ESET LICENSE ADMINISTRATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESET LICENSE ADMINISTRATOR"

Transkript

1 ESET LICENSE ADMINISTRATOR Brugervejledning Klik her for at navigere til den seneste version af dette dokument

2 ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET Li cens e Admi ni s tra tor er udvi kl et a f ESET, s pol. s r.o. Yderl i gere opl ys ni nger fi ndes på et.dk. Al l e retti gheder forbehol des. Ingen del a f denne dokumenta ti on må gengi ves, l a gres på et eks ternt medi e el l er overføres i nogen form el l er på nogen må de, det være s i g el ektroni s k, meka ni s k, ved fotokopi eri ng, opta gel s e, s ca nni ng el l er på a nden må de, uden s kri ftl i g ti l l a del s e fra forfa tteren. ESET, s pol. s r.o. forbehol der s i g ret ti l a t ændre hel e den bes kreven progra ms oftwa re uden forudgå ende va rs el. Kundes ervi ce: et.com/s upport REV. 2/25/2015

3 Indhold 1. Introduktion Hvad er...5 ESET License Administrator? 3. Licensejer Licensnøgle Glemt...7 adgangskode licensejer 3.2 Konvertér ældre...8 legitimationsoplysninger 3.3 Licens Godkend...11 administration 3.4 Enhedsadministration Registrering Indstillinger Security...15 Admin 4.1 Dashboard Security...17 Admin-profil Accept...17 af administration Anmod...18 om enhedsfordeling Tilføj...18 licens med licensnøgle 4.2 Enhedsfordelinger Download...20 af offline/ældre licenser 4.3 Enhedsadministration Indstillinger Glemt adgangskode sikkerhedsadministrator...24

4 1. Introduktion ESET License Administrator er en alt i én-løsning til administration af licenser, enten som licensejer eller som sikkerhedsadministrator. Du kan overvåge dine licenser og aktiverede enheder og holde styr på licenshændelser, som f.eks. udløb, brug og godkendelse. Hovedsiden i ESET License Administrator er opdelt i to sektioner sektionen Licensejer og sektionen Sikkerhedsadministrator. Som Licensejer kan du: Vise tilstanden for din/dine licens(er) i realtid Overvåge individuelle enheder med mulighed for at deaktivere dem Konfigurere meddelelser for licenshændelser Bevare licenser i både den gamle og den nye form til blandede miljøer Som Sikkerhedsadministrator kan du: Udveksle licensnøgler for og adgangskoder, der også kan anvendes til at aktivere produkter Knytte flere licenser til én konto Godkende, at tredjeparter anvendes licenser (udføre aktiveringer) Konfigurere meddelelser, der kan hjælpe dig med at overvåge licensstatus 4

5 2. Hvad er ESET License Administrator? I version 6 og nyere ESET-virksomhedsprodukter bruges der et helt nyt ESET-licenssystem. Det brugernavn og den adgangskode, der blev brugt til at aktivere tidligere versioner af ESET-produkter, er erstattet af en licensnøgle og et offentligt licens-id. Licensnøglen er en entydig streng, der bruges til at aktivere dit ESETprodukt og til at identificere licensejeren. Det offentlige licens-id (PLID) er en kort streng, der bruges til at identificere licensen over for tredjepart (f.eks. den sikkerhedsadministrator, der er ansvarlig for enhedsfordeling). En sikkerhedsadministrator er en person, der administrerer licenserne til ESET-produkter på dit netværk, og det behøver ikke at være den faktiske licensejer. Licensejeren kan udpege (godkende) en sikkerhedsadministrator, der skal administrere en licens (sikkerhedsadministratoren skal acceptere godkendelsen, før vedkommende kan administrere licenser). Du kan finde flere oplysninger om godkendelse ved at klikke her. Når sikkerhedsadministratoren har accepteret sin rolle, kan vedkommende administrere licensen (foretage ændringer, tilknytte enheder osv.) og bruge licensen til at aktivere ESET-produkter (tilknytte en enhed). Licenser kan administreres ved hjælp af ESET License Administrator eller ved hjælp af ESET Remote Administrator via webkonsollen. 5

6 3. Licensejer Sektionen Licensejer i ESET License Administrator, som findes øverst på logonsiden, indeholder følgende: Licensnøgler til din konto Dialogboksen Konvertér legitimationsoplysninger for ældre licenser (brugernavn og adgangskode til licens) 3.1 Licensnøgle Du kan få en ny licensnøgle uden at konvertere dine eksisterende legitimationsoplysninger på to måder: Du kan købe en licens online eller hos en forhandler. 1. Hvis du har købt en licens online, har du modtaget to licens- s fra ESET. Den første indeholder din licensnøgle, PLID (offentligt licens-id), produktnavn (eller liste over produkter) og antal. Den anden indeholder dit PLID og din adgangskode til ESET License Administrator. For at åbne dashboardet i ESET License Administrator skal du angive din licensnøgle (kombinationen af bogstaver og tal, du modtog, da du købte din licens) i følgende format: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX og klikke på Administrer licens. Du bliver bedt om at angive din adgangskode til ESET License Administrator (den kan du finde i den anden licens- ). Klik på Godkend. Derefter logges du på dashboardet i ESET License Administrator for din valgte licens. Hvis du ikke kender adgangskoden, kan du klikke på Har du glemt adgangskoden? for at få den tilsendt igen via Hvis du har købt din licens hos en forhandler, skal du registrere den, før du kan aktivere dit ESET-produkt. Du kan registrere licensnøglen ved at angive licensnøglen (kombinationen af bogstaver/tal) i følgende format: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX og klikke på Administrer licens. På dashboardet i ESET License Administrator vises 6

7 meddelelsen Licensen er ikke registreret. Klik på Registrer din licens for at registrere licensen. Du kan vælge at springe registrering over, men det anbefales, at du registrerer din licens hurtigst muligt, så du kan aktivere dit ESET-produkt Glemt adgangskode licensejer Hvis du glemmer din adgangskode til ESET License Administrator, kan du få tilsendt adgangskoden ved at klikke på Har du glemt adgangskoden?. Du bliver bedt om at angive din adresse for ESET License Administrator. Det er som standard den adresse, du angav, da du købte din licens eller registrerede den første gang. Klik på Send, når du har angivet din adresse. 7

8 3.2 Konvertér ældre legitimationsoplysninger Hvis du allerede har licensoplysninger bestående af brugernavn/adgangskode, kan du klikke på Konvertér for at konvertere dem til en licensnøgle. Du bliver bedt om at angive dine legitimationsoplysninger. Der oprettes en ny licensnøgle for dig. Markér afkrydsningsfeltet ud for Send med licens igen for at få dine legitimationsoplysninger sendt til den adresse, du brugte, da du købte licensen. Når du klikker på Konvertér vises der en nyoprettet licensnøgle. En ny adgangskode til ESET License Administrator, der skal angives for at administrere licenser på din ESET License Administrator-konto, sendes via til dig, når din licens er konverteret. Du kan kopiere licensnøglen til udklipsholder (Ctrl + V) og indsætte licensnøglen på aktiveringsskærmen i dit ESETprodukt for at aktivere produktet. 8

9 Klik på Tilbage til start for at vende tilbage til startsiden. Indsæt din licensnøgle (eller skriv den manuelt) i feltet Licensnøgle, og klik på Administrer licens for at logge på dashboardet i ESET License Administrator (som beskrevet i afsnittet Licensnøgle). 3.3 Licens I sektionen Licens kan du få vist detaljer om licensen. Licensen er ikke registreret: Du kan ikke godkende en licens for en sikkerhedsadministratorer, før licensen er registreret (knyttet til en adresse). Klik på Registrer din licens for at registrere licensen. Angiv registreringsoplysningerne: 9

10 BEMÆRK!: Husk, at den adresse, der angives her, anvendes til at godkende din licens. Når du klikker på Registrer licens, modtager du en adgangskode til ESET License Administrator, som du kan bruge til at logge på dashboardet. Licensen er registreret: 1. Den øverste sektion i ESET License Administrator indeholder en sproglinje, et link til brugervejledningen, oplysninger om din aktive licens (den licensnøgle, du har angivet) og linket Log ud, hvor du kan logge af skærmbilledet til licensadministration og navigere tilbage til startskærmen. 2. Til venstre findes hovednavigationsruden, der er opdelt i følgende sektioner Licens, Enhedsadministration og Indstillinger. 3. Hovedsektionen i sektionen Licens indeholder følgende oplysninger om den aktive licens: Produkttype Det ESET-sikkerhedsprodukt, licensen gælder for. Generel status Viser licensens tilstand. Hvis licensen er udløbet, eller der er overforbrug, eller hvis der er risiko for, at det snart vil ske, vises der en advarsel her. Aktiverings-/udløbsdato Her kan du se aktiveringsdatoen (den dato licensen blev aktiveret. Det kan være en anden dato end den dato, hvor licensen blev købt) samt udløbsdatoen. Brugsstatus Viser, hvor mange af de tilgængelige enheder der er brugt for denne licens. Licensoplysninger Den adresse, der blev brugt, da licensen blev købt, selve licensnøglen og funktionaliteten til eksport af filen med den ældre licens/licensen. Produktpakker Hvis dit produkt bruger en licenspakke (en enkelt licens til flere produkter), kan du få vist pakkeoplysninger her. 4. Administration Her kan du få vist administrationsstatus for din eller dine licenser. Mulige tilstande omfatter afventer godkendelse (fra sikkerhedsadministratoren), godkendt eller afvist. 5. Hvis du vil godkende en sikkerhedsadministrator til at administrere dine licenser, skal du bruge indstillingen Godkend administration. BEMÆRK! Hvis du vil hente offlinelicensfiler eller ældre licensfiler og den tilhørende kombination af brugernavn og adgangskode, kan du se Download af offline/ældre licenser. 10

11 3.3.1 Godkend administration Klik på Godkend administration for at godkende en sikkerhedsaministrator, der kan administrere dine licenser. Klik på Godkend administration i sektionen Licens. Du bliver bedt om at angive en for sikkerhedsadministrator og bekræfte ved at klikke på Godkend administrator (som vist nedenfor). Der sendes en invitation til den adresse, du har angivet. Sikkerhedsadministratoren får besked via og på dashboardet, når vedkommende logger på sektionen Sikkerhedsaministrator i ESET License Administrator. 11

12 Sikkerhedsadministratoren får nu besked (eventuelt via ), når vedkommende logger på med sikkerhedsadministratorkontoen. Den nye administrator vises i Dashboardet. Når sikkerhedsadministratoren accepterer licensen, ændres status til Administration godkendt. Sikkerhedsadministratoren kan nu administrere licensen. 3.4 Enhedsadministration I sektionen Enhedsadministration kan du vise alle klienter, der er aktiveret med en specifik licens. Statusikonerne viser de enkelte enheders aktuelle status. Klik på et statusikon øverst på listen over enheder for at medtage eller udelukke enheden fra de enheder, der vises. Betydningen af hver ikonstatus er følgende: Licensen er gyldig og aktiveret Licensen er inaktiv. Den er enten udløbet, der er ikke inkluderet enheder i licensen, eller du skal udføre en handling (f.eks. aktivering) Licensen udløber snart, eller du skal udføre en handling for at blive ved med at bruge den Der er brugt for mange enheder i licensen, eller den er udløbet med aktive enheder Her kan du overvåge status for klientcomputere. Hvis en klient ikke har været tilsluttet i mere end 14 dage, vises status med orange. Hvis en klient ikke har været tilsluttet i mere end 30 dage, vises status med rødt. Hvis du vil sortere enheder efter en bestemt attribut, skal du klikke på den pågældende kolonne. Aktiveret fra ERA betyder, at et ESET-produkt blev aktiveret i ESET Remote Administrator. Der er knyttet en række underordnede enheder til ESET-serverprodukter, f.eks. antallet af adresser i ESET Mail Security til Microsoft Exchange Server. Som licensejer kan du deaktivere alle enheder, der er aktiveret med din licens. Hvis en klient f.eks. ikke er aktiv, kan du bruge indstillingen Deaktiver til at deaktivere enheden for at frigøre en enhed i licensen. Enheden deaktiveres i løbet af det næste synkroniseringsinterval synkroniseringen kører hver 6. time. Markér de relevante afkrydsningsfelter, og klik på Deaktiver for at udføre denne handling. 12

13 3.5 Registrering Personlige oplysninger om licensejeren gemmes i sektionen Registrering. Hvis du har købt en licens hos din ESET-forhandler, og den endnu ikke er registreret, bliver du omdirigeret til denne sektion, når du har angivet licensnøglen i feltet Licensnøgle på hovedsiden. Indtast dine personlige oplysninger, og klik på Registrér licens for at registrere licensen i dit navn. Hvis du købte licensen online, er registreringsoplysningerne allerede udfyldt med de oplysninger, du angav ved dit køb. De kan når som helst redigere registreringsoplysningerne ved at indtaste nye oplysninger i de respektive felter og klikke på Opdatér registreringsattributter. BEMÆRK!: Husk, at den adresse for din licensejerkonto, der er angivet her, anvendes til at godkende licensen, når du angiver licensnøglen på hovedsiden. Dette er også den standardadresse, hvor du modtager meddelelser, der er konfigureret i sektionen Indstillinger. 3.6 Indstillinger I ruden Indstillinger kan du angive diverse meddelelser og angive, hvilke licensfiler (ældre eller offline) der kan hentes. Du kan også angive den adresse, der skal bruges til meddelelser. Det er som standard den adresse, du angav, da du købte din licens eller registrerede den første gang. Du kan også ændre den adresse, der er knyttet til din licens, og som bruges til meddelelser om din konto: Meddelelser Send meddelelser til denne adresse Det er som standard den adresse, der er knyttet til din sikkerhedsadministratorkonto. Brug adresse fra licens/konto Her bruges standardadressen fra din sikkerhedsadministratorkonto Der sendes en i følgende tilfælde: Godkendelse Du får en meddelelse, når du har modtaget en licensgodkendelse. Udløb Du får en meddelelse, når en enhedsfordeling er udløbet. For mange pladser Du får en meddelelse, når der er brugt for mange enheder i en fordeling. Tæt på udløb Du får en meddelelse, når en enhedsfordeling snart udløber (14 dage eller mindre). Tæt på for mange pladser Du får en meddelelse, når licensen anvender næsten alle tilgængelige enheder. Forbindelse fra offline-maskine Hvis en computer, der anvender en offlinelicens, opretter forbindelse til internettet (og licensservere), får du en meddelelse på den adresse, du har angivet. Licensfiler Ældre licensfiler Hvis en licens tillader, at du henter en licensfil (.lic) og et brugernavn/en adgangskode, kan disse legitimationsoplysninger anvendes til at aktivere ældre produkter. 13

14 Offline-licensfiler Hvis en licens tillader, at du henter en offlinelicensfil (.lf), kan denne fil anvendes til at udføre offlineaktivering. Antallet af offlinelicenser trækkes fra det samlede antal tilgængelige licenser. Klik på Gem indstillinger for at bekræfte alle ændringer. Dine nye indstillinger bliver gemt. BEMÆRK! Meddelelser vedrørende Godkendelsesanmodning og Forbindelse fra offline-maskine sendes straks, og alle andre meddelelser sendes én gang om dagen. Du kan ændre adgangskoden for din konto ved at klikke på knappen Skift adgangskode. 14

15 4. Security Admin Nederst i ESET License Administrator findes sektionen Sikkerhedsadministrator. Sikkerhedsadministratorkonto Hvis du allerede har oprettet en sikkerhedsadministratorkonto, skal du angive dit brugernavn og din adgangskode og derefter klikke på Log ind. Efter korrekt log ind bliver du omdirigeret til Dashboard. Klik på Har du glemt adgangskoden?, hvis du har glemt din adgangskode. Du får tilsendt en med et link, du kan bruge til at nulstille din adgangskode. Registrer en sikkerhedsadministratorkonto Hvis du ikke har en sikkerhedsadministratorkonto, kan du oprette den her. Denne konto er helt gratis, og du kan administrere flere licenser og modtage vigtige meddelelser. Indtast de nødvendige oplysninger, og klik på Registrer for at oprette en ny konto. 15

16 4.1 Dashboard I dashboardet får du en oversigt over licenser, som en sikkerhedsadministrator er godkendt til at administrere. 1. I øverste sektion af ESET License Administrator vises der et link til denne brugervejledning, dit brugernavn (for en sikkerhedsadministrator) og Log ud. Hvis du klikker på navnet på din sikkerhedsadministratorkonto, vises der oplysninger om kontoen. Her kan du ændre dine oplysninger, skifte din adgangskode eller endda slette din sikkerhedsadministratorkonto. Du kan også vælge sprog for ESET License Administrator, så du får vist portalen på det valgte sprog, hver gang du logger på. 2. Menuen til venstre indeholder hovedsektionerne i sikkerhedsadministratordelen af ESET License Administrator Enhedsfordelinger, Enhedsadministration og Indstillinger for din sikkerhedsadministratorkonto. 3. Anmodninger om enhedsfordeling I denne sektion kan du se licensgodkendelser fra licensejere. Du kan vælge at acceptere administration eller afvise administrationen ved at klikke på Annuller. Du får ikke længere vist en afvist anmodning om enhedsfordeling. 4. Problemer med enhedsfordeling Du kan se og administrere problemer med enhedsfordeling licensens udløb, overforbrug osv. 5. Oversigt over enhedsfordeling Her kan du se en omfattende oversigt over enhedsfordelingen licenser for individuelle produkttyper, antal enheder, ledige/brugte enheder osv. BEMÆRK! Computere, der anvender ældre produkter, medregnes kun, hvis de administreres af ESET Remote Administrator. Ældre produkter er produkter, der er aktiveret med et brugernavn og en adgangskode. De medregnes kun af ESET License Administrator, hvis de er klient til ESET Remote Administrator. 6. Hvis du klikker på Enhedsfordelinger, får du vist følgende indstillinger: Enhedsfordelinger Anmod om enhedsfordeling Tilføj licens med licensnøgle 16

17 4.1.1 Security Admin-profil Hvis du klikker på dit kontonavn i øverste højre hjørne ud for knappen Log ud, viderestilles du til Security Adminprofilen. Her kan du konfigurere indstillinger for din profil. Du kan når som helst ændre adgangskoden til din konto. Denne ændring påvirker ikke administrerede licenser og aktiverede produkter. Indstillinger for tilpasning af kontoen omfatter navn, sprog, land, tidszone, adgangskode og sletning af kontoen. Disse indstillinger gemmes, så de også kan bruges i fremtidige sessioner. Hvis du sletter din konto, bliver alle godkendelser og anmodninger tilbagekaldt, men aktiverede produkter bliver ikke påvirket. Klik på Gem indstillinger, for at ændringerne kan træde i kraft Accept af administration En licensejer kan godkende en sikkerhedsadministrator, som derefter kan administrere en licens og bruge denne licens til at aktivere enheder (klienter) og overvåge licensen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan sikkerhedsadministratoren ikke se hele licensen, men kun det offentlige licens-id en kort streng (XXX-XXX-XXX) til at identificere licensen. Når der ankommer en godkendelse 1. Du bliver underrettet om godkendelsen i sektionen Dashboard. 2. I sektionen Handlinger til højre skal du vælge Acceptér og derefter bekræfte handlingen, når du bliver bedt om det. 3. Du kan nu styre licensen og styre enheder. 17

18 4.1.3 Anmod om enhedsfordeling Ved at bruge Anmod om enhedsfordeling kan du anmode om fordeling fra en licensejer. 1. Klik på Enhedsfordelinger > Anmod om enhedsfordeling nederst på siden Dashboard. Indtast en offentlig nøgle for en specifik licens, og klik på Send anmodning. 2. Du kan se anmodningen, der venter på bekræftelse fra licensejeren, i sektionen Anmodninger om enhedsfordeling (markeret med rødt). 3. Når licensejeren bekræfter din anmodning, bliver licensen føjet til din liste med administrerede licenser Tilføj licens med licensnøgle Hvis du vil føje en licens til din sikkerhedsadministratorkonto, skal du angive licensnøglen og den adgangskode for ESET License Administrator, der er knyttet til den pågældende licens. Når du klikker på Tilføj licens, vises licensen i dashboardet, og herfra kan den administreres. 18

19 4.2 Enhedsfordelinger I sektionen Enhedsfordeling kan du se, hvilke enheder der er aktiveret med hvilke licenser hvordan licenserne er fordelt, samt licensernes status. Du kan skifte visningen fra alle licenser til kun bestemte licenser med problemer ved at bruge ikonet under funktionen Log ud i sikkerhedsadministratorkontoen. Licenser identificeres entydigt via deres offentlige licens-id. De enkelte licenser viser det sikkerhedsprodukt, der er tiltænkt denne licens, licensejeren, licensens overordnede status, antallet af enheder, der kan aktiveres med denne licens, antallet af underordnede enheder (klienter i forbindelse med serverprodukter), om det er muligt at oprette en offline licensfil (til offlineaktivering) eller en ældre licens (brugernavn/adgangskode og en licensfil) og datoen for udløb. BEMÆRK!: Indstillingerne for offlinelicenser og ældre licenser skal aktiveres i sektionen Indstillinger. 19

20 4.2.1 Download af offline/ældre licenser Hvis du vil hente offlinelicenser eller ældre licenser, der kan bruges til at aktivere offlineprodukter eller ældre produkter, som anvender et brugernavn og en adgangskode, skal du følge trinnene herunder: 1. Overførsel af offlinelicens 2. Overførsel af ældre licens Overførsel af offlinelicens 1. Navigér til den licens, for hvilken du vil downloade offlinelicensfilen. Husk, at licenser er platformspecifikke - du skal downloade en specifik licenstype for at aktivere det specifikke produkt. Klik på dokumentsymbolet under Offline. BEMÆRK!: Hvis licensen allerede er anvendt til at oprette offlinelicensfiler, er dokumentsymbolet erstattet med et tal. I dette tilfælde skal du klikke på tallet. 2. Kontroller licensoplysningerne, og klik derefter på Tilføj licensfil. 20

21 3. Vælg det specifikke produkt blandt de tilgængelige produkter på listen Produkt, vælg antallet af Enheder, du vil aktivere offline, og klik derefter på Generer. 4. Der bliver genereret nye offlinelicensfiler. Som du kan se, er antallet af ledige enheder faldet, fordi offlinelicensen er trukket fra det samlede antal enheder. Klik på dokumentsymbolet for at sende.lic-filen til klientcomputere. Hvis du vil oprette en anden offlinefil, skal du klikke på Tilføj licensfil. Overførsel af ældre licens 1. Navigér til den licens, for hvilken du vil downloade den ældre licensfil. Husk, at licenser er platformspecifikke du skal downloade en specifik licenstype for at aktivere det specifikke produkt. Klik på dokumentsymbolet under Ældre. 21

22 2. For at downloade filen skal du klikke på Download ved siden af Licensfil. Hvis du skal anvende brugernavnet og adgangskoden, vises de her. 3. Klik på Hent for at gå i gang med at hente filen til din computer. Du kan bruge den til at aktivere dine ældre produkter. 4.3 Enhedsadministration I afsnittet Enhedsadministration kan du se alle administrerede licenser, enheder aktiveret med licenserne samt deres status. Statusikonerne viser de enkelte enheders aktuelle status. Klik på et statusikon øverst på listen over enheder for at medtage eller udelukke enheden fra de enheder, der vises. Betydningen af hver ikonstatus er følgende: Licensen er gyldig og aktiveret Licensen er inaktiv. Den er enten udløbet, der er ikke inkluderet enheder i licensen, eller du skal udføre en handling (f.eks. aktivering) Licensen udløber snart, eller du skal udføre en handling for at blive ved med at bruge den Der er brugt for mange enheder i licensen, eller den er udløbet med aktive enheder 22

23 De enkelte licenser kan identificeres ved deres offentlige licens-id i kolonnen Fordelinger. Du kan finde flere oplysninger om licenserne ved at klikke på ned-pilen i kolonnen Fordelinger og vælge en attribut, der skal vises. Her kan du overvåge status for klientcomputere. Hvis en klient ikke har været tilsluttet i mere end 14 dage, vises status med orange. Hvis en klient ikke har været tilsluttet i mere end 30 dage, vises status med rødt. Hvis du vil sortere enheder efter en bestemt attribut, skal du klikke på den pågældende kolonne. Aktiveret fra ERA betyder, at et ESET-produkt blev aktiveret i ESET Remote Administrator. Der er knyttet en række underordnede enheder til ESET-serverprodukter, f.eks. antallet af adresser i ESET Mail Security til Microsoft Exchange Server. Som licensejer kan du deaktivere alle enheder, der er aktiveret med din licens. Hvis en klient f.eks. ikke er aktiv, kan du bruge indstillingen Deaktiver til at deaktivere enheden for at frigøre en enhed i licensen. Enheden deaktiveres i løbet af det næste synkroniseringsinterval synkroniseringen kører hver 6. time. Markér de relevante afkrydsningsfelter, og klik på Deaktiver for at udføre denne handling. 4.4 Indstillinger I ruden Indstillinger kan du angive diverse meddelelser og angive, hvilke licensfiler (ældre eller offline) der kan hentes. Du kan også angive den adresse, der skal bruges til meddelelser. Det er som standard den adresse, der er knyttet til sikkerhedsadministratorkontoen. Der sendes en i følgende tilfælde: Godkendelse Du får en meddelelse, når du har modtaget en licensgodkendelse. Udløb Du får en meddelelse, når en enhedsfordeling er udløbet. For mange pladser Du får en meddelelse, når der er brugt for mange enheder i en fordeling. Tæt på udløb Du får en meddelelse, når en enhedsfordeling snart udløber (14 dage eller mindre). Tæt på for mange pladser Du får en meddelelse, når licensen anvender næsten alle tilgængelige enheder. Forbindelse fra offline-maskine Hvis en computer, der anvender en offlinelicens, opretter forbindelse til internettet (og licensservere), får du en meddelelse på den adresse, du har angivet. 23

24 Licensfiler Ældre licensfiler Hvis en licens tillader, at du henter en licensfil (.lic) og et brugernavn/en adgangskode, kan disse legitimationsoplysninger anvendes til at aktivere ældre produkter. Offline-licensfiler Hvis en licens tillader, at du henter en offlinelicensfil (.lf), kan denne fil anvendes til at udføre offlineaktivering. Antallet af offlinelicenser trækkes fra det samlede antal tilgængelige licenser. Klik på Gem indstillinger for at bekræfte alle ændringer. Dine nye indstillinger bliver gemt. BEMÆRK! Meddelelser vedrørende Godkendelsesanmodning og Forbindelse fra offline-maskine sendes straks, og alle andre meddelelser sendes én gang om dagen. Hvis du klikker på dit kontonavn i øverste højre hjørne ud for knappen Log ud, viderestilles du til Security Adminprofilen. Indstillinger for tilpasning af kontoen omfatter navn, sprog, land, tidszone, adgangskode og sletning af kontoen. Disse indstillinger gemmes, så de også kan bruges i fremtidige sessioner. 4.5 Glemt adgangskode sikkerhedsadministrator Hvis du glemmer din adgangskode til ESET License Administrator, kan du nulstille adgangskoden ved at klikke på Har du glemt adgangskoden?. Du bliver bedt om at angive den adresse, der er knyttet til din sikkerhedsadministratorkonto. Angiv den adresse, du har brugt til at registrere din sikkerhedsadministratorkonto, og klik på Send: 24

25 Du får tilsendt en med et link, hvor du kan nulstille adgangskoden til din sikkerhedsadministratorkonto. 25

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

NV Manager Brugervejledning

NV Manager Brugervejledning NV Manager Brugervejledning Loganalyser og online betjening af NV Comfort DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 614 070 info.uk@windowmaster.com www.windowmaster.com DE +49 (0) 40 87

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET Cyber Security yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i

Læs mere

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security er en alt i én-løsning til sikkerhed

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Hurtig start for kunder Dansk Indhold Hvad er InSite Prepress Portal?...1 Hvad er ændret i version 5.0?...1 Logge på Prepress Portal...1 Brug for hjælp?...2 Kontrol

Læs mere

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 og senere er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC VEJLEDNING ITS365 Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC Randers HF & VUC 2014 INDLEDNING Randers HF & VUC tilbyder alle kursister tilknyttet skolen en Office 365 løsning kaldet ITS365. Her

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

CitiManager: Migrering - Hurtig vejledning til kortindehavere

CitiManager: Migrering - Hurtig vejledning til kortindehavere Denne hurtige vejledning hjælper dig med: 1. Registrering hos CitiManager a) Kun til eksisterende kortindehavere, der bruger kontoudtog online b) Kun til kortindehavere, der bruger papirkontoudtog 2. Vigtige

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide til, hvordan du effektivt kommer i gang med at bruge Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive-klienter 2. Guide til Windows-klienten 2.1. Installation

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Sådan oprettes. en CRM Online Prøveversion. Kom godt igang 1/15/2013. Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK

Sådan oprettes. en CRM Online Prøveversion. Kom godt igang 1/15/2013. Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK Sådan oprettes 1/15/2013 en CRM Online Prøveversion Kom godt igang Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK Inden du starter Inden du starter skal du have følgende ved hånden En maskine med Internet Explorer Et

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Kom godt i gang med Office 365, download af Office 365, OneDrive samt Word, Excel og PowerPoint Version 1.03 (13.

Læs mere

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning

LEVER værktøj til anerkendelse af realkomptencer Vejledning Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens - LEVER 2014-1-IT01-KA200-002618 LEVER værktøj til anerkendelse

Læs mere