Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang"

Transkript

1 NR. 1 JANUAR ÅRGANG Nyt fra Odense a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang Dengang var der masser af tid, men det var fysisk krævende. Nu er der hjælpemidler, men ingen tid Arbejdsskader Arbejdsskadestyrelsen vil stramme kursen over for arbejdsgivere, der ikke anmelder arbejdsskader i tide, og som dermed bliver årsag til, at tilskadekomne medarbejdere ikke får den retmæssige erstatning.

2 Odense Valget af politikere til de nye kommuner og regionen er nu afsluttet Kirsten Johansen Sammenlægningsudvalg er valgt for kommunernes vedkommende, og forberedelsesudvalg er valgt i forhold til regionen. Begge udvalg træder i funktion 1. januar Som jeg tidligere har givet udtryk for, var det et meget vigtigt valg. Forberedelses-/sammenlægningsudvalget har kompetence til i det kommende år at tage beslutninger, som berører fremtidige løn- og ansættelsesforhold, ligesom de kan ændre på kommune/regionens struktur, med efterfølgende konsekvenser for de ansatte. Det er også disse udvalg, som skal beslutte, hvilken økonomisk styreform, der skal være i de nye kommuner/ regionen, hvilket også er væsentligt for de ansatte. Det er i de økonomiske styreformer, det skal være beskrevet, hvor pengene kommer fra, eksempelvis hvis der opstår uforudsete situationer dette være for eksempel større ombygninger. Hvis ikke der bliver afsat særlige midler til et sådant område, vil pengene skulle findes indenfor eget budget, og risikoen for personalereduktioner forøges herved. I forbindelse med kommunalreformen er der vedtaget en lighedsgrundsætning. Dette betyder at kommunerne skal ensarte deres serviceniveau, eksempelvis på ældreområdet, børneområdet osv., og det er i sammenlægningsudvalget det besluttes, om det er højeste eller laveste fællesnævner, der kommer til at gælde. Der er usikkerhed om lighedsgrund-sætningen også gælder for regionen, og i givet fald på hvilke områder. Det er derfor af væsentlig betydning, at I som medarbejdere holder jer orienteret om og deltager i drøftelser om de beslutninger, der tages i sammenlægningsudvalget eller forberedelsesudvalget for regionen. Finansieringen af vores velfærdssamfund er et andet væsentligt emne i øjeblikket. LO har tidligere udsendt en velfærdsrapport. LO s rapport peger på forskellige områder, som efter deres mening bør indgå i velfærdsdebatten. Det er f.eks. ændring af efterlønnen, ændring af folkepensionen, nye finansieringsformer, omlægning af skattesystemet. FOA har på forbundsplan ikke taget endelig stilling til LOrapporten i skrivende stund, og har derfor taget forbehold overfor flere elementer i den. F.eks er en omlægning af efterløn og folkepension efter min opfattelse ikke til gavn for vore medlemmer. Velfærdskommissionens rapport udkom den 7. december, og der peges på 43 forskellige måder at finansiere vores velfærdssamfund på. Det væsentligste, der peges på, er øget indsats for at fremme beskæftigelsen, og dette er jeg enig i. Men så hører enigheden også op. Flere af de andre områder, der peges på, har negativ virkning for vore medlemmer, blandt andet forringelser for de ledige, brugerbetaling på sundhedsområdet, afskaffelse af efterlønnen. Der ville være mere fornuft i at arbejde på fremskaffelse af flere arbejdspladser, gode arbejdsmiljøforhold så folk ikke bliver slidt ned, samt modernisering og udvikling af sundhedsområdet. Andre af kommissionens forslag trækker, som jeg ser det, samfundet i den forkerte retning. Dette er f.eks skattelettelser for de mest velstillede, forringelse af børnefamiliers vilkår, og manglende fokus på behovet for efter- og videreuddannelse. Læs mere om velfærdstemaet på Kirsten Johansen afdelingsformand Odense R e d a k t i o n Ansvarshavende: Kirsten Johansen, afdelingsformand Bladudvalg: sektorformand Peer Grønbech tlf , hjemmehjælper Marianne Mortensen tlf , omsorgsmedhjælper Kirsten Munkebo tlf , husassistent Jytte Klaja tlf , beredskabsassistent Jesper W. Pedersen tlf sekretariatsmedarbejder Charlotte List tlf , Stof til næste blad skal være afdelingen i hænde senest den kl Sendes enten pr. eller med post. Bladet udkommer medio marts Har du noget på hjerte, som du gerne vil dele med andre? Har du idéer til artikler eller andet indhold? Så kontakt endelig bladudvalget. Vi hjælper dig også gerne, hvis du har svært ved at få det formuleret. Grafisk produktion: KreativGrafisk Eftertryk kun tilladt efter særlig tilladelse med kildeangivelse Forsidefoto: Niels Nyholm 2 N R. 1 J A N U A R

3 I n d h o l d 2 LEDER 3 Kostvejledning/vægtkontrol 4 Social- og sundhedshjælper nu og dengang 6 Kommunalreformen 6 Psykisk arbejdsmiljø 8 Invitation 9 Arbejdsskade 10 Køkken & Rengøring 11 Pædagogisk 12 Social & Sundhed 13 nyt fra arbejdsmarkedet 14 Teknik & Service 15 Rabat til Pen-Sam s medlemmer foa kort nyt Klubberne informerer 22 Husk 23 Krydsord Å b n i n g s t i d e r FOA Odense Vesterbro 120 Postboks Odense C Tlf Åbningstider telefontider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Har du ikke mulighed for at komme i åbningstiden, kan du aftale en anden tid. HUSK At du som medlem har mulighed for at benytte dig af Åben Datastue torsdage kl Forudsætning: Kendskab til edb på brugerniveau Desuden er der mulighed for at få hjælp/vejledning i brug af edb på følgende lørdage: 14. januar, 4. februar og 4. marts Alle 3 dage fra kl NYT NYT NYT Medlemstilbud: Kostvejledning/vægtkontrol Starter første gang d. 11. januar 2006 Hver onsdag fra kl til kl vil der i kursusafdelingen være mulighed for at komme til vejning, og 1 gang om måneden vil der være kostvejledning. (Oplyses v/opstarten). Sidste gang er d. 21. juni 2006! Tilbuddet er for alle FOA medlemmer med et BMI på over 25 BMI = vægt i kg delt med højde i m gange højde i m (eks. 65 kg : (1,70 x 1,70)= 22,5) Konsulenter er Inge Lise Bagge og Jane Kuchler fra Social- og Sundhedsskolen i Odense. Programmet der vejledes efter er udarbejdet af en diætist. Pris: Kr. 200,00 for 1. halvår af 2006, skal betales senest ved 2. fremmøde. På vegne af Aktivitetsudvalget Hanne Knudsen. N R. 1 J A N U A R

4 Odense Af Ann-Mee Nielsen Dengang var der masser af tid, men det var fysisk krævende. Nu er der hjælpemidler, men ingen tid. Jobbet som social- og sundhedshjælper har ændret sig meget de sidste 50 år. FOA blev inviteret med til en snak om forskelle og ligheder indenfor faget dengang og i dag. I 18 år kørte Vera Brandt Odense tyndt i alt slags vejr for at give en hjælpende hånd til de trængende. Jeg kan godt lide friheden ved at køre rundt til borgerne. Desuden synes jeg det er hyggeligt at komme ud til borgerne i deres eget hjem, fortæller Pernille Ploug Vera Brandt var husmorafløser i 50 erne. Nu hedder det social- og sundhedshjælper, men ikke kun titlen er ændret. Der er sket meget på de sidste 50 år, og forandringerne er store. Det er en forskel, som Pernille Ploug på 27 år kan tale med om. Hun er ansat i hjemmeplejen i Distrikt Vest i Odense. De to kvinder har dog meget til fælles på trods af, at aldersforskellen er på næsten 60 år. De mener begge, at det er de samme værdier, der tæller, når man vælger et job som social- og sundhedshjælper. Nemlig lysten til at tage sig af andre og arbejde med mennesker. Ikke den lige vej Vera Brandts vej til et arbejde inden for sundhedssektoren var lang. Hun er uddannet som smørrebrødsjomfru og har arbejdet så forskellige steder som Storebæltsfærgen og Grand Hotel i Odense. Ved et tilfælde stødte hun på erhvervet og besluttede sig for at tage uddannelsen som husmorafløser, som det hed dengang. I modsætning vidste Pernille Ploug tidligt, at det var inden for sundhedssektoren, at hun ville gøre karriere. Først overvejede hun dog en uddannelse som sygeplejerske, men ombestemte sig. Og det valg er hun glad for i dag. Forskellene er lige så store som lighederne Selvom de to kvinder er uddannet inden for samme fag, er der alligevel stor forskel på, hvordan hjemmeplejen er i dag i forhold til dengang i 50 erne. I 18 år kørte Vera Brandt Odense tyndt i alt slags vejr for at give en hjælpende hånd til de trængende. Dengang bestod arbejdsopgaverne blandt andet i børne- og sygepasning. En opgave som social- og sundhedshjælperne i dag ikke tager sig af. I Veras Brandts tid brugte social- og sundhedshjælperne også kroppen meget mere. Dengang var der ikke hjælpemidler, såsom lifte til at lette arbejdet. Det var meget hårdere dengang. Jeg kan huske hvordan vi løb op og ned af trapperne for at tømme bækkener i lokummerne i gården, fortæller Vera Brandt. En anden ting, der har ændret sig i forhold til dengang, er den tid, som den enkelte social- og sundhedshjælper har de enkelte steder. Tiden svandt med tiden I dag er der et stort fokus på stregkoder, og tiden i den enkelte borgers hjem er nøje afmålt. Jeg kan godt forstå, hvis social- og sundhedshjælperne er stressede i dag. Vi havde tre timer hver sted, så der var god tid til at tage sig af borgerne, fortæller Vera Brandt. Tiden er et punkt, hvor Pernille Ploug er misundelig på datidens hjemmepleje: Det sted, hvor jeg har længst tid, har jeg halvanden time, så jeg ville da ønske, at jeg havde mere tid, men jeg prøver at gøre mit besøg hos borgeren så behageligt som muligt. Der er ikke andet, jeg kan gøre. Retningslinjerne er også blevet mere liberale siden dengang. Vera Brandt husker, hvordan hun blev nøje vejledt i, hvad man gør og ikke gør. Vi fik retningslinjer om, hvad vi måtte snakke med borgerne om. Emner som politik og religion måtte vi slet ikke diskutere, fortæller hun. I dag er der ikke en streng politik for, hvad social- og sundhedshjælperne må snakke med borgerne om, men Pernille Ploug har dog valgt kun at diskutere politik og religion, hvis borgerne selv bringer det på banen. Plejehjem eller hjemmepleje De to er enige i mange ting, men på et punkt er de dog uenige. Det er i spørgsmålet om, hvorvidt de foretrækker hjemmepleje eller plejehjem. Vera Brandt husker sin tid på plejehjemmet som den bedste: Da jeg arbejdede i hjemmeplejen var jeg aldrig sikker på, hvornår jeg skulle arbejde. De ringede bare efter mig, og jeg blev kun betalt for de timer, jeg var der. I min tid på plejehjemmet vidste jeg derimod, at jeg havde faste timer. Det var også hårdt at cykle rundt hele tiden, fortæller hun. Pernille Ploug kan derimod ikke se sig selv arbejde på et plejehjem: Jeg kan godt lide friheden ved at køre rundt til borgerne. Det ville blive alt for indelukket på et plejehjem. Desuden synes jeg det er hyggeligt at komme ud til borgerne i deres eget hjem. Pernille Ploug kan dog godt se fordele ved at arbejde på plejehjem. Det er selvfølgelig en fordel, at man har sine kollegaer lige ved hånden, hvis der skulle blive brug for det. Jeg synes, det er vigtigt, at man har gode kollegaer, som man kan udveksle erfaringer med, synes hun. Farligt at blive for involveret Både Vera Brandt og Pernille Ploug synes, at det er vigtigt, at man ikke bliver for involveret i de personer, man kommer ud til. Man kommer let ind på livet af de forskellige, fordi vi snakker så N R. 1 J A N U A R

5 Det var meget hårdere dengang. Jeg kan huske hvordan vi løb op og ned af trapperne for at tømme bækkener i lokummerne i gården, fortæller Vera Brandt. Fotos: Niels Nyholm meget med dem, men det er svært ikke at involvere sig i deres liv, mener Pernille Ploug. Hun husker, at hun engang sad ved siden af en sygeseng, da en borger tog det sidste åndedræt. Det var en mærkelig situation, for familien stod omkring mig, og det var sørgeligt, men samtidig blev jeg nødt til også at være professionel, fortæller hun. Vera har i sin tid som social- og sundhedshjælper også oplevet mange ubehagelige episoder. Det værste var, når jeg kom ud til de dårligt stillede. Det var hårdt at se, hvor lidt Datid, nutid og fremtid Når Vera Brandt nu ser tilbage, er hun godt tilfreds med sin arbejdsindsats gennem sin lange karriere. Jeg synes, det var en god tid, og jeg fik tit ros for min madlavning, siger hun med et smil. Trods de gode minder, savner Vera Brandt ikke arbejdet. Hun bruger nu sin tid på at tage sig af sine børnebørn og oldebørn. Pernille Ploug har derimod en lang karriere foran sig, og en ting er hun sikker på; der bliver ikke mere tid hos den enkelte borger i fremtiden. Det de egentlig havde. Så gjorde jeg mit bedste for, at de følte sig godt tilpas, så længe jeg var de enkelte steder, husker hun. Og Vera Brandt har været mange forskellige steder. Hun har været kaldt ud til både høj og lav i sin karriere. Det sætter krydderi på tilværelsen, at møde så mange forskellige mennesker, mener hun er et stresset arbejde, vi har, men så er der jo ikke andet at gøre end at få så meget ud af det, som man kan. Det er jo også en kunst i sig selv. N R. 1 J A N U A R

6 Odense Kommunalreformen Kommuner og amter er i fuld gang med arbejdet omkring de nye kommuner og regionen. Medarbejdere, der overgår til ny arbejdsgiver pr , har fået brev om denne ændring. Denne skrivelse har intet med dit kommende løn- og ansættelsesforhold at gøre og mange har valgt at tage denne skrivelse til efterretning. Inden for amtets institutioner er der først afklaring pr. 15. februar 2006 og nogle af disse medarbejdere vil få ovennævnte skrivelse efter denne dato. Der er i kommunerne nedsat arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til, hvordan den kommende struktur inden for de enkelte forvaltninger skal se ud. Et arbejde, hvor man også, som arbejdsgiver, skal huske at tage medarbejderne med og ikke kun lade chefgrupperne komme med forslag. Du har som medarbejder den største viden om arbejdet og arbejdstilrettelæggelsen husk det og stil krav om inddragelse af din viden. Der er opstillet en tidslinje for arbejdet med kommunalreformen, som er vigtig for dig som medarbejder at vide. Du får derfor disse datoer, så du også er orienteret om dette. 1. januar 06 : Sammenlægningsudvalget skal tage stilling til amternes fordeling af institutioner, regionens MT-HSU træder i kraft. Budget for 2007 behandles første gang i sammenlægningsudvalget. Der skal lægges budgetplan og procedure husk det sidste er vigtigt for budgethøringen januar 06 : Forbundet afholder strukturkongres. 15. februar 06 : Afklaring af, hvilke amtsinstitutioner kommunerne overtager. Marts/april/maj 06 : Tillidsrepræsentanterne skal være opmærksomme på, at det er i disse måneder budgettet sendes til høring hos cheferne DET SKAL OGSÅ TIL HØRING I MED-UDVALGENE. 1. april 06 : Seneste tidspunkt for beslutning af medarbejderoverdragelse april 06 : Forbundet afholder opfølgningsseminar for FOA-repræsentanter, der sidder i MT-HSU. 1. juni 06 : De forhandlingsudvalg, der skal forhandle en ny MED-aftale, skal være nedsat. 15. juni 06 : Mæglingsråd skal have afklaret spørgsmål omkring overdragelse af arbejdet til anden arbejdsgiver. Det er også den dato løn- og ansættelsesforhold for dig skal være på plads. Der er i kommunerne og amterne dannet netværksgrupper bestående af valgte repræsentanter, som vi holder en tæt dialog til. Du kan altid henvende dig til din tillidsrepræsentant eller i afdelingen, hvis du mangler svar på et spørgsmål. En vigtig sætning er: STØRRE ÅBENHED = MINDRE FANTASI = STØRRE TRYGHED Inge Grønbech Næstformand Denne artikel, der som den første af to handler om psykisk arbejdsmiljø, beretter om en social- og sundhedshjælper, som vi kalder Maria. Efter at have sagt ja til et arbejde, hun betragtede som sit drømmejob, er hun nu sygemeldt på andet år. af Christina Bang Bentzen Maria og den daværende kollega arbejdede på et opholdsted, som faste makkere i en nattevagt. Maria og kollegaen fungerede godt sammen og var gode til at bakke hinanden op. For mange nattevagter kan kontakten til de øvrige kolleger ofte være sparsom. Der var tale om en meget ung institution for meget krævende beboere. Der var mange nye ansatte, og en stor del var ikke øvede i omgangen med typen af beboere. Ledelsen blev flere gange gjort opmærksom på dette. Problemerne blev tydeligere, efterhånden som tiden gik. Der savnedes retningslinier for arbejdet, bedre kommunikation mellem ledelse og ansatte, samt en personalepolitik omkring det hårde psykiske arbejdsmiljø. Institutionen var underbemandet, og havde fra starten ikke haft de tilstrækkelige økonomiske ressourcer. Institutionen fik stort underskud, og en ny leder blev ansat til at få styr på huset og økonomien. På den ene side skabte den nye situation en tryghed. Her var en ny leder, der havde styrke til at rette op på institutionens fremtid. Men på den anden side skabte den nye leder utryghed og frustration blandt personalet, da han kun tænkte på økonomi og ikke kunne kommunikere positivt med sit personale. Den nye leder sparede, hvor der kunne spares, det vil sige på kvalificerede fagfolk og ekstra bemanding. Maria følte, at hun og kollegaen i nattevagten fik et ansvar pålagt, der lå ud over deres kompetence. Marias kollega var den første til at bukke under. Hun blev først sygemeldt, men endte med at opsige sin stilling. På grund af dårlig økonomi valgte ledelsen at bruge uuddannede vikarer til at dække den ledige stilling, så Maria var nu uden fast kollega i godt 12 måneder, men hele tiden med nye bl.a. ufaglærte vikarer. Situationen var uholdbar, og Maria havde en evig følelse af utilstrækkelighed overfor beboerne. Ansvaret var for stort, og Maria udførte assistentarbejde uden at være tilstrækkeligt uddannet. Det var desuden problematisk, at Maria var den eneste med en relevant uddannelse. Nogle beboere var udadreagerende, og Maria følte ikke, at hun kunne bede de løse vikarer om at gå ind til de særligt krævende beboere. Maria var i jobbet udsat for flere overgreb, knivoverfald, blev holdt fast. 6 N R. 1 J A N U A R

7 Psykisk arbejdsmiljø : En gang blev hun låst inde og vidste ikke, hvad der skete med den uuddannede vikar, der var utrolig chokeret over den opståede situation. Den nærmeste leder mente, at overfald af den karakter var en del af jobbet, og det skulle, ifølge lederen, ikke anmeldes som arbejdsskade. Maria efterlyste supervision. Ved ansættelsen havde supervision været en selvfølge, men nu blev supervision nedprioriteret på grund af underskud på budgettet. Ledelsen lagde dog op til, at kollegerne kunne tale sammen indbyrdes, eller personalegruppen kunne reduceres med to, og derved skabe de økonomiske rammer for en supervisor. Maria fortæller, at problemerne på arbejdspladsen kommer til udtryk blandt kollegerne ved, at de hidser sig selv og hinanden op over småting, som man før bare ville trække på skuldrene af. Kollegerne begynder at modarbejde hinanden indbyrdes, og der opstår meget negativt sladder. Intet af dette fører noget konstruktivt med sig, og flere kolleger græder på arbejdet og sygemelder sig. Personalet oplever, at der ikke sker en udvikling på arbejdspladsen. Maria kontakter FOA Fag og Arbejde, der flere gange forsøger at få ledelsen i tale og også forsøger at involvere Arbejdstilsynet, men alle møder bliver aflyst eller ændret på lederens foranledning, og tiden går. Maria oplever under en samtale med lederen, at ledelsen ønsker at sætte hende på plads, fordi hun involverede FOA Fag og Arbejde. Hun får at vide, at samtalen ikke ville være nødvendig, hvis hun ville indordne sig og affinde sig med de ansvar, der blev hende pålagt. En dag, hvor hun møder ind i vagt, ligger der en skriftlig irettesættelse til Maria. Brevet ligger i meddelelsesbogen, der bruges af institutionens personale til at informere omkring møder, ændring af daglige rutiner osv. Maria hænges ud overfor hele personalegruppen, som en person, der ikke kender grænsen i forhold til professionelt og privat at involvere sig. Maria bliver vred, overrasket og frustreret, og henvender sig til lederen. Hun ønsker at blive renset for alle anklager, eller at få oplysninger omkring, hvordan denne misforståelse er opstået. Lederen afviser at give en forklaring og siger, at hun bare kan glemme episoden og komme videre. Der gives ingen undskyldning eller forklaring overfor det øvrige personale. Sagen går Maria meget på, og bliver den sidste dråbe i glasset. Maria har igennem en lang periode været udsat for et massivt arbejdspres, for stort ansvar og en evig risiko for overfald, uden at have en uddannet kollega at støtte sig til. Hun begynder at have meget sygefravær, og på de dage, hvor hun møder på arbejde, græder hun i timerne inden vagten starter. Maria fortæller i lang tid ikke sine private omgivelser, hvordan arbejdssituationen er, og efter i flere måneder at have haft symptomer og adskillige fraværsperioder, er det først efter hun i ca. 14 dage har haft influenzalignende symptomer, at der er mennesker i hendes nærhed, der opdager, hvor slemt hun har det. Maria bliver derefter langtidssygemeldt. Ledelsen giver udtryk for, at det tager den tid det tager, og at hun vil kunne starte langsomt op, når hun er klar. Der afholdes sygefraværssamtaler på arbejdspladsen, og Maria får sværere og sværere ved at deltage i disse møder. Hun er meget angst og nærmest isolerer sig selv inden døre i omkring 12 måneder under sin sygeperiode. Maria bliver angst, når hun ser sin arbejdsplads, og hun oplever at ledelsen er nedladende overfor hende. Da hun til sidst meddeles, at hun bliver opsagt, er resten af personalet på institutionen allerede informeret, og hendes afløser fundet. Nu, snart to år efter at Maria blev sygemeldt, er sagen stadig under behandling ved Arbejdsskadestyrelsen. Maria har fået stillet diagnosen PTSD - Post Traumatic Stress Disorder eller Posttraumatisk Stress, og denne diagnose er den eneste anerkendte psykiske lidelse på Arbejdsskadestyrelsens erhverssygdomsliste. Maria har siden sin fyring fra jobbet været under behandling hos psykiater, og får antidepressiv medicin og diverse angstneddæmpende præparater, for at opretholde et minimum af livskvalitet. Maria vender måske aldrig tilbage til sit fag. Efter snart 2 år kan Maria end ikke se ind på sin gamle arbejdsplads uden at få det dårligt. Hendes fremtidige jobsituation er stadig uafklaret. Depression: Symptomerne på en depression er bl.a. manglende energi, søvnløshed, hjertebanken og appetitløshed. Udbrændthed: Rammer typisk en engageret professionel person, som yder en service over for andre mennesker. Personen mister langsomt sit engagement i arbejdet pga. arbejdet. Den udbrændte oplever ofte en følelse af udmattelse og personlighedsændringer. I forbindelse med udbrændthed udvikler personen ofte en høj grad af kynisme, følelseskulde og negativitet overfor andre mennesker. PTSD: Er kendetegnet ved at den ramte ofte mister sin grundlæggende tiltro til andre mennesker. Vedkommende kan komme i tvivl om, hvorvidt man kan stole på nogle, hvilket gør det vanskeligt at leve et normalt liv. N R. 1 J A N U A R

8 Odense Invitation Er du ansat i fleksjob inden for FOAs overenskomstområde har vi et tilbud til dig Afdelingen afholder møde for ansatte i fleksjob, torsdag den 16. februar 2006 kl Sted: FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C i Kantinen Dagsorden: Velkomst v/jørgen Borup Sidste nyt fra området Kommunalreform Tilbudet gælder kun medlemmer af FOA Odense. Tilmelding skal ske på nedenstående blanket og være afdelingen i hænde senest den 14. februar Tilmelding til mødet for ansatte i fleksjob den Cpr.nr. Navn Adresse Arbejdssted Indsendes til FOA Odense, Vesterbro 120, Postboks 905, 5100 Odense C, Att.: Marianne Nielsen N R. 1 J A N U A R

9 Arbejdsskade Bøder - for sen anmeldelse af arbejdsskader Arbejdsskadestyrelsen vil stramme kursen over for arbejdsgivere, der ikke anmelder arbejdsskader i tide, og som dermed bliver årsag til, at tilskadekomne medarbejdere ikke får den retmæssige erstatning. Arbejdsskadestyrelsen vil indstille til politiet, at disse arbejdsgivere får en bøde. Samtidig beder Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet om at gennemføre en lignende stramning over for læger og tandlæger, som på samme måde altså fordi de ikke anmelder i tide bliver årsag til, at tilskadekomne eller syge medarbejdere ikke får den erstatning, de har krav på. Som bekendt skal arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen senest 9 dage efter, at den er sket. Du skal som tilskadekommen sørge for, at få en kopi af anmeldelsen. Læger og tandlæger har på samme måde pligt til at anmelde, hvis de har en formodning om, at der er sammenhæng imellem en persons sygdom og vedkommendes arbejde, senest 9 dage efter, de har fået kendskab til det. Overholder arbejdsgiver, læge eller tandlæge ikke sin indberetningspligt, kan en syg eller skadet medarbejder stadig selv anmelde og rejse krav om erstatning inden for et år efter, at skaden er sket, men rejser medarbejderen kravet mere end et år efter, skaden er sket, er det for sent, og Arbejdsskadestyrelsen er ikke tilbøjelige til at se bort fra et-årsfristen. På den måde kan arbejdsgiver, læge eller tandlæge blive skyld i, at en skadet eller syg medarbejder ikke får den erstatning, vedkommende egentlig er berettiget til. Derfor indskærper Arbejdsskadestyrelsen i disse dage i en kampagne arbejdsgiveres, lægers og tandlægers pligt til at anmelde skader, og oplyser om deres skærpede praksis med bøder til dem, der ikke overholder denne pligt. Dels gennem spots i TV, dels gennem foldere, de sender ud til mere end danske virksomheder og endelig gennem information via arbejdsgiver-, tandlægeog lægeorganisationerne. Med det elektroniske anmeldelsessystem, EASY, er det meget nemt for både læger, medarbejdere og arbejdsgivere at anmelde arbejdsskader, ligesom det er nemt at følge med i sagsbehandlingen af ens egen sag. Du kan læse meget mere om EASY på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside Det at køre en arbejdsskadesag kan være en besværlig og ofte langvarig fornøjelse. Så vær opmærksom på, at du som medlem altid kan få hjælp i FOA Odense til at køre en arbejdsskadesag. Det er en del af kontingentet. Afdelingen har ekspertisen til at: svare på spørgsmål hjælpe med at udfylde spørgeskemaer vurdere om man vil få noget ud af at anke og en hel masse andet. Arbejdsmiljøsekretariatet Bent Hansen faglig sekretær N R. 1 J A N U A R

10 Odense Køkken & Rengøring Arbejdspladsbesøg i Køkkenog Rengøringssektoren Jette Aalund sammen med beboer Eigil Turen gik til Kerteminde nærmere betegnet Louisenlund, et psykiatrisk bosted og samtidig en selvejende institution. Her fik vi en varm velkomst af TR Jette Aalund Nielsen og leder Susanne Bastrup. Her på Louisenlund er det Jette, der, som husassistent, er valgt som TR for både husassistenter og sosu-personalet. På nuværende tidspunkt bor der 14 beboere på Louisenlund. Allerede nu vides det dog, at institutionen skal overgå til Amtet, og der hænger tegninger i hele opholdsstuen, der vidner om snarlig udvidelse af institutionen til 20 beboer et virkelig godt arkitektonisk projekt, der til fulde respekterer det flotte gamle hus. Susanne har været leder for Louisenlund i 2 år og Jette har været ansat i 4 år. Der er 3 husassistenter ansat ud af en samlet personalegruppe på 14. På Louisenlund ansættes der efter kemi derfor er der forskellige faggrupper repræsenteret, som arbejder tværfagligt og på lige fod med hinanden dog under respekt for hinandens forskellige kompetencer. Det betyder også, at man som husassistent kan have blandede vagter. En husassistent er også støtte/kontakt-person for beboere. At arbejde på Louisenlund betyder derfor ligeledes, at det er et arbejde, der kræver det hele menneske, både socialt, fysisk og psykisk. Hvis der opstår problemer, der er svære at tackle, er man på Louisenlund blevet rigtig gode til at søge hjælp, der hvor ekspertisen er. Et eksempel herpå er Fyns Amts Behandlingscenter i Nyborg, som kan tage sig af forskellige former for misbrug. En typisk arbejdsdag for Jette er f.eks. at møde kl til en aftenvagt. Der er altid to personer i aftenvagt. Disse to deles om de to nuværende huse. Kl spiser man i det ene hus og efterfølgende kl i det andet hus. Herefter checker man f.eks. op på, om beboerne har vasket tøj m.m. Kl følger Jette tre beboere til svømning i Munkebo. Herfra er Jette tilbage kl , hvor hun så lige har tid til at skrive kardeks og hygge sig lidt med beboerne, inden hun bliver afløst af nattevagten. Vi snakkede også lidt omkring sikkerhed. Nu er det ikke sådan, at personalet føler sig utrygge overhovedet ikke. Men alligevel har man da sørget for, at der findes visse muligheder, hvis der skulle opstå et behov. Nattevagten har f.eks. en alarm. Alle i personalegruppen har afleveret en lukket kuvert med telefonnummer på den kollega, man er mest tryg ved, som kan komme og yde psykisk førstehjælp, hvis behovet opstår. Det sidste nye tiltag er indkøb af trådløse babyalarmer, som man kan kalde på hjælp over, hvis man har brug for hjælp. Her har der været en hel klar sidegevinst - da Louisenlund er delt i to huse og det ene hus er i flere etager, bruger man nu også babyalarmen som en slags kaldeanlæg, så man derved sparer en masse skridt, hvis man skal lede efter en kollega. Afslutningsvis fortæller Jette, at det bedste ved at være på Louisenlund er, at man her har mulighed for at få et meget berigende arbejde, uden at have den direkte faglige baggrund. Dette giver alt i alt et rigtigt godt arbejdsmiljø samt et inspirerende team-arbejde. Netop denne ånd mærker man tydeligt, når man som Jytte og jeg træder ind på Louisenlund her arbejder mennesker, hvis hjerter banker for deres beboere og arbejdsliv. En stor tak fra os Jytte og Nina 10 N R. 1 J A N U A R

11 Køkken- og Rengøringssektoren afholder generalforsamling Torsdag den 9. marts 2006 kl i Salen, Vesterbro 120 med mulighed for spisning kl Dagsorden 1. Godkendelse af forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning v/formanden 5. Indkomne forslag 6. Valg i h.t. lovenes 8, stk. 4 a. Formand Nina Skov-Lauridsen (modtager valg) b. Bestyrelsesmedlem Vibeke Larsen (modtager valg) Bestyrelsesmedlem Annette B. Jensen (modtager valg) Bestyrelsesmedlem Conni V. Larsen (modtager valg) 7. Afslutning herunder evt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5 og 6, skal være sektoren i hænde senest torsdag den 23. februar Forslagene skal sendes til FOA, Vesterbro 120, Postboks 905, 5100 Odense C, att.: Køkken- og rengøringssektoren. Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen, i åbningstiden eller efter aftale, skriftligt afgives stemme fra 4 hverdage før generalforsamlingen til generalforsamlingsdagen kl Af hensyn til bespisning bedes du tilmelde dig på tlf senest torsdag den 2. marts Generalforsamlingen starter kl og her behøves ikke tilmelding. På bestyrelsens vegne Nina Skov-Lauridsen John Engelbrecht Pædagogisk Pædagogisk sektor afholder ordinær generalforsamling Mandag den 20. marts 2006 kl på FOA, Vesterbro 120, Odense i Salen DAGSORDEN: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg a. 3 bestyrelsesmedlemmer Dagplejer Susanne Jespersen - modtager genvalg Dagplejer Lis Pedersen - modtager genvalg Dagplejer Bodil Jørgensen - modtager genvalg b. 1 bestyrelses suppleant Dagplejer Hanne Jørgensen - modtager genvalg 7. Afslutning Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 og 6, skal indsendes skriftligt og være sektoren i hænde senest mandag den 6. marts 2006 kl Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen skriftligt afgives stemme fra 4 hverdage før generalforsamlingen. Stemmeafgivelse i afdelingen afsluttes generalforsamlingsdagen kl Af hensyn til bespisning bedes du tilmelde dig på tlf eller mail senest onsdag den 15. marts Selve generalforsamlingen starter kl På sektorbestyrelsens vegne Alice Due Sektorformand N R. 1 J A N U A R

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Et år med nye udfordringer BERETNING 2007 Generalforsamling 5. maj 2008 Kl. 16 i Rådhuskælderen Få inspiration og stof til eftertanke, når den livsbekræftende stewardesse

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, er Danmarks tredje største fagforbund med næsten 200.000 medlemmer. Fælles for alle FOAs medlemmer

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere