Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans Jørgen Gammelgaard, Marianne Bruun Kristiansen, Erhardt Jull Pia Koch Hauge

2 Indholdsfortegnelse Side 591. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering O Status på projekter i Kultur og Fritid Lukket - O Budgetopfølgning pr. 31. juli IFV O Idræts- og svømmehaller, omlægning af bankgæld O Tirpitz-projekt - Sandfolket O Scoremad - kostindsats for hele kommunen A Lån til Tistrup og Omegns Spejdercenter Ekstra og yderligere tilskudtilsagn til undervisning i Budget for området Gl. Varde Sommerland Sager til kommende udvalgsmøder Bilagsliste Underskriftsblad Side 1345

3 591. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 684 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Godkendt. Side 1346

4 592. Gensidig orientering Dok.nr.: 699 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Udvalgsformanden Kulturregion Vadehavet styregruppemøde 19. juni 2013 Vækstlagskultur møde med Kulturministeriet 26. juni 2013 Orientering ved Forvaltningen Viva Varde v/bent Peter Stålværks- og trådspinderigrunden v/kirstine Analyse af inde-idrættens vilkår og 25 års reglen v/kirstine Budgetseminar v/bent Peter Folkeskolereformen v/bent Peter Vandkunstværk i Oksbøl v/kirstine Udbud - booking af kommunale lokaler v/kirstine 4 H børnedyrskue v/kirstine Program for Fest- og Kulturugen (bilag udleveres på mødet) v/kirstine Møde med Outrup Motocross og Outrup speedwayklub Møde med Varde Kunstforening Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Styregruppen for Kulturregion Vadehavet - referat fra møde den / juni styregruppemøde - referat.pdf 2 Åben Referat fra møde med Kulturministeriet om vækstlagskulturklasser /13 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Lisbet orienterede: fra drøftelse med Syvkanten, om bibliotekets rolle i forbindelse med digitaliseringstiltag fra 1. november 2013, om henvendelse fra Varde Garden. Erhard Jull spurgte til status i forhold til Sydjysk Væveklub og lokaler på Vrøgum gl. skole. Kirstine gav status Sydjysk Væveklub har ønsket nogle større lokaler, og har fået lovning på at kunne bruge lokaler på skolen, når de er ledige. Side 1347

5 Kirstine orienterede om henvendelse fra Fødevareregion Syd i forhold til Scoremad. Side 1348

6 593. O Status på projekter i Kultur og Fritid Dok.nr.: 2719 Sagsid.: 11/3121 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling I Kultur og Fritids aftale for 2013 indgik en række forskellige projekter. Udvalget orienteres hermed om status på projekterne nogle er afsluttede, nogle er igangværende og forventes afsluttet i 2013 mens andre forventes at køre videre ind i I vedlagte bilag er oplistet en oversigt over alle igangværende og afsluttede projekter i Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid finder det relevant, at udvalget orienteres om status, så der kan foretages eventuelle justeringer i forhold til projekterne. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Status på projekter i Kultur og fritid /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1349

7 594. Lukket - O Budgetopfølgning pr. 31. juli IFV Dok.nr.: 2747 Sagsid.: 12/13025 Initialer: FLKA Lukket sag Side 1350

8 595. O Idræts- og svømmehaller, omlægning af bankgæld Dok.nr.: 2638 Sagsid.: 13/6023 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet besluttede 4. juni 2013 at tilbyde de selvejende idræts- og svømmehaller hjælp til omlægning af langfristet bankgæld. Tilbuddet består i, at kommunen stiller garanti for et 20-årigt fastforrentet lån ved KommuneKredit, som skal anvendes til hel eller delvis indfrielse af langfristet bankgæld, som kan henføres til anlægsinvesteringer. Kommunen yder desuden et udligningstilskud til afvikling af lånet optaget i KommuneKredit. Hallerne skulle senest 1. juli 2013 indsende ansøgning om at deltage i ordningen. Der er modtaget følgende ansøgninger: Hal Beløb Formål Skovlund-Ansager Hallen kr. Nyt varmeanlæg Form og Fritid Nørre Nebel kr. Forbedring af svømmehal, varmetæppe og ventilation, opvaskemaskine m.m. Blåvandshuk Idrætscenter kr. Sundhedscenter, udbygning af badeland, renovering af gl. hal og sauna, springcenter og sportsdepot Helle Hallen kr. Ombygning af motionscenter, køkken, cafeteria og administration kr. Forvaltningen blev af Byrådet bemyndiget til at foretage vurdering af de indkomne ansøgninger. Ved vurderingen er der lagt vægt på, om den oplyste investering er til anlægsformål, om bankgælden kan anses for opstået eller forøget som direkte følge af investeringen, om bankgælden kan anses for langfristet, og om bankgælden udgør et beløb, der svarer til det ansøgte. Der er efter vurderingen tilbudt garantistillelse således: Hal Tilbudt garantistillelse Udligningstilskud (pr. år) Skovlund-Ansager Hallen 0 kr. 0 kr. Tilskudsprocent Form og Fritid, Nørre Nebel kr kr. 47 Blåvandshuk Idrætscenter kr kr. 56 Helle Hallen kr kr. 79 Side 1351

9 I alt kr kr. Udligningstilskuddet til disse lån finansieres hovedsageligt af afdrag på hallernes gæld til kommunen. Et restbeløb på ca kr. finansieres af Udvalget for Kultur og Fritids driftsbudget, jf. Byrådets beslutning. Udligningstilskuddet ydes med en forholdsmæssig del af ydelserne på lånet til KommuneKredit, der for den enkelte hal beregnes som den andel af den samlede langfristede gæld, der overstiger 10 procent af værdien af hallens faste ejendom. Blåvandshuk Idrætscenter og Helle Hallen er allerede omfattet af ordningen for udligningstilskud, som ydes til afvikling af lån til omlægning af kreditforeningslån og omlagte lån ved Varde Kommune. Der er for disse haller beregnet en tilskudsprocent på henholdsvis 56 og 79, forud for omlægningen af bankgæld. Form & Fritid Nørre Nebel har ikke tidligere været omfattet af ordningen, hvorfor der beregnes en tilskudsprocent på grundlag af den omlagte bankgæld og øvrig langfristet gæld. Ved Byrådets beslutning om garantistillelse, ydelse af udligningstilskud og finansieringen af udligningstilskuddet er det lagt til grund, at der anvendes gældende tilskudsprocenter, hvor disse er beregnet. Dette er derfor gjort gældende for Blåvandshuk Idrætscenter og Helle Hallen, medens der for Form & Fritid Nørre Nebel er beregnet en tilskudsprocent. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Bilag: 1 Åben Indkomne ansøgninger /13 2 Åben Idræts- og svømmehallers bankgæld 83051/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Peter Nielsen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1352

10 596. O Tirpitz-projekt - Sandfolket Dok.nr.: 2695 Sagsid.: 12/14443 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid har modtaget en henvendelse forud for stillingtagen til ansøgning om støtte til et projekt kaldet Sandfolket. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Varde Museum og lokale aktører fra 7-Kanten Event. Projektet tager udgangspunkt i fortællinger om Sandfolket, der til evig tid har levet i klitterne. Normalt er sandfolket usynlige, men projektet går ud på at synlig- og levendegøre dem, så de kan opleves i små tableauer, hvor der fortælles forskellige spændende historier. Der indgår såvel professionelle som amatørskuespillere. Projektet er planlagt til gennemførelse i uge i 2014 og forventes at være en ny turistattraktion. Repræsentanter fra projektet er inviteret til udvalgets møde kl for at fortælle mere om ideerne bag og om projektets gennemførelse. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid finder umiddelbart, at projektet lyder spændende, og at der kan være nogle interessante perspektiver i det. Det giver derfor god mening med yderligere dialog om projektets indhold inden udvalget behandler en evt. ansøgning. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Hans Jørgen Gammelgaard Side 1353

11 Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1354

12 597. O Scoremad - kostindsats for hele kommunen Dok.nr.: 2706 Sagsid.: 11/877 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Scoremad har det sidste 1½ år kørt som et projekt i Kultur og Fritid, og man har med succes forbedret udbuddet af sund mad i cafeterierne i idrætshallerne i kommunen. På direktionsmødet den 8. august 2013 blev det besluttet at udbrede projekt Scoremad til en tværgående indsats for hele kommunen. Projektet startede januar 2012 med en fødevaremesse, hvor hallerne fik inspiration til nemme tiltag til at gøre maden sundere. Der forberedes en ny messe den 7. oktober Her inviteres både haller, Sundheds- og Børn- og Ungeområdet. Scoremadsprojektet er et godt brand, der allerede er kendt af mange både i og udenfor Varde Kommune, og det kan med fordel udnyttes ved udbredelsen af sundere mad på tværs i kommunen. Derfor ses den planlagte messe som en oplagt mulighed for at udvide målgruppen for projekt Scoremad, til f.eks. daginstitutioner, skoler, ældre, botilbud m.m. Direktionen besluttede, at der i første omgang afholdes en inspirationsdag/fødevaremesse for alle interesserede med tilknytning til kommunens køkkener. Derefter kan den efterfølgende udbredelse af projekt Scoremad planlægges herunder nedsættelse af en tværgående styregruppe. Hvis der skal udarbejdes en egentlig koststrategi under sundhedspolitikken, vil det være oplagt at lade erfaringer fra projekt Scoremad indgå i arbejdet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at en udbredelse af Scoremad vil have en positiv effekt på de allerede opnåede resultater, da en udbredelse af projektet angiveligt vil medføre en synergieffekt. Sundhedskonsekvensvurdering Scoremad er et sundhedsfremmende kostprojekt. En udbredelse af projektet vil have en positiv effekt på borgenes generelle sundhed. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Høring Side 1355

13 Bilag: 1 Åben Udbredelse af projekt scoremad til en tværgående kostindsats for hele kommunen /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1356

14 598. A Lån til Tistrup og Omegns Spejdercenter Dok.nr.: 2581 Sagsid.: 13/10508 Initialer: elit Åben sag Sagsfremstilling Tistrup og Omegns Spejdercenter søger om et 20 årigt rentefrit lån på kr. til færdiggørelse af en ny spejderhytte i Tistrup. Lånet ønskes på disse vilkår: 2 års afdragsfrihed, så hytten kan blive færdig og få driften godt i gang. Herefter afdrages med minimum kr. pr. år. Spejderne i Tistrup har gennem længere tid arbejdet på at få deres egen spejderhytte på grund af pladsproblemer og placering. I de nuværende lokaler er spejderne gennem de sidste mange år blevet mere trængte, efterhånden som børnehaven har fået brug for mere plads. Samtidig har spejderne de seneste år oplevet en stigning i antallet af medlemmer og tæller i dag omkring 70 medlemmer i alderen 6 til 24 år. De mangler derfor både plads inde og mere plads til udendørsaktiviteterne. Det er derfor vigtigt, at den nye spejderhytte kan færdiggøres. Den 8-kantede hovedbygning er grundstammen i byggeriet, og ud fra gavlene kan der bygges fløje på efterhånden. Første etape består af den 8 kantede hovedbygning, en fløj til køkken, toilet og badeforhold samt en fløj, der skal indeholde teknikrum og depot. Det færdige projekt vil styrke spejderarbejdet i Tistrup og samtidig være med til at udbygge samarbejdet med byens foreninger, Tistrup Skole, dagplejerne og andre, som søger egnede lokaler som udgangspunkt for til aktiviteter i naturen. Spejderne håber ligeledes på at kunne få et endnu bedre samarbejde med andre spejdergrupper i omegnen. Spejderhytten er placeret nær byens stadion, så man vil også kunne benytte hytten i forbindelse med aktiviteter og arrangementer på stadion. Indtil nu er råhuset rejst og under tag. Huset er beklædt, og vinduer og døre er monteret. Spejdercentret mangler alt isolering, indvendig færdiggørelse, udvendig kloak, jordvarme samt el- og vandinstallationer. Tistrup og Omegns Spejdercenter har indtil nu bygget for kr. Byggebudget for det restende arbejde viser, at det resterende arbejde koster ca kr. De har en kontantbeholdning samt tilkendegivelser fra diverse fonde på ca kr. Ud fra tidligere afslag om tilskud til færdiggørelse af hytten håber spejdercentret, at det i stedet kan låne penge til at færdiggøre hytten og derved igen kan koncentrere sig om spejderarbejdet. Forvaltningens vurdering For at spejderne kan få færdiggjort det arbejde, de har igangsat, anbefaler Kultur og Fritid, at der ydes rentefrit lån til foreningen Tistrup og Omegns Spejdercenter. Side 1357

15 Sundhedskonsekvensvurdering Færdiggørelse af hytten vil give spejderne bedre plads til at aktivere mange børn og unge. Det vil samtidig give dem og alle andre interesserede endnu bedre muligheder for at komme ud og bruge naturen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Økonomiafdelingen anfører, at det skitserede forslag til et kommunalt lån og vilkårene herfor ligger indenfor de rammer, Varde Kommune normalt anvender. Høring Bilag: 1 Åben Ansøgning om lån til Tistrup og Omegns spejderhytte. - Ansøgning /13 om lån til færdiggørelse af nyt spejderhus i Tistrup.pdf 2 Åben SV: Vedtægter spejderhus.pdf /13 3 Åben byggebudget - Byggebudget.xlsx /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Varde Kommune yder 20 årigt rentefrit lån på kr. til Tistrup og Omegns Spejdercenter, at lånet afdrages med forfald hver 30. juni og 31. december med kr. pr. termin, og at første afdrag forfalder 31. december Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Udvalget besluttede, at sagen udsættes for yderligere oplysning om projektet, herunder driftsbudget. Side 1358

16 599. Ekstra og yderligere tilskudtilsagn til undervisning i 2012 Dok.nr.: 2703 Sagsid.: 13/7862 Initialer: leve_slettet_1 Åben sag Sagsfremstilling Aftenskolernes regnskaber for undervisning i 2012 er afsluttede, og der er tilbagebetalt følgende beløb: Uudnyttet tilskudstilsagn til undervisning Uudnyttet tilskudstilsagn til debatsk. akt. Uudnyttet tilskudstilsagn til kørsel, foredr.h. I alt tilbagebetalt vedrørende undervisning 2012, som kan fordeles mellem aftenskolerne Oksbøl Husflid har endnu ikke indsendt ansøgning for 2013 hvorfor bevillingen tilbageføres I alt til fordeling i kr kr kr kr kr kr. Ifølge Varde Kommunes tilskudsregler kan tilbagebetalte tilskud fordeles til aftenskoler, som mangler midler på grund af stigende aktivitet, fordeles forholdsmæssigt blandt aftenskolerne, hvis det vurderes, at den tidligere meddelte bevilling ikke giver aftenskolerne det maksimale tilskud, overføres til efterfølgende regnskabsår. Forvaltningens vurdering Forvaltningen foreslår, at der fordeles midler til de aftenskoler, som mangler midler på grund af stigende aktivitet. Der kan også fordeles et beløb forholdsmæssigt mellem alle aftenskolerne, men for at der ikke skal udbetales alt for mange små beløb, skal der være mindst kr. til fordeling. Forvaltningen foreslår endvidere, at en del af midlerne fordeles til andre formål inden for Folkeoplysningsudvalgets område. I givet fald skal det godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid. Blandt andet til f.eks. medfinansiering Folkeoplysningsudvalgets ønske om beløb til ad hoc udvalg og en midlertidig forøgelse af renoveringspuljen i Retsgrundlag Varde Kommunes regler for tilskud til undervisning i henhold til Folkeoplysningsloven, 4, stk. 9: Ekstra bevilling kan ansøges i samme kalenderår, såfremt der er midler til rådighed hertil, 15, stk. 7: Tilbagebetalte tilskud må anvendes til yderligere tilskudstilsagn samme år. Ikke anvendt beløb overføres til efterfølgende års ramme til aftenskoleundervisning. Økonomi Side 1359

17 Høring Anbefaling Kultur og Fritid anbefaler, at tilbagebetalte tilskud fordeles til aftenskoler, som mangler midler på grund af stigende aktivitet, at Folkeoplysningsudvalget drøfter, om der herefter skal fordeles et beløb forholdsmæssigt mellem aftenskolerne, at Folkeoplysningsudvalget drøfter om en del af midlerne skal fordeles til andre formål inden for Folkeoplysningsudvalgets område f.eks. til ad hoc grupper og renoveringspuljen i Beslutning Folkeoplysningsudvalg den Fraværende: Erhardt Jull, Erland Jensen, Flemming Kruse, Marianne Bruun Kristiansen, Niels Åge Henriksen, Peter Nielsen Folkeoplysningsudvalget besluttede, at tilbagebetalte tilskud fordeles til aftenskoler, som mangler midler på grund af stigende aktivitet, at der afsættes kr. til ad hoc gruppen indenfor aftenskoleområdet, at der omprioriteres kr. til renoveringspuljen i 2013, at der ikke nu fordeles et beløb forholdsmæssigt mellem aftenskolerne. Folkeoplysningsudvalget ønsker at forvaltningen sikrer at aftenskolerne får supplerende information om, hvordan 10 %-puljen kan anvendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 1360

18 600. Budget for området Gl. Varde Sommerland Dok.nr.: 2698 Sagsid.: 12/13266 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har tidligere drøftet og givet bevilling til området gl. Varde Sommerland. Således bevilligede Udvalget for Kultur og Fritid den 11. oktober 2011, at der i 2012 blev afsat i alt kr. til området, finansieret af puljen for andre kulturelle arrangementer i Denne budgetramme blev overskredet, da det stigende antal aktiviteter og anskaffelser medførte, at det samlede budgetforbrug beløb sig til kr. Budgetoverskridelsen blev finansieret indenfor udvalgets ramme. Der er ikke afsat midler til drift eller anskaffelser efter 2012, hvilket umuliggør drift, vedligehold og udvikling af området. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at manglende budgettering for området, der tidligere husede Varde Sommerland, er en budgetmæssig fejl, da udvalget tidligere har prioriteret arbejdet og løbende er blevet orienteret om samarbejdet med Sommerlandslauget. Aktivitetsniveauet i området er stigende, hvilket betyder øgede udgifter i drift og anskaffelser. Forvaltningen vurderer, at det samlede forbrug i 2013 vil blive omkring kr. med det nuværende aktivitetsniveau. Kultur og Fritid anbefaler, at der årligt fra og med 2013 afsættes et beløb på kr. til formålet, finansieret indenfor udvalgets budgetramme. Sundhedskonsekvensvurdering Tilgængeligheden af bynære udefaciliteter, der fordrer aktiv adfærd, har en positiv indvirkning på borgernes aktivitetsniveau og dermed den generelle sundhed. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Der afsættes årligt kr. finansieret af kontoen Diverse aktiviteter, hvor der resterer kr. Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 1361

19 at der afsættes kr. til udvikling og drift af området det gl. Varde Sommerland i 2013 og efterfølgende, og at beløbet finansieres fra kontoen Diverse aktiviteter. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Anbefalingen blev godkendt. Side 1362

20 601. Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 713 Sagsid.: 12/12818 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forvaltningen planlægger følgende sager til behandling på kommende udvalgsmøder: Budget for den kulturelle rygsæk 10. september 2013 Nyt koncept for Fest- og Kulturuge Spil Dansk Kommune 10. september 2013 Analyse af inde-idrættens vilkår og 25 års reglen oktober 2013 Evaluering af Fest- og Kulturugen 22. oktober 2013 Evaluering af udviklingspuljen til haller 26. november 2013 Dialogmøder med aftaleholdere inkl. Varde Museum samt foreninger 26. november Evaluering af bowling i FC 10. december 2013 Retsgrundlag Økonomi Høring Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard Anbefalingen blev godkendt. Side 1363

21 Bilagsliste 592. Gensidig orientering 1. Styregruppen for Kulturregion Vadehavet - referat fra møde den 19. juni styregruppemøde - referat.pdf (113297/13) 2. Referat fra møde med Kulturministeriet om vækstlagskulturklasser (113296/13) 593. O Status på projekter i Kultur og Fritid 1. Status på projekter i Kultur og fritid 2013 (112827/13) 595. O Idræts- og svømmehaller, omlægning af bankgæld 1. Indkomne ansøgninger (106679/13) 2. Idræts- og svømmehallers bankgæld (83051/13) 597. O Scoremad - kostindsats for hele kommunen 1. Udbredelse af projekt scoremad til en tværgående kostindsats for hele kommunen (114150/13) 598. A Lån til Tistrup og Omegns Spejdercenter 1. Ansøgning om lån til Tistrup og Omegns spejderhytte. - Ansøgning om lån til færdiggørelse af nyt spejderhus i Tistrup.pdf (101477/13) 2. SV: Vedtægter spejderhus.pdf (102617/13) 3. byggebudget - Byggebudget.xlsx (102616/13) Side 1364

22 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Ingvard Ladefoged Peter Nielsen Bøje Meiner Jensen Hans Jørgen Gammelgaard Marianne Bruun Kristiansen Erhardt Jull Side 1365

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Mandag den 13. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1, Bytoften Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantine BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Lone H. Pedersen,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åben Tillægsdagsorden til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 4, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 6. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:00 18:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie Fog,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 29. september 2015. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 29. september 2015. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 29. september 2015. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Nærdemokratiudvalget Beslutningsprotokol 19-10-2015 16:30 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 10. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt

Læs mere

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4 Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Folkeoplysningsudvalgets møder i 2007. 2 3... Anvisning af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:20 Mødested: Mødelokale 122,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 51. Meddelelser og orientering... 3 52. Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Jobcentret, Møderum 4, 1. sal Poul Rosendahl, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge Fritidsnyt 2016 Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015 Kære foreninger Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet og i den kommunale verden. Og atter i år har foreninger

Læs mere

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 14/15465 Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen E-mail: jsj@rsyd.dk Telefon: 29201050 Referat Møde i regionsrådets

Læs mere

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 19. marts 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Alle mødt. Mødet hævet kl.: 17.13 Pkt. Tekst Side 21 Udvælgelse af projekter til anvendelse af midler i Grøn Ordning

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden SPEJDERHYTTER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Notat vedr. spejderhytter

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Referat fra mødet den kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen, Poul Hvass Hansen, Steffen Kjær

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 8. juni 2016 Mødetidspun kt: Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: 13:00-16:00 Støberiet på Musik & Billedskolen

Læs mere

Referat 13. marts 2013

Referat 13. marts 2013 Referat 13. marts 2013 Bestyrelsesmøde nr. 30, onsdag den 13. marts 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Isabella

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 89.Ombygning af Vestre Boulevard i Aars til Jobcenter

Læs mere

Handicapundervisning i Københavns Kommune

Handicapundervisning i Københavns Kommune Handicapundervisning i Københavns Kommune Erfaringshåndbog Handicapundervisning i Københavns Kommune Indledning Folkeoplysningsloven åbner mulighed for at sikre handicappedes adgang til den almindelige

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Referat Forum Assens Kunstråd Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00 Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Deltager Jørgen Svenstrup, Elisabeth Rask, Anne Bjørn, Oluf Lund, Peter Tybjerg, Peter Nielsen,

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Jens Meilvang (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Kirsten Grethe Jensen (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Jens Meilvang (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Kirsten Grethe Jensen (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 13/2009 Sted : Naturcenter Norddjurs, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato : 7. december 2009 Start kl. : 14.00 - dialogmøde med Naturcenter Norddjurs fra kl.

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere