GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent."

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt d. 6.3.via annonce i Stiftstidende og invitation til medlemmer. 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer Fremmødte medlemmer: 28 foreningsmedlemmer, 5 privatpersoner, 33 stemmeberettigede i alt. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Anne Jørgensen, fmd. fremlagde bestyrelsens beretning 2011 (se årsskrift 2011) og fremhævede især Aarhus Kommunes øgede interesse for at gå i dialog med frivilligcentret og foreningerne. Vigtigt skridt hen imod Frivilligcenter Aarhus vision som er en socialt bæredygtig by, hvor det giver mening for alle at tage et personligt og medmenneskeligt ansvar. 4. Forelæggelse af reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Dannie Larsen, fremlagde det reviderede regnskab for Dannie har haft administrationen af økonomien i 2011 og har efter sit jobskifte bistået med frivillig regnskabsassistance i Oplæg om det fremtidige arbejde og budget ved bestyrelsen og mulighed for debat blandt de fremmødte Louise fremlagde det fremtidige arbejde og budget Sidste års vision og mission. Hvordan vil vi arbejde på det i 2012? I 2011 har der været meget udadvendt arbejde både nationalt og lokalt. Fokus vendes nu også indad. Interne arbejdsgange evalueres. Kerneydelserne, 3 kerneydelser; Konsulent & faciliator for foreninger (60%) prioriteres. Arbejde mere i konsulentteams (Louise, Jane, Elin) give flere og bedre tilbud til foreningerne. Proceslederuddannelse til Jane og Elin til efteråret. Kurser, foredrag og netværk for foreninger. Øget samarbejde mellem virksomheder og foreninger,- skabe gode match. Fokus på samarbejde mellem kommunen og frivillige. Netværksagent & Promoter Ny facebok side frivilligiaarhus og udvikling af frivilligcentrets hjemmeside. Netværk mellem foreninger og Frivillig Fredag. Nyt i 2012 er at Frivilligcenter Aarhus skal fremlægge status på udviklingen for Socialudvalget. Viden & Information Nyudgivelse og opdatering af Hvem Hjælper Hvem (indeholder over 330 frivillige sociale tilbud i Århus). Fremtidigt budget: I 2013 forventer vi underskud. Der arbejdes pt. på at få øget medfinansiering fra Aarhus Kommune, idet der med de nye samarbejde er kommet øget

2 arbejdspres. Også hjælp til Økonomistyring eller It kunne være kommunens bidrag. Kommunen er samarbejdsvillig, men der er ikke mange penge i kommunekassen. Elin skal fundraise 3-5 timer om ugen. Budgettet for 2012 viser, at der ikke forventes at 2012 bringer underskud. Louise er gået ned på 30 timer i Godkendelse af beretningen Pkt. 3, 4 og 5 blev godkendt. 7. Vedtægtsændringer Ingen ændringsforslag 8. Behandling af indkomne forslag Der var 9 indkomne forslag af Tom Juul Pedersen; Den venlige Psykiatribrugerforening Det blev besluttet at punkt 6-7 behandles sammen. FORSLAG 1 Ændrede og udvidede åbningstider. Beslutning: Åbningstiderne bibeholdes, og medlemmer kan få nøglebrik, hvis de ønsker det. FORSLAG 2 MUS Samtaler på Frivilligcenter Aarhus. Der bliver allerede afholdt MUS samtaler. Forslaget tages ikke til afstemning FORSLAG 3 Foreningsudviklingssamtaler kan holdes hvis og når foreningerne ønsker det. Bestyrelsen foreslår, at sekretariatet kommer med forslag til, hvordan de kunne afholdes. Dette blev besluttet FORSLAG 4 Bestyrelsen vil gerne støtte op om mere samarbejde mellem foreninger (positiv erfaringsudveksling) men rammerne skal måske ikke være x-faktor modellen. Forslaget blev ikke sendt til afstemning. Der blev besluttet at sætte fokus på området. FORSLAG 5 Indstiftelse af en pris, der gives til en person, der gør en ekstra indsats på foreningsområdet. Bestyrelsens kommentarer: Der er allerede frivillighedspriser i Aarhus Kommune. Kommentarer fra salen: Opnår vi, hvad vi vil med anerkendelse i form af priser? Gode ideer til anerkendelse af frivilligt arbejde: En frivillighedsnål, der kan opnås efter fx 5 års

3 frivillighed. Give anerkendelse til en virksomhed for ekstra indsats på frivillighedsområdet. Beslutning: Ideen får lov at hvile det næste års tid. FORSLAG 6-7 Flytning af computer i huset, så man kan komme til den, samt mulighed for at printe fra den. Bestyrelsen kommenterer at forslag til brug af huset er velkomne på det årlige husmøde eller på sekretariatet. Der er allerede kommet en brugercomputer i cafeen. Mulighed for udprint fra computeren arbejdes der på fremadrettet. FORSLAG 8 Plads i det sociale forbrugerråd. Hvordan kan vi udnytte den plads bedst mulig? Bestyrelsens kommentarer: Relevant debat. Åbenhed for forslag til, hvad medlemmerne synes er vigtigt at arbejde for i rådet. Vi har fået nye samarbejdsfora: Socialudvalget / kontakt til det politiske niveau. Der har været afholdt flere dialogmøder, og vi ser stigende samarbejde med socialforvaltningen med løbende møder. Bestyrelsen tager løbende aktuelle emner op, der har været drøftet i Socialt forbrugerråd. Beslutning: Emnet Socialt forbrugerråd vil blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde. FORSLAG 9 Forslag om stafetløb,- en hyggelig sommerdag i en park, hvor man kan løbe stafet, hvis man vil og derefter spise sammen. Bestyrelsens kommentarer: Bestyrelsen vil understøtte netværksarrangementer, der har foreningernes opbakning. En god idé man evt. kunne afholde i forbindelse med Frivillig fredag. Nogle tilstedeværende synes ikke om ideen. Det besluttes at frivilligcentret arbejder med den, hvis der er grundlag herfor. 9. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen indstiller uændret kontingent 2012: 50 kr. for enkeltpersoner 200 kr. for foreninger 0 kr. for aktive frivillige i Frivilligcenter Aarhus Min kr. for støttemedlemmer Beslutning: Kontingentet forbliver uændret 10. Valg af medlemmer til bestyrelsen Den nuværende bestyrelse præsenterede sig: Anne Lejbach Jørgensen, Ungdommens Røde Kors

4 Kim Nidam, Mandecenteret (er ikke på valg) Martin Andersen, Lavia Århus (er ikke på valg) Steffen Klemmesen, HomeStart Susanne Toft, Kvindehuset (er ikke på valg) Ulla Krogager, Mødrehjælpen (er ikke på valg) Kjeld Hansen, Dansk Flygtningehjælp frivilliggruppe (ikke tilstede - er stoppet) Suppleant: Jens Christensen, Selvhjælp Århus Suppleant: Csilla Farkas Maartoft, Dansk/Ungarsk Forening (ikke til stede) Der var 3 på valg (lige år) og 3 ledige poster, da Kjeld, Steffen og Anne stopper Følgende stillede op til bestyrelsen: Verner Karkov, (Livsværkstederne) Nanna Jürgens, (Ungdommens Røde Kors) Möhsen Amin, (Muhabet/DAV) Bente Nymark, (Sinds Pårørenderådgivning) Jørgen, (Bedre Psykiatri) Thomas Gajhede, (Young Connect/Ungdommens Vel) Villig til genvalg: Csilla Maartoft,( Dansk/Ungarsk venskabsforening) Nanna, Möhsen og Thomas blev valgt ind i bestyrelsen. 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen Følgende opstillede som suppleanter: Jens Christensen (selvhjælsgrupperne Aarhus) Susanne Alders (Aspergersforening) Bente Nymark (Sinds pårørendeforening) Beslutning: Bente og Jens blev valgt som suppleanter 12. Valg af revisor Bestyrelsen indstillede til valg af ny revisor: Kresten Hyldahl, statsautoriseret revisor i Nibe. Frivilligcenteret har fået et godt og billigere tilbud fra Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark om vejledning og assistance til regnskabsføring samt revision. Dette kan spare

5 centret for tid og Frise har kompetencerne. Revisorfirmaet Kresten Hyldahl i Nibe er det samme som FriSe bruger. Beslutning: Det blev vedtaget fremover at benytte Kresten Hyldahl 13. Eventuelt Intet under eventuelt. Tak til gamle bestyrelsesmedlemmer. Den nye bestyrelse mødes efterfølgende og aftaler ny dato for bestyrelsesmøde Referent Elin Christiansen

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Ringsted Erhvervsforum Paraplyorganisation for hele erhvervslivet

Ringsted Erhvervsforum Paraplyorganisation for hele erhvervslivet Referat Velkomst v/ formand Peter Terman Petersen, Cowi Generalforsamling i Ringsted Erhvervsforum Onsdag den 29. marts 2012 kl. 18.00 Den Kreative Matrikel, Garnisonen 38, 4100 Ringsted Formanden bød

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 17. årgang Januar kvartal 2006 2 Hjælp til handicappede elever SKOLE: Behov for handicaplift, udgang og toilet på tre forskellige

Læs mere

Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde

Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling. Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole. Dirigent: Vagn Stage, Varde Referat Dansk Fåreavls Generalforsamling Tid og sted: 5. april 2014 på Bygholm landbrugsskole Dirigent: Vagn Stage, Varde Tilstede: 48 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere