Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet."

Transkript

1 Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen - Hæver værdien - Aktiverer manuel defineringsfunktion. DOWN Blader gennem menupunkterne Sænker værdien Programmeres efter parameter FNC Afslut-funktion Programmeres efter parameter SET Adgang til setpunktværdien Adgang til menuerne Bekræfter kommandoer Viser alarm (hvis installeret) Ved opstart udfører instrumentet en lampetest. Display samt lysediode vil i løbet af nogle få sekunder blinke for at kontrollere om instrumentet er intakt til at fungere korrekt. Instrumentet har 2 hovedmenuer: Maskinstatus og Programmering. ADGANG OG BRUG AF MENUER De to menuer får man adgang til ved enten at taste og hurtigt slippe set -tasten ( Maskinstatus -menu) eller ved at holde set -tasten nede i mere end 5 sekunder ( Programmering -menu). For at se indholdet af hver mappe, der er indikeret på displayet, taster man set en gang. Herefter kan man blade gennem indholdet af hver mappe, ændre det eller bruge dets funktioner. Hvis der går mere end 15 sekunder uden at tasterne er berørt eller hvis man trykker på fnc-tasten en gang, bekræftes den seneste værdi på displayet og man returnerer til det forrige billede. MASKINSTATUS For at få adgang til maskinstatus trykkes og slippes hurtigt igen på set -tasten. Hvis der ikke er alarm på vil overskriften set fremkomme. Ved at blade på UP eller DOWN kan man blade gennem de andre mapper i menuen: Pb1: Værdi på føler 1 Pb2: Værdi på føler 2 Set: Indtastning af setpunktværdi Indtastning af setpunktværdi Gå ind på maskinstatus ved hurtigt tryk set -tasten. Mappen set" vises på displayet. For at komme frem til setpunktværdien tastes endnu en gang på set. Værdien vises på displayet. For at ændre setpunktværdien, bruges UP eller DOWN -tasten inden 15 sekunder. Hvis parameteret LOC=y kan setpunktet ikke ændres. Air-Con Danmark A/S Side 1 af 6

2 Alarm Hvis instrumentet er indkøbt med alarm, vil man i maskinstatus -menuen kunne se mappen AL (se endvidere punktet Diagnose). Status på følere Tryk på SET -tasten, og når mappen for den ønskede føler fremkommer, vil værdien for denne føler blive vist. PROGRAMMERING For at komme ind i programmeringsmenuen, holdes set -knappen nede i mere end 5 sekunder. Tast nu adgangskode (parameter PA1 ), hvis krævet, og overskriften på den første mappe følger. Ved at bruge UP eller DOWN -tasten kommer man gennem de andre mapper. Man kommer ind i mappen ved et tryk på set -tasten. Herefter vises de første mulige parametre. Brug UP eller DOWN -tasterne. Ønsker man at ændre parametrene tryk og slip set -tasten, hvorefter den ønskede værdi kan vælges ved at bruge UP eller DOWN -tasterne og bekræfte ved endnu en gang at trykke på set for derefter at gå til næste parameter. ADGANGSKODE (PASSWORD) Adgangskoden giver adgang til programmeringsparametrene. På standard-indstillingen kræves der ikke adgangskode. For at få mulighed for det, skal man i programmeringsmenuen gå ind i mappen dis. Hvis adgangskoden er sat til kan man se det, når man skal ind i programmeringsmenuen. MANUEL AKTIVERING AF AFRIMNINGSPROCEDURE Manuel aktivering af afrimningsprocedure udføres ved at holde UP -tasten nede i 5 sekunder. Hvis afrimningsbetingelserne ikke er tilstede (for eksempel er fordampnings-føler-temperaturen er højere end afrimnings-stop-temperaturen), vil displayet blinke 3 gange, for at indikere at processen ikke vil blive udført. COPY CARD Copy Card (kopikort) er tilbehør og tilsluttes TTL serieporten, som betyder at man på en hurtig måde kan programmere parametrene. Dette foregår således: Format Det anbefales, at benytte denne kommando, som tillader at kopikortet formateres, når det er første gang, det bruges. Advarsel: Hvis der er programmeret parametre ind på kopikortet, og man bruger Fr slettes dataene. Denne operation kan ikke annulleres. Upload Denne operation overfører de fastsatte programmeringsparametre fra instrumentet ud på kortet. Download Denne operation henter parametrene fra kopikortet ned til instrumentet. Operationen udføres ved at gå ind i mappen FPr og vælge, afhængig af ønske, UL, dl eller Fr ; operationen bekræftes ved et tryk på set - knappen. Hvis operationen er lykkedes, vil et y blive displayet, hvorimod hvis den mislykkedes vil et n fremkomme. LED Position Funktion Status Kompressor eller relæ 1 ON når kompressoren er startet; blinker hvis der er forsinkelse, beskyttelse eller aktivering er blokeret. Afrimning ON når den afrimer; blinker hvis den skal aktiveres manuelt (( )) Alarm ON når alarmen er aktiveret; blinker hvis alarmen er lydløs Ventilator On når ventilatoren er aktiveret Air-Con Danmark A/S Side 2 af 6

3 FASTLÅSNING af TASTATUR Der er mulighed for at fastlåse tasterne, ved at programmere LOC parameter (se mappe med dis ). Selvom tastaturet er låst, kan man stadig komme ind i programmeringsmenuen ved at trykke på set - knappen. Setpunkterne kan også ses. DIAGNOSE Alarmen er altid signalleret ved en brummer (hvis tilstede) og vises med lys på displayet med ikonen (( )) Alarmsignalet kan skyldes følgende: E1 Fejl i termostatføleren (føler 1) E2 Fejl i fordamperføleren (føler 2) Andre alarmsignaler vises ikke på instrumentets display, men i maskinstatusmenuen i mappen AL. Signaler for max. og min. kan ses i denne mappe med overskriften AH1 eller AL1. Regulering af max. og min. temperaturalarm henviser til termostatføleren. Temperaturgrænserne er defineret ved parametrene HAL (max. alarm) og LAL (min. alarm). DISPLAY ALARM AH1 Høj temperaturalarm (for termostatføler benævnt føler 1) AL1 Lav temperaturalarm (for termostatføler benævnt føler 1) For at slå alarmen fra trykkes på en vilkårlig tast. Alarmen opererer udfra Setpunktet og tolkes som afstanden til denne. MONTERING Instrumentet er designet til panelmontering. Det indsættes i et hul på 29x71 mm og fastgøres ved hjælp af de medleverede beslag. Det frarådes at montere instrumentet i meget fugtige og/eller beskidte omgivelser. Ventiler stedet tæt ved instrumentet for afkøling af instrumentet. ELEKTRISK FORBINDELSE OBS! Maskinen skal altid være slukket, når der arbejdes med el-installationer. Instrumentet er forsynet med en klemrække for ledningstværsnit på Ø2,5 mm² (kun en ledning pr. terminal for strømtilslutning). Se instrumentets etiket med den korrekte spænding. Udgangsrelæerne er potentialefri. Max. spænding må ikke overskrides. I tilfælde af højere belastninger, bruges en passende kontaktor. Det sikres, at spændingen er i overensstemmelse med den der står på instrumentet. I 12V versionen skal strømtilførselen ske gennem en sikkerhedstransformer der er beskyttet gennem en træg 250 ma sikring. Følere har ingen polaritet og kan forlænges ved brug af et almindeligt toleddet kabel (vær opmærksom på at forlængelsen af følerne påvirker instrumentets EMC elektromagnetiske kompatibilitet vær ekstra opmærksom på trækning af elkabler). Følerkabler, strømforsyningskabler, TTL seriekabler skal holdes i behørig afstand fra andre strømledende kabler. BETINGELSER VED BRUG TILLADT BRUG Af sikkerhedsgrunde skal instrumentet monteres og bruges i henhold til den medleverede brugermanual, og især under normale betingelser, må der ikke være adgang til farlige strømledende dele. Instrumentet skal være passende beskyttet mod vand og støv og der må kun være adgang ved brug af rette værktøjer (bortset fra fronten). Air-Con Danmark A/S Side 3 af 6

4 Instrumentet er ideelt til brug på husholdningsartikler og/eller lignende nedkølingsudstyr og er blevet testet i henhold til regelsæt for Europæiske referencestandarder på sikkerhed. Det klassificeres som følger: I henhold til fabrikation; som et automatisk elektronisk instrument der skal indføres ved en uafhængig installation. I henhold til automatisk driftsegenskaber; som et 1 B-type kontrolenhed Som et Klasse A instrument i henhold til softwarens kategori og struktur IKKE TILLADT BRUG Enhver brug udover det tilladte er pr. definition forbudt. Det skal bemærkes, at de medleverede relækontaktorer er af den praktiske slags og kan derfor være årsag til fejl. Sikkerhedskomponenter der kræves i produktstandarder eller ved brug af sund fornuft skal monteres eksternt. ANSVAR OG SEKUNDÆRE RISICI Air-Con Danmark A/S er ikke ansvarlig for nogen form for skade påført instrumentet som følge af: Montering/brug udover det beskrevne og, især, den der ikke opfylder sikkerhedsforskrifter i regulativer og/eller beskrevet heri. Brug på terminaler, der ikke garanterer behørig beskyttelse mod elektriske kortslutninger, vand eller støv på montagestedet. Brug på terminaler, der tillader adgang til farlige dele uden brug af det rette værktøj. Brug uden hjælp fra ekspert eller ændring af instrumentet. Montering/brug på terminaler der ikke overholder den gældende lovgivning. ANSVARSFRALÆGGELSE Denne manual og dens indhold forbliver i Air-Con Danmark A/S ejerskab og må ikke genoptrykkes eller videredistribueres uden tilladelse. Air-Con Danmark A/S fralægger sig ansvaret fra enhver brug af manualen, selvom der er blevet foretaget en nøje bearbejdning af denne. Desuden forbeholder Air-Con Danmark A/S sig retten til at foretage ændringer og forbedringer uden at gøre opmærksom på dette. TEKNISKE DATA Beskyttelse frontpanel : IP65 Hus : Plastik af resintypen PC+ABS UL94 V-0; Display i polykarbonat; Knapper i termoplastisk resinmateriale. Dimensioner : Frontpanel 74x32 mm, dybde 60 mm Installation : på panelet med en boreskabelon på 71x29 mm (+0,2/-0,1 mm). Driftstemperatur : C Lagringstemperatur : C Omgivende driftsfugtighed : 10 90% RH (ikke kondensering) Omgivende lagringsfugtighed : 10 90% RH (ikke kondensering) Visuelt område : (NTC); (PTC) C uden decimaler (kan vælges via parameter) til 3 tal samt ½ + tegn. Analog input : 2 PTC eller NTC indgange (programmeres via parametre) Seriebrug : TTL for tilslutning til Copy Card eller Televis systemet. Digitale udgange : 3 relækontakter; Første kontakt SPDT 8(3)A 250V~; Anden kontakt SPST 8(3)A 250V~; Tredje kontakt SPST 5(2)A 250V~. Måleområde : Fra -50 til 140 C Nøjagtighed : 0,5% bedre end skala +1 tal Opløsning : 1 eller 0,1 C Spænding : 3VA Strømtilslutning : 12V~/- eller 230V~ Advarsel : Check strømtilslutningen, der er beskrevet på instrumentets label; for relæ og strømtilslutnings kapaciteter, kontaktes Air-Con Danmark A/S. Air-Con Danmark A/S Side 4 af 6

5 Parameter Beskrivelse Indstillingsområde Fabriksindstilling Nuværende indstilling* Niveau** Kompressorregulering (mappe med overskriften CP ) dif Temperaturdifferens for kompressorens start og stop. 0, ,0 1 C/ F Kompressoren stopper, når den når setpunktværdien (som indikeret på tilpasningsføleren) og genstarter når temperaturen når setpunktværdien + vædien for differensen. OBS: Værdien nul kan ikke bruges HSE Højeste setpunkt. Maksimum tilladelige setpunktværdi LSE ,0 1 C/ F LSE Mindste setpunkt. Minimum tilladelige setpunktværdi -55 HSE -50,0 1 C/ F Kompressorbeskyttelse (mappe med overskriften CP ) Ont On time. Kompressoraktiveringstid i tilfælde af defekt føler. Hvis den sættes til 1 og Oft til 0 er kompressoren tændt hele tiden, mens ved Oft >0 vil den fungere i en forudbestemt periode. U.M min Oft Off time. Kompressoren er ude af drift p.g.a. defekt føler min Hvis den sættes til 1 og Ont til 0 er kompressoren afbrudt hele tiden, mens ved Ont >0 vil den fungere i en forudbestemt periode. don Delay at On. Tidsforsinkelse ved aktivering af sek kompressorrelæ efter at instrumentet er startet. dof Delay Off. Forsinkelse efter slukning; den indikerede tid skal min forløbe mellem slukning af kompressorrelæ og den efterfølgende start. dbi Forsinkelse mellem starter; den indikerede tid skal forløbe min mellem to på hinanden følgende starter af kompressoren. OdO Delay Output. Forsinkelse ved aktivering af udgangene min efter at have tændt instrumentet eller efter et strømsvigt. Afrimningsregulering (mappe med overskriften def dty defrost type. Afrimningstype 0/1/2 0 1 tegn 0 = elektrisk afrimning 1 = varmgas afrimning 2 = fri afrimning dit defrost interval time. Interval mellem start af to på hinanden timer følgende afrimninger. dct defrost Counting type. Valg af perioden for afrimningsintervaller. 0/1/2 1 1 tegn 0 = Kompressoren driftstimer (Digifrost metode) 1 = Reel tid anvendt driftstid 2 = Kompressor stop doh defrost Offset Hour. Forsinkelse ved start på afrimning fra min start af instrumentet det defrost Endurance time. Afrimningsstop; bestemmer min varigheden af afrimningen dst defrost stop temperature. Temperatur ved afrimningsstop -50, ,0 1 C/ F (bestemmes ved fordampningsføler) dpo defrost at Power On. Bestemmes hvis der ved n/y n 1 tegn instrumentets start skal være afrimning (hvis den målte temperatur via fordamperen tillader denne operation) y = ja, n = nej Ventilatorregulering (mappe med overskriften Fan ) FSt Fan Stop temperature. Temperatur for låsning af ventilator; -50,0 150,0 2,0 1 C/ F hvis værdien målt af fordamperføleren er højere end setværdien stopper ventilatoren. FAd Fan differential. Ventilatorstartdifferens (se parametre FSt 1,0 50,0 2,0 1 C/ F og Fot ) Fdt Fan delay time. Forsinkelse for aktivering af ventilator efter min afrimning. dt drainage time. Dræntid min dfd defrost Fan disable. Tillader at vælge fordamperblæserens n/y y 1 tegn udeladelse under afrimning; y = ja, n = nej FCO Fan Compressor Off. Tillader at slå låsen for kompressorventilator fra y = ventilatorerne er aktiveret (via termostat; baseret på værdien, der aflæses af afrimningsføleren (se par. FSt ) n = ventilatorerne er slået fra d.c. = duty cycle (via parametrene Fon og FoF ) n/y/d.c. y 1 tegn Air-Con Danmark A/S Side 5 af 6

6 Alarm (mappe med overskriften AL ) AFd Alarm Fan differential. Alarmdifferens 1,0 50,0 2,0 1 C/ F HAL Higher Alarm. Max. temperatur alarm. Temperaturværdi LAL 150,0 50,0 1 C/ F (med henvisning til setpunkt) hvor alarmen aktiveres, hvis værdien overskrides i opadgående retning. LAL Lower Alarm. Min. temperatur alarm. Temperaturværdi - 50,0 HAL -50,0 1 C/ F (med henvisning til setpunkt) hvor alarmen aktiveres, hvis værdien overskrides i nedadgående retning. PAO Power-on Alarm Override. Alarmens udelukkelse efter at timer instrumentet er slået til, eller efter et strømsvigt. dao defrost Alarm Override. Alarmens udelukkelse efter min afrimning tao temperature Alarm Override. Tidsforsinkelse for temperaturalarmsignal min Display (mappe med overskriften dis ) LOC (tastatur) Lock. Aflåsning af tastatur. Dog kan man gå ind i n/y n 1 tegn parameterprogrammering, og ændre parametrene samtidig med status på dette parameter for at tillade tastaturlåsning; y = ja, n = nej PA1 Password 1. Når dette parameter er slået til (værdien ikke nummer lig 0) dannes adgangsnøglen til niveauparametrene. ndt number display type. Skal der bruges decimaler; n/y y 1 tegn y = ja, n = nej CA1 Calibration 1. Første kalibrering. Positive eller negative -12,0 12,0 0 1 tegn temperaturværdier lagt til værdien aflæst af føler 1, baseret på CA parameterindstilling. CA2 Calibration 2. Anden kalibrering. Positive eller negative -12,0 12,0 0 1 tegn temperaturværdier lagt til værdien aflæst af føler 2, baseret på CA parameterindstilling. ddl defrost display Lock. Visning under afrimning 0/1/2 1 1 tegn 0 = viser temperaturen der aflæses af termostatføleren 1 = låser for aflæsning af temperaturværdien, aflæst af termostatføleren så snart den går i gang med afrimning og indtil den efterfølgende setpunktsværdi. 2 = viser overskriften def under afrimningen og indtil den efterfølgende setpunktsværdi. dro display read-out. Valg af celsius eller fahrenheit for 0/1 0 1 tegn temperaturen, aflæst af føleren. 0 = C, 1 = F Konfiguration (mappe med overskriften CnF ) H00 (1) Valg af følertype, PTC eller NTC. 0 = PTC, 1 = NTC 0/1 0 1 tegn H42 Tilstedeværelse af fordamperføler n/y y 1 tegn rel release firmware. Apparaturs version. læs parameter / / 1 / tab table of parameters. Reserveret. læs parameter / / 1 / Copy Card (mappe med overskriften Fpr ) UL Up Load. Overfører parametre fra instrument til kopikort / / 1 / dl down Load. Overfører parametre fra kopikort til instrument / / 1 / Fr Format. Sletter alle data på kopikortet NB! Ved brug af parameteret Fr (Kopikort formatering) vil dataene gå tabt permanent. Operationen kan ikke annulleres. / / 1 / (1) for 230V modeller er fabriksindstillingen 1 (NTC indgang, se etiketten på instrumentet) * Nuværende indstilling : Indføres manuelt, hvis man har valgt en anden indstilling end den fra fabrikken. ** Niveau : Denne indikerer de oplysninger, der kan ses ved brug af password El-diagram 1 Sædvanlig relæudgang 2 N.O. afrimningsrelæudgang 3 N.C. afrimningsrelæudgang 4 Kompressorrelæudgang 5 Ventilatorrelæudgang 6-7 Strømforsyning 8-9 Følerindgang Følerindgang 1 A TTL indgang for Copy Card Air-Con Danmark A/S Side 6 af 6

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder IDPLUS 961-971 - 974 DK Elektronisk styring til køleenheder INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7

Læs mere

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S)

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S) GENEREL BESKRIVELSE EWPC 1000, EWPC 1000/C (clock) og EWPC 1000/S (serial) er mikroprocessorbaserede, digitale instrumenter til en komplet styring af køle- og frostanlæg; de er specielt designet til enheder

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

DK Instruktions Manual cod. 1592001120 UNIVERSAL R V3.0. NYE FEATURES på V3.0

DK Instruktions Manual cod. 1592001120 UNIVERSAL R V3.0. NYE FEATURES på V3.0 UNIVERSAL R V3.0 NYE FEATURES på V3.0 OPVARMNING: Udover afkøling kan Universal-R nu bruges til at kontrollere opvarmning op til +105 C ved brug af NTC-følerne vedlagt i kassen. Til temperaturer over 105

Læs mere

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877.

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 Frontpanel: TLY 29 er en digital microprocessorstyret controller beregnet for køleapplikationer med ON/OFF temperaturregulering samt afrimningskontrol (elektrisk

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

(DEF) Når du trykker på denne tast, startes en manuel afrimning. Time

(DEF) Når du trykker på denne tast, startes en manuel afrimning. Time Digital styring med afrimnings- og ventilatorkontrol XR70CX 1. GENEREL ADVARSEL 1.1 LÆS DENNE ADVARSEL FØRST Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og skal opbevares i nærheden af styringen,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1 Brugervejledning & instruktion SS 90 SM12RU / SM34RU SS90C35 Varenr. 572351 SM12RU Varenr.572358 SM34RU Varenr.572360 SS90/082003-1 INEKS 1.0 Installation Side 2 2.0 riftbeskrivelse Side 3 3.0 Kontrolparameter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Effektivitet til fingerspidserne! P116856 P116867 P111639 P93585 P111637 P111642 P111644 P111643 P111648 P111646 P116862 P111612 P111624 Intuitive døgnure Med

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Betjenings manual Solvarme styring

Betjenings manual Solvarme styring Betjenings manual Solvarme styring Model SR868C8 1 Læs denne manual grundigt før montering og opstart! Indhold 1. Sikkerhedsinformation 1.1 Installation 1.2 Om denne manual 1.3 Ansvarsfraskrivelse 1.4

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere