Parcelhusbyggeri i Alslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parcelhusbyggeri i Alslev 1962-2011"

Transkript

1 1 Rapport 2011 om Parcelhusbyggeri i Alslev Indholdsfortegnelse: Side 2 Indledning - 3 LandbrugsDanmark forandres Alslev før Udstykningsområder i Alslev - 8 Parcelhusejerne og deres huse - 9 Udvikling og afvikling - 10 Udvalgte byggefirmaer fra Alslev - 12 Afslutning - 13 Tidslinie med div. Informationer Noter, tabeller og kilder

2 2 Indledning. Tiden omkring 1960 bragte store forandringer til den sydvestjyske landsby Alslev. Selve byen havde på dette tidspunkt for 50 år siden kun omkring 100 huse/ejendomme og nu i dag 2011 er der over 500 beboelsesenheder i byen samt 140 gårde/huse uden for byområdet. Indtil 1960 var alle Alslevs beboere enten a) født/havde familie herude eller b) arbejdede i byen. Der var en tæt forbindelse mellem person og lokalitet, og det var utænkeligt at bo i Alslev, hvis der ikke var de nævnte 2 grunde hertil. Men så kom den første parcelhusejer til Alslev. En familie slog sig ned herude og byggede et hus på en parcel af en større ejendom, en familie, der ikke havde anden relation til området end den overbevisning, at her var det relevant og attraktivt at bo og leve. Enhver generation synes, at deres periode er noget særligt, men udviklingen i Alslev fra 1962 til 1977, hvor antallet af huse steg med næsten 250 %, vil aldrig blive overgået Alslev Sognearkiv har derfor fundet det relevant, at beskrive og nedskrive denne udvikling, og denne uvidenskabelige beretning er vort bedste forsøg herpå. Skulle en opmærksom og interesseret læser af rapporten finde fejl/mangler eller relevante tilføjelser, vil Arkivet være yderst taknemmelig for respons. Tak til alle, der med sædvanlig velvillighed overfor Arkivets arbejde har hjulpet til med informationer. Rapporten fremlægges på Arkivets dag lørdag d. 12. november 2011 kl Alslev oktober Hans Ole Villadsen arkivleder

3 3 LandbrugsDanmark forandres. Det var dog ikke kun Alslev, som ændrede struktur/karakter omkring Det gjorde hele det ganske danske landskab og samfund. Gennem årtusinder havde eksistensgrundlaget for danskerne været landbrug, og landskabet med bebyggelse havde derfor været præget af dette forhold. Op mod 80 % af befolkningen havde frem til slutningen af 1800-tallet levet af eller haft tæt tilknytning til produktion af fødevarer, og havde derfor boet uden for byerne. Primært på de efterhånden op mod landbrugsejendomme, og så naturligvis i de små landsbysamfund, der lå spredt rundt omkring over hele det danske landskab Som oftest var landsbyerne placeret ved de danske middelalderkirker, men efter 1850 kom de mange nye stationsbyer frem ved de nyanlagte jernbaner. Som eksempel på fordelingen mellem land og by var der omkring 1860 ca indbyggere i det daværende Ribe Amt, og kun to byer/købstæder Ribe og Varde med tilsammen under indbyggere. Resten omkring eller over 80 % boede ude i landsognene. Forbedrede levevilkår medførte fra tiden omkring 1860, at der over de følgende 100 år skete mere end en fordobling af befolkning i Danmark fra 2 mil. til over 4 mil., og landbrugserhvervet kunne nu ikke længere opsuge, beskæftige og mætte disse mange nye munde. Eneste alternativ var at flytte ind til byerne og prøve at finde lykken der, hvis ikke den mere radikale løsning i form af emigration til de oversøiske kontingenter blev valgt - men det nominelle befolkningsantal på landet begyndte først at falde efter 1950, hvilket mange ikke er opmærksom på. Den hastigt voksende befolkning i byerne blev placeret i høje ejendomskomplekser med mange små lejligheder, der ofte var overbefolket med op til 5-6 mennesker i en 2-værelses på 60 m 2. Tilmed var de sanitære forhold efter nutidig målestok elendige, og der var ikke meget friareal og luft omkring disse etageejendomme. Derfor opstod der en markant og næsten kronisk boligmangel, som varede over flere generationer helt op til omkring Løsningen på denne boligmangel blev et eksplosivt stort byggeri af parcelhuse godt suppleret op af markante store offentligt støttede etagebyggerier - også kaldet almennyttige boliger. Lykkeligvis var det ikke alene befolkningstallet der steg. Det gjorde den generelle danske velstand også, for nu var det ikke længere landbruget, der alene skulle klare produktionen og bruttonationalproduktet. Der kom en stigende og supplerende industriproduktion, som endda omkring 1960 voksede forbi landbruget og blev største værdiskaber for det danske samfund. Så den danske kernefamilie fik nu omkring råd til at få foden under eget bord og kunne nu ofte med 2 indtægter få bygget deres eget drømmeslot parcelhuset.

4 4 Husbyggeri og udvikling i Alslev før 1960 Efter landboreformerne omkring 1785 skete der en udflytning i 1800-tallet af gårdene fra Alslev landsby til det åbne land, og der blev areal ledig til beboelseshuse langs med landevejen mellem Varde og Hjerting og ud mod Vestermarken, det der i dag er Kirkegade. Frem til år 1900 var det dog yderst begrænset, hvad der blevet bygget af beboelseshuse, for al investering og byggeri var stadig knyttet til områdets gårde, men 4 ledvogterhuse blev bygget i sognet ved den anlagte vestjyske længdebane I dag er der kun registreret omkring 20 huse i Alslev Sogn fra før år 1900, men så omkring århundrede skiftet begyndte der i det små at ske noget, og dette skyldes flere faktorer. Den nævnte befolkningsvækst var nok hovedårsagen, men det havde også betydning, at landbrugets begyndende mekanisering og fortsatte ekspansion skabte mulighed for etablering af servicevirksomheder. Mejeriet (fra 1885) blev i tidens løb udvidet flere gange. Petroleumsmotorer på de større af gårdene krævede personer med særlig håndværksmæssig kunnen, gårdbyggerierne var ikke længere noget som bønderne primært selv tog sig af - det fik man professionelle folk til. Næringsfriheden efter grundloven i 1849 tillod desuden, at håndværkere nu frit kunne etablere sig ude på landet og ikke længere behøvede være medlem af et laug i en købstad, og derfor fik Alslev også såvel skrædder, snedker, uddannet smed og skomager omkring år Derimod var der helt frem til 1927 en beskyttelseszone på 10 km. rundt om købstæderne som forbød etablering af butikker, og derfor blev den første butik i Alslev (1898) en indkøbsforening (senere kaldet brugs), hvor kun medlemmer havde lov til at bestille varer og købe ind, og Kristiansens købmandsbutik i Bredgade kom først til senere. (1928) Da der kom elektricitet til Alslev fra Karlsgårde Værket i 1921 (SAEF) blev der brug for en lokal elektriker, og vandværket i byen fra 1935 var også en etablering, der krævede specialuddannede personer til at klare serviceringen. Efterhånden forsvandt også skikken med at gårdejerne blev boende som aftægtsfolk på den solgte gård. Sidste eksempel på aftægtskontrakt er vel fra omkring I stedet blev der bygget et nyt hus oppe/inde i byen, og op mod 75 af husene i Alslev er blevet opført af tidligere gårdmandsfolk.

5 5 Alt dette medførte, at den romantiserede landsby, som repræsenterer de gode gamle dage herude i Alslev med mange butikker og håndværkere blev etableret fra 1920 til 1940, hvor der skete en fordobling af husantallet fra omkring 40 til 80 De karakteristiske murermester huse f.eks. Gry (1925) i Kirkegade og flere i Bredgade er bygget i dette tidsrum, og det er vor nuværende forsamlingshus også (1935) Så fulgte i 40erne med en opstandsning af byudviklingen p.g.a. besættelsestid, og knappe ressourcer. I det tiår blev der kun bygget 7 huse. Meget mere aktivitet fandt sted i 50erne, for nu kom der gang i byggeriet af statsstøttede landarbejderboliger og andre småhuse, og da der ikke længere var tomrum langs de 3 gamle veje i landsbyen nu kaldet Bredgade, Forumvej og Kirkegade, men dengang uden officielle navne - blev det første rigtige udstykningsområde Hasselvej - etableret ud fra Bertel Ebsens ejendom i Bredgade 40. Samlet blev der bygget omkring 30 mindre huse fra Fra Andreas Gades ejendom i Kirkegade 17 blev der i dette tidsrum udstykket 5 grunde, som alle blev bebygget med enten landarbejderboliger eller boliger til tidlige landbrugere den nye tids aftægtsboliger Det bør nævnes, at den sidste nyetablering af en landbrugsejendom/husmandssted i Alslev Sogn fandt sted i 50erne ude på Østermarken, der hvor nu Bjarne Mortensen har sin minkfarm på Forumvej 101. Denne ejendom markerer på sin vis afslutningen af ekspansionen indenfor landbrugserhvervet, der startede ved udskiftningen omkring år 1800 med ca. 50 landbrugsejendomme, lidt småhuse og en befolkning på 400 personer i sognet, og sluttede med mejeriets lukning i 1966, hvor der var registreret det dobbelte gårdantal, og omkring 300 husstande. Indbyggerantallet i sognet var nu steget til ca Siden er antallet af landbrugsbedrifter gået markant tilbage, og her i 2011 er der 1 svinefarm, 7 kvæggårde, 9 minkfarme, men stadig meget liv med masser af heste og mange får uden for byzonen på alle de ejendomme, der i dag primært kan betegnes som nedlagte landbrug.

6 6 Udstykningsområder i Alslev fra Så gik det stærkt med 76 nybyggede huse fra 1960 frem til 1970, og det var næsten en fordobling af beboelseshusene i Alslev by. Til nybyggeriet hørte også 6 kommunale lærerboliger. Tulipanvej blev anlagt i slagter Kjærulf Nielsens baghave, Korshøjvej blev etableret på Arne Hansens (kaldet Lille Arne) jorder, og planerne for Neptunvej og Merkurvej (vist kaldet Vinkelvej før kommunesammenlægningen) kom på tegnebrættet hos ingeniør H.K. Lauridsen fra Varde, som var Sognerådets rådgiver. Alle disse grunde slog ikke til, og så blev Forumvej gjort klar til nybyggeri, og det samme blev Rosenvej og Irisvej. Samlet blev der i kvarteret omkring Forumvej etableret 125 byggegrunde, og kravet til faciliteter steg. Skolen blev udvidet i 1963, nyt kloakeringssystem var klar i 1968, hvor Bredgade også fik fortov, og Alslev Antenneforening blev etableret i Disse udstykninger dækkede frem til 1970, og så ikke længere! Næste etape af grunde blev byggemodnet omkring Anemonevej, hvor Johannes Bennetsen med flere havde solgt jord til Alslev-Hostrup Kommune, og hvor nu den ny Varde Kommune videreførte anlægsarbejdet med Violvej, Bregnevej, Hindbærvej, og hvad de 12 små sidegader til Anemonevej nu ellers hedder. Der var en sådan rift om de 65 nye grunde, at der var kø på kommunekontoret, efterhånden som de nye grunde blev udbudt til salg, og alle grunde blev bebygget i et rasende tempo. Yderst ude ad Anemonevej blev det dog ikke kommunen, som blev grundsælger, for en af byens sønner Johannes Knudsen fra Vibækvej med sit Esbjerg firma JK Villaer opkøbte arealet af Ove Dinnsen i 1974 for selv at kunne bygge sine egne huse til videresalg. Samlet blev der fra 1970 til 1980 byget 160 huse i Alslev det svarer til at mere end en ny familie flyttede til Alslev hver evig eneste måned i dette ti år. Igen måtte byens faciliteter tilpasses. Skolen blev atter udvidet og Kommunen kombinerede sognets behov for fritidsfaciliteter med skolens krav om en større gymnastiksal, så Alslev fik sin idrætshal i 1976 med plads til en håndboldbane, og 2 omklædningsrum dækkende skolens behov. Hvad nu? Alle vurderede, (fejlagtigt) at udviklingen ville fortsætte i samme tempo, så der blev lagt planer om etablering af op mod 180 grunde i det nordlige Alslev nogenlunde ligeligt fordelt over 2 etaper. Det blev dog ikke kommunen, som blev hovedudbyder af de nye grunde. Da prisen pr. m 2 skulle drøftes med grundejerne, ville kommunen ikke betale så meget som nogle private investorer ville, og så blev det en privat udstyukning. Her var bl.a. JK Villaer fra Esbjerg

7 7 igen involveret og købte grundareal bl.a. af Tage Jacobsen på Ågård, medens Chr. Nielsen Madsen på Frøkjærgård solgte til Varde Kommune. Lovgivningen krævede efter 1972 at der skulle udarbejdes lokalplaner, og Alslev fik sin første lokalplan i 1978 for etape I af Alslev Nord - betegnet som L101 - med nøjagtige specifikationer til vej og stiforløb, byggestil og byggematerialer samt krav til friarealer og haver.. Første del (kaldet etape I) dækkende den yderste nordlige halvdel skulle først byggemodnes og bebygges, og så når dette var sket, måtte der begyndes på etape II. Men det blev en langstrakt affære for omkring 1978 skete der en nedsmeltning af parcelhusbyggeriet., og etape II i Alslev Nord blev først genstartet næsten 30 år senere - omkring med en nyrevideret lokalplan. Stoppet i byggeriet skyldtes igen flere faktorer. For det første var renten gennem 70erne steget fra omkring 9 % p. a til om mod 18 % p.a. (toppede i 1982 med over 20 %), og for det andet var den markante boligmangel i Danmark ved at være afhjulpet. Byggeriet gik i 80erne stort set uden om Alslev og der blev kun opført få nye parcelhuse. Storparcellerne ved Kirkegade kaldet Feddet - blev omkring 1992 etableret på initiativ af Borgerforeningen med Bjarne W. Rasmussen som drivkraft som et alternativ til de mere traditionelle byggegrunde i Varde-området, og de fleste af disse 8 grunde blev hurtigt bebyggede. Fra 1994 frem til 2008 var der en ubrudt højkonjunkturperiode i Danmark, og dette smittede også af på Alslev, og over en 20-årig periode frem til 2010 blev der bygget 97 huse/lejligheder, heraf dog 31 rækkehuse/andelsboliger/almennyttige boliger Etape I af Alslev Nord blev færdiggjort af nye ejere (Vestjord, Varde) som havde købt arealet ud af resterne fra Varde Bank, og et efterfølgende videresalg af etape II til Brian Jørgensen, Esbjerg førte til byggemodning heraf i 2008 med efter en ny og revideret lokalplan.

8 8 Parcelhusejerne og deres huse. Det var en blandet og meget forskellig flok mennesker, der udgjorde parcelhusets pionere i Alslev. Men det var det samme over hele Danmark. I 1961/62 opførte tømrermester Johannes Kryger Hansen et parcelhus for Karl Kristiansen (også kaldet Karl Sergent) på Forumvej 4. Det var formodentligt første gang, at der blev bygget et hus i Alslev til en familie som hverken kom herfra eller arbejdede herude. Kristiansen var kommet til Varde kaserne i 50erne fra Østjylland og havde fundet en lejebolig i Alslev til familien, men nu var tiden moden og økonomien lagt sådan til rette, at der skulle bygges eget hus, og Alslev som boområde tiltalte familien. Der var overvejelser om brug af arkitekt, men tømrermester Johannes Kryger argumenterede godt for sin sag, og han byggede et hus på 115 m 2 for kr ,-- inkl. grund. (kr. 450 pr. m 2 ) Flere af samme hustype blev opført andre steder i byen, bl.a. Bredgade 7 og Hasselvej 6. Hvor kom ellers alle Alslevs nye parcelhusbeboere fra? P.t. er der ikke lavet en brugbar statistik herom, men visse formodninger kan nævnes. Når gårdejerne i sognet videresolgte gårdene, flyttede mange op i byen til et nyopført parcelhus, og da ordningen med kommunale lærerboliger ophørte, blev dette startskuddet til at vistnok alle skolens daværende lærere byggede nye huse. Alle fik biler, og mange Lada er blev leveret af Gert Friis fra Alslev, så det var ikke længere nødvendigt for de yngre generationer at flytte fra byen, når de fik arbejde i Esbjerg eller Varde, og så blev mange boende. Flere unge vendte vel også tilbage til fødeegnen efter endt uddannelse, og på det seneste kan det registreres, at mange bedsteforældre er flyttet herud for at være i nærhed af børnebørn og børn. Esbjerg området var tømt for billige byggegrunde i 60erne, og så kunne sognerådet herude friste med en byggemodnet grund til under kr (omkring 1968) her i Alslev, og det trak mange esbjergensere til fra starten af byggeboomet, og esbjergenserne er fortsat med at komme til byen i en lind strøm. Bl.a. byggede Preben og Alice Thomsen på Neptunvej 6. De var esbjergensere og han arbejdede på KJ Fabrikken i Hjerting. Militærets udbygning i Varde satte også sit præg på nybyggeriet, og en af de første - major Preben E.Ø. Sørensen på Korshøjvej 6 - drev det endda så vidt, at han kom i sognerådet i perioden og senere i Varde Byråd.

9 9 Specielt i perioden omkring 1970 byggede mange militærfolk huse i Alslev. Familien Villadsen fra Bredgade 6a kom fra Esbjerg, men manden havde fået arbejde i Varde, og Alslev blev valgt på grund af central beliggenhed mellem Esbjerg/Varde og så på grund af skolens gode ry. Udvikling og afvikling Før 1960 blev byggeri i Alslev primært udført af lokale håndværkere, men nye udenbys grundkøbere kendte ikke de lokale håndværkere, og valgte derfor andre bygmestre. Typehusfirmaernes kendte huskoncepter og konkurrencedygtige priser gjorde også, at disse fik en bid af kagen herude. Her er vel tale om ca. 75 huse. Mange bygmestre både lokale og fra Esbjerg-området byggede i 70erne huse med salg for øje altså uden at der i forvejen var en køber - og efterspørgslen på husene var så stor, at de ofte blev afhændet, inden huset var færdigbygget. Det drejer sig vel omkring 100 af parcelhusene i Alslev Omkring 50 af Alslevs parcelhuse kan betegnes som selvbyg eller medbyg. Havde man ikke den store opsparing selv, så kunne egen arbejdsindsats erstatte denne, så for den fingernemme familie var der endda store penge at tjene ved selv at udføre meget af husbyggeriet. Hvis alle de lyse aftner og alle weekender hen over et år blev brugt på parcelhusbyggeriet sammen med venner, familie og måske arbejdskollegaer så kunne der spares, hvad der svarede til langt over en hel årsløn endda uden skattebelastning. Opbremsningen i byggeriet omkring 1980 gjorde, at de fleste lokale husbygmestre ophørte med husbyggeriet og kun Bammeskov Huse fortsatte med parcelhusbyggeri som eneaktivitet og tømrermester Hans Esbjerg Petersen vedblev også med at bygge parcelhuse ved siden af sine øvrige aktiviteter, indtil han stoppede byggevirksomheden omkring Derfor er næsten alle huse bygget efter 1985 opført af udenbys håndværkere. Antallet af beboere pr. husstand er de seneste år faldet drastisk, og i dag findes der et stort antal parcelhuse i Alslev, som kun benyttes af en eller to personer. Dette skyldes, at økonomien i husstandene i dag generelt er så stabil, at selv en enlig pensionist har råd til at blive boende, og samtidig er den almene helbredstilstand så god, at selv personer omkring 80 år selv har kræfter til at kunne holde hus Størrelsen af parcelhusene har fulgt med velstandsudviklingen op, men også ned med byggeri af mindre huse i såkaldte krisetider f.eks. omkring Omkring blev der bygget flere store huse med udnyttet tagetage på omkring 200 m 2 boligareal hvorefter størrelsen igen faldt til omkring 140 m 2 plus garage som det typiske Alslev-hus. Her i 2011 er størrelsen igen øget til omkring 165 m 2, hvortil så ofte kommer integreret dobbelt garage med redskabsrum på op mod 80 m 2

10 10 Udvalgte lokale bygmestre omkring Alslev. Tømrermester Marinus Kryger Hansen og sønnen Johannes Kryger Med udgangspunkt i beboelses og værkstedsbygningen Bredgade 42 lavede de tømrer- og snedkerarbejde. Johannes projekterede og byggede også omkring 20 huse bl.a. Forumvej 4. Tømrermester Hans Esbjerg Petersen ca. Udlært ved Marinus Hansen. Etablerede byggeforretning Bredgade 9 og har bygget omkring 25 parcelhuse her i Alslev. Havde såvel tømrere som murere ansat. Tømrermester N.E. Hansen ca Havde værksted og beboelse i Bredgade 21 og var i denne periode en markant bygningshåndværker i sognet. Tømrermester Arne Vendler Overtog N.E. Hansens tømrervirksomhed. Har stået for byggeri af omkring 15 huse i Alslev sammen med primært andre lokale håndværkere, og været tømrer ved mange, mange flere Villy Andersen overtog Arne Vendlers tømrervirksomhed Murermester Søgård Kristensen og sønnen Kurt Søgård ca Kurt Søgård var med i byggeboomet omkring 1970 og har stået for byggeri af omkring 10 parcelhuse, og familien har lavet murerarbejde på endnu flere.

11 11 Murermester Charlie Jørgensen , sønnen Iver Jørgensen Har samlet bygget omkring 10 huse i Alslev, og medvirket ved byggeriet af flere. Henning Jørgensen, Sædding Huse Søn af Charlie Jørgensen. Primært virket i Esbjerg, men har bygget ca. 5 huse i Alslev Eli Bammeskov Udlært ved Henning Jørgensen. Havde BM Villaer sammen med Niels Møller og byggede 47 huse heraf 10 i Alslev, og senere Bammeskov Huse A/S, der byggede omkring 250 huse heraf 12 i Alslev. Johannes Knudsen fra Blæsbjerg i Vibæk blev vel den største bygmester af parcelhuse i Vestjylland med formodentlig omkring byggede huse, men har haft domicil i Esbjerg. Det første hus af dem alle blev bygget på Forumvej 15 i 1967 med hjælp af hans bror Svend Åge, og senere blev det til ca. 30 parcelhuse i Alslev. Var hovedmanden bag Alslev Nord udstykningen. Gunnar Gregersen Nordsø Huse, Esbjerg kom ligeledes fra Vibæk, men har kun bygget et enkelt hus i Alslev, men et stort antal i Esbjerg/Tarp området.

12 12 Afslutning. Da sognerådsformand Jens V. Andersen ( ) markerede sit 25 års jubilæum som sognerådsmedlem i 1961, kunne han med stolthed fortælle, at der siden 1920 var bygget over 50 huse i Alslev sogn. Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, og ingen kunne i 1961 vide eller forudse, at der kun 5 år senere ville komme det største byggeboom i Danmarkshistorien, og at Alslev for altid ville være forandret fra et samfund med rødder og relationer tilbage til en flere 1000 år gammel landbrugskultur over til et bosætningsområde for mennesker, der ikke havde arbejde i Alslev Sogn, og som udvalgte stedet ud fra hel andre præmisser end tidligere generationer. Forandringen er på trods af sit enorme omfang og dybde sket glidende og næsten ubemærket for de fleste. Dog er det imponerende og vel til en vis grad overraskende, at sognerådet i Alslev-Hostrup Kommune omkring 1965 var forudseende nok til at etablere de mange nye byggegrunde, og at den lille landkommune havde råd til dette. Frem til kommunalreformen i 1970, hvor Alslev blev en del af Varde Kommune og Hostrup valgte at knytte sig til Esbjerg, var området helt domineret af gårdejerne, der naturligt havde sat sig på magten i såvel Sogneforstanderskabet (1842) som Sognerådet (1867), men deres indflydelse forsvandt, da befolkningsflertallet blev parcelhusejere, og Alslev samtidig blev en del af en større kommunal enhed. Forandringen er markant fra landbrugsområde med selvejende bondefamilier til lønmodtagere i parcelhuse, og derfor har dette projekt også fået titlen da parcelhusejerne erobrede Alslev for nu er det de 500 familier, der bebor parcelhusene sammen med beboerne på de 80 nedlagte landbrug, der kan sætte den lokale dagsorden. Der er her i 2011 omkring 80 byggemodne og salgsklare grunde i Alslev, og med den nuværende byggeaktivitet vil disse kunne dække de næste 25 års behov. Kun tiden vil vise om dette er korrekt, men det er sikkert, at den omforandring, som er sket i Alslev fra 1962 over de næste 50 år her til 2011, aldrig vil kunne gentage sig. Alslev, den 1. november Hans Ole Villadsen Arkivleder Alslev Sognearkiv.

13 13 Begivenhed År 1900 Hver dansker havde 10m 2 bolig til disposition og i gennemsnit 4 personer pr. husstand 1925 Byplanlov nr Byplanslov nr. 2 for byer med over 1000 indbyggere med partiel byplansvedtægt 1939 Lov om landarbejderboliger Befolkning 3.9 mil Der fødes børn i DK. Boligstøttelov Statens byggeforskningsinstitut etableres 1950 En ud af 3 ejer deres egen bolig personbiler i DK og 3 ugers ferie 1955 Carl Peter Kulørhuse i Esbjerg på 97 m 2 kunne bygges på 30 dage og kostede alt incl. Renten 7,25 % 1959 Statslån til hus ophører. 3. prioritetslån i særlige realkreditinstitutter til forskel for kreditforening med 1. pant og hypotekforeninger med 2. pant parcel- rækkehuse 1960 Gennemsnitsstørrelse på parcelhus 100 m 2. Landsbyggelov Obl 6,5 % parcel- rækkehuse 1961 Tidsskriftet Bo Bedre etableres. Første landsdækkende byggereglement 1963 Folkeafstemning om jordlovene og 3 % af husstandene har fryser 1964 Begrebet selvbygger opstår 1965 Parcelhusejernes Landsforening etableres. Af skattepligtig indkomst over betales omkring 85 % i indkomstskat af kr ca. 50 % Arbejdstiden nedsættes fra 45,5 til 42,5 timer pr. uge 1968 Der bygges parcelhuse 1969 Der bygges parcelhuse Rt 9,8% 1970 Ca købstads og sognekommuner ændres til 271 primærkommuner 23 amter reduceres til 14 Ny lov om realkredit. 40 % i alm realkredit 30 år og 35 % i særlig realkredit 20 år Særlig realkredit kan optages som kontantlån. 3. prioritetslån afskaffes. Prisstop i 1 år.tidligere krf. 60 % 60 år Hyp 15 % 30 år 1971 Monsrefussion ved nybyggeri. 127/150 pr m Ligusterfascist kommer i ordbøgerne og det samme gør friværdi. Rente 12,4 % 1973 Parcelhusejerne for deres eget parti med Erhardt Jacobsen og Centrumdemokratterne l fyringsolie koster kr mil. indbyggere i DK Lov om kommuneplaner Årlig inflation på 14 % 1976 Ob rt 15,8 % 1977 Første discountbutik i DK Aldi. Nyt bygningsreglement BBR reg. Der indføres regionsplaner og lokalplaner Ob rt 16,9 % parcelhuse. Forbrugerindeks 293 mod 102 i 1965 ob rt 17, ugers ferie parcelhuse ob rt 17,9 % 1980 Realkreditsystemet omlægges til et enhedssystem. Lånegrænse 80 % 1982 Renten kulminerer med omkring 21 % p.a Kartoffelkur Mix lån 40 % ann. lån og 30 % serielån 1989 Ny lov åbner for etablering af nye realkreditinstitutioner, hvilket storbankerne gør, bl.a. Danske Kredit og Unikredit (nu Nordea) 1990 Boligkrise med tvangsauktioner 1992 Nye planlove AB Kontantlån kan omlægges til obligationslån med fradrag for kurstabet Rentetilpasningslån indføres af RD 1997 Rt 4,5 % Obl. 7 % 1692 tvangsauktioner 1998 Nyt bygningsreglement parcel- rækkehuse bygges 2003 Afdragsfrie lån 1842 tvangsauktioner 2005 Over folkepensionister og mange bliver boende i parcelhuset. Rt. 2,4 % Obl. 5 % 2007 Ny kommunalreform med 98 kommuner, amternes regionsplaner forsvinder personbiler i DK. 37 % af voksne danskere bor alene i egen bolig. 718 tvangsauktioner parcel- rækkehuse bygges 2008 Nyt bygningsreglement. Rt. 4 % Obl. 6 % % af husstandene har fryser ud af 4 ejer deres egen bolig.hver dansker i parcelhus har i gennemsnit 65m 2 til disposition.omkring 2 personer pr. husstand. Rt 2 % Obl. 5 %

14 14 Oversigt over husbyggeri i Alslev By Før Opgjort uden almennyttigt byggeri (20/8) og andelsboliger (8) Eksempler på grundpriser og byggepriser. Beliggenhed Byggeår Grundpris Størrelse boligareal m 2 Pris pr. m 2 eks. grund Bygmester Kirkegade ? ? Kirkegade Neubert Forumvej Johannes Kryger Merkurvej selvbyg Neptunvej selvbyg Irisvej ? BM Villaer Brombærvej Esbjerg, Hans Bredgade 6a ? Esbjerg Hans Uranusvej ? ? Bammeskov Jupitervej ? ? JK Villaer Jupitervej Bammeskov Plutovej Familiehuset Befolkning og huse i Alslev gennem tiden (husstande er inkl. lejebeliger) Årstal Befolkning Husstande Beboere pr. husstand , , , , , , , ,46

15 15 Oversigt over udvalgte firmaets aktivitet i Alslev Byggefirmaets navn Antal huse bygget i Alslev J.K. Villaer 27 Hans Esbjerg Petersen 25 Johannes Kryger 18 Arne Vendler 16 Bammeskov Huse 13 BM Villaer 11 Søgård, Kurt 8 LM Huse 7 Hvistendahl 5 Sørensen, Eivind 4 Høm Huse 3 Sædding Huse 3 Ovenstående oversigt er cirka tal, da alle bygmestre ikke er identificeret. Kilder: Den offentlige informationssøgning Danmarks Statistik forskellige publikationer Spørgeskemaer til bygmestre og udvalgte husejere Interviews med flere bygmestre. Alslev Sognearkiv Parcelhusets Pionerer 2007, skrevet af A. Kraul og K.S. Madsen Noter: Liste med årstal og begivenheder Oversigt over de største bygmestre i Alslev området Oversigt over prisudvikling på grunde og byggeri i Alslev Sogn. Oversigt over udvikling i husstande og befolkning i Alslev Oversigt over husbyggeri over tid i Alslev.

Byggeri i Alslev, hvornår af hvem til hvem. 2014.03.08

Byggeri i Alslev, hvornår af hvem til hvem. 2014.03.08 1 Beliggenhed Byggeår Bygherre Pris Matr.nr. Bygmester 1. Alslev Kirkevej 03 gård 2. Alslev Kirkevej 04 1978 Udstykket fra Bredgade 11bl - en fra Tjæreborg 3. Alslev Møllevej 05 gård 4. Alslev Møllevej

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Alslev Brugs 1898-2012

Alslev Brugs 1898-2012 1 Det var en gruppe fremsynede Alslev-Hostrup folk, der i 1897 med førstelærer H.P.H. Novrup (1861) som formand, stod bag etableringen af en vareindkøbsforening, som skulle betjene indbyggerne i dobbeltsognet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Velkommen til vores egn.

Velkommen til vores egn. Velkommen til vores egn. 1 Kære nye tilflyttere. Med denne folder vil vi gerne fortælle jer om de aktiviteter, der foregår i det område i er flyttet til. Her vil vi også fortælle jer om de muligheder der

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 1 Solbjerg Kommune Solbjerg Landbrug, gartneri, hønseri og fiskeri samt parcelhuse ved Gammel Horsensvej, Søvangsvej og Solbjerg Sø Del af byplanvedtægten ophævet pr. 01.01.1970

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

ABoligejere med overskud

ABoligejere med overskud Grupper ABoligejere med overskud A Boligejere med overskud A Storbyliv Boligejere med overskud A Gruppe A Boligejere med overskud udgør en gruppe af relativt velhavende mennesker, bosiddende i attraktive

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING

SPØTTRUP KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 1. Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme. Borgens og borgernes kommune ODDENSE KREJBJERG RØDDING BALLING SPØTTRUP KOMMUNE Borgens og borgernes kommune RØDDING KREJBJERG ODDENSE BALLING LIHME LEM RAMSING HVIDBJERG Socialpædagogisk opholdssted ved Lihme 1 Spøttrup Kommune - Maj 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE Etablering

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) Udgivet af: Prisguiden er opdateret januar 2014 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag - BRF, Nordea, RD 30 år 3,50 98,86 Obligationslån

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere