IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:"

Transkript

1 Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent Systems)

2 IHL Business Case 1. Baggrund og metode 2. Baseline Mellemstort sygehus 3. Transport og logistik besparelser 4. Mulige afledte kliniske besparelser

3 3 1. IHL Business Case Baggrund og metode 3

4 Om IHL business case 4 IHL business case er et dynamisk værktøj til støtte for beslutning, planlægning og opfølgning på gevinster og udgifter. Business casen kan bruges som et dialogværktøj til at forstå, om det kan betale sig at gå videre med ideen under de forhold og forudsætninger, som man har på det pågældende tidspunkt. Baseline for business cases er opsamlet fra de sygehuse, som har været med på projektet og fra eksisterende national og international references. Business casen er udarbejdet af Syddansk Sundhedsinnovation med input fra IHL partnerne. Business Casen er bygget på OPI Business case værktøj (www.opiguide.dk)

5 Om IHL business case Fase 1 OUH, gevinsterne analyseret per varegruppe Fase 2 & 3 Generisk business case, Mellemstort Sygehus i Danmark Business case baseret på OUH data Kalkuleret per varegruppe IHL udgifterne er ikke indregnet Et sygehus på ca. 50 % størrelse af OUH, eller samme størrelse som NHN, Køge og Nyt Aalborg universitets, BBH, Gødstrup hospital IHL udgifterne er medregnet Har også prøvet at estimere afled kliniske effekter

6 Referencer og datakilderne Kolding sygehus Langebæk rapport- Logistikudredning Kolding Sygehus Tid brugt på logistikopgaver Odense Universitets Hospital (OUH) Fieldstudy (Central lager, Linned, Steril Central, affald og post) Observation på afdelingerne OUH; J1, H7, T0 Grunddata Region Midt Data om tid til lokalisering og sporbarhed Liggetider for fejlmedicinering Aalborg sygehus, Herlev sygehus og NHN Data om bespisning og transport af mad og opvask Volumener i de forskellige vareflows Grunddata St. Olavs Sygehus, Trondheim, Norge Erfaringer med automatisering af logistik, prøvetransport, og medicin dispensering. Kombineret med erfaringer fra Kaizer Permanente og dansk sundhedsstatistik Karolinska Universitetssygehus, Stockholm, Sverige Erfaringer med automatisering af håndtering af prøver Reduktion af svartider kombineret med erfaringer fra Rigshospitalet

7 7 2. IHL Business Case Baseline 7

8 Sygehus Baseline: Mellemstort sygehus i Danmark Type: Nybyggeri, barmarks byggeri m2 Etager: 4 etager + kælder Budget per år: 2 mia. DKK. Patientgrundlag: Ambulante beh.: Sengedage: OP stuer: 24 Sengestuer: 650 (enkelstuer) Sengepladser: 650 (Heraf 90 FAM, 24 ICU) Ambulatorier: 160 Personale: Total: Læger: 600 Sygeplejersker: Sundhedsassistenter: TAP(Teknisk administrativt personale) Specialer Fælles Akut Modtagelse 20 Kliniske specialer 8 Tværgående specialer 8

9 IHL design Mellemstort sygehus i Danmark IHL-Komponenter 16 tårne med 5 etager a 5 m Tårn = 440 kasser = total kasser Loftskinner m TP robotter 80 Styring IHL tårn Automatiserede centraliserede services Central varemodtagelse på hospitalet Automatisk affaldshåndtering Vask af kasser Prøvehåndtering Dosisdispenserede medicin Fælles regional sterilcentral pakket som casecart Central madservice og central opvask (ala-carte) 9

10 Service mål og volumener Prøver 1500 TP med ½ mellem kl maks. 5 min Medicin og væsker 1500 TP med ½ mellem kl maks. 10 min Mad 2500 TP af max 15 min ½ af TP mellem kl Steril genbehandlet udstyr 600 TP ½ inden kl. 9 Regionallager 300 TP planlagt Affald 1200 TP løbende Pluk på AFD maks. 1 min på standard, øvrige 5 min 90% af gangafstande under 25 m i klinikken

11 3. IHL Business Case Transport og logistik 11

12 Hvilke problemer løser IHL? IHL kan bruges til næsten alle typer af forsyninger, som kan være i transportkasserne. Det betyder, at man kan nøjes med ét transport- og lagersystem i stedet for flere. IHL reducerer behovet for lagerplads ved at udnytte bygningernes og hver enkelt etages fulde højde til lager. IHL reducerer lagerbehov og gør den totale lagerbeholdning tilgængelig for alle afdelinger og sikrer, at forsyninger kan deles på en sikker måde mellem afdelingerne. IHL Business Case Alternative omkostninger: Rørpost 25 mio. DKK AGV og vareelevator 37 mio. DKK Affaldssug 35 mio. DKK Færre lagre og depotrum m.v. For eksempel en etage i miniload (ca. 6m2) kan ha varerne som svarer til 20 depotskab Vi kan bespare 25-50% m2 i depot 3000 Depotskab fylder ca m2 12 IHL reducerer risikoen for krydskontaminering og infektioner signifikant ved at adskille rent fra urent og ved at indkapsle materialerne under transport og lagring.

13 Investering, anlægs omkostninger 13 (T.DKK) Investering IHL Udgifter Gevinster Færre lagre og depotrum m.v Alternative omkostninger Depotskabe Rørpost (150 sende og modtage stationer ) AGV og vareelevator Affaldsug Total

14 Hvilke problemer løser IHL? IHL reducerer tid og ressourcer, som personalet bruger på at finde, bestille, transportere og håndtere forsyningerne ved at automatisere logistikken. IHL gør forsyninger tilgængelige på hele hospitalet og fra enhver afdeling, hvor de skal bruges, og når de skal bruges så de kliniske medarbejdere kan koncentrere sig om patienterne. IHL reducerer spild ved til enhver at give up-to-date overblik over alle lagrede forsyninger og ved at sikre, at de ældste forsyninger bruges først, så mindre må kasseres pga. udløbsdato er overskredet. IHL forbedrer arbejdsmiljøet ved at reducere behovet for manuelle løft og håndteringer af forsyningerne. IHL Business Case Automatisering af logistik Arbejdstid, der er direkte knyttet transport af forskellige varer, kan reduceres med ca. 70 % Mere tid til kerneydelser: Besparelse på ca. 8 mio. DKK per år. Eller 50 % per sygeplejerske, tid brugt per dag på at lede efter ting Sporbarhed og mindre spild Med 1 % mindre spild ved forbrugsvarer, kan det give en besparelse på ca. 4 mio. DKK per år 14

15 Drift (T.DKK) Årlig 5 år Udgifter Gevinster - Logistik og transport Automatisering af logistik Mere tid til kerneydelser Sporbarhed og mindre spild Total

16 4. Mulige afledte kliniske besparelser 16

17 Hvilke problemer løser IHL? Med automatisering af transport er det muligt at få mere værdi ud af en investering på centraliseret, dosis-dispenseret medicin. Frigivelse af tid for sygeplejersker fra medicineringsopgaven til patientnære opgaver med dosis-dispenseret medicin. St. Olav erfaring, at man ved dosisdispenseret medicin kan minimere antallet af fejlmedicineringer fra 22 % til 2 %. Da alle processer er automatiseret og digitalt understøttet, mindskes menneskelige fejl og indlæggelsestiden forkortes i på de fejlmedicinerede patienter med 7dage. IHL Business Case Merværdi ud fra dosisdispenseret medicinering Transport af medicin 3 mio. DKK Hurtigere medicinering (reducering af tiden der bliver brugt på at finde og give medicin) 11 mio. DKK Kortere indlæggelse min. 10 mio. DKK 680 færre fejlmedicinerede i 7 dage Mindre medicinspild 7,5 mio. DKK 17 IHL kan bruges ligesom rørpost til automatisk håndtering af prøver, og vi forventer 5 % af patienterne kan udskrives ½ døgn tidligere pga. bedre svarflow. Hurtigere og automatisk håndtering af prøver Besparelse på mindst 12,5 mio. DKK

18 18 Opsummering 5 år middelstort sygehus Årlig (T.DKK) 5 år (T.DKK) Udgifter Gevinster Automatisering af logistik Mere tid til kerne kerneydelser Sporbarhed og mindre spild Mulige kliniske gevinster Hurtige forløb m. bedre prøvehåndter Færre medicineringsfejl Total

19 19 Opsummering pr. seng (pr. dag) DKK DKK Årligt pr. seng (total 650 senge) Pr. sengedag (total sengedage) Udgifter Gevinster Automatisering af logistik Mere tid til kerne ydelse Sporbarhed og mindre spild Mulige kliniske gevinster Hurtig forløb m. bedre prøvehåndter Færre medicineringsfejl Total

20 Return of investment Investeringen er tilbagebetalt i løbet af 3-6 år, afhængigt af hvilke services, man kobler på IHL. Ser man alene på de gevinster, som kommer ved automatisering af transport, vil et IHL-system på et mellemstort hospital være tilbagebetalt på ca. seks år. Men ser man også på, hvilke kliniske gevinster IHLsystemet fører med sig, vil systemet være tilbagebetalt på ca. tre år. Giver årligt ca. 2-3% effektivisering af driftsbudgettet

21 21 Yderligere info:

IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab

IHL-konceptbeskrivelse. April 2014 Af Copenhagen Living Lab IHL-konceptbeskrivelse April 2014 Af Copenhagen Living Lab 1 Indhold Del 1: Intelligent hospitalslogistik: Formål - Baggrund Teknisk fundament Brugerdreven innovation - Værdiperspektiver Value Proposition

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Afsluttende rapport Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Indhold Hvad er WTR projektet?... 4 De fem delprojekter... 5 Indledning... 6 Delprojekt

Læs mere

SENGERENGØRING PÅ DANSKE

SENGERENGØRING PÅ DANSKE SENGERENGØRING PÅ DANSKE HOSPITALER - KORTLÆGNING AF PRAKSIS OG FREMTIDSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 2 Konklusion... 3 Udviklingsscenarier... 5 Fremtidens dominerende rengøringspraksis...

Læs mere

1. Forslag nr.: 11 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato: 05-01-2010

1. Forslag nr.: 11 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato: 05-01-2010 1. Forslag nr.: 11 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af Transport- og Logistikopgaver 3. Dato: 05-01-2010 4. Beskrivelse af spareforslaget: Jævnfør Region Midtjyllands udbudsstrategi ønskes en fælles

Læs mere

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet

Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Tanker og erfaringer med logistik og supply chain management i sygehusvæsenet i udlandet Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. England... 2 2.1 NHS Logistics Authority... 2 2.1.1 NHS Logistics'

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011 Demonstrationsprojekt på Akut-afdelingen Hospitalsenheden Horsens It-støtte som middel til højere effektivitet og kvalitet i behandlingen Systemet giver mig overblik og gør det lettere for mig at prioritere

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 3 April 2013 Sygehusbyggerier et skridt videre Dansk og hollandsk lægevægt forskelle og ligheder Effektiv tværsektoriel ledelsesmodel Integreret hjemmetræning

Læs mere

Automatisk medicindosering

Automatisk medicindosering Medicinsk teknologivurdering Automatisk medicindosering ved Århus Universitetshospital MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AUTOMATISK MEDICINDOSERING VED ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Medicinsk Teknologivurdering,

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere