Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd"

Transkript

1 Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd via forbundets elektroniske medlemspanel medlemmer har deltaget fuldt ud i undersøgelsen. Det svarer til 65 procent af de medlemmer, der blev inviteret. Hovedkonklusionerne er: 74 procent af FOAs medlemmer har et ønske om at efteruddanne sig, men 35 procent mener ikke, at de kommer på de kurser/efteruddannelse, som de har brug for. Dette er mest udtalt i dagplejen, hjemmeplejen og på plejecentrene hvor 53 procent 57 procent ikke mener, at de kommer på den efteruddannelse, som de har brug for. De fleste peger på, at ledelsen ikke giver lov. Godt halvdelen ville gerne overtage nogle andre opgaver end dem, de har i dag, men 61 procent heraf peger på, at ledelsen begrænser dem i dette. 21 procent af FOAs medlemmer i undersøgelsen mener ikke, at kvaliteten af den service deres modtagere får, er i orden, og 27 procent mener ikke, at mængden af den service modtagerne får er tilstrækkelig. 23 procent af FOAs medlemmer klager over, at hjælpemidler til brug i deres arbejde ikke kommer hurtigt nok. Dette er mest udtalt i hjemmeplejen, hvor 34 procent ikke mener, at det går hurtigt nok. Medlemmerne er generelt tilfredse med kvaliteten af de hjælpemidler, de har til deres arbejde. Størstedelen af medlemmerne mener, at de er tilstrækkeligt uddannet til at udføre deres arbejde, og de har mulighed for at bruge deres kompetencer i deres arbejde. 96 procent oplever, at de har tilpas med ansvar på deres arbejde. 17 procent oplever, at de ikke får tilpas med respekt og anerkendelse for deres arbejde. 19 procent mener, at der i nogen eller høj grad finder mobning sted mellem deres kolleger. Heraf mener 64 procent, at lederen kunne gøre mere for at forhindre dette. 85 procent er tilfredse med det sociale miljø på arbejdspladsen, mens 61 procent er tilfredse med personaleplejen. Halvdelen af medlemmerne mener, at det er fint, hvis man af det offentlige kan købe nogle ekstra velfærdsydelser. Samtidig mener 55 procent at dette skaber mere ulighed. 69 procent af medlemmerne mener, at det er rimeligt, at de rigeste skal betale for nogle velfærdydelser, som andre ikke skal betale for. Medlemmerne mener, at de vigtigste velfærdsforbedringer ville være kortere ventetider på læger og sygehuse, lavere moms på grøntsager og sunde fødevarer og gratis tandlæge /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh

2 Arbejdsvilkår 96 procent svarer, at dei nogen grad eller høj grad er glade for at gå på arbejde. Heraf er 68 procent i høj grad glade for at gå på arbejde (se tabel 1). Tabel 2 viser, at 82 procent i nogen grad eller i høj grad synes, at arbejdsvilkårene giver dem mulighed for at gøre deres arbejde godt. 17 procent mener ikke, at deres arbejdsforhold giver dem den rette mulighed for at gøre deres arbejde godt. Heraf er det dog kun 3 procent der svarer, at de slet ikke synes, at deres arbejdsforhold giver muligheden for at gøre deres arbejde godt. Tabel 2. I hvilken grad synes du, at dine arbejdsvilkår giver dig Tabel 1. I hvilken grad er du glad for at gå på arbejde? mulighed for at gøre dit arbejde godt? Slet ikke 1% Slet ikke 3% I mindre grad 3% I mindre grad 14% I nogen grad 28% I nogen grad 54% I høj grad 68% I høj grad 28% Ved ikke 0% Ved ikke 0% I alt 100% I alt 100% Antal svar: Antal svar: Kvalitet og service Tabel 3 viser, at 78 procent af de adspurgte mener, at kvaliteten af den service de giver, i nogen eller høj grad er i orden. 21 procent mener ikke, at servicen er god nok. Omtrent samme billede ses i tabel 4, hvor der er spurgt til, om mængden af den service de giver er tilstrækkelig. Her mener 72 procent, at den er tilstrækkelig, mens 27 procent i mindre grad (21 procent) eller slet ikke (6 procent) mener, at mængden af service er tilstrækkelig. Hjælpemidler Tabel 3. I hvilken grad mener du, at kvaliteten af den service, dine modtagere (børn, patienter, brugere, ældre osv.) får, er i orden? Tabel 4. I hvilken grad mener du, at mængden af den service, dine modtagere får, er tilstrækkelig? Slet ikke 4% Slet ikke 6% I mindre grad 17% I mindre grad 21% I nogen grad 48% I nogen grad 49% I høj grad 30% I høj grad 23% Ved ikke 1% Ved ikke 1% I alt 100% I alt 100% Antal svar: Antal svar: Tabel 5 og 6 viser, at de fleste henholdsvis 90 procent og 88 procent - både har de hjælpemidler, de har brug for til at gøre deres arbejde, og at disse hjælpemidler har en tilfredsstillende kvalitet /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 2

3 Tabel 5. I hvilken grad har du de hjælpemidler, du har brug for i hverdagen? Tabel 6. I hvilken grad er du tilfreds med kvaliteten af de hjælpemidler, du har? Slet ikke 1% Slet ikke 1% I mindre grad 5% I mindre grad 6% I nogen grad 37% I nogen grad 40% I høj grad 53% I høj grad 48% Ved ikke 4% Ved ikke 5% I alt 100% I alt 100% Antal svar: Antal svar: Det halter derimod lidt mere, når det drejer sig om, hvor hurtigt de adspurgte får de hjælpemidler, som de har brug for. I figur 1 nedenfor kan man se, at 23 procent svarer i mindre grad eller slet ikke på spørgsmålet om, hvorvidt de får de hjælpemidler, de har brug for hurtigt nok. Værst ser det ud i hjemmeplejen, hvor 34 procent ikke mener, at det går hurtigt nok. Se i øvrigt tabel B1 i bilagene til sidst i dokumentet for at få en oversigt over fordelingen for forskellige arbejdssteder. Figur 1. I hvilken grad komme de hjælpemidler, du har brug for, hurtigt nok? 45% 40% 42% 35% 30% 25% 20% 15% 19% 27% 5% 4% 7% 0% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Antal svar i alt: /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 3

4 Uddannelse På spørgsmål omhandlende uddannelsesniveau og kompetencer, svarer de adspurgte overvejende positivt. Således er der, som det kan ses i tabel 7, kun 4 procent der svarer, at de slet ikke eller i mindre grad føler sig tilstrækkeligt uddannet til at udføre deres job. Samme tendens finder vi i tabel 8 på spørgsmålet om, i hvilken grad de har mulighed for at bruge deres uddannelse og deres kompetencer i arbejdet. Her er 7 procent slet ikke eller i mindre grad enige. Tabel 7. I hvilken grad føler du dig tilstrækkeligt uddannet til at udføre det arbejde, du varetager? Tabel 8. I hvilken grad har du mulighed for at bruge din uddannelse og dine kompetencer i dit arbejde? Slet ikke 1% Slet ikke 2% I mindre grad 3% I mindre grad 5% I nogen grad 28% I nogen grad 28% I høj grad 67% I høj grad 64% Ved ikke 1% Ved ikke 1% I alt 100% I alt 100% Antal svar: Antal svar: Efteruddannelse Tabel 9 viser, at 74 procent af de adspurgte i høj grad eller nogen grad har et ønske om efteruddannelse. Heriblandt er ønsket særligt højt i behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien og dagplejen med henholdsvis 85 procent, 82 procent og 80 procent (se tabel B2 i bilagene). Tabel 10 viser, at 35 procent slet ikke eller i mindre grad kommer på de kurser og den efteruddannelse, som de synes, de har brug for. Blandt de ansatte er det især i hjemmeplejen (42 procent), at der bliver udtrykt utilfredshed (se tabel B3 i bilagene). Tabel 10. I hvilken grad kommer du på de kurser og den Tabel 9. I hvilken grad har du et ønske om at efteruddanne dig? efteruddannelse, som du synes, du har brug for? Slet ikke 7% Slet ikke 11% I mindre grad 14% I mindre grad 24% I nogen grad 30% I nogen grad 40% I høj grad 44% I høj grad 21% Ved ikke 5% Ved ikke 4% Antal svar: Antal svar: De medlemmer, som svarer i mindre grad eller slet ikke er blevet spurgt om, hvorfor de ikke kommer på de kurser/efteruddannelse, som de har brug for. Halvdelen svarer, at de ikke får lov af deres leder (se figur 2). Tendensen til at lederen er barrieren for efteruddannelse er stærkest i dagplejen, hjemmeplejen og på plejehjem/plejecentre. Her svarer henholdsvis 57 procent, 55 procent og 53 procent, at de ikke får lov af deres leder (se tabel B4 i bilagene). 38 procent svarer andet på spørgsmålet. Størstedelen heraf peger på manglende økonomi som den vigtigste årsag til den manglende efteruddannelse. Andre peger på, at andre grupper (hovedsageligt sygeplejersker og pædagoger) står længere fremme i køen, når der /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 4

5 bevilges efteruddannelse. En del nævner også manglende information om kurser som et problem. Fx svares der: For dårlig info om kursusmuligheder og INGEN opfordring fra lederne: Har ikke været god til at søge kurser det er jo ikke noget, der bliver lagt frem, så man kan se det man skal aktivt finde ud af, hvad der findes, og det har jeg ikke gjort. Figur 2. Hvorfor kommer du ikke på de kurser/efteruddannelse, du har brug for? 60% 50% 50% 40% 38% 30% 20% 21% 16% 0% Antal svar i alt: 716 Anmærkning: Kun medlemmer der har svaret, at de slet ikke/i mindre grad kommer på de kurser/efteruddannelse, de har brug for (774 medlemmer), er blevet spurgt, og de har haft mulighed for at afgive flere svar. Ansvar og anerkendelse I tabel 11 nedenfor kan man se, at medlemmerne generelt oplever, at de har tilpas med ansvar i deres arbejde. 70 procent svarer således, at de i høj grad er enige, mens 26 procent svarer, at de i nogen grad er enige i, at de har tilpas med ansvar i deres arbejde. Kun 4 procent svarer, at de slet ikke eller i mindre grad har tilpas med ansvar. Tabel 11. I hvilken grad oplever du, at du har tilpas med ansvar i dit arbejde? Tabel 12. I hvilken grad oplever du at få tilpas med respekt og anerkendelse for dit arbejde? Slet ikke 1% Slet ikke 3% I mindre grad 3% I mindre grad 14% I nogen grad 26% I nogen grad 43% I høj grad 70% I høj grad 40% Ved ikke 0% Ved ikke 0% I alt 100% I alt 100% Antal svar: Antal svar: I tabel 12 ovenfor fremgår det, at 17 procent i mindre grad eller slet ikke oplever at få tilpas med respekt og anerkendelse for det arbejde, de udfører /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 5

6 Opgaveglidning Figur 3 nedenfor viser, at 51 procent af de adspurgte i nogen grad eller høj grad gerne ville overtage nogle andre arbejdsopgaver end dem, de har i dag. Tendensen er meget markant i behandlingspsykiatrien og på sygehusene, hvor henholdsvis 75 procent og 71 procent svarer, at de ønsker at overtage andre opgaver (se tabel B5 i bilagene). Figur 3. I hvilken grad ville du gerne overtage nogle andre opgaver end dem, du har i dag? ( Opgaveglidning ) 35% 32% 30% 25% 20% 15% 14% 25% 19% 9% 5% 0% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Antal svar i alt: Blandt de der svarede bekræftende på, at de gerne ville overtage andre opgaver, end dem de har i dag, er der blevet spurgt, i hvor høj grad henholdsvis ledelse, kolleger, andre faggrupper og de selv, er begrænsende for denne opgaveglidning. I figur 4 kan man se, at 61 procent svarer, at de er enige eller meget enige i, at ledelsen begrænser dem. 42 procent svarer, at kolleger er begrænsende, 54 procent at andre faggrupper er begrænsende, mens 28 procent anerkender, at de selv er en hindring for at overtage flere opgaver. 85 procent af de adspurgte indenfor behandlingspsykiatrien peger på, at deres ledere er begrænsende for opgaveglidning (se tabel B6). Der har været mulighed for at uddybe svarene på dette spørgsmål. Her peger mange på en meget fastlåst struktur, som baggrund for at der ikke sker opgaveglidning, på trods af at det i flere tilfælde ville være ønskværdigt. Derudover peger de fleste svar på, at det er dårlig ledelse, der er problemet. Ikke så meget at ledelsen ikke vil give lov til det, men at den ikke kan se fordelene, selvom både den faggruppe der evt. skulle afgive opgaven, og den der skulle tage imod den er enige om fordelene /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 6

7 Figur 4. Hvor enig/uenig er du i, at du er begrænset i at overtage andre opgaver 50% 45% 40% 44% 41% 37% 40% 35% 30% 31% 28% Meget uenig 25% 20% 24% 17% 17% 18% 21% Uenig Enig Meget enig 15% 5% 5% 9% 11% 9% 6% 12% 14% 7% Ved ikke 0% Af ledelsen Af kolleger Af andre faggrupper Af dig selv Antal svar på spørgsmålet om: Ledelsen: 1.094, Kollegerne: 1.073, Andre faggrupper: 1.086, Dig selv: Anmærkning: Spørgsmålet er kun blevet stillet til medlemmer, der har svaret, at de i høj grad/i nogen grad gerne ville overtage nogle andre opgaver end dem, de har i dag (1.140 medlemmer). Det sociale og psykiske miljø på arbejdspladsen 58 procent har ikke en madordning på deres arbejdsplads. Over halvdelen af de, der har en madordning, kunne godt tænke sig, at denne blev sundere (se figur 5). Figur 5. I hvilken grad kunne du tænke dig, at madordningen på din arbejdsplads blev sundere? 70% 60% 58% 50% 40% 30% 20% 6% 6% 9% 12% 8% 0% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Vi har ikke en madordning på min arbejdsplads Ved ikke Antal svar i alt: /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 7

8 19 procent af medlemmerne i undersøgelsen oplever mobning blandt deres kolleger (se tabel 13). Af de medlemmer der svarer, at der enten i høj grad eller i nogen grad finder mobning sted blandt kollegerne (429 medlemmer), mener 64 procent, at lederen kunne gøre mere for at forhindre denne mobning. Kun 13 procent mener ikke, at lederen kunne gøre mere for at forhindre mobningen (se tabel 14). Tabel 13. I hvilken grad finder mobning sted mellem kolleger på din arbejdsplads? Tabel 14. Kunne din leder gøre mere for at forhindre mobning? Slet ikke 35% Ja 64% I mindre grad 36% Nej 13% I nogen grad 16% Ved ikke 23% I høj grad 3% Ved ikke Antal svar: Antal svar: 419 Anmærkning: Spørgsmålet er kun blevet stillet til de medlemmer, der har svaret, at mobning mellem kolleger i høj grad/i nogen grad finder sted på arbejdspladsen (429 medlemmer). Som det ses i figur 6 nedenfor, er 85 procent af medlemmerne tilfredse med det sociale miljø og fællesskabet på deres arbejdsplads. 14 procent svarer, at de enten slet ikke (3 procent) eller i mindre grad (11 procent) er tilfreds med fællesskabet. Bland de der svarer, at de slet ikke eller i mindre grad er tilfredse med det sociale miljø og fællesskabet, har der været mulighed for at komme med forslag til, hvad der kunne forbedre fællesskabet. Her svarer mange, at en bedre og mere aktiv ledelse ville betyde meget. Flere fællesarrangementer bliver også nævnt ofte. Nogle stykker nævner en struktur med meget lukkede afdelinger, der måles mod hinanden frem for at løfte i flok, som det grundlæggende problem. Figur 6. I hvilken grad er du tilfreds med det sociale miljø og fællesskabet på din arbejdsplads? 50% 47% 45% 40% 38% 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0% 11% 3% 1% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Antal svar: /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 8

9 Personalepleje og sygefravær I tabel 15 ses det, at 38 procent i mindre grad eller slet ikke er tilfreds med personaleplejen på deres arbejdsplads. Værst ser det ud i dagplejen, hjemmeplejen og på plejehjemmene/plejecentrene, hvor henholdsvis 46 procent, 44 procent og 41 procent ikke er tilfredse med personaleplejen. I socialpsykiatrien er der til gengæld stor tilfredshed. Her svarer hele 77 procent, at de i nogen grad eller høj grad er tilfredse med personaleplejen (se tabel B7 i bilagene). Tabel 16 viser, at hele 54 procent vurderer, at der i høj grad eller i nogen grad er et højt sygefravær på arbejdspladsen. Heraf har 21 procent svaret, at de i høj grad mener, at der er et højt sygefravær, men kun 10 procent har svaret slet ikke på spørgsmålet. Tabel 15. I hvilken grad er du tilfreds med personaleplejen på din arbejdsplads? Tabel 16. I hvilken grad er der et højt sygefravær på din arbejdsplads? Slet ikke 11% Slet ikke I mindre grad 27% I mindre grad 31% I nogen grad 45% I nogen grad 33% I høj grad 16% I høj grad 21% Ved ikke 2% Ved ikke 6% Antal svar: Antal svar: /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 9

10 Velfærd Figur 7 viser medlemmernes holdning til 5 udsagn om velfærd. Ca. halvdelen (49 procent) af medlemmerne mener, at det er fint, hvis man kan købe sig til ekstra velfærdsydelser fra det offentlige. Lidt flere (56 procent) mener, at det skaber ulighed, hvis man kan købe sig til velfærdsydelser. 69 procent mener, at de rigeste i samfundet skal betale for nogle velfærdsydelser, som folk med lavere indkomst ikke skal betale for. 59 procent mener, at det offentlige burde påtage sig flere velfærdopgaver. 54 procent mener ikke, at privatisering af velfærdsydelser er positivt. Kun 22 procent mener, at privatisering er positivt. Figur 7. Hvor enig/uenig er du i følgende? 40% 38% 36% 35% 30% 32% 33% 31% 26% 28% 25% 23% 24% 23% 23% 23% 20% 15% 5% 14% 17% 15% 15% 15% 6% 6% 11% 5% 20% 16% 17% 5% Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke 0% Det er fint, hvis man af det offentlige kan købe nogle ekstra velfærdsydelser til sig selv i hverdagen (f.eks. mere rengøring, udflugter ol.) Det skaber ulighed, hvis man har mulighed for at købe sig til ekstra velfærdsydelser. Det er rimeligt, at de rigeste i samfundet skal betale for nogle velfærdsydelser, som folk med lavere indkomst ikke skal betale for. Det offentlige burde påtage sig flere velfærdsopgaver. Privatisering af velfærdsydelser er positivt. Antal svar: /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 10

11 Velfærdsforbedringer Medlemmerne i undersøgelsen er blevet bedt om at sætte kryds ud for 5 forslag til forbedringer af velfærden, som det ses i figur 8. Følgende 5 scorer højest: 1) Kortere ventetider på behandling ved læger og sygehuse (68 procent) 2) Lavere moms på grøntsager og sunde fødevarer (66 procent) 3) Gratis tandlæge (56 procent) 4) Bedre mad til de ældre (46 procent) 5) Bedre og billigere offentlig transport (43 procent) Figur 8. Hvilke forslag til velfærdsforbedringer synes du bedst om? 80% 70% 66% 68% 60% 56% 50% 43% 44% 46% 40% 30% 20% 22% 21% 23% 24% 23% 24% 0% 5% 2% 0% Antal svar: Anmærkning. Medlemmerne har haft mulighed for at sætte op til 5 kryds i dette spørgsmål * Udvidelse af daginstitutionernes åbningstider ** Fx i forbindelse med lejrskoler, udflugter o.l /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 11

12 Tilfredshed med FOA Tabel 17 nedenfor viser, at medlemmerne generelt er tilfredse med, hvad de får ud af at være medlemmer af FOA i forhold til, hvad de betaler i kontingent. Således erklærer 75 procent sig enig eller meget enig i denne påstand. 17 procent svarer dog, at de enten er uenige eller meget uenige i, at de er tilfredse. De der har svaret, at de ikke er tilfredse har fået mulighed for at uddybe utilfredsheden. Her går kritikken mestendels på, at der er for lidt fokus på de mindre faggrupper. Derudover er der en del kritik af, at de enkelte lokalafdelinger ikke er lige gode til at tilbyde arrangementer o. lign. En stor del klager også over kontingentet, der efter deres mening er for højt. En relativt stor gruppe klager over FOAs manglende handling i forbindelse med nedskæringer og deraf følgende fyringer af Social- og Sundhedsassistenter på hospitalerne. Endelig har en mindre gruppe haft en eller flere dårligere oplevelser med sagsbehandling fra FOAs side, hvorfor de ikke er tilfredse. Se tabel B8 i bilagene for en oversigt over svarene fra medlemmerne fordelt på forskellige arbejdssteder. Tabel 17. Hvor enig/uenig er du i følgende? - Jeg er tilfreds med, hvad jeg får ud af at være medlem af FOA i forhold til, hvad jeg betaler i kontingent. Tabel 18. Hvor enig/uenig er du i følgende? FOA er tilpas synlige i medierne og i den politiske debat. Meget uenig 4% Meget uenig 3% Uenig 13% Uenig 14% Enig 55% Enig 57% Meget enig 20% Meget enig 20% Ved ikke 9% Ved ikke 7% Antal svar: Antal svar: I tabel 18 kan vi se, at 77 procent er enige eller meget enige i, at FOA er tilpas synlige i den politiske debat. 17 procent er ikke enige i dette /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 12

13 Figur 9. På baggrund af dine samlede erfaringer med FOA - hvor tilfreds er du så alt i alt? ,47 70,29 70,69 71,40 70, I alt Social- og Sundhedssektoren Pædagogisk Sektor Kost- og Servicesektoren Teknik- og Servicesektoren Antal svar: Anmærkning 1: Spørgsmålet er stillet, så der skulle svare på en skala fra 1 til 10 hvor 1 var meget utilfreds og 10 var meget tilfreds. Anmærkning 2: På grund af det relativt lave antal besvarelser indenfor især Kost- og Servicesektoren, Teknik- og Servicesektoren, og Uden sektor er disse resultater behæftet med en relativt stor usikkerhed. Figur 9 ovenfor viser, hvordan de forskellige sektorers medlemmer vurderer deres samlede tilfredshed med FOA. I spørgeskemaet har deltagerne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra 1 til 100. Hvis en deltager har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til indeksscore 0. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11,1111 osv. På grundlag af deltagernes besvarelser beregnes scoren for faktorerne i modellen (resultater og drivere) ved at anvende ovennævnte skala fra 0 til 100. Her ser vi, at medlemmerne i et indeks fra samlet set svarer 70,47. Kvinderne er generelt mere positive end mændene. Således svarer kvinderne samlet 70,65, mens mændene svarer til et indeks på 68,97. Det er helt normalt, at mænd i denne type undersøgelser, svarer mere negativt end kvinder, og det er således ikke noget særligt for FOAs medlemmer. Forskellen kan imidlertid være med til forklare forskellen mellem de forskellige sektorer. Kost- og Servicesektoren som scorer højest, er således meget domineret af kvinder, mens Teknik- og Servicesektoren med den laveste score mestendels består af mænd. En tilsvarende undersøgelse blev foretaget i marts Der er ikke nævneværdige forskelle fra marts-undersøgelsens resultater til denne undersøgelses resultater. Det skal pointeres, at svarene fra især Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren er behæftet med en stor usikkerhed pga. det lave antal svar fra de to sektorer /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 13

14 Metode Undersøgelsen er gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen. Undersøgelsen vedrørte både arbejdsvilkår, personalepleje, velfærd og tilfredshed med FOA. Deltagerne i panelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside og tilfældigt udvalgte medlemmer, som er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. Medlemspanelet er dog ikke fuldt repræsentativt. Der er bl.a. en overvægt af medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren og en undervægt af unge medlemmer. Analysen i dette notat er udført på data, der er vægtet for sektortilhørsforhold. Undersøgelsen er gennemført i perioden januar Der blev udsendt én påmindelse til medlemmerne i indsamlingsperioden medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Heraf har eller 65 procent svaret på samtlige spørgsmål, de er blevet stillet. Svarprocenten i undersøgelsen er tilfredsstillende; den ligger på linje med svarprocenten i flere andre undersøgelser via medlemspanelet /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 14

15 Bilag Tabel B1. I hvilken grad kommer de hjælpemidler, du har brug for, hurtigt nok? Fordelt på arbejdssted. Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke I alt Hjemmeplejen 7% 27% 43% 22% 1% 358 Plejehjem/plejecenter 4% 20% 46% 27% 3% 549 Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 3% 11% 40% 39% 6% 99 Daginstitution/SFO eller lignende 4% 19% 46% 17% 15% 170 Dagplejen 4% 22% 42% 30% 4% 253 Handicapinstitution eller lignende 2% 19% 45% 30% 4% 47 Sygehus (somatisk) 4% 15% 42% 35% 4% 229 Behandlingspsykiatrien 4% 9% 46% 29% 13% 56 Socialpsykiatrien 2% 6% 29% 33% 31% 101 Andet 3% 13% 42% 30% 12% 233 Jeg er ikke i arbejde for tiden 8% 34% 30% 12% 16% 67 I alt 4% 19% 42% 27% 7% Antal svar: Tabel B2. I hvilken grad har du et ønske om at efteruddanne dig? Fordelt på arbejdssted. Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke I alt Hjemmeplejen 13% 31% 42% 4% 336 Plejehjem/plejecenter 8% 19% 29% 41% 5% 507 Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 6% 15% 32% 45% 2% 86 Daginstitution/SFO eller lignende 9% 13% 32% 39% 6% 225 Dagplejen 5% 13% 30% 50% 2% 362 Handicapinstitution eller lignende 3% 16% 36% 42% 4% 50 Sygehus (somatisk) 4% 18% 28% 47% 3% 208 Behandlingspsykiatrien 5% 9% 31% 54% 2% 52 Socialpsykiatrien 3% 11% 28% 54% 4% 93 Andet 11% 30% 42% 8% 216 Jeg er ikke i arbejde for tiden 8% 13% 19% 48% 11% 71 I alt 7% 14% 30% 44% 5% Antal svar: /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 15

16 Tabel B3. I hvilken grad kommer du på de kurser/efteruddannelse, som du synes, du har brug for? Fordelt på arbejdssted. Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke I alt Hjemmeplejen 11% 31% 32% 22% 4% 336 Plejehjem/plejecenter 25% 41% 21% 4% 507 Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 12% 22% 32% 27% 7% 86 Daginstitution/SFO eller lignende 11% 26% 35% 24% 3% 225 Dagplejen 8% 25% 48% 19% 1% 362 Handicapinstitution eller lignende 18% 20% 46% 17% 0% 50 Sygehus (somatisk) 9% 20% 47% 18% 6% 208 Behandlingspsykiatrien 13% 23% 43% 16% 5% 52 Socialpsykiatrien 6% 17% 51% 24% 2% 93 Andet 12% 21% 34% 25% 8% 216 Jeg er ikke i arbejde for tiden 33% 18% 24% 9% 16% 71 I alt 11% 24% 40% 21% 4% Antal svar: Tabel B4. Hvorfor kommer du ikke på de kurser/efteruddannelse, som du synes, du har brug for? Fordelt på arbejdssted. Jeg får ikke lov af min leder. Andet. Uddyb gerne: Kurserne/efteruddannelsen findes ikke. Jeg har ikke tid. I alt Hjemmeplejen 19% 55% 12% 39% 137 Plejehjem/plejecenter 15% 53% 11% 41% 169 Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 16% 48% 29% 39% 31 Daginstitution/SFO eller lignende 21% 28% 33% 42% 57 Dagplejen 15% 57% 8% 45% 74 Handicapinstitution eller lignende 11% 50% 33% 33% 18 Sygehus (somatisk) 37% 53% 18% 26% 62 Behandlingspsykiatrien 40% 50% 20% 30% 20 Socialpsykiatrien 23% 55% 18% 46% 22 Andet 33% 37% 22% 39% 78 Jeg er ikke i arbejde for tiden 18% 56% 6% 27% 34 I alt 21% 50% 16% 38% 702 Antal svar i alt: 702 Anmærkning: Kun medlemmer der har svaret, at de slet ikke/i mindre grad kommer på de kurser/efteruddannelse, de har brug for (774 medlemmer), er blevet spurgt, og de har haft mulighed for at afgive flere svar /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 16

17 Tabel B5. I hvilken grad ville du gerne overtage nogle andre opgaver end dem, du har i dag? Fordelt på arbejdssted Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke I alt Hjemmeplejen 9% 25% 33% 24% 357 Plejehjem/plejecenter 12% 24% 35% 21% 8% 546 Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 15% 32% 29% 19% 4% 99 Daginstitution/SFO eller lignende 19% 33% 27% 13% 9% 168 Dagplejen 26% 30% 27% 7% 253 Handicapinstitution eller lignende 9% 32% 34% 19% 6% 47 Sygehus (somatisk) 6% 18% 39% 32% 6% 228 Behandlingspsykiatrien 9% 11% 45% 30% 5% 56 Socialpsykiatrien 33% 29% 19% 9% 100 Andet 17% 21% 36% 17% 231 Jeg er ikke i arbejde for tiden 16% 9% 25% 36% 13% 67 I alt 14% 25% 33% 20% 9% Antal svar: Tabel B6. Føler du dig begrænset i at overtage andre opgaver af Fordelt på arbejdssted. Ledelsen Kolleger Andre faggrupper Dig selv Hjemmeplejen 58% 17% 31% 27% Plejehjem/plejecenter 56% 22% 27% 27% Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 56% 13% 17% 24% Daginstitution/SFO eller lignende 67% 20% 44% 34% Dagplejen 62% 24% 36% 31% Handicapinstitution eller lignende 52% 18% 14% 18% Sygehus (somatisk) 61% 17% 32% 25% Behandlingspsykiatrien 86% 15% 19% 34% Socialpsykiatrien 62% 13% 13% 23% Andet 58% 21% 28% 31% Jeg er ikke i arbejde for tiden 76% 26% 38% 29% I alt 61% 19% 29% 28% Antal svar på spørgsmålet om: Ledelsen: 1.101, kollegerne: 1.078, andre faggrupper: 1.092, dig selv: Anmærkning 1: Værdierne viser hvor mange fra hver type arbejdssted, der har svaret enten Enig eller Meget enig på spørgsmålene: Hvor enig/uenig er du i, at du er begrænset i at overtage andre opgaver af ledelsen?, af kolleger?, af andre faggrupper?, af dig selv? Anmærkning 2: Spørgsmålet er kun blevet stillet til medlemmer, der har svaret, at de i høj grad/i nogen grad gerne ville overtage nogle andre opgaver end dem, de har i dag (1.140 medlemmer) /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 17

18 Tabel B7. I hvilken grad er du tilfreds med personaleplejen på din arbejdsplads? Fordelt på arbejdssted. Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke I alt Hjemmeplejen 15% 29% 44% 2% 334 Plejehjem/plejecenter 11% 30% 44% 15% 1% 501 Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 5% 24% 42% 27% 2% 86 Daginstitution/SFO eller lignende 13% 18% 48% 20% 1% 225 Dagplejen 8% 34% 46% 11% 2% 362 Handicapinstitution eller lignende 25% 39% 26% 0% 49 Sygehus (somatisk) 11% 24% 49% 15% 1% 208 Behandlingspsykiatrien 16% 23% 50% 11% 0% 52 Socialpsykiatrien 9% 13% 54% 23% 1% 93 Andet 12% 18% 43% 23% 5% 211 Jeg er ikke i arbejde for tiden 17% 36% 21% 16% 11% 71 I alt 11% 27% 45% 16% 2% Antal svar: Tabel B8. Hvor enig/uenig er du i følgende? Jeg er tilfreds med, hvad jeg får ud af at være medlem af FOA i forhold til, hvad jeg betaler i kontingent. Fordelt på arbejdssted. Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke I alt Hjemmeplejen 3% 14% 53% 22% 8% 332 Plejehjem/plejecenter 4% 14% 55% 19% 8% 495 Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 3% 8% 69% 18% 3% 85 Daginstitution/SFO eller lignende 2% 13% 53% 20% 12% 222 Dagplejen 4% 62% 14% 357 Handicapinstitution eller lignende 9% 21% 50% 4% 17% 48 Sygehus (somatisk) 5% 12% 50% 23% 204 Behandlingspsykiatrien 9% 29% 36% 23% 4% 52 Socialpsykiatrien 1% 16% 55% 17% 11% 92 Andet 4% 13% 57% 18% 8% 211 Jeg er ikke i arbejde for tiden 6% 14% 38% 37% 5% 70 I alt 4% 13% 55% 19% 9% Antal svar: /g:\analysesektionen\spørgeskemaundersøgelser\medlemspuls jan10 om ti bud på velfærd\foreløbig afrapportering.doc/eskh 18

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde

Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOAs lederpanel om udviklingen på deres ledelsesområde FOA har i perioden 1.-13. marts 2011 gennemført en undersøgelse om besparelser, ledelsesstruktur

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp

Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA Kampagne og Analyse 19. maj 2010 Det siger dagplejerne og pædagogmedhjælperne om førstehjælp FOA har i perioden 4.-10. maj 2010 gennemført en undersøgelse om førstehjælp og andre emner via forbundets

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen 7. november 2014 Velfærdsteknologi FOA har i perioden den 11. til 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen om velfærdsteknologi. Spørgsmålene blev

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Krænkende adfærd overfor borgere

Krænkende adfærd overfor borgere 13. marts 2014 Krænkende adfærd overfor borgere FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om krænkende adfærd overfor borgere. Svarprocenten

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi 3. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi FOA har i perioden 7.-23. oktober 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om brug af velfærdsteknologi

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere