Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014"

Transkript

1 Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 3. april Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status... 5 Modul 10A: Forvaltningsret... 5 Information om modulets mål... 5 Interesse for fagområdet... 6 Faglige og pædagogiske indhold og egen aktive deltagelse... 6 Fagligt udbytte af kurset... 7 Forberedelse af primærlitteratur... 7 Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen... 7 Kursets faglige indhold og tilrettelæggelse ift. eksamensformen... 8 Modul 10B: Offentlig budgetlægning og økonomistyring... 8 Information om modulets mål... 8 Interesse for modulets fagområde... 8 Fagligt og pædagogisk indhold og egen aktive deltagelse... 9 Fagligt udbytte... 9 Forberedelse af primærlitteratur Fagligt indhold og tilrettelæggelse ift. eksamensform Modul 11: Bachelorprojekt Information om modulets mål Fagligt indhold, interaktion med vejleder, mulighed for at få hjælp og gruppesamarbejde Fagligt udbytte af projektet Gns. tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet Semestret generelt

2 Studiemæssige rammer Gns. ugentlig tidsforbrug Velinformeret om aktiviteter, aktiviteternes tidsmæssige placering, studieaktiviteternes udstrækning og fysiske rammer Studiets indhold og faglige/sociale miljø Semesterkoordinators kommentarer Semesteret generelt Projektvejledning Modul 10A: Forvaltningsret

3 Indledning I det følgende vil der være en beretning om forretningsudvalgets tilbagemelding samt en opgørelse af besvarelserne fra den elektroniske evaluering. Forretningsudvalget (FU) Der er blevet afholdt et evalueringsmøde med forretningsudvalget den 3. april FU-møde den 3. april ) Evaluering af introduktionsdagen inkl. brush-up forelæsningerne Studerende: a. Ift. brush-up; gode forelæsninger, tæt på hvad vi har haft før. b. Ift. introduktionen; selve introduktionen var kort, og vi kom til at vente længe. Det skulle evt. have været struktureret anderledes; det skulle enten have varet længere eller have været flyttet så man kunne undgå spildtid. 2) Evaluering af gruppedannelse Studerende: a. Der manglede fagspecifikke personer (f.eks. de der havde afholdt brush-up forelæsningerne) til at rådgive om projekt. Niels: Det var ikke muligt at opnå de manglende fagspecifikke personers deltagelse. 3) Evaluering af modul 10A Forvaltningsret inkl. eksamen Forelæser: a. Sten: Det fungerer godt med en prøve-aflevering det har stor værdi for de der afleverede. Det er svært at stille opgaven tidligere, da de studerendes viden ikke er fyldestgørende. Studerende: b. Lidt for lange forelæsninger, passende læsemængde, forelæsningerne var tekstnære, meget god og spændende undervisning. c. Det var rigtig godt med prøve-eksamen, men der burde være mere tid og en klar udmelding om afleveringsdato. d. Forslag; flere små øvelser istedet for en stor til slut. e. Eksamen; god variation, ikke for let eller for svær. Nogle syntes at der måske var for mange bilag, andre syntes at dette gjorde eksamen mere spændende. 4) Evaluering af modul 10 B Offentlig budgetlægning og økonomistyring inkl. eksamen Forelæsere: a. Mogens: Der er stor spredning i evnen til at formulere sig og i analytiske evner. Der er store mangler på semestret og han savner noget analytisk sans på semestret; kan evt. styrkes med videnskabsteori. 3

4 b. Erling: har en oplevelse af at de studerende har fået noget ud af kurset. Studerende: c. Der er meget blandede tilbagemeldinger. d. Sværhedsgrad og læsebyrde er ok, måske nogle gange for basalt. e. Forelæsningerne kunne være mere interessante, det var fint at der var øvelser i forlængelse af forelæsningerne, men der var afsat for meget tid til dem, og niveauet på øvelserne var en smule for lavt. Forelæsere: f. Mogens: man kunne overveje at komme mere i dybden og arbejde mere med cases til selve forelæsningen. g. Erling: øvelserne har været lidt af et eksperiment; men det virkede godt med google drev der var måske for meget tid og varierende i sværhedsgrad. Hensigten er give anledning til at man selv burger udtrykkene og anvender dem rent læringsmæssigt. Studerende: h. Meget gode gæsteforelæsere. i. Forslag; man kan skille de to kurser (10A og 10B) og afsluttet et før man starter det næste. j. Eksamen; meget blandet, nogle syntes at eksamen var rimelig mens andre syntes at den var for omfattende og svær. Nogle nævner at det var ærgerligt at dele af eksamen hænger på et enkelt spørgsmål. Generelt tilbagemelding om at det var mange sider/spørgsmål til kort tid. Forelæser: k. Erling; kan man ikke pensum skal man syntes at det er svært. Der er desværre plagiat situationer i eksaminerne, hvor man tydeligt kan se at grupper har lavet det sammen. Man kan evt. lave en mundtlig gruppe eksamen baseret på et projekt. Det er et redskabsorienteret fag og ville måske egne sig bedre til en 2 timers skriftelig eksamen. l. Rasmus: kan man evt. lave en kursusgang hvor eksamen var indbygget i faget, hvor de studerende afleverer en række øvelser i løbet af kurset,der skal afleveres og beståes. 5) Evaluering af Kunsten at lave et projekt: fra idé til konklusion Forelæser: a. Rasmus; ked af at det blev aflyst, det er svært at evaluerer og ærgerligt da det var et helheds kursus. Bagefter har Rasmus overvejet om koordineringen ift. resten af semestrets struktur var dårlig, da Rasmus snakkede om problemformulering mens de studerende allerede havde lavet problemformuleringer (Niels mener at det lå fint, da mange stadig ikke har en PF). Måske var 40 personer ud af 80 rimeligt i et fag der ikke er med eksamen. 4

5 Rasmus undrer sig over at de studerende til stadighed ikke dukkede om selvom de fik kniven for struben? Studerende: b. Der var for lang pause mellem forelæsningerne (hhv. forelæsning i 10A og Kunsten at lave( ) samme dag) c. Undervisningen i første forelæsning var basal meget om kausalitet og lidt langhåret/kedeligt. d. En skam at workshops ikke blev oprettet. e. Studerende køber ikke bøger til et fag uden eksamen, evt. kan man finde alternativer. f. Forelæsning 2 var rigtig god, det var godt med øvelser. g. Forslag; behold workshops og gør det mere øvelsesorienteret evt. kan man lade faget indgå i bachelor-eksamen. 6) Evt. Studerende: a. Vejledningstid ifbm bacheloren; det er meget differentieret hvad vejlederne melder ud ift. vejledningstimer. i. Personer der oplever problemer, må henvende sig til Niels Nørgaard Elektronisk semesterevaluering Spørgeskemaet er sendt til 111 studerende, og heraf har 43 studerende gennemført spørgeskemaundersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 39. Besvarelserne sammenlignes i det følgende med tilsvarende besvarelse fra foråret 2013, da var svarprocenten 25%. Det skal dog bemærkes, at der i foråret 2013 blev foretaget en selvstændig uddannelsesevaluering. Her var svarprocenten Samlet status Modul 10A: Forvaltningsret Information om modulets mål 5

6 85% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om modulets mål ved semesterstart. I 2013 var dette gældende for samtlige respondenter. Interesse for fagområdet 41% af dimittenderne angiver, at have en meget stor eller stor interesse for fagområdet ved semesterstart. Interessen er efterfølgende øget til at 69% oplever, at have en meget stor eller stor interesse for modulet. I 2013 oplevede 33% af have en meget stor eller stor interesse for modulet ved modulets start en interesse der også her blev øget til 61% efter modulets gennemførsel. Faglige og pædagogiske indhold og egen aktive deltagelse 96% af respondenterne finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 var dette gældende for samtlige respondenter. 96% af respondenterne finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 var dette gældende for samtlige respondenter. 85% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 var dette gældende for samtlige respondenter. 6

7 Fagligt udbytte af kurset 80% af respondenterne finder deres faglige udbytte af kurset stort eller meget stort. I 2013 var dette gældende for 84% af respondenterne. Forberedelse af primærlitteratur 72% af respondenterne angiver at have læst det meste eller hele primærlitteraturen. I 2013 var dette gældende for 66% af respondenterne. Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen 7

8 30% af respondenterne angiver at have brugt under 4 timer pr. kursusgang. 28% har brugt mellem 4-6 timer, og 26% har brugt mellem 6-8 timer. Der findes ikke sammenlignelige data i Kursets faglige indhold og tilrettelæggelse ift. eksamensformen 93% af respondenterne finder kursets faglige indhold og tilrettelæggelse tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. I 2013 var dette gældende for samtlige respondenter. Modul 10B: Offentlig budgetlægning og økonomistyring Information om modulets mål 84% af respondenterne føler sig i nogen eller høj grad informerede om modulets mål ved semesterstart. I 2013 var dette gældende for samtlige respondenter. Interesse for modulets fagområde 8

9 44% af respondenterne angiver at have nogen interesse for fagområdet ved semesterstart, mens 37% havde meget stor eller stor interesse. I 2013 havde 55% af respondenterne meget stor eller stor interesse for fagområdet. 49% har efter modulets afslutning nogen interesse for fagområdet, mens 35% har meget stor eller stor interesse. I 2013 havde 61% af respondenterne efterfølgende meget stor eller stor interesse for fagområdet. Fagligt og pædagogisk indhold og egen aktive deltagelse 82% af deltagerne vurderer det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 var dette gældende for samtlige respondenter. 71% af deltagerne vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 var dette gældende for 62% af respondenterne. 82% af deltagerne vurderer egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2013 var dette gældende for 89% af respondenterne. Fagligt udbytte 9

10 60% af respondenterne vurderer deres faglige udbytte til middel, mens 31% vurderer, at det er stort (24%) eller meget stort. I 2013 vurderede 61% af respondenterne at deres udbytte havde været middel, mens 28% vurderede, at det var stort (11%) eller meget stort (17%). Forberedelse af primærlitteratur 49% af respondenterne angiver at have læst det meste, mens 31% har læst det hele. I 2013 havde 72% af respondenterne læst det meste, mens 11% havde læst det hele. Fagligt indhold og tilrettelæggelse ift. eksamensform 73% af respondenterne finder det faglige indhold og tilrettelæggelse tilfredsstillende (64%) eller meget tilfredsstillende (9%). I 2013 fandt 67% af respondenterne det faglige indhold og tilrettelæggelse tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 10

11 Modul 11: Bachelorprojekt (Der findes ikke direkte sammenlignelige spørgsmål fra 2013). Information om modulets mål 62% af respondenterne følte sig i nogen grad (57%) eller høj grad informeret om modulets mål. 38% følte sig i ringe grad (20%) eller slet ikke (18%) informeret om modulets mål. Fagligt indhold, interaktion med vejleder, mulighed for at få hjælp og gruppesamarbejde 93% af respondenterne vurderer projektets faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 56% af respondenterne vurderer interaktionen med vejleder tilfredsstillende (36%) eller meget tilfredsstillende. 43% af respondenterne vurderer interaktionen med vejleder utilfredsstillende (27%) eller meget utilfredsstillende. 57% af respondenterne vurderer muligheden for at få hjælp fra vejleder tilfredsstillende (41%) eller meget tilfredsstillende. 43% af respondenterne vurderer muligheden for at få hjælp fra vejleder utilfredsstillende (25%) eller meget utilfredsstillende. 91% af respondenterne vurderer samarbejdet i gruppen meget tilfredsstillende (52%) eller tilfredsstillende. 11

12 Fagligt udbytte af projektet 84% af respondenterne har fået et stort (54%) eller meget stort fagligt udbytte af projektet. Gns. tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet 55% af respondenterne har brugt over 25 timer pr. uge på projektarbejdet. 23% har brugt mellem timer om ugen. Semestret generelt Studiemæssige rammer Gns. ugentlig tidsforbrug 12

13 43% af respondenterne har gennemsnitligt brugt mellem timer om ugen i løbet af semestret. I 2013 havde 38% brugt mellem timer om ugen i løbet af semestret, og 25% havde brugt mellem 30 og 35 timer om ugen i løbet af semestret. Velinformeret om aktiviteter, aktiviteternes tidsmæssige placering, studieaktiviteternes udstrækning og fysiske rammer Halvdelen af respondenterne følte sig ved semesterstart enige i, at de var velinformerede om semestrets aktiviteter. Den anden halvdel er uenig heri. Halvdelen af respondenterne fandt studieaktiviteternes tidsmæssige placering i løbet af semestret hensigtsmæssig. Den anden halvdel er uenig heri. 56% af respondenterne er enige i at studieaktiviteternes udstrækning var hensigtsmæssig. 61% af respondenterne er enige i, at fysiske rammer om semestrets afvikling var tilfredsstillende. 13

14 Studiets indhold og faglige/sociale miljø 75% af respondenterne er enige (41%) eller enige i, at semestret er væsentligt for deres uddannelsesprofil. I 2013 tilkendegav 88% af respondenterne dette. 59% af respondenterne er enige (39%) eller meget enige i, at semestret krævede en stor arbejdsindsats. I 2013 tilkendegav 69% af respondenterne dette. 78% af respondenterne er enige (55%) eller meget enige i, at semestrets generelt var fagligt udfordrende. I 2013 tilkendegav 81% af respondenterne dette. 47% af respondenterne er enige (27%) eller meget enige i, at det faglige studiemiljø blandt de studerende påvirkede deres studie positivt. 27% af respondenterne er hverken enige eller uenige heri og de resterende 21% er uenige eller meget uenige i dette. 5% har ikke grundlag for at vurdere. I 2013 var 63% af respondenterne enige eller meget enige i, at det faglige studiemiljø blandt de studerende påvirkede deres udbytte positivt. 59% af respondenterne er enige (34%) eller meget enige i, at årgangen fungerede godt studiesocialt. I 2013 gjorde dette sig gældende for 56%. Semesterkoordinators kommentarer Hermed den samlede evaluering af forårssemesteret 2014 på 6. semester, Politik & Administration fra semesterkoordinatoren. Evalueringen er udarbejdet på baggrund af dels de studerendes tilbagemeldinger i det elektroniske spørgeskema, dels tilbagemeldinger fra semesterets forretningsudvalg og dels tilbagemeldinger fra enkelte undervisere. Semesteret generelt Der har grundlæggende været tilfredshed med tilrettelæggelsen og afviklingen af semesteret, hvilket afspejles i både spørgeskemaundersøgelsen og FU-møderne, og semesteret betragtes som relevant for de studerende uddannelsesforløb. 14

15 Der var overvejende tilfredshed med introduktionsdagen, som forløb nogenlunde tilfredsstillende, selvom som det også er det blevet fremhævet i FU, at det skortede på fremmøde af semesterrelevante undervisere og vejledere. Det var imidlertid ikke praktisk muligt at iværksætte et større opbud. Der blev afholdt et FU møde på semestret. Efter aftale mellem koordinator og de studerende skulle behovet for yderligere møder sonderes, og da dette ikke viste sig relevant, blev der ikke arrangeret flere møder. Projektvejledning Vejledertildelingen og processen heromkring var tydeligt præget af den økonomiske situation på instituttet og de problemer denne afstedkom. Flere har udtrykt et ønske om at få tildelt vejleder tidligere og forløbet har været et stykke fra det optimale. Ud fra de studerendes feedback i spørgeskemaet synes der at være en generel tilfredshed med vejledningen, dog desværre med store udsving i tilfredsheden. 43% af respondenterne vurderer muligheden for at få hjælp fra vejleder som utilfredsstillende (25%) eller meget utilfredsstillende. Disse scores bør selvsagt klart give anledning til bekymring og til refleksion. Nogle studerende oplever at have haft svært ved at få kontakt til deres vejleder, og andre føler, at de har fået for kortfattet vejledning. Vejledningstid ifbm bacheloren; det er meget differentieret, hvad vejlederne melder ud ift. vejledningstimer, anføres det således på FU-mødet. Vurderingen herfra er, at mange studerende har været vant til flere vejledningsseancer, end de standarder, der har været udmeldt fra vejlederne via koordinatoren, samt at en meget stor del af utilfredsheden skal ses herudfra. Det har imidlertid været nødvendigt at tilpasse vejledningsmængden til de givne ressourcer. Modul 10A: Forvaltningsret Den fagansvarliges kommentarer: Jeg synes, at evalueringen er fantastisk fin. Der er stort set kun positive tilbagemeldinger. De studerende har været meget, meget glade for tilbuddet om aflevering af en skriftlig øvelsesopgave sidst i kurset. Der er nogle få negative kommentarer: Pensum blev udsolgt i forbindelse med kursusstart. Ca. 10 studerende kom til at mangle lærebog. Jeg er enig i, at det er helt uacceptabelt. Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at presse forlaget, men et nyt oplag var først klar sidst i kurset. Fremover vil jeg i god tid inden kursusstart tjekke med forlaget, at der er rigeligt med eksemplarer. De studerende synes, at kurset er meget presset i tid. Det afvikles over en kort og presset periode, og med eksamen meget tæt på kursusafslutning. Vi har før hørt dette, men det er svært at løse. Måske skulle vi igen forsøge at brede kurset lidt ud i tid. Det vil også give bedre mulighed for cases og forberedelse fra studenterside. 15

16 Studienævnets anbefalinger Problematik omkring gruppeprocesser Studienævnet er opmærksomt på udfordringerne omkring gruppedannelse og har i sommeren 2014 nedsat et arbejdende udvalg til at se på gruppedannelsesprocesserne. Det skal bemærkes, at gruppedannelsen på 7. semester er forløbet væsentligt bedre end den gjorde på 6. semester. Der har været iværksat forskellige tiltag blandt andet har flere undervisere været tilknyttet gruppedannelsesprocessen, de studerende har været på teambuildingforløb, osv. Forvaltningsret Studienævnet bemærker, at den ene halvdel af de studerende gerne vil have flere kursusgange i forvaltningsret, og den anden halvdel vil have færre. Koordinators forslag om at brede kurset mere ud over semestret finder ikke tilslutning i studienævnet, da de studerende også skal have tid til deres projektarbejde, hvilket er en tilbagevendende problematik. Projektarbejdet kommer sjældent i gang før kurserne er afsluttede, og samtidig er der naturligvis også et pædagogisk hensyn at tage ift., at undervisningen skal have tid til at bundfælde sig hos de studerende. Aflysning af kurset Kunsten at lave et projekt: fra ide til konklusion Kurset blev aflyst grundet manglende studenterdeltagelse. Studienævnet var delt i forhold til en evt. gentagelse af kurset. Studienævnsformanden var dog meget positivt indstillet ift. at gentage kurset, dog vil det afhænge af ressourcesituationen, da kurset ikke er ECTS-belagt og derfor ikke genererer STÅ-indtægter. Projektvejledning 43% af de studerende finder, at kontakten med vejleder/muligheden for at få hjælp fra vejleder er problematisk. De studerende giver udtryk for, at der er forskellige opfattelser blandt vejlederne ift. hvor meget vejledning, de studerende kan tilkomme. Den decentrale studievejledning er blevet kontaktet af frustrerede studerende, der oplever problemer ift. at modtage vejledning fra vejledere, der sidder på campus i cph. Studienævnet henstiller til, at der sker en forventningsafstemning mellem vejleder og de studerende ved projektstart. Der arbejdes p.t. på et skriv vedr. gruppevejledning. Her vil man forsøge at lave tommelfingerregler for, hvad man som studerende kan forvente at få af vejledning ift. de nye normer, der netop er indført. 16

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Den elektroniske semesterevaluering... 6 Modul 3: Samfundsøkonomi

Læs mere

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012 Angiv din uddannelsesmæssige baggrund: Andet: Art and Technology Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 1 Hvordan

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Indledning 2 Elektronisk semesterevaluering 2 Modul 8: Verdenspolitik 4 Modul 9: EU og europæisering 6 Modul 10: Komparativ

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Evalueringsrapport semester fuldtid

Evalueringsrapport semester fuldtid Evalueringsrapport 1.+3. semester fuldtid Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Side 1 Evalueringsrapport,

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 3. semester

Evalueringsrapport LOOP 3. semester Evalueringsrapport LOOP 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 3.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret?

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret? SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 6. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 52 studerende den 30. juni 2015. Der er blevet rykket to gange,

Læs mere

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 17 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn ST8 - F10 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse

Læs mere

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Køn Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, Aalborg Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR 2007 1. SEMESTER Køn Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST9 (MS) - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST5 - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteternehvordan

Læs mere

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36 Navn Idræt 4 Dato 2009-09-17 14:57:36 Køn Nationalitet Nationalitet - Land inden for EU/EØS Nationalitet - Land uden for EU/EØS Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evalueringsrapport MLP semester

Evalueringsrapport MLP semester Evalueringsrapport MLP 1.+3. semester Master i Læreprocesser FULD TID Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester FULD TID, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Referat af FU møde den 17. juni er ikke

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler

Kandidat og Bachelor Køn. Alder. Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler Kandidat og Bachelor 2010 Køn Alder Middel 29,3 Stdaf 7,9 Median 28 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 Køn: Alder: Respondenter Procent Under 23 år 0 23-26 år 23 49 % 27-30 år 22 47 % Over 30 år 2 4 % (47) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvilket

Læs mere

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Studieophold Har du været på studieophold i udlandet eller under et andet studieprogram

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens faglige niveau... 2 Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau?...

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

- Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Page 1 of 24 6. Semester COMSYS Dato: 2007-09-04 15:55:42 Køn Alder 22,00 25,00 24,00 25,00 21,00 22,00 22,00 22,00 26,00 24,00 Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015

Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Semesterevaluering It/Kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 4 FU-møde 19. september 2016...

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 7. semester, Kommunikation, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 41 Besvaret af: 10 + 5 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2014 Hvor mange timer

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn:

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn: Evaluering Forår 2014 Master i IT Fagpakken Informationsarkitektur Udsendt til 3 personer Svar: 2 personer Læringsmålsætninger Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er

Læs mere

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Samlet status... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejde med evt. casevirksomhed...

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet 9. sem. E16 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil

Læs mere

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Hvordan vurderer du: - modulets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold

Læs mere

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0% Alder Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang

Læs mere

Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014

Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014 Semester and project evaluation Organisation/ledelse autumn 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering

Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Udarbejdet af Hugo Alrøe på basis af DJFs online kursusevaluering (11 af 12 mulige besvarelser) og en mundtlig evaluering med de studerende

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2015

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2015 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Referater fra forretningsudvalgsmøder... 3 Møde den

Læs mere

7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5

7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5 7. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 14 Besvaret af: 5 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Vurdering af læringsmæssigt

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 1. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 1. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 1. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

2 SEM. POPLYD: 10 RESPONDENTER Læringsmål: Læringsmålene er i højere eller middel grad blevet præsenteret for de studerende

2 SEM. POPLYD: 10 RESPONDENTER Læringsmål: Læringsmålene er i højere eller middel grad blevet præsenteret for de studerende Semesterevaluering 2. semester: Generelt om vejledning: Der er generelt tilfredshed med vejledningen. En enkelt gruppe har haft udfordringer i dialogen med vejleder, men indrømmer dog også at det delvist

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for x studerende. Heraf har 1 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation

Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold Har du været

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 51 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere