zealand pharma årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "zealand pharma årsrapport 2011"

Transkript

1 zealand pharma årsrapport 211

2 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11 Regnskabsmæssige hovedpunkter for Resultatforventninger til Zealand Pharmas lægemiddelpipeline oversigt 13 Væsentlige pipeline-begivenheder forventet i resten af Hoved- og nøgletal for koncernen 15 Kernekompetencer: Innovation og udvikling af peptid-lægemidler 2 En omkostningseffektiv organisation, hvor videnskab, klinisk ekspertise og patientfokus integreres 27 Partnerskaber som en vigtig del af forretningsmodellen 32 Produkter under udvikling til behandling af diabetes/stofskiftesygdomme 41 Produkter under udvikling til behandling af mave-tarmsygdomme 43 Produkter under udvikling til behandling af hjerte-karsygdomme 45 Prækliniske projekter fundamentet for næste bølge af lægemiddelkandidater 46 Ledelse 5 Aktionærforhold 54 Corporate governance og virksomhedens sociale ansvar 58 Risikostyring og intern kontrol Regnskabsberetning 58 Regnskabsberetning for Ledelsespåtegning 62 Den uafhængige revisors erklæringer 63 Årsregnskab 68 Noter Forsidefoto: model af peptidstruktur Glossar 88 Glossar 1

3 Til vores aktionærer Til vores aktionærer Kære aktionær, 211 var et vigtigt år for Zealand Pharma. Omsætning og andre driftsindtægter steg samlet med 94%, og vi sikrede lønsomhed i vores forretning baseret på betalinger fra vores partnere. I vores første hele år som børsnoteret selskab rykkede vi også et skridt nærmere målet om at få vores første produkt på markedet og blive et vedvarende lønsomt biotekselskab. Vores førende opfindelse, peptid-lægemidlet lixisenatid (Lyxumia 1 ) til behandling af type 2-diabetes er nu overgået til registreringsfasen, efter Sanofi i oktober ansøgte de europæiske lægemiddelmyndigheder, EMA om registrering af lægemidlet. Globalt vokser markedet for diabetesbehandling meget stærkt, og vi vurderer, at lixisenatid kan komme til at repræsentere et vigtigt nyt behandlingsvalg for patienter med type 2-diabetes. Lixisenatid tilhører klassen af GLP-1-lægemidler. GLP-1 lægemidler er som en ny behandlingsform til sænkning af blodsukkerniveauer hurtigt blevet et vigtigt alternativ blandt lægemidler til bedre kontrol af diabetes. Vi har en god licensaftale med Sanofi omkring lixisenatid, som er vores opfindelse, og vi er overbeviste om, at Sanofis store dedikation og stærke globale position inden for diabetes er et optimalt udgangspunkt for at gøre dette lægemiddel til en kommerciel succes og sikre en solid indtjening for Zealand Pharma. Vores position inden for diabetesbehandling yderligere styrket gennem alliance med Boehringer Ingelheim Af væsentlig betydning er også, at vi i 211 indgik en aftale med Boehringer Ingelheim om udvikling af en ny type lægemidler til behandling af patienter med diabetes og fedme, inklusiv også vores nye opfindelse, peptid-lægemiddelkandidaten ZP2929. Overvægtige type 2-diabetespatienter udgør et af de hurtigst voksende segmenter af diabetesmarkedet, og ZP2929 har vist potentiale til ikke blot at sikre god blodsukkerkontrol, men også at give et stort og vedvarende vægttab. Zealand Pharma er berettiget til milepælsbetalinger for nye lægemidler, der udvikles under aftalen, og herunder potentielt op til 2,8 mia. kr. (EUR 376 mio.) alene vedrørende ZP2929, samt royalties af det fremtidige salg. Boehringer Ingelheim finansierer alle aktiviteter under samarbejdet. Andre pipelineresultater opnået i 211 En anden milepæl i 211 var, at vi erhvervede de fulde rettigheder til danegaptid tilbage. Danegaptid er en læge-middelkandidat opfundet af Zealand Pharma til behandling af hjerte-karsygdomme. Vi ser en række attraktive muligheder for danegaptid og forbereder næste skridt i udviklingen af dette produkt. Endelig modtog vi mod årets slutning 22,3 mio. kr. (EUR 3 mio.) i milepælsbetalinger fra vores samarbejdspartner Helsinn Healthcare i forbindelse med fortsat vellykket udvikling af elsiglutid, en GLP-2 agonist opfundet af os, og som Helsinn udvikler til forebyggelse af diarré hos kræftpatienter i behandling med kemoterapi. Udvikling og udsigter i 212 Vi glædes over indtil videre i 212 at have set en vedvarende positiv nyhedsstrøm og udvikling af vores pipeline og vores forretning. I februar måned blev der rapporteret fra GetGoal-P studiet, der var det ottende studie i træk med positive top-line resultater under det globale GetGoal fase III-program for lixisenatid (Lyxumia ) til behandling af type 2-diabetes. Dette udløste en milepælsbetaling på 112,5 mio. kr. (USD 2 mio.) fra Sanofi for fuldendelse af programmet. I februar videreførte Helsinn desuden udviklingen af elsiglutid med igangsættelsen af et fase IIa-studie med patienter med tyktarmskræft og betalte os 7,5 mio. kr. (EUR 1 mio.). For hele 212 ser vi frem til fortsat at opbygge værdi i vores partnerskaber, til at videreføre vores internt udviklede lægemiddelkandidater og til at styrke vores pipeline gennem udnyttelse af vores kernekompetencer inden for innovation og udvikling af peptid-lægemidler. Vores finansielle forventninger for helåret viser, at vi fastholder en smidig og fokuseret organisation med sigte på optimalt at balancere vores omkostninger i forhold til de indtægter, vi genererer under vores partnerskaber. I 212 forudser vi lanceringen af det første Zealand Pharma opfundne lægemiddel, hvilket vi forventer vil bringe os til vedvarende lønsomhed. Den succes, vi indtil videre har set for lixisenatid og andre af vores peptid-lægemidler i udvikling, samt det nye partnerskab med Boehringer Ingelheim, er ingen tilfældighed. Det er et bevis på styrken i vores videnskabelige fundament og i vores innovationskraft, samt på at vores forretningsmodel og vores strategi leverer resultater. Vores fortsatte succes afhænger af denne model, af at fastholde førende og konkurrencedygtige kompetencer i vores forsknings- og udviklingsorganisation, af en stærk pipeline af produkter samt af vores evne til at indgå partnerskaber med førende medicinalvirksomheder. Vores største aktiver er vores medarbejdere og vores virksomhedskultur. Sammen med vores dygtige og dedikerede forskere, vores erfarne medarbejdere inden for lægemiddel- og forretningsudvikling, og resten af ledelsesgruppen er vi overbeviste om, at Zealand Pharma har et stærkt fundament for fortsat at frembringe innovative og vigtige nye lægemidler til klinisk brug og med sigte på at skabe værdi for patienter og deres behandlere samt for vores aktionærer. Vi værdsætter også støtten fra vores aktionærer højt, og det er yderst vigtigt for os og resten af ledelsesgruppen at sikre en gennemsigtig og troværdig dialog med vores investorer og andre eksterne interessenter. Hermed ser vi nu frem til vores fælles færd mod varig indtjening og voksende forretningsværdi fra markedsførte Zealand Pharma skabte lægemidler og fra nye lægemiddelkandidater i vores pipeline. David Horn Solomon Administrerende direktør Daan J. Ellens Formand for bestyrelsen 1 Lyxumia er det tiltænkte produktnavn for lixisenatid. Lixisenatid er for nuværende hverken godkendt eller licenseret noget sted i verden. 2 3

4 Kort om Zealand Pharma Globalt førende kompetencer inden for innovation og udvikling af peptid-lægemidler (jf s. 15 for en introduktion til peptid-lægemidler) Terapeutisk fokus på diabetes/stofskiftesygdomme, hjertekarsygdomme og mave-tarmsygdomme Strategisk og kommerciel målsætning: At frembringe nye, effektive og sikre lægemidler til patienter med alvorlige sygdomme, udviklet og kommercialiseret via strategiske partnerskaber for derved at reducere risikoen i vores forretningsmodel og opbygge værdi for aktionærerne Omfattende samarbejdsaftaler med to af verdens førende diabetes-selskaber: Sanofi (SANF:PA) og Boehringer Ingelheim Den førende Zealand Pharma skabte produktkandidat, lixisenatid (Lyxumia ), der er en GLP-1 agonist til én gang daglig dosering og licenseret til Sanofi som en ny behandling af type 2-diabetes, er nu i registreringsfasen i Europa og med planlagt indsendelse af registreringsansøgning i USA i 4. kvartal 212 Syv internt skabte peptid-lægemidler under udvikling, hvoraf de fem er fuldt finansierede under partnerskabsaftaler En solid finansiel position - Likvide midler på 428 mio. kr. pr. 31. december I 211 steg omsætning og øvrige driftsindtægter fra partnerskabsaftaler samlet med 94% til 171 mio. kr. i forhold til 21, hvilket fuldt ud dækkede driftsomkostningerne og førte til et overskud på 13 mio. kr. Resultatmæssige forventninger til 212: Omsætning på 12 mio. kr. fra milepælsbetalinger allerede modtaget i 212 og med tilhørende royalty-omkostninger på 15 mio. kr. Der gives ingen yderligere guidance på omsætning fra milepælsbetalinger. Driftsomkostninger på mellem 18-2 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. ventes partnerfinansieret Etableret i 1998 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i november 21 under handelssymbolet ZEAL Markedsværdi på 1,6 mia. kr. pr. 29. februar 212 (1,3 mia. kr. pr. 31. december 211) Omkring 4% af aktierne er ejet af udenlandske aktionærer Hjemsted i Glostrup, København Med et nærtstående potentiale for vedvarende indtægter, med vores partnerskaber og vores stærke forskningsog udviklingsmotor, står Zealand Pharma godt rustet til at blive et biotekselskab af en ny generation David Horn Solomon Administrerende direktør Omfattende portefølje af prækliniske lægemiddelprogrammer og forskningsaktiviteter 4

5 Strategisk målsætning og forretningsmodel Lægemiddeludvikling Fra idé til medicin Strategisk målsætning og delmål Zealand Pharma er et biotekselskab med sine aktiviteter fokuseret inden for forskning og udvikling af peptidlægemidler. Generelt tager værdikæden for lægemiddelforskning og -udvikling udgangspunkt i identificeringen af et nyt biologisk target eller i en anden terapeutisk relevant idé. Herudfra anvendes medicinalkemi til at designe nye farmakologiske molekyler enten små kemiske strukturer eller biologiske molekyler, såsom peptider og proteiner, med tiltænkt terapeutisk effekt. Sådanne nye molekyler evalueres derefter for deres farmaceutiske egenskaber, primært behandlingseffekt og bivirkninger, i en række prækliniske modeller, herunder biologiske assays som eks. cellekulturer (in vitro), og relevante sygdomsmodeller (in vivo). Herefter udvælges det molekyle, som har den bedste profil, som den førende lægemiddelkandidat, der igen modificeres for at opnå optimale lægemiddelegenskaber, før den føres videre til kliniske studier med mennesker. De kliniske udviklingsfaser indledes med fase I-sikkerhedsog tolerabilitetsstudier enten med raske frivillige eller patienter. Fase I følges op med studier til evaluering af behandlingseffekt og valg af dosis i et begrænset antal patienter i fase II (Proof-of-concept studier). Det endelige kliniske udviklingsstadie er multicenter fase III-studier, hvor lægemiddelkandidaten evalueres i en større gruppe patienter for at sikre et statistisk signifikant udfald som grundlag for myndighedsgodkendelse og endelig som markedsføring af et nyt lægemiddel for patienterne. Lægemiddelforskning og -udvikling er en proces, som strækker sig over 8-12 år i gennemsnit fra idestadiet til godkendt ny medicin. Processen er kraftigt reguleret og fordrer store investeringer særligt i de senere stadier af den kliniske udvikling. Efterhånden som et nyt lægemiddel bevæger sig frem gennem udviklingens forskellige faser, sker en betydelig værditilvækst, der afspejler de væsentlige fordele for patienter og behandlere samt betydningen for samfundet af nye og bedre behandlinger. Det er imidlertid også et risikofyldt forløb, og i gennemsnit er det kun én ud af 1 nye lægemiddelkandidater, som føres ind i klinisk udvikling, som når hele vejen igennem til myndighedsgodkendelse. Med grundlag i Zealand Pharmas kernekompetencer inden for forskning i og udvikling af innovative peptid-lægemidler er det vores sigte at opbygge en vedvarende healthcarevirksomhed, der leverer nye og bedre behandlings-muligheder til patienter med alvorlige sygdomme. For at efterleve denne grundlæggende målsætning vil vi fortsat modne og udbygge vores forsknings- og udviklingsaktiviteter og udvide vores portefølje af produkter på disciplineret vis. Vi vil fastholde vores stærke fokus på partnerskaber fra innovations- og teknologifremmende alliancer til produktlicensaftaler i bestræbelserne på at opnå optimal værditilvækst i vores forretning og sikre et attraktivt afkast til vores aktionærer. Vi har sat følgende strategiske delmål som en rettesnor for vores aktiviteter i de kommende to-tre år: Blive en vedvarende lønsom virksomhed i forlængelse af vores samarbejdspartner Sanofis lancering af lixisenatid (Lyxumia ) ved at fastholde et disciplineret investeringsog omkostningsniveau Bygge videre på vores kompetencer inden for innovation og udvikling af peptid-lægemidler gennem forsknings- og udviklingsalliancer med både industrielle og akademiske partnere for at understøtte tilgangen af nye lægemiddelkandidater til vores pipeline Opretholde en globalt førende position inden for design, optimering og udvikling af peptid-lægemidler via investeringer i teknologi Udnytte vores førende position inden for innovation og udvikling af peptid-lægemidler til at tiltrække nye licensaftaler og aftaler om omkostningsdeling med kommercielle partnere og videreudvikle og udvide produktpipelinen begrænse de kliniske udviklingsrisici kommercialisere Zealand Pharmas produkter og sikre en stigende omsætning Hos Zealand Pharma fokuserer vi på at udvikle peptid-lægemidler med en høj specificitet og potens for bedre effekt og sikkerhed og vi indgår partnerskaber for at begrænse risikoen i den sene udviklingsfase og mindske vores omkostninger 6 7

6 Hos Zealand Pharma genererer vi idéer skaber vi innovative peptidbaserede lægemidler fremmer vi den kliniske udvikling frem mod partneraftaler og kommercialisering Videnskabelige konferencer Litteratur søgning Biotek industrien Akademiske institutioner Udvælge nye tidlig-stadie projekter Effekt In vitro & in vivo studier PK & PD Optimering af lægemiddelegenskaber Udvikling af ZP lægemiddel kandidater Stabilitet Kemiske og fysiske egenskaber IP beskyttelse & Business case Licens aftaler Sanofi Action Pharma Boehringer Ingelheim Helsinn Healthcare Nye lægemidler Tidshorisont på 8-12 år V Æ R D I S K A B E L S E Patienter, partnere & Zealand Pharma Zealand Pharmas forretningsmodel Zealand Pharma har opbygget globalt førende kompetencer inden for opdagelse og udvikling af peptid-lægemidler. Endvidere har selskabet stor ekspertise inden for de tidlige til mellemliggende faser af klinisk lægemiddeludvikling primært på de terapeutiske fokusområder diabetes/stofskiftesydomme, mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme. Et væsentligt element i vores forretningsmodel er et konstant og dynamisk samspil med den videnskabelige og medicinske verden samt med medicinal- og bioteknologiselskaber. Takket være dette samspil kan vi bevare en bred indsigt i nye videnskabelige og kliniske tendenser samt bedre forstå og forudsige fremtidige patientbehov. Samarbejdsaftaler og indgåelse af partnerskaber er en integreret del af vores tilgang til lægemiddelforskning og udvikling. Det understøtter vores fokuserede indsats for at forblive innovative og målrettede på det hastigt voksende område for lægemiddeludvikling og bidrager til, at vi kan forblive opdateret på de konstant skiftende markedstendenser på det medicinske område. Idé-stadiet Vi er konstant på udkig efter nye ideer inden for vores primære ekspertiseområder: udvikling af peptid-lægemidler fortrinsvis inden for diabetes/stofskiftesygdomme, mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme. Ud over at gennemgå litteraturen deltager vi på relevante videnskabelige og medicinske konferencer. Vi foretager også strukturerede tiltag for at skabe nye kontakter inden for biotekindustrien og med akademiske institutioner for at finde nye, tidlig-stadie lægemiddelprojekter, som kan indlicenseres, eller identificere nye teknologier, som kan være med til at understøtte vores interne forsknings- og udviklingsaktiviteter. Skabe nye lægemidler ud fra peptider I forløbet med at udvikle en ny Zealand Pharma peptidlægemiddelkandidat fra idéstadiet gennem identificering af et lead-lægemiddelmolekyle til klinisk forberedelse, skal en række veldefinerede, fortløbende kriterier i relation til produktets behandlingseffekt, bivirkninger, lægemiddelprofil og stabilitet mødes. Sideløbende hermed må vi sikre fuldt råderum, dvs. at kunne opnå god patentbeskyttelse, samt at produktet retter sig mod relevante patientbehov, så der kan opbygges et stærkt kommercielt rationale med henblik på at tiltrække partnerskab. Alle de nævnte krav er forud defineret og samlet i en såkaldt Optimal produktprofil for kandidaten, som integrerer videnskabeligt rationale med medicinsk og kommerciel indsigt inden for det valgte sygdomsområde. Hele denne proces kræver en løbende og aktiv dialog mellem mange forskellige afdelinger i vores organisation, herunder også drøftelser med Zealand Pharmas rådgivende udvalg bestående af eksterne kliniske og videnskabelige rådgivere. (Se s. 23: Hvordan vi integrerer videnskab, klinisk rationale og patientfokus: Den optimale produktprofil ). Innovationsbaseret omdannelse af peptider til lægemidler For at sikre en defineret optimal balance mellem værdiskabelse og risikoafdækning i udviklingsporteføljen er det vores mål at føre nye lægemiddelkandidater frem til og med klinisk proof-of-concept (fase IIa) og derefter at udlicensere til en kommerciel samarbejdspartner. Sideløbende med den interne udvikling af et nyt lægemiddel er vi konstant i dialog med medicinalvirksomheder med relevante kliniske og kommercielle kompetencer. Hvis der opstår en attraktiv licensmulighed på et tidligere tidspunkt, vil vi undersøge denne mulighed nærmere og udarbejde værdiforøgende aftalevilkår og samarbejdsstrukturer, som sikrer, at Zealand Pharma kan indgå en attraktiv handel. 8 9

7 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 1. kvartal 211 Februar Positive top-line resultater fra GetGoal-X fase III-studiet, som viser ikke-inferiøritet og en bedre bivirkningsprofil for lixisenatid doseret én gang dagligt i sammenligning med exenatid (Byetta ) doseret to gange dagligt Marts EU-bevilling på 6,4 mio. kr. (EUR,9 mio.) tildeles Zealand Pharma og Pepscan for samarbejdet om at udvikle nye peptid-lægemidler 2. kvartal 211 April Positive top-line resultater fra GetGoal-S fase III-studiet, viser, at lixisenatid som tillægsbehandling til sulfonylurinstoffer signifikant reducerer langtidsblodsukkerniveauet (HbA1c) og giver et vægttab uden en stigning i antal rapporterede episoder med for lavt blodsukker (hypoglykæmi) Maj Positive top-line resultater fra GetGoal-L fase III-studiet, viser, at lixisenatid som tillægsbehandling til basal insulin signifikant reducerer HbA1c og giver et vægttab uden en stigning i antal rapporterede episoder med for lavt blodsukker (hypoglykæmi) Juni Samarbejdsaftale med Boehringer Ingelheim om at udvikle nye dobbeltvirkende glukagon/glp-1 agonister til behandling af type 2-diabetes og fedme, inklusiv en global licens til ZP2929 og med 15 mio. kr. (EUR 2 mio.) i omsætning til Zealand Pharma i 211 Zealand Pharmas børsintroduktion kåres som Årets transaktion ved European Mediscience prisuddeling 211 Nye positive prækliniske data om virkningen af ZP2929 i sygdomsmodeller for diabetes og fedme præsenteres på den amerikanske diabetesforenings 71. årsmøde (Annual Scientific Sessions) 3. kvartal 211 Juli Sanofi bekræfter planerne om at indsende en registreringsansøgning for lixisenatid i Europa i 4. kvt. 211 og i 2. halvår 212 i USA og meddeler en udsættelse af den forventede start af fase III-studier med en fix-flex lixisenatid/lantus kombinationspen til starten af 213 September Direktionen styrkes med udnævnelsen af Dr. Arvind Hundal som Chief Business Officer Positive top-line resultater fra GetGoal-F1 fase III-studiet, som viser, at lixisenatid med enkelttrins-opdosering er lige så effektiv som med totrins-opdosering til at forbedre blodsukkerkontrollen hos type 2-diabetespatienter 4. kvartal 211 Oktober Ansøgning om markedsføringstilladelse (MAA) indgives for lixisenatid (Lyxumia ) i Europa November Zealand Pharma tildeles prisen for Årets ledelsesteam ved den 27. årlige Scrip Awards 211 Nyt strategisk Klinisk og Videnskabeligt Advisory Board udnævnes December Positive kliniske farmakodynamiske resultater for lixisenatid præsenterer af Sanofi på den 21. Verdenskongres for Diabetes Positive top-line resultater fra et fase III-studie, GetGoal Duo 1, viser signifikant behandlingseffekt og en god bivirkningsprofil for lixisenatid til én gang daglig dosering i kombination med Lantus Positive top-line resultater fra GetGoal-M fase III-studiet, som viser, at lixisenatid som tillægsbehandling til metformin forbedrer blodsukkerkontrol og er veltolereret Milepælsbetalinger på 22,3 mio. kr. (EUR 3 mio.) fra Helsinn Healthcare for udviklingen af elsiglutid (ZP1846) Begivenheder efter 31. december februar 212 Top-line resultater fra GetGoal-P studiet, det ottende positive studie i træk i det globale GetGoal fase III-program for lixisenatid til behandling af type 2-diabetes, viser, at lixisenatid signifikant sænker blodsukkerniveauet (HbA1c) Regnskabsmæssige hovedpunkter for 211 Omsætning og andre driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. (21: 88 mio. kr.) Driftsomkostningerne faldt med 1% til 162 mio. kr. (21: 18 mio. kr.) Overskud på 13 mio. kr. i forhold til et underskud på 15 mio. kr. i 21 Resultatforventninger til 212 Omsætning fra milepælsbetalinger allerede modtaget i 212 fra Sanofi og Helsinn beløber sig til 12 mio. kr. med tilhørende royalty-omkostninger på 15 mio. kr. Tidspunktet for modtagelse af potentielt andre milepælsbaserede betalinger fra partnere er i udstrakt grad uden for Zealand Pharmas kontrol, og der gives derfor ikke yderligere omsætningsguidance for helåret. 9. februar 212 Zealand Pharma modtager milepælsbetaling på 112,5 mio. kr. (USD 2 mio.) som følge af Sanofis afslutning af GetGoalprogrammet med lixisenatid 2. marts 212 Helsinn Healthcare indleder fase IIa studie med elsiglutid, en ny GLP-2 agonist, som Zealand Pharma har opfundet til forebyggelse af diarré hos patienter med tyktarmskræft, der modtager 5-FU baseret kemoterapi og betaler Zealand Pharma yderligere 7,4 mio. kr. (EUR 1 mio.) Likvide midler på 428 mio. kr. (21: 433 mio. kr.) Omsætning, andre driftsindtægter og driftsomkostninger er alle på niveau med selskabets finansielle guidance for 211 Samlede driftsomkostninger forventes i niveaet 18-2 mio. kr. Heraf forventes 3 mio. kr. finansieret via driftsindtægter under partneraftaler, svarende til forventede netto-driftsomkostninger i niveauet mio. kr. 1 11

8 Zealand Pharmas lægemiddelpipeline Indikation partnere Forskning præklinisk Fase I Fase II Fase III registrering Type 2 diabetes Sanofi Lixisenatid (Lyxumia ) Type 2 diabetes Sanofi Lixisenatid + Lantus kombination * Diabetes/fedme Boehringer Ingelheim ZP2929 Kemoterapi induceret diarré Helsinn Healthcare Elsiglutid (ZP1846) Inflammatorisk tarmsygdom ZP1848 Hjerte-karsygdomme Danegaptid Akut nyresvigt Action Pharma ZP148 Diabetes og stofskiftesygdomme Mave-tarmsygdomme Hjerte-karsygdomme Væsentlige pipeline-begivenheder forventet i resten af 212 De tre nederste pilesøjler dækker prækliniske lægemiddelprojekter, hvoraf hovedparten har fokus på diabetes og relaterede stofskiftesygdomme (Se s. 44; Prækliniske projekter fundamentet for næste bølge af lægemiddelkandidater ) * Lægemiddelkandidater rettet mod diabetes og stofskiftesygdomme Lægemiddelkandidater rettet mod mave-tarmsygdomme Lægemiddelkandidater rettet mod hjerte-karsygdomme Positive resultater fra to kliniske studier med lixisenatide + Lantus i en fri kombination offentliggjort som en del af globalt fase III-program for lixisenatide. Sanofi forventer i starten af 213 at indlede yderligere fase Lixisenatid (Lyxumia ) Nyt GLP-1 lægemiddel til behandling af type 2-diabetes (Sanofi) - Ansøgning om registrering i USA (Q4 12) - Præsentationer og tidskriftspubliceringer af yderligere resultater fra GetGoal fase III-studierne - Svar fra de europæiske myndigheder på registreringsansøgningen indsendt i oktober 211 Lixisenatid/Lantus kombinationsprodukt type 2-diabetes (Sanofi) Elsiglutid (ZP1846) Kemoterapi-induceret diarré (Helsinn) - Afslutning af patientoptagelsen i fase IIa-studie ZP1848 Inflammatoriske tarmsygdomme - Videreførelse til den næste kliniske udviklingsfase Danegaptid - Hjerte-karsygdomme - Videreførelse til næste udviklingsfase i den valgte indikationn Øvrige forventede pipeline-nyheder III-studier med en kombinationspen, der tillader fleksibel Lantus - dosering sammen med fast dosering af lixisenatide. Sanofi evaluerer desuden en præmix-kombinationsformulering af lixisenatide+lantus. - Fortsætte forberedelsen af fase III-studie baseret på en kombinationspen, der muliggør fleksibel Lantus -dosering med fast dosering af lixisenatid (planlagt start primo 213) ZP2929 Diabetes og fedme (Boehringer Ingelheim) - - ZP148 beslutning om næste skridt efter positive fase IIb-resultater Videreudvikling af nye prækliniske lægemiddelkandidater frem mod kliniske studier - Udvikling frem mod første studier i mennesker (klinisk fase I) 12 13

9 Hoved- og nøgletal for koncernen Kernekompetencer: Innovation og udvikling af peptid-lægemidler Resultatopgørelse og opgørelse af total indkomst DKK Omsætning Royalty omkostninger Bruttooverskud Bruttomargin (procent) Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Børsnoteringsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Finansielle poster (netto) Årets resultat (efter skat) Årets totalindkomst Resultat pr. aktie - aktuelt,6-5,92-4,45-2,12-3,21 Resultat pr. aktie - udvandet,6-5,92-4,45-2,12-3,21 Balance Likvide beholdninger Værdipapirer n/a n/a n/a Aktiver i alt Aktiekapital ( aktier) Egenkapital i alt Egenkapital / aktiver andel,94,9,84,93,92 Andet IFRS IFRS IFRS IFRS Dansk Gaap Kursværdi (årets udgang) 57, 7, n/a n/a n/a Indre værdi pr. aktie 19,51 18,24 7,76 12,18 14,15 Køb af anlægsaktiver Gennemsnitligt antal medarbejdere Produktkandidater i klinisk udvikling (årets udgang) Hvad er peptider? Peptider er naturligt forekommende biologiske molekyler. Peptider forekommer i alle levende organismer og spiller en vigtig rolle for opretholdelse af essentielle biologiske funktioner. På samme måde som proteiner dannes (syntetiseres) peptider naturligt ud fra aflæsning (transskription) af en sekvens af den genetiske kode, DNA. Transkription er den biologiske proces, hvor en specifik DNA-sekvens kopieres til et budbringermolekyle, mrna, som derefter bærer koden for et givent peptid eller protein. Ved aflæsning af mrna kobles en række aminosyrer ved hjælp af biokemiske peptid-bindinger, og der dannes et enkelt molekyle. Naturlig dannelse af peptider DNAmolekyle A T A G T C C G U A G A A T C T A Der findes 2 naturligt forekommende aminosyrer, der kan kombineres til en lang række forskellige molekyler, på samme måde som bogstaver kan danne ord. Når et molekyle består af 2-5 aminosyrer, kaldes det et peptid, hvorimod en større kæde på over 5 aminosyrer generelt benævnes et protein. I den humane organisme findes peptider i hver enkelt celle og væv, og de udfører en lang række livsvigtige funktioner. Opretholdelsen af en passende koncentration og aktivitets niveau for peptiderne er nødvendig for at bevare et godt helbred. T G A C C C A C G G T U Afkodning til budbringer RNA-molekyle G C Peptid Funktionen af et givent peptid afhænger af, hvilke aminosyrer peptidet udgøres af, deres rækkefølge samt molekylets tredimentionelle struktur. Peptider fungerer ofte som hormoner, hvilket vil sige, at de fungerer som biologiske budbringere af oplysninger via blodet fra et væv til et andet. To almindeligt forekommende hormontyper er peptider og steroidhormoner. Peptid-hormoner produceres i kirtler og i en række andre væv, herunder maven, tyndtarmen og hjernen. Som eksempler på peptid-hormoner kan nævnes de, der er involveret i blodsukkerregulering, herunder insulin, glukagon-lignende peptid 1 (GLP-1) og glukagon samt de, der regulerer appetitten, herunder ghrelin. For at et peptid kan udøve sin virkning, skal det binde til en receptor, der er specifik for det pågældende peptid, og som findes i membranen på de relevante celler. En receptor penetrerer cellemembranen og består af et ekstracellulært domæne, hvor peptiderne bindes, samt et intracellulært domæne, hvorigennem peptidet udøver sin funktion ved binding og aktivering af receptoren. Et eksempel herpå er GLP-1 receptoren, som findes på betaceller i bugspytkirtlen. Ved aktivering af receptoren via det naturlige GLP-1 peptid eller en peptid-analog (et syntetiseret molekyle, som efterligner virkningen af naturligt GLP-1 som f.eks. Zealand Pharmas lixisenatid) stimuleres cellen via en række biologiske processer til at frigive insulin. Binding af peptid hormon til dets receptor Peptid Cellevæg Intracellulært domæne 14 15

10 Peptider som lægemidler Da peptider spiller en afgørende rolle for livsnødvendige fundamentale fysiologiske og biokemiske funktioner, har de nu i flere årtier tiltrukket sig meget opmærksomhed på grund af deres potentielle terapeutiske anvendelse. Sammenlignet med lægemidler, der udgøres af små kemiske molekyler (traditionelle tabletbaserede lægemidler) besidder peptid-lægemidler en række gunstige egenskaber, herunder: Højere effekt; peptid-lægemidler er generelt meget aktive på deres biologiske mål-receptor, hvilket alt andet lige betyder en høj effekt ved en lav dosis. Højere selektivitet; peptider har normalt en mere præcis receptor-binding end små molekyler. Det betyder, at peptider normalt kun binder til derer mål-receptor og derfor i mindre grad vil være forbundet med alvorlige bivirkninger. Naturligt forekommende biologiske stoffer bedre sikkerhed: Peptider nedbrydes naturligt af enzymer i blodbanen til deres oprindelige byggesten, aminosyrerne. Som følge heraf vil peptid-lægemidler typisk være forbundet med mindre ophobning i kroppens væv og give færre bivirkninger end kemiske stoffer. Dette også som en delvis følge af deres anvendelse i lave doser. Der er dog også store udfordringer forbundet med brugen af peptider som grundlag for lægemidler: Hurtig biologisk nedbrydning: Mange naturlige peptider har en meget kort halveringstid, hvilket vil sige, at de kun virker i meget kort tid i kroppen 2-3 minutter før de nedbrydes til genbrug af aminosyrerne som byggesten i andre peptider og proteiner. Til terapeutisk brug ville peptider i deres naturlige form kræve konstant administration. Kan ikke indgives oralt: De fleste peptider skal administreres via injektion, da molekylerne ved oral administration ville blive nedbrudt og ødelagt af fordøjelsessystemet, hvor molekylerne spaltes i separate og terapeutisk ineffektive aminosyrer. Lav produktstabilitet: Mange naturligt forekommende. peptider er ikke stabile i en vandig opløsning i mere end nogle få dage og er derfor generelt ikke nemme at anvende som lægemidler. Zealand Pharmas kernekompetencer innovation og omdannelse af peptider til lægemidler Det er muligt ved hjælp af peptidstabiliserende teknikker og principper at overvinde de fleste af de udfordringer, der er forbundet med anvendelse af peptider som lægemidler. Formålet med disse teknikker er at forstærke aminosyrekædens struktur, så den bliver mere fast og stabil og dermed mindre tilbøjelig til biologisk nedbrydelse, samtidig med at man bevarer eller forbedrer molekylets terapeutiske effekt. Siden Zealand Pharma blev stiftet for 13 år siden, har selskabet haft fokus på opfindelse og udvikling af peptid-lægemidler og i dag opbygget en globalt førende position på området. Selskabet har en erfaren og integreret forsknings- og udviklingsorganisation, der er bredt anerkendt for sine kompetencer og med alle de relevante forskning- og udviklingsfunktioner tilgængelige internt, herunder: Identificering af nye biologiske mål-receptor og test af deres terapeutiske relevans (idé-skabelse). Innovation, design, modifikation og optimering af terapeutiske peptider. Løsninger på udfordringerne med at gøre peptid-molekyler til holdbare, stabile og omkostningseffektive lægemidler. Præklinisk og klinisk udvikling af nye lægemidler rettet mod diabetes og stofskiftesygdomme samt relaterede sygdomme, herunder mavetarm- og hjerte-karsygdomme. Gennem vores fokuserede forsknings- og udviklingsproces og vores kompetencer inden for innovation og optimering af peptid-lægemidler har vi skabt særlige peptidbiblioteker omfattende mere end 3.9 peptider, indgivet 44 aktive patentansøgninger, hvoraf de 159 er blevet udstedt, og vi har ført otte nye lægemiddelkandidater ind i den kliniske fase, siden selskabets etablering i Identifikation af terapeutiske targets og syntese af peptid biblioteker Innovation og design af optimerede terapeutisk peptider Klinisk bevis for effekt Forskning Præklinisk udvikling Kliniske studier Udgangspunktet for alle nye peptid-lægemiddelprojekter i Zealand Pharma er identificeringer af et biologisk target med terapeutisk relevans for et givent sygdomsområde. Når der er valgt et terapeutisk target, typisk en receptor, opbygger eller screener vi grupper af peptider, der binder godt til det pågældende mål-receptor med sigte på at udvælge grundlæggende peptidstrukturer (aminosyre-sekvenser), der kan danne grundlag for den videre udviklingsproces. Den efterfølgende proces med modificering af strukturen af terapeutisk relevante peptider for at opnå optimal effekt og selektivitet af peptid-lægemidlet er en af Zealand Pharmas kernekompetencer. Endvidere har vi intern ekspertise i optimering af udvalgte lead-peptidmolekyler for at opnå bedre omkostningseffektivitet, forbedret administration og længere holdbarhed for slutproduktet. De peptid-forstærkende teknikker, som vi anvender i Zealand Pharma til innovation og optimering af peptider omfatter: Modulering af aminosyrer; udskiftninger, tilføjelser eller udeladelser Teknikker til afstivelse af peptid-strukturen og forbedring af peptidets molekylære stabilitet Tilføjelse af konjugater for at gøre peptidet mindre tilbøjeligt til nedbrydning Ud over vores kompetencer inden for omdannelse af peptider til lægemidler har vi opbygget stor intern præklinisk ekspertise, herunder højt kvalificeret anvendelse af en række forskellige sygdomsmodeller inden for vores tera-peutiske fokusområder. Som eksempel på en af Zealand Pharmas patentbeskyttede peptid-forstærkende teknologier kan nævnes SIP teknologien, hvor SIP står for (Structure Induced Probe el. struktur-inducerende peptid-sekvens). SIP -teknologien tilfører en række aminosyrer til halen af peptidet og styrker således dets molekylære struktur for at gøre det mindre udsat for nedbrydning. Hermed sikres en længere levetid i blodet, som igen giver mulighed for at reducere dosisfrekvensen. SIP -teknologien er anvendt til lixisenatid, elsiglutid og ZP1848. Nogle af de nyere projekter hos Zealand Pharma har involveret tilføjelsen af en fedtsyre til aminosyrekæden for et givent peptid som en anden teknik til at øge peptidets halveringstid i blodbanen. Derudover arbejder man med dobbelt dobbeltvirkende peptider, hvor det ene stof er i stand til samtidig at aktivere to forskellige peptidreceptorer (f.eks. ZP2929), og endeligt anvendes metoder til at forstærke peptid-strukturer som eksempelvis i samarbejdet med Pepscan, (se s. 28 Pepscan Therapeutics )

11 Peptider danner udgangspunkt for fremragende lægemidler, og vores dygtige forskere og lægemiddeludviklere arbejder på en række nye peptid-baserede projekter rettet mod effektivt at opfylde patientbehov i det næste årti Christian Grøndahl Forskningsdirektør Markedet og potentialet for peptid-lægemidler Den terapeutiske brug af peptider begyndte at tage fart i 199 erne som følge af fremskridt på det bioteknologiske område. Igennem de seneste 1-15 år har forskning og udvikling af peptid-lægemidler fået yderligere momentum og er blevet mere attraktiv på baggrund af nye optimeringsteknikker og metoder til at løse og overvinde udfordringerne omkring udvikling af peptid-lægemidler. Selvom administrationen af peptid-lægemidler primært er baseret på injektion og således ikke helt så patientvenlig som tabletbaserede lægemidler, accepteres produktklassen i stigende grad af såvel myndigheder, patienter som læger primært takket være produkternes gode sikkerhed og udvikling af mere bruger- og patientvenlige pen-systemer. Top-1 sælgende peptid-lægemidler (listet ud fra årligt salg i 211) Produkt peptid Selskab Indikation 211 salg længde* (USD mia) Lantus 53 Sanofi Diabetes 5,5 Insulin glargin Copaxone 25 Teva/Sanofi Multipel 4,18 Glatiramer sclerose Sandostatin 8 Novartis Hypofyse- 1,44 Octreotid vækstsygdom Zoladex 1 AstraZeneca Bryst og 1,18 Goserelin prostatakræft Victoza 31 Novo Nordisk Diabetes 1,1 Liraglutid Humalog 51 Eli Lilly Diabetes 1,1 Insulin lispro Forteo 34 Eli Lilly Osteoporose,95 Teriparatid Lupron 8 Abbott Endometrial,81 Leoprolid Levemir 51 Novo Nordisk Diabetes,74 Insulin detemir Byetta/Bydureon 39 Amylin Diabetes,52 Exenatid Terapeutiske peptider er i dag blevet vigtige lægemidler, og der findes over 5 peptid-lægemidler på markedet, hvoraf mange har såkaldt block-buster status, hvilket vil sige et årligt globalt salg på over USD 1 mia. I takt med den stigende accept af peptid-lægemidler er der igennem de seneste 1-15 år blevet etableret et øget antal selskaber med fokus på peptider. De fleste af selskaberne er stadigvæk teknologibaserede og tilbyder nye teknologier eller teknikker inden for områder som f.eks. high throughput peptid-identificering, peptidstrukturforstærkning, forbedret holdbarhed og nye eller mere avancerede administrationssystemer for at gøre produkterne mere patientvenlige. Der er fortsat kun et begrænset antal integrerede forsknings- og udviklingsvirksomheder med speciale i udvikling af peptider som lægemidler. Andre virksomheder på dette område er typisk teknologiplatforms-baserede biotekselskaber på den ene side og store medicinalfirmaer, der udvikler peptidbaserede lægemidler som en del af en biologisk divisionens samlede satsning, på den anden. Som en integreret peptid-fokuseret virksomhed, der dækker hele spektret fra tidlig opdagelse med nye teknologier til midtfase klinisk udvikling, besidder Zealand Pharma en unik position i denne vigtige klasse af nye medicin. Den farmaceutiske industri har vist stigende interesse for peptid-lægemidler, og de fleste store medicinalvirksomheder har i dag peptid-lægemidler i deres produktportefølje og/eller i deres pipeline. Igennem de seneste 2-3 år er en række biotek selskaber med fokus på peptider blevet opkøbt af nogle af verdens største medicinal-selskaber, f.eks. Jerini (opkøbt af Shire i 28), Thiakis (opkøbt af Wyeth (nu Pfizer) i 29), 7TM Pharma (en del af aktiverne nu hos OSI) og Marcadia (opkøbt af Roche i 21). * antal aminosyrer 19

12 En omkostningseffektiv organisation, hvor videnskab, klinisk ekspertise og patientfokus integreres Vores organisation Zealand Pharma har alle sine aktiviteter samlet på sit hjemsted i Glostrup lige uden for København en del af Medicon Valley-området. Selskabet havde 95 fuldtidsansatte medarbejdere ved udgangen af 211. Organisationen er centreret omkring aktiviteter inden for lægemiddelforskning og -udvikling, der omfatter ca. 8% af vores medarbejdere. Øvrige medarbejdere er fordelt på økonomi, forretningsudvikling, IT/Regulatory/Facilities, IR & Corporate Communication/direktionskontor. Vi er organiseret i en matrix-struktur med horisontale projektgrupper, som integrerer de forskellige linjefunktioner. Dette er med til at sikre fleksibilitet og en stor grad af tværfagligt samspil mellem de forskellige afdelinger i vores forsknings- og udviklingsorganisation, og giver samtidig mulighed for en iterativ og dynamisk proces i udviklingen af vores lægemiddelkandidater med inddragelse af patentspecialister, forretningsudvikling, regulatorisk ansvarlige og Corporate Communication. Det er vigtigt for os at bevare en omkostningseffektiv organisation gennem en målrettet prioritering af vores interne forsknings- og udviklingsprogrammer. Vores højt kvalificerede medarbejdere arbejder primært med idé generering, lægemiddelkandidat-optimering og design af prækliniske og kliniske studier samt også andre væsentlige værdiforøgende aktiviteter, mens standardiserede forsknings- og udviklingsaktiviteter for det meste er udliciteret til kontraktforskningsorganisationer. Partnerskaber og dynamisk samspil med den akademiske verden, industrien og relevante medicinalorganisationer hjælper os desuden med at opretholde et relativt lavt omkostningsniveau, da disse aktiviteter i væsentlig grad komplementerer vores interne kompetencer og udvider vores virkeområde uden at øge antallet af medarbejdere. Vi tilstræber også at sikre en omhyggelig organisering af studieprotokoller, rapporter og af rådatamateriale fra vores forskningsaktiviteter og prækliniske og kliniske studier. Således kan vi effektivt finde og genbruge relevante undersøgelsesoplysninger i forbindelse med interne projekt-evalueringer, udlicenseringsaktiviteter (due diligence) og til brug for eventuelle inspektioner fra tilsynsmyndighederne. Administrerende direktør David Horn Solomon Forskningsdirektør Christian Grøndahl Direktør for forretningsudvikling Arvind M Hundal Økonomidirektør Mats Blom Fagdirektør John Hyttel Produktudvikling VP for produktudvikling Investor relations & corporate communication VP for IR & corp comm IT Videnskabelig scouting & ekstern innovation Projektstyring Direktions kontor Forretningsudvikling Finans Regulatoriske anliggender, kvalitet og dokumentation Anlæg Patent afdeling Medicinal kemi Molekulær farmakologi Farmakologi Bioanalyse & farmakokinetik Farmaceutisk udvikling Klinisk udvikling 2 21

13 Alle vores nye projekter må bygge på et stærkt videnskabeligt rationale og kunne generere værdi for patienter, behandlere - og vores aktionærer John Hyttel Fagdirektør Hvordan vi integrerer videnskab, klinisk rationale og patientfokus: Den optimale produktprofil Et af hovedelementerne i vores tilgang til forskning og udvikling af nye, effektive og sikre peptid-lægemidler, som er attraktive for samarbejdspartnere, er den tidlige integrering af klinisk rationale, medicinsk indsigt og sundhedsøkonomiske fordele med et stærkt videnskabeligt fundament. For alle nye projekter samles resultatet af ovenstående overvejelser og vurderinger tidligt i processen for at fastlægge den optimale produktprofil (Target Product Profile) og sikre konsistens igennem hele forsknings- og udviklingsforløbet. Meget tidligt i forskningsprocessen foretages der et grundlæggende tjek af det kommercielle potentiale for at sikre, at der for en ny terapeutisk idé kan ses en rationel og klar vej gennem den kliniske udvikling og den regulatoriske proces frem til markedslancering og vigtigst af alt, for at sikre at det terapeutiske potentiale vil have afgørende relevans ud fra både et patientmæssigt og et sundhedsøkonomisk perspektiv. Det immaterialretlige område analyseres og evalueres også grundigt for at sikre god patentbeskyttelse af nye immaterielle rettigheder som en væsentlig del af grundlaget for optimal værdiskabelse med en ny terapeutisk idé. Nye idéer, uanset om de stammer fra interne eller eksterne kilder, vil blive evalueret på grundlag af samme videnskabelige, kliniske, immaterialretlige og kommercielle kriterier. Grupper af erfarne innovationsfolk hjælper med til at evaluere og udfordre nye idéer, og vi udvikler kun nye projekter, hvor vi er helt overbeviste om det underliggende videnskabelige og kliniske rationale og produktets værdi for patienterne, deres behandlere, tilskudsmyndigheder og for vores aktionærer. En integreret tilgang til lægemiddeludvikling optimering af produktprofilen Effekt In vitro og in vivo modeller Stabilitet Optimering af fysisk og kemisk stabiitet Optimering af farmakokinetiske og - dynamiske egenskaber Optimal produktprofil Udvikle ZP peptidbaserede læremidler med veldefinerede egenskaber Patentbeskyttelse og business case Sikre partnerattraktion og værdipotentiale 23

14 Zealand Pharmas Kliniske og Videnskabelige Advisory Board og deres rolle Det skal også være klart og tydeligt, hvordan vores kompetencer og tilgang kan tilføre værdi enten gennem target-validering, kemiske modifikationer af peptidet eller præklinisk udvikling inden for vores terapeutiske fokusområder. Under hele forløbet med at fastlægge den ønskede produktprofil spiller vores afdeling for foretningsudvikling en væsentlig rolle, og vi indsamler også uvurderlig feedback fra vores strategiske Kliniske og Videnskabelige Advisory Board samt fra et bredere netværk af medicinske eksperter. Som supplement til brugen af individuelle rådgivere omkring enkelte kliniske udviklingsprogrammer etablerede vi i november 211 et strategisk Klinisk og Videnskabeligt Advisory Board bestående af internationalt anerkendte videnskabelige og kliniske eksperter med særlige kompetencer inden for vores terapeutiske fokusområder diabetes og fedme, hjerte-karsygdomme og mave-tarmsygdomme. Vores forskningsdirektør Christian Grøndahl og Dr. Alain Munoz, medlem af bestyrelsen, deler formandskabet i udvalget, og dets primære målsætninger er: At skabe et forum for en vedvarende objektiv evaluering dels af de videnskabelige metoder, som Zealand Pharma anvender i sin peptid-lægemiddelforskning og udvikling, dels af vores løbende prækliniske og kliniske udviklingsprogrammer. Udvalget vil evaluere best practice inden for forsknings- og udviklingsprocesser og kritisk gennemgå den udviklingsstrategi, som vi har valgt for væsentlige projekter. At bidrage med banebrydende ny videnskabelig og klinisk viden inden for vores terapeutiske fokusområder: Diabetes, fedme og andre stofskifteforstyrrelser samt relaterede lidelser, såsom hjerte-kar- og mave-tarmsygdomme. Udvalget mødes hvert kvartal for at drøfte nye videnskabelige resultater, kliniske tendenser og fremtidige terapeutiske muligheder vedrørende indikationer, som er relevante for Zealand Pharmas interne kliniske lægemiddelkandidater og prækliniske projekter, samt drøfte den bedste vej frem for de dertilhørende aktiviteter. Mellem møderne er der løbende dialog mellem de enkelte medlemmer af udvalget og vores projektledere. Dr. Bernard Charbonnel Dr. Bernard Charbonnel er en af Europas førende eksperter på diabetesområdet. Han er professor i endokrinologi og metaboliske lidelser ved universitet i Nantes, Frankrig. Desuden er Dr. Charbonnel primær investigator og international koordinator for adskillige igangværende kliniske studier inden for diabetes og har været bestyrelsesmedlem i PROactive clinical trial. Det skal også bemærkes, at Bernard Charbonnel er tidligere formand for den franske diabetesforening og tidligere formand for den franske, vejledende diabeteskomité. Han har bidraget til flere end 2 videnskabelige artikler inden for diabetes. Dr. Richard Pratley Dr. Richard Pratley er en internationalt anerkendt ekspert inden for diabetes og klinisk fedme. Richard Pratley er leder af det medicinske diabetesinstitut på Florida Hospital, der udgør den største endokrinologi praksis i det centrale Florida, og han er seniorforsker på hospitalets Sanford- Burnham Institut for overført forskning i metabolisme og diabetes. Inden for disse områder har Richard Pratley stået i spidsen for mange store kliniske studier, herunder studier finansieret af hhv. NIH (National Institutes of Health, USA) og medicinalvirksomheder, og fra hvilke han i vidt omfang har publiceret resultater. Dr. Pratley er medlem af American Diabetes Association, European Associations for the Study of Diabetes og The Obesity Society. Han har modtaget prisen Henry Christian Award for Excellence in Clinical Research af den amerikanske fond til klinisk forskning (American Federation for Clinical Research Foundation). Dr. Paul Dorian Dr. Paul Dorian er direktør for Kardiologisk Afdeling på University of Toronto og elektrofysiolog ved St. Michael s Hospital. Endvidere er Dr. Dorian medicinsk professor ved Kardiologisk Afdeling og ved Afdelingen for Klinisk farmakologi på University of Toronto. ved Resuscitation Outcomes Consortium der er finansieret af National Institute of Health (NIH), og formand for arrytmisektionen under det canadiske samarbejdsorgan for kliniske studier på hjerte-kar området, CaNNECTIN. Dr. Dorian sidder også i styregruppen for adskillige kliniske forsøg inden for behandling af hjertearrytmi. Dr. Åke Lernmark Dr. Åke Lernmark er ekspert og pionér inden for type 1-diabetesforskning. Han er Professor i Eksperimentel Diabetes ved Lunds Universitet i Malmö og fungerer samtidig som Professor Emeritus i medicin ved University of Washington, Seattle. Dr. Lernmark er primær investigator på kliniske studier inden for forudsigelse, forebyggelse og intervention af type 1-diabetes. Han har publiceret mere end 5 peerreviewed videnskabelige artikler inden for endokrinologi og autoimmun diabetes. Dr. Lernmark modtog sin medicinske grad fra Umeå Universitet i Dr. Gert Van Assche Dr. Gert Van Assche er en anerkendt gastroenterolog (ekspert i mave-tarm sygdomme) og arbejder som lektor i medicin ved Leuven Universitet i Belgien. Siden 2 har han desuden været kliniker ved Gastroenterologisk afdeling ved Leuvens Universitetshospital. Dr. Van Assche modtog sin medicinske grad fra Leuven Universitet I På grund af sin brede kliniske erfaring har Dr. Van Assche i mange år fungeret som rådgiver og konsulent for den farmaceutiske industri på området for mave-tarm-sygdomme. Dr. Dorian er dimitteret fra det Medicinske Fakultet ved McGill Universitet i Montreal. Han er co-primær investigator 24 25

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Forsidefoto: model af peptidstruktur Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, Ledelsens beretning 4 6 1 11 11 12 13 14 15 2 27 32 41 43 44 46 5 54 56 Kort

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr.

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr. Selskabsmeddelelse Nr. 48 / 2015 Zealand delårsrapport for de første ni måneder af 2015 (ikke revideret): Regnskabsmæssigt resultat som forventet med væsentlig fremdrift i produktporteføljen Lyxumia -

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S ÅRSBERETNING 2015 Fra peptid til patient Zealand Pharma A/S Vores virksomhed Vores portefølje Selskabsforhold Kort om Zealand og vigtige begivenheder Værdiskabelse i Zealand Hoved- og nøgletal samt forventninger

Læs mere

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 37 / 2015 Zealands delårsrapport for 1. halvår 2015 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Voksende lixisenatid (Lyxumia

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 13/2011 Zealand Pharma A/S (ikke revideret) -- Fremgang i pipelinen; hovedproduktet Lyxumia til behandling af type 2- diabetes er på vej mod en registreringsansøgning i Europa senere

Læs mere

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.).

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.). Selskabsmeddelelse Nr. 20/2013 A/S Nettoresultat for de første seks måneder af 2013 blev -104 mio. kr. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde 404 mio. kr. pr. 30. juni 2013 I 1. halvår 2013 indledte

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 Selskabsmeddelelse Nr. 5 / 2016 Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 2015 blev et skelsættende år for Zealand med store fremskridt for både

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015 Konklusion Zealand Pharma er inde i en særdeles vigtig fase. Lyxumia (GLP-1 produkt i lighed med Victoza fra Novo Nordisk; stofnavn Lixisenatid) er nu godkendt i mere end 50 lande og markedsføres i over

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 14/2013 A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Helt som forventet blev nettoresultatet for kvartalet -57 mio. kr. (EUR -8 mio.) Likvide beholdninger og værdipapirer

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8TH OF APRIL 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 8TH OF APRIL 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with Hanne Leth Hillman, the 8th of April 2016 Vi starter Q&A kl. 13. Hej Britt og Hanne, Er I online? ja Velkommen til CEO Britt Meelbye og IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Selskabet besidder en spændende pipeline omkring udvikling af medicin baseret på peptider. GLP-1 produktet Lyxumia er godkendt i over 50 lande og sælges

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl. 16.00 Dansk tid IR Moderator Om 15

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 17/2014 Betydeligt forbedret nettoresultat på -2 mio. kr. (2013: -139 mio. kr.) Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Højere indtægter fra milepælsbetalinger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010 Selskabsmeddelelse Nr. 02/2011 10. februar 2011 Zealand Pharma realiserede i regnskabsåret 2010 en omsætning på DKK 87,4 mio. mod DKK 25,3 mio. i 2009 og et underskud før skat på DKK 104,6 mio. Omsætningen

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 29. september 2014

Analyse af Zealand Pharma 29. september 2014 Konklusion Zealand Pharma er inde i en spændende fase med markedsføringen af virksomheden første produkt, Lyxumia til behandling af type 2 diabetes. Produktet er licenseret til Sanofi, som varetager salg

Læs mere

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen?

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Af Hanne Leth Hillman, direktør for IR og kommunikation Computershare, Kick-off af Generalforsamlingen 2016 17. november 2015 Zealand

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Produktmæssigt er selskabet inde i en særdeles spændende fase. Lyxumia er nu godkendt i mere end 50 lande, og samarbejdspartneren Sanofi markedsfører produktet

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 9/2014 A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) I januar modtog Zealand en milepælsbetaling på 81 mio. kr. (USD 15 mio.) knyttet til Sanofis opstart af fase III-studier

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 18th of November 2016 Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, Er du online? Hej Helge, jeg er online nu. VH, Fint..Vi starter om et minut. :-) Velkommen til

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 24TH OF MARCH 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 24TH OF MARCH 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 24th of March 2017 Henrik Munthe- Brun Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, er du online? Ja, jeg sidder klar. Fint. Vi starter om 2 minutter. :-) Velkommen

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Q&A Zealand Pharma 18. november 2011 Med VP Hanne Leth Hillmann

Q&A Zealand Pharma 18. november 2011 Med VP Hanne Leth Hillmann Q&A Zealand Pharma 18. november 2011 Med VP Hanne Leth Hillmann Transcript Live Q and A Q3 Zealand Pharma - Hanne Leth Hillmann ProInvestor er stolte over at kunne byde velkommen til Zealand Pharma i denne

Læs mere

Zealand Pharma går på børsen

Zealand Pharma går på børsen aktieudbud 2010 Zealand Pharma går på børsen Udvikling af peptidbaserede lægemidler til stofskiftesygdomme (diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme om zealand pharma Zealand Pharma

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 08/2011 Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) -- I perioden er yderligere positive fase III resultater offentliggjort for lixisenatide til type 2

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 24. juni 2014

Analyse af Zealand Pharma 24. juni 2014 Konklusion Virksomhedens aktivitet er opfindelse og udvikling af lægemidler, baseret på peptider. De sygdomme, som søges behandlet med sådanne nye lægemidler, ligger primært i det kardio-metaboliske segment,

Læs mere

revolutionary health solutions

revolutionary health solutions revolutionary health solutions Med afsæt i vores peptid-ekspertise og med Lyxumia på markedet arbejder vi målrettet for at levere nye innovative lægemidler til gavn for patienter og vores øvrige interessenter

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret)

Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 16 / 2016 Zealand delårsrapport for 1. kvartal 2016 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat i overensstemmelse med forventningerne til helåret - Omsætning på 6,5 mio. kr., hvoraf

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 3. juli 2013 Med VP Hanne Leth Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 3. juli 2013 Med VP Hanne Leth Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 3. juli 2013 Med VP Hanne Leth Hillman Transcript Live Q and A Zealand Pharma VP Hanne Leth Hillman, 3. juli 2013 Zealand Pharma Q&A Session begynder kl. 17.00 Dansk tid I kan stille

Læs mere

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn).

Selskabsmeddelelse Nr. 33 / Dasiglucagon er et foreslået INN-navn (proposed International Non-proprietary Name, pinn). Selskabsmeddelelse Nr. 33 / 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (ikke revideret) Regnskabsresultat som forventet, og i juli blev det første lægemiddel, som er opfundet af Zealand, godkendt i USA Omsætning

Læs mere

ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR

ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR ZEALAND ET SOLIDT AFSÆT TIL 2015 SOM ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR v/ Hanne Leth Hillman, underdirektør og chef for IR og kommunikation InvestorDagen, København 18. marts 2015 ZEALAND PHARMA ANSVARSFRASKRIVELSE

Læs mere

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011 Ordinær generalforsamling, Dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Marianne Philip som dirigent på generalforsamlingen 2 Agenda 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2.

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 6. oktober 2011

Analyse af Zealand Pharma 6. oktober 2011 Konklusion Den første lægemiddelkandidat, Lyxumia (diabetes 2; GLP-1 agonist) forventes indsendt til registrering af partneren, Sanofi, i Q4 angående EU og følges af Japan medio 2012. Ansøgning i USA påregnes

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. Turning Peptides into Drugs

ÅRSRAPPORT 2010. Turning Peptides into Drugs ÅRSRAPPORT 2010 Turning Peptides into Drugs VIRKSOMHEDSINFORMATION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma A/S 17. november 2016

Analyse af Zealand Pharma A/S 17. november 2016 Aktieinfo fastholder langsigtet køb på Zealand Pharma fordi: Lyxumia er godkendt i mere end 60 lande og markedsføres i 45 af disse. Partnerens (Sanofi) salg er dog fortsat på et skuffende lavt niveau.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

ZEALAND VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION

ZEALAND VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION ZEALAND VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION InvestorDagen Ålborg 26. november 2013 Dansk Aktionærforening ZEALAND PHARMA DISCLAIMER This presentation does not constitute or form part of and should not be construed

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 13TH OF NOVEMBER 2015 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 13TH OF NOVEMBER 2015 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 13th of November 2015 Kære ProInvestor Blot for at sige, at jeg glæder mig til chatten senere i dag. Venligst, Hanne Tak Hanne. Vi glæder os også til kl.

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Produktpipeline. Navn Indikation Pipeline Næste Forventet Partner status milepæl tid

Produktpipeline. Navn Indikation Pipeline Næste Forventet Partner status milepæl tid TopoTargets mission er at forbedre den medicinske behandling af kræftramte mennesker. Det vil vi bidrage til gennem udnyttelse af vores viden om molekulære ændringer, der forårsager kræft, og vores praktiske

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 14TH OF SEPTEMBER 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 14TH OF SEPTEMBER 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN ranscript Live Q and A Zealand Pharma with, the 14th of September 2017 Denne session starter kl. 14. Hej Britt, er du online? Ja, jeg er her Velkommen til CEO Britt Meelbye Jensen fra Zealand Pharma. Tak.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse 28.02.2012 NeuroSearch offentliggør selskabets årsrapport for 2011 NeuroSearch-koncernen (NEUR) realiserede i 2011 et underskud fra primær drift vedrørende de fortsættende

Læs mere

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010 NASDAQ Aktionæraften, 9. juni 2010 1 June 9, 2010 Exiqon kort fortalt Patenter og teknologier Life Sciences-forretningen (LS) Diagnostics-forretningen (DX) Finansielt overblik 2 June 9, 2010 Exiqon kort

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 2ND OF SEPTEMBER 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 2ND OF SEPTEMBER 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 2nd of September 2016 Denne online Q&A starter kl. 15. Hej Helge Jeg er klar! Super. Velkommen til Hanne Leth Hilmann til vores online Q&A chat. Jeg ville

Læs mere

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30.

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30. 17.30 17.35 Velkomst København City, lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet. Bus Fra Nørreport kører rute 42 og rute 43 lige til døren. Tog

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 29. juli 2012

Analyse af Zealand Pharma 29. juli 2012 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er blevet godkendt i EU, Japan, Australien og Mexico. I USA pågår evalueringen af anmodningen om godkendelse. Produktrettighederne ejes af Sanofi, men Lyxumia

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme Dansk Aktionærforening Lokalforening København City. Lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 13. april 2015

Analyse af Zealand Pharma 13. april 2015 Konklusion Selskabet er inde i en særdeles spændende fase. Lyxumia (GLP-1 produkt i lighed med Victoza fra Novo Nordisk; stofnavn Lixisenatid) er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres i over 30

Læs mere

et aktieselskab indregistreret i Danmark CVR nr. 20 04 50 78 Udbud af op til 8.976.098 stk. Aktier à nominelt DKK 1

et aktieselskab indregistreret i Danmark CVR nr. 20 04 50 78 Udbud af op til 8.976.098 stk. Aktier à nominelt DKK 1 et aktieselskab indregistreret i Danmark CVR nr. 20 04 50 78 Udbud af op til 8.976.098 stk. Aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 86 til DKK 120 pr. Udbudt Aktie Dette prospekt ( Prospektet )

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 1 February 1, 2008 Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 2 February 1, 2008 Dagsorden 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til

Læs mere

Boksor V d irksomhed 4 pharma juli 2015

Boksor V d irksomhed 4 pharma juli 2015 Boksord Virksomhed 4 pharma juli 2015 Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Schiøler Avilex Pharma: Endelig en effektiv behandling af slagtilfælde? Avilex Pharma er et af de få biotekfirmaer, som er

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere