Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden"

Transkript

1 Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

2 At komme i gang med RFID/EPC i forsyningskæden At starte et pilotprojekt eller en implementering af RFID/EPC teknik er en omfattende proces. Mange af virksomhedens arbejdsprocesser berøres og nye tekniske løsninger skal indføres. En god start er derfor at udarbejde en detaljeret implementeringsplan, hvilket vil gøre det lettere at kontrollere implementeringen, at motivere de involverede parter og at agere hurtigt og effektivt ved uforudsete hændelser. Hvorfor implementere RFID/EPC For at finde ud af om anvendelse af RFID/EPC teknik baseret på EPCglobals standard er værdiskabende for ens virksomhed bør følgende spørgsmål besvares: Hvor stor betydning for virksomheden har de kunder, som kræver RFID/EPC implementering? Hvad er værdien af de produkter, som passerer igennem forsyningskæden, og hvor stor er avancen på dem? Hvor mange ressourcer anvendes til at identificere produkterne i forsyningskæden, og hvor ofte gøres dette? Der findes grundlæggende tre forskellige faktorer, som kan være afgørende for beslutningen om det er rentabelt at indføre EPCglobal teknikken eller ej: For at beholde sine kunder, for øget effektivitet eller øget sporbarhed. For at beholde kunder Det kan være nødvendigt at implementere RFID/EPC mærkning, hvis en værdifuld kunde ønsker det, og derved skabe en konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenterne. Dette er typisk for forsyningskæden i detailhandelsleddet, da en stor detailhandelskæde kan stille krav om, at visse produkter skal RFID/EPC mærkes. En udbredt opfattelse er, at implementering af RFID/EPC mærkning indebærer øgede omkostninger og ingen fordele for leverandøren. Ved at se implementeringen i et større strategisk perspektiv er det imidlertid ofte muligt for leverandøren at opnå betydelige effektivitetsgevinster i forsyningskæden. For at øge effektiviteten i forsyningskæden Der er grundlæggende tre måder at øge effektiviteten i forsyningskæden på: Mindske omkostninger: Automatisk identifikation af enheder ved hjælp af RFID/EPC indebærer generelt en mindre mængde arbejde end ved aflæsning af stregkoder, eftersom lidt eller ingen manuel håndtering kræves. I stedet for at manuelt læse stregkoderne kan produkterne læses automatisk af RFID/EPC læsere, uanset hvor RFID/EPC taggen er placeret. Hurtigere håndtering: Til forskel fra stregkodeaflæsning er RFID/EPC ikke begrænset til sekventielt håndtering, og man kan derfor hurtigere identificere et stort antal produkter. Dette indebærer, at arbejdet kan udføres på kortere tid. Større nøjagtighed: Selvom stregkodeaflæsning generelt giver stor nøjagtighed mindsker RFID/ EPC teknikken den manuelle håndtering og øger nøjagtigheden yderligere. RFID/EPC teknikken kræver ikke synlighed af tags, og tags kan aflæses flere gange til lavere omkostning og med mindre risiko for fejl. Øget sporbarhed Sporbarhed er et vigtigt emne i henhold til EU s Forordning nr. 178/2002 om generel fødevaresikkerhed gældende fra 1. januar Med EPCglobal netværket øges synligheden, hvilket gør det muligt at spore forskellige produkter i realtid. Dette indebærer også forbrugerbeskyttelse, da det bliver sværere at importere kopiprodukter. Det bliver også muligt hurtigt og sikkert at tilbagekalde farlige og dårlige produkter inden de når forbrugerne. Der findes ingen generel regel for, hvornår det kan betale sig at indføre RFID/EPC i forsyningskæden dette afhænger af, hvilken slags produkter, der passerer igennem kæden, og hvordan de håndteres i forløbet. Generelt kan dog siges, at jo højere værdi et produkt har, desto hurtigere kan det betale sig at indføre

3 Ved brug af RFID/EPC-teknik kan der hentes store gevinster som større effektivitet og større sporbarhed i forsyningskæden. RFID/EPC, da omkostningerne bliver en mindre del af den totale gevinst på hvert produkt. Samme ræsonnement gælder for genbrugelige enheder såsom returlastbærer (RTI). Der findes også andre parametre, som afgør om der skal implementeres RFID/EPC, som ikke nødvendigvis hviler på økonomiske grunde; for eksempel at forhindre indførelsen af forfalskede lægemidler, eller at en blodtransfusion med den forkerte blodtype gives til en patient. Grundlæggende principper ved implementering For at alle virksomheder i forsyningskæden kan drage nytte af fordelene ved RFID/EPC teknikken bør følgende principper følges: Følg EPCglobals standarder: For at udbrede brugen af EPCglobal netværket kræves det, at der findes adgang til EPCtags, læsere og tilhørende produkter og tjenester, som er i overensstemmelse med EPCglobals standarder. At standarderne følges i forskellige sektorer er meget vigtigt, eftersom afvigelser fra standarden leder til øget omkostninger og øget kompleksitet for alle parter i forsyningskæden. Informer om forandringer: Leverandørerne skal involveres i planlægningen omkring implementeringen og bør af detailhandelskæden få en periode på mindst seks måneder til at indføre eller udtænke måder, hvorpå EPC teknikken kan anvendes på. Det er gennem samarbejde og forståelse for hinandens processer i forsyningskæden, at en implementering kan foregå effektivt. Del information: En stor fordel ved EPCglobal Network er at korrekt, aktuelt og udførlig information om produkterne i forsyningskæden er til rådighed for alle involverede parter. Dette kan opnås, hvis virksomheder i forsyningskæden deler information med sine samhandelspartnere. Når RFID/EPC mærkede paller, kolli, enheder etc. anvendes og informationen udbydes via EPCglobal Network vil informationsmængden øges. Derved opstår behovet for at standardisere udbuddet af information. Målet med EPCglobal Network er at automatisere dette for de forskellige partnere i forsyningskæden.

4 Valg af implementeringsmetode Kriterier for implementering Det første trin er at starte et pilotprojekt for at verificere teknikken og de virksomhedsmæssige fordele, og at kontrollere at teknikken kan integreres med de nuværende virksomhedsprocesser. Dette pilotprojekt leder hen mod start af trinvis indførelse baseret på en kombination af nogle af følgende kriterier: Områder. Implementeringen kan begrænses til en eller flere områder afhængig af pilotprojektets omfang, og hvilke produkter som indgår i piloten. Detailhandelskæden bør tænke på, at et begrænset pilotprojekt, som kun omfatter en distributionscentral kan påvirke flere af leverandørens produktionsanlæg, eftersom forskellige produkter kan sendes fra forskellige anlæg. Produktkategori. Implementering kan ske trinvis efter produktkategori eller produktionslinie, som for eksempel DVD skiver, tekstil og ferskvarer. Dette kan give en forståelse for RFID/EPC ens indvirkning på hele forsyningskæden. Forretningsprocesser. Implementeringen kan indføres for specifikke forretningsprocesser såsom godsmodtagelse og/eller afsendelse fra en distributionscentral. Effekten af implementeringen. Trinvis implementering kan gøres med hensyn til at begrænse den effekt forandringerne vil have på virksomhedens systemer og processer. RFID/EPC mærket enhed. Det langsigtede mål er, at RFID/EPC mærke de fleste eller alle enheder i forsyningskæden. Inklusive returlastbærere, yderemballage og salgsemballage såvel som andet udstyr. På kortsigt vil indførelsen af RFID/EPC mærkning koncentreres på følgende tre grundlæggende områder: Et pilotprojekt for implementeringen af EPC kan indføres for udvalgte forretningsprocesser såsom godsmodtagelse og/eller afsendelse fra en distributionscentral eller godsmodtagelse ved forretning. På den måde kan forretningsfordelene verificeres samtidig med teknikken. RFID/EPC mærkning af logistiske enheder En logistisk enhed er en enhed, som fysisk forsendes og identificeres gennem forsyningskæden. Dette omfatter hel- og halvpaller, rulleburer og kolli som skal sendes individuelt. er i overensstemmelse med det, der er bestilt. En returlastbærer, som eksempelvis den fysiske palle eller et rullebur kan identificeres ved hjælp af GRAI (global returnable asset identifier). Dagens løsning: En logistisk enhed identificeres ved hjælp af et SSCC nummer (Serial Shipping Container Code) i en GS1-128 stregkode på en GS1 palleetiket og i elektroniske meddelelser (som f.eks. Forsendelsesadvis). Leverandøren eller afsenderen informerer omkring SSCC og tilhørende information via et forsendelsesadvis inden pallen modtages, og gør det muligt for detailhandelskæden at kontrollere, at det modtagne Med RFID/EPC: Dagens løsning kommer fortsat til at gælde med den tilføjelse, at SSCC findes i en tag på GS1 palleetiketten

5 RFID/EPC mærkning af detailenheden Detailenheden er en enhed, der gennem en udgangskasse sælges til forbrugeren. Detailenheden kaldes også primæremballage. Dagens løsning: Detailenheden identificeres med GTIN i stregkodet form, som normalt trykkes på emballagen. GTIN er nøglen til information omkring detailenheden, som findes i bagvedliggende databaser. Med RFID/EPC: Detailenheden vil ikke blive mærket med RFID/EPC tags i stort omfang under de første stadier af RFID/EPC indførslen. Det vil sandsynligvis tage mindst 15 til 20 år, inden vi ser RFID/EPC mærkning af detailenheder i større skala. Dog vil en del værdifulde produkter, som for eksempel tøj, elektronik, lægemidler og DVD skiver blive RFID/EPC mærket på et tidligere stadium. RFID/EPC mærkning af detailenheden gøres ved hjælp af SGTIN. RFID/EPC mærkede produkter skal påføres et symbol for EPCglobal mærkning ligesom handelsenheder og logistiske enheder. RFID/EPC mærkning af handelsenhed En handelsenhed er en enhed, der kan bestilles, leveres og faktureres. En handelsenhed kaldes også sekundær emballage, detaillistemballage eller bestillingsenhed. Dagen løsning: En handelsenhed er normalt mærket med et GTIN eller en GS1-128 stregkode. En handelsenhed, som er mærket med en SSCC skal håndteres som en logistisk enhed. Med RFID/EPC: RFID/EPC mærkede handelsenheder har en tag med relevant SGTIN (GTIN plus et serienummer). Handelsenheder bør være mærket med stregkoder på normal vis. Tags må ikke sidde i vejen for etiketter, stregkoder eller anden information. RFID/ EPC mærkede handelsenheder skal være mærket med et EPCglobal mærkningssymbol, som bør sidde på emballagen nær stregkoden uden at forstyrre den.

6 Valg af udstyr Tags En tag består af en mikrochip og en antenne, som kommunikerer med læseren via radiobølger. Tags skal være i overensstemmelse med EPCglobals klasse 1, Generation 2 standard. Dette indebærer, at taggen skal være af typen WORM (write once, read many) med 96 bits datakapacitet. Datakapacitet på taggen skal være i overensstemmelse med EPCglobals standard for taginformation, se EPCglobals hjemmeside for yderligere information om tagstandard. Selvom EPCglobals standarder omfatter anvendelsen af tags med 64 bits kapacitet anbefaler GS1 Denmark, at disse kun anvendes til pilotprojekter og tekniktest. Baggrunden for dette er, at 64 bits tags ikke har tilstrækkelig kapacitet til at bære alt information, og dermed snart bliver forældede. Der vil blive et stort udbud af tags, som er i overensstemmelse med ovenstående specifikationer. Der findes mange forskellige varianter af antenneudformning, hvilket påvirker taggens præstationer. Forskellige produkter kræver forskellige typer af tags og tagsplacering for at få en god læsepræstation. Det er op til leverandør/producent at bestemme, hvilken slags tags, som skal placeres på produktet, samt hvordan og hvor den bør placeres for at få den bedst mulige præstation. Detailhandelskæderne bør ikke kræve speciel udformede tags eller placering af tagsene. Indenfor nærmeste fremtid bør optimal tagsplacering og valg af tags gennemprøves på testcentre. EPCglobal vil udvikle retningslinier for best praksis til hjælp ved valg af tags og tagsplacering. Udforming af tags RFID/EPC tags findes i mange forskellige varianter og størrelser, som er optimale i forskellige sam- menhænge. Der findes to forskellige typer tags. De fritstående tags og de der sidder på bagsiden af standardiserede etiketter, som anvendes til transport, produktidentificering etc. Omkostningsmæssigt er der ingen større forskel mellem de to typer nævnt ovenfor ved samme type af chip og antenne, men der kræves en speciel etiketteprinter, som kan skrive data i taggen samtidig med at etiketten udskrives. En sådan printer skriver data i taggen først, og dernæst verificerer den, og skal kunne: Håndtere anvendelsen af SGTIN og SSCC nummeret samt GS1-128 Undgå at mindske taggens egenskaber under skrivnings-/printningsprocessen Verificere at skrivningsprocessen er lykkedes Identificere og isolere fejlagtige tags uden at skrivningsprocessen afbrydes Det kan være godt at anvende etiketmonterede tags, når etiketter anvendes i håndteringen og når produktdetaljer og EPC numre er tilgængelige på det tidspunkt, hvor etiketterne printes. Det er endog muligt at indsætte tags i forskellige materialer som for eksempel plastik eller karton.

7 Etiketprintere/-læsere kan skrive og læse RFID/ EPC tags såvel som almindelige emballage- eller palleetiketter. EPCglobal tags er passive af typen WORM (write once, read many). Dette indebære at information kan skrives i taggen en gang, men kan læses mange gange af EPCglobal læsere i forskellige stadier i forsyningskæden. Det er vigtigt at bemærke, at skrivekapaciteten ikke er lige så stor som læsekapaciteten. Generelt er skrivekapaciteten cirka en fjerdedel af læsekapaciteten. Læsere Der eksisterer læsere i mange forskellige former og størrelser tilpasset særlige behov. Nogle af de grundlæggende typer, som findes er: Læsere med indbygget eller fritstående antenner: Indbygget antenner er enklere og billigere og tilpasset for eksempel til at skrive en enkel tag eller aflæse den på et rullebånd. Læsere med fritstående antenner styrer ofte flere antenner, og er egnede når flere antenner behøves, som eksempelvis når en helpalle skal aflæses eller ved en port ved en lastkaj. Fleksible læsere kan læse og tyde flere typer læser-tagsprotokoller og tagsdataformater enten automatisk eller gennem omkobling, selvom dette kan påvirke præstationen. Dog skal de kunne opdateres sådan, at de kan læse nye standarder, når det er aktuelt. Flerfrekvenslæsere kan læse både HF og UHF tags, og gør det dermed unødvendigt at købe, installere og håndtere to forskellige læsere, hvis begge frekvensbånd anvendes. De er dog dyrere end læsere, som kun kan læse ét frekvensbånd. Modulære/udskiftbare læsere. Den modulære udformning indebærer at en person lokalt kan ændre frekvens eller udskifte en defekt enhed direkte på lokationen, uden at læserleverandøren skal tilkaldes. Minimumskrav for læsere og printere Følgende checkliste viser minimumskravene for læsere og printere som følger EPCglobals standarder: Skal kunne fungere ifølge ETSI standard (EN ) som tillader en effekt på op til 2W ved 865 til 868 MHz. Skal passe til europæiske og nationale standarder for sikkerhed, radiosendinger etc. (for eksempel CE Conformité Européenne, GS safety certifications). Skal støtte protokoller i overensstemmelse med EPCglobal UHF Generation 1 og Generation 2 eller kunne opgraderes. Skal opfylde EPCglobals præstationskrav for læsere. Skal være tilstrækkelige robuste for at kunne fungere i lager og produktionsmiljø. Skal støtte EPCglobals standarder for grænsesnittet mellem læsere og middleware. Skal støtte nye datastrukturer for EPCglobal tags ved hjælp af oversætningstabeller, når de bliver tilgængelige. Printere bør kunne verificere en godkendt printerfunktion. Det anbefales at printere og læsere, som følger EPCglobals standarder er i overensstemmelse med nedenstående: Skal kunne veksle automatisk mellem protokoller for at kunne læse forskellige typer af tags med mindst muligt påvirkning af præstationen. Disse læsere kaldes fleksible læsere. Skal støtte deaktivering af funktioner, som ikke anvendes for at kunne optimere præstationen. Faste læsere bør støtte tilknytningen til lokalt netværk (LAN). Mobile læsere bør støtte tilknytningen til trådløst netværk (WLAN). Mobile læsere bør, når det er egnet, kunne læse både EPCglobal tags og stregkoder.

8 Læserens placering En læser bør kunne placeres, hvor som helst i processen, hvor man vil kunne læse eller skrive en tag. Første trin er at få et overblik over behovet. De mest normale placeringer er på følgende punkter i processen: Integreret med eller nær etiketprinteren, inden etiketten sættes på, for at kontrollere at taggen fungerer. Efter at taggen sættes på kassen eller pallen for at kontrollere, at taggen kan læses, når den er påsat. Godsdistributionen/modtagelse Dør til transportmidler (for at registrere hvilke paller og produkter, som transporteres med køretøjet). Ved døre eller sektioner mellem områder på et lager (for at registrere hvilke produkter som føres ind eller ud af lagerområdet). Ved ind- og udgang af et varehus for at få holde styr på lagerbeholdning. Ved pallekonsolideringspunkter på strategiske steder i et varehus. Kompatibilitets og overensstemmelsestest EPCglobal Inc. har et certificeringsprogram som afgør om produkter: er i overensstemmelse med EPCglobal standarder er kompatible med andre leverandørers produkter. Dvs. at en leverandørs EPC tags fungerer med andre leverandørers læsere. Med kompatible EPC tags og EPC læsere skærpes forudsætningerne for at produktpriserne falder, når konkurrencen mellem RFID/EPC producenter øges. Egenskaber hos enkelte produkter og specielle pladskonfigurationer kan imidlertid have stor påvirkning på præstationen, og kan give problemer selvom kompatible tags og læsere anvendes. I sådanne tilfælde skal både detailhandelskæden og leverandør samarbejde for at finde en løsning. Eventuelle tekniske problemer Materiale Nogle materialtyper, som anvendes i produkter eller emballager, kan give problemer for RFID systemet. Eksempler: produkter, som indeholder vand produkter med et ydre af metal, inklusive metalfolie produkter, hvor taggen sidder direkte på plastik produkter, hvor taggen sidder på en ujævn overflade eller på kanten Oftest kan problemet løses, hvis der anvendes en bestemt type tag eller en bestemt måde at påsætte tags på emballager. Der forskes i at forbedre løsninger i disse situationer. Den eneste måde man kan finde ud af, om en tag kan læses på et specifikt produkt er at teste det. En printerleverandør havde for eksempel svært ved at læse igennem paller med blækpatroner, eftersom de indeholder både metal og væske. Derimod var det et meget mindre problem at læse gennem paller med printere, eftersom de indeholder meget lidt væske, og der findes tilstrækkeligt med plads omkring metallet til at radiobølgerne kan bevæge sig. Forstyrrelser Forstyrrelser opstår ofte ved to forskellige tilfælde: Når andet udstyr, som for eksempel belysning eller anden apparatur, ligger på en frekvens i nærheden af den, som anvendes af RFID udstyret. Når mange læsere befinder sig i nærheden af hinanden. Problemet kan ofte løses ved at se på placering af læsere i forhold til andet udstyr og at skærme læserne. En gennemgang af anlæggene bør også inkludere læseres placering og potentielle forstyrrelseskanaler.

9 Håndtering af information Taginformation En EPC tag kan indeholde en og kun en af følgende EPCglobal identifikationer: SGTIN på produktniveau (et GTIN plus et serienummer) GLN for fysiske lokationer eller virksomheder SSCC for logistiske enheder GRAI for returlastbærer GIAI for enkelte udstyr (f.eks. elmålere i et elnet) Identifikationsnumrene kodes i et binært tal på 96 bits, som skrives i EPC taggen. For at kunne anvende identifikationsnumrene skal de være registreret i EPCglobal netværket. Dette gøres gennem tegning af et abonnement hos EPCglobal via GS1 organisationen i det land, hvor virksomheden har hovedkontor. EPCglobals standarder for taginformation definerer, hvordan det binære tal på 96 bits genereres (og også hvordan det konverteres tilbage til en af ovennævnte identifikationsnumre). Virksomheder bør kontrollere, at det GTIN og serienummer, som findes i taggen stemmer overens med tilsvarende information i det interne system. Det kan være værd at notere, at serienummeret kommer til at udgøre et nyt dataelement, som skal lagres i de interne systemer. Informationsdeling Et grundlæggende princip for EPCglobal Network er, at information skal deles mellem partnerne i forsyningskæden. Derfor bør virksomhederne gøre det muligt at udveksle nødvendig information. GS1 Systemets identifikationsnumre skal anvendes for at få entydighed i informationsudbuddet. Følgende typer information er relevante for implementering af EPCglobal: Produktinformation: Generisk produktinformation også kaldet masterdata. Denne information ligger normalt i en database i netværket for GDSN og findes ved hjælp af GTIN som identifikation. At denne information deles på en effektiv måde, er vigtig for en effektivt forsyningskæde. Virksomheder bør fortsætte med at lagre information i en database, som er GDSN kompatibel eller som snart vil blive det. Eksempler er GS1 UK Data Pool såvel som 1SYNC, UCCnet, Sinfos og WWRE. GS1 Denmark varetager denne funktionalitet gennem DADAS. Produktionsinformation: Information gældende en specifik forekomst af et produkt skabes normalt ved produktionsprocessen, og ændres ikke derefter. Informationen omfatter oplysninger som produktionssted, batchnummer og mindst holdbarhedsdato. Informationen findes ved hjælp af det serielle GTIN (SGTIN) som identifikation. Med EPCglobal Network er det muligt at udveksle denne type af information på en effektiv og sikker måde. Hændelsesinformation: Information om hændelser som indtraf ved en specifik forekomst af et produkt. Standarder for den type af information, som kan indbefatte lokationer, som produktet har passeret igennem er ved at blive udviklet som en del af EPCglobal Network. Forretningsinformation: Information om ordrer, faktura og leverancer som i dag udveksles ved hjælp af EANCOM eller GS1 XML meddelelser. Forretningsinformation vil fortsat udveksles ved hjælp af elektroniske meddelelser. Visse udvidelser af standarden behøves for at gøre det muligt at anvende SGTIN og GRAI. Informationsmængde En udbredt misforståelse er, at den øgede datamængde, som RFID/EPC teknikken medfører, kommer til at skabe store problemer. Der er to årsager hertil: Information om hver hændelse, som indtræffer i produktion og transport skal lagres. Disse informationer skal gøres tilgængelige for alle berørte personer og enheder. Dette kommer ikke til at udgøre noget problem eftersom EPCglobal Network er udformet til at håndtere og overføre information på en sådan måde, at interne og eksterne netværk ikke bliver overbelastede. Produktnummer plus serienummer kommer til at generere en større mængde information end tidligere. Serienummeret er imidlertid bare et ekstra dataelement i identifieren. Serienummeret er ikke et nyt dataelement. Det er anvendt i mange brancher f.eks. elektronik- og databranchen.

10 Øvrige vigtige spørgsmål Følgende spørgsmål er meget vigtige i sammenhængen med implementeringen af EPCglobal teknikken, men ligger udenfor rammen af dette dokument: Beskyttelse af den personlige integritet Detailprodukter skal mærkes i overensstemmelse med de eksisterende retningslinjer for, hvordan RFID/EPC skal anvendes på detailprodukter, som er udarbejdet af EPCglobal Public Policy Steering Committee. Taggen indeholder kun et nummer og uden adgang til bagvedliggende systemer kan man ikke få adgang til produktinformation. Retningslinjer findes på EPCglobals hjemmeside Sundhed, sikkerhed og miljø Disse spørgsmål behandles af EPCglobal Public Policy Steering Committee. Retningslinjerne findes på EPCglobals hjemmeside Forretningsfordele Det er vigtigt, at tydeliggøre de fordele og gevinster, som implementeringen af RFID/EPC teknikken i overensstemmelse med EPCglobals standarder medfører. Spørgsmål som beskyttelse af kundens personlige integritet og sundhed, kan få stor betydning for, hvor vellykket RFID/EPC-implementeringen bliver. EPCglobal Public Policy Steering Committee har derfor vedtaget en række retningslinjer for, hvordan RFID/EPC skal anvendes på konsumprodukter. Retningslinjerne findes på EPCglobals hjemmeside Forretningsprocesser Det er vigtigt at have et godt overblik over de aktuelle forretningsprocesser i virksomheden og hos virksomhedens samarbejdspartnere inden implementeringen påbegyndes. Det er vigtigt at forstå, hvordan de nye processer kommer til at fungere. At forstå forretningsprocesser er den eneste måde, hvor man på en sikker måde kan gøre rede for virksomhedsmiljøet. I denne sammenhæng indebærer forståelse at alle forretningsprocesser er dokumenteret. Projektledelse For fuldt ud at kunne drage nytte af RFID/EPC teknikken kræver det mange gange omfattende forandringsudviklings og teknikudviklingsprogrammer. Den viden og erfaring som kræves for at kunne håndtere disse programmer er ikke specifikke for RFID/EPC implementering, men skal anvendes ved alle større forandringer for at opnå et godt resultat. Kriterier for succesfuld implementering Det er vigtigt at definere kriterierne for et godt resultat før den aktuelle implementeringsplan. På den måde kan man identificere et tidspunkt, hvor implementeringen eller pilotprojektet er gennemført på en succesfuld måde. Ellers er det svært at vide, hvornår det er tid til at overdrage de nye processer, hardwaren og systemet til de driftansvarlige. Nogle forslag på indikatorer er at: Alt færdigt gods, som forlader anlægget er mærket med tags på handelsenheds- og logistiskenhedsniveau. Produkterne kan aflæses korrekt hos modtager Det installerede hardware er stabilt, og der eksisterer tilstrækkeligt med reservedele til at driften kan fungere kontinuerligt. Alle forretningsprocesser, som involverer RFID er dokumenteret og integreret i de normale driftsprocesser og godkendt af anlæggets ledelse Softwaren er stabil og producerer tilstrækkeligt mange rapporter for at kunne tildele og lagre EPC numre og kunne håndtere grundlæggende præstationsinformation fra læserne En gennemgang af gennemført implementering gøres sammen med sponsorerne for pilotprojektet, hvilket giver klartegnet for driftsigangsætningen

11 Hvorfor er GS1 involveret i RFID/EPC? For at RFID/EPC teknikken kan blive generelt accepteret på markedet, er det vigtigt at alle aktører i forsyningskæden anvender samme standarder. EPCglobal er ejet af GS1, og har det formål at skabe og videreudvikle internationale standarder for anvendelsen af RFID/EPC. Den lokale GS1 organisation i hvert land har nationalt ansvar for at udbrede teknikken samt at medvirke i det globale udviklingsarbejde. I Danmark er det GS1 Denmark, som administrer EPCglobal og abonnementer i EPCglobal netværket. EPCglobal samarbejder med slutbruger og solution providere over hele verdenen for at udvikle de globale standarder for RFID/EPC, som næste generations teknik i forsyningskæden kommer til at baseres på. Der findes store muligheder, som kan øge effektiviteten og højne serviceniveauet, men for at det kan ske kræves et nært samarbejde mellem partnere i forsyningskæden. EPCglobals formål EPCglobals formål er at øge synligheden og effektiviteten gennem hele forsyningskæden samt at højne kvaliteten i informationsflowet mellem virksomheder og deres vigtigste handelspartnere. EPCglobal arbejder for en bred opbakning til åbne standarder i forsyning gennem at: Drive udviklingen af tekniske standarder Fremme global indførelse af standarderne Opretholde immaterielt beskyttelse for brugere og rådgivning i public policy spørgsmål Finansiere nuværende og fremtidig forskning i Auto-ID Labs Udforme og administrere EPCglobal netværket. Yderligere Information Få mere information om EPCglobal og RFID/EPC på og

12 I 2005 skiftede EAN-organisationer over hele verden navn til GS1 og det tidligere EAN-Danmark hedder nu GS1 Denmark. GS1 Denmark er nationalt sekretariat for EPC i Danmark. GS1 Danmark implementerer og udvikler standarder for elektronisk dataoverførsel. Det inkluderer nummersystemer, stregkoder, EDI meddelelser til virksomhedernes mange forretningsbehov, datasynkronisering og EPC standarder for RFID/ EPC. Disse standarder er en forudsætning for sporing af varer, lagersyring, elektronisk formidling af forsendelsesinformation og samarbejdsplanlægning. GS1 Denmark er en del af GS1s globale netværk, der har lokale organisationer i mere end 100 lande. På verdensplan anvender mere end en million virksomheder GS1 standarder for at effektivisere sine forretningsprocesser. I Danmark bruger mere end 6000 virksomheder vore produkter. EPC sekretariatet hos GS1 Denmark er ansvarlig registrering af medlemsskab af EPCglobal Network, tildeling af EPC numre, rådgivning og information. Yderligere information om EPCglobal Inc, RFID/EPC i forsyningskæden og tekniske specifikationer finder du på dk og GS1 Denmark Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tlf Fax

5 trin. ind i stregkodernes verden

5 trin. ind i stregkodernes verden 5 trin ind i stregkodernes verden Version 1.1 - juni 2010 Copyright GS1 Denmark 2010 ONE global system ONE global standard ONE global solution Globale produktnumre og stregkoder Hvordan og hvorfor Introduktion

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til dagen Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til kurset Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation af produkter

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet etrace hvorfor Elektronisk sporbarhedssystemer baseret på programmer og automatiske data samling er den mest effektive løsning

Læs mere

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder v 3, september 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Forord 5 1.0 Introduktion 6 2.0 Oversigt over GS1-identifikationsnumre og GS1-stregkoder

Læs mere

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Agenda Anvendelse af standarder skaber værdi Hvorfor er standarder vigtige? Hvem er GS1? Udvikling i anvendelse af

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler på stregkodelabels... 4 Stregkodekvalitet...

Læs mere

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Teknisk vejledning Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler

Læs mere

RFID teknologi og detailhandlen

RFID teknologi og detailhandlen RFID teknologi og detailhandlen Banebrydende pilotprojekter kan være løftestangen, der sætter nye standarder for effektivisering af forsyningskæden i detailhandlen i de kommende år. v/finn Zoëga, Chefkonsulent,

Læs mere

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 Standarder What s in it for me? Et sprog Standarder er aftaler som strukturerer aktiviteter eller industri - regler alle følger ü Åbne ü Neutrale

Læs mere

Teknisk vejledning 1. juni 2011

Teknisk vejledning 1. juni 2011 Teknisk vejledning 1. juni 2011 Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Forord Denne tekniske vejledning har til formål at hjælpe virksomheder med at påføre

Læs mere

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart!

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! Ruko SmartAir OFF LINE Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Fremtiden i

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015 DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I DANISH CROWN SESAM, 26. FEBRUAR 2015 Jens Barfred, Danish Crown Lars Bjerre-Harpøth, Frontmatec International fødevarevirksomhed med produktion og salg over hele verden

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

AGV koncept for Region Hovedstaden

AGV koncept for Region Hovedstaden Center for Økonomi Logistik & Forsyning AGV koncept for Region Hovedstaden Netværksdage om sygehusbyggeri 1-2 september 2015 Jimmy Düsterdich Parbst Senior logistikkonsulent HD SCM Hvordan implementeres

Læs mere

GS1 standarden og kødsporbarhed. - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed.

GS1 standarden og kødsporbarhed. - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed. GS1 standarden og kødsporbarhed - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed. Version 1.0 - Marts 2015 Denne quickguide beskriver, hvordan GS1 standarden kan anvendes

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

EU Kommisionens RFID henstilling.

EU Kommisionens RFID henstilling. Vi har behov for en proaktiv europæisk tilgang, så vi kan drage nytte af RFID teknologiens fordele, samtidigt med at vi giver borgere, forbrugere og virksomheder valgmulighed, gennemsigtighed og kontrol.

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

Primær mærkning af engangsemballager

Primær mærkning af engangsemballager Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 UDFORDRINGEN De forskellige danske havne havde tidligere problemer med at administrere de fiskekasser, der cirkulerede

Læs mere

Smart cabinet med RFID teknologi

Smart cabinet med RFID teknologi Smart cabinet med RFID teknologi Hvad er et DYANE smartcabinet? Et DYANE smartcabinet er et skabssystem baseret på RFID teknologi, hvor adgangen er begrænset til håndtering af kostbare produkter eller

Læs mere

Lynkursus i GS1 Healthcare. Fokus på serialisering

Lynkursus i GS1 Healthcare. Fokus på serialisering Lynkursus i GS1 Healthcare Fokus på serialisering Agenda GS1 Systemet Pakkehierarki og GTIN tildeling NTIN/GTIN Serialisering og aggregering Stregkoder (GS1-128 og GS1 DataMatrix) Pallemærkning GS1-128

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust tryggere kan ingen være VENLIG MOD ALLE HÅRD MOD KORROSIONEN For enhver virksomhed, der handler med metalprodukter og elektronik, er et korrosionsfrit miljø

Læs mere

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING Juni 2001 Version 1 Dette mærkningskoncept indeholder en vejledning og anbefalinger til, hvordan EAN UCC standarden kan benyttes til at opfylde Rådets og Parlamentets

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Mål renhed. og vær tryg. 3M Clean-Trace ATP-system til hygiejnekontrol

Mål renhed. og vær tryg. 3M Clean-Trace ATP-system til hygiejnekontrol Mål renhed og vær tryg 3M Clean-Trace ATP-system til hygiejnekontrol Se hygiejnekontrol Se under overfladen For fødevareindustrien er målet at levere sikre produkter af høj kvalitet. I et marked hvor fødevarebårne

Læs mere

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET!

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! WHITE PAPER LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! Fem områder, hvor fri-tale-teknologi kan effektivisere jeres kontaktcenter juni2016_17009 Effektiv styring af henvendelser og bedre kundeoplevelse med fri tale Det

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden?

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Robotprojekter i en eksisterende fødevareproduktion. Rammer løsningerne virkeligheden? Er fokus på funktioner altid det samme imellem leverandør og kunde? Hvordan

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer

Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer principielt som stregkoder - Det er bare radiobølger der

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

TM-T88VI serien. Næste generations POS-udskrivning

TM-T88VI serien. Næste generations POS-udskrivning TM-T88VI serien Næste generations POS-udskrivning Markedsførende løsninger Oplev den seneste generation af kvitteringsprintere fra den førende på markedet inden for POS-udskrivning 1. Vores avancerede

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 Placering af stregkodesymbol side 1 Indholdsfortegnelse 1.0 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER 3 1.01 PLACERING PÅ DETAILENHED 3 1.01.1 REKTANGULÆRE EMNER 3 1.01.2

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Potentielle fordele og risici ved RFID.

Potentielle fordele og risici ved RFID. 1 Potentielle fordele og risici ved RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: http://www.rfididanmark.dk

Læs mere

Secrets our business!

Secrets our business! IL 209-002-FÖS Kontakt os for at få flere oplysninger REISSWOLF tilbyder sikker og effektiv indsamling, håndtering og destruktion af papir og andet materiale, som kræver sikker varetagelse. Vi har omfattende

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 121-184104 Udbud af den logistiske håndtering af vareforsyning til praktiserende læger m.v. i Region Midtjylland Spørgsmål 1: Kan RM henvise

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO SUPPLY SERVICES Hos ALSO ønsker vi langvarige partnerskaber. Derfor har vi skabt et end-to-endnetværk af services for vores forhandlere med ALSO som det centrale omdrejningspunkt. Det gør os til markedets

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Svar på høring over Kommissionens concept paper om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelpakninger

Svar på høring over Kommissionens concept paper om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelpakninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

AMU syd, Kolding 3. marts 2008

AMU syd, Kolding 3. marts 2008 AMU syd, Kolding 3. marts 2008 Jette Aamann, Bureau Veritas Certification Denmark For the benefit of business and people AGENDA 1 Hvad er Bureau Veritas Certification 2 Lovgivningens krav til sporbarhed

Læs mere

Få det maksimale ud af uniflow

Få det maksimale ud af uniflow Få det maksimale ud af uniflow Indgå et partnerskab med os Professionelle services Hardware Software Vi sætter os 100 % ind i jeres virksomheds krav og behov Vi leverer komplette løsninger, der opfylder

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Indholdsfortegnelse Opgavefordeling og ansvarsområder... 2 Procedure for tilbud... 3 Procedure for ordrebehandling... 4 Procedure for ordreændring/efterlevering... 5 Procedure for

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

NYT. Få en ny Formular i PakIT Helt gratis

NYT. Få en ny Formular i PakIT Helt gratis NYT April 2004 Tema: Gør det selv: Ny formular Total- er sponsor for en ny webside for amatørkunstnere. Se side 3 Få en ny Formular i PakIT Helt gratis Mangler du en formular til en transportør som US-Mail,

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere