Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og. TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB udvikle TAB TAB TAB TAB TAB TAB TAB SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB"

Transkript

1 Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed SAG TAB TAB TAB TAB TAB TAB Beretning 2014

2 Bestyrelsen: Formand: Børge Rossen Frilandsvej 21 Telefon nr Ansvarsafdelinger: Næstformand: Leif Nielsen Frilandsvej 33 Telefon nr Ansvarsafdelinger: Bestyrelsesmedlem: Peter Nørkjær Schradersvej 30 Telefon nr Ansvarsafdelinger: Bestyrelsesmedlem: Torben A. Gleerup Tved 115 A Telefon nr Ansvarsafdelinger: Bestyrelsesmedlem: Birthe M. Hansen Midsommervej 81 A Telefon nr Ansvarsafdelinger: Bestyrelsesmedlem: David Steensen Ndr. Landevej 19 Telefon nr Annsvarsafdelinger: Medarbejderrepræsentant: Niels M. Mathiesen Rosinfeltvej 107 Telefon nr , 6, 11, 13 og 14 19, 20, 21, 22, 32, 34, 37, 39 og 41 16, 18, 26, 27, 35, 36 og 40 8 og 24 4 og 17 5, 10 og 25

3 Indholdsfortegnelse Beretning... 4 Renoveringer... 4 Dispositionsfonden... 5 SALUS Boligadministration A.m.b.a... 5 Venteliste / medlemsskab... 5 Udlejning... 6 Beboerklagenævn... 6 Hjemmeside... 6 Personaleforhold... 7 Afdelingerne... 7 Øvrige opgaver i Boligselskabernes Landsforening kreds (Sønderjylland)... 7 SydEnergi... 8 Landspolitisk... 9 Status på solcellelovgivningen... 9 Ændringer af almenboligloven Arealer og efterisolering Digital underskrift på lejekontrakter med NEMID Afslutning Årsregnskab

4 Beretning Afdeling 11, Ingridsvej m.fl. Den 28. november blev der indgået ny Der har i 2014 været besigtigelse fra boligaftale for de næste 5 år, mellem Landsbyggefonden, omkring afdelingens regeringen og Konservative, Dansk Folkeparti, fysiske tilstand. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Det blev til en aftale der blev bedre end forventet. Der er efterfølgende blevet udarbejdet supplerende undersøgelser, som er sendt til Der kan i renoveres for 4,2 mia. hvert Landsbyggefonden til brug i den videre år, og i årene ,4 mia. pr. år. sagsbehandling. Altså i alt 18,1 mia. kr. I SALUS er de 2 nye foreninger Skærbæk og Der afventes en endelig tilbagemelding før et Toftlund Boligforening ved at falde til og fra 1. evt. projekt kan iværksættes. januar 2015 er de med i den fælles opnotering. Der er sket en del organisationsændringer og nyansættelser for at styrke SALUS. Afdeling 20, Torvet m.fl. Problemet med tomme boliger har desværre taget til i det forløbne år. Ingen tvivl om, at det bliver de næste års største udfordring. I forbindelse med en forestående tagudskiftning på den fredede bygning er der dialog med Kulturstyrelsen for fastlæggelse af materialevalg og metode. Danbo besluttede at blive medlem af SALUS fra udgangen af SALUS administrationsbygning fik prisen for bedste arkitektur i Aabenraa Kommune. Det er vi selvfølgelig meget stolte af, især da det er bygget uden meromkostninger for beboerne. Vi har haft travlt med at få SALUS ny hjemmeside gjort klar. Går i luften i Der har været arbejdet på at få det nye fælles beboerblad for alle SALUS foreninger planlagt og implementeret. Bliver fra Renoveringer Afdeling 1, Bargumsvej Det er i 2014 besluttet at afdeling 1 skal nedbrydes, og grundarealet sammenlægges med afd. 6. Myndighedsgodkendelser skal i 2015 endelig på plads, før man fysisk kan gå igang. 4 Arbejdet forventes at kunne opstartes i foråret 2015.

5 Dispositionsfonden Teknisk afdeling (1 person) De likvide midler er fortsat under det foreskrevne minimum, derfor skal hvert lejemålsenhed fortsat bidrage med p.t. 554 kr. / årligt indtil de likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør kr. pr. lejemålsenhed. Bogholderiet (8 personer) Controllerfunktion (2 personer) Lokalkontoret på Torvet Beboerne/kunderne og afdelingsbestyrelserne bliver fortsat betjent fra adressen Torvet 2, hvor der er følgende funktioner i hovedtræk: Beboerservice Vedligeholdelsesplaner Afdelingsbestyrelserne Afdelingsbudgetter Renovering / boligforbedring Udlejning Kasse (vaskerikort m.v.) Medlemsadministration m.m. Reception Venteliste / medlemsskab For at kunne komme i betragtning til en bolig kræves at man er opnoteret på ventelisten. Der er mulighed for opnotering på ventelisten som passiv eller som aktiv. For at blive opnoteret skal man være fyldt 15 år. SALUS Boligadministration A.m.b.a Siden 1. januar 2011 har boligforeningerne under SALUS Boligadministration haft fælles opnotering (samkøring af ventelisterne). Dette betyder at man med et opnoteringsnummer kan søge bolig i de boligforeninger under SALUS Boligadministration, som er tilknyttet fælles opnotering, forudsat man er opnoteret på ventelisten som boligsøgende (aktiv). Skærbæk Boligforening og Toftund Andels Boligforening er med virkning fra omfattet af fælles opnotering. Administrationsudgiften til SALUS stiger i 2016 Som aktiv får man anciennitet på ventelisten med 0,79%, til kr excl. Moms pr. fra opnoteringstidspunktet og mulighed for at lejemålsenhed. søge bolig. Ventelistegebyret er gældende for 1 år fra opnoteringstidspunktet, dog længst indtil der indgås en lejekontrakt. Betaling for Centralfunktionen, Egevej 9, Aabenraa ajourføring af ventelistegebyr 250 kr.(2014) sker ved årlig opkrævning. Pr var Funktionerne på kontoret på Egevej er: der registreret personer som aktiv Ledelsen (5 personer) boligsøgende. Sekretariatet (2 personer) 5

6 Som passiv får man anciennitet på ventelisten fra opnoteringstidspunktet, men kan ikke søge bolig. Der vil én gang årligt skulle betales et ajourføringsgebyr på 125 kr.(2014), som opkræves i januar måned. Ved årets udgang er der sendt opkrævning på ajourføringsgebyr til personer mod personer i Som følge af en ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger skal boligforeningerne sende en påmindelse ved manglende betaling af ajourføringsgebyret. Hvis betaling ikke sker trods påmindelsen, slettes den pågældende fra ventelisten. Udlejning Beboerklagenævn Foreningen har i 2014 haft 6 sager til behandling i nævnet. Sagerne fordeler sig således: 3 sager om forbrugsregnskab, hvor foreningen fik medhold, 2 sager om husorden, hvor foreningen fik medhold, 1 sag om fraflytning, hvor sagen blev afvist, da der ikke var en tvist. Hjemmeside Boligforeningerne under SALUS Boligadministration har en fælles hjemmeside, hvorfra boligsøgning, ventelisteoptagelsen m.v. foregår. Foreningens boliger udlejes direkte fra ventelisten dvs. uden forudgående annoncering. Der annonceres dog 8 gange årligt for at tiltrække nye kunder samt i forbindelse med udlejning af nybyggeri og ved udlejningsvanskeligheder. For at søge bolig kræves et opnoteringsnummer samt en pinkode. Endvidere skal ansøgere være registreret på ventelisten som aktiv. Bolig kan herefter søges i de boligorganisationer under SALUS Boligadministration, som er med i fælles opnotering. Fra ville alle 6 Medlemmer, der bor i foreningen har ikke fortrinsadgang til en anden bolig i foreningen, boligorganisationer være med i fælles opnotering. Hvis man blot ønsker at se med mindre der er tale om en anden bolig i samme afdeling, som medlemmet i forvejen er oplysninger om de forskellige foreningers lejemål kræves der ikke opnoteringsnummer bosiddende i. De ledige boliger tildeles det og pinkode. Det er muligt at modtage medlem, der har højeste anciennitet på ventelisten og som i øvrigt opfylder gældende boligtilbud via mail og ligeledes er det også muligt at modtage en advisering om boligtilbud udlejningsregler. via SMS. I 2014 har foreningen modtaget 129 fraflytninger et fald på 9 i forhold til Det faldende antal opsigelser må bl.a. tilskrives skiftende konjunkturer og forandringer i områdets erhvervsliv. Lejere der ønsker at flytte i ejerbolig har været tilbageholdende med at købe grundet usikkerhed om følger af den økonomiske krise og har forholdt sig afventende. Uanset den fælles hjemmeside har boligforeningen fortsat sin egen hjemmeside, hvor der er adgang til en række oplysninger om foreningen, projekter og regelsæt gældende for de forskellige afdelingen. Der er som beboer også adgang til at melde sig ind i et debatforum for beboere i egen afdeling. Endvidere er der etableret en sms-service til Den gennemsnitlige ventetid til en familiebolig foreningens beboere. Her vil beboere kunne har i 2014 været på 0-1 måned, forudsat, at modtage forskellige informationer, som f.eks. akut behov for lukning af vand eller som der blev søgt bredt, dvs. alle typer boliger. supplement til anden information fra Foreningen har også i 2014 oplevet, at der i foreningen. Beboerne i en afdeling er som enkelte afdelinger har været perioder med udgangspunkt automatisk med i ordningen, tomgangslejligheder. Ved årets udgang var der men kan via hjemmesiden framelde sig eller 34 tomgangsboliger, hvilket er 5 flere end i tilknytte andet mobilnummer

7 Det er besluttet at der laves nye hjemmesider Årets overskud i afdelingerne udgjorde 0.82 til alle foreninger i SALUS Boligadministration, mio. kroner for samt en ny fælles hjemmeside, hvorfra boligsøgning, ventelisteoptagelse m.v. foregår. De nye sider er klar primo Personaleforhold Administration I 2014, er Per Høimark Sørensen blevet ansat i SALUS Boligadministration, som intern Der vil være øget fokus på den negative driftskoordinator, og som afløser for Per er udvikling i afdelingernes underskudssaldi, ansat Søren Toft Sørensen som ny økonomisk samt henlæggelses niveau. afdelingsinspektør. I skrivende stund er Søren Toft Sørensen Øvrige opgaver i 2014 overgået til Kolstrup Boligforening i Aabenraa. I årets løb har Teknisk Afdeling medvirket til Helle Hansen er derfor ansat som ny økonomisk afdelingsinspektør pr. 1. april løsningen af de planlagte vedligeholdelsesplanopgaver for samtlige afdelinger. Disse opgaver er af meget varierende størrelser Ejendomsfunktionærerne lige fra udskiftning af enkelte toiletter til større opretningsopgaver. Der har foregået genforhandlinger af lokalaftalen vedr. sne- og glatførebesamtidig har der været gennemført kæmpelse. vinduesudskiftningssager i 3 afdelinger. Forhandlingerne var endnu ikke afsluttet ved årets udgang. Boligselskabernes Landsforening Afdelingerne Huslejebetaling I 2014 er der blevet indbetalt omkring 47.5 mio. kroner, (ren lejeindtægt) hvilket stort set er uændret i forhold til Det har været nødvendigt at gennemføre 7 8. kreds (Sønderjylland) udsættelser p.g.a. manglende indbetaling af husleje m.v.. Af de 7 udsættelser har det været I april blev der afholdt valg til kredsrepræsentantskabet. Det sker hvert 2. år. nødvendigt, at rekvirer fogeden til de 2 af sagerne. Ud over formand og næstformand, blev der valgt 13 repræsentanter og 4 suppleanter for 8. kreds. Årets underskud i afdelingerne udgjorde 2.4 I løbet af foråret har BL s bestyrelse arbejdet mio. kroner for med udkastet til næste 4 års målsætning Den blev endelig vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni måned. 7

8 I september afholdt BL Almene Boligdage. Det hjælp af et moderne lednings- og foregår hvert 3. år. kommunikationsnet samt en professionel organisation bestående af omkring 600 Det var et fantastisk flot arrangement, hvor det tekniske og administrative medarbejdere. Syd var svært at vælge hvad man skulle bruge sin Energi dækker mere end 7000 km2, og har ca. sparsomme tid til husstande tilsluttet elnettet, hvilket Her var virkelig en god chance for at få både svarer til kunder. noget boligrelevant, noget kulturelt, noget Syd Energi er et forbrugerejet andelsselskab, socialt, erfaringsudveksling og nogle hyggelige der ejes af kunderne i det sydvest- og timer med hjem. sønderjyske forsyningsområde. Det betyder, at Kredsrepræsentanterne var i oktober på alle der er bosat i deres forsyningsområde og arbejdsweekend. Det er vi hvert andet år i har en elmåler fra Syd Energi, også er tilknytning til at der har været valg. andelshavere. Her udvælger vi ud fra målsætningerne, hvad vi vil arbejde med de næste 2 år. Det var en rigtig god weekend, som mundede ud i følgende prioriteringer: Temamøde for lokalpolitikere og embedsmænd Synliggørelse af boligerne i kredsen Aktivitetsudvalg synliggørelse Registrering af kontaktfora Praktikpladserne debat i kredsregi Erfaringsopsamling LBF boligsocialt Integrationen af Stofa ind i Syd Energi forretningen har stadig voldet problemer i starten af 2014, men der kom endeligt styr på problemerne i løbet af året. De berørte kunder er blevet kompenseret med et nedslag i prisen var et valgår hvor der skulle vælges en ny bestyrelse. Enkelte udskiftninger er det blevet til, men såvel formand som næstformand opnåede genvalg til bestyrelsen og blev også genvalgt som hhv. formand og næstformand i den efterfølgende konstituering. Ledelsen og retningen for Syd Energi er således uforandret. Et af de mest debatterede problemstillinger i Ud over valg til Syd Energis kredsen har nok været vores samarbejde med selskabsbestyrelse, er der i 2014 også kommunerne. etableret en vækstpulje som hvert år skal uddele et 2-cifferet millionbeløb til gavn for Ingen tvivl om at det vil være til alles bedste, erhvervsliv, kultur og frivillige organisationer i hvis det samarbejde kunne optimeres. Syd Energi's operationsområde. Vækstpuljen Desuden har fraflytningen og tomme boliger i har en selvstændig bestyrelse og denne blev vores område fyldt meget. også valgt efter de samme principper som for selskabsbestyrelsen med repræsentation fra alle de geografiske kredse som Syd Energi er opdelt i. Størrelsen på beløbet til uddeling tages der stilling til hvert år og til start blev der afsat 15 mio. kr. Bestyrelsen har afholdt de først møder og der er uddelt midler til de første 47 projekter. SydEnergi Syd Energi har ansvaret for, at strøm i kontakterne er en naturlig del af hverdagen hos alle deres kunder i det sydvest- og sønderjyske. Ansvaret lever man op til ved 8

9 Landspolitisk Status på solcellelovgivningen I sommeren 2013 vedtog Folketinget L199 og L211 om støtte til solcelleanlæg i almene boliger med det formål at skabe ligestilling mellem ejere og lejere. Der er imidlertid i kølvandet på denne lovgivning opstået en række konkrete udfordringer, som endnu ikke er afklarede, og som potentielt har stor betydning for økonomien i solcelleanlæg. BL s model for virtuel afregning. Modellen vil markant reducere behovet for opsplitninger af solcelleanlæg, når der ønskes nettoafregning på tværs af bygninger, som er forbundet af kollektivt elnet. Samtidig forudsætter modellen, at der skal være én forbruger, hvilket indebærer, at boligafdelingen (og dermed boligadministrationen) overtager kundeforholdet til elleverandør og netvirksomhed. Der forventes politisk afklaring af modellen primo Herefter skal der fremsættes nyt lovforslag, da modellen forudsætter lovændringer. Hvis den virtuelle model indføres, kan der således foretages nettoafregning for både 1. Hoved-/bimålerproblematik fællesstrøm og individuel strøm for L221 har ikke taget højde for at gøre det muligt for udlejer at nettoafregne egetforbruget boligafdelingen under eet. Samtidig har den enkelte beboer foresat frit elvalg. til fællesformål og lejerens forbrug, når lejemålene er tilsluttet udlejerens Implementeres denne model, så kan der forbrugsinstallation (den såkaldte kollektive sikres en forsvarlig økonomi i solanlæg også model). selvom 20 MW puljen lader vente på sig. Problem: Der har i praksis vist sig betydelige udfordringer, når boligforeninger med mere end én bygning ønsker at etablere kollektiv afregning, hvis der mellem bygningerne er kollektivt elnet (net ejet af netselskaberne). Efter gældende regler kan eksisterende afregningsmålere ikke erstattes af en ny hovedmåler, hvis de er forbundet via et kollektivt elnet. I tilfælde, hvor bygninger i en boligafdeling er forbundet af kollektivt elnet, vil der derfor stilles krav om, at anlægget opsplittes i flere enheder, så det kollektive elnet ikke inddrages. Det kan fordyre solcelleprojekter og komplicere administrationen, idet udgiften til solcelleanlæg typisk vil påhvile alle beboere i en boligafdeling, mens fordelen bliver skævt fordelt, hvis solcellernes produktion ikke kan nettoafregnes samlet for hele boligafdelingen. Status: BL har udarbejdet to løsningsmodeller på problemet, som har været drøftet med Energistyrelsen. Modellerne blev primo oktober forelagt Energiforligskredsen. Efterfølgende har Energistyrelsen og Skatteministeriet drøftet BL s løsningsmodeller. Energistyrelsen har nu besluttet, at arbejde konstruktivt videre med MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet Problem: Regeringen har begrænset adgangen til opførelse af solcelleanlæg med særligt forhøjet tilskud dvs. en fast afregningspris for salg af overskudsstrøm til nettet på 130 øre/kwh i 10 år til 20 MW årligt (145 øre/kwh for fællesanlæg). Den forhøjede støttesats aftrappes med 14 øre om året i perioden Den normale afregningssats ved salg til nettet er 60 øre/kwh i 10 år, som altså gælder, hvis anlægget ikke modtager støtte efter 20 MWpuljen. Status: 20 MW-puljen kan ikke træde i kraft, før EUKommissionens godkendelse foreligger. EUKommissionen er stadig i gang med at oplyse statsstøttesagen om den forhøjede støtte til solceller. Energistyrelsen forventer først, at puljerne fra 2013 og 2014 udmøntes sammen med 2015-puljen, hvor der således forventes en pulje på 60 MW. 9

10 3. Rådighedsbetaling Problem: Der er på det seneste set eksempler på, at lokale netselskaber er begyndt at opkræve en særlig rådighedstarif på 13 øre/kwh for solcelleanlæg. Denne tarif skønnes at forlænge tilbagebetalingstiden for solcelleanlæg med ca. 20 pct. Status: BL vil forsøge at rejse en klagesag, når netselskaberne indfører rådighedstariffen i praksis. Dette vil evt. ske i samarbejde med en boligorganisation, da BL næppe er klageberettiget. boligorganisationerne. Der er tale om en lovbestemt garanti, der automatisk gælder alle støtteberettigede lån, som kommer til udbetaling i en 3 måneders periode. Der skal ikke søges eller meddeles garanti til det enkelte konkrete lån. Samtidig forlænges den særlige ordning for 4. maj kollegierne. Endelig blev der med lov nr. 609 af 26. december 2013 (L45), der trådte i kraft den 1. januar 2014, fastsat nye kriterier for udpegning af særligt udsatte boligområder. Samtidig blev der givet mulighed for, at politiet kan give boligorganisationerne oplysninger om strafferetlige afgørelser vedrørende overtrædelser af god skik og orden i Ændringer af almenboligloven boligområdet, og mulighed for at udveksle oplysninger om lejere, der har fået opsagt eller Folketinget har vedtaget to ændringer af almenboligloven hhv. L 128 om ommærkning ophævet deres lejemål på grund af husordensovertrædelser, samt forbedret af almene ældreboliger og familieboliger til mulighed for at afvise disse personer fra en ny almene ungdomsboliger (lov nr. 263 af 24. marts 2014) og L 135 om statsgaranti ved skift bolig i samme boligområde. af lånetype samt forlængelse af særordning for 4. maj kollegierne (lov nr. 402 af 28. april Socialøkonomi i almene boligområder 2014.). De vedtagne love kan ses på Lovtidendes hjemmeside. Der er fra mange sider en stigende interesse for de muligheder, der ligger i udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Formålet med L 128 er at imødekomme det Socialøkonomi ligger i et felt mellem det stigende behov for ungdomsboliger navnlig i de store uddannelsesbyer og imødekomme en almindelige arbejdsmarked og den offentlige indsats over for personer på kanten af række kommuners ønske om en mere arbejdsmarkedet. På den ene side skal fleksibel udnyttelse af boligmassen. virksomheden kunne hvile i sig selv i kraft af Bemærk, at kommunens garantiforpligtelse de ydelser, den sælger på markedsvilkår. På bortfalder ved ommærkning af ældreboliger til den anden side vil et tæt samarbejde mellem ungdomsboliger, og boligorganisationen virksomhed og kommune normalt være en dermed selv hæfter for bl.a. tomgangsleje. Det forudsætning for at sikre virksomheden en er frivilligt for boligorganisationen at indgå bæredygtig økonomi. Det er stadigt et aftale om ommærkning, og man bør sikre sig, kommunalt ansvar at understøtte de svage at aftalen kan opsiges før udløbet af grupper, som er virksomhedens målgruppe. aftaleperioden, hvis der opstår For de ansatte gør det en væsentlig forskel, at udlejningsvanskeligheder. Aftalen skal de er en del af en normalt arbejdende naturligvis respektere lejernes rettigheder, virksomhed frem for et beskæftigelsesprojekt. således at tilbagemærkning først finder sted i takt med at de pågældende boliger bliver ledige. En socialøkonomisk virksomhed vil ofte være baseret på to ting: Et produkt, som er efterspurgt på det almindelige marked f.eks. Med L 135 indføres der lovbestemte æblemost, revision af regnskaber, catering statsgarantier ved konvertering af støttede lån eller honning. Og ydelser, der sælges til det til ny lånetype, når dette påbydes af ministeren offentlige i form af tilbud og forløb efter for by- bolig- og landdistrikter. Ændringen har beskæftigelseslovgivningen eller den sociale ingen økonomisk betydning for lovgivning. 10

11 Vores interesse retter sig mod den type socialøkonomiske virksomheder, der arbejder med at hjælpe udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet. Denne form for virksomheder kan give nye spændende muligheder for vores beboere og vores boligområder. Boligorganisationerne kan ikke eje, indskyde kapital eller yde driftstilskud til socialøkonomiske virksomheder. Men med vores lokale forankring, vores netværk og tætte partnerskaber med kommune og andre interessenter, vores arbejde med beboere og andre frivillige og vores projektlederkompetencer har vi et godt udgangspunkt for at facilitere og understøtte den proces, der fører frem til etableringen af en socialøkonomisk virksomhed i boligområdet. Dette ligger i naturlig forlængelse af det arbejde, vi allerede laver især i de udsatte områder, hvor beskæftigelse, uddannelse og erhverv er et af indsatsområderne. Derudover kan socialøkonomisk virksomhed være interessant at arbejde med i udkantsområder og mindre bysamfund med henblik på at fastholde arbejdspladser, indkøbsmuligheder, kultur, biograf etc. og dermed også understøtte udlejningsmuligheder i området. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at en socialøkonomisk virksomhed er en rigtig virksomhed, der skal løbe rundt på almindelige markedsmæssige vilkår, og det kræver bl.a. et særligt fokus på den forretningsmæssige side. Arealer og efterisolering Efter den almene sektor i flere år har argumenteret for det, blev det i efteråret 2013 fastlagt, at udvendig efterisolering af en ejendom ikke længere skal føre til en forøgelse af de enkelte lejemåls BBR-areal. Imidlertid har der været usikkerhed omkring den præcise tolkning af de nye regler, herunder rækkevidden for byggerier, der tidligere er blevet efterisoleret. Nu er det slået fast, at efter de nye regler skal arealet efter udvendig efterisolering registreres således: Udvendig efterisolering og dermed tykkere klimaskærm fører ligesom tidligere til et større BBR-areal for bygningen set under eet. Derimod bliver BBR-arealet i de enkelte lejemålsenheder ikke påvirket af efterisoleringen. Efterisolering vil således ikke have betydning for det BBR-areal, der indgår i boligstøtteberegningen, er angivet i lejekontrakten eller eventuelt benyttes som grundlag for fordeling af varmeregningen. De nye regler gælder for alt byggeri, dvs. også i forhold til ældre efterisolering af facader eller gavle. Som et led i forarbejderne til bekendtgørelsen, der introducerede de nye regler for registrering af udvendig efterisolering, konkluderede myndighederne, at kun relativt få ejere af efterisolerede ejendomme har udvidet BBRarealet af boligenhederne med det efterisolerede areal. Dermed skulle der mange steder så at sige være taget forskud på de nye regler, men de steder hvor dette ikke er sket, er der således mulighed for reelt at vende tilbage til den oprindelige BBR-opmåling af lejemålsenhederne, der var gældende før en efterisolering. Dette gøres ved, at bygningsejeren tager kontakt til kommunen med oplysning om, hvilke arealer der skal undtages fra registrering. Digital underskrift på lejekontrakter med NEMID Nets tilbyder digital underskrift af aftaler i eboks, herunder af lejeaftaler. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har tilkendegivet, at lejelovgivningen ikke indeholder regler, der forhindrer, at udlejer tilbyder sine kommende lejere, at lejekontrakter og andre aftaler om boliglejemål, herunder blandede lejemål, indgås ved brug af digital signatur. 11

12 Afslutning Der stilles altså ikke krav om fysiske underskrifter, selv om det fremgår af 5, stk. Tak til personalet i SALUS og Tønder 1, i den almene boliglejelov, at sådanne aftaler Andelsboligforening for deres engagement, arbejdsindsats og det rigtig gode samarbejde skal udfærdiges skriftligt. vi har haft med dem. Set i lyset af denne lovs 5, stk. 2, med krav om indgåelse af en frivillig aftale mellem lejer Endnu engang har de virkeligt vist, at vi har en meget velkvalificeret stab. og udlejer om digital kommunikation under lejemålets beståen, må det dog forudsættes, Travlheden i forbindelse med nye at de kommende lejere eventuelt stiltiende - medlemsorganisationer, lovændringer og alle accepterer ovennævnte tilbud. Der er efter de nye tiltag som hovedbestyrelsen beslutter, vores opfattelse ikke hjemmel til at kræve, at har de taget med oprejst pande. lejeren underskriver digitalt. Tak til afdelingsbestyrelserne for det gode og konstruktive samarbejde. Det er meget vigtigt at I bliver ved med at udfordre os så vi ved Den part, der gør gældende, at en lejeaftale eller en senere aftale om det lejede er indgået, hvad vej vi skal. må naturligvis kunne bevise dette med passende dokumentation. 12 Tak for den opbakning og støtte vi i hovedbestyrelsen har følt vi har haft fra jer.

13 Årsregnskab

14 Regnskab 2014 Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med ministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger. Foreningens drift Regnskabet for 2014 viser et underskud på -131 t.kr. som er henlagt til arbejdskapitalen. Der var budgetteret med et resultat på 0 kr.. Afvigelsen på -131 t.kr. kan hovedsagelig henføres til: Mindre indtægter fra bidrag fra afdelingerne -259 t.kr. Færre personaleudgifter 63 t.kr. Færre kontorlokaleudgifter 25 t.kr. Øvrige poster 40 t.kr t.kr. Sum Egenkapital Foreningen havde ultimo 2014 en samlet egenkapital på t.kr. mod året før. Foreningens egenkapital sammensættes således: Boligandele 405 t.kr. Dispositionsfonden t.kr. Arbejdskapital t.kr t.kr. Sum 14

15 Side 1 af REGNSKAB 2014 Periode: Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet Tønder Telefonnr.: Hovedforeningen Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf Kommunenr.: 550 Telefonnr.: Boligorganisationen Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 29 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder Erhverv pr. påbe- 12 gyndt 60 m2 Institutioner pr. påbe- 00 gyndt 60 m2 Garager/carporte /5 41 Lejemålsenheder i alt Fællesvaskeri Fælleslokaler Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregn. Udarbejdelse renovationsregn. I alt 1 pr. påbegyndt 60 m2 1 pr. påbegyndt 60 m2 Udarbejdet den: Godkendt den: F:/SAB/Bogholderi/Årsregnskaber/Regnskaber/Regnskaber 2004/regn9500

16 Side 2 af Boligorganisation: Hovedforeningen Budget er ikke underlagt revision Regnskab Budget Regnskab Budget Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v *) 502 Bestyrelsesudgifter *) 511 Personaleudgifter *) 512 Forretningsførelse *) 513 Kontorholdsudgifter *) 514 Kontorlokaleudgifter *) 515 Afskrivninger, driftsmidler *) 516 Særlige aktiviteter Revision = Bruttoadministrationsudgifter Tilskud til afdelingerne Renteudgifter *) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden *) 540 = Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter *) 550 = Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udbytte, garantiselskab Henlæggelse til dispositionsfonden = Udgifter og overskud INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 1. Afdelinger i drift *) 2. Andre Lovmæssige gebyrer mv *) 603 Renteindtægter *) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden *) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Diverse = Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter *) 620 = Indtægter i alt Årets underskud (overført til konto 805) = Indtægter og evt. underskud i alt F:/SAB/Bogholderi/Årsregnskaber/Regnskaber/Regnskaber 2004/regn9500

17 Side 3 af Boligorganisation: Hovedforeningen AKTIVER Anlægsarktiver Regnskab Regnskab Note Materielle anlægsarktiver 701 Administrationsbygning Inventar Automobil EDB-anlæg Andre anlægsaktiver 0 0 *) Finansielle anlægsarktiver 711 Garantikap. I alm. Forretningsførerorg Garantikap. I anden virksomhed Aktier og andele *) 714 Dispositionsfond/lån til afdelingerne Kapitalindskud, sideaktiviteter (805) *) 716 Indskud i Landsbyggefonden Andre finansielle anlægsaktiver *) 720 = Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Afdelinger i drift *) Afdelinger, sideaktiviteter Afdelingerne, moderniseringer m.m Afdelinger (nybyggeri m.m.) Godkendt forretningsførerorg Tilskud til forbedringsarbejder Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v Værdipapirer/obl.beholdning *) 732 Likvide beholdninger *) 740 = Omsætningsarktiver i alt = Aktiver i alt F:/SAB/Bogholderi/Årsregnskaber/Regnskaber/Regnskaber 2004/regn9500

18 Side 4 af Boligorganisation: Hovedforeningen Regnskab Regnskab Note PASSIVER Egenkapital 801 Boligorganisationsandele Garantikapital Dispositionsfond *) 804 Opskrivningshenlæggelser 0 0 *) 805 Arbejdskapital *) 810 = Egenkapital i alt Langfristet gæld 811 Prioritetsgæld, adm.bygning Anden langfristet gæld 0 0 *) 820 = Langfristet gæld i alt 0 0 Kortfristet gæld Afdelinger i drift *) Afdelinger, sideaktiviteter 0 0 *) Indbetalte boligafgifter Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Godkendt forretningsførerorg Bankgæld (sikkerhedsstillelse) Leverandører Omkostninger Afsætninger 0 0 *) 828 Moms Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld = Kortfristet gæld i alt = Passiver i alt F:/SAB/Bogholderi/Årsregnskaber/Regnskaber/Regnskaber 2004/regn9500

19 Side 5 af Boligorganisation: Hovedforeningen Noter Budget er ikke underlagt revision Regnskab Budget Regnskab Budget Bestyrelsesvederlag m.v Honorar Tabt arbejdsfortjeneste Godgørelse rejseudgift Dokumenterede omkostninger Nybyggeri Bestyrelsesvederlag i alt MØDEUDGIFTER: Generalforsamling Bestyrelsesmøder Repræsentation Øvrige bestyrelsesudgifter Andre møder Kursus (løn) Repræsentation, reklame Kontingenter, telefon, kontorhold m.v Andre ordinære udgifter(repræsentation) Mødeudgifter i alt PERSONALEUDGIFTER: Antal heltidsbeskæftigede: Løninger, adm. Personale Pension/pensionsordning Udgifter til soc. Sikring AER Lønsumsafgift Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Arbejdsmarkedsbidrag Arbejdsgivers andel AMB Bidrag uddannelsesfond Fremmed assistance Feriepengetilsvar, funktionær Kørselsomkostninger Personaleudgifter i øvrigt Kursusudgifter, personale Refusion af syge- og dagpenge = Personaleudgifter i alt F:/SAB/Bogholderi/Årsregnskaber/Regnskaber/Regnskaber 2004/regn9500

20 Side 6 af Boligorganisation: Hovedforeningen Noter Budget er ikke underlagt revision Regnskab Budget Regnskab Budget FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: Vederlag til ekstern org Grundbidrag pr. lejemålsenh Tillægsydelser: Fællesvaskeri á kr Fælleslokale á kr Adm. varmeregnskab Adm. vandregnskab Adm. el-regnskab Adm. renovationsregnskab Andet Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Ventelistegebyr opskrivning Ventelistegebyr ajourføring Adm. B-ordning Adm. kortvaskeri = Forretningsførelse i alt KONTORHOLDSUDGIFTER: Forsikring kontormaskiner m.v Kontorartikler, tryksager Mindre nyanskaffelser Diverse gebyrer Porto Småinventar Annoncer Juridisk assistance Gebyr PTG Juridisk assistance Administrative fejl Kontingenter og bidrag Diverse = Kontorholdsudgifter i alt F:/SAB/Bogholderi/Årsregnskaber/Regnskaber/Regnskaber 2004/regn9500

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2003 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 1999 til 2003 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere