Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik."

Transkript

1 Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen - den faglærtes profil... 3 Meritansøgerens data... 4 Oversigt over beskæftigelse, fritidsinteresser og -beskæftigelse... 5 Uddannelse og kurser... 7 Uddannelsesbeviser (kursusbeviser)... 8 Selvvurderingsskema Almen vurdering Praktiske opgaver - vurdering og opsummering Meritskema TUR-reol: Moduler til valg i lageruddannelsen Uddannelsesplan Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 1

3 Formål med logbogen Logbogen er udarbejdet for, at give den person der gerne vil have merit for sine kvalifikationer overblik over de mange forskellige kvalifikationer vedkommende har tilegnet sig. Dette gælder fra traditionel skolegang, og deltagelse på kurser, til de kvalifikationer og færdigheder der er erhvervet gennem erfaringer og læring på arbejdsmarkedet og i fritiden. Logbogen er samtidigt et værktøj for læreren, der skal vejlede den enkelte i de valg, der skal tages undervejs hen mod en uddannelse som faglært. I Logbogen samles de skemaer og resultater af samtaler og praktiske opgaver, der kan indgå i den individuelle kompetencevurdering. Formålet er, at få alle detaljer på plads og givet den voksne den faglige og almene merit vedkommende har krav på. Logbogen skal vise både de formelle og de uformelle kvalifikationer, der kan føre til merit. Gennem den individuelle kompetencevurdering får den enkelte person overblik over egne faglige og almene kvalifikationer i forhold til svendeprøven til lageruddannelsen og et indblik i de faglige og almene krav, der stilles til den faglærte lageroperatør. Logbogen afsluttes med en række opsummerende skemaer. Skemaerne skal danne grundlag for meritansøgerens videre forløb gennem uddannelsen. Konklusionen på den individuelle kompetencevurdering er således en tildeling af merit, et eventuelt forslag til supplerende praktisk træning og en uddannelsesplan, der fører frem til målet - den faglige uddannelse til lageroperatør. Det individuelle vurderingsforløb skal tilrettelægges på en sådan måde, at den uddannelsesplanlægning, der bliver et resultat af vurderingen i høj grad bygger på en vejledning, der fremmer den enkeltes erkendelse af egne behov for uddannelse og træning. Varigheden af den individuelle kompetencevurdering er 1-3 dage. Da IKV en er individuel kan varigheden imidlertid variere fra deltager til deltager. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 2

4 Tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse. Den faglige profil er endvidere indsat i logbogen. Lageruddannelsen - den faglærtes profil Nedenfor har vi beskrevet hvorledes den faglærte lageroperatørs profil - hvilke kvalifikationer og kompetencer man er i besiddelse af, når man har erhvervet sit svendebrev. Der er tale om to profiler man bliver faglært inden for en af de to profiler. Det er den faglærte profil, man skal vurdere sig i forhold til, når man til sidst skal afgøre, om man har brug for yderligere uddannelse eller kvalificering, eller om man er parat til at blive faglært inden for en af lageruddannelsens to specialeretninger. Speciale lager og transport. Som faglært kan man udføre både lager- og transportfunktioner. Den faglærte kan udføre alle almindelige arbejdsopgaver i forskellige lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager. Den faglærte kan bruge forskellige typer mekanisk hjælpeudstyr til fremtagning, emballering og forsendelse af varer. Den faglærte kan anvende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til forskellige registreringer inden for lagerstyring i forbindelse med arbejdet på lageret. Den faglærte har tilegnet sig viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet. Derudover kan den faglærte udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig korrekt måde og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service, i forhold til virksomhedens kunder og produkter. Den faglærte har kørekort til lastbil, kvalifikationer svarende til EU`s grundlæggende kvalifikationsuddannelse og certifikat til gaffeltruck. Speciale lager- og logistik. Som faglært er man specialiseret inden for logistik og lagerstyring. Uddannelsen omfatter udvidet lagerstyring, salg og indkøb, organisation og økonomi, således at den faglærte med sin viden kan medvirke til at sikre en effektiv styring af virksomhedens logistik. Derudover kan den faglærte udføre forskellige arbejdsopgaver i alle almindelige lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager. Den faglærte kan bruge forskellige typer mekanisk hjælpeudstyr til plukning, emballering og forsendelse af varer. Den faglærte kan anvende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til forskellige registreringer inden for lagerstyring i forbindelse med arbejdet på lageret. Den faglærte har tilegnet sig viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet. Derudover kan den faglært udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig korrekt måde og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service, i forhold til virksomhedens kunder og produkter. Den faglærte forstår betydningen af en optimal forsynings-, distributions- og indkøbsstyring og de økonomiske konsekvenser, når der sker ændringer. Den faglærte har opnået viden om udarbejdelse af totalanalyser af virksomhedens logistik, betragtet ud fra en kunde- og forretningsmæssig synsvinkel. Den faglærte har certifikat til gaffeltruck og kørekort til personbil kategori B. Den faglærte har endvidere specialiseret sig inden for særlige områder fx inden for farligt gods, logistik (LEAN mv.) eller kvalitetsstyring. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 3

5 Meritansøgerens data Navn: CPR-nr..: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Mailadresse: Firmanavn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Kontaktperson: Mailadresse: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 4

6 Oversigt over beskæftigelse, fritidsinteresser og -beskæftigelse Skemaet tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse. Skemaet indsættes i logbogen ved IKV-start 1) Noter periode, arbejdsgiver og arbejdets art (som i eksemplet) Periode Arbejdets art Arbejdsgiver Frysehusarbejder AGTo-Nordfrost, Sakskøbing Dokumentation: Du kan hente en udskrift over indbetalinger til ATP, fra ATP s hjemmeside (du skal bruge dit password). Udskriften kan også hjælpe dig til at huske dine forskellige arbejdspladser. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 5

7 2) Øvrige oplysninger Notér faglige tillidserhverv, om du har stået for oplæring af nye medarbejdere, om der anvendes personale-/chaufførhåndbog mv. i forbindelse med ovenstående arbejdspladser. Fx Sikkerhedsrepræsentant, oplæring af nye medarbejdere i frysehus osv. 3) Fritidsinteresser og -beskæftigelse Udfyld endvidere nedenstående liste over fritidsinteresser og frivilligt foreningsarbejde Periode Aktivitet Kasserer i boligforeningen Siden 2004 Bruger meget fritid med min PC er Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 6

8 Uddannelse og kurser Tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse og indsættes i logbogen ved IKV-start. Eksamensbeviser og kursusbeviser, kørekort og certifikater medbringes på skolen i original - der skal ikke fremsendes beviser forud for IKV. 1) Kørekort, kategori: B C D E B-erhverv D-erhverv Øvrige: 2) Certifikater: Farligt gods i tanke over 3000 l Kran D Kran E Kran B Kran C Gaffeltruck, certifikattype B Øvrige certifikater: 3) Eksamensbeviser, svendebreve mv.: Realeksamen 9. klasse 10. klasse udvidet HF VUC Anden skolegang angives: Faglig uddannelse, angiv hvilken: Øvrige uddannelser: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 7

9 Uddannelsesbeviser (kursusbeviser) Grundkursus Lager Surring/stuvning af gods Lagerstyring Indtroduktion til Edb-lagerstyring Oplagring og forsendelse af farligt gods Edb-lagerstyring (Navigator) Vedligeholdelse af transportmateriel Stregkoder og håndterminaler lager trin 1 Logistik og samarbejde Stregkoder og håndterminaler lager trin 2 Kundebetjening lager Time-, sags- og ressourcestyring Lager Enhedslaster Hvidt kvalifikationsbevis Godstransport med lastbil over kg Lagerøkonomi Kørsel med vogntog, kategori C/E Kvalitetsbevidsthed Edb-lagerstyring (Navision) Containerhåndtering Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke under 3000 l Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke over 3000 l Sikkerhedsuddannelse ved afsendelse/modtagelse af farligt gods Kvalitetsstyring Førere af lastbilmonterede kraner (Gruppe E) Førere af lastbilmonterede kraner (Kran-D) Betjening af mobile kraner - certifikatgruppe B, med integreret anhugning Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D, med integreret anhugning Kran C travers og portal Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 8

10 Øvrige kurser - disse kan være gennemført på AMU-Centre, tekniske skoler, i fagbevægelsen, i virksomheden osv. Der kan både være tale om teknisk/faglige kurser, personligt udviklende kurser, edb kurser, fagforeningskurser mv. Eksempler: FIU 1, merkonomfag lagerøkonomi, pc-kursus AOF kurser mv. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 9

11 Selvvurderingsskema Tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse og indsættes i logbogen ved IKV-start Meritansøgerens navn: Firmanavn: Er din virksomhed godkendt til at kunne uddanne lærlinge inden for lageruddannelsen? Formålet med dette vurderingsskema er at få din egen vurdering af de færdigheder og kompetencer, som du har erhvervet eller vist i dit arbejde både tidligere og i dit nuværende arbejde. Dine besvarelser vil skolen bruge, når læreren skal have en samtale med dig, om de muligheder du har i forbindelse med uddannelsen til faglært lageroperatør. 1. Kundebetjening lager Har du i dit nuværende arbejde erfaring med kundekontakt? Har du viden om hvordan du kan udføre en god kundeservice? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 10

12 2. Edb-lagerstyring Har du viden og erfaring med edb-lagerstyring? Eventuelle bemærkninger: 3. Enhedslaster Har du viden og erfaring med opbygning af enhedslaster? Har du viden og erfaring med emballering af gods ved hjælp af plast- og stålbånd, strækfolie og krympehætter? Eventuelle bemærkninger: 4. Time-, sags- og ressourcestyring Har du viden og erfaring med anvendelse af time- sags- og ressourcestyring? Har du viden og erfaring med registrering af dagligt forbrug af timer, materialer og ydelser i forbindelse med projekt / entrepriser? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 11

13 5. Oplagring og forsendelse af farligt gods Har du viden og erfaring med at arbejde med miljøprodukter/farligt gods? Har du viden og erfaring med modtagelse, opbevaring, emballering og forsendelse af farligt gods? Eventuelle bemærkninger: 6. Lastsikring og stuvning af gods Har du viden og erfaring med lastsikring og læsning af gods? Har du viden og erfaring med håndtering af gods ved hjælp håndteringssymboler? Eventuelle bemærkninger: 7. Praktisk lager Har du viden og erfaring med varekøb og varesalg? Har du viden og erfaring med udfyldelse af rekvisitioner? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 12

14 8. Praktisk lager Har du viden og erfaring med varemodtagelse og vareforsendelse? Har du viden og erfaring med udfyldelse af forskellige fragtbreve? Eventuelle bemærkninger: 9. Praktisk lager Har du viden og erfaring med udpakning og påpladslægning af varer? Har du viden og erfaring med varekontrol efter følgesedler, samt placering af varer efter lokationssystemer? Eventuelle bemærkninger: 10. Praktisk lager Har du viden og erfaring med forsendelse af varer med pakker? Har du viden og erfaring med emballering af pakker? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 13

15 11. Logistik og samarbejde Har du viden og erfaring med logistiksystemer? Har du viden og erfaring med løsning af problemer inden for virksomhedens logistiksystemer? Eventuelle bemærkninger: 12. Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed Har du viden og erfaring med kvalitetsstyringssystemer? Har du viden og erfaring med kvalitetsmål, procedurer og instruktioner i forbindelse med certificering af virksomheden? Eventuelle bemærkninger: 13. Lagerøkonomi Har du viden og erfaring med beregning af regnskabsnøgletal? Har du viden om regnskaber, budgetter og indkøbsmodeller? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 14

16 Jeg behersker følgende arbejdsopgaver og/eller har specialviden i forbindelse med følgende arbejdsopgaver i virksomheden (Her kan du tilføje andet arbejde, kvalifikationer og færdigheder, som du mener kan få betydning for din merittildeling): Dato Underskrift Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 15

17 Almen vurdering (Her kan vurderingsværktøjer fra samfundsfag, fremmedsprog og naturfag evt. indstikkes.) Erhvervede fag: Manglende fag kan muligvis erstattes med: Meritansøgerens profil: Engelsk/tysk Praktisk erfaring, aftenskole, sprogkurser, VUC, almenmodul Samfundsfag FiU , selvstudier samt dele af svendeprøvemodul Sundhed Alment på gaffeltruck aktiv idrætsudøvelse, aftenskole Ergonomi Instruktion på virksomhed m.v. Informationsteknologi FIU kurser, edb-kurser mv. Førstehjælp Iværksætteri og innovation Selvstændig erhvervsdrivende. Gruppeleder teamleder. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 16

18 Praktiske opgaver - vurdering og opsummering Efter gennemførte praktiske øvelser anbefales følgende: Anbefalede kurser: Anbefalede praktiske opgaver i virksomheden: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 17

19 Meritskema Samlet på baggrund af samtlige anvendte skemaer, samtaler, test og praktiske opgaver. Navn: CPR.: Tildeles på baggrund af gennemført IKV på (skole): Merit som følger: Fagområder: Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager AMU-plan Ansøgerprofil Merit 1 Gaffeltruck certifikat B AK Gaffeltruck - certifikatkursus B : Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 2 Køreuddannelse kategori B Evt. kørekort kat. B 3 Praktisk lager Eleven kan medvirke til indretningen af et lager og udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager under anvendelse af relevante tekniske hjælpemidler. AK Lagerstyring og AK Grundkursus Lager : Lagerstyring og Grunduddannelse Lager Lagerstyring og Lagerindretning og lagerarbejde 4 Enhedslaster Eleven kan opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster og lastbærere på rutine niveau. AK Enhedslaster Enhedslaster Enhedslaster Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 18

20 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 5 - EDB-Lagerstyring Introduktion Edb-lagerstyring AMU-plan Ansøgerprofil Merit 6 Edb-lagerstyring (1 og 2) Eleven kan anvende edblagerstyringssystemer med håndterminaler og e-handel Edb-lagerstyring med stregkoder og håndterminaler Og Edb-lagerstyring med e- handel 7 Kundebetjening Lager Eleven kan give virksomhedens kunder, leverandører, transportører og andre eksterne og interne kontaktflader en korrekt betjening. AK Kundebetjening Lager Kundebetjening lager Kundebetjening lager 8 - Oplagring og forsendelse af farligt gods. Eleven kan medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods. Eleven kan desuden klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA- DGR, dog med hovedvægten lagt på reglerne for arbejdsområderne lager samt havn og terminal F Oplagring og forsendelse af farligt gods Oplagring og forsendelse af farligt gods Oplagring og forsendelse af farligt gods : Opbevaring og forsendelse af farligt gods. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 19

21 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 9 Lagerøkonomi Eleven kan forstå sammenhængen mellem lagerets økonomi og virksomhedens samlede økonomi samt medvirke til optimeringer i virksomhedernes lagerøkonomiske forhold. AK Lagerøkonomi AMU-plan Ansøgerprofil Merit D Lagerøkonomi Lagerøkonomi 10 Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed (EUD) Eleven kan medvirke i formulering, opfyldelse og forbedring af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til kvalitetsmål, procedurer og instruktioner samt virksomhedens overordnede kvalitetsmål-sætning, herunder certificerede kvalitetsstyringssystemer Kvalitetsstyring i virksomheden AK Kvalitetsstyring Transport og Logistikområdet 11 Time-/sags- og ressourcestyring Lager Eleven kan anvende time-, sagsog ressourcesystemet til indberetning af dagligt forbrug af timer, materialer og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter og entrepriser. AK Time-/sags- og ressourcestyring Lager 31918D Time-, sags- og ressourcestyring Time-, sags- og ressourcestyring Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 20

22 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 12 Logistik og samarbejde Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer indenfor virksomhedernes logistiksystemer. AMU-plan Ansøgerprofil Merit Logistik og samarbejde AK Logistik og samarbejde Logistik og samarbejde Obligatoriske specialefag på specialet: Lager og transport 1 - Køreuddannelse, kategori C Eleven opnår et bredt kendskab til og får anvendelsesgrundlag som fører af lastbil, og erhverver kørekort, kategori C, jf. Færdselsstyrelsens undervisningsplan. AMU-plan: Grunduddannelse i godstransport med lastbil over 3500 kg (296 lektioner) Godstransport med lastbil (30,0 dage) Evt. kørekort kat. C Merit Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 21

23 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 2- Grundlæggende kvalifikationsuddannelse AMU-plan Ansøgerprofil Merit 44480, Grundlæggende kvalifikationsbevis lastbil (20,0 dage) Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, dom kræves i EU direktiv L226/4, om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej, artikel 5: 1) Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed 44479, Godstransport med lastbil (30,0 dage) 1.1 Kende de karakteristiske elementer ved kraftoverføring 1.2 Definition af drejningsmoment Optimalt køreområde på omdrejningstælleren Aflæse effektkurver Aflæse brændstofforbrugskurver Aflæse og anvende geardiagrammer Udnytte transmissionen optimalt (Energirigtigt kørsel) Varighed 2 dage 1.2 Sikkerhedsanordningens drift og funktion Driftsbremsens opbygning (hydraulisk og trykluft) Driftsbremsens funktion Nødbremsens opbygning Nødbremsens funktion Supplerende bremsers opbygning Supplerende bremsers funktion Minimere slid (håndtering af køretøj mm.) (Grundkursus lastbil) Varighed 4 dage 1.3 At kunne optimere brændstofforbrug Elementer fra energirigtig kørsel Praktisk kørsel (Praktik i energirigtig kørsel) 2 dage Udnytte moto Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 22

24 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager. AMU-plan Ansøgerprofil Merit 1.4 At kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet Lastning af køretøj Planlægge lastning Beregning af lastrummets størrelse Beregning af nyttelast Beregning af tyngdepunkts placering Beregning af akseltryk Godstyper Emballagetyper Udstyr til godshåndtering Sikre og beskytte gods Surrings og sikringsteknikker Typer af sikringsgrej (lastsikring) Varighed 4 dage inkl. Praktisk prøve? Diagramark Kontrolapparat Sanktioner ved overtrædelse EU direktivets indhold Chaufførens rettigheder og pligter Arbejdstidsregler Planlægge transport 2) Anvendelse af regler 2.1 At kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne. Køre- hviletidsbestemmelser Brug af fartskriver Chaufførernes rettigheder og pligter med hensyn til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse. Varighed 4 dage 3) Sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik 2.2 At kende reglerne på godstransportområdet Godslov og bekendtgørelser Regler for transportforløb Køretøjets atttester Godsets dokumenter Chaufførens papirer CMR fragtbrev, alle regler Varighed 4 dage (International og national transport) 3.1 At være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker Risikoforhold i trafikken Risikoforhold ved arbejdsulykker Sikkerheds og arbejdsmiljøregler Varighed 2 dage (Chaufførens arbejdsmiljø) Tur elektroniske program Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 23

25 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager AMU-plan Ansøgerprofil Merit 3.2 At kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling. Lovgivning på området Forebyggende foranstaltninger, imod menneskesmugling Forebyggende foranstaltninger, imod anden kriminalitet Adfærd ved kriminelle anslag Varighed 2 dage 3.3 At kunne forebygge fysiske risici Fysiske risici Egen levevis Kondition og sikkerhed Ergonomi, herunder arbejdsstillinger, under godshåndtering mm. Arbejdsskader Personlige værnemidler Varighed 4 dage (Chaufførens arbejdsmiljø) Sundhed? Tur elektroniske program 3.4 At være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed Ernæring Virkning af alkohol og medicin Fysiske og psykiske forhold Træthed og stress Varighed 2 dage (Sundhed) 3.5 At kunne vurdere nødsituationer Førstehjælp Brandbekæmpelse Skadesanmeldelse 3.6 At kunne tilpasse sin optræden på en måde der bidrager til at højne en servicevirksomheds image Kundekontakt/service Vedligeholdelse af køretøj Konflikthåndtering Varighed 2 dage 3.7 At kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen Samfundet og vejgodstransport Speditøren Transporttyper Branchekendskab (kørselstyper) Transportsektorens udvikling; enhedstransporter, vej, bane m.m. Elementær fejlfinding Udbedring af driftsfejl Klargøring til slæbning Forsikringsforhold Ruteplanlægning Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 24

26 Merit Obligatoriske specialefag på specialet: Lager og logistik. Amu-plan Ansøgerprofil Logistikstyring, organisation/- organisering. Eleven har viden om organisatoriske konsekvenser ved ændringer i virksomhedens forsyningsmarked eller i virksomhedens distributionssystemer. Eleven har kendskab til virksomhedens distributionsstruktur og konsekvenser ved ændringer i denne. Eleven har viden om økonomiske konsekvenser for virksomhedens samlede regnskab ved ændringer i virksomhedens forsyningsmarkeds-, lager- og distributionsstruktur. Eleven opnår viden om udarbejdelse af totalanalyser af virksomhedens logistik betragtet ud fra en kundemæssig og kommerciel synsvinkel 7- Lastsikring Eleven kan stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer sådan, at transporten kan gennemføres uden skader på gods. AK Surring/stuvning af gods Lastsikring og stuvning af gods Lastsikring og stuvning af gods Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 25

27 Grundfag Fremmedsprog Samfundsfag Førstehjælp Iværksætteri og innovation Valgfrie specialemoduler Fag/kursus/område Nedenfor gengives de valgfri specialemoduler, som det er muligt at tage eller opnå merit for. Den valgfri specialisering udgør 0 uger på lager og transportspecialet og 4,0 uger på specialet lager & logistik. TUR-reol: Moduler til valg i lageruddannelsen Disse moduler kan vælges som specialisering. Moduler, der er uddannelsesplaner fra AMU, kan enten tages i AMU eller gennemføres med tilsvarende mål på teknisk skole. Valgfrie specialefag til Lageruddannelsen For begge specialer vælges blandt: Energirigtig kørsel AMU 0,6 uge Intensiv Grundlæggende kvalifikationsuddannelse lastbil AMU 4 uger Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 26

28 Køreuddannelse kategori C EUD - 1,6 uge National og international godstransport EUD Rutineret 1 uge Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods AMU 0,2 uge ADR grundkursus vejtransport af farl. gods i emb AMU 0,6 uge ADR specialiseringskursus klasse AMU 0,2 uge ADR specialiseringskursus klasse AMU 0,2 uge ADR specialiseringskursus tank AMU 0,4 uge ADR grund- og specialiseringskursus kl. 1+7+Tank AMU 1,1 uge Kørekort C/E - 1,6 uge Transport af temperaturfølsomt gods AMU 1 uge Vedligeholdelse af transportmateriel AMU 1 uge Konflikthåndtering AMU 0,6 uge Kvalitetsstyring i certificerede virksomheder Avanceret 1 uge Praktisk kemi i proces Rutineret 1 uge Prøveudtagning Avanceret 0,4 uge Affaldshåndtering i produktionen Avanceret 0,5 uge Datafangst og ny teknologi Avanceret 0,2 uge Logistikopgaver med 3. part AMU 0,6 uge Logistikplanlægning i handelsvirksomheden AMU 0,6 uge Optimering af intern logistik og service AMU 0,4 uge Planlægning og gennemførelse af transportforløb AMU 0,5 uge Logistik i spedition og shipping AMU 0,5 uge Oprettelse af database til jobbrug AMU 0,4 uge Databasevedligeholdelse til jobbrug AMU 0,3 uge Oprette brugerflader og udskrifter AMU 0,4 uge Anvendelse af regneark til talbehandling AMU 0,6 uge Design og automatisering af regneark AMU 0,4 dage Indskrivning og formatering af mindre tekster AMU 0,6 uge Jobrelateret brug af styresystemer på pc AMU 0,4 uge Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 27

29 Anvendelse af præsentationsprogrammer AMU 0,4 uge Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser AMU 0,4 uge Effektiv internetsøgning på jobbet AMU 0,4 uge Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AMU 1 uge Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AMU 1 uge Håndtering af data i virksomhedens it-systemer AMU 0,4 uge Brug af pc på arbejdspladsen AMU 0,6 uge Styring af logistikopgaver med 3. part AMU 0,4 uge Anvendelse af 5-S modellen AMU 0,4 uge Lean-kortlægning af værdistrøm AMU 0,6 uge Miljøstyring for operatører AMU 0,6 uge Kunde/leverandørforhold for operatører AMU 0,2 uge Etablering af selvstyrende grupper AMU 0,4 uge Teambuilding for selvstyrende grupper AMU 0,4 uge Kommunikation i teams AMU 0,6 uge Værdibaserede arbejdspladser AMU 0,4 uge Videndeling og læring for medabejdere AMU 0,6 uge Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion AMU 0,6 uge Personlig udvikling til arbejde og uddannelse AMU 1 uge Uddannelsesplanlægning for medarbejdere AMU 0,8 uge Kvalitetsstyring i virksomheden AMU 0,6 uge Anhugning af byrder AMU 1 uge Pakkeoperatør Rutineret 4 uger Elektromekanisk montage Avanceret 4 uger Produktionsoperatør Rutineret 4 uger Terminaltraktor AMU 1 uge Containerhåndtering AMU 1 uge Lastbilmonteret kran D certifikat AMU 2 uger Almen fødevarehygiejne (certifikat) AMU 0,6 uge Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 28

30 Teleskoplæsser med gafler - betjening AMU 1 uge Teleskoplæsser m. kranfunktioner betjening, B-cert AMU 0,6 uge Certifikatuddannelse C for kranførere AMU 1,4 uge Faglærerunderskrift Meritansøgerens underskrift Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 29

31 Uddannelsesplan Anbefalet uddannelsesforløb og praktisk træning i virksomheden Samlet på baggrund af samtlige anvendte skemaer, samtaler, test og praktiske opgaver. Kurser/uddannelse Periode Bemærkninger Svendeprøvemodul 4 uger I alt Antal uger: fra den / til den / Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 30

32 Det anbefales endvidere, at meritansøgeren forud for svendeprøvemodulet får træning i følgende arbejdsopgaver: Arbejdsopgave Antal dage Varighed af uddannelsesaftale: Meritansøgeren henvises til: Voksenerhvervsuddannelse AMU-kurser Forberedende voksenuddannelse Andet: Skolens underskrift + stempel Meritansøgerens underskrift Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 31

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked

Styrk dine kompetencer. til fremtidens arbejdsmarked Styrk dine kompetencer til fremtidens arbejdsmarked Styrk dine kompetencer med AMU s arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser Uddannelsesvilkår 3 Værd at vide 4 Transport og logistik 6 Servicefagene

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Opstart hver 14 dag på kørekort til lastbil og bus. Transportbranchens kurser og efteruddannelser

Opstart hver 14 dag på kørekort til lastbil og bus. Transportbranchens kurser og efteruddannelser 2015 Opstart hver 14 dag på kørekort til lastbil og bus Transportbranchens kurser og efteruddannelser Kursuscentret på Erhvervsskolen Nordsjælland udbyder en bred vifte af kurser inden for transportområdet.

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Voksen- og efteruddannelse

Voksen- og efteruddannelse Voksen- og efteruddannelse Kursuskatalog 2014 1 INDHOLD brancherettede kurser og uddannelser AUTO... side 3 BYGGE & ANLÆG Maler... side 4 Murer... side 5 Tømrer... side 6 Tværfaglige bygge- og anlægskurser...

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere