Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik."

Transkript

1 Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen - den faglærtes profil... 3 Meritansøgerens data... 4 Oversigt over beskæftigelse, fritidsinteresser og -beskæftigelse... 5 Uddannelse og kurser... 7 Uddannelsesbeviser (kursusbeviser)... 8 Selvvurderingsskema Almen vurdering Praktiske opgaver - vurdering og opsummering Meritskema TUR-reol: Moduler til valg i lageruddannelsen Uddannelsesplan Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 1

3 Formål med logbogen Logbogen er udarbejdet for, at give den person der gerne vil have merit for sine kvalifikationer overblik over de mange forskellige kvalifikationer vedkommende har tilegnet sig. Dette gælder fra traditionel skolegang, og deltagelse på kurser, til de kvalifikationer og færdigheder der er erhvervet gennem erfaringer og læring på arbejdsmarkedet og i fritiden. Logbogen er samtidigt et værktøj for læreren, der skal vejlede den enkelte i de valg, der skal tages undervejs hen mod en uddannelse som faglært. I Logbogen samles de skemaer og resultater af samtaler og praktiske opgaver, der kan indgå i den individuelle kompetencevurdering. Formålet er, at få alle detaljer på plads og givet den voksne den faglige og almene merit vedkommende har krav på. Logbogen skal vise både de formelle og de uformelle kvalifikationer, der kan føre til merit. Gennem den individuelle kompetencevurdering får den enkelte person overblik over egne faglige og almene kvalifikationer i forhold til svendeprøven til lageruddannelsen og et indblik i de faglige og almene krav, der stilles til den faglærte lageroperatør. Logbogen afsluttes med en række opsummerende skemaer. Skemaerne skal danne grundlag for meritansøgerens videre forløb gennem uddannelsen. Konklusionen på den individuelle kompetencevurdering er således en tildeling af merit, et eventuelt forslag til supplerende praktisk træning og en uddannelsesplan, der fører frem til målet - den faglige uddannelse til lageroperatør. Det individuelle vurderingsforløb skal tilrettelægges på en sådan måde, at den uddannelsesplanlægning, der bliver et resultat af vurderingen i høj grad bygger på en vejledning, der fremmer den enkeltes erkendelse af egne behov for uddannelse og træning. Varigheden af den individuelle kompetencevurdering er 1-3 dage. Da IKV en er individuel kan varigheden imidlertid variere fra deltager til deltager. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 2

4 Tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse. Den faglige profil er endvidere indsat i logbogen. Lageruddannelsen - den faglærtes profil Nedenfor har vi beskrevet hvorledes den faglærte lageroperatørs profil - hvilke kvalifikationer og kompetencer man er i besiddelse af, når man har erhvervet sit svendebrev. Der er tale om to profiler man bliver faglært inden for en af de to profiler. Det er den faglærte profil, man skal vurdere sig i forhold til, når man til sidst skal afgøre, om man har brug for yderligere uddannelse eller kvalificering, eller om man er parat til at blive faglært inden for en af lageruddannelsens to specialeretninger. Speciale lager og transport. Som faglært kan man udføre både lager- og transportfunktioner. Den faglærte kan udføre alle almindelige arbejdsopgaver i forskellige lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager. Den faglærte kan bruge forskellige typer mekanisk hjælpeudstyr til fremtagning, emballering og forsendelse af varer. Den faglærte kan anvende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til forskellige registreringer inden for lagerstyring i forbindelse med arbejdet på lageret. Den faglærte har tilegnet sig viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet. Derudover kan den faglærte udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig korrekt måde og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service, i forhold til virksomhedens kunder og produkter. Den faglærte har kørekort til lastbil, kvalifikationer svarende til EU`s grundlæggende kvalifikationsuddannelse og certifikat til gaffeltruck. Speciale lager- og logistik. Som faglært er man specialiseret inden for logistik og lagerstyring. Uddannelsen omfatter udvidet lagerstyring, salg og indkøb, organisation og økonomi, således at den faglærte med sin viden kan medvirke til at sikre en effektiv styring af virksomhedens logistik. Derudover kan den faglærte udføre forskellige arbejdsopgaver i alle almindelige lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager. Den faglærte kan bruge forskellige typer mekanisk hjælpeudstyr til plukning, emballering og forsendelse af varer. Den faglærte kan anvende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til forskellige registreringer inden for lagerstyring i forbindelse med arbejdet på lageret. Den faglærte har tilegnet sig viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet. Derudover kan den faglært udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig korrekt måde og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service, i forhold til virksomhedens kunder og produkter. Den faglærte forstår betydningen af en optimal forsynings-, distributions- og indkøbsstyring og de økonomiske konsekvenser, når der sker ændringer. Den faglærte har opnået viden om udarbejdelse af totalanalyser af virksomhedens logistik, betragtet ud fra en kunde- og forretningsmæssig synsvinkel. Den faglærte har certifikat til gaffeltruck og kørekort til personbil kategori B. Den faglærte har endvidere specialiseret sig inden for særlige områder fx inden for farligt gods, logistik (LEAN mv.) eller kvalitetsstyring. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 3

5 Meritansøgerens data Navn: CPR-nr..: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Mailadresse: Firmanavn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Kontaktperson: Mailadresse: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 4

6 Oversigt over beskæftigelse, fritidsinteresser og -beskæftigelse Skemaet tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse. Skemaet indsættes i logbogen ved IKV-start 1) Noter periode, arbejdsgiver og arbejdets art (som i eksemplet) Periode Arbejdets art Arbejdsgiver Frysehusarbejder AGTo-Nordfrost, Sakskøbing Dokumentation: Du kan hente en udskrift over indbetalinger til ATP, fra ATP s hjemmeside (du skal bruge dit password). Udskriften kan også hjælpe dig til at huske dine forskellige arbejdspladser. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 5

7 2) Øvrige oplysninger Notér faglige tillidserhverv, om du har stået for oplæring af nye medarbejdere, om der anvendes personale-/chaufførhåndbog mv. i forbindelse med ovenstående arbejdspladser. Fx Sikkerhedsrepræsentant, oplæring af nye medarbejdere i frysehus osv. 3) Fritidsinteresser og -beskæftigelse Udfyld endvidere nedenstående liste over fritidsinteresser og frivilligt foreningsarbejde Periode Aktivitet Kasserer i boligforeningen Siden 2004 Bruger meget fritid med min PC er Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 6

8 Uddannelse og kurser Tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse og indsættes i logbogen ved IKV-start. Eksamensbeviser og kursusbeviser, kørekort og certifikater medbringes på skolen i original - der skal ikke fremsendes beviser forud for IKV. 1) Kørekort, kategori: B C D E B-erhverv D-erhverv Øvrige: 2) Certifikater: Farligt gods i tanke over 3000 l Kran D Kran E Kran B Kran C Gaffeltruck, certifikattype B Øvrige certifikater: 3) Eksamensbeviser, svendebreve mv.: Realeksamen 9. klasse 10. klasse udvidet HF VUC Anden skolegang angives: Faglig uddannelse, angiv hvilken: Øvrige uddannelser: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 7

9 Uddannelsesbeviser (kursusbeviser) Grundkursus Lager Surring/stuvning af gods Lagerstyring Indtroduktion til Edb-lagerstyring Oplagring og forsendelse af farligt gods Edb-lagerstyring (Navigator) Vedligeholdelse af transportmateriel Stregkoder og håndterminaler lager trin 1 Logistik og samarbejde Stregkoder og håndterminaler lager trin 2 Kundebetjening lager Time-, sags- og ressourcestyring Lager Enhedslaster Hvidt kvalifikationsbevis Godstransport med lastbil over kg Lagerøkonomi Kørsel med vogntog, kategori C/E Kvalitetsbevidsthed Edb-lagerstyring (Navision) Containerhåndtering Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke under 3000 l Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke over 3000 l Sikkerhedsuddannelse ved afsendelse/modtagelse af farligt gods Kvalitetsstyring Førere af lastbilmonterede kraner (Gruppe E) Førere af lastbilmonterede kraner (Kran-D) Betjening af mobile kraner - certifikatgruppe B, med integreret anhugning Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D, med integreret anhugning Kran C travers og portal Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 8

10 Øvrige kurser - disse kan være gennemført på AMU-Centre, tekniske skoler, i fagbevægelsen, i virksomheden osv. Der kan både være tale om teknisk/faglige kurser, personligt udviklende kurser, edb kurser, fagforeningskurser mv. Eksempler: FIU 1, merkonomfag lagerøkonomi, pc-kursus AOF kurser mv. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 9

11 Selvvurderingsskema Tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse og indsættes i logbogen ved IKV-start Meritansøgerens navn: Firmanavn: Er din virksomhed godkendt til at kunne uddanne lærlinge inden for lageruddannelsen? Formålet med dette vurderingsskema er at få din egen vurdering af de færdigheder og kompetencer, som du har erhvervet eller vist i dit arbejde både tidligere og i dit nuværende arbejde. Dine besvarelser vil skolen bruge, når læreren skal have en samtale med dig, om de muligheder du har i forbindelse med uddannelsen til faglært lageroperatør. 1. Kundebetjening lager Har du i dit nuværende arbejde erfaring med kundekontakt? Har du viden om hvordan du kan udføre en god kundeservice? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 10

12 2. Edb-lagerstyring Har du viden og erfaring med edb-lagerstyring? Eventuelle bemærkninger: 3. Enhedslaster Har du viden og erfaring med opbygning af enhedslaster? Har du viden og erfaring med emballering af gods ved hjælp af plast- og stålbånd, strækfolie og krympehætter? Eventuelle bemærkninger: 4. Time-, sags- og ressourcestyring Har du viden og erfaring med anvendelse af time- sags- og ressourcestyring? Har du viden og erfaring med registrering af dagligt forbrug af timer, materialer og ydelser i forbindelse med projekt / entrepriser? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 11

13 5. Oplagring og forsendelse af farligt gods Har du viden og erfaring med at arbejde med miljøprodukter/farligt gods? Har du viden og erfaring med modtagelse, opbevaring, emballering og forsendelse af farligt gods? Eventuelle bemærkninger: 6. Lastsikring og stuvning af gods Har du viden og erfaring med lastsikring og læsning af gods? Har du viden og erfaring med håndtering af gods ved hjælp håndteringssymboler? Eventuelle bemærkninger: 7. Praktisk lager Har du viden og erfaring med varekøb og varesalg? Har du viden og erfaring med udfyldelse af rekvisitioner? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 12

14 8. Praktisk lager Har du viden og erfaring med varemodtagelse og vareforsendelse? Har du viden og erfaring med udfyldelse af forskellige fragtbreve? Eventuelle bemærkninger: 9. Praktisk lager Har du viden og erfaring med udpakning og påpladslægning af varer? Har du viden og erfaring med varekontrol efter følgesedler, samt placering af varer efter lokationssystemer? Eventuelle bemærkninger: 10. Praktisk lager Har du viden og erfaring med forsendelse af varer med pakker? Har du viden og erfaring med emballering af pakker? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 13

15 11. Logistik og samarbejde Har du viden og erfaring med logistiksystemer? Har du viden og erfaring med løsning af problemer inden for virksomhedens logistiksystemer? Eventuelle bemærkninger: 12. Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed Har du viden og erfaring med kvalitetsstyringssystemer? Har du viden og erfaring med kvalitetsmål, procedurer og instruktioner i forbindelse med certificering af virksomheden? Eventuelle bemærkninger: 13. Lagerøkonomi Har du viden og erfaring med beregning af regnskabsnøgletal? Har du viden om regnskaber, budgetter og indkøbsmodeller? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 14

16 Jeg behersker følgende arbejdsopgaver og/eller har specialviden i forbindelse med følgende arbejdsopgaver i virksomheden (Her kan du tilføje andet arbejde, kvalifikationer og færdigheder, som du mener kan få betydning for din merittildeling): Dato Underskrift Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 15

17 Almen vurdering (Her kan vurderingsværktøjer fra samfundsfag, fremmedsprog og naturfag evt. indstikkes.) Erhvervede fag: Manglende fag kan muligvis erstattes med: Meritansøgerens profil: Engelsk/tysk Praktisk erfaring, aftenskole, sprogkurser, VUC, almenmodul Samfundsfag FiU , selvstudier samt dele af svendeprøvemodul Sundhed Alment på gaffeltruck aktiv idrætsudøvelse, aftenskole Ergonomi Instruktion på virksomhed m.v. Informationsteknologi FIU kurser, edb-kurser mv. Førstehjælp Iværksætteri og innovation Selvstændig erhvervsdrivende. Gruppeleder teamleder. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 16

18 Praktiske opgaver - vurdering og opsummering Efter gennemførte praktiske øvelser anbefales følgende: Anbefalede kurser: Anbefalede praktiske opgaver i virksomheden: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 17

19 Meritskema Samlet på baggrund af samtlige anvendte skemaer, samtaler, test og praktiske opgaver. Navn: CPR.: Tildeles på baggrund af gennemført IKV på (skole): Merit som følger: Fagområder: Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager AMU-plan Ansøgerprofil Merit 1 Gaffeltruck certifikat B AK Gaffeltruck - certifikatkursus B : Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 2 Køreuddannelse kategori B Evt. kørekort kat. B 3 Praktisk lager Eleven kan medvirke til indretningen af et lager og udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager under anvendelse af relevante tekniske hjælpemidler. AK Lagerstyring og AK Grundkursus Lager : Lagerstyring og Grunduddannelse Lager Lagerstyring og Lagerindretning og lagerarbejde 4 Enhedslaster Eleven kan opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster og lastbærere på rutine niveau. AK Enhedslaster Enhedslaster Enhedslaster Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 18

20 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 5 - EDB-Lagerstyring Introduktion Edb-lagerstyring AMU-plan Ansøgerprofil Merit 6 Edb-lagerstyring (1 og 2) Eleven kan anvende edblagerstyringssystemer med håndterminaler og e-handel Edb-lagerstyring med stregkoder og håndterminaler Og Edb-lagerstyring med e- handel 7 Kundebetjening Lager Eleven kan give virksomhedens kunder, leverandører, transportører og andre eksterne og interne kontaktflader en korrekt betjening. AK Kundebetjening Lager Kundebetjening lager Kundebetjening lager 8 - Oplagring og forsendelse af farligt gods. Eleven kan medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods. Eleven kan desuden klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA- DGR, dog med hovedvægten lagt på reglerne for arbejdsområderne lager samt havn og terminal F Oplagring og forsendelse af farligt gods Oplagring og forsendelse af farligt gods Oplagring og forsendelse af farligt gods : Opbevaring og forsendelse af farligt gods. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 19

21 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 9 Lagerøkonomi Eleven kan forstå sammenhængen mellem lagerets økonomi og virksomhedens samlede økonomi samt medvirke til optimeringer i virksomhedernes lagerøkonomiske forhold. AK Lagerøkonomi AMU-plan Ansøgerprofil Merit D Lagerøkonomi Lagerøkonomi 10 Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed (EUD) Eleven kan medvirke i formulering, opfyldelse og forbedring af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til kvalitetsmål, procedurer og instruktioner samt virksomhedens overordnede kvalitetsmål-sætning, herunder certificerede kvalitetsstyringssystemer Kvalitetsstyring i virksomheden AK Kvalitetsstyring Transport og Logistikområdet 11 Time-/sags- og ressourcestyring Lager Eleven kan anvende time-, sagsog ressourcesystemet til indberetning af dagligt forbrug af timer, materialer og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter og entrepriser. AK Time-/sags- og ressourcestyring Lager 31918D Time-, sags- og ressourcestyring Time-, sags- og ressourcestyring Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 20

22 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 12 Logistik og samarbejde Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer indenfor virksomhedernes logistiksystemer. AMU-plan Ansøgerprofil Merit Logistik og samarbejde AK Logistik og samarbejde Logistik og samarbejde Obligatoriske specialefag på specialet: Lager og transport 1 - Køreuddannelse, kategori C Eleven opnår et bredt kendskab til og får anvendelsesgrundlag som fører af lastbil, og erhverver kørekort, kategori C, jf. Færdselsstyrelsens undervisningsplan. AMU-plan: Grunduddannelse i godstransport med lastbil over 3500 kg (296 lektioner) Godstransport med lastbil (30,0 dage) Evt. kørekort kat. C Merit Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 21

23 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 2- Grundlæggende kvalifikationsuddannelse AMU-plan Ansøgerprofil Merit 44480, Grundlæggende kvalifikationsbevis lastbil (20,0 dage) Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, dom kræves i EU direktiv L226/4, om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej, artikel 5: 1) Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed 44479, Godstransport med lastbil (30,0 dage) 1.1 Kende de karakteristiske elementer ved kraftoverføring 1.2 Definition af drejningsmoment Optimalt køreområde på omdrejningstælleren Aflæse effektkurver Aflæse brændstofforbrugskurver Aflæse og anvende geardiagrammer Udnytte transmissionen optimalt (Energirigtigt kørsel) Varighed 2 dage 1.2 Sikkerhedsanordningens drift og funktion Driftsbremsens opbygning (hydraulisk og trykluft) Driftsbremsens funktion Nødbremsens opbygning Nødbremsens funktion Supplerende bremsers opbygning Supplerende bremsers funktion Minimere slid (håndtering af køretøj mm.) (Grundkursus lastbil) Varighed 4 dage 1.3 At kunne optimere brændstofforbrug Elementer fra energirigtig kørsel Praktisk kørsel (Praktik i energirigtig kørsel) 2 dage Udnytte moto Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 22

24 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager. AMU-plan Ansøgerprofil Merit 1.4 At kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet Lastning af køretøj Planlægge lastning Beregning af lastrummets størrelse Beregning af nyttelast Beregning af tyngdepunkts placering Beregning af akseltryk Godstyper Emballagetyper Udstyr til godshåndtering Sikre og beskytte gods Surrings og sikringsteknikker Typer af sikringsgrej (lastsikring) Varighed 4 dage inkl. Praktisk prøve? Diagramark Kontrolapparat Sanktioner ved overtrædelse EU direktivets indhold Chaufførens rettigheder og pligter Arbejdstidsregler Planlægge transport 2) Anvendelse af regler 2.1 At kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne. Køre- hviletidsbestemmelser Brug af fartskriver Chaufførernes rettigheder og pligter med hensyn til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse. Varighed 4 dage 3) Sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik 2.2 At kende reglerne på godstransportområdet Godslov og bekendtgørelser Regler for transportforløb Køretøjets atttester Godsets dokumenter Chaufførens papirer CMR fragtbrev, alle regler Varighed 4 dage (International og national transport) 3.1 At være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker Risikoforhold i trafikken Risikoforhold ved arbejdsulykker Sikkerheds og arbejdsmiljøregler Varighed 2 dage (Chaufførens arbejdsmiljø) Tur elektroniske program Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 23

25 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager AMU-plan Ansøgerprofil Merit 3.2 At kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling. Lovgivning på området Forebyggende foranstaltninger, imod menneskesmugling Forebyggende foranstaltninger, imod anden kriminalitet Adfærd ved kriminelle anslag Varighed 2 dage 3.3 At kunne forebygge fysiske risici Fysiske risici Egen levevis Kondition og sikkerhed Ergonomi, herunder arbejdsstillinger, under godshåndtering mm. Arbejdsskader Personlige værnemidler Varighed 4 dage (Chaufførens arbejdsmiljø) Sundhed? Tur elektroniske program 3.4 At være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed Ernæring Virkning af alkohol og medicin Fysiske og psykiske forhold Træthed og stress Varighed 2 dage (Sundhed) 3.5 At kunne vurdere nødsituationer Førstehjælp Brandbekæmpelse Skadesanmeldelse 3.6 At kunne tilpasse sin optræden på en måde der bidrager til at højne en servicevirksomheds image Kundekontakt/service Vedligeholdelse af køretøj Konflikthåndtering Varighed 2 dage 3.7 At kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen Samfundet og vejgodstransport Speditøren Transporttyper Branchekendskab (kørselstyper) Transportsektorens udvikling; enhedstransporter, vej, bane m.m. Elementær fejlfinding Udbedring af driftsfejl Klargøring til slæbning Forsikringsforhold Ruteplanlægning Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 24

26 Merit Obligatoriske specialefag på specialet: Lager og logistik. Amu-plan Ansøgerprofil Logistikstyring, organisation/- organisering. Eleven har viden om organisatoriske konsekvenser ved ændringer i virksomhedens forsyningsmarked eller i virksomhedens distributionssystemer. Eleven har kendskab til virksomhedens distributionsstruktur og konsekvenser ved ændringer i denne. Eleven har viden om økonomiske konsekvenser for virksomhedens samlede regnskab ved ændringer i virksomhedens forsyningsmarkeds-, lager- og distributionsstruktur. Eleven opnår viden om udarbejdelse af totalanalyser af virksomhedens logistik betragtet ud fra en kundemæssig og kommerciel synsvinkel 7- Lastsikring Eleven kan stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer sådan, at transporten kan gennemføres uden skader på gods. AK Surring/stuvning af gods Lastsikring og stuvning af gods Lastsikring og stuvning af gods Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 25

27 Grundfag Fremmedsprog Samfundsfag Førstehjælp Iværksætteri og innovation Valgfrie specialemoduler Fag/kursus/område Nedenfor gengives de valgfri specialemoduler, som det er muligt at tage eller opnå merit for. Den valgfri specialisering udgør 0 uger på lager og transportspecialet og 4,0 uger på specialet lager & logistik. TUR-reol: Moduler til valg i lageruddannelsen Disse moduler kan vælges som specialisering. Moduler, der er uddannelsesplaner fra AMU, kan enten tages i AMU eller gennemføres med tilsvarende mål på teknisk skole. Valgfrie specialefag til Lageruddannelsen For begge specialer vælges blandt: Energirigtig kørsel AMU 0,6 uge Intensiv Grundlæggende kvalifikationsuddannelse lastbil AMU 4 uger Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 26

28 Køreuddannelse kategori C EUD - 1,6 uge National og international godstransport EUD Rutineret 1 uge Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods AMU 0,2 uge ADR grundkursus vejtransport af farl. gods i emb AMU 0,6 uge ADR specialiseringskursus klasse AMU 0,2 uge ADR specialiseringskursus klasse AMU 0,2 uge ADR specialiseringskursus tank AMU 0,4 uge ADR grund- og specialiseringskursus kl. 1+7+Tank AMU 1,1 uge Kørekort C/E - 1,6 uge Transport af temperaturfølsomt gods AMU 1 uge Vedligeholdelse af transportmateriel AMU 1 uge Konflikthåndtering AMU 0,6 uge Kvalitetsstyring i certificerede virksomheder Avanceret 1 uge Praktisk kemi i proces Rutineret 1 uge Prøveudtagning Avanceret 0,4 uge Affaldshåndtering i produktionen Avanceret 0,5 uge Datafangst og ny teknologi Avanceret 0,2 uge Logistikopgaver med 3. part AMU 0,6 uge Logistikplanlægning i handelsvirksomheden AMU 0,6 uge Optimering af intern logistik og service AMU 0,4 uge Planlægning og gennemførelse af transportforløb AMU 0,5 uge Logistik i spedition og shipping AMU 0,5 uge Oprettelse af database til jobbrug AMU 0,4 uge Databasevedligeholdelse til jobbrug AMU 0,3 uge Oprette brugerflader og udskrifter AMU 0,4 uge Anvendelse af regneark til talbehandling AMU 0,6 uge Design og automatisering af regneark AMU 0,4 dage Indskrivning og formatering af mindre tekster AMU 0,6 uge Jobrelateret brug af styresystemer på pc AMU 0,4 uge Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 27

29 Anvendelse af præsentationsprogrammer AMU 0,4 uge Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser AMU 0,4 uge Effektiv internetsøgning på jobbet AMU 0,4 uge Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AMU 1 uge Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AMU 1 uge Håndtering af data i virksomhedens it-systemer AMU 0,4 uge Brug af pc på arbejdspladsen AMU 0,6 uge Styring af logistikopgaver med 3. part AMU 0,4 uge Anvendelse af 5-S modellen AMU 0,4 uge Lean-kortlægning af værdistrøm AMU 0,6 uge Miljøstyring for operatører AMU 0,6 uge Kunde/leverandørforhold for operatører AMU 0,2 uge Etablering af selvstyrende grupper AMU 0,4 uge Teambuilding for selvstyrende grupper AMU 0,4 uge Kommunikation i teams AMU 0,6 uge Værdibaserede arbejdspladser AMU 0,4 uge Videndeling og læring for medabejdere AMU 0,6 uge Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion AMU 0,6 uge Personlig udvikling til arbejde og uddannelse AMU 1 uge Uddannelsesplanlægning for medarbejdere AMU 0,8 uge Kvalitetsstyring i virksomheden AMU 0,6 uge Anhugning af byrder AMU 1 uge Pakkeoperatør Rutineret 4 uger Elektromekanisk montage Avanceret 4 uger Produktionsoperatør Rutineret 4 uger Terminaltraktor AMU 1 uge Containerhåndtering AMU 1 uge Lastbilmonteret kran D certifikat AMU 2 uger Almen fødevarehygiejne (certifikat) AMU 0,6 uge Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 28

30 Teleskoplæsser med gafler - betjening AMU 1 uge Teleskoplæsser m. kranfunktioner betjening, B-cert AMU 0,6 uge Certifikatuddannelse C for kranførere AMU 1,4 uge Faglærerunderskrift Meritansøgerens underskrift Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 29

31 Uddannelsesplan Anbefalet uddannelsesforløb og praktisk træning i virksomheden Samlet på baggrund af samtlige anvendte skemaer, samtaler, test og praktiske opgaver. Kurser/uddannelse Periode Bemærkninger Svendeprøvemodul 4 uger I alt Antal uger: fra den / til den / Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 30

32 Det anbefales endvidere, at meritansøgeren forud for svendeprøvemodulet får træning i følgende arbejdsopgaver: Arbejdsopgave Antal dage Varighed af uddannelsesaftale: Meritansøgeren henvises til: Voksenerhvervsuddannelse AMU-kurser Forberedende voksenuddannelse Andet: Skolens underskrift + stempel Meritansøgerens underskrift Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 31

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emne turteori.dk Bøger mv. Opgaver 1.1 Euro-normer og partikelfilter - Emissioner fra dieselmotorer, partikelfilter Opgavesæt - Opgave 1, Miljøhensyn

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser FKB 2615 Stilladsmontage (uddrag) Bilag 1 Definition af jobområdet Inden for jobområdet opstilles og nedtages forskellige

Læs mere

Sikkerheds- og certifikatkurser

Sikkerheds- og certifikatkurser 2015 Sikkerheds- og certifikatkurser Vi har i dette katalog samlet en vifte af kurser inden for lovpligtig sikkerhed og certifikater. Nogle kurser er tværfaglige, mens andre henvender sig til særlige brancher.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 2. halvår 2012 Indhold 3 Medarbejderudvikling Kommunikation og sprog 4 5 6 Akademiuddannelse Lederudvikling Strategi- og organisationsudvikling Lean, kvalitet og teambuilding

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

EUC Vest. Vejgodstransport

EUC Vest. Vejgodstransport Vejgodstransport EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9 december 2009 og uddannelsesordning af 30 juni 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret af Helle Märcher

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling er du klædt rigtigt på? 1. halvår 2011 Kurser 1. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563, 43562, 31.01, 07.03 13 dage 2288,- 08.00-15.20 43561, 43560, 43559 Anvendelse af situationsbestemt

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Større faglig bredde Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. Version 5: af 22. august 2014 2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011 Faglige kompetencer Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer 2. halvår 2011 Almene kompetencer Personlige ko mpetencer Kurser 2. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Jensen Group 04.10.2012 1

Jensen Group 04.10.2012 1 Jensen Group 75 år siden 1. generation reparations værksted 52 år siden 2. generation første produkt i vaskeri industrien 15 år siden 3. generation komplette vaskerier, verdens omspændende netværksorganisation

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet

En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet En uddannelse inden for transport - noget for dig? en oversigt over uddannelsesmuligheder i transporterhvervet Indhold 4 Godschauffør 5 Kranfører 6 tankbilchauffør 7 flyttechauffør 8 renovationschauffør

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), L 226/4 10.9.2003 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

Brobygning 10. kl. Transport & logistik. Chauffør Lager Redder. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Transport & logistik. Chauffør Lager Redder. Navn: Skole: Brobygning 10. kl Transport & logistik Chauffør Lager Redder Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et

Læs mere

Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser. Inspiration. til efteruddannelse

Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser. Inspiration. til efteruddannelse Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser Inspiration til efteruddannelse Materielgårde og chauffør/lagerarbejdspladser Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse

Læs mere

Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent UDANNELSESINFORMATION:

Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent UDANNELSESINFORMATION: UDANNELSESINFORMATION: Kørselsdisponent eller Lager- og terminaldisponent (Trin 3) Er du faglært chauffør eller lageroperatør, og har du lyst til at arbejde med styring og disponering af transporter eller

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere