Padborg, Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig-"

Transkript

1 Padborg, Forvaltningsgruppemøde den 3. september 2015 kl på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung, 3. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig- Flensburg, Fatma Aygül, Stadt Flensburg, Peter Mølgaard, Sønderborg Kommune, Christiane Plischke, Tønder Kommune, Thomas Pfannkuch & Susanne Lamaack, Land Schleswig-Holstein, Claus Dall (kom kl. 9.30), Haderslev Kommune, Margriet Jansen, Aabenraa Kommune, Uwe Jessen, BDN, Martin Lorenzen, SSW, tolk Ute Schmidt, Peter Hansen & Lis Blake, Regionskontoret Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig- Flensburg, Fatma Aygül, Stadt Flensburg, Peter Mølgaard, Sønderborg Kommune, Christiane Plischke, Tønder Kommune, Thomas Pfannkuch & Susanne Lamaack, Land Schleswig-Holstein, Claus Dall (kam um 9.30), Haderslev Kommune, Margriet Jansen, Aabenraa Kommune, Uwe Jessen, BDN, Martin Lorenzen, SSW, Dolmetscherinn Ute Schmidt, Peter Hansen & Lis Blake, Regionskontor Afbud: Kia Sofie Abildtrup, Region Syddanmark, Palle Menzel, Kreis Nordfriesland Entschuldigt: Kia Sofie Abildtrup, Region Syddanmark, Palle Menzel, Kreis Nordfriesland Peter Hansen bød velkommen i det nye lokale for møder, idet de 4 nye medarbejdere ved projekt KursKultur overtager det tidligere mødelokale. Peter Hansen begrüßte die Teilnehmer im neuen Sitzungsraum, da vier neue Mitarbeiter des Projekts KursKultur im ehemaligen Sitzungsraum arbeiten. 1. Budgetanliggende Peter Hansen kom ind på at Regionskontoret har udarbejdet et halvårsregnskab, som fremviser at alt kører efter planen. Der er blevet udsendt regninger / delregninger for tilskuddet. I forbindelse med disse tilskudsregninger er der for Stadt Flensburg og Kreis Nordfriesland opstået en kursdifference; Regionskontoret har udsendt en ekstra 1. Haushaltsangelegenheiten Peter Hansen erläuterte, dass das Regionskontor eine Halbjahresbilanz erstellt hat, die zeigt, dass alles planmäßig läuft. Es wurden Rechnungen/Zwischenrechnungen für den Zuschuss versendet. Im Zusammenhang mit diesen Zuschussrechnungen ist für die Stadt Flensburg und für den Kreis Nordfriesland eine Kursdifferenz 1 / 13

2 regning til de 2 partnere på kursdifferencen. Men samtidig kunne Peter Hansen meddele at der ikke er kommet tilskudspenge fra Kreis Schleswig-Flensburg overhoved, hvortil Kristina Hofmann svarede at regningen er sat til betaling, men kun det opkrævede beløb minus besparelsen. Omkring besparelsen på de ca. Euro bemærkede Peter Hansen at der ikke er kommet en politisk afklaring herpå. På det sidste bestyrelsesmøde tilbage i juni fremkom der et forslag om at dele de Euro efter den sædvanlige fordelingsnøgle og det skulle herefter op på et møde i Schleswig, hvilket det ikke har været. entstanden. Das Regionskontor hat daher eine zusätzliche Rechnung über die Kursdifferenz an die beiden Partner gesendet. Aber gleichzeitig teilte Peter Hansen mit, dass von der Stadt Schleswig überhaupt kein Zuschuss eingegangen ist. Kristina Hofmann antwortete, dass die Rechnung zur Zahlung angewiesen ist, aber nur mit dem geforderten Betrag abzüglich der Einsparung. In bezug auf die Einsparung, ca. Euro merkte Peter Hansen an, dass es hierzu keine politische Klärung gegeben hat. Auf der letzten Vorstandssitzung im Juni wurde der Vorschlag gemacht diese Euro nach dem gewöhnlichen Verteilungsschlüssel zu teilen und dieser Vorschlag sollte anschließend auf einer Sitzung in Schleswig erörtert werden. Diese hat jedoch nicht stattgefunden. Peter Hansen kom ind på et ønske i evalueringsprocessen omkring en valutakonto, hvilket dog ikke løser problemet med kursdifferencer. 2 af de tyske partnere overviser et Euro-beløb, hvilket altid giver en kursdifference. Regionskontoret har allerede en valutakonto, men der vil stadig opstå en difference når kontoret så overviser til den danske konto. Uwe Jessen mente at man skulle se bort fra den difference, der opstår ved kursdifferencen. Peter Hansen ging auf den Wunsch aus dem Evaluationsprozess nach einem Valutakonto ein. Dies löst jedoch nicht das Problem der Kursdifferenzen. Zwei der deutschen Partner überweisen einen Euro- Betrag. Dies führt immer zu einer Kursdifferenz. Das Regionskontor hat bereits ein Valutakonto, aber dort wird weiterhin eine Kursdifferenz entstehen, wenn das Kontor dann auf das dänische Konto überweist. Uwe Jessen meinte, dass man von dieser Differenz, die durch die Kursdifferenz entsteht absehen sollte. Herefter kom Peter Hansen ind på det bevilligede projekt KursKultur, hvor Regionskontoret har haft en merudgift til oversættelser på kr Projektet kører over 4 år og har et budget på knap 4 mio. Euro. Der skal ansættes 4 nye medarbejdere i projektet; alle på nedsat tid. Interreg har indført et nyt afregningssystem, hvor leadpartner får 10 % Danach ging Peter Hansen auf das bewilligte Projekt KursKultur ein, für das das Regionskontor Mehrkosten in Höhe von DKK für Übersetzungen hatte. Das Projekt läuft über vier Jahre und hat ein Budget von knapp 4 Mio. Euro. Es werden vier neue Mitarbeiter im Projekt angestellt, alle mit Teilzeitstellen. Interreg hat ein neues 2 / 13

3 af lønningerne til at dække diverse kontoromkostninger (husleje, telefon, porto, gebyrer, kontorhold, lidt marketing m.m.), som ikke forholder sig til arbejdspakkerne, og 5 % til personaleforvaltningsomkostninger. De sammenlagt 15 % omtales som overhead. Da det er et helt nyt system, er det lidt svært at vide, hvordan det kommer til at forløbe. Abrechnungssystem eingeführt, wobei der Leadpartner 10 % der Löhne erhält um diverse Bürokosten zu decken (Miete, Telefon, Porto, Gebühren, Büromaterial, etwas Marketing u. a. ), die sich nicht auf die Arbeitspakete beziehen und weitere 5 % für Personalverwaltungskosten. Diese zusammengenommen 15 % werden Overhead genannt. Da dies ein ganz neues System ist, ist es etwas schwer abzuschätzen, wie dies funktionieren wird. Erhvervsministeriet har i forbindelse med ministererklæringen bevilliget Regionskontoret kr i år og kr til næste år, hvor kontoret skal arbejde henimod rådgivning af Femern Bælt omkring grænsependlerrådgivning. Das Wirtschaftsministerium hat im Zusammenhang mit der Ministererklärung dem Regionskontor für dieses Jahr DKK und für nächstes Jahr DKK bewilligt, damit das Regionskontor die Fehmarnbeltregion bei der Grenzpendlerberatung berät. Kontoret kommer i år også til at spare indenfor rengøring, da vi nu ikke har en ansat til at udføre arbejdet, men rengøringsselskabet ISS. Også indenfor lønninger kommer kontoret til at spare penge i år, idet der er en medarbejder på orlov. Vikaren er nu overgået til KursKultur og en anden medarbejder ved Regionskontoret har nogle af timerne. Ligeledes regner kontoret med at spare på skoleidrætsdagen, idet der er kommet sponsorater fra ECCO og Danfoss. Das Kontor wird in diesem Jahr auch bei der Reinigung sparen, da wir jetzt keine Mitarbeiterin mehr für die Reinigung angestellt haben sondern die Reinigungsfirma ISS beauftragt haben. Auch bei den Lohnkosten wird das Kontor in diesem Jahr sparen, da eine Mitarbeiterin im Urlaub ist. Ihre Vertretung hat jetzt zu KursKultur gewechselt und ein weiterer Mitarbeiter des Regionskontors hat einige der Stunden übernommen. Das Regionskontor rechnet ebenfalls damit beim Schulsporttag zu sparen, da es hier Sponsorengelder von ECCO und Danfoss gab. Således regner Peter Hansen med et overskud, men hvordan et eventuelt overskud skal fordeles skal være en politisk beslutning og Somit rechnet Peter Hansen mit einem Überschuss. Wie ein eventueller Überschuss verteilt werden soll muss durch einen 3 / 13

4 hertil har formandskabet ikke taget stilling til om det tilfalder Kreis Schleswig-Flensburg og deres besparelser. Derfor ligger der en del usikkerheder i dette år hvortil der skal komme en politisk beslutning, men Peter Hansen er fortrøstningsfuld. Kia Sofie Abildtrup kunne ikke deltage i dette møde, men har stillet en lang række spørgsmål; et af spørgsmålene gik på fordelingen af de Euro , som blev diskuteret. politischen Beschluss entschieden werden. Der Vorstand hat sich noch nicht dazu geäußert, ob dieser Überschuss dem Kreis Schleswig- Flensburg und deren Einsparungen zufallen soll. Deshalb gibt es einige Unsicherheiten in diesem Jahr zu denen es einen politischen Beschluss geben muss, aber Peter Hansen ist zuversichtlich. Kia Sofie Abildtrup konnte nicht an der Sitzung teilnehmen, hatte aber vorab einige Fragen gestellt, u. a. zur Verteilung der Euro , die diskutiert wurden. 2. Efterbehandling bestyrelsesmødet Der var intet separat til dette punkt. 2. Nachbereitung der Vorstandssitzung vom Es gab keine Wortmeldungen zu diesem Punkt. 3. Forberedelse bestyrelsesmøde Til bestyrelsesmødet den 29. september er det blevet besluttet kun at have 2 punkter på dagsordenen; nemlig budget 2016 og evalueringen samt at mødet udvides til allerede at starte kl Vorbereitung der Vorstandssitzung Es wurde beschlossen, dass es zur Vorstandssitzung am 29. September nur zwei Punkte auf der Tagesordnung gibt, nämlich den Haushalt 2016 und die Evaluation. Außerdem wurde entschieden, dass die Sitzung so ausgeweitet wird, dass sie bereits um 9:00 Uhr beginnt. Budget 2016 Peter Hansen gennemgik herefter budgettet for 2016, hvor bl.a. Interreg-projektet KursKultur har indvirkning på omkostningssiden, som så bliver udlignet ved refusion af overhead. Samtidig meddelte Peter Hansen at Julia Bick er startet i projektet den , sekretariatsmedarbejderen starter den , der er samtaler i næste uge til stillingen som marketingsmedarbejder og den sidste stilling slås meget snart op. Niveauet på overheadrefusionen afhænger som tidligere nævnt af lønningernes Haushalt 2016 Peter Hansen erläuterte dann den Haushalt für 2016, bei dem u. a. das Interreg-Projekt KursKultur auf die Kosten einwirkt, die dann durch die Erstattung des Overheads ausgeglichen werden. Gleichzeitig teilte Peter Hansen mit, dass Julia Bick am im Projekt begonnen hat, die Sekretariatsmitarbeiterin beginnt am , in der kommenden Woche finden Bewerbungsgespräche für die Stelle als Marketingmitarbeiter statt und die letzte Stelle wird sehr bald 4 / 13

5 størrelse. I hele afregningsmetoden med overhead er nyt, ligger der også en vis usikkerhed i det. ausgeschrieben. Die Höhe der Overheaderstattung hängt von der Höhe der Gehälter ab. Da die gesamte Abrechnungsmethode mit Overhead neu ist, liegt hierin auch eine gewisse Unsicherheit. Herefter gik Peter Hansen over til at tale om Regionskontorets budget, som han gennemgik. På lønningerne er der et lille fald grundet rengøringen, som nu ikke ligger under lønninger mere, men under administration, idet det ikke er en ansat mere men selskabet ISS, der udfører opgaven. Danach sprach Peter Hansen über den Haushalt des Regionskontors und erläuterte die einzelnen Posten. Die Lohnkosten fallen etwas geringer aus, da die Reinigung nun nicht mehr unter Löhnen gebucht wird sondern unter Verwaltung, da die Reinigungsfirma ISS diese Aufgabe übernimmt. Posterne under administration dækker mest over Regionskontorets udgifter, men også KursKultur, hvilket også gør sig gældende for aktiviteterne. Igen er der selvfølgelig refusion. Die Posten unter Verwaltung decken in erster Linie Ausgaben des Regionskontors, aber auch KursKultur, was auch für Aktivitäten gilt. Natürlich gibt es hier wiederum eine Erstattung. Alt i alt udviser bundlinjen en sænkning af udgifterne og dermed et mindre finansieringsbehov på kr Insgesamt weist der Haushalt eine Senkung der Kosten auf und damit einen geringeren Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. DKK Peter Hansen kom også ind på strukturen på kulturområdet, hvor der er lagt op til en anden struktur med en kulturafdeling, hvilket også vil betyde en stigning i lønningerne, som så refunderes af Kulturaftalen. Peter Hansen ging auch auf die Struktur im Kulturbereich ein. Hier wird eine andere Struktur mit einer Kulturabteilung angestrebt. Dies hätte auch eine Steigerung der Lohnkosten zur Folge, die dann von der Kulturvereinbarung erstattet werden. På medarbejdersiden på Regionskontoret er der ikke ændret i antal og konklusionen er således et finansieringsbehov på kr , som så deles ligeligt mellem dansk og tysk side og herefter Die Anzahl der Mitarbeiter im Regionskontor hat sich nicht geändert so das hier ein Finanzierungsbedarf von DKK , besteht, der gleichermaßen zwischen der deutschen 5 / 13

6 fordelingsnøglen tages i brug, med mindre der besluttes andet politisk. Martin Lorenzen var enig i at det er en politisk sag omkring fordelingsnøglen. und dänischen Seite aufgeteilt wird und danach wird der Verteilungsschlüssel angewendet, es sei denn es wird politisch etwas anderes beschlossen. Martin Lorenzen stimmte zu, dass der Verteilungsschlüssel eine politische Angelegenheit ist. Peter Hansen fremhævede at aktivitetsniveauet i budgettet for 2016 er som nu, og at der ikke er yderligere ressourcer til overs. Der er således heller ikke plads til ekstraordinære omkostninger. Der har i evalueringsprocessen været tale om midler fra tredjepart, hvilket Peter Hansen dog kunne sige ikke er muligt. Peter Hansen betonte, dass das Aktivitätsniveau im Haushalt für 2016 genau so ist wie 2015 und dass keine zusätzlichen Ressourcen übrig sind. Damit ist auch kein Spielraum für außerordentliche Kosten. Im Evaluationsprozess ging es um Mittel von Dritten. Hierzu sagte Peter Hansen jedoch, dass dies nicht möglich ist. Nu er spørgsmålet så, hvordan det skal fremlægges i bestyrelsen? Det er utrolig vigtigt at det bliver så transparent som muligt. Kristina Hofmann mente at man skulle opstille projekterne enkeltvis og gøre den første side mere overskueligt og opdelt. Samtidig foreslog Kristina Hofmann at man opdelte Interreg separat. Fatma Aygül fremkom med et forslag til et lagkagediagram, for at illustrere fordelingen. Peter Mølgaard mente også at det er vigtigt bestyrelsen får det de vil have, han mente at man måske kun skal tage hovedtallene og fordelingsdelen. Peter Hansen konkluderede at Regionskontoret udarbejder et nyt udkast, hvor side 1 bliver lidt forenklet, Interreg-projektet KursKultur får en separat side, Kulturaftalen får en separat side og fordelingssiden forbliver. Samtidig udarbejder han en kort forklaring til budgettet Jetzt stellt sich die Frage, wie der Haushalt im Vorstand vorgelegt werden soll. Es ist außerordentlich wichtig, dass dies so transparent wie möglich wird. Kristina Hofmann meinte, dass man die Projekte jeweils einzeln aufführen sollte und die erste Seite übersichtlicher gestalten sollte. Gleichzeitig schlug Kristina Hofmann vor, dass man Interreg gesondert darstellt. Fatma Aygül machte den Vorschlag ein Tortendiagramm zu erstellen um die Verteilung zu illustrieren. Peter Mølgaard meinte auch, dass es wichtig ist, dass der Vorstand das bekommt, was ihm wichtig ist; er meinte, dass man vielleicht nur die Hauptzahlen und die Verteilung nehmen sollte. Peter Hansen schlussfolgerte, dass das Regionskontor einen neuen Entwurf ausarbeitet bei dem die erste Seite etwas vereinfacht wird, das Interreg-Projekt KursKultur eine gesonderte Seite bekommt, die Kulturvereinbarung ebenfalls eine gesonderte Seite und die Seite 6 / 13

7 mit der Verteilung unverändert bleibt. Gleichzeitig erarbeitet er eine kurze Erklärung zum Haushalt Evalueringsproces, resultater fra ad hoc-udvalget Peter Hansen informerede at det sidste møde i udvalget blev afholdt den hvorefter det hele blev sammenskrevet til et oplæg til bestyrelsen. Desværre er der ikke kommet de store tilbagemeldinger fra udvalget; kun et ok fra Hans Philip Tietje, Ulrich Brüggemeier og Christiane Plischke. Sent i går er der så kommet et større svar fra Anja Starick, som dog først skal diskuteres med hende. Spørgsmålet er nu hvordan vi præsenterer resultatet i bestyrelsen; udover at det selvfølgelig bliver visualiseret? Evaluationsprozess, Ergebnisse aus dem ad hoc-ausschuss Peter Hansen informierte darüber, dass die letzte Sitzung des Ausschusses am stattgefunden hat und anschließend alle Ergebnisse für eine Darstellung für den Vorstand zusammengefasst notiert worden sind. Leider sind kaum Rückmeldungen aus dem Vorstand gekommen, lediglich eine Zustimmung von Hans Philip Tietje, Ulrich Brüggemeier und Christiane Plischke. Gestern kam spät eine ausführlichere Antwort von Anja Starick, die jedoch erst mit ihr diskutiert werden muss. Die Frage ist, wie dieses Ergebnis dem Vorstand präsentiert werden soll, abgesehen davon, dass es natürlich visualisiert wird. Peter Hansen fremlagde den planlagte præsentation for forvaltningsgruppen se også vedhæftede præsentation. Peter Hansen legte die geplante Präsentation der Verwaltungsgruppe vor siehe beigefügte Präsentation. Der er kommet meget forskellige tilbagemeldinger fra partnerne i evalueringsprocessen. Et af forslagene er et seminar, som måske kunne finde sted til marts / april Uwe Jessen mente at det er på høje tid at der kommer noget mere omkring vision. Han fornemmer at der er en vist negativ holdning blandt kommunalpolitikerne, og at det virkelig er vigtigt at der sker noget nu. Martin Lorenzen så også frem til en strategiproces, hvor det er Im Evaluationsprozess sind von den Partnern sehr unterschiedliche Rückmeldungen gekommen. Einer der Vorschläge ist ein Seminar, das vielleicht im März/April 2016 stattfinden könnte. Uwe Jessen meinte, dass es höchste Zeit sei, dass mehr zum Thema Vision kommt. Er hat den Eindruck, dass es unter den dänischen Kommunalpolitikern eine negative Haltung gibt und dass es daher wirklich wichtig ist, dass 7 / 13

8 vigtigt at genopdage hvad vi vil med regionen. Han udtrykte en vis skepsis om det er nok med pendlerrådgivning og kultur. Martin Lorenzen har også fornemmet en vis negativ holdning blandt kommunalpolitikerne og det er således yderst vigtigt at vi indbinder dem meget mere. Derudover mente han at der skal tages kontakt til de udvalg hos partnerne, der beskæftiger sig med relevante emner for det grænseoverskridende. jetzt etwas geschieht. Martin Lorenzen begrüßte ebenfalls einen Strategieprozess, wobei es wichtig ist wieder zu entdecken, was wir mit der Region wollen. Er äußerte seine Skepsis dazu, ob Pendlerberatung und Kultur ausreicht. Martin Lorenzen hat auch eine gewisse negative Haltung unter den Kommunalpolitikern gespürt und es ist daher äußerst wichtig diese stärker einzubinden. Außerdem meinte er, dass man Kontakt zu den Ausschüssen bei den Partnern aufnehmen sollte, die sich mit relevanten grenzüberschreitenden Themen beschäftigen. Peter Mølgaard mente at det er vigtigt at der nu bliver talt indhold og ikke form. Han mente at hele denne evalueringsproces har ført til at der er overvejelser om dette samarbejde overhoved skal fortsætte. Han mente at man kun skal koncentrere sig om arbejdsmarked og kulturområdet i form af Kulturaftalen og KursKultur for ikke at trække processen i langdrag; også økonomisk. Også Fatma Aygül så vigtigheden af at indbinde kommunalpolitikerne. Samtidig mente hun også at Regionskontoret skal vise sig noget mere i udvalgene hos partnerne. Peter Mølgaard meinte, dass es wichtig sei, jetzt über Inhalte und nicht über die Form zu sprechen. Er meinte, dass der gesamte Evaluationsprozess dazu geführt hat, dass es nun Überlegungen gibt, ob diese Zusammenarbeit überhaupt fortgesetzt werden soll. Er meinte, dass man sich nur auf die Themen Arbeitsmarkt und Kultur in Form von Kulturvereinbarung und Kurskultur konzentrieren sollte, um den Prozess nicht in die Länge zu ziehen, auch nicht finanziell. Auch Fatma Aygül sah, dass es wichtig ist, die Kommunalpolitiker einzubeziehen. Gleichzeitig meinte sie auch, dass sich das Regionskontor mehr in den Ausschüssen bei den Partnern vorstellen sollte. Uwe Jessen uddybede at de danske kommunalpolitikere vil have indhold eller penge; de kommer nok ikke så meget til de åbne bestyrelsesmøder, de vil have mere. Margriet Jansen kom ind på at vi kender Regionskontorets kernekompetencer, og at vi skal undgå at gøre det hele mere kompliceret, men koncentrere os om de 2 Uwe Jessen vertiefte, dass die dänischen Kommunalpolitiker Inhalte oder Geld haben wollen, sie werden wohl nicht so sehr viel an den offenen Vorstandssitzungen teilnehmen, sie wollen mehr. Margriet Jansen ging darauf ein, dass wir die Kernkompetenzen des Regionskontors kennen und dass wir 8 / 13

9 kerneopgaver; arbejdsmarked og kultur det skal gøres klart. Claus Dall kom også ind på at man i Haderslev Kommune nogle gange føler at de ikke rigtig tilhører det grænsenære på samme måde, som de kommuner, der rent faktisk har en grænse til Tyskland, og at der nok kun et nogle få stykker i byrådet i Haderslev, der har en interesse i det grænseoverskridende. Regionskontoret skal virkelig arbejde på synligheden efter Claus Dall mening. Uwe Jessen udtrykte bekymring omkring en mulig skarp udmelding fra dansk side omkring samarbejdet. vermeiden sollten, das Ganze komplizierter zu machen, sondern uns mehr auf die beiden Kernaufgaben Arbeitsmarkt und Kultur konzentrieren sollten. Das muss klar gestellt werden. Claus Dall ging auch darauf ein, dass man in der Kommune Haderslev manchmal fühlt, dass man nicht richtig zum Grenznahen dazu gehört, jedenfalls nicht so wie die grenznahen Kommunen, die tatsächlich eine Grenze zu Deutschland haben. Nur wenige Mitglieder des Stadtrates in Haderslev interessieren sich für die grenzüberschreitenden Belange. Das Regionskontor muss wirklich an der Sichtbarkeit arbeiten, meinte Claus Dall. Uwe Jessen drückte seine Sorge darüber aus, dass möglicherweise von dänischer Seite eine strikte Stellungnahme zur Zusammenarbeit kommen könnte. Peter Hansen håber og ser frem til en politisk udmelding på bestyrelsesmødet den Peter Hansen hofft auf eine politische Stellungnahme auf der Vorstandssitzung am Thomas Pfannkuch mente at man skulle stille spørgsmålet: hvem er Region Sønderjylland-Schleswig er det Regionskontoret eller dets partnerne? Og så se fremad; ikke tilbage. Martin Lorenzen sagde at Kreis Schleswig-Flensburg har igangsat denne proces og at vi nu skal finde og løse problemet. Uwe Jessen mente dog at problemerne har lagt i luften i længe. Kristina Hofmann kom ind på en anden problematik; nemlig at flere og flere partnere skal spare. Thomas Pfannkuch meinte, dass man fragen sollte: Wer ist die Region Sønderjylland-Schleswig ist es das Regionskontor oder sind es die Partner? Und dann sollte man nach vorne sehen und nicht zurück. Martin Lorenzen sagte, dass der Kreis Schleswig- Flensburg diesen Prozess initiiert hat und dass wir jetzt eine Lösung für das Problem finden müssen. Uwe Jessen meinte jedoch, dass die Probleme schon lange in der Luft lagen. Kristina Hofmann nannte noch eine andere Problematik, nämlich, dass mehr und mehr Partner sparen müssen. 9 / 13

10 Peter Hansen konkluderede at Regionskontoret arbejder oplægget til bestyrelsen igennem en sidste gang med Anja Staricks rettelser og endelig mødet med formandskabet den Peter Hansen var enig i at der skal ske noget, og at der skal ses på indhold. Peter Hansen schlussfolgerte, dass das Regionskontor die Vorlage für den Vorstand noch ein letztes mal mit den Korrekturen von Anja Starick durcharbeitet und dann die Vorstandssitzung am stattfindet. Peter Hansen war stimmte überein, dass etwas passieren muss und dass die Inhalte betrachtet werden müssen. Efter en diskussion i forvaltningsgruppen blev det ligeledes besluttet at starte punktet omkring evaluering med en generel politisk udtalelse fra hvert bestyrelsesmedlem, for herefter at gennemgå resultaterne. Uwe Jessen tilføjede at man kunne udsende det skriftlige materiale inden mødet med en kort oversigt over det overordnede partnerne har sagt. Kristina Hofmann så frem til at det nu bliver diskuteret i bestyrelsen, for herefter at blive kommunikeret ud til partnerne og måske ende i en ny aftaletekst til næste sommer. Martin Lorenzen mente at punktet strategiproces skal tages som punkt 1. Flere fra forvaltningsgruppen mente også at det er vigtigt at vide hvilke partnere, der har ytret hvad. Samt en vægtning af punkterne. Gensidig information Nyt fra Interreg-programmet (status KursKultur) Erfaringer fra andre grænseregioner Diverse - Bilag Nach einer Diskussion in der Verwaltungsgruppe wurde ebenfalls beschlossen, den Tagesordnungspunkt Evaluation mit einer generellen politischen Aussprache der Vorstandsmitglieder zu beginnen und erst im Anschluss die Ergebnisse zu besprechen. Uwe Jessen ergänzte, dass man vor der Sitzung schriftliche Materialien versenden könnte, wie eine kurze Übersicht über die übergeordneten Rückmeldungen der Partner. Kristina Hofmann freute sich darauf, dass dies nun im Vorstand diskutiert wird um danach mit den Partnern kommuniziert zu werden und vielleicht mit einem neuen Vereinbarungstext zum nächsten Sommer zu enden. Martin Lorenzen meinte, dass der Punkt Strategieprozess als Punkt 1 behandelt werden sollte. Mehrere Mitglieder der Verwaltungsgruppe meinten auch, dass es wichtig ist zu wissen, welcher der Partner was geäußert hat. Außerdem ist eine Gewichtung der Punkte wichtig. Gegenseitige Information Neues aus dem Interreg-Programm (Sachstand KursKultur) Erfahrungen aus anderen Grenzregionen Verschiedenes - Anlage - 10 / 13

11 4. Gensidig information På trods af at Palle Menzel var fraværende have han et par punkter: den afholdes messen Husum Wind 2015 se mere under Palle Menzel kunne ligeledes meddele at bestyrelsesmedlem og Kreispräsident Heinz Maurus har initieret at alle udvalg i Kreis Nordfriesland udarbejder forslag til, hvordan man aktivt kan indbinde kommunalpolitikerne indenfor rammerne af det dansktyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig. Slutteligt ønskede Palle Menzel at meddele man i øjeblikket arbejder på budgettet for Kreis Nordfriesland for perioden 2016 til 2019, som skal behandles den i kredsdagen. Der skal spares i alt 5 mio. Euro. Margriet Jansen informerede at Dronningen kommer på besøg i Aabenraa Kommune i morgen. Margret Jansen kunne ligeledes meddele at Aabenraa Kommune ligger som den 14. bedste erhvervskommune i Danmark. Martin Lorenzen meddelte at SSW bakker op om det grænseoverskridende samarbejde og henviste til et informationsmøde angående Region Sønderjylland-Schleswig den 25. september 2015 i Harrislee, hvor alle er velkomne. Thomas Pfannkuch nævnte at han i dag har taget Susanne 4. Gegenseitige Information Obwohl Palle Menzel abwesend war, hatte er einige Punkte mitzuteilen: Vom findet in Husum die Messe HUSUM Wind 2015 statt. Mehr unter Herr Maurus, Vorstandsmitglied und Kreispräsident, hat initiiert, dass alle Ausschüsse des Kreises Nordfriesland Vorschläge zur wirksameren Beteiligung des Ehrenamtes im Rahmen der deutsch-dänischen Zusammenarbeit der Region Sønderjylland- Schleswig erarbeiten sollen. Der Kreistag wird voraussichtlich am abschließend beraten und beschließen. Aktuell wird im Kreis Nordfriesland über ein Haushaltskonsolidierungsprogramm von 2016 bis 2019 beraten, dass am im Kreistag beschlossen werden soll. Es sollen insgesamt 5 Mio. EUR eingespart werden. Margriet Jansen informierte darüber, dass die dänische Königin morgen Apenrade besucht. Margriet Jansen konnte ebenfalls mitteilen, dass Aabenraa Kommune unter den besten Wirtschaftskommunen in Dänemark auf Platz 14 liegt. Martin Lorenzen teilte mit, dass der SSW die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unterstützt und er wies auf eine Informationsveranstaltung zur Region Sønderjylland- Schleswig am 25. September 2015 in Harrislee hin, zu der alle willkommen sind. Thomas Pfannkuch erwähnte, dass er heute Susanne Lamaack 11 / 13

12 Lamaack med. Christiane Plischke kunne meddele at Tønder Festival er veloverstået. Christiane Plischke kom også ind på Dansk Industris liste over de bedste erhvervskommuner, hvor Tønder Kommune er rykket op ad listen. Fatma Aygül informerede at Stadt Flensburg i midten af september får besøg af en delegation fra Norge. I Stadt Flensburg deltager man også i Husumer Windmessen. Mathias Jahnke fra Kreis Schleswig-Flensburg, Regional udvikling, præsenterede sig selv og sagde at det fremadrettet kommer til at være ham, der skal tage sig af det grænseoverskridende samarbejde. mitgenommen hatte. Christiane Plischke konnte mitteilen, dass das Tønder Festival gut überstanden ist. Christiane Plischke ging auch auf die Liste der besten Wirtschaftskommunen von Dansk Industri ein. Hier ist Tønder Kommune aufgerückt. Fatma Aygül informierte darüber, dass die Stadt Flensburg Mitte September Besuch von einer Delegation aus Norwegen bekommt. In der Stadt Flensburg nimmt man auch an der Husumer Windmesse teil. Mathias Jahnke vom Kreis Schleswig-Flensburg, Regionalentwicklung, stellte sich vor und sagte, dass er sich künftig um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit kümmern wird. 5. Aktuelt fra Regionskontoret Peter Hansen kunne meddele at projekt KursKultur er startet op og den første ansøgningsrunde er allerede til oktober. Peter Hansen håber at hele strukturen på kulturområdet bliver konkret efter bestyrelsesmødet med indstillingen omkring en kulturkoordinator. 5. Aktuelles aus dem Regionskontor Peter Hansen konnte mitteilen, dass das Projekt KursKultur begonnen hat und dass die erste Antragsrunde bereits im Oktober ist. Peter Hansen hofft, dass die gesamte Struktur im Kulturbereich nach der Vorstandssitzung und mit dem Vorschlag für einen Kulturkoordinator konkret wird. Regionskontoret har afholdt presse- og kommunikationsmøder med hver side for sig for at prøve at intensivere samarbejdet. Det blev bekræftet at der er stor forskel for de 2 sider og der var ikke ønske om et fælles Das Regionskontor hat mit deutschen und dänischen Teilnehmern je eine Presse- und Kommunikationsveranstaltung durchgeführt, um zu versuchen, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Es wurde bestätigt, 12 / 13

13 møde. dass es auf deutscher und dänischer Seite hier große Unterschiede gibt und es gab daher keinen Wunsch nach einer gemeinsamen Veranstaltung. Næste uge er der skoleidrætsdag i Aabenraa. In der nächsten Woche findet der Schulsporttag in Apenrade statt. 6. Diverse Christiane Plischke spurgte ind til om forvaltningsgruppen skal lave timesedler til det nye Interreg-projekt KursKultur, hvilket Peter Hansen kunne svare nej til; det var kun som medfinansiering til Regionskonferencerne at det var nødvendigt. 6. Verschiedenes Christiane Plischke fragte nach, ob die Verwaltungsgruppenmitglieder für das neue Interreg-Projekt KursKultur Stundenzettel führen müssen. Peter Hansen erklärte, dass dies nicht notwendig ist, da dies nur als Kofinanzierung für die Regionskonferenzen notwendig war. Mødet sluttede kl Die Sitzung endete um Uhr. Med venlig hilsen Peter Hansen 13 / 13

Padborg, 12. februar 2015

Padborg, 12. februar 2015 Padborg, 12. februar 2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 2. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland - Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe

Læs mere

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune

Padborg, den 18.08.2015. Aabenraa Kommune Padborg, den 18.08.2015 Revideret referat bestyrelsesmøde mandag den 15. juni 2015 kl. 10.00 på Regionskontoret Ergänztes Protokoll der Vorstandssitzung, Montag, den 15. Juni 2015 um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Padborg, den 22.12.2015

Padborg, den 22.12.2015 Padborg, den 22.12.2015 Referat bestyrelsesmøde torsdag den 10. december 2015 kl. 10.00 hos Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung, Donnerstag, den 10. Dezember 2015, um 10.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Padborg, den 10.10.2012

Padborg, den 10.10.2012 Padborg, den 10.10.2012 Referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2012 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. September 2012 um 10.00 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelse:

Læs mere

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk,

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk, Padborg, den 16.05.2012 Referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2012 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. April 2012 im Regionskontor Deltagere bestyrelse: Landrat Dieter Harrsen,

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev Padborg, 03.03.2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 19. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland-Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 19.

Læs mere

Padborg, Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl på Regionskontoret

Padborg, Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl på Regionskontoret Padborg, 04.02.2016 Revideret referat forvaltningsgruppemøde fredag den 15. januar 2016 kl. 9.00 på Regionskontoret Geändertes Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom Freitag, den 15. Januar 2016 um

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl på Regionskontoret

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl på Regionskontoret Padborg, 18.04.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 11. april 2016 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 11. April 2016 um 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Fatma

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 16.02.2017 Dato: Onsdag den 8. februar 2017 kl. 9.00 10.15 Referat: Forvaltningsgruppemøde Referent: Lis Blake Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Datum: Mittwoch, den

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Padborg, Entschuldigt: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Claus Dall, Haderslev Kommune

Padborg, Entschuldigt: Palle Menzel, Kreis Nordfriesland, Claus Dall, Haderslev Kommune Padborg, 28.05.2015 Referat af forvaltningsgruppemøde den 18. maj 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 18.Mai 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Christiane

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Padborg, 07.02.2014. Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor

Padborg, 07.02.2014. Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung vom 27. Januar 2014 im Regionskontor Padborg, 07.02.2014 Referat af forvaltningsgruppemødet den 27. januar 2014 på Regionskontoret Deltagere: Kristina Hofmann, Kreis Schleswig-Flensburg; Palle Menzel, Kreis Nordfriesland; Margriet Pless Jansen,

Læs mere

Padborg, den 06.01.2014

Padborg, den 06.01.2014 Padborg, den 06.01.2014 Referat af bestyrelsesmødet den 10. december 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 10. Dezember 2013 im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Padborg, 29.02.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 12. februar 2016 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll Sitzung der Verwaltungsgruppe am 12. Februar

Læs mere

Padborg, den 02.01.2015. Gast: Vibeke Bang, social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Padborg, den 02.01.2015. Gast: Vibeke Bang, social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Padborg, den 02.01.2015 Referat bestyrelsesmøde 8. december 2014 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 8. Dezember 2014 um 10 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Kreispräsident

Læs mere

Padborg, den 13.11.2013

Padborg, den 13.11.2013 Padborg, den 13.11.2013 Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 6. november 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Mittwoch, den 6. November 2013 im Regionskontor. Deltagere bestyrelsen:

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig

Padborg, Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl på Regionskontor Sønderjylland Schleswig Padborg, 17.05.2016 Referat forvaltningsgruppemøde den 9. maj 2016 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland Schleswig Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 9. Mai 2016 um 9.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

Padborg, den 19.03.2013. Gast: Michael Longerich, Tønder Gymnasium. Zimmermann und Lis Blake, Regionskontor

Padborg, den 19.03.2013. Gast: Michael Longerich, Tønder Gymnasium. Zimmermann und Lis Blake, Regionskontor Padborg, den 19.03.2013 Referat af bestyrelsesmødet fredag den 1. marts 2013 på Regionskontoret. Protokoll der Vorstandssitzung vom Freitag, den 1. März 2013 im Regionskontor. Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 12.10.2015 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. september 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Dienstag, den 29. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 02.12.2016 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung TOP 7 24.11.2016 Budget 2017-2018 Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 Entwurf Haushaltsplan 2017-2018

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Padborg, Teilnehmer: Christiane Plischke (bis Uhr), Tønder Kommune,

Padborg, Teilnehmer: Christiane Plischke (bis Uhr), Tønder Kommune, Padborg, 07.12.2015 Forvaltningsgruppemøde den 4. november 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung, den 4.Nnovember 2015 um 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Christiane

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig,

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Hermed fremsendes referat fra mødet den 7.12.2015 kl. 15.30 i Haderslev. hiermit

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen,

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen, Padborg, 27.10.2015 Referat fra mødet den 22.9.2015 kl. 15.30 i Frøken Jensen, Skelde Protokoll der Sitzung am 22.9.2015, 15.30 Uhr im Frøken Jensen, Skelde Deltagere: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg,

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 03.03.2016 Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 på Regionskontoret, Padborg Protokoll der Vorstandssitzung, Dienstag, den 23. Februar 2016 um 10.00 Uhr im Regionskontor,

Læs mere

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen Padborg den 06.04.2011 Referat af mødet i Udvalget for uddannelse og udvikling, mandag den 28.03.2011 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Entwicklung am Montag,

Læs mere

Padborg, den Gäste: Carl Jørgen Heide, Ærø Turist- og Erhvervsforening, Heidi Illum Vendler, Region Syddanmark

Padborg, den Gäste: Carl Jørgen Heide, Ærø Turist- og Erhvervsforening, Heidi Illum Vendler, Region Syddanmark Padborg, den 31.05.2013 Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 15. maj 2013 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Mittwoch, den 15. Mai 2013 im Regionskontor Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 11.03.2014 Referat af mødet den 24.2.2014 kl. 10.00 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung am 24.02.2014 um 10.00 Uhr im Regionskontor in Padborg Deltagere bestyrelsen: Regionsrådsmedlem

Læs mere

Padborg den 18.04.2012

Padborg den 18.04.2012 Padborg den 18.04.2012 Referat fra mødet i Udvalget for Kultur, kontakt og samarbejde i Kreishaus i Schleswig, den 18.04.2012 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Kontakt und Zusammenarbeit

Læs mere

Padborg, den Gäste: Sebastian Annewanter und Peter Staunstrup, Tønder Brandværn

Padborg, den Gäste: Sebastian Annewanter und Peter Staunstrup, Tønder Brandværn Padborg, den 19.06.2012 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2012 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom Montag, den 11. Juni 2012 um 10.00 Uhr im Regionskontor Deltagere

Læs mere

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg

Padborg, den 11.07.2013. Dolmetscher: Ralf Marquardt Protokoll: Anna Kindberg Padborg, den 11.07.2013 Referat fra mødet i Kulturudvalgs Sønderjylland-Schleswig den 13.6.2013 kl. 15.30, på Scheersberg Protokoll der Sitzung des Kulturausschuss Sønderjylland- Schleswig vom 13.6.2013

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Padborg, 17.03.2015. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg.

Padborg, 17.03.2015. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg. Padborg, 17.03.2015 Referat af mødet torsdag den 26.02.2015 kl. 15.30 på Rathaus Flensburg. Protokoll der Sitzung am Montag den 26.02.2015 um 15.30 Uhr im Rathaus Flensburg. Deltager: Tim Wulff, Aabenraa

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Inama Projektpartnerne UC Syddanmark og IQSH Eule ønsker at bidrage til at videreudvikle de personlige kontakter, der er opbygget mellem fagpersoner, der arbejder

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler

Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler Projekt KultKIT Kriterien für die Beantragung von kultkit-mitteln Kriterier for ansøgningen om kultkit-midler 1) Was ist kultkit? kultkit ist ein EU-Projekt zur Förderung der deutsch-dänischen Zusammenarbeit

Læs mere

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIG- HOLSTEIN, REGION SYDDANMARK

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen?

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1 Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1: grænseoverskridende kommunikation grenzübergreifende Kommunikation Thomas Waldner Geschäftsbereichsleiter

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag Lektion 3 A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag I går var Gert i Braunschweig. Da var det mandag. I dag er det tirsdag, og han ligger i en seng i København. I morgen vågner Gert i en fængselscelle, men det

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

SMiK-NEWSLETTER 6 - April 2014 SMiK-NYHEDSBREV 6 - april 2014

SMiK-NEWSLETTER 6 - April 2014 SMiK-NYHEDSBREV 6 - april 2014 Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutsch-dänischen interkulturellen Kommunikation Nationale Stereotyper og marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle Kommunikation SMiK-NEWSLETTER

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg

Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg Referat fra projektgruppemøde bus og tog den 30. juni 2011 fra kl. 09:00 til 12:00 i Flensborg Protokoll des Projektgruppentreffens Bus und Bahn am 30. Juni von 09:00 bis 12:00 in Flensburg Deltagere:

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Efterår/Herbst 2011 Kulturmøde 26 Kulturbegegnung Skatere og BMX ere ruller sig ud 6 i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Die weitgereiste Märchenfrau Kulturkalender 12 32-35 Liebe Leser! Dieses Kulturmagazin

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Hovedudsagnsord i datid

Hovedudsagnsord i datid Hovedudsagnsord i datid Hvis du engang før har skullet lære at bøje tyske udsagnsord i datid, har du måske lært, at der fandtes "svage" og "stærke" verber, som i datid havde hver sit sæt endelser, som

Læs mere

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation IHK Flensborg, Dansk-Tysk innovationsdag Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen IHK Flensborg, Deutsch-Dänischer Innovationstag

Læs mere

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg Das Projekt Haus der Minderheiten erhält eine Förderung aus Mitteln des INTERREGProgramms 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N für den Zeitraum 2013-2015

Læs mere

1 Kann ein in Dänemark arbeitender Grenzpendler mit Wohnsitz in Deutschland in Deutschland uneingeschränkt die Leistungen seiner Krankenversicherung in Anspruch nehmen, auch wenn der dänische Arbeitgeber

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus

Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus Referat af Regionalforsamlingsmødet den 3. november 2011 på Flensborg Rådhus Protokoll der Regionalversammlung am 3. November 2011 im Flensburger Rathaus Deltagere bestyrelse: Formand Dieter Harrsen, Kreis

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved

kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved kultkit-kickoff 28. November 2015 Rønnebæksholm Næstved Zusammenfassung der Diskussionen und Ergebnisse aus den Workshops / Sammenfatning af diskussionerne og resultaterne fra workshops Inhalt / Indhold

Læs mere

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Referat af følgegruppemøde onsdag den 05 september 2012 kl. 10-12

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel BERLIN über alles Eine Stafette/Memoryspiel Spillet spilles som stafet med materialesættets 10 souvenirs og 10 udvalgte billedkort fra spillet Berlin Minimemo. De røde kort nedenfor passer til materialesættets

Læs mere

Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein-Main e.v. Nyhedsbrev for Tysk-Dansk Kulturforening Rhein-Main e.v.

Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein-Main e.v. Nyhedsbrev for Tysk-Dansk Kulturforening Rhein-Main e.v. Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3 : Vorwort des 2. Vorsitzenden Fordord fra næstformanden 4 : 5 : 6-8 : 9-11 : Wofür stehen die neuen Logos Gorm und Margrethe und Viking?

Læs mere

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg The House of Minorities project receives funding for an am0unt of 350,000 Euro from the INTERREG-programme 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N for the

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

14.00-15.00 Besprechung der Mitglieder des MoMoTx-Leitungsgremiums Møde af medlemmer af MoMoTx styrende organ

14.00-15.00 Besprechung der Mitglieder des MoMoTx-Leitungsgremiums Møde af medlemmer af MoMoTx styrende organ 1 MoMoTx Molekylærbiologisk og molekylærgenetisk overvågning af behandling efter nyretransplantation (MoMoTx) Molekularbiologisches und molekulargenetisches Monitoring der Therapie nach Nierentransplantation

Læs mere