Studievejledningen i UCL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievejledningen i UCL 2011-2012"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT Studievejledningen i UCL Lenda Ballum. Anne Marie Højvang Christiansen Maja Brandt Damkier. Anna-Maj Stride Geyti. Alice Petersen Juni 2012

2 Indhold Resumé... 2 Baggrund for en koordineret og systematisk evaluering af studievejlederfunktionen i UCL... 3 Kort opsummering af evalueringsresultater og indsatser... 4 Administrationsbacheloruddannelsen... 4 Socialrådgiveruddannelsen... 4 Ergoterapeutuddannelsen... 5 Læreruddannelsen på Fyn... 5 Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg... 5 Sygeplejerskeuddannelsen i Odense... 5 Bioanalytikeruddannelsen... 5 Fysioterapeutuddannelsen... 6 Frafaldsanalyse... 6 Evaluering af studievejledningen 2011: opsamling på erfaringer fra evalueringsprocessen... 6 Litteratur

3 Resumé Otte studievejledninger har i efteråret 2011 evalueret synlighed og tilgængelighed blandt studerende, undervisere, kliniske undervisere og praktikvejledere. Evalueringen foregik som en spørgeskemaundersøgelse, udarbejdet af en evalueringsgruppe i UCL på baggrund af anbefalinger fra studievejledningsprojektet i UCL i Resultaterne fra tre af de otte studievejledningers evalueringer var tilfredsstillende og har ikke givet anledning til ændringer i studievejledningen. De resterende fem studievejledningers evalueringer viste, at der er behov for at informere yderligere om studievejledningen såvel til studerende som til interne og eksterne samarbejdspartnere. Indsatser, der skal imødekomme behovet for større synlighed og tilgængelighed, består både af nye tiltag som f.eks. udarbejdelse af nyt informationsmateriale og at synliggøre og informere om studievejlederfunktionen ind i allerede igangværende aktiviteter på de respektive uddannelser. Denne rapport gennemgår resultaterne fra de otte studievejledningers lokale evalueringer og de indsatser, som de lokale studievejledninger iværksætter på baggrund af disse resultater. Samtidig samles der op på de erfaringer, der er blevet gjort i forbindelse med denne første centralt koordinerede og systematiske evaluering. Følgende erfaringer er vigtige at tage i betragtning, hvis en lignende evalueringsform skal gennemføres igen i UCL: Der skal etableres en tværgående evalueringsgruppe, der er ansvarlig for evaluering af studievejledningen i UCL. Det letter evalueringsarbejdet lokalt og sikrer en ensartet og systematisk evaluering. Kommunikation og dialog med de lokale studievejledninger er en afgørende faktor for at en central evaluering kan gennemføres. Dette har to formål: 1) Evalueringsgruppen må være proaktiv og opsøgende for at afdække om der er noget gruppen kan/skal hjælpe med hos de studievejledninger, der ikke melder sig af sig selv i første omgang. Dette er sammen med den ledelsesmæssige opbakning med til at sikre, at flest mulige studievejledninger får evalueret. 2) Evalueringsredskaberne skal være relevante i forhold til den lokale praksis. Dialogen med de lokale studievejledninger sikrer relevante tilpasninger af redskaberne. Distributionen og håndteringen af spørgeskemaerne er centraliseret og varetages af en kompetent medarbejder. Der afsættes tid i de studerendes skema til at de studerende kan udfylde evalueringsskemaet for at sikre en høj svarprocent. 2

4 Baggrund for en koordineret og systematisk evaluering af studievejlederfunktionen i UCL I 2011 gennemførte University College for første gange en koordineret og systematisk evaluering af studievejlederfunktionen. Evalueringsindsatsen var en af de 11 anbefalinger i Implementeringsprojektet. En arbejdsgruppe bestående af Anne Marie Højvang (Fysioterapeutuddannelsen), Anna-Maj Stride Geyti (Udvikling & Viden), Lenda Ballum (Bioanalytikeruddannelsen), Maja Damkier (Læreruddannelsen på Fyn), Alice Petersen (Sygeplejerskeuddannelsen i Odense) har forberedt, organiseret og gennemført evalueringen på et overordnet plan. Lokalt er der sket en justering af de udarbejdede redskaber med henblik på at tilpasse evalueringsmetoden til den lokale studievejledningspraksis. Derudover har de lokale studievejledere haft et stort ansvar i forhold til at informere og motivere de studerende og undervisere/ kliniske vejledere samt at sikre, at justering og udvikling af nye og eksisterende indsatser bliver drøftet med den lokale ledelse. Evalueringsredskaberne er udviklet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med evaluering af studievejledningsindsatsen på sundhedsuddannelserne på Fyn i i forbindelse med det tværgående studievejledningsprojekt i UCL. Her valgte man at gennemføre en virkningsevaluering (Dahler-Larsen og Krogstrup 2009) af synlighed og tilgængelighed efter en vurdering af, at disse forhold er altafgørende for at studievejlederfunktionen skal kunne leve op til målet om, at den studerende får den vejledning, vedkommende har brug for, hvor og når den studerende har brug for det. Da evalueringsgruppen under implementeringsprojektet, skulle vælge fokus og strategi, valgte gruppen at tage udgangspunkt i disse erfaringer. I 2011 har gruppen derfor arbejdet med at udvikle konkrete redskaber, som de lokale studievejledninger kunne anvende til evaluering af egen praksis i forhold til synlighed og tilgængelighed. Derudover udarbejdede evalueringsgruppen en trin-for-trin guide, der guider de lokale studievejledere gennem evalueringsforløbet. Tanken er, at evalueringsarbejdet skal være enkelt at gå til også selvom man ikke tidligere har erfaringer med at evaluere. Som en yderligere hjælp har der været afsat tid til to åbne rådgivninger hvor medarbejderne kunne få hjælp og rådgivning af evalueringsgruppen. Dataindsamling gennemføres ved hjælp af to metoderedskaber: et elektronisk spørgeskema og en semistruktureret spørgeguide til fokusgruppeinterviews. Der er også udarbejdet anvisninger til gennemførsel af de forskellige trin og aktiviteter i evalueringsprocessen inkl. databehandling og udarbejdelse af fremadrettede handleplaner. Evalueringen blev gennemført via to elektroniske spørgeskemaer, der blev udsendt fra centralt hold til studerende på 1. semester på de respektive uddannelser, samt til undervisere og kliniske vejledere. Uddannelserne modtog efterfølgende en rapport over deres evalueringsresultater. Disse resultater er blevet drøftet internt på uddannelserne. Ligeledes blev der udarbejdet handleplaner og iværksat justeringer lokalt på baggrund af resultaterne. 3

5 Følgende evalueringsredskaber er udarbejdet af gruppen og kan findes på UC Viden 1 : Trin-for-trin guide med oversigt over de forskellige trin i evalueringsprocessen Indsatsteori vedr. synlighed og tilgængelighed i studievejledningen Spørgeskemaer Interviewguides (fokusgruppeinterview) Kort introduktion til spørgeskemaundersøgelse som metode til dataindsamling Kort introduktion til fokusgruppeinterview som metode til dataindsamling Invitationer til fokusgruppeinterview Skabelon til udarbejdelse af handleplan Kort opsummering af evalueringsresultater og indsatser Otte ud af tolv studievejledninger på UCLs uddannelser deltog i evalueringsarbejdet: Administrationsbacheloruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Læreruddannelsen på Fyn Socialrådgiveruddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Svarprocenten var samlet for hele undersøgelsen på 42 %. Generelt er svarprocenten bedre for underviserne og de kliniske vejledere (63 %) end for de studerende (34 %). Administrationsbacheloruddannelsen Resultater: Resultaterne er tilfredsstillende og de giver ikke anledning til yderligere indsatser eller justeringer i forhold til synlighed og tilgængelighed. Socialrådgiveruddannelsen Resultater: Resultaterne er tilfredsstillende og de giver ikke anledning til yderligere indsatser eller justeringer i forhold til synlighed og tilgængelighed. 1 Søg efter udvikling af evalueringskapacitet i studievejledningen i university college lillebælt på eller gå via dette direkte link: 4

6 Ergoterapeutuddannelsen Resultater: Resultaterne er tilfredsstillende og de giver ikke anledning til yderligere indsatser eller justeringer i forhold til synlighed og tilgængelighed. Læreruddannelsen på Fyn Resultater: Undervisere og studieadministration har behov for information om studievejledernes arbejdsdeling og funktioner. Trods en meget ringe svarprocent fra de studerende, kan der peges på nogle problemstillinger. De studerende har behov for information omkring studievejledningens funktion og tilgængelighed. Indsatser: Der er udarbejdet informationsmateriale til de ansatte i form af Power Point på Fronter, som tydeliggør snitfladerne mellem studieadministrationen, ledelsen og studievejledningen. Der skal desuden gives løbende information på allerede eksisterende informationsmøder og der skal informeres ved nyansættelser. Der skal sættes billeder op foran kontorerne og der skal etableres et tættere samarbejde med de studerendes introudvalg og tutorgruppen forud for studiestart. Studievejledningen skal rundt på holdene på 1. årgang for at gøre opmærksom på denne studiestøttende funktion. Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Resultater: Der er behov for øget information til kliniske undervisere. Indsatser: Øget informationsindsats ift. kliniske vejledere: der udarbejdes en ny folder, hvor det tydeliggøres, hvem der kan kontaktes om hvad og hvordan. Folderen deles ud til studerende i forbindelse med klinik og til vejledere og uddannelsesansvarlige ved de halvårlige møder. Folderen lægges tilgængeligt på hjemmesiden og i UCL-apps. Der rekvireres SU-medarbejder-visitkort, som kan udleveres til studerende. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Resultater: Der er behov for øget information til kliniske undervisere, og øget information til og dialog med interne undervisere om studievejledningsaktiviteter. Der er også behov for at informere studerende om studievejlederfunktionen. Indsats: Der er forslag om følgende indsatsformer: pjece til uddeling til såvel nye studerende som nyansatte medarbejdere og kliniske undervisere/ vejledere Bioanalytikeruddannelsen Resultater: Der er behov for større synlighed og information om studievejledning til de studerende. Indsats: Der er forslag om følgende indsatsformer: pjece til uddeling til såvel nye studerende som nyansatte medarbejdere og kliniske undervisere/ vejledere. 5

7 Fysioterapeutuddannelsen Resultater: Der er et fortsat behov for at fastholde den nuværende synlighed og tilgængelighed for de studerende. Større synlighed skal prioriteres for nye, kliniske undervisere. Der er behov for øget information til og dialog med interne undervisere om studievejledningsaktiviteter. Indsats: Studievejlederfunktionen og information om dens tilbud og muligheder skal gentages ved hver faglig modulintroduktion løbende hen over uddannelsen. Frafaldsanalyse Pædagoguddannelsen i UCL har ikke deltaget i evalueringen, da organisering af studievejledningen adskiller sig på væsentlige punkter fra de øvrige uddannelser. Evalueringsredskaberne passer af den grund ikke til praksis på pædagoguddannelsen, som derfor selv gennemfører en evaluering. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og Læreruddannelsen i Jelling har ikke gennemført evalueringen, primært pga. af interne organisatoriske udfordringer som følge af personalerokeringer. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle påtænker at gennemføre en evaluering 2012, med afsæt i det materiale som evalueringsgruppen har udarbejdet. Radiografuddannelsen har ikke deltaget i evalueringen pga. prioritering af andre aktiviteter i efteråret Evaluering af studievejledningen 2011: opsamling på erfaringer fra evalueringsprocessen Da det er første gang, at UCL gennemfører en systematisk og koordineret evaluering af studievejledningen er det centralt at få samlet erfaringerne med processen, redskaber og aktiviteter i forhold til gennemførsel af denne form for evaluering. Arbejdsgruppen samt studievejledere fra ergoterapeut- og socialrådgiveruddannelsen har bidraget til erfaringsopsamlingen. Overordnet set har evalueringsprocessen fungeret efter hensigten. De uddannelser, der har deltaget, har fulgt trin-for-trin guiden. Hvis man planlægger fra centralt hold at evaluere igen, er det vigtigt, at dem, hvis praksis skal evalueres, inddrages i processen for at sikre medejerskab og relevant evalueringsfokus. Det skal sikres, at resultaterne bliver brugt i sidste ende at der bliver taget aktiv stilling til resultaterne. Fordele ved en centralt udviklet og styret evalueringspraksis En af konsekvenserne ved at foretage en centralt styret evaluering er, at arbejdsbyrden lettes for de lokale studievejledninger. De lokale studievejledninger havde ansvar for følgende: lokal justering af indsatsteorien og spørgeskemaet, udvælgelse af informanter, indlevering af mailadresser på informanter, information af informanter, bearbejdning af egne resultater, udarbejdelse af lokal handleplan +efterfølgende drøftelse med lokal ledelse. Arbejdsgruppen har brugt ressourcer på at udvikle redskaber og metodebeskrivelse. Det har gjort det så nemt som muligt for vejlederne at evaluere den lokale praksis. Det kan være en årsag til, at mange uddannelser har gennemført evalueringen. Evalueringsgruppen har dog også anvendt ressourcer på at udvikle redskaber, der ikke bliver brugt. Dette uddybes i nedenstående afsnit om evalueringsredskaber. 6

8 Evalueringsgruppen har modtaget en handleplan fra alle deltagende uddannelser. På den baggrund har det været muligt for evalueringsgruppen at foretage denne metaanalyse. De erfaringer og den læring evalueringsgruppen har opnået ved denne evalueringsrunde, kan komme organisationen til gode næste gang der skal gennemføres en evaluering. Kommunikation Kommunikation, dvs. information, rådgivning og dialog med studievejlederne før, under og efter gennemførelse af evalueringen, har været et afgørende element i arbejdet med at skabe kendskab til evalueringsarbejdet hos medarbejderne i studievejledningen og derefter at få gennemført evalueringen lokalt. Evalueringsgruppen har benyttet følgende former for kommunikation: indlæg i nyhedsbrev, mail, Fronter, oplæg på temadag, åben rådgivning med mulighed for personligt fremmøde. Kommunikationsdelen har således været en stor del af arbejdet både i forhold til studievejlederne og i forhold til respondenterne og endelig også ledelsen, der er forpligtet på aktiv stillingtagen til resultater og forslag til justering af eksisterende indsatser og udvikling af nye. Hvis der skal gennemføres en fælles evaluering i fremtiden, er det ud fra evalueringsgruppens erfaring, relevant, at følge op på, om alle deltager eller at ikke-deltagelse skyldes et bevidst fravalg. Det kan netop være denne direkte kontakt, der er medvirkende til, at motivere medarbejderne i studievejledningen til at evaluere og til at holde evalueringsarbejdet present i bevidstheden og dermed også, at deadlines bliver overholdt. Evalueringsredskaber: Trin-for-trin guide, indsatsteori, elektronisk spørgeskema og fokusgruppeinterviews Tilbagemeldinger fra studievejledningerne fortæller, at redskaberne er velforberedte og gennemarbejdede, og at Trin-for-trin-guiden giver et godt overblik over evalueringsprocessen. Indsatsteorien fungerer som et godt dialogredskab til at afdække indsatser og prioritere evalueringsfokus. Redskaberne har lettet evalueringsarbejdet lokalt og har været med til at sikre en ensartet evaluering på uddannelserne. De lokale studievejledninger havde mulighed for at få tilrettet spørgeskemaet, så det passede til den lokale praksis på de respektive uddannelser. Alle deltagende studievejledninger benyttede sig af denne mulighed. Det havde den konsekvens, at det blev en meget kompleks opgave at få tilrette spørgeskemaerne. Der har været en række logistiske udfordringer ved at gennemføre en elektronisk spørgeskemaundersøgelse på samme tid i UCL. Uddannelserne har vidt forskellige opbygninger, hvilket bl.a. har den konsekvens, at ikke alle studerende er på teori moduler/ semestre samtidig, dvs. at nogle af de studerende har været i praktik/klinik i den periode evaluering har stået på. Når de studerende er i praktik/klinik kan det være vanskeligt, at få fat I dem og få dem motiveret til at deltage. For at sikre en høj svarprocent blandt de studerende anbefales det, at der afsættes tid i undervisningen til at de studerende får svaret på det elektroniske spørgeskema. På nogle uddannelser har det været en udfordring for studievejlederne at få fat i mailadresserne på de kliniske/ praktiske undervisere. Det har været en styrke samt en aflastning for evalueringsgruppen og studievejlederne, at distributionen og håndteringen af spørgeskemaerne er sket fra centralt hold, af en kompetent medarbejder. 7

9 Det er værd at bemærke, at ingen har gennemført fokusgruppeinterviews med henblik på uddybning af de data, som er fremkommet ved spørgeskemaundersøgelse. En studievejleder har efterfølgende kommenteret dette ved at fortælle, at de tidligere har erfaring for, at fokusgruppeinterviewet er en god metode, der kan give nogle fremadrettede løsninger på eksisterende problemer, men at de i denne omgang aldrig kom til at udføre dem, da det krævede mere af dem end at bruge spørgeskemaet. Andre, at de har erfaringer med, at det kan være meget vanskeligt at rekruttere studerende til fokusgruppeinterviews, da de ofte bliver indkaldt til fokusgruppeinterviews i andre sammenhænge. Disse kommentarer leder til spørgsmålet om, hvordan fremtidigt evalueringsarbejde på en anden måde kan håndtere behovet for både at få et overblik over status på f.eks. synlighed og tilgængelighed og for at kunne gå i dybden med konkrete problemstillinger og arbejde med at finde fremadrettede løsninger. Samtidig skal det bemærkes, at tre ud af otte studievejledninger fandt at resultaterne var tilfredsstillende, og at der derfor ikke var grund til yderligere dataindsamling (fokusgruppeinterview) eller iværksættelse af nye initiativer. De fem andre studievejledninger har ikke haft brug for fokusgruppeinterviewet for at kunne iværksætte nye initiativer. Konklusionen må være, at fokusgruppeinterviewet ikke har været nøglen for at kunne udvikle studievejledningen fremadrettet, men at flere studievejledere samtidig sidder med en nysgerrighed: Kan fokusgruppeinterviewet give os svar på noget, vi ikke ved, at vi ikke ved? Andre evalueringsmetoder kunne være at inddrage de studerende/undervisere/kliniske vejledere i fremtidsværksted med henblik på at udvikle studievejledningen eller på anden måde inddrage studerende/undervisere/kliniske undervisere i at justere eksisterende indsatser og udvikle nye på baggrund af resultaterne. Det vigtigste må være at præcisere hvilken slags viden, man har brug for, og derefter vælge en relevant metode. Dette har også været hensigten med både at stille et kvalitativt og et kvantitativt evalueringsredskab til rådighed for de lokale studievejledninger. Betydningen af at evaluere For medarbejdere i studievejledningen har evalueringen betydet, at der er blevet sat fokus på studievejledningen som helhed og ikke alene på synlighed og tilgængelighed. Dette medvirker til at fremme refleksion over både nuværende og fremtidig praksis i studievejledningen. Evalueringen er med til både at sætte spot på udviklingspotentialet i studievejledningen og til at bekræfte, at der også er en del af indsatsen, der allerede virker efter hensigten. I forhold til evalueringens tema, har arbejdet medvirket til at sætte spot på, hvor vigtigt det er at tydeliggøre og synliggøre studievejledningen overfor de nye studerende, og at få et større fokus på de kliniske vejlederes rolle som gatekeepere i forhold til at kunne henvise de nye studerende i praktikken til en studievejledning. De kliniske underviseres (manglende) viden om studievejlederfunktionen og at de stadigvæk ikke på tilfredsstillende vis ved hvordan de kan kontakte studievejlederne til trods for øget indsats på dette område. Det er problematisk, da studievejlederne via deres funktion, gerne skulle bidrag til at bygge bro mellem praktik/klinik og den teoretiske del af uddannelsen. Nogle studerende oplever et gab mellem den kliniske/praktiske del og den teoretiske del (Andersen og Weber 2009). Dette gab slår åbenbart også i gennem i forhold til studievejlederfunktionen. 8

10 Litteratur Andersen, R. og Weber, K. (2009): Profession og praktik. Roskilde Universitetsforlag Dahler-Larsen, P. og Krogstrup, H.K. (2009): Nye veje i evaluering: håndbog i tre evalueringsmodeller. Systime Academic. 9

11 Evaluering af studievejledningen I 2011 gennemførte UCL for første gang en koordineret og systematisk evaluering af studievejlederfunktionen. En evalueringsgruppe, der er sammensat på tværs af studievejledninger og udviklingsenheden i UCL, harforberedt, organiseret og gennemført evalueringen på et overordnet plan. Ved de lokale studievejledninger er de udarbejdede redskaber justeret for at tilpasse evalueringsmetoden til den lokale studievejledningspraksis. Derudover har de lokale studievejledere haft et stort ansvar i forhold til at informere og motivere de studerende og undervisere/kliniske vejledere samt i at sikre, at justering og udvikling af nye og eksisterende indsatserdrøftes med den lokale ledelse. Rapporten præsenterer resultater fra evalueringsarbejdet samt erfaringerne med at udvikle evalueringskapacitet i studievejledningen i UCL. Soldalen Vejle Telefon ucl.dk

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling P Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus Odense Universitetshospital 1.

Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling P Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus Odense Universitetshospital 1. , Odense Det Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hus, Odense Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Referat Pædagogisk Forum

Referat Pædagogisk Forum Referat Pædagogisk Forum Mødedato: 22. sept. 2010 Tidspunkt: 12.30-15.30 Referenter: Dorte N. og Helle 1. Positiv historie fra referenterne 2. Evt. En del markerer, se punkt. 9 3. Præsentation og evt.

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Stort fokus på

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2017 2. september 2017 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 3 Skema til dokumentation af uddannelsernes

Læs mere

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012

Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Referat fra HAU-møde den 19. september 2012 Mødedato: 19. september 2012 Tidspunkt: Kl. 9.00 til 11.30 Mødested: Til stede: Soldalen og Blangstedgårdsvej (videokonferencerne) Ressourcedirektør Allan Kjær

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Periode: juni 2011 juni 2013. Det kliniske uddannelsessteds navn: Kerteminde Kommune. Leder: Charlotte Gjørup Ege. Uddannelsesansvarlig for sygeplejestuderende:

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde)

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Skabelon til faggruppens evalueringsrapport. Oktober 2012 Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) Faggruppe: Psykologi

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016

Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016 Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016 Publiceret af Pil Esbech Gennemsnitligt timeforbrug pr. uge på tværs af temaer Undervisning og studieaktiviteter

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid)

Modul 5 TværSund Forår 2014 1. Eftersyn på Tværs. 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Modul 5 TværSund Forår 2014 1 Eftersyn på Tværs 20.2.2014 Forberedelse af Eftersyn på Tværs (6 lektioner studietid) Alle studerende læser alle aviser Hver avis (alle grupper) har derudover særlig fokus

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Dimittendundersøgelse Dimittendernes vurdering af deres uddannelses relevans Januar 2016 Tværgående Uddannelsesudvikling Konsulent Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Introduktion til TværSund Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Dagsorden Kontaktpersoner/modulkoordinatorer Modulbeskrivelsen Overblik over modul 5 og TværSund En lille

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Praktiklærer til læreruddannelsen

Praktiklærer til læreruddannelsen Praktiklærer til læreruddannelsen Efterår 2014 Odense og Jelling Modul fra de fælles valgfrie moduler om praktikvejledning på pædagogisk diplomuddannelse (PD) Uddannelsen udbydes af University College

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Odense kommunale ældrepleje OKÆ sygepleje. Udd. koordinator Alice Helbak

Odense kommunale ældrepleje OKÆ sygepleje. Udd. koordinator Alice Helbak 1 Odense kommunale Ældrepleje, s evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen Periode. November 07 November 09 Evalueringspraksis er udarbejdet med udgangspunkt i skabelon for

Læs mere

Rapport omhandlende det tværfaglige projekt:

Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: 1 Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: Udvikling og implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

1. Valg af prøveformer og uddannelser til milepæl 2 - WISEflow

1. Valg af prøveformer og uddannelser til milepæl 2 - WISEflow Notat Afdeling/enhed Studieadministrationen Oprettelsesdato 08-nov-2014 Udarbejdet af EMKD Journalnummer Dokumentnavn Valg af prøverformer og uddannelser MILEPÆL 2 Dokumentnummer 501994 1. Valg af prøveformer

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Kære studerende Du har været på udlandsophold under din uddannelse hos UCL. Vi er glade for at du vil

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2012 i VIA, (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012). Det er en forudsætning for succesfuld bevilling, at projekterne

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Evaluering af den kliniske uddannelse

Evaluering af den kliniske uddannelse Evaluering af den kliniske uddannelse Til studerende i uddannelsens kliniske del Ved afslutningen på dit kliniske uddannelsesforløb vil vi bede dig udfylde dette evalueringsskema. Evalueringen indgår som

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt.

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene Duus, Lektor ved fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Koncept for stud_puls 2016

Koncept for stud_puls 2016 Notat Afdeling/enhed Tværgående uddannelsesudvikling Oprettelsesdato 19-jul-2015 Udarbejdet af ULRM Journalnummer Dokumentnavn Koncept stud puls 2016 Dokumentnummer Koncept for stud_puls 2016 (udkast vers2.)

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Med udgangspunkt i særligt pkt. 4 og 5 i vedhæftede bilag, ønskes en fælles evaluering af Sygeplejerskeuddannelsens

Med udgangspunkt i særligt pkt. 4 og 5 i vedhæftede bilag, ønskes en fælles evaluering af Sygeplejerskeuddannelsens REFERAT Uddannelsesudvalg Mødetidspunkt: Mandag den 10. juni 2013 kl. 12:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø Frokost i Atriet - herefter møde

Læs mere

1. kl. 8.30-9.30 Ansættelsesudvalgsmøde

1. kl. 8.30-9.30 Ansættelsesudvalgsmøde FOKUS-rådsmøde den 08.06.2012 Mødedato 8. juni 2012 Starttidspunkt 8:30 Sluttidspunkt 14:00 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn Dagsorden og referat fra FOKUS-rådsmøde den 08.06.2012

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin Standardprogram - Trin for trin Standardprogrammet: Denne folder henvender sig til regionale og kommunale, sociale tilbud, der påbegynder arbejdet med standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol.

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 1 Studiefolder Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 2 Kære læser Hvis du læser denne folder i papirudgaven

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Christian, Birgitte, Søren, Niels, Helena, Lasse, Tanja

Christian, Birgitte, Søren, Niels, Helena, Lasse, Tanja Møde Mødedato: Onsdag den 07.11.2015 Mødetidspunkt: Kl. 12.30-14.30 Mødested Lokale 1.221 Mødeleder Referent: Søren Pedersen Olsen Deltagere Afbud Christian, Birgitte, Søren, Niels, Helena, Lasse, Lone,

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen for Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K), VIA UC Aarhus.

Studieaktivitetsmodellen for Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K), VIA UC Aarhus. Studieaktivitetsmodellen for Professionsbacheloruddannelsen i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K), VIA UC Aarhus. Formålet med studieaktivitetsmodellen er en forventningsafstemning med de. Modellen

Læs mere

Manual for stud_puls i UCL

Manual for stud_puls i UCL 1 Manual for stud_puls i UCL (Udarbejdet af Alice Petersen i samarbejde med Jacob Metze 190913 med forbehold for evt. justeringer efterfølgende revideret 17.12.14) Indhold: 1. Kort introduktion til stud_puls

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Udarbejdet af: Niels Henrik Kolmos Anne Cecilie Andersen Chris Tollak Olesen Kia Madsen Pernille Pedersen (Borgerrepræsentanter)

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Beskrivelse af aftagerkontakt

Beskrivelse af aftagerkontakt side 1/ Afdeling/enhed Oprettelsesdato Udarbejdet af Dokumentnavn Pædagoguddannelsen i UCL 20-sep-2013 ELWA 131023 Beskrivelse af praksis for aftagerkontakt K3 Beskrivelse af aftagerkontakt Indledning:

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Skema 1. Første afprøvning for etablering af evalueringspraksis Ærøskøbing SHF. Evalueringsredskabernes. Redskaber Hvornår Procedure

Skema 1. Første afprøvning for etablering af evalueringspraksis Ærøskøbing SHF. Evalueringsredskabernes. Redskaber Hvornår Procedure Skema 1. Første afprøvning for etablering af evalueringspraksis Ærøskøbing SHF. Evalueringsredskabernes. Evaluerings perspektiv De studerendes evaluering af den kliniske undervisning Redskaber Hvornår

Læs mere

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00

BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 BLA Husudvalg 1. møde 17. august 2011 kl.10.00-12.00 Referat Referent: Lenda Ballum Deltagerkreds: EVU Janne Andersen IT-Afdelingen Christian Wang (afbud)/leila Pe - dersen Bibliotek Pernille Kamuk University

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere