B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) /R01. 8L24-31 og 8L24-41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41"

Transkript

1 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK: Ændringer er markeret ANVENDELSE MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) anvendes til kvantitativ bestemmelse af creatinin i humant serum og plasma og human urin på c Systems. RESUME OG ANALYSEFORKLARING Creatinin udskilles fra blod ved glomerulær filtration. Nedsat nyrefunktion medfører en forøget koncentration af creatinin i serum. Måling af creatinin i serum anvendes til diagnosticering og overvågning af akut og kronisk nyresygdom, beregning af glomerulær filtrationsrate (GFR) eller vurdering af status for patienter, der er i nyredialyse. Analyse af creatinin i urin anvendes til beregning af creatinin-clearance, bekræftelse af fuldstændigheden af døgnurinopsamlingen eller som referencemængde for andre analysekomponenter, f.eks. ved beregning forholdet mellem albumin og creatinin. 1 ANALYSEPRINCIP Creatinin i prøven hydrolyseres ved hjælp af creatininase til creatin. Derefter hydrolyseres creatin ved hjælp af creatinase til sarcosin og karbamid. Sarcosin fra denne reaktion oxyderes ved sarcosinoxidase til glycin og formaldehyd, mens der samtidig dannes hydrogenperoxid. 2 Hydrogenperoxid reagerer med 4-aminoantipyrin og ESPMT* ved tilstedeværelsen af peroxidase og danner et quinoniminfarvestof. Den resulterende absorbansændring ved 548 nm er direkte proportional med koncentrationen af creatinin i prøven. Denne enzymatiske metode er følsom og specifik for creatinin og påvirkes ikke af endogene stoffer som f.eks. ketosyrer, cefalosporiner og bilirubin, der interferer med Jaffemetoden. 3 * ESPMT = N-ethyl-N-sulfopropyl-m-toluidin Metode: Enzymatisk REAGENSER Reagenssæt MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) leveres som dobbeltreagenssæt i væskeform og er klar til brug. Sættet indeholder: 8L x 48 ml 3 x 18 ml Estimeret antal test pr. sæt: 750* 8L x 90 ml 10 x 34 ml Estimeret antal test pr. sæt: 4.820* * Beregningen baseres på den mindste reagensmængde pr. sæt. Reaktive indholdsstoffer Good-buffer (ph 7,5) Creatinase Sarkosinoxidase Katalase ESPMT Good-buffer (ph 7,5) Creatininase Peroxidase 4-aminoantipyrin Koncentration 25 mmol/l 12 ku/l 8 ku/l 200 ku/l 0,47 mmol/l 100 mmol/l 300 ku/l 20 ku/l 2,95 mmol/l Non-reaktive indholdsstoffer: indeholder detergent (< 1%) og konserveringsmiddel. detergent (< 0,5%) og natriumazid (< 0,1%). indeholder da CREATININE (ENZYMATIC) 8L24-31 og 8L24-41 B8L /R01 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF REAGENSER Håndtering af reagenser Klar til brug. Klar til brug. Fjern eventuelle luftbobler i reagenskassetten med en ny rørepind. Alternativt kan reagenserne henstå ved en passende temperatur, indtil boblerne er forsvundet. For at minimere reagenstab må der ikke bruges dråbepipette til fjernelse af bobler. VIGTIGT: Bobler i reagenserne kan påvirke påvisningen af reagensniveauet i kassetten og medføre utilstrækkelig reagensaspiration, hvilket kan påvirke resultaterne. Opbevaring af reagenser Uåbnede reagenser er holdbare indtil udløbsdatoen, hvis de opbevares ved 2-8 C. Reagensholdbarheden er 60 dage, når reagenset er åbnet og står i systemet. Indikation af henfald Reagenset skal være klart. Ustabilitet eller henfald kan forventes, hvis der er synlige tegn på udsivning, turbiditet eller mikrobiel vækst, eller hvis kalibreringen ikke overholder kriterierne i den tilhørende brugsanvisning og/eller -brugermanual. BEMÆRK: En svag gul farve påvirker ikke reagensets ydeevne. VIGTIGE FORHOLDSREGLER Forholdsregler ved anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug Komponenterne må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Bland ikke materialer fra sæt med forskellige lotnumre. VIGTIGT: Brug af dette produkt kræver håndtering af humane prøver. Det anbefales, at alt materiale af human oprindelse betragtes som potentielt smittefarligt og håndteres i overensstemmelse med det amerikanske arbejdsmiljøinstitut OSHA's standard Bloodborne Pathogens. 4 Biosafety Level 2 5 eller andre gældende sikkerhedsforanstaltninger for biologisk materiale 6,7 bør anvendes ved håndtering af materiale, der indeholder eller mistænkes for at indeholde smittefarlige stoffer. indeholder natriumazid. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. BEMÆRK: Se kapitel 8 i -brugermanualen for korrekt håndtering og bortskaffelse af reagenser, der indeholder natriumazid. PRØVETAGNING OG -HÅNDTERING Egnede prøver : Brug serum udtaget ved standardvenepunktur i plastikrør med eller uden gel. Kontrollér, at prøven er fuldstændig koaguleret, inden den centrifugeres. Separer serum fra blodlegemerne eller gelen i henhold til prøverørsfabrikantens anvisninger ved behandling af prøver. Glasrør blev ikke testet. Nogle prøver kan have længere koagulationstid; især hvis de er udtaget fra patienter i antikoagulant eller trombolytisk behandling. Hvis prøven centrifugeres før fuldstændig koagulation, kan forekomsten af fibrin medføre fejlagtige resultater. Plasma: Brug plasma udtaget ved standardvenepunktur i plastikrør. Acceptable antikoagulanser er litiumheparin (med eller uden gel) og natriumheparin. EDTA anbefales ikke. Et internt studie viste nedsatte resultater. Sørg for, at centrifugeringen er tilstrækkelig til at fjerne trombocytterne. Separer plasma fra blodlegemerne eller gelen i henhold til prøverørsfabrikantens anvisninger ved behandling af prøver. Glasrør blev ikke testet. 1 / 7

2 PRØVETAGNING OG -HÅNDTERING (fortsat) : Opsaml prøver uden tidsmåling eller prøver, der er målt over intervaller på mindre end 24 timer uden konserveringsmiddel. Døgnurin: Kan opsamles med konserveringsmidler. De foretrukne konserveringsmidler er borsyre og saltsyre. 8 De angivne referenceområder gælder for døgnurin. BEMÆRK: prøver skal kontrolleres for udfældninger. Hvis der er udfældninger i prøven, skal den centrifugeres før analysering for at fjerne udfældningerne. Se de instrumentspecifikke ANALYSEPARAMETRE bagest i denne brugsanvisning og kapitel 5 i -brugermanualen for oplysninger om samlede prøvemængdekrav. Opbevaring af prøver, plasma og urin PROCEDURE Medfølgende produkter 8L24-31 MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) Kit 8L24-41 MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) Kit Nødvendigt tilbehør og udstyr 6K30-10 Clin Chem Cal Kontrolmateriale Saltvand (0,85% til 0,90% NaCl) til prøver, som skal fortyndes Analyseprocedure For en detaljeret beskrivelse af kørsel af en analyse på c Systems henvises til kapitel 5 i -brugermanualen. Prøvefortyndingsprocedure c Systems har en automatisk fortyndingsfunktion. Se kapitel 2 i -brugermanualen for yderligere oplysninger. og plasma: Prøver med creatininværdier over 40,00 mg/dl (3.536,0 µmol/l) markeres og kan fortyndes automatisk eller manuelt. : Systemets standardfortyndingsfunktion fortynder automatisk urinprøver 1:10, hvorefter systemet automatisk korrigerer koncentrationen ved at gange resultatet med den korrekte fortyndingsfaktor. Denne fortynding øger det lineære måleområde for urin til 400,00 mg/dl (35,36 mmol/l). Prøver med højere koncentration markeres og kan fortyndes automatisk eller manuelt. Automatiseret fortyndingsprocedure Hvis den automatiserede fortyndingsprocedure anvendes, udfører systemet en fortynding af prøven og korrigerer automatisk koncentrationen ved at gange resultatet af prøven med den korrekte fortyndingsfaktor. For yderligere oplysninger om den automatiske fortyndingsfunktion henvises til kapitel 2 i -brugermanualen. Manuel fortyndingsprocedure Brug saltvand (0,85% til 0,90% NaCl) til at fortynde prøven. Det er brugerens opgave at indtaste den manuelle fortyndingsfaktor på skærmbilledet for bestilling af patientprøver eller kontroller. Systemet anvender denne fortyndingsfaktor til automatisk at korrigere koncentrationen ved at gange resultatet med den indtastede fortyndingsfaktor. Hvis brugeren ikke indtaster fortyndingsfaktoren, skal resultatet ganges med den korrekte manuelle fortyndingsfaktor før frigivelse. BEMÆRK: Hvis en fortyndet prøve har en markering, der angiver, at den er under den nedre lineære grænseværdi, må resultatet ikke frigives. Gentag analysen med en korrekt fortynding. Se kapitel 5 i -brugermanualen for yderligere oplysninger om bestilling af fortyndinger. KALIBRERING Kalibreringen er holdbar i 60 dage (1.440 timer), og kalibrering er påkrævet, når et nyt reagenslotnummer tages i brug. Kontrollér kalibreringen med mindst to kontrolniveauer i henhold til laboratoriets krav til kvalitetskontol. Hvis kontrolresultaterne ligger uden for acceptområdet, kan det være nødvendigt at kalibrere igen. Se kapitel 6 i -brugermanualen for yderligere oplysninger om kalibrering af en analyse. Standardisering Se brugsanvisningen til MULTIGENT Clin Chem Cal for oplysninger om standardisering af kalibratorer. KVALITETSKONTROL For yderligere krav til kvalitetskontrol og eventuel korrigerende handling henvises til laboratoriets SOP (forskrifter) og/eller kvalitetssikringsbestemmelser: Der skal køres to kontrolniveauer (normalt og unormalt) én gang i døgnet. Hvis laboratoriets procedurer for kvalitetskontrol kræver hyppigere kontrolovervågning, skal disse følges. Hvis resultaterne af kvalitetskontrollen ikke overholder de etablerede acceptkriterier, kan patientresultaterne være upålidelige. Følg laboratoriets procedurer forkvalitetskontrol. Rekalibrering kan være nødvendig. Gennemgå kvalitetskontrolresultater og acceptkriterier efter skift til nyt reagens- eller kalibratorlot. RESULTATER Se appendiks C i -brugermanualen for oplysninger om beregning af resultater. Gang mg/dl med 88,4 for at omregne resultaterne fra mg/dl til µmol/l. 11 Gang mg/dl med 0,0884 for at omregne resultaterne fra mg/dl til mmol/l. Gang mg/kg/dag med 8,84 for at omregne resultaterne fra mg/kg/dag til µmol/kg/dag. Maksimal opbevaring Bibliografireference Temperatur /plasma 20 til 25 C 7 dage 2 dage 9 2 til 8 C 7 dage 6 dage 9, C 3 måneder 6 måneder 9 Guder et al. 9 anbefaler, at prøver nedfrosset ved -20 C ikke opbevares længere end angivet ovenfor. Imidlertid er det af hensyn til laboratorieudstyrets begrænsninger i praksis nødvendigt, at kliniske laboratorier fastsætter et temperaturområde omkring 20 C til opbevaring af prøverne. Dette temperaturområde kan fastsættes ud fra enten fryseskabsfabrikantens specifikationer eller laboratoriets SOP (forskrifter) for prøveopbevaring. BEMÆRK: Opbevarede prøver skal kontrolleres for udfældninger. Hvis der er udfældninger i prøven, skal den blandes og centrifugeres før analysering. Creatininclearance = (creatininkoncentration i urin) x (urinvolumen) (creatininkoncentration i serum) x (prøvetagningstid) x 1,73 BSA* * BSA = kroppens overflade i kvadratmeter BEMÆRK: Koncentrationer af creatinin i urin og serum skal udtrykkes med de samme enheder, urinvolumenen skal udtrykkes i ml og prøvetagningstiden skal udtrykkes i minutter eller sekunder. Estimeret GFR (egfr) kan beregnes ved hjælp af ligningen med fire parametre fra MDRD-studiet (Modification of Diet in Renal Disease). USA opstiller NKDEP (National Kidney Disease Education Program) retningslinjer for beregning og rapportering af egfr. 12 Retningslinjerne kan variere fra land til land. Se afsnittene FORVENTEDE VÆRDIER og YDEEVNE i denne brugsanvisning for repræsentative data om ydeevne. Resultaterne kan variere fra laboratorie til laboratorie. PROCEDUREBEGRÆNSNINGER Se PRØVETAGNING OG -HÅNDTERING og YDEEVNE i denne brugsanvisning. Der blev udført analyse af reagenskrydskontaminering for MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) på et c System. c Systems-analyser, der påvirkes af MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) Konfigurer parametre for Creatinine (Ezymatic) SmartWash i følgende analysefiler på et c System. Configure COMPONENT REAGENT / ASSAY WASH VOL REP Gent 1E11 Cuvette CrEnz 10% Detergent B 345 Gent 1E11 Cuvette CrEnzU 10% Detergent B / 7

3 FORVENTEDE VÆRDIER Referenceområde /plasma 13 Område Område (µmol/l) Mænd 0,73 til 1,18 64 til 104 Kvinder 0,55 til 1,02 49 til 90 Voksne kvinder mg/dl (3,9-9,4 mmol/l) 9,8-24,7 mg/kg/dag ( µmol/kg/dag) mg/dag (5,9-14,1 mmol/dag) Voksne mænd Koncen mg/dl trations- område* (5,1-14,2 mmol/l) 11,1-27,9 mg/kg/dag ( µmol/kg/dag) Døgnurin mg/dag (7,7-21,3 mmol/dag) ml/min/1,73 m Creatininclearance 13 (1,02-2,45 ml/sek/1,73 m 2 (0,98-2,52 ml/sek/1,73 m 2 2 BSA ml/min/1,73 m 2 BSA BSA) BSA) * Koncentrationen er baseret på en daglig urinudskillelse på 1,5 l. Ceriotti et al. 14 har publiceret pædiatriske referenceområder, som er baseret på data fra Schlebusch et al. 15 Det anbefales, at det enkelte laboratorium fastlægger sit eget referenceområde på baggrund af lokale forhold og patientpopulationen. Retningslinjer fra NKDEP anbefaler, at egfr-værdier, der overstiger 60 ml/min/1,73 m 2 rapporteres som egfr > 60 ml/min/1,73 m 2. Værdier, der er under eller lig med 60 ml/min/1,73 m 2 rapporteres som egfr-værdien afrundet til det nærmeste hele tal. 12 Hvis resultater for creatinin i serum bestemmes i µmol/l, skal creatininkoncentrationen divideres med 88,4, før egfr-værdien beregnes. 12 YDEEVNE Linearitet MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) i serum er lineær fra 0,10 til 40,00 mg/dl (8,8 til 3.536,0 μmol/l). MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) i urin er lineær fra 2,50 til 400,00 mg/dl (0,22 til 35,36 mmol/l). Kvantiteringsgrænse (LOQ) Kvantiteringsgrænsen for MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) i serum er 0,10 mg/dl (8,8 µmol/l). Kvantiteringsgrænsen for MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) i urin er 2,20 mg/dl (0,19 mmol/l). Kvantiteringsgrænsen svarer til den analysekomponentkoncentration, hvor total error er 15%. Interfererende stoffer Ved interferensstudierne blev der anvendt acceptkriterier med 8% afvigelse fra den fastlagte værdi. Interfererende stof Koncentration af interfererende stof Mål Genfindelsesprocent Bilirubin (konjugeret) 39,6 mg/dl (677,2 µmol/l) 1,09 92,6 Bilirubin (ikkekonjugeret) 46,2 mg/dl (790,0 µmol/l) 0,99 94,9 Hæmoglobin mg/dl (10 g/l) 1,04 92,9 Intralipid mg/dl (20 g/l) 0,98 95,8 Creatin 100 mg/dl (7,6 mmol/l) 1,16 104,3 Askorbinsyre 120 mg/dl (6,8 mmol/l) 1,16 94,0 Glucose mg/dl (333 mmol/l) 1,15 95,7 Interfererende stof Glucose mg/dl (166 mmol/l) 81,71 96,7 Hæmoglobin mg/dl (10 g/l) 80,90 103,6 Protein 300 mg/dl (3 g/l) 78,41 103,1 Foretrukne konserveringsmidler Borsyre mg/dl (161,7 mmol/l) 80,89 100,5 Saltsyre (6 N) 5 ml/dl (300 mmol/l) 77,56 100,2 YDEEVNE (fortsat) Lægemiddelinterferens Følgende lægemidler blev testet for interferens ved den angivne koncentration ved anvendelse af et acceptkriterie på 8% afvigelse fra den fastsatte værdi for serum og 10% afvigelse for urin. Med undtagelse af alfamethyldopa for serum viste ingen af disse lægemidler interferens. Navn på lægemiddel Fastlagt i serum Koncentration af interfererende stof Mål Genfindelsesprocent Askorbinsyre 250 mg/dl (14,2 mmol/l) 78,86 100,5 Bilirubin (konjugeret) 400 mg/dl (6.840 µmol/l) 81,42 93,4 Lægemiddelkoncentration Genfindelse (%) i serum Fastlagt i urin Genfindelse (%) i urin Acetaminophen 132,4 μmol/l 1,073 98,8 116,46 96,8 Acetazolamid 400 μmol/l 1, ,6 116,46 97,9 Acetylsalicylsyre 5 mmol/l 1,20 99,2 78,18 100,5 Askorbinsyre 500 μmol/l 1,20 100,8 78,18 102,9 Cefazolin μmol/l 1,20 97,5 78,18 101,0 Chlorothiazid 100 μmol/l 1,20 102,5 78,18 102,7 Cimetidin 500 μmol/l 1,20 100,0 78,18 101,7 Dexamethason 3 μmol/l 1,20 99,2 78,18 100,9 Digoxin 10 nmol/l 1,20 99,2 78,18 101,7 Furosemid 250 μmol/l 1,20 99,2 78,18 101,2 Gliclazid 200 μmol/l 1, ,6 116,46 100,9 Ibuprofen μmol/l 1,20 98,3 78,18 102,9 Alfa- 71 μmol/l (serum) methyldopa 100 μmol/l (urin) 1,20 79,2 78,18 101,2 Nitrofurantoin 30 μmol/l 1,20 99,2 78,18 98,2 Phenindion 150 μmol/l 1, ,6 116,46 97,0 Ranitidin 30 μmol/l 1,20 99,2 78,18 101,2 Spironolacton 3 μmol/l 1,20 99,2 78,18 98,5 Triamteren 50 μmol/l 1,20 99,2 78,18 100,9 Præcision MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) til serum har en præcision på 3,6% total CV for koncentrationer > 1,00 mg/dl og en SD 0,05 mg/dl for koncentrationer 1,00 mg/dl. Repræsentative data fra et 20 dage langt studie, der blev udført på baggrund af CLSI s (Clinical and Laboratory Standards Institute) protokol NCCLS EP5-A 16 er opstillet i tabellen nedenfor. Kontrol Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 N Middelværdi 0,65 1,83 6,60 Intraseriel kørsel SD 0,004 0,006 0,020 %CV 0,64 0,33 0,30 Interseriel kørsel SD 0,010 0,017 0,052 %CV 1,53 0,95 0,79 Dag til dag SD 0,017 0,027 0,030 %CV 2,65 1,45 0,45 Total SD 0,021 0,031 0,063 %CV 3,17 1,72 0,95 MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) til urin har en præcision på 3,6% total CV for koncentrationer > 60,00 mg/dl og en SD på 3,60 mg/dl for koncentrationer 60,00 mg/dl. Repræsentative data fra et 20 dage langt studie, der blev udført på baggrund af CLSI s (Clinical and Laboratory Standards Institute) protokol NCCLS EP5-A 16 er opstillet i tabellen nedenfor. Kontrol Niveau 1 Niveau 2 N Middelværdi 69,94 124,72 Intraseriel kørsel SD 0,632 1,107 %CV 0,90 0,89 Interseriel kørsel SD 0,551 0,836 %CV 0,79 0,67 Dag til dag SD 0,578 0,424 %CV 0,83 0,34 Total SD 1,018 1,450 %CV 1,46 1,16 3 / 7

4 YDEEVNE (fortsat) Metodesammenligning Ved korrelationsstudierne anvendtes CLSI's protokol NCCLS EP9-A og urinresultater fra MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) på et c System og AEROSET-system blev sammenlignet med resultaterne fra en markedsført enzymatisk metode. - og urinresultater fra MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) på et c System blev sammenlignet med resultaterne fra et AEROSET-system. - og urinresultater fra MULTIGENT Creatinine (Enzymatic) på et c System blev sammenlignet med resultaterne fra 7D64 Creatinine på et c System. Repræsentative resultater, der opnået ved hjælp af en lineær regressions analyse, er opstillet i tabellen nedenfor. AEROSET vs. AEROSET N Y-skæring -0,100-0,015-0,079 Korrelationskoefficient 0,999 0,999 0,999 Hældning 1,011 1,000 1,011 Område 0,32 til 38,58 0,32 til 38,58 0,31 til 39,24 CrEnz vs. Crea ( 7D64) N 156 Y-skæring -0,151 Korrelationskoefficient 0,999 Hældning 1,069 Område 0,52 til 11,40 AEROSET vs. AEROSET N Y-skæring 0,488 1,027-0,487 Korrelationskoefficient 1,000 0,999 1,000 Hældning 0,986 0,964 1,022 Område 5,98 til 398,26 5,98 til 398,26 6,06 til 378,02 CrEnzU vs. Crea-U ( 7D64) N 60 Y-skæring 0,55 Korrelationskoefficient 1,000 Hældning 0,93 Område 18,09 til 317,20 BIBLIOGRAFI 1. Thomas L, editor. Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. Frankfurt, Germany: TH- Books Verlagsgesellschaft mbh; 1998: Lamb E, Newman DJ, Price CP. Kidney Function Tests. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. St Louis, MO: Elsevier Saunders; 2006: Peake M, Whiting M. Measurement of serum creatinine current status and future goals. Clin Biochem Rev 2006;27(4): US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. 29 CFR Part Bloodborne Pathogens. 5. US Department of Health and Human Services. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th ed. Washington, DC: US Government Printing Office, January World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual, 3rd ed. Geneva: World Health Organization, Sewell DL, Bove KE, Callihan DR, et al. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Third Edition (M29-A3). Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, Rabinovitch A, Sarewitz SJ, Woodcock SM, et al. alysis and Collection, Transportation, and Preservation of e Specimens; Approved Guideline Second Edition (GP16-A2). Wayne, PA: The National Committee for Clinical Laboratory Standards, Guder WG, da Fonseca-Wollheim F, Heil W, et al. The Quality of Diagnostic Samples. Darmstadt, Germany: GIT Verlag; 2001:24 5, US Pharmacopeial Convention, Inc. General notices. In: US Pharmacopeia National Formulary, 1995 ed (USP 23/NF 18). Rockville, MD: The US Pharmacopeial Convention, Inc; 1994: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2001: NKDEP Resources Web Site. Suggestions for laboratories. Revised February Available at: laboratory_reporting.htm. Accessed November 5, Junge W, Wilke B, Halabi A, et al. Determination of reference intervals for serum creatinine, creatinine excretion and creatinine clearance with an enzymatic and a modified Jaffé method. Clin Chim Acta 2004;344: Ceriotti F, Boyd JC, Klein G, et al. Reference intervals for serum creatinine concentrations: assessment of available data for global application. Clin Chem 2008;54(3): Schlebusch H, Liappis N, Kalina E, et al. High sensitive CRP and creatinine: reference intervals from infancy to childhood. J Lab Med 2002;26(5/6): Kennedy JW, Carey RN, Coolen RB, et al. Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline (EP5-A). Wayne, PA: The National Committee for Clinical Laboratory Standards, Kennedy JW, Carey RN, Coolen RB, et al. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline (EP9 A). Wayne, PA: The National Committee for Clinical Laboratory Standards, VAREMÆRKER c System-familien består af c 4000-, c og c instrumenter. AEROSET,, c 4000, c 8000, c 16000, c System, MULTIGENT og SmartWash er varemærker tilhørende Abbott Laboratories i visse jurisdiktioner. Alle varemærker tilhører de respektive ejere. 4 / 7

5 Analyseparametre til Creatinine (Enzymatic) i serum/plasma Masseenheder og SI-enheder c Systems Configure assay parameters General General о Calibration о SmartWash о Results о Interpretation Assay: CrEnz Type: Photometric Number: 2977 Run controls for onboard reagents by: Lot Reaction definition о Reagent / Sample о Validity checks Reaction mode: End up Primary Secondary Read times Wavelength: 548 / 700 Main: Last required read: 33 Absorbance range: Color correction: Sample blank type: Self Blank: о Reaction definition Reagent / Sample о Validity checks R1 R2 Reagent: CRENZ Reagent volume: Diluent: Saline Water volume: Diluent dispense mode: Type 0 Dispense mode: Type 0 Type 0 Diluted Default Dilution name Sample sample Diluent Water Dilution factor dilution STANDARD : 3.6 = 1:1.00 о Reaction definition о Reagent / Sample Validity checks Reaction check: None Configure assay parameters Calibration о General Calibration о SmartWash о Results о Interpretation Assay: CrEnz Calibration method: Linear Calibrators о Volumes о Intervals о Validity checks Calibrator set: Calibrator level: Concentration: CCC-S Blank: Water 0 Cal 1: CCC-S1 Replicates: 3 [Range 1 3] о Calibrators Volumes о Intervals о Validity checks Calibrator: CCC-S Diluted Calibrator level Sample sample Diluent Water Blank: Water 3.6 Cal 1: CCC-S1 3.6 о Calibrators о Volumes Intervals о Validity checks Calibration intervals: Full interval: 1440 (hours) Calibration type: Adjust type: Maximum absorbance variation: None о Calibrators о Volumes о Intervals Validity checks Blank absorbance range: Span: Blank Blank Span absorbance range: Expected cal factor: 0.00 Expected cal factor tolerance %: 0 Configure assay parameters SmartWash о General о Calibration SmartWash о Results о Interpretation Assay: CrEnz COMPONENT REAGENT / ASSAY WASH Volume Replicates R1 AMIK9 Detergent A R1 DIG00 Detergent A R1 GENT9 Detergent A R1 TOBRA Detergent A R1 VANCO Detergent A R1 DGT0B** Detergent A R2 AMIK9 Detergent A R2 DIG00 Detergent A R2 GENT9 Detergent A R2 TOBRA Detergent A R2 VANCO Detergent A R2 DGT0B** Detergent A Cuvette Trig*** 10% Detergent B 345 ** Analysen er ikke tilgængelig i USA. *** Ikke nødvendig til -softwareversion 7.00 og nyere. Creatinine (Enzymatic) i serum/plasma Masseenheder Assay: CrEnz Assay number: 2977 Low-Linearity: 0.10 High-Linearity: Assay: CrEnz Decimal places: 2 [Range 0 4] Correlation factor: Creatinine (Enzymatic) i serum/plasma SI-enheder Assay: CrEnz Assay number: 2977 Result units: µmol/l Low-Linearity: 8.8 High-Linearity: Assay: CrEnz Result units: µmol/l Decimal places: 1 [Range 0 4] Correlation factor: Versionsnumrene kan variere på grund af forskelle i instrumentsystemer og enhedskonfigurationer. Parametret findes i -softwareversion 7.00 og højere. Viser antallet af decimalpladser, der er defineret i parameterfeltet Decimal places Se koncentrationen i brugsanvisningen eller værdiarket til kalibratoren. I -softwareversion 5.00 og nyere defineres disse værdier på skærmbilledet Configure calibrator set. * Brugerdefineret. 5 / 7

6 Analyseparametre til Creatinine (Enzymatic) i urin Masseenheder og SI-enheder Configure assay parameters General General о Calibration о SmartWash о Results о Interpretation Assay: CrEnzU Type: Photometric Number: 2978 Run controls for onboard reagents by: Lot Reaction definition о Reagent / Sample о Validity checks Reaction mode: End up Primary Secondary Read times Wavelength: 548 / 700 Main: Last required read: 33 Absorbance range: Color correction: Sample blank type: Self Blank: о Reaction definition Reagent / Sample о Validity checks R1 R2 Reagent: CRENZ Reagent volume: Diluent: Saline Water volume: Diluent dispense mode: Type 0 Dispense mode: Type 0 Type 0 Diluted Default Dilution name Sample sample Diluent Water Dilution factor dilution STD(1:10) : = 1:10.00 о Reaction definition о Reagent / Sample Validity checks Reaction check: None Maximum absorbance variation: c Systems Configure assay parameters SmartWash о General о Calibration SmartWash о Results о Interpretation Assay: CrEnzU COMPONENT REAGENT / ASSAY WASH Volume Replicates R1 AMIK9 Detergent A R1 DIG00 Detergent A R1 GENT9 Detergent A R1 TOBRA Detergent A R1 VANCO Detergent A R1 DGT0B** Detergent A R2 AMIK9 Detergent A R2 DIG00 Detergent A R2 GENT9 Detergent A R2 TOBRA Detergent A R2 VANCO Detergent A R2 DGT0B** Detergent A Cuvette Trig*** 10% Detergent B 345 ** Analysen er ikke tilgængelig i USA. *** Ikke nødvendig til -softwareversion 7.00 og nyere. Creatinine (Enzymatic) i urin Masseenheder Assay: CrEnzU Assay number: 2978 Low-Linearity: 0.25 High-Linearity: Configure assay parameters Calibration о General Calibration о SmartWash о Results о Interpretation Assay: CrEnzU Calibration method: Use Cal Factor/Blank Use Cal factor from: CrEnz Assay: CrEnzU Decimal places: 2 [Range 0 4] Correlation factor: Creatinine (Enzymatic) i urin SI-enheder Assay: CrEnzU Assay number: 2978 Result units: mmol/l Low-Linearity: 0.03 High-Linearity: 3.53 Assay: CrEnzU Result units: mmol/l Decimal places: 2 [Range 0 4] Correlation factor: Versionsnumrene kan variere på grund af forskelle i instrumentsystemer og enhedskonfigurationer. Parametret findes i -softwareversion 7.00 og højere. Low-Linearity er den lineære lave værdi divideret med standardfortyndingsfaktoren og rundet op til det antal decimalpladser, der er defineret i feltet Decimal places. High-Linearity er den lineære høje værdi divideret med standardfortyndingsfaktoren og rundet ned til det antal decimalpladser, der er defineret i feltet Decimal places. * Brugerdefineret. 6 / 7

7 Symbolforklaring Koncentration Indhold Indeholder natriumazid. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Identificerer de produkter, der kan anvendes sammen. Indholdsstoffer Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Lotnummer Reagens 1 Reagens 2 Bestillingsnummer Serienummer Se brugsanvisningen. Udløbsdato Fabrikant Temperaturbegrænsning CREATININE (ENZYMATIC) 8L24-31 og 8L24-41 For yderligere oplysninger kontaktes Abbotts kundeservice. SENTINEL CH. SpA Via Robert Koch, 2 Milan Italy Distribueret af Abbott Laboratories Inc. Abbott Park, IL USA og ABBOTT Wiesbaden, Germany Oktober / 7

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. IMMUNOGLOBULIN M da IMMUNOGLOBULIN M 1E01 B1E0B6 G2-8937/R03 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D53 B7DU36 G2-1457/R01 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales at læse og følge denne

Læs mere

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02 BILE ACIDS BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK: Ændringer er

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN A 9D98-21 B9D9I6 G2-5228/R02 IMMUNOGLOBULIN A Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 da DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 DIRECT BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Direct Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE da GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE 7D65 B7DTF6 G2-8840/R02 GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Gamma-Glutamyl Transferase-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs

Læs mere

B6K /R1A CRP VARIO. CRP VARIO 6K26-30 og 6K26-41

B6K /R1A CRP VARIO. CRP VARIO 6K26-30 og 6K26-41 CRP VARIO BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses omhyggeligt, inden produktet tages i brug. Læs denne brugsanvisning nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres.

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL DIRECT LDL Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Læs markerede ændringer. Revideret i december 2012

Læs mere

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres.

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. da ULTRA HDL 3K33 B3K3W6 G3-3245/R02 ULTRA HDL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om, hvordan Ultra HDL-analysen køres på ARCHITECT c System. Læs markerede ændringer. Revideret i september 2012

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urea Nitrogen-analysen på ARCHITECT c System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urea Nitrogen-analysen på ARCHITECT c System. da UREA NITROGEN 7D75 B7DSF6 G3-3261/R02 UREA NITROGEN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urea Nitrogen-analysen på ARCHITECT c System. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Total Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET-systemet.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Total Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET-systemet. da TOTAL BILIRUBIN 6L45-21 og 6L45-41 B6L4U6 48-9972/R1 TOTAL BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Total Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET-systemet. BEMÆRK:

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Triglyceride-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Triglyceride-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D74 B7D7E6 G2-8915/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Triglyceride-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret i juli 2012. Det anbefales at læse og

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Calcium-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Calcium-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CALCIUM 3L79-21 og 3L79-31 B3L7J6 48-9828/R1 CALCIUM Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Calcium-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urine/CSF Protein-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urine/CSF Protein-analysen på ARCHITECT c Systems. da URINE/CSF PROTEIN 7D79 B7D7J6 G3-7738/R02 URINE/CSF PROTEIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Urine/CSF Protein-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret

Læs mere

LACTATE DEHYDROGENASE

LACTATE DEHYDROGENASE da LACTATE DEHYDROGENASE 2P56-21 B2P566 49-4972/R01 LACTATE DEHYDROGENASE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Lactate Dehydrogenase-analysen på c System. BEMÆRK: Denne brugsanvisning

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401470 190 Creatinine plus ver.2 (2 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435 122 Precinorm

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN G. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin G-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN G. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin G-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN G 9D99-21 B9D9J6 G2-5229/R02 IMMUNOGLOBULIN G Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin G-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01338ADA A11A01954 79 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2011/04/12 A93A01290ADA A11A01954 79 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Klinisk interesse (1, 2,

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2014/10/22 A93A01338CDA A11A01954 90 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

ICT (Na +, K +, Cl ) Sample Diluent

ICT (Na +, K +, Cl ) Sample Diluent ICT (Na +, K +, Cl ) Sample Diluent da ICT (Na +, K +, CI - ) Sample Diluent 2P32-11 og 2P32-50 B2P3X6 48-9891/R1 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af ICT Sodium-, Potassium- og Chloride-analyserne

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi 2015/02/02 A93A01360BDA A11A01611 25 ml 23.5 ml Højsensitiv metode 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af C-reaktivt protein ved brug af højsensitiv metode (CRP HS) i serum eller

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides VITROS Chemistry Products Slides 814 1947 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS slides måler kvantitativt kreatininkoncentrationen i serum, plasma og urin. Opsummering og forklaring

Læs mere

B12. system. Symbolforklaring

B12. system. Symbolforklaring system da B12 7K61 B7K616 G3-3350/R08 B12 Læs markerede ændringer Revideret i februar 2013 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på www.abbottdiagnostics.com

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59 system da Ferritin 7K59 B7K596 49-4808/R04 Ferritin Ændringer er markeret Maj 2010 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på www.abbottdiagnostics.com.

Læs mere

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a 2015/03/05 A93A00062ODA A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a Serum:

Læs mere

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2015/02/20 A93A01308BDA A11A01965 30 ml 8 ml Urin Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af albumin i lave koncentrationer (µ-alb) i urin ved immunturbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

glucoseoxidase peroxydase

glucoseoxidase peroxydase BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products GLU slides GLU 170 7801 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS GLU slides måler kvantitativt koncentrationen af glucose (GLU) i serum, plasma,

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Estradiol. system. Symbolforklaring. Estradiol

Estradiol. system. Symbolforklaring. Estradiol system da Estradiol 7K72 B7K726 G4-3524/R05 Estradiol Læs markerede ændringer Revideret i juli 2013 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på

Læs mere

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 syre ver.2 Ordreinformation 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 tests) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB Hæmatokrit bestemmes konduktometrisk. Når den målte konduktivitet er korrigeret i forhold til elektrolytkoncentrationen, er den omvendt proportional med hæmatokritten.

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent TRFRN 6801767 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products TRFRN-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Diagnostikken rundt på ½ time

Diagnostikken rundt på ½ time Diagnostikken rundt på ½ time af Charlotte Hoffmann-Timmol Nordic Manager, DVM Præanalytiske faktorer Hvor kan det gå galt? Patient forberedelse (faste, stress, motion) Blodprøvning (korrekt reagensglas,

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c.

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c. VITROS Chemistry Products Reagent Kit 680 2314 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til at beregne procentdelen af glyceret hæmoglobin (%A1c)

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater Ordreinformation REF CONTENT 03263991 190 Creatinine plus ver.2 (250 tests) System-ID 07 6612 7 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA)

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

cobas PCR Female Swab Sample Kit

cobas PCR Female Swab Sample Kit cobas PCR Female Swab Sample Kit TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas PCR Female Swab Sample Kit 100 Packets P/N: 05170516190 TILSIGTET BRUG cobas -kit til PCR-podeprøver fra kvinder bruges til at indsamle og

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

system Symbolforklaring

system Symbolforklaring system Total β-hcg da Total β-hcg 7K78 B7K786 G4-3636/R13 Læs markerede ændringer Revideret i marts 2014 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Akut sikkerhedsmeddelelse

Akut sikkerhedsmeddelelse ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur FSH analysesensitivitet Akut sikkerhedsmeddelelse 10813374 August 2012 Det fremgår af vores systemer, at I har modtaget ADVIA Centaur system kalibrator B listet

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

ph 4,2 p-methylaminfenolsulfat

ph 4,2 p-methylaminfenolsulfat BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products PHOS slides PHOS 151 3209 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS PHOS slides måler kvantitativt koncentrationen af fosfor (PHOS) i serum,

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

ABX Pentra Cholesterol CP

ABX Pentra Cholesterol CP 2015/09/09 A93A00142LDA A11A01634 90 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kolesterol i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere