Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE"

Transkript

1 Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September årgang nr. 3

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Tryk: Hellbrandt A/S Oplag: 1650 ekspl. Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken og Grenhusene samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest d. 15. november Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer ultimo december INDHOLDSFORTEGNELSE Forside: Stevns Klint - Ældreskovtur Opslagstavlen...3 Orientering fra afdelingsbestyrelsen...4 Ejendomskontoret...8 SMS ordning...9 Ældreskovturen Grenhus-Nyt Bredalsparken har fået ny legeplads Høpsi Vøpsi dagen Seniorklubben Bredalsparkens motionsklub Bestyrelses- og udvalgsliste...20 Klubber i Bredalsparken Ejendomskontoret...22 Kommende arrangementer...23 Afdelingsmøder

3 OPRÅB FRA BESTYRELSEN Når man som vi lever i en bebyggelse, hvor man bor temmelig tæt, er det nødvendigt med nogle enkelte regler, som alle bør efterleve. Vi vil på det kraftigste appellere til Jer alle om at overholde disse regler. Vi oplever en stadig stigende tendens blandt vores beboere at man tilsidesætter disse regler, for egen vindings skyld eller i egoismens tegn. Det drejer sig blandt andet om: Meget støjende adfærd i boligerne. Henstilling af affald, dér hvor det passer én. Knallert og cykelkørsel på stier. Brug af vaskemaskiner på alle tider af døgnet. Hunde og kattehold. Beboerne har gentagne gange ved afstemning talt, med det til følge at det IKKE er tilladt at holde hverken hund eller kat i Bredalsparken. Denne ligegyldige holdning overfor demokratiske trufne beslutninger, er en klar nedgørelse af demokratiet, og er til stor gene for en meget stor del af vores beboere, og den vil vi som bestyrelse gøre meget for at få stoppet. Vi som bestyrelse, er blandt andet sat i verden for at sørge for at det er tåleligt og dejligt at bo i Bredalsparken & Grenhusene, og vi vil altid forsøge at leve op til vores opgave. Alle lejemål vil inden for kort tid modtage en ny opdateret udgave af vores beboerinformation, hvori de få, men vigtige regler vi alle bør efterleve, er trykt. Med håb om at dette opråb vil blive hørt, ønsker vi at alle beboere vil få mulighed for at leve i en tryg og behagelig ånd i fremtiden. Kære alle, vis hensyn til hinanden. HUNDE OG KATTEHOLD Afdelingsbestyrelsen bliver ofte stillet over for spørgsmålet hvorfor er der så mange beboere der har hund eller kat i bebyggelsen, når det nu er besluttet at man ikke må holde nogen af delene? Det skyldes at nogle mennesker tilsidesætter de demokratiske spilleregler, som vi har vedtaget. For at komme dette uvæsen til livs, er det nødvendigt, at man dersom man opdager disse ulovligheder, anmelder dem som ikke vil demokratiet. Man sender blot en klage, der beskriver hvad der foregår til DAB på Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, og man skal påføre navn og adresse på overtræderen, samt navn og adresse på sig selv, da anonyme klager ikke kan behandles. Klageren vil ved en sådan henvendelse aldrig blive oplyst over for den man klager over, så på den måde er det kun DAB der kender klageren. 3

4 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 14. april 2014 Budgetkontrol Regnskabsåret er afsluttet pr. 31. marts og bestyrelsen gennemgik budgetkontrol, især for de løbende driftskonti. Overordnet ser resultatet meget fornuftigt ud. En mere præcis analyse viser, at der er brugt væsentligt flere penge end budgetteret på fraflytninger og skimmelsvamp, men det opvejes af besparelser på andre konti. Især er der brugt mindre end forventet til reparationer af tage, ovenlysvinduer i opgange og skotrender. Altandøre og vinduer Projektet er ved at starte op. Der bliver etableret byggeplads, opsat stillads og udlagt køreplader. I forbindelse med at der opsættes stillads, vil de gamle porcelænsklokker fra luftledningerne blive fjernet fra gavlfacaderne. Skodderne på de franske altandøre, bliver udført i aluminium. En prøve på skodder blev fremvist og godkendt. Det er planen, at der skal opsættes stillads på 3 blokke ad gangen. Tag blok 52 Entreprisen er vundet af tømrerfirmaet Ib Asferg, som også står for vinduer og altandøre andet steds i Bredalsparken. Der sættes stillads op om hele blokken og der arbejdes under overdækning. Planterne foran blokken graves op og sendes på ferie i plantebanken, så de kan plantes igen, når arbejdet er færdigt. Dørtelefoner Erfaringerne viser, at dørtelefonerne på Hvidovrevej nogle steder er udført lidt uhensigtsmæssigt. Der indhentes tilbud fra et andet firma i forhold til eventuelle dørtelefoner på Claus Petersens alle. Storskrald Der bliver stadig henstillet storskrald ved vejkanten, men i langt mindre omfang end før. Der har ikke været det store antal besøgende de første tirsdage, hvor der var eftermiddagsåbent på containerpladsen på Sognegårds alle 90. 4

5 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 12.maj 2014 Altandøre og vinduer Arbejdet går som planlagt og der har været positive tilbagemeldinger fra flere beboere. Der er dog flere, som klager over, at entreprenøren beslaglægger for mange parkeringspladser. Der anvendes også flere end aftalt, så entreprenøren bliver bedt om at indskrænke sig lidt. Tag blok 52 Der er sket den ændring, at der kun sættes stillads op på den ene halvdel af blokken ad gangen. Der er etableret byggeplads og udlagt køreplader, da græsplænen er meget blødt. Badeværelsesmodernisering Bestyrelsen har drøftet mulighederne for modernisering af badeværelser mod lejetillæg efter samme model som køkkenmoderniseringen. Der er imidlertid nogle udfordringer: Arbejdsperioden, hvor der er begrænset eller ingen adgang til bad og toilet er lang,- 2 til 3 uger. Arbejdet vil gribe ind i lejligheden nedenunder, hvis der skal skiftes gulvafløb eller faldstamme. Det er relativt dyrt at modernisere et badeværelse. baderum. Bestyrelsen arbejder videre, med håb om, at kunne fremlægge et forslag til afdelingsmødet i november. Parkeringsproblemer Der er mange henvendelser om parkeringsproblemer i afdelingen. Bl.a. parkeres der på vendepladsen ved Hvidovrevej 294 A, der er mange gulpladebiler på den store parkeringsplads ved Claus Petersens alle og en beboer har stillet spørgsmål om mulighed for opladning af elbiler. Afdelingsbestyrelsen vil undersøge mulighederne for eventuel udvidelse af parkeringsarealerne og øget brug af parkeringsrestriktioner. En eventuel udvidelse af parkeringsarealet, vil blive forelagt afdelingsmødet. Solceller til IT gruppen IT gruppen har ansøgt om, at opsætte solceller på taget ved serverrummet, for at producere grøn strøm til drift af dette. Kommunens planudvalg har meddelt, at de ikke vil dispensere for den bevarende lokalplan for Bredalsparken, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Det er næsten umuligt at prissætte moderniseringen, da der er så mange forskellige badeværelsestyper i Bredalsparken og der er stor forskel på, hvor meget der skal gøres i de enkelte 5

6 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 16. juni 2014 Regnskab Afdelingsbestyrelsen har gennemgået det u-reviderede regnskab. Det ser fornuftigt ud, med overskud i begge afdelinger til trods for, at vandpriserne var steget voldsomt. Overskuddet skyldes, at kreditforeningslån til tagudskiftningen på Gurrevej og til strømpeforingen af kloak i Grenhusene er hjemtaget senere end forventet, hvorfor afdragene i året har været mindre. Regnskaberne vil blive forelagt på afdelingsmødet. Altandøre og vinduer Entreprenøren er lidt bagud, især med montering og tilpasning af skodder og rækværk på de franske altaner. De nye skodder ser meget flotte ud. Nye krav til højden på rækværket og mellemrum mellem stængerne giver udfordringer for den buede model. Kommunen har afvist, at den anden model, med lodrette stænger anvendes over det hele. I forbindelse med entreprisen købes der nogle ekstra vinduer til senere udskiftning, da de kan fås med mængderabat. Varmemålere Grenhusene har fået 4 års dispensation og Bredalsparken en dispensation på 10 år, fra kravet om montering af individuelle varmemålere. Dispensationen blev givet, efter at varmemålerudvalget havde haft foretræde for Hvidovre kommunes Teknik og miljøudvalg, hvor der blev redegjort for, hvordan individuel varmemåling vil betyde en meget uretfærdig fordeling af udgifterne, alt efter hvor man bor. Badeværelsesmodernisering Der laves et moderniseringsforsøg i en flyttelejlighed, hvor badeværelset er så nedslidt, at det skal renoveres. HTH skal stå for arbejdet, herunder koordinering af de forskellige håndværkere. Efterfølgende kan bestyrelsen vurdere materialevalg, indretning og tidsforbrug. Ældreskovtur Der er bestilt restaurant og buskørsel, men der er rygter om svingende kvalitet og dårlig økonomi på det valgte etablissement. Rygterne siger ligefrem, at kroen er på vej mod en betalingsstandsning. Bestyrelsen besluttede, at der skal findes en anden kro, så vi ikke risikere, at forudbetaling mistes eller turen aflyses. Maling af opgang 3 opgange, Claus Petersens allé 9, 11 og 13 er ved at blive malet. 6

7 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Møde den 11. august 2014 Altandøre og vinduer De 2 første blokke er nu helt færdige, resultatet er flot og der er generelt kun få ekstraarbejder. Forsinkelserne på rækværk betyder, at der midlertidigt er sat plader for, på mange af de franske altandøre. De monteres i de hængsler, som efterfølgende skal bruges til skodderne. Det betyder desværre også, at der arbejdes på hele Berners Vænge på en gang og der fortsat er stillads på de fleste blokke. Låsebeslagene i skodderne er aftalt udskiftet til en anden model, da den, som blev valgt først, var for spinkel. Tag blok 52 Arbejdet forløber næsten planmæssigt, men der har desværre været enkelte vandskader. Adgang til loftet sker i dag gennem gangen i de øverste boliger. For at få adgang til de tekniske installationer på loftet, uden at genere beboerne, opsættes en vindeltrappe i gavlen ved nr. 87. Dørtelefoner Afdelingsbestyrelsen undersøger, hvilke muligheder der er for et chip nøglesystem, ikke bare til opgange, men også kældre, vaskerier og så videre. Badeværelsesmodernisering Badeværelse er moderniseret af HTH, prisen er kr. Der er ført fliser op til 2.20 fra gulv og radiator er flyttet fra bruseområdet. Selv byggeprocessen har varet 4 uger. Især tørretid mellem de forskellige arbejdsopgaver i forbindelse med udskiftning af gulvafløb, vådrumsbehandling og fliser på væggen tager tid. I Grenhusene kan et badeværelse moderniseres på 15 arbejdsdage, men her er ikke samme udfordringer i form af installationer hos underboen. Bestyrelsen synes umiddelbart, at både pris og tidsforbrug er lidt i overkanten og ejendomskontoret taler med entreprenøren om tidsforbrug og undersøger andre priser til senere møde. SMS beskeder til beboere fra ejendomskontoret Bestyrelsen har besluttet, at der skal gøres forsøg med et SMS system, således at ejendomskontoret kan sende sms beskeder til beboere om f.eks. håndværkerbesøg, ustabilitet i f.eks. TV antenne, lukning af vand og varme etc. Systemet skal ikke erstatte opslag eller breve, men være et supplement. Beboere, som ikke ønsker, at modtage meddelelser på SMS, kan melde det fra. Klager over fester i beboerhuset Der er kommet en del klager over, at fester i beboerhuset har meget høj musik og ofte foregår udenfor huset. Bestyrelsen overvejer, hvad der eventuelt kan gøres. Hvis beboere føler sig generet af aktiviteter i huset, skal klager skal sendes til ejendomskontoret, helst umiddelbart efter episoden. 7

8 EJENDOMSKONTORET LÅN AF BOREMASKINE OG TRÆKVOGN På ejendomskontoret er der muligt at låne: En boremaskine En trækvogn Det koster 200 kr. i depositum at låne en boremaskine/trækvogn. (skal betales kontant lige penge). Ring gerne et par dage eller mere i forvejen, så I er sikre på at det er muligt at låne en af delene. Boremaskinen, og nøglen til trækvognen skal afhentes på ejendomskontoret på en almindelig hverdag i vores åbningstid. CONTAINERPLADS Vi skal hermed gøre opmærksom på, at der ikke må henstilles storeskrald ude foran containerpladserne. Hvis den store containerplads på Sognegårds Alle 90 er lukket, kan I altid benytte den lille containerplads på Berners Vænge 38 (over for Sognegårds Alle 46) eller Arn. Nielsens Blv. v/garagerne 107. På containerpladsen Berners Vænge 38, skal I benytte den udleverede CO-nøgle. Har I forlagt eller mistet nøglen, kan en ny købes på ejendomskontoret, den koster 60 kr. Åbningstiderne for containerpladsen på Sognegårds Alle 90: Mandag Tirsdag Tirsdag aften Onsdag og torsdag Fredag Lørdag Søndag LUKKET Ejendomskontoret holder lukket tirsdag d. 21. oktober 2014 ml. kl pga. kursus i Hillerød. 8

9 SMS-ORDNING I løbet af oktober 2014, begynder vi at tage en ny sms-service i brug i Bredalsparken og Grenhusene. Denne nye sms-service vil vi benytte til at informere Jer beboere om større akut-opståede problemer som f.eks. rørsprængninger og lignende, men også til eksempelvis at informere om mere generelle emner, som lukning af vand på grund af vekselrensning i din blok m.m. Vi sender Jer en sms når vi begynder den nye sms-service ordning. Vær opmærksom på, at der desværre ikke er plads til at skrive hele vores navn som afsender på SMS en, derfor vil afsenderen være Ejd.kontor. Hvis du eller nogle af dine naboer ikke modtager en sms fra ejendomskontoret (Ejd.kontor), kan det skyldes enten at du har: Hemmeligt nummer Taletidskort Erhvervsnummer (arbejdsmobil) I ovenstående tilfælde kender vi ikke Jeres mobilnummer og du skal derfor selv tilmelde dig vores service. TIL OG AFMELDING AF SMS-service: Hvis du ikke modtager en velkomst SMS, eller hvis du ønsker at tilmelde/ afmelde f.eks. en arbejdsmobil, børnenes mobiler, et andet mobiltelefonnummer eller adresse, kan du gøre det på under menuen Boliginfo / sms-ordning. Hvis du ikke har en computer eller tablet, kan du benytte en computer et andet sted, f.eks. på biblioteket, eller du kan kontakte ejendomskontoret eller besøge IT- Gruppen i deres åbningstid og låne en computer dér. Læs SMS-service beskederne på internettet: Vi lægger også meddelelserne ud på Bredalsparken og Grenhusenes hjemmeside, så hvis du ikke ønsker at være tilmeldt sms-service ordningen, men alligevel gerne vil følge med i meddelelserne, kan du læse dem på Som udgangspunkt er alle kendte mobilnumre i Bredalsparken/Grenhusene tilmeldt. Vi håber, at servicen vil blive godt modtaget! 9

10 ÆLDRE SKOVTUREN 2014 Den 27. august, en lun sensommerdag med høj blå himmel, var Bredalsparkens og Grenhusenes pensionister og efterlønsmodtagere på den årlige sommerudflugt. I år gik turen sydpå og efter et stop i Køge, hvor der var mulighed for at nyde udsigten, få strakt benene og skyllet halsen, gik turen videre. Vi passerede Tryggevælde Å og var dermed inde i elverkongens land. Vi kørte igennem små landsbyer, forbi det store Gjordslev Gods og var ved middagstid fremme ved turens mål, traktørstedet Højeruplund, som har en historie helt tilbage til Snart blev traktørstedets festlokale fyldt til bristepunktet af 131 forventningsfulde og sultne gæster. Der blev budt på 3-retters lækker mad, og under middagen underholdt værten med fortælling om den nærliggende Stevns Klints geologiske fortid samt de sagn der er knyttet til stedet. For de mere adrætte gæster, var der mulighed for en sving-om til levende musik, mens andre benyttede tiden til en kort spadseretur til den gamle Højerup Kirke der ligger på kanten af klinten. Derfra var der en pragtfuld udsigt over den blå østersø og den solbeskinnede hvide klint. Så var der kaffe med gammeldags æblekage, og nogle benyttede mulig-heden for at smagen på det gode kolde øl fra Stevns. Kl. 17 gik det så hjemad igen, og ved hjemkomsten var alle vist glade for den dejlige tur og glæder sig allerede til turen næsten år! JH 10

11 På gensyn - vi ses til næste år 11

12 Grenhus-Nyt Varmeregnskab Modtagelsen af årets varmeregnskab rummede en negativ overraskelse. Alle fik en efterregning på cirka kr. Hvordan kunne det passe? Vi havde jo haft en mild vinter. Det viste sig også i forbruget, som var 12% lavere end året før, men til gengæld var prisen steget med 16% - så derfor! Opkrævningen fra fjernvarmeselskabet for det kommende varmeår lyder på stort set det samme beløb, som blev opkrævet i 2013/14. Prisen er faldet lidt, men til gengæld regner man med, at varmeforbruget bliver højere end i den forgangne periode. På den baggrund har Grenhusudvalget indstillet til afdelingsbestyrelsen, at a-contovarmebeløbet forhøjes med 100 kr. om måneden, og at det sker fra 1. december. Renoveringsarbejder Som bekendt fik vi for et par år siden udarbejdet en tilstandsvurdering af Grenhusene. Rapporten beskrev hvilke renoveringsarbejder, der var nødvendige i de kommende år. Nogle er allerede udført, men de rigtig tunge sager venter forude. På afdelingsmødet mandag d. 24. november vil Grenhusudvalget fremlægge en plan for de arbejder, der skal udføres i de kommende år, arbejder der vil medføre ekstraordinære huslejestigninger. 12

13 Renoveringsarbejder fortsat Derfor er det vigtigt, at du/i som grenhusbeboer deltager i mødet og kan være med til at afgøre hvilke løsninger, vi skal vælge. På gensyn d. 24.november! Fredning af Grenhusene I skrivende stund ved vi ikke så meget, men er temmelig sikre på, at vi til afdelingsmødet er bedre informeret, idet vi skal til møde i Kulturstyrelsen sidst i september. I øjeblikket er der to almennyttige byggerier, der er indstillet til fredning, nemlig Bellahøjhusene og Grenhusene, og det er selvfølgelig det store byggeri på toppen af Bellahøj, der fylder meget og ikke lille Grenhusene. Men betingelserne er de samme, og vores sag ender formentlig også på Det Særlige Bygningssyn s bord. Men vi er relativ fortrøstningsfulde. Lad os til sidst citere en repræsentant fra Kulturstyrelsen: Det almene byggeri er en væsentlig del af fortællingen om det danske velfærdssamfund, men det skal selvfølgelig også være til at bo i. Som sagt ved vi formentlig mere om, hvilken indflydelse en evt. fredningssag kan få på de kommende renoveringsarbejder, når vi mødes den 24. november på Gungehusskolen. 13

14 BREDALSPARKEN HAR FÅET 14

15 NY LEGEPLADS I området mellem Claus Petersens Allé og Hvidovrevej er der i den sydlige ende mod Brostykkevej etableret en ny legeplads i forsommeren. Inden de nye ældreboliger blev bygget var der førhen en stor og meget sammensat legeplads op langs hegnet ved Q8 tanken. De gamle legeredskaber måtte vige pladsen for det nye byggeri, og i første omgang vurderede vi i Grønt Udvalg, at en del af legeredskaberne kunne genbruges, hvis de blev taget meget forsigtigt op. Men da redskaberne først blev løsnet fra deres fundamenter viste det sig, at mange af delene ville være for risikable at genanvende, og der skulle udføres for mange reparationer. Der blev sådan set kun et gyngestativ og nogle mindre vippedyr tilbage. Undervejs er disse dele blevet genbrugt som reservedele andre steder i bebyggelsen, og da de nye ældreboliger var blevet færdige og græsområdet og plantningerne var ved at tage form, ja så var det også tid til at tænke på et nyt legeområde. Det nye område har naturlegepladsen som tema, hvilket betyder, at rammerne og den bærende konstruktion består af rå stammer. I de senere år har Grønt Udvalg valgt at satse på robiniestammer, som er de mest holdbare. Robinietræet indeholder en række naturlige svampehæmmende stoffer, som betyder at stammer, selvom de er i jordkontakt, har en meget lang levetid med en minimal grad af vedligeholdelse. Legeområdets faldunderlag er også omkranset af stammer, som giver en god overgang til græs og planter omkring området. Udover holdbarheden har Grønt Udvalg lagt vægt på, at legepladsen henvender sig til en lidt bredere aldersgruppe, så både små og større børn kan have glæde af at boltre sig på stedet. Fra andre legeområder i Bredalsparken ved vi, at edderkoppenettet og gode klatremuligheder er noget af det allermest populære. Når man så endda kan være flere, der klatrer på samme tid, så er det ekstra godt. Vi håber at beboerne tager godt imod pladsen, til glæde for både børn og børnebørn. Med venlig hilsen Grønt Udvalg 15

16 HØPSI VØPSI DAGEN VI SIGER TAK OG PÅ 16

17 LØRDAG DEN 16. AUGUST 2014 FOR I ÅR GENSYN I

18 NYT FRA BREDALSPARKEN OG GRENHUSENES EFTERÅRETS PROGRAM 2014 SENIOR KLUB SEPTEMBER Tirsdag d. 2. september 2014 kl Klubben åbner efter sommerferien Tirsdag d. 16. september 2014 kl Anna s mode i beboerhuset Tirsdag d. 30. september 2014 kl Banko - fødselsdagsfest OKTOBER Tirsdag d. 28. oktober 2014 kl Banko - fødselsdagsfest NOVEMBER Mandag d. 10. november 2014 kl Mortens aften i beboerhuset Tirsdag d. 25. november 2014 kl Banko - fødselsdagsfest DECEMBER Onsdag d. 10. december 2014 kl Julefrokost i beboerhuset Sted: Gurrevej Åbningstid: Tirsdag og torsdag ml. kl EFTERÅRETS PROGRAM 2014 JULEFERIE FRA 18. DECEMBER 2014 TIL 7. JANUAR 2015

19 BREDALSPARKENS MOTIONSKLUB Bredalsparkens Motionsklub blev grundlagt i april 1982, i et par små kælderlokaler på Claus Petersens Alle, under navnet Vægttræningsklub, af en lille flok friske beboere med Steen Thornby, som den første formand. I 1984 skiftede klubben navn til Bredalsparkens Vægt- og Motionsklub, i 1986 til Klub Iron- Gym, i 1990 til Motionsklubben i Bredalsparken og i 1995 til det nuværende Bredalsparkens Motionsklub. Klubben har op til nu været tegnet af 9 forskellige formænd. Der er i dag et æresmedlem i klubben, Iver Rosenfeldt, som har været medlem siden 1996, og i alle årene lavet et stort og uegennyttigt arbejde for motionsklubben. I dag har motionsklubben til huse i kælderen, Arnold Nielsens Boulevard 155, hvor vi råder over 129 m2, fordelt over større og mindre rum, som bliver holdt lyse og indbydende. Formålet med klubben var at give beboere i Bredalsparken og Grenhusene adgang til ordentlige træningsfaciliteter, til en billig pris, lige i lokalområdet. Det viste sig at være en god og meget populær idé. Motionsklubben er siden vokset støt, både lokale- og medlemsmæssigt og den er nu en af de største beboerklubber i Bredalsparken og Grenhusene med 161 medlemmer. Motionsklubben skal ikke give økonomisk gevinst, men den skal drives med en sund økonomi således, at der altid er økonomisk råderum til nyindkøb, reparationer og vedligeholdelse af lokalerne. Det er ikke motionsklubbens opgave at pådutte medlemmerne specielle programmer eller andet men blot sørge for ordentlige forhold og gode rammer for medlemmernes egne ønsker til personlig træning. Der er desværre ikke økonomisk mulighed for at ansætte en professionel instruktør. Motionsklubben anvender udelukkende professionelt udstyr fra Tecnho Gym og GymConsult, og alt udstyret bliver løbende serviceret af professionelt personale fra GymConsult. Der er installeret et solarie i klubben, som altid vedligeholdes med de nyeste rør. Medlemmerne af motionsklubben er en meget blandet skare. Her er både unge, ældre, tykke, tynde, mænd, kvinder, bøffer og grønærter. Det er en grundsten i klubbens politik, at der skal være plads til alle, ligesom det er en selvfølge, at alle behandler hinanden venligt, ordentligt og respekterer hinanden. For at blive medlem af klubben skal man bo i boligforeningen DAB - Bredalsparken / Grenhusene og være fyldt 18 år. Unge mellem 15 og 18 år kan også blive medlemmer, hvis der er en anden voksen person i husstanden, der er medlem. 19

20 BESTYRELSES- OG UDVALGSLISTE Bestyrelse Karen Bengtsson Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Tlf.: Henning Davidsen Grenhusene 22 Tlf.: Vibeke Nielsen Flemming Nyrop Grenhusene 56 Tlf.: Lene Rasmussen Cl. Petersens Alle 27 1.tv Tlf.: Henrik Berg (Formand) Hvidovrevej 304, 2.tv Tlf.: Finn Andersen Gurrevej 12, 2.th Tlf.: Bo Østergaard Cl. Petersens Alle 25 st.th Tlf.: Connie Weis Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Udvalg Bladudvalg: Grenhusudvalg: Grønt Udvalg: Soku-/Kollektivudvalg: Vedligeholdelsesudvalg: IT-gruppen: Connie Weis (f), Finn Andersen Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen, Bo Volfing, Flemming Nyrop, Henning Davidsen Lene Rasmussen (f), Connie Weis, Vibeke Nielsen, Christian Andersen Connie Weis (f), Vibeke Nielsen, Bo Østergaard, Henning Davidsen, Jimmy Andreasen Flemming Nyrop (f), Henning Davidsen, Connie Weis, Finn Andersen Kennet Bjerg (f), Gert Skjoldborg, Jesper Bjerg, Jonas Holm Bundgaard, Steffen Clausen Stephen Durhuus, Ronnie Trinseth Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT og Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

21 KLUBBER I BREDALSPARKEN Akvarieklubben, Gurrevej v/ 195 Formand: Jan Hommel, Gurrevej 207 A, tlf.: Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab og Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Seniorklub, Gurrevej 31 Formand: Esther Olsen, Cl. Petersens Allé 16 B, tlf.: Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Flemming Petersen, Hvidovrevej 318, 1.th, tlf.: Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Per Skov, Gurrevej 169 A, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Ken Henriksen, Berners Vænge 34, 2. tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Henrik Lejt, Claus Petersens Allé th. tlf.:

22 EJENDOMSKONTORET BERNERS VÆNGE 26 ST.TH, 2650 HVIDOVRE TLF.: VAGTTELEFON TLF.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret inden for normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. DU KAN RINGE TIL VAGTHAVENDE PÅ TLF.: Kontor- og telefontid: Mandag - fredag ml. kl Kontortid - KUN LIGE UGER kun personlig henvendelse Onsdag ml. kl Ejendomsleder Kim Andersen Ejendomsmesterass. Anders Stecher-Hansen Kontorassistent Karin Degnebolig-Schmidt Kontorassistent Tanja E. Mahler Ejendomsassistent Thomas Luther Hansen Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, MAN KAN KONTAKTE CIRQUE KUNDESERVICE I FORBINDELSE MED FEJLMELDING AF TELEFON PÅ TLF.:

23 KOMMENDE ARRANGEMENTER ÆLDRE JULEFEST ONSDAG DEN 3. DECEMBER 2014 BØRNEJULEFEST SØNDAG DEN 14. DECEMBER 2014 Mere information - se opslag i opgangen 23

24 X SÆT KRYDS I KALENDEREN TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2014 Ordinært afdelingsmøde for Bredalsparken og Grenhusene MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 Særskilt afdelingsmøde for Grenhusene

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

33. årgang Nr. 7 September 2005

33. årgang Nr. 7 September 2005 33. årgang Nr. 7 September 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Velkommen tilbage fra ferie. Vi håber, at I alle har haft en strålende

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere