Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik."

Transkript

1 Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen - den faglærtes profil... 3 Meritansøgerens data... 4 Oversigt over beskæftigelse, fritidsinteresser og -beskæftigelse... 5 Uddannelse og kurser... 7 Uddannelsesbeviser (kursusbeviser)... 8 Selvvurderingsskema Almen vurdering Praktiske opgaver - vurdering og opsummering Meritskema TUR-reol: Moduler til valg i lageruddannelsen Uddannelsesplan Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 1

3 Formål med logbogen Logbogen er udarbejdet for, at give den person der gerne vil have merit for sine kvalifikationer overblik over de mange forskellige kvalifikationer vedkommende har tilegnet sig. Dette gælder fra traditionel skolegang, og deltagelse på kurser, til de kvalifikationer og færdigheder der er erhvervet gennem erfaringer og læring på arbejdsmarkedet og i fritiden. Logbogen er samtidigt et værktøj for læreren, der skal vejlede den enkelte i de valg, der skal tages undervejs hen mod en uddannelse som faglært. I Logbogen samles de skemaer og resultater af samtaler og praktiske opgaver, der kan indgå i den individuelle kompetencevurdering. Formålet er, at få alle detaljer på plads og givet den voksne den faglige og almene merit vedkommende har krav på. Logbogen skal vise både de formelle og de uformelle kvalifikationer, der kan føre til merit. Gennem den individuelle kompetencevurdering får den enkelte person overblik over egne faglige og almene kvalifikationer i forhold til svendeprøven til lageruddannelsen og et indblik i de faglige og almene krav, der stilles til den faglærte lageroperatør. Logbogen afsluttes med en række opsummerende skemaer. Skemaerne skal danne grundlag for meritansøgerens videre forløb gennem uddannelsen. Konklusionen på den individuelle kompetencevurdering er således en tildeling af merit, et eventuelt forslag til supplerende praktisk træning og en uddannelsesplan, der fører frem til målet - den faglige uddannelse til lageroperatør. Det individuelle vurderingsforløb skal tilrettelægges på en sådan måde, at den uddannelsesplanlægning, der bliver et resultat af vurderingen i høj grad bygger på en vejledning, der fremmer den enkeltes erkendelse af egne behov for uddannelse og træning. Varigheden af den individuelle kompetencevurdering er 1-3 dage. Da IKV en er individuel kan varigheden imidlertid variere fra deltager til deltager. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 2

4 Tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse. Den faglige profil er endvidere indsat i logbogen. Lageruddannelsen - den faglærtes profil Nedenfor har vi beskrevet hvorledes den faglærte lageroperatørs profil - hvilke kvalifikationer og kompetencer man er i besiddelse af, når man har erhvervet sit svendebrev. Der er tale om to profiler man bliver faglært inden for en af de to profiler. Det er den faglærte profil, man skal vurdere sig i forhold til, når man til sidst skal afgøre, om man har brug for yderligere uddannelse eller kvalificering, eller om man er parat til at blive faglært inden for en af lageruddannelsens to specialeretninger. Speciale lager og transport. Som faglært kan man udføre både lager- og transportfunktioner. Den faglærte kan udføre alle almindelige arbejdsopgaver i forskellige lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager. Den faglærte kan bruge forskellige typer mekanisk hjælpeudstyr til fremtagning, emballering og forsendelse af varer. Den faglærte kan anvende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til forskellige registreringer inden for lagerstyring i forbindelse med arbejdet på lageret. Den faglærte har tilegnet sig viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet. Derudover kan den faglærte udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig korrekt måde og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service, i forhold til virksomhedens kunder og produkter. Den faglærte har kørekort til lastbil, kvalifikationer svarende til EU`s grundlæggende kvalifikationsuddannelse og certifikat til gaffeltruck. Speciale lager- og logistik. Som faglært er man specialiseret inden for logistik og lagerstyring. Uddannelsen omfatter udvidet lagerstyring, salg og indkøb, organisation og økonomi, således at den faglærte med sin viden kan medvirke til at sikre en effektiv styring af virksomhedens logistik. Derudover kan den faglærte udføre forskellige arbejdsopgaver i alle almindelige lagerfunktioner, der kendetegner et moderne lager. Den faglærte kan bruge forskellige typer mekanisk hjælpeudstyr til plukning, emballering og forsendelse af varer. Den faglærte kan anvende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til forskellige registreringer inden for lagerstyring i forbindelse med arbejdet på lageret. Den faglærte har tilegnet sig viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet. Derudover kan den faglært udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig korrekt måde og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service, i forhold til virksomhedens kunder og produkter. Den faglærte forstår betydningen af en optimal forsynings-, distributions- og indkøbsstyring og de økonomiske konsekvenser, når der sker ændringer. Den faglærte har opnået viden om udarbejdelse af totalanalyser af virksomhedens logistik, betragtet ud fra en kunde- og forretningsmæssig synsvinkel. Den faglærte har certifikat til gaffeltruck og kørekort til personbil kategori B. Den faglærte har endvidere specialiseret sig inden for særlige områder fx inden for farligt gods, logistik (LEAN mv.) eller kvalitetsstyring. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 3

5 Meritansøgerens data Navn: CPR-nr..: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Mailadresse: Firmanavn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Kontaktperson: Mailadresse: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 4

6 Oversigt over beskæftigelse, fritidsinteresser og -beskæftigelse Skemaet tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse. Skemaet indsættes i logbogen ved IKV-start 1) Noter periode, arbejdsgiver og arbejdets art (som i eksemplet) Periode Arbejdets art Arbejdsgiver Frysehusarbejder AGTo-Nordfrost, Sakskøbing Dokumentation: Du kan hente en udskrift over indbetalinger til ATP, fra ATP s hjemmeside (du skal bruge dit password). Udskriften kan også hjælpe dig til at huske dine forskellige arbejdspladser. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 5

7 2) Øvrige oplysninger Notér faglige tillidserhverv, om du har stået for oplæring af nye medarbejdere, om der anvendes personale-/chaufførhåndbog mv. i forbindelse med ovenstående arbejdspladser. Fx Sikkerhedsrepræsentant, oplæring af nye medarbejdere i frysehus osv. 3) Fritidsinteresser og -beskæftigelse Udfyld endvidere nedenstående liste over fritidsinteresser og frivilligt foreningsarbejde Periode Aktivitet Kasserer i boligforeningen Siden 2004 Bruger meget fritid med min PC er Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 6

8 Uddannelse og kurser Tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse og indsættes i logbogen ved IKV-start. Eksamensbeviser og kursusbeviser, kørekort og certifikater medbringes på skolen i original - der skal ikke fremsendes beviser forud for IKV. 1) Kørekort, kategori: B C D E B-erhverv D-erhverv Øvrige: 2) Certifikater: Farligt gods i tanke over 3000 l Kran D Kran E Kran B Kran C Gaffeltruck, certifikattype B Øvrige certifikater: 3) Eksamensbeviser, svendebreve mv.: Realeksamen 9. klasse 10. klasse udvidet HF VUC Anden skolegang angives: Faglig uddannelse, angiv hvilken: Øvrige uddannelser: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 7

9 Uddannelsesbeviser (kursusbeviser) Grundkursus Lager Surring/stuvning af gods Lagerstyring Indtroduktion til Edb-lagerstyring Oplagring og forsendelse af farligt gods Edb-lagerstyring (Navigator) Vedligeholdelse af transportmateriel Stregkoder og håndterminaler lager trin 1 Logistik og samarbejde Stregkoder og håndterminaler lager trin 2 Kundebetjening lager Time-, sags- og ressourcestyring Lager Enhedslaster Hvidt kvalifikationsbevis Godstransport med lastbil over kg Lagerøkonomi Kørsel med vogntog, kategori C/E Kvalitetsbevidsthed Edb-lagerstyring (Navision) Containerhåndtering Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke under 3000 l Vejtransport af farligt gods i emballager og tanke over 3000 l Sikkerhedsuddannelse ved afsendelse/modtagelse af farligt gods Kvalitetsstyring Førere af lastbilmonterede kraner (Gruppe E) Førere af lastbilmonterede kraner (Kran-D) Betjening af mobile kraner - certifikatgruppe B, med integreret anhugning Lastbilmonterede kraner - certifikatgruppe D, med integreret anhugning Kran C travers og portal Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 8

10 Øvrige kurser - disse kan være gennemført på AMU-Centre, tekniske skoler, i fagbevægelsen, i virksomheden osv. Der kan både være tale om teknisk/faglige kurser, personligt udviklende kurser, edb kurser, fagforeningskurser mv. Eksempler: FIU 1, merkonomfag lagerøkonomi, pc-kursus AOF kurser mv. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 9

11 Selvvurderingsskema Tilsendes deltageren forud for IKV-deltagelse og indsættes i logbogen ved IKV-start Meritansøgerens navn: Firmanavn: Er din virksomhed godkendt til at kunne uddanne lærlinge inden for lageruddannelsen? Formålet med dette vurderingsskema er at få din egen vurdering af de færdigheder og kompetencer, som du har erhvervet eller vist i dit arbejde både tidligere og i dit nuværende arbejde. Dine besvarelser vil skolen bruge, når læreren skal have en samtale med dig, om de muligheder du har i forbindelse med uddannelsen til faglært lageroperatør. 1. Kundebetjening lager Har du i dit nuværende arbejde erfaring med kundekontakt? Har du viden om hvordan du kan udføre en god kundeservice? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 10

12 2. Edb-lagerstyring Har du viden og erfaring med edb-lagerstyring? Eventuelle bemærkninger: 3. Enhedslaster Har du viden og erfaring med opbygning af enhedslaster? Har du viden og erfaring med emballering af gods ved hjælp af plast- og stålbånd, strækfolie og krympehætter? Eventuelle bemærkninger: 4. Time-, sags- og ressourcestyring Har du viden og erfaring med anvendelse af time- sags- og ressourcestyring? Har du viden og erfaring med registrering af dagligt forbrug af timer, materialer og ydelser i forbindelse med projekt / entrepriser? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 11

13 5. Oplagring og forsendelse af farligt gods Har du viden og erfaring med at arbejde med miljøprodukter/farligt gods? Har du viden og erfaring med modtagelse, opbevaring, emballering og forsendelse af farligt gods? Eventuelle bemærkninger: 6. Lastsikring og stuvning af gods Har du viden og erfaring med lastsikring og læsning af gods? Har du viden og erfaring med håndtering af gods ved hjælp håndteringssymboler? Eventuelle bemærkninger: 7. Praktisk lager Har du viden og erfaring med varekøb og varesalg? Har du viden og erfaring med udfyldelse af rekvisitioner? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 12

14 8. Praktisk lager Har du viden og erfaring med varemodtagelse og vareforsendelse? Har du viden og erfaring med udfyldelse af forskellige fragtbreve? Eventuelle bemærkninger: 9. Praktisk lager Har du viden og erfaring med udpakning og påpladslægning af varer? Har du viden og erfaring med varekontrol efter følgesedler, samt placering af varer efter lokationssystemer? Eventuelle bemærkninger: 10. Praktisk lager Har du viden og erfaring med forsendelse af varer med pakker? Har du viden og erfaring med emballering af pakker? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 13

15 11. Logistik og samarbejde Har du viden og erfaring med logistiksystemer? Har du viden og erfaring med løsning af problemer inden for virksomhedens logistiksystemer? Eventuelle bemærkninger: 12. Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed Har du viden og erfaring med kvalitetsstyringssystemer? Har du viden og erfaring med kvalitetsmål, procedurer og instruktioner i forbindelse med certificering af virksomheden? Eventuelle bemærkninger: 13. Lagerøkonomi Har du viden og erfaring med beregning af regnskabsnøgletal? Har du viden om regnskaber, budgetter og indkøbsmodeller? Eventuelle bemærkninger: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 14

16 Jeg behersker følgende arbejdsopgaver og/eller har specialviden i forbindelse med følgende arbejdsopgaver i virksomheden (Her kan du tilføje andet arbejde, kvalifikationer og færdigheder, som du mener kan få betydning for din merittildeling): Dato Underskrift Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 15

17 Almen vurdering (Her kan vurderingsværktøjer fra samfundsfag, fremmedsprog og naturfag evt. indstikkes.) Erhvervede fag: Manglende fag kan muligvis erstattes med: Meritansøgerens profil: Engelsk/tysk Praktisk erfaring, aftenskole, sprogkurser, VUC, almenmodul Samfundsfag FiU , selvstudier samt dele af svendeprøvemodul Sundhed Alment på gaffeltruck aktiv idrætsudøvelse, aftenskole Ergonomi Instruktion på virksomhed m.v. Informationsteknologi FIU kurser, edb-kurser mv. Førstehjælp Iværksætteri og innovation Selvstændig erhvervsdrivende. Gruppeleder teamleder. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 16

18 Praktiske opgaver - vurdering og opsummering Efter gennemførte praktiske øvelser anbefales følgende: Anbefalede kurser: Anbefalede praktiske opgaver i virksomheden: Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 17

19 Meritskema Samlet på baggrund af samtlige anvendte skemaer, samtaler, test og praktiske opgaver. Navn: CPR.: Tildeles på baggrund af gennemført IKV på (skole): Merit som følger: Fagområder: Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager AMU-plan Ansøgerprofil Merit 1 Gaffeltruck certifikat B AK Gaffeltruck - certifikatkursus B : Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 2 Køreuddannelse kategori B Evt. kørekort kat. B 3 Praktisk lager Eleven kan medvirke til indretningen af et lager og udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager under anvendelse af relevante tekniske hjælpemidler. AK Lagerstyring og AK Grundkursus Lager : Lagerstyring og Grunduddannelse Lager Lagerstyring og Lagerindretning og lagerarbejde 4 Enhedslaster Eleven kan opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster og lastbærere på rutine niveau. AK Enhedslaster Enhedslaster Enhedslaster Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 18

20 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 5 - EDB-Lagerstyring Introduktion Edb-lagerstyring AMU-plan Ansøgerprofil Merit 6 Edb-lagerstyring (1 og 2) Eleven kan anvende edblagerstyringssystemer med håndterminaler og e-handel Edb-lagerstyring med stregkoder og håndterminaler Og Edb-lagerstyring med e- handel 7 Kundebetjening Lager Eleven kan give virksomhedens kunder, leverandører, transportører og andre eksterne og interne kontaktflader en korrekt betjening. AK Kundebetjening Lager Kundebetjening lager Kundebetjening lager 8 - Oplagring og forsendelse af farligt gods. Eleven kan medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods. Eleven kan desuden klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA- DGR, dog med hovedvægten lagt på reglerne for arbejdsområderne lager samt havn og terminal F Oplagring og forsendelse af farligt gods Oplagring og forsendelse af farligt gods Oplagring og forsendelse af farligt gods : Opbevaring og forsendelse af farligt gods. Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 19

21 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 9 Lagerøkonomi Eleven kan forstå sammenhængen mellem lagerets økonomi og virksomhedens samlede økonomi samt medvirke til optimeringer i virksomhedernes lagerøkonomiske forhold. AK Lagerøkonomi AMU-plan Ansøgerprofil Merit D Lagerøkonomi Lagerøkonomi 10 Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed (EUD) Eleven kan medvirke i formulering, opfyldelse og forbedring af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde ud fra kendskab til kvalitetsmål, procedurer og instruktioner samt virksomhedens overordnede kvalitetsmål-sætning, herunder certificerede kvalitetsstyringssystemer Kvalitetsstyring i virksomheden AK Kvalitetsstyring Transport og Logistikområdet 11 Time-/sags- og ressourcestyring Lager Eleven kan anvende time-, sagsog ressourcesystemet til indberetning af dagligt forbrug af timer, materialer og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter og entrepriser. AK Time-/sags- og ressourcestyring Lager 31918D Time-, sags- og ressourcestyring Time-, sags- og ressourcestyring Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 20

22 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 12 Logistik og samarbejde Eleven kan arbejde med og medvirke til løsning af problemer indenfor virksomhedernes logistiksystemer. AMU-plan Ansøgerprofil Merit Logistik og samarbejde AK Logistik og samarbejde Logistik og samarbejde Obligatoriske specialefag på specialet: Lager og transport 1 - Køreuddannelse, kategori C Eleven opnår et bredt kendskab til og får anvendelsesgrundlag som fører af lastbil, og erhverver kørekort, kategori C, jf. Færdselsstyrelsens undervisningsplan. AMU-plan: Grunduddannelse i godstransport med lastbil over 3500 kg (296 lektioner) Godstransport med lastbil (30,0 dage) Evt. kørekort kat. C Merit Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 21

23 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager 2- Grundlæggende kvalifikationsuddannelse AMU-plan Ansøgerprofil Merit 44480, Grundlæggende kvalifikationsbevis lastbil (20,0 dage) Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de grundlæggende kvalifikationer, dom kræves i EU direktiv L226/4, om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport og personbefordring ad vej, artikel 5: 1) Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed 44479, Godstransport med lastbil (30,0 dage) 1.1 Kende de karakteristiske elementer ved kraftoverføring 1.2 Definition af drejningsmoment Optimalt køreområde på omdrejningstælleren Aflæse effektkurver Aflæse brændstofforbrugskurver Aflæse og anvende geardiagrammer Udnytte transmissionen optimalt (Energirigtigt kørsel) Varighed 2 dage 1.2 Sikkerhedsanordningens drift og funktion Driftsbremsens opbygning (hydraulisk og trykluft) Driftsbremsens funktion Nødbremsens opbygning Nødbremsens funktion Supplerende bremsers opbygning Supplerende bremsers funktion Minimere slid (håndtering af køretøj mm.) (Grundkursus lastbil) Varighed 4 dage 1.3 At kunne optimere brændstofforbrug Elementer fra energirigtig kørsel Praktisk kørsel (Praktik i energirigtig kørsel) 2 dage Udnytte moto Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 22

24 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager. AMU-plan Ansøgerprofil Merit 1.4 At kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet Lastning af køretøj Planlægge lastning Beregning af lastrummets størrelse Beregning af nyttelast Beregning af tyngdepunkts placering Beregning af akseltryk Godstyper Emballagetyper Udstyr til godshåndtering Sikre og beskytte gods Surrings og sikringsteknikker Typer af sikringsgrej (lastsikring) Varighed 4 dage inkl. Praktisk prøve? Diagramark Kontrolapparat Sanktioner ved overtrædelse EU direktivets indhold Chaufførens rettigheder og pligter Arbejdstidsregler Planlægge transport 2) Anvendelse af regler 2.1 At kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne. Køre- hviletidsbestemmelser Brug af fartskriver Chaufførernes rettigheder og pligter med hensyn til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse. Varighed 4 dage 3) Sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik 2.2 At kende reglerne på godstransportområdet Godslov og bekendtgørelser Regler for transportforløb Køretøjets atttester Godsets dokumenter Chaufførens papirer CMR fragtbrev, alle regler Varighed 4 dage (International og national transport) 3.1 At være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker Risikoforhold i trafikken Risikoforhold ved arbejdsulykker Sikkerheds og arbejdsmiljøregler Varighed 2 dage (Chaufførens arbejdsmiljø) Tur elektroniske program Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 23

25 Bekendtgørelsen om Lager uddannelsen: Meritmodel Lager AMU-plan Ansøgerprofil Merit 3.2 At kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling. Lovgivning på området Forebyggende foranstaltninger, imod menneskesmugling Forebyggende foranstaltninger, imod anden kriminalitet Adfærd ved kriminelle anslag Varighed 2 dage 3.3 At kunne forebygge fysiske risici Fysiske risici Egen levevis Kondition og sikkerhed Ergonomi, herunder arbejdsstillinger, under godshåndtering mm. Arbejdsskader Personlige værnemidler Varighed 4 dage (Chaufførens arbejdsmiljø) Sundhed? Tur elektroniske program 3.4 At være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed Ernæring Virkning af alkohol og medicin Fysiske og psykiske forhold Træthed og stress Varighed 2 dage (Sundhed) 3.5 At kunne vurdere nødsituationer Førstehjælp Brandbekæmpelse Skadesanmeldelse 3.6 At kunne tilpasse sin optræden på en måde der bidrager til at højne en servicevirksomheds image Kundekontakt/service Vedligeholdelse af køretøj Konflikthåndtering Varighed 2 dage 3.7 At kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen Samfundet og vejgodstransport Speditøren Transporttyper Branchekendskab (kørselstyper) Transportsektorens udvikling; enhedstransporter, vej, bane m.m. Elementær fejlfinding Udbedring af driftsfejl Klargøring til slæbning Forsikringsforhold Ruteplanlægning Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 24

26 Merit Obligatoriske specialefag på specialet: Lager og logistik. Amu-plan Ansøgerprofil Logistikstyring, organisation/- organisering. Eleven har viden om organisatoriske konsekvenser ved ændringer i virksomhedens forsyningsmarked eller i virksomhedens distributionssystemer. Eleven har kendskab til virksomhedens distributionsstruktur og konsekvenser ved ændringer i denne. Eleven har viden om økonomiske konsekvenser for virksomhedens samlede regnskab ved ændringer i virksomhedens forsyningsmarkeds-, lager- og distributionsstruktur. Eleven opnår viden om udarbejdelse af totalanalyser af virksomhedens logistik betragtet ud fra en kundemæssig og kommerciel synsvinkel 7- Lastsikring Eleven kan stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer sådan, at transporten kan gennemføres uden skader på gods. AK Surring/stuvning af gods Lastsikring og stuvning af gods Lastsikring og stuvning af gods Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 25

27 Grundfag Fremmedsprog Samfundsfag Førstehjælp Iværksætteri og innovation Valgfrie specialemoduler Fag/kursus/område Nedenfor gengives de valgfri specialemoduler, som det er muligt at tage eller opnå merit for. Den valgfri specialisering udgør 0 uger på lager og transportspecialet og 4,0 uger på specialet lager & logistik. TUR-reol: Moduler til valg i lageruddannelsen Disse moduler kan vælges som specialisering. Moduler, der er uddannelsesplaner fra AMU, kan enten tages i AMU eller gennemføres med tilsvarende mål på teknisk skole. Valgfrie specialefag til Lageruddannelsen For begge specialer vælges blandt: Energirigtig kørsel AMU 0,6 uge Intensiv Grundlæggende kvalifikationsuddannelse lastbil AMU 4 uger Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 26

28 Køreuddannelse kategori C EUD - 1,6 uge National og international godstransport EUD Rutineret 1 uge Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods AMU 0,2 uge ADR grundkursus vejtransport af farl. gods i emb AMU 0,6 uge ADR specialiseringskursus klasse AMU 0,2 uge ADR specialiseringskursus klasse AMU 0,2 uge ADR specialiseringskursus tank AMU 0,4 uge ADR grund- og specialiseringskursus kl. 1+7+Tank AMU 1,1 uge Kørekort C/E - 1,6 uge Transport af temperaturfølsomt gods AMU 1 uge Vedligeholdelse af transportmateriel AMU 1 uge Konflikthåndtering AMU 0,6 uge Kvalitetsstyring i certificerede virksomheder Avanceret 1 uge Praktisk kemi i proces Rutineret 1 uge Prøveudtagning Avanceret 0,4 uge Affaldshåndtering i produktionen Avanceret 0,5 uge Datafangst og ny teknologi Avanceret 0,2 uge Logistikopgaver med 3. part AMU 0,6 uge Logistikplanlægning i handelsvirksomheden AMU 0,6 uge Optimering af intern logistik og service AMU 0,4 uge Planlægning og gennemførelse af transportforløb AMU 0,5 uge Logistik i spedition og shipping AMU 0,5 uge Oprettelse af database til jobbrug AMU 0,4 uge Databasevedligeholdelse til jobbrug AMU 0,3 uge Oprette brugerflader og udskrifter AMU 0,4 uge Anvendelse af regneark til talbehandling AMU 0,6 uge Design og automatisering af regneark AMU 0,4 dage Indskrivning og formatering af mindre tekster AMU 0,6 uge Jobrelateret brug af styresystemer på pc AMU 0,4 uge Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 27

29 Anvendelse af præsentationsprogrammer AMU 0,4 uge Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser AMU 0,4 uge Effektiv internetsøgning på jobbet AMU 0,4 uge Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AMU 1 uge Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AMU 1 uge Håndtering af data i virksomhedens it-systemer AMU 0,4 uge Brug af pc på arbejdspladsen AMU 0,6 uge Styring af logistikopgaver med 3. part AMU 0,4 uge Anvendelse af 5-S modellen AMU 0,4 uge Lean-kortlægning af værdistrøm AMU 0,6 uge Miljøstyring for operatører AMU 0,6 uge Kunde/leverandørforhold for operatører AMU 0,2 uge Etablering af selvstyrende grupper AMU 0,4 uge Teambuilding for selvstyrende grupper AMU 0,4 uge Kommunikation i teams AMU 0,6 uge Værdibaserede arbejdspladser AMU 0,4 uge Videndeling og læring for medabejdere AMU 0,6 uge Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion AMU 0,6 uge Personlig udvikling til arbejde og uddannelse AMU 1 uge Uddannelsesplanlægning for medarbejdere AMU 0,8 uge Kvalitetsstyring i virksomheden AMU 0,6 uge Anhugning af byrder AMU 1 uge Pakkeoperatør Rutineret 4 uger Elektromekanisk montage Avanceret 4 uger Produktionsoperatør Rutineret 4 uger Terminaltraktor AMU 1 uge Containerhåndtering AMU 1 uge Lastbilmonteret kran D certifikat AMU 2 uger Almen fødevarehygiejne (certifikat) AMU 0,6 uge Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 28

30 Teleskoplæsser med gafler - betjening AMU 1 uge Teleskoplæsser m. kranfunktioner betjening, B-cert AMU 0,6 uge Certifikatuddannelse C for kranførere AMU 1,4 uge Faglærerunderskrift Meritansøgerens underskrift Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 29

31 Uddannelsesplan Anbefalet uddannelsesforløb og praktisk træning i virksomheden Samlet på baggrund af samtlige anvendte skemaer, samtaler, test og praktiske opgaver. Kurser/uddannelse Periode Bemærkninger Svendeprøvemodul 4 uger I alt Antal uger: fra den / til den / Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 30

32 Det anbefales endvidere, at meritansøgeren forud for svendeprøvemodulet får træning i følgende arbejdsopgaver: Arbejdsopgave Antal dage Varighed af uddannelsesaftale: Meritansøgeren henvises til: Voksenerhvervsuddannelse AMU-kurser Forberedende voksenuddannelse Andet: Skolens underskrift + stempel Meritansøgerens underskrift Individuel kompetencevurdering Logbog - Lager 31

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

1565 Lager og terminaluddannelsen

1565 Lager og terminaluddannelsen Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 / 01-07-2011 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

Uddannelsesordning for lager og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager og terminaluddannelsen Uddannelsesordning for lager og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed:

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed: ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen.

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør Uddannel se Chaufføruddannelsen Odense Tekniske Skole Speciale(r) Godschauffør Renovationschauffør Visuelt overblik over hovedforl øbet og varighede n Chauffør 1: Chauffør 2: Speciale: 48 Kørekort B 64

Læs mere

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide efterår 2014 Transport- & lagerkurser 22.05.2014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Erhvervsuddannelsescenter Syd Eller se mere på www.eucsyd.dk 140522_Kvikguide_efterår2014_transport_lager_Færdig.indd

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Specialet International Turistbuskørsel. Individuel Kompetence Vurdering (IKV)

Logbog. Personbefordring med bus. Specialet International Turistbuskørsel. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet International Turistbuskørsel TUR Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli 2015 Denne uddannelsesbog tilhører lærlingen.

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse

UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_ betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesp rocent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 93,8 2100 IV, salg af kurser og konferencer

Læs mere

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd. Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser 15.01.2016 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig elektronisk

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100

Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24 100 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelses procent Antal elever Gennemførelses procent 2100 IV, salg af kurser og konferencer 6 - Service Service 100 24

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) EUD VEJGODSTRANSPORT Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Uddannelsesaftale Svendebrev EUD 2008: Speciale Godschauffør Grundforløb Førstehjælp + brandbekæm. 0,5 u Brancheintroduktion

Læs mere

Branchepakker: Transport

Branchepakker: Transport Branchepakker: Transport Titel på branchepakken gruppe Kør bus og lær dansk Primært for ledige tosprogede, der ønsker job som buschauffør. Dansksproglige krav: Bestået prøve i danskuddannelse 1 eller tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører BEK nr 467 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.62T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET GODSCHAUFFØRER GAFFELTRUCK CERTIFIKATKURSUS B Efter kurset er du i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods.

Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods. Undervisningsmateriale Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd.. Materialet kan frit

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015

Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Version 1 august 2015 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens data samt evt. arbejdsgiverdata...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 363 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.73T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 1. halvår 2012

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 1. halvår 2012 Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere 1. halvår 2012 Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Har du svært ved at læse/stave? Kontakt os i god tid. Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 359 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j. nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 8 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Der skal vælges enten Engelsk fag nr. 10806 eller Tysk fag nr. 10827 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed Vejgodstransport Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse inden for Vejgodstransport i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 10 Elevtypesamling: Fag fælles for hovedforløb Ungdom og EUV3 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0,4 15-07-2016 og fremefter 0% 0,4 5476 Køreuddannelse, kategori

Læs mere

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1 AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse Side 1 Disposition Ledige 2007-2010 1. kvartal 2011 for hhv. beskæftigede og ledige Profil 6-ugers selvvalg i 2010 Profil 6-ugers selvvalg i 2011 Side 2 Overblik

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den 28.-29. april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet Uddannelsesdirektivet Gennemført i Danmark ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 8.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: marts 2010. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets UddannelsesRåd og det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: 6. juli 2011. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emne turteori.dk Bøger mv. Opgaver 1.1 Euro-normer og partikelfilter - Emissioner fra dieselmotorer, partikelfilter Opgavesæt - Opgave 1, Miljøhensyn

Læs mere

Logbog. Tankbilchauffør. August 2015. Realkompetencevurdering (RKV)

Logbog. Tankbilchauffør. August 2015. Realkompetencevurdering (RKV) Logbog Tankbilchauffør Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Version 1 august 2015 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens data samt evt. arbejdsgiverdata...

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Betegnelse Beståelses-% Gennemsnit Beståelses-% Gennemsnit Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl.

Betegnelse Beståelses-% Gennemsnit Beståelses-% Gennemsnit Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl. Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsteknik, Eksamen 8,3 9,4 Afsl.prv: Anlægsgartner, Plejeteknik, Eksamen 5,8 8,7 Iværksætteri

Læs mere

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser

Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser Beståelseses- og gennemførselsprocent på AMU-uddannelse/kurser 1. halvår 2014 UVM-fag UVM fag betegnelse Beståelsespct. Antal elever Gennemførelsespct. 43996 45141 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og

Læs mere

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen BEK nr 360 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 07/04/2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Gennemførelses- og beståelsesprocenter på AMU Nordjylland 2012 UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Udarbejdelse

Gennemførelses- og beståelsesprocenter på AMU Nordjylland 2012 UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Udarbejdelse Gennemførelses- og beståelsesprocenter på AMU Nordjylland 2012 UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst 100 8 100 IPC Inspektion

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE POSITIVLISTEN Revideret MARTS 2017 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DIN VEJ TIL ET NYT JOB Find dine kurser fra den landsdækkende positivliste her på AMU Vest. Forsikrede

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort.

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort. Bilag B: Tjekliste for tilsyn på godkendt uddannelsescenter på baggrund af bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Orange punkter skal

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

EUD karaktergennemsnit - Selandia - CEU 1/14

EUD karaktergennemsnit - Selandia - CEU 1/14 Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, niveau -, Eksamen 5,7 Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, niveau -, Eksamen, Mundtlig 7,4 Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsteknik,

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere