Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017"

Transkript

1 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 12: Organisation og offentlig forvaltning... 4 Samlet status... 4 Information om modulets mål... 4 Interesse for fagområde... 4 Fagligt og pædagogisk indhold, deltagelse og læring... 5 Fagligt udbytte af modulet... 5 Forberedelse af primærlitteratur... 6 Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang... 6 Forvaltningsret... 6 Samlet status... 6 Information om modulets mål... 7 Interesse for fagområde... 7 Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring... 7 Fagligt udbytte af kurset... 8 Forberedelse af primærlitteratur... 8 Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang... 8 Modul 14: Bachelorprojekt... 9 Samlet status... 9 Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet?... 9 Kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, hjælp fra vejleder, gruppesamarbejdet og arbejdsprocessen... 9 Fagligt udbytte af projektarbejdet

2 Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejde Semesterevaluering Studiemæssige rammer Gns. ugentligt tidsforbrug på studiet i semestret Semestrets aktiviteter, placering, udstrækning og fysiske rammer Studiets indhold Uddannelsesprofil, arbejdsindsats, fagligt udfordrende og studiemiljø Vigtigste kompetencer styrket på semestret Semesterkoordinators tilbagemelding Studienævnsanbefalinger

3 Indledning I det følgende vil der være en beretning om forretningsudvalgets tilbagemeldinger samt en opgørelse af besvarelserne fra de elektroniske modul- og semesterevalueringer. Forretningsudvalget (FU) Der er blevet afholdt to evalueringsmøder med forretningsudvalget: den 1. marts og den 2. juni 2017.Referater herfra kan ses på moodle. 3

4 Elektronisk semesterevaluering Modul 12: Organisation og offentlig forvaltning Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 88 studerende. Heraf har 30 studerende besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 34%. I 2016 var svarprocenten på 38%. Information om modulets mål 93% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om læringsmålene for modulet. I 2016 gjorde det sig gældende for 96% af respondenterne. 83% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad rustet til at anvende fagets teorier og metoder i projektarbejdet. I 2016 gjorde det sig gældende for 74% af respondenterne. Interesse for fagområde 63% af respondenterne havde ved semestrets start meget stor eller stor interesse for modulets fagområde, og 30% angiver at have haft nogen interesse i modulets fagområde. I 2016 angav 52% af respondenterne, at de ved semesterstart havde stor eller meget stor interesse for fagområdet og 44% angav at have haft nogen interesse for fagområdet. 70% af respondenterne angiver, at de nu og her har meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 74% af respondenterne. 4

5 Fagligt og pædagogisk indhold, deltagelse og læring Samtlige respondenter vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 var dette gældende for 92% af respondenterne. 80% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 96% af respondenterne. 86% af respondenterne finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 89% af respondenterne. 93% af respondenterne vurderer, at interaktion med underviser var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 94% af respondenterne. 93% af respondenterne finder læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 89% af respondenterne. Fagligt udbytte af modulet 50% af respondenterne finder deres udbytte af modulet meget stort eller stort, og 47% finder udbyttet middel. I 2016 angav 63% af respondenterne, at deres udbytte var meget stort eller stort, og 37% angav, at deres udbytte var middel. 5

6 Forberedelse af primærlitteratur 56% af respondenterne har læst det hele eller det meste af primærlitteraturen, og 33% har foretaget en mindre grundig læsning. I 2016 angav 85% af respondenterne at have læst det hele eller det meste, og 15% havde foretaget en mindre grundig læsning. Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang 40% af respondenterne angiver at bruge mellem 2-4 timer pr. kursusgang, og 40% bruger under 2 timer. I 2016 brugte 63% af respondenterne mellem 2-4 timer og 15% brugte under 2 timer. Forvaltningsret Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 85 studerende. Heraf har 41 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 48%. I 2016 var svarprocenten på 55%. 6

7 Information om modulets mål Samtlige respondenter føler sig i høj eller nogen grad informeret om målene for modulet. I 2016 gjorde det sig gældende for 85% af respondenterne. 93% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad rustet til at anvende fagets teorier og metoder i projektarbejdet. I 2016 gjorde det sig gældende for 85% af respondenterne. Interesse for fagområde 45% angiver, at de ved modulets start havde meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 23% af respondenterne. 89% angiver, at de her og nu har meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 72% af respondenterne. Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring Samtlige respondenter finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 92% af respondenterne. 89% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Det samme gjorde sig gældende i % af respondenterne vurderer den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Det samme gjorde sig gældende i Samtlige respondenter finder interaktion med underviser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 98% af respondenterne. 7

8 Samtlige respondenter vurderer læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 90% af respondenterne. Fagligt udbytte af kurset 90% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte har været meget stort eller stort, og 7% finder, at deres udbytte har været middel. I 2016 vurderede 70% af respondenterne at deres faglige udbytte var meget stort eller stort, og 28% angav at deres udbytte var middel. Forberedelse af primærlitteratur 53% af respondenterne angiver at have læst det hele eller det meste primærlitteratur, og 39% har foretaget en mindre grundig læsning. I 2016 angav 72% af respondenterne at have læst det hele eller meste, og 18% havde foretaget en mindre grundig læsning. Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang 41% af respondenterne har brugt mellem 2-4 timer pr. kursusgang, og 34% har brugt under 2 timer. I 2016 angav 44% af respondenterne at have brugt mellem 2-4 timer, og 28% havde brugt under 2 timer pr. kursusgang. 8

9 Modul 14: Bachelorprojekt Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 83 studerende. Heraf har 12 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 14%. I 2016 var svarprocenten på 23% Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 93% af respondenterne vurderer, at der i høj eller nogen grad ved modulets start blev informeret om målene for modulet. I 2016 gjorde det sig gældende for 89% af respondenterne. Kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, hjælp fra vejleder, gruppesamarbejdet og arbejdsprocessen 92% af respondenterne vurderer, at det faglige indhold var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 84% af respondenterne 69% af respondenterne finder, at interaktionen med vejleder var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Det samme gjorde sig gældende i

10 61% af respondenterne vurderer muligheden for at få hjælp fra vejleder meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 69% af respondenterne. Samtlige respondenter finder samarbejdet i gruppen meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 84% af respondenterne. Fagligt udbytte af projektarbejdet 77% af respondenterne vurderer, at deres faglige udbytte af projektarbejdet var meget stort eller stort. I 2016 gjorde det sig gældende for 74% af respondenterne. Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejde 69% af respondenterne vurderer at have brugt over 25 timer pr. uge, og 23% har brugt mellem timer pr. uge. I 2016 angav 58% af respondenterne at have brugt over 25 timer pr. uge, og 16% havde brugt mellem timer pr. uge. 10

11 Semesterevaluering Studiemæssige rammer Gns. ugentligt tidsforbrug på studiet i semestret 54% af respondenterne vurderer at have brugt timer ugentligt på deres studie i løbet af dette semester, og 23% angiver at have brugt mellem timer om ugen. I 2016 angav 47% at bruge mellem timer om ugen på deres studie, og 12% brugte mellem timer om ugen. Semestrets aktiviteter, placering, udstrækning og fysiske rammer 85% af respondenterne er meget enig og enig i, at de fra semestrets begyndelse følte sig velinformeret om semestrets aktiviteter. I 2016 gjorde det sig gældende for 71% af respondenterne. 85% af respondenterne er meget enig og enig i, at studieaktiviteternes tidsmæssige placering i løbet af semestrets var hensigtsmæssig. I 2016 gjorde det sig gældende for 53% af respondenterne. 77% af respondenterne er meget enig og enig i, at studieaktiviteternes udstrækning var hensigtsmæssig. I 2016 gjorde det sig gældende for 59% af respondenterne. 69% af respondenterne er meget enig og enig i, at de fysiske rammer om semestrets afvikling var tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 30% af respondenterne. 31% af respondenterne er meget enig eller enig i, at de fysiske omgivelser var stimulerende for deres læring. Der findes ingen sammenlignelige data fra

12 Studiets indhold Uddannelsesprofil, arbejdsindsats, fagligt udfordrende og studiemiljø 77% af respondenterne er meget enig eller enig i, at semestret er væsentligt for deres uddannelsesprofil. I 2016 gjorde det sig gældende for 82% af respondenterne. 64% af respondenterne er meget enig eller enig i, at semestret krævede en stor arbejdsindsats. I 2016 gjorde det sig gældende 70% af respondenterne. 76 af respondenterne er meget enig eller enig i, at semestret generelt var fagligt udfordrende. I 2016 gjorde det sig gældende for 77% af respondenterne. 46% af respondenterne meget enig eller enig i, at det faglige studiemiljø blandt de studerende påvirkede studiemiljøet i positiv retning. I 2016 angav blandt 18% at de var enige i dette. 54% af respondenterne er meget enige og enig i, at studiesocialt fungerer årgangen godt. I 2016 gjorde det sig gældende for 36% af respondenterne. 69% af respondenterne er meget enig i, at de trives på deres uddannelse. Der findes ingen sammenlignelige data fra Det sidste spørgsmål er en fejl, og der var således ikke stillet noget spørgsmål. Vigtigste kompetencer styrket på semestret forvaltningsarbejde Mine kompetencer til at udarbejde et projekt. Projektskrivning. Forvaltningsret. Indsigt i forvaltningsret og bedre forståelse af det offentlige. Forvaltningsret og offentlig forvaltning Hej. Indsigt i forvaltningsret og indsigt i den bureaukratiske proces i ministerier og lignende selvstændighed Dette semester huskes bedst for forvaltningsret, hvor vi fik nogle rigtig gode kompetencer indenfor faget, og så får bachelorprojektet, hvor man fik udnyttet alt den energi man havde. 12

13 Semesterkoordinators tilbagemelding Mads Peter var semesterkoordinator og forestod semesterintroduktionen, gruppedannelsen, afholdelse af midtvejsseminarer og to FU-møder. Mads Peter var også vejleder for tre grupper. Det er semesterkoordinators indtryk, at semestret overordnet set forløb tilfredsstillende, hvilket også er afspejlet i den samlede semesterevaluering. Et stort flertal af de studerende giver udtryk for, at semestrets indhold er væsentligt og at det faglige niveau har været tilpas udfordrende. Af semesterevalueringen kan man ligeledes tolke, at årgangen er velfungerende både fagligt og socialt. Der er dog stadig plads til en række forbedringer, som gennemgås herunder. Semesterintro, brush-up og gruppedannelse Semestret blev igangsat med en semesterintroduktion den 27.1, brush-up seminar den 7.2 og gruppedannelse allerede den 10.2 med henblik på at skabe mulighed for hurtig opstart af bachelorprojektarbejdet. Ifølge FU var der tilfredshed med den tidlige gruppedannelse og vejledertildeling. Dog blev det anført, at intro-dagen og brush-up seminaret fremover godt kan slås sammen til et enkelt arrangement. Der var begrænset fremmøde til introdagen, hvilket kan hænge sammen med, at det lå placeret i januar, dvs. før den kalendermæssige semesterstart. Flere af de studerende i FU gav udtryk for, at man i brush-up seminaret fremover gerne må inddrage metode-diskussioner. Selve gruppedannelsesprocessen forløb på overfladen godt. Der var afsat 3 timer og 3 tre vejledere til at facilitere processen (Mads Peter, Poul Thøis og Henrik Plaschke). De studerende udviste engagement og der var gode diskussioner, og arrangementet blev afsluttet med pizza-spisning og socialt samvær. Gruppedannelsen kan dog alligevel ikke betegnes som tilfredsstillende. Der var meget aftalt spil; mange grupper var allerede dannet på forhånd og lukket for yderligere optag. Ud af i alt 81 studerende blev der dannet hele 37 grupper, heraf 11 enkeltmandsgrupper og 10 tomandsgrupper. Det anbefales, at der fremadrettet gøres mere for at sikre, at færre skriver alene og at flere danner større grupper (på 3 til 4 personer). Midtvejsseminarer Med afsæt i en drøftelse på det første FU-møde blev der planlagt en gæsteforelæsning, vejlederbar og midtvejsseminar i slutningen af april og starten af maj. På anbefaling fra de studerende i FU blev deltagelse i midtvejsseminaret frivilligt. Både gæsteforelæsningen og vejledebaren blev desværre aflyst pga. sygdom. Midtvejsseminarerne blev til gengæld til noget. Af de 37 grupper var det dog kun 9 der tilmeldte sig. Disse blev sat sammen i klynger med 3 grupper i hver klynge. Der blev tilknyttet 2 vejledere til hver klynge. I følge FU var der blandt de grupper, der deltog, tilfredshed med den måde seminarerne forløb på. Nogle studerende har givet udtryk for, at deltagelse i midtvejsseminarerne bør være obligatorisk. Andre er godt tilfredse med den frivillige ordning, fordi det ikke for alle er relevant med statusseminarer og nye vinkler på projektet på det tidspunkt seminarerne var skemalagt. Modul 12 Organisation og offentlig forvaltning Det er semesterkoordinators indtryk, at modul 12 er forløbet tilfredsstillende. FU havde forskellige kommentarer og idéer til forbedringer af kurset. Indtrykket er, at det er et meget bredt kursus, der favner 13

14 over rigtig mange tematikker og teorier. Men der var også forelæsninger med megen gentagelse fra tidligere semestre. Anvendelsen af øvelser har ikke altid været lige tilfredsstillende, og koblingen mellem teori og praktiske eksempler lader også noget tilbage at ønske ifølge FU-medlemmerne. Underviserne på kurset har forholdt sig til semesterevalueringen. Morten Balle Hansen var modulkoordinator. Dog har Kasper Trolle Elmholdt formuleret undervisernes feedback. Han anfører, at evalueringen må ses i lyset af, at flere af underviserne på kurset er nye medarbejdere på instituttet. Kasper har endvidere kommenteret, at underviserne fremadrettet bør gøre mere for at integrere øvelserne bedre i undervisningen. Han nævner endvidere, at afholdelse af en prøveeksamen i kurset kunne være en god idé. Og planlægger at vende med de øvrige medundervisere, om forelæsningerne evt. kunne afrundes med refleksionsøvelser, hvor de studerende drøfter med hinanden, hvordan forelæsningstemaet kan bruges i projektøjemed. Modul 13 Forvaltningsret Det er semesterkoordinators indtryk, at modul 13 er forløbet meget tilfredsstillende. Ifølge FU har de studerende har været glade for dette kursus og udtrykte stor ros til underviseren Gitte Slotved. Både for hendes undervisning og hendes tilrettelæggelse af øvelsesopgaver og prøveeksamen. Modul 14 Bachelorprojekt Der er semesterkoordinators indtryk, at modul 14 er forløbet tilfredsstillende. Desværre var der mange enkeltmandsgrupper, hvilket resulterer i få vejledertimer. De studerende har ikke leveret meget feedback ift. deres oplevelse af kvalitet i projektvejledningen. Peter Nielsen og Troels Hedegaard har dog eksplicit fået ros for deres vejledning. Semesterkoordinators anbefalinger: Semesterintro og brush-up seminar kan afholdes samme dag. Brush-up seminaret bør inddrage metode-diskussioner. Gruppedannelsesprocessen skal i højere grad understøtte, at færre ender med at skrive alene i enkeltmandsgrupper eller tomandsgrupper. Vejlederbar-konceptet bør videreføres. Det samme gælder midtvejsseminaret, der fortsat bør være tilbud og ikke obligatorisk. Modulkoordinatoren og underviserne på modul 12 bør kortlægge eventuelle snitflader til moduler og lektioner på de tidligere semestre. Modulkoordinatoren og underviserne på modul 12 bør fastlægge et koncept for afholdelse af øvelser, herunder sigte på en stærkere kobling mellem teori og empiri i modulet. Studienævnsanbefalinger Semesterkoordinator Mads Peter Klindt berettede, at gruppedannelsen ikke lykkedes særlig godt trods mange anstrengelser for at få de studerende til at gå i større grupper. Der var tre undervisere tilstede; pizza 14

15 og gode muligheder for at få emnerne vendt. Vejlederbar måtte aflyses pga. manglende tilmeldinger, som ellers er en kombination af socialt og fagligt samvær, og en god mulighed for at drøfte sit projekt med andre end sin vejleder det samme ved midtvejsseminar. Der blev endvidere afholdt Brush-up seminar i starten af semestret med kursusholdere fra tidligere semestre for at genopfriske de fagområder, man har været igennem, inden man beslutter sig for emne bachelorprojektet. Det er et problem med de små grupper, at de ikke får så meget vejledning. Fremadrettet i de nye studieordninger er der fastsat et minimums antal på tre studerende i en gruppe, hvilket minimerer individuelle studerende. Til FU-møderne kom 4 ud af 6 studerende første gang; og kun 1 studerende de 2 næste gange. Der var enighed i studienævnet om, at problemet med de små grupper på 6. semester skyldes, at mange grupper er blevet låst gennem BA-studiet, og man ønsker ikke at tage nye medlemmer ind til sit afgangsprojekt. Studienævnet anbefaler, at man forsætter tilbud om midtvejsseminar. 15

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk kursus- og semesterevaluering... 3 Modul 12: Organisation og

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 19. november 2014...3 FU-møde: 27. februar 2015...4 Elektronisk semesterevaluering...5

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Forskningsdesign

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: Organisation og ledelse

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Referat FU møde den 24. februar 2015... 3 Referat FU møde den

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 6. oktober 2014...3 FU-møde: 3. november 2014...4 FU-møde: 1. december

Læs mere

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 3. april 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status...

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder FU... 3 Elektronisk kursusevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2015 Indhold Indledning... 2 Modulevaluering udleveret på modulets sidste kursusgang... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Samlet status... 3

Læs mere

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 6 Modul 5: Organisation og ledelse i den offentlige

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 7. oktober 2013...4 FU-møde: 26. november 2013...5 Elektronisk semesterevaluering...6

Læs mere

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012 Angiv din uddannelsesmæssige baggrund: Andet: Art and Technology Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 1 Hvordan

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget... 3 Dagsorden... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Samlet status... 4 Modul 12:

Læs mere

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring.

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring. Evalueringsrapport ILOO 8. semester Studienævn for IT og Læring. Forår 2013 Evalueringsrapport, ILOO 8. semester forår 2013 Om evalueringsundersøgelsen: Evalueringsskemaet er udsendt til 17 studerende

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Den elektroniske semesterevaluering... 6 Modul 3: Samfundsøkonomi

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret Evalueringsrapport, LOOP, 2. semester, efteråret 2013 Evalueringsrapporten er udsendt til 18 studerende den 29. januar 2014. Der er udsendt rykkermail to gange; den 6/2 og 14/2. Rapporten er samlet den

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 15 studerende den 7. juni 2017. Der er blevet den 19. juni og den 29. august

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 9. oktober 2014...3 FU-møde: 5. november 2014...6 FU-møde: 4. december

Læs mere

Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014

Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014 Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014 Status NB! Spørgeskemaet er sendt til seks studerende og heraf har 2 studerende besvaret hele skemaet, hvilket giver en svarprocent på 33. Modul 8:

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Forretningsudvalget (FU)... 4 FU-møde 29. september 2016... 4 FU-møde

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Indledning 2 Elektronisk semesterevaluering 2 Modul 8: Verdenspolitik 4 Modul 9: EU og europæisering 6 Modul 10: Komparativ

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 19 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 3. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 71 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Denne version af rapporten er UDEN kommentarer fra de

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 5 FU-møde 10. oktober 2016... 5 FU-møde d.

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Aalborg),

Læs mere

Idræt 10. semester, forår 2015

Idræt 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 21 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 11 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Filosofi, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, AF 1. semester, efterår 2012 Problembaseret læring: Udbytte

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 134 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Kbh), forår

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 31 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 12 studerende den 16. januar 2018. Der er blevet rykket en gang den 30.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i - kursusundervisning med deltageraktivitet - databearbejdningsworkshop - Kvalitative undersøgelser - Selvinitierede

Læs mere

Idrætsteknologi kandidat 3. semester, efterår 2015

Idrætsteknologi kandidat 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 20 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014

Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014 Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 19 studerende den 12. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 18. juni 2014. Fristen

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Evaluering, Politik og Administration, forår 2019, 6. semester

Evaluering, Politik og Administration, forår 2019, 6. semester Evaluering, Politik og Administration, forår 2019, 6. semester Kvalitativ og kvantitativ evaluering De studerende har evalueret semestret både kvalitativt gennem forretningsudvalgsmøder (FU-møder) og kvantitativt

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester Efterår 2011

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester Efterår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til i alt 8 studerende den 25. januar 2012. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse henholdsvis den 2. og 6. februar 2012. Undersøgelsen er afsluttet den 6. februar

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 48 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Spørgsmålene på de næste sider angår de overordnede mål for, hvad I som studerende skulle lære i løbet af specialesemestret.

Spørgsmålene på de næste sider angår de overordnede mål for, hvad I som studerende skulle lære i løbet af specialesemestret. SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 5. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 27. januar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Besvarelsesprocenten er på 11% svarende til at blot 8 studerende ud af 73 mulige har udfyldt evalueringsskemaet.

Besvarelsesprocenten er på 11% svarende til at blot 8 studerende ud af 73 mulige har udfyldt evalueringsskemaet. Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Projekt- og semesterevaluering 7. semester, efterår 2017 Kvantitativ og kvalitativ evaluering Semestret evalueres kvalitativt på FU-møder, ligesom hvert modul

Læs mere

Sundhedsteknologi 4. semester forår 2011

Sundhedsteknologi 4. semester forår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til 16 studerende den 29. august 2011. Der er efterfølgende udsendt rykkere den 3. september 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 7. september 2011. Ud af de 16 studerende

Læs mere

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Dato: 20. maj 2014 Kl.: 9-11 Til stede: Semesterkoordinator Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 1. semester Efterår 2011

Klinisk Videnskab og Teknologi 1. semester Efterår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til i alt 24 studerende den 25. januar 2012. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse henholdsvis den 2. og 6. februar 2012. Undersøgelsen er afsluttet den 6. februar

Læs mere

Semesterevaluering Efterår semester:

Semesterevaluering Efterår semester: Semesterevaluering 1. semester: Der var tvivl om formålet med forløbet og hvad det skulle resultere i. 1 SEM. ALMEN Respondenter: 7 Studerende: 8 Svarprocent:88 % 71 % af respondenterne mener, de er blevet

Læs mere

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 27 studerende den 19. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 2. juli 2014. Fristen for besvarelse udløb den 8. juli 2014. Ud af de

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 124 studerende den 1. juli 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport MOC 2. semester

Evalueringsrapport MOC 2. semester Evalueringsrapport MOC 2. semester Master i Læreprocesser specialisering i Organisatorisk Coaching Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, MOC 2. semester,

Læs mere

Til stede: Karen Egedal Andreasen, Janice Vester, Inger-Marie Brun, Asbjørn Molly og Lone Hersted Afbud:

Til stede: Karen Egedal Andreasen, Janice Vester, Inger-Marie Brun, Asbjørn Molly og Lone Hersted Afbud: Referat af semesterevalueringsmøde Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), 2.+4. semester, efterårssemestret 2014 Koordinatorer: Lone Hersted + Asbjørn Molly Dato: 29.05. 2015 Til stede: Karen

Læs mere

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 20 studerende den 12. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 18. juni 2014. Fristen for besvarelse udløb den 24. juni 2014. Ud af

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 4 FU-møde 19. september 2016...

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 27 studerende den 23. januar 2015. Der er blevet rykket

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 5. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 5. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 5. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 13. juni 2017. Der er blevet rykket den 20. juni og den

Læs mere

Sundhedsteknologi 5. semester efterår 2010

Sundhedsteknologi 5. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 15 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykker den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 15 studerende

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Alder Under år % - år 7% år og derover % % % 7% % Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 86% 6 % % % % % % % % 7% % Semesteret var generelt fagligt udfordrende 7% 9% % % % % %

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Alder Under år % - år % år og derover % 7 % % % 7% % Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil % % % % % % % % % 7% % Semestret var generelt fagligt udfordrende 7% 8 8% % % % % %

Læs mere

Idræt 5. semester efterår 2010

Idræt 5. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 43 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykkere den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 43 studerende

Læs mere

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret?

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret? SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 6. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 52 studerende den 30. juni 2015. Der er blevet rykket to gange,

Læs mere

MedIS 3. semester efterår 2010

MedIS 3. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 53 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykker den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 53 studerende

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Alder Under år - år 67% 6 år og derover % 7% Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 78% 7 Helt uenig % 7% Semesteret var generelt fagligt udfordrende 89% 8 Helt uenig % 7% Studiemiljøet

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus BA-sidefag E17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets

Læs mere

Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013

Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013 Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013 Om undersøgelsen Evalueringsundersøgelsen er udsendt til 42 studerende den 17/2. Der er udsendt rykkerskrivelse den 25/2 og den 5/3. I alt

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere