Hvorfor forandre? Hvad og hvordan? Boligforeningen ØsterBO. Omstrukturering af driften For en mere effektiv drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor forandre? Hvad og hvordan? Boligforeningen ØsterBO. Omstrukturering af driften For en mere effektiv drift"

Transkript

1 Boligforeningen ØsterBO Omstrukturering af driften For en mere effektiv drift V/ Helle Friis Jensen, Driftschef Boligforeningen ØsterBO D Boligforeningen ØsterBO Hvorfor forandre? Højne den faglige kvalitet Udnytte ressourcerne bedre, både i tid, penge og manpower Sikre at beboerne kan komme i kontakt med driften i hele åbningstiden. Effektiv og hurtig service Mulighed for at planlægge opgaver i højere grad Arbejdsmiljø medarbejderudvikling Højne den faglige kvalitet Hvad og hvordan? Udnytte medarbejderens faglige kompetencer bedre ved at øge det geografiske område. Søge specialiseret arbejdskraft, så vi i højere grad kan løse opgaverne i eget regi fremfor eksterne entreprenører Hurtig og effektiv service Flere kender alle områder, så den høje faglighed sikres hver dag hele året 1

2 Udnytte ressourcer Hvad og hvordan? Små selvstændige enheder er ikke godt økonomisk, da alle afdelinger skal investere i det samme materiel for at kunne løse opgaverne. Fælles drift betyder at vi kan indkøbe mere bredt, så vi kan varetage flere opgaver. Specialisering i arbejdskraften og områderne betyder at den enkelte i højere grad kan planlægge opgaverne, trods det at mange opgaver er ad hoc. Ved at være rigtig god til færre ting bliver opgaverne løst hurtigere og mere effektivt Mulighed for flere opgaver i eget regi, som er væsentlig billigere for den enkelte afdeling. Effektiv og hurtig service Hvad og hvordan? Bedre overblik over dagens opgaver Hurtigere service, da der nu er personale til serviceopgaver altid. Teamets medarbejdere udvikler sig i hvert sit faglige spor, så de som team favner bredere til flere opgaver både i service og og anlæg. & anlægsfolkene kan i højere grad planlægge deres arbejdsdag, da de ikke længere bliver hevet ud til ad hoc beboerservice. Arbejdsmiljø Hvad og hvordan? Arbejde i team, betyder flere om opgaverne og derved kan give hinanden aflastning for de fysisk hårde opgaver og arbejdsstillinger. Da alle afdelinger ikke længere skal lave investeringerne hver især, kan der i højere grad indkøbes de rette hjælpemidler, som vi er forpligtet til. For svære eller tidskrævene opgaver øger det motivationen at være et team. Mulighed for at fornye eller indkøbe nyt værktøj, som kan skyldes ny teknologi med hyppigere frekvens end tidligere. 2

3 Helle Friis Jensen Søren Ahle Hansen Ulrik Faarup Sørensen Pia Nedergaard Vores beboere Hvad har betydning for vores beboere: God service Tryghed Nærmiljø/ kontakt Kender personalet Visuelle miljø Samarbejde mellem afdelingsbestyrelse og inspektør Direktør Driftschef Administrationschef Teknisk chef Kontaktcenter Økonomi Udlejning Teknisk afdeling & Anlæg Øst Øst Midtby Midtby Nordøst Nordøst Stormaskine Rev. Dato Kontaktcenter Kontaktcenter Driftschef Alle beboerhenvendelser Tømme post og mails samt afsending af post Udlevering af nøgler, ordensreglement med mere Udarbejde navneskilte, opslag og info breve Registrere afspadsering og ferieregnskab for driftspersonale samt afløsere Udarbejde ferieplan Udarbejde vagtplan for snerydning Indsamle bestillinger af arbejdstøj samt indkøb af dette Indkøb af materialer Rekvirere Håndværkere Vaskekort Kode nøglebrikker 3

4 & anlæg Omr. 1 Østby & Anlæg Stormaskine Omr.2 Midtby Omr.3 Nordøst Daglig rundering af blokke/ejendomme; udvendig renholdelse Check gangarealer og fællesrum Daglig check af legeområder Årligt Legepladseftersyn i afdelingerne Vedligehold af al beplantning; gødskning, opbinding, sprøjtning mm. Beskæring, hækkeklipning, skæring af græskanter Nyplantning, efterfyld af muld ukrudtsbekæmpelse Mindre renovering i anlæg af fliser og kantsten Udskiftning af sand i sandkasser Snerydning saltning Evt. ved vejrlig og vintersæson: Rep og vedligehold af materiel, maleristandsættelse af kældre mm. Renholdelse af kældergange og rum Rengøre skraberiste Algeafrensning af udvendige trapper, fliser Rengøre udvendige lamper samt lamper i kældre Rottebekæmpelse Klargøre borde /bænkesæt og grillpladser Juleudsmykning Nytårssikre Fraflyttersyn inkl. kontorarbejde i forbindelse hermed Cylinderskift ved fraflytning inkl. Klargøring af cylinder + nøgler Fremvisninger af lejligheder Indflyttesyn inkl. opfølgning ring i lejemål Daglig blokrundering Energiregistreringer Aflæsninger; El, vand, varme Check af vaskemaskiner /tørretumbler /betalingsanlæg /blødgøringsanlæg ved daglig blokrundering Omr. 1 Omr.2 Omr.3 Rensning af varmtvandsbeholder Østby Midtby Nordøst Syn og vedligehold af varmeanlæg og teknikrum i øvrigt Info/opslag til lejere samt nedtagning igen Indkøb af materialer til eget brug Rekvirere håndværkere efter kortlægning af skade Check belysning inde og ude. Dialog med planlægning omkring planlagt vedligehold. Opfølgning Snerydning i samarbejde med og Anlæg. Tømning af kælderrum ved fraflytninger Hejsning af flag i afdelingerne. Batteriskift saltolåse Renholdelse kældergange fra 1. maj 30. sept. (I aftale med ) Postomdeling til beboere Trappevask Flyttelejligheder Fællesrum af vaskerier Gårdmandskontorer 4

5 Inspektører Inspektører Planlagt vedligehold Kontakt bestyrelser Budgetter Råderetssager Renovering Mindre projekteringsopgaver Netværk med andre boligforeninger Opgaver i dag i driften Indkøb klippearm til traktor Vil fremadrettet tænke eldrevet materiel Hensyn til arbejdspladsvurdering Energioptimering Udskiftning af sanitet Specialopgaver VVS Specialopgaver Tømrer Udskiftning af termoruder Udlægning af nyt vinyl Nye anlæg Algebekæmpelse Større opgaver Ekstra bemanding Primær service / park & anlægsmedarbejder Specialopgaver Etablering f nye grillpladser Elektronisk rottebekæmpelse Flyttelejligheder Vinduespudsning Flyttesyn Nu i drift (tidligere inspektør) Ensrettet syn færre synsfolk Stormaskine drift Indkøb af fejesugmaskine Stor græsslåningsmaskine kører nu mere effektivt i flere timer > hyppigere udskiftning Samlet drift, årshjul Efterår Vinter,,,, Forår Sommer 5

6 Opgaver i dag i teknisk afdeling Helhedsplaner Fokus på 20 års planer Sparring i inspektørgruppen LAR projekt Udviklingsprojekt Inspektør Byggeledelse/ tilsyn Renoveringer Energioptimering Bedre samarbejde med Afd. best. Individuel råderet Værktøj: Tidsregistrering Succes??? Hvad er gået godt Økonomi Fleksibilitet Fast medarbejder stab få afløsere God kontakt kontaktcenteret Hurtigere service Egen rengøring ingen klager Konkurrencedygtige målbart 6

7 Udfordringer??? Hvad har været problematisk Ikke ubetinget succes fra dag 1 Forventningsafstemninger Børnesygdomme, f.eks. Opdeling Tillid fra beboerne Trygheden bevares Medarbejdere; ja hatten, forandringsprocesser Skabe en ny kultur Se muligheder fremfor begrænsninger Hvor er vi??? Medarbejderstab, der repræsenterer alle faggrupper Økonomi Højt serviceniveau Flere opgaver i eget regi Medarbejderudvikling Bedre arbejdsmiljø Mere fokus på det visuelle miljø, som også er tryghedsskabende Bedre og tættere samarbejde med afdelingsbestyrelserne Evaluering / tilfredshedsundersøgelse Meget tilfreds/ Tilfreds/ Hverken tilfreds eller utilfreds/ Utilfreds/ Meget utilfreds > Hvorfor 1: Hvor tilfreds er du alt i alt med at bo, hvor du bor i dag? 2: Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig? 3: Hvor tilfreds er du med muligheden for at komme i telefonisk kontakt med en medarbejder/driftscenteret? 4: Hvor tilfreds er du med den hjælp du får, når du henvender dig personligt til en 5: Hvor tilfreds er du med den rådgivning og hjælp, du får, når du har problemer i boligen? 6: Hvor tilfreds er du med plejen/vedligehold af park & anlæg? 7: Hvor tilfreds er du med snerydningen i dit område? Hverdage Weekend/helligdage 8: Hvor tilfreds er du med servicen i forbindelse med afhjælpningen af dine problemer i boligen? 9: Din alder: Under 18 år/ år / år/ år/ år / år/ år / Mere end 75 år 10: Hvor bor du henne? (Angiv gadenavn) Adresse: 11: Hvor længe har du boet i ØsterBO? 0 1 år 1 5 år 5 20 år Mere end 20 år Yderligere kommentarer, ris/ros? 7

8 Fremtiden??? Hvad er vores næste skridt Fokusere på flere opgaver i eget regi Søger nye medarbejdere specifikt med de kompetencer, vi mangler Udvikling er en naturlig ting i dagligdagen Nye sammenlægninger af teams Lagerstyring, indkøb Tænketank Husk; vi alle er et produkt af tiden, så derfor udvikling For os skal det være naturligt at tænke udvikling i den daglige drift og dermed også være indstillet på forandringen Alle vil udvikling Ingenvil forandring Søren Kierkegaard, 1843 Boligforeningen ØsterBO Tak for interessen for effektiv drift 8

Randers får nyt boligselskab

Randers får nyt boligselskab Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Dennis Larsen Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 2. Årgang Information

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

totalservice > Vi løser alle opgaver...

totalservice > Vi løser alle opgaver... totalservice > Kimo Totalservice totalservice > www.kimototalservice.dk HVEM Kimo Totalservice er din kvalitetsbevidste samarbejdspartner. Vores 30 års erfaring i branchen har givet os en uvurderlig ekspertise

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd Sådan finder du bolig i de store studiebyer de 10 gode råd Vi ved, at boligsøgning i de store studiebyer kan være svært. Men både livet og boligmarkedet er fyldt med muligheder og vi vil rigtig gerne hjælpe

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar

Skrevne svartekster. Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle. Afdeling Gruppe Spørgsmål Svar Spørgeskema: Ledelsesevaluering 2014-14. april 2014 Afdeling: Alle Periode: N/A til N/A Jeg ønsker at blive souschefstilling, så jeg får mere ansvar generelt. nej ikke lige pt. Nej er godt tilfreds Nej

Læs mere

Råd til mere med gode råd om elbesparelser

Råd til mere med gode råd om elbesparelser KOM GODT I GANG GODE RÅD Råd til mere med gode råd om elbesparelser På elspareportalen.bl.dk findes en masse gode råd og værktøjer til hvordan man kommer i gang med elbesparelser. Dette dokument samler

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Virksomhedsplan 2011

Virksomhedsplan 2011 Virksomhedsplan 2011 Louise Mariehjemmet * 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 4 ORGANISATIONSPLAN... 5 FORORD... 6 INDLEDNING... 6 IDÉGRUNDLAG... 7 VISION... 7 VÆRDIGRUNDLAG...

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Skanderborg Forsyningsvirksomhed Skanderborg Forsyningsvirksomhed får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis Skanderborg forsyning får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere