Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden"

Transkript

1 Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

2 At komme i gang med RFID/EPC i forsyningskæden At starte et pilotprojekt eller en implementering af RFID/EPC teknik er en omfattende proces. Mange af virksomhedens arbejdsprocesser berøres og nye tekniske løsninger skal indføres. En god start er derfor at udarbejde en detaljeret implementeringsplan, hvilket vil gøre det lettere at kontrollere implementeringen, at motivere de involverede parter og at agere hurtigt og effektivt ved uforudsete hændelser. Hvorfor implementere RFID/EPC For at finde ud af om anvendelse af RFID/EPC teknik baseret på EPCglobals standard er værdiskabende for ens virksomhed bør følgende spørgsmål besvares: Hvor stor betydning for virksomheden har de kunder, som kræver RFID/EPC implementering? Hvad er værdien af de produkter, som passerer igennem forsyningskæden, og hvor stor er avancen på dem? Hvor mange ressourcer anvendes til at identificere produkterne i forsyningskæden, og hvor ofte gøres dette? Der findes grundlæggende tre forskellige faktorer, som kan være afgørende for beslutningen om det er rentabelt at indføre EPCglobal teknikken eller ej: For at beholde sine kunder, for øget effektivitet eller øget sporbarhed. For at beholde kunder Det kan være nødvendigt at implementere RFID/EPC mærkning, hvis en værdifuld kunde ønsker det, og derved skabe en konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenterne. Dette er typisk for forsyningskæden i detailhandelsleddet, da en stor detailhandelskæde kan stille krav om, at visse produkter skal RFID/EPC mærkes. En udbredt opfattelse er, at implementering af RFID/EPC mærkning indebærer øgede omkostninger og ingen fordele for leverandøren. Ved at se implementeringen i et større strategisk perspektiv er det imidlertid ofte muligt for leverandøren at opnå betydelige effektivitetsgevinster i forsyningskæden. For at øge effektiviteten i forsyningskæden Der er grundlæggende tre måder at øge effektiviteten i forsyningskæden på: Mindske omkostninger: Automatisk identifikation af enheder ved hjælp af RFID/EPC indebærer generelt en mindre mængde arbejde end ved aflæsning af stregkoder, eftersom lidt eller ingen manuel håndtering kræves. I stedet for at manuelt læse stregkoderne kan produkterne læses automatisk af RFID/EPC læsere, uanset hvor RFID/EPC taggen er placeret. Hurtigere håndtering: Til forskel fra stregkodeaflæsning er RFID/EPC ikke begrænset til sekventielt håndtering, og man kan derfor hurtigere identificere et stort antal produkter. Dette indebærer, at arbejdet kan udføres på kortere tid. Større nøjagtighed: Selvom stregkodeaflæsning generelt giver stor nøjagtighed mindsker RFID/ EPC teknikken den manuelle håndtering og øger nøjagtigheden yderligere. RFID/EPC teknikken kræver ikke synlighed af tags, og tags kan aflæses flere gange til lavere omkostning og med mindre risiko for fejl. Øget sporbarhed Sporbarhed er et vigtigt emne i henhold til EU s Forordning nr. 178/2002 om generel fødevaresikkerhed gældende fra 1. januar Med EPCglobal netværket øges synligheden, hvilket gør det muligt at spore forskellige produkter i realtid. Dette indebærer også forbrugerbeskyttelse, da det bliver sværere at importere kopiprodukter. Det bliver også muligt hurtigt og sikkert at tilbagekalde farlige og dårlige produkter inden de når forbrugerne. Der findes ingen generel regel for, hvornår det kan betale sig at indføre RFID/EPC i forsyningskæden dette afhænger af, hvilken slags produkter, der passerer igennem kæden, og hvordan de håndteres i forløbet. Generelt kan dog siges, at jo højere værdi et produkt har, desto hurtigere kan det betale sig at indføre

3 Ved brug af RFID/EPC-teknik kan der hentes store gevinster som større effektivitet og større sporbarhed i forsyningskæden. RFID/EPC, da omkostningerne bliver en mindre del af den totale gevinst på hvert produkt. Samme ræsonnement gælder for genbrugelige enheder såsom returlastbærer (RTI). Der findes også andre parametre, som afgør om der skal implementeres RFID/EPC, som ikke nødvendigvis hviler på økonomiske grunde; for eksempel at forhindre indførelsen af forfalskede lægemidler, eller at en blodtransfusion med den forkerte blodtype gives til en patient. Grundlæggende principper ved implementering For at alle virksomheder i forsyningskæden kan drage nytte af fordelene ved RFID/EPC teknikken bør følgende principper følges: Følg EPCglobals standarder: For at udbrede brugen af EPCglobal netværket kræves det, at der findes adgang til EPCtags, læsere og tilhørende produkter og tjenester, som er i overensstemmelse med EPCglobals standarder. At standarderne følges i forskellige sektorer er meget vigtigt, eftersom afvigelser fra standarden leder til øget omkostninger og øget kompleksitet for alle parter i forsyningskæden. Informer om forandringer: Leverandørerne skal involveres i planlægningen omkring implementeringen og bør af detailhandelskæden få en periode på mindst seks måneder til at indføre eller udtænke måder, hvorpå EPC teknikken kan anvendes på. Det er gennem samarbejde og forståelse for hinandens processer i forsyningskæden, at en implementering kan foregå effektivt. Del information: En stor fordel ved EPCglobal Network er at korrekt, aktuelt og udførlig information om produkterne i forsyningskæden er til rådighed for alle involverede parter. Dette kan opnås, hvis virksomheder i forsyningskæden deler information med sine samhandelspartnere. Når RFID/EPC mærkede paller, kolli, enheder etc. anvendes og informationen udbydes via EPCglobal Network vil informationsmængden øges. Derved opstår behovet for at standardisere udbuddet af information. Målet med EPCglobal Network er at automatisere dette for de forskellige partnere i forsyningskæden.

4 Valg af implementeringsmetode Kriterier for implementering Det første trin er at starte et pilotprojekt for at verificere teknikken og de virksomhedsmæssige fordele, og at kontrollere at teknikken kan integreres med de nuværende virksomhedsprocesser. Dette pilotprojekt leder hen mod start af trinvis indførelse baseret på en kombination af nogle af følgende kriterier: Områder. Implementeringen kan begrænses til en eller flere områder afhængig af pilotprojektets omfang, og hvilke produkter som indgår i piloten. Detailhandelskæden bør tænke på, at et begrænset pilotprojekt, som kun omfatter en distributionscentral kan påvirke flere af leverandørens produktionsanlæg, eftersom forskellige produkter kan sendes fra forskellige anlæg. Produktkategori. Implementering kan ske trinvis efter produktkategori eller produktionslinie, som for eksempel DVD skiver, tekstil og ferskvarer. Dette kan give en forståelse for RFID/EPC ens indvirkning på hele forsyningskæden. Forretningsprocesser. Implementeringen kan indføres for specifikke forretningsprocesser såsom godsmodtagelse og/eller afsendelse fra en distributionscentral. Effekten af implementeringen. Trinvis implementering kan gøres med hensyn til at begrænse den effekt forandringerne vil have på virksomhedens systemer og processer. RFID/EPC mærket enhed. Det langsigtede mål er, at RFID/EPC mærke de fleste eller alle enheder i forsyningskæden. Inklusive returlastbærere, yderemballage og salgsemballage såvel som andet udstyr. På kortsigt vil indførelsen af RFID/EPC mærkning koncentreres på følgende tre grundlæggende områder: Et pilotprojekt for implementeringen af EPC kan indføres for udvalgte forretningsprocesser såsom godsmodtagelse og/eller afsendelse fra en distributionscentral eller godsmodtagelse ved forretning. På den måde kan forretningsfordelene verificeres samtidig med teknikken. RFID/EPC mærkning af logistiske enheder En logistisk enhed er en enhed, som fysisk forsendes og identificeres gennem forsyningskæden. Dette omfatter hel- og halvpaller, rulleburer og kolli som skal sendes individuelt. er i overensstemmelse med det, der er bestilt. En returlastbærer, som eksempelvis den fysiske palle eller et rullebur kan identificeres ved hjælp af GRAI (global returnable asset identifier). Dagens løsning: En logistisk enhed identificeres ved hjælp af et SSCC nummer (Serial Shipping Container Code) i en GS1-128 stregkode på en GS1 palleetiket og i elektroniske meddelelser (som f.eks. Forsendelsesadvis). Leverandøren eller afsenderen informerer omkring SSCC og tilhørende information via et forsendelsesadvis inden pallen modtages, og gør det muligt for detailhandelskæden at kontrollere, at det modtagne Med RFID/EPC: Dagens løsning kommer fortsat til at gælde med den tilføjelse, at SSCC findes i en tag på GS1 palleetiketten

5 RFID/EPC mærkning af detailenheden Detailenheden er en enhed, der gennem en udgangskasse sælges til forbrugeren. Detailenheden kaldes også primæremballage. Dagens løsning: Detailenheden identificeres med GTIN i stregkodet form, som normalt trykkes på emballagen. GTIN er nøglen til information omkring detailenheden, som findes i bagvedliggende databaser. Med RFID/EPC: Detailenheden vil ikke blive mærket med RFID/EPC tags i stort omfang under de første stadier af RFID/EPC indførslen. Det vil sandsynligvis tage mindst 15 til 20 år, inden vi ser RFID/EPC mærkning af detailenheder i større skala. Dog vil en del værdifulde produkter, som for eksempel tøj, elektronik, lægemidler og DVD skiver blive RFID/EPC mærket på et tidligere stadium. RFID/EPC mærkning af detailenheden gøres ved hjælp af SGTIN. RFID/EPC mærkede produkter skal påføres et symbol for EPCglobal mærkning ligesom handelsenheder og logistiske enheder. RFID/EPC mærkning af handelsenhed En handelsenhed er en enhed, der kan bestilles, leveres og faktureres. En handelsenhed kaldes også sekundær emballage, detaillistemballage eller bestillingsenhed. Dagen løsning: En handelsenhed er normalt mærket med et GTIN eller en GS1-128 stregkode. En handelsenhed, som er mærket med en SSCC skal håndteres som en logistisk enhed. Med RFID/EPC: RFID/EPC mærkede handelsenheder har en tag med relevant SGTIN (GTIN plus et serienummer). Handelsenheder bør være mærket med stregkoder på normal vis. Tags må ikke sidde i vejen for etiketter, stregkoder eller anden information. RFID/ EPC mærkede handelsenheder skal være mærket med et EPCglobal mærkningssymbol, som bør sidde på emballagen nær stregkoden uden at forstyrre den.

6 Valg af udstyr Tags En tag består af en mikrochip og en antenne, som kommunikerer med læseren via radiobølger. Tags skal være i overensstemmelse med EPCglobals klasse 1, Generation 2 standard. Dette indebærer, at taggen skal være af typen WORM (write once, read many) med 96 bits datakapacitet. Datakapacitet på taggen skal være i overensstemmelse med EPCglobals standard for taginformation, se EPCglobals hjemmeside for yderligere information om tagstandard. Selvom EPCglobals standarder omfatter anvendelsen af tags med 64 bits kapacitet anbefaler GS1 Denmark, at disse kun anvendes til pilotprojekter og tekniktest. Baggrunden for dette er, at 64 bits tags ikke har tilstrækkelig kapacitet til at bære alt information, og dermed snart bliver forældede. Der vil blive et stort udbud af tags, som er i overensstemmelse med ovenstående specifikationer. Der findes mange forskellige varianter af antenneudformning, hvilket påvirker taggens præstationer. Forskellige produkter kræver forskellige typer af tags og tagsplacering for at få en god læsepræstation. Det er op til leverandør/producent at bestemme, hvilken slags tags, som skal placeres på produktet, samt hvordan og hvor den bør placeres for at få den bedst mulige præstation. Detailhandelskæderne bør ikke kræve speciel udformede tags eller placering af tagsene. Indenfor nærmeste fremtid bør optimal tagsplacering og valg af tags gennemprøves på testcentre. EPCglobal vil udvikle retningslinier for best praksis til hjælp ved valg af tags og tagsplacering. Udforming af tags RFID/EPC tags findes i mange forskellige varianter og størrelser, som er optimale i forskellige sam- menhænge. Der findes to forskellige typer tags. De fritstående tags og de der sidder på bagsiden af standardiserede etiketter, som anvendes til transport, produktidentificering etc. Omkostningsmæssigt er der ingen større forskel mellem de to typer nævnt ovenfor ved samme type af chip og antenne, men der kræves en speciel etiketteprinter, som kan skrive data i taggen samtidig med at etiketten udskrives. En sådan printer skriver data i taggen først, og dernæst verificerer den, og skal kunne: Håndtere anvendelsen af SGTIN og SSCC nummeret samt GS1-128 Undgå at mindske taggens egenskaber under skrivnings-/printningsprocessen Verificere at skrivningsprocessen er lykkedes Identificere og isolere fejlagtige tags uden at skrivningsprocessen afbrydes Det kan være godt at anvende etiketmonterede tags, når etiketter anvendes i håndteringen og når produktdetaljer og EPC numre er tilgængelige på det tidspunkt, hvor etiketterne printes. Det er endog muligt at indsætte tags i forskellige materialer som for eksempel plastik eller karton.

7 Etiketprintere/-læsere kan skrive og læse RFID/ EPC tags såvel som almindelige emballage- eller palleetiketter. EPCglobal tags er passive af typen WORM (write once, read many). Dette indebære at information kan skrives i taggen en gang, men kan læses mange gange af EPCglobal læsere i forskellige stadier i forsyningskæden. Det er vigtigt at bemærke, at skrivekapaciteten ikke er lige så stor som læsekapaciteten. Generelt er skrivekapaciteten cirka en fjerdedel af læsekapaciteten. Læsere Der eksisterer læsere i mange forskellige former og størrelser tilpasset særlige behov. Nogle af de grundlæggende typer, som findes er: Læsere med indbygget eller fritstående antenner: Indbygget antenner er enklere og billigere og tilpasset for eksempel til at skrive en enkel tag eller aflæse den på et rullebånd. Læsere med fritstående antenner styrer ofte flere antenner, og er egnede når flere antenner behøves, som eksempelvis når en helpalle skal aflæses eller ved en port ved en lastkaj. Fleksible læsere kan læse og tyde flere typer læser-tagsprotokoller og tagsdataformater enten automatisk eller gennem omkobling, selvom dette kan påvirke præstationen. Dog skal de kunne opdateres sådan, at de kan læse nye standarder, når det er aktuelt. Flerfrekvenslæsere kan læse både HF og UHF tags, og gør det dermed unødvendigt at købe, installere og håndtere to forskellige læsere, hvis begge frekvensbånd anvendes. De er dog dyrere end læsere, som kun kan læse ét frekvensbånd. Modulære/udskiftbare læsere. Den modulære udformning indebærer at en person lokalt kan ændre frekvens eller udskifte en defekt enhed direkte på lokationen, uden at læserleverandøren skal tilkaldes. Minimumskrav for læsere og printere Følgende checkliste viser minimumskravene for læsere og printere som følger EPCglobals standarder: Skal kunne fungere ifølge ETSI standard (EN ) som tillader en effekt på op til 2W ved 865 til 868 MHz. Skal passe til europæiske og nationale standarder for sikkerhed, radiosendinger etc. (for eksempel CE Conformité Européenne, GS safety certifications). Skal støtte protokoller i overensstemmelse med EPCglobal UHF Generation 1 og Generation 2 eller kunne opgraderes. Skal opfylde EPCglobals præstationskrav for læsere. Skal være tilstrækkelige robuste for at kunne fungere i lager og produktionsmiljø. Skal støtte EPCglobals standarder for grænsesnittet mellem læsere og middleware. Skal støtte nye datastrukturer for EPCglobal tags ved hjælp af oversætningstabeller, når de bliver tilgængelige. Printere bør kunne verificere en godkendt printerfunktion. Det anbefales at printere og læsere, som følger EPCglobals standarder er i overensstemmelse med nedenstående: Skal kunne veksle automatisk mellem protokoller for at kunne læse forskellige typer af tags med mindst muligt påvirkning af præstationen. Disse læsere kaldes fleksible læsere. Skal støtte deaktivering af funktioner, som ikke anvendes for at kunne optimere præstationen. Faste læsere bør støtte tilknytningen til lokalt netværk (LAN). Mobile læsere bør støtte tilknytningen til trådløst netværk (WLAN). Mobile læsere bør, når det er egnet, kunne læse både EPCglobal tags og stregkoder.

8 Læserens placering En læser bør kunne placeres, hvor som helst i processen, hvor man vil kunne læse eller skrive en tag. Første trin er at få et overblik over behovet. De mest normale placeringer er på følgende punkter i processen: Integreret med eller nær etiketprinteren, inden etiketten sættes på, for at kontrollere at taggen fungerer. Efter at taggen sættes på kassen eller pallen for at kontrollere, at taggen kan læses, når den er påsat. Godsdistributionen/modtagelse Dør til transportmidler (for at registrere hvilke paller og produkter, som transporteres med køretøjet). Ved døre eller sektioner mellem områder på et lager (for at registrere hvilke produkter som føres ind eller ud af lagerområdet). Ved ind- og udgang af et varehus for at få holde styr på lagerbeholdning. Ved pallekonsolideringspunkter på strategiske steder i et varehus. Kompatibilitets og overensstemmelsestest EPCglobal Inc. har et certificeringsprogram som afgør om produkter: er i overensstemmelse med EPCglobal standarder er kompatible med andre leverandørers produkter. Dvs. at en leverandørs EPC tags fungerer med andre leverandørers læsere. Med kompatible EPC tags og EPC læsere skærpes forudsætningerne for at produktpriserne falder, når konkurrencen mellem RFID/EPC producenter øges. Egenskaber hos enkelte produkter og specielle pladskonfigurationer kan imidlertid have stor påvirkning på præstationen, og kan give problemer selvom kompatible tags og læsere anvendes. I sådanne tilfælde skal både detailhandelskæden og leverandør samarbejde for at finde en løsning. Eventuelle tekniske problemer Materiale Nogle materialtyper, som anvendes i produkter eller emballager, kan give problemer for RFID systemet. Eksempler: produkter, som indeholder vand produkter med et ydre af metal, inklusive metalfolie produkter, hvor taggen sidder direkte på plastik produkter, hvor taggen sidder på en ujævn overflade eller på kanten Oftest kan problemet løses, hvis der anvendes en bestemt type tag eller en bestemt måde at påsætte tags på emballager. Der forskes i at forbedre løsninger i disse situationer. Den eneste måde man kan finde ud af, om en tag kan læses på et specifikt produkt er at teste det. En printerleverandør havde for eksempel svært ved at læse igennem paller med blækpatroner, eftersom de indeholder både metal og væske. Derimod var det et meget mindre problem at læse gennem paller med printere, eftersom de indeholder meget lidt væske, og der findes tilstrækkeligt med plads omkring metallet til at radiobølgerne kan bevæge sig. Forstyrrelser Forstyrrelser opstår ofte ved to forskellige tilfælde: Når andet udstyr, som for eksempel belysning eller anden apparatur, ligger på en frekvens i nærheden af den, som anvendes af RFID udstyret. Når mange læsere befinder sig i nærheden af hinanden. Problemet kan ofte løses ved at se på placering af læsere i forhold til andet udstyr og at skærme læserne. En gennemgang af anlæggene bør også inkludere læseres placering og potentielle forstyrrelseskanaler.

9 Håndtering af information Taginformation En EPC tag kan indeholde en og kun en af følgende EPCglobal identifikationer: SGTIN på produktniveau (et GTIN plus et serienummer) GLN for fysiske lokationer eller virksomheder SSCC for logistiske enheder GRAI for returlastbærer GIAI for enkelte udstyr (f.eks. elmålere i et elnet) Identifikationsnumrene kodes i et binært tal på 96 bits, som skrives i EPC taggen. For at kunne anvende identifikationsnumrene skal de være registreret i EPCglobal netværket. Dette gøres gennem tegning af et abonnement hos EPCglobal via GS1 organisationen i det land, hvor virksomheden har hovedkontor. EPCglobals standarder for taginformation definerer, hvordan det binære tal på 96 bits genereres (og også hvordan det konverteres tilbage til en af ovennævnte identifikationsnumre). Virksomheder bør kontrollere, at det GTIN og serienummer, som findes i taggen stemmer overens med tilsvarende information i det interne system. Det kan være værd at notere, at serienummeret kommer til at udgøre et nyt dataelement, som skal lagres i de interne systemer. Informationsdeling Et grundlæggende princip for EPCglobal Network er, at information skal deles mellem partnerne i forsyningskæden. Derfor bør virksomhederne gøre det muligt at udveksle nødvendig information. GS1 Systemets identifikationsnumre skal anvendes for at få entydighed i informationsudbuddet. Følgende typer information er relevante for implementering af EPCglobal: Produktinformation: Generisk produktinformation også kaldet masterdata. Denne information ligger normalt i en database i netværket for GDSN og findes ved hjælp af GTIN som identifikation. At denne information deles på en effektiv måde, er vigtig for en effektivt forsyningskæde. Virksomheder bør fortsætte med at lagre information i en database, som er GDSN kompatibel eller som snart vil blive det. Eksempler er GS1 UK Data Pool såvel som 1SYNC, UCCnet, Sinfos og WWRE. GS1 Denmark varetager denne funktionalitet gennem DADAS. Produktionsinformation: Information gældende en specifik forekomst af et produkt skabes normalt ved produktionsprocessen, og ændres ikke derefter. Informationen omfatter oplysninger som produktionssted, batchnummer og mindst holdbarhedsdato. Informationen findes ved hjælp af det serielle GTIN (SGTIN) som identifikation. Med EPCglobal Network er det muligt at udveksle denne type af information på en effektiv og sikker måde. Hændelsesinformation: Information om hændelser som indtraf ved en specifik forekomst af et produkt. Standarder for den type af information, som kan indbefatte lokationer, som produktet har passeret igennem er ved at blive udviklet som en del af EPCglobal Network. Forretningsinformation: Information om ordrer, faktura og leverancer som i dag udveksles ved hjælp af EANCOM eller GS1 XML meddelelser. Forretningsinformation vil fortsat udveksles ved hjælp af elektroniske meddelelser. Visse udvidelser af standarden behøves for at gøre det muligt at anvende SGTIN og GRAI. Informationsmængde En udbredt misforståelse er, at den øgede datamængde, som RFID/EPC teknikken medfører, kommer til at skabe store problemer. Der er to årsager hertil: Information om hver hændelse, som indtræffer i produktion og transport skal lagres. Disse informationer skal gøres tilgængelige for alle berørte personer og enheder. Dette kommer ikke til at udgøre noget problem eftersom EPCglobal Network er udformet til at håndtere og overføre information på en sådan måde, at interne og eksterne netværk ikke bliver overbelastede. Produktnummer plus serienummer kommer til at generere en større mængde information end tidligere. Serienummeret er imidlertid bare et ekstra dataelement i identifieren. Serienummeret er ikke et nyt dataelement. Det er anvendt i mange brancher f.eks. elektronik- og databranchen.

10 Øvrige vigtige spørgsmål Følgende spørgsmål er meget vigtige i sammenhængen med implementeringen af EPCglobal teknikken, men ligger udenfor rammen af dette dokument: Beskyttelse af den personlige integritet Detailprodukter skal mærkes i overensstemmelse med de eksisterende retningslinjer for, hvordan RFID/EPC skal anvendes på detailprodukter, som er udarbejdet af EPCglobal Public Policy Steering Committee. Taggen indeholder kun et nummer og uden adgang til bagvedliggende systemer kan man ikke få adgang til produktinformation. Retningslinjer findes på EPCglobals hjemmeside Sundhed, sikkerhed og miljø Disse spørgsmål behandles af EPCglobal Public Policy Steering Committee. Retningslinjerne findes på EPCglobals hjemmeside Forretningsfordele Det er vigtigt, at tydeliggøre de fordele og gevinster, som implementeringen af RFID/EPC teknikken i overensstemmelse med EPCglobals standarder medfører. Spørgsmål som beskyttelse af kundens personlige integritet og sundhed, kan få stor betydning for, hvor vellykket RFID/EPC-implementeringen bliver. EPCglobal Public Policy Steering Committee har derfor vedtaget en række retningslinjer for, hvordan RFID/EPC skal anvendes på konsumprodukter. Retningslinjerne findes på EPCglobals hjemmeside Forretningsprocesser Det er vigtigt at have et godt overblik over de aktuelle forretningsprocesser i virksomheden og hos virksomhedens samarbejdspartnere inden implementeringen påbegyndes. Det er vigtigt at forstå, hvordan de nye processer kommer til at fungere. At forstå forretningsprocesser er den eneste måde, hvor man på en sikker måde kan gøre rede for virksomhedsmiljøet. I denne sammenhæng indebærer forståelse at alle forretningsprocesser er dokumenteret. Projektledelse For fuldt ud at kunne drage nytte af RFID/EPC teknikken kræver det mange gange omfattende forandringsudviklings og teknikudviklingsprogrammer. Den viden og erfaring som kræves for at kunne håndtere disse programmer er ikke specifikke for RFID/EPC implementering, men skal anvendes ved alle større forandringer for at opnå et godt resultat. Kriterier for succesfuld implementering Det er vigtigt at definere kriterierne for et godt resultat før den aktuelle implementeringsplan. På den måde kan man identificere et tidspunkt, hvor implementeringen eller pilotprojektet er gennemført på en succesfuld måde. Ellers er det svært at vide, hvornår det er tid til at overdrage de nye processer, hardwaren og systemet til de driftansvarlige. Nogle forslag på indikatorer er at: Alt færdigt gods, som forlader anlægget er mærket med tags på handelsenheds- og logistiskenhedsniveau. Produkterne kan aflæses korrekt hos modtager Det installerede hardware er stabilt, og der eksisterer tilstrækkeligt med reservedele til at driften kan fungere kontinuerligt. Alle forretningsprocesser, som involverer RFID er dokumenteret og integreret i de normale driftsprocesser og godkendt af anlæggets ledelse Softwaren er stabil og producerer tilstrækkeligt mange rapporter for at kunne tildele og lagre EPC numre og kunne håndtere grundlæggende præstationsinformation fra læserne En gennemgang af gennemført implementering gøres sammen med sponsorerne for pilotprojektet, hvilket giver klartegnet for driftsigangsætningen

11 Hvorfor er GS1 involveret i RFID/EPC? For at RFID/EPC teknikken kan blive generelt accepteret på markedet, er det vigtigt at alle aktører i forsyningskæden anvender samme standarder. EPCglobal er ejet af GS1, og har det formål at skabe og videreudvikle internationale standarder for anvendelsen af RFID/EPC. Den lokale GS1 organisation i hvert land har nationalt ansvar for at udbrede teknikken samt at medvirke i det globale udviklingsarbejde. I Danmark er det GS1 Denmark, som administrer EPCglobal og abonnementer i EPCglobal netværket. EPCglobal samarbejder med slutbruger og solution providere over hele verdenen for at udvikle de globale standarder for RFID/EPC, som næste generations teknik i forsyningskæden kommer til at baseres på. Der findes store muligheder, som kan øge effektiviteten og højne serviceniveauet, men for at det kan ske kræves et nært samarbejde mellem partnere i forsyningskæden. EPCglobals formål EPCglobals formål er at øge synligheden og effektiviteten gennem hele forsyningskæden samt at højne kvaliteten i informationsflowet mellem virksomheder og deres vigtigste handelspartnere. EPCglobal arbejder for en bred opbakning til åbne standarder i forsyning gennem at: Drive udviklingen af tekniske standarder Fremme global indførelse af standarderne Opretholde immaterielt beskyttelse for brugere og rådgivning i public policy spørgsmål Finansiere nuværende og fremtidig forskning i Auto-ID Labs Udforme og administrere EPCglobal netværket. Yderligere Information Få mere information om EPCglobal og RFID/EPC på og

12 I 2005 skiftede EAN-organisationer over hele verden navn til GS1 og det tidligere EAN-Danmark hedder nu GS1 Denmark. GS1 Denmark er nationalt sekretariat for EPC i Danmark. GS1 Danmark implementerer og udvikler standarder for elektronisk dataoverførsel. Det inkluderer nummersystemer, stregkoder, EDI meddelelser til virksomhedernes mange forretningsbehov, datasynkronisering og EPC standarder for RFID/ EPC. Disse standarder er en forudsætning for sporing af varer, lagersyring, elektronisk formidling af forsendelsesinformation og samarbejdsplanlægning. GS1 Denmark er en del af GS1s globale netværk, der har lokale organisationer i mere end 100 lande. På verdensplan anvender mere end en million virksomheder GS1 standarder for at effektivisere sine forretningsprocesser. I Danmark bruger mere end 6000 virksomheder vore produkter. EPC sekretariatet hos GS1 Denmark er ansvarlig registrering af medlemsskab af EPCglobal Network, tildeling af EPC numre, rådgivning og information. Yderligere information om EPCglobal Inc, RFID/EPC i forsyningskæden og tekniske specifikationer finder du på dk og GS1 Denmark Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tlf Fax

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder - en kort afdækning af forhold om sporbarhed og RFID teknologi i forsyningskæder, samt de eventuelle virkninger, dette måtte få på jobindhold

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. april 2015 Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet METRO og Scanfish sikrer sporbarhed med ftrace side 4-6 Kvalitetssikring af opmåling af varer med GS1Trade Exact side 7 4 globale

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen?

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 3. DECEMBER 2013 TEMA Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? EU Regulativ 1169 giver udfordringer og muligheder Best practice hos Arla: Hvordan kommer vi i gang med

Læs mere

RFID fra produkt til forbrug. muligheder og risici ved RFID-teknologi i værdikæden

RFID fra produkt til forbrug. muligheder og risici ved RFID-teknologi i værdikæden RFID fra produkt til forbrug muligheder og risici ved RFID-teknologi i værdikæden 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Planlægningsgruppens principper og anbefalinger...4 Principper og anbefalinger... 6 1.

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2015 BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 Pallelabels er basis for automatisering hos Carlsberg side 3 Nordlie Food styrer alle vareinformationer ét sted side 6-7

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR Disse generelle vilkår gælder for dele af Saunalahti Group Plc, eller et firma der tilhører samme koncern som Wipppies ( Wippies, vi e.d.), og leverer Wippies-produkter

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren

E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren Marts 2001 E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder for indførelse af e-handel i sundhedssektoren Når viden skaber resultater E-handel og sundhedssektoren Status og analyse af muligheder

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere