Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet."

Transkript

1 Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen - Hæver værdien - Aktiverer manuel defineringsfunktion. DOWN Blader gennem menupunkterne Sænker værdien Programmeres efter parameter FNC Afslut-funktion Programmeres efter parameter SET Adgang til setpunktværdien Adgang til menuerne Bekræfter kommandoer Viser alarm (hvis installeret) Ved opstart udfører instrumentet en lampetest. Display samt lysediode vil i løbet af nogle få sekunder blinke for at kontrollere om instrumentet er intakt til at fungere korrekt. Instrumentet har 2 hovedmenuer: Maskinstatus og Programmering. ADGANG OG BRUG AF MENUER De to menuer får man adgang til ved enten at taste og hurtigt slippe set -tasten ( Maskinstatus -menu) eller ved at holde set -tasten nede i mere end 5 sekunder ( Programmering -menu). For at se indholdet af hver mappe, der er indikeret på displayet, taster man set en gang. Herefter kan man blade gennem indholdet af hver mappe, ændre det eller bruge dets funktioner. Hvis der går mere end 15 sekunder uden at tasterne er berørt eller hvis man trykker på fnc-tasten en gang, bekræftes den seneste værdi på displayet og man returnerer til det forrige billede. MASKINSTATUS For at få adgang til maskinstatus trykkes og slippes hurtigt igen på set -tasten. Hvis der ikke er alarm på vil overskriften set fremkomme. Ved at blade på UP eller DOWN kan man blade gennem de andre mapper i menuen: Pb1: Værdi på føler 1 Pb2: Værdi på føler 2 Set: Indtastning af setpunktværdi Indtastning af setpunktværdi Gå ind på maskinstatus ved hurtigt tryk set -tasten. Mappen set" vises på displayet. For at komme frem til setpunktværdien tastes endnu en gang på set. Værdien vises på displayet. For at ændre setpunktværdien, bruges UP eller DOWN -tasten inden 15 sekunder. Hvis parameteret LOC=y kan setpunktet ikke ændres. Air-Con Danmark A/S Side 1 af 6

2 Alarm Hvis instrumentet er indkøbt med alarm, vil man i maskinstatus -menuen kunne se mappen AL (se endvidere punktet Diagnose). Status på følere Tryk på SET -tasten, og når mappen for den ønskede føler fremkommer, vil værdien for denne føler blive vist. PROGRAMMERING For at komme ind i programmeringsmenuen, holdes set -knappen nede i mere end 5 sekunder. Tast nu adgangskode (parameter PA1 ), hvis krævet, og overskriften på den første mappe følger. Ved at bruge UP eller DOWN -tasten kommer man gennem de andre mapper. Man kommer ind i mappen ved et tryk på set -tasten. Herefter vises de første mulige parametre. Brug UP eller DOWN -tasterne. Ønsker man at ændre parametrene tryk og slip set -tasten, hvorefter den ønskede værdi kan vælges ved at bruge UP eller DOWN -tasterne og bekræfte ved endnu en gang at trykke på set for derefter at gå til næste parameter. ADGANGSKODE (PASSWORD) Adgangskoden giver adgang til programmeringsparametrene. På standard-indstillingen kræves der ikke adgangskode. For at få mulighed for det, skal man i programmeringsmenuen gå ind i mappen dis. Hvis adgangskoden er sat til kan man se det, når man skal ind i programmeringsmenuen. MANUEL AKTIVERING AF AFRIMNINGSPROCEDURE Manuel aktivering af afrimningsprocedure udføres ved at holde UP -tasten nede i 5 sekunder. Hvis afrimningsbetingelserne ikke er tilstede (for eksempel er fordampnings-føler-temperaturen er højere end afrimnings-stop-temperaturen), vil displayet blinke 3 gange, for at indikere at processen ikke vil blive udført. COPY CARD Copy Card (kopikort) er tilbehør og tilsluttes TTL serieporten, som betyder at man på en hurtig måde kan programmere parametrene. Dette foregår således: Format Det anbefales, at benytte denne kommando, som tillader at kopikortet formateres, når det er første gang, det bruges. Advarsel: Hvis der er programmeret parametre ind på kopikortet, og man bruger Fr slettes dataene. Denne operation kan ikke annulleres. Upload Denne operation overfører de fastsatte programmeringsparametre fra instrumentet ud på kortet. Download Denne operation henter parametrene fra kopikortet ned til instrumentet. Operationen udføres ved at gå ind i mappen FPr og vælge, afhængig af ønske, UL, dl eller Fr ; operationen bekræftes ved et tryk på set - knappen. Hvis operationen er lykkedes, vil et y blive displayet, hvorimod hvis den mislykkedes vil et n fremkomme. LED Position Funktion Status Kompressor eller relæ 1 ON når kompressoren er startet; blinker hvis der er forsinkelse, beskyttelse eller aktivering er blokeret. Afrimning ON når den afrimer; blinker hvis den skal aktiveres manuelt (( )) Alarm ON når alarmen er aktiveret; blinker hvis alarmen er lydløs Ventilator On når ventilatoren er aktiveret Air-Con Danmark A/S Side 2 af 6

3 FASTLÅSNING af TASTATUR Der er mulighed for at fastlåse tasterne, ved at programmere LOC parameter (se mappe med dis ). Selvom tastaturet er låst, kan man stadig komme ind i programmeringsmenuen ved at trykke på set - knappen. Setpunkterne kan også ses. DIAGNOSE Alarmen er altid signalleret ved en brummer (hvis tilstede) og vises med lys på displayet med ikonen (( )) Alarmsignalet kan skyldes følgende: E1 Fejl i termostatføleren (føler 1) E2 Fejl i fordamperføleren (føler 2) Andre alarmsignaler vises ikke på instrumentets display, men i maskinstatusmenuen i mappen AL. Signaler for max. og min. kan ses i denne mappe med overskriften AH1 eller AL1. Regulering af max. og min. temperaturalarm henviser til termostatføleren. Temperaturgrænserne er defineret ved parametrene HAL (max. alarm) og LAL (min. alarm). DISPLAY ALARM AH1 Høj temperaturalarm (for termostatføler benævnt føler 1) AL1 Lav temperaturalarm (for termostatføler benævnt føler 1) For at slå alarmen fra trykkes på en vilkårlig tast. Alarmen opererer udfra Setpunktet og tolkes som afstanden til denne. MONTERING Instrumentet er designet til panelmontering. Det indsættes i et hul på 29x71 mm og fastgøres ved hjælp af de medleverede beslag. Det frarådes at montere instrumentet i meget fugtige og/eller beskidte omgivelser. Ventiler stedet tæt ved instrumentet for afkøling af instrumentet. ELEKTRISK FORBINDELSE OBS! Maskinen skal altid være slukket, når der arbejdes med el-installationer. Instrumentet er forsynet med en klemrække for ledningstværsnit på Ø2,5 mm² (kun en ledning pr. terminal for strømtilslutning). Se instrumentets etiket med den korrekte spænding. Udgangsrelæerne er potentialefri. Max. spænding må ikke overskrides. I tilfælde af højere belastninger, bruges en passende kontaktor. Det sikres, at spændingen er i overensstemmelse med den der står på instrumentet. I 12V versionen skal strømtilførselen ske gennem en sikkerhedstransformer der er beskyttet gennem en træg 250 ma sikring. Følere har ingen polaritet og kan forlænges ved brug af et almindeligt toleddet kabel (vær opmærksom på at forlængelsen af følerne påvirker instrumentets EMC elektromagnetiske kompatibilitet vær ekstra opmærksom på trækning af elkabler). Følerkabler, strømforsyningskabler, TTL seriekabler skal holdes i behørig afstand fra andre strømledende kabler. BETINGELSER VED BRUG TILLADT BRUG Af sikkerhedsgrunde skal instrumentet monteres og bruges i henhold til den medleverede brugermanual, og især under normale betingelser, må der ikke være adgang til farlige strømledende dele. Instrumentet skal være passende beskyttet mod vand og støv og der må kun være adgang ved brug af rette værktøjer (bortset fra fronten). Air-Con Danmark A/S Side 3 af 6

4 Instrumentet er ideelt til brug på husholdningsartikler og/eller lignende nedkølingsudstyr og er blevet testet i henhold til regelsæt for Europæiske referencestandarder på sikkerhed. Det klassificeres som følger: I henhold til fabrikation; som et automatisk elektronisk instrument der skal indføres ved en uafhængig installation. I henhold til automatisk driftsegenskaber; som et 1 B-type kontrolenhed Som et Klasse A instrument i henhold til softwarens kategori og struktur IKKE TILLADT BRUG Enhver brug udover det tilladte er pr. definition forbudt. Det skal bemærkes, at de medleverede relækontaktorer er af den praktiske slags og kan derfor være årsag til fejl. Sikkerhedskomponenter der kræves i produktstandarder eller ved brug af sund fornuft skal monteres eksternt. ANSVAR OG SEKUNDÆRE RISICI Air-Con Danmark A/S er ikke ansvarlig for nogen form for skade påført instrumentet som følge af: Montering/brug udover det beskrevne og, især, den der ikke opfylder sikkerhedsforskrifter i regulativer og/eller beskrevet heri. Brug på terminaler, der ikke garanterer behørig beskyttelse mod elektriske kortslutninger, vand eller støv på montagestedet. Brug på terminaler, der tillader adgang til farlige dele uden brug af det rette værktøj. Brug uden hjælp fra ekspert eller ændring af instrumentet. Montering/brug på terminaler der ikke overholder den gældende lovgivning. ANSVARSFRALÆGGELSE Denne manual og dens indhold forbliver i Air-Con Danmark A/S ejerskab og må ikke genoptrykkes eller videredistribueres uden tilladelse. Air-Con Danmark A/S fralægger sig ansvaret fra enhver brug af manualen, selvom der er blevet foretaget en nøje bearbejdning af denne. Desuden forbeholder Air-Con Danmark A/S sig retten til at foretage ændringer og forbedringer uden at gøre opmærksom på dette. TEKNISKE DATA Beskyttelse frontpanel : IP65 Hus : Plastik af resintypen PC+ABS UL94 V-0; Display i polykarbonat; Knapper i termoplastisk resinmateriale. Dimensioner : Frontpanel 74x32 mm, dybde 60 mm Installation : på panelet med en boreskabelon på 71x29 mm (+0,2/-0,1 mm). Driftstemperatur : C Lagringstemperatur : C Omgivende driftsfugtighed : 10 90% RH (ikke kondensering) Omgivende lagringsfugtighed : 10 90% RH (ikke kondensering) Visuelt område : (NTC); (PTC) C uden decimaler (kan vælges via parameter) til 3 tal samt ½ + tegn. Analog input : 2 PTC eller NTC indgange (programmeres via parametre) Seriebrug : TTL for tilslutning til Copy Card eller Televis systemet. Digitale udgange : 3 relækontakter; Første kontakt SPDT 8(3)A 250V~; Anden kontakt SPST 8(3)A 250V~; Tredje kontakt SPST 5(2)A 250V~. Måleområde : Fra -50 til 140 C Nøjagtighed : 0,5% bedre end skala +1 tal Opløsning : 1 eller 0,1 C Spænding : 3VA Strømtilslutning : 12V~/- eller 230V~ Advarsel : Check strømtilslutningen, der er beskrevet på instrumentets label; for relæ og strømtilslutnings kapaciteter, kontaktes Air-Con Danmark A/S. Air-Con Danmark A/S Side 4 af 6

5 Parameter Beskrivelse Indstillingsområde Fabriksindstilling Nuværende indstilling* Niveau** Kompressorregulering (mappe med overskriften CP ) dif Temperaturdifferens for kompressorens start og stop. 0, ,0 1 C/ F Kompressoren stopper, når den når setpunktværdien (som indikeret på tilpasningsføleren) og genstarter når temperaturen når setpunktværdien + vædien for differensen. OBS: Værdien nul kan ikke bruges HSE Højeste setpunkt. Maksimum tilladelige setpunktværdi LSE ,0 1 C/ F LSE Mindste setpunkt. Minimum tilladelige setpunktværdi -55 HSE -50,0 1 C/ F Kompressorbeskyttelse (mappe med overskriften CP ) Ont On time. Kompressoraktiveringstid i tilfælde af defekt føler. Hvis den sættes til 1 og Oft til 0 er kompressoren tændt hele tiden, mens ved Oft >0 vil den fungere i en forudbestemt periode. U.M min Oft Off time. Kompressoren er ude af drift p.g.a. defekt føler min Hvis den sættes til 1 og Ont til 0 er kompressoren afbrudt hele tiden, mens ved Ont >0 vil den fungere i en forudbestemt periode. don Delay at On. Tidsforsinkelse ved aktivering af sek kompressorrelæ efter at instrumentet er startet. dof Delay Off. Forsinkelse efter slukning; den indikerede tid skal min forløbe mellem slukning af kompressorrelæ og den efterfølgende start. dbi Forsinkelse mellem starter; den indikerede tid skal forløbe min mellem to på hinanden følgende starter af kompressoren. OdO Delay Output. Forsinkelse ved aktivering af udgangene min efter at have tændt instrumentet eller efter et strømsvigt. Afrimningsregulering (mappe med overskriften def dty defrost type. Afrimningstype 0/1/2 0 1 tegn 0 = elektrisk afrimning 1 = varmgas afrimning 2 = fri afrimning dit defrost interval time. Interval mellem start af to på hinanden timer følgende afrimninger. dct defrost Counting type. Valg af perioden for afrimningsintervaller. 0/1/2 1 1 tegn 0 = Kompressoren driftstimer (Digifrost metode) 1 = Reel tid anvendt driftstid 2 = Kompressor stop doh defrost Offset Hour. Forsinkelse ved start på afrimning fra min start af instrumentet det defrost Endurance time. Afrimningsstop; bestemmer min varigheden af afrimningen dst defrost stop temperature. Temperatur ved afrimningsstop -50, ,0 1 C/ F (bestemmes ved fordampningsføler) dpo defrost at Power On. Bestemmes hvis der ved n/y n 1 tegn instrumentets start skal være afrimning (hvis den målte temperatur via fordamperen tillader denne operation) y = ja, n = nej Ventilatorregulering (mappe med overskriften Fan ) FSt Fan Stop temperature. Temperatur for låsning af ventilator; -50,0 150,0 2,0 1 C/ F hvis værdien målt af fordamperføleren er højere end setværdien stopper ventilatoren. FAd Fan differential. Ventilatorstartdifferens (se parametre FSt 1,0 50,0 2,0 1 C/ F og Fot ) Fdt Fan delay time. Forsinkelse for aktivering af ventilator efter min afrimning. dt drainage time. Dræntid min dfd defrost Fan disable. Tillader at vælge fordamperblæserens n/y y 1 tegn udeladelse under afrimning; y = ja, n = nej FCO Fan Compressor Off. Tillader at slå låsen for kompressorventilator fra y = ventilatorerne er aktiveret (via termostat; baseret på værdien, der aflæses af afrimningsføleren (se par. FSt ) n = ventilatorerne er slået fra d.c. = duty cycle (via parametrene Fon og FoF ) n/y/d.c. y 1 tegn Air-Con Danmark A/S Side 5 af 6

6 Alarm (mappe med overskriften AL ) AFd Alarm Fan differential. Alarmdifferens 1,0 50,0 2,0 1 C/ F HAL Higher Alarm. Max. temperatur alarm. Temperaturværdi LAL 150,0 50,0 1 C/ F (med henvisning til setpunkt) hvor alarmen aktiveres, hvis værdien overskrides i opadgående retning. LAL Lower Alarm. Min. temperatur alarm. Temperaturværdi - 50,0 HAL -50,0 1 C/ F (med henvisning til setpunkt) hvor alarmen aktiveres, hvis værdien overskrides i nedadgående retning. PAO Power-on Alarm Override. Alarmens udelukkelse efter at timer instrumentet er slået til, eller efter et strømsvigt. dao defrost Alarm Override. Alarmens udelukkelse efter min afrimning tao temperature Alarm Override. Tidsforsinkelse for temperaturalarmsignal min Display (mappe med overskriften dis ) LOC (tastatur) Lock. Aflåsning af tastatur. Dog kan man gå ind i n/y n 1 tegn parameterprogrammering, og ændre parametrene samtidig med status på dette parameter for at tillade tastaturlåsning; y = ja, n = nej PA1 Password 1. Når dette parameter er slået til (værdien ikke nummer lig 0) dannes adgangsnøglen til niveauparametrene. ndt number display type. Skal der bruges decimaler; n/y y 1 tegn y = ja, n = nej CA1 Calibration 1. Første kalibrering. Positive eller negative -12,0 12,0 0 1 tegn temperaturværdier lagt til værdien aflæst af føler 1, baseret på CA parameterindstilling. CA2 Calibration 2. Anden kalibrering. Positive eller negative -12,0 12,0 0 1 tegn temperaturværdier lagt til værdien aflæst af føler 2, baseret på CA parameterindstilling. ddl defrost display Lock. Visning under afrimning 0/1/2 1 1 tegn 0 = viser temperaturen der aflæses af termostatføleren 1 = låser for aflæsning af temperaturværdien, aflæst af termostatføleren så snart den går i gang med afrimning og indtil den efterfølgende setpunktsværdi. 2 = viser overskriften def under afrimningen og indtil den efterfølgende setpunktsværdi. dro display read-out. Valg af celsius eller fahrenheit for 0/1 0 1 tegn temperaturen, aflæst af føleren. 0 = C, 1 = F Konfiguration (mappe med overskriften CnF ) H00 (1) Valg af følertype, PTC eller NTC. 0 = PTC, 1 = NTC 0/1 0 1 tegn H42 Tilstedeværelse af fordamperføler n/y y 1 tegn rel release firmware. Apparaturs version. læs parameter / / 1 / tab table of parameters. Reserveret. læs parameter / / 1 / Copy Card (mappe med overskriften Fpr ) UL Up Load. Overfører parametre fra instrument til kopikort / / 1 / dl down Load. Overfører parametre fra kopikort til instrument / / 1 / Fr Format. Sletter alle data på kopikortet NB! Ved brug af parameteret Fr (Kopikort formatering) vil dataene gå tabt permanent. Operationen kan ikke annulleres. / / 1 / (1) for 230V modeller er fabriksindstillingen 1 (NTC indgang, se etiketten på instrumentet) * Nuværende indstilling : Indføres manuelt, hvis man har valgt en anden indstilling end den fra fabrikken. ** Niveau : Denne indikerer de oplysninger, der kan ses ved brug af password El-diagram 1 Sædvanlig relæudgang 2 N.O. afrimningsrelæudgang 3 N.C. afrimningsrelæudgang 4 Kompressorrelæudgang 5 Ventilatorrelæudgang 6-7 Strømforsyning 8-9 Følerindgang Følerindgang 1 A TTL indgang for Copy Card Air-Con Danmark A/S Side 6 af 6

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder IDPLUS 961-971 - 974 DK Elektronisk styring til køleenheder INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in 28.08.01 1 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual MAGICAR M870AS Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart Bruger manual Indholdsfortegnelse 1. Vigtig information... 3 2. Introduktion... 3 3. fjernbetjening... 3 3.1. Display opå fjernbetjening...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere