INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2"

Transkript

1 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1. EAN- og varenummer... 3 C.1.2. Krav til kasserne... 4 C Vægt... 4 C.1.3. Etiketten på yder- og inderkasserne... 4 C.2. Levering i containere eller i hele vognlæs... 5 C.3. Generelle oplysninger vedrørende paller... 5 C.3.1. Pallegebyrer... 5 C.3.2. EUR-palle... 5 C.3.3. Engangspaller... 5 C.3.4. Levering på lægter... 6 C.3.5. Pakning af paller... 6 C.3.6. Levering af varer på paller, som ikke er helpaller... 7 C.3.7. Ved levering af varer, der kan købes enkeltvist... 7 C.3.8. Pallebånd... 8 C.4. Generelle oplysninger vedrørende slip-sheet... 8 C.4.1. Pakning... 9 C.4.2. Specifikation... 9 C.4.3. Friktion... 9 C.4.4. Mål... 9

2 LEVERANDØRVEJLEDNING A. IT Det er Leverandørens ansvar at sikre, at al dokumentation til denne Aftale behandles elektronisk. B. Administration Leverandøren er forpligtet til at levere det aftalte sortiment i mindst 6 måneder, efter at dette sortiment er blevet inkluderet i Køberens sortiment. Såfremt Leverandøren ikke kan overholde dette, har Køberen ret til at returnere sit restlager, mod at Leverandøren betaler hele købsprisen samt eventuelle tilknyttede udgifter. Leverandøren skal skriftligt og med 3 måneders varsel underrette Køberen, hvis en vare udgår af sortimentet. Alle detaljerede oplysninger på alle dokumenter, der hører til en ordre, skal stemme overens med købsordren og være opstillet i samme rækkefølge. Hvis Leverandøren ikke er i stand til at levere en vare, skal varen markeres med et 0 = varelinjen må ikke blive slettet. Produkt Information: Alle produkt informationer skal tilpasses til DT Group PIM standard. B.1. Faktura De fakturerede priser skal angives og indeholde oplysninger i henhold til S.P. pkt. B.10. Det er ikke tilladt at pålægge køberen et faktureringsgebyr eller lignende gebyrer. Fakturaen må ikke dateres, før vareleveringen har fundet sted. Det er kun tilladt at udstede én faktura pr. købsordre. B.2. Pakliste Paklisten skal indeholde: Købsordrenummer EAN-nummer Varenummer Enheder (stk.) i henhold til købsordren Antal yderkasser for hver vare Indhold i hver yderkasse Indhold i hver inderkasse Yder- og inderkassernes mål Lastvognens eller containerens nummer Vægt pr. yder- og inderkasse Samlet vægt pr. lastvogn eller container Se bilag 1 for en skabelon til paklisten. B.3. Bankkonti KØBER VALUTA BANK KONTONR. IBAN-NR. SWIFT/BIC-nr. NEDENSTÅENDE KONTONUMRE BENYTTES TIL DIREKTE AFREGNING MED EN KØBER BEIJER, Sverige SEK NORDEA BANK SVERIGE SE NDEASESS

3 CHEAPY, Sverige SEK SE SE DABASESX NEUMANN, Norge NOK NO NO DABANO22 SILVAN, Danmark DKK DK DK DABADKKK STARK, Danmark DKK DK DK DABADKKK STARKKI, Finland EUR Nordea Bank Finland Plc, FI FI NDEAFIHH HULTÉN AB, Sverige SEK SE SE DABASESX Helatukku Finland Oy EUR Nordea Bank Finland Plc, FI FI NDEAFIHH OPC, Norge NOK NO NO DABANO22 NEDENSTÅENDE KONTONUMRE BENYTTES TIL CENTRAL AFREGNING MED DT GROUPS HOVEDSÆDE (Leverandørgebyr, vækstbonus m.m.) DT Group Central DKK DK DK DABADKKK SEK SE SE DABASESX NOK DK DK DABADKKK EUR DK DK DABADKKK C. Pakkeinstruktioner C.1. Pakkemærkning og krav til pakning Hvis Leverandøren ikke overholder de angivne pakkekrav den angivne pakkemærkning, har Køberen ret til at afkræve betaling af Leverandøren for udgifterne til ommærkning og ompakning. C.1.1. EAN- og varenummer Hver enkelt inder- og yderkasse skal være tydeligt mærket med både EAN-nummer og Køberens varenummer. Vedrørende varenummer henvises også til pkt. B.1. i den særskilte S.P. EAN-nummeret skal placeres på inderkassen således, at det er let at se og let at scanne. Alle varer skal leveres således, at der kun er ét varenummer pr. modtaget enhed (hhv. hel-, halv- eller kvartpalle). Hver enkelt købsordre skal være pakket særskilt. Enhver ændring af et EAN- eller varenummer skal meddeles, så snart at Leverandøren bliver opmærksom på det og senest én måned før, at en sådan ændring træder i kraft. Leverandøren skal overholde de nedenstående mål for at gøre det muligt at aflæse stregkoderne.

4 C.1.2. Krav til kasserne Yder- og inderkasserne skal til tilpasses varens størrelse, for at forhindre at varen bliver beskadiget, når den transporteres eller lægges på lager. Alt efter behov skal der benyttes et fyldmateriale, således at yderkassen, inderkassen og varen ikke bliver beskadiget. Pappet skal være af en sådan kvalitet, at kasserne kan holde til at blive stablet under transport og oplagring, så varen beskyttes optimalt. Yderkasserne skal kunne holde til at blive stablet op til 1,5 m højde på hylder, og skal kunne holde til at blive stablet i blokke på gulvet op til 5 m højde, pallen medregnet, uden at varen eller yderkassen tager skade. C Vægt Hvis en enhed vejer mere end 12 kg eller fylder mere end 1m 3, skal enheden være udstyret med løftehuller. Løftehullerne skal måle 100 x 30 mm. Hvis enheden vejer mere end 20 kg, må den ikke løftes af en enkelt person, og den skal derfor have flere løftehuller langs med kassens sider. C.1.3. Etiketten på yder- og inderkasserne

5 C.2. Levering i containere eller i hele vognlæs Varerne skal være stablet og ordentligt sikret/spændt fast, samtidig med at der tages hensyn til varernes og emballagens art. Hvis en lastbil/container indeholder flere varenumre, skal hvert enkelt varenummer være pakket sammen, og det skal være tydeligt markeret, hvor det næste varenummer begynder. Varer, der leveres i lastbil, skal være pakket på paller eller lægter, således at varerne kan læsses af med en gaffelstabler eller en palleløfter. Varer, der leveres i en container, skal helst være pakket på slip-sheet s, paller eller lægter for at gøre det let at læsse varerne af. Hvis containeren er blevet gasset eller udsat for en lignende behandling, skal dette være tydeligt angivet på konnossementet eller containerdørene. C.3. Generelle oplysninger vedrørende paller Leverandøren skal sikre, at pallerne er stærke nok til at kunne bære varelasten og at pallerne kan holde til transporten og den derefter følgende håndtering i logistikkæden. Hvis varerne er pakket på en måde, der ikke overholder dette, har Køberen ret til at fakturere Leverandøren for eventuelle beskadigede varer som følge heraf. Produkter, der pakkes på paller, skal være pakket på en måde, så de ikke bliver beskadiget under transport. C.3.1. Pallegebyrer Køberen skal ikke faktureres for paller af Leverandøren. Hvis Leverandøren anmoder om det, vil denne kunne få udvekslet EUR-paller. For yderligere bemærkninger hertil henvises til pkt. B.2. i den særskilte S.P. C.3.2. EUR-palle Bredde: 800 mm. Dybde: 1200 mm. C.3.3. Engangspaller Det er tilladt at anvende engangspaller, når der importeres varer fra lande uden for Europa, så længe de overholder følgende mål: 1. Pallens mål skal være mindre end EUR-pallens, således at engangspallen kan anbringes oven på en EUR-palle ved ankomst til lageret. 2. Pallen skal have et mellemrum fra gulvniveau og op til bunden af pallen på mindst 100 mm, og hullerne til gaffelstableren skal være mindst 200 mm brede. Der må maksimalt være en afstand på 150 mm mellem de to huller.

6 3. Pallerne skal være lavet af pap, plastik eller træ. Træpaller skal opfylde IPPCs standarder. Læs mere på C.3.4. Levering på lægter Kravene til levering af varer, der er pakket på lægter, er specificeret nedenfor. C.3.5. Pakning af paller Alle varer, der skal pakkes på paller, skal pakkes således, at de holder sig inden for pallen. Pallen skal pakkes på en måde, så vægten er jævnt fordelt på pallen i både vandret og lodret retning. For at give en optimal lagring og transport af varerne, bør pakkestørrelsen tilpasses følgende mål, når det er muligt: 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm og 1200 mm. Alle paller skal pakkes ind i pallefilm for at stabilisere pallen under transport og for at beskytte den mod støv. Etiketten på den yderste emballage skal være synlig. Hvis der pakkes flere paller med kun én slags vare, skal der være det samme antal varer på hver palle. Yderkasserne skal altid have en størrelse, som gør det muligt at pakke dem over på EUR-paller, dvs. at pakkerne ikke må overskride pallens mål.

7 Rigtigt Forkert C.3.6. Levering af varer på paller, som ikke er helpaller Varerne skal opdeles således, at det samme varenummer ikke er fordelt på flere paller. Varenummeret og antallet af enheder på pallen skal tydeligt kunne ses. Hvis der er flere varenumre på én palle, skal det markeres tydeligt, at det er en "blandet palle". Dette skal angives både på pallen og på følgesedlen. Varenumrene skal være tydeligt adskilt fra hinanden f.eks. ved at bruge mellemlæg af karton el.lign. Alternativt bør de enkelte varenumre opdeles i lag ved at anbringe paller/ slip-sheet s imellem lagene. C.3.7. Ved levering af varer, der kan købes enkeltvist Hvert varenummer skal sorteres og puttes i særskilte yderkasser med påsatte etiketter, hvoraf varenummeret, stregkoden og mængden tydeligt fremgår. Mindre varer kan puttes i poser og derefter i yderkasser, men de skal stadig være tydeligt afmærket med etiketter. Yderkasser, der vejer mere en 11 kg, må ikke anbringes på en palle i en højde over 1500 mm.

8 Pallens maksimale højde er 1800 mm (se billede 1). Hvis der anbringes en palle imellem to lag kasser (se billede 2), er den maksimale højde 2600 mm. Billede 1 Billede 2 C.3.8. Pallebånd Alle paller skal forsynes med pallebånd for at gøre dem stabile under transport. Når der anvendes pallebånd, skal der også benyttes kantbeskyttere, så pallebåndet ikke skærer sig ind i kasserne. Pallebåndene skal være lavet af plastik. C.4. Generelle oplysninger vedrørende slip-sheet Anvendes typisk til transport af store mængder af den samme vare, f.eks. aksesugere, plæneklippere, grill m.m.

9 C.4.1. Pakning Når varer pakkes på slip-sheets, gælder de samme krav, som når varer pakkes på paller. Der skal derfor være det samme antal varer pr. slip-sheets. C.4.2. Specifikation Slip-sheet ene skal være stærke nok til de varer, der skal pakkes på dem. Hvis vægten af de varer, der er pakkes på et slip-sheet overstiger 500 kg, skal der anvendes slip-sheet, der er lavet af plastik. C.4.3. Friktion Lastsiden af slip-sheet et: Skridsikkert lag, som skal have en friktionskoefficient på maks. 0,49 for at minimere risikoen for, at varerne skrider. Underside af slip-sheet et: Matteret overflade for at sikre let aflæsning af varerne. C.4.4. Mål Slip-sheet et må højest være 760 mm x 170 mm, således at det kan trækkes direkte ud af en container og over på en EUR-palle. Gribekanten, som slip-sheet en trækker i, når den trækker slip-sheet på, skal være 180 mm længere end de 760 mm nævnt før. 1. Et tomt slip-sheet. Sørg for, at mellemlaget passer i størrelse til de varer, der skal pakkes på det.

10 2. Varerne skal pakkes på slip-sheet et som vist ovenfor, og derefter pakkes ind med pallefilm. 3. Hjørnerne på varerne skal beskyttes, og slip-sheet s hjørner skal skæres til, så to mellemlæg ikke kan komme til at overlappe hinanden. 4. Kanten skal foldes op, så den ikke kommer i klemme, når de efterfølgende paller læsses. 5. En perfekt pakket container. Kan købes her/se eksempler:

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST

TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST 20. juli 2012 TRANSPORTKRAV STATENS MUSEUM FOR KUNST 1. Forberedelser Transporten planlægges af låneren i samarbejde med Registraturen og den aktuelle transportør. Alle transportører, som engageres til

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr Bilag 5 IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr 5.1 Tekniske specifikationer og andre forhold vedrørende IT-udstyr...2 5.1.1 Indledning...2 5.1.2 IT-systemer...2

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Fragttarif 2014 1.1 Oktober 2014 1

Fragttarif 2014 1.1 Oktober 2014 1 Fragttarif 2014 1.1 Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Adresser... 4 2.1 Grønland... 4 2.2 Danmark... 5 2.3 Island, Canada, USA... 6 Introduktion... 7 3.1 Takstområder, Grønlandskort...

Læs mere

Fremstilling af indbetalingskort +73<

Fremstilling af indbetalingskort +73< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +73< Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE FAKTURA NR. 1729 AF 15.04.99 +73< +80882939< 80882939 OPKRÆVNINGSSERVICE

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere