Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE"

Transkript

1 Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar årgang nr. 1

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Tryk: Hellbrandt A/S Oplag: 1650 ekspl. Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken og Grenhusene samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest d. 1. april Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer ultimo april

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside: Ældreboligerne på Hvidovrevej 336 A-D hædret Opslagstavlen...3 Orientering fra afdelingsbestyrelsen...4 Ejendomskontoret...7 Børnejulefest...8 Seniorklubben (vinterprogam)...9 Ældrejulefest Julebanko i Grenhusene Hædring af nye Ældreboliger...13 Grenhus-Nyt Stormen Bodil rammer Grenhusene Altandøre- og vinduesudskiftning etape Bredalsparken er et parkområde Svamp satte gang i fornyelsen af bede ved Blok 50A...20 NYHED fra Cirque BoligNet Bestyrelses- og udvalgsliste...22 Klubber i Bredalsparken...23 Ejendomskontoret...24 ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 2013 Referat af afdelingsmødet kan læses på vores hjemmeside eller I kan afhente det på ejendomskontoret. AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE ONSDAG D. 27. NOVEMBER 2013 Referat af afdelingsmødet er omdelt. 3

4 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 8. oktober 2013 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 8. oktober og behandlede bl.a. følgende emner: Budget Afdelingsbestyrelsen gennemgik budgetudkast for Udkastet vil medføre en stigning i lejen på 5,79 % og betyder, at der er afsat penge til fortsat udskiftning af altandøre og vinduer. Altandøre og vinduer Arbejdet med udskiftning af altandøre og vinduer forløber næsten planmæssigt, men det tager i nogle tilfælde lidt lang tid inden de sidste småting er i orden. Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af december måned. En anden stor udgiftsstigning er vand. IT udvalget orienterede om deres udkast til budget for det kommende år. Mindre ændringer i priserne for TV pakker, ellers uændret. 4

5 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 21. oktober 2013 Afdelingsbestyrelsen afholdt ekstraordinært møde mandag den 21. oktober om budgettet. Bestyrelsen vil foreslå, at stigningen på 5,79 % fastholdes og merindtægten anvendes til at skifte taget på blok 52. Dels var der en regnefejl i udgifterne til funktionærer, som betyder, at udgiften var sat for lavt, dels har Hvidovre Kommune sænket grundskyldspromillen for 2014, hvorfor udgifterne til ejendomsskatter er sat for højt. I alt en mulighed for en besparelse. 5

6 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 10. december 2013 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 10. december og behandlede bl.a. følgende emner: Konstituering Bestyrelsen har konstitueret sig og nedsat følgende udvalg: Grønt udvalg: Lene Rasmussen, Vibeke Wildon Nielsen, Connie Weis, Christian Andersen. Vedligeholdelse udvalget: Flemming Nyrup, Henning Davidsen, Finn Andersen, Connie Weis. SOKU udvalget: Connie Weis, Henning Davidsen, Jimmy Andresen, Vibeke Wildon Nielsen, Bo Østergård. Bladudvalget: Connie Weis, Finn Andersen. Kasserer: Connie Weis fortsætter som kasser men har Bo Østergård med som kasserer-elev Maling af trapper Der er i budgettet for afsat penge til at male 10 trappeopgange. Vedligeholdelsesudvalget arbejder på at finde de 10, som trænger mest. Udskiftning af altandøre og vinduer Der afholdes licitation på arbejdet fredag den 20. december og entreprenøren som vinder licitationen skal måle vinduerne op i starten af januar måned. Byggeriet forventes at starte i midten af april og forventes at være færdigt medio oktober. Tag blok 52 Taget på blok 52 skal skiftes. Der projekteres i januar måned, afholdes licitation i februar og arbejdet forventes at starte i april og løbe sommeren over. Aflevering kan finde sted i september måned. Fældning af træer På afdelingsmødet blev det besluttet, at fælde nogle træer på Arnold Nielsens Boulevard. Imidlertid viser det sig, at træerne kan være fredede som led i den bevarende lokalplan. Afdelingsbestyrelsen vil bede landskabsarkitekt Mogens Bundgård fra DAB om at komme med et løsningsforslag. Beboerne i blokken vil få besked, så snart der er noget nyt. 6

7 EJENDOMSKONTORET KONTORETS LUKKETIDER FOR 2014 Torsdag den 17. april Skærtorsdag Fredag den 18. april Langfredag Mandag den 21. april påskedag Fredag den 16. maj Bededag Torsdag den 29. maj Kr. Himmelfartsdag Fredag den 30. maj LUKKET Onsdag den 24. dec Juleaften Torsdag den 25. dec juledag Fredag den 26. dec juledag Onsdag den 31. dec Nytårsdag Torsdag den 1. januar nytårsdag Torsdag den 5. juni Grundlovsdag Mandag den 9. juni pinsedag Øvrige lukkedag vil I blive informeret om pr. opslag på opslagstavlerne i opgangene. Vi har desværre lukket! HELE JULI MÅNED HOLDER KONTORET LUKKET ONSDAG AFTEN I LIGE UGER MELLEM KL

8 BØRNE JULEFEST Igen i år afholdt Bestyrelsen en dejlig julefest for Bredalsparken & Grenhusene s børn. Mange glade børn, forældre og bedsteforældre kom og deltog. Der var sjov og god underholdning af Peter Nørgaard, til stor begejstring for de mange glade børn. Der var et kæmpe stort og smukt juletræ, gløgg og æbleskiver samt slikposer og gaver til alle børn under 12 år.tak for en dejlig fest til alle som deltog. 8

9 NYT FRA BREDALSPARKEN OG GRENHUSENES VINTERENS PROGRAM 2014 SENIOR KLUB JANUAR Tirsdag d. 28. januar 2014 kl Fødselsdagsbanko med lagkage og boller FEBRUAR Onsdag d. 19. februar 2014 kl Generalforsamling i beboerhuset Tirsdag d. 25. februar 2014 kl Fødselsdagsbanko med lagkage og boller MARTS Tirsdag d. 25. marts 2014 Fødselsdagsbanko med lagkage og boller APRIL Torsdag d. 3. april 2014 kl Anna s modeshow i beboerhuset Tøj til mænd og damer (der er mulighed for at prøve og købe tøjet) 20 kr. incl. 1 vand eller 1 øl Tilmelding og betaling ved indgangen Alle er velkomne VINTERENS PROGRAM 2014 Sted: Gurrevej Åbningstid: Tirsdag og torsdag ml. kl

10 ÆLDRE Igen i år blev der afholdt et brag af en julefest i Medborgerhuset. Det var en dejlig fest med glade beboere, skøn mad, smukt juletræ, dejlige gaver og super god underholdning. 10

11 JULEFEST 11

12 JULEBANKO I GRENHUSENE Igen i år blev der holdt julebanko i Fællesgrenen/Grenhusene - torsdag d. 5. december. På trods af stormen var der et stort fremmøde. 45 personer deltog til vores årlige julebanko, så vi sad lidt tæt, men det var rigtig hyggeligt. Der blev serveret gløgg og æbleskiver. Bestyrelsen havde igen i år sponsoreret en flot julekurv. Aktivgruppen takker for en hyggelig aften. 12

13 HÆDRING AF NYE ÆLDREBOLIGER Bredalsparken hædret af Hvidovre Kommune Artiklen er lånt af DAB nyhedsbrev december 2013 Bredalsparken i Hvidovre almennyttige Boligselskab modtog den 29. oktober en præmiering fra Hvidovre Kommune. Bygningens arkitektur og kulturhistoriske værdi ligger til grund for valget. Af Mads Wiliam Biener Bredalsparkens nye afdeling modtog i slutningen af oktober en præmiering fra Hvidovre Kommune. Den nye bebyggelse indeholder 24 ældrevenlige boliger fordelt på fire sammenbyggede blokke. Hvidovres borgmester, Helle Adelsborg, brugte blandt andet sin tale ved præmieringen i byrådssalen på Hvidovre Rådhus til at takke Hvidovre almennyttige Boligselskab og Mangor og Nagel, der er arkitekterne bag de nye flotte ældreboliger. - Tak fordi I med ældreboligerne så flot har formået at spinde videre på fortællingen om Hvidovre som en forstad med smukke og funktionelle boliger til folket, sagde borgmesteren i sin tale. Derefter overrakte hun et diplom til de fremmødte repræsentanter for Bredalsparken. Smukt og karakterfyldt bygningsværk Bebyggelsen er disponeret meget overbevisende både i sine indre boligkvaliteter og i mødet med sine omgivelser. Den nye bebyggelse vidner om en ambitiøs tilgang til arkitektfaget. Her har der være fokus på det smukke murværk i kombination med hvide vinduer og altaner. Bebyggelsen fremstår med en række meget fint bearbejdede detaljer, der gør, at man i dag kan opleve det sydøstlige hjørne af Bredalsparken som et smukt og karakterfyldt bygningsværk. Hæderen gives for en fin forståelse af Bredalsparkens kulturhistoriske værdi, kan man blandt andet læse i begrundelsen for præmieringen af Bredalsparken. Billedtekst: Her overrækker Hvidovres borgmester, Helle Adelsborg, præmien til arkitekt Torben Nagel (yderst til venstre) og byggeudvalget det består af formand Henrik Berg, Connie Weiss, Vibeke Wildon Nielsen og næstformand Børge Jensen. 13

14 Grenhus-Nyt Storm og væltede træer Efterårets storme satte sine spor i Grenhusene. Det blev til en del væltede træer deriblandt et stort lærketræ. Vi har bedt DAB s landskabsarkitekt om at efterse alle nåletræer, så vi i givet fald kan få dem fældet inden næste storm. Lukkede Skralderum I efteråret blev Arnold Nielsens Boulevard trafiksaneret, og det medførte, at skraldebilen ikke længere måtte holde på vejen og tømme containere fra de skralderum, der ligger ud til vejen. Derfor blev skralderummene lukket, og de beboere der hidtil havde benyttet disse rum, har siden da skulle aflevere deres affald i skralderummene på Øen. På afdelingsmødet i november lovede Grenhusudvalget at arbejde videre med sagen for at få genåbnet rummene. I første omgang har vi rettet henvendelse til kommunens Teknik- og Miljøudvalg, som skal evaluere projektet i begyndelsen af året, måske allerede her i januar. Vi har argumenteret for, at renovationsfirmaet igen for mulighed for at holde på Arnold Nielsens Boulevard, så man igen kan benytte skralderummene ud mod vejen. 14

15 Oprydnings- og beskæringsdag Den årlige oprydnings- og beskæringsdag bliver søndag d. 30. marts. Selv om der er mange ude at beskære langs hus og havemur samt rydde op, er der behov for, at endnu flere er aktive denne dag. Man skal være opmærksom på, at man selv skal beskære ud for hus og have. Har man brug for hjælp, kan man kontakte sine naboer eller Grenhusudvalget. 15

16 STORMEN BODIL RAMMER GRENHUSENE Så kom Stormen Bodil til Danmark torsdag d. 5. december Desværre kom stormen Bodil med sådan en kraft, at den væltede mange træer rundt om i Danmark, og også i Grenhusene. 16

17 ALTANDØRE- OG VINDUESUDSKIFTNING ETAPE 1 På Hvidovrevej, Cl. Petersens Alle & Neergårds Alle er udskiftningen næsten afsluttet, og det er forløbet godt, og mange af beboerne er tilfredse med udskiftningen. Licitationen af etape 2 fandt sted lige før jul Det blev igen firma Ib Asferg A/S der vandt licitationen og som skal udføre etape 2 på Berners Vænge og noget af Sognegårds Alle. Der vil blive uddelt nærmere information til beboerne. 17

18 BREDALSPARKEN ER ET PARKOMRÅDE FORDI DER ER STORE TRÆER! I Bredalsparken har man en parkplan og en politik for de grønne områder. Det er nogle meget vigtige værktøjer, som Grønt Udvalg under bestyrelsen allerede for 15 år siden har været med til at skrue sammen. I 2004 skrev jeg en lille artikel til beboerbladet om Grønt Udvalg og parkplanen, og her er et uddrag fra dengang: Bredalsparken er en af Danmarks smukkeste parkbebyggelser, der med store karaktértræer, kæmpemæssige busketter og store græsarealer hæver sig langt over gennemsnittet for almene boligområder. Der har helt fra bebyggelsens opførelse været tænkt på sammenhængen mellem bygningerne og det grønne, og i tidens løb har driften og udviklingen af de grønne områder været med til at forstærke denne sammenhæng. Grønt Udvalgs vigtigste mål er at varetage de grønne områder på den bedst mulige måde og samtidig udvikle dem i forhold til den tid vi lever i lige nu. For at løse denne opgave bedst muligt er Grønt Udvalg i samarbejde med ejendomskontoret og en landskabsarkitekt fra DAB. Ofte vil I som beboere kunne se en lille gruppe mennesker stå nede på græsset og kigge længe på et træ eller diskutere om nogle buske i et bed. Det er bare Grønt Udvalg, der er på en af sine grønne gennemgange. 18

19 Her vurderes tilstanden af plejeniveauet, her planlægges nye bede, her tales om fældninger og plantninger, og der vurderes eventuelle ønsker fra beboerne. De overordnede linjer for det grønne er blevet fastlagt i en Parkplan for bebyggelsen. Denne plan er blevet inddraget i en lokalplan for Bredalsparken. Til parkplanen hører bl.a. en oversigt over bevaringsværdige træer, som på den ene eller den anden måde tilfører bebyggelsen noget helt unikt. Man kan således ikke bare fælde løs af træerne. Der skal vurderes nøje, og vejes for og imod. Når et træ først er over 50 år gammelt, er det ikke noget man sådan lige kan erstatte! Parkplanen blev færdig i år 2000, som var året efter Bredalsparkens 50 års jubilæum. 50 år var et godt tidspunkt at begynde på, for når træer har den alder er de blevet voksne! Nogle træarter kan blive flere hundrede år gamle, mens andre allerede synger på sidste vers når de er 60! F.eks. vidste vi godt på dét tidspunkt, at de store pyramidepopler var på retur, og da netop disse træer udgør ét af bebyggelsens markante kendetegn var det en god anledning til at tænke langsigtet, så bebyggelsen også for de kommende beboere kan fremstå som en flot parkbebyggelse. Igennem de seneste 10 år er udviklingen gået i retning af ønsker om mere lys og overskuelighed, og der er kommet særlig fokus på tryghed i boligområdet. Beboerønsker om eventuelle træfældninger og fornyelser bliver drøftet på hvert møde i Grønt Udvalg og indpasset i planerne for driften af området. På det seneste afdelingsmøde for beboerne har der været stemning for at fælde flere store træer i et bestemt område, og bestyrelsen har derfor besluttet, at der skal holdes et specielt orienteringsmøde for denne blok, så man kan høre hvordan ønskerne kan realiseres i forhold til Parkplan og budgetter. Fældninger i større omfang skal også godkendes af kommunen, og det er netop beboernes langsigtede garanti for, at Bredalsparken ikke mister sit parkpræg. Mogens Bundgaard Landskabschef i DAB 19

20 SVAMP SATTE GANG I FORNYELSEN AF BEDE VED BLOK 50A Langs Blok 50A ved Arnold Nielsens Boulevard nr har afdelingsbestyrelsens Grønt Udvalg i de senere år haft det lange busket af ildtorn under observation. Buskettet blev for nogle år siden angrebet af svamp, og selvom det i begyndelsen så ud som om at ildtornplanterne overlevede, så har de forrige 3 år med lange vintre været med til at forværre situationen. Allerede i efteråret stod det klart, at nu måtte der snart ske noget. I samarbejde med DAB s landskabsarkitekter og ejendomskontoret blev der udarbejdet et forslag til fornyelse af strækningen mellem husblokken og parkeringspladsen. I forslaget blev der indarbejdet ønsker om flere blomstrende træer, blomstrende buske, bedre udsyn og mere plads. Samtidig skulle de største træer skiftes til nogle mindre. Heldigvis skulle det vise sig at vinteren lod vente på sig i år, og det betød at Bredalsparkens funktionærer i stedet for rydning af sne kunne kaste sig over opgaven med rydning af syge planter, jordforbedring, plantning og udlægning af rullegræs. Til at begynde med ser det meget voldsomt ud, når træer bliver fjernet, bedene endevendt, og med en god portion regn oven i, var det hele ét stort ælte på et tidspunkt. Det så meget trist ud! Men efterhånden som de nye træer blev plantet og bebyggelsens anlægsgartner fik sat de flotte granitbrosten op i højde og rettet lidt op på belægningen, ja så vendte stemningen. I december begyndte det at blive et kapløb med tiden om blive færdig inden jul, og da jordtemperaturene for årstiden stadig var usædvanligt høje blev det besluttet at udlægge rullegræs langs adgangsstien. Til at beskytte de nye snedrivebuske langs parkeringspladsen er der udlagt en række mellemstore marksten som skal minde de kørende om, at hér står der buske. Det er tanken at stenene skal blive liggende så de kan beskytte buskene fremover selv når buskene er fuldt udvoksede. Flere beboere er kommet med begejstrede tilbagemeldinger til Grønt Udvalg, og der er også blevet sendt flere billeder af arbejdet undervejs. Til foråret vil der som prikken over I et blive sat nogle løgvækster i de nye græsfelter så man også fremover har noget at glæde sig til. Med venlig hilsen 20

21 NYHED FRA CIRQUE BOLIGNET - NYT FASTNETPRODUKT! Vi hos Cirque BoligNet, har lanceret endnu et produkt inden for fastnettelefoni. Produktet hedder Cirque Flatrate Plus og er en udvidelse af de muligheder, der er forbundet med vores øvrige fastnetprodukter Cirque Telefoni og Cirque Flatrate. NYHEDEN! Cirque Flatrate Plus udmærker sig ved at der, udover til fastnettelefoner landet over, også kan ringes til danske mobiltelefoner i Danmark uden ekstra omkostninger. Med den enorme udbredelse mobiltelefoni har fået, er Cirque Flatrate Plus et rigtig attraktivt produkt for de beboere, der ønsker at bevare deres fastnettelefoni uden at skulle bekymre sig om telefonregningens størrelse. Med Cirque Flatrate Plus pakken får beboerne i Bredalsparken endnu mere frihed til at benytte sig af fastnettelefonen. Helt uden at tænke på priser, takster og om det er til en mobiltelefon eller ej, kan beboerne nu ringe til børn, børnebørn og andre familiemedlemmer. Det giver en langt større frihed og nul bekymring. Cirque Flatrate Plus koster kun 119 kr. om måneden og er pt. Danmarks billigste. Inklusiv mobilabonnementer Hos Cirque er vi også leveringsdygtige i mobiltelefoni med og uden data. Cirque Flatrate Plus inkluderer, ligesom de øvrige Cirque fastnetabonnementer optil fire gratis simkort. Med produkterne Surf n talk kan du vælge mellem to pakkestørrelser der begge matches dit forbrug. Den mindste pakke indeholder 180 minutters tale og 1 GB data og den store pakke giver dig 24 timers tale og 5 GB data. Begge pakker giver fri sms og mms. Cirque har også en ren taletidspakke Cirque Talk med 120 minutters tale samt en ren data-pakke - Cirque Surf med 500 MB. Kontakt vores kundeservice på tlf.: eller for yderligere oplysninger om vores produkter eller besøg cirque.dk og vælg fanebladet Privat. Cirque Telefoni Med Cirque Telefoni er det gratis at ringe via fastnet til andre fastnettelefoner i Cirques net. Ringer du til andre fastnettelefoner eller mobiltelefoner takseres der pr. sekund samtalen varer. Cirque Telefoni koster kun 35 kr. om måneden. Cirque Flatrate* Med Cirque Flatrate er alle samtaler fra fastnettil fastnettelefoner i Danmark gratis. Alle andre samtaler takseres pr. sekund. Cirque Flatrate koster kun 79 kr. om måneden. Cirque Flatrate Plus* Med Cirque Flatrate Plus er alle samtaler fra fastnettil fastnet- og mobiltelefoner i Danmark gratis. Alle andre samtaler takseres pr. sekund. Cirque Flatrate Plus koster kun 119 kr. om måneden. 21 *) 90 numre og andre særtjenester er ikke inkluderet i prisen og takseres jævnfør de gældende vilkår.

22 BESTYRELSES- OG UDVALGSLISTE Bestyrelse Karen Bengtsson Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Tlf.: Henning Davidsen Grenhusene 22 Tlf.: Vibeke Nielsen Sognegårds Allé tv. Tlf.: Flemming Nyrop Grenhusene 56 Tlf.: Lene Rasmussen Cl. Petersens Alle 27 1.tv Tlf.: Henrik Berg (Formand) Hvidovrevej 304, 2.tv Tlf.: Finn Andersen Gurrevej 12, 2.th Tlf.: Bo Østergaard Cl. Petersens Alle 25 st.th Tlf.: Connie Weis Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Udvalg Bladudvalg: Grenhusudvalg: Grønt Udvalg: Soku-/Kollektivudvalg: Vedligeholdelsesudvalg: IT-gruppen: Connie Weis (f), Finn Andersen Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen, Bo Volfing, Flemming Nyrop, Henning Davidsen Lene Rasmussen (f), Connie Weis, Vibeke Nielsen, Christian Andersen Connie Weis (f), Vibeke Nielsen, Bo Østergaard, Henning Davidsen, Jimmy Andreasen Flemming Nyrop (f), Henning Davidsen, Connie Weis, Finn Andersen Kennet Bjerg (f), Gert Skjoldborg, Jesper Bjerg, Jonas Holm Bundgaard, Steffen Clausen Stephen Durhuus, Ronnie Trinseth Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT og Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

23 KLUBBER I BREDALSPARKEN Akvarieklubben, Gurrevej v/ 195 Formand: Jan Hommel, Gurrevej 207 A, tlf.: Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab og Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Seniorklub, Gurrevej 31 Formand: Esther Olsen, Cl. Petersens Allé 16 B, tlf.: Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Flemming Petersen, Hvidovrevej 318, 1.th, tlf.: Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Per Skov, Gurrevej 169 A, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Ken Henriksen, Berners Vænge 34, 2. tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.:

24 EJENDOMSKONTORET BERNERS VÆNGE 26 ST.TH, 2650 HVIDOVRE TLF.: VAGTTELEFON TLF.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret inden for normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. DU KAN RINGE TIL VAGTHAVENDE PÅ TLF.: Kontor- og telefontid: Mandag - fredag ml. kl Kontortid - KUN LIGE UGER kun personlig henvendelse Onsdag ml. kl Ejendomsleder Kim Andersen Ejendomsmesterass. Anders Stecher-Hansen Kontorassistent Karin Degnebolig-Schmidt Kontorassistent Tanja E. Mahler Ejendomsassistent Thomas Luther Hansen Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, MAN KAN KONTAKTE CIRQUE KUNDESERVICE I FORBINDELSE MED FEJLMELDING AF TELEFON PÅ TLF.:

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

33. årgang Nr. 7 September 2005

33. årgang Nr. 7 September 2005 33. årgang Nr. 7 September 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Velkommen tilbage fra ferie. Vi håber, at I alle har haft en strålende

Læs mere

29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND

29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 29. årgang Nr. 9 november 2001 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND Redaktørens side Så kom vinteren endelig, og sikkert bag på de fleste af os. Tak for de indlæg I har sendt til dette nr. af bladet.

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet.

Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet. Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet. DAGSORDEN MIDTPUNKTET 465 til blokrådsmødet tirsdag den 5. november 2013 kl. 19 30 1.

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere