Årets netværkssommerseminar 2012 Tema: Strategi i vindervirksomheder Onsdag, den 6. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets netværkssommerseminar 2012 Tema: Strategi i vindervirksomheder Onsdag, den 6. juni 2012"

Transkript

1 Årets netværkssommerseminar 2012 Tema: Strategi i vindervirksomheder Onsdag, den 6. juni 2012

2 Kontakt til Mikael Vest Mail: Telefon: Vinderstrategi A/S: LinkedIn:

3 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

4 Kort om Vinderstrategi A/S Strategiarbejde Bestyrelsesarbejde

5 Eksempler på strategiopgaver Strategiudvikling (scenarier) Strategisk sparring Udvikling af strategi-og forretningsplan - klargøring efter køb fra konkursbo Skarpt og klart strategioverblik Revitalisering af en eksisterende brancheorganisation

6 Eksempler på bestyrelsesopgaver

7 Udbytte Du er blevet skarpere i dit strategiarbejde Du har fået overblik, inspiration og værktøjer til strategiarbejdet Du er blevet bedre rustet til strategidrøftelser og dermed til at skabe merværdi i din virksomhed Du er blevet præsenteret for forhold som du med fordel kan forholde dig til

8 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

9 Hvad er strategi? Definition af strategi: Vejen til målet.. gennem et mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne og merværdi Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

10 Tænk hvis Markedet ubevidst er blevet delt imellem aktørerne? Morgendagens kunder er et sted og branchen er et andet sted? Aktørerne er faldet i søvn? Der er tale om fastlåste generationsskifter? Forretningerne baseres på forældet fokus på mærkers betydning? Der tænkes i begrænsninger og ikke i potentiale?

11 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

12 Kobling mellem strategi, vinderstrategi, vindervirksomhed Strategi Vejen til målet gennem et mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne og merværdi. Vinderstrategi En vinderstrategi er en ambitiøs og skarp strategi, der beskriver hvor virksomheden er om nogle år, samt de væsentlige tiltag, kernekompetence(r) og fravalg der er nødvendige for at nå dertil. Vindervirksomhed En vindervirksomhed er en virksomhed, der igennem sit strategiarbejde og handlekraftig eksekvering af sin vinderstrategi sikrer sig som morgendagens vinder og derved skaber markante resultater, der kan måles på de 4 bundlinjer: økonomi, kunder, samfund og medarbejdere.

13 Vejen fra strategi til en vindervirksomhed

14 Opbygning af Strategi i vindervirksomhed (læsevejledning)

15 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

16 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

17 Hvordan skabes en vinderstrategi i praksis? Eksterne strategifaktorer

18 Fokusområde: PEST PEST forstås som en check-liste for væsentligt politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forholds betydning for virksomhedens strategiudvikling Identifikation af muligheder og trusler Opbygge en række scenarier ud fra forskellige forholds betydning PEST-analysen bruges til at vælge den rigtige strategi Svær at komme uden om, hvis På forkant med fremtidens udfordringer Ønsker at arbejde med holdbare strategier

19 Fokusområde: Analyse af branchen Når vi særligt søger svar på: Hvor attraktiv er branchen? Hvordan er indtjeningspotentialet?

20 Fem hurtige til afdækning af branchens attraktivitet Hvordan er konkurrencen blandt eksisterende aktører i branchen? Hvilke trusler eksisterer fra nye konkurrenter i branchen? Hvilke trusler er der fra substituerende produkter? Hvordan er kundernes forhandlingskraft? Hvordan er leverandørernes forhandlingskraft?

21 Konkurrentoversigt Relationer Mærker Produktpalette Bonitet Ledelse Samlet Score Andet 5 Vindervirksomhed Konkurrent a Konkurrent b Konkurrent c Konkurrent d 2? Konkurrent e 1 1 1? 4 7+ Forklaring & brugsanvisning: Med relationer mener vi. Med mærker mener vi Med produktpalette Med bonitet mener vi Med ledelse mener vi Med andet mener vi

22 Fokusområde: Krav til kundeorienteret udvikling Kunder Hvorfor køber kunderne hos virksomheden? Hvad ønsker disse kunder af virksomheden? Hvilke parametre er afgørende; service, pris, kvalitet? Konkurrence Hvilke faktorer er afgørende i konkurrencen? Hvad er afgørende for at få markedsdominans? Hvad er konkurrenternes styrke?...

23 Hvordan skabes en vinderstrategi i praksis? Interne strategifaktorer

24 Fokusområde: De 4 bundlinjer Hvordan er den aktuelle status af resultatet på Økonomi? Kunder? Samfund? Medarbejdere?

25 Fokusområde: 7 S er og årsagen til de 4 bundlinjer

26 Eksempel på værktøj -de 7 S er Strategy Hvor godt kender virksomheden sin omverden? Hvor godt kender virksomheden sine interne ressourcer og kerneprocesser? Structure Hvilke særlige kendetegn har strukturen (virksomhedens opbygning, fordeling af ansvar og kompetence)? I hvilken grad er der en råd tråd mellem strukturen og strategien for virksomheden? Systems Hvilke særlige kendetegn har jeres procedure? Hvordan sikres koordinering mellem de forskellige procedurer? Shared values I hvilket omfang er jeres virksomhedskultur drevet af fælles værdier? Hvad skal kunderne opleve for at I kan sætte flueben ved at jeres værdier er i spil? Staff Hvilke 3 forhold er mest afgørende for at virksomheden er en god arbejdsplads? Hvad er jeres 3 største udfordringer med hensyn til medarbejdertilfredshed og loyalitet? Skills Hvad er medarbejderne kendt for at gøre godt? Hvilke færdigheder vurderes og overvåges løbende? Style Hvilke interessenter har virksomheden? Hvad er deres interesse? Hvilke aktiviteter er nødvendige i forhold til interessenten? Analyse viser at mennesker vil skabe, beskytte og vedligeholde sin identitet ved at handle -hvordan kan det behov for at handle kombineres med ønsket om en ledelse?

27 Fokusområde: Ejere og lederes præferencer Hvad betyder ejernes ønsker for strategien? Hvilke historiske bindinger og traditioner? Hvad motiverer ejerne og lederne? Hvad med viljen og evnen? Hvordan er risikoprofilen? Hvad med hensyn til stakeholders? Hvad med generationsskifte (exit)? Hvad med forskellige præferencer mellem ledelse og ejere?

28 Hvordan skabes en vinderstrategi i praksis? Forandringsbehov (SWOT)

29 Eksempel på en SWOT (fiktiv) Styrker (Strengths) i. Fokuseret og homogent kundesegment giver nichebaseret ekspertviden og konkurrencefordel. ii. Der er stærke kompetencer i virksomheden, og medarbejderne har stor praktisk erfaring med bl.a. strategiarbejde og topledelse iii. God leveringssikkerhed Muligheder (Opportunities) 1. Automatisering kan øge konkurrenceevnen hvis man bliver dygtig til det. 2. Der er god mulighed for, at blive en relativ stor spiller på markedet pga. de mange små virksomheder 3. Mulighed for grønne tiltag Svagheder (Weaknesses) a) Manglende situationsfornemmelse i forhold til omgivelser og markedsforhold forkælet organisation b) Afhængigheden af enkelt personer gør det svært med hensyn til skalerbarheden c) Evnen til at give og modtage kasketter = ansvar skal udvikles i takt med at organisationen struktureres på en måde så den kan vokse d) Kapitalstruktur (lille egenkapital-andel) Trusler (Threats) I. Det kan på sigt blive svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, fordi ingen unge kommer ind i branchen. II. Produktet kan af konservative virksomheder blive set som unødigt og ikke et must-have, hvorfor pengene spares III. I tilfælde af forværret økonomisk situation usikkerhed omkring valuta.

30 Trafiklys udarbejdes ud fra SWOT Rød lampe= intern svaghedkombineret med en ekstern trussel= et akut forandringsbehov, for at kunne imødegå den eksterne trussel Styrke Mulighed Svaghed Trussel Gul lampe = Intern styrke kombineret med en ekstern trussel eller intern svaghed kombineret med en ekstern mulighed = et latent forandringsbehov Styrke Mulighed Svaghed Trussel Styrke Mulighed Svaghed Trussel Grøn lampe= en intern styrkesom passer med en ekstern mulighed = en mulighed der skal udnyttes Styrke Svaghed Mulighed Trussel

31 Hvordan skabes en vinderstrategi i praksis? Strategisk intention

32 Definition af vision Ledelsens valg af retning for virksomheden, hvor ledelsen har udviklet et mentalt billede af en mulig og ønskværdig fremtidig position. Det afgørende i udviklingen er, at visionen udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv fremtid for organisationen en fremtid, der på afgørende områder er bedre end den nuværende.

33 Hvilke krav skal vi stille til en vision? Forståelig Unik Udsyn Ultimativ Spændvidde Handlekraftig

34 Hvilke krav skal vi stille til mission? Berettigelse på markedet? Hvilke forretningsområder nu, fremover? Hvilke kundesegmenter? Hvilken værdi tilbydes kunderne? Hvilke kernekompetencer? Hvilke konkurrencefordele?

35 Krav til værdier Overordnet referenceramme for såvel ledelse som medarbejdere Alles deltagelse og ejerskab - dialogrunde Temaer overskrider interne/eksterne funktioner og grænser Fremstiller virksomhedens særtræk (DNA) og værdier klart Plads til egen fortolkning Inspirere og motivere

36 Hvordan skabes en vinderstrategi i praksis? Strategisk handlekraft

37 Fra trafiklys til Must-Win Battles De udledte trafiklys / forandringsbehov fordeles under 3-5 Must-Win Battles. Vi definerer Must-Win Battles som de vigtigste slag som virksomheden skal vinde for at nå sine vigtigste mål.

38 Fra trafiklys til Must-Win Battles Eksempel: 1. Vi skal have branchens højeste vækstrater Trafiklys 5 Trafiklys 2

39 Fra analyse til strategi-one-pager Eksterne strategifaktorer (væsentligste identificerede styrker og svagheder) Trafiklys Strategiske målsætninger Must-win Battles Strategiudvikling m. indsatser & handleplaner Interne strategifaktorer (væsentligste identificerede muligheder og trusler) Målepunkter

40 Plan for vækst Én sides oversigt - erfaring Jeg selv har ikke tidligere set flere hundrede timers arbejde i en strategiproces, som var nedfældet på blot eet A4-papir, så det var med en vis nervøsitet, at jeg præsenterede denne proces for bestyrelsen i virksomheden. Glæden var derfor dobbelt stor, da flere personer i den professionelle bestyrelse roste virksomheden for arbejdet og ikke undlod at konstatere, at det var kanon, at det var lykkes på eet stykke papir at have den sammenfattede strategi. Adm. direktør Søren Madsen

41 Vejen til målet Interessenternes præferencer -Få accept Vision Mål Værdigrundlag Mål Mål Mission ud fra nuværende situation

42 Implementering af strategi Strategiens konkurrenceevne og merværdi Implementeringens effektivitet Høj Skabe sammenhæng ml. strategiens indhold og implementering Lav Høj Vindervirksomhed Problem Lav Turnaround Forsvindervirksomhed Bruge forskellige former for implementeringsmetoder til forskellige typer af forandringer Forstå forandringssituationen Kortlægge og overvinde modstand mod forandringer Operationalisere strategien for den enkelte medarbejder Kommunikere strategi og forandringer med rette kommunikationsmidler Måle succes en med implementering

43 Strategiske mål i virksomhedslandbrug

44 Kommunikationsmidler - deres fordele og ulemper Kommunikationsmiddel Fordele Ulemper Opslagstavle Hurtig og billig Formel, oppefra og ned Memoer Hurtig og billig Formel, oppefra og ned Nyhedsbreve Hurtig og relativt billigt Ingen umiddelbar responsmulighed Medarbejderblade Vedvarende og god til formidling af kultur Langsomt og dyrt CD-rom-ledendemedarbejderes kommunikation af strategien Hurtigt og godt supplement til personlig del Ressourcekrævende i nogen grad Kampagnebrochure Symbolværdi Ingen umiddelbar reaktionsmulighed Intern radio eller TV Stor her og nu effekt Dyrt og relativt tungt at producere Plakater, hvor lederen sammen med medarbejdere omsætter en strategi til handling Positivt motiverende Tager medarbejderressourcer i form af tid Stormøder Hurtigt, stor autoritet og ensartet budskab Begrænset dialogmulighed, afbryder alt arbejde Interne events, kick off osv. Symbolværdi og potentiel stor effekt Tager mange ressourcer og tid Elektroniske medarbejderhåndbøger Effektive, hvis de er lette at bruge Ingen Videnregnskaber Positivt motiverende Tager mange ressourcer og tid Ekstern kommunikation Stort virkning Kan ikke kontrolleres En til en samtaler Den ægte vare Uoverkommelig i flere sammenhænge Dialogmøder dvsmøder med få deltagere Nærhed, dialog og feedback Ressourcekrævendemed krav til lederes kommunikation Intranet Hurtigt og godt som supplement til personlig del Ressourcekrævende i nogen grad Begrund-og begravrunder spørgsmål til lederne via mail med offentliggørelse på intranet Hurtigt og godt som supplement til personlig del Ressourcekrævende i nogen grad Jungletrommerne En del af virkeligheden En del af virkeligheden

45 Eftermiddagskaffe og networking

46 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

47 Plan for vækst? Uden en plan for vækst ingen strategi! Det er ikke en option det er et krav! Ingen orker at være i en virksomhed uden ambitioner! Vækst eller afvikling!

48 Anbefalinger til en træfsikker vækststrategi Kend den platform som du springer fra Sæt ambitiøse -og svære -mål Udvælg de vigtigste krige Dyrk konkurrencefordele og kernekompetencer Fokusér og vælg fra Sørg for indtjening på kort og langt sigt Udvis handlekraft

49 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

50 Middelmådighed For hvad sker der i fodbold, hvis man er lidt god til at angribe, lidt god til midtbane, lidt god til back og lidt god til at stå på mål? Så ender du på bænken. Du er den perfekte reserve Klaus Berggren Indehaver af tøjfirmaet Piro i Berlingske Nyhedsmagasin nr. 31, 2009

51 Branchekonsolidering? Hvad sker der med kunderne (større og mere forretningsorienteret)? Hvordan er branchen fulgt med? (stadig 140 forhandlere med 180 udsalgssteder)

52 Tid til konsolidering i maskinhandlerbranchen? Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

53 Konsolidér eller find jeres nicher! Fremtidig forretningsmodel Hvem henvender I jer til? Hvad hjælper I dem med? Hvordan gør I det?

54 Kernekompetence Unikt Svært at efterligne Værdi for kunden

55 Mulige scenarier Fra lokal (geografisk) virksomhed med bestemt mærke til Multibrands Udelukkende servicering Ét produktområde Større geografisk område Så store at importøren kan springes over (værdi?) Potentiale i medarbejderudvikling (ledelse)

56 Aktivitetsområde ydelser Fysiske maskiner og produkter (og brands) Nye Brugte Reservedele Service Skal alle varetages fremover?

57 Aktivitetsområde kundesegmenter Entreprenørmaskiner Landbrugsmaskiner Private Park og Anlæg Jagt og fiskeri Industrirengøring

58 Hvad kræves der? Det enkelte kundesegment kræver specifikke ting: Medarbejdere profil Krav til avancer Markedsføring Betydning mht. lokalområde

59 Maskinhandler grundlæggende forretningsmodel INTERNE AKTIVITETER EKSTERNE AKTIVITETER Joint venture 100% Ejet Mindre ejerandel Ejerskab af butikker Mærker Claas John Deere New Holland... Sælgere Mekanikere Ledere Information Faglighed Produkter Landbrugsmaskiner Entreprenørmaskiner Park og have maskiner Forbrugsprodukter Importør Forhandler Position MASKINHANDLER Kundesegmenter Offentlige organisationer Landbrug Entreprenører Detail Have og anlæg Jagt og fiskeri Rengøring Centraliseret Decentraliseret Lager / værksted Hovedområder Nye produkter Brugte produkter Reservedele Service Detail 24/7 landbrug Åbningstider Salgskanaler Hovedafdeling Filialer Sammen med andre Internet (webshop mm.) Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

60 Maskinhandler grundlæggende forretningsmodel Fuld service virksomhed INTERNE AKTIVITETER Joint venture 100% Ejet Mindre ejerandel Ejerskab af butikker Kompleksitet Nødvendigt? Profit? Agilitet? EKSTERNE AKTIVITETER Mærker Claas John Deere New Holland... Både detail og 24/7 Sælgere Mekanikere Ledere Eksperter Importør Forhandler Faglighed Position MASKINHANDLER Produkter Kundesegmenter Landbrugsmaskiner Entreprenørmaskiner Park og have maskiner Forbrugsprodukter Offentlige organisationer Landbrug Entreprenører Detail Have og anlæg Jagt og fiskeri Rengøring Alle kundesegmenter Alle hovedområder Centraliseret Decentraliseret Lager / værksted Hovedområder Nye produkter Brugte produkter Reservedele Service Alle salgskanaler Detail 24/7 landbrug Åbningstider Salgskanaler Hovedafdeling Filialer Sammen med andre Internet (webshop mm.) Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

61 Fordele ved rigtig kritisk masse Investering i IT-systemer Ansætte specialister Stordriftsfordele på lager Back-office funktioner (løn, hjemmeside Bedre styrkeforhold til leverandører Indkøbsrabatter Attraktiv for medarbejdere Koncept for centralt indkøb Fælles værksted v. flere forretninger? Fælles lager Sortiment ens Indretning biler ens

62 Har bestyrelsen et ansvar for strategien?

63 Bestyrelsesarbejde bruges det! Professionel hvad vil det sige? Afdækker nødvendige kompetencer Strategisk indsigt?

64 Så hvor mange har afstemt forventninger til bestyrelsen i en aftale? Hovedopgaven Succeskriterier (kort/langt sigt) Kompetencer Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter ikke Arbejdsdeling mellem direktion og bestyrelse Vilkår (tilbyder) og forventer

65 Bestyrelse og direktions fordeling af ansvar for strategifokus Strategiproces Analyse Formulering Eksekvering Retning Godkende Review Direktion Bestyrelse

66 Strategikursus Specielt tilrettelagt for netværksgrupper Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

67 Kursusforløb: Vinderstrategi hos maskinhandlere Baggrund for kursusforløb Overblik over de 3 kursusdage Overordnet struktur Program Udbytte Fleksibilitet Praktik, dialog, spørgsmål og næste skridt Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

68 Baggrund for kursusforløb Vinderstrategi hos maskinhandlere Erfaringer viser at den lærte teori omkring strategi alt for sjældent anvendes i praksis. På dette kursus vil du helt konkret opleve hvordan teorien omsættes til praksis, idet konkrete virksomheder danner baggrund for cases ligesom din egen virksomhed vil blive involveret og udfordret (efter ønske). Med udgangspunkt i bestselleren Strategi i vindervirksomheder får du hands on i de vigtige faser og værktøjer i strategiarbejdet. Du får overblik, inspiration og værktøjer til brug for strategiarbejdet så du bliver endnu bedre rustet til strategiarbejdet og dermed til at skabe merværdi i virksomheden. Og forhåbentligt noget at tænke over! Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

69 Overblik over kursusdage Vinderstrategi hos maskinhandlere Dag 1 Dag 2 Dag 3 Kl Kl Kl Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

70 Indhold Vinderstrategi hos maskinhandlere Program dag 1 Struktur i strategiarbejdet, den strategiske situation og forandringsbehovene Introduktion til begrebet vindervirksomhed og sikring af en fælles referenceramme omkring strategi-begrebet (den gennemgående model som der vil blive arbejdet med over alle 3 kursusdage). Den røde tråd i strategiarbejdet. Analyse/vurdering af eksterne strategifaktorer som: samfundsudvikling(bl.a. sociale forhold), politiske forhold, økonomiske forhold og teknologiske forhold brancheforhold (attraktivitet og indtjeningspotentiale). kundernes krav. Gennemgang af nuværende business domain (kunder, behov og ressourcer). Analyse/vurdering af interne strategifaktorer som: hidtidige resultater i form af de fire bundlinjer (kunder, samfund, medarbejdere og økonomi). De 7 S er (Shared values, Strategy, Skills, Structure, Systems, Style& Staff). hidtidige resultater i form af ejeres præferencer. Identificering af forandringsbehovene - Kritisk SWOT TOWS-analyse. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

71 Indhold Vinderstrategi hos maskinhandlere Program dag 2 Vision, mission, værdigrundlag, strategiske målsætninger og mål Introduktion til at udvikle og fastlægge hvilke langsigtede intentioner vi har med virksomheden med en råd tråd til platformen og udgangspunktet der er bearbejdet under dag 1. Definition og krav til en handlekraftig vision og mission? Fra teori til praksis. Faldgruber ved formulering af mission. (Hvem er vores kunder, hvad er deres behov og hvordan løses dette behov) Hvordan frigøre vi os af morgendagens begrænsning når vision fastlægges? Innovativ visions-og missionsarbejde ved hjælp af bl.a. Walt Disneys kreativitetsstrategi og visualiseringsrejser. Konkrete eksempler på danske virksomheders visioner til inspiration. Hvad er værdier blot ord eller reel kultur? Hvordan omsættes værdier til at være et aktiv i det strategiske arbejde og i dagligdagen blandt alle kollegaer i hele organisationen? Hvordan omsættes strategien incl. vision og mission til strategiske målsætninger der med konkret planlægning og handlekraft implementeres i organisationen? Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

72 Indhold Vinderstrategi hos maskinhandlere Program dag 3 Strategiudvikling, værdiinnovation, strategiimplementering og shareholder value Introduktion til at skabe langsigtet værdi for virksomheden med udgangspunkt i både dag 1 og 2. Introduktion til markedsbaseret kontra ressourcebaseret strategiudvikling. Hvordan flyttes virksomheden til næste vækstniveau? Hvordan optimeres værdikæden og kerneforretningen? Hvilke strategiske fravalg er vi klar til? Hvordan skabes optimal strategiimplementering? Hvordan ændres de foranstående forandringer til konkret forankring i hele organisationen? Hvad er sammenhængen mellem det strategiske arbejde og shareholder value? Hvordan ændres bestyrelsens rolle til at være et aktiv der stilles krav og forventninger til på lige fod som øvrige nøglemedarbejdere? Bestyrelsens virke som øverst ansvarlig for virksomhedens strategi. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

73 Fleksibilitet i kursusforløb Vinderstrategi hos maskinhandlere Kursusforløbet er fleksibelt opbygget således, at du selv kan være med til at påvirke dit udbytte. De personer og virksomheder som vælger at sparre mellem kursusdagene (tilkøb) kan få maksimalt udbytte i en grad der gør at du har skabelonen, grundlaget og hovedindholdet for en strategi og forretningsplan. Men ønsker du ikke at benytter dig af muligheden for at sparre med andre vil du få overblik, inspiration og kendskab til en række værktøjer som du selv efterfølgende kan anvendes aktivt. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

74 Praktik Vinderstrategi hos maskinhandlere Litteratur: Målgruppe: Hvornår: Arrangør: Bogen Strategi i vindervirksomheder. Værktøjer som udleveres i forbindelse med dagene. DM-Netværksgrupper. Maks deltagere pr. forløb for maksimalt udbytte Sammen med netværksmøde (forslag) (Dag 1; Kursus - overnatning - Dag 2;netværksmøde) Dansk Maskinhandlerforening Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

75 Interesse Vinderstrategi hos maskinhandlere Interesse? Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

76 Mere inspiration, værktøjer og denne præsentation?

77 Bare vær som Indy Tak for i dag

Fra god til vindervirksomhed - Strategi i vindervirksomheder Onsdag, den 29. februar 2012, Hotel Opus

Fra god til vindervirksomhed - Strategi i vindervirksomheder Onsdag, den 29. februar 2012, Hotel Opus Fra god til vindervirksomhed - Strategi i vindervirksomheder Onsdag, den 29. februar 2012, Hotel Opus Program Hvad er strategi? Hvornår har vi en vinderstrategi? Hvad er en vindervirksomhed? Hvordan skabes

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S

Forretningsudvikling i praksis. - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Forretningsudvikling i praksis - v. Mikael Vest, partner, Vinderstrategi A/S Om Vinderstrategi A/S Vinderstrategi A/S eksistensgrundlag er at tilbyde større virksomheder og vækstvirksomheder en skarpere

Læs mere

Vinderstrategi Copenhagen Morning Rotary Club Onsdag den 9. november 2011

Vinderstrategi Copenhagen Morning Rotary Club Onsdag den 9. november 2011 Vinderstrategi Copenhagen Morning Rotary Club Onsdag den 9. november 2011 1 Kort om Vinderstrategi A/S Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomheders mest attraktive

Læs mere

Udarbejdelse og succesfuld implementering af strategi. Brobygning mellem teori og praksis. Mikael Vest, Vinderstrategi A/S 26.

Udarbejdelse og succesfuld implementering af strategi. Brobygning mellem teori og praksis. Mikael Vest, Vinderstrategi A/S 26. Udarbejdelse og succesfuld implementering af strategi. Brobygning mellem teori og praksis. Mikael Vest, Vinderstrategi A/S 26. oktober 2011 Agenda Hvad ved vi om strategi? Hvad er strategi? Hvordan skabes

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Webinar: Strategi-/Business- og Marketingplaner i en usikker tid Onsdag den 3.oktober 2012

Webinar: Strategi-/Business- og Marketingplaner i en usikker tid Onsdag den 3.oktober 2012 Webinar: Strategi-/Business- og Marketingplaner i en usikker tid Onsdag den 3.oktober 2012 Program Vinderstrategi A/S Hvem er vi og hvad kan vi give jer på en time? Planlægning og usikkerhed før og nu

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010 Onsdag den 24. marts 2010 Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik

Læs mere

BRANCHEAFTALE til glæde for ALLE MEDLEMMER OG SERVICEABONNENTER I

BRANCHEAFTALE til glæde for ALLE MEDLEMMER OG SERVICEABONNENTER I BRANCHEAFTALE til glæde for ALLE MEDLEMMER OG SERVICEABONNENTER I Dansk Mode & Textil og Vinderstrategi A/S er stolte af at præsentere samarbejdsaftale om virksomhedsstrategi. Få stærkere kort på hånden

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder. Jørgen Lægaard Mikael Vest BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE

STRATEGI. i vindervirksomheder. Jørgen Lægaard Mikael Vest BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder LÆSEPRØVE BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END 25.000 EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE SOLGT I MERE END 25.000 EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

bøger STRATEGI SUCCES I LOMMEFORMAT Forfatter: Seán mistéil

bøger STRATEGI SUCCES I LOMMEFORMAT Forfatter: Seán mistéil bøger kommunikation STRATEGI i vindervirksomheder SUCCES I LOMMEFORMAT Forfatter: Seán mistéil af ledelseslommebøger skrevet af forskellige forfattere, tips og teknikker til personlig og faglig succes

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse

Orientering fra DM-Uddannelse Nyhedsbrev nr. 1 Januar 2015 Orientering fra DM-Uddannelse Emner: Situationsbestemt ledelse Strategikursus Lav en forretningsplan på 3 dage Salgsteknik for salg- og servicemedarbejdere Lederkursus 2015

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Opfølgning fra juni mødet - intro til dette møde

Opfølgning fra juni mødet - intro til dette møde Opfølgning fra juni mødet intro til dette møde Haraldskær den 07.10.2008 Svend Ole Madsen, Ph.d. som@sam.sdu.dk tlf. 6550 1512 1 Opfølgning Tilpasning til omverdenen jf. finanskrisen Opfølgning fra sidste

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født. IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011

Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født. IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011 Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne 3 generiske typer 2. Den fremtidige udvikling 3. Eksempler på potentialer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ Mission 2 Vision 3 Oms 3,9b Strategiudvikling 4 JYSK VALUES 5 JYSK LEADERSHIP 6 1 MISSION JYSK ønsker at gøre tingene på sin egen måde. Derfor har JYSK skabt et fundament

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008

Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008 Strategisk udvikling af SMV 29.01.2008 Strategier mhp. på øget kundefokus og kundeudvikling 29.01.2008 Strategisk udvikling af SMV er 1 Dagsorden Opfølgning Markedsudviklingsmuligheder Med nogle kommentarer

Læs mere

NYE TIDER NYE STRATEGIER

NYE TIDER NYE STRATEGIER NYE TIDER NYE STRATEGIER Få ny retning og fremdrift gennem en handlingsorienteret strategiproces Teknologisk Institut, Center for Teknologisk Partnerskab NYE TIDER NYE STRATEGIER Nye tider skaber et naturligt

Læs mere

Fordi mennesker betyder alt

Fordi mennesker betyder alt Agenda Kort introduktion Oplæg: Forretningsvisioner hvorfor det? Hvordan virkeliggøres visionerne til klare strategier og operationelle mål? Implementering er det rette hold sat? Praktiske eksempler: Strategi

Læs mere

SALGSSUCCES I UDLANDET

SALGSSUCCES I UDLANDET SALGSSUCCES I UDLANDET Præsenteret af : Peter Rosenkrands Adm. direktør Onsdag 14. november 2012 Slide 1 NØGLETAL Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 29 Produktion: Præstø, 85 km syd for København

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Hvilke aktiviteter og/eller effekt/nytteværdi (indsatser og resultater), understøtter jeres mission?

Hvilke aktiviteter og/eller effekt/nytteværdi (indsatser og resultater), understøtter jeres mission? Fokus på virksomhedens mission Nedskriv virksomhedens Mission Vores Mission Erklæring om organisationens eksistensberettigelse (Hvorfor er vi her?) Hvorfor skulle kunderne netop vælge jeres virksomhed?

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles

Kommunikation af forandringer. NOV Flexibles Kommunikation af forandringer NOV Flexibles Fra kabler til fleksible rør-systemer I Etableret i 1995 som en del af NKT Cables I Etableret som selvstændigt selskab i 1999 - NKT Flexibles I Producerer fleksible

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Værditilvækstseminaret - d. 20. november

Værditilvækstseminaret - d. 20. november Værditilvækstseminaret - d. 20. november Stampenborg Specialkonsulent William S. Andersen Deltagere 6 landmænd 9 DLBR 3 Landbrugsskolerne 7 VFL Deltagere fra VFL i dag Gustaf Bock Birgitte Wulff Mikaelsen

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere