Indhold. Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1. Indbrudskurven skal knækkes 2. Hæleren er lige så slem som stjæleren 5. Et tryggere samfund 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1. Indbrudskurven skal knækkes 2. Hæleren er lige så slem som stjæleren 5. Et tryggere samfund 6"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Indhold Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1 Indbrudskurven skal knækkes 2 Hæleren er lige så slem som stjæleren 5 Et tryggere samfund 6 Tv-overvågning og trygge beboere 8 Ungdomskriminalitet 10 Kærestevold 11 Børn med flygningebaggrund 12 Den Kriminalpræventive Pris 13 Det støtter vi 14 Sekretariatet, forretningsudvalg, plenarforsamling og udvalg Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, Glostrup Ansvarshavende red: sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Fotos: Michael Daugaard s. 1, 3, 8 Ulla Skov, s. 2, 11, 13, 16, 18 Mogens Flindt, Scanpix, s. 6 Michael Varming, s. 8 Colorbox, s. 12 Ricky Molloy, s. 13 Vores Unge, s. 14 Man-Kind CPH, s. 15 Jean-Marc Monnier, s. 22 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag : DKR.nr: ISBN: Marts 2011 Kopiering tilladt med angivelse af kilde.

3 Tidlig indsats vigtigere end nogensinde På trods af omfattende protester fra organisationer og myndigheder blev den kriminelle lavalder i 2010 sat ned til 14 år. Det er da heller ikke nogen hemmelighed, at DKR frarådede lovændringen, fordi vi mener, at den i værste fald kan være med til at fastholde de unge i en kriminel løbebane. Vi kan ikke få øje på de kriminalpræventive fordele ved at retsforfølge helt unge og fjerne maksimumstraffen for de unge. Nu er loven trådt i kraft, og vi vil derfor arbejde på, at den forebyggende indsats over for udsatte børn og unge starter endnu tidligere. Det er helt afgørende, at vi alle reagerer meget hurtigt på selv små tegn på mistrivsel hos børn og at de unge kender konsekvenserne ved at begå en kriminel handling, så de i tide fravælger denne vej. Indbrudstyvene skal stoppes Et mål for DKR i 2010 var at knække den stærkt stigende indbrudskurve. Indbrud i private hjem toppede i 2009 med tilfælde - en stigning på 50 % siden Vi har igennem året haft fokus på, hvordan folk kan blive bedre til at sikre deres bolig med gode låse og et udvidet naboansvar. Vi ved, at nabohjælp rent faktisk virker, og at låse, døre og vinduer af en god standard gør det sværere for en tyv at bryde ind. Denne viden har vi forsøgt at udbrede gennem et styrket samarbejde med vores medlemsorganisationer og myndigheder. Kurven for indbrud i private hjem blev faktisk knækket med udgangen af Et fald på 8 % på landsplan må siges at være en succes, og vi tilskriver den de mange initiativer, der er sat i gang hos DKR og med regeringens indbrudspakke, hvor mange parter er inddraget. Bl.a. har politiet haft forebyggelse og efterforskning af indbrud som en prioriteret indsats, og det har uden tvivl også haft en positiv betydning. DKR vil dog ikke stoppe indbrudsforebyggelsen endnu indbrud i 2010 er stadig et meget højt tal, og det har store konsekvenser for de mange mennesker, det rammer. Vi holder fast i indsatsen i 2011 og håber, at vi også ved dette års udgang kan registrere et fald i indbrudstallet. Hvad kan vi gøre bedre? For nogle år siden fastlagde DKR en strategi for vores indsats og nogle mål for arbejdet, og 2010 var så året, hvor vi gjorde status over, hvor langt vi er nået. Vi gennemførte en undersøgelse af borgernes, brugernes og medlemmernes kendskab, brug og tilfredshed med DKR, og de tre undersøgelser viser, at kendskabet til DKR kan blive bedre. En positiv melding er dog, at de, som kender os og bruger vores rådgivning, er meget tilfredse med kvaliteten. Det kan vi kun være tilfredse med, men vi vil sætte ekstra ind på at blive mere synlige, så flere kan få glæde af vores viden og rådgivning. Arbejdet for at øge kendskabet til DKR skal gøres sammen med vores medlemsorganisationer, og jeg vil her gerne takke for den store og engagerede indsats vores medlemmer lægger i det kriminalitetsforebyggende arbejde. Sammen med jer kan vi nå ud til endnu flere. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke for et godt og tæt samarbejde med Rigspolitiet og Justitsministeriet, og jeg ser frem til en tæt dialog bl.a. om hæleri her i Eva Smith Formand, Det Kriminalpræventive Råd Foto: Michael Daugaard 1

4 Knap private hjem oplevede at få ubudne gæster i 2009, og det er en stigning på omkring 50 % sammenlignet med DKR satte som mål at knække kurven med en række indsatser, som angriber problematikken fra flere sider. Samtidig blev der sat ekstra fokus på at løse problemet, da regeringen lancerede deres indbrudspakke i foråret Her indtager DKR en stor rolle som samarbejdspartner i flere af indsatserne. Indbrud kurven skal knækkes Sikringsniveauet i danske hjem er forholdsvis lavt set i forhold til andre europæiske lande. Det påpegede DKR på sit årsmøde, hvor den hollandske forsker Jan van Dijk præsenterede Hollands løsning på indbrudsproblemet. Når nybyggede huse bliver udstyret med indbrudssikre døre og vinduer, falder antallet af indbrud med 50 % uden at indbruddene bliver flyttet til andre områder. Det samlede antal indbrud i Holland er faldet med 4 %. I Holland kigger man også på boligområdernes indretning, stisystemer, belysning og beplantning. Ved at tage udgangspunkt i kriminalpræventive anbefalinger, når boligområderne anlægges eller renoveres, kan man reducere kriminaliteten betragteligt. DKR mener, at vi kan lære meget af den hollandske model, bl.a. ved at stille krav om, at boliger udstyres med indbrudssikre døre og vinduer ved nybyggeri og ved ombygning. Det bør også være et krav, at boligområder planlægges ud fra kriminalpræventive principper med god belysning, gode oversigtsforhold og fællesarealer, beboerne har lyst til at bruge. I Danmark skal vi hver især blive langt bedre til at beskytte vores hjem med sikre låse og solide døre og vinduer. Vi skal også blive bedre til at holde øje og gøre det svært for tyven at slippe væk, uden at blive opdaget. Eva Smith, Formand for Det Kriminalpræventive Råd Start med din egen bolig Det er ikke kun boligområder og myndigheder, der skal gøre en indsats for at nedbringe indbrudstallet. Borgerne kan gøre meget for at sikre deres egne boliger. I starten af året udgav DKR folderen Beskyt dig mod indbrud. Den giver nogle enkle anvisninger på at sikre døre og vinduer i hjemmet, og inddrage naboerne og grundejerforeningen i en mere systematisk indsats mod indbrud i hele området. Justitsminister Lars Barfoed og den hollandske forsker Jan van Dijk gav deres bud på indbrudsforebyggelse på Rådets årsmøde. 2

5 En høj hæk foran huset giver meget privatliv - men tyven får også arbejdsro. 3

6 Indbrudspakken I regeringens indbrudspakke er der samlet en række indsatser, som tilsammen kan reducere indbrudstallet væsentligt, fordi de tager udgangspunkt i et helhedsorienteret perspektiv, hvor både borgere og myndigheder bidrager til forebyggelsen. DKR indgår i en række af pakkens centrale indsatser: En vejledning om tekniske og bygningsmæssige tiltag til bygherrer, arkitekter, håndværkere m.fl. At videreudvikle den klassiske nabohjælp, så konceptet om naboansvar indarbejdes i grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, beboerforeninger m.fl. Eksempelprojekt i en række kommuner, hvor man indarbejder kriminalpræventive hensyn i lokalplanlægningen Uddannelse af byplanlæggere i kriminalpræventiv miljøplanlægning Fokus på hæleri, som er med til at holde indbrudstallet oppe. Indbrudspakken nævner også DKR s rådgivningsmateriale og stopindbrud.dk som materiale, der skal være tilgængelige på relevante hjemmesider, og som kan bruges af politiet og forsikringsselskaberne i deres oplysningsarbejde. Europæisk samarbejde Stigende indbrudstal er ikke blot et problem i Danmark. I Europa som helhed er der over årtier sket en mangedobling af indbrudstallet, og det er baggrunden for, at EU har igangsat et fælleseuropæisk projekt, der kan hjælpe medlemsstaterne til en samlet forebyggelse af problemet. DKR har i 2010 deltaget i den europæiske arbejdsgruppe. Gruppen har udarbejdet materiale, der kan: inspirere beslutningstagere til at lave politikker for indbrudsforebyggelse give eksperter og praktikere indsigt i problematikken i europæisk sammenhæng, så der skabes partnerskaber på tværs af grænser inspirere eksperter og praktikere til konkrete forebyggelsesinitiativer. Der er udarbejdet en online manual med metoder til indbrudsforebyggelse og en virtuel applikation, der udpeger risikoområder og forebyggelsesmuligheder i private hjem. Europakommissionen har støttet arbejdet økonomisk. DKR har samarbejdet med flere medlemsorganisationer om at udbrede anbefalingerne i pjecen Beskyt dig mod indbrud. Det har resulteret i temaartikler om indbrudssikring i flere medlems- og fagblade. Indbrudssikring har desuden været et højt prioriteret emne for landsdækkende og lokale medier, og det har betydet en øget interesse for DKR s rådgivning. Pjecen blev trykt i eksemplarer, og allerede i slutningen af året var langt hovedparten udsendt til interesserede borgere og medlemsorganisationer. Pjecen er lavet af DKR s repræsentanter fra Forsikring & Pension, SikkerhedsBranchen, Dansk Låsesmede Forening, Rigspolitiet og politiet. 4

7 I slutningen af året blev indbrudspakkens indsats mod hæleri lanceret. Det er en kampagne, som med sloganet Tænk over prisen skal få folk til at være mere opmærksomme, når de køber brugte varer. Kampagnen er blevet til i et samarbejde med Justitsministeriet, Forsikring & Pension og Rigspolitiet. Hæleren er lige så slem som stjæleren Sloganet Tænk over Prisen rummer tre budskaber: Prisen kan være for god til at være sand, og så skal man tænke over den pris, andre har måttet betale, for at man køber stjålne varer. Endelig kan man selv komme til at betale en høj pris, hvis hæleriet bliver opdaget: Varen bliver konfiskeret, og man får en straf. Kampagnens hovedelement er hjemmesiden taenkoverprisen.dk, hvor man kan finde oplysninger om indbrud, hæleri, konsekvenser og lovgivning. Der er også et lille spil, hvor man kan teste, hvor god man er til at undgå hælervarer, små film, radiospots, en mulighed på Facebook for at komme med sine egne syge forklaringer på, hvor man har fået en vare fra. Hæleri er et fokusområde for DKR i 2011, så kampagnens elementer vil blive brugt i samarbejdet med medlemsorganisationerne til at udbrede budskabet til borgerne. DKR s medlemsorganisationer kan med et støttebanner på deres egne hjemmesider tilkendegive, at de er en del af kampagnen. Vælg en figur og prøv om du kan undgå at købe hælervarer i hælerspillet på taenkoverprisen.dk 5

8 DKR s mission er ikke blot at forebygge kriminalitet. Vi ønsker også at skabe et tryggere samfund. Ligesom indbrud er vold et af de kriminalitetsområder, der skaber utryghed i befolkningen, og DKR valgte derfor at prioritere arbejdet med den utryghedsskabende vold højt i Et tryggere samfund Bandekriminalitet har været på den samfundsmæssige dagsorden i et par år, og DKR har arbejdet med problematikken omkring bander på flere måder i Sammen med politi og kommuner har vi afdækket, hvilke erfaringer, der findes både nationalt og internationalt med indsatser, der både kan stoppe rekrutteringen til bander og hjælpe bandemedlemmer, der ønsker en ny start. Kommunernes indsats DKR har undersøgt de kommunale indsatser mod rekruttering til bander, og indsatserne er beskrevet i en rapport, der udkommer i marts Den viser bl.a., at kommunernes arbejde med bander tit er tænkt ind i de eksisterende kriminalitetsforebyggende initiativer over for kriminalitetstruede unge. Rapporten kommer med bud på, hvordan kommunerne kan arbejde mere strategisk og koordineret med bandeproblematikken. En central udfordring for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er at skabe en fælles forståelse for feltet. Alene brugen af begrebet bander anvendes meget forskelligt, og det kan give misforståelser både i de faglige miljøer og i offentligheden. En fælles forståelse kan være med til at målrette indsatsen bedre. DKR anbefaler også, at bande- og lokalråd indtager en mere tydelig rolle i det strategiske og koordinerende arbejde med at forebygge at unge tiltrækkes af kriminelle miljøer. Politiets indsats DKR deltager i politiets nationale følgestab mod bander, som er en platform for faglige drøftelser og erfaringsudveksling om myndighedernes samarbejde og den efterforskende og forebyggende indsats overfor bandemiljøet. I 2009 og 2010 blev der afsat 2,5 mio. pr. år på Finansloven til vidensopsamling og uddannelse i bekæmpelse af bandekriminalitet inspireret af blandt andet udenlandske erfaringer. DKR har deltaget i forsknings- og uddannelsesprojektet indenfor politiet ved at Mogens Flindt, Scanpix. 6

9 bidrage til en beskrivelse af international forskning om forebyggelse af bandekriminalitet. Den indsamlede viden indgår i politiets fremadrettede arbejde med at forebygge og bekæmpe kriminalitet begået af bander og andre kriminelle grupperinger. Samlet set har de forskellige undersøgelser og samarbejdsrelationer givet DKR et bredt grundlag for arbejdet med at forebygge bandekriminalitet. DKR vil bruge den indsamlede viden til at kvalificere vores rådgivning om, hvordan myndigheder og kommuner kan arbejde med helhedsorienterede indsatser, der både dækker det opbyggende, forebyggende og kriminalitetsforebyggende niveau. Nye tal for vold 1,4 % af danskerne var udsat for vold i Det viser nye tal, som blev offentliggjort i Voldstallet i 2009 er det laveste siden målingerne begyndte i Undersøgelsen bekræfter endnu en gang, at risikoen for at blive udsat for vold i Danmark er ganske lille. Det samlede billede af voldsudsatheden har ligget omkring 2 % siden midten af halvfemserne, men altså med et foreløbigt lavpunkt i 2009 på 1,4 %. 11% af befolkningen blev i 2009 udsat for tyveri. Dette tal har været stabilt de senere år. I alt stjal tyvene værdier for ca. 6,5 milliarder kroner i 2009 Befolkningens angst for at blive udsat for kriminalitet befinder sig tilsvarende på et stabilt niveau. 88 % bekymrede sig i 2009 kun af og til eller sjældnere om at blive udsat for kriminalitet. Undersøgelsen er lavet af Flemming Balvig, Københavns Universitet og Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningskontor. Undersøgelsen er finansieret af DKR, Rigspolitiet og Justitsministeriet. Hjemmerøverier Hjemmerøverier har ikke blot store konsekvenser for de mennesker, der udsættes for det. De kan også påvirke tryghedsfølelsen i hele lokalsamfundet. Forskningsprojektet Hjemmerøverier og utryghed i lokalsamfundet viser, hvilken betydning et hjemmerøveri har for beboernes tryghed i tre udvalgte lokalsamfund. Gørlev, Ganløse og Herfølge har haft oplevelsen på tæt hold, og beboerne i de tre lokalsamfund har deltaget i projektets undersøgelse. De er blevet spurgt om, hvilken indflydelse hjemmerøveriet har haft på deres adfærd og tryghed, og om de før og efter hjemmerøveriet har gjort noget særligt for at forebygge kriminaliteten. Undersøgelsens resultater offentliggøres i starten af Hjemmerøverier kan opdeles i tre hovedkategorier 1) Egentligt hjemmerøveri, hvor gerningsmanden og offeret ikke kender hinanden, men gerningsmanden trænger ind i boligen, fordi han har en formodning om, at der er værdier at hente. 2) Røveri i privat hjem på grund af en konflikt mellem offer og gerningsmand, et motiv om hævn eller gældsinddrivelse, fx fra narkohandel. 3) Indbrud i et privat hjem, som udvikler sig til et røveri. (Rigsadvokatens analyse, 2009) Forskningsprojektet er udført af Annalise Kongstad og Peter Kruize fra Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet og er økonomisk støttet af Justitsministeriets forskningspulje og DKR. Undersøgelsen viser også danskernes udsathed for andre former for kriminalitet. 16 % af befolkningen i var udsat for tyveri, hærværk eller vold. Det ligger under niveauet for , hvor omkring 25 % var udsat for kriminalitet. Andre konklusioner fra undersøgelsen: Udsatheden for kriminalitet er faldet med omtrent en tredjedel siden 2001 Hvor mange hjemmerøverier? Politianmeldte hjemmerøverier steg fra 215 i 2006 til 359 i Det er en stigning på 67 %. 10 % af de anmeldte hjemmerøverier er begyndt som indbrud, men udviklede sig til røveri. I 44 % af de anmeldte hjemmerøverier er der anvendt fysisk vold. I 4 % af de anmeldte sager blev ofret eller ofrene bundet fast. 7

10 Tv-overvågning og trygge beboere Mange mener, at tv-overvågning er løsningen i boligområder, der er plaget af kriminalitet. I sommeren 2010 blev det med en lovændring muligt for boligområder og idrætsanlæg at tv-overvåge områder med offentlig adgang. DKR mener, at tv-overvågning skal bruges med omtanke, der hvor det virker. I andre tilfælde er der en række nemmere og billigere løsninger, man kan afprøve. Nye rådgivningsmaterialer På et fællesudvalgsmøde i DKR diskuterede medlemmerne spørgsmålet om tv-overvågning. Der er områder, hvor tv-overvågning kan have en positiv effekt, og områder, hvor DKR anbefaler andre løsninger. Vi ønsker at udbrede en større viden om, hvornår tv-overvågning er et effektivt redskab, og det var baggrunden for, at DKR i efteråret udsendte pjecen Et vågent øje om tv-overvågning og andre forebyggende metoder. Pjecen blev desuden aktualiseret af lovændringen. Som opfølgning på tryghedsspørgsmålet udgav DKR i slutningen af året en pjece om tryghedsvandringer, som er en metode, man kan bruge i arbejdet med at forebygge kriminalitet og skabe mere tryghed. Et vågent øje og Tryghedsvandringer supplerer hinanden og kan bruges af boligforeninger, kommuner og politi til at arbejde med forebyggende og tryghedsskabende initiativer i boligområderne. Boligområder, som er åbne og indbydende er mere trygge at færdes i. Øverst er det tillukket med mange gemmesteder, nederst er der gode oversigtsforhold. 8

11 Det mener DKR Forud for lovforslaget om en ændring i loven om tv-overvågning, afgav DKR et høringssvar. Uddrag af høringssvaret: Forskningen viser en kriminalpræventiv effekt af tvovervågning i forhold til fx tyveri og hærværk ved overvågning af parkeringskældre og -huse, altså af afgrænsede rum, hvor folks motiv og mål for at bevæge sig i området relativt nemt kan bestemmes. Der findes derimod ingen påvist sammenhæng mellem tv-overvågning og reduktion af mere spontant opstået kriminalitet, som fx vold. En reduktion af kriminalitet i boligområderne kan fx skabes ved en kriminalpræventiv planlægning af boligområdernes indretning ved nybygning og renovering. En udvikling på det område kunne med fordel støttes gennem en ændring af planloven og bygningsreglementet. Det Kriminalpræventive Råd definerer tryghed som en subjektiv oplevelse af omverdenen, der opstår, når man føler sig fri for farer og bekymringer, og på den anden side har en følelse af tillid, hvor man kan stole på nogen eller noget, og hvor man har mulighed for at udvikle sig. Opstilling af tvovervågningsudstyr kan skabe en forventning om, at andre tager sig af tingene. Det vil kunne give en form for tryghed for beboerne og andre personer i området. Tv-overvågning erstatter dog ikke den menneskelige kontrol, som fx folk der færdes i et område. Ikke alle tv-kameraer er bemandede, og der vil derfor ikke automatisk komme hjælp til, når der bliver begået en kriminel handling. Europas tryghedsprojekter EU s kriminalpræventive netværk, EUCPN, hvor DKR deltager på Danmarks vegne, havde også fokus på borgernes tryghed i Det udmøntede sig bl.a. i en konference om de bedste projekter under overskriften Et sikkert hjem i et sikkert samfund. I forbindelse med konferencen blev den europæiske pris, ECPA, uddelt. Formålet med prisen er at belønne initiativer, der har vist en positiv effekt og som er udtryk for god praksis på området. 17 europæiske lande konkurrerede om ECPA. Projekt Safe Senior sikrede Polen sejren. Det polske projekt har fokus på ældre menneskers tryghed og sikkerhed. Polen har et stigende problem med en særlig form for bedrageri, som kaldes barnebarns-bedragerier. Denne kriminalitetsform udfolder sig ved, at bedrageren ringer til den ældre og udgiver sig for at være et familiemedlem, fx barnebarn, som behøver et lån, som en ven vil komme og hente. Den ældre kan blive narret på flere måder. Først ved at give penge direkte eller indirekte til det falske familiemedlem og senere ved indbrud. Et af projektets mål er at øge sikkerheden for ældre og få dem til at føle sig mere trygge samt at aktivere nabofællesskabet. Indsatsen har bestået i at afholde informationsmøder, workshops samt udlevering af alarmer, der er koblet til politiet. Bornholm Danmarks bidrag til ECPA var projektet En Tryg Ø fra Bornholm. Projektet introducerer en helt ny model til at arbejde med tryghed på i forhold til borgerne og lokalsamfundet. Projektet har inddragelsen af borgerne i fokus, og den enkeltes tryghed er i højsædet. For at Sandvig Allinge Gudhjem En Hasle Tryg Ø Svaneke Rønne Åkirkeby Nexø forbedre den forebyggende indsats er projektets formål at finde borgernes definition af, hvad der skaber tryghed i hverdagen måle graden af tryghed i samfundet udvikle initiativer, der kan øge trygheden i lokalsamfundet udvikle en kvantitativt og kvalitativt funderet model, der kan kopieres til andre områder nationalt og måske internationalt. Med andre ord er det de forhold i dagligdagen, der betyder tryghed for den enkelte borger, der danner grundlag for projektets resultater. Disse forhold kan variere alt efter, hvilket samfund borgeren bor i. Derfor har borgerinddragelsen været et af projektets vigtigste elementer. Der blev med baggrund i forstudie og hovedundersøgelse udviklet en statistisk funderet model, som kan anvendes andre steder i samfundet - i en kommune, en mindre by eller en bydel. Det er enestående, at modellen tager udgangspunkt i borgernes motivationsfaktorer, og derfor kan belyse forskellige indgange til det at skabe tryghed. Projektet har vist, at der er behov for en bred tværfaglig indsats med borgerens tryghedsbehov i fokus, og i mindre grad de offentlige myndigheders traditionelle syn på (u-)tryghed. 9

12 I 2010 blev den kriminelle lavalder sat ned til 14 år. Det betyder, at det er endnu vigtigere at starte en tidlig forebyggende indsats, så de unge hjælpes til at træffe de rigtige valg for at undgå kriminalitet. Ungdomskriminalitet Den generelle indsats over for den store gruppe unge har haft en særlig plads i DKR s arbejde. Vi har haft fokus på at gøre de unge mere bevidste om, at kriminalitet har konsekvenser og at tilbyde viden og information om kriminalitet, forebyggelse og straf. Informationer til elever DKR s skolesider er et initiativ, som skal gøre de unge klogere på området. På en ny del af dkr.dk, som blev offentliggjort i 2010, kan de unge finde informationer om alt fra graffiti, drab, it-kriminalitet og konfliktråd. På siden findes fakta og statistikker, podcasts, tests og definitioner på de vigtigste begreber. Siden er egnet til elever, som skal skrive projektopgave i de ældste klasser. Her er der hjælp til at forstå statistik og komme i gang med en problemformulering. Siden kan også bruges af lærere og pædagoger i undervisningen. SSP Samrådet og politiets SSPmedarbejdere er inddraget i arbejdet med at udbrede skolesiden til skoler og elever. Ca brugere besøgte skolesiden i månederne efter lanceringen. 10

13 Kærestevold Et aspekt af ungdomskriminalitet er den vold, der foregår i det skjulte. Hjemmesiden ditforhold.dk er stadig DKR s vigtigste kanal i arbejdet med at forebygge vold i kæresteforhold. Det er et område, som er ekstremt tabubelagt, fordi ofrene føler stor skam og derfor sjældent betror sig til nogen om volden. På hjemmesiden er der information til de unge, der har brug for hjælp, og til andre, som ønsker at hjælpe en ung, de tror bliver udsat for vold fra kæresten. Unge, der har været i et voldeligt forhold, kan skrive deres historie på siden, og den mulighed er der stadig mange, der benytter. Konkurrence I 2010 afholdt DKR en skolekonkurrence for klasser om kærestevold, og vi modtog 141 bidrag. Mange skoler havde arbejdet i længere forløb med deres projekter, og formålet med konkurrencen var netop at få eleverne til at diskutere det tabubelagte emne med en voksen. Hovedpræmien på kr. blev vundet af 9.B fra Torslev Skole for deres film KæresteVold. Filmen Konkurrencen var et samarbejde mellem Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier og Ligestillingsafdelingen. Daværende ligestillingsminister Inger Støjberg overrakte præmierne til vinderne på Kunstindustrimuseet i januar Her ses vinderne fra Det 10. Element fra Albertslund. har en god beskrivelse af kærestevold og måden, volden nedbryder den voldsramte på. Filmen viser også et håb og en udvej, hvis andre er parate til at bryde tavsheden og hjælpe. Det 10. Element fra Albertslund vandt kr. for deres rap-nummer Drop kærestevold. Der var også en præmie på kr. til elever fra 9.C på Bramdrup Skole, som havde indsendt et maleri. Eleverne havde formået at få budskabet til at spille sammen med den kunstneriske udførelse af deres flotte billede. Vinderfilmen og sangen findes på ditforhold.dk. Stadig fokus på ungdomskriminalitet DKR udvikler hele tiden rådgivningen om kærestevold, og i 2011 vil ditforhold.dk blive opdateret med nye materialer og funktionaliteter. Derudover vil vi i 2011 på en ny del af vores hjemmeside, dkr.dk, fortælle om, hvordan det lokale samarbejde kan arbejde forebyggende med forskellige typer ungdomskriminalitet. 11

14 Børn med flygtningebaggrund Børn og unge i traumatiserede flygtningefamilier hjælpes mange gange alt for sent. Det viser en undersøgelse af integrationen af børn og unge med flygtningebaggrund som blev gennemført i Undersøgelsen giver en række anbefalinger til, hvordan børn og unge med flygtningebaggrund kan hjælpes til en bedre integration. Børn med flygtningebaggrund er en overset gruppe på trods af, at de ofte har et særligt behov for støtte. Hjælpen kommer mange gange sent, fordi lovgivningen udelukkende fokuserer på at integrere forældrene via arbejdsmarkedet. Men hvis forældrene er så traumatiserede, at de har svært ved at lære dansk og fungere i et normalt job, vil børnene tit have brug for en særlig socialfaglig indsats. Integrations- og aktivlovens krav om beskæftigelse til de voksne kan altså støde sammen med servicelovens varetagelse af børnenes behov. DKR har bevilget midler til at gennemføre undersøgelsens forsøgsforløb med reflektionsteams mellem forskerne og professionelle. Her var praktikerne i direkte dialog med forskerne i undersøgelsens afsluttende fase. Det skete ud fra et ønske om dels at kvalificere og målrette undersøgelsens afsluttede analyser, dels at give de professionelle mulighed for at reflektere over mulige forbedringer af det konkrete samarbejde i praksisfeltet. Erfaringerne herfra viser, at reflektionsteams også fremover vil kunne fungere som et sted, hvor forskning og praksis gensidigt vil kunne berige hinanden. Undersøgelsen er udført af Teoriog Metodecentret, Professionshøjskolen UCC, og finansieret af Integrationsministeriet, Helsefonden og Teori- og Metodecentrets grundbevilling. Undersøgelsesrapporten kan downloades på dkr.dk. DKR har støttet forskningsprojektet med kr. 12

15 Kulturhuset Brønden i Brøndby Kommune fik årets kriminalpræventive pris på kr. Præmien blev overrakt af justitsminister Lars Barfoed på årsmødet i marts. Den Kriminalpræventive Pris Justitsministeren begrundede valget med, at Kulturhuset er et naturligt samlingspunkt for alle beboere i Brøndby kommune, uanset deres behov, alder, etnisk baggrund mv. Huset kan på den måde være med til at nedbryde fordomme mellem unge og ældre. I Kulturhuset er der bibliotek, café, møderum, ældreværested, kampsport og andre aktivitetsrum. Da huset efter åbningen blev udsat for hærværk og tyveri løste man det ved at ansætte kulturmedarbejdere, der lavede aktiviteter for at inkludere ballademagerne. I stedet for at bortvise de unge, der skabte ballade, valgte man altså at række ud efter dem for at skabe et kulturhus, der kunne rumme alle. Tankegangen med at inkludere alle i et samlet fællesskab både unge, ældre, ballademagere og veltilpassede var grunden til, at justitsministeren valgte at påskønne Kulturhuset med prisen. - Jeg ved, at det ikke har været let. Og der har været modgang undervejs, men metoden har været virksom i Brøndby, og den kan let udbredes til andre kulturhuse, biblioteker mv. rundt om i landet. Det er også noget særligt, at kulturhuset er for alle borgere i området, sagde justitsminister Lars Barfoed ved overrækkelsen af prisen. 13

16 Hvert år giver DKR økonomisk støtte til omkring lokale projekter. Vi støtter projekter, der skal forebygge kriminalitet eller skabe større tryghed lokalt. I 2010 uddelte vi i alt mere end kr. til lokale projekter. Det støtter vi Vores unge Den frivillige forening Vores Unge på Frederiksberg holdt i løbet af sommeren 2010 en række aktiviteter for kvarterets unge. Aktiviteterne skulle forhindre den ballade og hærværk, som tit foregår i sommerferien, når de unge har for meget fritid og for lidt at lave. Læs mere om foreningen på DKR har støttet med kr., som er brugt til at afholde de forskellige aktiviteter og arrangementer. Foreningen havde kontakt med en gruppe årige. Udover at arrangere sommerferieaktiviteter fungerede foreningens medarbejdere som mentorer, som kunne vejlede de unge om uddannelse og jobmuligheder. De unge har igennem sommeren bl.a. deltaget i aktiviteter som: Grillfest, koncert, kanalrundfart i København, stand Up, go card, paintball. Forholdet mellem de unge og mentorerne er styrket og arrangementerne har skabt ro og god stemning i kvarteret igennem sommeren. 14

17 Man-kind Youth Festival 2010 Blågårds Plads på Nørrebro i København var rammen om en multievent med musik, mad, sport, sundhed og opvisning den 18. september Den frivillige forening Man-kind Youth stod bag arrangementet, der ville skabe et alternativ til vold, kriminalitet og banderelaterede aktiviteter ved at vise de unge, at de kan bruge deres kreative sider på en mere konstruktiv måde. Formålet med festivalen var bl.a. at vise, at Nørrebro ikke vil finde sig i mere vold og kriminalitet i bydelen. Festivalens mange aktiviteter afspejlede det multikulturelle miljø på Nørrebro, og der var bla. en række boder med mad fra forskellige lande. Projektet samarbejdede med mange lokale kræfter for at få arrangementet til at lykkes, bl.a.: Politiet Moving Line Kulturhuset Blågårds Plads Ressourcecenter Ydre Nørrebro SangerFraBroen Rabarberlandet KMB bokseklub På dagen var der bl.a. mulighed for at deltage i parkour, thaiboksning, motionsboksning, BMX og zumba. Der blev desuden afholdt en talentkonkurrence Nørrebros stjerner med audition op til arrangementet og show på dagen. Nørrebros stjerner satte fokus på, at der også er talent på Nørrebro, og hele arrangementet fik aktiveret Blågårds Plads og vist de unge, at der er gode alternative fritidsaktiviteter DKR har støttet projektet med kr. Blokbeats Hærværk, afbrænding af affaldscontainere, omfattende cykel- og knallerttyverier og andre uroskabende aktiviteter fik folk i boligområderne Albertslund Nord og Blokland til at prøve at vende bøtten ved at trække en gruppe unge uromagere ind i et musikprojekt. Her skulle de unge bruge deres kreativitet og energi på at arbejde med musik og skrive deres egne sange, hvor de reflekterede over deres liv og de idealer, de dyrker. I stedet for at dyrke en outsiderstatus og påtage sig en gangsterattitude, fik de unge mulighed for at dyrke hiphop-kulturen og udvikle deres evner og talenter i en mere perspektivrig retning. To professionelle hip-hop-kunstnere satte de unge i gang, og projektets resultat er en cd med de un- ges egen musik. Formålet var at få de unge ind i en god udvikling og skabe ro i kvarteret. Projektet sluttede med en koncert i Blokland, hvor projektet blev præsenteret. Tanken med arrangementet var, at det kunne være med til at forbedre relationen mellem de unge og beboerne. De 12 unge, som deltog i workshoppen, har fået masser af selvtillid, udfordringer, gode oplevelser og nye relationer. Projektet har også givet anledning til en lokal stolthed og en anden oplevelse af boligområdet. Albertslund Kommune, boligområderne Albertslund Nord og Blokland samt Albertslund Boligsociale Center står bag projektet. DKR har støttet projektet med kr. 15

18 16

19 Sekretariat Medarbejdere pr. 1. februar 2011 Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Kommunikationsteam Kommunikationschef Søren Skovbo Nielsen Cand.mag. Laila Stein Andersen Master of Computer-mediated Communication Line Lüchow Grafisk medarbejder Ulla Skov Sociolog Maria Bislev Overassistent Pia Elkjær Rasmussen Kontorassistent Jette Jørgensen Stud.scient.bibl. Mads Kofoed Servicemedarbejder Anne Speedtsberg Schiff Forebyggelsesteam Forebyggelseschef Marjun á Lad Projektleder Gitte Lildholdt Projektleder Line Buchholt Projektleder Hans Peter de Place Hansen Cand.scient. og kriminolog Merete Djurhuus Cand.psych.soc Tine Søberg Cand.psych Jonas Mannov Specialkonsulent Karsten Nielsen Cand.scient.soc. Charlotte Vincent Konsulent Lars Rand Jensen Forretningsudvalg Medlemmer pr. 1. januar 2011 Professor, dr.jur. Eva Smith (formand) Underdirektør Hans Reyman-Carlsen (næstformand) Faste medlemmer Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg Politidirektøren i København Johan Reimann Politidirektørerne Politidirektør P. Bjørnholdt Løhde Kommunernes Landsforening Byrådsmedlem Frode Sørensen Socialchefforeningen i Danmark Formand Ole Pass Valgte medlemmer Lektor Annika Snare Københavns Universitet Procesdirektør Lars Alexander Borke Dansk Erhverv Formand Jørgen Pedersen SSP Samrådet 17

20 18

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

DKRS STØRSTE INDSATSER DE KOMMENDE ÅR

DKRS STØRSTE INDSATSER DE KOMMENDE ÅR DKRS STØRSTE INDSATSER DE KOMMENDE ÅR ANALYSER & UNDERSØGELSER Udviklingen i vold begået af kvinder De seneste ti år er antallet af strafferetlige afgørelser for vold, hvor gerningspersonen er en kvinde,

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Møde i Udvalget for Børn og Unge

Møde i Udvalget for Børn og Unge Referat Mødedato: 21. maj 2012 Mødested: Odense Politigård Mødedeltagere: Allan Krohn Jensen, Anne Andersen, Annie Gaardsted Frandsen, Benny Wielandt, Birgitte Baktoft, Charlotte Avnsted Wæhrens, Hanne

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource skab alternativ til banderne 2 Nabohjælp forhindrer indbrud 12 Forældre er en vigtig ressource 17 Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet 14 1780 København V 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Bilag 1 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 16. marts 2017 Tryg i Aarhus Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker.

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder

Trygheds vandringer. - vejledning til tryggere boligområder Trygheds vandringer - vejledning til tryggere boligområder 2 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Fotos: Michael Daugaard Michael Varming Karsten Nielsen

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Et samarbejde mellem myndigheder og borgere i Hjørring Kommune

Et samarbejde mellem myndigheder og borgere i Hjørring Kommune Et samarbejde mellem myndigheder og borgere i Hjørring Kommune www.hjoerring.dk/friforindbrud Projektets vision Lokalpoliti Hjørring og Hjørring Kommune har indgået samarbejde med Det Kriminalpræventive

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune Ishøj en tryg by Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune I Ishøj Kommune er dagligdagen præget af tryghed. En

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus.

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus. Til Til Magistraten Drøftelse Side 1 af 6 Tryg i Aarhus Udkast til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er det,

Læs mere

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Tryg i Aarhus Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar 2017 Baggrund 1/2 I forlig om budgettet for 2017-2020 er der afsat midler til at styrke borgerens tryghed. Forligsteksten

Læs mere

Oplag: 2.000 DKRnr: 13-401-0017 ISBN: 978-87-92966-03-2

Oplag: 2.000 DKRnr: 13-401-0017 ISBN: 978-87-92966-03-2 årsberetning 2012 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2., 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Tryk: MercoPrint, Køge Fotos:

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

2 DKR40ÅR. Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

2 DKR40ÅR. Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk DKR 40år Det Kriminalpræventive Råd 1971-2011 40 års samarbejde for tryghed og mindre kriminalitet Ansvarsfølelsen skal styrkes side 4 Et løft til det kriminalitetsforebyggende arbejde side 6 Præventiv

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 5 Offentligt SFi DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER.-.', :':-r-' '' ': ': ';.":?: :.!-;' Stei i^åis ^ TIDLIG IDENTIFIKATION

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Tryghed og naboskab Tryghedsvandringer Gå tur i jeres boligområde og find utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 6 Børn Vejen ud af ungdomskriminalitet 12 og unges trivsel Fokus på 22indbrud Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup 45 15 36

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. i et villaområde. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et villaområde Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen

Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen Spørgsmålet til mig i dag Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen Hvordan kan kommunalpolitikere sætte sig i spidsen for at udvikle og lede samarbejdet med de mange samarbejdspartnere, der kan bidrage

Læs mere

Tryghedsvandringer er en metode til at skabe et bedre lokalmiljø.

Tryghedsvandringer er en metode til at skabe et bedre lokalmiljø. Tryghedsvandringer Tryghedsvandringer er en metode til at skabe et bedre lokalmiljø. Man går en tur i boligområdet for at finde utrygge steder, der kan forbedres. Man kigger efter steder, der er behagelige

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet.

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. MINDRE KRIMINALITET København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi! Og det

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix Et vågent øje Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder Claus Fisker/Scanpix Indhold Et vågent øje........................................3 Hvad skal I kigge efter?................................3

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Oplæg - til hvad? Hvordan? - sigende og indbydende overskrift

Oplæg - til hvad? Hvordan? - sigende og indbydende overskrift Oplæg - til hvad? Hvordan? - sigende og indbydende overskrift Dette debatoplæg er tiltænkt... Her skal stå, hvilket arrangement, der er tale om, og hvad mødelederen skal kunne. Med arrangement menes borgermøde,

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

SSP-Samrådets værdier

SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådet bygger på disse værdier: Ligeværdighed, som betyder at SSP-Samrådets samarbejde med kommunale og statslige organisationer og øvrige samarbejdspartnere foregår ved, at

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt) /Afrapportering Tryg Aalborg en mere tryg kommune Aktiviteter Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Indsats: Tryghedsvandringer 2015 1) Årshjul er udarbejdet

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014.

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. 1 Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. Til stede: John Jensen, Kaj Schmidt, Søren Sørensen, Claus Darling Hansen Bjarne Andersen, Pia Borg, Ulf Larsen Nielsen. Fraværende: Mogens Pejtersen, Helle

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

En kedelig dansk topplacering i Europa

En kedelig dansk topplacering i Europa En kedelig dansk topplacering i Europa Over 30.000 indbrud i private boliger hvert år 4 indbrud hver time Flest i de mørke måneder Flest i dagtimerne inden kl. 18 Knap 1 ud af 5 mens beboeren er på ferie

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

ET ARBEJDE MED TRYGHED. Sådan kan du som fagperson indgå i en kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats i Gadehavegård

ET ARBEJDE MED TRYGHED. Sådan kan du som fagperson indgå i en kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats i Gadehavegård ET ARBEJDE MED TRYGHED Sådan kan du som fagperson indgå i en kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats i Gadehavegård Indhold 05 Indledning 06 Nytten af et Tryghedsnetværk 08 Utryghed i Gadehavegård

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 24 Marts 2015 Program Organisation Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Højbjerg Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud?

Læs mere

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Kira Baun og Henrik M. Larsen Forebyggelsescenter Nørrebro KL temadag 21-05-2015 Dagsorden 1. Hvem er vi og hvordan ser vores område ud? 2. Etablering

Læs mere

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts 2011. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Broe Sørensen,

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Aarhus er grundlæggende en tryg by at bo og færdes i, fordi vi har tillid til hinanden og passer

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere