INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS"

Transkript

1 INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

2 BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne: Produktions og Konkurrencefokus 10érne: Risiko-/ Innovations-/ Eksportfokus?

3 TRAGEDIEN OM KONTRAKTGRUNDLAGET Fra en enkel ABR kultur Dårlig indflydelse fra Bygge-, Anlægs- (og Advokatbranchen) Eksploderende kompleksitet og markant øget ressourceforbrug Aftale om genforhandling af ABR89 ml. KL, Danske Regioner, FRI m.fl.

4 ADVOKATER LEVER AF JURIDISK UENIGHED

5 POTENTIALE FOR INNOVATION OG EFFEKTIVISERING Frustrationsskabende opgaver => reduceret jobtilfredshed => reduceret produktivitet Begrænset værdiskabelse Relations- og Tillidsnedbrydende => øgede transaktionsomkostninger (den onde spiral) Dræber Innovation Betydeligt ressourcespild på bekostning af miljøindsatsen. FRI estimat 300 ud af i alt 500 mio. i tilbudsomkostninger er spild

6 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE, BAGGRUNDSOPLYSNINGER 5 Hvor er du ansat? 44% % 21% 16% 4% 2% 1% 5% n=45/45 48 % udbydere 48 % leverandører 24 % har en stilling som chef 44 % er projektledere

7 OPLEVELSE AF TIDSFORBRUG Hvordan oplever du, at den samlede tid, som I bruger på udbuds-/tilbudsprocessen har udviklet sig de seneste fem år? 3% 3% Den er faldet 27% 13% Den er stabil 61% 84% Den er steget 9% Ved ikke Udbyder n=33/ % 4 35% 3 25% 15% 1 5% Hvordan oplever du, at den samlede tid, som I bruger på forhandling af kontraktgrundlag har udviklet sig de seneste fem år? 11% Den er faldet 46% 39% Den er stabil 41% 43% Den er steget 14% 7% Ved ikke Udbyder n=22/28

8 UDBUD SIKRER FAIR KONKURRENCE? 5 4 Udbudsreglerne på vand- og miljøområdet sikrer fair konkurrence? 41% 46% 32% 3 22% 22% Udbyder 1 11% 14% 11% n=37/37 3% Helt uenig Overvejende uenig Midt imellem Overvejende enig Helt enig Ved ikke

9 UDBUDSREGLER SKABER VÆRDI? OG STRESS? % 3% Udbudsreglerne på vand- og miljøområdet er samlet set værdiskabende? 22% 65% 24% 16% 14% 5% 3% 3% 32% 11% Udbyder n=37/ % 3 25% 15% 1 5% Udbudsreglerne på vand- og miljøområdet er en kilde til stress? 16% 3% 11% 8% 19% 35% 35% 3 27% 5% Udbyder n=37/37

10 LØSNING AF TVISTER 10 96% Hvordan har du oplevet at problemet/tvisten blev løst? 8 84% % 29% 7% Vi talte os til rette Vi indgik forlig Problemet blev løst via voldgiftsrettens medvirken Problemet blev løst via domstolen 3% 3% Ved ikke Udbyder n=35/35

11 Tvister og erstatninger fylder reelt ingen ting i Vand- & Miljøbranchen Per Sander, TRYG 25 år med FRI - Forsikringen: Lavrisiko gruppen Maks 5-8 sager på 25 år Ingen store udbetalinger

12 Tillid og social kapital er Skandinaviens virkelige aktiv Robert Putnam, Professor Harvard University: Grundlag for tryghed og tilfredshed Signifikant bidrag til Skandinaviens høje velstand

13 FORHANDLING AF KONTRAKTGRUNDLAG 6 Hvilken betydning vurderer du, at forhandling af kontraktgrundlag typisk har for den efterfølgende tillidsrelation mellem kunde og rådigver? 55% % 3 32% 32% Udbyder 18% n=22/28 1 9% 5% 11% Negativ betydning Ingen betydning Positiv betydning Ved ikke

14 FORUDSÆTNINGER FOR GRØN VÆKST Vilje og evne til Eksport og Internationalisering Fastholdelse af den Teknologisk Førertrøje via øget innovationstakt Innovation kræver tillid, fleksibilitet og risikovillighed Innovation skal ske i nærkontakt med Markedet - ikke i studiekredse Innovation kræver strategisk fokus a la Region Hovedstaden

15 PRIORITERING AF INNOVATION 4 I hvilket omfang oplever du, at innovation på vand- og miljøområdet prioriteres i din organisation? 38% 38% 32% 3 24% 19% 16% 14% Udbyder 1 5% 5% 3% 3% 3% n=37/37

16 VIGTIGHED OG VÆGT I UDBUDSPROCESSEN Vægt og vigtighed i udbudsprocessen Projektledelse Faglighed Innovation Vigtighed Kontraktjura Pris Udbyder n=31/ Vægt

17 UDBUDSREGLER OG INNOVATION 5 4 Udbudsreglerne på vand- og miljøområdet fremmer innovation? 41% 38% 4 3 Udbudsreglerne på vand- og miljøområdet er en barriere for innovation? 27% 38% 32% 3 1 8% 16% 19% 27% 27% 8% 5% 5% 5% Udbyder n=37/37 1 5% 3% 19% 14% 22% 19% 5% 11% 5% Udbydere er n=37/37 Jeg synes de foregående spørgsmål er for ledende. Mange vil blive ledt ind i at svare, at den nuværende udbudsform mindsker innovation. Jeg oplever dog ikke, at systemerne er så rigide, at der ikke er mulighed for at tilføje innovation efterfølgende.

18 DRIVERE OG BARRIERER FOR INNOVATION Enighed om værdi og stor motivation hos interessenter Stærk branche med professionelle aktører og høj grad af tillid Politisk krav om Grøn Vækst Betydelig risikoaversion Oplevelse af Rigide udbudsregler DJØF isering af Innovationsdagsordnen Dagen og vejen gør som vi plejer

19 UDBUDSREGLERNE ER IKKE EN BARRIERE FOR INNOVATION Rammeaftaler Innovationsramme i driftsbudgetter Indtænkning af mere fleksibilitet i aktivitetsplan og budget Omvendt licitation konkurrence på Løsning indenfor fastlagt pris «oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med søkerne»

20 OMVENDT LICITATION 5 45% 4 35% 3 25% 15% 1 5% Holdning til udbudsform, hvor prisen er givet, og konkurrence går på at levere mest værdi for pengene 5% 1 - En rigtig dårlig idé 11% 8% 19% 14% 33% 46% 25% 22% En rigtig god idé 14% 3% Ved ikke Udbydere n=36/37 Det er en rigtig god idé på enkelte særlige opgaver, men umiddelbart mindre god til almindelige undersøgelsesopgaver. Fint. Kommunen anvender allerede den udbudsform i nogle sammenhænge på vand & Miljøområdet Alt for let for udbyder. Det må være udbyder der ved hvad hun/han vil have lavet. Det kan ikke være meningen at mange bydende skal bruge tid og penge på at tænke gratis for udbyder. Det er en spændende måde at arbejde på, men det er et stort og ressourcekrævende arbejde. Det kan i nogle tilfælde være svært at vide, hvilket prisniveau en ydelse ligger i, når man udbyder en opgaver (især hvis det er første gang man udarbejder en bestemt type udbud).

21 HONORERING AF LØSNINGSFORSLAG Er det en god idé at tilbyde leverandører et mindre honorar for at udarbejde et tilbud? 51% 89% 29% 3% 8% Ja Nej Ved ikke Udbyder n=35/36 Som det er nu bruger vi alt for mange ressourcer på at udarbejde meget omfangsrige/detaljerede tilbud Kun hvis arbejdsbyrden ved tilbudsgivning under denne udbudsform er mere krævende end ved den almindelige udbudsform, hvilket jeg ikke umiddelbart ser. Det vil afhænge af opgavens omfang. Det tager oftest 1-2 medarbejdere det meste af en uge at udfærdige et tilbud. Et honorar herfor vil være med til at sikre et mere detaljeret og præcist løsningsforslag Jeg tror, at det vil medføre bedre gennemarbejdede tilbud, hvis der bliver betalt et honorar. Samlet set skal firmaerne jo have deres udgifter dækket, så hvis de ikke får det på den ene opgave, så må de få betalingen ind på en anden opgave.

22 KONKLUSION/ VISION Vi vil skabe en positiv spiral, hvor vi holder op med at spilde vores energi på teoretiske problemer, systematisk dedikerer en andel af driftsbudgettet til innovation og dermed bidrager til realisering af regeringens ambition om grøn vækst Ressourceeffektivitet Jobtilfredshed, Tillid og mere miljø for pengene VAND- & MILJØ- PROJEKTER Innovation Teknologisk lederskab Motivation og Stolthed Grøn Vækst Arbejdspladser, Eksport og brand i jobmarked

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER INDHOLD INTRODUKTION 3 DE 5 SUCCESKRITERIER 3 VORES LØFTER 3 DE 5 SUCCESKRITERIER PARTNERSKAB 4 FORRETNINGSUDFORDRING 7 FAGLIG KOMPETENCE 9 PRISER OG BETINGELSER 12

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER Denne guide er forfattet af foreningen ADDA (Association of Danish Digital Agencies). Formålet er at hjælpe offentlige myndigheder og organisationer til

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere

Bankerne holder liv i krisen

Bankerne holder liv i krisen 2. Nr. årgang 11 2. årgang Nr. 1 September Januar Januar 2010-2010 oktober 2011 2 Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

medarbejderudviklingssamtaler.

medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere