Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet."

Transkript

1 Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen - Hæver værdien - Aktiverer manuel defineringsfunktion. DOWN Blader gennem menupunkterne Sænker værdien Programmeres efter parameter FNC Afslut-funktion Programmeres efter parameter SET Adgang til setpunktværdien Adgang til menuerne Bekræfter kommandoer Viser alarm (hvis installeret) Ved opstart udfører instrumentet en lampetest. Display samt lysediode vil i løbet af nogle få sekunder blinke for at kontrollere om instrumentet er intakt til at fungere korrekt. Instrumentet har 2 hovedmenuer: Maskinstatus og Programmering. ADGANG OG BRUG AF MENUER De to menuer får man adgang til ved enten at taste og hurtigt slippe set -tasten ( Maskinstatus -menu) eller ved at holde set -tasten nede i mere end 5 sekunder ( Programmering -menu). For at se indholdet af hver mappe, der er indikeret på displayet, taster man set en gang. Herefter kan man blade gennem indholdet af hver mappe, ændre det eller bruge dets funktioner. Hvis der går mere end 15 sekunder uden at tasterne er berørt eller hvis man trykker på fnc-tasten en gang, bekræftes den seneste værdi på displayet og man returnerer til det forrige billede. MASKINSTATUS For at få adgang til maskinstatus trykkes og slippes hurtigt igen på set -tasten. Hvis der ikke er alarm på vil overskriften set fremkomme. Ved at blade på UP eller DOWN kan man blade gennem de andre mapper i menuen: Pb1: Værdi på føler 1 Pb2: Værdi på føler 2 Set: Indtastning af setpunktværdi Indtastning af setpunktværdi Gå ind på maskinstatus ved hurtigt tryk set -tasten. Mappen set" vises på displayet. For at komme frem til setpunktværdien tastes endnu en gang på set. Værdien vises på displayet. For at ændre setpunktværdien, bruges UP eller DOWN -tasten inden 15 sekunder. Hvis parameteret LOC=y kan setpunktet ikke ændres. Air-Con Danmark A/S Side 1 af 6

2 Alarm Hvis instrumentet er indkøbt med alarm, vil man i maskinstatus -menuen kunne se mappen AL (se endvidere punktet Diagnose). Status på følere Tryk på SET -tasten, og når mappen for den ønskede føler fremkommer, vil værdien for denne føler blive vist. PROGRAMMERING For at komme ind i programmeringsmenuen, holdes set -knappen nede i mere end 5 sekunder. Tast nu adgangskode (parameter PA1 ), hvis krævet, og overskriften på den første mappe følger. Ved at bruge UP eller DOWN -tasten kommer man gennem de andre mapper. Man kommer ind i mappen ved et tryk på set -tasten. Herefter vises de første mulige parametre. Brug UP eller DOWN -tasterne. Ønsker man at ændre parametrene tryk og slip set -tasten, hvorefter den ønskede værdi kan vælges ved at bruge UP eller DOWN -tasterne og bekræfte ved endnu en gang at trykke på set for derefter at gå til næste parameter. ADGANGSKODE (PASSWORD) Adgangskoden giver adgang til programmeringsparametrene. På standard-indstillingen kræves der ikke adgangskode. For at få mulighed for det, skal man i programmeringsmenuen gå ind i mappen dis. Hvis adgangskoden er sat til kan man se det, når man skal ind i programmeringsmenuen. MANUEL AKTIVERING AF AFRIMNINGSPROCEDURE Manuel aktivering af afrimningsprocedure udføres ved at holde UP -tasten nede i 5 sekunder. Hvis afrimningsbetingelserne ikke er tilstede (for eksempel er fordampnings-føler-temperaturen er højere end afrimnings-stop-temperaturen), vil displayet blinke 3 gange, for at indikere at processen ikke vil blive udført. COPY CARD Copy Card (kopikort) er tilbehør og tilsluttes TTL serieporten, som betyder at man på en hurtig måde kan programmere parametrene. Dette foregår således: Format Det anbefales, at benytte denne kommando, som tillader at kopikortet formateres, når det er første gang, det bruges. Advarsel: Hvis der er programmeret parametre ind på kopikortet, og man bruger Fr slettes dataene. Denne operation kan ikke annulleres. Upload Denne operation overfører de fastsatte programmeringsparametre fra instrumentet ud på kortet. Download Denne operation henter parametrene fra kopikortet ned til instrumentet. Operationen udføres ved at gå ind i mappen FPr og vælge, afhængig af ønske, UL, dl eller Fr ; operationen bekræftes ved et tryk på set - knappen. Hvis operationen er lykkedes, vil et y blive displayet, hvorimod hvis den mislykkedes vil et n fremkomme. LED Position Funktion Status Kompressor eller relæ 1 ON når kompressoren er startet; blinker hvis der er forsinkelse, beskyttelse eller aktivering er blokeret. Afrimning ON når den afrimer; blinker hvis den skal aktiveres manuelt (( )) Alarm ON når alarmen er aktiveret; blinker hvis alarmen er lydløs Ventilator On når ventilatoren er aktiveret Air-Con Danmark A/S Side 2 af 6

3 FASTLÅSNING af TASTATUR Der er mulighed for at fastlåse tasterne, ved at programmere LOC parameter (se mappe med dis ). Selvom tastaturet er låst, kan man stadig komme ind i programmeringsmenuen ved at trykke på set - knappen. Setpunkterne kan også ses. DIAGNOSE Alarmen er altid signalleret ved en brummer (hvis tilstede) og vises med lys på displayet med ikonen (( )) Alarmsignalet kan skyldes følgende: E1 Fejl i termostatføleren (føler 1) E2 Fejl i fordamperføleren (føler 2) Andre alarmsignaler vises ikke på instrumentets display, men i maskinstatusmenuen i mappen AL. Signaler for max. og min. kan ses i denne mappe med overskriften AH1 eller AL1. Regulering af max. og min. temperaturalarm henviser til termostatføleren. Temperaturgrænserne er defineret ved parametrene HAL (max. alarm) og LAL (min. alarm). DISPLAY ALARM AH1 Høj temperaturalarm (for termostatføler benævnt føler 1) AL1 Lav temperaturalarm (for termostatføler benævnt føler 1) For at slå alarmen fra trykkes på en vilkårlig tast. Alarmen opererer udfra Setpunktet og tolkes som afstanden til denne. MONTERING Instrumentet er designet til panelmontering. Det indsættes i et hul på 29x71 mm og fastgøres ved hjælp af de medleverede beslag. Det frarådes at montere instrumentet i meget fugtige og/eller beskidte omgivelser. Ventiler stedet tæt ved instrumentet for afkøling af instrumentet. ELEKTRISK FORBINDELSE OBS! Maskinen skal altid være slukket, når der arbejdes med el-installationer. Instrumentet er forsynet med en klemrække for ledningstværsnit på Ø2,5 mm² (kun en ledning pr. terminal for strømtilslutning). Se instrumentets etiket med den korrekte spænding. Udgangsrelæerne er potentialefri. Max. spænding må ikke overskrides. I tilfælde af højere belastninger, bruges en passende kontaktor. Det sikres, at spændingen er i overensstemmelse med den der står på instrumentet. I 12V versionen skal strømtilførselen ske gennem en sikkerhedstransformer der er beskyttet gennem en træg 250 ma sikring. Følere har ingen polaritet og kan forlænges ved brug af et almindeligt toleddet kabel (vær opmærksom på at forlængelsen af følerne påvirker instrumentets EMC elektromagnetiske kompatibilitet vær ekstra opmærksom på trækning af elkabler). Følerkabler, strømforsyningskabler, TTL seriekabler skal holdes i behørig afstand fra andre strømledende kabler. BETINGELSER VED BRUG TILLADT BRUG Af sikkerhedsgrunde skal instrumentet monteres og bruges i henhold til den medleverede brugermanual, og især under normale betingelser, må der ikke være adgang til farlige strømledende dele. Instrumentet skal være passende beskyttet mod vand og støv og der må kun være adgang ved brug af rette værktøjer (bortset fra fronten). Air-Con Danmark A/S Side 3 af 6

4 Instrumentet er ideelt til brug på husholdningsartikler og/eller lignende nedkølingsudstyr og er blevet testet i henhold til regelsæt for Europæiske referencestandarder på sikkerhed. Det klassificeres som følger: I henhold til fabrikation; som et automatisk elektronisk instrument der skal indføres ved en uafhængig installation. I henhold til automatisk driftsegenskaber; som et 1 B-type kontrolenhed Som et Klasse A instrument i henhold til softwarens kategori og struktur IKKE TILLADT BRUG Enhver brug udover det tilladte er pr. definition forbudt. Det skal bemærkes, at de medleverede relækontaktorer er af den praktiske slags og kan derfor være årsag til fejl. Sikkerhedskomponenter der kræves i produktstandarder eller ved brug af sund fornuft skal monteres eksternt. ANSVAR OG SEKUNDÆRE RISICI Air-Con Danmark A/S er ikke ansvarlig for nogen form for skade påført instrumentet som følge af: Montering/brug udover det beskrevne og, især, den der ikke opfylder sikkerhedsforskrifter i regulativer og/eller beskrevet heri. Brug på terminaler, der ikke garanterer behørig beskyttelse mod elektriske kortslutninger, vand eller støv på montagestedet. Brug på terminaler, der tillader adgang til farlige dele uden brug af det rette værktøj. Brug uden hjælp fra ekspert eller ændring af instrumentet. Montering/brug på terminaler der ikke overholder den gældende lovgivning. ANSVARSFRALÆGGELSE Denne manual og dens indhold forbliver i Air-Con Danmark A/S ejerskab og må ikke genoptrykkes eller videredistribueres uden tilladelse. Air-Con Danmark A/S fralægger sig ansvaret fra enhver brug af manualen, selvom der er blevet foretaget en nøje bearbejdning af denne. Desuden forbeholder Air-Con Danmark A/S sig retten til at foretage ændringer og forbedringer uden at gøre opmærksom på dette. TEKNISKE DATA Beskyttelse frontpanel : IP65 Hus : Plastik af resintypen PC+ABS UL94 V-0; Display i polykarbonat; Knapper i termoplastisk resinmateriale. Dimensioner : Frontpanel 74x32 mm, dybde 60 mm Installation : på panelet med en boreskabelon på 71x29 mm (+0,2/-0,1 mm). Driftstemperatur : C Lagringstemperatur : C Omgivende driftsfugtighed : 10 90% RH (ikke kondensering) Omgivende lagringsfugtighed : 10 90% RH (ikke kondensering) Visuelt område : (NTC); (PTC) C uden decimaler (kan vælges via parameter) til 3 tal samt ½ + tegn. Analog input : 2 PTC eller NTC indgange (programmeres via parametre) Seriebrug : TTL for tilslutning til Copy Card eller Televis systemet. Digitale udgange : 3 relækontakter; Første kontakt SPDT 8(3)A 250V~; Anden kontakt SPST 8(3)A 250V~; Tredje kontakt SPST 5(2)A 250V~. Måleområde : Fra -50 til 140 C Nøjagtighed : 0,5% bedre end skala +1 tal Opløsning : 1 eller 0,1 C Spænding : 3VA Strømtilslutning : 12V~/- eller 230V~ Advarsel : Check strømtilslutningen, der er beskrevet på instrumentets label; for relæ og strømtilslutnings kapaciteter, kontaktes Air-Con Danmark A/S. Air-Con Danmark A/S Side 4 af 6

5 Parameter Beskrivelse Indstillingsområde Fabriksindstilling Nuværende indstilling* Niveau** Kompressorregulering (mappe med overskriften CP ) dif Temperaturdifferens for kompressorens start og stop. 0, ,0 1 C/ F Kompressoren stopper, når den når setpunktværdien (som indikeret på tilpasningsføleren) og genstarter når temperaturen når setpunktværdien + vædien for differensen. OBS: Værdien nul kan ikke bruges HSE Højeste setpunkt. Maksimum tilladelige setpunktværdi LSE ,0 1 C/ F LSE Mindste setpunkt. Minimum tilladelige setpunktværdi -55 HSE -50,0 1 C/ F Kompressorbeskyttelse (mappe med overskriften CP ) Ont On time. Kompressoraktiveringstid i tilfælde af defekt føler. Hvis den sættes til 1 og Oft til 0 er kompressoren tændt hele tiden, mens ved Oft >0 vil den fungere i en forudbestemt periode. U.M min Oft Off time. Kompressoren er ude af drift p.g.a. defekt føler min Hvis den sættes til 1 og Ont til 0 er kompressoren afbrudt hele tiden, mens ved Ont >0 vil den fungere i en forudbestemt periode. don Delay at On. Tidsforsinkelse ved aktivering af sek kompressorrelæ efter at instrumentet er startet. dof Delay Off. Forsinkelse efter slukning; den indikerede tid skal min forløbe mellem slukning af kompressorrelæ og den efterfølgende start. dbi Forsinkelse mellem starter; den indikerede tid skal forløbe min mellem to på hinanden følgende starter af kompressoren. OdO Delay Output. Forsinkelse ved aktivering af udgangene min efter at have tændt instrumentet eller efter et strømsvigt. Afrimningsregulering (mappe med overskriften def dty defrost type. Afrimningstype 0/1/2 0 1 tegn 0 = elektrisk afrimning 1 = varmgas afrimning 2 = fri afrimning dit defrost interval time. Interval mellem start af to på hinanden timer følgende afrimninger. dct defrost Counting type. Valg af perioden for afrimningsintervaller. 0/1/2 1 1 tegn 0 = Kompressoren driftstimer (Digifrost metode) 1 = Reel tid anvendt driftstid 2 = Kompressor stop doh defrost Offset Hour. Forsinkelse ved start på afrimning fra min start af instrumentet det defrost Endurance time. Afrimningsstop; bestemmer min varigheden af afrimningen dst defrost stop temperature. Temperatur ved afrimningsstop -50, ,0 1 C/ F (bestemmes ved fordampningsføler) dpo defrost at Power On. Bestemmes hvis der ved n/y n 1 tegn instrumentets start skal være afrimning (hvis den målte temperatur via fordamperen tillader denne operation) y = ja, n = nej Ventilatorregulering (mappe med overskriften Fan ) FSt Fan Stop temperature. Temperatur for låsning af ventilator; -50,0 150,0 2,0 1 C/ F hvis værdien målt af fordamperføleren er højere end setværdien stopper ventilatoren. FAd Fan differential. Ventilatorstartdifferens (se parametre FSt 1,0 50,0 2,0 1 C/ F og Fot ) Fdt Fan delay time. Forsinkelse for aktivering af ventilator efter min afrimning. dt drainage time. Dræntid min dfd defrost Fan disable. Tillader at vælge fordamperblæserens n/y y 1 tegn udeladelse under afrimning; y = ja, n = nej FCO Fan Compressor Off. Tillader at slå låsen for kompressorventilator fra y = ventilatorerne er aktiveret (via termostat; baseret på værdien, der aflæses af afrimningsføleren (se par. FSt ) n = ventilatorerne er slået fra d.c. = duty cycle (via parametrene Fon og FoF ) n/y/d.c. y 1 tegn Air-Con Danmark A/S Side 5 af 6

6 Alarm (mappe med overskriften AL ) AFd Alarm Fan differential. Alarmdifferens 1,0 50,0 2,0 1 C/ F HAL Higher Alarm. Max. temperatur alarm. Temperaturværdi LAL 150,0 50,0 1 C/ F (med henvisning til setpunkt) hvor alarmen aktiveres, hvis værdien overskrides i opadgående retning. LAL Lower Alarm. Min. temperatur alarm. Temperaturværdi - 50,0 HAL -50,0 1 C/ F (med henvisning til setpunkt) hvor alarmen aktiveres, hvis værdien overskrides i nedadgående retning. PAO Power-on Alarm Override. Alarmens udelukkelse efter at timer instrumentet er slået til, eller efter et strømsvigt. dao defrost Alarm Override. Alarmens udelukkelse efter min afrimning tao temperature Alarm Override. Tidsforsinkelse for temperaturalarmsignal min Display (mappe med overskriften dis ) LOC (tastatur) Lock. Aflåsning af tastatur. Dog kan man gå ind i n/y n 1 tegn parameterprogrammering, og ændre parametrene samtidig med status på dette parameter for at tillade tastaturlåsning; y = ja, n = nej PA1 Password 1. Når dette parameter er slået til (værdien ikke nummer lig 0) dannes adgangsnøglen til niveauparametrene. ndt number display type. Skal der bruges decimaler; n/y y 1 tegn y = ja, n = nej CA1 Calibration 1. Første kalibrering. Positive eller negative -12,0 12,0 0 1 tegn temperaturværdier lagt til værdien aflæst af føler 1, baseret på CA parameterindstilling. CA2 Calibration 2. Anden kalibrering. Positive eller negative -12,0 12,0 0 1 tegn temperaturværdier lagt til værdien aflæst af føler 2, baseret på CA parameterindstilling. ddl defrost display Lock. Visning under afrimning 0/1/2 1 1 tegn 0 = viser temperaturen der aflæses af termostatføleren 1 = låser for aflæsning af temperaturværdien, aflæst af termostatføleren så snart den går i gang med afrimning og indtil den efterfølgende setpunktsværdi. 2 = viser overskriften def under afrimningen og indtil den efterfølgende setpunktsværdi. dro display read-out. Valg af celsius eller fahrenheit for 0/1 0 1 tegn temperaturen, aflæst af føleren. 0 = C, 1 = F Konfiguration (mappe med overskriften CnF ) H00 (1) Valg af følertype, PTC eller NTC. 0 = PTC, 1 = NTC 0/1 0 1 tegn H42 Tilstedeværelse af fordamperføler n/y y 1 tegn rel release firmware. Apparaturs version. læs parameter / / 1 / tab table of parameters. Reserveret. læs parameter / / 1 / Copy Card (mappe med overskriften Fpr ) UL Up Load. Overfører parametre fra instrument til kopikort / / 1 / dl down Load. Overfører parametre fra kopikort til instrument / / 1 / Fr Format. Sletter alle data på kopikortet NB! Ved brug af parameteret Fr (Kopikort formatering) vil dataene gå tabt permanent. Operationen kan ikke annulleres. / / 1 / (1) for 230V modeller er fabriksindstillingen 1 (NTC indgang, se etiketten på instrumentet) * Nuværende indstilling : Indføres manuelt, hvis man har valgt en anden indstilling end den fra fabrikken. ** Niveau : Denne indikerer de oplysninger, der kan ses ved brug af password El-diagram 1 Sædvanlig relæudgang 2 N.O. afrimningsrelæudgang 3 N.C. afrimningsrelæudgang 4 Kompressorrelæudgang 5 Ventilatorrelæudgang 6-7 Strømforsyning 8-9 Følerindgang Følerindgang 1 A TTL indgang for Copy Card Air-Con Danmark A/S Side 6 af 6

Elektronisk styring for køleanlæg. Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Elektronisk styring for køleanlæg. Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen - Hæver værdien - Aktiverer

Læs mere

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder IDPLUS 961-971 - 974 DK Elektronisk styring til køleenheder INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7

Læs mere

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S)

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S) GENEREL BESKRIVELSE EWPC 1000, EWPC 1000/C (clock) og EWPC 1000/S (serial) er mikroprocessorbaserede, digitale instrumenter til en komplet styring af køle- og frostanlæg; de er specielt designet til enheder

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Rev.: Juni 1997 Udgave: rel. 12/96 Produkt: EWPC 907

Rev.: Juni 1997 Udgave: rel. 12/96 Produkt: EWPC 907 BESKRIVELSE EWPC 907 er en temperaturstyring med dobbelt udgang, der fungerer enten uafhængigt eller afhængigt af hinanden (2-trins); den primære udgang giver mulighed for valg mellem ON/OFF, PD eller

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Kontakt til forøgelse af værdien vist i displayet. Enten for setpunkt eller parameter.

Kontakt til forøgelse af værdien vist i displayet. Enten for setpunkt eller parameter. BESKRIVELSE EWTR 910 er en ny microprocessorbaseret og fuldt programmerbar styring for ON/OFF eller PID styring. Instrumentet findes i tre varianter: EWTR 910 for temperatur, EWHR for relativ luftfugtighed

Læs mere

digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner

digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner ADVARSEL CAREL baserer produktudviklingen på årtier erfaringer med HVAC, konstante investeringer i teknologiske nyheder, procedurer og strenge kvalitet processer

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING www.thermomax-group.com Inholdsfortegnelse Sektion 1 Introduktion....2 Sektion 2 Installation...... 3 2.1 RCX 100 enheden... 3 2.2 Følere......3

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

I tilfælde af fejl i termostatføleren bliver start og stop af kompressoren tidstyret via parameterværdierne I parameter COn og COF.

I tilfælde af fejl i termostatføleren bliver start og stop af kompressoren tidstyret via parameterværdierne I parameter COn og COF. Multifunktions styring XR60C - XR60D - XR70D CONTENTS 1. GENEREL ADVARSEL 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 1 3. STYRRING AF BELASTNINGER 1 4. KOMANDOER FRA FRONTPANEL 1 5. PARAMETRE 2 6. INSTALLATION OG MONTERING

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

DK Instruktions Manual cod. 1592001120 UNIVERSAL R V3.0. NYE FEATURES på V3.0

DK Instruktions Manual cod. 1592001120 UNIVERSAL R V3.0. NYE FEATURES på V3.0 UNIVERSAL R V3.0 NYE FEATURES på V3.0 OPVARMNING: Udover afkøling kan Universal-R nu bruges til at kontrollere opvarmning op til +105 C ved brug af NTC-følerne vedlagt i kassen. Til temperaturer over 105

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder.

IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder. IR32S LED (lysdiode) instrumenter til køling infrarød IR32S: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for statiske anlæg med drift inden for gennemsnitlige temperaturområder. Instrumenterne

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

(DEF) Når du trykker på denne tast, startes en manuel afrimning. Time

(DEF) Når du trykker på denne tast, startes en manuel afrimning. Time Digital styring med afrimnings- og ventilatorkontrol XR70CX 1. GENEREL ADVARSEL 1.1 LÆS DENNE ADVARSEL FØRST Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og skal opbevares i nærheden af styringen,

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877.

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 Frontpanel: TLY 29 er en digital microprocessorstyret controller beregnet for køleapplikationer med ON/OFF temperaturregulering samt afrimningskontrol (elektrisk

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Dæncker/lw - Rev. 01 11/09

BETJENINGSVEJLEDNING. Dæncker/lw - Rev. 01 11/09 BETJENINGSVEJLEDNING Dæncker/lw - Rev. 01 11/09 INDHOLD 1. FORMÅLET MED BETJENINGSVEJLEDNINGEN Side 3 2. NORMER FOR ALMINDELIG BRUG Side 3 3. MASKINE IDENTIFIKATION Side 4 4. MASKINBESKRIVELSE Side 4 5.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere