn og Unge Referat Mødedato: 21. maj 2012 Mødested: Odense Politigård Mødedeltagere: Allan Krohn Jensen, Anne Andersen, Annie Gaardsted Frandsen, Benny Wielandt, Birgitte Baktoft, Charlotte Avnsted Wæhrens, Hanne

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource skab alternativ til banderne 2 Nabohjælp forhindrer indbrud 12 Forældre er en vigtig ressource 17 Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet 14 1780 København V 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

2 DKR40ÅR. Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

2 DKR40ÅR. Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk DKR 40år Det Kriminalpræventive Råd 1971-2011 40 års samarbejde for tryghed og mindre kriminalitet Ansvarsfølelsen skal styrkes side 4 Et løft til det kriminalitetsforebyggende arbejde side 6 Præventiv

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Oplag: 2.000 DKRnr: 13-401-0017 ISBN: 978-87-92966-03-2

Oplag: 2.000 DKRnr: 13-401-0017 ISBN: 978-87-92966-03-2 årsberetning 2012 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2., 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Tryk: MercoPrint, Køge Fotos:

Læs mere

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 6 Børn Vejen ud af ungdomskriminalitet 12 og unges trivsel Fokus på 22indbrud Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup 45 15 36

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix Et vågent øje Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder Claus Fisker/Scanpix Indhold Et vågent øje........................................3 Hvad skal I kigge efter?................................3

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Oplæg - til hvad? Hvordan? - sigende og indbydende overskrift

Oplæg - til hvad? Hvordan? - sigende og indbydende overskrift Oplæg - til hvad? Hvordan? - sigende og indbydende overskrift Dette debatoplæg er tiltænkt... Her skal stå, hvilket arrangement, der er tale om, og hvad mødelederen skal kunne. Med arrangement menes borgermøde,

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 27 Maj 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Tilst og Sabro Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7.

28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. 28. april 2014 J.nr.: Lokalrådsmøde i Køge Sagsbehandler: John Jensen LOKALPOLITIET I KØGE Telefon: 2323 9175 E-mail: jje004@politi.dk Referat af møde i lokalrådet i Køge mandag den 7. april 2014 Til stede:

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv Miljøplanlægning - ( CPTED DOC ) Otte gode principper Kriminalitetstrekanten Situationel

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. alment boligområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et alment boligområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 13. november 2014 kl. 9.30 15.30 Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsorden: Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere Jørgen, Mikael,

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Big data fra objektive kriterier til general og specifik forebyggelse i en SSP kontekst. Oplæg v/rené Bøye

Big data fra objektive kriterier til general og specifik forebyggelse i en SSP kontekst. Oplæg v/rené Bøye Big data fra objektive kriterier til general og specifik forebyggelse i en SSP kontekst Oplæg v/rené Bøye Agenda Velkomst og indledning. Big Data. Historik. om at udfinde kriminalitet og kriminelle. Risiko

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret. v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR.

Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret. v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR. Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR. Konsulent Cand. scient. soc. Maria Bislev Forebyggelsesenheden, DKR mbi@dkr.dk Specialkonsulent

Læs mere