Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden"

Transkript

1 Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

2 At komme i gang med RFID/EPC i forsyningskæden At starte et pilotprojekt eller en implementering af RFID/EPC teknik er en omfattende proces. Mange af virksomhedens arbejdsprocesser berøres og nye tekniske løsninger skal indføres. En god start er derfor at udarbejde en detaljeret implementeringsplan, hvilket vil gøre det lettere at kontrollere implementeringen, at motivere de involverede parter og at agere hurtigt og effektivt ved uforudsete hændelser. Hvorfor implementere RFID/EPC For at finde ud af om anvendelse af RFID/EPC teknik baseret på EPCglobals standard er værdiskabende for ens virksomhed bør følgende spørgsmål besvares: Hvor stor betydning for virksomheden har de kunder, som kræver RFID/EPC implementering? Hvad er værdien af de produkter, som passerer igennem forsyningskæden, og hvor stor er avancen på dem? Hvor mange ressourcer anvendes til at identificere produkterne i forsyningskæden, og hvor ofte gøres dette? Der findes grundlæggende tre forskellige faktorer, som kan være afgørende for beslutningen om det er rentabelt at indføre EPCglobal teknikken eller ej: For at beholde sine kunder, for øget effektivitet eller øget sporbarhed. For at beholde kunder Det kan være nødvendigt at implementere RFID/EPC mærkning, hvis en værdifuld kunde ønsker det, og derved skabe en konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenterne. Dette er typisk for forsyningskæden i detailhandelsleddet, da en stor detailhandelskæde kan stille krav om, at visse produkter skal RFID/EPC mærkes. En udbredt opfattelse er, at implementering af RFID/EPC mærkning indebærer øgede omkostninger og ingen fordele for leverandøren. Ved at se implementeringen i et større strategisk perspektiv er det imidlertid ofte muligt for leverandøren at opnå betydelige effektivitetsgevinster i forsyningskæden. For at øge effektiviteten i forsyningskæden Der er grundlæggende tre måder at øge effektiviteten i forsyningskæden på: Mindske omkostninger: Automatisk identifikation af enheder ved hjælp af RFID/EPC indebærer generelt en mindre mængde arbejde end ved aflæsning af stregkoder, eftersom lidt eller ingen manuel håndtering kræves. I stedet for at manuelt læse stregkoderne kan produkterne læses automatisk af RFID/EPC læsere, uanset hvor RFID/EPC taggen er placeret. Hurtigere håndtering: Til forskel fra stregkodeaflæsning er RFID/EPC ikke begrænset til sekventielt håndtering, og man kan derfor hurtigere identificere et stort antal produkter. Dette indebærer, at arbejdet kan udføres på kortere tid. Større nøjagtighed: Selvom stregkodeaflæsning generelt giver stor nøjagtighed mindsker RFID/ EPC teknikken den manuelle håndtering og øger nøjagtigheden yderligere. RFID/EPC teknikken kræver ikke synlighed af tags, og tags kan aflæses flere gange til lavere omkostning og med mindre risiko for fejl. Øget sporbarhed Sporbarhed er et vigtigt emne i henhold til EU s Forordning nr. 178/2002 om generel fødevaresikkerhed gældende fra 1. januar Med EPCglobal netværket øges synligheden, hvilket gør det muligt at spore forskellige produkter i realtid. Dette indebærer også forbrugerbeskyttelse, da det bliver sværere at importere kopiprodukter. Det bliver også muligt hurtigt og sikkert at tilbagekalde farlige og dårlige produkter inden de når forbrugerne. Der findes ingen generel regel for, hvornår det kan betale sig at indføre RFID/EPC i forsyningskæden dette afhænger af, hvilken slags produkter, der passerer igennem kæden, og hvordan de håndteres i forløbet. Generelt kan dog siges, at jo højere værdi et produkt har, desto hurtigere kan det betale sig at indføre

3 Ved brug af RFID/EPC-teknik kan der hentes store gevinster som større effektivitet og større sporbarhed i forsyningskæden. RFID/EPC, da omkostningerne bliver en mindre del af den totale gevinst på hvert produkt. Samme ræsonnement gælder for genbrugelige enheder såsom returlastbærer (RTI). Der findes også andre parametre, som afgør om der skal implementeres RFID/EPC, som ikke nødvendigvis hviler på økonomiske grunde; for eksempel at forhindre indførelsen af forfalskede lægemidler, eller at en blodtransfusion med den forkerte blodtype gives til en patient. Grundlæggende principper ved implementering For at alle virksomheder i forsyningskæden kan drage nytte af fordelene ved RFID/EPC teknikken bør følgende principper følges: Følg EPCglobals standarder: For at udbrede brugen af EPCglobal netværket kræves det, at der findes adgang til EPCtags, læsere og tilhørende produkter og tjenester, som er i overensstemmelse med EPCglobals standarder. At standarderne følges i forskellige sektorer er meget vigtigt, eftersom afvigelser fra standarden leder til øget omkostninger og øget kompleksitet for alle parter i forsyningskæden. Informer om forandringer: Leverandørerne skal involveres i planlægningen omkring implementeringen og bør af detailhandelskæden få en periode på mindst seks måneder til at indføre eller udtænke måder, hvorpå EPC teknikken kan anvendes på. Det er gennem samarbejde og forståelse for hinandens processer i forsyningskæden, at en implementering kan foregå effektivt. Del information: En stor fordel ved EPCglobal Network er at korrekt, aktuelt og udførlig information om produkterne i forsyningskæden er til rådighed for alle involverede parter. Dette kan opnås, hvis virksomheder i forsyningskæden deler information med sine samhandelspartnere. Når RFID/EPC mærkede paller, kolli, enheder etc. anvendes og informationen udbydes via EPCglobal Network vil informationsmængden øges. Derved opstår behovet for at standardisere udbuddet af information. Målet med EPCglobal Network er at automatisere dette for de forskellige partnere i forsyningskæden.

4 Valg af implementeringsmetode Kriterier for implementering Det første trin er at starte et pilotprojekt for at verificere teknikken og de virksomhedsmæssige fordele, og at kontrollere at teknikken kan integreres med de nuværende virksomhedsprocesser. Dette pilotprojekt leder hen mod start af trinvis indførelse baseret på en kombination af nogle af følgende kriterier: Områder. Implementeringen kan begrænses til en eller flere områder afhængig af pilotprojektets omfang, og hvilke produkter som indgår i piloten. Detailhandelskæden bør tænke på, at et begrænset pilotprojekt, som kun omfatter en distributionscentral kan påvirke flere af leverandørens produktionsanlæg, eftersom forskellige produkter kan sendes fra forskellige anlæg. Produktkategori. Implementering kan ske trinvis efter produktkategori eller produktionslinie, som for eksempel DVD skiver, tekstil og ferskvarer. Dette kan give en forståelse for RFID/EPC ens indvirkning på hele forsyningskæden. Forretningsprocesser. Implementeringen kan indføres for specifikke forretningsprocesser såsom godsmodtagelse og/eller afsendelse fra en distributionscentral. Effekten af implementeringen. Trinvis implementering kan gøres med hensyn til at begrænse den effekt forandringerne vil have på virksomhedens systemer og processer. RFID/EPC mærket enhed. Det langsigtede mål er, at RFID/EPC mærke de fleste eller alle enheder i forsyningskæden. Inklusive returlastbærere, yderemballage og salgsemballage såvel som andet udstyr. På kortsigt vil indførelsen af RFID/EPC mærkning koncentreres på følgende tre grundlæggende områder: Et pilotprojekt for implementeringen af EPC kan indføres for udvalgte forretningsprocesser såsom godsmodtagelse og/eller afsendelse fra en distributionscentral eller godsmodtagelse ved forretning. På den måde kan forretningsfordelene verificeres samtidig med teknikken. RFID/EPC mærkning af logistiske enheder En logistisk enhed er en enhed, som fysisk forsendes og identificeres gennem forsyningskæden. Dette omfatter hel- og halvpaller, rulleburer og kolli som skal sendes individuelt. er i overensstemmelse med det, der er bestilt. En returlastbærer, som eksempelvis den fysiske palle eller et rullebur kan identificeres ved hjælp af GRAI (global returnable asset identifier). Dagens løsning: En logistisk enhed identificeres ved hjælp af et SSCC nummer (Serial Shipping Container Code) i en GS1-128 stregkode på en GS1 palleetiket og i elektroniske meddelelser (som f.eks. Forsendelsesadvis). Leverandøren eller afsenderen informerer omkring SSCC og tilhørende information via et forsendelsesadvis inden pallen modtages, og gør det muligt for detailhandelskæden at kontrollere, at det modtagne Med RFID/EPC: Dagens løsning kommer fortsat til at gælde med den tilføjelse, at SSCC findes i en tag på GS1 palleetiketten

5 RFID/EPC mærkning af detailenheden Detailenheden er en enhed, der gennem en udgangskasse sælges til forbrugeren. Detailenheden kaldes også primæremballage. Dagens løsning: Detailenheden identificeres med GTIN i stregkodet form, som normalt trykkes på emballagen. GTIN er nøglen til information omkring detailenheden, som findes i bagvedliggende databaser. Med RFID/EPC: Detailenheden vil ikke blive mærket med RFID/EPC tags i stort omfang under de første stadier af RFID/EPC indførslen. Det vil sandsynligvis tage mindst 15 til 20 år, inden vi ser RFID/EPC mærkning af detailenheder i større skala. Dog vil en del værdifulde produkter, som for eksempel tøj, elektronik, lægemidler og DVD skiver blive RFID/EPC mærket på et tidligere stadium. RFID/EPC mærkning af detailenheden gøres ved hjælp af SGTIN. RFID/EPC mærkede produkter skal påføres et symbol for EPCglobal mærkning ligesom handelsenheder og logistiske enheder. RFID/EPC mærkning af handelsenhed En handelsenhed er en enhed, der kan bestilles, leveres og faktureres. En handelsenhed kaldes også sekundær emballage, detaillistemballage eller bestillingsenhed. Dagen løsning: En handelsenhed er normalt mærket med et GTIN eller en GS1-128 stregkode. En handelsenhed, som er mærket med en SSCC skal håndteres som en logistisk enhed. Med RFID/EPC: RFID/EPC mærkede handelsenheder har en tag med relevant SGTIN (GTIN plus et serienummer). Handelsenheder bør være mærket med stregkoder på normal vis. Tags må ikke sidde i vejen for etiketter, stregkoder eller anden information. RFID/ EPC mærkede handelsenheder skal være mærket med et EPCglobal mærkningssymbol, som bør sidde på emballagen nær stregkoden uden at forstyrre den.

6 Valg af udstyr Tags En tag består af en mikrochip og en antenne, som kommunikerer med læseren via radiobølger. Tags skal være i overensstemmelse med EPCglobals klasse 1, Generation 2 standard. Dette indebærer, at taggen skal være af typen WORM (write once, read many) med 96 bits datakapacitet. Datakapacitet på taggen skal være i overensstemmelse med EPCglobals standard for taginformation, se EPCglobals hjemmeside for yderligere information om tagstandard. Selvom EPCglobals standarder omfatter anvendelsen af tags med 64 bits kapacitet anbefaler GS1 Denmark, at disse kun anvendes til pilotprojekter og tekniktest. Baggrunden for dette er, at 64 bits tags ikke har tilstrækkelig kapacitet til at bære alt information, og dermed snart bliver forældede. Der vil blive et stort udbud af tags, som er i overensstemmelse med ovenstående specifikationer. Der findes mange forskellige varianter af antenneudformning, hvilket påvirker taggens præstationer. Forskellige produkter kræver forskellige typer af tags og tagsplacering for at få en god læsepræstation. Det er op til leverandør/producent at bestemme, hvilken slags tags, som skal placeres på produktet, samt hvordan og hvor den bør placeres for at få den bedst mulige præstation. Detailhandelskæderne bør ikke kræve speciel udformede tags eller placering af tagsene. Indenfor nærmeste fremtid bør optimal tagsplacering og valg af tags gennemprøves på testcentre. EPCglobal vil udvikle retningslinier for best praksis til hjælp ved valg af tags og tagsplacering. Udforming af tags RFID/EPC tags findes i mange forskellige varianter og størrelser, som er optimale i forskellige sam- menhænge. Der findes to forskellige typer tags. De fritstående tags og de der sidder på bagsiden af standardiserede etiketter, som anvendes til transport, produktidentificering etc. Omkostningsmæssigt er der ingen større forskel mellem de to typer nævnt ovenfor ved samme type af chip og antenne, men der kræves en speciel etiketteprinter, som kan skrive data i taggen samtidig med at etiketten udskrives. En sådan printer skriver data i taggen først, og dernæst verificerer den, og skal kunne: Håndtere anvendelsen af SGTIN og SSCC nummeret samt GS1-128 Undgå at mindske taggens egenskaber under skrivnings-/printningsprocessen Verificere at skrivningsprocessen er lykkedes Identificere og isolere fejlagtige tags uden at skrivningsprocessen afbrydes Det kan være godt at anvende etiketmonterede tags, når etiketter anvendes i håndteringen og når produktdetaljer og EPC numre er tilgængelige på det tidspunkt, hvor etiketterne printes. Det er endog muligt at indsætte tags i forskellige materialer som for eksempel plastik eller karton.

7 Etiketprintere/-læsere kan skrive og læse RFID/ EPC tags såvel som almindelige emballage- eller palleetiketter. EPCglobal tags er passive af typen WORM (write once, read many). Dette indebære at information kan skrives i taggen en gang, men kan læses mange gange af EPCglobal læsere i forskellige stadier i forsyningskæden. Det er vigtigt at bemærke, at skrivekapaciteten ikke er lige så stor som læsekapaciteten. Generelt er skrivekapaciteten cirka en fjerdedel af læsekapaciteten. Læsere Der eksisterer læsere i mange forskellige former og størrelser tilpasset særlige behov. Nogle af de grundlæggende typer, som findes er: Læsere med indbygget eller fritstående antenner: Indbygget antenner er enklere og billigere og tilpasset for eksempel til at skrive en enkel tag eller aflæse den på et rullebånd. Læsere med fritstående antenner styrer ofte flere antenner, og er egnede når flere antenner behøves, som eksempelvis når en helpalle skal aflæses eller ved en port ved en lastkaj. Fleksible læsere kan læse og tyde flere typer læser-tagsprotokoller og tagsdataformater enten automatisk eller gennem omkobling, selvom dette kan påvirke præstationen. Dog skal de kunne opdateres sådan, at de kan læse nye standarder, når det er aktuelt. Flerfrekvenslæsere kan læse både HF og UHF tags, og gør det dermed unødvendigt at købe, installere og håndtere to forskellige læsere, hvis begge frekvensbånd anvendes. De er dog dyrere end læsere, som kun kan læse ét frekvensbånd. Modulære/udskiftbare læsere. Den modulære udformning indebærer at en person lokalt kan ændre frekvens eller udskifte en defekt enhed direkte på lokationen, uden at læserleverandøren skal tilkaldes. Minimumskrav for læsere og printere Følgende checkliste viser minimumskravene for læsere og printere som følger EPCglobals standarder: Skal kunne fungere ifølge ETSI standard (EN ) som tillader en effekt på op til 2W ved 865 til 868 MHz. Skal passe til europæiske og nationale standarder for sikkerhed, radiosendinger etc. (for eksempel CE Conformité Européenne, GS safety certifications). Skal støtte protokoller i overensstemmelse med EPCglobal UHF Generation 1 og Generation 2 eller kunne opgraderes. Skal opfylde EPCglobals præstationskrav for læsere. Skal være tilstrækkelige robuste for at kunne fungere i lager og produktionsmiljø. Skal støtte EPCglobals standarder for grænsesnittet mellem læsere og middleware. Skal støtte nye datastrukturer for EPCglobal tags ved hjælp af oversætningstabeller, når de bliver tilgængelige. Printere bør kunne verificere en godkendt printerfunktion. Det anbefales at printere og læsere, som følger EPCglobals standarder er i overensstemmelse med nedenstående: Skal kunne veksle automatisk mellem protokoller for at kunne læse forskellige typer af tags med mindst muligt påvirkning af præstationen. Disse læsere kaldes fleksible læsere. Skal støtte deaktivering af funktioner, som ikke anvendes for at kunne optimere præstationen. Faste læsere bør støtte tilknytningen til lokalt netværk (LAN). Mobile læsere bør støtte tilknytningen til trådløst netværk (WLAN). Mobile læsere bør, når det er egnet, kunne læse både EPCglobal tags og stregkoder.

8 Læserens placering En læser bør kunne placeres, hvor som helst i processen, hvor man vil kunne læse eller skrive en tag. Første trin er at få et overblik over behovet. De mest normale placeringer er på følgende punkter i processen: Integreret med eller nær etiketprinteren, inden etiketten sættes på, for at kontrollere at taggen fungerer. Efter at taggen sættes på kassen eller pallen for at kontrollere, at taggen kan læses, når den er påsat. Godsdistributionen/modtagelse Dør til transportmidler (for at registrere hvilke paller og produkter, som transporteres med køretøjet). Ved døre eller sektioner mellem områder på et lager (for at registrere hvilke produkter som føres ind eller ud af lagerområdet). Ved ind- og udgang af et varehus for at få holde styr på lagerbeholdning. Ved pallekonsolideringspunkter på strategiske steder i et varehus. Kompatibilitets og overensstemmelsestest EPCglobal Inc. har et certificeringsprogram som afgør om produkter: er i overensstemmelse med EPCglobal standarder er kompatible med andre leverandørers produkter. Dvs. at en leverandørs EPC tags fungerer med andre leverandørers læsere. Med kompatible EPC tags og EPC læsere skærpes forudsætningerne for at produktpriserne falder, når konkurrencen mellem RFID/EPC producenter øges. Egenskaber hos enkelte produkter og specielle pladskonfigurationer kan imidlertid have stor påvirkning på præstationen, og kan give problemer selvom kompatible tags og læsere anvendes. I sådanne tilfælde skal både detailhandelskæden og leverandør samarbejde for at finde en løsning. Eventuelle tekniske problemer Materiale Nogle materialtyper, som anvendes i produkter eller emballager, kan give problemer for RFID systemet. Eksempler: produkter, som indeholder vand produkter med et ydre af metal, inklusive metalfolie produkter, hvor taggen sidder direkte på plastik produkter, hvor taggen sidder på en ujævn overflade eller på kanten Oftest kan problemet løses, hvis der anvendes en bestemt type tag eller en bestemt måde at påsætte tags på emballager. Der forskes i at forbedre løsninger i disse situationer. Den eneste måde man kan finde ud af, om en tag kan læses på et specifikt produkt er at teste det. En printerleverandør havde for eksempel svært ved at læse igennem paller med blækpatroner, eftersom de indeholder både metal og væske. Derimod var det et meget mindre problem at læse gennem paller med printere, eftersom de indeholder meget lidt væske, og der findes tilstrækkeligt med plads omkring metallet til at radiobølgerne kan bevæge sig. Forstyrrelser Forstyrrelser opstår ofte ved to forskellige tilfælde: Når andet udstyr, som for eksempel belysning eller anden apparatur, ligger på en frekvens i nærheden af den, som anvendes af RFID udstyret. Når mange læsere befinder sig i nærheden af hinanden. Problemet kan ofte løses ved at se på placering af læsere i forhold til andet udstyr og at skærme læserne. En gennemgang af anlæggene bør også inkludere læseres placering og potentielle forstyrrelseskanaler.

9 Håndtering af information Taginformation En EPC tag kan indeholde en og kun en af følgende EPCglobal identifikationer: SGTIN på produktniveau (et GTIN plus et serienummer) GLN for fysiske lokationer eller virksomheder SSCC for logistiske enheder GRAI for returlastbærer GIAI for enkelte udstyr (f.eks. elmålere i et elnet) Identifikationsnumrene kodes i et binært tal på 96 bits, som skrives i EPC taggen. For at kunne anvende identifikationsnumrene skal de være registreret i EPCglobal netværket. Dette gøres gennem tegning af et abonnement hos EPCglobal via GS1 organisationen i det land, hvor virksomheden har hovedkontor. EPCglobals standarder for taginformation definerer, hvordan det binære tal på 96 bits genereres (og også hvordan det konverteres tilbage til en af ovennævnte identifikationsnumre). Virksomheder bør kontrollere, at det GTIN og serienummer, som findes i taggen stemmer overens med tilsvarende information i det interne system. Det kan være værd at notere, at serienummeret kommer til at udgøre et nyt dataelement, som skal lagres i de interne systemer. Informationsdeling Et grundlæggende princip for EPCglobal Network er, at information skal deles mellem partnerne i forsyningskæden. Derfor bør virksomhederne gøre det muligt at udveksle nødvendig information. GS1 Systemets identifikationsnumre skal anvendes for at få entydighed i informationsudbuddet. Følgende typer information er relevante for implementering af EPCglobal: Produktinformation: Generisk produktinformation også kaldet masterdata. Denne information ligger normalt i en database i netværket for GDSN og findes ved hjælp af GTIN som identifikation. At denne information deles på en effektiv måde, er vigtig for en effektivt forsyningskæde. Virksomheder bør fortsætte med at lagre information i en database, som er GDSN kompatibel eller som snart vil blive det. Eksempler er GS1 UK Data Pool såvel som 1SYNC, UCCnet, Sinfos og WWRE. GS1 Denmark varetager denne funktionalitet gennem DADAS. Produktionsinformation: Information gældende en specifik forekomst af et produkt skabes normalt ved produktionsprocessen, og ændres ikke derefter. Informationen omfatter oplysninger som produktionssted, batchnummer og mindst holdbarhedsdato. Informationen findes ved hjælp af det serielle GTIN (SGTIN) som identifikation. Med EPCglobal Network er det muligt at udveksle denne type af information på en effektiv og sikker måde. Hændelsesinformation: Information om hændelser som indtraf ved en specifik forekomst af et produkt. Standarder for den type af information, som kan indbefatte lokationer, som produktet har passeret igennem er ved at blive udviklet som en del af EPCglobal Network. Forretningsinformation: Information om ordrer, faktura og leverancer som i dag udveksles ved hjælp af EANCOM eller GS1 XML meddelelser. Forretningsinformation vil fortsat udveksles ved hjælp af elektroniske meddelelser. Visse udvidelser af standarden behøves for at gøre det muligt at anvende SGTIN og GRAI. Informationsmængde En udbredt misforståelse er, at den øgede datamængde, som RFID/EPC teknikken medfører, kommer til at skabe store problemer. Der er to årsager hertil: Information om hver hændelse, som indtræffer i produktion og transport skal lagres. Disse informationer skal gøres tilgængelige for alle berørte personer og enheder. Dette kommer ikke til at udgøre noget problem eftersom EPCglobal Network er udformet til at håndtere og overføre information på en sådan måde, at interne og eksterne netværk ikke bliver overbelastede. Produktnummer plus serienummer kommer til at generere en større mængde information end tidligere. Serienummeret er imidlertid bare et ekstra dataelement i identifieren. Serienummeret er ikke et nyt dataelement. Det er anvendt i mange brancher f.eks. elektronik- og databranchen.

10 Øvrige vigtige spørgsmål Følgende spørgsmål er meget vigtige i sammenhængen med implementeringen af EPCglobal teknikken, men ligger udenfor rammen af dette dokument: Beskyttelse af den personlige integritet Detailprodukter skal mærkes i overensstemmelse med de eksisterende retningslinjer for, hvordan RFID/EPC skal anvendes på detailprodukter, som er udarbejdet af EPCglobal Public Policy Steering Committee. Taggen indeholder kun et nummer og uden adgang til bagvedliggende systemer kan man ikke få adgang til produktinformation. Retningslinjer findes på EPCglobals hjemmeside Sundhed, sikkerhed og miljø Disse spørgsmål behandles af EPCglobal Public Policy Steering Committee. Retningslinjerne findes på EPCglobals hjemmeside Forretningsfordele Det er vigtigt, at tydeliggøre de fordele og gevinster, som implementeringen af RFID/EPC teknikken i overensstemmelse med EPCglobals standarder medfører. Spørgsmål som beskyttelse af kundens personlige integritet og sundhed, kan få stor betydning for, hvor vellykket RFID/EPC-implementeringen bliver. EPCglobal Public Policy Steering Committee har derfor vedtaget en række retningslinjer for, hvordan RFID/EPC skal anvendes på konsumprodukter. Retningslinjerne findes på EPCglobals hjemmeside Forretningsprocesser Det er vigtigt at have et godt overblik over de aktuelle forretningsprocesser i virksomheden og hos virksomhedens samarbejdspartnere inden implementeringen påbegyndes. Det er vigtigt at forstå, hvordan de nye processer kommer til at fungere. At forstå forretningsprocesser er den eneste måde, hvor man på en sikker måde kan gøre rede for virksomhedsmiljøet. I denne sammenhæng indebærer forståelse at alle forretningsprocesser er dokumenteret. Projektledelse For fuldt ud at kunne drage nytte af RFID/EPC teknikken kræver det mange gange omfattende forandringsudviklings og teknikudviklingsprogrammer. Den viden og erfaring som kræves for at kunne håndtere disse programmer er ikke specifikke for RFID/EPC implementering, men skal anvendes ved alle større forandringer for at opnå et godt resultat. Kriterier for succesfuld implementering Det er vigtigt at definere kriterierne for et godt resultat før den aktuelle implementeringsplan. På den måde kan man identificere et tidspunkt, hvor implementeringen eller pilotprojektet er gennemført på en succesfuld måde. Ellers er det svært at vide, hvornår det er tid til at overdrage de nye processer, hardwaren og systemet til de driftansvarlige. Nogle forslag på indikatorer er at: Alt færdigt gods, som forlader anlægget er mærket med tags på handelsenheds- og logistiskenhedsniveau. Produkterne kan aflæses korrekt hos modtager Det installerede hardware er stabilt, og der eksisterer tilstrækkeligt med reservedele til at driften kan fungere kontinuerligt. Alle forretningsprocesser, som involverer RFID er dokumenteret og integreret i de normale driftsprocesser og godkendt af anlæggets ledelse Softwaren er stabil og producerer tilstrækkeligt mange rapporter for at kunne tildele og lagre EPC numre og kunne håndtere grundlæggende præstationsinformation fra læserne En gennemgang af gennemført implementering gøres sammen med sponsorerne for pilotprojektet, hvilket giver klartegnet for driftsigangsætningen

11 Hvorfor er GS1 involveret i RFID/EPC? For at RFID/EPC teknikken kan blive generelt accepteret på markedet, er det vigtigt at alle aktører i forsyningskæden anvender samme standarder. EPCglobal er ejet af GS1, og har det formål at skabe og videreudvikle internationale standarder for anvendelsen af RFID/EPC. Den lokale GS1 organisation i hvert land har nationalt ansvar for at udbrede teknikken samt at medvirke i det globale udviklingsarbejde. I Danmark er det GS1 Denmark, som administrer EPCglobal og abonnementer i EPCglobal netværket. EPCglobal samarbejder med slutbruger og solution providere over hele verdenen for at udvikle de globale standarder for RFID/EPC, som næste generations teknik i forsyningskæden kommer til at baseres på. Der findes store muligheder, som kan øge effektiviteten og højne serviceniveauet, men for at det kan ske kræves et nært samarbejde mellem partnere i forsyningskæden. EPCglobals formål EPCglobals formål er at øge synligheden og effektiviteten gennem hele forsyningskæden samt at højne kvaliteten i informationsflowet mellem virksomheder og deres vigtigste handelspartnere. EPCglobal arbejder for en bred opbakning til åbne standarder i forsyning gennem at: Drive udviklingen af tekniske standarder Fremme global indførelse af standarderne Opretholde immaterielt beskyttelse for brugere og rådgivning i public policy spørgsmål Finansiere nuværende og fremtidig forskning i Auto-ID Labs Udforme og administrere EPCglobal netværket. Yderligere Information Få mere information om EPCglobal og RFID/EPC på og

12 I 2005 skiftede EAN-organisationer over hele verden navn til GS1 og det tidligere EAN-Danmark hedder nu GS1 Denmark. GS1 Denmark er nationalt sekretariat for EPC i Danmark. GS1 Danmark implementerer og udvikler standarder for elektronisk dataoverførsel. Det inkluderer nummersystemer, stregkoder, EDI meddelelser til virksomhedernes mange forretningsbehov, datasynkronisering og EPC standarder for RFID/ EPC. Disse standarder er en forudsætning for sporing af varer, lagersyring, elektronisk formidling af forsendelsesinformation og samarbejdsplanlægning. GS1 Denmark er en del af GS1s globale netværk, der har lokale organisationer i mere end 100 lande. På verdensplan anvender mere end en million virksomheder GS1 standarder for at effektivisere sine forretningsprocesser. I Danmark bruger mere end 6000 virksomheder vore produkter. EPC sekretariatet hos GS1 Denmark er ansvarlig registrering af medlemsskab af EPCglobal Network, tildeling af EPC numre, rådgivning og information. Yderligere information om EPCglobal Inc, RFID/EPC i forsyningskæden og tekniske specifikationer finder du på dk og GS1 Denmark Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tlf Fax

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet etrace hvorfor Elektronisk sporbarhedssystemer baseret på programmer og automatiske data samling er den mest effektive løsning

Læs mere

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder v 3, september 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Forord 5 1.0 Introduktion 6 2.0 Oversigt over GS1-identifikationsnumre og GS1-stregkoder

Læs mere

RFID teknologi og detailhandlen

RFID teknologi og detailhandlen RFID teknologi og detailhandlen Banebrydende pilotprojekter kan være løftestangen, der sætter nye standarder for effektivisering af forsyningskæden i detailhandlen i de kommende år. v/finn Zoëga, Chefkonsulent,

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 UDFORDRINGEN De forskellige danske havne havde tidligere problemer med at administrere de fiskekasser, der cirkulerede

Læs mere

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING Juni 2001 Version 1 Dette mærkningskoncept indeholder en vejledning og anbefalinger til, hvordan EAN UCC standarden kan benyttes til at opfylde Rådets og Parlamentets

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Potentielle fordele og risici ved RFID.

Potentielle fordele og risici ved RFID. 1 Potentielle fordele og risici ved RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: http://www.rfididanmark.dk

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

Pack and Sea A/S case story

Pack and Sea A/S case story Case story Pack and Sea A/S Pack and Sea A/S case story Asset Management FAKTABOKS Fordelene ved Asset Management Firmaer, der arbejder med returemballage (returnable transport assets), vil kunne opnå

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Udfyldes af leverandør Leverandørens navn Kontaktperson Kontaktperson, mailadresse Kontaktperson, telefonnummer Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Fælles minimumskrav for begge

Læs mere

NYTTIGE OVERVEJELSER FØR IMPLEMENTERING AF T-DOC

NYTTIGE OVERVEJELSER FØR IMPLEMENTERING AF T-DOC NYTTIGE OVERVEJELSER FØR IMPLEMENTERING AF T-DOC Version EDU4146_01_DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 2. NYTTIGE OVERVEJELSER... 3 2.1. Har I særlige ønsker til design af pakkelister og etiketter?...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl I samarbejde med Magerholm Frugtplantage på Sydfyn, har Balluff ApS udviklet og leveret et nyt og simpelt Track and Trace system til

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Print & Apply Systems

Print & Apply Systems Print & Apply Systems Etiketterings- og Mærkningsspecialisten Mectec Print & Apply systemer Er modulopbygget og designet for anvendelse i industrielt miljø. Ud fra standardmoduler sammensættes individuelle

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere 1 2 Skab iøjnefaldende information, og sælg mere Ser dine kunder det du virkelig ønsker at de skal læse på fakturaen, hjemmesiden eller appen? Eller

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

RFID status og anvendelse i optimering af forsyningskæden

RFID status og anvendelse i optimering af forsyningskæden Contact information Arne Rask, direktør LOGISYS A/S ar@logisys.dk Represent Denmark in CEN TC225 Represent Denmark in ISO SC31 Chairman for DS S142/barcodes Sekretær for AIM Danmark Side 1 Barcodes to

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden?

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Er fokus på funktioner altid det samme imellem leverandør og kunde? Hvordan

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

GlaxoSmithKline Pharma A/S INT (Denmark)

GlaxoSmithKline Pharma A/S INT (Denmark) Juli 2013 Kære leverandør GlaxoSmithKline Pharma går over til elektronisk fakturering - som del af GlaxoSmithKline Pharma s (GSK) igangværende politik med løbende at forbedre effektivitet og service (for

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Bliv fri for indtastninger

Bliv fri for indtastninger Bliv fri for indtastninger Nu kan du slippe for tidskrævende indtastninger af købsfakturaer. Efter et hurtigt scan bliver fakturaoplysninger genkendt og data registreres automatisk i Dynamics NAV, klar

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed

wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed wlsn* 2-vejs trådløst netværk Den hurtige vej til mere pålidelig sikkerhed * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Hvad er wlsn? Det trådløse lokale sikerhedsnetværk wlsn

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

From Technologies to Business

From Technologies to Business Scandinavian Auto-ID center indbyder til temadag: From Technologies to Business 27. september 2011 Arrangør: Forum for Logistik og E-handel i samarbejde med Scandinavian Auto-ID center indbyder til temadag:

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Kontrolleret og driftsikker mærkning Alsidige etiketteringsmaskiner Individuelt tilpassede etiketteringsløsninger, der understøtter og tager

Læs mere

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE BE EXCEPTIONAL og besøg canon.dk HVAD FOKUSERER DU PÅ, NÅR DU ER UNDER PRES

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07 Profilhåndtering Unifaun Online 2014-05-07 2 Indhold 1 Profilhåndtering... 3 2 Centrale begreber i Profilhåndtering... 4 3 Administratoren... 6 4 Et eksempel - Blomster A/S... 7 5 Sådan opsættes profilhåndtering

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere