For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser."

Transkript

1 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet blev dog ikke inviteret til undersøgelsen. Undersøgelsen var en del af en større undersøgelse, hvor svarprocenten samlet set var 59. Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: En tredjedel af medlemmerne holdt ingen pauser, udover deres eventuelle spisepause, på deres seneste arbejdsdag/vagt. Generelt ses en tendens til, at medlemmerne i Pædagogisk Sektor som i denne undersøgelse især er ansatte på daginstitutioner og i SFO er - holder færrest pauser. Halvdelen af medlemmerne i Pædagogisk Sektor holdt ingen pauser udover deres eventuelle spisepause på deres seneste arbejdsdag. Medlemmer, der ikke holder pauser, er oftere stressede. 4 ud af 10 af de medlemmer, der ikke holdt pauser på deres seneste arbejdsdag, har altid eller ofte følt sig stresset inden for de seneste 2 uger. Det samme gælder kun for 1 ud af 10 af de medlemmer, der samlet set holdt mindre pauser i over 20 minutter på deres seneste arbejdsdag. For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. Den ene halvdel af medlemmerne er enige i, og den anden halvdel er uenige i, at de har tilstrækkelig mulighed for at holde mindre pauser, mens de er på arbejde. Der er især medlemmerne i Pædagogisk Sektor og Social- og Sundhedssektoren, der er uenige i udsagnet. Andelen er medlemmer, der er enige i, at de har tilstrækkelig mulighed for at holde mindre pauser, er lavere nu end i en lignende undersøgelse fra En fjerdedel af medlemmerne har svaret, at der på deres arbejdsplads er retningslinjer for afholdelse af mindre pauser. Halvdelen af medlemmerne i undersøgelsen har betalt frokost- eller spisepause på alle deres arbejdsdage. 17 procent har betalt spisepause på vagter over et vist timetal, og 18 procent har betalt spisepause, men spiser med børnene/borgerne. 1 ud af 10 har ikke ret til betalt spisepause. 3 ud af 10 blev afbrudt af arbejde i alle deres seneste 5 frokost- eller spisepauser. Det er især medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren, som bliver afbrudt i deres frokost- eller spisepauser. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse

2 Pauser 2 3 ud af 4 af FOAs medlemmer arbejder 6-8 timer på en typisk arbejdsdag Figur 1 Hvor mange timer varer en typisk arbejdsdag eller vagt for dig? 0% 25% 50% 75% 100% Op til og med 4 timer Over 4 og op til og med 6 timer 1% 6% Over 6 og op til og med 8 timer 75% Mere end 8 timer Mine arbejdsdage varierer meget Ved ikke/ikke relevant 9% 8% 1% Antal svar: Det fremgår af figur 1, at 3 ud af 4 (75 %) arbejder mellem 6 og 8 timer på en typisk arbejdsdag. Derudover svarer 1 ud af 10 (9 %) at de arbejder mere end 8 timer. Kun 7 procent svarer, at deres arbejdsdag typisk varer 6 timer eller mindre.

3 Pauser 3 En tredjedel holdt ingen pauser på deres sidste arbejdsdag Figur 2 Tænk på din seneste arbejdsdag eller vagt. Hvor lang tid holdt du samlet set pause, når du ser bort fra din eventuelle spisepause? 14% 2% 34% Jeg holdt ingen pauser Jeg holdt i alt 1-10 minutters pause 23% Jeg holdt i alt minutters pause Jeg holdt i alt over 20 minutters pause 27% Husker ikke Antal svar: En tredjedel (34 %) af medlemmerne holdt på deres seneste arbejdsdag ingen pauser bort set fra deres eventuelle spisepause. 27 procent holdt 1-10 minutters pause, 23 procent minutters pause, og 14 procent holdt i alt over 20 minutters pause. Et medlem beskriver i de afsluttende kommentarer, at det ikke er muligt at holde pauser: På min arbejdsplads har vi ikke som sådan pauser. Det hedder sig, at vi må holde 29 minutters pause, men dette sker ikke. Vi spiser vores mad sammen med beboere på hjemmet. Vi har intet sted, hvor vi kan trække os tilbage, hvor der ikke er beboere. Social- og sundhedshjælper ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter

4 Pauser 4 Medlemmerne i Pædagogisk Sektor holder færrest pauser Figur 3 Tænk på din seneste arbejdsdag eller vagt. Hvor lang tid holdt du samlet set pause, når du ser bort fra din eventuelle spisepause? Krydset med sektor Teknik- og Servicesektoren 13% 23% 32% 27% 4% Social- og Sundhedssektoren 34% 29% 23% 13% 3% Pædagogisk Sektor 50% 19% 17% 13% 2% Kost- og Servicesektoren 19% 31% 32% 18% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jeg holdt ingen pauser Jeg holdt i alt 1-10 minutters pause Jeg holdt i alt minutters pause Jeg holdt i alt over 20 minutters pause Husker ikke Antal svar: Teknik- og Servicesektoren: 90 Social- og Sundhedssektoren: Pædagogisk Sektor: 289 (dagplejere blev ikke stillet spørgsmålene om pauser). Kost- og Servicesektoren: 124 Tallene i figuren er forbundet med usikkerheder mellem 0,9 og 9,7 procent. Størst er usikkerhederne i Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren. Ovenfor er spørgsmålet om pauser fra figur 2 krydset med sektor. Det fremgår umiddelbart, at medlemmerne i Pædagogisk Sektor er dem, der holder mindst pause. Halvdelen (50 %) af medlemmerne i Pædagogisk Sektor holdt ingen pauser på deres seneste arbejdsdag. Til sammenligning gælder det for 34 procent af medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren, 19 procent af medlemmerne i Kost- og Servicesektoren og 13 procent af medlemmerne i Teknik- og Servicesektoren. Når den usikkerhed, svarene er forbundet med, tages i betragtning, viser det sig, at de eneste forskelle mellem Pædagogisk Sektor og Social- og Sundhedssektoren, der er signifikante, er svarene i kategorierne Jeg holdt ingen pauser og Jeg holdt 1-10 minutters pause. I samme kategorier svarer medlemmerne i disse to sektorer signifikant forskelligt fra medlemmerne i Kost- og Servicesektoren samt Teknik- og Servicesektoren. Svarene fra de to sidstnævnte sektorer er der ikke en statistisk sikker forskel på.

5 Pauser 5 Flere beskriver, at det er svært at finde tid til at holde pauser: Når man kun er 2 personer til at passe vuggestuebørn på en småbørnsstue, er det umuligt at gå fra for at holde en pause. Pædagogmedhjælper ansat i en daginstitution eller SFO Arbejdet tillader aldrig pauser. Social- og sundhedshjælper ansat i hjemmeplejen Det er dog ikke den samme oplevelse fra alle medlemmerne: Hos os er det helt legalt, at vi tager en lille pause indimellem, hvis vi synes, vi lige har taget et ordentlig tag. Social- og sundhedsassistent ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Et medlem beskriver, at det ofte handler om selv at være opmærksom på at få holdt pause og ikke kun fokusere på at nå alt, hvad man har sat sig for: Manglen på pauser skyldes ikke nødvendigvis manglende vilje fra ledelsen. Oftest for mit vedkommende er det sådan, at jeg bare lige skal, og det skal jeg hele arbejdsdagen. Jeg har ikke for vane at sætte tid af til pauser. Jeg er meget fokuseret på at nå de ting, jeg har sat mig for at nå. Så der skal en ændring i min tankegang og mine prioriteter i arbejdslivet til, før jeg kommer til at holde de pauser, jeg har ret til. Jeg har dog enkelte kolleger, som er gode til at trumfe pauserne igennem. Pædagogmedhjælper ansat på specialområdet

6 Pauser 6 Et andet medlem skriver: Det at afholde pauser handler i høj grad om planlægning og prioritering - der kan selvfølgelig altid opstå akutte ting, som gør, at det ikke er muligt at holde pause. Social- og sundhedsassistent ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Medlemmer, der ikke holder pauser, er oftere stressede Figur 4 Hvor ofte har du følt dig stresset i de sidste 2 uger? Krydset med: Tænk på din seneste arbejdsdag eller vagt. Hvor lang tid holdt du samlet set pause, når du ser bort fra din eventuelle spisepause? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jeg holdt ingen pauser 6% 34% 34% 18% 7% 1% Jeg holdt i alt 1-10 minutters pause 3% 24% 46% 21% 6% 0% Jeg holdt i alt minutters pause 2% 16% 42% 29% 10% 1% Jeg holdt i alt over 20 minutters pause 0% 9% 33% 35% 22% 0% Husker ikke 3% 10% 39% 21% 13% 15% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Ved ikke Antal svar: Tallene i figuren er forbundet med usikkerheder mellem 0,6 og 6,2 procent. I kategorien Husker ikke er der usikkerheder op til 15,3. Der ses i figur 4 ovenfor en tendens til, at medlemmer, der har svaret, at de ikke holdt nogen pauser på deres seneste arbejdsdag, oftere har følt sig stresset i de sidste to uger. 4 ud af 10 (40 %) af de medlemmer, der ikke holdt pauser på deres seneste arbejdsdag, har altid eller ofte følt sig stresset inden for de seneste 2 uger. 6 procent, har følt sig stresset Altid, en tredjedel (34 %) svarer Ofte, og en

7 Pauser 7 anden tredjedel (34 %) svarer Sommetider. Kun 18 procent svarer, at de sjældent har følt sig stresset i de sidste 2 uger, mens 7 procent svarer Aldrig. Derimod er der stort set ingen af de medlemmer, der samlet set holdt over 20 minutters pause på deres seneste arbejdsdag, der svarer, at de har følt sig stresset hele tiden de seneste 2 uger. 1 ud af 10 (9 %) svarer Ofte, og en tredjedel (33 %) svarer Sommetider. Derudover svarer en tredjedel (35 %), at de sjældent har følt sig stresset de sidste 2 uger, og 22 procent svarer Aldrig. Tallene i figuren er forbundet med usikkerhed, men viser alligevel en tendens mod, at færre pauser kan give mere stress. Flere medlemmer beskriver sammenhængen mellem manglende pauser og stres: Pause er også arbejde, for dermed undgår man stress, forglemmelser og misforståelser. At kroppen er opmærksom på arbejdsstillinger/slidtage forebygger dermed stress og misforståelse og øger samarbejdsevnen, som øger opgaveløsning og evnen til at se, hvor vi kan hjælpe hinanden. Så pause er godt givet ud for arbejdsgiveren, for det giver jo alt det, de skal bruge fra os, som ikke er skrevet ned. Social- og sundhedsassistent ansat på laboratorie I takt med at der skal spares personaler, bliver vi mere stressede. Det fører til mange sygedage, og derfor står vi flere gange alene med børnene. Det kommer igen til at betyde, at det er svært at få pause. Pædagogisk assistent ansat i en daginstitution eller SFO De fleste har svært ved at undgå stress, fordi de ikke passer på sig selv. Jeg tager de pauser, jeg har brug for - smilet og glæden bagved skal vedligeholdes. Teknisk servicemedarbejder, svømmebadsassistent ansat i en svømmehal

8 Pauser 8 En fjerdedel har dagligt ikke mulighed for at holde mindre pauser Figur 5 Hvor ofte sker det, at du slet ikke har mulighed for at holde mindre pauser i løbet af en arbejdsdag? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Dagligt Én eller flere gange om ugen 24% 29% Én eller flere gange om måneden Sjældnere end en gang om måneden Aldrig Ved ikke/ikke relevant 15% 18% 11% 3% Antal svar: En fjerdedel (24 %) svarer, at det dagligt sker, at de slet ikke har mulighed for at holde mindre pauser i løbet af en arbejdsdag. 3 ud af 10 (29 %) har ikke mulighed for at holde mindre pauser én eller flere gange om ugen, og 15 procent svarer Én eller flere gange om måneden. 18 procent svarer, at det er sjældnere end en gang om måneden, og 11 procent oplever aldrig, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. Mange medlemmer beskriver i de afsluttende kommentarer, at de ikke oplever at have tid og mulighed for at holde pauser. Hvis jeg skal holde småpauser, så når jeg ikke mit arbejde. Social- og sundhedsassistent ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter

9 Pauser 9 Da vi selv skal planlægge dagens opgaver, og da vi har med mennesker at gøre, kan det ikke altid blive til de minutters formiddagspause, som vi har aftalt, at vi selv finder tid til. Vores ansvarsfølelse overfor at holde tiden med borgerne eller borgernes utidighed, i forhold til at komme og efterspørge vores støtte udenfor aftalt tid, kommer altså i virkeligheden til at afgøre, om vi får den pause eller ej. Social- og sundhedsassistent ansat i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud eller lignende Jeg har rigtig svært ved at se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre at holde små pauser i løbet af dagen, når man som jeg er ansat i en daginstitution. Det ville dog være rigtig dejligt at kunne gå til en 5-10 minutters pause. Der er ofte meget larm grundet de stadig større grupper og nedskæringer i personaletimer. Pædagogisk assistent ansat i en daginstitution eller SFO Nogle medlemmer oplever ikke, at der i virkeligheden er det store behov for pauser. Et medlem beskriver eksempelvis: Jeg har ikke det store behov for pauser, hvor jeg kan gå helt fra, da jeg godt kan slappe lidt af ved eventuelt at sætte mig med et enkelt barn eller gå en tur med et par stykker. Pædagogmedhjælper ansat i en daginstitution eller SFO

10 Pauser 10 3 ud af 10 har ikke tilstrækkelig mulighed for at holde mindre pauser Figur 6 Hvor enig eller uenig er du i det følgende udsagn? Jeg har tilstrækkelig mulighed for at holde mindre pauser, mens jeg er på arbejde. 30% 2% 19% Helt enig Delvist enig Delvist uenig 20% 30% Helt uenig Ved ikke Antal svar: Medlemmerne er delt lige over i spørgsmålet om, hvorvidt de har tilstrækkelige muligheder for at holde mindre pauser, mens de er på arbejde. Halvdelen (49 %) af medlemmerne er således helt eller delvist enige i, at de har sådanne tilstrækkelige muligheder. Den anden halvdel (50 %) er helt eller delvist uenige heri. 3 ud af 10 (30 %) af medlemmerne er helt uenige i udsagnet, og 2 ud af 10 (20 %) er delvist uenige. Desuden er 3 ud af 10 (30 %) delvist enige, og 2 ud af 10 (19 %) er helt enige i, at de har tilstrækkelig mulighed for at holde mindre pauser, mens de er på arbejde. Savner meget en lille pause på vagterne under 6 timer. Det virker helt urimeligt, at man f.eks. først har frokostpause ved arbejdstids ophør kl Sygehjælper ansat i hjemmeplejen

11 Pauser 11 Figur 7 Hvor enig eller uenig er du i det følgende udsagn? Jeg har tilstrækkelig mulighed for at holde mindre pauser, mens jeg er på arbejde. Krydset med sektor Teknik- og Servicesektoren 38% 31% 17% 13% 1% Social- og Sundhedssektoren 17% 29% 22% 31% 1% Pædagogisk Sektor 16% 27% 17% 38% 2% Kost- og Servicesektoren 31% 45% 10% 10% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Teknik- og Servicesektoren: 77 Social- og Sundhedssektoren: Pædagogisk Sektor: 269 (dagplejere blev ikke stillet spørgsmålene om pauser) Kost- og Servicesektoren: 109 Tallene i figuren er forbundet med usikkerheder mellem 0,6 og 10,8 procent. Størst er usikkerhederne i Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren. Af figur 7 fremgår det, at færre af medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren og Pædagogisk Sektor er enige i, at de har tilstrækkelig mulighed for at holde mindre pauser, mens de er på arbejde, sammenlignet med de to øvrige sektorer. 17 procent af medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren og 16 procent af medlemmerne i Pædagogisk Sektor er helt enige i udsagnet. Dette gælder for henholdsvis 38 procent og 31 procent af medlemmerne i Teknik- og Servicesektoren og Kost- og Servicesektoren. Tallene i figuren er forbundet med usikkerhed. Forskellene mellem Social- og Sundhedssektoren og Pædagogisk Sektor er ikke signifikante, men der er signifikant færre fra disse to sektorer, sammenlignet med Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren, der er helt enige i udsagnet.

12 Pauser 12 Spørgsmålet blev også stillet i en lignende undersøgelse i oktober Ved sammenligning med denne undersøgelse ses en tendens til, at flere medlemmer i dag oplever, at de ikke har tilstrækkelig mulighed for at holde mindre pauser, mens de er på arbejde: Figur 8 Hvor enig eller uenig er du i det følgende udsagn? Jeg har tilstrækkelig mulighed for at holde mindre pauser, mens jeg er på arbejde. Sammenligning med 2012-undersøgelse 0% 20% 40% 60% 80% 100% % 34% 18% 19% 2% % 30% 20% 30% 2% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: 2012: : I 2012 var 61 procent helt eller delvist enige i udsagnet det gælder kun 49 procent i dag. Dette ses i figur 8 ovenfor. Desuden ses, at både andelen af helt enige og andelen af delvist enige er faldet fra 2012 til nu. I den seneste undersøgelse har 50 procent erklæret sig uenige i udsagnet denne andel var 37 procent i Det er især andelen af helt uenige, der er steget (fra 19 procent i 2012 til 30 procent i 2014). 1 Undersøgelsen findes på FOAs hjemmeside under medlemsundersøgelser: file:///c:/users/iscj/downloads/notat%20om%20pauser4pdf.pdf

13 Pauser 13 En fjerdedel af medlemmerne har retningslinjer for afholdelse af mindre pauser Figur 9 Har I på din arbejdsplads retningslinjer (mundtlige eller skriftlige) for afholdelse af mindre pauser i løbet af arbejdstiden? 20% 24% Ja Nej Ved ikke 56% Antal svar: En fjerdedel (24 %) svarer, at de på deres arbejdsplads har retningslinjer (mundtlige eller skriftlige) for afholdelse af mindre pauser i løbet af arbejdstiden. 56 procent svarer, at de ikke har, og 20 procent ved det ikke. Flere medlemmer beskriver, at de laver aftaler angående afholdelse af pauser: Jeg har fået lavet en aftale med min chef om, at jeg skal have 15 minutter pause hver dag. Social- og sundhedshjælper ansat i hjemmeplejen Som nattevagt har vi skriftlig en aftale om, at vi må powernappe i 20 minutter på skift, hvis der er mulighed for det. Sygehjælper ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter

14 Pauser 14 Halvdelen af medlemmerne har betalt frokost- eller spisepause Figur 10 Har du ret til en betalt frokost- eller spisepause i løbet af din arbejdsdag? 9% 5% Ja, på alle mine arbejdsdage/vagter 18% 50% Ja, men kun på arbejdsdage/vagter over et vist timeantal Ja, men jeg spiser sammen med borgerne/børnene 17% Nej, jeg har aldrig ret til betalte frokost/spisepauser Ved ikke Antal svar: Halvdelen (50 %) svarer, at de har ret til betalt frokost- eller spisepause på alle deres arbejdsdage/vagter. 17 procent svarer, at det kun gælder arbejdsdage/vagter over et vist timetal, og 18 procent svarer Ja, men jeg spiser sammen med borgerne/børnene. 9 procent af medlemmerne har ikke ret til betalt frokost- eller spisepause, og 5 procent ved det ikke. Mange medlemmer beskriver i de afsluttende kommentarer, at de holder deres pauser sammen med borgerne: Selvom jeg har ret til spisepause væk fra beboerne, sker det aldrig. Alle pauser holdes sammen med beboere. Det vil sige, hvor jeg rejser mig mange gange og hjælper og servicere. Et måltid på arbejde indtages aldrig i ro og fred. Social- og sundhedsassistent ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter

15 Pauser 15 Jeg arbejder på et plejecenter kun for beboere med demens eller demenslignende symptomer. Vi har åbent kontor i fællesstuen sammen med beboerne, og det er her, vores eventuelle pause kunne foregå med beboerne og øvrige kollegaer omkring en. Vi får samtidig betalt et pædagogisk måltid sammen med beboerne, derfor foregår små pauser sammen med beboerne. Social- og sundhedshjælper ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter En spisepause sammen med borgerne giver dig ikke lov til at koble af. At arbejde med misbrugere og psykisk syge tærer på det psykiske, hvor du bare kunne have brug for 5 til 10 minutter, hvor man bare var sig selv uden at tænke arbejde. Men på grund af normering er du på hele tiden, og dokumenterer man, så er det ofte med en borger på sidelinjen, da de ofte er urolige, især i aftenvagten. Social- og sundhedsassistent ansat i institution for psykiatri/misbrug Der er dog også medlemmer, der ser mere positivt på spisepausen sammen med borgere. Et medlem beskriver eksempelvis: Pædagogiske måltider sammen med beboerne. Rigtig hyggeligt og med mulighed for en god snak. Det er en del af arbejdet, og jeg har ikke behov for at trække mig tilbage og holde alene-pause. Social og sundhedshjælper ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter

16 Pauser 16 Flere medlemmer oplever, at det er problematisk, at de kun har ret til pause på arbejdsdage over et vist antal timer: Det burde være muligt at holde pause, selvom man kun er på arbejde i 6 timer. Social- og sundhedshjælper ansat i hjemmeplejen På min arbejdsplads har vi kun krav på en pause, hvis vi er på arbejde i 8 timer. Den pause (spisepause) bruger vi på at dokumentere alle de ting, vi ellers ikke kan nå. Vi sidder så og spiser madpakken ved computeren. Samtidig er der så kald fra borgerne, som skal passes. Ofte er der ikke tid til den pause, selv om vi har krav på den. Social- og sundhedshjælper ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter 3 ud af 10 blev afbrudt af arbejde i alle deres seneste 5 frokost- eller spisepauser Figur 11 Prøv at tænke tilbage på de sidste 5 frokost- eller spisepauser, som du har holdt. Hvor mange af dine pauser blev afbrudt pga. arbejde? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Alle 5 pauser 30% 4 pauser 9% 3 pauser 2 pauser 1 pause Ingen af de 5 pauser blev afbrudt Ved ikke 16% 12% 11% 18% 4% Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har ret til betalt frokost- eller spisepause på alle eller nogle af deres arbejdsdage.

17 Pauser 17 3 ud af 10 (30 %) af medlemmerne svarer, at de blev afbrudt på grund af arbejde i alle deres 5 seneste frokost- eller spisepauser. 9 procent blev afbrudt i 4 af pauserne, 16 procent svarer 3, 12 procent svarer 2, og 11 procent svarer 1 af pauserne. 18 procent af medlemmerne blev ikke afbrudt af arbejde i nogen af deres seneste 5 pauser. Et medlem beskriver: Selv når vi holder pauser, har vi ansvaret for det eller de børn, som vi har tildelt, så det er ikke pause uden eventuelle forstyrrelser. Social- og sundhedsassistent ansat på specialområdet Det er desuden undersøgt, om der er forskelle i svarene mellem de fire sektorer. Forskellene fremgår af figur 12 på næste side:

18 Pauser 18 Figur 12 Prøv at tænke tilbage på de sidste 5 frokost- eller spisepauser, som du har holdt. Hvor mange af dine pauser blev afbrudt pga. arbejde? Krydset med sektor Teknik- og Servicesektoren 15% 17% 15% 12% 20% 17% 5% Social- og Sundhedssektoren 36% 10% 16% 12% 9% 14% 4% Pædagogisk Sektor 16% 7% 13% 15% 14% 30% 7% Kost- og Servicesektoren 16% 8% 15% 11% 11% 37% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alle 5 pauser 4 pauser 3 pauser 2 pauser 1 pause Ingen af de 5 pauser blev afbrudt Ved ikke Antal svar: Teknik- og Servicesektoren: 60 Social- og Sundhedssektoren: 794 Pædagogisk Sektor: 186 (dagplejere blev ikke stillet spørgsmålene om pauser) Kost- og Servicesektoren: 75 Tallene i figuren er forbundet med usikkerheder mellem 1,4 og 10,9 procent. Størst er usikkerhederne for Teknik- og Servicesektoren og Kost- og Servicesektoren. Ud fra figur 12 ses det, at medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren i højere grad oplever at blive afbrudt i deres spisepauser sammenlignet med medlemmer i de øvrige sektorer. 36 procent af medlemmerne i Social- og Sundhedssektoren blev afbrudt i alle deres 5 seneste frokost- eller spisepauser. Det gælder kun for henholdsvis 15 eller 16 procent i de øvrige sektorer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at forskellene kun er signifikante for Social- og Sundhedssektoren sammenlignet med øvrige sektorer i kategorien Alle 5 pauser og Social- og Sundhedssektoren sammenlignet med Teknik- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor i kategorien Ingen af de 5 pauser blev afbrudt. De øvrige forskelle i figuren er ikke signifikante. Medlemmerne beskriver i de afsluttende kommentarer, at de ofte bliver afbrudt i deres pauser på grund af arbejde:

19 Pauser 19 Da jeg arbejder i hjemmeplejen om natten, kan man ikke betragte den tid, hvor der ikke er nødkald, for pauser, da jeg står til rådighed og skal rykke ud med det samme ved nødkald. Plejehjemsassistent ansat i hjemmeplejen I den stilling, jeg er i, må man regne med afbrudte pauser, hvilket er okay, så længe man har betalt pause. Erhvervsuddannet serviceassistent ansat på et hospital/sygehus Jeg har pauser, men alligevel ikke da jeg er nattevagt alene og stort set altid bliver afbrudt, når jeg spiser. Social- og sundhedsassistent ansat på et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Et medlem beskriver, at det er vigtigt at have uforstyrrede spisepauser: Spisepausen er et frirum, hvor du mødes med dine kollegaer, og hvor det er vigtigt, at man ikke forstyrres hele tiden. Social- og sundhedshjælper ansat i hjemmeplejen

20 Pauser 20 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden 11. til 22. september Der blev udsendt én påmindelse i perioden. Indsamlingsmetode Spørgeskemaet er udsendt via til FOAs medlemspanel. Målgruppen erhvervsaktive medlemmer i medlemspanelet deltog i den del af undersøgelsen, som omtales i dette notat. Dagplejerne blev ikke inviteret. Fra Pædagogisk Sektor var det derfor blandt andet pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske konsulenter og dagplejepædagoger, der blev inviteret til undersøgelsen. Antal besvarelser og svarprocent Spørgeskemaet blev sendt til medlemmer. 97 mailadresser var uvirksomme medlemmer besvarede spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 59. Vægtning af data Der er ikke anvendt vægtning. Signifikans Signifikans og usikkerhed fremgår ved de enkelte figurer.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forældresamarbejde. 4. november 2014

Forældresamarbejde. 4. november 2014 4. november 2014 Forældresamarbejde FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september gennemført en undersøgelse om forældresamarbejde blandt 376 medlemmer ansat i daginstitutioner, SFO er og i dagplejen.

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Notat om tilbagetrækning

Notat om tilbagetrækning 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere