Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman"

Transkript

1 Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl Dansk tid IR Moderator Om 15 min begynder live Q&A med fra Zealand Pharma. Vi har fået mere end 25 spørgsmål ind så stay tuned IR Moderator er du der? ja, det skulle jeg mene ;-) IR Moderator Godt så vil vi gerne byde og Zealand Pharma velkommen til denne live Q&A session. Vi har fået rigtig mange spørgsmål ind. Så lad os kaste os ud i det. De første spørgsmål handler om Lyxumia collersteen RBJ Hej. Tak for initiativet og for at I stiller op her. Kan I uddybe lidt nærmere hvad der sker mht. US-filing vedr. Lyxumia? Jeg har set i jeres webcast fra NewYork (ultimo november) at timeline hed december Vi har ikke hørt noget om US filing af Lyxumia som ellers var ventet i dec. Skal vi udlede at FDA ikke kunne acceptere ansøgningen? Udmeldte forventninger fra Sanofis og dermed også fra vores side har hidtil været, at indsendelse af registreringsansøgning på lixisenatid i USA var planlagt til december I forbindelse med sin Q3-rapportering ændrede Sanofi imidlertid kommunikationspolitik vedrørende registreringsprocessen i USA, så den nu er helt på linje med kommunikationen omkring den europæiske ansøgning. Det betyder, at Sanofi og det må vi naturligvis respektere nu først vil meddele, når FDA har accepteret registr registreringsansøgningen på lixi, hvilket de har 60 dage til efter modtagelse. I forbindelse med en R&D update fra Sanofi på JPMorgan Healthcare Conferencen her i San Francisco, hvor Zealand også er inviteret til at præsentere, blev det i går bekræftet, at der forventes en accept fra FDA i løbet af 1. kvt. 2013, hvilket indikerer, at alt forløber som planlagt inklusiv også interim-resultaterne af det store kardiovaskulære sikkerhedsstudie på lixisenatid, ELIXA, som var planlagt som en del af U del af USA ansøgningen. FDA har fået interim data fra det store 6000 patienter ELIXA kardiovaskulære studie. Vil de interim data blive publiceret for omverden i nær fremtid? Jeg tror ikke, at Sanofi vil publicere data fra dette studie, før de endelige resultater foreligger engang forventeligt ultimo Eftersom interim sikkerhedsresultater fra ELIXA vil indgå i registreringsansøgningen i USA, må det dog forventes, at denne del vil blive offentliggjort af FDA sammen med øvrige dokumenter forud for

2 fillandkill fillandkill en paneldiskussion. Ud af de 41 mio euro i kan få de 2 første år af aftalen om ZP2929, hvor meget er så udestående? Og betyder det i helt automatisk vil få det beløb i 2013? Jeg burde sige; en eventuel paneldiskussion, for selvom det synes sandsynligt vides det jo ikke med bestemthed, om FDA vil have en paneldiskussion forud for en afgørelse. Er der tilknyttet en milestone ved opstart af kombi forsøg med Lyuxima/Lantus? Kan du ridse op for os hvordan den udestående milestonepakke på lyxumia er fordelt. Og hvor meget af det kan potentielt opnås i 2013 IR Moderator vent bare med ZP2929 svaret. Der kommer flere spørgsmål til det stof investor1989 fillandkill BiopOrBust fillandkill Ok, så følger samlet svar vedrørende milepæle under Sanofi-samarbejdet på lixi: Vi kan ikke give specifikke anvisninger på, hvordan den resterende milepælspakke på Lyxumia er fordelt. Hvad vi har meldt ud hidtil er, 1) at der ikke knytter sig en betaling til en godkendelse af produktet i Europa, 2) at der af de resterende mulige betalinger på 215 mio. USD knytter sig 40 mio. USD til en depotformulering af lixi, der ikke aktuelt er i udvikling, at 3) langt hovedparten af den resterende pakke knytter sig til kombinationsproduktet og at betalingerne dækker såvel udviklings-, regulatoriske og salgsmilepæle. Har i nogle forventninger til hvor hurtigt Sanofi vil kunne udrulle Lyxumia?? Vil de angribe alle potentielle Lantus patienter med det samme efter godkendelsen eller hvordan?? Hvornår regner i med substantibilitet, altså hvor royalty indtægter fra Lyxumia vil kunne dække jeres driftsomkostninger? ? Hvor hurtig efter en europæisk godkendelse vil en diabetes patient kunne få udleveret Lyxumia på et apotek? Det primære sigte for Lyxumia som stand-alone pen er som kombinationsbehandling til patienter, der allerede er i behandling med Lantus. Det drejer sig om ca. 4 mio. Type-2 diabetikere, og heraf er ca 50% ikke velkontrolleret med Lantus alene og de fleste kæmper med vægtproblemer. Vi kan ikke sige noget konkret om forventet udrullering, kun at vi mener Sanofi på denne del af markedet står meget stærkt. Vi har ikke givet finansiel guidance udover for Guidance for 2013 vil blive offentliggj o Hvad er salgspotentialet for Lyxumia. Og hvor hurtigt et uptake forventes der? Hertil kommer, at diabetespatienter ikke er ens, og at der derfor ikke er tale om, at én glp-1 agonist er lige god til behandling af alle patienter. Eksempelvis har mange patienter i Japan og andre steder i Asien store problemer med det måltidsbetingede blodsukker, som Lyxumia har vist sig meget effektiv til at kontrollere. Hvad estimere analytikerne det årlige salg af Lyxumia til at blive? Både som mono og combi terapi? Jeg kan ikke kommentere på forventet uptake, blot referere til, at Sanofi har en af de største salgstyrker inden for diabetes - og at de er meget dedikerede til Lyxumia. I Europa, hvor den første lancering forventes, tager det imidlertid tid at få prisforhandlinger på plads i de enkelte lande.

3 RBJ RBJ Der har gennem det sidste år været en løbende opjustering af konsensusestimater på årligt topsalg af Lyxumia. Aktuelt mener jeg, at det ligger på omkring 900 mio. USD (svarende til ca. 5 mia. DKK). I samme forbindelse vil jeg erindre om, at Zealand ifølge aftalen med Sanofi er berettiget til lave, trinvist stigene tocifrede royaltyprocenter af Lyxumia-salget. For kombinationsproduktet ligger det noget højere, i niveauet 2,4 mia. USD (svarende til ca. 13,5 mia. kr.) Eksempelvis ligger de internationale investeringshuse, SocGen og JPMorgan meget højt i deres forventninger med estimeret årligt topsalg i niveauet 3,8 9,2 mia. USD. Hvad er forskellen på Sanofis kombi af lyxumia/lantus vs Novos kommende kombi? Når jeg anfører, at estimaterne ligger højt, skal det ikke tages som udtryk for, at jeg ikke mener, at det er sandsynligt, blot at det ligger højt i forhold til konsensus. Hvor stort et klinisk program vil understøtte Lyxumia/Lantus combi forsøge? Først og fremmest er der behandlingsmæssige forskelle på de to produkter, der kombineres. Både i effekt- og i risiko-profil afviger lixisenatid (Lyxumia) fra liraglutid (Victoza) ligesom degludec (Tresiba) er forskellig fra insulin glargin (Lantus). Herunder har Lyxumia i flere kliniske studier vist en udpræget effet på blodsukkeret efter et måltid, det såkaldte post-prandiale blodsukker, hvilket lader grund til at tro, at denne glp-1 er særligt effektiv i kombination med basal insulin Hvilke styrker og svagheder ser du ved Lyxumia frem for markedslederen Victoza? Basal insulin virker primært på det fastende blodsukker mellem måltider, og for en øget effekt på HbA1C (langtidsblodsukkeret), må både prandialt og fastende blodsukker kontrolleres optimalt. Med insulin alene øges risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukker) med øget insulindosering. Jeg fortsætter lige mit svar vedr. kombien: Hertil kommer, at Novo arbejder med en præmix-formulering af sit kombinationsprodukt, hvor der er et fast forhold mellem mængden af Victoza og mængden af insulin, således at øget dosering af insulin automatisk giver øget dosering af Victoza. Sanofi har valgt en anden model med en prioriteret fix-flex kombinationspen, der vil give læger mulighed for at opdosere insulin-behandlingen uden dermed at ændre doseringen af Lyxumia. Eftersom type 2-diabetes er en kronisk og fremadskridende sygdom har langt de flest patienter i insulinbehandling brug for løbende at blive sat op i insulindosering. Fsva. forskelle mellem Lyxumia og Victoza, så er der tale om hhv. en langtidsvirkende og en korttidsvirkende glp-1 agonist. Lyxumia har vist optimal effekt ved én gang daglig dosering, men har en hurtigere off-effect på receptoren, hvilket mere ligner profilen på det natuligt forekommende glp-1 hormon. Korttidsvirkende glp-1 agonister tæller ud over Lyxumia, kun Byetta til to gange daglig behandling, og disse stoffer har vist en bedre effekt på ventrikeltømning, der også er en væsentlig faktor ved behandling af diabetes og med relevans især for kontrol af måltidsrelateret blodsukker. IR Moderator Tak. Så går vi videre til ZP2929 og resten af pipelinen

4 investor1989 Vedrøende ZP2929 og Boehringer Ingelheim aftalen: Er det korrekt at i mangler 14 mio. Euro i betaling fra BI inden 30/ når forskningsaftalen udløber? Hvordan ser i på muligherne for licensaftale på endnu en produktkandidat og er der mulighed for at i forlænger forskningssamarbejdet? investor1989 investor1989 BiopOrBust På fastende blodsukker synes Victoza som en langtidsvirkende glp-1 agonist at være lidt mere effektiv end Lyxumia. Dog er der ikke lavet direkte head-to-head studier, så der er intet klinist bevis. I forbindelse med vores Q3-meddelelse sidst i november guidede vi for yderligere 14 mio. EUR som forventede betalinger under samarbejdet med Boehringer Ingelheim på 12 måneders sigte. Det er endnu for tidligt at sige noget om udsigterne for en forlængelse af vores samarbejde, men jeg kan bekræfte, at det forløber rigtig godt. Hvis ZP2929 i 2013 tages i phase II og der (sandsynligvis) følger en milepælsbetaling med. Denne vil i så fald være udover de 14 mio. Euro i har tilgode vedrørende forskningssamarbejdet, er det korrekt? De 14 mio. EUR, som der forventes modtaget under samarbejdet med Boehringer Ingelheim i de næste 12 måneder dækker såvel forsknings- og omkostningsfunding samt milepælsbetalinger. Vil BI køre både diabetes og fedme studier med ZP2929? Der synes at være analytikere der tror det nærmest kun er et fedme stof Af vores meddelelser og af vores pipeline fremgår det, at ZP2929 er i fase I udvikling med sigte på at evaluere denne lægemiddelkandidat til behandling af type 2-diabetes og/eller fedme, så begge indikationer er en del af Boehringer Ingelheims planlægning. ZP1848 og Danagaptide... Er det i 2013 at der enten kommer nye studier eller partneraftaler på disse 2 stoffer? De har virket ret døde, især i hele 2012 har de været fuldstændig døde... Hvilke indikationer vil i rette dem imod? Er der tale om phase II forsøg, og har i aktive partnerdialoger på disse stoffer?? SKAL der en partner ind over Danagaptide og ZP1848 for at disse stoffer vil komme i fase 2a? Når der har være forholdsvis stille på kommunikationsfronten vedrørende disse to pipeline-produkter i 2012 skyldes det for danegaptids vedkommende, at vi har lavet en del yderligere præklinisk udvikling for at evaluere muligheder og potentiale inden for kardiobeskyttelse og for begge produkter at vi løbende har diskuteret og evalueret kliniske og kommercielle scenarier med mulige fremtidige partnere. Der kan i 2013 forventes en afklaring vedrørende det videre forløb for begge disse stoffer. Ikke nødvendigvist. Det vil afhænge af vores endelige vurderinger af forskellige muligheder og potentiale. Vi har den fornødne kapacitet og de fornødne kompetencer til selv at tage ét af disse produkter til næste trin i udviklingen og dermed bevare den fulde værdi længere. IR Moderator Tak. Så kommer der her et spørgsmål der skabte en del debat kort for jul collersteen Kan I knytte et par kommentarer til den mindre tumult kort før jul omkring aktiesalg fra en af jeres store investorer - endda så kort tid efter nyheden fra

5 EMEA/CHMP. De ville sælge og så alligevel ikke - ergo kan vi så forudsætte, at der ikke er/var købere til de aktier der ønskes solgt? Jeg vil gerne starte med at beklage den uhensigtsmæssige spekulation, der var udfaldet af det annoncerede aktiesalg. Herudover må jeg præcisere, at aktiesalget var et aktionæranliggende og således ikke noget, som vi som selskab var direkte involveret i. Jeg kan dog sige, at eftersom en stor del af vores aktier, over 70%, har ligget hos de investorer, der var med i selskabet før børsnoteringen i november 2010, har den daglige handel i vores aktie har været forholdsvis lav, og det har således også været vores interesse med sigte på at gavne alle aktionærer, at der blev taget tiltag til at øge likviditeten. Eftersom det samtidig er en helt naturlig transision at se ventureinvestorer mindske deres ejerandel efter en betydlig milepæl, som CHMP anbefalingen udgjorde, så indgik et par af vores større aktionærer en aftale med en bank om at afsætte en del af deres aktier. Jeg er ikke i en position til at udtale mig om, hvorfor salget blev trukket tilbage, men det kan være, at sælgerne ikke mente, at kursen var rigtig. Efterfølgende har vores største aktionær, Sunstone Capital, der ejer mere end 25% af vores aktier, imidlertid solgt aktier til Biotech Value Fund i USA på kurs 90. Vi er meget glade for at have fået BVF, der er en seriøs, indsigtsfuld og langsigtede investor ind som aktionær, og der er ingen tvivl om, at de vil være interesserede i at købe yderligere op i vores aktie. Håber, at mit svar giver lidt mere klarhed. IR Moderator Tak det gjorde det IR Moderator Det var alt vi nåede for denne omgang. Vi siger derfor mange tak til og Zealand Pharma for at stille op. Der var rigtig mange gode spørgsmål og detaljerede svar. Noget vi som investorer sætter stor pris på IR Moderator Desværre nåede vi ikke igennem alle spørgsmål. Vi har derfor aftalt med at vi sender de resterende spørgsmål videre, og så vil hun besvare dem over de nærmeste dage. Vi vil derefter uoloade svarene i debatten. Jeg kan også referere til MedWatch, som bragte et interview med Sunstone partner, Peter Benson, efter salget - og hvilket også blev kommenteret her på ProInvestor. Fra min side også et stort tak for de mange indsigtsfulde spørgsmål og til ProInvestor for at formidle muligheden for denne session. IR Moderator Tak for i dag og på gensyn næste gang Ekstra spørgsmål og svar Sukkeralf Hvis EMA giver grønt lys for Lyxumia, hvorledes ser i så mulighederne for prissætning i EU landende set i forhold til andre GLP1 lægemidler? Den kommercielle strategi for Lyxumia og herunder beslutninger vedr. prissætning ligger hos Sanofi. Når den Europæiske Kommission efter al sandsynlighed endeligt godkender Lyxumia her inden for den nærmeste fremtid, vil næste skridt være endelige prisforhandlinger med de enkelte landes sundhedsmyndigheder.

6 Sukkeralf For tiden tales der meget om, at den største bekymring er forhandlinger om sygeforsikringer/tilskudordning er blevet et større problem. Hvis Lyxumia bliver godkendt hvorledes står i så med henblik på disse forhandlinger Igen må jeg referere til, at prissætning og diskussioner om tilskud ligger hos Sanofi, men det vil være en rimelig forudsætning at antage samme tilskudsmæssige kategorisering for Lyxumia som for Victoza og Bydureon. investor1989 Vedrørende Elsiglutide: Hvornår i 2013 forventer i at Helssinn præsenterer phase IIa data? Vil næste step blive et godkendelsesstudiet (phase III / phase IIb) og der vil være milestone knyttet til opstart heraf?? Eller hvad er jeres fornemmelse af hvilken vej Helsinn vil? Plextoren Det igangværende fase IIa-studie forventes ganske rigtigt afsluttet i 2013, men vi kan ikke give nogen nærmere guidance for, hvornår data her fra vil blive præsenteret. Når de primære/overordnede resultater foreligger, kan offentliggørelse forventes i form af en selskabsmeddelelse fra Zealand. Afhængigt af resultaterne af fase IIa-studiet vil Helsinn beslutte, om næste skridt skal være et fase IIb- eller et fase III-studie. Deres overvejelser går i retning af, om elsiglutid kan blive mere end en paliativ behandling til at afhjælpe en alvorlig bivirkning ved kemoterapi og dermed forbedre livskvaliteten for kræftpatienter. Hvis elsiglutid kan reducere diarré så overbevisende, at en afledt effekt kan være en mere effektiv dosering af kemoterapien og dermed et bedre behandlingsmæssigt udfald og forlænget levetid kan der blive tale om et helt andet perspektiv og en sandsynligvis langt højere prissætning. Jeg kan anbefale på vores hjemmeside under Investor/Calendar events at se Helsinns præsentation fra vores Kapitalmarkedsdag 4. sept. 2012, hvor de meget åbent diskuterede de muligheder, de ser for elsiglutid og også klart udtrykte deres høje prioritering af dette program. Under vores aftale med Helsinn er vi berettiget til i alt op til 140 mio. EUR i milepælsbetalinger, hvoraf vi har modtaget 14 mio. EUR. Vi kan ikke sige, hvordan de resterende 126 mio.eur fordeler sig, men der er yderligere kliniske milepæle, som vil udløse en betaling Er man hos Zealand Pharma skuffet/bekymret over den beskedne interesse for aktien/lave omsætning? Eftersom lav omsættelighed kan være til hindring for en effektiv prisfastsættelse af vores aktie, er det naturligvis i vores interesse af hensyn til vores aktionærer, at likviditeten øges. For en del store, udenlandske investorer er lav likviditet også en begrænsende faktor for at kunne investere. Når det er sagt, er vores likviditet forbedret betydeligt i løbet af 2012, så den daglige omsætning i dag ligger omkring 10x højere end i slutningen af Sukkeralf De store pharmaselskaber vil gerne være med fra den tidlige fase - er det også jeres ønskescenarie eller hvor langt ønsker i at tage kommende kandidater? Vil Zealand fremadrettet gå efter nye partneraftaler hvor der bibeholdes flere rettigheder. F.eks geografiske områder hvor man selv vil stå for salget. Det kunne også være co development i en eller anden grad for at bibeholde en større del af indtjeningen. Eller vil i fortsat udelukkende gå efter rene royalties/milestones aftaler Zealand er en partnerorienteret virksomhed med kernekompetencer inden for opfindelse og udvikling af nye peptid-lægemidler. Vi har ingen planer om at

7 opbygge en egen salgsstyrke, og når vi i vores aftaler med Helsinn og Boehringer Ingelheim har bevaret kommercielle rettigheder i visse lande, er det alene for at bevare en større del af den forventede værditilvækst i selskabet. Jo længere en lægemiddelkandidat kommer i udviklingen og dermed jo nærmere kommercialisering, jo mere værdi får kommercielle rettigheder, der på et senere tidspunkt kan sælges fra til en højere pris. Hvis Lyxumia og senere Lixilan bliver den succes, vi håber og tror, vil Zealand stå til at modtage betydelige royaltyindtægter. Under et sådan scenarie, vil det klart give mening at indgå partneraftaler, hvor vi antager en mere aktiv rolle og/eller cofinansierer en del af den kliniske udvikling for derved at bære en del af risikoen og bevare en større del af værditilvæksten i form af en større andel af de kommercielle rettigheder til vores peptid-kandidater i længere tid og/eller gennem højere royalties. Generelt sker der i disse år betydelige skred hos de store medicinalselskaber i deres tilgang til at indgå partneraftaler. For manges vedkommende er egne forskningsorganisationer skåret ned til trods for, at der er udsigt til et vedvarende stort behov for at sikre tilgangen af nye produkter til deres pipelines. Det betyder, at der hos flere store medicinalselskaber åbnes op for en accept af nye måder at samarbejde med attraktive biotek-selskaber på. I havde overskud i 2011, får det også i Og 2013 ser ud til at ende med et overskud op mod 100 mio dkk. Vil i begynde at betale udbytte efter Lyxumia er blevet godkendt? Zealand var lønsom i 2011 og vi forventer et overskud også i 2012 for begge år baseret på milepælsbetalinger under vores partneraftaler. Vores finansielle guidance for 2013 vil blive offentliggjort i forbindelse med vores årsrapport for 2012, der udsendes 15. marts i år. Der forventes en godkendelse af Lyxumia i Europa i starten af 2013, men i Europa ligger der herefter pris- og tilskudsforhanlinger i de enkelte lande, så Sanofis lancering vil ske gradvist i løbet af året. Hvis Lyxumia bliver et betydelig success, vil det på sigt kunne generere betydelige indtægter til Zealand Pharma. Hvordan disse indtægter vil blive anvendt i relation til at sikre fortsat værditilvækst i vores pipeline og forretning og om en andel vil blive udbetalt til vores aktionærer er det endnu for tidligt at sige.

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen *

Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen * Bestyrelse Ledelsesberetning og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab Hoved- og nøgletal 1 Årsrapport 2012 Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

Årsskrift 2003. being there Hvad betyder nu det?

Årsskrift 2003. being there Hvad betyder nu det? Årsskrift 2003 being there Hvad betyder nu det? Chen Zexing fra Kina med sin kone og sit barnebarn. Zexing har type 1-diabetes. For mig betyder being there... For mig handler Novo Nordisks løfte om at

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere