ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR"

Transkript

1 ZEALAND ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR v/ Hanne Leth Hillman, underdirektør og chef for IR og kommunikation InvestorDagen, København 18. marts 2015 ZEALAND PHARMA

2 ANSVARSFRASKRIVELSE This presentation does not constitute or form part of and should not be construed as, an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of Zealand Pharma A/S Zealand in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity. No part of this presentation, nor the fact of its distribution, should form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment or investment decision whatsoever. This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although Zealand believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, no assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Accordingly, results could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of various factors many of which are beyond Zealand's control. This presentation does not imply that Zealand has undertaken to revise these forward-looking statements, beyond what is required by applicable law or applicable stock exchange regulations if and when circumstances arise that will lead to changes compared to the date when these statements were provided. 2

3 ZEALAND HVEM VI ER Førende pionerer inden for design og udvikling af ny peptid-baseret medicin En smidig og dynamisk organisation med 103 ansatte og fokus på patient-orienteret innovation 3-strenget strategi Udbygge peptidekspertise, fremme egen produktpipeline og optimere via partnerskaber Bred produktportefølje: Første medicin på markedet, Lyxumia Adskillige i udvikling Stærk likvidposition 538 mio. kr. (ult 14) Indtægter fra milepæle og licensbetalinger 3 ZEALAND PHARMA

4 FØRENDE EKSPERTISE INDEN FOR PEPTID-MEDICIN DISCOVERY FORSKNING PRÆ-KLINIK KLINISK CLINICAL UDVIKLING D ~1.250 aktive patenter, og herunder 311 udstedte patenter ~ Zealand-peptider identificeret og syntetiseret Design af peptider med optimale terapeutiske og medicinske egenskaber Zealand har taget 10 nye terapeutiske peptider frem og ind i klinisk udvikling 4

5 TRE-STRENGET STRATEGI FOR VÆRDISKABELSE Vedvarende sikre en førerposition inden for innovativ design og udvikling af PEPTID-BASERET MEDICIN Udbygge og fremme PIPELINEN AF FULD- EJEDE PRODUKTER for accelereret værditilvækst Indgå synergistiske PARTNERSKABER GENNEM HELE PRODUKT- VÆRDIKÆDEN Forblive en pionerende frontløber via investering i ny teknologi og innovation Fastholde en smidig og handlekraftig organisation med fokus på forskning & udvikling Tage afsæt i definerede patientbehov for nye projekter Tage egne lægemiddelkandidater længere i udvikling Udvide pipelinen via internt opfundne peptid-projekter og udvalgte eksterne muligheder Videre styrke kompetencer inden for design og forvaltning af kliniske studier F&U-partnerskaber for at få adgang til ny viden/teknologi og dele risiko og finansiering Kommercielle partnerskaber for at opnå bedst eksponering af Zealand-lægemidler til patienter og behandlere 5

6 ZEALANDS PRODUKT- OG UDVIKLINGSPORTEFØLJE EJERSKAB LÆGEMIDDEL - Indikation PRÆKLINIK FASE 1 FASE 2 FASE 3 REG. Markedsført LYXUMIA (LIXISENATID) - ex-usa Type 2-diabetes LYXUMIA (LIXISENATID) - USA Type 2-diabetes LIXILAN (Lyxumia /Lantus -kombination Type 2-diabetes ELSIGLUTID Kemoterapi-induceret diarré DANEGAPTID Hjerteskader efter blodprop ZP4207 (STABIL GLUCAGON-ANALOG) Alvorlig diabetes-hypoglykæmi ZP2929 Type 2-diabetes og/eller fedme Dobbeltvirkende Glucagon/GLP-1-agonister Type 2-diabetes / fedme Ikke-offentligt target Kardiometabolisk sygdom Ikke-offentligt target Diabetes / fedme Adskillige peptid-projekter og indikationer = Metabolic diseases (diabetes/obesity) = Other peptide therapeutics = Acute care indications 6

7 INDTJENINGSPROFIL OG LIKVIDBEHOLDNING 2015 Driftsomkostninger (netto): 214 mio. kr Omsætning fra milepæls- og licensbetalinger fra partnere: 154 mio. kr. Ultimo 2015 likvider:: 538 mio. kr. 7

8 PARTNERSKABER MED TRE GLOBALE DIABETES-VIRKSOMHEDER Global licensaftale vedr. lixisenatid, inkl. kombinatione Milepælsbetalinger 1) : Totalt op til 275 mio. USD, hvoraf 160 mio. USD (1 mia. kr. ) udestår Licensindtægter 1): Trinvist stigende, lave tocifrede procenter af Lyxumia -salget globalt + fast, lav tocifret royaltyprocent af det totale nettosalg af LixiLan 1) 13% af indtæger fra lixisenatid betales til Alkermes og 0,5% til opfinderen af SIP teknologien To samarbejdsaftaler: 1) Glu/-GLP-1 og 2) nyt target Milepælsbetalinger (udvikling, regulatorisk og salg): Op til hhv. 2,7 mia. kr. (376 mio. EUR) og 2,2 mia. kr. (295 mio. EUR) resterende under de to aftaler Licensindtægter: Hhv. trinvist stigende, høje encifrede til lave tocifrede og høje encifrede procenter af det globale salg af potentielle produkter under samarbejdet Samarbejde inden for type 2-diabetes/obesity Initieret af Lilly Deling af finansiering, risiko og værditilvækst Mulig fremtidig udvidelse af samarbejdet til at omfatte yderligere terapeutisk mål og sygdomme Aftalens finansielle betingelser er ikke offentliggjort 8 ZEALAND PHARMA

9 PRODUKTER OG KLINISKE PROJEKTER UNDER PARTNERSKAB: LYXUMIA (LIXISENATID) - SANOFI LIXILAN (LYXUMIA OG LANTUS) - SANOFI ELSIGLUTID - HELSINN 169

10 DIABETES - ET GLOBALT STORT SUNDHEDSPROBLEM FORVENTET DIABETESFOREKOMST I 2035 (% af befolkning på år) Nordamerika og Karibien 12,5% Europa 10,3% Sydvestasien 11,1% 2035: Udsigt til >600 mio. mennesker med diabetes på verdensplan Syd- og Centralamerika 9,8% Afrika 5,3% Mellemøsten og Nordafrika 11,6% Kilde: International Diabetes Foundation, Diabetes Atlas, 6. udgave Sydøst-asien 10,1% 10 ZEALAND PHARMA

11 LYXUMIA : DET FØRSTE ZEALAND PRODUKT PÅ MARKEDET LYXUMIA (LIXISENATIDE) FOR TYPE 2 DIABETES GLP-1 produkt opfundet af Zealand Udviklet og markedsført af Sanofi under global licensaftale First 2 weeks of therapy Lyxumia 10 µg OD SC Behandlingsprofil: Signifikant sænkning af langtidsblodsukker (HbA1c) Gunstig virkning på kropsvægten Udtalt effekt på ventrikel (mave)-tømning Særlig virksom til at sænke måltidsrelateret blodsukker (post-prandial glukose (PPG)) Remainder of therapy Lyxumia 20 µg OD SC 11

12 HVORDAN OPNÅS OPTIMAL BLODSUKKERKONTROL? Fastende blodsukker (FPG) < 5,5 mmol/l Måltidsrelateret blodsukker (PPG) < 7,8 mmol/l Insulinbehandling alene Kontrol af fastende og måltidsrelateret blodsukker Velkontrolleret blodsukker < 7% (6,5%) Kontrol af både måltidsrelateret (prandial) og fastende blodsukker er afgørende for god behandling af diabetes Ref. IDF Guidelines for management of postmeal glucose Insulin + GLP-1- behandling 12 ZEALAND PHARMA

13 LYXUMIA - STATUS OG UDSIGTER REGULATORY Godkendt I > 50 lande verden over (uden for USA) USA: Sanofi venter at ansøge om registrering i Q efter resultaterne fra et stort hjerte-karsikkerhedsstudie (ELIXA) i Q KOMMERCIEL STATUS Lyxumia er lanceret af Sanofi i >30 lande (siden marts 2013) Lyxumia omsætning i 2014: 27 mio. EUR Lanceringer foregår land for land, efterhånden som nationale pris- og tilskudsforhandlinger afsluttes Flere lanceringer planlægges i

14 ELIXA HJERTE-KAR-SIKKERHEDSTUDIET ER VIGTIGT STUDIETS PRIMÆRE FORMÅL Vise, at lixisenatid ikke påvirker negativt risikoen for sygdom og dødelighed som følge af hjerte-kar-tilfælde i forhold til placebo i type 2- diabetespatienter, der har været indlagt med et tidligere akut hjertetilfælde ELIXA - FØRSTE HJERTE-KAR STUDIE FOR GLP-1-AGONISTKLASSEN Optagelsen af hjertepatienter afsluttet i 4. kvartal 2013 Resultater ventes offentliggjort i Q Resultaterne vil åbne for hhv. en ny registreringsansøgning for Lyxumia i USA og senere forventeligt for kombinationsproduktet med Lantus (LixiLan) 14

15 LIXILAN: KOMBINATION AF LYXUMIA /LANTUS I ÉN PEN LYXUMIA ER EN IDEAL PARTNER TIL BASAL INSULIN Overbevisende virksning påvist i 24- ugers fase 2-studie (323 type 2- diabetespatients) Blodsukkersænkning til (HbA1c) til 6.3% Vægttab (1.2 kg) Ingen øget forekomst af hypoglykæmi i forhold til Lantus Begrænsede mave-tarm bevirkninger: Kvalme (7.5%) og opkastning (2.5%) 15

16 LIXILAN - FASE 3 RESULTATER VENTES I Q LIXILAN FASE 3-PROGRAM OPTAGELSEN AF ER AFSLUTTET I TO STUDIER: LixiLan-O: (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT ) Undersøger effekten og sikkerheden af LixiLan sammenlignet med hhv. behandling med Lantus alene eller med Lyxumia alene i patienter med type 2-diabetes, der ikke længere kan kontrollere deres blodsukker med tablet-baseret medicin LixiLan-L: (ClinicalTrials.gov Identifier:NCT ) Undersøger effekten og sikkerheden af LixiLan i patienter med type 2-diabetes, der ikke længere kan kontrollere deres blodsukker tilstrækkeligt med Lantus aleme Tiltænkt positioning i behandlingen af type 2-diabetes 1) Anvendelse som første injektionsbaserede behandling efter oral medicin 2) Bedre behandling af patienter, der ikke opnår tilstrækkelig kontol med Lantus alene 16

17 ELSIGLUTIDE TIL AT FOREBYGGE DIARRÉ I KRÆFTPATIENTER Kemoterapi-induceret diarré En alvorlig udfordring for effektiv kræftbehandling og især relateret til kemoterapi baseret på 5-FU stoffer Forårsager dehydrering, underernæring, indlæggelser, forringet livskvalitet og sub-optimal kræftbehandling Ingen behandling af denne bivirkning er tilgængelig i dag Elsiglutide Ny GLP-2 agonist Opfundet af Zealand, globale rettigheder hos Helsinn inden for supplerende kræftbehandling Lovende hidtidige resultater i prækliniske og kliniske studier understøtter potentialet Fase 2-studie igangsat af Helsinn i februar 2015 Undersøger effekt og sikkerhed af flere doser af elsiglutid i 600 patienter med tyktarmskræft, der behandles med 5-FU-baseret kemoterapi Omfatter en studie-arm med 120 patienter, der behandles med et markedsført antistof-produkt Resultaterne af studiet ventes i H

18 KLINISK PIPELINE AF EGNE, FULD-EJEDE PRODUKTER: DANEGAPTID (HJERTESKADER EFTER BLODPROP) ZP4207 (GLUKAGON ANALOG) 18 18

19 BEDRE BEHANDLING EFTER BLODPROP I HJERTET Standardbehandlingen i dag er hurtigst mulig genetablering af blodtilførsel via ballonudvidelse el. lign (PCI procedurer) 80% af alle patienter i industrialiserede lande behandles med PCI Overlevelsen er øget fra 40% til over 90% (over 20 år) BEHANDLINGSMÆSSIG UDFORDRING I DAG: Adskillige patienter har en svækket hjertefunktion efter en blodprop pga. reperfusionsskader Efter en blodprop i hjertet er risikoen for yderligere hjertetilfælde betydeligt øget mdr. s dødelighed efter en ballonudvidelse: 3-5% 19

20 OMFANGET AF HJERTEBESKADIGELSE TÆT FORBUNDET MED DØDELIGHED OG SYGDOM En blodprop i hjertet medfører vævsskade (kaldet et infarkt) Infarktstørrelsen afgørende for efterfølgende hjertefunktion og dødelighed En reduktion på 15% af den absolutte vævsskade hos mennesker svarer til et fald i den absolutte dødelighed på 1% (efter 6 måneder) Reduktion af vævsskaden er en relevant markør for patienternes langtidsudsigter Behandlingen i dag fokuserer på at genskabe blodtilførslen og redde menneskeliv Kilde: Burns et al., J Am Coll Cardiol 39:30 36, ZEALAND PHARMA

21 DANEGAPTID I FASE II-UDVIKLING FOR AT PÅVISE EFFEKT IGANGVÆRENDE KLINISK FASE II-FORSØG - STATUS OG UDSIGTER Indledt af Zealand i november 2013 Mere end 450 patienter optaget og behandlet - Over 75% af det planlagte antal Studiet ventes afsluttet i Q og resultater i Q Unik og effektiv opsætning af det kliniske forsøg: Studiet foregår I samarbejde med Rigshospitalets verdensførende hjertecenter Centret behandler årligt + 1,000 patienter med en blodprop i hjertet Stort værdipotentiale for beskeden investering 21 ZEALAND PHARMA

22 Blodsukker HYPOGLYKÆMI EN ALVORLIG DIABETES-KOMPLIKATION Alvorlig hypoglykæmi: En risiko for alle diabetespatienter i insulinbehandling Hypoglykæmi: I 2011 i USA, var ca patienter i akutmodtagelsen voksne diabetespatienter med et tilfælde af hypoglykæmi (kraftig fald I blodsukker) Kilde: ADA Ved bevidsthed Bevidstløs 22

23 ZEALAND MÅLSÆTNING: EN GLUKAGON-PEN KLAR TIL BRUG Alvorlig tilfælde af hypoglykæmi Aktuel og fremtidig behandling Diabetespatient i insulinbehandling Lilly Novo Nordisk Zealand har opfundet et stabilt, opløseligt glukagon-stof til brug i en engangspen PATIENTER, DER BEHANDLES HURTIGT UNDGÅR OFTE INDLÆGGELSE 23

24 SVÆRE TILFÆLDE AF HYPOGLYKÆMI ET STORT POTENTIALE FOR BEDRE BEHANDLING Hypoglykæmi er den største frygt hos diabetespatienter og deres pårørende Diabetesorganisationer anbefaler: Alle patienter i insulinbehandling bør altid have en glukagon-nødbehandling på sig (Center for Disease Control and Prevention 2011) Aktuel salg af glukagon-produkter: USD 300 mio. årligt = ~ 5% penetration MARKEDSPOTENTIALE Type 1 Diabetes patients WW: 17 million US: 3 million Type 2 diabetes patients on insulin WW: 20 million US: 6 million 24

25 ZP4207 STABILT GLUKAGON-PRODUKT I KLINISK UDVIKLING Opfundet af Zealand November 2011: Fase 1-studie indledt på førende diabetes-center i Tyskland FASE 1-STUDIE DESIGN OG MÅLSÆTNING Part I Undersøge sikkerhed og blodprofil i 64 raske frivillige i forhold til eksisterende glukagonprodukt Behandling: Eskalerende enkelt-doser af ZP4207 eller glukagon Part II Undersøge sikkerhed og blodprofil (surogat for virkning) af ZP4207 i 20 patienter med type 1- diabetes, der sættes i en tilstand af hypoglykæmi med insulininjektion Behandling: Udvalgt enkeltdosering med ZP4207 og direkte sammenligning med eksisterende FASE 1 (part 1 + 2) FORVENTES I H RESULTATER VENTES I Q

26 OUTLOOK 10 26

27 BEGIVENHEDER I 2015 EGNE PIPELINE-PRODUKTER Danegaptid til beskyttelse mod reperfusionsskader I fase-ii-udvikling 4. kvt: Afslutning af fase II-PoC-studie (600 ZP4207 (stabil glukagon-analog) til svære tilfælde af hypoglykæmi hos diabetespatienter I fase I-udvikling 2 kvt.: Indledning af anden del af klinisk fase I-studie 3. kvt.: Afslutning af og resultater fra det fulde kliniske fase I-studie Egne prækliniske lægemiddel-projekter kvt.: Præsentation af nye data på ADA og EASD kvt.: Fremme prækliniske projekter mod klinisk udvikling og indgå flere partnerskaber 278

28 BEGIVENHEDER I 2015 PRODUKTER UNDER PARTNERSKAB Lyxumia til type 2 diabetes Markedsført globalt udenfor USA under licensaftale med Sanofi: 2. kvt.: Resultater fra hjertekar-sikkerhedsstudiet ELIXA 2. kvt.: Delresultater fra INTENSE fase 4-studie 3. kvt.: Indsendelse af registreringsansøgning i USA kvt.: Kvartalsrapportering af licensindtægter fra Sanofis salg og opdateringer på markedsudrulning LixiLan (præmikset kombination af Lyxumia og Lantus ) til type 2 diabetes I fase 3-udvikling under licensaftale med Sanofi: 3. kvt.: Afslutning af og resultater fra to fase 3-studier (LixiLan-O og LixiLan-L) 4. kvt.: Indsendelse af registreringsansøgning i USA og Europa 29

29 BEGIVENHEDER I 2015 PRODUKTER UNDER PARTNERSKAB Elsiglutid til kemoterapi-induceret diarré I fase-iib-udvikling under partnerskab med Helsinn: 1. kvt.: Dosering af de første patienter i fase-iib-studie 4. kvt.: Afslutning af patientoptag til multicenter observationsstudie Boehringer Ingelheim - dobbeltvirkende glukagon/glp-1 agonist 4.kvt.: Ny produktkandidat til videre klinisk udvikling Boehringer Ingelheim - anden samarbejdsaftale 4. kvt.: Indledning af præklinisk udvikling og relaterede milepælsbetalinger til Zealand 30

30 ZEALANDS PRODUKT- OG UDVIKLINGSPORTEFØLJE: POTENTIEL 12 MÅNEDERS UDVIKLING OWNERSHIP EJERSKAB COMPOUND/ LÆGEMIDDEL INDICATION - Indikation PRECLINICAL PRÆKLINIK PHASE FASE 1 I PHASE FASE 2 II PHASE FASE 3 III REG. MARKETED Markedsført LYXUMIA (LIXISENATIDE) (LIXISENATID) - - ex-usa Type 2-diabetes LYXUMIA (LIXISENATIDE) (LIXISENATID) - USA - Type 2-diabetes LYXUMIA LIXILAN (Lyxumia /LANTUS /Lantus combination -kombination (LixiLan) Type 2-diabetes ELSIGLUTIDE Chemotherapy Kemoterapi-induceret induced diarré diarrhea DANEGAPTIDE Myocardial Hjerteskader ischemic efter blodprop reperfusion injury ZP4207 (STABLE (STABIL GLUCAGON-ANALOG) GLUCAGON) Severe Alvorlig hypoglycemia diabetes-hypoglykæmi events ZP2929 Severe Type 2-diabetes hypoglycemia og/eller events fedme Dobbeltvirkende Glucagon/GLP-1-agonister Type 2-diabetes / fedme Ikke-offentligt target Kardiometabolisk sygdom Ikke-offentligt target Diabetes / fedme Adskillige peptid-projekter og indikationer = Metabolic diseases (diabetes/obesity) = Other peptide therapeutics = Acute care indications 30

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør PRESSEKONFERENCE Regnskab for 2012 Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Personal Banking 7. februar 2013 Hele pressemødet webcastes

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

PRESSEMØDE REGNSKAB 2014. Thomas F. Borgen Chief Executive Officer. 3. februar 2015

PRESSEMØDE REGNSKAB 2014. Thomas F. Borgen Chief Executive Officer. 3. februar 2015 PRESSEMØDE REGNSKAB 2014 Thomas F. Borgen Chief Executive Officer 3. februar 2015 Agenda Regnskab 2014 Forventninger 2015 Makroøkonomi Vejen frem 2 Bedste resultat siden 2007 Resultatopgørelse og nøgletal

Læs mere

New Standards Strategiplan Regnskab for 3. kvartal 2012

New Standards Strategiplan Regnskab for 3. kvartal 2012 PRESSEKONFERENCE New Standards Strategiplan Regnskab for 3. kvartal 2012 Ole Andersen Bestyrelsesformand Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør 30. oktober 2012 Hele pressemødet

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl. 16.00 Dansk tid IR Moderator Om 15

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2011

Regnskab for 1. halvår 2011 PRESSEKONFERENCE 9. august 2011 Peter Straarup Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør 2 Resultat for 1. halvår 2011: Resultatfremgang på 12 procent Resultatopgørelse (mio. kr.) 1. halvår

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

2. kvartal 2015 13-08-2015

2. kvartal 2015 13-08-2015 2. kvartal 215 13-8-215 Oversigt resultat SEK mio. 215 H1 215 H1 Nettoomsætning 9.666 9.816-2% 19.699 19.815-1% 39.95 EBITDA 934 386 1.697 91 86% 2.198 Justeret EBIT 1) 33-3 345 76 861 EBIT 53-3 815 76

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Langsigtet vedligeholds- planlægning baseret på risikoanalyse og FMECA. Maintenance Engineer Kren Krog Jensen Bavarian Nordic A/S

Langsigtet vedligeholds- planlægning baseret på risikoanalyse og FMECA. Maintenance Engineer Kren Krog Jensen Bavarian Nordic A/S Langsigtet vedligeholds- planlægning baseret på risikoanalyse og FMECA Maintenance Engineer Kren Krog Jensen Bavarian Nordic A/S Bavarian Nordic A/S - Fakta Bavarian Nordic er et vaccine-fokuseret biotekselskab,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Modediagnoser og indikationsskred IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Hvad vil jeg sige noget om! Tænker industrien i modediagnoser? Har industrien legitimitet

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Orphan drugs fordele og ulemper

Orphan drugs fordele og ulemper Orphan drugs fordele og ulemper Hvad er et orphan drug? Hvor mange sjældne sygdomme findes der, hvor mange patienter er involveret, og hvad er de overordnede samfundsmæssige effekter af netop denne voksende

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme Dansk Aktionærforening Lokalforening København City. Lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Udfordringer i praksis ved securitisation

Udfordringer i praksis ved securitisation Udfordringer i praksis ved securitisation Kennt P. Beicker Knudsen Børsmæglerforeningens årsmøde 8. Marts 2013 Securitisation i praksis Erhvervsobligationer, herunder securitisation har ikke været anvendt

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26.

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. maj 2009 1 Indhold NeuroSearch Virksomhedsprofil og strategi Højdepunkter

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere