TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Sonja Lykkegaard, Tina Weber Louis Hjelmsø

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Pædagogisk idræt og bevægelse på 0-5 års området Planlægningsgrundlaget for skoleåret 2013/ Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2014/ Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret Børne- og Kulturforvaltningens forslag til budgetomplaceringer/tillægsbevillinger i 2013på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde - LUKKET SAG Legepladspulje Fordeling af puljen "Tilskud til forbedring af daginstitutioner" for Den sociale rammeaftale - udviklingsstrategi Eventuelt Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne i LUKKET SAG Bilagsoversigt

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/6538 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ a) Referat af skolebestyrelsesmøde den Tårnbygårdsskolen Referat af skolebestyrelsesmøde den Tårnby Naturskole Referat af skolebestyrelsesmøde den Nordregårdsskolen Referat af skolebestyrelsesmøde den Skelgårdsskolen Referat af skolebestyrelsesmøde den Tårnbygårdsskolen Referat af skolebestyrelsesmøde den Korsvejens Skole b) Anbringelsesstatistik familieafdelingen pr c) Normering fritidshjem/klubområdet d) Skolebestyrelsen nummer 2/2013 (lægges i læserummet) INDSTILLING Børne- og Skoleforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at Punkterne a-d tages til efterretning /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Anbringelsesstatistik /13 2 Åben Normaskema 2013 for fritidshjem og klubber /13 3 Åben Referater fra skolebestyrelsesmøder feb-april /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Meddelelser tiltrådt Udvalget blev orienteret om kompenserende undervisning i forbindelse med lockout. Børne- og Skoleudvalget godkendte under punktet meddelelser, det ændrede forslag til fordeling af pulje til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på skolerne i 2013 lukket sag (sags.nr 13/378) 2

4 3

5 2. Pædagogisk idræt og bevægelse på 0-5 års området Åben sag Sagsnr.: 13/6538 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at give en orientering om projektet pædagogisk idræt på daginstitutionsområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Projektet omhandler pædagogisk idræt og bevægelse på 0-5 års området og der gives orientering v. pædagogisk konsulent John Hansen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Orienteringen tages til efterretning /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN tiltrådt. 4

6 3. Planlægningsgrundlaget for skoleåret 2013/14 Åben sag Sagsnr.: 12/9702 Sagsansvarlig: ije.uk Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ Forvaltningen fremlægger i lighed med tidligere år en redegørelse for planlægningen af det kommende skoleår med udgangspunkt i de kendte planforudsætninger. Redegørelsen foreligger i notatform med bilag og omhandler tildelingen af arbejdstidsressourcer til løsning af folkeskolens forskellige opgaver. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det fremgår af notatet, at planforudsætningerne er usikre grundet uafklarede, overenskomstmæssige forhold. Timetildelingen betragtes som foreløbig, idet afklaringen af de overenskomstmæssige forhold kan indebære ændringer i de ressourcetildelinger, der normalt indgår i timetildelingen som konsekvens af indgåede kommunale aftaler. Den foreliggende timetildeling er baseret på forvaltningens forventning om, at kommende skoleår baseres på den nu opsagte arbejdstidsaftale (A08) med mindre justeringer i forhold til indeværende skoleår. Forvaltningen anbefaler, at notatet og timetildelingsoversigten suppleres med en mundtlig fremlæggelse på udvalgets møde. Det er forvaltningens forventning, at serviceniveauet forstået som omfang af undervisning af eleverne vil være uændret i det kommende skoleår. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget tager Notat om planlægningen af skoleåret 2013/14 samt oversigt over timetildelingen til efterretning /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om planlægningen af skoleåret /13 2 Åben Timetildeling 2013/14 - til Børne- og Skoleudvalget /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 5

7 6

8 4. Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2014/2015 Åben sag Sagsnr.: 11/14403 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Camilla Schwalbe Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til ferie- og fridagsplan for elever i Tårnby Kommunes Skolevæsen i skoleåret 2014/2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslaget rummer 197 skoledage og 168 ferie/fridage. Ferieplanen er udarbejdet på de hidtige præmisser som indebærer, at der gives fri i de sædvanlige ferier samt indeklemte fridage som f.eks. fredag den efter Kr. Himmelfartsdag. Børne- og Skoleudvalget har den tiltrådt, at første skoledag bliver onsdag den Det foreslås, at første skoldag for skoleåret 2015/2016 allerede nu fastlægges til onsdag den HØRING Det eventuelt korrigerede forslag sendes til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den Høringssvarene behandles på Børne- og Skoleudvalget den med henblik på endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at Forslaget drøftes Første skoledag for 2015/2016 allerede nu fastlægges til onsdag den Forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen /SHJ 7

9 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ferie- og Fridagsplan 2014/ /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt med redaktionelle ændringer. Udvalget beslutttede at punkt/dot 2 i indstillingen udgår i forslag og bilag. DF og Tina Weber ønsker 6 ugers sommerferie, så der tilstræbes 200 skoledage. 8

10 5. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret Åben sag Sagsnr.: 13/8435 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Camilla Schwalbe Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasser for skoleåret skal det fastlægges hvor mange 0. klasser, der skal planlægges med. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af statistik fra KMD-Elevsystemet, er der 553 elever i årgang Erfaringsmæssigt er antallet af reelt indskrevne børn, når skoleåret starter generelt lavere end antallet af fødte i årgangen. Dette skyldes elever, der har søgt privatskoler eller skoleudsættelse. Elevtallet vil efter korrektion til 97% af årgangen således være 536 elever. Antallet af klasser er hermed i planlægningsgrundlaget uændret 23 klasser. Med baggrund i elevplangrundlaget får Skottegårdsskolen som udgangspunkt 1 klasse mere og Pilegårdsskolen bliver reduceret med 1 klasse til 4 0. klasser. Der er udarbejdet oversigt pr over elevantal pr. skole pr. årgang samt klasseantal og klassekvotient. Det fremgår af listen, at der i kommende skoleår 2013/14 er 554 elever i 23 klasser med en klassekvotient på 24. For skoleåret 2014/15 er elevtallet faldet til 536 stadig med 23 og med en klassekvotient 23,3. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Børne- og Skoleudvalget, at Det drøftes, om der skal planlægges med i alt 23 klasser for skoleåret 2014/15. Forslaget udsendes til høring i skolebestyrelserne. Forslaget 2. behandles d Sagen behandles i Kommunalbestyrelsens møde i august /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben grafer /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 9

11 10

12 6. Børne- og Kulturforvaltningens forslag til budgetomplaceringer/tillægsbevillinger i 2013på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/1336 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Camilla Schwalbe Afbud: Louis Hjelmsø 11

13 7. Legepladspulje 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/1073 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Camilla Schwalbe Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ Puljen Forbedring af legepladser i daginstitutioner fordeles af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra daginstitutionerne til renovering/forbedring af legepladser. Budgettet til legepladspuljen er i 2013 på kr. Der er i alt ansøgt for kr. Forvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling/prioritering af ansøgningerne, jf. vedhæftet bilag /13. Teknisk Forvaltning har været med på råd ved fordelingen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er indkommet 20 ansøgninger. Det foreslås, at 10 ansøgninger imødekommes og 2 ansøgninger imødekommes delvist. Forvaltningen skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der i budget 2013 er afsat ekstra beløb/midler til udvendig vedligeholdelse på kr. fordelt på 5 institutioner. Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til anvendelse af midler. Forvaltningen foreslår imidlertid, at midlerne ikke anvendes i INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Vedlagte forslag (dok. nr /13) til fordeling af puljen Forbedring af legepladser i daginstitutioner for 2013 godkendes. Ekstra beløb/midler, der samlet udgøre kr. ikke anvendes i /SHJ 12

14 BILAG Oversigt over ansøgningerne Ansøgningerne fra alle institutionerne BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samlet skema legepladspuljen /13 2 Åben Ansøgninger til legepladsansøgninger /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 13

15 8. Fordeling af puljen "Tilskud til forbedring af daginstitutioner" for 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/1068 Sagsansvarlig: rth.uk Fraværende: Camilla Schwalbe Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ Puljen Tilskud til forbedringer af daginstitutioner fordeles af Børne- og Skoleudvalget, efter ansøgninger modtaget fra daginstitutionerne, til mange forskellige formål, som f.eks.: køkken- og toiletrenovering, forbedringer af lys, gulve, lofter, ventilation og hårde hvidevarer. Budgettet til Forbedringspulje er i 2013 på kr. Der er i alt ansøgt for kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordeling og prioritering af ansøgningerne, jf. vedlagte bilag. Teknisk Forvaltning har været med på råd. Forslag/bilag: dok.nr Forvaltningen skal i øvrigt gøre opmærksom på følgende udfordring omkring udvidelse af børnetallet ved fritidshjemmet Løjtegårdsvej 60. Det er nødvendigt at udvide børnetallet ved fritidshjemmet Løjtegårdsvej. I forbindelse hermed har det tillige været nødvendigt at udvide antallet af samlede m2, hvorfor institutionen har fået råderet over pedelboligen ved Løjtegårdssvej. Der indmeldes 25 ekstra børn pr I forbindelse hermed er der lovpligtige forhold, der skal foranstaltes, herunder ventilation, støjdæmpning (lofter) og toiletforhold. Udgifterne beløber sig til ca kr. og skal finansieres indenfor daginstitutionsområdets samlede midler. Forvaltningen anbefaler, at udgiften finansieres af forbedringspuljen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at vedlagte forslag (dok.nr ) til fordeling af puljen tilskud til forbedringer af daginstitutioner for 2013 sammenholdt med foranstaltninger omkring udvidelse af fritidshjemmet Løjtegårdsvej drøftes og godkendes /shj 14

16 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over Fordeling af forbedringspuljen /13 2 Åben Bh. Brønderslev Alle, ansøgning til Forbedringspuljen /13 3 Åben Bh. Nordmarksvej 22-24, forbedringspuljeansøgning 2013, /13 badev. 4 Åben Bh. Nordmarksvej 22-24, forbedringspuljeansøgning, udvidelse /13 af cykelparkeringsområde 5 Åben Fh. Pilen, forbedringspuljeansøgning /13 6 Åben Vg. Ugandavej, forbedringspuljeansøgning med bilag /13 7 Åben Vg. Gl. Skovvej, ansøgning forbedringspuljen /13 8 Åben Vg. Tårnbyparken, ansøgning til Forbedringspuljen /13 9 Åben Bh. Tømmerup Haveby, ansøgning til Forbedringspuljen /13 10 Åben Vg. Tårnbyparken, forbedringspuljeansøgning 2013, røremaskine /13 11 Åben Vg. Angolavej, forbedringspuljeansøgning 2013, maling /13 12 Åben Vg. Ugandavej, forbedringspuljeansøgning 2013, it forbedringer /13 13 Åben Vg. Tårnbyparken, forbedringspuljeansøgning 2013, bærbare /13 computere 14 Åben Vg. Angolavej, forbedringspuljeansøgning /13 15 Åben Vg. Corneliusmindevej, ansøgning forbedringspuljen /13 16 Åben Bh. Tornholms Ager, forbedringspuljeansøgning 2013, tavler /13 17 Åben Bh. Tornholms Ager, forbedringspuljeansøgning 2013, dør /13 18 Åben Bh. Tømmergrunden, ansøgning forbedringspuljen /13 19 Åben Bh. Løjtegårdsvej, ansøgning forbedringspulje /13 20 Åben Vg. Kastrupvej, ansøgning forbedringspulje /13 21 Åben Bh. Vesterled, forbedringspuljeansøgning /13 22 Åben Bh. Irlandsvej, forbedringspuljeansøgning /13 23 Åben Fh. Ingstrup Alle, forbedringspuljeansøgning /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget besluttede at godkende lovpligtige foranstaltninger omkring Fritidshjemmet Løjtegårdsvej, v/pedelboligen, i forbindelse med udvidelse af børnetallet - og der blev foretaget omprioriteringer af forbedringspuljen for ca kr. 15

17 9. Den sociale rammeaftale - udviklingsstrategi 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/10732 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Camilla Schwalbe Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ Kommunerne overtog med bekendtgørelsen om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelsen om rammeaftaler på området for specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet. Denne bekendtgørelse omfatter ligeledes udarbejdelse af en årlig rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Region hovedstaden bidrager til Udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, som regionen er driftsherre for. Udviklingsstrategi 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Udviklingsstrategien indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionens kommuner samt Regionsrådet i Region Hovedstaden og skal være godkendt af alle parter senest den 1. juni Styringsaftalen skal være godkendt af parterne den 15. oktober Børn- og Skoleudvalget skal nu godkende Udviklingsstrategien for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med Udviklingsstrategien er: At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser. At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. Udviklingsstrategi 2014 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af analysen af disse indberetninger er det muligt at udlede nogle retninger samt udviklingstendenser og perspektiver for det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne i 2014 og årene frem. 16

18 På baggrund af den dybdegående analyse foretaget som led i udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2014 vurderes der ikke at være behov for at indgå aftaler på tværs af kommunerne og/eller mellem KKR Hovedstaden. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget godkender udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede socialområde og specialundervisning /shj BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opsummering af konklusioner og anbefalinger_udviklingsstrategi / _april 2013.pdf 2 Åben Bilag 7_ Udviklingsstrategi 2014.pdf /13 3 Åben bilag 6_Udviklingsstrategi 2014.pdf /13 4 Åben Bilag 5_Udviklingsstrategi 2014.pdf /13 5 Åben Bilag 4_Udviklingsstrategi 2014.pdf /13 6 Åben Bilag 3_Udviklingsstrategi 2014.pdf /13 7 Åben Bilag 2_Udviklingsstrategi 2014.pdf /13 8 Åben Bilag 1_Udviklingsstrategi 2014.pdf /13 9 Åben Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og /13 specialundervi.pdf BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 17

19 10. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 13/6538 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Camilla Schwalbe Afbud: Louis Hjelmsø INDSTILLING /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Intet. Camilla Schwalbe måtte forlade mødet kl Mødet sluttede kl

20 11. Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne i LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/378 Sagsansvarlig: alo.tf Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø 19

21 Bilagsoversigt 1. Meddelelser 1. Anbringelsesstatistik 2013 ( /13) 2. Normaskema 2013 for fritidshjem og klubber ( /13) 3. Referater fra skolebestyrelsesmøder feb-april 2013 ( /13) 3. Planlægningsgrundlaget for skoleåret 2013/14 1. Notat om planlægningen af skoleåret ( /13) 2. Timetildeling 2013/14 - til Børne- og Skoleudvalget ( /13) 4. Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2014/ Ferie- og Fridagsplan 2014/15 ( /13) 5. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret grafer ( /13) 7. Legepladspulje Samlet skema legepladspuljen 2013 ( /13) 2. Ansøgninger til legepladsansøgninger 2013 ( /13) 8. Fordeling af puljen "Tilskud til forbedring af daginstitutioner" for Oversigt over Fordeling af forbedringspuljen 2013 ( /13) 2. Bh. Brønderslev Alle, ansøgning til Forbedringspuljen 2013 ( /13) 3. Bh. Nordmarksvej 22-24, forbedringspuljeansøgning 2013, badev. ( /13) 4. Bh. Nordmarksvej 22-24, forbedringspuljeansøgning, udvidelse af cykelparkeringsområde ( /13) 5. Fh. Pilen, forbedringspuljeansøgning 2013 ( /13) 6. Vg. Ugandavej, forbedringspuljeansøgning med bilag ( /13) 7. Vg. Gl. Skovvej, ansøgning forbedringspuljen 2013 ( /13) 8. Vg. Tårnbyparken, ansøgning til Forbedringspuljen 2013 ( /13) 9. Bh. Tømmerup Haveby, ansøgning til Forbedringspuljen 2013 ( /13) 10. Vg. Tårnbyparken, forbedringspuljeansøgning 2013, røremaskine ( /13) 11. Vg. Angolavej, forbedringspuljeansøgning 2013, maling ( /13) 12. Vg. Ugandavej, forbedringspuljeansøgning 2013, it forbedringer ( /13) 13. Vg. Tårnbyparken, forbedringspuljeansøgning 2013, bærbare computere ( /13) 14. Vg. Angolavej, forbedringspuljeansøgning 2013 ( /13) 15. Vg. Corneliusmindevej, ansøgning forbedringspuljen 2013 ( /13) 16. Bh. Tornholms Ager, forbedringspuljeansøgning 2013, tavler ( /13) 17. Bh. Tornholms Ager, forbedringspuljeansøgning 2013, dør ( /13) 18. Bh. Tømmergrunden, ansøgning forbedringspuljen 2013 ( /13) 19. Bh. Løjtegårdsvej, ansøgning forbedringspulje 2013 ( /13) 20. Vg. Kastrupvej, ansøgning forbedringspulje 2013 ( /13) 21. Bh. Vesterled, forbedringspuljeansøgning 2013 ( /13) 22. Bh. Irlandsvej, forbedringspuljeansøgning 2013 ( /13) 23. Fh. Ingstrup Alle, forbedringspuljeansøgning 2013 ( /13) 9. Den sociale rammeaftale - udviklingsstrategi Opsummering af konklusioner og anbefalinger_udviklingsstrategi 2014_april 2013.pdf ( /13) 20

22 2. Bilag 7_ Udviklingsstrategi 2014.pdf ( /13) 3. bilag 6_Udviklingsstrategi 2014.pdf ( /13) 4. Bilag 5_Udviklingsstrategi 2014.pdf ( /13) 5. Bilag 4_Udviklingsstrategi 2014.pdf ( /13) 6. Bilag 3_Udviklingsstrategi 2014.pdf ( /13) 7. Bilag 2_Udviklingsstrategi 2014.pdf ( /13) 8. Bilag 1_Udviklingsstrategi 2014.pdf ( /13) 9. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervi.pdf ( /13) 21

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. april 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Handicaprådet Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Carsten Fuhr, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier, Ole Holm Petersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 5. april 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 5. april 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 5. april 2005, kl. 14:00 Åben sag: 400. Efterretning Åben sag: 401. Ressourcetildeling - folkeskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Handicaprådet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Jørgen Maibom, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Liselotte Nielsen, Louis Hjelmsø,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. november 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 19.25 Fraværende: Viggo Stidsen gik kl. 18.15 08. november

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 13. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Medlemmerne mødt. Gitte Melchiorsen (V) var fraværende med afbud.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Nærdemokratiudvalget Beslutningsprotokol 19-10-2015 16:30 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 19-21.30 i Frokoststuen Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 3. april 2013 Kl. 1921.30 i Frokoststuen tlf. 87943100 www.moelleskolenry.dk Formand: Lone Dalsgaard André Fraværende: SHP (lockoutet), Poul K, Anette 432012/13:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere