Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17

2 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20 Amager Øst s. 26 Bispebjerg s. 32 Brønshøj-Husum s. 38 Christianshavn s. 44 Indre By s. 50 Indre Nørrebro s. 56 Kongens Enghave s. 62 Valby s. 68 Vanløse s. 74 Vesterbro s. 80 Ydre Nørrebro s. 86 Østerbro Tryghedspartnerskaber Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2017 Indhold: Sikker By, Økonomiforvaltningen Layout: KK design s. 93 Tingbjerg-Husum Partnerskab s. 99 Amager Partnerskab Metode s. 105 Metode s. 106 Spørgsmål og svar til undersøgelsen Se mere på

3 Forord 3 Tryghed skabes i stærke fællesskaber København er fortsat en sikker og tryg by. Siden 2009 har utrygheden været stødt faldende, men for første gang i syv år er utrygheden steget det seneste år. Det er en udvikling, jeg er ked af. Også selv om utrygheden stadig er lavere, end den var i 2009, hvor vi startede vores tryghedsmålinger i København har været et år med en anspændt situation i rocker- og bandemiljøet og med mange skyderier i byen. Det er voldsomt, når der bliver skudt der, hvor man bor. Det skaber naturligvis utryghed, og er helt uacceptabelt. Det hører ikke hjemme i vores by. I skoler, klubber og fritidstilbud arbejder vi hver dag for, at børn og unge har et alternativ til kriminalitet. Vi investerer i Københavns fysiske udvikling og arbejder for, at alle byområder er attraktive at bo i. Og i bydelene findes et væld at lokale initiativer, der er med til at styrke fællesskabet i København. Tryghed skabes i fællesskab. Jeg vil gerne takke politiet, SSP, organisationer og frivillige ildsjæle, der alle er med til at løfte denne vigtige opgave. Vi skal fortsætte det stærke samarbejde for et trygt og sikkert København. Det er en politiopgave at slå ned på banderne, og jeg er glad for, at politiet med den nye bandepakke får nye redskaber til at presse rockerog bandemedlemmerne. Vi samarbejder med politiet om opgaven, fx har vi i partnerskabet for et trygt Nørrebro fokus på at undgå, at unge rekrutteres til bander og vi motiverer unge i bandemiljøet til exitforløb. Jeg håber, at politiet vil gå så langt de kan, for banderne har en stor aktie i at skabe utryghed i København. Tal fra politiet viser desværre også, at flere københavnere bliver udsat for kriminalitet blandt andet sker der mange lommetyverier i vores by. Vi københavnere har tillid til hinanden, og det betyder, at vi ikke altid passer så godt på vores ting. Den tillid er der nogle, der udnytter. Derfor lancerer vi i juni sammen med Københavns Politi, turismeorganisationer, erhvervslivet og trafikselskaber den største lommetyverikampagne nogensinde i Københavns Kommune. Tryghed er et afgørende fundament for det gode liv. I nogle bydele er få utrygge. I andre er borgerne mere bekymrede. Men alle har ret til et trygt liv, og derfor har vi stort fokus på at styrke trygheden i de bydele med mest utryghed.

4 Indledning 4 Indledning Københavns årlige tryghedsundersøgelse følger udviklingen i forskellige aspekter af københavnernes tryghedsoplevelse samt registrerede politianmeldelser for borgervendt kriminalitet og udvalgte kriminalitetstyper. Tryghedsundersøgelsen følger udviklingen fra 2009 til 2017 for København som helhed og i de enkelte bydele, herunder: Københavnernes generelle oplevede tryghed i deres nabolag. Trygheden i aften- og nattetimerne. Hvilke typer kriminalitet københavnerne bekymrer sig for at blive udsat for, og hvad de har været udsat for. Antallet af politianmeldelser for borgervendt kriminalitet, herunder særskilt udvikling for udvalgte kriminalitetstyper. Hvilke steder i nabolaget, hvor det opleves som utrygt at færdes. Om københavnerne har oplevet noget i det forgange år, der har påvirket dem til at tænke mere over hvor og hvornår det er trygt at færdes i København Et repræsentativt udsnit på københavnere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har deltaget, hvilket giver en svarprocent på 33. Antallet af deltagere er på niveau med Tryghedsundersøgelsen 2016, hvor københavnere deltog. Data er indsamlet fra d. 9. december 2016 til d. 15. februar 2017 og deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de seneste 12 måneder. Undersøgelsen er tidligere gennemført af Danmarks Statistik, men bliver fra gennemført af Epinion.

5 Hovedresultaterne 5 Sammenfatning af hovedresultaterne Københavns Tryghedsundersøgelse 2017 viser, at andelen af københavnere, der er utrygge i deres nabolag er steget. I 2017 er 9 % af københavnerne utrygge i deres nabolag. Det er højere end 2016, hvor 6 % var utrygge, og er den højeste andel af utrygge siden 2010, hvor 11 % var utrygge i deres nabolag. I 2017 oplever 22 % af københavnerne utryghed i aften- og nattetimerne. Det er en stigning ift. 2016, hvor 18 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. Utrygheden er ulige fordelt i bydelene I 5 ud af 13 bydele er mere end 10 % utrygge. Det gælder bydelene Bispebjerg (18 %), Amager Vest (15 %), Valby (13 %), Brønshøj-Husum (13 %) og Indre Nørrebro (11 %). I 2016 havde to bydele i København mere end 10 % utrygge (hhv. Ydre Nørrebro og Bispebjerg). Derved er der sket en negativ udvikling, da antallet af bydele med mere end 10 % utrygge er fem i Kommunens mål i Sikker By programmet er, at andelen af utrygge ikke må være over 10 % i nogen bydel. Københavnernes bekymring for kriminalitet og oplevet kriminalitet De fem forhold, som flest københavnere er bekymrede for at blive udsat for i 2017 er cykeltyveri (60 %), støjgener i øvrigt (44 %), indbrud (44 %), forsøg på indbrud (44 %) og støjgener fra naboer (43 %). Bekymringen for cykeltyveri er på niveau med 2016, mens bekymringen for indbrud, forsøg på indbrud og støjgener (fra naboer og i øvrigt) er faldet lidt ift Københavnerne er også blevet spurgt til, hvilke kriminalitetstyper og chikane, de reelt har været udsat for de seneste 12 måneder. Ligesom i 2015 og 2016 er hærværk i nabolaget (30 %) og tyveri (13 %) de forhold, som flest københavnere har været udsat for. Udviklingen har enten været stabil eller aftagende for alle forhold siden stationer og stoppesteder, på gaden og i grønne områder/parker/legepladser (alle 12 %). Særligt utryghedsskabende begivenheder det seneste år 46 % af københavnerne har svaret, at de har oplevet noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår, det er trygt at færdes i København. Flere af de adspurgte har af egen drift uddybet, hvad der har påvirket dem. De forhold, der nævnes flest gange er: Kriminelle hændelser generelt (28 %) fx opfattelse af, at der generelt er meget kriminalitet, personlige oplevelser (26 %) fx at man selv eller bekendte har været udsat for utryghedsskabende hændelser, og mediebilledet (13 %). Det har været muligt, at nævne flere forhold. Udviklingen i borgervendt kriminalitet I 2016 var antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr indbyggere på 82,7 anmeldelser, hvilket er en stigning ift og Lommetyveri er fortsat den hyppigst anmeldte kriminalitetstype. I perioden faldt antallet af lommetyverier, mens det i 2016 er på det hidtil højeste niveau, med 51,5 anmeldelser pr indbyggere, for perioden Der ses en stigning i anmeldelser om vold fra 3 anmeldelser pr indbyggere i 2015 til 3,2 i Der ses også en stigning i anmeldelser om røveri mod person (gaderøveri) fra 0,8 til 1 anmeldelse pr indbyggere fra 2015 til Siden 2013 ses et kontinuerligt fald i indbrud fra 6,2 i 2013 til 3,7 anmeldelser pr indbyggere i Utryghed på konkrete steder 38 % af københavnerne har angivet, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. De steder, der fremhæves flest gange, er steder som

6 6 Resultater for Utryghed i nabolag for 2017 I 8 ud af 13 bydele er andelen af utrygge på 9 % eller derunder. I 5 bydele er andelen af utrygge over 10 %. Det er bydelene: Bispebjerg (18 %), Amager Vest (15 %), Valby (13 %), Brønshøj- Husum (13 %) og Indre Nørrebro (11 %). Kommunens mål i Sikker By programmet er, at andelen af utrygge beboere ikke må overstige 10 % i nogen bydele. Utryghed i aften- og nattetimerne for 2017 I 5 ud 13 bydele er andelen af utrygge i aften- og nattetimerne over gennemsnittet for København, som i 2017 er på 22 %. Det er bydelene: Bispebjerg (28 %), Brønshøj-Husum (28 %), Amager Vest (26 %), Valby (26 %) og Amager Øst (23 %).

7 Resultater for 7 Oversigt over utryghed (2009, 2016, 2017), fordelt på bydele I forhold til 2016 indikerer undersøgelsen, at utrygheden i 2017 er steget i bydelene Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Indre Nørrebro, Kgs. Enghave, Valby, Vanløse og Østerbro. I forhold til 2016 er utrygheden i 2017 faldet i bydelene Christianshavn og Ydre Nørrebro. Andelen af utrygge på Vesterbro er uændret. Det bemærkes, at der ikke kan påvises statistisk signifikante udviklinger på bydelsniveau ( ), bortset fra Amager Vest og Vanløse. Tallene kan dermed være udtryk for statistiske tilfældigheder. Sammenlignes resultaterne for 2017 med 2009 indikerer undersøgelsen et fald i utryghed i alle bydele, bortset fra Amager Vest, Bispebjerg, Valby og Østerbro. Det bemærkes, at der ikke for alle bydele kan påvises statistisk signifikante udviklinger. Tallene kan dermed være udtryk for statistiske tilfældigheder. Figur A: Oversigt over utryghed fordelt på bydele % 3% 4% 9% 16% 18% 1 12% 13% 12% 8% 7% 6% 6% 4% 2% 27% 11% 6% 12% 7% 4% 13% 9% 9% 8% 4% 4% 1% 22% 14% 8% 4% 6% (a) = signifikant udvikling fra (b) = signifikant udvikling fra

8 Resultater for 8 Oversigt over utryghed i aften- og nattetimerne (2009, 2016, 2017), fordelt på bydele Undersøgelsen indikerer, at utrygheden i aften- og nattetimerne i 2017 er steget siden 2016 i 11 ud af 13 bydele. I Vanløse og på Ydre Nørrebro indikerer undersøgelsen et fald i utrygheden i aften- og nattetimerne. Det bemærkes, at der ikke for alle bydele kan påvises statistisk signifikante udviklinger. Tallene kan dermed være udtryk for statistiske tilfældigheder. Sammenlignes resultaterne for 2017 med 2009 indikerer undersøgelsen et fald i utryghed i alle bydele, bortset fra Amager Vest, Indre By, Valby og Østerbro. Desuden er utryghed uændret i Brønshøj- Husum. Det bemærkes, at der ikke for alle bydele kan påvises statistisk signifikante udviklinger. Tallene kan dermed være udtryk for statistiske tilfældigheder. Figur B: Oversigt over utryghed i aften- og nattetimerne fordelt på bydele % 14% 26% 26% 18% 23% 3 28% 28% 28% 24% 23% 2 16% 17% 16% 14% 13% 46% 16% 2 22% 18% 19% 2 26% 24% 24% 16% 14% 19% 16% 14% 37% 23% 22% 14% 2 18% (a) = signifikant udvikling fra (b) = signifikant udvikling fra

9 Resultater for 9 Oversigt over borgervendt kriminalitet (2009, 2015, 2016), fordelt på bydele I 2016 blev der i hele København anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet, hvilket svarer til 82,7 anmeldelser pr indbyggere. Indre By er den bydel, hvor der sker flest anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr indbyggere. Der ses særligt en negativ udvikling for Indre By, men også for Vesterbro og Christianshavn. Alle tre bydele ligger i 2016 over gennemsnittet for København. Figur C: Oversigt over borgervendt kriminalitet pr indbyggere, fordelt på bydele Kilde: Rigspolitiet

10 Resultater for 10 Udvikling i utryghed i København ( ) Særligt utryghedsskabende begivenheder det seneste år I 2017 er 9 % af københavnerne utrygge i deres nabolag. Det er en stigning fra 2016, hvor 6 % var utrygge i deres nabolag. Dog er utrygheden i 2017 forsat lavere end i 2009 og 2010, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag. Her er tale om statistisk signifikante stigninger. 46 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår, det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest generelt i København er: Kriminelle hændelser, generelt (28 %), personlige oplevelser (26 %) og mediebilledet (13 %). I 2017 oplever 22 % af københavnerne utryghed i aften- og nattetimerne. Det er en stigning ift. 2016, hvor 18 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. Dette er en statistisk signifikant udvikling. Udviklingen fra 2009 til 2017 indikerer et fald fra 24 % til 22 %, men der kan ikke påvises et statistisk signifikant fald. Figur D: Udvikling i utryghed Figur E: Særligt utryghedsskabende begivenheder 3 28% 26% % 22% 18% 11% 9% 6% % 11% 2% 3% 4% 2% Utrygge i nabolag Utrygge i aften og nattetimerne Udvikling i utryghed i nabolag, og : statistisk signifikant Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne : ikke statistisk signifikant Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne : statistisk signifikant

11 Resultater for 11 Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener ( ) Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet udsat for de seneste 12 måneder Københavnerne er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. De fem forhold, der gør flest københavnere bekymret i 2017 er cykeltyveri (60 %), støjgener i øvrigt (44 %), indbrud (44 %), forsøg på indbrud (44 %) og støjgener fra naboer (43 %). Bekymringen for cykeltyveri er på niveau med 2016, mens bekymring for indbrud, forsøg på indbrud og støjgener (fra naboer og i øvrigt) er faldet lidt ift Bemærk, at det har været muligt at afgive flere svar. Vi har spurgt københavnerne, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/chikane, de har været udsat for de seneste 12 måneder. Ligesom i 2015 og 2016 er hærværk i nabolag og tyveri de forhold, flest københavnere har udsat for. Udvikling har været enten stabil eller aftagende for alle forhold siden Bemærk, at det har været muligt at angive flere svar. Figur F: Københavnernes bekymring for kriminalitet Cykeltyveri Støjgener i øvrigt 42% 4 44% Indbrudstyveri 5 49% 44% Forsøg på indbrudstyveri 54% 48% 44% Støjgener fra naboer 44% 46% 43% Tyveri af taske og/eller pung 44% 43% 42% Ballade på gaden 41% 42% 4 Andet hærværk på offentlig eller privat ejendom 41% 42% 38% Graffiti 33% 33% 34% Gener fra grupper 39% 39% 33% Røveri 3 31% 33% Misbrugere på gaden 28% 31% 29% Tilråb når man færdes på gaden 26% 27% 28% Vold 29% 28% 27% Narkotikagener (kanyler i nabolaget) 18% 18% 26% Tyveri fra bil 26% 2 24% Salg af hash 21% 2 24% Trusler 21% 2 23% Biltyveri 22% 19% 2 Salg af narkotika 21% 2 18% Figur G: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for Hærværk i nabolag 5 48% 3 Tyveri 17% 17% 13% Chikane Hærværk på egen ejendom 1 14% Indbrud 8% 7% Salg af hash 6% 6% 6% Trusler 6% 6% Salg af narkotika 3% 3% 3% Røveri 4% 4% 3% Vold 3% 3% 2%

12 Resultater for 12 Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Særlige steder, der opleves som utrygge Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af københavnerne, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. 38 % af københavnerne angiver, at der i 2017 er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Utrygheden er størst på gaden (12 %), i grønne områder/parker/legepladser (12 %) og på stationer og stoppesteder (12 %). Figur H: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur I: Steder, der angives som utrygge 6 53% % 39% 3 7% 8% 3 29% 2% 4% 26% 22% % 12% 2% 12% 12% 8% Bekymret Udsat

13 Resultater for 13 Udvikling i borgervendt kriminalitet ( ) Udvikling i udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) I 2016 blev der i hele København anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet, svarende til 82,7 anmeldelser pr indbyggere. Niveauet er dermed højere end i 2014 (78,2 %) og 2015 (72,5 %), men under niveauet for årene Lommetyveri er den hyppigst anmeldte kriminalitetstype. I perioden faldt antallet af lommetyverier, mens det i 2016 med 51,5 anmeldelser pr indbyggere er på det hidtil højeste niveau. Der ses et fald fra 2015 til 2016 ved anmeldelser om tyveri fra personbil, indbrud og overtrædelse af våbenlov. Der ses en stigning i anmeldelser om vold fra 3 anmeldelser pr indbyggere i 2015 til 3,2 anmeldelser pr indbyggere i Der ses en stigning i anmeldelser om røveri mod person (gaderøveri) fra 0,8 anmeldelser pr indbyggere til 1 anmeldelse pr indbyggere. Dog ses et fald fra 2009 til 2016 svarende til 0,7 anmeldelser pr indbyggere. Figur J: Borgervendt kriminalitet, antal anmeldelser pr indbyggere Figur K: Borgervendt kriminalitet. Antal anmeldelser pr indbyggere ,1 88,9 89,2 82,7 76,3 78,0 78,2 72, Indbrud i privat beboelse Røveri mod pengeinstitut, forretning, tankstation Røveri mod person (gaderøverier) Tyveri fra borgerne (lommetyveri) Tyveri fra personbil Vold Våbenlov Kilde: Rigspolitiet Kilde: Rigspolitiet

14 AMAGER VEST Tryghed I Amager Vest er der sket en markant stigning i andel utrygge i nabolaget fra 2016 (3 %) til 2017 (15 %). Denne udvikling er statistisk signifikant. Undersøgelsen indikerer desuden en stigning fra 2009 (10 %) til 2017 (15 %). Denne stigning er dog ikke statistisk signifikant. Andelen af utrygge i bydelen er i 2017 højere end gennemsnittet for hele byen (9 %). Undersøgelsen viser også en markant stigning i andelen af utrygge i aften- og nattetimerne i bydelen fra 2016 (14 %) til 2017 (26 %). Denne udvikling er statistisk signifikant. I perioden indikerer undersøgelsen en mindre stigning fra 24 % til 26 %, som dog ikke er statistisk signifikant. Andel utrygge i aften- og nattetimerne er i 2017 højere i Amager Vest end gennemsnittet for hele byen (22 %). 46 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår, det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Amager Vest er: Personlige oplevelser (32 %), kriminelle hændelser generelt (27 %) og mediebilledet (22 %). Det har været muligt at give flere svar. 43 % har angivet, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på stier (1), i grønne områder/parker/legepladser (1) og på gaden (11%). Andelen, der i Amager Vest har angivet utryghed ved at færdes på stier og i grønne områder/parker/legepladser, er i 2017 over gennemsnittet for København. Andelen, der har oplevet hhv. hærværk i nabolag og tyveri, har været aftagende ift og 2016, mens andelen, der har været udsat for hærværk på egen ejendom, har været stabil alle tre år. Kriminalitet I 2016 blev der på Amager Vest anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 35,9 anmeldelser pr indbyggere, hvilket udgør et fald fra 2015 (37,3 anmeldelser pr. 1000) og ligger under niveauet for 2009 (42,8 pr indbyggere). I hele København var der i ,7 anmeldelser pr indbyggere. Niveauet for anmeldelser i Amager Vest er i 2016 for alle kriminalitetstyper lavere eller på niveau med gennemsnittet i København. Lommetyveri er i 2016, som i hele byen, den hyppigst anmeldte kriminalitet med 12,3 anmeldelser pr indbyggere. Det er en stigning siden 2015, hvor der var 9,1 anmeldelser pr indbyggere i bydelen. I 2016 er anmeldelsestallet for røverier og vold fastholdt på niveau med Anmeldelsestallet for indbrud, tyveri fra personbil og overtrædelse af våbenloven er faldet. For både indbrud og tyveri fra personbil er antallet af anmeldelser det laveste registreret i bydelen i perioden Se Figur 1-9 for yderligere information. Hærværk i nabolag (23 %), tyveri (13 %) samt hærværk på egen ejendom (12 %) er de tre forhold, flest københavnere bosat i Amager Vest har været udsat for.

15 Resultater for Amager Vest 15 Andel utrygge i Amager Vest ( ) Andel utrygge i aften- og nattetimerne ( ) Undersøgelsen viser en markant stigning fra 2016 (3 %) til 2017 (15 %), som er statistisk signifikant. Undersøgelsen indikerer en stigning fra 2009 (10 %) til 2017 (15 %). Denne stigning er dog ikke statistisk signifikant. Andelen af utrygge københavnere i Amager Vest er i 2017 højere end gennemsnittet for hele byen. Undersøgelsen viser en markant stigning fra 2016 (14 %) til 2017 (26 %), som er statistisk signifikant. Undersøgelsen indikerer en mindre stigning fra 2009 (24 %) til 2017 (26 %), som dog ikke er statistisk signifikant. Andelen af utrygge i aften og nattetimerne i Amager Vest er i 2017 højere end hele byen. Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften og nattetimerne % 6% 3% 1 9% % 18% 14% 26% 22% Amager vest Amager vest Udviklingen for Amager Vest fra : ikke statistisk signifikant Udviklingen for Amager Vest fra : statistisk signifikant Udviklingen for Amager Vest fra : ikke statistisk signifikant Udviklingen for Amager Vest fra : statistisk signifikant

16 Resultater for Amager Vest 16 Særlige utryghedsskabende begivenheder det seneste år Særlige steder, der opleves som utrygge 46 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Amager Vest er: Personlige oplevelser (32 %), kriminelle hændelser generelt (27 %) og mediebilledet (22 %). Det har været muligt at give flere svar. 43 % i Amager Vest angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på stier (1), i grønne områder/parker/legepladser (1) og på gaden (11%). Andelen, der er utrygge ved at færdes på stier og i grønne områder/parker/legepladser, er over gennemsnittet for København. Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder 5 Figur 4: Steder, der angives som utrygge % 27% 28% 22% 13% 32% 26% 4% 11% 2% 2% 3% 2% 4% 2% % 1% 11% 12% 1 4% 2% 2% 1 12% 12% 8% 9% 8% Amager Vest Amager Vest

17 Resultater for Amager Vest 17 Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener ( ) Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet udsat for de seneste 12 måneder ( ) Københavnere bosat i Amager Vest er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2017 var flest københavnere bosat i Amager Vest bekymrede for cykeltyveri (63 %), støjgener fra naboer (50 %) og ballade på gaden (43 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Vi har spurgt københavnerne bosat i Amager Vest, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. 47 % har været udsat for en eller flere af følgende kriminalitetstyper nedenfor. Hærværk i nabolag (23 %), tyveri (13 %) samt hærværk på egen ejendom (12 %) er de tre forhold, flest københavnere bosat i Amager Vest har været udsat for. Andelen, der har oplevet hhv. hærværk i nabolag og tyveri, har været faldende ift og 2016, mens andelen, der har været udsat for hærværk på egen ejendom, har været stabil alle tre år. Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Cykeltyveri 54% 53% 63% Støjgener fra naboer 5 43% 5 Ballade på gaden 38% 3 43% Støjgener i øvrigt 42% 38% 42% Forsøg på indbrudstyveri 54% 48% 37% Indbrudstyveri 5 48% 37% Tyveri af taske og/eller pung 41% 33% 37% Andet hærværk på offentlig eller privat 43% 34% 34% ejendom Gener fra grupper 3 34% 34% Røveri 36% 28% 31% Misbrugere på gaden 31% 2 29% Narkotikagener (kanyler i nabolaget) 16% 1 27% Vold 29% 23% 27% Tilråb når man færdes på gaden 24% 19% 27% Tyveri fra bil 28% 2 26% Trusler 2 16% 24% Graffiti 2 22% 24% Biltyveri 22% 21% 23% Salg af hash 16% 13% 21% Salg af narkotika 17% 14% 17% Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for Hærværk i nabolag 37% 33% 23% Tyveri 17% 17% 13% Hærværk på egen ejendom 13% 12% 12% Chikane 8% 8% Indbrud 11% 8% 8% Salg af hash 1% 4% Trusler 3% 4% Røveri 4% 3% Vold 4% 2% 2% Salg af narkotika 1% 1% 2%

18 Resultater for Amager Vest 18 Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i Amager Vest, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. Niveauet for anmeldelser i Amager Vest er i 2016 for alle kriminalitetstyper lavere eller på niveau med gennemsnittet i København. Lommetyveri er i 2016, som i hele byen, den hyppigst anmeldte kriminalitet med 12,3 anmeldelser pr indbyggere. Det er en stigning siden 2015, hvor der var 9,1 anmeldelser pr indbyggere i bydelen. I 2016 er anmeldelsestallet for røverier og vold fastholdt på niveau med Anmeldelsestallet for indbrud, tyveri fra personbil og overtrædelse af våbenloven er faldet. For både indbrud og tyveri fra personbil er antallet af anmeldelser det laveste registreret i bydelen i perioden Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed 5 Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr indbyggere 20 Indbrud i privat beboelse 4 37% 37% 31% 15 Røveri mod pengeinstitut, forretning, tankstation % 27% 24% 21% Bekymret Udsat 10 Røveri mod person (gaderøverier) Tyveri fra borgerne (lommetyveri) 8% 13% 3% 2% 2% Tyveri fra personbil Vold Våbenlov Kilde: Rigspolitiet

19 Resultater for Amager Vest 19 Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet ( ) I 2016 blev der i Amager Vest anmeldt 2406 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 35,9 anmeldelser pr indbyggere, hvilket udgør et fald fra 2015 (37,3 anmeldelser pr. 1000) og ligger under niveauet for 2009 (42,8 pr indbyggere). I hele København var der i ,7 anmeldelser pr indbyggere. Figur 9: Borgervendt kriminalitet. Antal anmeldelser pr indbyggere ,3 72,5 82, ,8 37,3 35, København Amager Vest Kilde: Rigspolitiet

20 AMAGER ØST Tryghed Undersøgelsen indikerer, at der i Amager Øst er sket et fald i andel utrygge i nabolaget fra 2009 (11 %) til 2017 (9 %), men med en stigning fra 2016 (4 %) til Der kan dog ikke påvises statistisk signifikante udviklinger. Andelen af utrygge københavnere i Amager Øst er i 2017 højere end gennemsnittet for hele byen (9 %). Undersøgelsen indikerer et fald fra 2009 (26 %) til 2017 (23 %) i andel utrygge i aften- og nattetimerne, men med en stigning fra 2016 (18 %) til Der kan dog ikke påvises statistisk signifikante udviklinger. Andelen af utrygge i aften og nattetimerne i Amager Øst er i 2017 på niveau med hele byen (22 %). 36 % af københavnerne i Amager Øst har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår, det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Amager Øst er: Kriminelle hændelser generelt (26 %), mediebilledet (20 %), personlige oplevelser (18 %). Det har været muligt at give flere svar. 35 % i Amager Øst har angivet, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på gaden (11%), på stier, grønne områder/parker/legepladser samt ved stationer og ved stoppesteder (alle 9%). Andelen, der i Amager Øst har angivet utryghed ved disse tre forhold, er under gennemsnittet for København. Hærværk i nabolag (28 %), indbrud (11 %) og chikane (11 %) er de tre forhold, flest københavnere bosat i Amager Øst har været udsat for. Andelen, der har oplevet hærværk i nabolag, har været aftagende ift og 2016, mens andelen, der har været udsat for indbrud og chikane, har været stabil alle tre år. Kriminalitet I 2016 blev der i Amager Øst anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 31,2 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er samme niveau som i I hele København var der i ,7 anmeldelser pr indbyggere. Niveauet for anmeldelser på Amager Øst er i 2016 for alle kriminalitetstyper lavere end gennemsnittet i København - dog er indbrud på niveau med gennemsnittet for København. Lommetyveri er i 2016 som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminalitet. Antallet af anmeldelser af lommetyveri og indbrud er steget siden 2015, mens anmeldelser af vold og overtrædelse af våbenloven er faldet. Anmeldelser for røveri og tyveri fra personbil er i 2016 fastholdt på niveauet fra Se Figur 1-9 for yderligere information

21 Resultater for Amager Øst 21 Andel utrygge i Amager Øst ( ) Andel utrygge i aften- og nattetimerne ( ) Undersøgelsen indikerer et fald fra 2009 (11 %) til 2017 (9 %), men med en stigning fra 2016 (4 %) til Der kan ikke påvises signifikante udviklinger. Andelen af utrygge københavnere i Amager Øst er i 2017 det samme som gennemsnittet for hele byen. Undersøgelsen indikerer et fald fra 2009 (26 %) til 2017 (23 %), men med en stigning fra 2016 (18 %) til Der kan ikke påvises signifikante udviklinger. Andelen af utrygge i aften og nattetimerne i Amager Øst er i 2017 på niveau med hele byen. Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften og nattetimerne % 24% 23% % 9% 9% 6% 11% 4% % 22% 18% Amager Øst Amager øst Udviklingen for Amager Øst fra : ikke statistisk signifikant Udviklingen for Amager Øst fra : ikke statistisk signifikant Udviklingen for Amager Øst fra : ikke statistisk signifikant Udviklingen for Amager Øst fra : ikke statistisk signifikant

22 Resultater for Amager Øst 22 Særlige utryghedsskabende begivenheder det seneste år Særlige steder, der opleves som utrygge 36 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Amager Øst er: Kriminelle hændelser generelt (26 %), mediebilledet (20 %), personlige oplevelser (18 %). Det har været muligt at give flere svar. 35 % på Amager Øst angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på gaden (11%), på stier, grønne områder/parker/legepladser samt ved stationer og ved stoppesteder (alle 9%). Andelen, der angiver utryghed ved disse tre forhold er under gennemsnittet for København. Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder 5 4 Figur 4: Steder, der angives som utrygge % 26% 26% 3 2 9% 2 13% 18% 16% 11% 7% 2% 3% 4% 4% 2% 2 1% 11% 12% 9% 1% 1% 2% 12% 12% 9% 9% 8% Amager Øst Amager Øst

23 Resultater for Amager Øst 23 Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener ( ) Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet udsat for de seneste 12 måneder ( ) Københavnere bosat i Amager Øst er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2017 var flest københavnere bosat i Amager Øst bekymrede for cykeltyveri (61 %), indbrudstyveri (46 %), forsøg på indbrudstyveri (44 %) og tyveri af taske og/eller pung (44 %). Bemærk, det har været muligt at angive flere svar. Vi har spurgt københavnerne bosat i Amager Øst, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. 49 % har været udsat for en eller flere af følgende kriminalitetstyper nedenfor. Hærværk i nabolag (28 %), indbrud (11 %) og chikane (11 %) er de tre forhold, flest københavnere bosat i Amager Øst har været udsat for. Andelen, der har oplevet hærværk i nabolag, har været aftagende ift og 2016, mens andelen, der har været udsat for indbrud og chikane, har været stabil alle tre år. Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Cykeltyveri 5 62% 61% Indbrudstyveri 53% 46% 46% Forsøg på indbrudstyveri 52% 47% 44% Tyveri af taske og/eller pung 42% 46% 44% Gener fra grupper 4 44% 42% Ballade på gaden 42% 51% 41% Støjgener fra naboer 43% 5 4 Støjgener i øvrigt 4 48% 4 Graffiti 34% 33% 33% Andet hærværk på offentlig eller privat ejendom 4 39% 32% Tilråb når man færdes på gaden 22% 32% 3 Røveri 3 28% 28% Vold 32% 28% 23% Misbrugere på gaden 28% 3 22% Narkotikagener (kanyler i nabolaget) 16% 17% 21% Tyveri fra bil 2 21% 19% Trusler 18% 19% 18% Salg af hash 16% 14% 17% Biltyveri 2 14% 16% Salg af narkotika 17% 1 11% Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for Hærværk i nabolag 54% 4 28% Chikane 11% 9% 11% Indbrud 9% 11% Tyveri 17% 1 8% Hærværk på egen ejendom 17% 13% Salg af hash 6% 4% Trusler 8% 7% 4% Røveri 4% 2% 3% Vold 6% 1% 2% Salg af narkotika 1% 2%

24 Resultater for Amager Øst 24 Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i Amager Øst, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. Niveauet for anmeldelser på Amager Øst er i 2016 for alle kriminalitetstyper lavere end gennemsnittet i København. Dog er indbrud med 3,8 anmeldelser pr indbyggere på niveau med gennemsnittet for København og er steget siden Lommetyveri er i 2016 som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminalitet med 11 anmeldelser pr indbyggere. Anmeldelser af vold og overtrædelse af våbenloven er faldet siden Anmeldelser for røveri og tyveri fra personbil er i 2016 fastholdt på niveauet fra Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr indbyggere 5 46% 44% 20 Indbrud i privat beboelse 4 15 Røveri mod pengeinstitut, forretning, tankstation % 8% 28% 3% 23% 2% 21% 18% 4% 4% 17% 2% Bekymret Udsat Røveri mod person (gaderøverier) Tyveri fra borgerne (lommetyveri) Tyveri fra personbil Vold Våbenlov Kilde: Rigspolitiet

25 Resultater for Amager Øst 25 Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet ( ) I 2016 blev der i Amager Øst anmeldt 1747 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 31,2 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er samme niveau som i I hele København var der i ,7 anmeldelser pr indbyggere. Figur 9: Borgervendt kriminalitet. Antal anmeldelser pr indbyggere ,3 72,5 82, ,8 31,0 31, København Amager Øst Kilde: Rigspolitiet

26 BISPEBJERG Tryghed Undersøgelsen indikerer, at der i Bispebjerg er sket en stigning fra 2009 (16 %) til 2017 (18 %) i andelen af utrygge i nabolaget, herunder en stigning fra 2016 (12 %) til Der kan dog ikke påvises statistisk signifikante udviklinger. Andelen af utrygge københavnere i Bispebjerg er i 2017 højere end gennemsnittet for hele byen (9 %) Undersøgelsen indikerer, at der er sket et fald fra 2009 (30 %) til 2017 (28 %) i andel utrygge i aften- og nattetimerne i Bispebjerg, men med en stigning fra 2016 (24 %) til Der kan dog ikke påvises statistisk signifikante udviklinger. Andel af utrygge i aften- og nattetimerne i Bispebjerg er i 2017 højere end hele byen (22 %). 49 % i Bispebjerg har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Bispebjerg er: Kriminelle hændelser generelt (33 %), personlige oplevelser (24 %) og mediebilledet (13 %). Det har været muligt at give flere svar. 39 % i Bispebjerg har angivet, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på gaden (22 %), i grønne områder/parker/legepladser (19 %) og på stationer/stoppesteder (16 %). Andelen, der i Bispebjerg har angivet utryghed ved disse tre forhold, er over gennemsnittet for København. Andelen, der har oplevet hhv. hærværk i nabolaget og tyveri, er faldet ift og 2016, mens andelen, der har oplevet chikane, har været stabil over alle tre år. Kriminalitet I 2016 blev der på Bispebjerg anmeldt 1967 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 36 anmeldelser pr indbyggere, hvilket udgør et fald siden 2015, hvor niveauet var 38,8 anmeldelser pr indbyggere. I hele København var der i ,7 anmeldelser pr indbyggere. Niveauet for anmeldelser på Bispebjerg er for alle kriminalitetstyper i 2016 lavere end eller på niveau med gennemsnittet i København. Lommetyveri er i 2016 som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminalitet. Antallet af lommetyverier er steget lidt siden 2014 og 2015, hvor der var 9 anmeldte lommetyverier pr indbyggere sammenlignet med 10 pr i Siden 2015 er antallet af anmeldelser for de opgjorte kriminalitetstyper (på nær lommetyverier) enten fastholdt på niveau eller faldet. Se Figur 1-9 for yderligere information Hærværk i nabolag (28 %), chikane (14 %) og tyveri (13 %) er de tre forhold, flest københavnere bosat i Bispebjerg har været udsat for.

27 Resultater for Bispebjerg 27 Andel utrygge på Bispebjerg ( ) Andel utrygge i aften- og nattetimerne ( ) Undersøgelsen indikerer en stigning fra 2009 (16 %) til 2017 (18 %), herunder en stigning fra 2016 (12 %) til Der kan ikke påvises signifikante udviklinger. Andelen af utrygge københavnere i Bispebjerg er i 2017 højere end gennemsnittet for hele byen. Undersøgelsen indikerer et fald fra 2009 (30 %) til 2017 (28 %), men med en stigning fra 2016 (24 %) til Der kan ikke påvises signifikante udviklinger. Andelen af utrygge i aftenog nattetimerne i Bispebjerg er i 2017 højere end gennemsnittet for hele byen. Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften og nattetimerne % 18% % 24% 18% 28% 22% 1 11% 12% 6% 9% Bispebjerg Bispebjerg Udviklingen for Bispebjerg fra : ikke statistisk signifikant Udviklingen for Bispebjerg fra : ikke statistisk signifikant Udviklingen for Bispebjerg fra : ikke statistisk signifikant Udviklingen for Bispebjerg fra : ikke statistisk signifikant

28 Resultater for Bispebjerg 28 Særlige utryghedsskabende begivenheder det seneste år Særlige steder, der opleves som utrygge 49 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Bispebjerg er: Kriminelle hændelser generelt (33 %), personlige oplevelser (24 %) og mediebilledet (13 %). Det har været muligt at give flere svar. 39 % i Bispebjerg angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på gaden (22 %), i grønne områder/parker/legepladser (19 %) og på stationer/stoppesteder (16 %). Andelen, der angiver utryghed ved disse tre forhold er over gennemsnittet for København. Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder 5 Figur 4: Steder, der angives som utrygge % 33% 28% 13% 13% 26% 24% 6% 11% 6% 7% 2% 3% 4% 2% % 1% 22% 12% 13% 9% 4% 2% 19% 16% 12% 12% 7% 8% Bispebjerg Bispebjerg

29 Resultater for Bispebjerg 29 Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener ( ) Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet udsat for de seneste 12 måneder ( ) Københavnere bosat i Bispebjerg er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2017 var flest københavnere bosat i Bispebjerg bekymrede for cykeltyveri (55 %), ballade på gaden (46 %), tyveri af taske/og eller pung (43 %). Vi har spurgt københavnerne bosat i Bispebjerg, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. 49 % har været udsat for en eller flere af følgende kriminalitetstyper nedenfor. Hærværk i nabolag (28 %), chikane (14 %) og tyveri (13 %) er de tre forhold, flest københavnere bosat i Bispebjerg har været udsat for. Andelen, der har oplevet hhv. hærværk i nabolaget og tyveri, er faldet ift og 2016, mens andelen, der har oplevet chikane, har været stabil over alle tre år. Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Cykeltyveri 64% 59% 5 Ballade på gaden 49% 43% 46% Tyveri af taske og/eller pung 47% 43% 43% Andet hærværk på offentlig eller privat ejendom 47% 44% 41% Støjgener fra naboer 49% 43% 41% Røveri 39% 4 4 Støjgener i øvrigt 4 42% 4 Indbrudstyveri 53% 43% 39% Misbrugere på gaden 36% 39% 39% Gener fra grupper 44% 43% 38% Forsøg på indbrudstyveri 5 42% 38% Tilråb når man færdes på gaden 33% 33% 3 Narkotikagener (kanyler i nabolaget) 24% 23% 34% Salg af hash 37% 28% 33% Vold 34% 36% 32% Graffiti 37% 3 32% Trusler 27% 27% 26% Tyveri fra bil 27% 24% 22% Salg af narkotika 33% 23% 2 Biltyveri 28% 22% 17% Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for Hærværk i nabolag 51% 52% 28% Chikane 12% 12% 14% Tyveri 17% 2 13% Salg af hash 6% 4% 12% Hærværk på egen ejendom 13% 12% 11% Indbrud 8% 11% Salg af narkotika 1% 3% 9% Trusler 6% 8% Røveri 4% Vold 3% 4%

30 Resultater for Bispebjerg 30 Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i Bispebjerg, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. Niveauet for anmeldelser på Bispebjerg er for alle kriminalitetstyper i 2016 lavere eller på niveau med gennemsnittet i København. Lommetyveri er i 2016 som i hele byen den hyppigst anmeldte kriminalitet. Antallet af lommetyverier er steget lidt siden 2014 og 2015, hvor der var 9 anmeldelser pr indbyggere sammenlignet med 10 pr i Siden 2015 er antallet af anmeldelser for de opgjorte kriminalitetstyper (på nær lommetyverier) enten fastholdt på niveau eller faldet. Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed 5 Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr indbyggere % 4 39% 34% 33% 32% 26% Bekymret Udsat Indbrud i privat beboelse Røveri mod pengeinstitut, forretning, tankstation Røveri mod person (gaderøverier) Tyveri fra borgerne (lommetyveri) 13% 12% 9% 4% 5 Tyveri fra personbil Vold Våbenlov Kilde: Rigspolitiet

31 Resultater for Bispebjerg 31 Udvikling i den samlede borgervendte kriminalitet ( ) I 2016 blev der på Bispebjerg anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 36 anmeldelser pr indbyggere, hvilket udgør et fald siden 2015, hvor niveauet var 38,8 anmeldelser pr indbyggere. I hele København var der i ,7 anmeldelser pr indbyggere. Figur 9: Borgervendt kriminalitet. Antal anmeldelser pr indbyggere ,3 72,5 82, ,6 38,8 36, København Bispebjerg Kilde: Rigspolitiet

32 BRØNSHØJ-HUSUM Tryghed Undersøgelsen indikerer, at der i Brønshøj-Husum er sket et fald fra 2009 (15 %) til 2017 (13 %) i andel utrygge i nabolaget, men med en stigning fra 2016 (8 %). Der kan ikke påvises statistisk signifikante udviklinger. Andel af utrygge københavnere i Brønshøj-Husum er i 2007 højere end gennemsnittet i København (9 %). Undersøgelsen indikerer også en stigning fra 2016 (23 %) til 2017 (28 %) i andel utrygge i aften- og nattetimerne, hvilket er højere end gennemsnittet for hele byen (22 %). Andelen af utrygge i aften og nattetimerne er på niveau med 2009 (28 %). Der kan ikke påvises statistisk signifikante udviklinger. 51 % i Brønshøj-Husum har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Brønshøj-Husum er: Kriminelle hændelser generelt (30 %), personlige oplevelser (21 %) og mediebilledet (18 %). Det har været muligt at give flere svar. forhold, flest københavnere bosat i Brønshøj-Husum er blevet udsat for. Andelen, der har oplevet hærværk i nabolaget, er faldet ift og 2016, andelen, der har oplevet tyveri, er faldet ift. 2016, mens andelen, der har oplevet chikane, har været stabil over alle tre år. Kriminalitet I 2016 blev der i Brønshøj-Husum anmeldt tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 31,4 anmeldelser pr indbyggere, hvilket er færre end i I hele København var der i ,7 anmeldelser pr indbyggere. Indbrud (9 pr indbyggere) og lommetyveri (5 pr indbyggere) er de typer borgervendt kriminalitet, der i 2016 oftest blev anmeldt i Brønshøj-Husum. Antallet af anmeldte indbrud er halveret siden 2009, men er i 2016 mere end dobbelt så højt som gennemsnittet for hele København. Siden 2015 er antallet af anmeldelser for de opgjorte kriminalitetstyper enten fastholdt på niveau eller faldet. Se Figur 1-9 for yderligere information 42 % i Brønshøj-Husum har angivet, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på gaden (18 %), på stier (17 %) og i grønne områder/parker/legepladser (14 %). Andelen, der i Brønshøj-Husum har angivet utryghed ved disse tre forhold, er over gennemsnittet for København. Hærværk i nabolag (24 %), tyveri (8 %) og chikane (8 %) er de tre

33 Resultater for Brønshøj-Husum 33 Andel utrygge Brønshøj-Husum ( ) Andel utrygge i aften- og nattetimerne ( ) Undersøgelsen indikerer et fald fra 2009 (15 %) til 2017 (13 %), men en stigning fra 2016 (8 %) til 2017 (13 %). Der kan ikke påvises signifikante udviklinger. Andel af utrygge københavnere i Brønshøj-Husum er i 2017 højere end gennemsnittet i København. Andelen af utrygge i aften og nattetimerne er på niveau med 2009 (28 %), men undersøgelsen indikerer en stigning fra 2016 (23 %) til 2017 (28 %), hvilket er højere end gennemsnittet for hele byen. Der kan ikke påvises signifikante udviklinger. Figur 1: Andel utrygge i nabolaget Figur 2: Andel utrygge i aften og nattetimerne % 24% 23% 28% 22% % 8% 13% 9% % 6% Brønshøj-Husum Brønshøj-Husum Udviklingen for Brønshøj-Husum fra : ikke statistisk signifikant Udviklingen for Brønshøj-Husum fra : ikke statistisk signifikant Udviklingen for Brønshøj-Husum fra : ikke statistisk signifikant Udviklingen for Brønshøj-Husum fra : ikke statistisk signifikant

34 Resultater for Brønshøj-Husum 34 Særlige utryghedsskabende begivenheder det seneste år Særlige steder, der opleves som utrygge 51 % har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. De hændelser, der har påvirket flest i Brønshøj-Husum er: Kriminelle hændelser generelt (30 %), personlige oplevelser (21 %) og mediebilledet (18 %). Det har været muligt at give flere svar. 42 % i Brønshøj-Husum angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på gaden (18 %), på stier (17 %) og i grønne områder/parker/legepladser (14 %). Andelen, der angiver utryghed ved disse tre forhold er over gennemsnittet for København. Figur 3: Særligt utryghedsskabende begivenheder 5 4 Figur 4: Steder, der angives som utrygge % 26% % 18% 13% 21% 3% 11% 6% 2% 3% 4% 3% 6% 2% 2 3% 1% 18% 17% 12% 8% 4% 2% 14% 12% 12% 9% 7% 8% Brønshøj-Husum Brønshøj-Husum

35 Resultater for Brønshøj-Husum 35 Københavnernes bekymring for kriminalitet og øvrige gener ( ) Hvad københavnerne selv angiver, de er blevet udsat for de seneste 12 måneder ( ) Københavnere bosat i Brønshøj-Husum er blevet spurgt om, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for. I 2017 var flest københavnere bosat i Brønshøj-Husum bekymrede for indbrudstyveri (53 %), forsøg på indbrudstyveri (50 %), og andet hærværk på offentlig eller privat ejendom (45 %). Det har været muligt at give flere svar. Vi har spurgt københavnerne bosat i Brønshøj-Husum, hvilke af nedenstående typer kriminalitet/chikane, de har været udsat for. 41 % har været udsat for en eller flere af følgende kriminalitetstyper nedenfor. Hærværk i nabolag (24 %), tyveri (8 %) og chikane (8 %) er de tre forhold, flest københavnere bosat i Brønshøj-Husum er blevet udsat for. Andelen, der har oplevet hærværk i nabolaget, er faldet ift og Andelen, der har oplevet tyveri, er faldet ift. 2016, mens andelen, der har oplevet chikane, har været stabil over alle tre år. Figur 5: Københavnernes bekymring for kriminalitet Indbrudstyveri 61% 62% 53% Forsøg på indbrudstyveri Andet hærværk på offentlig eller privat ejendom 42% 47% 4 Cykeltyveri 52% 5 44% Røveri 4 33% 39% Tyveri af taske og/eller pung 4 44% 3 Gener fra grupper 44% 46% 33% Ballade på gaden 3 44% 33% Misbrugere på gaden 29% 2 31% Vold 31% 33% 3 Graffiti 28% 3 3 Narkotikagener (kanyler i nabolaget) 16% 18% 29% Støjgener i øvrigt 33% 3 29% Støjgener fra naboer 33% 3 27% Salg af hash 2 22% 26% Tyveri fra bil 3 27% 26% Biltyveri 28% 26% 24% Trusler % Tilråb når man færdes på gaden 26% 3 22% Salg af narkotika 19% 21% 18% Figur 6: Kriminalitet, københavnerne har været udsat for Hærværk i nabolag 3 42% 24% Tyveri 17% 8% Chikane 9% 9% 8% Røveri 2% 3% 7% Hærværk på egen ejendom 6% 1 7% Indbrud 11% 6% Trusler 7% 9% Salg af hash 3% 4% Vold 2% 3% 2% Salg af narkotika 2% 2%

36 Resultater for Brønshøj-Husum 36 Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Udvalgte typer borgervendt kriminalitet ( ) Nedenstående graf viser, hvor stor en andel af beboerne i Brønshøj-Husum, der hhv. bekymrer sig for og har været udsat for konkrete kriminalitetstyper/gener. Indbrud (9 pr indbyggere) og lommetyveri (5 pr indbyggere) er de typer borgervendt kriminalitet, der i 2016 oftest blev anmeldt i Brønshøj-Husum. Antallet af anmeldte indbrud er halveret siden 2009, men er i 2016 mere end dobbelt så højt som gennemsnittet for hele København. Siden 2015 er antallet af anmeldelser for de andre opgjorte kriminalitetstyper enten fastholdt på niveau eller faldet. Figur 7: Bekymring sammenlignet med faktisk udsathed Figur 8: Udvalgte anmeldelser pr indbyggere % Indbrud i privat beboelse % 39% 3 7% 8% 3 2% 29% 4% 26% 22% Bekymret Udsat Røveri mod pengeinstitut, forretning, tankstation Røveri mod person (gaderøverier) Tyveri fra borgerne (lommetyveri) Tyveri fra personbil Vold Våbenlov Kilde: Rigspolitiet

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord)

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Til ØU Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at Økonomiudvalget

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Politiets Tryghedsindeks

Politiets Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks En måling af trygheden i Danmark, i de 12 politikredse, i de fem største byer og i 34 særligt udsatte boligområder. RIGSPOLITIET November 2013 Politiets Tryghedsindeks - En måling

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen

Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til ØU Nøgletal for kriminalitet i København, 1. halvår 2013 samt oversigt over udvalgte udrykninger fra Københavns Brandvæsen Borgerrepræsentationen

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet.

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. MINDRE KRIMINALITET København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi! Og det

Læs mere

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 INDHOLD Anmeldelser og sigtelser 2016 - antal og sigtelsesprocent Anmeldelser og sigtelser 2015 - antal og sigtelsesprocent Sagsbehandlingstider 2016

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

København skal lyse op og blive mere tryg

København skal lyse op og blive mere tryg 11/06 201, 20:1 København skal lyse op og blive mere tryg Københavnerne har talt. De vil have mere lys i gaden og på den måde gøre byen mere tryg at færdes i. Et projekt som Københavns Kommune nu har igangsat.

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER 2. En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark.

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER 2. En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark. TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER 2 En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark. TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER 2 TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO Faktapapir om hæleri 6. november 2015 1.0 Hvad er hæleri, og hvordan straffes det? Hæleri er en kriminel handling, som knytter sig til salg, køb, modtagelse, transport og opbevaring af genstande, der stammer

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark Trygheden i danske byområder -

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %.

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer: 15.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Integrationsservice NOTAT Dato: 17-04-2008 Sagsnr.: 2008-12825 Dok.nr.: 2008-205918 Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Forord

Læs mere

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Tryg i Aarhus Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar 2017 Baggrund 1/2 I forlig om budgettet for 2017-2020 er der afsat midler til at styrke borgerens tryghed. Forligsteksten

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Bilag 1 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 16. marts 2017 Tryg i Aarhus Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker.

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Statistikdistrikter i København,

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Politireformen år ét

Politireformen år ét Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Bilbestanden i København 1998

Bilbestanden i København 1998 Nr. 22. 23. september 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Bilbestanden i 1998... 1 Peter Krygell... 33 66 28 17 Bilbestanden i 1998 Pr. 1.1. 1998 var der i indregistreret i alt næsten

Læs mere

Tryghedsindeksscore

Tryghedsindeksscore Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2014 Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Politiets Tryghedsindeks

Politiets Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks Metoderapport RIGSPOLITIET November 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. TRYGHED EN DEFINITION... 1 3. POLITIETS TRYGHEDSINDEKS... 1 3.1 Tryghedsindeksets opbygning... 2 4. DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

SBi 2004:02. Kriminalitet, tryghed og indsatser i de syv første kvarterløftområder

SBi 2004:02. Kriminalitet, tryghed og indsatser i de syv første kvarterløftområder SBi 2004:02 Kriminalitet, tryghed og indsatser i de syv første kvarterløftområder Kriminalitet, tryghed og indsatser i de syv første kvarterløftområder Helle Nørgaard Thorkild Ærø SBi 2004:02 Statens

Læs mere

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV

TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Juni 2016 TRYGHEDSAMBASSADØR NYHEDSBREV Særudgave sådan kan du forebygge indbrud Gode råd - sådan kan du forebygge indbrud 1.Se på dit hus med tyvens øjne en tyv vil vælge det hus: Hvor det er lettest

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS METODERAPPORT

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS METODERAPPORT POLITIETS TRYGHEDSINDEKS METODERAPPORT MARTS 2015 2 POLITIETS TRYGHEDSINDEKS / METODERAPPORT INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 2. TRYGHED EN DEFINITION... 4 3. POLITIETS TRYGHEDSINDEKS... 4 3.1 Tryghedsindeksets

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere