ESET LICENSE ADMINISTRATOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESET LICENSE ADMINISTRATOR"

Transkript

1 ESET LICENSE ADMINISTRATOR Brugervejledning Klik her for at navigere til den seneste version af dette dokument

2 ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET Li cens e Admi ni s tra tor er udvi kl et a f ESET, s pol. s r.o. Yderl i gere opl ys ni nger fi ndes på et.dk. Al l e retti gheder forbehol des. Ingen del a f denne dokumenta ti on må gengi ves, l a gres på et eks ternt medi e el l er overføres i nogen form el l er på nogen må de, det være s i g el ektroni s k, meka ni s k, ved fotokopi eri ng, opta gel s e, s ca nni ng el l er på a nden må de, uden s kri ftl i g ti l l a del s e fra forfa tteren. ESET, s pol. s r.o. forbehol der s i g ret ti l a t ændre hel e den bes kreven progra ms oftwa re uden forudgå ende va rs el. Kundes ervi ce: et.com/s upport REV. 2/25/2015

3 Indhold 1. Introduktion Hvad er...5 ESET License Administrator? 3. Licensejer Licensnøgle Glemt...7 adgangskode licensejer 3.2 Konvertér ældre...8 legitimationsoplysninger 3.3 Licens Godkend...11 administration 3.4 Enhedsadministration Registrering Indstillinger Security...15 Admin 4.1 Dashboard Security...17 Admin-profil Accept...17 af administration Anmod...18 om enhedsfordeling Tilføj...18 licens med licensnøgle 4.2 Enhedsfordelinger Download...20 af offline/ældre licenser 4.3 Enhedsadministration Indstillinger Glemt adgangskode sikkerhedsadministrator...24

4 1. Introduktion ESET License Administrator er en alt i én-løsning til administration af licenser, enten som licensejer eller som sikkerhedsadministrator. Du kan overvåge dine licenser og aktiverede enheder og holde styr på licenshændelser, som f.eks. udløb, brug og godkendelse. Hovedsiden i ESET License Administrator er opdelt i to sektioner sektionen Licensejer og sektionen Sikkerhedsadministrator. Som Licensejer kan du: Vise tilstanden for din/dine licens(er) i realtid Overvåge individuelle enheder med mulighed for at deaktivere dem Konfigurere meddelelser for licenshændelser Bevare licenser i både den gamle og den nye form til blandede miljøer Som Sikkerhedsadministrator kan du: Udveksle licensnøgler for og adgangskoder, der også kan anvendes til at aktivere produkter Knytte flere licenser til én konto Godkende, at tredjeparter anvendes licenser (udføre aktiveringer) Konfigurere meddelelser, der kan hjælpe dig med at overvåge licensstatus 4

5 2. Hvad er ESET License Administrator? I version 6 og nyere ESET-virksomhedsprodukter bruges der et helt nyt ESET-licenssystem. Det brugernavn og den adgangskode, der blev brugt til at aktivere tidligere versioner af ESET-produkter, er erstattet af en licensnøgle og et offentligt licens-id. Licensnøglen er en entydig streng, der bruges til at aktivere dit ESETprodukt og til at identificere licensejeren. Det offentlige licens-id (PLID) er en kort streng, der bruges til at identificere licensen over for tredjepart (f.eks. den sikkerhedsadministrator, der er ansvarlig for enhedsfordeling). En sikkerhedsadministrator er en person, der administrerer licenserne til ESET-produkter på dit netværk, og det behøver ikke at være den faktiske licensejer. Licensejeren kan udpege (godkende) en sikkerhedsadministrator, der skal administrere en licens (sikkerhedsadministratoren skal acceptere godkendelsen, før vedkommende kan administrere licenser). Du kan finde flere oplysninger om godkendelse ved at klikke her. Når sikkerhedsadministratoren har accepteret sin rolle, kan vedkommende administrere licensen (foretage ændringer, tilknytte enheder osv.) og bruge licensen til at aktivere ESET-produkter (tilknytte en enhed). Licenser kan administreres ved hjælp af ESET License Administrator eller ved hjælp af ESET Remote Administrator via webkonsollen. 5

6 3. Licensejer Sektionen Licensejer i ESET License Administrator, som findes øverst på logonsiden, indeholder følgende: Licensnøgler til din konto Dialogboksen Konvertér legitimationsoplysninger for ældre licenser (brugernavn og adgangskode til licens) 3.1 Licensnøgle Du kan få en ny licensnøgle uden at konvertere dine eksisterende legitimationsoplysninger på to måder: Du kan købe en licens online eller hos en forhandler. 1. Hvis du har købt en licens online, har du modtaget to licens- s fra ESET. Den første indeholder din licensnøgle, PLID (offentligt licens-id), produktnavn (eller liste over produkter) og antal. Den anden indeholder dit PLID og din adgangskode til ESET License Administrator. For at åbne dashboardet i ESET License Administrator skal du angive din licensnøgle (kombinationen af bogstaver og tal, du modtog, da du købte din licens) i følgende format: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX og klikke på Administrer licens. Du bliver bedt om at angive din adgangskode til ESET License Administrator (den kan du finde i den anden licens- ). Klik på Godkend. Derefter logges du på dashboardet i ESET License Administrator for din valgte licens. Hvis du ikke kender adgangskoden, kan du klikke på Har du glemt adgangskoden? for at få den tilsendt igen via Hvis du har købt din licens hos en forhandler, skal du registrere den, før du kan aktivere dit ESET-produkt. Du kan registrere licensnøglen ved at angive licensnøglen (kombinationen af bogstaver/tal) i følgende format: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX og klikke på Administrer licens. På dashboardet i ESET License Administrator vises 6

7 meddelelsen Licensen er ikke registreret. Klik på Registrer din licens for at registrere licensen. Du kan vælge at springe registrering over, men det anbefales, at du registrerer din licens hurtigst muligt, så du kan aktivere dit ESET-produkt Glemt adgangskode licensejer Hvis du glemmer din adgangskode til ESET License Administrator, kan du få tilsendt adgangskoden ved at klikke på Har du glemt adgangskoden?. Du bliver bedt om at angive din adresse for ESET License Administrator. Det er som standard den adresse, du angav, da du købte din licens eller registrerede den første gang. Klik på Send, når du har angivet din adresse. 7

8 3.2 Konvertér ældre legitimationsoplysninger Hvis du allerede har licensoplysninger bestående af brugernavn/adgangskode, kan du klikke på Konvertér for at konvertere dem til en licensnøgle. Du bliver bedt om at angive dine legitimationsoplysninger. Der oprettes en ny licensnøgle for dig. Markér afkrydsningsfeltet ud for Send med licens igen for at få dine legitimationsoplysninger sendt til den adresse, du brugte, da du købte licensen. Når du klikker på Konvertér vises der en nyoprettet licensnøgle. En ny adgangskode til ESET License Administrator, der skal angives for at administrere licenser på din ESET License Administrator-konto, sendes via til dig, når din licens er konverteret. Du kan kopiere licensnøglen til udklipsholder (Ctrl + V) og indsætte licensnøglen på aktiveringsskærmen i dit ESETprodukt for at aktivere produktet. 8

9 Klik på Tilbage til start for at vende tilbage til startsiden. Indsæt din licensnøgle (eller skriv den manuelt) i feltet Licensnøgle, og klik på Administrer licens for at logge på dashboardet i ESET License Administrator (som beskrevet i afsnittet Licensnøgle). 3.3 Licens I sektionen Licens kan du få vist detaljer om licensen. Licensen er ikke registreret: Du kan ikke godkende en licens for en sikkerhedsadministratorer, før licensen er registreret (knyttet til en adresse). Klik på Registrer din licens for at registrere licensen. Angiv registreringsoplysningerne: 9

10 BEMÆRK!: Husk, at den adresse, der angives her, anvendes til at godkende din licens. Når du klikker på Registrer licens, modtager du en adgangskode til ESET License Administrator, som du kan bruge til at logge på dashboardet. Licensen er registreret: 1. Den øverste sektion i ESET License Administrator indeholder en sproglinje, et link til brugervejledningen, oplysninger om din aktive licens (den licensnøgle, du har angivet) og linket Log ud, hvor du kan logge af skærmbilledet til licensadministration og navigere tilbage til startskærmen. 2. Til venstre findes hovednavigationsruden, der er opdelt i følgende sektioner Licens, Enhedsadministration og Indstillinger. 3. Hovedsektionen i sektionen Licens indeholder følgende oplysninger om den aktive licens: Produkttype Det ESET-sikkerhedsprodukt, licensen gælder for. Generel status Viser licensens tilstand. Hvis licensen er udløbet, eller der er overforbrug, eller hvis der er risiko for, at det snart vil ske, vises der en advarsel her. Aktiverings-/udløbsdato Her kan du se aktiveringsdatoen (den dato licensen blev aktiveret. Det kan være en anden dato end den dato, hvor licensen blev købt) samt udløbsdatoen. Brugsstatus Viser, hvor mange af de tilgængelige enheder der er brugt for denne licens. Licensoplysninger Den adresse, der blev brugt, da licensen blev købt, selve licensnøglen og funktionaliteten til eksport af filen med den ældre licens/licensen. Produktpakker Hvis dit produkt bruger en licenspakke (en enkelt licens til flere produkter), kan du få vist pakkeoplysninger her. 4. Administration Her kan du få vist administrationsstatus for din eller dine licenser. Mulige tilstande omfatter afventer godkendelse (fra sikkerhedsadministratoren), godkendt eller afvist. 5. Hvis du vil godkende en sikkerhedsadministrator til at administrere dine licenser, skal du bruge indstillingen Godkend administration. BEMÆRK! Hvis du vil hente offlinelicensfiler eller ældre licensfiler og den tilhørende kombination af brugernavn og adgangskode, kan du se Download af offline/ældre licenser. 10

11 3.3.1 Godkend administration Klik på Godkend administration for at godkende en sikkerhedsaministrator, der kan administrere dine licenser. Klik på Godkend administration i sektionen Licens. Du bliver bedt om at angive en for sikkerhedsadministrator og bekræfte ved at klikke på Godkend administrator (som vist nedenfor). Der sendes en invitation til den adresse, du har angivet. Sikkerhedsadministratoren får besked via og på dashboardet, når vedkommende logger på sektionen Sikkerhedsaministrator i ESET License Administrator. 11

12 Sikkerhedsadministratoren får nu besked (eventuelt via ), når vedkommende logger på med sikkerhedsadministratorkontoen. Den nye administrator vises i Dashboardet. Når sikkerhedsadministratoren accepterer licensen, ændres status til Administration godkendt. Sikkerhedsadministratoren kan nu administrere licensen. 3.4 Enhedsadministration I sektionen Enhedsadministration kan du vise alle klienter, der er aktiveret med en specifik licens. Statusikonerne viser de enkelte enheders aktuelle status. Klik på et statusikon øverst på listen over enheder for at medtage eller udelukke enheden fra de enheder, der vises. Betydningen af hver ikonstatus er følgende: Licensen er gyldig og aktiveret Licensen er inaktiv. Den er enten udløbet, der er ikke inkluderet enheder i licensen, eller du skal udføre en handling (f.eks. aktivering) Licensen udløber snart, eller du skal udføre en handling for at blive ved med at bruge den Der er brugt for mange enheder i licensen, eller den er udløbet med aktive enheder Her kan du overvåge status for klientcomputere. Hvis en klient ikke har været tilsluttet i mere end 14 dage, vises status med orange. Hvis en klient ikke har været tilsluttet i mere end 30 dage, vises status med rødt. Hvis du vil sortere enheder efter en bestemt attribut, skal du klikke på den pågældende kolonne. Aktiveret fra ERA betyder, at et ESET-produkt blev aktiveret i ESET Remote Administrator. Der er knyttet en række underordnede enheder til ESET-serverprodukter, f.eks. antallet af adresser i ESET Mail Security til Microsoft Exchange Server. Som licensejer kan du deaktivere alle enheder, der er aktiveret med din licens. Hvis en klient f.eks. ikke er aktiv, kan du bruge indstillingen Deaktiver til at deaktivere enheden for at frigøre en enhed i licensen. Enheden deaktiveres i løbet af det næste synkroniseringsinterval synkroniseringen kører hver 6. time. Markér de relevante afkrydsningsfelter, og klik på Deaktiver for at udføre denne handling. 12

13 3.5 Registrering Personlige oplysninger om licensejeren gemmes i sektionen Registrering. Hvis du har købt en licens hos din ESET-forhandler, og den endnu ikke er registreret, bliver du omdirigeret til denne sektion, når du har angivet licensnøglen i feltet Licensnøgle på hovedsiden. Indtast dine personlige oplysninger, og klik på Registrér licens for at registrere licensen i dit navn. Hvis du købte licensen online, er registreringsoplysningerne allerede udfyldt med de oplysninger, du angav ved dit køb. De kan når som helst redigere registreringsoplysningerne ved at indtaste nye oplysninger i de respektive felter og klikke på Opdatér registreringsattributter. BEMÆRK!: Husk, at den adresse for din licensejerkonto, der er angivet her, anvendes til at godkende licensen, når du angiver licensnøglen på hovedsiden. Dette er også den standardadresse, hvor du modtager meddelelser, der er konfigureret i sektionen Indstillinger. 3.6 Indstillinger I ruden Indstillinger kan du angive diverse meddelelser og angive, hvilke licensfiler (ældre eller offline) der kan hentes. Du kan også angive den adresse, der skal bruges til meddelelser. Det er som standard den adresse, du angav, da du købte din licens eller registrerede den første gang. Du kan også ændre den adresse, der er knyttet til din licens, og som bruges til meddelelser om din konto: Meddelelser Send meddelelser til denne adresse Det er som standard den adresse, der er knyttet til din sikkerhedsadministratorkonto. Brug adresse fra licens/konto Her bruges standardadressen fra din sikkerhedsadministratorkonto Der sendes en i følgende tilfælde: Godkendelse Du får en meddelelse, når du har modtaget en licensgodkendelse. Udløb Du får en meddelelse, når en enhedsfordeling er udløbet. For mange pladser Du får en meddelelse, når der er brugt for mange enheder i en fordeling. Tæt på udløb Du får en meddelelse, når en enhedsfordeling snart udløber (14 dage eller mindre). Tæt på for mange pladser Du får en meddelelse, når licensen anvender næsten alle tilgængelige enheder. Forbindelse fra offline-maskine Hvis en computer, der anvender en offlinelicens, opretter forbindelse til internettet (og licensservere), får du en meddelelse på den adresse, du har angivet. Licensfiler Ældre licensfiler Hvis en licens tillader, at du henter en licensfil (.lic) og et brugernavn/en adgangskode, kan disse legitimationsoplysninger anvendes til at aktivere ældre produkter. 13

14 Offline-licensfiler Hvis en licens tillader, at du henter en offlinelicensfil (.lf), kan denne fil anvendes til at udføre offlineaktivering. Antallet af offlinelicenser trækkes fra det samlede antal tilgængelige licenser. Klik på Gem indstillinger for at bekræfte alle ændringer. Dine nye indstillinger bliver gemt. BEMÆRK! Meddelelser vedrørende Godkendelsesanmodning og Forbindelse fra offline-maskine sendes straks, og alle andre meddelelser sendes én gang om dagen. Du kan ændre adgangskoden for din konto ved at klikke på knappen Skift adgangskode. 14

15 4. Security Admin Nederst i ESET License Administrator findes sektionen Sikkerhedsadministrator. Sikkerhedsadministratorkonto Hvis du allerede har oprettet en sikkerhedsadministratorkonto, skal du angive dit brugernavn og din adgangskode og derefter klikke på Log ind. Efter korrekt log ind bliver du omdirigeret til Dashboard. Klik på Har du glemt adgangskoden?, hvis du har glemt din adgangskode. Du får tilsendt en med et link, du kan bruge til at nulstille din adgangskode. Registrer en sikkerhedsadministratorkonto Hvis du ikke har en sikkerhedsadministratorkonto, kan du oprette den her. Denne konto er helt gratis, og du kan administrere flere licenser og modtage vigtige meddelelser. Indtast de nødvendige oplysninger, og klik på Registrer for at oprette en ny konto. 15

16 4.1 Dashboard I dashboardet får du en oversigt over licenser, som en sikkerhedsadministrator er godkendt til at administrere. 1. I øverste sektion af ESET License Administrator vises der et link til denne brugervejledning, dit brugernavn (for en sikkerhedsadministrator) og Log ud. Hvis du klikker på navnet på din sikkerhedsadministratorkonto, vises der oplysninger om kontoen. Her kan du ændre dine oplysninger, skifte din adgangskode eller endda slette din sikkerhedsadministratorkonto. Du kan også vælge sprog for ESET License Administrator, så du får vist portalen på det valgte sprog, hver gang du logger på. 2. Menuen til venstre indeholder hovedsektionerne i sikkerhedsadministratordelen af ESET License Administrator Enhedsfordelinger, Enhedsadministration og Indstillinger for din sikkerhedsadministratorkonto. 3. Anmodninger om enhedsfordeling I denne sektion kan du se licensgodkendelser fra licensejere. Du kan vælge at acceptere administration eller afvise administrationen ved at klikke på Annuller. Du får ikke længere vist en afvist anmodning om enhedsfordeling. 4. Problemer med enhedsfordeling Du kan se og administrere problemer med enhedsfordeling licensens udløb, overforbrug osv. 5. Oversigt over enhedsfordeling Her kan du se en omfattende oversigt over enhedsfordelingen licenser for individuelle produkttyper, antal enheder, ledige/brugte enheder osv. BEMÆRK! Computere, der anvender ældre produkter, medregnes kun, hvis de administreres af ESET Remote Administrator. Ældre produkter er produkter, der er aktiveret med et brugernavn og en adgangskode. De medregnes kun af ESET License Administrator, hvis de er klient til ESET Remote Administrator. 6. Hvis du klikker på Enhedsfordelinger, får du vist følgende indstillinger: Enhedsfordelinger Anmod om enhedsfordeling Tilføj licens med licensnøgle 16

17 4.1.1 Security Admin-profil Hvis du klikker på dit kontonavn i øverste højre hjørne ud for knappen Log ud, viderestilles du til Security Adminprofilen. Her kan du konfigurere indstillinger for din profil. Du kan når som helst ændre adgangskoden til din konto. Denne ændring påvirker ikke administrerede licenser og aktiverede produkter. Indstillinger for tilpasning af kontoen omfatter navn, sprog, land, tidszone, adgangskode og sletning af kontoen. Disse indstillinger gemmes, så de også kan bruges i fremtidige sessioner. Hvis du sletter din konto, bliver alle godkendelser og anmodninger tilbagekaldt, men aktiverede produkter bliver ikke påvirket. Klik på Gem indstillinger, for at ændringerne kan træde i kraft Accept af administration En licensejer kan godkende en sikkerhedsadministrator, som derefter kan administrere en licens og bruge denne licens til at aktivere enheder (klienter) og overvåge licensen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan sikkerhedsadministratoren ikke se hele licensen, men kun det offentlige licens-id en kort streng (XXX-XXX-XXX) til at identificere licensen. Når der ankommer en godkendelse 1. Du bliver underrettet om godkendelsen i sektionen Dashboard. 2. I sektionen Handlinger til højre skal du vælge Acceptér og derefter bekræfte handlingen, når du bliver bedt om det. 3. Du kan nu styre licensen og styre enheder. 17

18 4.1.3 Anmod om enhedsfordeling Ved at bruge Anmod om enhedsfordeling kan du anmode om fordeling fra en licensejer. 1. Klik på Enhedsfordelinger > Anmod om enhedsfordeling nederst på siden Dashboard. Indtast en offentlig nøgle for en specifik licens, og klik på Send anmodning. 2. Du kan se anmodningen, der venter på bekræftelse fra licensejeren, i sektionen Anmodninger om enhedsfordeling (markeret med rødt). 3. Når licensejeren bekræfter din anmodning, bliver licensen føjet til din liste med administrerede licenser Tilføj licens med licensnøgle Hvis du vil føje en licens til din sikkerhedsadministratorkonto, skal du angive licensnøglen og den adgangskode for ESET License Administrator, der er knyttet til den pågældende licens. Når du klikker på Tilføj licens, vises licensen i dashboardet, og herfra kan den administreres. 18

19 4.2 Enhedsfordelinger I sektionen Enhedsfordeling kan du se, hvilke enheder der er aktiveret med hvilke licenser hvordan licenserne er fordelt, samt licensernes status. Du kan skifte visningen fra alle licenser til kun bestemte licenser med problemer ved at bruge ikonet under funktionen Log ud i sikkerhedsadministratorkontoen. Licenser identificeres entydigt via deres offentlige licens-id. De enkelte licenser viser det sikkerhedsprodukt, der er tiltænkt denne licens, licensejeren, licensens overordnede status, antallet af enheder, der kan aktiveres med denne licens, antallet af underordnede enheder (klienter i forbindelse med serverprodukter), om det er muligt at oprette en offline licensfil (til offlineaktivering) eller en ældre licens (brugernavn/adgangskode og en licensfil) og datoen for udløb. BEMÆRK!: Indstillingerne for offlinelicenser og ældre licenser skal aktiveres i sektionen Indstillinger. 19

20 4.2.1 Download af offline/ældre licenser Hvis du vil hente offlinelicenser eller ældre licenser, der kan bruges til at aktivere offlineprodukter eller ældre produkter, som anvender et brugernavn og en adgangskode, skal du følge trinnene herunder: 1. Overførsel af offlinelicens 2. Overførsel af ældre licens Overførsel af offlinelicens 1. Navigér til den licens, for hvilken du vil downloade offlinelicensfilen. Husk, at licenser er platformspecifikke - du skal downloade en specifik licenstype for at aktivere det specifikke produkt. Klik på dokumentsymbolet under Offline. BEMÆRK!: Hvis licensen allerede er anvendt til at oprette offlinelicensfiler, er dokumentsymbolet erstattet med et tal. I dette tilfælde skal du klikke på tallet. 2. Kontroller licensoplysningerne, og klik derefter på Tilføj licensfil. 20

21 3. Vælg det specifikke produkt blandt de tilgængelige produkter på listen Produkt, vælg antallet af Enheder, du vil aktivere offline, og klik derefter på Generer. 4. Der bliver genereret nye offlinelicensfiler. Som du kan se, er antallet af ledige enheder faldet, fordi offlinelicensen er trukket fra det samlede antal enheder. Klik på dokumentsymbolet for at sende.lic-filen til klientcomputere. Hvis du vil oprette en anden offlinefil, skal du klikke på Tilføj licensfil. Overførsel af ældre licens 1. Navigér til den licens, for hvilken du vil downloade den ældre licensfil. Husk, at licenser er platformspecifikke du skal downloade en specifik licenstype for at aktivere det specifikke produkt. Klik på dokumentsymbolet under Ældre. 21

22 2. For at downloade filen skal du klikke på Download ved siden af Licensfil. Hvis du skal anvende brugernavnet og adgangskoden, vises de her. 3. Klik på Hent for at gå i gang med at hente filen til din computer. Du kan bruge den til at aktivere dine ældre produkter. 4.3 Enhedsadministration I afsnittet Enhedsadministration kan du se alle administrerede licenser, enheder aktiveret med licenserne samt deres status. Statusikonerne viser de enkelte enheders aktuelle status. Klik på et statusikon øverst på listen over enheder for at medtage eller udelukke enheden fra de enheder, der vises. Betydningen af hver ikonstatus er følgende: Licensen er gyldig og aktiveret Licensen er inaktiv. Den er enten udløbet, der er ikke inkluderet enheder i licensen, eller du skal udføre en handling (f.eks. aktivering) Licensen udløber snart, eller du skal udføre en handling for at blive ved med at bruge den Der er brugt for mange enheder i licensen, eller den er udløbet med aktive enheder 22

23 De enkelte licenser kan identificeres ved deres offentlige licens-id i kolonnen Fordelinger. Du kan finde flere oplysninger om licenserne ved at klikke på ned-pilen i kolonnen Fordelinger og vælge en attribut, der skal vises. Her kan du overvåge status for klientcomputere. Hvis en klient ikke har været tilsluttet i mere end 14 dage, vises status med orange. Hvis en klient ikke har været tilsluttet i mere end 30 dage, vises status med rødt. Hvis du vil sortere enheder efter en bestemt attribut, skal du klikke på den pågældende kolonne. Aktiveret fra ERA betyder, at et ESET-produkt blev aktiveret i ESET Remote Administrator. Der er knyttet en række underordnede enheder til ESET-serverprodukter, f.eks. antallet af adresser i ESET Mail Security til Microsoft Exchange Server. Som licensejer kan du deaktivere alle enheder, der er aktiveret med din licens. Hvis en klient f.eks. ikke er aktiv, kan du bruge indstillingen Deaktiver til at deaktivere enheden for at frigøre en enhed i licensen. Enheden deaktiveres i løbet af det næste synkroniseringsinterval synkroniseringen kører hver 6. time. Markér de relevante afkrydsningsfelter, og klik på Deaktiver for at udføre denne handling. 4.4 Indstillinger I ruden Indstillinger kan du angive diverse meddelelser og angive, hvilke licensfiler (ældre eller offline) der kan hentes. Du kan også angive den adresse, der skal bruges til meddelelser. Det er som standard den adresse, der er knyttet til sikkerhedsadministratorkontoen. Der sendes en i følgende tilfælde: Godkendelse Du får en meddelelse, når du har modtaget en licensgodkendelse. Udløb Du får en meddelelse, når en enhedsfordeling er udløbet. For mange pladser Du får en meddelelse, når der er brugt for mange enheder i en fordeling. Tæt på udløb Du får en meddelelse, når en enhedsfordeling snart udløber (14 dage eller mindre). Tæt på for mange pladser Du får en meddelelse, når licensen anvender næsten alle tilgængelige enheder. Forbindelse fra offline-maskine Hvis en computer, der anvender en offlinelicens, opretter forbindelse til internettet (og licensservere), får du en meddelelse på den adresse, du har angivet. 23

24 Licensfiler Ældre licensfiler Hvis en licens tillader, at du henter en licensfil (.lic) og et brugernavn/en adgangskode, kan disse legitimationsoplysninger anvendes til at aktivere ældre produkter. Offline-licensfiler Hvis en licens tillader, at du henter en offlinelicensfil (.lf), kan denne fil anvendes til at udføre offlineaktivering. Antallet af offlinelicenser trækkes fra det samlede antal tilgængelige licenser. Klik på Gem indstillinger for at bekræfte alle ændringer. Dine nye indstillinger bliver gemt. BEMÆRK! Meddelelser vedrørende Godkendelsesanmodning og Forbindelse fra offline-maskine sendes straks, og alle andre meddelelser sendes én gang om dagen. Hvis du klikker på dit kontonavn i øverste højre hjørne ud for knappen Log ud, viderestilles du til Security Adminprofilen. Indstillinger for tilpasning af kontoen omfatter navn, sprog, land, tidszone, adgangskode og sletning af kontoen. Disse indstillinger gemmes, så de også kan bruges i fremtidige sessioner. 4.5 Glemt adgangskode sikkerhedsadministrator Hvis du glemmer din adgangskode til ESET License Administrator, kan du nulstille adgangskoden ved at klikke på Har du glemt adgangskoden?. Du bliver bedt om at angive den adresse, der er knyttet til din sikkerhedsadministratorkonto. Angiv den adresse, du har brugt til at registrere din sikkerhedsadministratorkonto, og klik på Send: 24

25 Du får tilsendt en med et link, hvor du kan nulstille adgangskoden til din sikkerhedsadministratorkonto. 25

ESET ENDPOINT SECURITY til ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY til ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY til ANDROID Brugervejledning (udviklet til produktversion 2.0 og nyere) Klik her for at hente den seneste version af dette dokument ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol. s r.o. ESET

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

Introduktion til Mamut Online Desktop

Introduktion til Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Online Desktop Introduktion til Mamut Online Desktop Indhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 5 Status... 19 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

ExpressShipper. Quick User Guide

ExpressShipper. Quick User Guide ExpressShipper Quick User Guide March 2003 Denne side er blank ExpressShipper Indholdsfortegnelse: Denne side lister de forskellige kapitler: Emne Kapitel Opbygning af brugervejledning 1 Indledning 2 Installation

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

grundfos extranet brugervejledning

grundfos extranet brugervejledning grundfos extranet brugervejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL GRUNDFOS EXTRANET... 4 ADGANG TIL GRUNDFOS EXTRANET... 6 GENEREL STRUKTUR... 8 TIL START... 10 MINE PRODUKTER... 12 PRODUKTUDVALG...

Læs mere

Hurtig startguide Internet Security 2009 Vigtigt! Læs venligst afsnittet Produktaktivering i denne vejledning grundigt. Oplysningerne i dette afsnit er yderst vigtige for at holde din pc beskyttet. Brug

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 1 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 5 Nyheder i Mamut Kasse version 2.0... 6 Kom

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

BAKURI WEBSHOP ADMINISTRATION GUIDE... 3

BAKURI WEBSHOP ADMINISTRATION GUIDE... 3 BAKURI WEBSHOP ADMINISTRATION GUIDE... 3 BACK OFFICE KONFIGURATION...4 Log ind...4 Back Office sidehoved... 5 Back Office faner... 5 KATALOG SEKTION...6 Katalog...6 Tilføj et nyt produkt... 9 Sporing...19

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange 2... Page 1 of 25 Artikel-id: 912918 - Seneste redigering: 26. november 2007 - Redigering: 17.1 Brugere kan ikke

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere