Vejen til det gode byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til det gode byggeri"

Transkript

1 Vejen til det gode byggeri Den detaljerede planlægningsproces Problemløsning og udfordringer i projekteringsfasen 300 Boliger i Pingorsuaq, Nuuk, Arkitekt Clement & Carlsen ApS, Foto Kristian Lennert 2013 Kristian Lennert Adm. direktør INUPLAN A/S Medlem af brancheudvalget for tekniske rådgivere/ga

2 Brancheudvalget for tekniske rådgivere under GA Medlemmer: Michael Mørch, Orbicon (Formand) Jane Calsen, Clement & Carlsen Johan Rosbach, Qarsoq Kristian Lennert, Inuplan Morten Gosvig Madsen, Masanti (suppleant) Thomas Mogensen, Niras (suppleant) Fået input og indarbejdet Endelig udgave af mit oplæg er ikke forelagt udvalgets medlemmer pga. ferie

3 Kort CV Kristian Lennert, Født 30. nov i Aasiaat Uddannet civilingeniør på DTU 1984 (B) Ansat hos INUPLAN A/S 1984, direktør siden års erfaring indenfor bygge- og anlægssektoren Medlem af brancheudvalget for Tekniske Rådgivere under GA Tidligere bestyrelsesmedlem hos GA ( ) Næstformand GrønlandsBANKEN Formand GrønlandsBANKENS Erhvervsfond Tidligere bestyrelsesmedlem Royal Arctic Line A/S ( ) Generalkonsul for Norge siden 2009 Andre: INUTEK, ARTEK følgegruppe, TSP, SULISA, Transportkommissionen, diverse råd m.fl.

4 Hovedindhold Fakta om rådgiverbranchen i Grønland Tidligere tiltag omkring byggeriets effektivisering Byggeprocessen og udbudsformer Udbudsmaterialets indhold Politikerne Byggeadministrationen Rådgiverne Entreprenørerne Stigende mangel på kompetente medarbejdere Efteruddannelse Innovation Bedre, billigere og mere effektivt byggeri

5 Fakta om rådgiverbranchen i Grønland Apisseq, Grønlands Ingeniørkollegium i Sisimiut, Arkitekt tnt nuuk a/s

6 Rådgiveroversigt Ingeniørfirmaer (ca. 65 medarb.) Masanti Rambøll Orbicon S&M/Verkis Inuplan Niras (1 mand) Grontmij (ubemandet) COWI (ubemandet?) Arkitektfirmaer (ca. 35 medarbejdere) tnt.nuuk Qarsoq Clement & Carlsen Tegnestuen Nuuk Masanti Kitaa, Riis, Sanasa, Inussuk m.fl. Fakta om rådgiverne selskaber, Ingeniør- og arkitektfirmaer De fleste selskaber etableret fra 1980 erne Ca. 100 medarbejdere (50 ingeniører/20 arkitekter/5 Cand. Scient.) Årlig omsætning ca. 100 mio. kr., hvoraf de ca. 80% kommer fra de offentlige kasser Tager imod ingeniør- og arkitektpraktikanter Begyndt at opruste sig til det nye vækstområde inden for mine- og oliesektoren samt vandkraftbaseret storindustrier Vigtig videnkapital for samfundet indenfor bygge- og anlægssektoren Vigtig rolle i opbygningen af det moderne Grønland Stor lokal forankring

7 Karakteristika af en teknisk rådgivervirksomhed i Grl. Videnbaseret virksomhed med stor lokalforankring og arktisk knowhow indenfor bygge- og anlæg Højst 20% standardiseret i systemer resten sidder i medarbejdernes viden og erfaring (hjerne) Transformere viden og erfaringer til tekniske løsninger egnet til arktiske forhold Afhængig af højtuddannet og kompetent arbejdskraft Mere afhængig af viden en så mange andre virksomheder Ingen fysisk produktion (kun Særlige Arbejdsbeskrivelser (SA) og Udbudsdokumenter) Hver ny sag har sine egne problemstillinger og udfordringer Involvering af mange forskellige fagkompetencer både under planlægning og udførelse Rådgiveres arbejde er meget procesorienteret Arbejdet bygger meget på et tillidsforhold mellem bygherre og rådgiver Meget afhængig af et optimalt og driftssikkert infrastruktur i form af velfungerende informationsog kommunikationsteknologier, herunder digitale programmer og arbejdsværktøjer. På baggrund af mange års opbygget og lokalforankret arktisk knowhow er den grønlandske rådgivervirksomhed indenfor bygge- og anlægssektoren kreativ og innovativ

8 Tidligere tiltag omkring byggeriets effektivisering Inatsisartut-bygning og Selvstyrets administrationsbygning, Foto Kristian Lennert 2014

9 Tidligere tiltag Forsøgsbyggerier (80 erne og 90 erne) Boligseminar 1980 i Sisimiut Optimal planlægning af byggeri set ud fra en samfundsøkonomisk synspunkt (1999) Seminar om byggeri 2003: Byggeriets effektivisering (2002) Udbudsmaterialets kvalitet (2003) Pris- og kvalitetsdatabase (2003) (2003) Mere procesorienteret tiltag Byggeriets Evalueringscenter (Vejen til det gode byggeri)

10 Byggeprocessen og udbudsformer Nybyggeri af 16 boliger & 28 studioboliger, Nuuk, Arkitekt Qarsoq Tegnestue ApS, Foto Kristian Lennert 2014

11

12 Byggeproces og udbudsformer

13 Udbudsmaterialets indhold Tekniske rådgiveres egentlige produkt: SA+Tegninger, SB, US, TBL mv., Foto Kristian Lennert 2014

14 Udbudsmaterialet Tekniske udbudsdokumenter Særlige Arbejdsbeskrivelser (SA) med tilhørende tegninger Juridiske udbudsdokumenter Udbudsskrivelse (US) Konkurrencebetingelser (KB) Tilbudslister (TBL) Fordelingslister (FDL) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

15 Politikerne peger i hver sin retning Statoil s nye bygning Forneby/Oslo, Foto Kristian Lennert 2013

16 Politikernes beslutningsgrundlag Idé - og forslagsfasen Idéoplæg (C-overslag) Bygge- og anlægsprogrammer (C-overslag) Dispositionsforslag (B-overslag) Projektforslag (B-overslag) Projektfasen og licitation Hovedprojekt (Ajourført B-overslag) Licitationsresultat (A-overslag) Tildelingskriterier: Den laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige bud Meget vigtigt At programmerne er gennembearbejdede Afstem økonomi med bygherrens ambitionsniveau både mht. størrelse, kvalitet, arkitektur og tekniske løsninger Involvering af tekniske rådgivere, brugere og driftsfolk (brug nødv. tid og ressource) B-overslag Finanslov/Komm. budgetter Tilbud ok: Som regel go Tilbud for høj : Ny licitation, besparelser ekstrabevilling, omprojektering (alle sammen tids- og ressourcekrævende) Ny stillingtagen: go eller stop

17 Politikerne skal Vedtage Lands- og kommuneplaner i god tid Ikke vedtage så fastlåste lokalplaner og kommuneplantillæg (mulighed for justering ift. intentionerne) Vedtage finanslove og kommunernes budgetter som er mere afstemte Nå til enighed om langtidsplanlægning Sektorplaner (mere uafhængig af politiske skift brede forlig) Vedtage stabile bygge- og anlægsinvesteringer i alle overslagsår Vedtage et mere fast forhold mellem anlægsopgaver, nybyggeri og renoveringer i alle år Pålægge byggeadministratorerne at projektering og udførelse skal ske jævnt over hele året Vedtage mere realistiske tidsplaner Glemme alt om at støbe kun om sommeren, lukke bygningen om efteråret og indendørsarbejde om vinteren (urealistisk) Hellere jævnt byggeri med større vinterforanstaltninger end periodevis arbejdsløshed for forskellige byggefag Politikerne skal sætte rammer og ikke blande sig i detaljer

18 Byggeadministrationen elsker at vende tingene på hovedet Ny bygning i Oslo s centrale bydel, Foto Ujarak R. Petersen 2013

19 Bygherrerelaterede problemer Problemer Store opgavespidsbelastninger Stramme tidsplaner giver dårligere projekter Kommuneplangrundlag - ikke klar Byggeprogram (BP) ikke ok Økonomi ikke afstemt ift. ønske/kvalitet Manglende definitioner på kvalitet og bæredygtighed i byggeri Sene ændringer Uerfarne bygherrerepræsentanter Dårligt samarbejde ingen tillid mellem rådgiver og bygherre, brugere, driftspersonale Løsninger/tiltag Bedre planlægning/sektorplaner/jævn Mere realistiske tidsplaner afstemt med opgavens størrelse og kompleksitet Få kommunen med på et tidlig tidspunkt Mere tid på et gennembearbejdet (BP) Brug erfaringstal være mere realistisk Hvad skal ambitionsniveauet være ønsker klarere retningslinier Tidligere brugerinddragelse/ God (BP) Professionalisering/Oplæring Styrkelse af samarbejde og tillid samt forventningsafstemning mellem rådgiver og bygherre, brugere, driftspersonale i alle projekteringsfaser

20 Vilkår for udbudsforretninger Grundlag Tilbudsloven (2009) AP95 ABT93 Særlige Betingelser (SB) Korrigerer kun standardiseringer hvis praksis viser forbedringer men glem ikke flere årtiers opbygget viden og erfaring Stigende problem/ressourcespild Tiltagende antal mennesker med hver sin mening om hvilke tilbudsvilkår, der bør gælde Kreative tiltag i f. m. tilbudslovens bestemmelser, herunder bestemmelser om ordretildelingen efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud. Bruges mere og mere tid på ikke tekniske dokumenter (megen ressourcespild) Der er tendens til at forkaste gamle dyder med at udbyde bygge- og anlægsopgaver på en fair og regulær måde ved anvendelse af velkendte og let forståelige udbudsvilkår. Brug af advokater er voksende Tendens til mange afvigelser ift. AP95 Særlige Betingelser (GTO/TSP) standard forsøges ændret uden logisk grund

21 Vilkår for rådgiveraftaler Grundlag Almindelige bestemmelser for rådgivning (ABR 89) Tilhørende ydelsesbeskrivelser Korrigerer kun standardiseringer hvis praksis viser forbedringer men glem ikke flere årtiers opbygget viden og erfaring Stigende problem/ressourcespild Tiltagende antal mennesker med hver sin mening om hvilke aftalevilkår, der bør gælde Bruges mere og mere tid på at udfærdige aftaledokumenter (megen ressourcespild). Tidligere brugte vi enkle og standardiserede aftaledokumenter. I dag skal vi bruge nogen gange flere uger på at diskutere aftalevilkår. Tendens til stigende gentagelser og afvigelser ift. ABR 89. Aftalegrundlag skal kun afviges, hvis det konkret er særlig velbegrundet Brug af advokater i stigende grad

22 Bygherrerådgivere Tendens Stigende brug af særlige bygherrerådgivere, også indenfor for ganske almindelige projekteringsopgaver, hvor opgaverne skal udbydes i fag- eller hovedentrepriser Problemer/Løsninger/tiltag Ekstra lag rådgivere i forhold til de tekniske rådgivere, der skal udføre det egentlige rådgivnings- og projekteringsarbejde. Optræder ofte som et slags uforpligtende filter mellem tekniske rådgivere og bygherren Ødelæggende for det gode og tillidsfulde samarbejde mellem rådgiver og bygherre, der er det helt afgørende for et godt resultat. Fordyrende led, ikke blot ved de direkte omkostninger til bygherrerådgiveren, men i høj grad også til den tekniske rådgiver pga. mere tid- og ressourcekrævende proces. Den tekniske rådgiver er også din bygherrerådgiver brug ham/hende direkte uden et fordyrende led.

23 Mindre produktion og effektivitet

24 Rådgiverne tror at de kan løfte alt Statoil kontor, Forneby/Oslo, Foto Ujarak R. Petersen

25 Rådgiverne Problemer Flere påstår at udbudsmaterialets kvalitet er dalende Dårlig projekteringsledelse Ikke optimal bemanding af et projekt Der gives for mange frie tøjler og for stort et ansvar til de yngre og nye medarbejdere Projektet hænger ikke sammen Manglende tværfaglig granskning og kontrol under de forskellige faser Tung eller slet ingen KS-system Manglende erfaringsopsamling For mange nye løsninger Utilstrækkelig dialog med bygherrer, brugerne, driftsfolk og entreprenørerne Løsninger/tiltag Oplæring af flere projekteringsledere med kompetence til at lede et projektforløb Sørg for at alle faggrupper overvåges og kontrolleres af en erfaren medarbejder Påtving de yngre og nyere medarbejdere til at bruge de gennemprøvede løsninger og vent med at give dem for stort et ansvar. Opstramning af granskning og kontrol. Skal ske løbende og afsluttes efter hver fase. Hellere forsinket projektaflevering og gennemføre den nødvendige fag- og tværkontrol end et ufærdigt projekt Hellere et kort og operationel KS-system end tungt og ressourcekrævende system. Erfaringsopsamling fra både udførelses- og driftsfasen burde indlægges som et fast punkt eller indsamles som et Erfa-blad, styret fra centralt hold. Mere brug af standardløsninger Mere optimeringsbaseret og løbende dialog med bygherre brugerne, driftsfolk og entreprenørerne

26

27

28 Bedre erfaringsopsamling Problem Viden - og erfaringsopsamling under projektering er mangelfuldt Løsning/tiltag Burde være en pligt efter endt projektering med evalueringsmøder Viden - og erfaringsopsamling efter udførelse er mangelfuldt Burde være en pligt efter endt udførelse og især efter 1 års garantieftersyn, at bygherren, brugerne, driftspersonalet, entreprenørerne og rådgiverne sætter sig sammen og evaluerer projektet og udførelsen. De projekterende er ofte ikke med under udførelsen som tilsynsførende. Megen erfaringsopsamling kan ske ved at den samme rådgivervirksomhed både projekterer og føre fagtilsyn Mangler videns- og erfaringsopsamling fra centralt hold burde udvides med et mere formaliseret viden - og erfaringsopsamling, evt. også base for pris og kvalitet

29 Planlægning af udførelse Emne Valg af udbudsform Løsninger/tiltag Tit afhængig af byggeriets art, størrelse, kompleksitet mv. samt markedets kunnen Markedets kapacitet (økonomi, mandskab, organisation, materiel og erfaringer) Tekniske løsninger afstemt/optimeret efter nærområdets entreprenørmæssig kapacitet og kompetencer Hovedtidsplan Realistiske tidsplaner for udførelse, specielt i f. m. fagentreprise

30 Informations- og kommunikationsteknologi Følge med ikke førende mere tilbageholdende 3D-tegninger vinder indpas, men er tungt at arbejde med - fremtiden Byggeweb/projektweb bruges nu Fælles programmel til tegningsfremstillinger bruges megen tid på konverteringer og tilpasninger Effektive arkivsystemer og lettilgængelige biblioteksstrukturer til sager/projekter Flere fælles IT - Standarder Centralt styret arkiv af digitaliserede tegninger og beskrivelser over bygninger i Grønland

31 Entreprenørerne tror til tider, at de kan gå på vandet Afbrudt brobyggeri fra Skuespillet Huset mod Nordatlandtisk Brygge, Kbh., Foto Ujarak R. Petersen

32 Bedre dialog og samarbejde Problemstilling For lidt dialog og samarbejde ofte først når svigt i byggeri er sket Entreprenøren har sat sig for lidt ind i udbudsmaterialet Rådgiver og entreprenør opfører sig ofte ikke særlig samarbejdsvillige, hvilket fører tit til ressourcekrævende konflikter. Løsning/tiltag Mere involvering af entreprenørernes praktiske erfaringer og løsningsforslag Tvingende nødvendigt at entreprenøren er velforberedt til projektgennemgangsmøderne og påpeger evt. fejl eller uoverensstemmelser og sammen med rådgiveren når frem til konstruktive løsninger evt. forbedringer til projektet Rådgiver og entreprenør skal have bedre fællesforståelse for den stillede opgave. For i sidste ende har alle parter et fælles mål om et godt byggeprodukt, som opfylder bygherrens forventninger til tid, pris og kvalitet.

33 Stigende mangel på kompetente medarbejdere Inuplan s inspirationstur til Kbh, Oslo og Stavanger 2013, Foto Ujarak R. Petersen

34 Manglen på kompetente medarbejdere Problemer Det er blevet meget sværere at tiltrække kompetente medarbejdere Flere rådgiverfirmaer har problemer med generationsskifte Tit aldersmæssig ubalance mellem de yngre, mellemgruppen og de ældre Vi kan ikke altid bruge de nyuddannede Verden gå i retning af større og større firmaer, men i Grønland går vi modsat Specialisering (Dk) kontra generalister (Grl) Funktionsudbud (Dk) kontra detailprojektering (Grl) - nødvendigt ARTEK POLAR DTU I dag 50 ingeniører færdiguddannet siden 2005 Gennemsnit 4 5 nye ingeniører pr. år heraf 2-3 fra Grønland (målsætning 25) DK: ca pr. år, Kina: pr. år For mange vejingeniører. Mangler f.eks. konstruktions,- vvs- og el-ingeniører, miljøingeniører, ingeniører med industrielle kompetencer m.v. Gennemsnit 2 3 nye ingeniører pr. år fra andre ingeniørskoler og universiteter Polar DTU s målsætning: 125 studenteroptag i 2025 Skal gøres en ekstraordinær indsats hvis målsætningen skal nås

35 Fremtidigt ingeniørbehov

36 Efteruddannelse 90 Boliger i Qernertunnguit, Nuuk, Arkitekt tegnestuen nuuk A/S, Foto Kristian Lennert 2014

37 Efteruddannelse Den bedste og mest effektive måde at løfte medarbejdernes kompetencer på er gennem løsning af konkrete projekter. Dog har Grønland ift. Danmark få efteruddannelsestilbud. At tage på kursus og efteruddannelse i Dk eller i udlandet er ofte for dyrt og ressourcekrævende men kan være en nødvendighed i flere tilfælde Godt at Selvstyret og GA en gang imellem tager initiativer til kurser og i nogen tilfælde har efteruddannelsestilbud Kompetenceløft indenfor projekterings- eller projektledelse er nødvendig Kompetenceløft indenfor byggeledelse er nødvendig

38 Innovation er nøglen til vækst Kræver: Tekniske og innovative miljøer Understøttet af: innovationssystemer forskning og udvikling institutioner, herunder universiteter, tekniske serviceinstitutter industrier og især videnbaseret virksomheder God kommunikation og samarbejde mellem universiteter m.fl. på den ene side og erhvervsvirksomheder på den anden side

39 Grønland s særpræg Lille befolkning og hjemmemarked - mikroøkonomi Enkel og enstrenget erhvervslivsstruktur (fiskeindustrien) Begrænset ressourcegrundlag på fiskeriområdet Store svingninger pga ressourcegrundlaget eller verdensmarkedspriserne Efterligne-strategi innovation (effektivisering af produktionsprocessen, omkostningsbesparelser, effektiv markedsføring) Typisk små virksomheder i andre brancher end fiskerisektoren Få videnbaseret virksomheder få veluddannede Innovationssamarbejder mellem virksomheder svær Teknologisk afhængighed stor få tekniske miljøer Mangler ofte know-how og eksperter på vigtige teknologiske områder Stort behov for deltagelse i international/global innovationsaktivitet Andel af midler til F&U lav i forhold til andre nordiske lande Stort ønske om udnyttelse af olie og mineraler

40 Rådgivernes innovationsarbejde Arbejder konstant på at forbedre vores løsninger, hvorfor der bruges meget på innovativt og kreativt arbejde for at sætte højere standarder Rådgivernes arktiske know-how og opbyggende internationale erfaring kan fremadrettet bruges til udenlandske rådgivningsopgaver alene eller i samarbejde med andre Ikke god til at kommunikere vores innovationsindsatser ud til offentligheden Satser meget på kompetenceopbygningen og vidensdeling i virksomheden og ikke mindst videns- og erfaringsopsamling omkring arktisk know-how At engagere ingeniør- og arkitektpraktikanter Arbejder løbende med innovation ved løsning af tekniske og miljømæssige opgaver (byggeteknologi, miljøteknologi, energioptimeringer osv.) Løbende dialog med leverandører fra især Danmark Tilstræber løbende værditilvækst hos vores klienter Vigtigt for os at styrke offentlige-privat samspil og vidensopbygning- og spredning mellem vidensinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation Bruger ca. 1 2% af omsætningen til personlig- og faglig udvikling Det gælder om at øse af vores arktiske know-how, så længe vi altid er et skridt foran konkurrenterne Medarbejderne må gerne lave fejl, men gentag det ikke

41 Rådgivernes mangler på innovationsarbejder For små virksomheder for at kunne indgå i decideret forskningopgaver (vi kan være noget forsker-fjendsk) Er meget orienteret om praktiske ingeniør- og miljømæssige problemløsninger Spændende at se hvornår, der kan etableres flere phd-studerende i virksomhederne Forandringsprocesser og organisatoriske ændringer er sjældne Mangler innovationsstrategier medarbejder skal involveres/tilskyndes Mangler yderligere kompetencer og kvalificerede medarbejdere Større udenlandsk klient- og markedsindsigt vil være godt Manglende certificeringer Mangler egentlige forskningssamarbejde (evt. DTU/ARTEK/NORA) besværliggjort af skiftende medarbejderstab, mangeårige programmer osv.

42 Fremtidigt innovationsarbejde Indhøstet arktisk know-how skal udvikles og der skal investeres i det Vi skal undgå at sprede os for meget Evnen til at indoptage teknologi udviklet udenlands bliver en vigtig opgave for erhvervs- og teknologipolitikken Netværkssamarbejder skal udvikles Virksomhederne skal satse på intern vidensopbygning Bestående universitet og andre institutter skal styrkes Grønland skal have et internationalt Arktisk Teknisk Universitet Bedre og mere målrettet brug af flere F&U-midler (Forskningsråd) Folkeskolen skal styrkes Iværksætterkulturen skal styrkes (Greenland Business/Venture/Visit) Kommunale Erhvervsråd eller selskaber Arktisk know-how kan kun udvikles hvis: Satsning på undervisning og målrettet forskning på f.eks. påvirkninger på is, miljø, klima, permafrost osv. Videnopbygning i grønlandske virksomheder Tæt samarbejde med andre arktiske universiteter og selskaber Grønland og Danmark kan ikke undvære en stærk arktisk universitet

43 Innovation Omverden Grønland I baghjulet af den teknologiske udvikling og innovation

44 Arktisk know-how Visions- og scenarietænkning Grønland Omverden

45 Bedre, billigere og mere effektivt byggeri

46 Billigere byggepriser Jo flere enheder med stor gentagelseseffekt der udbydes på én gang jo billigere og bedre udførelse Hvis antal boliger er ca. 100 eller flere : ca kr./m2 (HV-udgifter inkl. byggemodning) Hvis antal boliger er ca. 50 eller under : ca kr./m2 (HV-udgifter inkl. byggemodning) Jo flere standardløsninger der benyttes jo billigere og bedre udførelse Jo mere entreprenørvenlige tekniske løsninger jo billigere og bedre udførelse Jo mere anvendelse af velkendte og let forståelige udbudsvilkår jo billigere Jo færre afvigelser fra AP95 og ABR89 jo billigere Jo mere konkurrence jo billigere Jo bedre investeringsplanlægning jo billigere Jo mere gennembearbejdet udbudsmateriale jo billigere og bedre udførelse Jo billigere og mere effektivt vi bygger jo mere råd har vi til langtidsholdbare og kvalitative samt høje arkitektoniske og tekniske løsninger.

47 Byggeri behøver ikke at være så kompliceret og langsommelig at opføre Den ufærdige katedral Sagrada Familia i Barcelona (1882 Tegnet af arkitekt Antoni Gaudí Foto Kristian Lennert 2013

48 Grønlandske byggematerialer Bloksten, Sikublok, KB-sten, vinduer, isoleringsmaterialer, mursten, plastic, træelementer Forsøgsbyggerier For høje produktionsomkostninger og lille marked Generelt kan grønlandske byggematerialer ikke konkurrere på pris og kvalitet med produkter udefra Eneste undtagelse er tilslagsmaterialer til beton (sand, sten, vand)

49 Glem foreløbig alt om At afkorte projekteringstidsplanen Partneringmodellen (vi er for små enheder) Etablering af Byggeriets Evalueringscenter i Grl. med nøgletalssystem (for dyrt og ressourcekrævende) Grønlandsk producerede byggematerialer (kun hvis disse er konkurrencedygtige eller unikke)

50 Husk også Det nye bygningsreglement skal ikke fordyre byggeriet Udbyg f.eks. med Bygerfa Overvej hvordan pris-/kvalitetsdatabase kan gennemføres Løbende innovation skal implementeres mere effektivt (planlægge forbedringer, udføre, kontollere/tjekke og korrigere)

51 Samarbejde og tillid Bygherrer Rådgivere - Entreprenører Majuala, Nuuk 31. aug Foto: Kristian Lennert Det gælder om at løfte i flok

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Bedre og billigere byggeri

Bedre og billigere byggeri Bedre og billigere byggeri Maj 2007 Bedre og billigere byggeri Økonomi og Erhvervsministeriet, maj 2007 Bedre og billigere byggeri Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2620

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden

FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden Side 1 Baggrundsrapport til FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden FRI s krav til nyuddannede

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER Denne guide er forfattet af foreningen ADDA (Association of Danish Digital Agencies). Formålet er at hjælpe offentlige myndigheder og organisationer til

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Værdiledelse Af Anders Kirk Christoffersen, NIRAS August 2003 ISBN: 87-91363-09-8 INTRODUKTION

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012

IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 2 IDEKATALOG Udbytte af innovationsevent på Christiansborg i juni 2012 Årets innovationsevent Innovationseventen 7. juni 2012, som samlede

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere