Vejen til det gode byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til det gode byggeri"

Transkript

1 Vejen til det gode byggeri Den detaljerede planlægningsproces Problemløsning og udfordringer i projekteringsfasen 300 Boliger i Pingorsuaq, Nuuk, Arkitekt Clement & Carlsen ApS, Foto Kristian Lennert 2013 Kristian Lennert Adm. direktør INUPLAN A/S Medlem af brancheudvalget for tekniske rådgivere/ga

2 Brancheudvalget for tekniske rådgivere under GA Medlemmer: Michael Mørch, Orbicon (Formand) Jane Calsen, Clement & Carlsen Johan Rosbach, Qarsoq Kristian Lennert, Inuplan Morten Gosvig Madsen, Masanti (suppleant) Thomas Mogensen, Niras (suppleant) Fået input og indarbejdet Endelig udgave af mit oplæg er ikke forelagt udvalgets medlemmer pga. ferie

3 Kort CV Kristian Lennert, Født 30. nov i Aasiaat Uddannet civilingeniør på DTU 1984 (B) Ansat hos INUPLAN A/S 1984, direktør siden års erfaring indenfor bygge- og anlægssektoren Medlem af brancheudvalget for Tekniske Rådgivere under GA Tidligere bestyrelsesmedlem hos GA ( ) Næstformand GrønlandsBANKEN Formand GrønlandsBANKENS Erhvervsfond Tidligere bestyrelsesmedlem Royal Arctic Line A/S ( ) Generalkonsul for Norge siden 2009 Andre: INUTEK, ARTEK følgegruppe, TSP, SULISA, Transportkommissionen, diverse råd m.fl.

4 Hovedindhold Fakta om rådgiverbranchen i Grønland Tidligere tiltag omkring byggeriets effektivisering Byggeprocessen og udbudsformer Udbudsmaterialets indhold Politikerne Byggeadministrationen Rådgiverne Entreprenørerne Stigende mangel på kompetente medarbejdere Efteruddannelse Innovation Bedre, billigere og mere effektivt byggeri

5 Fakta om rådgiverbranchen i Grønland Apisseq, Grønlands Ingeniørkollegium i Sisimiut, Arkitekt tnt nuuk a/s

6 Rådgiveroversigt Ingeniørfirmaer (ca. 65 medarb.) Masanti Rambøll Orbicon S&M/Verkis Inuplan Niras (1 mand) Grontmij (ubemandet) COWI (ubemandet?) Arkitektfirmaer (ca. 35 medarbejdere) tnt.nuuk Qarsoq Clement & Carlsen Tegnestuen Nuuk Masanti Kitaa, Riis, Sanasa, Inussuk m.fl. Fakta om rådgiverne selskaber, Ingeniør- og arkitektfirmaer De fleste selskaber etableret fra 1980 erne Ca. 100 medarbejdere (50 ingeniører/20 arkitekter/5 Cand. Scient.) Årlig omsætning ca. 100 mio. kr., hvoraf de ca. 80% kommer fra de offentlige kasser Tager imod ingeniør- og arkitektpraktikanter Begyndt at opruste sig til det nye vækstområde inden for mine- og oliesektoren samt vandkraftbaseret storindustrier Vigtig videnkapital for samfundet indenfor bygge- og anlægssektoren Vigtig rolle i opbygningen af det moderne Grønland Stor lokal forankring

7 Karakteristika af en teknisk rådgivervirksomhed i Grl. Videnbaseret virksomhed med stor lokalforankring og arktisk knowhow indenfor bygge- og anlæg Højst 20% standardiseret i systemer resten sidder i medarbejdernes viden og erfaring (hjerne) Transformere viden og erfaringer til tekniske løsninger egnet til arktiske forhold Afhængig af højtuddannet og kompetent arbejdskraft Mere afhængig af viden en så mange andre virksomheder Ingen fysisk produktion (kun Særlige Arbejdsbeskrivelser (SA) og Udbudsdokumenter) Hver ny sag har sine egne problemstillinger og udfordringer Involvering af mange forskellige fagkompetencer både under planlægning og udførelse Rådgiveres arbejde er meget procesorienteret Arbejdet bygger meget på et tillidsforhold mellem bygherre og rådgiver Meget afhængig af et optimalt og driftssikkert infrastruktur i form af velfungerende informationsog kommunikationsteknologier, herunder digitale programmer og arbejdsværktøjer. På baggrund af mange års opbygget og lokalforankret arktisk knowhow er den grønlandske rådgivervirksomhed indenfor bygge- og anlægssektoren kreativ og innovativ

8 Tidligere tiltag omkring byggeriets effektivisering Inatsisartut-bygning og Selvstyrets administrationsbygning, Foto Kristian Lennert 2014

9 Tidligere tiltag Forsøgsbyggerier (80 erne og 90 erne) Boligseminar 1980 i Sisimiut Optimal planlægning af byggeri set ud fra en samfundsøkonomisk synspunkt (1999) Seminar om byggeri 2003: Byggeriets effektivisering (2002) Udbudsmaterialets kvalitet (2003) Pris- og kvalitetsdatabase (2003) (2003) Mere procesorienteret tiltag Byggeriets Evalueringscenter (Vejen til det gode byggeri)

10 Byggeprocessen og udbudsformer Nybyggeri af 16 boliger & 28 studioboliger, Nuuk, Arkitekt Qarsoq Tegnestue ApS, Foto Kristian Lennert 2014

11

12 Byggeproces og udbudsformer

13 Udbudsmaterialets indhold Tekniske rådgiveres egentlige produkt: SA+Tegninger, SB, US, TBL mv., Foto Kristian Lennert 2014

14 Udbudsmaterialet Tekniske udbudsdokumenter Særlige Arbejdsbeskrivelser (SA) med tilhørende tegninger Juridiske udbudsdokumenter Udbudsskrivelse (US) Konkurrencebetingelser (KB) Tilbudslister (TBL) Fordelingslister (FDL) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

15 Politikerne peger i hver sin retning Statoil s nye bygning Forneby/Oslo, Foto Kristian Lennert 2013

16 Politikernes beslutningsgrundlag Idé - og forslagsfasen Idéoplæg (C-overslag) Bygge- og anlægsprogrammer (C-overslag) Dispositionsforslag (B-overslag) Projektforslag (B-overslag) Projektfasen og licitation Hovedprojekt (Ajourført B-overslag) Licitationsresultat (A-overslag) Tildelingskriterier: Den laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige bud Meget vigtigt At programmerne er gennembearbejdede Afstem økonomi med bygherrens ambitionsniveau både mht. størrelse, kvalitet, arkitektur og tekniske løsninger Involvering af tekniske rådgivere, brugere og driftsfolk (brug nødv. tid og ressource) B-overslag Finanslov/Komm. budgetter Tilbud ok: Som regel go Tilbud for høj : Ny licitation, besparelser ekstrabevilling, omprojektering (alle sammen tids- og ressourcekrævende) Ny stillingtagen: go eller stop

17 Politikerne skal Vedtage Lands- og kommuneplaner i god tid Ikke vedtage så fastlåste lokalplaner og kommuneplantillæg (mulighed for justering ift. intentionerne) Vedtage finanslove og kommunernes budgetter som er mere afstemte Nå til enighed om langtidsplanlægning Sektorplaner (mere uafhængig af politiske skift brede forlig) Vedtage stabile bygge- og anlægsinvesteringer i alle overslagsår Vedtage et mere fast forhold mellem anlægsopgaver, nybyggeri og renoveringer i alle år Pålægge byggeadministratorerne at projektering og udførelse skal ske jævnt over hele året Vedtage mere realistiske tidsplaner Glemme alt om at støbe kun om sommeren, lukke bygningen om efteråret og indendørsarbejde om vinteren (urealistisk) Hellere jævnt byggeri med større vinterforanstaltninger end periodevis arbejdsløshed for forskellige byggefag Politikerne skal sætte rammer og ikke blande sig i detaljer

18 Byggeadministrationen elsker at vende tingene på hovedet Ny bygning i Oslo s centrale bydel, Foto Ujarak R. Petersen 2013

19 Bygherrerelaterede problemer Problemer Store opgavespidsbelastninger Stramme tidsplaner giver dårligere projekter Kommuneplangrundlag - ikke klar Byggeprogram (BP) ikke ok Økonomi ikke afstemt ift. ønske/kvalitet Manglende definitioner på kvalitet og bæredygtighed i byggeri Sene ændringer Uerfarne bygherrerepræsentanter Dårligt samarbejde ingen tillid mellem rådgiver og bygherre, brugere, driftspersonale Løsninger/tiltag Bedre planlægning/sektorplaner/jævn Mere realistiske tidsplaner afstemt med opgavens størrelse og kompleksitet Få kommunen med på et tidlig tidspunkt Mere tid på et gennembearbejdet (BP) Brug erfaringstal være mere realistisk Hvad skal ambitionsniveauet være ønsker klarere retningslinier Tidligere brugerinddragelse/ God (BP) Professionalisering/Oplæring Styrkelse af samarbejde og tillid samt forventningsafstemning mellem rådgiver og bygherre, brugere, driftspersonale i alle projekteringsfaser

20 Vilkår for udbudsforretninger Grundlag Tilbudsloven (2009) AP95 ABT93 Særlige Betingelser (SB) Korrigerer kun standardiseringer hvis praksis viser forbedringer men glem ikke flere årtiers opbygget viden og erfaring Stigende problem/ressourcespild Tiltagende antal mennesker med hver sin mening om hvilke tilbudsvilkår, der bør gælde Kreative tiltag i f. m. tilbudslovens bestemmelser, herunder bestemmelser om ordretildelingen efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud. Bruges mere og mere tid på ikke tekniske dokumenter (megen ressourcespild) Der er tendens til at forkaste gamle dyder med at udbyde bygge- og anlægsopgaver på en fair og regulær måde ved anvendelse af velkendte og let forståelige udbudsvilkår. Brug af advokater er voksende Tendens til mange afvigelser ift. AP95 Særlige Betingelser (GTO/TSP) standard forsøges ændret uden logisk grund

21 Vilkår for rådgiveraftaler Grundlag Almindelige bestemmelser for rådgivning (ABR 89) Tilhørende ydelsesbeskrivelser Korrigerer kun standardiseringer hvis praksis viser forbedringer men glem ikke flere årtiers opbygget viden og erfaring Stigende problem/ressourcespild Tiltagende antal mennesker med hver sin mening om hvilke aftalevilkår, der bør gælde Bruges mere og mere tid på at udfærdige aftaledokumenter (megen ressourcespild). Tidligere brugte vi enkle og standardiserede aftaledokumenter. I dag skal vi bruge nogen gange flere uger på at diskutere aftalevilkår. Tendens til stigende gentagelser og afvigelser ift. ABR 89. Aftalegrundlag skal kun afviges, hvis det konkret er særlig velbegrundet Brug af advokater i stigende grad

22 Bygherrerådgivere Tendens Stigende brug af særlige bygherrerådgivere, også indenfor for ganske almindelige projekteringsopgaver, hvor opgaverne skal udbydes i fag- eller hovedentrepriser Problemer/Løsninger/tiltag Ekstra lag rådgivere i forhold til de tekniske rådgivere, der skal udføre det egentlige rådgivnings- og projekteringsarbejde. Optræder ofte som et slags uforpligtende filter mellem tekniske rådgivere og bygherren Ødelæggende for det gode og tillidsfulde samarbejde mellem rådgiver og bygherre, der er det helt afgørende for et godt resultat. Fordyrende led, ikke blot ved de direkte omkostninger til bygherrerådgiveren, men i høj grad også til den tekniske rådgiver pga. mere tid- og ressourcekrævende proces. Den tekniske rådgiver er også din bygherrerådgiver brug ham/hende direkte uden et fordyrende led.

23 Mindre produktion og effektivitet

24 Rådgiverne tror at de kan løfte alt Statoil kontor, Forneby/Oslo, Foto Ujarak R. Petersen

25 Rådgiverne Problemer Flere påstår at udbudsmaterialets kvalitet er dalende Dårlig projekteringsledelse Ikke optimal bemanding af et projekt Der gives for mange frie tøjler og for stort et ansvar til de yngre og nye medarbejdere Projektet hænger ikke sammen Manglende tværfaglig granskning og kontrol under de forskellige faser Tung eller slet ingen KS-system Manglende erfaringsopsamling For mange nye løsninger Utilstrækkelig dialog med bygherrer, brugerne, driftsfolk og entreprenørerne Løsninger/tiltag Oplæring af flere projekteringsledere med kompetence til at lede et projektforløb Sørg for at alle faggrupper overvåges og kontrolleres af en erfaren medarbejder Påtving de yngre og nyere medarbejdere til at bruge de gennemprøvede løsninger og vent med at give dem for stort et ansvar. Opstramning af granskning og kontrol. Skal ske løbende og afsluttes efter hver fase. Hellere forsinket projektaflevering og gennemføre den nødvendige fag- og tværkontrol end et ufærdigt projekt Hellere et kort og operationel KS-system end tungt og ressourcekrævende system. Erfaringsopsamling fra både udførelses- og driftsfasen burde indlægges som et fast punkt eller indsamles som et Erfa-blad, styret fra centralt hold. Mere brug af standardløsninger Mere optimeringsbaseret og løbende dialog med bygherre brugerne, driftsfolk og entreprenørerne

26

27

28 Bedre erfaringsopsamling Problem Viden - og erfaringsopsamling under projektering er mangelfuldt Løsning/tiltag Burde være en pligt efter endt projektering med evalueringsmøder Viden - og erfaringsopsamling efter udførelse er mangelfuldt Burde være en pligt efter endt udførelse og især efter 1 års garantieftersyn, at bygherren, brugerne, driftspersonalet, entreprenørerne og rådgiverne sætter sig sammen og evaluerer projektet og udførelsen. De projekterende er ofte ikke med under udførelsen som tilsynsførende. Megen erfaringsopsamling kan ske ved at den samme rådgivervirksomhed både projekterer og føre fagtilsyn Mangler videns- og erfaringsopsamling fra centralt hold burde udvides med et mere formaliseret viden - og erfaringsopsamling, evt. også base for pris og kvalitet

29 Planlægning af udførelse Emne Valg af udbudsform Løsninger/tiltag Tit afhængig af byggeriets art, størrelse, kompleksitet mv. samt markedets kunnen Markedets kapacitet (økonomi, mandskab, organisation, materiel og erfaringer) Tekniske løsninger afstemt/optimeret efter nærområdets entreprenørmæssig kapacitet og kompetencer Hovedtidsplan Realistiske tidsplaner for udførelse, specielt i f. m. fagentreprise

30 Informations- og kommunikationsteknologi Følge med ikke førende mere tilbageholdende 3D-tegninger vinder indpas, men er tungt at arbejde med - fremtiden Byggeweb/projektweb bruges nu Fælles programmel til tegningsfremstillinger bruges megen tid på konverteringer og tilpasninger Effektive arkivsystemer og lettilgængelige biblioteksstrukturer til sager/projekter Flere fælles IT - Standarder Centralt styret arkiv af digitaliserede tegninger og beskrivelser over bygninger i Grønland

31 Entreprenørerne tror til tider, at de kan gå på vandet Afbrudt brobyggeri fra Skuespillet Huset mod Nordatlandtisk Brygge, Kbh., Foto Ujarak R. Petersen

32 Bedre dialog og samarbejde Problemstilling For lidt dialog og samarbejde ofte først når svigt i byggeri er sket Entreprenøren har sat sig for lidt ind i udbudsmaterialet Rådgiver og entreprenør opfører sig ofte ikke særlig samarbejdsvillige, hvilket fører tit til ressourcekrævende konflikter. Løsning/tiltag Mere involvering af entreprenørernes praktiske erfaringer og løsningsforslag Tvingende nødvendigt at entreprenøren er velforberedt til projektgennemgangsmøderne og påpeger evt. fejl eller uoverensstemmelser og sammen med rådgiveren når frem til konstruktive løsninger evt. forbedringer til projektet Rådgiver og entreprenør skal have bedre fællesforståelse for den stillede opgave. For i sidste ende har alle parter et fælles mål om et godt byggeprodukt, som opfylder bygherrens forventninger til tid, pris og kvalitet.

33 Stigende mangel på kompetente medarbejdere Inuplan s inspirationstur til Kbh, Oslo og Stavanger 2013, Foto Ujarak R. Petersen

34 Manglen på kompetente medarbejdere Problemer Det er blevet meget sværere at tiltrække kompetente medarbejdere Flere rådgiverfirmaer har problemer med generationsskifte Tit aldersmæssig ubalance mellem de yngre, mellemgruppen og de ældre Vi kan ikke altid bruge de nyuddannede Verden gå i retning af større og større firmaer, men i Grønland går vi modsat Specialisering (Dk) kontra generalister (Grl) Funktionsudbud (Dk) kontra detailprojektering (Grl) - nødvendigt ARTEK POLAR DTU I dag 50 ingeniører færdiguddannet siden 2005 Gennemsnit 4 5 nye ingeniører pr. år heraf 2-3 fra Grønland (målsætning 25) DK: ca pr. år, Kina: pr. år For mange vejingeniører. Mangler f.eks. konstruktions,- vvs- og el-ingeniører, miljøingeniører, ingeniører med industrielle kompetencer m.v. Gennemsnit 2 3 nye ingeniører pr. år fra andre ingeniørskoler og universiteter Polar DTU s målsætning: 125 studenteroptag i 2025 Skal gøres en ekstraordinær indsats hvis målsætningen skal nås

35 Fremtidigt ingeniørbehov

36 Efteruddannelse 90 Boliger i Qernertunnguit, Nuuk, Arkitekt tegnestuen nuuk A/S, Foto Kristian Lennert 2014

37 Efteruddannelse Den bedste og mest effektive måde at løfte medarbejdernes kompetencer på er gennem løsning af konkrete projekter. Dog har Grønland ift. Danmark få efteruddannelsestilbud. At tage på kursus og efteruddannelse i Dk eller i udlandet er ofte for dyrt og ressourcekrævende men kan være en nødvendighed i flere tilfælde Godt at Selvstyret og GA en gang imellem tager initiativer til kurser og i nogen tilfælde har efteruddannelsestilbud Kompetenceløft indenfor projekterings- eller projektledelse er nødvendig Kompetenceløft indenfor byggeledelse er nødvendig

38 Innovation er nøglen til vækst Kræver: Tekniske og innovative miljøer Understøttet af: innovationssystemer forskning og udvikling institutioner, herunder universiteter, tekniske serviceinstitutter industrier og især videnbaseret virksomheder God kommunikation og samarbejde mellem universiteter m.fl. på den ene side og erhvervsvirksomheder på den anden side

39 Grønland s særpræg Lille befolkning og hjemmemarked - mikroøkonomi Enkel og enstrenget erhvervslivsstruktur (fiskeindustrien) Begrænset ressourcegrundlag på fiskeriområdet Store svingninger pga ressourcegrundlaget eller verdensmarkedspriserne Efterligne-strategi innovation (effektivisering af produktionsprocessen, omkostningsbesparelser, effektiv markedsføring) Typisk små virksomheder i andre brancher end fiskerisektoren Få videnbaseret virksomheder få veluddannede Innovationssamarbejder mellem virksomheder svær Teknologisk afhængighed stor få tekniske miljøer Mangler ofte know-how og eksperter på vigtige teknologiske områder Stort behov for deltagelse i international/global innovationsaktivitet Andel af midler til F&U lav i forhold til andre nordiske lande Stort ønske om udnyttelse af olie og mineraler

40 Rådgivernes innovationsarbejde Arbejder konstant på at forbedre vores løsninger, hvorfor der bruges meget på innovativt og kreativt arbejde for at sætte højere standarder Rådgivernes arktiske know-how og opbyggende internationale erfaring kan fremadrettet bruges til udenlandske rådgivningsopgaver alene eller i samarbejde med andre Ikke god til at kommunikere vores innovationsindsatser ud til offentligheden Satser meget på kompetenceopbygningen og vidensdeling i virksomheden og ikke mindst videns- og erfaringsopsamling omkring arktisk know-how At engagere ingeniør- og arkitektpraktikanter Arbejder løbende med innovation ved løsning af tekniske og miljømæssige opgaver (byggeteknologi, miljøteknologi, energioptimeringer osv.) Løbende dialog med leverandører fra især Danmark Tilstræber løbende værditilvækst hos vores klienter Vigtigt for os at styrke offentlige-privat samspil og vidensopbygning- og spredning mellem vidensinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation Bruger ca. 1 2% af omsætningen til personlig- og faglig udvikling Det gælder om at øse af vores arktiske know-how, så længe vi altid er et skridt foran konkurrenterne Medarbejderne må gerne lave fejl, men gentag det ikke

41 Rådgivernes mangler på innovationsarbejder For små virksomheder for at kunne indgå i decideret forskningopgaver (vi kan være noget forsker-fjendsk) Er meget orienteret om praktiske ingeniør- og miljømæssige problemløsninger Spændende at se hvornår, der kan etableres flere phd-studerende i virksomhederne Forandringsprocesser og organisatoriske ændringer er sjældne Mangler innovationsstrategier medarbejder skal involveres/tilskyndes Mangler yderligere kompetencer og kvalificerede medarbejdere Større udenlandsk klient- og markedsindsigt vil være godt Manglende certificeringer Mangler egentlige forskningssamarbejde (evt. DTU/ARTEK/NORA) besværliggjort af skiftende medarbejderstab, mangeårige programmer osv.

42 Fremtidigt innovationsarbejde Indhøstet arktisk know-how skal udvikles og der skal investeres i det Vi skal undgå at sprede os for meget Evnen til at indoptage teknologi udviklet udenlands bliver en vigtig opgave for erhvervs- og teknologipolitikken Netværkssamarbejder skal udvikles Virksomhederne skal satse på intern vidensopbygning Bestående universitet og andre institutter skal styrkes Grønland skal have et internationalt Arktisk Teknisk Universitet Bedre og mere målrettet brug af flere F&U-midler (Forskningsråd) Folkeskolen skal styrkes Iværksætterkulturen skal styrkes (Greenland Business/Venture/Visit) Kommunale Erhvervsråd eller selskaber Arktisk know-how kan kun udvikles hvis: Satsning på undervisning og målrettet forskning på f.eks. påvirkninger på is, miljø, klima, permafrost osv. Videnopbygning i grønlandske virksomheder Tæt samarbejde med andre arktiske universiteter og selskaber Grønland og Danmark kan ikke undvære en stærk arktisk universitet

43 Innovation Omverden Grønland I baghjulet af den teknologiske udvikling og innovation

44 Arktisk know-how Visions- og scenarietænkning Grønland Omverden

45 Bedre, billigere og mere effektivt byggeri

46 Billigere byggepriser Jo flere enheder med stor gentagelseseffekt der udbydes på én gang jo billigere og bedre udførelse Hvis antal boliger er ca. 100 eller flere : ca kr./m2 (HV-udgifter inkl. byggemodning) Hvis antal boliger er ca. 50 eller under : ca kr./m2 (HV-udgifter inkl. byggemodning) Jo flere standardløsninger der benyttes jo billigere og bedre udførelse Jo mere entreprenørvenlige tekniske løsninger jo billigere og bedre udførelse Jo mere anvendelse af velkendte og let forståelige udbudsvilkår jo billigere Jo færre afvigelser fra AP95 og ABR89 jo billigere Jo mere konkurrence jo billigere Jo bedre investeringsplanlægning jo billigere Jo mere gennembearbejdet udbudsmateriale jo billigere og bedre udførelse Jo billigere og mere effektivt vi bygger jo mere råd har vi til langtidsholdbare og kvalitative samt høje arkitektoniske og tekniske løsninger.

47 Byggeri behøver ikke at være så kompliceret og langsommelig at opføre Den ufærdige katedral Sagrada Familia i Barcelona (1882 Tegnet af arkitekt Antoni Gaudí Foto Kristian Lennert 2013

48 Grønlandske byggematerialer Bloksten, Sikublok, KB-sten, vinduer, isoleringsmaterialer, mursten, plastic, træelementer Forsøgsbyggerier For høje produktionsomkostninger og lille marked Generelt kan grønlandske byggematerialer ikke konkurrere på pris og kvalitet med produkter udefra Eneste undtagelse er tilslagsmaterialer til beton (sand, sten, vand)

49 Glem foreløbig alt om At afkorte projekteringstidsplanen Partneringmodellen (vi er for små enheder) Etablering af Byggeriets Evalueringscenter i Grl. med nøgletalssystem (for dyrt og ressourcekrævende) Grønlandsk producerede byggematerialer (kun hvis disse er konkurrencedygtige eller unikke)

50 Husk også Det nye bygningsreglement skal ikke fordyre byggeriet Udbyg f.eks. med Bygerfa Overvej hvordan pris-/kvalitetsdatabase kan gennemføres Løbende innovation skal implementeres mere effektivt (planlægge forbedringer, udføre, kontollere/tjekke og korrigere)

51 Samarbejde og tillid Bygherrer Rådgivere - Entreprenører Majuala, Nuuk 31. aug Foto: Kristian Lennert Det gælder om at løfte i flok

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014 Vejen til det gode byggeri Jesper Johannesen Direktør Sikuki Nuuk Harbour A/S Før anlægschef i Departement for Boliger - før direktør INI Byggeteknik INI Bygningsingeniør

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2011 I henhold til 27, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik

3 Opfordringer. SPEKTRUM ARKITEKTER Konference om Ny Arkitekturpolitik 3 Opfordringer SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! SPEKTRUM ARKITEKTER 1. opfordring Brug de yngre kræfter mere! Hvordan kan yngre tegnestuer få flere reelle opgaver? Hvordan

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl.

Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. Bygherrens ønsker til nyt aftalesystem input til revision af AB, ABT og ABR Medlemsmøde tirsdag den 27. marts kl. 15-18 i København Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer Kompetenceskema 28. juni 2013 Fase 1 - Dokumentation i Planlægnings- og idéoplægsfasen X X Varetages af projektchef xxx, projektleder xxx, certificering mv. projektforløb med tilhørende økonomisk afløb

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Vordingborg Kommune Side 1 af 6 Udsendelse nr. 1 til de bydende Der har været afholdt spørgemøde den 1. juli 2011 kl. 10:00-11:30 for ovennævnte entreprise. Ved mødet besvarede ordregiver skriftligt fremsendte

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

STRATEGISK WAYFINDING

STRATEGISK WAYFINDING STRATEGISK WAYFINDING Vi giver mennesker tryghed i ukendte omgivelser ved - på en logisk og naturlig måde - at lede brugere fra A til B, så de når deres mål til tiden. Større og/eller komplekse byggerier

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 4

T I L B U D S L I S T E N R. 4 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 4 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere