Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman"

Transkript

1 Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl Dansk tid IR Moderator Om 15 min begynder live Q&A med fra Zealand Pharma. Vi har fået mere end 25 spørgsmål ind så stay tuned IR Moderator er du der? ja, det skulle jeg mene ;-) IR Moderator Godt så vil vi gerne byde og Zealand Pharma velkommen til denne live Q&A session. Vi har fået rigtig mange spørgsmål ind. Så lad os kaste os ud i det. De første spørgsmål handler om Lyxumia collersteen RBJ Hej. Tak for initiativet og for at I stiller op her. Kan I uddybe lidt nærmere hvad der sker mht. US-filing vedr. Lyxumia? Jeg har set i jeres webcast fra NewYork (ultimo november) at timeline hed december Vi har ikke hørt noget om US filing af Lyxumia som ellers var ventet i dec. Skal vi udlede at FDA ikke kunne acceptere ansøgningen? Udmeldte forventninger fra Sanofis og dermed også fra vores side har hidtil været, at indsendelse af registreringsansøgning på lixisenatid i USA var planlagt til december I forbindelse med sin Q3-rapportering ændrede Sanofi imidlertid kommunikationspolitik vedrørende registreringsprocessen i USA, så den nu er helt på linje med kommunikationen omkring den europæiske ansøgning. Det betyder, at Sanofi og det må vi naturligvis respektere nu først vil meddele, når FDA har accepteret registr registreringsansøgningen på lixi, hvilket de har 60 dage til efter modtagelse. I forbindelse med en R&D update fra Sanofi på JPMorgan Healthcare Conferencen her i San Francisco, hvor Zealand også er inviteret til at præsentere, blev det i går bekræftet, at der forventes en accept fra FDA i løbet af 1. kvt. 2013, hvilket indikerer, at alt forløber som planlagt inklusiv også interim-resultaterne af det store kardiovaskulære sikkerhedsstudie på lixisenatid, ELIXA, som var planlagt som en del af U del af USA ansøgningen. FDA har fået interim data fra det store 6000 patienter ELIXA kardiovaskulære studie. Vil de interim data blive publiceret for omverden i nær fremtid? Jeg tror ikke, at Sanofi vil publicere data fra dette studie, før de endelige resultater foreligger engang forventeligt ultimo Eftersom interim sikkerhedsresultater fra ELIXA vil indgå i registreringsansøgningen i USA, må det dog forventes, at denne del vil blive offentliggjort af FDA sammen med øvrige dokumenter forud for

2 fillandkill fillandkill en paneldiskussion. Ud af de 41 mio euro i kan få de 2 første år af aftalen om ZP2929, hvor meget er så udestående? Og betyder det i helt automatisk vil få det beløb i 2013? Jeg burde sige; en eventuel paneldiskussion, for selvom det synes sandsynligt vides det jo ikke med bestemthed, om FDA vil have en paneldiskussion forud for en afgørelse. Er der tilknyttet en milestone ved opstart af kombi forsøg med Lyuxima/Lantus? Kan du ridse op for os hvordan den udestående milestonepakke på lyxumia er fordelt. Og hvor meget af det kan potentielt opnås i 2013 IR Moderator vent bare med ZP2929 svaret. Der kommer flere spørgsmål til det stof investor1989 fillandkill BiopOrBust fillandkill Ok, så følger samlet svar vedrørende milepæle under Sanofi-samarbejdet på lixi: Vi kan ikke give specifikke anvisninger på, hvordan den resterende milepælspakke på Lyxumia er fordelt. Hvad vi har meldt ud hidtil er, 1) at der ikke knytter sig en betaling til en godkendelse af produktet i Europa, 2) at der af de resterende mulige betalinger på 215 mio. USD knytter sig 40 mio. USD til en depotformulering af lixi, der ikke aktuelt er i udvikling, at 3) langt hovedparten af den resterende pakke knytter sig til kombinationsproduktet og at betalingerne dækker såvel udviklings-, regulatoriske og salgsmilepæle. Har i nogle forventninger til hvor hurtigt Sanofi vil kunne udrulle Lyxumia?? Vil de angribe alle potentielle Lantus patienter med det samme efter godkendelsen eller hvordan?? Hvornår regner i med substantibilitet, altså hvor royalty indtægter fra Lyxumia vil kunne dække jeres driftsomkostninger? ? Hvor hurtig efter en europæisk godkendelse vil en diabetes patient kunne få udleveret Lyxumia på et apotek? Det primære sigte for Lyxumia som stand-alone pen er som kombinationsbehandling til patienter, der allerede er i behandling med Lantus. Det drejer sig om ca. 4 mio. Type-2 diabetikere, og heraf er ca 50% ikke velkontrolleret med Lantus alene og de fleste kæmper med vægtproblemer. Vi kan ikke sige noget konkret om forventet udrullering, kun at vi mener Sanofi på denne del af markedet står meget stærkt. Vi har ikke givet finansiel guidance udover for Guidance for 2013 vil blive offentliggj o Hvad er salgspotentialet for Lyxumia. Og hvor hurtigt et uptake forventes der? Hertil kommer, at diabetespatienter ikke er ens, og at der derfor ikke er tale om, at én glp-1 agonist er lige god til behandling af alle patienter. Eksempelvis har mange patienter i Japan og andre steder i Asien store problemer med det måltidsbetingede blodsukker, som Lyxumia har vist sig meget effektiv til at kontrollere. Hvad estimere analytikerne det årlige salg af Lyxumia til at blive? Både som mono og combi terapi? Jeg kan ikke kommentere på forventet uptake, blot referere til, at Sanofi har en af de største salgstyrker inden for diabetes - og at de er meget dedikerede til Lyxumia. I Europa, hvor den første lancering forventes, tager det imidlertid tid at få prisforhandlinger på plads i de enkelte lande.

3 RBJ RBJ Der har gennem det sidste år været en løbende opjustering af konsensusestimater på årligt topsalg af Lyxumia. Aktuelt mener jeg, at det ligger på omkring 900 mio. USD (svarende til ca. 5 mia. DKK). I samme forbindelse vil jeg erindre om, at Zealand ifølge aftalen med Sanofi er berettiget til lave, trinvist stigene tocifrede royaltyprocenter af Lyxumia-salget. For kombinationsproduktet ligger det noget højere, i niveauet 2,4 mia. USD (svarende til ca. 13,5 mia. kr.) Eksempelvis ligger de internationale investeringshuse, SocGen og JPMorgan meget højt i deres forventninger med estimeret årligt topsalg i niveauet 3,8 9,2 mia. USD. Hvad er forskellen på Sanofis kombi af lyxumia/lantus vs Novos kommende kombi? Når jeg anfører, at estimaterne ligger højt, skal det ikke tages som udtryk for, at jeg ikke mener, at det er sandsynligt, blot at det ligger højt i forhold til konsensus. Hvor stort et klinisk program vil understøtte Lyxumia/Lantus combi forsøge? Først og fremmest er der behandlingsmæssige forskelle på de to produkter, der kombineres. Både i effekt- og i risiko-profil afviger lixisenatid (Lyxumia) fra liraglutid (Victoza) ligesom degludec (Tresiba) er forskellig fra insulin glargin (Lantus). Herunder har Lyxumia i flere kliniske studier vist en udpræget effet på blodsukkeret efter et måltid, det såkaldte post-prandiale blodsukker, hvilket lader grund til at tro, at denne glp-1 er særligt effektiv i kombination med basal insulin Hvilke styrker og svagheder ser du ved Lyxumia frem for markedslederen Victoza? Basal insulin virker primært på det fastende blodsukker mellem måltider, og for en øget effekt på HbA1C (langtidsblodsukkeret), må både prandialt og fastende blodsukker kontrolleres optimalt. Med insulin alene øges risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukker) med øget insulindosering. Jeg fortsætter lige mit svar vedr. kombien: Hertil kommer, at Novo arbejder med en præmix-formulering af sit kombinationsprodukt, hvor der er et fast forhold mellem mængden af Victoza og mængden af insulin, således at øget dosering af insulin automatisk giver øget dosering af Victoza. Sanofi har valgt en anden model med en prioriteret fix-flex kombinationspen, der vil give læger mulighed for at opdosere insulin-behandlingen uden dermed at ændre doseringen af Lyxumia. Eftersom type 2-diabetes er en kronisk og fremadskridende sygdom har langt de flest patienter i insulinbehandling brug for løbende at blive sat op i insulindosering. Fsva. forskelle mellem Lyxumia og Victoza, så er der tale om hhv. en langtidsvirkende og en korttidsvirkende glp-1 agonist. Lyxumia har vist optimal effekt ved én gang daglig dosering, men har en hurtigere off-effect på receptoren, hvilket mere ligner profilen på det natuligt forekommende glp-1 hormon. Korttidsvirkende glp-1 agonister tæller ud over Lyxumia, kun Byetta til to gange daglig behandling, og disse stoffer har vist en bedre effekt på ventrikeltømning, der også er en væsentlig faktor ved behandling af diabetes og med relevans især for kontrol af måltidsrelateret blodsukker. IR Moderator Tak. Så går vi videre til ZP2929 og resten af pipelinen

4 investor1989 Vedrøende ZP2929 og Boehringer Ingelheim aftalen: Er det korrekt at i mangler 14 mio. Euro i betaling fra BI inden 30/ når forskningsaftalen udløber? Hvordan ser i på muligherne for licensaftale på endnu en produktkandidat og er der mulighed for at i forlænger forskningssamarbejdet? investor1989 investor1989 BiopOrBust På fastende blodsukker synes Victoza som en langtidsvirkende glp-1 agonist at være lidt mere effektiv end Lyxumia. Dog er der ikke lavet direkte head-to-head studier, så der er intet klinist bevis. I forbindelse med vores Q3-meddelelse sidst i november guidede vi for yderligere 14 mio. EUR som forventede betalinger under samarbejdet med Boehringer Ingelheim på 12 måneders sigte. Det er endnu for tidligt at sige noget om udsigterne for en forlængelse af vores samarbejde, men jeg kan bekræfte, at det forløber rigtig godt. Hvis ZP2929 i 2013 tages i phase II og der (sandsynligvis) følger en milepælsbetaling med. Denne vil i så fald være udover de 14 mio. Euro i har tilgode vedrørende forskningssamarbejdet, er det korrekt? De 14 mio. EUR, som der forventes modtaget under samarbejdet med Boehringer Ingelheim i de næste 12 måneder dækker såvel forsknings- og omkostningsfunding samt milepælsbetalinger. Vil BI køre både diabetes og fedme studier med ZP2929? Der synes at være analytikere der tror det nærmest kun er et fedme stof Af vores meddelelser og af vores pipeline fremgår det, at ZP2929 er i fase I udvikling med sigte på at evaluere denne lægemiddelkandidat til behandling af type 2-diabetes og/eller fedme, så begge indikationer er en del af Boehringer Ingelheims planlægning. ZP1848 og Danagaptide... Er det i 2013 at der enten kommer nye studier eller partneraftaler på disse 2 stoffer? De har virket ret døde, især i hele 2012 har de været fuldstændig døde... Hvilke indikationer vil i rette dem imod? Er der tale om phase II forsøg, og har i aktive partnerdialoger på disse stoffer?? SKAL der en partner ind over Danagaptide og ZP1848 for at disse stoffer vil komme i fase 2a? Når der har være forholdsvis stille på kommunikationsfronten vedrørende disse to pipeline-produkter i 2012 skyldes det for danegaptids vedkommende, at vi har lavet en del yderligere præklinisk udvikling for at evaluere muligheder og potentiale inden for kardiobeskyttelse og for begge produkter at vi løbende har diskuteret og evalueret kliniske og kommercielle scenarier med mulige fremtidige partnere. Der kan i 2013 forventes en afklaring vedrørende det videre forløb for begge disse stoffer. Ikke nødvendigvist. Det vil afhænge af vores endelige vurderinger af forskellige muligheder og potentiale. Vi har den fornødne kapacitet og de fornødne kompetencer til selv at tage ét af disse produkter til næste trin i udviklingen og dermed bevare den fulde værdi længere. IR Moderator Tak. Så kommer der her et spørgsmål der skabte en del debat kort for jul collersteen Kan I knytte et par kommentarer til den mindre tumult kort før jul omkring aktiesalg fra en af jeres store investorer - endda så kort tid efter nyheden fra

5 EMEA/CHMP. De ville sælge og så alligevel ikke - ergo kan vi så forudsætte, at der ikke er/var købere til de aktier der ønskes solgt? Jeg vil gerne starte med at beklage den uhensigtsmæssige spekulation, der var udfaldet af det annoncerede aktiesalg. Herudover må jeg præcisere, at aktiesalget var et aktionæranliggende og således ikke noget, som vi som selskab var direkte involveret i. Jeg kan dog sige, at eftersom en stor del af vores aktier, over 70%, har ligget hos de investorer, der var med i selskabet før børsnoteringen i november 2010, har den daglige handel i vores aktie har været forholdsvis lav, og det har således også været vores interesse med sigte på at gavne alle aktionærer, at der blev taget tiltag til at øge likviditeten. Eftersom det samtidig er en helt naturlig transision at se ventureinvestorer mindske deres ejerandel efter en betydlig milepæl, som CHMP anbefalingen udgjorde, så indgik et par af vores større aktionærer en aftale med en bank om at afsætte en del af deres aktier. Jeg er ikke i en position til at udtale mig om, hvorfor salget blev trukket tilbage, men det kan være, at sælgerne ikke mente, at kursen var rigtig. Efterfølgende har vores største aktionær, Sunstone Capital, der ejer mere end 25% af vores aktier, imidlertid solgt aktier til Biotech Value Fund i USA på kurs 90. Vi er meget glade for at have fået BVF, der er en seriøs, indsigtsfuld og langsigtede investor ind som aktionær, og der er ingen tvivl om, at de vil være interesserede i at købe yderligere op i vores aktie. Håber, at mit svar giver lidt mere klarhed. IR Moderator Tak det gjorde det IR Moderator Det var alt vi nåede for denne omgang. Vi siger derfor mange tak til og Zealand Pharma for at stille op. Der var rigtig mange gode spørgsmål og detaljerede svar. Noget vi som investorer sætter stor pris på IR Moderator Desværre nåede vi ikke igennem alle spørgsmål. Vi har derfor aftalt med at vi sender de resterende spørgsmål videre, og så vil hun besvare dem over de nærmeste dage. Vi vil derefter uoloade svarene i debatten. Jeg kan også referere til MedWatch, som bragte et interview med Sunstone partner, Peter Benson, efter salget - og hvilket også blev kommenteret her på ProInvestor. Fra min side også et stort tak for de mange indsigtsfulde spørgsmål og til ProInvestor for at formidle muligheden for denne session. IR Moderator Tak for i dag og på gensyn næste gang Ekstra spørgsmål og svar Sukkeralf Hvis EMA giver grønt lys for Lyxumia, hvorledes ser i så mulighederne for prissætning i EU landende set i forhold til andre GLP1 lægemidler? Den kommercielle strategi for Lyxumia og herunder beslutninger vedr. prissætning ligger hos Sanofi. Når den Europæiske Kommission efter al sandsynlighed endeligt godkender Lyxumia her inden for den nærmeste fremtid, vil næste skridt være endelige prisforhandlinger med de enkelte landes sundhedsmyndigheder.

6 Sukkeralf For tiden tales der meget om, at den største bekymring er forhandlinger om sygeforsikringer/tilskudordning er blevet et større problem. Hvis Lyxumia bliver godkendt hvorledes står i så med henblik på disse forhandlinger Igen må jeg referere til, at prissætning og diskussioner om tilskud ligger hos Sanofi, men det vil være en rimelig forudsætning at antage samme tilskudsmæssige kategorisering for Lyxumia som for Victoza og Bydureon. investor1989 Vedrørende Elsiglutide: Hvornår i 2013 forventer i at Helssinn præsenterer phase IIa data? Vil næste step blive et godkendelsesstudiet (phase III / phase IIb) og der vil være milestone knyttet til opstart heraf?? Eller hvad er jeres fornemmelse af hvilken vej Helsinn vil? Plextoren Det igangværende fase IIa-studie forventes ganske rigtigt afsluttet i 2013, men vi kan ikke give nogen nærmere guidance for, hvornår data her fra vil blive præsenteret. Når de primære/overordnede resultater foreligger, kan offentliggørelse forventes i form af en selskabsmeddelelse fra Zealand. Afhængigt af resultaterne af fase IIa-studiet vil Helsinn beslutte, om næste skridt skal være et fase IIb- eller et fase III-studie. Deres overvejelser går i retning af, om elsiglutid kan blive mere end en paliativ behandling til at afhjælpe en alvorlig bivirkning ved kemoterapi og dermed forbedre livskvaliteten for kræftpatienter. Hvis elsiglutid kan reducere diarré så overbevisende, at en afledt effekt kan være en mere effektiv dosering af kemoterapien og dermed et bedre behandlingsmæssigt udfald og forlænget levetid kan der blive tale om et helt andet perspektiv og en sandsynligvis langt højere prissætning. Jeg kan anbefale på vores hjemmeside under Investor/Calendar events at se Helsinns præsentation fra vores Kapitalmarkedsdag 4. sept. 2012, hvor de meget åbent diskuterede de muligheder, de ser for elsiglutid og også klart udtrykte deres høje prioritering af dette program. Under vores aftale med Helsinn er vi berettiget til i alt op til 140 mio. EUR i milepælsbetalinger, hvoraf vi har modtaget 14 mio. EUR. Vi kan ikke sige, hvordan de resterende 126 mio.eur fordeler sig, men der er yderligere kliniske milepæle, som vil udløse en betaling Er man hos Zealand Pharma skuffet/bekymret over den beskedne interesse for aktien/lave omsætning? Eftersom lav omsættelighed kan være til hindring for en effektiv prisfastsættelse af vores aktie, er det naturligvis i vores interesse af hensyn til vores aktionærer, at likviditeten øges. For en del store, udenlandske investorer er lav likviditet også en begrænsende faktor for at kunne investere. Når det er sagt, er vores likviditet forbedret betydeligt i løbet af 2012, så den daglige omsætning i dag ligger omkring 10x højere end i slutningen af Sukkeralf De store pharmaselskaber vil gerne være med fra den tidlige fase - er det også jeres ønskescenarie eller hvor langt ønsker i at tage kommende kandidater? Vil Zealand fremadrettet gå efter nye partneraftaler hvor der bibeholdes flere rettigheder. F.eks geografiske områder hvor man selv vil stå for salget. Det kunne også være co development i en eller anden grad for at bibeholde en større del af indtjeningen. Eller vil i fortsat udelukkende gå efter rene royalties/milestones aftaler Zealand er en partnerorienteret virksomhed med kernekompetencer inden for opfindelse og udvikling af nye peptid-lægemidler. Vi har ingen planer om at

7 opbygge en egen salgsstyrke, og når vi i vores aftaler med Helsinn og Boehringer Ingelheim har bevaret kommercielle rettigheder i visse lande, er det alene for at bevare en større del af den forventede værditilvækst i selskabet. Jo længere en lægemiddelkandidat kommer i udviklingen og dermed jo nærmere kommercialisering, jo mere værdi får kommercielle rettigheder, der på et senere tidspunkt kan sælges fra til en højere pris. Hvis Lyxumia og senere Lixilan bliver den succes, vi håber og tror, vil Zealand stå til at modtage betydelige royaltyindtægter. Under et sådan scenarie, vil det klart give mening at indgå partneraftaler, hvor vi antager en mere aktiv rolle og/eller cofinansierer en del af den kliniske udvikling for derved at bære en del af risikoen og bevare en større del af værditilvæksten i form af en større andel af de kommercielle rettigheder til vores peptid-kandidater i længere tid og/eller gennem højere royalties. Generelt sker der i disse år betydelige skred hos de store medicinalselskaber i deres tilgang til at indgå partneraftaler. For manges vedkommende er egne forskningsorganisationer skåret ned til trods for, at der er udsigt til et vedvarende stort behov for at sikre tilgangen af nye produkter til deres pipelines. Det betyder, at der hos flere store medicinalselskaber åbnes op for en accept af nye måder at samarbejde med attraktive biotek-selskaber på. I havde overskud i 2011, får det også i Og 2013 ser ud til at ende med et overskud op mod 100 mio dkk. Vil i begynde at betale udbytte efter Lyxumia er blevet godkendt? Zealand var lønsom i 2011 og vi forventer et overskud også i 2012 for begge år baseret på milepælsbetalinger under vores partneraftaler. Vores finansielle guidance for 2013 vil blive offentliggjort i forbindelse med vores årsrapport for 2012, der udsendes 15. marts i år. Der forventes en godkendelse af Lyxumia i Europa i starten af 2013, men i Europa ligger der herefter pris- og tilskudsforhanlinger i de enkelte lande, så Sanofis lancering vil ske gradvist i løbet af året. Hvis Lyxumia bliver et betydelig success, vil det på sigt kunne generere betydelige indtægter til Zealand Pharma. Hvordan disse indtægter vil blive anvendt i relation til at sikre fortsat værditilvækst i vores pipeline og forretning og om en andel vil blive udbetalt til vores aktionærer er det endnu for tidligt at sige.

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 3. juli 2013 Med VP Hanne Leth Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 3. juli 2013 Med VP Hanne Leth Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 3. juli 2013 Med VP Hanne Leth Hillman Transcript Live Q and A Zealand Pharma VP Hanne Leth Hillman, 3. juli 2013 Zealand Pharma Q&A Session begynder kl. 17.00 Dansk tid I kan stille

Læs mere

Q&A Zealand Pharma 18. november 2011 Med VP Hanne Leth Hillmann

Q&A Zealand Pharma 18. november 2011 Med VP Hanne Leth Hillmann Q&A Zealand Pharma 18. november 2011 Med VP Hanne Leth Hillmann Transcript Live Q and A Q3 Zealand Pharma - Hanne Leth Hillmann ProInvestor er stolte over at kunne byde velkommen til Zealand Pharma i denne

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8TH OF APRIL 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 8TH OF APRIL 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with Hanne Leth Hillman, the 8th of April 2016 Vi starter Q&A kl. 13. Hej Britt og Hanne, Er I online? ja Velkommen til CEO Britt Meelbye og IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 24TH OF MARCH 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 24TH OF MARCH 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 24th of March 2017 Henrik Munthe- Brun Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, er du online? Ja, jeg sidder klar. Fint. Vi starter om 2 minutter. :-) Velkommen

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 18th of November 2016 Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, Er du online? Hej Helge, jeg er online nu. VH, Fint..Vi starter om et minut. :-) Velkommen til

Læs mere

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen?

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Af Hanne Leth Hillman, direktør for IR og kommunikation Computershare, Kick-off af Generalforsamlingen 2016 17. november 2015 Zealand

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015 Konklusion Zealand Pharma er inde i en særdeles vigtig fase. Lyxumia (GLP-1 produkt i lighed med Victoza fra Novo Nordisk; stofnavn Lixisenatid) er nu godkendt i mere end 50 lande og markedsføres i over

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 2ND OF SEPTEMBER 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 2ND OF SEPTEMBER 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 2nd of September 2016 Denne online Q&A starter kl. 15. Hej Helge Jeg er klar! Super. Velkommen til Hanne Leth Hilmann til vores online Q&A chat. Jeg ville

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Selskabet besidder en spændende pipeline omkring udvikling af medicin baseret på peptider. GLP-1 produktet Lyxumia er godkendt i over 50 lande og sælges

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 14TH OF SEPTEMBER 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 14TH OF SEPTEMBER 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN ranscript Live Q and A Zealand Pharma with, the 14th of September 2017 Denne session starter kl. 14. Hej Britt, er du online? Ja, jeg er her Velkommen til CEO Britt Meelbye Jensen fra Zealand Pharma. Tak.

Læs mere

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr.

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr. Selskabsmeddelelse Nr. 48 / 2015 Zealand delårsrapport for de første ni måneder af 2015 (ikke revideret): Regnskabsmæssigt resultat som forventet med væsentlig fremdrift i produktporteføljen Lyxumia -

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 29. september 2014

Analyse af Zealand Pharma 29. september 2014 Konklusion Zealand Pharma er inde i en spændende fase med markedsføringen af virksomheden første produkt, Lyxumia til behandling af type 2 diabetes. Produktet er licenseret til Sanofi, som varetager salg

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 17. november 2016

Analyse af Zealand Pharma A/S 17. november 2016 Aktieinfo fastholder langsigtet køb på Zealand Pharma fordi: Lyxumia er godkendt i mere end 60 lande og markedsføres i 45 af disse. Partnerens (Sanofi) salg er dog fortsat på et skuffende lavt niveau.

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 13TH OF NOVEMBER 2015 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 13TH OF NOVEMBER 2015 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 13th of November 2015 Kære ProInvestor Blot for at sige, at jeg glæder mig til chatten senere i dag. Venligst, Hanne Tak Hanne. Vi glæder os også til kl.

Læs mere

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at ryste i bukserne. Aktuel kurs: 900,50 DKK.

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at ryste i bukserne. Aktuel kurs: 900,50 DKK. Aktiekommentar Novo Nordisk Køb Uændret Begivenhed: Positiv anbefaling af Zealand Pharmas Lyxumia Baggrund: Konklusion: Aktuel kurs: 900,50 DKK Positiv Lyxumia-anbefaling bør ikke få Novo Nordisk til at

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 13/2011 Zealand Pharma A/S (ikke revideret) -- Fremgang i pipelinen; hovedproduktet Lyxumia til behandling af type 2- diabetes er på vej mod en registreringsansøgning i Europa senere

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Produktmæssigt er selskabet inde i en særdeles spændende fase. Lyxumia er nu godkendt i mere end 50 lande, og samarbejdspartneren Sanofi markedsfører produktet

Læs mere

ZEALAND VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION

ZEALAND VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION ZEALAND VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION InvestorDagen Ålborg 26. november 2013 Dansk Aktionærforening ZEALAND PHARMA DISCLAIMER This presentation does not constitute or form part of and should not be construed

Læs mere

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 37 / 2015 Zealands delårsrapport for 1. halvår 2015 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Voksende lixisenatid (Lyxumia

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.).

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.). Selskabsmeddelelse Nr. 20/2013 A/S Nettoresultat for de første seks måneder af 2013 blev -104 mio. kr. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde 404 mio. kr. pr. 30. juni 2013 I 1. halvår 2013 indledte

Læs mere

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 Selskabsmeddelelse Nr. 5 / 2016 Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 2015 blev et skelsættende år for Zealand med store fremskridt for både

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 17/2014 Betydeligt forbedret nettoresultat på -2 mio. kr. (2013: -139 mio. kr.) Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Højere indtægter fra milepælsbetalinger

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 24. juni 2014

Analyse af Zealand Pharma 24. juni 2014 Konklusion Virksomhedens aktivitet er opfindelse og udvikling af lægemidler, baseret på peptider. De sygdomme, som søges behandlet med sådanne nye lægemidler, ligger primært i det kardio-metaboliske segment,

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR

ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR ZEALAND ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR v/ Hanne Leth Hillman, underdirektør og chef for IR og kommunikation InvestorDagen, København 18. marts 2015 ZEALAND PHARMA ANSVARSFRASKRIVELSE

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 4. april 2016

Analyse af Zealand Pharma 4. april 2016 Aktieinfo fastholder langsigtet køb på Zealand Pharma fordi: Selskabet råder over en spændende pipeline af ny medicin baseret på peptider. Lyxumia (GLP-1) er som selskabets første produkt godkendt og sælges

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S ÅRSBERETNING 2015 Fra peptid til patient Zealand Pharma A/S Vores virksomhed Vores portefølje Selskabsforhold Kort om Zealand og vigtige begivenheder Værdiskabelse i Zealand Hoved- og nøgletal samt forventninger

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 14/2013 A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Helt som forventet blev nettoresultatet for kvartalet -57 mio. kr. (EUR -8 mio.) Likvide beholdninger og værdipapirer

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 9/2014 A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) I januar modtog Zealand en milepælsbetaling på 81 mio. kr. (USD 15 mio.) knyttet til Sanofis opstart af fase III-studier

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 4. september 2017

Analyse af Zealand Pharma A/S 4. september 2017 Zealand Pharma er en langsigtet attraktiv investeringscase fordi: Zealand har nu to produkter godkendt og på markedet i USA og Europa. Partneren er Sanofi, der forestår salgsudrulningen. Sanofi har opnået

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 13. september 2016

Analyse af Zealand Pharma A/S 13. september 2016 Aktieinfo fastholder langsigtet køb på Zealand Pharma fordi: Lyxumia er godkendt i 60 lande og markedsføres i 42 af disse. Partnerens (Sanofi) salg er dog fortsat på et skuffende lavt niveau. Samme produkt

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 6. juni 2016

Analyse af Zealand Pharma A/S 6. juni 2016 Aktieinfo fastholder langsigtet køb på Zealand Pharma fordi: Den 25-05-2016 stemte et ekspertpanel under de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) med stemmerne 12-2 for at indstille iglarlixi (et kombinationsprodukt

Læs mere

revolutionary health solutions

revolutionary health solutions revolutionary health solutions Med afsæt i vores peptid-ekspertise og med Lyxumia på markedet arbejder vi målrettet for at levere nye innovative lægemidler til gavn for patienter og vores øvrige interessenter

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 13. april 2015

Analyse af Zealand Pharma 13. april 2015 Konklusion Selskabet er inde i en særdeles spændende fase. Lyxumia (GLP-1 produkt i lighed med Victoza fra Novo Nordisk; stofnavn Lixisenatid) er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres i over 30

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 29. juli 2012

Analyse af Zealand Pharma 29. juli 2012 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er blevet godkendt i EU, Japan, Australien og Mexico. I USA pågår evalueringen af anmodningen om godkendelse. Produktrettighederne ejes af Sanofi, men Lyxumia

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 31. marts 2017

Analyse af Zealand Pharma A/S 31. marts 2017 Aktieinfo fastholder langsigtet køb på Zealand Pharma fordi: GLP-1 stoffet lixisenatide er nu godkendt til brug som enkeltstående produkt og i kombination med Lantus i USA og EU. Salget skal rulles ud

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret)

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 16 / 2016 Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat i overensstemmelse med forventningerne til helåret - Omsætning på 6,5 mio. kr., hvoraf

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 26. april 2011

Analyse af Zealand Pharma A/S 26. april 2011 Konklusion I 2011færdiggøres undersøgelser og dokumentation for Lixisenatide, hvor sanofi-aventis er partner. Udfaldet er en Enten-Eller situation, og intet tyder på væsentlige problemer. Cash Burn fortsætter

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn).

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn). Selskabsmeddelelse Nr. 33 / 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (ikke revideret) Regnskabsresultat som forventet, og i juli blev det første lægemiddel, som er opfundet af Zealand, godkendt i USA Omsætning

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 6. oktober 2011

Analyse af Zealand Pharma 6. oktober 2011 Konklusion Den første lægemiddelkandidat, Lyxumia (diabetes 2; GLP-1 agonist) forventes indsendt til registrering af partneren, Sanofi, i Q4 angående EU og følges af Japan medio 2012. Ansøgning i USA påregnes

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Derfor bliver Tresiba godkendt i USA. Aktuel kurs: 1002,00 DKK. Uændret

Aktiekommentar. Novo Nordisk Køb. Derfor bliver Tresiba godkendt i USA. Aktuel kurs: 1002,00 DKK. Uændret Aktiekommentar Novo Nordisk Køb Uændret Begivenhed: Hjerte-kar-studie vedrørende Tresiba og Ryzodeg Baggrund: Derfor bliver Tresiba godkendt i USA Aktuel kurs: 1002,00 DKK Vi fastholder Køb på Novo Nordisk.

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 08/2011 Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) -- I perioden er yderligere positive fase III resultater offentliggjort for lixisenatide til type 2

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 389, tirsdag den 26. februar 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 26. februar 2013. I mødet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010 Selskabsmeddelelse Nr. 02/2011 10. februar 2011 Zealand Pharma realiserede i regnskabsåret 2010 en omsætning på DKK 87,4 mio. mod DKK 25,3 mio. i 2009 og et underskud før skat på DKK 104,6 mio. Omsætningen

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Forsidefoto: model af peptidstruktur Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, Ledelsens beretning 4 6 1 11 11 12 13 14 15 2 27 32 41 43 44 46 5 54 56 Kort

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends IR BEST PRACTICE Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends AGENDA Kl. 15.30 16.00 Præsentation af opdaterede IR Best Practice-anbefalinger v/ Flemming Ole Nielsen, IR Director, DSV og

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

BioPorto. BioPorto efter FDA-svar: en ny dagsorden

BioPorto. BioPorto efter FDA-svar: en ny dagsorden BioPorto BioPorto efter FDA-svar: en ny dagsorden Investordagen 07.06.2016 Forward looking statements This presentation contains forward-looking statements. Words such as believe, expect, may, plan, strategy,

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 17. april 2013 Asger Aamund Bestyrelsesformand 2 Væsentlige begivenheder Ny IMVAMUNE leveringskontrakt til værdi af 1,3 mia. kr. netop indgået med USA Succesrigt arbejde med optimering

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013 Topotarget A/S Aktionærmøde juni 2013 Safe harbor statement Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S' forventninger til udviklingen af selskabets kliniske

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Saniona. 700% værdistigning på 2 år. 8. april 2016 KURSFORVENTNINGER INVESTERINGSCASEN KURSTRIGGERS. KURSUDVIKLING 12 måneder VIRKSOMHEDSPROFIL

Saniona. 700% værdistigning på 2 år. 8. april 2016 KURSFORVENTNINGER INVESTERINGSCASEN KURSTRIGGERS. KURSUDVIKLING 12 måneder VIRKSOMHEDSPROFIL Anledning: Opstart af overvågning + 20% +100% 700% værdistigning på 2 år Det danske selskab har på sine 2 år som børsnoteret selskab formået at syvdoble sin markedsværdi. Vi forventer, at vil fortsætte

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Zealand Pharma går på børsen

Zealand Pharma går på børsen aktieudbud 2010 Zealand Pharma går på børsen Udvikling af peptidbaserede lægemidler til stofskiftesygdomme (diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme om zealand pharma Zealand Pharma

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere