Årets netværkssommerseminar 2012 Tema: Strategi i vindervirksomheder Onsdag, den 6. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets netværkssommerseminar 2012 Tema: Strategi i vindervirksomheder Onsdag, den 6. juni 2012"

Transkript

1 Årets netværkssommerseminar 2012 Tema: Strategi i vindervirksomheder Onsdag, den 6. juni 2012

2 Kontakt til Mikael Vest Mail: Telefon: Vinderstrategi A/S: LinkedIn:

3 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

4 Kort om Vinderstrategi A/S Strategiarbejde Bestyrelsesarbejde

5 Eksempler på strategiopgaver Strategiudvikling (scenarier) Strategisk sparring Udvikling af strategi-og forretningsplan - klargøring efter køb fra konkursbo Skarpt og klart strategioverblik Revitalisering af en eksisterende brancheorganisation

6 Eksempler på bestyrelsesopgaver

7 Udbytte Du er blevet skarpere i dit strategiarbejde Du har fået overblik, inspiration og værktøjer til strategiarbejdet Du er blevet bedre rustet til strategidrøftelser og dermed til at skabe merværdi i din virksomhed Du er blevet præsenteret for forhold som du med fordel kan forholde dig til

8 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

9 Hvad er strategi? Definition af strategi: Vejen til målet.. gennem et mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne og merværdi Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

10 Tænk hvis Markedet ubevidst er blevet delt imellem aktørerne? Morgendagens kunder er et sted og branchen er et andet sted? Aktørerne er faldet i søvn? Der er tale om fastlåste generationsskifter? Forretningerne baseres på forældet fokus på mærkers betydning? Der tænkes i begrænsninger og ikke i potentiale?

11 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

12 Kobling mellem strategi, vinderstrategi, vindervirksomhed Strategi Vejen til målet gennem et mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne og merværdi. Vinderstrategi En vinderstrategi er en ambitiøs og skarp strategi, der beskriver hvor virksomheden er om nogle år, samt de væsentlige tiltag, kernekompetence(r) og fravalg der er nødvendige for at nå dertil. Vindervirksomhed En vindervirksomhed er en virksomhed, der igennem sit strategiarbejde og handlekraftig eksekvering af sin vinderstrategi sikrer sig som morgendagens vinder og derved skaber markante resultater, der kan måles på de 4 bundlinjer: økonomi, kunder, samfund og medarbejdere.

13 Vejen fra strategi til en vindervirksomhed

14 Opbygning af Strategi i vindervirksomhed (læsevejledning)

15 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

16 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

17 Hvordan skabes en vinderstrategi i praksis? Eksterne strategifaktorer

18 Fokusområde: PEST PEST forstås som en check-liste for væsentligt politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forholds betydning for virksomhedens strategiudvikling Identifikation af muligheder og trusler Opbygge en række scenarier ud fra forskellige forholds betydning PEST-analysen bruges til at vælge den rigtige strategi Svær at komme uden om, hvis På forkant med fremtidens udfordringer Ønsker at arbejde med holdbare strategier

19 Fokusområde: Analyse af branchen Når vi særligt søger svar på: Hvor attraktiv er branchen? Hvordan er indtjeningspotentialet?

20 Fem hurtige til afdækning af branchens attraktivitet Hvordan er konkurrencen blandt eksisterende aktører i branchen? Hvilke trusler eksisterer fra nye konkurrenter i branchen? Hvilke trusler er der fra substituerende produkter? Hvordan er kundernes forhandlingskraft? Hvordan er leverandørernes forhandlingskraft?

21 Konkurrentoversigt Relationer Mærker Produktpalette Bonitet Ledelse Samlet Score Andet 5 Vindervirksomhed Konkurrent a Konkurrent b Konkurrent c Konkurrent d 2? Konkurrent e 1 1 1? 4 7+ Forklaring & brugsanvisning: Med relationer mener vi. Med mærker mener vi Med produktpalette Med bonitet mener vi Med ledelse mener vi Med andet mener vi

22 Fokusområde: Krav til kundeorienteret udvikling Kunder Hvorfor køber kunderne hos virksomheden? Hvad ønsker disse kunder af virksomheden? Hvilke parametre er afgørende; service, pris, kvalitet? Konkurrence Hvilke faktorer er afgørende i konkurrencen? Hvad er afgørende for at få markedsdominans? Hvad er konkurrenternes styrke?...

23 Hvordan skabes en vinderstrategi i praksis? Interne strategifaktorer

24 Fokusområde: De 4 bundlinjer Hvordan er den aktuelle status af resultatet på Økonomi? Kunder? Samfund? Medarbejdere?

25 Fokusområde: 7 S er og årsagen til de 4 bundlinjer

26 Eksempel på værktøj -de 7 S er Strategy Hvor godt kender virksomheden sin omverden? Hvor godt kender virksomheden sine interne ressourcer og kerneprocesser? Structure Hvilke særlige kendetegn har strukturen (virksomhedens opbygning, fordeling af ansvar og kompetence)? I hvilken grad er der en råd tråd mellem strukturen og strategien for virksomheden? Systems Hvilke særlige kendetegn har jeres procedure? Hvordan sikres koordinering mellem de forskellige procedurer? Shared values I hvilket omfang er jeres virksomhedskultur drevet af fælles værdier? Hvad skal kunderne opleve for at I kan sætte flueben ved at jeres værdier er i spil? Staff Hvilke 3 forhold er mest afgørende for at virksomheden er en god arbejdsplads? Hvad er jeres 3 største udfordringer med hensyn til medarbejdertilfredshed og loyalitet? Skills Hvad er medarbejderne kendt for at gøre godt? Hvilke færdigheder vurderes og overvåges løbende? Style Hvilke interessenter har virksomheden? Hvad er deres interesse? Hvilke aktiviteter er nødvendige i forhold til interessenten? Analyse viser at mennesker vil skabe, beskytte og vedligeholde sin identitet ved at handle -hvordan kan det behov for at handle kombineres med ønsket om en ledelse?

27 Fokusområde: Ejere og lederes præferencer Hvad betyder ejernes ønsker for strategien? Hvilke historiske bindinger og traditioner? Hvad motiverer ejerne og lederne? Hvad med viljen og evnen? Hvordan er risikoprofilen? Hvad med hensyn til stakeholders? Hvad med generationsskifte (exit)? Hvad med forskellige præferencer mellem ledelse og ejere?

28 Hvordan skabes en vinderstrategi i praksis? Forandringsbehov (SWOT)

29 Eksempel på en SWOT (fiktiv) Styrker (Strengths) i. Fokuseret og homogent kundesegment giver nichebaseret ekspertviden og konkurrencefordel. ii. Der er stærke kompetencer i virksomheden, og medarbejderne har stor praktisk erfaring med bl.a. strategiarbejde og topledelse iii. God leveringssikkerhed Muligheder (Opportunities) 1. Automatisering kan øge konkurrenceevnen hvis man bliver dygtig til det. 2. Der er god mulighed for, at blive en relativ stor spiller på markedet pga. de mange små virksomheder 3. Mulighed for grønne tiltag Svagheder (Weaknesses) a) Manglende situationsfornemmelse i forhold til omgivelser og markedsforhold forkælet organisation b) Afhængigheden af enkelt personer gør det svært med hensyn til skalerbarheden c) Evnen til at give og modtage kasketter = ansvar skal udvikles i takt med at organisationen struktureres på en måde så den kan vokse d) Kapitalstruktur (lille egenkapital-andel) Trusler (Threats) I. Det kan på sigt blive svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, fordi ingen unge kommer ind i branchen. II. Produktet kan af konservative virksomheder blive set som unødigt og ikke et must-have, hvorfor pengene spares III. I tilfælde af forværret økonomisk situation usikkerhed omkring valuta.

30 Trafiklys udarbejdes ud fra SWOT Rød lampe= intern svaghedkombineret med en ekstern trussel= et akut forandringsbehov, for at kunne imødegå den eksterne trussel Styrke Mulighed Svaghed Trussel Gul lampe = Intern styrke kombineret med en ekstern trussel eller intern svaghed kombineret med en ekstern mulighed = et latent forandringsbehov Styrke Mulighed Svaghed Trussel Styrke Mulighed Svaghed Trussel Grøn lampe= en intern styrkesom passer med en ekstern mulighed = en mulighed der skal udnyttes Styrke Svaghed Mulighed Trussel

31 Hvordan skabes en vinderstrategi i praksis? Strategisk intention

32 Definition af vision Ledelsens valg af retning for virksomheden, hvor ledelsen har udviklet et mentalt billede af en mulig og ønskværdig fremtidig position. Det afgørende i udviklingen er, at visionen udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv fremtid for organisationen en fremtid, der på afgørende områder er bedre end den nuværende.

33 Hvilke krav skal vi stille til en vision? Forståelig Unik Udsyn Ultimativ Spændvidde Handlekraftig

34 Hvilke krav skal vi stille til mission? Berettigelse på markedet? Hvilke forretningsområder nu, fremover? Hvilke kundesegmenter? Hvilken værdi tilbydes kunderne? Hvilke kernekompetencer? Hvilke konkurrencefordele?

35 Krav til værdier Overordnet referenceramme for såvel ledelse som medarbejdere Alles deltagelse og ejerskab - dialogrunde Temaer overskrider interne/eksterne funktioner og grænser Fremstiller virksomhedens særtræk (DNA) og værdier klart Plads til egen fortolkning Inspirere og motivere

36 Hvordan skabes en vinderstrategi i praksis? Strategisk handlekraft

37 Fra trafiklys til Must-Win Battles De udledte trafiklys / forandringsbehov fordeles under 3-5 Must-Win Battles. Vi definerer Must-Win Battles som de vigtigste slag som virksomheden skal vinde for at nå sine vigtigste mål.

38 Fra trafiklys til Must-Win Battles Eksempel: 1. Vi skal have branchens højeste vækstrater Trafiklys 5 Trafiklys 2

39 Fra analyse til strategi-one-pager Eksterne strategifaktorer (væsentligste identificerede styrker og svagheder) Trafiklys Strategiske målsætninger Must-win Battles Strategiudvikling m. indsatser & handleplaner Interne strategifaktorer (væsentligste identificerede muligheder og trusler) Målepunkter

40 Plan for vækst Én sides oversigt - erfaring Jeg selv har ikke tidligere set flere hundrede timers arbejde i en strategiproces, som var nedfældet på blot eet A4-papir, så det var med en vis nervøsitet, at jeg præsenterede denne proces for bestyrelsen i virksomheden. Glæden var derfor dobbelt stor, da flere personer i den professionelle bestyrelse roste virksomheden for arbejdet og ikke undlod at konstatere, at det var kanon, at det var lykkes på eet stykke papir at have den sammenfattede strategi. Adm. direktør Søren Madsen

41 Vejen til målet Interessenternes præferencer -Få accept Vision Mål Værdigrundlag Mål Mål Mission ud fra nuværende situation

42 Implementering af strategi Strategiens konkurrenceevne og merværdi Implementeringens effektivitet Høj Skabe sammenhæng ml. strategiens indhold og implementering Lav Høj Vindervirksomhed Problem Lav Turnaround Forsvindervirksomhed Bruge forskellige former for implementeringsmetoder til forskellige typer af forandringer Forstå forandringssituationen Kortlægge og overvinde modstand mod forandringer Operationalisere strategien for den enkelte medarbejder Kommunikere strategi og forandringer med rette kommunikationsmidler Måle succes en med implementering

43 Strategiske mål i virksomhedslandbrug

44 Kommunikationsmidler - deres fordele og ulemper Kommunikationsmiddel Fordele Ulemper Opslagstavle Hurtig og billig Formel, oppefra og ned Memoer Hurtig og billig Formel, oppefra og ned Nyhedsbreve Hurtig og relativt billigt Ingen umiddelbar responsmulighed Medarbejderblade Vedvarende og god til formidling af kultur Langsomt og dyrt CD-rom-ledendemedarbejderes kommunikation af strategien Hurtigt og godt supplement til personlig del Ressourcekrævende i nogen grad Kampagnebrochure Symbolværdi Ingen umiddelbar reaktionsmulighed Intern radio eller TV Stor her og nu effekt Dyrt og relativt tungt at producere Plakater, hvor lederen sammen med medarbejdere omsætter en strategi til handling Positivt motiverende Tager medarbejderressourcer i form af tid Stormøder Hurtigt, stor autoritet og ensartet budskab Begrænset dialogmulighed, afbryder alt arbejde Interne events, kick off osv. Symbolværdi og potentiel stor effekt Tager mange ressourcer og tid Elektroniske medarbejderhåndbøger Effektive, hvis de er lette at bruge Ingen Videnregnskaber Positivt motiverende Tager mange ressourcer og tid Ekstern kommunikation Stort virkning Kan ikke kontrolleres En til en samtaler Den ægte vare Uoverkommelig i flere sammenhænge Dialogmøder dvsmøder med få deltagere Nærhed, dialog og feedback Ressourcekrævendemed krav til lederes kommunikation Intranet Hurtigt og godt som supplement til personlig del Ressourcekrævende i nogen grad Begrund-og begravrunder spørgsmål til lederne via mail med offentliggørelse på intranet Hurtigt og godt som supplement til personlig del Ressourcekrævende i nogen grad Jungletrommerne En del af virkeligheden En del af virkeligheden

45 Eftermiddagskaffe og networking

46 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

47 Plan for vækst? Uden en plan for vækst ingen strategi! Det er ikke en option det er et krav! Ingen orker at være i en virksomhed uden ambitioner! Vækst eller afvikling!

48 Anbefalinger til en træfsikker vækststrategi Kend den platform som du springer fra Sæt ambitiøse -og svære -mål Udvælg de vigtigste krige Dyrk konkurrencefordele og kernekompetencer Fokusér og vælg fra Sørg for indtjening på kort og langt sigt Udvis handlekraft

49 Program Hvad er strategi? Hvornår har du en vinderstrategi? Hvordan skabes en vindervirksomhed? Hvordan fastholder du struktur og overblik i strategiarbejdet? Hvad er vigtigt når du vil have vækst? Hvordan opleves branchen udefra?

50 Middelmådighed For hvad sker der i fodbold, hvis man er lidt god til at angribe, lidt god til midtbane, lidt god til back og lidt god til at stå på mål? Så ender du på bænken. Du er den perfekte reserve Klaus Berggren Indehaver af tøjfirmaet Piro i Berlingske Nyhedsmagasin nr. 31, 2009

51 Branchekonsolidering? Hvad sker der med kunderne (større og mere forretningsorienteret)? Hvordan er branchen fulgt med? (stadig 140 forhandlere med 180 udsalgssteder)

52 Tid til konsolidering i maskinhandlerbranchen? Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

53 Konsolidér eller find jeres nicher! Fremtidig forretningsmodel Hvem henvender I jer til? Hvad hjælper I dem med? Hvordan gør I det?

54 Kernekompetence Unikt Svært at efterligne Værdi for kunden

55 Mulige scenarier Fra lokal (geografisk) virksomhed med bestemt mærke til Multibrands Udelukkende servicering Ét produktområde Større geografisk område Så store at importøren kan springes over (værdi?) Potentiale i medarbejderudvikling (ledelse)

56 Aktivitetsområde ydelser Fysiske maskiner og produkter (og brands) Nye Brugte Reservedele Service Skal alle varetages fremover?

57 Aktivitetsområde kundesegmenter Entreprenørmaskiner Landbrugsmaskiner Private Park og Anlæg Jagt og fiskeri Industrirengøring

58 Hvad kræves der? Det enkelte kundesegment kræver specifikke ting: Medarbejdere profil Krav til avancer Markedsføring Betydning mht. lokalområde

59 Maskinhandler grundlæggende forretningsmodel INTERNE AKTIVITETER EKSTERNE AKTIVITETER Joint venture 100% Ejet Mindre ejerandel Ejerskab af butikker Mærker Claas John Deere New Holland... Sælgere Mekanikere Ledere Information Faglighed Produkter Landbrugsmaskiner Entreprenørmaskiner Park og have maskiner Forbrugsprodukter Importør Forhandler Position MASKINHANDLER Kundesegmenter Offentlige organisationer Landbrug Entreprenører Detail Have og anlæg Jagt og fiskeri Rengøring Centraliseret Decentraliseret Lager / værksted Hovedområder Nye produkter Brugte produkter Reservedele Service Detail 24/7 landbrug Åbningstider Salgskanaler Hovedafdeling Filialer Sammen med andre Internet (webshop mm.) Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

60 Maskinhandler grundlæggende forretningsmodel Fuld service virksomhed INTERNE AKTIVITETER Joint venture 100% Ejet Mindre ejerandel Ejerskab af butikker Kompleksitet Nødvendigt? Profit? Agilitet? EKSTERNE AKTIVITETER Mærker Claas John Deere New Holland... Både detail og 24/7 Sælgere Mekanikere Ledere Eksperter Importør Forhandler Faglighed Position MASKINHANDLER Produkter Kundesegmenter Landbrugsmaskiner Entreprenørmaskiner Park og have maskiner Forbrugsprodukter Offentlige organisationer Landbrug Entreprenører Detail Have og anlæg Jagt og fiskeri Rengøring Alle kundesegmenter Alle hovedområder Centraliseret Decentraliseret Lager / værksted Hovedområder Nye produkter Brugte produkter Reservedele Service Alle salgskanaler Detail 24/7 landbrug Åbningstider Salgskanaler Hovedafdeling Filialer Sammen med andre Internet (webshop mm.) Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

61 Fordele ved rigtig kritisk masse Investering i IT-systemer Ansætte specialister Stordriftsfordele på lager Back-office funktioner (løn, hjemmeside Bedre styrkeforhold til leverandører Indkøbsrabatter Attraktiv for medarbejdere Koncept for centralt indkøb Fælles værksted v. flere forretninger? Fælles lager Sortiment ens Indretning biler ens

62 Har bestyrelsen et ansvar for strategien?

63 Bestyrelsesarbejde bruges det! Professionel hvad vil det sige? Afdækker nødvendige kompetencer Strategisk indsigt?

64 Så hvor mange har afstemt forventninger til bestyrelsen i en aftale? Hovedopgaven Succeskriterier (kort/langt sigt) Kompetencer Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter ikke Arbejdsdeling mellem direktion og bestyrelse Vilkår (tilbyder) og forventer

65 Bestyrelse og direktions fordeling af ansvar for strategifokus Strategiproces Analyse Formulering Eksekvering Retning Godkende Review Direktion Bestyrelse

66 Strategikursus Specielt tilrettelagt for netværksgrupper Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

67 Kursusforløb: Vinderstrategi hos maskinhandlere Baggrund for kursusforløb Overblik over de 3 kursusdage Overordnet struktur Program Udbytte Fleksibilitet Praktik, dialog, spørgsmål og næste skridt Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

68 Baggrund for kursusforløb Vinderstrategi hos maskinhandlere Erfaringer viser at den lærte teori omkring strategi alt for sjældent anvendes i praksis. På dette kursus vil du helt konkret opleve hvordan teorien omsættes til praksis, idet konkrete virksomheder danner baggrund for cases ligesom din egen virksomhed vil blive involveret og udfordret (efter ønske). Med udgangspunkt i bestselleren Strategi i vindervirksomheder får du hands on i de vigtige faser og værktøjer i strategiarbejdet. Du får overblik, inspiration og værktøjer til brug for strategiarbejdet så du bliver endnu bedre rustet til strategiarbejdet og dermed til at skabe merværdi i virksomheden. Og forhåbentligt noget at tænke over! Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

69 Overblik over kursusdage Vinderstrategi hos maskinhandlere Dag 1 Dag 2 Dag 3 Kl Kl Kl Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

70 Indhold Vinderstrategi hos maskinhandlere Program dag 1 Struktur i strategiarbejdet, den strategiske situation og forandringsbehovene Introduktion til begrebet vindervirksomhed og sikring af en fælles referenceramme omkring strategi-begrebet (den gennemgående model som der vil blive arbejdet med over alle 3 kursusdage). Den røde tråd i strategiarbejdet. Analyse/vurdering af eksterne strategifaktorer som: samfundsudvikling(bl.a. sociale forhold), politiske forhold, økonomiske forhold og teknologiske forhold brancheforhold (attraktivitet og indtjeningspotentiale). kundernes krav. Gennemgang af nuværende business domain (kunder, behov og ressourcer). Analyse/vurdering af interne strategifaktorer som: hidtidige resultater i form af de fire bundlinjer (kunder, samfund, medarbejdere og økonomi). De 7 S er (Shared values, Strategy, Skills, Structure, Systems, Style& Staff). hidtidige resultater i form af ejeres præferencer. Identificering af forandringsbehovene - Kritisk SWOT TOWS-analyse. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

71 Indhold Vinderstrategi hos maskinhandlere Program dag 2 Vision, mission, værdigrundlag, strategiske målsætninger og mål Introduktion til at udvikle og fastlægge hvilke langsigtede intentioner vi har med virksomheden med en råd tråd til platformen og udgangspunktet der er bearbejdet under dag 1. Definition og krav til en handlekraftig vision og mission? Fra teori til praksis. Faldgruber ved formulering af mission. (Hvem er vores kunder, hvad er deres behov og hvordan løses dette behov) Hvordan frigøre vi os af morgendagens begrænsning når vision fastlægges? Innovativ visions-og missionsarbejde ved hjælp af bl.a. Walt Disneys kreativitetsstrategi og visualiseringsrejser. Konkrete eksempler på danske virksomheders visioner til inspiration. Hvad er værdier blot ord eller reel kultur? Hvordan omsættes værdier til at være et aktiv i det strategiske arbejde og i dagligdagen blandt alle kollegaer i hele organisationen? Hvordan omsættes strategien incl. vision og mission til strategiske målsætninger der med konkret planlægning og handlekraft implementeres i organisationen? Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

72 Indhold Vinderstrategi hos maskinhandlere Program dag 3 Strategiudvikling, værdiinnovation, strategiimplementering og shareholder value Introduktion til at skabe langsigtet værdi for virksomheden med udgangspunkt i både dag 1 og 2. Introduktion til markedsbaseret kontra ressourcebaseret strategiudvikling. Hvordan flyttes virksomheden til næste vækstniveau? Hvordan optimeres værdikæden og kerneforretningen? Hvilke strategiske fravalg er vi klar til? Hvordan skabes optimal strategiimplementering? Hvordan ændres de foranstående forandringer til konkret forankring i hele organisationen? Hvad er sammenhængen mellem det strategiske arbejde og shareholder value? Hvordan ændres bestyrelsens rolle til at være et aktiv der stilles krav og forventninger til på lige fod som øvrige nøglemedarbejdere? Bestyrelsens virke som øverst ansvarlig for virksomhedens strategi. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

73 Fleksibilitet i kursusforløb Vinderstrategi hos maskinhandlere Kursusforløbet er fleksibelt opbygget således, at du selv kan være med til at påvirke dit udbytte. De personer og virksomheder som vælger at sparre mellem kursusdagene (tilkøb) kan få maksimalt udbytte i en grad der gør at du har skabelonen, grundlaget og hovedindholdet for en strategi og forretningsplan. Men ønsker du ikke at benytter dig af muligheden for at sparre med andre vil du få overblik, inspiration og kendskab til en række værktøjer som du selv efterfølgende kan anvendes aktivt. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

74 Praktik Vinderstrategi hos maskinhandlere Litteratur: Målgruppe: Hvornår: Arrangør: Bogen Strategi i vindervirksomheder. Værktøjer som udleveres i forbindelse med dagene. DM-Netværksgrupper. Maks deltagere pr. forløb for maksimalt udbytte Sammen med netværksmøde (forslag) (Dag 1; Kursus - overnatning - Dag 2;netværksmøde) Dansk Maskinhandlerforening Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

75 Interesse Vinderstrategi hos maskinhandlere Interesse? Alle rettigheder forbeholdes. Copyright Vinderstrategi A/S

76 Mere inspiration, værktøjer og denne præsentation?

77 Bare vær som Indy Tak for i dag

Vinderstrategi Copenhagen Morning Rotary Club Onsdag den 9. november 2011

Vinderstrategi Copenhagen Morning Rotary Club Onsdag den 9. november 2011 Vinderstrategi Copenhagen Morning Rotary Club Onsdag den 9. november 2011 1 Kort om Vinderstrategi A/S Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomheders mest attraktive

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN

BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN BESTYRELSESARBEJDE DEL 1: STRATEGI I BESTYRELSEN Henrik Andersen Partner Hildebrandt & Brandi 1. September 2014 http://hildebrandtbrandi.com/da/folkeuniversitetet Formål med forelæsningsrækken Bestyrelsesarbejde

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Implementering af strategi i FA09

Implementering af strategi i FA09 HD(R) Regnskab og økonomistyring Implementering af strategi i FA09 Hovedopgave, Maj 2014 Handelshøjskolen (CBS) i Købehavn Udarbejdet af: Vejleder: Stig Hartmann Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Problemformulering...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

mentale forretningsgrundlag.

mentale forretningsgrundlag. Det mentale forretningsgrundlag Al ledelse handler om adfærd. Det er virksomhedens evne til skabe relationer ud fra markedets, kundernes og medarbejdernes behov og forventninger, der afgør styrken af et

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Vejen til succesfulde webstrategier We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them - Albert Einstein Copyright 2009 Claus Rønnow easynet ApS Udgivet i august 2009.

Læs mere

Noget om strategiplanlægning

Noget om strategiplanlægning Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere