Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013"

Transkript

1 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat og velfærdspolitik... 2 Modul 8 Verdenspolitik: regionalisering og globalisering... 4 Modul 9 Organisation og offentlig forvaltning... 4 Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status... 5 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat og velfærdspolitik... 6 Modul 8 Verdenspolitik: Globalisering og regionalisering... 9 Modul 9 Organisation og offentlig forvaltning Semestret generelt Timeforbrug pr. uge i løbet af semestret Studiemæssige rammer Studiets indhold og faglige/sociale miljø De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var følgende: Anbefalinger fra semesterkoordinator Studienævnets anbefalinger

2 Indledning Denne evalueringen af 5. semester i efteråret 2013 indeholder en beretning om forretningsudvalgets tilbagemeldinger samt en opgørelse af besvarelserne fra den elektroniske evaluering. Resultaterne af den elektroniske semesterevaluering sammenholdes med resultaterne fra elektronisk semesterevaluering foretaget i 2012, hvor dette er muligt. Forretningsudvalgsmøder Der er blevet holdt tre evalueringsmøder med forretningsudvalget. Opstartsdag Godt at der var arrangeret forelæsning samme dag, da dette skabte en god sammenhæng for dagen. Godt at man fik en afklaring på semesterets indhold, samt der er begyndt at danne sig en rød tråd i forhold til de andre semestre. Det er en vigtig del at man møder semester koordinatoren på første dag, så man har ansigt på hvem man skal henvende sig til. Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat og velfærdspolitik Enighed om at det er et spændende fag, og at forelæserne har været meget engageret, hvilket er positivt. Det har været svært at skabe overblik over forelæsningerne, da strukturen var forvirrende. Med dette menes at forelæsere henviste til andre forelæsninger, men der var ikke struktur på rækkefølgen af forelæsningerne. Det er for sent at ny dato for aflyste forelæsninger blev meldt ud. Enighed om at det er ærgerligt at der på 3. semester er skåret ned i dette kursus, da det findes meget relevant. Litteratur: Der var nogle forelæsninger hvor der var rigtig meget litteratur. Det var svært at se nuancerne i teksterne, da det var om det samme emne, og man som studerende ikke vidste hvor fokus skulle ligge. Der kommer forslag om en læsevejledning til disse forelæsninger. Det gælder især ved videnskabelige artikler, da disse ofte er de sværeste at læse, og det ville give et bedre grundlag for at blive bedre til at læse dem. Der er nogen der mener det virkede overvældende med sekundærlitteratur, da man ikke havde læst dette, men der stadig blev henvist til det i forelæsningerne. Der skal til de studerende gøres bedre opmærksom på at det er litteratur til videre undersøgelser/projekter og ikke noget der forventes læst til forelæsningen. Hvis forelæserne vil henvise til teksten med en forventning om at den er læst, er det en godt idé at teksten bliver sat som primærlitteratur, eller kan man ikke forvente at de studerende har læst teksten. Der blev spurgt til om teksterne på moodle kunne komme i et kompendium, som kunne købes i stedet for. Dette blev afvist, da det er vedtaget ved skolen at det er for dyrt at fremstille, og at der ikke er nok på et semester der køber kompendierne. Dette medfører økonomisk spild. 2

3 Eksamen: Gode og brede opgaver man kunne skrive meget til. Der var dog snak om at spørgsmål 2 var formuleret på en meget kringlet måde, og godt kunne være delt op. 3

4 Modul 8 Verdenspolitik: regionalisering og globalisering Det var et godt kursus. Dog var det svært at få det hele med, samt at oversætte en del begreber, der kun blev præsenteret på engelsk til forelæsningerne. 2. Kursusstruktur a. Vi ved det er svært at gøre noget ved, men det ærgrer mange studerende, at der stort set kun var eftermiddagsforelæsninger. b. Mange af øvelsesopgaverne kunne godt være mere rettet mod den skriftlige eksamen. Eller en afklaring på hvad formålet med øvelserne er. c. Forelæsningen med Global Governance var en god forelæsning. Evt. mere af dette. 3. Evaluering af kursuslitteratur a. Fint at der kun var en bog, da det skaber en enkelhed i overblikket af litteraturen. 4. Evt. a. Eksamen: i. Spørgsmålene ønskes så udspecificerede som muligt, da det vil lette opgavebesvarelsen. Medmindre det er meningen at opgaven skal være så åben, at man kan svare på mange forskellige måder. Modul 9 Organisation og offentlig forvaltning Generelt et spændende kursus, med et stort engagement fra forelæserne. Specifikt til forelæsninger/forelæsere; En del forelæsere afveg fra pensum under forelæsningerne, dette blev især oplevet ved forelæsning 11 og 13. Forelæsning 16 virkede for nogle irrelevant, størstedelen af forelæsningen handlede om institutionalisme, hvilket har været gennemgået tidligere. Forelæsning 5 var i høj grad baseret på en tekst som blev lagt ind samme dag som forelæsningen lå, hvilket de studerende finder uretfærdigt, især fordi der i forvejen var opgivet 5 kapitler til denne forelæsning hvoraf kun en lille del blev gennemgået til forelæsningen. Andet; På semestret er der generelt begrænset studenterdeltagelse og ved nogle af forelæsninger var det tydeligt at langt fra alle havde læst kursuslitteraturen grundigt. Der er en oplevelse af dårlig spørgekultur på semestret, hvilket evt. kan skyldes at nogle få har skabt en dårlig stemning herom ved at stille irrelevante spørgsmål. Nogle oplever som effekt heraf at de har dårlig samvittighed ved at stille spørgsmål - ift. at optage tiden til forelæsningen. Der er blandede meninger omkring den deltagende undervisning, men folk er overvejende positive overfor det de føler at de lærer mere. 2. Kursusstruktur Kursusstrukturen var fin, men der var en række gentagelser i kurset. Der fremstilles derfor et ønske om at forelæserne sætter sig ind i hvad der tidligere er gennemgået i de andre forelæsninger (i samme kursusgang) således at der ikke sker gentagelser (her menes specielt gentagende gennemgang af Weber, Minzberg og nyinstitutionalisme) I forhold til case-arbejdet ; Casene var relevante og der er gode spørgsmål til dem. Der ønskes mere tid til at lave casene gerne 1,5 time 4

5 Der fremstilles et ønske om at lave egne grupper til cases dette kan effektivisere gruppearbejdet det er for kort tid når man skal starte en hel gruppeproces. 3. Evaluering af kursuslitteratur Mængden af litteratur, til hver forelæsning, var ganske passende. Der er meget af litteraturen der ikke bliver gennemgået til forelæsningerne generelt har de studerende ikke noget imod at læse en stor mængde hvis det bliver brugt i forelæsningen Grundbøgerne var gode Politik og Forvaltning var dog lidt tør. 4. Evt. Eksamens opgave; God case og gode spørgsmål det passede meget godt med den tid der var afsat til at skrive opgaven. Der var stavefejl i casen (a i stedet for æ og o i stedet for ø) Oplevelse af at opgave 1 var ganske let, da der var hint i casen. Oplevelse af at spørgsmål 3 var lidt uklart formuleret muligheder og barrierer kan forstås som værende for implementeringsprocessen og/eller ved implementeringen Elektronisk semesterevaluering Semesterevalueringen er sendt til 111 studerende. Heraf har blot 37 studerende gennemført hele evalueringen, hvilket giver en svarprocent på ca. 33%. I 2012 var svarprocenten 32%. Der er indsat sammenlignende tal fra evalueringen i efteråret 2012, hvor det er muligt. Samlet status Hvad læser du? 5

6 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat og velfærdspolitik Generel vurdering 89% af respondenterne er af den opfattelse, at der i høj eller nogen grad blev informeret om målene for modulet. 77% af respondenterne har fået større interesse i modulets fagområde. Dette er stort set lig tallene fra semesterevaluering foretaget i efteråret Vurdering af kursets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold til eksamensformen 86% af respondenterne vurderer kurset som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende ift. sammenhængen mellem det faglige indhold og tilrettelæggelse af eksamen. Dette tal er lidt lavere end ved sidste evaluering, hvor alle respondenter vurderede ovenstående som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, litteratur og interaktion med underviser 6

7 95% (100% ved evaluering i ef2012) af respondenterne finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 74% (85% ved evaluering i ef2012) af respondenterne finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 79% (95% ved evaluering i ef2012) af respondenterne finder egen og medstuderendes aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 81% af respondenterne finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. (ej spurgt til i 2012). 84% af respondenterne finder interaktionen med underviser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. (ej spurgt til i 2012). Vurdering af fagligt udbytte 48% (62% i 2012) af respondenterne vurderer det faglige udbytte som meget stort eller stort 45% (29% i 2012) af respondenterne vurderer det faglige udbytte som værende middel. Forberedelse af primærlitteratur 74% (71% i 2012) af respondenterne angiver at have læst det hele eller det meste 7

8 Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse Her er intet sammenligningsgrundlag i forhold til tidligere år, da dette er et nyt spørgsmål. Læsning i forbindelse med eksamensforberedelse Her er intet sammenligningsgrundlag i forhold til tidligere år, da dette er et nyt spørgsmål. Tilmeldt og gennemført eksamen Her er intet sammenligningsgrundlag i forhold til tidligere år, da dette er et nyt spørgsmål. 8

9 Karakterer Her er intet sammenligningsgrundlag i forhold til tidligere år, da dette er et nyt spørgsmål. Modul 8 Verdenspolitik: Globalisering og regionalisering Den overordnede vurdering af kurset er ganske positiv, både når det gælder det faglige indhold, udbytte og pædagogisk form. Evalueringen stemmer ganske godt overens med evalueringen fra FU-mødet, hvor FUmedlemmer dog oplever, at øvelsesopgaverne er for lidt målrettede mod den skriftlige eksamen. Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Og har du fået en større interesse i modulets fagområder? 86% (65% i 2012) angiver, at de i høj grad eller i nogen grad blev informeret om målene for modulet 70% (60% i 2012) angiver at have fået en større interesse for fagområdet Modulets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold til eksamensformen 76% (60% i 2012) er meget tilfredse eller tilfredse med det faglige indhold i forhold til eksamensformen. 9

10 Modulets faglige indhold, pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, den anvendte litteratur og interaktionen med underviser 86% (85% i 2012) vurderer det faglige indhold som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende 66% (65% i 2012) vurderer det pædagogiske indhold som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende 89% (85% i 2012) vurderer egen og medstuderendes aktive deltagelse som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende 83% (ej tal fra 2012) vurderer den anvendte litteratur som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende 64% (ej tal fra 2012) vurderer interaktionen med underviser som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende Vurdering af det faglige udbytte af kurset 50% (40% i 2012) vurderer det faglige udbytte som meget stort eller stort 10

11 Forberedelse af primærlitteratur 61% (60% i 2012) angiver at have læst det hele eller det meste Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse 73% (ej tal fra 2012) angiver at bruge mellem 4-6 timer eller under 4 timer på den enkelte kursusgang inkl. forberedelse. Læsning i forbindelse med eksamensforberedelse 61% (ej tal fra 2012) angiver at have læst hele pensum eller det meste forud for eksamen 11

12 Tidsforbrug til eksamenslæsning 47% (ej tal for 2012) angiver at have brugt mellem eller under 30 timer på eksamenslæsning 44% (ej tal for 2012) angiver at have brugt mellem eller timer på eksamenslæsning Eksamen tilmeldt og gennemført (NB! Eksamenskarakterer var ikke givet, da evaluering blev lavet, hvilket var en forudsætning i besvarelsen af spørgeskemaet og derfor førte til lidt frustration ifm. udfyldelse af spørgeskemaet) Modul 9 Organisation og offentlig forvaltning 100% (100% i 2012) angiver, at de i høj grad eller nogen grad blev informeret om målene for modulet ved modulets start 88% (90% i 2012) angiver, at de i høj grad eller i nogen grad har fået en større interesse i modulets fagområde. 12

13 Kursets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold til eksamensformen 100% (89% i 2012) finder kursets faglige indhold og tilrettelæggelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Vurdering af det faglige indhold, det pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, den anvendte litteratur, interaktion med underviser og læring ifm. caseundervisning 97% (95% i 2012) vurderer det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 85% (90% i 2012) vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende 76% (100% i 2012) vurderer egen og medstuderendes indsats som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende 94% (ej evalueret i 2012) vurderer den anvendte litteratur som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 82% (ej evalueret i 2012) vurderer interaktionen med underviser(e) som meget tilfredsstillende eller til fredsstillende 73% (ej evalueret i 2012) vurderer læring i forbindelse med cases meget tilfredsstillende eller til fredsstillende 13

14 Fagligt udbytte 70% (79% i 2012) angiver at have fået et meget stort eller stort fagligt udbytte af kurset. Forberedelse af primærlitteratur 82% (85% i 2012) angiver at have læst det hele eller det meste af primærlitteraturen. Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse 36% angiver at have brugt 6-8 eller 8-10 timer på forberedelse pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen. (Ej evalueret i 2012). 35% angiver at have brugt mellem 4-6 timer på forberedelse pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen 29% har brugt under 4 timer på forberedelse pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen 14

15 Læsning ifm. eksamensforberedelse 64% (ej evalueret i 2012) angiver at have læst det hele eller det meste litteratur ifm. eksamensforberedelse Tidsforbrug til eksamenslæsning 50% (ej evalueret i 2012) angiver at have brugt under 30 timer til eksamenslæsning. Det skal her bemærkes, at det var en 48-timers eksamen og nogle studerende angiver derfor, at de har læst undervejs. Eksamensresultater tilmeldt og gennemført eksamen 100% er tilmeldt og har gennemført eksamen. Eksamensresultater 15

16 53% har fået karakterer fra Semestret generelt Timeforbrug pr. uge i løbet af semestret 32% (25% i 2012) har brugt mellem timer pr. semester 30% (45% i 2012) har brugt mellem timer pr. semester. Studiemæssige rammer 66% (ej evalueret i 2012) følte sig ved semesterstat velinformeret om studiets aktiviteter 70% (ej evalueret i 2012) fandt at studieaktiviteternes tidsmæssige placering i semestret var hensigtsmæssig. 54% (ej evalueret i 2012) var meget enige eller enige i, at studieaktiviteternes udstrækning (uger/undervisningsgange) var hensigtsmæssige. En del studerende påpeger dog i deres kommentarer, at der var for meget ferie dette semester. De studerende deler sig her i to grupper: 49% (ej evalueret i 2012) er meget enige eller enige i, at de fysiske rammer var tilfredsstillende. 49% er uenige i, at de fysiske rammer er tilfredsstillende. 16

17 Studiets indhold og faglige/sociale miljø 76% betragter semestret som væsentligt for deres uddannelsesprofil De studerende deler sig her i to grupper: 47% er meget enige eller enige i, at semestret krævede en stor arbejdsindsats 52% er uenige i, at semestret krævede en stor arbejdsindsats 68% er enige i, at semestret generelt var fagligt udfordrende De studerende deler sig her i to grupper: 52% (60% i 2012) er meget enige eller enige i, at det faglige studiemiljø påvirkede udbyttet positivt 46% (35% i 2012) er uenige i, at det faglige studiemiljø påvirkede udbyttet positivt 60% er enige i, at årgangen/holdet fungerede godt studiesocialt. De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var følgende: Udførelsen af kvalitativ interview Indsigt i det faglige stof og erhvervede bedre skrivemæssige kompetencer Mere faglig relevant viden. En større viden om alle modulers indhold Viden om kerneområder for min uddannelse. Har udbygget min viden indenfor områderne dækket af forelæsningerne i stor grad Det kursus jeg fik mest ud af var IP. Bedre indsigt i organisation og forvaltning - umiddelbart det eneste modul, der virkelig tiltalte mig. Det andet er så fyldt med tunge teorier, og det kan bare virkelig trække tænder ud efter 2,5 år! vides ikke Forståelse for organisationers virken At jeg endelig fandt et interesseområde - i organisationsmodulet. Det ved jeg ikke. teoretisk viden om organisationer og den offentlige forvaltning Jeg føler, at de vigtigste erhvervede kompetencer opstod i forbindelse med kurset omhandlende velfærd. Dette skyldes, at området interesserer mig og, at jeg regner med at skrive inden for dette emne senere på min uddannelse. Verdenspolitik var et anderledes kursus end resten af studiets kurser, men utrolig vigtigt da jeg fik stort indblik i, hvor stor del af den danske politik der er påvirket af de internationale relationer. Derudover var det rigtig rart at få en større viden om opbygningen af den offentlige sektor. Dette kursus kunne med held være placeret tidligere på studiet, da det er en essentiel viden der kan bruges i alle andre kurser. 17

18 Lysten til at engagere mig på forskellige områder! Har ingen ide- Synes generelt, ikke kun i dette semester, men hele studiet mangler en eller anden kompetance givende mål. Jeg aner ikke hvad jeg kan når jeg er færdig. Der mangler et mål med hvor man er på vej hen. Faglige kompetencer inden for de forskellige kurser Pjat med jer. Ift policy-analyse har jeg fået et overblik over teorier som kan bruges til en mulig opgave. Teorierne i organisation og forvaltning har givet mig et stort udbytte, og international politik har også givet mig en større forståelse af feltet. Så jeg har fået et stort teoretisk udbytte af semestret Pas Verdenspolitik Viden indenfor organisation, samt IR da jeg højst sandsynlig forsætter på international politisk retning. Generel viden Læse et stort pensum Bruge læringen i praksis Grundlæggende viden til de respektive moduler. Mine kompetancer inden for velfærdsstaten og verdenspolitik. Case gennemgangene motiverede mig til at læse mere grundigt og også før forelæsningerne. Jeg har fået styrket min disciplin ift. at skrive noter til pensum, da det gør det væsentligt nemmere, når der er skriftlig eksamen. I organisation Mere anvendelige kompetencer i og med specielt kurset om organisation og offentlig forvaltning var konkret, set i forhold til det generelle faglige niveau på denne uddannelse. Ellers synes jeg ikke, at de andre fag giver så mange andre kompetencer end de andre semestre, borset fra det er forskellige emner. Metoderne er de samme og breden er stadig - til tider - for stor Anbefalinger fra semesterkoordinator Min anbefaling er, at vi grundlæggende følger samme spor dog med små justeringer ift. input fra evalueringen. Fx vil vi navnlig bestræbe os på at undgå gentagelser af det præsenterede stof på tværs af undervisere. Studienævnets anbefalinger Der bør ses på eksamensopgave i kurset Verdenspolitik. De studerende finder opgaven for let. Studienævnsformand kontakter kursusansvarlig mhp. ovenstående. Øvelsesgange ifm. kurset i Verdenspolitik bør være mere rettet mod eksamen ifølge de studerende. Dette er ikke nødvendigvis hensigten med øvelserne, men der er meget stor forskel på de øvelser, de forskellige forelæsere benytter. Studienævnet anbefaler, at der arbejdes hen imod en større ensartethed. 18

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012 Angiv din uddannelsesmæssige baggrund: Andet: Art and Technology Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 1 Hvordan

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Indledning 2 Elektronisk semesterevaluering 2 Modul 8: Verdenspolitik 4 Modul 9: EU og europæisering 6 Modul 10: Komparativ

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Den elektroniske semesterevaluering... 6 Modul 3: Samfundsøkonomi

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 3. april 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status...

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 4 FU-møde 19. september 2016...

Læs mere

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Hvordan vurderer du: - modulets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 3. semester

Evalueringsrapport LOOP 3. semester Evalueringsrapport LOOP 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 3.

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens faglige niveau... 2 Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau?...

Læs mere

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 Køn: Alder: Respondenter Procent Under 23 år 0 23-26 år 23 49 % 27-30 år 22 47 % Over 30 år 2 4 % (47) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvilket

Læs mere

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER

CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR SEMESTER CAND.MERC.AUD.-STUDIET EVALUERING EFTERÅR 2007 1. SEMESTER Køn Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Referat af FU møde den 17. juni er ikke

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Side 1 Evalueringsrapport,

Læs mere

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014

Medicin kandidat 4. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 17 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret?

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret? SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 6. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 52 studerende den 30. juni 2015. Der er blevet rykket to gange,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold

Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015... 1 Indledning... 2 Skriftlig

Læs mere

Evalueringsrapport semester fuldtid

Evalueringsrapport semester fuldtid Evalueringsrapport 1.+3. semester fuldtid Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, Aalborg Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0%

Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% I alt 33 100,0% 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% I alt 33 100,0% Alder Under 25 år 13 39,4% 25-40 år 16 48,5% 41 år og derover 4 12,1% Semester 1 10 30,3% 3 6 18,2% 5 6 18,2% 7 5 15,2% 9 6 18,2% Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? STX Gymnasiet og MGK mellemlang

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet 9. sem. E16 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor Når først

Læs mere

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema Ledelse af professionelle vidensorganisationer, MPG-uddannelsen, F11 Antal respondenter: 14 stk. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Hvordan

Læs mere

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013

Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Kinesiske områdestudier Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold: Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold: Har

Læs mere

MPA, 1. sem. E15/Organisation og ledelse : Distributionsmail sendt til 12 respondenter : Rykkermail sendt til 9 respondenter

MPA, 1. sem. E15/Organisation og ledelse : Distributionsmail sendt til 12 respondenter : Rykkermail sendt til 9 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Et fag jeg er lidt splittet over; jeg har en del meget spredt erfaring med organisation og ledelse, og var måske lidt træt

Læs mere

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 10. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Master i IT Fagpakken Globale projekter Studienævn for It og Læring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, Globale projekter, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev sendt

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for x studerende. Heraf har 1 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Køn Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets

Læs mere

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn ST8 - F10 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016

Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 Evaluering 6. sem. Psykologi - forår 2016 - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST9 (MS) - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Var undervisningen faglig interessant? Set som helhed, hvad var fagets største styrke? Nævn gerne flere. Det høje faglige

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Gruppe: Nano 3 Grp. 64 OK Bogen: Ganske udemærket, den virker dog lidt tør. Et andet forslag til en bog er: "Introduction to Elctrodynamics, af

Læs mere