Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman"

Transkript

1 Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl Dansk tid IR Moderator Om 15 min begynder live Q&A med fra Zealand Pharma. Vi har fået mere end 25 spørgsmål ind så stay tuned IR Moderator er du der? ja, det skulle jeg mene ;-) IR Moderator Godt så vil vi gerne byde og Zealand Pharma velkommen til denne live Q&A session. Vi har fået rigtig mange spørgsmål ind. Så lad os kaste os ud i det. De første spørgsmål handler om Lyxumia collersteen RBJ Hej. Tak for initiativet og for at I stiller op her. Kan I uddybe lidt nærmere hvad der sker mht. US-filing vedr. Lyxumia? Jeg har set i jeres webcast fra NewYork (ultimo november) at timeline hed december Vi har ikke hørt noget om US filing af Lyxumia som ellers var ventet i dec. Skal vi udlede at FDA ikke kunne acceptere ansøgningen? Udmeldte forventninger fra Sanofis og dermed også fra vores side har hidtil været, at indsendelse af registreringsansøgning på lixisenatid i USA var planlagt til december I forbindelse med sin Q3-rapportering ændrede Sanofi imidlertid kommunikationspolitik vedrørende registreringsprocessen i USA, så den nu er helt på linje med kommunikationen omkring den europæiske ansøgning. Det betyder, at Sanofi og det må vi naturligvis respektere nu først vil meddele, når FDA har accepteret registr registreringsansøgningen på lixi, hvilket de har 60 dage til efter modtagelse. I forbindelse med en R&D update fra Sanofi på JPMorgan Healthcare Conferencen her i San Francisco, hvor Zealand også er inviteret til at præsentere, blev det i går bekræftet, at der forventes en accept fra FDA i løbet af 1. kvt. 2013, hvilket indikerer, at alt forløber som planlagt inklusiv også interim-resultaterne af det store kardiovaskulære sikkerhedsstudie på lixisenatid, ELIXA, som var planlagt som en del af U del af USA ansøgningen. FDA har fået interim data fra det store 6000 patienter ELIXA kardiovaskulære studie. Vil de interim data blive publiceret for omverden i nær fremtid? Jeg tror ikke, at Sanofi vil publicere data fra dette studie, før de endelige resultater foreligger engang forventeligt ultimo Eftersom interim sikkerhedsresultater fra ELIXA vil indgå i registreringsansøgningen i USA, må det dog forventes, at denne del vil blive offentliggjort af FDA sammen med øvrige dokumenter forud for

2 fillandkill fillandkill en paneldiskussion. Ud af de 41 mio euro i kan få de 2 første år af aftalen om ZP2929, hvor meget er så udestående? Og betyder det i helt automatisk vil få det beløb i 2013? Jeg burde sige; en eventuel paneldiskussion, for selvom det synes sandsynligt vides det jo ikke med bestemthed, om FDA vil have en paneldiskussion forud for en afgørelse. Er der tilknyttet en milestone ved opstart af kombi forsøg med Lyuxima/Lantus? Kan du ridse op for os hvordan den udestående milestonepakke på lyxumia er fordelt. Og hvor meget af det kan potentielt opnås i 2013 IR Moderator vent bare med ZP2929 svaret. Der kommer flere spørgsmål til det stof investor1989 fillandkill BiopOrBust fillandkill Ok, så følger samlet svar vedrørende milepæle under Sanofi-samarbejdet på lixi: Vi kan ikke give specifikke anvisninger på, hvordan den resterende milepælspakke på Lyxumia er fordelt. Hvad vi har meldt ud hidtil er, 1) at der ikke knytter sig en betaling til en godkendelse af produktet i Europa, 2) at der af de resterende mulige betalinger på 215 mio. USD knytter sig 40 mio. USD til en depotformulering af lixi, der ikke aktuelt er i udvikling, at 3) langt hovedparten af den resterende pakke knytter sig til kombinationsproduktet og at betalingerne dækker såvel udviklings-, regulatoriske og salgsmilepæle. Har i nogle forventninger til hvor hurtigt Sanofi vil kunne udrulle Lyxumia?? Vil de angribe alle potentielle Lantus patienter med det samme efter godkendelsen eller hvordan?? Hvornår regner i med substantibilitet, altså hvor royalty indtægter fra Lyxumia vil kunne dække jeres driftsomkostninger? ? Hvor hurtig efter en europæisk godkendelse vil en diabetes patient kunne få udleveret Lyxumia på et apotek? Det primære sigte for Lyxumia som stand-alone pen er som kombinationsbehandling til patienter, der allerede er i behandling med Lantus. Det drejer sig om ca. 4 mio. Type-2 diabetikere, og heraf er ca 50% ikke velkontrolleret med Lantus alene og de fleste kæmper med vægtproblemer. Vi kan ikke sige noget konkret om forventet udrullering, kun at vi mener Sanofi på denne del af markedet står meget stærkt. Vi har ikke givet finansiel guidance udover for Guidance for 2013 vil blive offentliggj o Hvad er salgspotentialet for Lyxumia. Og hvor hurtigt et uptake forventes der? Hertil kommer, at diabetespatienter ikke er ens, og at der derfor ikke er tale om, at én glp-1 agonist er lige god til behandling af alle patienter. Eksempelvis har mange patienter i Japan og andre steder i Asien store problemer med det måltidsbetingede blodsukker, som Lyxumia har vist sig meget effektiv til at kontrollere. Hvad estimere analytikerne det årlige salg af Lyxumia til at blive? Både som mono og combi terapi? Jeg kan ikke kommentere på forventet uptake, blot referere til, at Sanofi har en af de største salgstyrker inden for diabetes - og at de er meget dedikerede til Lyxumia. I Europa, hvor den første lancering forventes, tager det imidlertid tid at få prisforhandlinger på plads i de enkelte lande.

3 RBJ RBJ Der har gennem det sidste år været en løbende opjustering af konsensusestimater på årligt topsalg af Lyxumia. Aktuelt mener jeg, at det ligger på omkring 900 mio. USD (svarende til ca. 5 mia. DKK). I samme forbindelse vil jeg erindre om, at Zealand ifølge aftalen med Sanofi er berettiget til lave, trinvist stigene tocifrede royaltyprocenter af Lyxumia-salget. For kombinationsproduktet ligger det noget højere, i niveauet 2,4 mia. USD (svarende til ca. 13,5 mia. kr.) Eksempelvis ligger de internationale investeringshuse, SocGen og JPMorgan meget højt i deres forventninger med estimeret årligt topsalg i niveauet 3,8 9,2 mia. USD. Hvad er forskellen på Sanofis kombi af lyxumia/lantus vs Novos kommende kombi? Når jeg anfører, at estimaterne ligger højt, skal det ikke tages som udtryk for, at jeg ikke mener, at det er sandsynligt, blot at det ligger højt i forhold til konsensus. Hvor stort et klinisk program vil understøtte Lyxumia/Lantus combi forsøge? Først og fremmest er der behandlingsmæssige forskelle på de to produkter, der kombineres. Både i effekt- og i risiko-profil afviger lixisenatid (Lyxumia) fra liraglutid (Victoza) ligesom degludec (Tresiba) er forskellig fra insulin glargin (Lantus). Herunder har Lyxumia i flere kliniske studier vist en udpræget effet på blodsukkeret efter et måltid, det såkaldte post-prandiale blodsukker, hvilket lader grund til at tro, at denne glp-1 er særligt effektiv i kombination med basal insulin Hvilke styrker og svagheder ser du ved Lyxumia frem for markedslederen Victoza? Basal insulin virker primært på det fastende blodsukker mellem måltider, og for en øget effekt på HbA1C (langtidsblodsukkeret), må både prandialt og fastende blodsukker kontrolleres optimalt. Med insulin alene øges risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukker) med øget insulindosering. Jeg fortsætter lige mit svar vedr. kombien: Hertil kommer, at Novo arbejder med en præmix-formulering af sit kombinationsprodukt, hvor der er et fast forhold mellem mængden af Victoza og mængden af insulin, således at øget dosering af insulin automatisk giver øget dosering af Victoza. Sanofi har valgt en anden model med en prioriteret fix-flex kombinationspen, der vil give læger mulighed for at opdosere insulin-behandlingen uden dermed at ændre doseringen af Lyxumia. Eftersom type 2-diabetes er en kronisk og fremadskridende sygdom har langt de flest patienter i insulinbehandling brug for løbende at blive sat op i insulindosering. Fsva. forskelle mellem Lyxumia og Victoza, så er der tale om hhv. en langtidsvirkende og en korttidsvirkende glp-1 agonist. Lyxumia har vist optimal effekt ved én gang daglig dosering, men har en hurtigere off-effect på receptoren, hvilket mere ligner profilen på det natuligt forekommende glp-1 hormon. Korttidsvirkende glp-1 agonister tæller ud over Lyxumia, kun Byetta til to gange daglig behandling, og disse stoffer har vist en bedre effekt på ventrikeltømning, der også er en væsentlig faktor ved behandling af diabetes og med relevans især for kontrol af måltidsrelateret blodsukker. IR Moderator Tak. Så går vi videre til ZP2929 og resten af pipelinen

4 investor1989 Vedrøende ZP2929 og Boehringer Ingelheim aftalen: Er det korrekt at i mangler 14 mio. Euro i betaling fra BI inden 30/ når forskningsaftalen udløber? Hvordan ser i på muligherne for licensaftale på endnu en produktkandidat og er der mulighed for at i forlænger forskningssamarbejdet? investor1989 investor1989 BiopOrBust På fastende blodsukker synes Victoza som en langtidsvirkende glp-1 agonist at være lidt mere effektiv end Lyxumia. Dog er der ikke lavet direkte head-to-head studier, så der er intet klinist bevis. I forbindelse med vores Q3-meddelelse sidst i november guidede vi for yderligere 14 mio. EUR som forventede betalinger under samarbejdet med Boehringer Ingelheim på 12 måneders sigte. Det er endnu for tidligt at sige noget om udsigterne for en forlængelse af vores samarbejde, men jeg kan bekræfte, at det forløber rigtig godt. Hvis ZP2929 i 2013 tages i phase II og der (sandsynligvis) følger en milepælsbetaling med. Denne vil i så fald være udover de 14 mio. Euro i har tilgode vedrørende forskningssamarbejdet, er det korrekt? De 14 mio. EUR, som der forventes modtaget under samarbejdet med Boehringer Ingelheim i de næste 12 måneder dækker såvel forsknings- og omkostningsfunding samt milepælsbetalinger. Vil BI køre både diabetes og fedme studier med ZP2929? Der synes at være analytikere der tror det nærmest kun er et fedme stof Af vores meddelelser og af vores pipeline fremgår det, at ZP2929 er i fase I udvikling med sigte på at evaluere denne lægemiddelkandidat til behandling af type 2-diabetes og/eller fedme, så begge indikationer er en del af Boehringer Ingelheims planlægning. ZP1848 og Danagaptide... Er det i 2013 at der enten kommer nye studier eller partneraftaler på disse 2 stoffer? De har virket ret døde, især i hele 2012 har de været fuldstændig døde... Hvilke indikationer vil i rette dem imod? Er der tale om phase II forsøg, og har i aktive partnerdialoger på disse stoffer?? SKAL der en partner ind over Danagaptide og ZP1848 for at disse stoffer vil komme i fase 2a? Når der har være forholdsvis stille på kommunikationsfronten vedrørende disse to pipeline-produkter i 2012 skyldes det for danegaptids vedkommende, at vi har lavet en del yderligere præklinisk udvikling for at evaluere muligheder og potentiale inden for kardiobeskyttelse og for begge produkter at vi løbende har diskuteret og evalueret kliniske og kommercielle scenarier med mulige fremtidige partnere. Der kan i 2013 forventes en afklaring vedrørende det videre forløb for begge disse stoffer. Ikke nødvendigvist. Det vil afhænge af vores endelige vurderinger af forskellige muligheder og potentiale. Vi har den fornødne kapacitet og de fornødne kompetencer til selv at tage ét af disse produkter til næste trin i udviklingen og dermed bevare den fulde værdi længere. IR Moderator Tak. Så kommer der her et spørgsmål der skabte en del debat kort for jul collersteen Kan I knytte et par kommentarer til den mindre tumult kort før jul omkring aktiesalg fra en af jeres store investorer - endda så kort tid efter nyheden fra

5 EMEA/CHMP. De ville sælge og så alligevel ikke - ergo kan vi så forudsætte, at der ikke er/var købere til de aktier der ønskes solgt? Jeg vil gerne starte med at beklage den uhensigtsmæssige spekulation, der var udfaldet af det annoncerede aktiesalg. Herudover må jeg præcisere, at aktiesalget var et aktionæranliggende og således ikke noget, som vi som selskab var direkte involveret i. Jeg kan dog sige, at eftersom en stor del af vores aktier, over 70%, har ligget hos de investorer, der var med i selskabet før børsnoteringen i november 2010, har den daglige handel i vores aktie har været forholdsvis lav, og det har således også været vores interesse med sigte på at gavne alle aktionærer, at der blev taget tiltag til at øge likviditeten. Eftersom det samtidig er en helt naturlig transision at se ventureinvestorer mindske deres ejerandel efter en betydlig milepæl, som CHMP anbefalingen udgjorde, så indgik et par af vores større aktionærer en aftale med en bank om at afsætte en del af deres aktier. Jeg er ikke i en position til at udtale mig om, hvorfor salget blev trukket tilbage, men det kan være, at sælgerne ikke mente, at kursen var rigtig. Efterfølgende har vores største aktionær, Sunstone Capital, der ejer mere end 25% af vores aktier, imidlertid solgt aktier til Biotech Value Fund i USA på kurs 90. Vi er meget glade for at have fået BVF, der er en seriøs, indsigtsfuld og langsigtede investor ind som aktionær, og der er ingen tvivl om, at de vil være interesserede i at købe yderligere op i vores aktie. Håber, at mit svar giver lidt mere klarhed. IR Moderator Tak det gjorde det IR Moderator Det var alt vi nåede for denne omgang. Vi siger derfor mange tak til og Zealand Pharma for at stille op. Der var rigtig mange gode spørgsmål og detaljerede svar. Noget vi som investorer sætter stor pris på IR Moderator Desværre nåede vi ikke igennem alle spørgsmål. Vi har derfor aftalt med at vi sender de resterende spørgsmål videre, og så vil hun besvare dem over de nærmeste dage. Vi vil derefter uoloade svarene i debatten. Jeg kan også referere til MedWatch, som bragte et interview med Sunstone partner, Peter Benson, efter salget - og hvilket også blev kommenteret her på ProInvestor. Fra min side også et stort tak for de mange indsigtsfulde spørgsmål og til ProInvestor for at formidle muligheden for denne session. IR Moderator Tak for i dag og på gensyn næste gang Ekstra spørgsmål og svar Sukkeralf Hvis EMA giver grønt lys for Lyxumia, hvorledes ser i så mulighederne for prissætning i EU landende set i forhold til andre GLP1 lægemidler? Den kommercielle strategi for Lyxumia og herunder beslutninger vedr. prissætning ligger hos Sanofi. Når den Europæiske Kommission efter al sandsynlighed endeligt godkender Lyxumia her inden for den nærmeste fremtid, vil næste skridt være endelige prisforhandlinger med de enkelte landes sundhedsmyndigheder.

6 Sukkeralf For tiden tales der meget om, at den største bekymring er forhandlinger om sygeforsikringer/tilskudordning er blevet et større problem. Hvis Lyxumia bliver godkendt hvorledes står i så med henblik på disse forhandlinger Igen må jeg referere til, at prissætning og diskussioner om tilskud ligger hos Sanofi, men det vil være en rimelig forudsætning at antage samme tilskudsmæssige kategorisering for Lyxumia som for Victoza og Bydureon. investor1989 Vedrørende Elsiglutide: Hvornår i 2013 forventer i at Helssinn præsenterer phase IIa data? Vil næste step blive et godkendelsesstudiet (phase III / phase IIb) og der vil være milestone knyttet til opstart heraf?? Eller hvad er jeres fornemmelse af hvilken vej Helsinn vil? Plextoren Det igangværende fase IIa-studie forventes ganske rigtigt afsluttet i 2013, men vi kan ikke give nogen nærmere guidance for, hvornår data her fra vil blive præsenteret. Når de primære/overordnede resultater foreligger, kan offentliggørelse forventes i form af en selskabsmeddelelse fra Zealand. Afhængigt af resultaterne af fase IIa-studiet vil Helsinn beslutte, om næste skridt skal være et fase IIb- eller et fase III-studie. Deres overvejelser går i retning af, om elsiglutid kan blive mere end en paliativ behandling til at afhjælpe en alvorlig bivirkning ved kemoterapi og dermed forbedre livskvaliteten for kræftpatienter. Hvis elsiglutid kan reducere diarré så overbevisende, at en afledt effekt kan være en mere effektiv dosering af kemoterapien og dermed et bedre behandlingsmæssigt udfald og forlænget levetid kan der blive tale om et helt andet perspektiv og en sandsynligvis langt højere prissætning. Jeg kan anbefale på vores hjemmeside under Investor/Calendar events at se Helsinns præsentation fra vores Kapitalmarkedsdag 4. sept. 2012, hvor de meget åbent diskuterede de muligheder, de ser for elsiglutid og også klart udtrykte deres høje prioritering af dette program. Under vores aftale med Helsinn er vi berettiget til i alt op til 140 mio. EUR i milepælsbetalinger, hvoraf vi har modtaget 14 mio. EUR. Vi kan ikke sige, hvordan de resterende 126 mio.eur fordeler sig, men der er yderligere kliniske milepæle, som vil udløse en betaling Er man hos Zealand Pharma skuffet/bekymret over den beskedne interesse for aktien/lave omsætning? Eftersom lav omsættelighed kan være til hindring for en effektiv prisfastsættelse af vores aktie, er det naturligvis i vores interesse af hensyn til vores aktionærer, at likviditeten øges. For en del store, udenlandske investorer er lav likviditet også en begrænsende faktor for at kunne investere. Når det er sagt, er vores likviditet forbedret betydeligt i løbet af 2012, så den daglige omsætning i dag ligger omkring 10x højere end i slutningen af Sukkeralf De store pharmaselskaber vil gerne være med fra den tidlige fase - er det også jeres ønskescenarie eller hvor langt ønsker i at tage kommende kandidater? Vil Zealand fremadrettet gå efter nye partneraftaler hvor der bibeholdes flere rettigheder. F.eks geografiske områder hvor man selv vil stå for salget. Det kunne også være co development i en eller anden grad for at bibeholde en større del af indtjeningen. Eller vil i fortsat udelukkende gå efter rene royalties/milestones aftaler Zealand er en partnerorienteret virksomhed med kernekompetencer inden for opfindelse og udvikling af nye peptid-lægemidler. Vi har ingen planer om at

7 opbygge en egen salgsstyrke, og når vi i vores aftaler med Helsinn og Boehringer Ingelheim har bevaret kommercielle rettigheder i visse lande, er det alene for at bevare en større del af den forventede værditilvækst i selskabet. Jo længere en lægemiddelkandidat kommer i udviklingen og dermed jo nærmere kommercialisering, jo mere værdi får kommercielle rettigheder, der på et senere tidspunkt kan sælges fra til en højere pris. Hvis Lyxumia og senere Lixilan bliver den succes, vi håber og tror, vil Zealand stå til at modtage betydelige royaltyindtægter. Under et sådan scenarie, vil det klart give mening at indgå partneraftaler, hvor vi antager en mere aktiv rolle og/eller cofinansierer en del af den kliniske udvikling for derved at bære en del af risikoen og bevare en større del af værditilvæksten i form af en større andel af de kommercielle rettigheder til vores peptid-kandidater i længere tid og/eller gennem højere royalties. Generelt sker der i disse år betydelige skred hos de store medicinalselskaber i deres tilgang til at indgå partneraftaler. For manges vedkommende er egne forskningsorganisationer skåret ned til trods for, at der er udsigt til et vedvarende stort behov for at sikre tilgangen af nye produkter til deres pipelines. Det betyder, at der hos flere store medicinalselskaber åbnes op for en accept af nye måder at samarbejde med attraktive biotek-selskaber på. I havde overskud i 2011, får det også i Og 2013 ser ud til at ende med et overskud op mod 100 mio dkk. Vil i begynde at betale udbytte efter Lyxumia er blevet godkendt? Zealand var lønsom i 2011 og vi forventer et overskud også i 2012 for begge år baseret på milepælsbetalinger under vores partneraftaler. Vores finansielle guidance for 2013 vil blive offentliggjort i forbindelse med vores årsrapport for 2012, der udsendes 15. marts i år. Der forventes en godkendelse af Lyxumia i Europa i starten af 2013, men i Europa ligger der herefter pris- og tilskudsforhanlinger i de enkelte lande, så Sanofis lancering vil ske gradvist i løbet af året. Hvis Lyxumia bliver et betydelig success, vil det på sigt kunne generere betydelige indtægter til Zealand Pharma. Hvordan disse indtægter vil blive anvendt i relation til at sikre fortsat værditilvækst i vores pipeline og forretning og om en andel vil blive udbetalt til vores aktionærer er det endnu for tidligt at sige.

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den

Læs mere

ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR

ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR ZEALAND ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR v/ Hanne Leth Hillman, underdirektør og chef for IR og kommunikation InvestorDagen, København 18. marts 2015 ZEALAND PHARMA ANSVARSFRASKRIVELSE

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends IR BEST PRACTICE Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends AGENDA Kl. 15.30 16.00 Præsentation af opdaterede IR Best Practice-anbefalinger v/ Flemming Ole Nielsen, IR Director, DSV og

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 15 FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT TILFREDSHED MED FØRSTE HALVÅR Vi er tilfredse

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag Januar 2011 Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag DIRF medlemsmøde 26. januar 2011 v/ IR-direktør Steffen Heegaard, Topdanmark Agenda Hvorfor holder Topdanmark KMD? Case - Topdanmarks KMD 2.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Reducer Langsiget anbefaling Hold

Reducer Langsiget anbefaling Hold København d. 2. marts 2001 Lau Svenssen Kortsigtet Anbefaling: Novo Nordisk Reducer Langsiget anbefaling Hold Aktuel kurs 1.640 Novo Nordisk Negativ kursreaktion i vente Novo Nordisk aktien er teknisk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Orphan drugs fordele og ulemper

Orphan drugs fordele og ulemper Orphan drugs fordele og ulemper Hvad er et orphan drug? Hvor mange sjældne sygdomme findes der, hvor mange patienter er involveret, og hvad er de overordnede samfundsmæssige effekter af netop denne voksende

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17%

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17% share KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP--TABLET. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 7% I LOKALE VALUTAER

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere