Vejen til det gode byggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til det gode byggeri"

Transkript

1 Vejen til det gode byggeri Den detaljerede planlægningsproces Problemløsning og udfordringer i projekteringsfasen 300 Boliger i Pingorsuaq, Nuuk, Arkitekt Clement & Carlsen ApS, Foto Kristian Lennert 2013 Kristian Lennert Adm. direktør INUPLAN A/S Medlem af brancheudvalget for tekniske rådgivere/ga

2 Brancheudvalget for tekniske rådgivere under GA Medlemmer: Michael Mørch, Orbicon (Formand) Jane Calsen, Clement & Carlsen Johan Rosbach, Qarsoq Kristian Lennert, Inuplan Morten Gosvig Madsen, Masanti (suppleant) Thomas Mogensen, Niras (suppleant) Fået input og indarbejdet Endelig udgave af mit oplæg er ikke forelagt udvalgets medlemmer pga. ferie

3 Kort CV Kristian Lennert, Født 30. nov i Aasiaat Uddannet civilingeniør på DTU 1984 (B) Ansat hos INUPLAN A/S 1984, direktør siden års erfaring indenfor bygge- og anlægssektoren Medlem af brancheudvalget for Tekniske Rådgivere under GA Tidligere bestyrelsesmedlem hos GA ( ) Næstformand GrønlandsBANKEN Formand GrønlandsBANKENS Erhvervsfond Tidligere bestyrelsesmedlem Royal Arctic Line A/S ( ) Generalkonsul for Norge siden 2009 Andre: INUTEK, ARTEK følgegruppe, TSP, SULISA, Transportkommissionen, diverse råd m.fl.

4 Hovedindhold Fakta om rådgiverbranchen i Grønland Tidligere tiltag omkring byggeriets effektivisering Byggeprocessen og udbudsformer Udbudsmaterialets indhold Politikerne Byggeadministrationen Rådgiverne Entreprenørerne Stigende mangel på kompetente medarbejdere Efteruddannelse Innovation Bedre, billigere og mere effektivt byggeri

5 Fakta om rådgiverbranchen i Grønland Apisseq, Grønlands Ingeniørkollegium i Sisimiut, Arkitekt tnt nuuk a/s

6 Rådgiveroversigt Ingeniørfirmaer (ca. 65 medarb.) Masanti Rambøll Orbicon S&M/Verkis Inuplan Niras (1 mand) Grontmij (ubemandet) COWI (ubemandet?) Arkitektfirmaer (ca. 35 medarbejdere) tnt.nuuk Qarsoq Clement & Carlsen Tegnestuen Nuuk Masanti Kitaa, Riis, Sanasa, Inussuk m.fl. Fakta om rådgiverne selskaber, Ingeniør- og arkitektfirmaer De fleste selskaber etableret fra 1980 erne Ca. 100 medarbejdere (50 ingeniører/20 arkitekter/5 Cand. Scient.) Årlig omsætning ca. 100 mio. kr., hvoraf de ca. 80% kommer fra de offentlige kasser Tager imod ingeniør- og arkitektpraktikanter Begyndt at opruste sig til det nye vækstområde inden for mine- og oliesektoren samt vandkraftbaseret storindustrier Vigtig videnkapital for samfundet indenfor bygge- og anlægssektoren Vigtig rolle i opbygningen af det moderne Grønland Stor lokal forankring

7 Karakteristika af en teknisk rådgivervirksomhed i Grl. Videnbaseret virksomhed med stor lokalforankring og arktisk knowhow indenfor bygge- og anlæg Højst 20% standardiseret i systemer resten sidder i medarbejdernes viden og erfaring (hjerne) Transformere viden og erfaringer til tekniske løsninger egnet til arktiske forhold Afhængig af højtuddannet og kompetent arbejdskraft Mere afhængig af viden en så mange andre virksomheder Ingen fysisk produktion (kun Særlige Arbejdsbeskrivelser (SA) og Udbudsdokumenter) Hver ny sag har sine egne problemstillinger og udfordringer Involvering af mange forskellige fagkompetencer både under planlægning og udførelse Rådgiveres arbejde er meget procesorienteret Arbejdet bygger meget på et tillidsforhold mellem bygherre og rådgiver Meget afhængig af et optimalt og driftssikkert infrastruktur i form af velfungerende informationsog kommunikationsteknologier, herunder digitale programmer og arbejdsværktøjer. På baggrund af mange års opbygget og lokalforankret arktisk knowhow er den grønlandske rådgivervirksomhed indenfor bygge- og anlægssektoren kreativ og innovativ

8 Tidligere tiltag omkring byggeriets effektivisering Inatsisartut-bygning og Selvstyrets administrationsbygning, Foto Kristian Lennert 2014

9 Tidligere tiltag Forsøgsbyggerier (80 erne og 90 erne) Boligseminar 1980 i Sisimiut Optimal planlægning af byggeri set ud fra en samfundsøkonomisk synspunkt (1999) Seminar om byggeri 2003: Byggeriets effektivisering (2002) Udbudsmaterialets kvalitet (2003) Pris- og kvalitetsdatabase (2003) (2003) Mere procesorienteret tiltag Byggeriets Evalueringscenter (Vejen til det gode byggeri)

10 Byggeprocessen og udbudsformer Nybyggeri af 16 boliger & 28 studioboliger, Nuuk, Arkitekt Qarsoq Tegnestue ApS, Foto Kristian Lennert 2014

11

12 Byggeproces og udbudsformer

13 Udbudsmaterialets indhold Tekniske rådgiveres egentlige produkt: SA+Tegninger, SB, US, TBL mv., Foto Kristian Lennert 2014

14 Udbudsmaterialet Tekniske udbudsdokumenter Særlige Arbejdsbeskrivelser (SA) med tilhørende tegninger Juridiske udbudsdokumenter Udbudsskrivelse (US) Konkurrencebetingelser (KB) Tilbudslister (TBL) Fordelingslister (FDL) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

15 Politikerne peger i hver sin retning Statoil s nye bygning Forneby/Oslo, Foto Kristian Lennert 2013

16 Politikernes beslutningsgrundlag Idé - og forslagsfasen Idéoplæg (C-overslag) Bygge- og anlægsprogrammer (C-overslag) Dispositionsforslag (B-overslag) Projektforslag (B-overslag) Projektfasen og licitation Hovedprojekt (Ajourført B-overslag) Licitationsresultat (A-overslag) Tildelingskriterier: Den laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige bud Meget vigtigt At programmerne er gennembearbejdede Afstem økonomi med bygherrens ambitionsniveau både mht. størrelse, kvalitet, arkitektur og tekniske løsninger Involvering af tekniske rådgivere, brugere og driftsfolk (brug nødv. tid og ressource) B-overslag Finanslov/Komm. budgetter Tilbud ok: Som regel go Tilbud for høj : Ny licitation, besparelser ekstrabevilling, omprojektering (alle sammen tids- og ressourcekrævende) Ny stillingtagen: go eller stop

17 Politikerne skal Vedtage Lands- og kommuneplaner i god tid Ikke vedtage så fastlåste lokalplaner og kommuneplantillæg (mulighed for justering ift. intentionerne) Vedtage finanslove og kommunernes budgetter som er mere afstemte Nå til enighed om langtidsplanlægning Sektorplaner (mere uafhængig af politiske skift brede forlig) Vedtage stabile bygge- og anlægsinvesteringer i alle overslagsår Vedtage et mere fast forhold mellem anlægsopgaver, nybyggeri og renoveringer i alle år Pålægge byggeadministratorerne at projektering og udførelse skal ske jævnt over hele året Vedtage mere realistiske tidsplaner Glemme alt om at støbe kun om sommeren, lukke bygningen om efteråret og indendørsarbejde om vinteren (urealistisk) Hellere jævnt byggeri med større vinterforanstaltninger end periodevis arbejdsløshed for forskellige byggefag Politikerne skal sætte rammer og ikke blande sig i detaljer

18 Byggeadministrationen elsker at vende tingene på hovedet Ny bygning i Oslo s centrale bydel, Foto Ujarak R. Petersen 2013

19 Bygherrerelaterede problemer Problemer Store opgavespidsbelastninger Stramme tidsplaner giver dårligere projekter Kommuneplangrundlag - ikke klar Byggeprogram (BP) ikke ok Økonomi ikke afstemt ift. ønske/kvalitet Manglende definitioner på kvalitet og bæredygtighed i byggeri Sene ændringer Uerfarne bygherrerepræsentanter Dårligt samarbejde ingen tillid mellem rådgiver og bygherre, brugere, driftspersonale Løsninger/tiltag Bedre planlægning/sektorplaner/jævn Mere realistiske tidsplaner afstemt med opgavens størrelse og kompleksitet Få kommunen med på et tidlig tidspunkt Mere tid på et gennembearbejdet (BP) Brug erfaringstal være mere realistisk Hvad skal ambitionsniveauet være ønsker klarere retningslinier Tidligere brugerinddragelse/ God (BP) Professionalisering/Oplæring Styrkelse af samarbejde og tillid samt forventningsafstemning mellem rådgiver og bygherre, brugere, driftspersonale i alle projekteringsfaser

20 Vilkår for udbudsforretninger Grundlag Tilbudsloven (2009) AP95 ABT93 Særlige Betingelser (SB) Korrigerer kun standardiseringer hvis praksis viser forbedringer men glem ikke flere årtiers opbygget viden og erfaring Stigende problem/ressourcespild Tiltagende antal mennesker med hver sin mening om hvilke tilbudsvilkår, der bør gælde Kreative tiltag i f. m. tilbudslovens bestemmelser, herunder bestemmelser om ordretildelingen efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud. Bruges mere og mere tid på ikke tekniske dokumenter (megen ressourcespild) Der er tendens til at forkaste gamle dyder med at udbyde bygge- og anlægsopgaver på en fair og regulær måde ved anvendelse af velkendte og let forståelige udbudsvilkår. Brug af advokater er voksende Tendens til mange afvigelser ift. AP95 Særlige Betingelser (GTO/TSP) standard forsøges ændret uden logisk grund

21 Vilkår for rådgiveraftaler Grundlag Almindelige bestemmelser for rådgivning (ABR 89) Tilhørende ydelsesbeskrivelser Korrigerer kun standardiseringer hvis praksis viser forbedringer men glem ikke flere årtiers opbygget viden og erfaring Stigende problem/ressourcespild Tiltagende antal mennesker med hver sin mening om hvilke aftalevilkår, der bør gælde Bruges mere og mere tid på at udfærdige aftaledokumenter (megen ressourcespild). Tidligere brugte vi enkle og standardiserede aftaledokumenter. I dag skal vi bruge nogen gange flere uger på at diskutere aftalevilkår. Tendens til stigende gentagelser og afvigelser ift. ABR 89. Aftalegrundlag skal kun afviges, hvis det konkret er særlig velbegrundet Brug af advokater i stigende grad

22 Bygherrerådgivere Tendens Stigende brug af særlige bygherrerådgivere, også indenfor for ganske almindelige projekteringsopgaver, hvor opgaverne skal udbydes i fag- eller hovedentrepriser Problemer/Løsninger/tiltag Ekstra lag rådgivere i forhold til de tekniske rådgivere, der skal udføre det egentlige rådgivnings- og projekteringsarbejde. Optræder ofte som et slags uforpligtende filter mellem tekniske rådgivere og bygherren Ødelæggende for det gode og tillidsfulde samarbejde mellem rådgiver og bygherre, der er det helt afgørende for et godt resultat. Fordyrende led, ikke blot ved de direkte omkostninger til bygherrerådgiveren, men i høj grad også til den tekniske rådgiver pga. mere tid- og ressourcekrævende proces. Den tekniske rådgiver er også din bygherrerådgiver brug ham/hende direkte uden et fordyrende led.

23 Mindre produktion og effektivitet

24 Rådgiverne tror at de kan løfte alt Statoil kontor, Forneby/Oslo, Foto Ujarak R. Petersen

25 Rådgiverne Problemer Flere påstår at udbudsmaterialets kvalitet er dalende Dårlig projekteringsledelse Ikke optimal bemanding af et projekt Der gives for mange frie tøjler og for stort et ansvar til de yngre og nye medarbejdere Projektet hænger ikke sammen Manglende tværfaglig granskning og kontrol under de forskellige faser Tung eller slet ingen KS-system Manglende erfaringsopsamling For mange nye løsninger Utilstrækkelig dialog med bygherrer, brugerne, driftsfolk og entreprenørerne Løsninger/tiltag Oplæring af flere projekteringsledere med kompetence til at lede et projektforløb Sørg for at alle faggrupper overvåges og kontrolleres af en erfaren medarbejder Påtving de yngre og nyere medarbejdere til at bruge de gennemprøvede løsninger og vent med at give dem for stort et ansvar. Opstramning af granskning og kontrol. Skal ske løbende og afsluttes efter hver fase. Hellere forsinket projektaflevering og gennemføre den nødvendige fag- og tværkontrol end et ufærdigt projekt Hellere et kort og operationel KS-system end tungt og ressourcekrævende system. Erfaringsopsamling fra både udførelses- og driftsfasen burde indlægges som et fast punkt eller indsamles som et Erfa-blad, styret fra centralt hold. Mere brug af standardløsninger Mere optimeringsbaseret og løbende dialog med bygherre brugerne, driftsfolk og entreprenørerne

26

27

28 Bedre erfaringsopsamling Problem Viden - og erfaringsopsamling under projektering er mangelfuldt Løsning/tiltag Burde være en pligt efter endt projektering med evalueringsmøder Viden - og erfaringsopsamling efter udførelse er mangelfuldt Burde være en pligt efter endt udførelse og især efter 1 års garantieftersyn, at bygherren, brugerne, driftspersonalet, entreprenørerne og rådgiverne sætter sig sammen og evaluerer projektet og udførelsen. De projekterende er ofte ikke med under udførelsen som tilsynsførende. Megen erfaringsopsamling kan ske ved at den samme rådgivervirksomhed både projekterer og føre fagtilsyn Mangler videns- og erfaringsopsamling fra centralt hold burde udvides med et mere formaliseret viden - og erfaringsopsamling, evt. også base for pris og kvalitet

29 Planlægning af udførelse Emne Valg af udbudsform Løsninger/tiltag Tit afhængig af byggeriets art, størrelse, kompleksitet mv. samt markedets kunnen Markedets kapacitet (økonomi, mandskab, organisation, materiel og erfaringer) Tekniske løsninger afstemt/optimeret efter nærområdets entreprenørmæssig kapacitet og kompetencer Hovedtidsplan Realistiske tidsplaner for udførelse, specielt i f. m. fagentreprise

30 Informations- og kommunikationsteknologi Følge med ikke førende mere tilbageholdende 3D-tegninger vinder indpas, men er tungt at arbejde med - fremtiden Byggeweb/projektweb bruges nu Fælles programmel til tegningsfremstillinger bruges megen tid på konverteringer og tilpasninger Effektive arkivsystemer og lettilgængelige biblioteksstrukturer til sager/projekter Flere fælles IT - Standarder Centralt styret arkiv af digitaliserede tegninger og beskrivelser over bygninger i Grønland

31 Entreprenørerne tror til tider, at de kan gå på vandet Afbrudt brobyggeri fra Skuespillet Huset mod Nordatlandtisk Brygge, Kbh., Foto Ujarak R. Petersen

32 Bedre dialog og samarbejde Problemstilling For lidt dialog og samarbejde ofte først når svigt i byggeri er sket Entreprenøren har sat sig for lidt ind i udbudsmaterialet Rådgiver og entreprenør opfører sig ofte ikke særlig samarbejdsvillige, hvilket fører tit til ressourcekrævende konflikter. Løsning/tiltag Mere involvering af entreprenørernes praktiske erfaringer og løsningsforslag Tvingende nødvendigt at entreprenøren er velforberedt til projektgennemgangsmøderne og påpeger evt. fejl eller uoverensstemmelser og sammen med rådgiveren når frem til konstruktive løsninger evt. forbedringer til projektet Rådgiver og entreprenør skal have bedre fællesforståelse for den stillede opgave. For i sidste ende har alle parter et fælles mål om et godt byggeprodukt, som opfylder bygherrens forventninger til tid, pris og kvalitet.

33 Stigende mangel på kompetente medarbejdere Inuplan s inspirationstur til Kbh, Oslo og Stavanger 2013, Foto Ujarak R. Petersen

34 Manglen på kompetente medarbejdere Problemer Det er blevet meget sværere at tiltrække kompetente medarbejdere Flere rådgiverfirmaer har problemer med generationsskifte Tit aldersmæssig ubalance mellem de yngre, mellemgruppen og de ældre Vi kan ikke altid bruge de nyuddannede Verden gå i retning af større og større firmaer, men i Grønland går vi modsat Specialisering (Dk) kontra generalister (Grl) Funktionsudbud (Dk) kontra detailprojektering (Grl) - nødvendigt ARTEK POLAR DTU I dag 50 ingeniører færdiguddannet siden 2005 Gennemsnit 4 5 nye ingeniører pr. år heraf 2-3 fra Grønland (målsætning 25) DK: ca pr. år, Kina: pr. år For mange vejingeniører. Mangler f.eks. konstruktions,- vvs- og el-ingeniører, miljøingeniører, ingeniører med industrielle kompetencer m.v. Gennemsnit 2 3 nye ingeniører pr. år fra andre ingeniørskoler og universiteter Polar DTU s målsætning: 125 studenteroptag i 2025 Skal gøres en ekstraordinær indsats hvis målsætningen skal nås

35 Fremtidigt ingeniørbehov

36 Efteruddannelse 90 Boliger i Qernertunnguit, Nuuk, Arkitekt tegnestuen nuuk A/S, Foto Kristian Lennert 2014

37 Efteruddannelse Den bedste og mest effektive måde at løfte medarbejdernes kompetencer på er gennem løsning af konkrete projekter. Dog har Grønland ift. Danmark få efteruddannelsestilbud. At tage på kursus og efteruddannelse i Dk eller i udlandet er ofte for dyrt og ressourcekrævende men kan være en nødvendighed i flere tilfælde Godt at Selvstyret og GA en gang imellem tager initiativer til kurser og i nogen tilfælde har efteruddannelsestilbud Kompetenceløft indenfor projekterings- eller projektledelse er nødvendig Kompetenceløft indenfor byggeledelse er nødvendig

38 Innovation er nøglen til vækst Kræver: Tekniske og innovative miljøer Understøttet af: innovationssystemer forskning og udvikling institutioner, herunder universiteter, tekniske serviceinstitutter industrier og især videnbaseret virksomheder God kommunikation og samarbejde mellem universiteter m.fl. på den ene side og erhvervsvirksomheder på den anden side

39 Grønland s særpræg Lille befolkning og hjemmemarked - mikroøkonomi Enkel og enstrenget erhvervslivsstruktur (fiskeindustrien) Begrænset ressourcegrundlag på fiskeriområdet Store svingninger pga ressourcegrundlaget eller verdensmarkedspriserne Efterligne-strategi innovation (effektivisering af produktionsprocessen, omkostningsbesparelser, effektiv markedsføring) Typisk små virksomheder i andre brancher end fiskerisektoren Få videnbaseret virksomheder få veluddannede Innovationssamarbejder mellem virksomheder svær Teknologisk afhængighed stor få tekniske miljøer Mangler ofte know-how og eksperter på vigtige teknologiske områder Stort behov for deltagelse i international/global innovationsaktivitet Andel af midler til F&U lav i forhold til andre nordiske lande Stort ønske om udnyttelse af olie og mineraler

40 Rådgivernes innovationsarbejde Arbejder konstant på at forbedre vores løsninger, hvorfor der bruges meget på innovativt og kreativt arbejde for at sætte højere standarder Rådgivernes arktiske know-how og opbyggende internationale erfaring kan fremadrettet bruges til udenlandske rådgivningsopgaver alene eller i samarbejde med andre Ikke god til at kommunikere vores innovationsindsatser ud til offentligheden Satser meget på kompetenceopbygningen og vidensdeling i virksomheden og ikke mindst videns- og erfaringsopsamling omkring arktisk know-how At engagere ingeniør- og arkitektpraktikanter Arbejder løbende med innovation ved løsning af tekniske og miljømæssige opgaver (byggeteknologi, miljøteknologi, energioptimeringer osv.) Løbende dialog med leverandører fra især Danmark Tilstræber løbende værditilvækst hos vores klienter Vigtigt for os at styrke offentlige-privat samspil og vidensopbygning- og spredning mellem vidensinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation Bruger ca. 1 2% af omsætningen til personlig- og faglig udvikling Det gælder om at øse af vores arktiske know-how, så længe vi altid er et skridt foran konkurrenterne Medarbejderne må gerne lave fejl, men gentag det ikke

41 Rådgivernes mangler på innovationsarbejder For små virksomheder for at kunne indgå i decideret forskningopgaver (vi kan være noget forsker-fjendsk) Er meget orienteret om praktiske ingeniør- og miljømæssige problemløsninger Spændende at se hvornår, der kan etableres flere phd-studerende i virksomhederne Forandringsprocesser og organisatoriske ændringer er sjældne Mangler innovationsstrategier medarbejder skal involveres/tilskyndes Mangler yderligere kompetencer og kvalificerede medarbejdere Større udenlandsk klient- og markedsindsigt vil være godt Manglende certificeringer Mangler egentlige forskningssamarbejde (evt. DTU/ARTEK/NORA) besværliggjort af skiftende medarbejderstab, mangeårige programmer osv.

42 Fremtidigt innovationsarbejde Indhøstet arktisk know-how skal udvikles og der skal investeres i det Vi skal undgå at sprede os for meget Evnen til at indoptage teknologi udviklet udenlands bliver en vigtig opgave for erhvervs- og teknologipolitikken Netværkssamarbejder skal udvikles Virksomhederne skal satse på intern vidensopbygning Bestående universitet og andre institutter skal styrkes Grønland skal have et internationalt Arktisk Teknisk Universitet Bedre og mere målrettet brug af flere F&U-midler (Forskningsråd) Folkeskolen skal styrkes Iværksætterkulturen skal styrkes (Greenland Business/Venture/Visit) Kommunale Erhvervsråd eller selskaber Arktisk know-how kan kun udvikles hvis: Satsning på undervisning og målrettet forskning på f.eks. påvirkninger på is, miljø, klima, permafrost osv. Videnopbygning i grønlandske virksomheder Tæt samarbejde med andre arktiske universiteter og selskaber Grønland og Danmark kan ikke undvære en stærk arktisk universitet

43 Innovation Omverden Grønland I baghjulet af den teknologiske udvikling og innovation

44 Arktisk know-how Visions- og scenarietænkning Grønland Omverden

45 Bedre, billigere og mere effektivt byggeri

46 Billigere byggepriser Jo flere enheder med stor gentagelseseffekt der udbydes på én gang jo billigere og bedre udførelse Hvis antal boliger er ca. 100 eller flere : ca kr./m2 (HV-udgifter inkl. byggemodning) Hvis antal boliger er ca. 50 eller under : ca kr./m2 (HV-udgifter inkl. byggemodning) Jo flere standardløsninger der benyttes jo billigere og bedre udførelse Jo mere entreprenørvenlige tekniske løsninger jo billigere og bedre udførelse Jo mere anvendelse af velkendte og let forståelige udbudsvilkår jo billigere Jo færre afvigelser fra AP95 og ABR89 jo billigere Jo mere konkurrence jo billigere Jo bedre investeringsplanlægning jo billigere Jo mere gennembearbejdet udbudsmateriale jo billigere og bedre udførelse Jo billigere og mere effektivt vi bygger jo mere råd har vi til langtidsholdbare og kvalitative samt høje arkitektoniske og tekniske løsninger.

47 Byggeri behøver ikke at være så kompliceret og langsommelig at opføre Den ufærdige katedral Sagrada Familia i Barcelona (1882 Tegnet af arkitekt Antoni Gaudí Foto Kristian Lennert 2013

48 Grønlandske byggematerialer Bloksten, Sikublok, KB-sten, vinduer, isoleringsmaterialer, mursten, plastic, træelementer Forsøgsbyggerier For høje produktionsomkostninger og lille marked Generelt kan grønlandske byggematerialer ikke konkurrere på pris og kvalitet med produkter udefra Eneste undtagelse er tilslagsmaterialer til beton (sand, sten, vand)

49 Glem foreløbig alt om At afkorte projekteringstidsplanen Partneringmodellen (vi er for små enheder) Etablering af Byggeriets Evalueringscenter i Grl. med nøgletalssystem (for dyrt og ressourcekrævende) Grønlandsk producerede byggematerialer (kun hvis disse er konkurrencedygtige eller unikke)

50 Husk også Det nye bygningsreglement skal ikke fordyre byggeriet Udbyg f.eks. med Bygerfa Overvej hvordan pris-/kvalitetsdatabase kan gennemføres Løbende innovation skal implementeres mere effektivt (planlægge forbedringer, udføre, kontollere/tjekke og korrigere)

51 Samarbejde og tillid Bygherrer Rådgivere - Entreprenører Majuala, Nuuk 31. aug Foto: Kristian Lennert Det gælder om at løfte i flok

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

PROBLEMDISKUSSION. Rapport. vedrørende. Udbudsmateriales kvalitet i Grønland. Nuuk 31. august 2003

PROBLEMDISKUSSION. Rapport. vedrørende. Udbudsmateriales kvalitet i Grønland. Nuuk 31. august 2003 Rapport vedrørende Udbudsmateriales kvalitet i Grønland PROBLEMDISKUSSION Nuuk 31. august 2003 Rådgivende ingeniør Steffen Ulrich-Lynge ulrich-lynge@greennet.gl Tel 313131 Fax 313133 Mobil 554433 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri

BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014. Vejen til det gode byggeri BYGGE OG ANLÆGSKONFERENCE 23-24 SEPT. 2014 Vejen til det gode byggeri Jesper Johannesen Direktør Sikuki Nuuk Harbour A/S Før anlægschef i Departement for Boliger - før direktør INI Byggeteknik INI Bygningsingeniør

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Vejen til det gode byggeri

Vejen til det gode byggeri Indbydelse til konference Nuuk 23.-24. september 2014 Vejen til det gode byggeri Foto: Rikke Diemer Det gode byggeri Vi ønsker alle et bedre, billigere og mere effektivt byggeri. Gennem tre overordnede

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

Udbudsstrategi og entrepriseform

Udbudsstrategi og entrepriseform Udbudsstrategi og entrepriseform Dagsorden Byggeriets udfordringer, herunder de forskellige interessenters forventninger (Byggechef Kurt Reitz, Region Sjælland) Bygherrens udfordringer og handlemuligheder,

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Forslagsfasen Arkitekt. figur 5.1. Faseinddeling af byggeprocessen med angivelse af opgaver i de enkelte faser.

Forslagsfasen Arkitekt. figur 5.1. Faseinddeling af byggeprocessen med angivelse af opgaver i de enkelte faser. Ledelsessystemet I dette kapitel beskrives først det idealiserede ledelsessystem for forskellige faser i et byggeforløb. Ledelsessystemerne beskrives ud fra en Leavitt s diamantmodel, jf. appendiks H.

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management.

KTC ÅRSMØDE `12. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling. Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management. Ejendomsdrift Udvikling i stedet for afvikling Bent Michael Nielsen Chefrådgiver Facilities Management Orbicon 1 Artikel i Teknik & Miljø (Stads og Havneingeniøren) Udvikling i stedet for afvikling Orbicon

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Side 1 af 4 KB 14.02.2014. KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på

Side 1 af 4 KB 14.02.2014. KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på Side 1 af 4 KB 14.02.2014 KONKURRENCEBETINGELSER For afgivelse af tilbud på Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan A/S postbox 1024 3900 Nuuk, sag nr. 212.066.00

Læs mere

Nye samarbejdsformer partnering

Nye samarbejdsformer partnering Nye samarbejdsformer partnering Af Knud Erik Busk, projektchef i DR og formand for Bygherreforeningen i Danmark Artikler fra HFB 30 2003 Baggrund Partnering har været anvendt i USA gennem de seneste 20

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 25. 27. januar 2016 DAG 1 25. januar 2016 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 08.30 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 12.15 Kl. 13.00 Kl. 13.45

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN Udvalget for Børn og Familier Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Mødet påbegyndes umiddelbart efter byrådsmødets

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse Renovering Til- og ombygning Nybyggeri edre Bolig Inspiration Planlægning Gennemførelse for private bygherrer Kom godt i gang I renovering, til- og ombygning samt nybyggeri Boligarkitekten.dk er en tegnestue,

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Seminar om byggeriets effektivisering - Nuuk, september 2003

Seminar om byggeriets effektivisering - Nuuk, september 2003 Seminar om byggeriets effektivisering - Nuuk, september 2003 Fmri: Risikostyring Videnstyring Projektøkonomi Brandsikkerhed Beredskab www.fmri.dk www.brandinfo.dk www.riskinfo.dk www.byginfo.gl Grønlands

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere