KREATININ/CREA O 2. O glycin + formaldehyd + H 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREATININ/CREA O 2. O glycin + formaldehyd + H 2"

Transkript

1 KREATININ/CREA Kreatinin måles amperometrisk. Kreatinin hydrolyseres til kreatinin ved en reaktion, der katalyseres af enzymet kreatininamidohydrolase. Kreatinin hydrolyseres derefter til sarkosin ved en reaktion, der katalyseres af enzymet kreatinamidinohydrolase. Oxideringen af sarkosin, katalyseret af enzymet sarkosinoxidase, producerer hydrogenperoxid (H 2 ). Det frigjorte hydrogenperoxid oxideres ved platinelektroden for at producere en strøm, som er proportional med prøvens kreatininkoncentration. Kreatinin + H 2 O kreatininamidohydrolase kreatin Kreatin + H 2 O kreatinamidinohydrolase sarkosin + Urea sarkosinoxidase Sarkosin + + H 2 O glycin + formaldehyd + H 2 H 2 + 2H + +2e - Se herunder oplysninger om faktorer, der påvirker resultater. Visse substanser, som f.eks. medicin, kan påvirke analytniveauer in vivo. 1 Hvis resultater ikke stemmer overens med den kliniske vurdering, skal patientprøven måles igen med en anden kassette. TILTÆNKT ANVENDELSE Som en del af i-stat systemet er målingen af kreatinin beregnet til brug ved kvantificering af kreatinin i fuldblod på i-stat. Kreatininmålinger anvendes til diagnosticering og behandling af nyresygdomme, i overvågning af nyredialyse og som beregningsbasis for måling af andre urinanalytter. Indhold Hver i-stat kassette indeholder en referenceelektrode (når kassettekonfigurationen omfatter potentiometriske sensorer), sensorer til målingen af specifikke analytter og en vandholdig bufferkalibreringsopløsning, der indeholder kendte koncentrationer af analytter og konserveringsmidler. For kassetter, der indeholder en sensor til målingen af kreatinin, angives en liste over reaktive bestanddele herunder: Reaktive bestanddele Biologisk kilde Minimumsmængde Kreatinin Ikke relevant 158,4 μmol/l Kreatinamidinohydrolase Actinobacillus spp. 0,01 IU Kreatininamidohydrolase Mikrobiel 0,02 IU Sarkosinoxidase Mikrobiel 0,001 IU Rev. Date: 23-Jan-15 Art: V

2 Metrologisk påviselighed i-stat systemmålingen for kreatinin måler kreatininkoncentrationsmængden i plasmafraktionen i arterielt, venøst eller kapillært fuldblod (måleenhed μmol L -1 ) til in vitro-diagnostisk anvendelse. Kreatininværdier tildelt til i-stats kontroller og kalibreringsverifikationsmaterialer kan henføres til standardreferencematerialet SRM967 fra U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). i-stat systemkontroller og kalibreringsverifikationsmaterialer er kun validerede til brug sammen med i-stat systemet, og tildelte værdier kan ikke med sikkerhed ombyttes med andre metoder. Yderligere oplysninger om metrologisk påviselighed kan fås fra Abbott Point of Care Inc. Forventede værdier Rapportérbart Reference- Måling/forkortelse Enheder* område område Kreatinin/Crea mg/dl 0,2-20,0 0,6-1,3 2 µmol/l For at konvertere et kreatininresultat fra mg/dl til µmol/l ganges mg/dl-værdien med 88,4. i-stat referenceområder for fuldblod, der er angivet herover, er lig med referenceområder fra serumeller plasmamålinger, der er foretaget med standardmæssige laboratoriemetoder. Referenceområdet, der er programmeret ind i analysatoren og vist herover, er beregnet som en retningslinje for fortolkningen af resultater. Da referenceområder kan variere efter demografiske faktorer som f.eks. alder, køn og arv, anbefales det at fastlægge referenceområder for den population, der måles. * i-stat systemet kan konfigureres med de foretrukne enheder. Klinisk signifikans Forhøjede kreatininniveauer forbindes hovedsageligt med unormal nyrefunktion og forekommer, når der er en signifikant reduktion i glomerulær filtreringshastighed, eller når urinudskillelsen hindres. Koncentrationen af kreatinin er en bedre indikator for nyrefunktion end urea eller urinsyre, fordi den ikke påvirkes af kost, motion eller hormoner. Kreatininniveauet er blevet anvendt i kombination med BUN til differentiering af prærenale og renale årsager til forhøjet urea/bun. Præstationskarakteristika De typiske præstationsdata, der er opsummeret herunder, er indsamlet på sundhedsinstitutioner af sundhedspersonale, der er øvet i at bruge i-stat systemet og sammenligningsmetoderne. Kliniske miljøer er forskellige og kan kræve forskellige præstationskarakteristika til at vurdere nyrefunktionsstatus (f.eks. medicindosering, intravenøs kontrastanvendelse og ambulatorium). Hvis en sundhedsinstitution vurderer, at det er nødvendigt, skal præstationsdata måles i specifikke kliniske omgivelser for at sikre, at patienternes behov opfyldes. Præcisionsdata blev indsamlet fra flere sites ifølge den af Abbott Point of Care anbefalede protokol. Der blev udregnet gennemsnit for middelværdi, SD og CV fra 20 gentagelsesmålinger. Gennemsnitsstatistikken vises herunder. Metodesammenligningsdata blev indsamlet vha. CLSI retningslinje EP9-A. 3 Venøse blodprøver, der blev opsamlet i lithium- eller natriumheparin Vacutainer -glas, og arterielle blodprøver, der blev opsamlet i blodgassprøjter, blev analyseret dobbelt på i-stat systemet. En del af hver prøve blev centrifugeret, og det separerede plasma blev analyseret vha. sammenligningsmetoden. Deming-regressionsanalyse 4 blev udført på den første gentagelse af hver prøve. I metodesammenligningstabellen er n antallet af prøver i datasættet, Sxx og Syy refererer til unøjagtighedsestimater baseret på gentagelserne af henholdsvist de sammenlignende metoder og i-stat metoderne. Sy.x er estimatets standardfejl, og r er korrelationskoefficienten.* Undersøgelser af indvirkninger blev baseret på CLSI retningslinje EP7-A2. 5 Crea - 2 Art: V Rev. Date: 23-Jan-15

3 *Den sædvanlige advarsel, der er relateret til brugen af regressionsanalyse, er opsummeret her som en påmindelse. For alle analytter gælder det, at hvis dataene er indsamlet i et begrænset område, er estimatet for regressionsparametrene relativt upræcist og kan være tendentiøst. Forudsigelser på baggrund af disse estimater kan derfor være ugyldige. 4 Korrelationskoefficienten, r, kan bruges til at løse dette problem ved at fungere som en retningslinje til at vurdere tilstrækkeligheden af sammenligningsmetodens område. Som vejledning kan dataområdet betragtes som tilstrækkeligt, hvis r >0,975. Præcisionsdata (mg/dl) Vandholdig kontrol Gennemsnit SD % CV Niveau 1 4,33 0,131 3,0 Niveau 3 0,81 0,039 4,8 Metodesammenligning (mg/dl) Roche Integra 800 Beckman LX20 J & J Vitros 950 Dade Dimension RxL n Sxx 0,029 0,141 0,04 0,04 Syy 0,112 0,143 0,12 0,06 Slope 0,929 0,960 0,948 0,964 Int t 0,237 0,022 0,206 0,100 Syx 0,204 0,261 0,165 0,123 Xmin 0,4 0,7 0,5 0,5 Xmax 10,3 20,0 7,2 5,7 r 0,997 0,996 0,991 0,986 Kassettesammenligning Sensorernes præstationskarakteristika er ækvivalente i alle kassettekonfigurationer. Analyse af systemforskelle blev udført på 39 patientprøver vha. i-stat CHEM8+ og i-stat Crea-kassetter. I området 0,42 2,50 mg/dl var gennemsnitsforskellen 0,01. I området 2,50 9,08 mg/dl var gennemsnitsforskellen 0,04. Faktorer, der indvirker på resultater* De anvendte testkoncentrationer blev baseret på CLSI retningslinjen 6, medmindre andet er angivet. Følgende substanser interfererer med i-stat Creatinine-analysen: Substans Testkoncentration (mmol/l) Interferens Acetaminofen 1,32 Forhøjede i-stat kreatininresultater. Acetylcystein 10,2 Forhøjede i-stat kreatininresultater. Askorbat 0,34 Øgede i-stat kreatininresultater med op til 0,3 mg/dl. Bromid (terapeutisk) 2,5 7,8,9 Forhøjede i-stat kreatininresultater. Kreatin 0,382 Øgede i-stat kreatininresultater med op til 0,3 mg/dl. Glykolsyre 10,0 Aftaget i-stat kreatinin-resultater. Brug en anden metode. Hydroxyurea 0,92 Nithiodote (natriumthiosulfat) Forhøjede i-stat kreatininresultater. Anvend en anden metode. 16,7 Øgede i-stat kreatininresultater. 14 Rev. Date: 23-Jan-15 Art: V Crea - 3

4 Følgende substanser interfererer ikke signifikant med i STAT Creatinine-analysen ved de angivne testkoncentrationer: Substans Testkoncentration (mmol/l) Acetaldehyd 0, Acetaminofen (terapeutisk) 0, Acetylcystein (terapeutisk) 0,3 11,12 Bikarbonat 35,0 Bilirubin 0,342 Kalciumklorid 5,0 Dopamin 0,006 Formaldehyd 0, β hydroxybutyrat 6,0 13 Laktat 6,6 Methyldopa 0,071 Pyruvat 0,31 Salicylat 4,34 Urat 1,4 Noter: 1) Det normale område for kreatinkoncentration i plasma er 0,17-0,70 mg/dl (13-53 µmol/l) hos mænd og 0,35-0,93 mg/dl (27-71 µmol/l) hos kvinder. 10 Kreatin kan være forhøjet hos patienter, der tager kreatintilskud, har muskeltraumer eller andre primære eller sekundære myopatier, indtager statiner til kontrol af hyperlipidæmi eller hos patienter med hyperthyroidisme eller en sjælden genetisk defekt i kreatintransportproteinet. 2) Hydroxyurea er en DNA-syntesehæmmer, der anvendes i behandlingen af forskellige former for cancer, seglcelleanæmi og HIV-infektion. Dette medikament anvendes til at behandle maligniteter herunder melanom, metastatisk ovariecancer og kronisk myeloid leukæmi. Det bruges også til behandling af polycytæmia vera, trombocythæmi og psoriasis. Ved typiske doser fra 500 mg til 2 g pr. dag kan koncentrationer af hydroxyurea i patientblod holdes på ca. 100 til 500 µmol/l. Højere koncentrationer kan observeres hurtigt efter dosering eller ved højere terapeutiske doser. 3) Acetaminofen interfererer ved en koncentration, der er forbudt i henhold til CLSI retningslinjen, 1,32 mmol/l, som udgør en toksisk koncentration. Ved 0,132 mmol/l, som udgør den øvre ende af den terapeutiske koncentration, interfererer acetaminofen ikke signifikant med resultaterne for i-stat kreatininresultaterne. 4) Acetylcystein er blevet testet på to niveauer: Det niveau, som CLSI anbefaler, og et koncentrationsniveau på 0,30 mmol/l. Sidstnævnte er 3 gange den højeste plasmakoncentration, der er associeret med behandling af acetaminofenforgiftning. APOC har ikke identificeret et terapeutisk forhold, der kunne føre til niveauer, der er konsistente med det CLSI-anbefalede niveau. Ved en koncentration på 10,2 mmol/l forhøjede acetylcystein i-stat kreatininresultaterne, hvorimod en acetylcysteinkoncentration på 0,3 mmol/l ikke interfererede signifikant med i-stat kreatininresultaterne. Crea - 4 Art: V Rev. Date: 23-Jan-15

5 5) Bromid er blevet undersøgt på to niveauer: det af CLSI anbefalede niveau og et terapeutisk plasmakoncentrationsniveau på 2,5 mmol/l. Det sidste er den højeste plasmakoncentration, der er associeret med halotan-anæstesi, i hvilken bromid frigives. APOC har ikke fundet en terapeutisk tilstand, som ville føre til niveauer, der er konsistente med det af CLSI anbefalede niveau. Bromid testet ved koncentrationer på 2,5 og 37,5 mmol/l forstyrrede i-stat kreatinin-resultater. 6) Afhængigheden af i-stat kreatinin med hensyn til kuldioxid (C ) er som følger: For Crea-værdier under 2 mg/dl: -værdier over 40 mmhg forhøjes værdierne med 6,9% for hver 10 mmhg -værdier under 40 mmhg reduceres værdierne med 6,9% for hver 10 mmhg [Cr]corrected = [Cr]istat X { 1 - ( X [(PC -40)/10]) } For Crea-værdier over 2 mg/dl: -værdier over 40 reduceres værdierne med 3,7% for hver 10 mmhg -værdier under 40 forhøjes værdierne med 3,7% for hver 10 mmhg [Cr]corrected = [Cr]istat X { 1 - ( X [(40 - PC )/10]) } 7) Nithiodote (natriumthiosulfat) er beregnet til behandling af akut cyanidforgiftning. Tidsskriftsartiklen med titlen Falsely increased chloride and missed anion gap elevation during treatment with sodium thiosulfate viste, at natriumthiosulfat kunne anvendes i behandlingen af calciphylaxis angiver, at den højeste koncentration, der sandsynligvis skal ses i plasma [er] efter infusion af en 12,5 g dosis af natriumthiosulfat pentahydrat. Hvis man antager, at 12,5 g dosis natriumthiosulfatpentahydrat er fordelt i en typisk blodvolumen på 5 L med en hæmatokrit på 40 %, er den forventede maksimale natriumthiosulfat-plasmakoncentration 16,7 mmol/l. 14 *Det er muligt, at der kan stødes på andre forstyrrende substanser. Indvirkningsgraden ved andre koncentrationer end de angivne kan være uforudsigelig. Rev. Date: 23-Jan-15 Art: V Crea - 5

6 Referencer 1. D. S. Young. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, 3rd ed. (Washington, DC: American Association of Clinical Chemistry, 1990). 2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 4th Edition. CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns, ed., Elsevier Saunders Inc., 2006, page CLSI. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline. CLSI document EP9-A [ISBN ]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania , USA P.J. Cornbleet and N. Gochman. Incorrect Least-Squares Regression Coefficients in Method Comparison Analysis, Clinical Chemistry 25:3, 432 (1979). 5. See Reference Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline-Second Edition. CLSI document EP7-A2 (ISBN ). Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania , USA Hankins D.C. and Kharasch E.D. Determination of the halothane metabolites trifluoroacetic acid and bromide in plasma and urine by ion chromatography. J of Chromatography B. 692 (1997) Kharasch E.D., Hankins D., Mautz D., and Thummel K.E. Identification of the enzyme responsible for oxidative halothane metabolism: implications for prevention of halothane hepatitis. Lancet 1996; 347: Morrison J.E. and Friesen R.H., Elevated serum bromide concentrations following repeated halothane anaesthesia in a child. Can J Anaesth 1990; 37 (7): Wu, H.B.A., Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th Edition Whillier S, Raftos JE, Chapman B, Kuchel PW. Role of N-acetylcysteine and cystine in glutathione synthesis in human erythrocytes. Redox Rep. 2009;14(3): Paolo Ventura, Rossana Panini, Maria CristinaPasini, Gabriella Scarpetta and Gianfranco Salvioli. N-Acetyl-Cysteine Reduces Homocysteine Plasma Levels After Single Intravenous Adminstration by Increasing Thiols Urinary Excretion. Pharmacological Research. Volume 40, Issue 4, October 1999, Pages Charles R.A., Bee Y.M, Eng P.H.K., Goh S.Y. Point of care blood ketone testing: screening for diabetic ketoacidosis at the emergency department. Singapore Med J 2007; 48 (11): Wendroth Scott M., Tiffany N. Heady, Doris M. Haverstick, Lorin M. Bachmann, Mitchell G. Scott, James C. Boyd, and David E. Bruns. Falsely increased chloride and missed anion gap elevation during treatment with sodium thiosulfate. Clinica Chimica Acta 2014; 431: Droxia og Hydrea er registrerede varemærker, der tilhører Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, NJ. i-stat er et registreret varemærke, der tilhører virksomhedsgruppen Abbott i forskellige jurisdiktioner. Vacutainer er et registreret varemærke, der tilhører Becton Dickinson and Company, Franklin Lakes, NJ USA. Vitros er et registreret varemærke, der tilhører Ortho-Clinical Diagnostics, Rochester, NY. Abbott Point of Care Inc. 100 and 200 Abbott Park Road Abbott Park, IL USA Emergo Europe Molenstraat BH, The Hague The Netherlands 2015 Abbott Point of Care Inc. All rights reserved. Printed in USA. Crea - 6 Art: V Rev. Date: 23-Jan-15

Urea hydrolyseres til ammoniumioner i en reaktion, der katalyseres af enzymet urease.

Urea hydrolyseres til ammoniumioner i en reaktion, der katalyseres af enzymet urease. BUN/UREA Urea hydrolyseres til ammoniumioner i en reaktion, der katalyseres af enzymet urease. urease Urea + H 2 O + 2H + 2NH + 4 + CO 2 Ammoniumionerne måles potentiometrisk vha. en ionselektiv elektrode.

Læs mere

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB Hæmatokrit bestemmes konduktometrisk. Når den målte konduktivitet er korrigeret i forhold til elektrolytkoncentrationen, er den omvendt proportional med hæmatokritten.

Læs mere

NATRIUM/NA. Forventede værdier Rapportérbart Reference- Måling/forkortelse Enheder* område område 3 Natrium/Na mmol/l (meq/l)

NATRIUM/NA. Forventede værdier Rapportérbart Reference- Måling/forkortelse Enheder* område område 3 Natrium/Na mmol/l (meq/l) NATRIUM/NA Natrium måles vha. ionselektiv elektrodepotentiometri. Ved beregningen af resultater for natrium relateres koncentrationen til potential vha. Nernstligningen. i-stat systemet anvender direkte

Læs mere

KLORID/CL. Forventede værdier Rapportérbart Reference- Måling/forkortelse Enheder* område område 3 Klorid/CL mmol/l (meq/l)

KLORID/CL. Forventede værdier Rapportérbart Reference- Måling/forkortelse Enheder* område område 3 Klorid/CL mmol/l (meq/l) KLORID/CL Klorid måles vha. ionselektiv elektrodepotentiometri. Ved beregningen af resultater for klorid relateres koncentrationen til potential vha. Nernstligningen. i-stat systemet anvender direkte (ufortyndede)

Læs mere

IONISERET CALCIUM/ICA

IONISERET CALCIUM/ICA IONISERET CALCIUM/ICA Ioniseret calcium måles vha. ionselektiv elektrodepotentiometri. Ved beregningen af resultater for ioniseret calcium relateres koncentrationen til potential vha. Nernstligningen.

Læs mere

O 2. ). Det frigjorte hydrogenperoxid oxideres ved en platinelektrode for at producere en strøm, som er proportional med prøvens laktatkoncentration.

O 2. ). Det frigjorte hydrogenperoxid oxideres ved en platinelektrode for at producere en strøm, som er proportional med prøvens laktatkoncentration. LAKTAT/LAC Laktat (Lac) måles amperometrisk. Enzymet laktatoxidase, immobiliseret i laktatbiosensoren, konverterer selektivt laktat til pyruvat og hydrogenperoxid (H 2 O 2 ). Det frigjorte hydrogenperoxid

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

OG BEREGNEDE VÆRDIER FOR HCO 3

OG BEREGNEDE VÆRDIER FOR HCO 3 OG BEREGNEDE VÆRDIER FOR HCO 3, BASEOVERSKUD/BASE EXCESS (BE) OG ANIONGAB/ANGAP måles vha. direkte potentiometri. Ved beregningen af resultater for relateres koncentrationen til potential vha. Nernstligningen.

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

KARDIAL TROPONIN I/ (ctni)

KARDIAL TROPONIN I/ (ctni) KARDIAL TROPONIN I/ (ctni) Tiltænkt anvendelse i-stat ctni-testen (kardialt troponin I) er en in vitro-test til kvantitativ måling af kardialt troponin I (ctni) i fuldbold eller plasma. Målinger af kardial

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

TOTALT BETA-HUMANT CHORIONGONADOTROPIN (β-hcg)

TOTALT BETA-HUMANT CHORIONGONADOTROPIN (β-hcg) TOTALT BETA-HUMANT CHORIONGONADOTROPIN (β-hcg) Tilsigtet brug i-stat Total Beta-humant choriongonadotropin-assayet (β-hcg) er en in vitro -diagnosetest til kvantitativ og kvalitativ bestemmelse af beta-humant

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401470 190 Creatinine plus ver.2 (2 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435 122 Precinorm

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens

Biomarkører. Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Biomarkører Anja Hviid Simonsen Post Doc Nationalt Videnscenter for Demens Hvad er en biomarkør? En biomarkør er: En karakteristik, som måles objektivt og vurderes som indikator for normale biologiske

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides VITROS Chemistry Products Slides 814 1947 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS slides måler kvantitativt kreatininkoncentrationen i serum, plasma og urin. Opsummering og forklaring

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c.

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c. VITROS Chemistry Products Reagent Kit 680 2314 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til at beregne procentdelen af glyceret hæmoglobin (%A1c)

Læs mere

KREATINKINASE MB/ (CK-MB)

KREATINKINASE MB/ (CK-MB) KREATINKINASE MB/ (CK-MB) Tiltænkt anvendelse i-stat CK-MB-testen er en in vitro diagnostisk test til kvantitativ måling af kreatinkinase MB-masse i fuldblods- eller plasmaprøver. Målinger af kreatinkinase

Læs mere

CELITE AKTIVERET KOAGULATIONSTID/ ( CELITE ACT)

CELITE AKTIVERET KOAGULATIONSTID/ ( CELITE ACT) CELITE AKTIVERET KOAGULATIONSTID/ ( CELITE ACT) i-stat Celite aktiveret koagulationstidsmåling, Celite ACT, er et mål for den påkrævede tid til komplet aktivering af koagulationskaskaden. 1 Ved traditionelle

Læs mere

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK:

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 syre ver.2 Ordreinformation 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 tests) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID

Læs mere

KASSETTE- OG MÅLEINFORMATION

KASSETTE- OG MÅLEINFORMATION KASSETTE- OG MÅLEINFORMATION i-stat -sensorer fås i en række forskellige panelkonfigurationer. Sensorerne befinder sig i kassetter med mikrovæskekomponenter og, i nogle kassetter, kalibreringsopløsning.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a 2015/03/05 A93A00062ODA A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a Serum:

Læs mere

3-Reagent Homocysteine Assay for SYNCHRON and UniCel

3-Reagent Homocysteine Assay for SYNCHRON and UniCel 3-Reagent Homocysteine Assay for SYNCHRON and UniCel REF B08175 (Forhandlet af BECKMAN COULTER, kun til professionel brug, på BECKMAN COULTER SYNCHRON og UniCel Systemer) Axis-Shield Diagnostics Ltd. The

Læs mere

ABX Pentra Cholesterol CP

ABX Pentra Cholesterol CP 2015/09/09 A93A00142LDA A11A01634 90 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kolesterol i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01338ADA A11A01954 79 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse

Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Misbrugsanalyser for Cannabis - teori og anvendelse Torben Breindahl Hospitalskemiker, cand. scient., Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel Screening og verifikation Klinisk Biokemisk Afdeling,

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

TILPASNING AF POSITIV PATIENTIDENTIFIKATION (PPID) PÅ i-stat 1 HANDHELD

TILPASNING AF POSITIV PATIENTIDENTIFIKATION (PPID) PÅ i-stat 1 HANDHELD i-stat TEKNISK SKRIVELSE TILPASNING AF POSITIV PATIENTIDENTIFIKATION (PPID) PÅ i-stat 1 HANDHELD OVERSIGT Som del af det nuværende READi-initiativ (Responds, Enhances, And Delivers Innovation) har Abbott

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril

Substance and source of text Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Lisinopril, fosinopril, trandopril, moexipril, perindopril Spirapril, delapril Kontraindikation i andet og tredje trimester (se pkt. og 4.6) section ACE-hæmmerbehandling bør ikke initieres under graviditet.

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2014/10/22 A93A01338CDA A11A01954 90 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN A 9D98-21 B9D9I6 G2-5228/R02 IMMUNOGLOBULIN A Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom

MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom MASCC undervisningsredskab for patienter der modtager oral medicin mod deres kræftsygdom Dette undervisningsredskab er udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonalet i vurdering og undervisning af patienter,

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2011/04/12 A93A01290ADA A11A01954 79 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Klinisk interesse (1, 2,

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Diabetic Nephropathy

Diabetic Nephropathy Diabetic Nephropathy Steno Diabetes Center The magnitude of the problem 2010 2030 Total number of people with diabetes (age 20-79) Prevalence of diabetes (age 20-79) 285 million 438 million 6.6 % 7.8 %

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres.

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. da ULTRA HDL 3K33 B3K3W6 G3-3245/R02 ULTRA HDL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om, hvordan Ultra HDL-analysen køres på ARCHITECT c System. Læs markerede ændringer. Revideret i september 2012

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

Analysis of monoclonal gammopathiesthe role of electrophoretic methods. Jens Bundgaard and Linda Hilsted Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark

Analysis of monoclonal gammopathiesthe role of electrophoretic methods. Jens Bundgaard and Linda Hilsted Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark Analysis of monoclonal gammopathiesthe role of electrophoretic methods Jens Bundgaard and Linda Hilsted Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark Equalis usermeeting march 2012 Outline Analysis in Denmark: Overview

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Målet for denne behandlingsstandard er at undgå potentielt toksiske TsB niveauer og dermed udvikling af bilirubin encefalopati.

Målet for denne behandlingsstandard er at undgå potentielt toksiske TsB niveauer og dermed udvikling af bilirubin encefalopati. Behandlingsstandard for neonatal hyperbilirubinæmi en introduktion. Jesper Padkær, Margrethe Møller, Hristo Stanchev, Rikke Maimburg, Jesper Bjerre, Finn Ebbesen. Definition af patientgruppen Nyfødte.

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Axis-Shield Liquid Stable (LS) 2-Part Homocysteine Assay

Axis-Shield Liquid Stable (LS) 2-Part Homocysteine Assay Axis-Shield Liquid Stable (LS) 2-Part Homocysteine Assay (Forhandlet af BECKMAN COULTER, kun til professionel brug, på BECKMAN COULTER AU-platforme (AU400, AU480, AU680 og AU5800)) Axis-Shield Diagnostics

Læs mere

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED Systemets nøjagtighed er vurderet i henhold til ISO 15197. Indledning Formålet med denne undersøgelse var at

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel Bemærk: Ændringerne til produktresume og indlægsseddel skal, om nødvendigt, efterfølgende opdateres af den relevante nationale myndighed

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

i-stat Analyzer Error, Use Electronic Simulator

i-stat Analyzer Error, Use Electronic Simulator Meddelelser og koder i forbindelse med kvalitetskontrol (fortsat) Meddelelse Årsag Handling i-stat Analyzer Error, Use Electronic Simulator Analyzer Error, See Manual Intet vises Cartridge Locked (Kassetten

Læs mere

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 da DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 DIRECT BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Direct Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi 2015/02/02 A93A01360BDA A11A01611 25 ml 23.5 ml Højsensitiv metode 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af C-reaktivt protein ved brug af højsensitiv metode (CRP HS) i serum eller

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten

Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER, STYRKER OG INDGIVELSESVEJE SAMT ANSØGERE OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSER I MEDLEMSSTATERNE Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

BRUGSANVISNING BUN/UREA. VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides

BRUGSANVISNING BUN/UREA. VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides BUN/UREA 174 3418 810 2204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS BUN/UREA slides måler kvantitativt koncentrationen af

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA-slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA-slides BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products CREA-slides CREA 814 1947 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products CREA-slides måler kvantitativt koncentrationen af kreatinin

Læs mere