Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk infohet.dk Selvejende institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution"

Transkript

1 Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk infohet.dk Selvejende institution Brian Kristensen - Teaterleder Kristoffer Møller Hansen - Teaterleder Mikael Vester - for bestyrelsen Vedlægges som bilag til kontrakten. Vedtægterne skal være godkendt af teatrets bestyrelse og Hol bæk Kommune CVRNr P-nummer Kontraktudbyder: Kontraktudbyder Holbæk Kommune Kultur og Fritid 0899 Kommuneservice Bestyrelsens ansvar Bestyrelsens ansvar og Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Holbæk Teaters virkopgaver somhed, og for at teatret drives i overensstemmelse med den for teatervirksomheden gældende lovgivning og teatrets vedtægter. Det er samtidig bestyrelsens ansvar, at teatret ledes i overens stemmelse med Principperne for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner. Formål: Formål med Holbæk Teater skal. som stationært teater i Holbæk Kommune, egnsteatervirksomheden præsentere kommunen og dets opland for forestillinger af prof es sionel kvalitet i overensstemmelse med egnsteaterlovens be stem melser. Formålet med et egnsteater i Holbæk Kommune er at skabe et stationært, professionelt teatermiljø med kvalitetsforestillinger for en bred målgruppe: familier, unge og/eller voksne.

2 . skal Holbæk Teater har som sekundær opgave at arrangere Holbæk Teater skal være et fyrtårn for kulturel virksomhed gæstespil og andre kulturelle arrangementer. Teatrets virksomhed skal være forankret i Holbæk. styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets atslutning. Holbæk Kommune indsender det godkendte regnskab til Kultur godkendes at Holbæk Kommune, der er hovedtilskudsyder. regnskabsinstruks. Det reviderede regnskab tor Holbæk Teater Regnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale indsendes revideret regnskab senest den 31. oktober. Ved hvert regnskabsårs afslutning på Holbæk Teater den 30 6 måned. Det årlige tilskud udbetales 1 gang årligt den 2. bankdag i januar ter at gæld i denne bygning samt ejendomsskat. res huslejelignende udgifter vedrørende denne bygning som ren husleje/huslejelignende udgifter. Da Teatret ejer bygningen, opgø nansieres. At driftstilskuddet kan maksimalt 15 % anvendes til lyse. hvor meget teatret betaler i husleje og hvordan beløbet t i Holbæk Teater skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen op hvortil der modtages teaterretusion fra staten kr kr kr kr kr kr kr kr. huslejelignende udgifter Drittstilskud alt I Heraf til husleje eller økonomi Til driften af Holbæk Teater betaler Holbæk Kommune et årligt (nr. 526) at og bekendtgørelse om egnsteatre (nr. Aftalen er indgået i overensstemmelse med Lov om scenekunst 699) at driftstilskud i hvert af de 4 år således: Kontraktperiode Kontrakten er gældende perioden 1.jan dec Periode_ogkonomi: fritidsområdet. i hele regionen og indgä i lokale strategier pà kultur og kulturelle foreninger og institutioner i regionen. Teatret skal i sin virksomhed søge samarbejde med andre

3 2. Teatret skal mindst producere to forestillinger àrligt (herun 3. Der skal lægges vægt pà aktiv publikumsudvikling. der genopsætninger). for familier, unge og/eller voksne. 1. At producere og udbyde professionelle teaterforestillinger Egeriproduktioner: 3 gementer på lnformationspligt Holbæk Teater skal ndtaste oplysninger om aktiviteter og arran attraktiv og spændene landsdel gennem et tæt samarbejde kan understøtte unge og socialt udsatte gruppers trivsel. 2. At tage initiativ til andre kunstneriske kulturelle arrange 3. Holbæk teater skal undervejs i kontraktperioden understøt 5. Samarbejde med Holbæk Kommune om aktiviteter som te de lokale amatorteatermiljøer. med erhvervslivet, kommunerne og deres institutioner. 4. At medvirke til udvikling af Holbæk Kommune. som en menter, der er naturlige supplementer til den primære tea tervirksomhed. 1. At tilbyde sin faglige kunnen til offentlige og private. nens kulturelle liv ved: virksomhed og økonomi deltager Holbæk teater aktivt i kommu I det omfang det er foreneligt med teatrets primære forestillings Sekundære virksomhed reg ionen. ater aktivt på at fundere teateret og dets aktiviteter i hele 1. I driftsperioden arbejder Holbæk Kommune og Holbæk Te øvrige aftaleforhold: kultur og fritidsområdet. 1. Samarbejder med Holbæk Kommune omkring udvikling af øvrige opgaver: scenekunstmiljøet i Holbæk Kommune. 2. Medvirke til at udvikle en samlet strategi for udvikling af 1. At deltage aktivt i talentudvikling pä højeste niveau. Talentudvikling: Musik og Teaterforen ing. 1. Teatret afvikler gæstespil. Evt, i samarbejde med Holbæk Gæsteforestill inger: Turnevirksomhed er muligt og ønskeligt. Generelle Forpligtelser Primære teatervirksomhed Forpligtelser:

4 registreret revisor. attaler herom. m.v. tilfalder Holbæk Teater, med mindre der er indgàet særlige lndtægtsdækket virksomhed Overskud at indtægter ved Holbæk Teaters aktiviteter/torestillinger Forsikring Holbæk Teater skal have tegnet lovpligtige forsikringer. Revision Holbæk teaters regnskaber skal som et minimum revideres at en 4 Kunstråd. udpeget af Statens Kunstråd. Evalueringen finansieres at Statens teatret og kommunen indgå i dialog med den eksterne evaluator beslutter at iværksætte en evaluering at teatret, skal I tilfælde at, at Statens Kunstråd jf. 15 i bekendtgørelse 699 af rioden. Evalueringen tager udgangspunkt ndeværende sæson såvel som fremtidig planlægning, også med horisont ud over kontraktpe Senest 15. juni. Evalueringen forgår pà et møde mellem Kultur- & Fritidssekretaria Mødet attales at begge parter ved udgangen at hver teatersæson. tet, Holbæk Teaters ledelse og Holbæk Teaters bestyrelse. grundlag at for den årlige evaluering at teatret. Evaluering Holbæk Teaters årsrapport og nærværende kontrakt danner nen. 3. Der ydes særlige rabatter til skoler og institutioner i kommu lokaler på Holbæk Teater til kommunale arrangementer. Lån at lokaler skal dog altid ske under hensyntagen til og i respekt for Holbæk Teaters primære aktiviteter. 2. Holbæk Kommune kan op til 1 gange àrlige vederlagsfrit låne Særlige/Individuelle attaler 1. Holbæk Teaters valg af billetsalgsudbyder skal godkendes af Holbæk Kommune. Opsigelse at kontrakt Aftalen er gældende i perioden 1. jan dec de indgåede opsigelseskriterier. Misligholdelse Ved misligholdelse at aftalen kan aftalen opsiges uden hensyn til on i forhold til ressourceoptimering med øvrige scenekunstinstitu der målrettet bor arbejdes tor at skabe samarbejde og koordinati Holbæk Kommune bif alder fokus på øget egenindtjening, ligesom tioner i kommunen (musik og teaterinstitutioner) dier. Teatret kan tillige frit vælge at gøre brug at andre int ormationsme

5 Holbæk den 2 i2o12 For Holbæk Teater: Bestyrelsesformand Mikael Vester For Holbæk Kommune: (_ CïzL. Kultur- og Fritidschef Brian W. Ahlquist 5

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

a snlnscn pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen

a snlnscn pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen a snlnscn A A pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen Foreningen Apollons Revisor Hjortestien 8 2860 Søborg Ballerup Kommune Kultur

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere