Håndbog for SSF1896, Version er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??"

Transkript

1 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at medlemmerne henvender sig med forslag og rettelser. Det er bestyrelsens håb, at håndbogen kan gøre dagligdagen nemmere for os alle i SSF1896. Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløberforening af Opdatering af håndbogen Håndbogen vil løbende blive opdateret. Det er bestyrelsen, som forestår og har ansvaret for opdatering af håndbogen. For at kunne styre hvilken version, der er den gældende, er her et sæt retningslinier, som skal følges: 1. Bogens navn er officielt: Håndbog for SSF Udgaven nummereres fortløbende og starter med Version 01. Ved mindre ændringer af eksempelvis layout, grammatik eller stavefejl, til føjes.01 efter versionsnummeret. Eksempel 01.03; Første version, 3. tilrettede udgave. 3. Håndbogen er kun gældende, såfremt den er godkendt af bestyrelsen. Det noteres med dato sammen med versionsnummeret. 4. Redaktion af håndbogen foretager bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget person/personer. Det skal fremgå umiddelbart efter versionsnummeret, hvem det er. 5. Håndbogen skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside i sidste version. 6. Alle tidligere versioner arkiveres af bestyrelsen. Redaktion af nærværende eksemplar: Ulla Frankø Bestyrelses-autorisation Håndbog for SSF1896, Version er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Opdateringsliste: Første offentlige udgave Stavefejl, tekst opdateret med henblik på bedre fælles forståelse. (Tak for hjælpen til Helle- Vibeke.) Håndbogen er justeret vedr. oversigt over udvalg, styrketræning/off-ice træning, pædofil politik, transport udgifter. Tilføjet afsnit om skøjteslibning og reparation af hockey udstyr. Jysk Ishockey Union fjernet fra testen, da den ikke længere eksisterer Opdateret følgende afsnit: Mad udgifter. Børneattester. Lån/leje af udstyr. Rettigheder Tilføjet afsnit om Gaver Tilføjet afsnit om autorisation, udgiftsrefusion og sæsonafslutninger/åbninger for hockey. Afsnit om styrketræning ændret. Side 1 af 18

2 3.05. Afsnittet for nøgler ændret, så det er i tråd med praksis. Afsnittet om skabe ændret Afsnittet om transport er ændret Indholdsfortegnelse Forord... 1 Opdatering af håndbogen... 1 Bestyrelses autorisring... 1 Opdateringsliste:... 1 Opbygning af foreningen Værdier for SSF Værdisæt:... 5 Forventninger og pligter for alle ledere Pligter... 6 Rettigheder... 6 Trænernes opgaver og ansvar... 6 Mad for trænere og hjælpetrænerer... 6 Off-ice / Styrketræning:... 7 Nøgler:... 7 Alkohol og rygning:... 7 Alkohol... 7 Rygning... 8 Pædofilipolitik... 8 Om pædofili:... 8 Forebyggelse og gode leveregler:... 8 Regler for omgang med klubbens medlemmer:... 9 Mistanke om overgreb:... 9 I en sådan situation kan man gå frem efter følgende punkter:...10 Konstateret overgreb:...11 Herefter anbefales det at bestyrelsen går frem efter følgende punkter:...11 Medier: Forsikring: Trænere: Ledere: Retningsliner for transport udgifter, gebyrer og licenser Ishockey: Kunstskøjteløbere: Short track: Refusion af udgifter Leje af udstyr & skabe: Skøjte slibning / vedligehold af udstyr: Sæsonafslutning og præsentation af ny sæson Hockey Forælderforeninger: Side 2 af 18

3 Støtteforening: Idékasse på hjemmesiden: Velkomst skrivelser Leje af skolelokaler for overnatning Mærkedage og gaver Nomenklatur : Side 3 af 18

4 Opbygning af foreningen. Foreningens vedtægter er altid gældende, uanset hvad der er beskrevet her eller andre steder, som modsiger dem. Dette er blot en praktisk beskrivelse af foreningen. SSF1896 er en forening, som i praksis består af 3 afdelinger. Det er Ishockey, Kunstskøjteløb og ShortTrack. Hver afdeling har en række trænere og ledere, som varetager de daglige arbejdsopgaver,. Der er en fælles bestyrelse, som varetager alle afdelingernes interesser og sørger for de ydre rammer for foreningen. Det være sig forhandlinger med partnere, vedligehold af aftaler, istid, samarbejde med kommune og andre opgaver, som nødvendigvis må varetages samlet for de tre afdelinger. Bestyrelsens valg og valgperioder er beskrevet nærmere i vedtægterne. Bestyrelsen har et forretningsudvalg, som tager sig af de daglige opgaver og akutte problemer. Der er også en række udvalg, som bestyrelsesmedlemmerne indgår i, og som arbejder med specielle opgaver. Endelig er der også en række funktioner, som varetages af enkeltpersoner og der dannes ofte ad hoc udvalg for ekspedition af konkrete opgaver. Andre end bestyrelsesmedlemmer kan også være medlemmer af div. udvalg. (Se afsnit Kontaktliste på for kontakt til de enkelte udvalg og funktioner.) Der er følgende faste udvalg: Forretningsudvalg: Består af formanden, næstformanden og kassereren. Etik & Disciplin (Tager sig af sager, hvor medlemmerne har opført sig, så de skader foreningen og sporten) Event Business & Sponsor Sport & Træning, her under: Uddannelse Dommer & Kampkoordinator Istidskoordinator Bokspersonale Økonomi Materiale udvalg Kommunikation her under: Hjemmeside Presse Forældre & Støtteforeninger Unioner: Danmarks Ishockey Union (DIU) Dansk Skøjte Union (DSU) Side 4 af 18

5 Værdier for SSF1896 I SSF1896 er det et mål, at vi skaber og vedligeholder en ramme, som vi alle trives i. Et af de redskaber, som er valgt til at understøtte det mål, er fælles værdier. Hvad er værdier? Værdier er det, vi handler ud fra. Vi har alle et sæt værdier, som er grundlæggende for den måde, vi handler på. Værdier har vi fra vores forældre, omgangskreds, kultur, religion og andet, som vi har mødt i vores opvækst/liv, og værdier ændrer sig derfor gennem livet. Nogle værdier er fælles, og andre er personlige. En personlig værdi kunne være det at løbe på skøjter. Men det kan også være en fælles værdi, hvilket er tilfældet i vores klub. I vores forening er det en fælles værdi, som vi faktisk ikke behøver at definere, for 99,9% af os, vil netop gerne løbe på skøjter! Nu er det sådan, at vi jo er nødt til at være enige om andet end det at løbe på skøjter, for at kunne fungere som forening/klub. Vi skal jo dybest set have det godt, når vi er i foreningen, ellers holder man op med at løbe på skøjter - og så er der ingen forening! Hvis vi som eksempel tager værdien Arbejde for godt kammeratskab, så giver det sig selv, at man ikke må mobbe, og at alle skal være med i kammeratskabet. Værdien Arbejde for godt kammeratskab bliver altså en rettesnor for os alle. Når alle er enige om, hvad godt kammerat skab er, og handler efter det, så vil vi få et bedre kammeratskab i foreningen og på holdene. Værdisæt: I SSF 1896 vil vi: Udvise tillid til hinanden. Være troværdige. Have respekt for hinanden. Have respekt for dommer, officials, og konkurrenter. Arbejde for godt kammeratskab. Være seriøse med vores sport, foreningens, holdets og egne mål. Være gode vindere. Det er dig og dine kammeraters ansvar, at vi alle lever op til det! (En god vinder er den, som glædes over sin egen/holdets succes og samtidig udviser respekt og forståelse for andres resultater. At Vinde er også at forbedre sine egen og holdets resultater, uden nødvendigvis at være først.) Forventninger og pligter for alle ledere. Det skal være attraktivt at være leder eller træner i SSF. For at sikre dette skal følgende retningsliner følges. Hvad, der forventes af dit virke i dagligdagen, er beskrevet i denne håndbog. Hvis du mener, der er emner, som ikke er behandlet, eller du er utilfreds med, så er det din pligt at gøre bestyrelsen opmærksom på dette. Håndbogen vil altid være tilgængelig i seneste udgave på foreningens hjemmeside. Side 5 af 18

6 Pligter Det påhviler alle aktive ledere og trænere at sætte sig ind i og følge denne håndbog, regler/vejledninger og alle fremtidige opdateringer. Reglerne vil løbende blive tilpasset vores aktuelle behov og håndbogen opdateret. Der er mødepligt til alle møder arrangeret af bestyrelsen og sportschef. Alle ledere og trænere har pligt til ikke at (bag)tale forkert om enkeltpersoner og forhold i foreningen, men derimod at medvirke til løsning af problemstillingerne i samarbejde med bestyrelsen, eller et evt. underudvalg. Således er det meget velkomment at påpege kritikpunkter i et relevant forum. Alle ledere og trænere har pligt til aktivt at medvirke til, i samarbejde med bestyrelsen, at følge op på de aktiviteter der forsøges, for at sikre vort økonomiske grundlag. Hvis ikke ved aktiv indsats så ved uddelegering i muligt omfang, f.eks. forældre. Rettigheder Trænere som påbegynder deres virke ved sommertræningens begyndelse og/eller begyndelse af istræningen i august har krav på et varmesæt (til brug på istræningerne) samt enkelte ishockey stave igennem sæsonen. foreningen er ikke forpligtet til at købe jakke og / eller træningsdragt til trænere eller holdledere. Både trænere og holdledere skal uddannes internt og eksternt. Udvalget Sport & Træning vurderer hvilke trænere og ledere, der sendes på hvilke kurser. Dette afspejles af den sum penge, foreningen har sat af til uddannelse af ledere. Foreningen er ikke forpligtet til at købe trænerlitteratur udover det, der uddeles i forbindelse med kurser under DIF, DIU, Svensk Ishockey Forbund eller DSU. Foreningen opfordrer kraftigt trænere og ledere til at finde brugbart materiale via internet, via eget netværk eller andre kilder. Trænernes opgaver og ansvar Træner i SSF udfører et stort arbejde med planlægning og gennemførsel af både praktisk og teoretisk undervisning. Det er foreningens målsætning at være repræsenteret i alle turneringer og konkurrencer under DIU og DSU, hvorved både elite- og breddeaktiviteter tilgodeses. Som følge af dette skal SSF tilstræbe at have en stor gruppe af trænere, som gradvist uddannes internt og eksternt af SSF. Dette indebærer også, at foreningen vurderer hvilke trænere, der egner sig til de forskellige hold. I denne proces lyttes der til trænerønsker. Men i sidste ende er det sportschefens og lederne/trænerne i afdelingerne for, Ishockey, Kunstskøjteløb og Short Track s opgave at brede kvaliteten ud til alle hold. Trænere kontaktes i den indeværende sæson omkring engagement i den kommende sæson. Mad til trænere og hjælpetrænere. For at tilbyde træneren rimelige vilkår i deres store arbejde som træner, kan der refunderes udgifter til aftensmad efter godkendelse af bestyrelsen. Koordinator hhv. Sportschefen for kunst, hockey og shorttrack laver en liste over de trænere det gælder. Du skal være registret som fast træner/hjælpetræner. Din træning forgår i tidsrummet Der refunderes kun maks 50 kr pr. træningspas for dokumenterede Side 6 af 18

7 udgifter til mad/drikke. Der refunderes kun mod dokumenterede udgifter vedhæftet formular udarbejdet til formålet. Find den på hjemmesiden under faneblad Praktiske oplysninger/for trænere eller kontakt Jørgen Holm Madsen / for at få den tilsendt/udleveret. For hurtig ekspedition, så lig formularen i vores fælles postkasse. Vi har som mål, at ingen venter mere end 4 uger på refusion. (Normalt vil vi kunne gøre det på 10 dage.) Off-ice / Styrketræning: Styrketræning er en træningsform, som supplerer træning på isen. I erkendelse af, at ikke al træning kan forgå på isen i de mængder, som foreningens medlemmer ønsker, tilbydes der derfor styrketræning til dem, som måtte ønske det. Styrketræning er derfor ikke et mål i sig selv, men en måde at supplere istræningen på, og skal derfor foregå efter anerkendte programmer for den gren, som udøveren er tilknyttet. Der skal tages specielle hensyn til dem under 16 år, så belastningen er afpasset deres udvikling. Der kan tilbydes styrketræning til alle medlemmer af SSF1896 i vores egne lokaler bagerst i hallen. Tidspunktet og varighed aftales tid med istidskoordinatoren. For medlemmer under 18 år og over 12 år, skal styrketræningen foregå som en del af hold træningen, og der skal være tilknyttet en træner til selve træningspasset. (Der kan gives dispensation ned til 16år for træning på egen hånd.) Nøgler: Alle i foreningen, som har et behov for nøgler til vores rum og lokaler, vil naturligvis få udleveret nøgler. Alle ledere, trænere og andre personer er personligt ansvarlige for de af foreningen udleverede nøgler. At have nøgler er et tegn på tillid. Misbrug af nøgler og det medfølgende ansvar vil naturligvis medføre, at man ikke længere kan beholde de udleverede nøgler / chip. Nøgler og chip kan ikke helt eller delvis permanent overgives til andre personer i foreningen, uden at det godkendes af den nøgleansvarlige for foreningen. Nøgler / chip for SSC bliver registeret af den for SSF nøgleansvarlige person. med navn og nummer for at lette administrationen af dem. Nøgler må ikke mærkes med deres tilknytning til SSC eller SSF med tekst eller på anden måde, så 3. person umiddelbart kan genkende nøglens tilhørsforhold. Hvis et sæt nøgler bliver væk, skal den nøgle ansvarlige straks kontaktes og det skal vurderes sammen med ham/hinde, om det er et problem, at nøglerne er væk. Ved grov tilsidesættelse af ansvaret for nøglerne, kan bestyrelsen beslutte, at personen ikke længere skal have nøgler. Bestyrelsen udpeger normalt en person i blandt bestyrelsesmedlemmerne, som varetager administrationen af nøgler. Denne person registrerer hvem der har modtaget nøgler og til hvilke del af foreningens lokaler/rum. Denne person sørger også for chip nøgler hos SSC for de del af lokalerne, som de registrerer adgang til. Alkohol og rygning: SSF s ledere og frivillige er rollemodeller for foreningens unge medlemmer og skal derfor leve op til det ansvar, som dette medfører. Alkohol Det er uacceptabelt, hvis holdlederen eller træneren møder beruset op til Side 7 af 18

8 træning eller kamp. Indtagelse af alkohol, skal begrænses til en enkelt øl i klubrummet efter træning eller kamp. Der må ikke nydes alkoholiske drikke i omklædningsrummet og i hallen. Dette er både af sikkerhedsmæssige hensyn og i stor grad for at fremstå som en seriøs forening i offentligheden. Der kan i tilfælde af events dispenseres fra dette efter aftale med bestyrelsen. Det accepteres også, at der nydes en enkelt øl til madpakken ved udekampe. Kan man ikke indenfor færdselslovens regler føre bil, kan man heller ikke beskæftige sig med unge mennesker. Det kan vi både af sikkerhedsmæssige årsager og pga. den tillid, som forældre og sponsorer viser os, ikke acceptere. Rygning Ordensregler for SSC og de andre sportsanlæg vi som forening besøger skal overholdes. Ryge lovgivning i Danmark og de lande vi besøger, skal naturligvis efterleves. Det er rygerens ansvar at være orienteret om diverse love og forskrifter. Der tages naturligvis på længere busture og rejser behørigt hensyn til pauser sådan, at pauserne også opfylder rygernes behov for lokaliteter og hyppighed. Pædofilipolitik Hvorfor beskæftige sig med dette emne: Politikken om pædofili indføres af to årsager. For det første af hensyn til foreningens børn og unge, så alle føler, det er trygt at sende børn og unge til SSF. For det andet indføres det også af hensyn til SSF s trænere og ledere. Vi ønsker ikke på nogen måde at gøre dette for at mistænkeliggøre SSF s trænere og ledere. Vi mener med dette initiativ at få offentliggjort, at vi i SSF ikke vil tolerere pædofili. Forældre kan trygt sende deres børn til skøjtesport hos os. Om pædofili: Seksuelle overgreb mod børn er et emne, som kan være svært at nærme sig, og et område som nemt vækker meget stærke følelser. Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn inden for idrætten handler først og fremmest om udviklingen af et foreningsliv, hvor fællesskabet også omfatter børnenes forældre. Det handler også om udvikling af et foreningsliv, hvor træneren og andre griber ind over for enhver form for personlige overgreb. Hvad betyder det i praksis? Dette er beskrevet i afsnittet Forebyggelse og Gode leveregler. I afsnittet Mistanke om overgreb findes gode råd om, hvordan vi i SSF håndterer rygter og mistanker om pædofili. I afsnittet Konstaterede overgreb findes råd om, hvad vi i SSF skal gøre, hvis en træner, holdleder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil. Pædofile har ingen særlige kendetegn og der er heller ingen tegn, som kan fortælle, at et barn sandsynligvis har været udsat for et seksuelt overgreb. Man er henvist til sin intuition og sin sunde fornuft, og også på dette område er opmærksomhed et nøgleord. Forebyggelse og gode leveregler: I SSF er det obligatorisk at tjekke alle trænere, holdledere og andre med funktion i foreningen, for evt. pædofilidomme. Indhentning af Børneattestoplysninger sker 1 gang om Side 8 af 18

9 året ved juletid for alle trænere, ledere eller andre personer, som har en funktion i foreningen. Attesterne indhentes hvert år i december måned og skal være indsamlet primo februar i forårs sæsonen. Der skal hvert år indsendes en erklæring til kommunen, hvor det bekræftes, at der er indhentet børneattester. Erklæringen indsendes i januar hvert år. Oplysningerne indhentes efter skriftligt samtykke og kontrolleres af en fra bestyrelsen, som er udpeget til netop dette arbejde. For at kunne dokumentere og holde rede på, hvem, der er indhentet børneattester på, vil der blive ført en simpel liste med funktion, navn og dato for svar fra kriminal registerert. Kvitteringsdelen på attesten gemmes som dokumentation. Kvitteringen viser ikke om attesten er positiv eller ej. Attesterne skal destrueres efter at være ført på listen. Denne person er omfattet af tavshedspligt og kan kun i tvivlstilfælde involvere resten af bestyrelsen. Registreringen er omfattet af persondata loven. Danmarks Idrætsforbunds konsulent på pædofili-området vil modtage en evt. positiv attest direkte fra kriminalregisteret. Kun formanden for SSF1896 vil blive kontaktet af konsulenten. Sammen med konsulenten, vil han tage de første skridt videre i sagen. Der bliver på landsplan udført tusindvis af børneattester, hvoraf på landsplan er positive. Det er altså et effektivt præventivt redskab for foreningerne. Attesten kan ses/downloades på DIF hjemmeside: Yderligere oplysninger og materiale kan ses på: Regler for omgang med klubbens medlemmer: Nogle få, enkle leveregler for omgangen mellem foreningens ledere, trænere og medlemmer er en af de mest effektive måder at forbygge seksuelle overgreb på. Samtidig kan de dæmme op for adfærd, der virker krænkende, men ikke er strafbar. I SSF gælder følgende leveregler: I SSF undgås seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst. I SSF går trænere og holdledere ikke i bad sammen med børnene, med mindre, der er minimum 2 voksne tilstede. I SSF inviterer trænere eller holdledere ikke børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret, og at der er to voksne til stede. I SSF skal der altid være to voksne ledere med på foreningens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene. Hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i foreningen bør diskuteres, kan man altid kontakte et medlem af foreningens bestyrelse, som man er fortrolig med. Mistanke om overgreb: Værd opmærksom på: om en træner eller leder har en tendens til at isolere sig med et eller flere børn. Side 9 af 18

10 om en træner eller leder har børn overnattende. om en træner eller leder har børn, der kommer i hjemmet. om en træner eller leder er særligt følelsesmæssigt eller kropsligt engageret i et eller få andre børn. om en træner eller leder ofte henter og bringer et eller få børn til og fra træning. om en træner eller leder altid har en forklaring på hvorfor lige netop han (eller hun) ikke behøver følge de fælles spilleregler. Alt dette kan man være opmærksom på og observere uden at komme til at tænke på pædofili. Modsat kan man have en vedvarende følelse af, at her er noget galt eller måske høre et rygte eller en bemærkning, som gør, at man bærer på en mistanke, man ikke kan ryste af sig. I en sådan situation kan man gå frem efter følgende punkter: Overvej situationen grundigt. Saml dine tanker og skriv evt. ned, hvad du har set eller hørt. Kontakt et af bestyrelsens medlemmer. Vær diskret. Det er herefter formanden for bestyrelsen, som har ansvar for, hvad der videre skal ske. Formanden for bestyrelsen kan vælge at søge vejledning hos politiet eller i kommunens socialforvaltning. I alle tilfælde kan det ske, uden at der nævnes navne. Politiet kan vejlede om, hvad man bør være opmærksom på før en evt. politianmeldelse og hvad der vil ske, hvis sagen anmeldes formelt. Kommunen har i alle tilfælde pligt til at yde rådgivning og kan være en væsentlig støtte. Formanden for bestyrelsen kan vælge at orientere den mistænkte. Det vil i langt de fleste tilfælde være en god idé, medmindre der er tale om åbenlyse misforståelser. Den mistænkte har krav på at vide, at bestyrelsen er ved at undersøge et rygte eller en mistanke. Og bestyrelsen har naturligvis brug for at kende den mistænktes reaktion. Vær altid mindst to om en sådan samtale. Det kan forbygge senere misforståelser om, hvad der er sagt og ikke sagt. Afslut samtalen med en klar konklusion og klare aftaler om, hvad der videre skal ske. I mange tilfælde vil konklusionen være, at bestyrelsens repræsentanter har brug for et døgn eller to til at overveje situationen, og at man derefter vil vende tilbage. Tag stilling til hvad der videre skal ske. Er der brug for flere samtaler? Er der tale om misforståelser eller rygter? Er der grundlag for en politianmeldelse? Uanset konklusionen bør såvel den mistænkte som den, der oprindeligt henvendte sig, orienteres om beslutningen. Hvis der er tale om misforståelser eller rygter, skal bestyrelsen diskutere, hvordan rygterne bedst muligt manes i jorden. Samtidig må bestyrelsen diskutere, om mistanken i sig selv giver anledning til at justere samarbejdet med den pågældende. Er der skabt et dårligt klima, som bestyrelsen nødvendigvis må forholde sig til, eller er det muligt at lukke sagen og fortsætte samarbejdet efter de tidligere aftalte linier. Hvis der er grundlag for en politianmeldelse, bør bestyrelsen Side 10 af 18

11 foretage anmeldelse hurtigst muligt. Barnets forældre skal naturligvis underrettes inden anmeldelsen og gøres opmærksom på, at de kan søge hjælp hos kommunens socialforvaltning. Hvis bestyrelsen vælger at foretage politianmeldelse, bør SSF s medlemmer og forældre med tilknytning til SSF også orienteres. Der vil være brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Kun bestyrelsens formand udtaler sig til pressen (såfremt dette kommer på tale), og alle andre henviser til pågældende. Ved interviews med journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser. Hvis dette ikke kan aftales skriftligt, så bør man overveje at afvise interview og kun udsende en pressemeddelelse. Der henvises herefter til denne. Konstateret overgreb: Hvis en træner, holdleder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i SSF har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil, gøres følgende: Kontakt straks et medlem af bestyrelsen. Undlad at tale med andre om sagen. Herefter anbefales det at bestyrelsen går frem efter følgende punkter: Underret forældrene til barnet Skaf overblik over sagen, kontakt politiet og foretag anmeldelse. Orienter børnenes forældre om anmeldelsen og gør opmærksom på, at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder. Underret de sociale myndigheder. Kun bestyrelsens formand udtaler sig til pressen (såfremt dette kommer på tale), og alle andre henviser til pågældende. Ved interviews med journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser. Hvis dette ikke kan aftales skriftligt, så bør man overveje at afvise interview og kun udsende en presse meddelelse. Der henvises herefter til denne. Udpeg en person i amatørbestyrelsen med indsigt i sagen, som foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos. Orientér SSF s medlemmer og forældre med tilknytning til SSF. Der er brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Understreg, at der er én presseansvarlig, og at alle andre bør afstå fra at udtale sig til pressen. Oplys at der er udpeget en kontaktperson, som man kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos. Tag stilling til hvem, der skal orienteres på et møde, og hvem der kan orienteres pr. brev. Side 11 af 18

12 Medier: SSF er en offentlig forening, som derfor har interesse fra diverse medier. SSF er interesseret i et godt og konstruktivt samarbejde med medierne. Offentligheden har krav på et sagligt og oprigtigt billede af foreningen og de aktiviteter, som foreningen deltager i. SSF er interesseret i, at vi bliver en del af det normale mediebillede i nærområdet og omtales positivt. Det forventes, at alle bidrager til dette positive billede af foreningen, ved at udtale sig loyalt og i koordinering med bestyrelsen. SSF ønsker ikke at udstille sig selv, medlemmer eller samarbejdsparter i medierne. Det er de enkelte afdelingers ansvar og pligt at bidrage til dette positive mediebillede ved at informere om de sportslige præstationer til aviser, radio, TV og andre relevante medier. Bestyrelsens medieudvalg er gerne behjælpelig med at udforme og rådgive om materiale til medierne. Det er med andre ord kun de sportslige anliggender, som den enkelte afdeling udtaler sig om. Sportslige anliggender er eksempelvis: Resultater. Kommentarer til præstationer. Målsætninger for afdelingen og enkelte personer (Ikke personsager!) Fremtidige aktiviteter for afdelingen. (Listen er ikke fuldstændig, men spørg bestyrelsen i tvivls tilfælde.) Det er bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for foreningen, og som derfor udtaler sig om fælles anliggender for hele foreningen. Det er fortrinsvis formanden, som udtaler sig om interne anliggender. Fælles anliggender er eksempelvis: Personsager Kommercielle forhold Overordnet målsætninger for foreningen Budgetter og andre økonomiske forhold Vedtægter og tolkning af disse (Listen er ikke fuldstændig, men spørg bestyrelsen i tvivlstilfælde.) Bestyrelsen, eller en af bestyrelsen valgt person, sørger for at arkivere de artikler, TV indslag og andet, som bliver bragt om foreningen i medierne. Det er vigtigt for at kunne videreføre foreningens historie. Alle som finder materiale vedr. SSF1896 opfordres derfor til at sende det til bestyrelsen. Dette gælder også historisk materiale. Forsikring: Alle amatør/ungdomsspillere i SSF er KUN dækket forsikringsmæssigt af deres egen, private ulykkesforsikring. foreningen hæfter derfor ikke på nogen måde for de skader, som en aktiv måtte pådrage sig. Dette gælder også for lånt og/eller lejet udstyr, som pga. svigt medfører en skade. Det er alene den enkelte aktives ansvar, at alt udstyr er i forsvarlig stand og lever op til de sikkerhedsforskrifter, som er gældende. Enhver skade, som kan have sikkerhedsmæssige betydning for lånt og/eller lejet udstyr, skal derfor tages op med den ansvarlige for låneudstyr. Forældre opfordres til at lave eftersyn af det udstyr, som deres børn benytter og tage kontakt til trænere, hvis de er i tvivl om udstyrets tilstand. Vi ønsker alle i SSF en høj sikkerhedsstandard og ønsker at begrænse skader mest muligt. Ungdomsspillere er typisk dækket af familiens ulykkesforsikring, mens Side 12 af 18

13 ældre spillere, der er flyttet hjemmefra, skal huske at tegne deres egen ulykkesforsikring. Bemærk, at en privat ulykkesforsikring ikke er lovpligtig, men de fleste har alligevel tegnet en. Det er også et dårligt sted at spare penge, for en ulykkesforsikring er ikke særligt dyr (ca. kr. 500 om året) i forhold til den dækning, man får. Man skal huske at oplyse forsikringsselskabet om, at man spiller ishockey. Nogle forsikringsselskaber kræver forhøjet præmie på grund at dette. Bemærk, at der IKKE som flere vist tror er dækning til ungdoms- og amatørspillere via DIF`s kollektive ulykkesforsikring, som kun dækker frivillige ledere. Heller ikke DIU`s kollektive arbejdsskadeforsikring dækker ungdoms- og amatørspillere. Trænere: Kontraktansatte trænere er dækket af en af DIF tegnet kollektiv arbejdsskadeforsikring. Frivillige trænere er dækket af deres egen ulykkesforsikring. Ledere: Kontraktansatte ledere er dækket af DIF`s kollektive arbejdsskadeforsikring. Frivillige ledere er dækket af DIF`S kollektive ulykkesforsikring (og i øvrigt er de frivillige ledere også dækket af en kollektiv ansvarsforsikring). I tvivlstilfælde i SSF kan alle spørgsmål angående forsikringer rettes til bestyrelsen. Retningslinier for transport udgifter, gebyrer og licenser. Ishockey: SSF1896 betaler gebyrer forbundet med deltagelse i DIU. I den forbindelse afholdes omkostninger til dommere i forbindelse med ishockeykampe både officielle såvel som træningskampe. Der dækkes normalt ikke udgifter til bus. Der kan dog ansøges bestyrelsen om helt eller delvis økonomisk dækning af bus transport. Trænere som har mange ekstraudgifter ved kørsel, kan søge om dækning af kørsel til kampe og hjem igen. Den gældende tarif er 2,00 kr. pr. km. Udover trænere, betales der ikke kørsel til andre en dommere og officials.. Der betales fra hallen til spillestedet og tilbage igen, beregnet efter Krak (online vejviser).. Der ydes ikke tilskud til CUPs, stævner samt træningskampe med mindre deltagelse sker på foranledning af foreningen. Foreningen dækker trænernes udgifter til ophold og forplejning, såfremt det er et arrangement, der er foranlediget af foreningen. Kunstskøjteløbere: Der dækkes normalt ikke udgifter til bus. Der kan dog ansøges bestyrelsen om hel- eller delvis økonomisk dækning af bus transport. Der betales for officials/dommere til et evt. hjemmestævne. Der betales ikke for kørte kilometer for andre end officials og dommere. Der betales ikke tilskud til personlige skøjtelicenser hverken for trænere eller almindelige medlemmer. Kontingentet indeholder årligt DSU kontingent. Short track: Side 13 af 18

14 Der dækkes ikke udgifter til bus. Der betales transport for officials/dommere til et evt. hjemmestævne. Ved udenlandske officials aftales der i hvert enkelt tilfælde på forhånd med de implicerede. Der betales ikke tilskud til personlige skøjtelicenser hverken for trænere eller almindelige medlemmer. Kontingentet indeholder årligt DSU kontingent. Refusion af udgifter Generelt for refusion af udgifter gælder, at de afregnes månedsvis. Dvs. at der skal indsendes bilag for udgifter hver måned. (Løbende måned +30 dage.) Det er vigtigt at dette bliver overholdt for at kunne få en fornuftigt fordeling af udbetalingerne og også for din egen skyld, for hvem kan huske hvilket stævne eller kamp det nu var man kørte til for 5½ måned siden, og hvor langt var der? Skemaer kan hentes på hjemmesiden under fanebladet Praktiske oplysninger/for Trænere. Leje af udstyr & skabe: Det er muligt at leje udstyr til de tre sportsgrene, kunstskøjteløb, ishockey og shorttrack. Det er muligt at låne udstyr vederlagsfrit de første 3 måneder, så man kan afprøve den gren, man har valgt. Herefter vil der blive opkrævet et lejebeløb pr. 1/1 sæson. Beløbet afspejler det slid, der opstår ved normal brug, så det med tiden er muligt at indkøbe erstatningsudstyr. Det siger derfor sig selv, at man hæfter for udstyret, hvis det bliver ødelagt ved unormal brug, og hvis det bliver væk. Husstandsforsikringen vil normalt ikke dække lånt eller lejet udstyr. Man skal derfor være opmærksom på, at et komplet sæt ishockeyudstyr koster ca. 5000,-kr, et sæt kunsløberskøjter, ca. 1500,-kr og et sæt shorttrack skøjter ca. 3000,-kr. Shorttrack udlejer ikke sikkerhedsudstyr, men kun støvler og/eller klinger. (Se velkomst skrivelse for beskrivelse af sikkerhedsudstyr). Priser: Hockey komplet: 700,- kr Short Track: Klinge 125,-kr, støvle: 125,- kr Kunstskøjter: Udlejes ikke Der udlejes kun i hele sæsoner, uanset hvornår man er meldt ind. Det er muligt at leje et skab fortrinsvis til opbevaring af ishockeyudstyr. Man skal selv forsyne skabet med en egnet hængelås. Ved sæsonslutning, skal skabet rømmes og efter en given dato, vil låsen bliver klippet og skabet tømt af 2 personer fra eller udpeget af bestyrelsen. Man kan derfor ikke regne med at have sit udstyr opbevaret udover en sæson. Ønsker man at leje lockerskab, skal det gøres via foreningshjemmesiden under fanebladet Ishockey/Bestillinger. Bliver skabet ikke bestilt via hjemmesiden, vil låsen blive klippet. Skabsleje for en sæson er 200 kr. Alle, som har et skab, er personlig ansvarlig for indholdet, da de er de eneste, som har nøgle til skabet. Skøjteslibning / vedligehold af udstyr: Som medlem af foreningen har man adgang til at få slebet sine skøjter efter behov. Det er de ansvarlige for skøjteslibning, som bestemmer hvornår og hvor ofte skøjterne slibes. Normalt slibes der ishockeyskøjter på alle hverdage men man kan ikke forvente, at skøjterne bliver slebet på et tidspunkt, man selv bestemmer. Ligeledes kan private skøjter også slibes for 50 kr. pr. par. Formanden for værkstedet udstikker regler her for. Der er indrettet værksted, hvor en gruppe frivillige for henholdsvis ishockey Side 14 af 18

15 og kunstskøjteløb har slibemaskiner og andet værktøj til vedligehold af udstyr. Det er kun dem, som er uddannet og godkendt til at slibe skøjter, som må betjene maskinerne. Dels pga. sikkerhed, og dels fordi det kræver præcist kendskab til hver enkelt maskine, for at undgå at skade maskinen eller skøjten Shorttrack sliber selv deres skøjter med specielt værktøj, og har derfor ikke behov for en decideret slibemaskine. Værkstedet kan også foretage de fleste reparationer af skøjter og udstyr. Der skal betales for materialer, som medgår til arbejdet. Tidspunkt for indlevering og reparation aftales med værkstedet. Fra værkstedet sælges også tape, træningstøj mv. til fordelagtige priser. Sæsonafslutning og præsentation af ny sæson Hockey Sæsonafslutning fra U7-U17(20) vil fremover blive den sidste onsdag i marts måned. Her er mødepligt for alle trænere, ledere, bestyrelsen, forældreforeningen. Her vil der blive holdt en kort tale omkring status på den forgange sæson. (Formanden) Evaluering og særlige udmærkelser, resultater, begivenheder og kåring af årets træner (Sportschef) Uddeling af pokaler startes med U7. Følgende pokaler uddeles: Udvælges af Årets træner Sportschef Årets spiller U7-U9-U11-U13-U15-U17-U20 Resp. Træner Årets fidus U7-U9-U11-U13-U15-U17-U20 Resp. Træner Årets kammerat U7-U9-U11-U13-U15-U17-U20 Resp. Træner Særlig indsats U7-U9-U11-U13-U15-U17-U20 (1-2 pokaler) Sportschef Spillere og ledere får ordet og mulighed for at uddele evt. gaver og lign. Kaffe, slush-ice, saftevand, kage evt. brød. Serveres. Sportschefen præsenterer den nye sæson og fortæller kort om forventninger og evt. et par ord om spillere der forlader klubben. Præsentation af ny sæson omfatter: Hvilke hold der bliver, turneringer der spilles Hvem der bliver cheftræner, ass. Træner og hjælpetrænere Hvilke spillere der indgår på de resp. Hold Træningstider bliver offentlig gjort dagen efter på web. Hvornår sommertræningen starter og antal træninger Hvornår sommertræning slutter Hvornår evt. sommertræning optages inden sæson Hvornår sæsonen opstartes, samt indmelding/standerhejsning Side 15 af 18

16 Senior afslutning foregår særskilt enten sidste fredag i marts eller til gen. Fors. og afholdes med følgende: 2 Division vest Senior B Senior C (Kagehold) Dame holdet Pokaler uddeles på samme vilkår som ovennævnte. Forældreforeninger: Der findes to foreninger, som dækker de tre sportsgrene i foreningen: Forældreforeningen for ishockey har egen bestyrelse og sørger for hjælp til arrangementer og praktiske gøremål hovedsagelig i forbindelse med ishockey. Det er også Forældreforeningens opgave at sørge for arrangementer, som markerer officiel sæson start. Der er et mindre kontingent for at være medlem af forældreforeningen. Foreningen har egne vedtægter og særskilt økonomi. Forældreforeningen for kunstskøjteløbere og shorttrack er fælles og hedder SSF 1896 Short Track og Kunstskøjteløb støtte- og forældre-forening. Foreningen står for hjælp til praktiske opgaver for short track og kunstskøjteløb. Foreningen har egne vedtægter og særskilt økonomi. Derudover findes der Skøjterådet, som tager sig af div. Praktiske forhold omkring Kunstskøjteløberne. For yderlige information, se hjemmesiden SSF1896.dk. Støtteforening: Der er ligeledes en støtteforening for SSF1896. Formålet er at sælge sponsorater og står for ishockey events. Foreningen har egen bestyrelse, vedtægter og særskilt økonomi. Se hjemmesiden for oplysninger om medlemmer og kontaktinformation. Idé-ris-ros på hjemmesiden: Ide-ris-ros er en integreret del af vores hjemmeside Dens primære formål er at opsamle alle nye spændende, sjove og udfordrende ideer eller blot ris og ros fra medlemmer og andre interesserede. Dermed vil den bidrage som et vigtigt værktøj til stadig udvikling af SSF. Idékassen er udelukkende af elektronisk karakter. Der er etableret en direkte formular, som indeholder følgende punkter: Emne Mailadresse Side 16 af 18

17 Beskrivelse af ide/ris og ros Når idéer indsendes, modtager afsender en mail med tak for indlægget og besked om, at vi kigger på forslaget og vender tilbage med et svar hurtigst muligt. Formularen genererer automatisk en mail, som sendes videre til den ansvarlige for idékassen. Vedkommende har herefter ansvaret for, at det rette udvalg får indlægget tilsendt til behandling og besvarelse jf. oversigten over udvalg for SSF1896. Velkomstskrivelser Det er vigtigt, at nye medlemmer får en god start i foreningen. En af de måder, som vi kan tage hånd om de ny medlemmer, er ved at give dem et velkomstbrev på et meget tidligt tidspunkt. Det er den enkelte afdelings ansvar og pligt, at lave og uddele velkomstbrevet. Udformningen er fri, men der er dog nogle informationer, som brevet skal indeholde: Anvisning på, hvordan man på hjemmesiden finder træningstider for de respektive hold i afdelingen. Kort om sporten. Kort om hvordan man melder sig ind i foreningen. Muligheder for at låne/leje udstyr og retningslinjer her for. Forventninger til forældrene. Forældreråd/foreninger. Kontaktperson. Brug af sikkerhedsudstyr. Foreningens hjemmeside. Når man skriver brevet, er det vigtigt at huske på, at det for mange forældres vedkommende vil være den første kontakt med foreningen. Hvis brevet sendes som elektronisk post, så er det vigtigt, at få bekræftet modtagelsen af brevet. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at der bliver fulgt op på eventuelle spørgsmål. Leje af skolelokaler for overnatning Der kan blive brug for overnatningsmuligheder i forbindelse med arrangementer i foreningen. Man kan gennem Silkeborg Kommune leje skolelokaler til overnatning og evt. skolekøkken og andre af skolernes faciliteter. Det er Kultur og Fritid, som står for udlejningen. Man skal ansøge ved hjælp af et skema, som man kan downloade fra hjemmesiden: under punktet Ansøgningsskema til overnatning. Det koster 15 kr pr. person første nat og 10 kr pr. person de efterfølgende nætter. Langsøskolen er med i ordningen, og det er nogle gode forhold, de tilbyder. Detaljer aftales med skolen, og faktura fremsendes fra skolen til den ansvarlige for lejemålet. Det anbefales at søge mindst 4 uger før arrangementet. Mærkedage og gaver. (Pga. økonomiske forhold, så træder dette først i aktion for sæson efterår 2011.) Klubben kan giver gaver på følgende mærkedage. Dette er for at vise klubbens taknemlighed for arbejde i klubben, eller deltagelse i personlige oplevelser. Det er altid SSF s bestyrelse eller en udpeget af bestyrelsen, som har den endelige beslutning Side 17 af 18

18 om tildeling af gaver og æresbevisninger. 1) Medlemmers bryllup og sølvbryllup. 2) 10 og 25 års jubilæum. Leder nål medfølger 3) 30,40, 50, 60,70,75, 80, 90 og 100 års fødselsdage 4) Medlemmers bisættelse/bårebuket 5) Medlemmers familieforøgelse 6) Fratrædelse fra leder funktion 7) Ved sygdom over 30 dages varighed 8) Ved skader påført i klubbens kampe/træning (Træner/leder indstiller vedkommende). 9) Beløb givet af særlige sociale hensyn. 10) Æresmedlemmer. Her gives et særligt honorar. 11) Julegave for trænere, hjælpetrænere, holdledere og aktive ledere i forældre foreningerne. Dette foregår i samarbejde med forældre foreningerne, også økonomisk. Ved mærkedage 1,2,3,4,5 må beløbet være max 500,00kr. Ved mærkedage 6,7,8,9 må beløbet være max 300,00kr. Opnås der 10 års lederskab, giver det udover en 10 års ledernål plus en gave, gratis adgang til loungen i alle klubbens hjemmekampe. Sammenkomst/bespisning?? Opnås der 25 års lederskab, gives der udover en 25 års ledernål, gratis adgang til alle klubbens aktiviteter samt en særlig gave. Sammenkomst/bespisning?? Æresmedlem fejres med en sammenkomst/bespisning arrangeret af SSF. Der gives en særlig gave samt gratis adgang til alle klubbens aktiviteter. Der ophænges et billede af vedkommende i loungen på wall of fames. Nomenklatur : SSC => Silkeborg Sports Center SSF => Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 JHM=> Jørgen Holm Madsen DIF=> Danmarks Idræts-forbund DIU=> Dansk Ishockey Union DSU=> Dansk Skøjte Union Side 18 af 18

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som klubbens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Samværspolitik i FC GOG:

Samværspolitik i FC GOG: Samværspolitik i FC GOG: Folketinget har vedtaget en ny lov, som medfører at alle idrætsforeninger per 1. august 2005 at indhente en børneattest før ansættelse af trænere og holdledere, som skal have vedvarende

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT Værdisæt for Ballerup Kyokushin Karate Ballerup Kyokushin er en klub, hvor almen respekt, anerkendelse og anstændighed er naturlige og selvfølgelige værdier. Klubben

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Etiske retningsliner

Etiske retningsliner Etiske retningsliner 1. Indhold...2 2. Formål...2 3. Samarbejdspartner...2 4. Generelle retningslinier...2 5. Etik, moral og fairplay...3 6. Doping...3 7. Leveregler...3 8. Seksuelle krænkelser over for

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Indhold

INFOMAPPE LUG. Indhold INFOMAPPE LUG Indhold Bestyrelsen... 2 Møder... 2 Årsmøde... 2 Aktivitetsudvalg... 2 Sportsudvalg... 3 Nye tiltag... 3 Kontingent... 3 Træner... 3 Trænerkursus... 3 Stævner og træningsophold... 4 Belønning...

Læs mere

Politik for håndtering af Pædofili / børneattest i Vorbasse KFUM Idræt. 1. Indledning

Politik for håndtering af Pædofili / børneattest i Vorbasse KFUM Idræt. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Foreningens holdning til Pædofili... 2 3. Samværspolitik... 2 4. Hvordan bør du reagere ved mistanke om overgreb?... 3 4.1 Når voksnes adfærd giver anledning til

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Forældremateriale omkring:

Forældremateriale omkring: Forældremateriale omkring: Forældre Version Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Eliteidrætsklasse Vitaskolen

Esbjerg Ishockey Klub. Eliteidrætsklasse Vitaskolen Esbjerg Ishockey Klub Eliteidrætsklasse Vitaskolen Rev. 1 November 2014 Optagelse Eliteidrætsklasse Esbjerg Ishockey Klub (EIK) indgår i et samarbejde med Danmarks Ishockey Union (DIU), Team Danmark, Esbjerg

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013

Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013 Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013 Indledning Glostrup Kommune lægger stor vægt på, at børn trygt kan færdes i institutioner og foreninger. Derfor vil kommunen med denne folder give foreninger

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt. Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt både

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening Trænerhæfte Velkommen i Hundslund Idrætsforening August 2015 Forord Uden trænere og hjælpetrænere har vi ingen idrætsforening. Vi sætter derfor i Hundslund Idrætsforening stor pris på de trænere og hjælpetrænere,

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Børneattester i foreningslivet

Børneattester i foreningslivet gladsaxe.dk Børneattester i foreningslivet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge 1 Kontakt ved generelle spørgsmål: Idrætskonsulent Pia Bagger Telefon 39 57 53 38 Mobil: 23 60 94 44 bkfpba@gladsaxe.dk

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse.

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Regelsæt Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Adfærdspolitik I forhold til vedtægternes 4, hvor bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som ved ukammeratlig optræden søger at skade

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd.

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd. Love for Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening, HLIF 1: Foreningens navn er Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening. Hjemsted: Sognevej 5, Houlbjerg. Foreningen er tilsluttet JBU, JHF, DGI samt forbund der senere

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer?

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? ETISK KODEKS Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? 1 2 3 ETISK KODEKS Formålet med et etisk kodeks er at sætte etik og

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Rindum SU din fritid, vor styrke

Rindum SU din fritid, vor styrke Rindum SU din fritid, vor styrke Det står vi for Indholdsfortegnelse Rindum SU overordnet. 3 Aktiviteter....3 Formålsparagraf 4 Holdninger. 4 Værdier.. 4 Pædofili og seksuelle krænkelser.. 5 2 Rindum SU

Læs mere

Talentpolitik i Greve Atletik

Talentpolitik i Greve Atletik Talentpolitik i Greve Atletik Forord fra Eliteudvalget. Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Talentpolitik. Formålet med dette dokument er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål,

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn: Koncept: Hovedansvarlig: Formanden Træner & Lederansættelser Vejledning ved ansættelse af trænere og ledere i VFF Arbejdsgruppen: Seniorformanden Ungdomsformanden Talentchefen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

HIK Kick Off 2015. 43 tilmeldte 24 afbud. Herning The Icehockey Capital of Denmark

HIK Kick Off 2015. 43 tilmeldte 24 afbud. Herning The Icehockey Capital of Denmark HIK Kick Off 2015 43 tilmeldte 24 afbud Dagens program: 08.50 09.15 09.45 12.00 13.30 13.45 14.30 18.00 09.10 09.45 12.00 13.30 13.45 14.15 Morgenmad HIK klubrum Opfølgning fra sidst HIK Punkter - Sportslige

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Samling for kasserere og formænd 2015

Samling for kasserere og formænd 2015 Samling for kasserere og formænd 2015 Program Kl. 18 Velkomst & Middag En lokalforening i en lokal kirke Hvilke krav stiller jeres kommune? Digitale børneattester Ca. kl. 20 - Kaffe AKBU s krav til lokalforeningen

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre RIK s ishockey program for alle aldre Den røde tråd Indeværende dokument danner rammen om hvordan der skal spilles ishockey i vores klub, hvilke sociale værdier vi ønsker, skal opretholdes og ikke mindst

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Baggrunds materiale omkring:

Baggrunds materiale omkring: Baggrunds materiale omkring: Bagrund Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men i høj

Læs mere

D O M M E R A F T A L E

D O M M E R A F T A L E D O M M E R A F T A L E mellem Danmarks Ishockey Union (DIU) Fodboldens Hus DBU Allé 1 2605 Brøndby repræsenteret af direktør Enver Hansen og Dansk Ishockey Dommerklub (DID) repræsenteret af formand Bo

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Indhold: FORÆLDRE... 2 TRÆNERE OG LEDERE FOR BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR... 3 A: TRÆNER OG LEDERE FOR BØRN/UNGE UNDER 15 ÅR... 3 B: TRÆNER OG LEDERE FOR UNGE MELLEM

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere