Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:"

Transkript

1 Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af Hotspot Indre Nørrebro. Progressionen vurderes særskilt under hver udfordring i forhold til. = Progressionen er god - fremgang siden sidste status. Målene forventes nået. = Progressionen er tilfredsstillende - uændret resultat siden sidste status. Målene forventes nået eller initiativet er ikke iværksat endnu. = Progressionen ikke tilfredsstillende - tilbagegang siden sidste status. Målene forventes ikke nået uden forstærket indsats. Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Hvad har beboerne været udsat for ifølge dem selv, Hvordan beboerne vurderer områdets problemer med kriminalitet, Hvor mange anmeldelser til politiet, der har været i området, indgivet af borgere og politi. Tryghedsindekset danner grundlag for målinger af effekt i forankringen af Hotspot. Tryghedsindekset opgøres i fem handlingsanvisende kategorier, som angiver i hvor høj grad, der er behov for en tryghedsskabende indsats i det pågældende område. De fem kategorier opdelt efter behov er: markant, intensiveret, ordinær, reduceret og minimal. For yderligere forklaring se: 1

2 Overblik effektmåling Effektmål Indikator Vurdering efterår Tryghedsindeks skal falde Vurdering forår Det kriminalpræventive samarbejde skal forbedres Næste afrapportering efterår Færre unge uden job og uddannelse Færre sigtede unge Data klar i september, eftersendes til BR Færre dømte unge Færre anmeldelser Flere udsatte unge i klub Færre med bekymrende fravær i skolen 2.3 Flere varetægtsfængslede i job eller uddannelse 3.1 Institutioner lukker ikke ved uro i bydelen 3.2 Unges tillid til myndighederne stiger Færre føler sig diskriminerede Næste afrapportering efterår 2013 Næste afrapportering forår Færre føler sig chikanerede 3.4 Politiets trusselsvurdering skal bedres 2

3 Den overordnede udfordring: Oplevelsen af utryghed Tryghedsindeks 2010 for København viser, at der er behov for en markant indsats på Indre Nørrebro (distrikt 8). Det betyder at: Beboerne i højere grad er udsat for kriminalitet end i andre dele af København, Beboerne i særlig høj grad er udsat for kriminalitet, hvad angår vold og trusler, tyveri, hærværk og chikane. Det overordnede effektkrav er, at trygheden på Indre Nørrebro skal stige. Tryghedsindekset 2015 skal vise, at distrikt 8 er faldet til et ordinært behov for indsats. *Tryghedsindeks 2011 udgør baseline-året, og bygger på data indsamlet fra dec feb Måles årligt via Tryghedsindekset BIF foretager særkørsler Kommentar til vurdering af : Data indsamles og analyseres af Kontor for Inklusion og Mangfoldighed. 2011: Tryghedsindeks 2010 Tryghedsindeks 2011 Tryghedsindeks 2012 Tryghedsindeks 2013 Tryghedsindeks 2014 Tryghedsindeks 2015 Indre Nørrebro KK gennemsnit Markant (27,9) Intensiveret Markant (23,6) Intensiveret Intensiveret (18,9) Ordinært (14,8) 2012: Tryghedsindeks er faldet fra 23,6 til 18,9 og dermed ændret fra markant til intensiveret. Den nedre grænse for denne kategori er 15, : 2014: 3

4 Specifik udfordring 1: Styrket samordning af den kriminalpræventive indsats En nyorganisering af SSP, og en klar rolle for 10 punktplanen, sammen med sårbare uformelle netværk. Behov for styrket koordination mellem kommune og civilsamfund, den fælles forståelse af - og respekt for - borgernes udsathed overfor kriminalitet og oplevelse af utryghed hos medarbejderne. Forskellige metoder til at arbejde med unge med bekymrende adfærd. 1.1: At det kriminalpræventive samarbejde på Indre Nørrebro, distrikt 8, ultimo 2014 efterlades mere enstreget, effektivt og med større legitimitet hos både involverede aktører og samarbejdspartnere end primo Årligt. Måles af Hotspot via survey spørgsmål forud for de årlige handlingsplaner for Hotspot. Baseline december ,4 Efterår 2012 Efterår 2013 Efterår 2014 Kommentar til vurdering af : Baseline december 2011: Det kriminalpræventive samarbejde på Nørrebro blev kortlagt i december Effektivitet=6,2; legitimitet=7,0; enstrengethed=6,2 Efterår 2012: Efterår 2013: Efterår 2014: 4

5 Specifik udfordring 2. Børn og unge og med uroskabende adfærd Børn og unge med uroskabende adfærd, hvoraf nogle er tilknyttet det kriminelle miljø. Stor territoriel identitet hos børn og unge med kriminel adfærd og rekruttering af kriminalitetstruede børn og unge som medløbere til kriminelle netværk. Børn og unge med kriminel adfærd. Mange kriminalitetstruede børn og unge grundet normsked. Manglende forståelse blandt forældre for betydning af et aktivt fritidsliv for børn og unge, og manglende viden om muligheder for eksempelvis friplads. Baseline % af alle årige med endt 9.klasse bosat i området er hverken i beskæftigelse eller uddannelse. Alle børn og unge 2.1.1: At andelen af unge mellem 16 og 25 år, som hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse på Indre Nørrebro, distrikt 8, er faldende. Halvårligt. Måles via data fra UU krydset med data fra DREAM Forår 2012 Efterår 2012 Forår 2013 Efterår ,9 % af alle årige med endt 9.klasse bosat i området er hverken i beskæftigelse eller uddannelse. Efterår 2014 Kommentar til vurdering af : Baseline 2011: 99 % af de unge, som ikke er i arbejde eller uddannelse er over 18 år. Forår 2012: Efterår 2012: Forår 2013: Efterår 2013: Efterår 2014: 5

6 Specifik udfordring 2. Børn og unge og med uroskabende adfærd Børn og unge med uroskabende adfærd, hvoraf nogle er tilknyttet det kriminelle miljø. Stor territoriel identitet hos børn og unge med kriminel adfærd og rekruttering af kriminalitetstruede børn og unge som medløbere til kriminelle netværk. Børn og unge med kriminel adfærd. Mange kriminalitetstruede børn og unge grundet normsked. Manglende forståelse blandt forældre for betydning af et aktivt fritidsliv for børn og unge, og manglende viden om muligheder for eksempelvis friplads. Baseline personer er sigtet i Alle børn og unge 2.1.2: At antallet af sigtede børn og unge mellem 14 og 25 år på Indre Nørrebro, distrikt 8, falder. Årligt. Måles via data fra DST Forår 2012 X personer er sigtet i 2011 Forår 2013 Kommentar til vurdering af : Effekten vurderes om hhv. positiv eller negativ ved en bevægelse i antal anmeldelser på >4 fra sidste effektmåling s Baseline 2011: Forår 2012: Data leveres fra Danmarks Statistik med godt et halvt års forsinkelse, således at data dækkende 2011 forventes tilgængelig september Forår 2013: forår 2013: 6

7 Specifik udfordring 2. Børn og unge og med uroskabende adfærd Børn og unge med uroskabende adfærd, hvoraf nogle er tilknyttet det kriminelle miljø. Stor territoriel identitet hos børn og unge med kriminel adfærd og rekruttering af kriminalitetstruede børn og unge som medløbere til kriminelle netværk. Børn og unge med kriminel adfærd. Mange kriminalitetstruede børn og unge grundet normsked. Manglende forståelse blandt forældre for betydning af et aktivt fritidsliv for børn og unge, og manglende viden om muligheder for eksempelvis friplads. Baseline personer er dømt i 2010 Alle børn og unge 2.1.3: At antallet af dømte børn og unge mellem 14 og 25 år på Indre Nørrebro, distrikt 8, falder. Årligt. Måles via data fra DST Forår personer er dømt i 2011 Forår 2013 Kommentar til vurdering af : Effekten vurderes om hhv. positiv eller negativ ved en bevægelse i antal anmeldelser på >4 fra sidste effektmåling Baseline 2011: Forår 2012: Forår 2013: 7

8 Specifik udfordring 2. Børn og unge og med uroskabende adfærd Børn og unge med uroskabende adfærd, hvoraf nogle er tilknyttet det kriminelle miljø. Stor territoriel identitet hos børn og unge med kriminel adfærd og rekruttering af kriminalitetstruede børn og unge som medløbere til kriminelle netværk. Børn og unge med kriminel adfærd. Mange kriminalitetstruede børn og unge grundet normsked. Manglende forståelse blandt forældre for betydning af et aktivt fritidsliv for børn og unge, og manglende viden om muligheder for eksempelvis friplads. Alle børn og unge 2.1.4: At antallet af anmeldelser på Indre Nørrebro, distrikt 8, falder (samlet antal anmeldelser for vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk og chikane). Årligt. Måles via data fra Tryghedsindeks Baseline anmeldelser i 2010 Forår anmeldelser i 2010 Forår 2013 Kommentar til vurdering af : Effekten vurderes om hhv. positiv eller negativ ved en bevægelse i antal anmeldelser på >49 fra sidste effektmåling Baseline 2011: Forår 2012: Forår 2013: 8

9 Specifik udfordring 2. Børn og unge og med uroskabende adfærd Børn og unge med uroskabende adfærd, hvoraf nogle er tilknyttet det kriminelle miljø. Stor territoriel identitet hos børn og unge med kriminel adfærd og rekruttering af kriminalitetstruede børn og unge som medløbere til kriminelle netværk. Børn og unge med kriminel adfærd. Mange kriminalitetstruede børn og unge grundet normsked. Manglende forståelse blandt forældre for betydning af et aktivt fritidsliv for børn og unge, og manglende viden om muligheder for eksempelvis friplads. Børn og unge under 18 år 2.2.1: At flere børn og unge på Indre Nørrebro, distrikt 8., der af politiet indberettes til Socialforvaltningen, er i kommunalt klubtilbud. Halvårligt. Måles via data fra SOF krydset med data fra BUF Baseline 2011 Forår 2012 Efterår 2012 Forår 2013 Efterår ,5 % af de af politiet indberettede unge har tilknytning til klubtilbud. 40,4 % af de af politiet indberettede unge har tilknytning til klubtilbud. Kommentar til vurdering af : Efterår 2014 Baseline 2011: Politiet indberetter løbende til Socialforvaltningen de unge, som politiet er kommet i kontakt med. Der indberettes om forhold, der for størstedelens vedkommende har resulteret i sigtelser for eks. cykeltyveri, handel med euforiserende stoffer eller overfald. Samtlige indberettede unge i perioden januar til og med juni 2011 krydses med data i BUFLIS for at afgøre tilknytning til kommunalt klubtilbud. Effekten vurderes som positiv, hvis andelen af indberettede unge med tilknytning til klub ændrer sig 5 procentpoint (eksempelvis fra 33,8 til 38,9). Forår 2012: Efterår 2012: Forår 2013: Efterår 2013: Efterår 2014: 9

10 Specifik udfordring 2. Børn og unge og med uroskabende adfærd Børn og unge med uroskabende adfærd, hvoraf nogle er tilknyttet det kriminelle miljø. Stor territoriel identitet hos børn og unge med kriminel adfærd og rekruttering af kriminalitetstruede børn og unge som medløbere til kriminelle netværk. Børn og unge med kriminel adfærd. Mange kriminalitetstruede børn og unge grundet normsked. Manglende forståelse blandt forældre for betydning af et aktivt fritidsliv for børn og unge, og manglende viden om muligheder for eksempelvis friplads. Baseline ,3 % af eleverne har et bekymrende fravær. Børn og unge under 18 år 2.2.2: At andelen af børn og unge på Indre Nørrebro, distrikt 8, der udviser bekymrende fravær i skolerne, falder. Halvårligt. Halvårligt Måles via data fra BUFLIS Forår 2012 Efterår 2012 Forår 2013 Efterår ,6 % af eleverne har et bekymrende fravær Efterår 2014 Kommentar til vurdering af : BUFLIS leverer data vedr. elevernes fravær, som noteres i de enkelte klasselokaler. Bekymrende fravær indebærer ikke en fast definition, men bedømmes af den enkelte lærer. Data begrænses af bopæl i området og indskrivning i kommunal folkeskole. Elever i privatskoler indgår derfor ikke, da BUF ikke indsamler data om fravær på disse. progression i effektmålet sker ved ændring i hele tal. Eksempelvis vurderes det som fremgang, hvis andelen ændres fra 2 (2,2 %) til 1 (1,4 %). Baseline 2011: Forår 2012: Efterår 2012: Forår 2013: Efterår 2013: Efterår 2014: 10

11 Specifik udfordring 2. Børn og unge og med uroskabende adfærd Børn og unge med uroskabende adfærd, hvoraf nogle er tilknyttet det kriminelle miljø. Stor territoriel identitet hos børn og unge med kriminel adfærd og rekruttering af kriminalitetstruede børn og unge som medløbere til kriminelle netværk. Børn og unge med kriminel adfærd. Mange kriminalitetstruede børn og unge grundet normsked. Manglende forståelse blandt forældre for betydning af et aktivt fritidsliv for børn og unge, og manglende viden om muligheder for eksempelvis friplads. Unge over 18 år Baseline primo 2013 Afventer data 2.3: Minimum 60 pct. af alle årige på Indre Nørrebro, distrikt 8, som modtager tilbud via indsatser for dømte og varetægtsfængslede unge, er indenfor en periode på 2 år efter tilbuddets afslutning kommet i arbejde eller uddannelse. Halvårligt. Måles via data fra BIF krydset med data fra DREAM Efterår 2013 Efterår 2014 Kommentar til vurdering af : Dataindsamling kan først påbegyndes 2 år efter afsluttede tilbud; dvs. i Baseline 2013: Efterår 2013: Efterår 2014: 11

12 Specifik udfordring 3. Inklusion og sammenhængskraft i lokalområdet Løbende konflikter mellem grupperinger af unge med kriminel adfærd og normskred som følge. Udsathed for chikane og mange etniske minoriteter er sårbare over for diskrimination. Generel lavere tillid til naboer, politi og kommunale aktører blandt etniske minoriteter. Effektmål Frekvens og kilde Status Baseline Undersøgelse ikke iværksat 3.1. At ingen institutioner og serviceydelser i Kommunen lukker ned ved episoder med uro eller krise på Indre Nørrebro, distrikt 8. Årligt Måles af ØKF Kommentar til vurdering af : ØKF indsamler pt. ikke information om lukninger af institutioner på grund af uro eller krise. Der er pt. ikke aftalt tidsperspektiver for en sådan dataindsamling, ligesom denne data ikke indsamles lokalt. Hotspot leverer data på dette effektmål, når data fra ØKF foreligger. Baseline: 12

13 Specifik udfordring 3. Inklusion og sammenhængskraft i lokalområdet Løbende konflikter mellem grupperinger af unge med kriminel adfærd og normskred som følge. Udsathed for chikane og mange etniske minoriteter er sårbare over for diskrimination. Generel lavere tillid til naboer, politi og kommunale aktører blandt etniske minoriteter. Tillid til politiet: 3, At unges tillid til myndigheder på Indre Nørrebro, distrikt 8 stiger samt 2014 Måles af BIF Baseline forår 2012 Tillid til kommunale institutioner: 3,0 Kommentar til vurdering af : Effektmål 3.2. og 3.3. måles via Inklusionsundersøgelsen med en særundersøgelse for de to Hotspot områder. Borgerne er bl.a. blevet spurgt: Hvor stor tillid har du til: 1) Politiet og 2) Kommunale institutioner som fx jobcentre, sundhedsplejersker, daginstitutioner og folkeskoler. Svarkategorierne går fra stor tillid, nogen tillid, lidt tillid til ingen tillid samt ved ikke. I gennemsnitsberegningen, der går fra 0-4, hvor 4 er stor tillid og 0 er igen tillid, tildeles ved ikke svar den gennemsnitlige værdi for respondenternes svar på det pågældende spørgsmål. I undersøgelsen indgår svar fra 233 personer med etnisk dansk baggrund og 226 personer med ikke-vestlig baggrund. Baseline forår 2012: Gennemsnittet for tillid til politiet bygger på svarfordelingen: Stor tillid = 47%; Nogen tillid = 34%; Lidt tillid = 10%; Ingen tillid = 10%; Ved ikke = 0% Gennemsnittet for tillid til kommunale institutioner bygger på svarfordelingen: Stor tillid = 27%; Nogen tillid = 45%; Lidt tillid = 15%; Ingen tillid = 7%; Ved ikke = 7% 13

14 Specifik udfordring 3. Inklusion og sammenhængskraft i lokalområdet Løbende konflikter mellem grupperinger af unge med kriminel adfærd og normskred som følge. Udsathed for chikane og mange etniske minoriteter er sårbare over for diskrimination. Generel lavere tillid til naboer, politi og kommunale aktører blandt etniske minoriteter At andelen af beboere på Indre Nørrebro, distrikt 8, der oplever diskrimination, falder 2012 samt 2014 Måles af BIF Baseline forår 2012 Oplevet diskrimination: 17,1 % Kommentar til vurdering af : Effektmål 3.2. og 3.3. måles via Inklusionsundersøgelsen med en særundersøgelse for de to Hotspot områder. Borgerne er bl.a. blevet spurgt: Har du indenfor DET SIDSTE ÅR følt dig diskrimineret på grund af dit køn, din alder, religion, dit udseende, din etniske oprindelse eller andet? Ja, Nej eller ved ikke. I undersøgelsen indgår svar fra 233 personer med etnisk dansk baggrund og 226 personer med ikke-vestlig baggrund. Baseline forår 2012: Andelen af borgere, der svarer ja til at have følt sig diskrimineret inden for det sidste år. 14

15 Specifik udfordring 3. Inklusion og sammenhængskraft i lokalområdet Løbende konflikter mellem grupperinger af unge med kriminel adfærd og normskred som følge. Udsathed for chikane og mange etniske minoriteter er sårbare over for diskrimination. Generel lavere tillid til naboer, politi og kommunale aktører blandt etniske minoriteter. Baseline forår 2011 Intensiveret At andelen af beboere på Indre Nørrebro, distrikt 8, der oplever chikane, falder. Årligt Måles af BIF Forår 2012 Forår 2013 Ordinært Kommentar til vurdering af : Effektmål 3.2. og 3.3. måles via Inklusionsundersøgelsen med en særundersøgelse for de to Hotspot områder. Borgerne er bl.a. blevet spurgt: Har du indenfor DET SIDSTE ÅR følt dig diskrimineret på grund af dit køn, din alder, religion, dit udseende, din etniske oprindelse eller andet? Ja, Nej eller ved ikke. I undersøgelsen indgår svar fra 233 personer med etnisk dansk baggrund og 226 personer med ikke-vestlig baggrund. Baseline forår 2011: Tryghedsindeks 2011 Forår 2012: Tryghedsindeks 2012 Forår 2013: 15

16 Specifik udfordring 3. Inklusion og sammenhængskraft i lokalområdet Løbende konflikter mellem grupperinger af unge med kriminel adfærd og normskred som følge. Udsathed for chikane og mange etniske minoriteter er sårbare over for diskrimination. Generel lavere tillid til naboer, politi og kommunale aktører blandt etniske minoriteter. Effektmål Frekvens og kilde Status Baseline forår ,28 = høj Efterår ,43 = høj 3.4 Halvårligt. Forår ,68 = høj Politiets trusselsvurdering af Indre Nørrebro, distrikt 8, skal i 2015 være bedre end i Måles via data fra Politiet Efterår 2012 Forår 2013 Efterår 2013 Efterår 2014 Kommentar til vurdering af : 0 til 4=lav, 4+ til 8=middel, 8+ = høj. Data fra politiet er knyttet til SUB-områderne i distriktet, her Blågården. progression i politiets trusselsvurdering sker ved ændring i hele tal. Eksempelvis vurderes det som fremgang, hvis trusselsvurderingen ændres fra 9 (9,28) til 8 (8,43). Baseline forår 2011: Efterår 2011: Forår 2012: Efterår 2012: Forår 2013: Efterår 2013: 16

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT YDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Ydre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Indre

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Ydre Nørrebro

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 OVERBLIK OG GENNEMGANG KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side INKLUSIONSBAROMETRET - JANUAR 2013 - OVERBLIK For hvert mål vises,

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Indre

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Tryghedsindeksscore

Tryghedsindeksscore Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2014 Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER Til Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dokumenttype Afrapportering Dato Juni 2011 HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed NOTAT Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Borgerrepræsentationen godkendte den 10. februar 2011 Sikker

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot i Vejle Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder

Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder Til Styregruppen for Sikker By Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder Baggrund Projektet har modtaget i alt 28 mio.kr. fra satspuljemidlerne i perioden maj 2010 til maj 2014 til indsatser

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde Nærværende notat beskriver

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning og fokus i 2013...

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Integrationsservice NOTAT Dato: 17-04-2008 Sagsnr.: 2008-12825 Dok.nr.: 2008-205918 Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Forord

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 1. Tema/Indsatsområde 2. Mål 3. Aktiviteter 4. Ressourcer 5. Succeskriterier for aktiviteter 6. Hvordan dækker aktiviteterne

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Bilag 1 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 16. marts 2017 Tryg i Aarhus Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker.

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet.

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. MINDRE KRIMINALITET København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi! Og det

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø En Vej Ind Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, FA M I L I E - O G B E S K Æ F T I G E L S E S F O R VA LT N I N G E

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 Forklaring af farvesystem Hvert mål kan opnå 4 forskellige farver: Grøn betyder, at udviklingen mellem 2014 og 2015 viser, at målopfyldelsen er på rette spor. Gul betyder,

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune Indhold 1. Resultatet af den nationale trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune... 1 1.1. Kommunalt og nationalt trivselsmål... 2 1.2.

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport Survey om medborgerskab blandt unge. Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2017

Rapport Survey om medborgerskab blandt unge. Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2017 Rapport Survey om medborgerskab blandt unge Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) December 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé af resultater... 5 3.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus.

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus. Til Til Magistraten Drøftelse Side 1 af 6 Tryg i Aarhus Udkast til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er det,

Læs mere

SSP SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI HELSINGØR KOMMUNES STRATEGI FOR FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING HELSINGØR KOMMUNE

SSP SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI HELSINGØR KOMMUNES STRATEGI FOR FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING HELSINGØR KOMMUNE SSP HELSINGØR KOMMUNE SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI HELSINGØR KOMMUNES STRATEGI FOR FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING HVAD ER radikalisering? Radikalisering er en proces, der fører til, at en person i stigende

Læs mere

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 1 Til Økonomiudvalget Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen Nedenstående redegørelse af den aktuelle situation med højreekstremisme

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Højvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Geografi Befolkning Vollsmose er en bydel i den nordøstlige del af Odense, som udelukkende udgøres af almene boliger. Bygningsmassen er både høje etagebyggerier

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Mål i Socialforvaltningen, status oktober 2012

Mål i Socialforvaltningen, status oktober 2012 NOTAT i Socialforvaltningen, status oktober 2012 Indledning I dette bilag følges op på de politiske mål fra vedtaget budget 2012. Der er i alt 10 pejlemærker fordelt på fire målgruppeområder: Børnefamilier

Læs mere