Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang"

Transkript

1 NR. 1 JANUAR ÅRGANG Nyt fra Odense a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang Dengang var der masser af tid, men det var fysisk krævende. Nu er der hjælpemidler, men ingen tid Arbejdsskader Arbejdsskadestyrelsen vil stramme kursen over for arbejdsgivere, der ikke anmelder arbejdsskader i tide, og som dermed bliver årsag til, at tilskadekomne medarbejdere ikke får den retmæssige erstatning.

2 Odense Valget af politikere til de nye kommuner og regionen er nu afsluttet Kirsten Johansen Sammenlægningsudvalg er valgt for kommunernes vedkommende, og forberedelsesudvalg er valgt i forhold til regionen. Begge udvalg træder i funktion 1. januar Som jeg tidligere har givet udtryk for, var det et meget vigtigt valg. Forberedelses-/sammenlægningsudvalget har kompetence til i det kommende år at tage beslutninger, som berører fremtidige løn- og ansættelsesforhold, ligesom de kan ændre på kommune/regionens struktur, med efterfølgende konsekvenser for de ansatte. Det er også disse udvalg, som skal beslutte, hvilken økonomisk styreform, der skal være i de nye kommuner/ regionen, hvilket også er væsentligt for de ansatte. Det er i de økonomiske styreformer, det skal være beskrevet, hvor pengene kommer fra, eksempelvis hvis der opstår uforudsete situationer dette være for eksempel større ombygninger. Hvis ikke der bliver afsat særlige midler til et sådant område, vil pengene skulle findes indenfor eget budget, og risikoen for personalereduktioner forøges herved. I forbindelse med kommunalreformen er der vedtaget en lighedsgrundsætning. Dette betyder at kommunerne skal ensarte deres serviceniveau, eksempelvis på ældreområdet, børneområdet osv., og det er i sammenlægningsudvalget det besluttes, om det er højeste eller laveste fællesnævner, der kommer til at gælde. Der er usikkerhed om lighedsgrund-sætningen også gælder for regionen, og i givet fald på hvilke områder. Det er derfor af væsentlig betydning, at I som medarbejdere holder jer orienteret om og deltager i drøftelser om de beslutninger, der tages i sammenlægningsudvalget eller forberedelsesudvalget for regionen. Finansieringen af vores velfærdssamfund er et andet væsentligt emne i øjeblikket. LO har tidligere udsendt en velfærdsrapport. LO s rapport peger på forskellige områder, som efter deres mening bør indgå i velfærdsdebatten. Det er f.eks. ændring af efterlønnen, ændring af folkepensionen, nye finansieringsformer, omlægning af skattesystemet. FOA har på forbundsplan ikke taget endelig stilling til LOrapporten i skrivende stund, og har derfor taget forbehold overfor flere elementer i den. F.eks er en omlægning af efterløn og folkepension efter min opfattelse ikke til gavn for vore medlemmer. Velfærdskommissionens rapport udkom den 7. december, og der peges på 43 forskellige måder at finansiere vores velfærdssamfund på. Det væsentligste, der peges på, er øget indsats for at fremme beskæftigelsen, og dette er jeg enig i. Men så hører enigheden også op. Flere af de andre områder, der peges på, har negativ virkning for vore medlemmer, blandt andet forringelser for de ledige, brugerbetaling på sundhedsområdet, afskaffelse af efterlønnen. Der ville være mere fornuft i at arbejde på fremskaffelse af flere arbejdspladser, gode arbejdsmiljøforhold så folk ikke bliver slidt ned, samt modernisering og udvikling af sundhedsområdet. Andre af kommissionens forslag trækker, som jeg ser det, samfundet i den forkerte retning. Dette er f.eks skattelettelser for de mest velstillede, forringelse af børnefamiliers vilkår, og manglende fokus på behovet for efter- og videreuddannelse. Læs mere om velfærdstemaet på Kirsten Johansen afdelingsformand Odense R e d a k t i o n Ansvarshavende: Kirsten Johansen, afdelingsformand Bladudvalg: sektorformand Peer Grønbech tlf , hjemmehjælper Marianne Mortensen tlf , omsorgsmedhjælper Kirsten Munkebo tlf , husassistent Jytte Klaja tlf , beredskabsassistent Jesper W. Pedersen tlf sekretariatsmedarbejder Charlotte List tlf , Stof til næste blad skal være afdelingen i hænde senest den kl Sendes enten pr. eller med post. Bladet udkommer medio marts Har du noget på hjerte, som du gerne vil dele med andre? Har du idéer til artikler eller andet indhold? Så kontakt endelig bladudvalget. Vi hjælper dig også gerne, hvis du har svært ved at få det formuleret. Grafisk produktion: KreativGrafisk Eftertryk kun tilladt efter særlig tilladelse med kildeangivelse Forsidefoto: Niels Nyholm 2 N R. 1 J A N U A R

3 I n d h o l d 2 LEDER 3 Kostvejledning/vægtkontrol 4 Social- og sundhedshjælper nu og dengang 6 Kommunalreformen 6 Psykisk arbejdsmiljø 8 Invitation 9 Arbejdsskade 10 Køkken & Rengøring 11 Pædagogisk 12 Social & Sundhed 13 nyt fra arbejdsmarkedet 14 Teknik & Service 15 Rabat til Pen-Sam s medlemmer foa kort nyt Klubberne informerer 22 Husk 23 Krydsord Å b n i n g s t i d e r FOA Odense Vesterbro 120 Postboks Odense C Tlf Åbningstider telefontider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Har du ikke mulighed for at komme i åbningstiden, kan du aftale en anden tid. HUSK At du som medlem har mulighed for at benytte dig af Åben Datastue torsdage kl Forudsætning: Kendskab til edb på brugerniveau Desuden er der mulighed for at få hjælp/vejledning i brug af edb på følgende lørdage: 14. januar, 4. februar og 4. marts Alle 3 dage fra kl NYT NYT NYT Medlemstilbud: Kostvejledning/vægtkontrol Starter første gang d. 11. januar 2006 Hver onsdag fra kl til kl vil der i kursusafdelingen være mulighed for at komme til vejning, og 1 gang om måneden vil der være kostvejledning. (Oplyses v/opstarten). Sidste gang er d. 21. juni 2006! Tilbuddet er for alle FOA medlemmer med et BMI på over 25 BMI = vægt i kg delt med højde i m gange højde i m (eks. 65 kg : (1,70 x 1,70)= 22,5) Konsulenter er Inge Lise Bagge og Jane Kuchler fra Social- og Sundhedsskolen i Odense. Programmet der vejledes efter er udarbejdet af en diætist. Pris: Kr. 200,00 for 1. halvår af 2006, skal betales senest ved 2. fremmøde. På vegne af Aktivitetsudvalget Hanne Knudsen. N R. 1 J A N U A R

4 Odense Af Ann-Mee Nielsen Dengang var der masser af tid, men det var fysisk krævende. Nu er der hjælpemidler, men ingen tid. Jobbet som social- og sundhedshjælper har ændret sig meget de sidste 50 år. FOA blev inviteret med til en snak om forskelle og ligheder indenfor faget dengang og i dag. I 18 år kørte Vera Brandt Odense tyndt i alt slags vejr for at give en hjælpende hånd til de trængende. Jeg kan godt lide friheden ved at køre rundt til borgerne. Desuden synes jeg det er hyggeligt at komme ud til borgerne i deres eget hjem, fortæller Pernille Ploug Vera Brandt var husmorafløser i 50 erne. Nu hedder det social- og sundhedshjælper, men ikke kun titlen er ændret. Der er sket meget på de sidste 50 år, og forandringerne er store. Det er en forskel, som Pernille Ploug på 27 år kan tale med om. Hun er ansat i hjemmeplejen i Distrikt Vest i Odense. De to kvinder har dog meget til fælles på trods af, at aldersforskellen er på næsten 60 år. De mener begge, at det er de samme værdier, der tæller, når man vælger et job som social- og sundhedshjælper. Nemlig lysten til at tage sig af andre og arbejde med mennesker. Ikke den lige vej Vera Brandts vej til et arbejde inden for sundhedssektoren var lang. Hun er uddannet som smørrebrødsjomfru og har arbejdet så forskellige steder som Storebæltsfærgen og Grand Hotel i Odense. Ved et tilfælde stødte hun på erhvervet og besluttede sig for at tage uddannelsen som husmorafløser, som det hed dengang. I modsætning vidste Pernille Ploug tidligt, at det var inden for sundhedssektoren, at hun ville gøre karriere. Først overvejede hun dog en uddannelse som sygeplejerske, men ombestemte sig. Og det valg er hun glad for i dag. Forskellene er lige så store som lighederne Selvom de to kvinder er uddannet inden for samme fag, er der alligevel stor forskel på, hvordan hjemmeplejen er i dag i forhold til dengang i 50 erne. I 18 år kørte Vera Brandt Odense tyndt i alt slags vejr for at give en hjælpende hånd til de trængende. Dengang bestod arbejdsopgaverne blandt andet i børne- og sygepasning. En opgave som social- og sundhedshjælperne i dag ikke tager sig af. I Veras Brandts tid brugte social- og sundhedshjælperne også kroppen meget mere. Dengang var der ikke hjælpemidler, såsom lifte til at lette arbejdet. Det var meget hårdere dengang. Jeg kan huske hvordan vi løb op og ned af trapperne for at tømme bækkener i lokummerne i gården, fortæller Vera Brandt. En anden ting, der har ændret sig i forhold til dengang, er den tid, som den enkelte social- og sundhedshjælper har de enkelte steder. Tiden svandt med tiden I dag er der et stort fokus på stregkoder, og tiden i den enkelte borgers hjem er nøje afmålt. Jeg kan godt forstå, hvis social- og sundhedshjælperne er stressede i dag. Vi havde tre timer hver sted, så der var god tid til at tage sig af borgerne, fortæller Vera Brandt. Tiden er et punkt, hvor Pernille Ploug er misundelig på datidens hjemmepleje: Det sted, hvor jeg har længst tid, har jeg halvanden time, så jeg ville da ønske, at jeg havde mere tid, men jeg prøver at gøre mit besøg hos borgeren så behageligt som muligt. Der er ikke andet, jeg kan gøre. Retningslinjerne er også blevet mere liberale siden dengang. Vera Brandt husker, hvordan hun blev nøje vejledt i, hvad man gør og ikke gør. Vi fik retningslinjer om, hvad vi måtte snakke med borgerne om. Emner som politik og religion måtte vi slet ikke diskutere, fortæller hun. I dag er der ikke en streng politik for, hvad social- og sundhedshjælperne må snakke med borgerne om, men Pernille Ploug har dog valgt kun at diskutere politik og religion, hvis borgerne selv bringer det på banen. Plejehjem eller hjemmepleje De to er enige i mange ting, men på et punkt er de dog uenige. Det er i spørgsmålet om, hvorvidt de foretrækker hjemmepleje eller plejehjem. Vera Brandt husker sin tid på plejehjemmet som den bedste: Da jeg arbejdede i hjemmeplejen var jeg aldrig sikker på, hvornår jeg skulle arbejde. De ringede bare efter mig, og jeg blev kun betalt for de timer, jeg var der. I min tid på plejehjemmet vidste jeg derimod, at jeg havde faste timer. Det var også hårdt at cykle rundt hele tiden, fortæller hun. Pernille Ploug kan derimod ikke se sig selv arbejde på et plejehjem: Jeg kan godt lide friheden ved at køre rundt til borgerne. Det ville blive alt for indelukket på et plejehjem. Desuden synes jeg det er hyggeligt at komme ud til borgerne i deres eget hjem. Pernille Ploug kan dog godt se fordele ved at arbejde på plejehjem. Det er selvfølgelig en fordel, at man har sine kollegaer lige ved hånden, hvis der skulle blive brug for det. Jeg synes, det er vigtigt, at man har gode kollegaer, som man kan udveksle erfaringer med, synes hun. Farligt at blive for involveret Både Vera Brandt og Pernille Ploug synes, at det er vigtigt, at man ikke bliver for involveret i de personer, man kommer ud til. Man kommer let ind på livet af de forskellige, fordi vi snakker så N R. 1 J A N U A R

5 Det var meget hårdere dengang. Jeg kan huske hvordan vi løb op og ned af trapperne for at tømme bækkener i lokummerne i gården, fortæller Vera Brandt. Fotos: Niels Nyholm meget med dem, men det er svært ikke at involvere sig i deres liv, mener Pernille Ploug. Hun husker, at hun engang sad ved siden af en sygeseng, da en borger tog det sidste åndedræt. Det var en mærkelig situation, for familien stod omkring mig, og det var sørgeligt, men samtidig blev jeg nødt til også at være professionel, fortæller hun. Vera har i sin tid som social- og sundhedshjælper også oplevet mange ubehagelige episoder. Det værste var, når jeg kom ud til de dårligt stillede. Det var hårdt at se, hvor lidt Datid, nutid og fremtid Når Vera Brandt nu ser tilbage, er hun godt tilfreds med sin arbejdsindsats gennem sin lange karriere. Jeg synes, det var en god tid, og jeg fik tit ros for min madlavning, siger hun med et smil. Trods de gode minder, savner Vera Brandt ikke arbejdet. Hun bruger nu sin tid på at tage sig af sine børnebørn og oldebørn. Pernille Ploug har derimod en lang karriere foran sig, og en ting er hun sikker på; der bliver ikke mere tid hos den enkelte borger i fremtiden. Det de egentlig havde. Så gjorde jeg mit bedste for, at de følte sig godt tilpas, så længe jeg var de enkelte steder, husker hun. Og Vera Brandt har været mange forskellige steder. Hun har været kaldt ud til både høj og lav i sin karriere. Det sætter krydderi på tilværelsen, at møde så mange forskellige mennesker, mener hun er et stresset arbejde, vi har, men så er der jo ikke andet at gøre end at få så meget ud af det, som man kan. Det er jo også en kunst i sig selv. N R. 1 J A N U A R

6 Odense Kommunalreformen Kommuner og amter er i fuld gang med arbejdet omkring de nye kommuner og regionen. Medarbejdere, der overgår til ny arbejdsgiver pr , har fået brev om denne ændring. Denne skrivelse har intet med dit kommende løn- og ansættelsesforhold at gøre og mange har valgt at tage denne skrivelse til efterretning. Inden for amtets institutioner er der først afklaring pr. 15. februar 2006 og nogle af disse medarbejdere vil få ovennævnte skrivelse efter denne dato. Der er i kommunerne nedsat arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til, hvordan den kommende struktur inden for de enkelte forvaltninger skal se ud. Et arbejde, hvor man også, som arbejdsgiver, skal huske at tage medarbejderne med og ikke kun lade chefgrupperne komme med forslag. Du har som medarbejder den største viden om arbejdet og arbejdstilrettelæggelsen husk det og stil krav om inddragelse af din viden. Der er opstillet en tidslinje for arbejdet med kommunalreformen, som er vigtig for dig som medarbejder at vide. Du får derfor disse datoer, så du også er orienteret om dette. 1. januar 06 : Sammenlægningsudvalget skal tage stilling til amternes fordeling af institutioner, regionens MT-HSU træder i kraft. Budget for 2007 behandles første gang i sammenlægningsudvalget. Der skal lægges budgetplan og procedure husk det sidste er vigtigt for budgethøringen januar 06 : Forbundet afholder strukturkongres. 15. februar 06 : Afklaring af, hvilke amtsinstitutioner kommunerne overtager. Marts/april/maj 06 : Tillidsrepræsentanterne skal være opmærksomme på, at det er i disse måneder budgettet sendes til høring hos cheferne DET SKAL OGSÅ TIL HØRING I MED-UDVALGENE. 1. april 06 : Seneste tidspunkt for beslutning af medarbejderoverdragelse april 06 : Forbundet afholder opfølgningsseminar for FOA-repræsentanter, der sidder i MT-HSU. 1. juni 06 : De forhandlingsudvalg, der skal forhandle en ny MED-aftale, skal være nedsat. 15. juni 06 : Mæglingsråd skal have afklaret spørgsmål omkring overdragelse af arbejdet til anden arbejdsgiver. Det er også den dato løn- og ansættelsesforhold for dig skal være på plads. Der er i kommunerne og amterne dannet netværksgrupper bestående af valgte repræsentanter, som vi holder en tæt dialog til. Du kan altid henvende dig til din tillidsrepræsentant eller i afdelingen, hvis du mangler svar på et spørgsmål. En vigtig sætning er: STØRRE ÅBENHED = MINDRE FANTASI = STØRRE TRYGHED Inge Grønbech Næstformand Denne artikel, der som den første af to handler om psykisk arbejdsmiljø, beretter om en social- og sundhedshjælper, som vi kalder Maria. Efter at have sagt ja til et arbejde, hun betragtede som sit drømmejob, er hun nu sygemeldt på andet år. af Christina Bang Bentzen Maria og den daværende kollega arbejdede på et opholdsted, som faste makkere i en nattevagt. Maria og kollegaen fungerede godt sammen og var gode til at bakke hinanden op. For mange nattevagter kan kontakten til de øvrige kolleger ofte være sparsom. Der var tale om en meget ung institution for meget krævende beboere. Der var mange nye ansatte, og en stor del var ikke øvede i omgangen med typen af beboere. Ledelsen blev flere gange gjort opmærksom på dette. Problemerne blev tydeligere, efterhånden som tiden gik. Der savnedes retningslinier for arbejdet, bedre kommunikation mellem ledelse og ansatte, samt en personalepolitik omkring det hårde psykiske arbejdsmiljø. Institutionen var underbemandet, og havde fra starten ikke haft de tilstrækkelige økonomiske ressourcer. Institutionen fik stort underskud, og en ny leder blev ansat til at få styr på huset og økonomien. På den ene side skabte den nye situation en tryghed. Her var en ny leder, der havde styrke til at rette op på institutionens fremtid. Men på den anden side skabte den nye leder utryghed og frustration blandt personalet, da han kun tænkte på økonomi og ikke kunne kommunikere positivt med sit personale. Den nye leder sparede, hvor der kunne spares, det vil sige på kvalificerede fagfolk og ekstra bemanding. Maria følte, at hun og kollegaen i nattevagten fik et ansvar pålagt, der lå ud over deres kompetence. Marias kollega var den første til at bukke under. Hun blev først sygemeldt, men endte med at opsige sin stilling. På grund af dårlig økonomi valgte ledelsen at bruge uuddannede vikarer til at dække den ledige stilling, så Maria var nu uden fast kollega i godt 12 måneder, men hele tiden med nye bl.a. ufaglærte vikarer. Situationen var uholdbar, og Maria havde en evig følelse af utilstrækkelighed overfor beboerne. Ansvaret var for stort, og Maria udførte assistentarbejde uden at være tilstrækkeligt uddannet. Det var desuden problematisk, at Maria var den eneste med en relevant uddannelse. Nogle beboere var udadreagerende, og Maria følte ikke, at hun kunne bede de løse vikarer om at gå ind til de særligt krævende beboere. Maria var i jobbet udsat for flere overgreb, knivoverfald, blev holdt fast. 6 N R. 1 J A N U A R

7 Psykisk arbejdsmiljø : En gang blev hun låst inde og vidste ikke, hvad der skete med den uuddannede vikar, der var utrolig chokeret over den opståede situation. Den nærmeste leder mente, at overfald af den karakter var en del af jobbet, og det skulle, ifølge lederen, ikke anmeldes som arbejdsskade. Maria efterlyste supervision. Ved ansættelsen havde supervision været en selvfølge, men nu blev supervision nedprioriteret på grund af underskud på budgettet. Ledelsen lagde dog op til, at kollegerne kunne tale sammen indbyrdes, eller personalegruppen kunne reduceres med to, og derved skabe de økonomiske rammer for en supervisor. Maria fortæller, at problemerne på arbejdspladsen kommer til udtryk blandt kollegerne ved, at de hidser sig selv og hinanden op over småting, som man før bare ville trække på skuldrene af. Kollegerne begynder at modarbejde hinanden indbyrdes, og der opstår meget negativt sladder. Intet af dette fører noget konstruktivt med sig, og flere kolleger græder på arbejdet og sygemelder sig. Personalet oplever, at der ikke sker en udvikling på arbejdspladsen. Maria kontakter FOA Fag og Arbejde, der flere gange forsøger at få ledelsen i tale og også forsøger at involvere Arbejdstilsynet, men alle møder bliver aflyst eller ændret på lederens foranledning, og tiden går. Maria oplever under en samtale med lederen, at ledelsen ønsker at sætte hende på plads, fordi hun involverede FOA Fag og Arbejde. Hun får at vide, at samtalen ikke ville være nødvendig, hvis hun ville indordne sig og affinde sig med de ansvar, der blev hende pålagt. En dag, hvor hun møder ind i vagt, ligger der en skriftlig irettesættelse til Maria. Brevet ligger i meddelelsesbogen, der bruges af institutionens personale til at informere omkring møder, ændring af daglige rutiner osv. Maria hænges ud overfor hele personalegruppen, som en person, der ikke kender grænsen i forhold til professionelt og privat at involvere sig. Maria bliver vred, overrasket og frustreret, og henvender sig til lederen. Hun ønsker at blive renset for alle anklager, eller at få oplysninger omkring, hvordan denne misforståelse er opstået. Lederen afviser at give en forklaring og siger, at hun bare kan glemme episoden og komme videre. Der gives ingen undskyldning eller forklaring overfor det øvrige personale. Sagen går Maria meget på, og bliver den sidste dråbe i glasset. Maria har igennem en lang periode været udsat for et massivt arbejdspres, for stort ansvar og en evig risiko for overfald, uden at have en uddannet kollega at støtte sig til. Hun begynder at have meget sygefravær, og på de dage, hvor hun møder på arbejde, græder hun i timerne inden vagten starter. Maria fortæller i lang tid ikke sine private omgivelser, hvordan arbejdssituationen er, og efter i flere måneder at have haft symptomer og adskillige fraværsperioder, er det først efter hun i ca. 14 dage har haft influenzalignende symptomer, at der er mennesker i hendes nærhed, der opdager, hvor slemt hun har det. Maria bliver derefter langtidssygemeldt. Ledelsen giver udtryk for, at det tager den tid det tager, og at hun vil kunne starte langsomt op, når hun er klar. Der afholdes sygefraværssamtaler på arbejdspladsen, og Maria får sværere og sværere ved at deltage i disse møder. Hun er meget angst og nærmest isolerer sig selv inden døre i omkring 12 måneder under sin sygeperiode. Maria bliver angst, når hun ser sin arbejdsplads, og hun oplever at ledelsen er nedladende overfor hende. Da hun til sidst meddeles, at hun bliver opsagt, er resten af personalet på institutionen allerede informeret, og hendes afløser fundet. Nu, snart to år efter at Maria blev sygemeldt, er sagen stadig under behandling ved Arbejdsskadestyrelsen. Maria har fået stillet diagnosen PTSD - Post Traumatic Stress Disorder eller Posttraumatisk Stress, og denne diagnose er den eneste anerkendte psykiske lidelse på Arbejdsskadestyrelsens erhverssygdomsliste. Maria har siden sin fyring fra jobbet været under behandling hos psykiater, og får antidepressiv medicin og diverse angstneddæmpende præparater, for at opretholde et minimum af livskvalitet. Maria vender måske aldrig tilbage til sit fag. Efter snart 2 år kan Maria end ikke se ind på sin gamle arbejdsplads uden at få det dårligt. Hendes fremtidige jobsituation er stadig uafklaret. Depression: Symptomerne på en depression er bl.a. manglende energi, søvnløshed, hjertebanken og appetitløshed. Udbrændthed: Rammer typisk en engageret professionel person, som yder en service over for andre mennesker. Personen mister langsomt sit engagement i arbejdet pga. arbejdet. Den udbrændte oplever ofte en følelse af udmattelse og personlighedsændringer. I forbindelse med udbrændthed udvikler personen ofte en høj grad af kynisme, følelseskulde og negativitet overfor andre mennesker. PTSD: Er kendetegnet ved at den ramte ofte mister sin grundlæggende tiltro til andre mennesker. Vedkommende kan komme i tvivl om, hvorvidt man kan stole på nogle, hvilket gør det vanskeligt at leve et normalt liv. N R. 1 J A N U A R

8 Odense Invitation Er du ansat i fleksjob inden for FOAs overenskomstområde har vi et tilbud til dig Afdelingen afholder møde for ansatte i fleksjob, torsdag den 16. februar 2006 kl Sted: FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C i Kantinen Dagsorden: Velkomst v/jørgen Borup Sidste nyt fra området Kommunalreform Tilbudet gælder kun medlemmer af FOA Odense. Tilmelding skal ske på nedenstående blanket og være afdelingen i hænde senest den 14. februar Tilmelding til mødet for ansatte i fleksjob den Cpr.nr. Navn Adresse Arbejdssted Indsendes til FOA Odense, Vesterbro 120, Postboks 905, 5100 Odense C, Att.: Marianne Nielsen N R. 1 J A N U A R

9 Arbejdsskade Bøder - for sen anmeldelse af arbejdsskader Arbejdsskadestyrelsen vil stramme kursen over for arbejdsgivere, der ikke anmelder arbejdsskader i tide, og som dermed bliver årsag til, at tilskadekomne medarbejdere ikke får den retmæssige erstatning. Arbejdsskadestyrelsen vil indstille til politiet, at disse arbejdsgivere får en bøde. Samtidig beder Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet om at gennemføre en lignende stramning over for læger og tandlæger, som på samme måde altså fordi de ikke anmelder i tide bliver årsag til, at tilskadekomne eller syge medarbejdere ikke får den erstatning, de har krav på. Som bekendt skal arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen senest 9 dage efter, at den er sket. Du skal som tilskadekommen sørge for, at få en kopi af anmeldelsen. Læger og tandlæger har på samme måde pligt til at anmelde, hvis de har en formodning om, at der er sammenhæng imellem en persons sygdom og vedkommendes arbejde, senest 9 dage efter, de har fået kendskab til det. Overholder arbejdsgiver, læge eller tandlæge ikke sin indberetningspligt, kan en syg eller skadet medarbejder stadig selv anmelde og rejse krav om erstatning inden for et år efter, at skaden er sket, men rejser medarbejderen kravet mere end et år efter, skaden er sket, er det for sent, og Arbejdsskadestyrelsen er ikke tilbøjelige til at se bort fra et-årsfristen. På den måde kan arbejdsgiver, læge eller tandlæge blive skyld i, at en skadet eller syg medarbejder ikke får den erstatning, vedkommende egentlig er berettiget til. Derfor indskærper Arbejdsskadestyrelsen i disse dage i en kampagne arbejdsgiveres, lægers og tandlægers pligt til at anmelde skader, og oplyser om deres skærpede praksis med bøder til dem, der ikke overholder denne pligt. Dels gennem spots i TV, dels gennem foldere, de sender ud til mere end danske virksomheder og endelig gennem information via arbejdsgiver-, tandlægeog lægeorganisationerne. Med det elektroniske anmeldelsessystem, EASY, er det meget nemt for både læger, medarbejdere og arbejdsgivere at anmelde arbejdsskader, ligesom det er nemt at følge med i sagsbehandlingen af ens egen sag. Du kan læse meget mere om EASY på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside Det at køre en arbejdsskadesag kan være en besværlig og ofte langvarig fornøjelse. Så vær opmærksom på, at du som medlem altid kan få hjælp i FOA Odense til at køre en arbejdsskadesag. Det er en del af kontingentet. Afdelingen har ekspertisen til at: svare på spørgsmål hjælpe med at udfylde spørgeskemaer vurdere om man vil få noget ud af at anke og en hel masse andet. Arbejdsmiljøsekretariatet Bent Hansen faglig sekretær N R. 1 J A N U A R

10 Odense Køkken & Rengøring Arbejdspladsbesøg i Køkkenog Rengøringssektoren Jette Aalund sammen med beboer Eigil Turen gik til Kerteminde nærmere betegnet Louisenlund, et psykiatrisk bosted og samtidig en selvejende institution. Her fik vi en varm velkomst af TR Jette Aalund Nielsen og leder Susanne Bastrup. Her på Louisenlund er det Jette, der, som husassistent, er valgt som TR for både husassistenter og sosu-personalet. På nuværende tidspunkt bor der 14 beboere på Louisenlund. Allerede nu vides det dog, at institutionen skal overgå til Amtet, og der hænger tegninger i hele opholdsstuen, der vidner om snarlig udvidelse af institutionen til 20 beboer et virkelig godt arkitektonisk projekt, der til fulde respekterer det flotte gamle hus. Susanne har været leder for Louisenlund i 2 år og Jette har været ansat i 4 år. Der er 3 husassistenter ansat ud af en samlet personalegruppe på 14. På Louisenlund ansættes der efter kemi derfor er der forskellige faggrupper repræsenteret, som arbejder tværfagligt og på lige fod med hinanden dog under respekt for hinandens forskellige kompetencer. Det betyder også, at man som husassistent kan have blandede vagter. En husassistent er også støtte/kontakt-person for beboere. At arbejde på Louisenlund betyder derfor ligeledes, at det er et arbejde, der kræver det hele menneske, både socialt, fysisk og psykisk. Hvis der opstår problemer, der er svære at tackle, er man på Louisenlund blevet rigtig gode til at søge hjælp, der hvor ekspertisen er. Et eksempel herpå er Fyns Amts Behandlingscenter i Nyborg, som kan tage sig af forskellige former for misbrug. En typisk arbejdsdag for Jette er f.eks. at møde kl til en aftenvagt. Der er altid to personer i aftenvagt. Disse to deles om de to nuværende huse. Kl spiser man i det ene hus og efterfølgende kl i det andet hus. Herefter checker man f.eks. op på, om beboerne har vasket tøj m.m. Kl følger Jette tre beboere til svømning i Munkebo. Herfra er Jette tilbage kl , hvor hun så lige har tid til at skrive kardeks og hygge sig lidt med beboerne, inden hun bliver afløst af nattevagten. Vi snakkede også lidt omkring sikkerhed. Nu er det ikke sådan, at personalet føler sig utrygge overhovedet ikke. Men alligevel har man da sørget for, at der findes visse muligheder, hvis der skulle opstå et behov. Nattevagten har f.eks. en alarm. Alle i personalegruppen har afleveret en lukket kuvert med telefonnummer på den kollega, man er mest tryg ved, som kan komme og yde psykisk førstehjælp, hvis behovet opstår. Det sidste nye tiltag er indkøb af trådløse babyalarmer, som man kan kalde på hjælp over, hvis man har brug for hjælp. Her har der været en hel klar sidegevinst - da Louisenlund er delt i to huse og det ene hus er i flere etager, bruger man nu også babyalarmen som en slags kaldeanlæg, så man derved sparer en masse skridt, hvis man skal lede efter en kollega. Afslutningsvis fortæller Jette, at det bedste ved at være på Louisenlund er, at man her har mulighed for at få et meget berigende arbejde, uden at have den direkte faglige baggrund. Dette giver alt i alt et rigtigt godt arbejdsmiljø samt et inspirerende team-arbejde. Netop denne ånd mærker man tydeligt, når man som Jytte og jeg træder ind på Louisenlund her arbejder mennesker, hvis hjerter banker for deres beboere og arbejdsliv. En stor tak fra os Jytte og Nina 10 N R. 1 J A N U A R

11 Køkken- og Rengøringssektoren afholder generalforsamling Torsdag den 9. marts 2006 kl i Salen, Vesterbro 120 med mulighed for spisning kl Dagsorden 1. Godkendelse af forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning v/formanden 5. Indkomne forslag 6. Valg i h.t. lovenes 8, stk. 4 a. Formand Nina Skov-Lauridsen (modtager valg) b. Bestyrelsesmedlem Vibeke Larsen (modtager valg) Bestyrelsesmedlem Annette B. Jensen (modtager valg) Bestyrelsesmedlem Conni V. Larsen (modtager valg) 7. Afslutning herunder evt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 5 og 6, skal være sektoren i hænde senest torsdag den 23. februar Forslagene skal sendes til FOA, Vesterbro 120, Postboks 905, 5100 Odense C, att.: Køkken- og rengøringssektoren. Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen, i åbningstiden eller efter aftale, skriftligt afgives stemme fra 4 hverdage før generalforsamlingen til generalforsamlingsdagen kl Af hensyn til bespisning bedes du tilmelde dig på tlf senest torsdag den 2. marts Generalforsamlingen starter kl og her behøves ikke tilmelding. På bestyrelsens vegne Nina Skov-Lauridsen John Engelbrecht Pædagogisk Pædagogisk sektor afholder ordinær generalforsamling Mandag den 20. marts 2006 kl på FOA, Vesterbro 120, Odense i Salen DAGSORDEN: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg a. 3 bestyrelsesmedlemmer Dagplejer Susanne Jespersen - modtager genvalg Dagplejer Lis Pedersen - modtager genvalg Dagplejer Bodil Jørgensen - modtager genvalg b. 1 bestyrelses suppleant Dagplejer Hanne Jørgensen - modtager genvalg 7. Afslutning Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 og 6, skal indsendes skriftligt og være sektoren i hænde senest mandag den 6. marts 2006 kl Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen skriftligt afgives stemme fra 4 hverdage før generalforsamlingen. Stemmeafgivelse i afdelingen afsluttes generalforsamlingsdagen kl Af hensyn til bespisning bedes du tilmelde dig på tlf eller mail senest onsdag den 15. marts Selve generalforsamlingen starter kl På sektorbestyrelsens vegne Alice Due Sektorformand N R. 1 J A N U A R

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

December Nr. 4 2005 Årgang 11

December Nr. 4 2005 Årgang 11 December Nr. 4 2005 Årgang 11 Afdelingsblad for FOA - FAG OG ARBEJDE OAA - Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse FOA Frederikssund - Nordsjælland Ådalsparken 2, Postboks 195 3600 Frederikssund Leder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat.

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat. Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde 25.03.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling Medlemsbladet nr. 3. 2010 FOA Lolland Hovedtelefonnummer: 4697 3000 E-mail Faglig: lolland@foa.dk E-mail A-kassen: akasse-lolland@foa.dk FAX Nakskov: 4697 3009 FAX Maribo:

Læs mere

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads SENIOR SERVICE Drift den attraktive arbejdsplads VEJLE KOMMUNE 2011 Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads 2 Forord Byrådet har i forbindelse med budget 2012 besluttet at bevillige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014.

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Velkomst Formand, Laila Rødebæk Olsen byder forsamlingen velkommen. Dirigent Sektorbestyrelsen indstiller Ann Marit Nielsen,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA gør meget mere end at sikre gode overenskomster og at arbejde politisk for medlemmernes interesser. Når du er medlem af FOA, står vi også klar til at hjælpe

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FOA Fag og Arbejde LOLLAND Onsdag, den 27. oktober 2010 kl på Hotel E4, Maribo

Referat af bestyrelsesmøde i FOA Fag og Arbejde LOLLAND Onsdag, den 27. oktober 2010 kl på Hotel E4, Maribo Til bestyrelsen Maribo, den 11. november 2010. Referat af bestyrelsesmøde i FOA Fag og Arbejde LOLLAND Onsdag, den 27. oktober 2010 kl. 13.00 på Hotel E4, Maribo Indkaldte deltagere til bestyrelsesmødet.

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5. og 6. april 2016 Tirsdag den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.15 Sektorformand Henning Hansen bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 20. august 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 20. august 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 20. august 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: Helle Bøgh, Kurt Sørensen, Annette Dietz, Mariann Uth Schou, Lisbeth Madsen DAGSORDEN:

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Få svar. hos socialrådgiveren

Få svar. hos socialrådgiveren Få svar hos socialrådgiveren Finansforbundet 2011 ? arbejdsskader, sygdom, arbejdsfastholdelse, barsel & adoption, orlovsmuligheder og meget mere Har du spørgsmål om arbejdsskader, sygdom, arbejdsfastholdelse,

Læs mere

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften?

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften? Offentligt/privat F O A F A G O G A R B E J D E Hvem styrer busdriften? FOTO: JØRGEN HANSEN Kollektiv trafik er ikke en privatsag Vi er bekymrede for den kollektive trafik. Vi synes, at der bør bestå et

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: Hanne, Mariann, Gitte, Malene DAGSORDEN: 94. Valg af dirigent. 2 95. Valg af referent.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere